ALARMER/INFORMATIONER DEFINITION AF ALARM / INFO INDIKERING AF ALARM/INFO...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALARMER/INFORMATIONER... 3 1.1 DEFINITION AF ALARM / INFO... 3 1.2 INDIKERING AF ALARM/INFO..."

Transkript

1 Kap. 8 Alarmer 1 ALARMER/INFORMATIONER DEFINITION AF ALARM / INFO INDIKERING AF ALARM/INFO ALARM/INFO - LISTE FLOW BLOKERET TIL 5 STIER - ALARM FLOW BLOKERET. FEJL VENTILER, PUMPE FLOW BLOKERET. FEJL VENTILER, MUS FLOW STOPPET TIL RESTTANK VANDTANK TOM FLOW FOR LILLE. RØRCIRKULERING EJ FÆRDIG FLOW STOPPER EJ.FEJL PÅ VENTILER, RØR FLOW STOPPER EJ.FEJL PÅ VENT, RØR, MUS FLOW STOPPER EJ TIL RESTTANK MUS2 BLOKERET. EVT FEJL PÅ MUS2DETEKTOR MUS2 POS. FORKERT FEJL PÅ UDLUFTNING BLANDER FULD FODERFORDELING 0. FODRING (* ANNULERET *) EJ FÆRDIGGJORT FODRING EFTERLØB FOR STORT TIL STI EFTERLØB PÅ STI VALGT RØRSKYL 0 % FLOW BLOKERET STI FLOW BLOKERET MANUEL STI DER ER IKKE FODER TIL OPRYDNING FODR FLOW BLOK. TIL SILO EFTERLØB TIL SILO FLOW BLOK. TIL BLANDER EFTERLØB TIL BLANDER RECEPT PÅ 0. FODRING (* ANNULERET *) MUS EJ REGISTRERET HJEMME BEHOLDER ER FULD EFTERLØB FRA SILO /45 EFTERLØB FRA RESTTANK INGEN SILO MED KOMPONENT FODER I BLANDER VED CIRKULAT. I SILO TOM SILO - KOMP FLOW STOPPET FRA RESTTANK 40 FLOW STOP FRA SILO: SKIFTES TIL ERSTATNING FOR TØRSTOF-FEJL I RECEPT ALARMGRÆNSE FOR SILO FLOW STOPPET VED SKYL AF (* BLANDER / RESTTANK X *) EJ LEVERET NOK DELE EJ INDTASTET PÅ RECEPT BATTERIET ER FLADT. UDSKIFT DET HURTIGST MULIGT SILO X ER TOM. 54 SKIFTET TIL SILO _08 1

2 2.42 STÅR FORKERT, ER I MANUEL, DOS SYMBOL I MANUEL MANUEL STOP VALGT STOP BLANDER X FØRST RESTMÆNGDE I BLANDER KAN IKKE ANVENDES STRØMSVIGT I ALARMSITUATION INGEN FODERTID TIL STI BEREGNET OVER XX KG PR DYR PÅ STI BEREGNET OVER 1000 KG TIL STI BEREGNET OVER XX KG TIL STI OPSPLITTET PLAN/REC TØRSTOFPCT PÅ XX % I BLANDING OVER MAX MÆNGDEN KOMMET I UNDER ÅBNING PLAN X ER I RING, RECEPTER ER I RING IKKE MULIGT AT GEMME I RESTTANK BLANDER X LØB FULD RUTE KAN IKKE RESERVERES, ÅBENT TIL SYMBOL FODERPLAN X PASSER IKKE FOR STI FEJL PÅ OPKALD FRA SILO X IKKE MULIGT AT UDFØRE FODRING IKKE PLADS I BLANDER TIL KOMPONENT FEJL PÅ MÆNGDE I RØR ALARMER DER ALENE HAR MED DET ELEKTRISKE SYSTEM AT GØRE _08

3 1 Alarmer/Informationer 1.1 Definition af ALARM / INFO I MultiFeeder 5000 skelnes der mellem alarmer og informationer, herefter kaldet INFO. INFO er oplysninger til brugeren om at der har været en mindre betydende fejl, som bør rettes, men som ikke er af en sådan karakter, at videre drift af systemet skal stoppes. Ved INFO fortsætter systemet det videre blande/fodrings-forløb. ALARM er en alvorlig fejl, der indebærer, at videre drift af systemet ikke er mulig. ALARM aktiverer controllerens alarmudgang, og systemet går i stå. Alarmerne kan desuden opdeles i henholdsvis systembestemte alarmer og blanderbestemte alarmer/informationer. SYSTEMBESTEMT ALARM ALARM, der vedrører alle blande/foder systemer som er tilkoblet den enkelte controller. BLANDERBESTEMT ALARM/INFO ALARM/INFO, der kun har betydning for et enkelte blande/fodersystem hvorpå alarmen/ info en fremkommer. Blanderbestemt alarm vil kun standse den pågældende blander. 1.2 Indikering af ALARM/INFO Sidst ankomne alarm / info vil være synlig i informationslinien i bunden af skærmen (Fig. 1) Figur 1. Informationslinjen For at afstille aktuel alarm / info; klik på Man kan vælge at klikke på frem (Fig. 2). for at få oversigten med alle alarmer / informationer Figur 2. Oversigt over alle alarmer / informationer Her vises de aktuelle alarmer / informationer med fortløbende nummer og tidsstempling _08 3

4 Det er muligt at afstille alarmen / informationen ved at klikke på i højre side af billedet. Denne afstilling vil også deaktivere controllerens alarmudgang. Bemærk: Afstilling af alarmen genstarter ikke anlægget, dette skal gøres fra aktivitetsbilledet. Alarmteksten vil også være angivet på aktivitetsbilledet i linjen under tilstandsteksten. Figur 3. På aktivitetsbilledet vil der kun være vist én alarm ad gangen. Hvis der fremkommer flere alarmer samtidigt, vil alarmen med den højeste prioritet være angivet på aktivitetsbilledet. Når der skal genstartes efter en alarm, vil det altid være genstart for den alarm der er angivet på aktivitetsbilledet _08

5 2 ALARM/INFO - liste Flow blokeret til 5 stier - ALARM Når der er blokering ved 5 forskellige ventiler under en udfodring, vil systemet gå i ALARM. Af INFO-tekst FLOW BLOKERET TIL VENTIL XXX på alarmbilledet vil det fremgå, hvilke ventiler der har været blokeret. Ventil blokeret Flow for lille/ Flow for u konstant Foderpumpe pumper ikke Nødvendige systemventiler er ikke åbne Blokering i rørene Blokering mellem blander og pumpe Blokering i pumpe Bypass-ventil defekt Stator i snekkepumpe defekt Defekt ventil udskift ventil Defekt magnetventil udskift magnetventil Ingen/dårlig elektrisk forbindelse til ventilen ret fejlen Fremmedlegeme i klemme i ventil/nedløbsrør rengør ventil/nedløbsrør Dårlig omrøring af foder kontrollér, at omrøretiden er tilstrækkelig lang Receptskifte med større tørstofindhold kontrollér, at omrøretiden er tilstrækkelig lang Kontroller evt. om motorværn er slået fra. Defekt systemventil udskift ventil Defekt magnetventil udskift magnetventil Ingen/dårlig elektrisk forbindelse til ventilen ret fejlen Blokeringen findes ved at åbne foderventilerne manuelt en efter en startende fra fremløbet. Samtidigt kan denne funktion være medvirkende til, at der igen kommer gang i flowet Hvis ovenstående ikke løser problemet, forsøg da at lukke hanen mellem blander og pumpe. Åbn herefter de nødvendige systemventiler for at komme ud til de pågældende foderventiler. Vandventilen monteret ved pumpen åbnes og pumpen startes. Derefter åbnes foderventilerne fra fremløbet, og flowet kommer i gang. Afmonter slangen mellem blander og pumpe for at kontrollere, at foderet kan passere. Afmonter pumpens frontdæksel for at fjerne blokeringen. Udskift by-pass ventil. Udskift stator _08 5

6 Flow blokeret. Fejl ventiler, pumpe Når det ikke har ikke været muligt at skifte fra vand til foder eller fra foder til vand i systemventil-arrangementet i mus-anlæg eller aqua systemer, går anlægget i ALARM Foderpumpe pumper ikke Nødvendige ventiler ikke åbne Ventil blokeret Blokering mellem blander og pumpe Blokering i pumpe Bypass-ventil defekt Stator i snekkepumpe defekt Kontroller evt. om motorværn er slået fra. Ved skift fra vand til foder i ventilsystemet skal BUNDVENTIL (V1) til blander samt RETURVENTIL (V7) være åben. Ved skift fra foder til vand skal VANDTILGANG (V2) til væsketanken samt VANDCIRKULATIONSVENTIL (V8) retur til væsketank være åben. Defekt ventil udskift ventil. Defekt magnetventil udskift magnetventil. Ingen/dårlig elektrisk forbindelse til ventilen ret fejlen. Manglende lufttryk for åbning af skråsædeventiler kontrollér, at lufttilførslen er tilstrækkeligt og fri for utætheder. Defekt ventil udskift ventil. Defekt magnetventil udskift magnetventil. Ingen/dårlig elektrisk forbindelse til ventilen ret fejlen. Afmonter slangen mellem blander og pumpe for at kontrollere, at foderet kan passere. Afmonter pumpens frontdæksel for at fjerne blokeringen. Udskift by-pass ventil. Udskift stator. Man kan i stedet for at genstarte, kvittere sig ud af alarmen ved at vælge enten <VAND I PUMPE> henholdsvis <FODER I PUMPE> _08

7 Flow blokeret. Fejl ventiler, mus Når det ikke har været muligt at flytte med musen i et mus-anlæg, går systemet i ALARM Foderpumpe pumper ikke Nødvendige ventiler ikke åbne Ventil blokeret Blokering i rørene Blokering mellem blander og pumpe Blokering i pumpe Bypass-ventil defekt Stator i snekkepumpe slidt/defekt LØSNING Kontroller evt. om motorværn er slået fra. Defekt ventil udskift ventil Defekt magnetventil udskift magnetventil Ingen/dårlig elektrisk forbindelse til ventilen ret fejlen Manglende lufttryk for åbning af skråsædeventiler kontrollér, at lufttilførslen er tilstrækkeligt og fri for utætheder Defekt ventil udskift ventil Defekt magnetventil udskift magnetventil Ingen/dårlig elektrisk forbindelse til ventilen ret fejlen Fremmedlegeme i klemme i ventil/nedløbsrør rengør ventil/nedløbsrør Blokeringen findes ved at åbne foderventilerne manuelt en efter en startende fra fremløbet. Samtidigt kan denne funktion være medvirkende til, at der igen kommer gang i flowet Hvis ovenstående ikke løser problemet, forsøg da at lukke hanen mellem blander og pumpe. Åbn herefter de nødvendige systemventiler for at komme ud til de pågældende foderventiler. Vandventilen monteret ved pumpen åbnes og pumpen startes. Derefter åbnes foderventilerne fra fremløbet, og flowet kommer i gang. Afmonter slangen mellem blander og pumpe for at kontrollere, at foderet kan passere. Afmonter pumpens frontdæksel for at fjerne blokeringen. Udskift by-pass ventil. Udskift stator _08 7

8 Mus i SLUTVENTIL eller MUSSTATION på forkert tidspunkt LØSNING ENKEL-MUS system uden flowmåler: Der er indtastet forkert massefylde ved komponenterne. Se manualen, afsnit KOMPONENTER vedr. "MF kg/l", Det siver gennem ventiler. Ventiler på pumpens suge side lukker ikke tæt. Kontroller om der sidder fremmedlegemer i klemme i skråsædeventilerne mellem blander/ væsketanke og pumpe. Kontroller om skråsædeventilerne er meget slidt i hus og pakning. Mus har under udfodring flyttet sig pga. utætheder eller luft i rør systemet. Det kan være ventiler i forbindelse med foderstrengen, som ikke lukker tæt. Det kan være luft i systemet pga. defekt membran i ventiler. Det kan være pga. gæring i foderet. Vægt er ude af justering. Kontroller denne ved at ligge en kendt vægt op på blanderen (mindst 50 kg anbefales) Der kan være indtastet for lille sikkerhedsmargen for MUSene. Kontakt Serviceafdeling På DOPPELT-MUS system samt ENKELT-MUS med flowmåler Flowmåler tæller forkert. Der kommer mere foder igennem, end der måles At der er indtastet forkert massefylde ved komponenterne. Se manualen, afsnit KOMPONENTER vedr. "MF kg/l" Mus har under udfodring flyttet sig pga. utætheder eller luft i rør systemet. Det kan være ventiler i forbindelse med foderstrengen, som ikke lukker tæt. Det kan være luft i systemet pga. defekt membran i ventiler. Det kan være pga. gæring i foderet Der kan være indtastet for lille sikkerhedsmargen for MUSene. Kontakt Serviceafdeling Det kan skyldes at MUS er kørt fast MUS kan sidde fast i en bøjning Mus kan være til pakket med tørfoder. Vær speciel opmærksom på mineral-typer som hurtigt skiller fra fodermassen Der er indtastet ingen eller for få % vand efter mus. Kontakt serviceafdeling Hvis man er sikker på, at MUS er hjemme på den streng, alarmen er opstået på, kvitteres der ved <MELD MUS HJEMME> i stedet for at genstarte. Herefter vil systemet fortsætte med udgangspunkt i at MUSene er hjemme _08

9 Flow stoppet til resttank Alarmen kan forekomme ved tømning af blander til resttank. Der 'hænger' foder på siden af tanken Magnetventilen defekt. Foderventil til resttank kan være defekt. Rør til resttank stoppet Multifeederen tror, at der er flere kilo i tanken, end der i virkeligheden er. Det vil resultere i, at sumpen suges tom, og flowet stopper. Denne alarm er typisk være periodisk og løses ved at rengøre tanken og hæve min restmgd. (findes under nøglen billede 3) med 10 eller 20 kg. Dette vil naturligvis give en større restmængde. Test ved manuel betjening på Multifeeder Kode 73 Ref. =Resttank nr. Membran skal evt. udskiftes Rør renses evt. med højtryksrenser Vandtank tom Alarmen fremkommer, hvis føler (nederste føler) i væsketank bliver ved med at melde tom, mens der flyttes med MUS, eller mens der fodres med åben til væsketank. Systemet til opfyldning af væsketanket kan være defekt Føler i væsketank hænger fast og bliver ved at melde tom. LØSNING Kontrollér, om der er fejl ved væsketilførselen og ret evt. fejl. Løsn føleren Flow for lille. Rørcirkulering ej færdig Alarmen fremkommer kun på systemer, hvor der er monteret flowmåler og opstår, når det ikke har været muligt at rørcirkulere med tilstrækkeligt mængde. Foderpumpe pumper ikke Nødvendige ventiler fir rørcirkulation ikke åbne Blokering i rørene Blokering mellem blander og pumpe Kontroller evt. om motorværn er slået fra. Defekt ventil udskift ventil Defekt magnetventil udskift magnetventil Ingen/dårlig elektrisk forbindelse til ventilen ret fejlen Blokeringen findes ved at åbne foderventilerne manuelt en efter en startende fra fremløbet. Samtidigt kan denne funktion være medvirkende til, at der igen kommer gang i flowet Hvis ovenstående ikke løser problemet, forsøg da at lukke hanen mellem blander og pumpe. Åbn herefter de nødvendige ventiler for rørcirkulering og pumpen startes. Om nødvendigt, åbnes foderventilerne fra fremløbet, og flowet kommer i gang. Afmonter slangen mellem blander og pumpe for at kontrollere, at foderet kan passere _08 9

10 Blokering i pumpe Bypass-ventil defekt Stator i snekkepumpe slidt/defekt Afmonter pumpens frontdæksel for at fjerne blokeringen Udskift by-pass ventil. Udskift stator Flow stopper ej.fejl på ventiler, rør Alarmen fremkommer, hvis der forsvinder for stor mængde foder under TRYKPRØVE af systemet. Tolerance for hvor meget der må mistes, før der gives alarm, er sat for lav Ventiler ikke lukkede Brud på rør Luft i rørsystemet Bypass-ventil defekt Kontroller "Max væsketab L" og "Max væsketab %" på blanderdata. De bør under normale omstændigheder være indtastet med henholdsvis 25 Liter og 5%. Se endvidere manualen, afsnit blanderdata. Manglende lufttryk. Kontroller at kompressor kører Kontroller at luftreduktionsventil står korrekt, 4,5-5 bar. Med snekkepumpe eller 2 centrifugalpumper 5-6 bar Brud eller knæk på luftslanger udskift luftslanger Blokerede luftslanger. Vær speciel opmærksom på luftslanger i områder hvor det kan fryse (kondens rens/udskift luftslanger) Defekt ventil/membran udskift ventil/membran Defekt magnetventil udskift magnetventil Magnetventil er manuel åbnet luk magnetventil Undersøg, om der er et brud på rørstrengen, og udskift det defekte rør. Defekt membran i ventiler udskift membran Gæring på grund af valle Problemet opstår specielt i varme perioder, samt hvis der anvendes valle med temperatur over grader. I varme perioder bør PH i valle være nede på 4,0. Valle med lager temperatur over grader bør også være nede på PH 4,0. Normal kold valle (under grader) bør ikke have PH større end 4,5. PH i valle kan sænkes med myresyre, op til 3 liter pr liter valle. Gæring pga. dårlig foder Symptomerne er at flow er ok ved start af udpumpning for derefter langsomt at blive mindre. Pumpetryk vil være lavt, selv om der er lille flow (normalt vil der være forholdsvis høj pumpetryk ved lille flow). Der vil fremkomme et skummet lag over foderet i blandetanken, samtidig vil der være en stærk lugt fra blanderen. Problemet kendes specielt, hvor der anvendes rug af dårlig kvalitet (kasseret brødrug). Problemet kan desuden ses i større eller mindre grad, når der anvendes grøn-mel. Problemet kan mindskes/fjernes ved at reducere/fjerne indhold af de komponenter, som forårsager gæringen. Udskift by-pass ventil _08

11 Flow stopper ej.fejl på vent, rør, mus Hvis der forsvinder for stor mængde foder under TRYKPRØVE af systemet, eller i forbindelse med flytning af MUS, går systemet i alarm. Tolerance for hvor meget der må mistes, før der gives alarm, er sat for lav Ventiler ikke lukkede Brud på rør Luft i rørsystemet Foder/væske siver gennem STOPVENTIL (skråsædeventil i systemarrangement, V5). Kontroller "Max væsketab L" og "Max væsketab %" på blanderdata. De bør under normale omstændigheder være indtastet med henholdsvis 25 Liter og 5%. Se endvidere manualen, afsnit blanderdata. Manglende lufttryk. Kontroller at kompressor kører Kontroller at luftreduktionsventil står korrekt, 4,5-5 bar. Med snekkepumpe eller 2 centrifugalpumper 5-6 bar Brud eller knæk på luftslanger udskift luftslanger Blokerede luftslanger. Vær speciel opmærksom på luftslanger i områder hvor det kan fryse (kondens rens/udskift luftslanger) Defekt ventil/membran udskift ventil/membran Defekt magnetventil udskift magnetventil Magnetventil er manuel åbnet luk magnetventil Undersøg, om der er et brud på rørstrengen, og udskift det defekte rør. Defekt membran i ventiler udskift membran Gæring på grund af valle Problemet opstår specielt i varme perioder, samt hvis der anvendes valle med temperatur over grader. I varme perioder bør PH i valle være nede på 4,0. Valle med lager temperatur over grader bør også være nede på PH 4,0. Normal kold valle (under grader) bør ikke have PH større end 4,5. PH i valle kan sænkes med myresyre, op til 3 liter pr liter valle. Gæring pga. dårlig foder Symptomerne er at flow er ok ved start af udpumpning for derefter langsomt at blive mindre. Pumpetryk vil være lavt, selv om der er lille flow (normalt vil der være forholdsvis høj pumpetryk ved lille flow). Der vil fremkomme et skummet lag over foderet i blandetanken, samtidig vil der være en stærk lugt fra blanderen. Problemet kendes specielt, hvor der anvendes rug af dårlig kvalitet (kasseret brødrug). Problemet kan desuden ses i større eller mindre grad, når der anvendes grøn-mel. Problemet kan mindskes/fjernes ved at reducere/fjerne indhold af de komponenter, som forårsager gæringen Kontroller om der sidder fremmedlegemer i klemme i skråsæde-ventilen (V5). Fjern fremmedlegemer Kontroller om skråsæde-ventil er meget slidt i hus og pakning. Udskift evt. ventilhus og pakning) _08 11

12 Flowmåler tæller forkert. Der kan komme luft med ind gennem flowmåleren kontrollér, at samlinger omkring flowmålerer tætte Der kan sidde fremmedlegemer før eller i flowmåleren, således at denne ikke kan holdes fuld fjern flowmåler fra rørstreng og kontrollér for fremmedlegemer. Der kan være fejl i flowmåleren kontakt serviceafdelingen. Der kan være indtastet Se manualen, afsnit KOMPONENTER vedr. "MF kg/l" forkert massefylde ved komponenterne Bypass-ventil defekt Udskift by-pass ventil Flow stopper ej til resttank Denne alarm kan forekomme ved tømning af blander til resttank. Ventilerne til resttank Det kontrolleres, om der sidder noget i klemme i opventilen til "glemmer at lukke", resttank således at vægten Magnetventil defekt udskift magnetventil registrerer, at der fortsat Foderventil til resttank defekt udskift foderventil forsvinder kilo efter at Rør til resttankventil sprunget find lækagen og udskift røret. ventilerne burde lukke Test funktionen ved manuel betjening på Multifeeder Mus2 blokeret. Evt fejl på Mus2detektor Under forsøg på at flytte Mus2 kan Multifeeder 5000 ikke få elektrisk markering af, at Mus2 har forladt garagen, og anlægget går herved i alarm. Mulige årsager kan være at Mus2 ventilen ikke åbner; at spjældventilen mellem Mus1 og Mus2 ikke åbner eller at detektoren ikke virker (lyser konstant grøn). Kontakt serviceafdelingen Mus2 pos. forkert Under forsøg på at flytte Mus2 kan Multifeeder5000 ikke få elektrisk markering på at Mus2 er hjemme før fodring skal starte, og herved går anlægget i alarm. Det kan skyldes at detektoren er defekt eller sidder for højt på garagen Fejl på udluftning Der har under udluftning været en fejl, som gør at udluftningen ikke er blevet gennemført korrekt., og dermed går anlægget i alarm. Anlægget kan genstartes for ny udluftning, eller udluftning kan skippes _08

13 Blander fuld Hvis indholdet i blanderen er kommet op på "Max kapacitet", mens MUS er kørt hjemad, går anlægget i alarm. Dette sker, fordi der andetsteds fra løber medie i blanderen, således returmediet fra rørsystemet ikke kan læsses af. Ventiler ikke lukket Manglende lufttryk. Kontroller at kompressor kører. Kontroller at luftreduktionsventil står korrekt, 4,5-5 bar. Med snekkepumpe eller 2 centrifugalpumper 5-6 bar. Brud eller knæk på luftslanger udskift slanger Blokerede luftslanger. Vær speciel opmærksom på luftslanger i områder hvor det kan fryse (kondens) rens/udskift slanger Magnetventil defekt udskift magnetventil Foderventil defekt udskift membran eller foderventil Magnetventil manuelt åbnet luk magnetventil Foderfordeling 0. Fodring (* annuleret *) Denne INFO gives, når 'Foderfordeling' på det pågældende fodringsnr. er indtastet til <00>, og systemet derfor annullerer dette og går videre til næste fodringsnr. Forkert indtastning af fodertidspunkt Fodertidspunkt skal ikke anvendes Ej færdiggjort fodring Kontrollér om dette fodertidspunkt skal bruges. Hvis ja; indtastes den ønsket fordeling. Hvis fodertidspunktet ønskes kørt igen klikkes på manuel start Der indtastes 00:00 i 'Blandestart'. Se kapitel fodertider, vedr. foderfordeling Denne INFO fremkommer, hvis der har været ventiler, som det ikke har været muligt at udfodre. Under udfodringen Før INFO-teksten fremkommer, vil de blokerede ventiler være forsøgt udfodret 2 gange. Hvis det ikke er lykkedes at udfodre ventilerne anden gang, vil systemet automatisk gå videre til efterfølgende fodring. Når INFO-teksten fremkommer, vil der samtidig være en/flere INFO-tekster for FLOW BLOKERET TIL VENTIL xxx, men dette betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er kommet foder til den pågældende ventil, men at den mængde der er udfodret er under alarmgrænsen for hvor lidt der kan udfodres uden alarm. Det bør undersøges, om dette er tilfældet _08 13

14 Efterløb for stort til sti INFO / ALARM Hvis der er udfodret for meget til ventilen, opstår denne INFO/ALARM. Grænseværdierne for udfodring er defineret i opsætningen af alarmtolerancer, og meddelelsen kategoriseres som INFO, hvis der er udfodret mellem 15% og 30 % for meget (typiske værdier - kan variere fra anlæg til anlæg). Hvis der er udfodret over 30% for meget, er meddelelsen en ALARM, der stopper anlægget. Foderblanding tyndere end normalt Foderventil defekt Ændring i recept og stor forskel i konsistens Efterløb på sti Foderblandingens konsistens kontrolleres. Alarmtolerancer skal evt. justeres, hvis foderblandingen er i orden. Fjern fremmedlegeme evt. udskift membran. Undgå pludselige konsistens-ændringer. Denne INFO opstår, når der er blevet udfodret for meget ved ventilen. Der er i systemet 3 niveauer for efterløbsfejl. Niveau 1: INFO gives, når efterløbet er større end ca kg % af den beregnede mængde til ventilen. Niveau 2: ALARM gives, når efterløbet er større end kg % af den beregnede mængde til ventilen. Kun den pågældende foderventil bliver lukket. Niveau 3: ALARM gives, når efterløbet er større end kg + 8% - 12% den beregnede mængde til ventilen. Alle ventiler samt pumpen stoppes omgående. Foderventil lukker ikke Brud på rør Manglende lufttryk. Kontroller at kompressor kører Kontroller at luftreduktionsventil står korrekt, 4,5-5 bar. Med snekkepumpe eller 2 centrifugalpumper 5-6 bar Brud eller knæk på luftslanger udskift luftslanger Blokerede luftslanger. Vær speciel opmærksom på luftslanger i områder hvor det kan fryse (kondens rens/udskift luftslanger) Defekt ventil/membran udskift ventil/membran Defekt magnetventil udskift magnetventil Magnetventil er manuel åbnet luk magnetventil Undersøg, om der er et brud på rørstrengen, og udskift det defekte rør _08

15 Luft i rørsystemet Bypass-ventil defekt Valgt rørskyl 0 % Defekt membran i ventiler udskift membran Gæring på grund af valle Problemet opstår specielt i varme perioder, samt hvis der anvendes valle med temperatur over grader. I varme perioder bør PH i valle være nede på 4,0. Valle med lager temperatur over grader bør også være nede på PH 4,0.Normal kold valle (under grader) bør ikke have PH større end 4,5. PH i valle kan sænkes med myresyre, op til 3 liter pr liter valle. Gæring pga. dårlig foder Symptomerne er at flow er ok ved start af udpumpning for derefter langsomt at blive mindre. Pumpetryk vil være lavt, selv om der er lille flow (normalt vil der være forholdsvis høj pumpetryk ved lille flow). Der vil fremkomme et skummet lag over foderet i blandetanken, samtidig vil der være en stærk lugt fra blanderen. Problemet kendes specielt, hvor der anvendes rug af dårlig kvalitet (kasseret brødrug). Problemet kan desuden ses i større eller mindre grad, når der anvendes grøn-mel. Problemet kan mindskes/fjernes ved at reducere/fjerne indhold af de komponenter, som forårsager gæringen Udskift by-pass ventil. Denne INFO vises, når der er ikke indtastet, hvor mange % der skal rørcirkuleres før udfodring. Indtast hvor mange %, der skal rørcirkuleres, ved "Rørskyl" på blanderdata. Se desuden kapitel BLANDERDATA vedr. "Rørskyl %" Flow blokeret sti 03 Flow blokeret manuel sti Denne INFO fortæller, at der ikke er blevet udfodret tilstrækkelig mængde foder til ventilen. Informationen fremkommer, hvis der mangler at blive udfodret mere end ca. 3 kg % af den beregnede mængde. Ventilerne bliver under den pågældende fodring forsøgt udfodret 2 gange. Hvis 2 gange ikke er nok, vil ventilerne ikke blive udfodret under pågældende fodring. Ventil blokeret Flow for lille/ Flow for u konstant Defekt ventil udskift ventil Defekt magnetventil udskift magnetventil Ingen/dårlig elektrisk forbindelse til ventilen ret fejlen Fremmedlegeme i klemme i ventil/nedløbsrør rengør ventil/nedløbsrør Dårlig omrøring af foder kontrollér, at omrøretiden er tilstrækkelig lang Receptskifte med større tørstofindhold kontrollér, at omrøretiden er tilstrækkelig lang _08 15

16 Der er ikke foder til oprydning BLAND KG xxx AF RECEPT NR xx: Denne alarm opstår, når anlægget forsøger at blande xxx kg af recept nr. xxx for efterfølgende at måtte konstatere, at der ikke er tilstrækkelig mængde foder i blanderen til, at der kan køres en udluftning på systemet. Systemet beregner selv hvor stor en mængde, der skal blandes, for at mængden er tilstrækkelig. Der kan kvitteres for, at pågældende mængde skal blandes, eller om udluftningen skal annulleres (skip) Fodr. Dette er INFO om/kvittering på, at man manuelt har bedt om, at fodring xx skulle annulleres Flow blok. til Silo Denne alarm kan forekomme på systemer, hvor der er SILO - OPKALD med automatisk tømning til silo. Der 'hænger' foder på siden/bunden af tanken Magnetventilen kan være defekt. Foderventil til silo kan være defekt. Tømmesnegl termisk udkoblet Rem på snegl defekt Rør til silo kan være stoppet Efterløb til silo Multifeederen tror, at der er flere kilo i tanken, end der i virkeligheden er. Det vil resultere i, at sumpen suges tom, og flowet stopper. Denne alarm er typisk være periodisk og løses ved at rengøre tanken og hæve min restmgd. (findes under nøglen billede 3) med 10 eller 20 kg. Dette vil naturligvis give en større restmængde. Test ved manuel betjening på Multifeeder Membran skal evt. udskiftes Evt. fremmedlegeme i snegl undersøg årsag og ret fejlen. Udskift rem Rør renses evt. med højtryksrenser Denne alarm forekommer på systemer, hvor der er SILO- OPKALD med automatisk tømning til silo. Symptomet er, at der forsvinder kilo fra blander efter at der er lukket. - der siver noget ud af blanderen, uden at Multifeeder5000 har aktiveret noget. Kan skyldes, at sneglen ikke stopper, fordi motorværn "hænger" _08

17 Flow blok. til blander Denne alarm kan forekomme på systemer hvor der er BLANDER- OPKALD (opblanding i anden blander). Der 'hænger' foder på siden/bunden af tanken Magnetventilen kan være defekt. Foderventil til silo kan være defekt. Tømmesnegl termisk udkoblet Rem på snegl defekt Rør til silo stoppet Multifeederen tror, at der er flere kilo i tanken, end der i virkeligheden er. Det vil resultere i, at sumpen suges tom, og flowet stopper. Denne alarm er typisk være periodisk og løses ved at rengøre tanken og hæve min restmgd. (findes under nøglen billede 3) med 10 eller 20 kg. Dette vil naturligvis give en større restmængde. Test ved manuel betjening på Multifeeder Membran skal evt. udskiftes Efterløb til blander Evt. fremmedlegeme i snegl undersøg årsag og ret fejlen. Udskift rem Rør renses evt. med højtryksrenser Denne alarm forekommer på systemer, hvor der er BLANDEROPKALD (opblanding i anden blander). Symptomet er, at der forsvinder kilo fra blander efter at der er lukket. - der siver noget ud af blanderen, uden at Multifeeder5000 har aktiveret noget. Kan skyldes, at sneglen ikke stopper, fordi motorværn "hænger" ALARM/INFO Recept på 0. Fodring (* annuleret *) Denne INFO viser, at 'Plan og Recept nr.' på det pågældende fodringsnr. er indtastet til <00>, hvorfor systemet har annulleret denne fodring og er gået videre til næste fodringsnr. Forkert indtastning af fodertidspunkt Fodertidspunkt skal ikke anvendes Kontrollér om dette fodertidspunkt skal bruges. Hvis ja; indtastes den ønskede recept og plan nr. Hvis fodertidspunktet ønskes kørt igen klikkes på manuel start Der indtastes 00:00 i 'Blandestart'. Se kapitel fodertider, vedr. foderfordeling _08 17

18 Mus ej registreret hjemme Denne alarm forekommer på DOPPELT-MUS systemer, samt ENKELT-MUS med påmonteret detektor, hvis detektorerne ikke har registreret, at MUS er kommet hjem. Samtidigt skal aktuel museposition være inden for ca. +/ meter i forhold til 0. Detektor defekt Kontroller at detektor fungerer. Detektor skal lyse grøn, når mus er hjemme, og rød når mus er ude Detektor fejlplaceret Rørmusen skal monteres således, at enden med de 2 metalskiver vender opad Kontrollér, at detektor er korrekt placeret i forhold til de rustfri skiver i musene. Flyt evt. detektor indtil den centrerer ud for øverste ende af mus, i forhold til de 2 rustfri skiver i den øverste ende af musene. Mus defekt Beholder er fuld Indstøbte metalskiver ikke stopper ud for detektoren udskift mus. Hvis indholdet i blanderen er blevet større end tilladt, går anlægget i alarm. Efterløbsfejl på komponent indtag Sivning til blanderen, uden MultiFeeder5000 aktivering Blanderen tømmes ned under max. Indhold, og der vælges <GENSTART>- der kan desuden vælges <skip> af <aktivitet>,<blanding> eller <fodring>. Vandventil lukker ikke undersøg årsag (snavs eller utæt pakning) og ret fejlen Valleventil lukker ikke undersøg årsag (snavs eller utæt pakning) og ret fejlen. Snegl stopper ikke, fordi motorværn "hænger". Blanderen tømmes ned under max. Indhold, og der vælges <GENSTART>- der kan desuden vælges <skip> af <aktivitet>,<blanding> eller <fodring> _08

19 Efterløb fra silo /45 Efterløb fra resttank Efterløbsfejl opstår, hvis der kommer betydeligt mere ind end beregnet af en komponent og dette kan både fremkalde INFO og ALARM. Efterløbsfejl kan skyldes, at indvejningssystemet ikke får lukket korrekt, eller der er u konstant flowhastighed under indvejning af komponenten. Ventiler ikke lukkede Motorværn til snegle eller pumper hænger Indvejnings flow u konstant Kontroller at lufttrykket er OK Kontroller, at der ikke er fremmedlegemer i ventilerne Reset og udskift evt. motorværn. Hvis flowet varierer meget, lige før en indvejningslinje skal lukkes vil problemet ofte opstå. For komponenter, der skal indvejes med små mængder, forøges problemet, hvis der er meget varieret flow. Søg at strukturere indvejningerne, således der opnås mindst mulig variation i mængder. Der er i systemet 3 niveauer for efterløbsfejl. Niveau 1: Efterløbet er op til ca. 6-8 kg % af den beregnede komponent giver INFO. Niveau 2: Efterløbet er op til ca kg % af den beregnede komponent giver ALARM. Der lukkes kun for silo-udgangen, resten af indvejningslinjen fortsætter med at tomkøre. Niveau 3: Efterløbet op til ca kg % af den beregnede komponent giver ALARM. Hele indvejningslinjen lukkes omgående. BEMÆRK: Fra Resttank kan der nedtages op til 2 * Max Indhold (indtastet på resttanken) + ovenstående niveauer, før der gives INFO/ALARM Ingen silo med Komponent Alarmen opstår, når den pågældende komponent ikke er defineret i en silo. Komponenten skal oprettes og dernæst leveres til en silo, som pågældende blander har adgang til Foder i blander ved cirkulat. i silo Årsagen til denne alarm er, at der kommer foder ind i blanderen, mens der recirkuleres/ omrøres i silo, før der skal indvejes fra denne silo. Ventil til blander ikke lukket Tilløb til blander andetsteds fra mens recirkulering pågår. Kontroller at lufttrykket er OK check kompressor Kontroller, at der ikke er fremmedlegemer i ventilerne rens ventil Vandventil ikke korrekt lukket undersøg vandventil _08 19

20 Tom silo - komp. INFO en opstår, når det ikke har været muligt at indveje pågældende komponent sandsynligvis fordi den pågældende silo er tom. Se desuden mulige fejlårsager under alarmteksten '40 FLOW STOPPET FRA SILO' Flow stoppet fra resttank 40 Flow stop fra silo: Alarmen opstår, når indvejning er afsluttet, uden at der er indvejet tilstrækkelig mængde. Silo tom Fremmedlegemer spærrer for indvejning Defekt eller manglende forbindelse til ventiler eller motorer. Manglende lufttryk på skråsædeventiler Indvejnings flow u konstant Mangel på erstatningskomponent Skiftes til erstatning for Fyld silo Undersøg, om der er fremmedlegemer i vejen og fjern disse Kontroller magnetventiler / motorværn Kontroller, at automatik/manuel omskifter for motorværn står på Automatik. Kontroller, at lufttrykket er tilstrækkeligt stort Hvis flowet falder meget, lige før en indvejningslinje skal lukkes vil problemet ofte opstå. For komponenter, der skal indvejes med små mængder, forøges problemet, hvis der er meget varieret flow. Søg at strukturere indvejningerne, således der opnås mindst mulig variation i mængder. Hvis der er indtastet erstatningskomponent, eller der er flere siloer med samme komponent, vil disse være forsøgt indvejet før, der gives alarm for flow stoppet. Hvis der ikke er indtastet erstatningskomponent eller flere siloer med samme komponent, vil der være forsøgt indvejning fra siloen 2 gange før der gives alarm for flow stoppet. Flow stoppet gives som alarm, hvis der mangler at blive indvejet mere end ca. 3-4 kg % af original beregnet kg af pågældende komponent INFOén opstår, når der er blevet skiftet til indvejning af erstatnings-komponent, da det ikke har været muligt at indveje tilstrækkelig mængde af den oprindelige komponent. Informationen er efterfølger af 51 TOM SILO MED KOMPONENT _08

21 Tørstof-fejl i recept Alarmen opstår, når tørstofprocenten, som er beregnet ud fra de indtastede forhold mellem komponenterne på plan recepten, er større end "Tørstof max %" for den pågældende recept også kendt som TØRSTOF PÅ xx % I BLANDING. Ikke oprettet en komponent i Pos. nr. 1 på recepten Komponent indtastet i receptens Pos. nr. 1 har større tørstofindhold end defineret ved "Tørstof max %" på recepten Forkert indtastet forhold mellem komponenter Forkert indtastet tørstof % på komponenterne "Tørstof max %" på recepten er indtastet med for lille værdi Alarmgrænse for silo Se kap. under oprettelse af komponenter og opret komponenten Komponent i Pos. nr. 1 bør altid være hovedvæskekomponenten, som skal anvendes i recepten kontroller recept- sammensætningen og ret eventuelle fejl kontroller "TS %" på komponent-billedet og ret evt. fejlen. "Tørstof max %" bør under normale omstændigheder ikke indtastes over 30 %. INFO en "Indhold" i silo er nede på den indtastede mængde, der er angivet som "Alarmgrænse". Informationen er oplysning om at pågældende silo snart vil være tom. Bemærk: hvis "Alarmgrænse" er indtastet til <0>, vil informationen ikke forekomme Flow stoppet ved skyl af (* Blander / Resttank x *) - BLANDER Ikke muligt at skylle Ventiler for skylning åbner ikke; ventil defekt eller dårlig med tilstrækkelig /manglende forbindelse mængde tilstoppet skyllesystem, kontroller at væsken kan komme uhindret gennem systemet. Der er ikke mere væske for skylning - dårlig/manglende flow på væsketilførslen. Påfyld væske. Hvis der totalt inkl. skyl af resttank, er nedvejet mindre fra resttank, end der stod opdateret ved "Indhold" på denne, vil der blive givet ALARM. Hvis der totalt er nedvejet mere end "Indhold", er det en INFORMATION _08 21

22 - RESTTANK Ikke muligt at skylle med tilstrækkelig mængde Ej leveret nok Ventiler for skylning åbner ikke; ventil defekt eller dårlig /manglende forbindelse tilstoppet skyllesystem, kontroller at væsken kan komme uhindret gennem systemet. Der er ikke mere væske for skylning - dårlig/manglende flow på væsketilførslen. Påfyld væske. Bundventilen i resttank er ikke åben, eller er tilstoppet, kontroller at der er gennemløb i resttanken Denne alarm kan kun forekomme i forbindelse med blanderopkald. Der er ikke leveret tilstrækkelig mængde af pågældende komponent fra den anden blander Dele ej indtastet på recept Det kan skyldes, at der i den blander, der blev leveret fra, har været stor afvigelse i indvejningen af komponenterne i forhold til det beregnede. F.eks. i forbindelse med, at der er blevet valgt <SKIP> pga. en alarm under indvejningen på den anden blander Det ikke har været muligt at pumpe den fornødne mængde over, pga. blokering mellem de to blandere. Der vil herved være information på den blander, hvorfra der blev leveret, med FLOW BLOKERET TIL BLANDER xx. Denne INFO gives, når der ikke er indtastet dele på den valgte plan recept i Fodertider 2.40 Batteriet er fladt. Udskift det hurtigst muligt INFO om, at der er ikke mere strøm på backup batteri sluk ikke strømmen kontakt service afdeling omgående Silo x er tom. 54 Skiftet til silo INFO om, at siloen er tom, og at der derfor er skiftet til anden silo med samme komponent, se under kapitel vedr. samme komponent i flere siloer Står forkert, er i manuel, Dos symbol i manuel Denne alarm betyder, at symbolet på de grafiske anlægsbilleder er sat i status manuel man har typisk glemt at stille dem i automatik efter endt manuel betjening, stil pågældende symbol i automatik og genstart derefter blanderen Manuel stop valgt Denne alarm kommer når man på Fodertid klikker på Annuller fodring, man kan så genstarte eller skippe enten Blanding eller Fodring _08

23 2.44 Stop blander x først Denne alarm kommer i forbindelse med blanderopkald, hvor man forsøger at lave manuel stop af blander, der har kaldt efter foder i en anden blander. Denne alarm indikerer, at man skal stoppe den anden blander først, og eneste mulighed er at genstarte Restmængde i blander kan ikke anvendes Denne alarm kommer i forbindelse med start af ny fodertid, hvor restmængden i blanderen fra sidste fodring er af en sammensætning, der ikke kan bruges sammen med den nye blanding. Gå enten til blanderens parametre og hæve værdien Tolerance rest, eller vælg skip enten aktivitet, blanding eller fodring Strømsvigt i alarmsituation Denne alarm kommer hvis der har været strømsvigt mens blanderen var i en anden alarm, Eneste mulighed er at vælge Skip Ingen fodertid til sti Denne information fremkommer under døgnskift hvor alle ventiler genberegnes for vægt stigning / cyklus forøgelse. Her kontrolleres det også om der er oprettet en fodertid, der passer til data for den pågældende ventil Beregnet over xx kg pr dyr på sti INFO en kommer ved hver udfodring, hvis den mængde, der skal udfodres til stien per dyr, overstiger den max værdi der er indtastet under brugerindstillinger Beregnet over 1000 kg til sti INFO en fremkommer, hvis der er beregnet over 1000 kg til en sti (beregnet via foderkurve) Mængden vil blive reduceret til 1000 kg og udfodret Beregnet over xx kg til sti INFO en kommer ved hver udfodring hvis den mængde, der skal udfodres til stien overstiger den max værdi, der er indtastet under brugerindstillinger Opsplittet Plan/Rec INFO en kommer under blanding, hvis blanderen har bestilt anderledes end planlagt i en anden blander. Har ingen betydning for fodringen, da det blandede foder er helt korrekt Tørstofpct på xx % i blanding over max Denne alarm kommer hvis det indvejede tørstof tilsammen overstiger den max. værdi der er indtastet som tørstof max. på blanderen, løsningen er typisk at kontrollere visuelt om foderet reelt er tykt eller manuelt at tilsætte en passende mængde vand, hvorefter man under blanderparametre midlertidigt sætter tørstof max. meget højere end normalt. HUSK AT STILLE VÆRDIEN NED IGEN _08 23

24 2.53 Mængden kommet i under åbning Alarmen opstår under åbning til silo hvis der er kommet en mængde i blandetanken tidligere / hurtigere end forventet - evt. gennem flere snegle - fordi at en snegl ikke var tomkørt sidst den blev brut Plan X er i ring, Recepter er i ring Alarmen opstår, når den aktuelle foderplan ikke er defineret korrekt, gennemgå kapitel for foderplaner, for at definere denne korrekt. Fejlen ses i forbindelse med at der er defineret foderplaner inden i foderplanen, og disse går i ring Ikke muligt at gemme i resttank INFO en kommer, når ledige resttanke er reserveret til anden side, eller der er ikke plads til denne type foder i nogen resttank Blander X løb fuld Alarmen er opstået under overpumpning fra en blander til en anden, hvorunder modtager blander rammer max. niveau, evt. pga. sivning fra vandventil eller lignende Rute kan ikke reserveres, Åbent til symbol Alarmen refererer til en fejl i tegningsprogrammeringen kontakt Service personel Foderplan X passer ikke for sti INFO en tilkendegiver, at der er valgt en plan / recept på ventilbilledet, der ikke passer til ventilens type eks der ønskes udfodret til en so ventil, men der er valgt en slagte kurve Fejl på opkald fra silo X Ikke muligt at udføre fodring Alarmen opstår, når der er fejl i data på enten silobillede eller på fodringstidsbillede for pågældende silo. Ret data 2.60 Ikke plads i blander til komponent Før indvejningen af hele recepten, er det kontrolleret at blandingen kan være i tanke. Hvis der opstår et kraftig efterløb under indvejningen, er det ikke sikkert at der er plads til at indveje typisk den sidste komponent i recepten, og alarmen opstår. en er typisk at klikke på SKIP AKTIVITET Fejl på mængde i rør INFO en opstår, når der er ændret på rørlængderne i systemet. Ændringen opsummeres ikke, og fejlen kommer typisk i forbindelse med service besøg i forbindelse med udbygning af anlæg _08

25 2.62 Alarmer der alene har med det elektriske system at gøre Fejlkode Fejltekst 70 Intern reset 70 Extern reset 70 ROM fejl 70 RAM fejl 78 Watchd. Fejl 70 EEPROM fejl Kanal fejl dig I/O Modul fejl 82 Overload Underload 74 Ext. kortsl. 74 Int. kortsl. 74 Int. Afbrudt TBM fejl Prg. fejl Ana In 79 Signal høj 80 Signal lavt Høj alarm Lav alarm Intern fejl 81 Extern fejl Calcul. Vægt Overload Res. int fejl Res. P-NET Res. Strømsvigt ROM fejl Watchd. Fejl RAM fejl Prg udf fejl EEPROM fejl RAM EEPROM fejl Temp forbin Spole afbrudt Spole kortslut Shunt defekt Temp. > max Temp. >130 C Overrun vol2 Overrun vol1 Input aktiv Flow >> max Flow > max Overflow out2 Overflow out _08 25

26 70 Mod.fejl 78 Watchdog 77 Ophedet 76 Resat Prog. Fejl Kortslutning 72 Transfejl 71 Ej svar 83 Synkr fejl Digital modul Flow måler Vægt modul Fejl på printer For alle elektriske alarmer gælder det, at strømmen slukkes og vent i 10 minutter. Hvis det herefter stadig ikke muligt at genstarte kontaktes service personel _08

Kap.10 Grunddata / System indstillinger

Kap.10 Grunddata / System indstillinger Kap.10 Grunddata / System indstillinger 1. Service menu... 2 1.1 Bruger Indstilling... 2 1.1.1 Ventil A+B... 2 1.1.2 Print til RS232... 2 1.1.3 Beregn pris... 2 1.1.4 Beregn TS,FE/kg... 3 1.1.5 Auto reg.

Læs mere

Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER... 4

Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER... 4 Kap.3 Foderplan 1 FODERPLAN.... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT FODERPLAN.... 2 1.2 ÅBEN FODERPLAN.... 3 1.3 ÅBEN GRAFISK FODERPLAN.... 3 2 OPRET/RET FODERPLAN/RECEPTER.... 4 2.1 DEFINER TYPE.... 4 2.2 ANVENDELSE

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

We care about pigs. WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark. Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: www.weda.

We care about pigs. WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark. Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: www.weda. We care about pigs WEDA Danmark a/s Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers Denmark Phone: +45 5122.1166 Email: info@weda.dk Internet: 02_15.DA Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Læs mere

Kap 5 Blande/Fodertider

Kap 5 Blande/Fodertider Kap 5 Blande/Fodertider 1 BLANDE/FODERTIDER.... 3 1.1 ÅBEN OVERSIGT FODERTIDER.... 4 1.1.1 Oversigt alle blandere.... 4 1.1.2 Oversigt enkelt blander.... 5 1.1.3 Oversigt udvalgt Plan / Recept... 5 1.1.4

Læs mere

Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000

Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000 Kap 2 Sti-Data i Multifeeder 5000 1 ADGANG TIL STI-DATA.... 2 1.1 Oversigt sti-data.... 2 1.1.1 Søgekriterier for fremvælg stier på oversigt.... 2 1.2 Data-vinduer, enkelt stier.... 4 1.3 Adgang til vise/ændre

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000

BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 BRUGERVEJLEDNING SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 981 002 065 Ver. 2.53 30-04-2014 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Adgang og ændring af bruger kode... 5 2. Foder... 6 2.1 Indtastning af komponent data...

Læs mere

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Tel: (+45) Fax: (+45) Kap. 4 Foderkurver

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Tel: (+45) Fax: (+45) Kap. 4 Foderkurver Kap. 4 Foderkurver 1 FODERKURVER... 2 1.1 VIRKEMÅDE.... 2 1.2 ÅBEN OVERSIGT FODERKURVE.... 3 1.3 ÅBEN FODERKURVE.... 3 1.4 ÅBEN GRAFISK FODERKURVE.... 4 1.5 ÅBEN ANVENDT FODERPLAN... 5 2 OPRET/RET FODERKURVE....

Læs mere

KOMPONENTER... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE...

KOMPONENTER... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE... Kap. 6 Komponenter 1 KOMPONENTER.... 2 1.1 ÅBEN OVERSIGT KOMPONENTER.... 2 1.2 ÅBEN KOMPONENT-VINDUE.... 3 2 OPRET/RET KOMPONENT.... 4 2.1 OPRET NY KOMPONENT.... 4 2.1.1 Nødvendige komponent-data.... 4

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000

Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000 Kap 1 Anvendelse af Multifeeder 5000 1 OPBYGNING AF MULTIFEEDER 5000... 2 2 ADGANG TIL VINDUER/SYMBOLER/DATA.... 3 2.1 Automatisk tænd/sluk af skærm.... 3 2.2 Åbne og lukke vinduer generelt.... 3 2.3 Skærmens

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning Jasopels Farm Assist V3 Bruger vejledning Denne bruger vejledning beskriver de forskellige funktioner som farm assisten indeholder. Ved opstart af farm assisten vises et skærm billede (se nedenfor) med

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899

Fejlfinding i vådfoder. Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Fejlfinding i vådfoder Peter Mark Nielsen LMO pmn@lmo.dk 21480899 Problemer med dårligt vådfoder Lav foderooptagelse Lav produktivitet Udskudt endetarm Universel tarmblødning Kødprocent Alarmer i anlæg

Læs mere

Display Detaljer Mulig fejl årsag Mulig løsning af fejl 01 Maskinen er klar vælg program

Display Detaljer Mulig fejl årsag Mulig løsning af fejl 01 Maskinen er klar vælg program Fejl oversigt tunnel Ninki Bilvask service nr. 4068 6470 Display Detaljer Mulig årsag Mulig løsning af 01 Maskinen er vælg program position og vask kan c = annuller E = start startes manuel 01 Maskinen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Vådfoder - Udnyt potentialet. Svinerådgiver Inga Riber

Vådfoder - Udnyt potentialet. Svinerådgiver Inga Riber Vådfoder - Udnyt potentialet Svinerådgiver Inga Riber Program Slagtesvin Foderkurven Følg en fodring Antal daglige fodringer 3, 4 eller 5? Fordeling over døgnet Diegivende søer Fordeling af dagsration

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34

03/ PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING. SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 03/01-2012 PW xxxxxdk BETJENINGSVEJLEDNING SKIOLD FlexMix PC software Version 2.34 Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse... 2 Forord... 3 Installation... 4 System krav :... 4 RS485 til USB adapter

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid.

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. Kvik-manual 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver 4. uge jf. manualen. Version

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013 Vinterman app til chaufførerne 22. November 2013 Indhold Vinterman app præsentation Formål Opsætning i Vinterman Installation på telefon Aktivering Chaufførens brug af app en Princip for automatisk start/stop

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugervejledning DB stokerfyr

Brugervejledning DB stokerfyr Brugervejledning DB stokerfyr Stokergården Rævehøjvej 1 6933 Kibæk Tlf. 97192017 / 40765626 MONTERING AF STOKER PÅ KEDEL Der er to ledninger som skal forbindes mellem kedel og stoker, pt 1000 vand og overkog.

Læs mere

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK Version 2.000001 RTB - Ready To Burn Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Agrosoft WinSvin version 4.37 integreret med SKIOLD transponder 2006 981000810 ver. 2.0 01.06.2007 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000810 Indholdsfortegnelse 1. OPSTARTS INDSTILLINGER...4 2. PROGRAM

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! PIGMOBILE & SKIOLD TRANSPONDER/DM5000/VENTILATION 981 002 750 Ver. 03 02-10-2013 Indhold 1 SKIOLD Pinkoder til Pocket... 3 1.1 Transponder Pinkode... 3 1.2 DM5000 Pinkode...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

10 ÅR MED RESTLØS VÅDFODRING JENS KORNELIUSSEN

10 ÅR MED RESTLØS VÅDFODRING JENS KORNELIUSSEN 10 ÅR MED RESTLØS VÅDFODRING JENS KORNELIUSSEN DISPOSITION Hvilke muligheder giver restløs vådfodring? Hvilke firmaer kan levere restløs vådfodring? Hvad skal man være opmærksom på ved restløs fodring?

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget.

Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. Kvik-manual Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere