Konvertibelt gældsbrev 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvertibelt gældsbrev 2009"

Transkript

1 Jakob Schmidt Partner T J.nr JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, F, holst-law.com

2 Til (herefter benævnt "Långiver") er af undertegnede DanTruck A/S (CVR-nr ) Uldum Hedevej Uldum (herefter benævnt "Selskabet") (Långiver og Selskabet herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") udstedt dette konvertible gældsbrev ("Konvertible Gældsbrev"). 1. Konvertibelt gældsbrev 1.1 Selskabet anerkender herved at skylde Långiver kr. [ ], skriver [ethundrede-tusinde], som konvertibelt lån ("Lånet"). 1.2 Selskabet har på ekstraordinær generalforsamling den 14. august 2009 truffet beslutning om at give Långiver ret til at konvertere Lånet til aktier i Selskabet i overensstemmelse med Aktieselskabslovens Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital og er således efterstillet Selskabets øvrige kreditorer, bortset fra anden tilsvarende ansvarlig lånekapital. 2. Konvertering 2.1 Långivers ret til at konvertere Lånet til aktier i Selskabet kan tidligst udnyttes på datoen for offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, forventeligt den 22. marts 2012, og senest 6 uger efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, begge dage inklusive ("Udnyttelsesperioden"). 2.2 Konvertering kan alene ske for Lånet som helhed og ikke for nogen del deraf /6

3 2.3 Meddelelse om udnyttelse af konverteringsretten skal være givet til Selskabets bestyrelsesformand ved anbefalet brev og være kommet frem inden for Udnyttelsesperioden. I modsat fald bortfalder konverteringsretten i henhold til dette Konvertible Gældsbrev automatisk og uden varsel. 2.4 Såfremt meddelelsen er rettidig, jf. pkt. 2.3, er Selskabets bestyrelse forpligtet til inden 4 uger efter modtagelsen heraf at tage skridt, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen. 3. Forrentning 3.1 Lånet forrentes med 10% p.a. 3.2 Renter forfalder én gang årligt, hver den 5. oktober, første gang den 5. oktober 2010 for perioden indtil 30. september Forfald 4.1 Bortset fra tilfælde af misligholdelse, henstår Lånet afdragsfrit og uopsigeligt fra såvel Långivers som Selskabets side indtil den sidste dag i Udnyttelsesperioden, med mindre andet følger af dette Konvertible Gældsbrev. 4.2 Såfremt Långiver ikke har benyttet sin ret til at konvertere Lånet inden udløbet af Udnyttelsesperioden, forfalder Lånet fuldt ud til betaling ved udløbet af Udnyttelsesperioden uden særskilt varsel. 5. Konverteringskursen 5.1 Konvertering skal ske til kurs svarende til kr. pr. aktie á kr. 15, Justering af konverteringskursen 6.1 Såfremt Selskabet i tiden efter optagelsen af Lånet og indtil Långivers udnyttelse af konverteringsretten gennemfører en beslutning om: (a) kapitalforhøjelse, (b) kapitalnedsættelse, (c) udstedelse af tegningsoptioner, eller (d) udstedelse af nye konvertible gældsbreve, /6

4 sker der ingen ændring i konverteringskursen. 6.2 Såfremt Selskabet i tiden efter optagelsen af Lånet og indtil Långivers udnyttelse af konverteringsretten gennemfører en beslutning om opløsning, herunder ved fusion, likvidation eller ved spaltning, skal Långiver ved anbefalet brev fra Selskabet inden beslutningens gennemførelse (og uanset at Udnyttelsesperioden endnu ikke er indtrådt) med et varsel på mindst 4 uger opfordres til at udnytte konverteringsretten. Såfremt Långiver herefter ikke udnytter sin konverteringsret, bortfalder denne uden yderligere varsel eller vederlag. 7. Betingelser for nye aktier 7.1 For de nye aktier, der tegnes i forbindelse med udnyttelsen af dette Konvertible Gældsbrev, gælder følgende vilkår: De nye aktier ikke skal tilhøre en særlig aktieklasse Aktionærerne ikke har fortegningsret til de nye aktier, idet Långiver tegner den fulde kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld Kapitalforhøjelsen skal fordeles i aktier à nominelt DKK 15, De nye aktier skal være omsætningspapirer De nye aktier skal være ihændehaveraktier og skal noteres i Selskabets aktiebog De nye aktier ikke skal have særlige rettigheder Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist af Selskabet eller andre Der skal gælde samme indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, som er gældende for de hidtidige aktier De nye aktier skal have ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra og med tidspunktet for Långivers meddelelse om konvertering Såfremt der forinden konvertering af Lånet generelt i Selskabet er gennemført ændringer i aktiernes rettigheder, skal de nye aktier have samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier på tidspunktet for udnyttelsen /6

5 De nye aktier er i øvrigt omfattet af Selskabets vedtægter (Bilag 1). 8. Misligholdelse 8.1 Hvis en af følgende begivenheder indtræffer, foreligger der misligholdelse, og Lånet forfalder til øjeblikkelig indfrielse uden opsigelse: (a) hvis Selskabet undlader rettidig opfyldelse af eller handler i strid med forpligtelser ifølge dette Konvertible Gældsbrev, og sådan misligholdelse ikke er afhjulpet inden 7 (syv) dage efter skriftligt påkrav fra Långiver; eller (b) hvis Selskabet standser sine betalinger, kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling, træder i likvidation eller indleder forhandling om akkord, herunder anmoder om frivillig akkord. 9. Overdragelighed 9.1 Dette Konvertible Gældsbrev kan ikke overdrages eller på nogen måde overføres, hverken til eje eller til sikkerhed. 9.2 Aktier tegnet på grundlag af konverteringsretten i dette Konvertible Gældsbrev vil være underkastet de i Selskabets vedtægter indeholdte bestemmelser. 10. Omkostninger 10.1 Selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelse af dette Konvertible Gældsbrev og udnyttelse heraf, herunder omkostninger til involverede rådgivere De skattemæssige konsekvenser for en Part af dette Konvertible Gældsbrev og udnyttelsen heraf er den anden Part uvedkommende. 11. Lovvalg - Voldgift 11.1 Dansk ret regulerer Parternes forhold, dog bortset fra dansk rets international privatretlige regler /6

6 11.2 Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med dette Konvertible Gældsbrev skal afgøres efter Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Hver Part udpeger én voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en Part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler Uanset bestemmelsen i pkt kan dette Konvertible Gældsbrev tvangsfuldbyrdes i henhold til Retsplejelovens Bilag Bilag 1 Selskabets vedtægter ***** For Långiver: Navn: Dato: Sted: For Selskabet: Navn: Dato: Sted: Navn: Dato: Sted: /6

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere