Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår."

Transkript

1 Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible Obligationer") gennemføres med fortegningsret for eksisterende aktionærer, som tildeles tegningsretter. Tegningsretterne leveres elektronisk ved tildeling til aktionærernes konti i Værdipapircentralen A/S. 2 U D B U D S K U R S De Konvertible Obligationer udbydes til DKK 5 franko kurtage med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 1:3 således at én eksisterende aktie giver ret til tegning af tre efterstillede Konvertible Obligationer á nom. DKK 5. 3 O P L Y S N I N G O M, H V O R L E D E S A K T I O N Æ R E R N E S K A L F O R H O L D E S I G, H V I S F O R T E G N I N G S R E T T E N S K A L G Ø R E S G Æ L D E N D E Ejere af tegningsretter, der ønsker at tegne Konvertible Obligationer, skal gøre dette gennem et kontoførende institut. Når en ejer af tegningsretter har meddelt ønske om at udnytte sine tegningsretter, kan meddelelsen ikke trækkes tilbage eller ændres. De enkelte aktionærer meddeler deres kontoførende institut hvorvidt de ønsker at udnytte retten til at tegne Konvertible Obligationer, således at deres kontoførende

2 2 / 5 institut kan nå at formidle denne information til den udpegede obligationsbank, inden udløbet af tegningsperioden 4 A F D R A G S V I L K Å R Obligationerne er efterstillet stående lån med konverteringsret og konverteringspligt under visse betingelser. 5 R E N T E T I L S K R I V N I N G Obligationerne forrentes med en fast rente på nominelt 8 % p.a. fra og med udstedelsesdatoen til der sker indfrielse eller konvertering til aktier. Renten betales årligt bagud på hver terminsdag medmindre der forinden er sket konvertering. 6 F O R F A L D S T I D F O R L Å N O G I N D F R I E L S E Obligationerne forfalder 5 år efter udstedelsesdatoen til indfrielse til kurs 100 på udløbsdatoen eller, hvis denne ikke er en bankdag, på den næstfølgende bankdag efter udløbsdatoen uden rentekorrektion. 7 B E T A L I N G E R T I L O B L I G A T I O N S E J E R N E Betalinger til obligationsejerne fra selskabet sker ved overførsel af midler til de af obligationsejerne overfor Værdipapircentralen A/S anviste konti. Selskabets betalingsforpligtelse er rettidigt opfyldt, når betalingerne er stillet uigenkaldeligt til rådighed for Værdipapircentralen A/S før eller på forfaldsdagen med henblik på overførsel til de overfor Værdipapircentralen A/S anviste konti. 8 K O N V E R T E R I N G S F O R H O L D. De Konvertible Obligationer kan i konverteringsperioder konverteres til aktier i selskabet i forholdet 1:1, således at én Konvertibel Obligation à nom. DKK 5 kan konverteres til én ny aktie i selskabet à nom. DKK 5. 9 T I D S P L A N F O R K O N V E R T E R I N G De Konvertible Obligationer kan af obligationsejerne konverteres til aktier i selskabet på følgende tidspunkter (konverteringsperioder):

3 3 / 5 A. i perioder på 30 dage fra dagen efter selskabets offentliggørelse af selskabets reviderede årsrapport, hvert år efter udstedelsen første gang i 2009 og sidste gang i 2013; eller B. i perioder på 30 dage fra selskabets offentliggørelse af meddelelse om at der er indtruffet en Special Event. Følgende begivenheder skal i denne sammenhæng betragtes som Special Events, som giver obligationsejerne ret til konvertering af de konvertible obligationer til aktier i selskabet: 1) Offentliggørelse af prospekt i forbindelse med en kapitaludvidelse i selskabet; eller 2) Offentliggørelse af meddelelse om at en tilbudsgiver har opnået tilsagn fra aktionærer der repræsenterer 50 % af aktiekapitalen eller stemmerne i selskabet om at de vil acceptere et købstilbud på selskabet. Efter udløbet af den sidste konverteringsperiode i 2013 bortfalder konverteringsretten automatisk og uden varsel. 1 0 L Å N G I V E R E S R E T S S T I L L I N G V E D Æ N D R I N G E R I S E L S K A B E T S K A P I T A L F O R H O L D Ved ændringer i kapitalforholdene i selskabet som medfører at værdien af obligationsejernes konverteringsret reduceres, skal konverteringskursen justeres således, at obligationsejerne ved udnyttelse af konverteringsretten (eller ved selskabets krav om konvertering) stilles som om, sådanne ændringer ikke var gennemført. Konverteringskursen skal således justeres i følgende tilfælde, jf. dog nedenfor: 1) Hvis der i selskabet eller i selskabets datterselskaber træffes beslutning om kapitalforhøjelse til under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; 2) Hvis der i selskabet eller selskabets datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve/obligationer med en konverteringskurs, der er under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; 3) Hvis der i selskabet eller selskabets datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af tegningsoptioner med udnyttelseskurs, der er under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning;

4 4 / 5 4) Hvis der i selskabet træffes beslutning om udbytteudlodning eller kapitalnedsættelse ved udlodning til aktionærerne eller køb af egne aktier til over markedskurs på tidspunktet for en sådan disposition; eller 5) Hvis der i selskabet træffes beslutning om udstedelse af fondsaktier. Såfremt der i selskabet eller selskabets datterselskaber træffes beslutning om fusion, spaltning eller opløsning, vil der ikke foretages justering af konverteringskursen. 1 1 M I S L I G H O L D E L S E Hvis selskabet standser sine betalinger, bliver erklæret konkurs eller træder i likvidation forfalder Obligationerne til øjeblikkelig indfrielse. 1 2 R E T T I G H E D E R E F T E R K O N V E R T E R I N G De Konvertible Obligationer, der udstedes af selskabet ved udnyttelse af tegningsretterne, vil ved konvertering give aktier af samme klasse og med samme rettigheder som de eksisterende aktier. Aktier tegnet ved konvertering af Obligationerne giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for registrering af aktierne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 1 3 S E L S K A B E T S K O N V E R T E R I N G S R E T I tilfælde af at selskabet konstaterer at hele selskabets egenkapital er tabt, har selskabet en ret til at kræve de efterstillede Konvertible Obligationer konverteret til aktiekapital i forholdet 1:1 (således at én Konvertibel Obligation à nom. DKK 5 konverteres til én ny aktie i selskabet à nom. DKK 5) og på de vilkår der følger af de øvrige obligationsvilkår. Obligationsejerne er forpligtet til at acceptere en sådan konvertering af deres Obligationer, med mindre en enkelt obligationsejer efter konvertering kommer til at eje mere end 1/3 af aktiekapitalen.

5 5 / R E T T I L U D B Y T T E M V. Obligationerne giver ikke ret til fortegning ved fremtidige kapitaludvidelser i selskabet og Obligationerne giver ikke ret til udbytte i selskabet. 1 5 S T E M M E R E T Obligationerne giver ingen stemmeret til obligationsejerne på selskabet generalforsamlinger. Ved konvertering af Obligationerne til aktier vil hver aktie give samme ret til at stemme på selskabets generalforsamlinger som øvrige aktier i samme aktieklasse. ---oo0oo---

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere