Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej Vålse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse"

Transkript

1 Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund Byrådet i Guldborgsund Kommunes har med vedtagelsen af Spildevandsplan besluttet at spildevandet fra flere ejendomme skal renses bedre. Ejendommen, som ligger på Vålse Vesterskovvej 14, 4840 Nørre Alslev, matrikel nr. 65 Vålse By, Vålse, er en del af et kloakopland til Guldborgsunds Forsynings renseanlæg, hvor der er lagt nye spildevandsledninger. Selve kloakeringen er sket i etaper og arbejdet ved ejendommen blev udført i GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN NATUR OG MILJØ PARKVEJ NYKØBING F. TLF SAGSBEHANDLER: SØREN KOCK LAURSEN DIR MOB CVR NR TELEFONTIDER MAN ONS KL TORS KL FRE KL Guldborgsund Forsyning har etableret et nyt kloakanlæg i kloakoplandet og til de enkelte ejendomme er der etableret en tilslutningsmulighed (enten et spildevandsstik eller en spildevandsbrønd). Spildevandet fra de enkelte ejendomme skal derfor nu tilsluttes det nye anlæg og du har, pligt til 2, for egen regning, at tilslutte det sanitære spildevand (husspildevand og eventuelt processpildevand) til Guldborgsund Forsynings nye ledningsnet senest 6 måneder efter, at kommunen har givet påbud herom. Selve kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Varsel af påbud Guldborgsund Kommune varsler hermed at der vil blive meddelt et påbud 3. Udkast til påbuddet som det påtænkes du får meddelt er vedlagt. Inden påbuddet meddeles vil vi oplyse, at du har adgang til aktindsigt, og opfordre dig til, at bidrage med oplysninger om omkostninger, fordele, ulemper og andre forhold, der har betydning for påbuddet. 1 Guldborgsund Kommunes Spildevandsplan , vedtaget af Byrådet den 11. september Efter 30 stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven) 3 Efter 75 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse nr. 879 af 26, juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven)

2 SIDE 2/5 Bemærkninger Hvis du har bemærkninger eller yderligere oplysninger vedrørende påbuddet skal de sendes til Guldborgsund Kommune, på eller pr. post til Center for Miljø & Plan, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster, senest den 5. december Mulighed for lån og håndværkerfradrag Til orientering vedlægges notatet Mulighed for lån til betaling af udgifter ved tvungen tilslutning til offentlig kloak. Notatet beskriver muligheden, som pensionister og efterlønsmodtagere har, for at tage lån til betaling af de udgifter, der er i forbindelse med tilslutningen til spildevandssystemet. Derudover omfatter SKATs Håndværkerfradrag (også kaldet Servicefradrag ), dele af udgifterne til kloakarbejdet. Vær opmærksom på, at dette fradrag kun omfatter arbejde der er udført inden udgangen af 2014, da fradraget bortfalder 1. januar Læs mere om dette på Hvis du har spørgsmål til påbuddet, kan sagsbehandler Søren Kock Laursen kontaktes på telefon eller på Hvis du/i vil se hele spildevandsplanen, kan den ses på Med venlig hilsen Søren Kock Laursen Biolog Nina Poulsen Miljøtekniker

3 SIDE 3/5 UDKAST TIL PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSYNINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund Ejendommen, der er beliggende på Vålse Vesterskovvej 14, 4840 Nørre Alslev, er ifølge Guldborgsund Kommunes Spildevandsplan beliggende i kloakopland hvor spildevandet skal renses bedre. Guldborgsund Forsyning har derfor etableret et nyt ledningsnet der leder spildevandet til deres renseanlæg. Det nye kloakanlæg og ledningsnet i området er nu udført og der er etableret en ny kloakbrønd til alle ejendomme, der er beliggende i kloakoplandet. Som grundejer har du pligt til 2 for egen regning, at tilslutte det sanitære spildevand (husspildevand) fra ejendom til det nye ledningsnet. Tag- og overfladevand må ikke ledes til forsyningens ledningsnet, men skal bortskaffes på egen grund eller gennem det eksisterende udløb til dræn, rørledning eller vandløb 3. Varsel af påbud Påbuddet blev varslet i brev af den 6. november , hvor du blev opfordret til at bidrage med oplysninger om omkostninger, fordele, ulemper og andre forhold, der har betydning for beslutningen. Guldborgsund Kommune har modtaget følgende bemærkninger til det varslede: (beskrivelse af eventuelle bemærkninger) Påbud I henhold til miljøbeskyttelsesloven 2 påbydes, at det sanitære spildevand (husspildevand) på ejendommen beliggende Vålse Vesterskovvej 14, 4840 Nørre Alslev, matrikel nr. 65 Vålse By, Vålse, senest den 8. maj 2015 er tilsluttet Guldborgsund Forsynings nyetablerede ledningsnet. Der må ikke ledes tag- og overfladevand til det nye ledningsnet. Tag- og overfladevand kan fortsat bortskaffes i de gamle ledninger, bortledes på egen grund, ledes til faskine, dræn, rørledning eller vandløb 2. Kloakarbejdet skal foretages af autoriseret kloakmester 5 og udføres efter DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Det anbefales at kloakmesteren ser, eller får en kopi af dette påbud for, at blive bekendt med kravet i påbuddet. Klagevejledning Påbuddet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed 6. Ønskes påbuddet afprøvet ved domstolene, skal retssagen startes inden 6 måneder efter påbuddet er meddelt 7. Færdigmelding af tilslutningen I forbindelse med afslutningen af kloakarbejdet, skal arbejdet færdigmeldes til Guldborgsund Kommune, Center for Miljø og Plan. Færdigmeldingen skal sendes elektronisk af kloakmester igennem eller sendes på til: Kloakmestererklæring (færdigmeldingen) skal indeholde målsat tegning anført teksten som udført. Tegningen skal vise kloakledningernes placering og det skal sikres, at samtlige sanitære installationer er sluttet til Guldborgsund Forsynings ledningsnet.

4 SIDE 4/5 Færdigmeldingen skal indsendes til Guldborgsund Kommune senest 14 dage efter at arbejdet er udført. Registrering i Bolig og Bygningsregisteret (BBR) Når kloakarbejdet er færdigmeldt til Guldborgsund Kommune, bliver det registeret i BBR med en ny afløbskode og en ny ejermeddelelse bliver sendt til dig. Denne ejermeddelelse fungerer som kvittering på, at påbuddet om kloakering er efterkommet samt, at kloakarbejdet er færdigmeldt hos kommunen. Spørgsmål Hvis du eller den autoriserede kloakmester har spørgsmål til arbejdets udførsel eller tilslutningsstedet, er du velkommen til at kontakte Guldborgsund Forsyning, Projektafdeling Drift og Pumper Morten Kasper Hans Henrik Nielsen Telefon: telefon: mail: mail: Hvis du har spørgsmål til påbuddet, er du velkommen til at kontakte Søren Kock Laursen på telefon eller på Med venlig hilsen Søren Kock Laursen Biolog Nina Poulsen Miljøtekniker 1 Guldborgsund Kommunes Spildevandsplan , vedtaget af Byrådet den 11. september Efter 30 stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven) 3 Disse afløbssystemer kan berøre dræn og vandløb der enten har status som private eller offentlige vandløb og reguleres efter vandløbsloven. Hvis man ønsker, at udvide de arealer der afvander til disse systemer, skal man søge om tilladelse hos vandløbsmyndigheden, som er i Center for Miljø og Plan i Guldborgsund Kommune. 4 Efter 75 stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven) 5 Fortegnelse over autoriserede kloakmestre kan findes på ww.sik.dk, under Professionelle, Kloak for fagfolk og Autorisationsregister. 6 Efter 30 stk. 4 i Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven) 7 Efter 101 i Lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven)

5 SIDE 5/5 MULIGHED FOR LÅN TIL BETALING AF UDGIFTER VED TVUNGEN TIL- SLUTNING TIL OFFENTLIG KLOAK EFTER SPILDEVANDSPLANEN HVEM? Personer (ejer eller ægtefælle) med fast bopæl i Danmark, som er fyldt 65 år eller får udbetalt pension (efter lov om social pension, delpension, førtidspension) eller modtager efterløn Beboelsen skal anvendes af ejeren (dvs. ikke til udlejning). Endvidere skal der være friværdi i ejendommen større end lånebeløbet. HVAD? Lånet ydes til: Tilslutningsafgift til offentligt spildevandssystem samt til udgifter til kloakledningsnet på egen ejendom HVORDAN Blanket på kommunens hjemmeside (www.guldborgsund.dk vælg Selvbetjening og Online blanketter og derefter Skat Økonomi og endelig Skat ) udskrives og sendes udfyldt til: Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F. Att. Torben Høst Christensen / Ulla Lise (Blanketten kan også udfyldes digitalt på hjemmesiden og sendes direkte herfra. Dette kræver dog at man har en digital signatur). Hvis betingelserne for tildeling af lån er opfyldt, fremsender Guldborgsund Kommune fuldmagt til underskrift. Når fuldmagten returneres underskrevet til kommune er lånet effektueret. Regninger, som er omfattet af lånet (tilslutningsbidrag, udgifter til ledningsanlæg) videresendes ikke automatisk til kommunen. Ejeren skal selv sende regningerne til ovenstående adresse. Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Torben Høst Christensen på telefon eller Ulla Lise på telefon

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup

Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Udbud af en del af ejendommen matr.nr. 8z, Krogslund, Gjellerup Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 18. december

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere