SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011

2 Indhold 1. Indledning Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Arbejdskraftreserven Unge på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Personer på permanente forsørgelsesordninger Sygefravær Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats Strategi og mål for inddragelse af andre aktører Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan Tillæg 2: Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer

3 1. Indledning Beskæftigelsesplan 2011 er Solrød Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelsesplanen sikrer sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer i indsatsen. Beskæftigelsesplanen indeholder en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer. Den indeholder beskæftigelsesministerens og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands mål for beskæftigelsesindsatsen samt en lokal strategi for henholdsvis den borgerrettede indsats, den virksomhedsrettede og inddragelse af andre aktører. Jobcenter Solrød arbejder målrettet på at levere en kompetent og relevant service til både borgere og virksomheder. Udover at være formidler af ordinært arbejde er det Jobcenterets ambition at være et dynamisk springbræt for de borgere, som ikke selv kan finde ordinært arbejde. Samtidig ønsker Jobcenteret at være en kompetent rekrutteringspartner for virksomheder i området. Jobcenteret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til forsikrede ledige, kontant- og starthjælpsmodtagere, modtagere af introduktions- og ledighedsydelse, revalidender, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Tilsvarende varetager Jobcenteret alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder rådgivning og vejledning, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeaftaler, arbejdsfastholdelse og støtte til rekruttering af arbejdskraft. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Solrød er fortsat at øge arbejdsudbuddet og begrænse andelen på offentlig forsørgelse. Beskæftigelsesindsatsen fokuserer på at få personer på offentlig forsørgelse hurtigst muligt i job og unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse hurtigst muligt i ordinær uddannelse. Det beskæftigelsespolitiske udgangspunkt for Jobcenter Solrød er: - Fokus på ordinær beskæftigelse og uddannelse for kommunens borgere - Fokus på en aktiv linje i beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper - Fokus på virksomhedernes behov for støtte til rekruttering af arbejdskraft, herunder løsning af flaskehalsproblemer - Fokus på fastholdelse af de lediges jobmuligheder, uddannelsesmuligheder og arbejdsevne 2

4 - Fokus på særligt udsatte grupper i forhold til arbejdsmarkedet, herunder unge, langtidsledige, sygemeldte og borgere med ikke-vestlig baggrund - Fokus på det rummelige arbejdsmarked 3

5 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011 Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et begrænset antal beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for alle jobcentre. Beskæftigelsesministeren har for 2011 udmeldt fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål. Beskæftigelsesregionen har uddybet disse fire målsætninger med regionale resultatkrav. Indsatsområde: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Regionalt resultatkrav: Antallet af personer i arbejdskraftreserven begrænses til en stigning på max. 0,8 % fra december 2009 til december Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Regionalt resultatkrav: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses til en stigning på max. 2,4 % fra december 2009 til december Indsatsområde: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Regionalt resultatkrav: Antallet af ikke-vestlige nydanskere på offentlig forsørgelse begrænses til en stigning på max. 1,9 % fra december 2009 til december

6 Indsatsområde: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Regionalt resultatkrav: Antallet af personer på permanente offentlige forsørgelsesordninger skal være uændret i forhold til niveauet for december Beskæftigelsesministerens mål ligger til grund for Jobcenterets tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen for

7 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011 Beskæftigelsesplan 2011 tager afsæt i ministerens mål, den generelle udvikling på arbejdsmarkedet samt Jobcenterets Resultatrevision Resultatrevision 2009 viste en mindre stigning i arbejdskraftreserven (ledige med mere end tre måneders offentlig forsørgelse) og i ungeledigheden end i sammenlignelige jobcentre. På samme måde viste Resultatrevision 2009, at Solrød Kommune havde et fald i antallet af sygedagpengeforløb i forhold til året før, mens gennemsnittet af de sammenlignelige jobcentre havde en stigning. Arbejdsmarkedet i Danmark var frem til sensommeren 2008 inde i en særdeles positiv udvikling med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Udviklingen i beskæftigelse og ledighed vendte imidlertid i sensommeren 2008, hvor Danmark kom ind i en økonomisk lavkonjunktur. Siden sensommeren 2008 er ledigheden steget støt, og ledigheden forudses fortsat at stige i 2011, dog mere afdæmpet end i Mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Solrød skal således ses i lyset af denne lavkonjunktur. Her er udviklingen på beskæftigelsesområdet nu især kendetegnet ved to faktorer: stigende ledighed på kort sigt og risiko for mangel på arbejdskraft på lang sigt. Stigende ledighed Den stigende ledighed siden sensommeren 2008 er slået forskelligt igennem i de enkelte brancher. Første del af ledighedsstigningen ramte især fremstillings- og byggesektoren, som havde de største ledighedsstigninger. Anden del af ledighedsstigningen forventes især at ramme serviceerhvervene. Derudover er tendensen, at personer tættest på arbejdsmarkedet generelt er mere påvirket af konjunkturerne end personer længere væk fra arbejdsmarkedet. A- dagpengemodtagerne (de forsikrede ledige) har derfor oplevet de største ledighedsstigninger, dernæst de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, mens de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere har haft de mindste ledighedsstigninger. Hertil kommer, at ledigheden blandt unge under 30 år, især unge uden uddannelse, har været meget påvirket af lavkonjunkturen. Indtil videre har udviklingen i langtidsledigheden været beskeden i Solrød Kommune, men den forventes at stige i løbet af 2010 og Derfor vil det være afgørende for Jobcenteret at lave to parallelle indsatser: Jobcenteret skal have fokus på at få nyledige tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt (tidlig indsats) samtidig med, at Jobcenteret skal have fokus på at bringe personer med længerevarende ledighed tilbage i job og dermed ud af offentlig forsørgelse (afhjælpende indsats). 6

8 Der har i løbet af 2010 været udarbejdet flere forskellige ledighedsprognoser. Den seneste prognose fra Finansministeriet forudser kun en lille stigning i ledigheden i perioden december 2009 til december Jobcenter Solrød vurderer dog, at udviklingen i Solrød Kommune ikke bliver lige så positiv som i Østdanmark generelt. Dette skyldes, at Solrød Kommune i forhold til gennemsnittet i Østdanmark fortsat ligger på et lavt ledighedsniveau. Derfor forudser Jobcenteret en lidt større stigning i ledigheden end gennemsnittet i Østdanmark. Jobcenter Solrød vil derfor følge udviklingen på dette område meget tæt. Jobcenter Solrød har stort fokus på rettidighed i indsatsen over for borgerne. Således har Jobcenteret i løbet af 2009 og 2010 gennemført en række tiltag til at forbedre rettidigheden yderligere. Af tiltag kan f.eks. nævnes koordineret indkaldelse til samtaler med borgerne, koordination af aktiveringsindsats, systematisk opfølgning af udviklingen i rettidigheden samt øget ledelsesovervågning. Derudover er Jobcenteret aktuelt ved at styrke indsatsen for rettidighed for de forsikrede ledige. Jobcenteret vil i 2011 videreføre disse tiltag og fastholde sit generelle fokus på rettidighed i indsatsen med henblik på løbende og hurtigt at kunne gribe ind og korrigere indsatsen, hvis dette er nødvendigt. Risiko for mangel på arbejdskraft På trods af den negative udvikling på arbejdsmarkedet kan der dog fortsat opstå problemer med at rekruttere arbejdskraft inden for udvalgte fag og brancher. Der forudses således mangel på faglært arbejdskraft, men samtidig et overudbud af ikkefaglærte. Derfor er det afgørende, at Jobcenterets beskæftigelsesindsats fokuserer på opkvalificering af ikke-faglærte til job inden for faglærte områder. Især de unge bør derfor motiveres til at uddanne sig inden for de områder, hvor der kan opstå mangel på arbejdskraft. Hertil kommer, at store årgange de kommende år forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension, mens mindre årgange af unge træder ind på arbejdsmarkedet. Især det offentlige område står over for en stor afgang af medarbejdere. Således er der fortsat behov for at øge arbejdsstyrken og sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Kvalifikationskravene fra virksomhederne stiger, idet efterspørgslen i fremtiden vil rette sig mere og mere mod faglærte og personer med videregående uddannelse, mens antallet af job til ikke-faglærte vil falde. På grund af risikoen for mangel på arbejdskraft er det derudover nødvendigt at sørge for en så stor arbejdsstyrke som muligt. Derfor skal det sikres, at så få som muligt udstødes fra arbejdsmarkedet og ender på permanente forsørgelsesordninger. Fald i sygefraværssager Sygefraværet vil fortsat være en udfordring for Solrød Kommune. Selv om Solrød Kommune havde et fald i antallet af sygefraværet i 2009, mens gennemsnittet af de 7

9 sammenlignelige jobcentre havde en stigning, er andelen af sygedagpengeforløb i forhold til arbejdsstyrken i Solrød Kommune højere end gennemsnittet af sammenlignelige jobcentre. Dette skyldes i høj grad den højere andel af forsikrede borgere i Solrød Kommune, idet borgere kun er berettiget til sygedagpenge, hvis de har et arbejdsforhold eller er forsikrede ledige. Således vil det være en udfordring for Jobcenteret at fastholde et fald i antallet af sygedagpengeforløb i

10 4. Strategi og mål for den borgerrettede indsats Det er Jobcenterets opgave at hjælpe borgerne ud på eller tilbage på det ordinære arbejdsmarked eller i ordinær uddannelse ved hjælp af information og vejledning, formidling af arbejde og uddannelse, iværksættelse af aktive tilbud, udarbejdelse af jobplaner og individuelle planer samt opfølgning på disse. Det er Jobcenterets strategi, at alle, der henvender sig i Jobcenteret, mødes med en indsats, der har fokus på beskæftigelse og uddannelse Arbejdskraftreserven Ministerens mål for arbejdskraftreserven omfatter a-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. Et stort fokus på arbejdskraftreserven er nødvendigt for at forebygge langtidsledighed og dermed på sigt permanent udstødelse fra arbejdsmarkedet. I den økonomiske lavkonjunktur, som har præget Danmark siden sensommeren 2008, er arbejdskraftreserven steget markant mere for a-dagpengemodtagerne end for kontant- og starthjælpsmodtagerne. Jobcenter Solrød vil derfor i 2011 have et særligt fokus på at reducere arbejdskraftreserven for a-dagpengemodtagerne. Mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 317 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 5 % fra december 2009 til december De 5 % svarer til en stigning på 15 personer fra december 2009 til december 2011, hvilket er et ambitiøst mål set i lyset af den økonomiske afmatning og den deraf følgende meget usikre situation på arbejdsmarkedet. For brug af andre aktører i forbindelse med arbejdskraftreserven, se kapitel 6. Jobcenter Solrød har to overordnede fokusområder i forbindelse med arbejdskraftreserven: - Fokus på jobsøgning - Fokus på opkvalificering Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer (for indsatsen målrettet mod unge under 30 år, se afsnit 4.2): Tidlig kontakt for at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven 9

11 Jobcenter Solrød er meget opmærksom på vigtigheden i, at nyledige skal hurtigt tilbage i job, således at de undgår at blive en del af arbejdskraftreserven. Derfor vil Jobcenteret yde en tidlig og målrettet indsats først i ledighedsforløbet for alle målgrupper. For nyledige a-dagpengemodtagere vil Jobcenteret afholde det første informationsmøde hurtigst muligt i starten af ledighedsforløbet. Hertil kommer, at Jobcenteret vil straksaktivere udvalgte grupper af kontant- og starthjælpsmodtagere. Straksaktiveringen vil bl.a. foregå på Solrød Kommunes eget 8 ugers afklarings- og jobsøgningskursus Ny stil nyt job, som kombinerer afklaring og jobsøgning med virksomhedspraktik og løntilskud på private og offentlige arbejdspladser. Fokus på jobsøgning I en tid med stigende ledighed er det særligt vigtigt at synliggøre ledige job. Jobcenteret vil fortsat integrere disse ledige job i arbejdet med de ledige borgere. Jobcenteret vil i sit Infocenter fortsat have aktuelle jobopslag liggende tilgængeligt samt informere om disse opslag ved dets infomøder og kontaktsamtaler med de ledige. Alle ledige, der indkaldes til samtale, vil fortsat blive bedt om at medbringe to jobopslag, som den ledige skal søge. Jobcenteret vil i det hele taget fortsat stille krav til de ledige om, at de søger de job, som er tilgængelige. Fokus på opkvalificering af de ledige i relation til det ordinære arbejdsmarked Jobcenter Solrød har stort fokus på nødvendigheden i at opkvalificere de ledige til områder med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder områder med stor jobomsætning. Opkvalificeringen kan bestå af såvel virksomhedspraktik- og løntilskudsplaceringer som brug af kurser, herunder et 3-årigt forsøg med målretning af opkvalificeringsindsatsen. Det er her afgørende, at aktiviteterne er jobrettede. Jobcenteret vil tidligt i ledighedsforløbet vejlede de forsikrede ledige i at målrette deres brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Øget aktivering målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet Ud over jobsøgning har virksomhedsrettet aktivering fortsat højeste prioritet i Jobcenter Solrøds aktiveringsindsats. Denne aktivering sker i form af virksomhedspraktik eller løntilskud og er målrettet mod ordinære job efter endt aktivering. Aktiveringen sker enten gennem Jobcenterets partnerskabsaftaler med private virksomheder eller gennem andre offentlige eller private virksomheder (se kapitel 5). 10

12 Særligt fokus på langtidsledige Jobcenter Solrød har særligt fokus på udviklingen i langtidsledigheden, idet man i en tid med generelt stigende ledighed kan forvente, at langtidsledigheden ligeledes stiger. Jobcenteret vil tage udgangspunkt i den enkelte langtidslediges behov og ud fra disse lave en individuel indsats, idet gruppen af langtidsledige er en meget uhomogen gruppe. Nogle langtidsledige vil have behov for kortere opkvalificering (f.eks. på grund af forældet uddannelse), andre vil have behov for længere opkvalificering (f.eks. på grund af manglende uddannelse), mens andre igen vil have behov for en længerevarende, virksomhedsvendt aktivering. For unge langtidsledige under 30 år deltager Jobcenteret i kampagnen Ny chance til unge (se afsnit 4.2.). Styrket dialog med kommunens afdelinger og institutioner om kommunens egen rolle i beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret vil styrke den regelmæssige dialog med kommunens afdelinger og institutioner for at integrere disse i den samlede beskæftigelsesindsats. Formålet er at øge antallet af virksomhedspraktik- og løntilskudspladser i kommunens afdelinger og institutioner, herunder lave aftaler om faste pladser til opkvalificering og afklaring Unge på offentlig forsørgelse Ministerens mål for unge på offentlig forsørgelse omfatter alle ydelsesgrupper, dvs. modtagere af a-dagpenge, kontant- og starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob. Unge a-dagpenge- og kontant- og starthjælpsmodtagere udgør to store grupper af det samlede antal unge på offentlig forsørgelse, og derfor vil Jobcenter Solrød have særligt fokus på disse to målgrupper. Ligesom for arbejdskraftreserven gælder det, at ledigheden blandt unge a-dagpengemodtagere er steget meget markant. Også her er en væsentlig årsag, at Solrød Kommune har en høj andel af forsikrede borgere generelt i forhold til gennemsnittet af sammenlignelige jobcentre. Unge uden uddannelse er blevet hårdere ramt af den stigende ledighed end unge med uddannelse. Unge mænd tager i langt mindre grad end de unge kvinder en uddannelse, og således har de unge mænd generelt et uddannelsesefterslæb, som har resulteret i en større stigning i ledigheden blandt unge mænd end blandt unge kvinder. Med en uddannelse styrker de unge således deres muligheder på arbejdsmarkedet, da virksomhederne i stigende grad efterspørger uddannet arbejdskraft. Uddannelse er forudsætningen for en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed til selvforsørgelse. 11

13 Mål: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 173 fuldtidspersoner (herunder fuldtidspersoner i aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 til december De unge er generelt blevet meget hårdt ramt af den økonomiske afmatning. Set i dette lys er målet om en stigning på 3 % (svarende til en stigning på 5 fuldtidspersoner fra december 2009 til december 2011) meget ambitiøst. For brugen af andre aktører i forbindelse med unge under 30 år, se kapitel 6. Jobcenter Solrød har tre overordnede fokusområder på ungeområdet: - Unge, der ikke har en uddannelse, skal hjælpes i gang med og igennem en uddannelse - Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal bringes tættere på arbejdsmarkedet og/eller en uddannelse - Unge, der har en uddannelse, skal i job hurtigst muligt Jobcenterets strategi på dette område består af følgende initiativer: Strakstilbud til unge ledige mellem 18 og 19 år Jobcenteret ønsker at straksaktivere unge årige for at bringe de unge hurtigst muligt tættere på uddannelse eller job. Straksaktiveringen skal som udgangspunkt bestå af uddannelsespålæg, afklaring af uddannelsesparathed, virksomhedspraktik (se kapitel 5) eller jobsøgning. Tidlig indsats for unge ledige mellem 19 og 29 år Jobcenteret vil yde en tidlig og målrettet indsats først i ledighedsforløbet, herunder afholde det første informationsmøde for unge a-dagpengemodtagere hurtigst muligt i starten af ledighedsforløbet. Den tidlige indsats vil have fokus på screening af alle unge ledige med henblik på deres uddannelsesparathed, beskæftigelsesmuligheder og almene kompetencer. Fokus på uddannelse til uddannelsesparate unge ledige Jobcenteret vil hurtigst muligt efter første henvendelse i Jobcenteret i henhold til lovgivningen give unge ledige under 25 år uden forsørgerpligt og uden kompetencegivende uddannelse et uddannelsespålæg, når Jobcenteret vurderer, at den unge kan gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. 12

14 Jobcenteret vil derudover motivere de unge ledige årige til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Her vil Jobcenteret lægge vægt på at orientere de unge ledige om voksenlærlingeordningen for ledige over 25 år. Jobcenteret vil opfordre alle uddannelsesegnede unge til at tage en uddannelse inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder og områder med stor jobomsætning, således at de unges mulighed for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet øges. Afklaring af måske-uddannelsesparate unge ledige Jobcenter Solrød har i samarbejde med de øvrige jobcentre i kommunesamarbejdet København Syd (Greve, Køge og Stevns) og Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) udviklet et afklaringsforløb for unge måske-uddannelsesparate. Udviklingen af dette forløb er blevet finansieret af de lokale beskæftigelsesråd i de fire kommuner. Dette afklaringsforløb benyttes i de tilfælde, hvor Jobcenteret er i tvivl om en ung ledigs udannelsesparathed. Derudover vil Jobcenteret styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne omkring afklaringen af de unges uddannelsesparathed samt oprettelsen af forkvalificeringsforløb til unge med lavere uddannelsesparathed. Styrkelse af svage unges basale skolekundskaber Jobcenteret ønsker at sætte fokus på en styrkelse af svage unges basale skolekundskaber, således at de unge på sigt kan påbegynde og gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Her ønsker Jobcenteret især at gøre brug af opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser. Virksomhedsvendt aktivering af ikke-uddannelsesparate unge ledige mellem 18 og 30 år Jobcenteret vil have fokus på at sende ikke-uddannelsesparate unge i længerevarende, virksomhedsvendt aktivering målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Aktiveringen kan ske gennem Jobcenterets samarbejde med udvalgte virksomheder gennem indgåede partnerskabsaftaler, virksomhedscentre eller gennem øvrige offentlige og private virksomheder (se kapitel 5). En del af denne gruppe vil således være omfattet af målene i forbindelse med virksomhedskampagnen (virksomhedscentre). Virksomhedsvendt aktivering forøger de unges chancer for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet på trods af, at de ikke har en uddannelse. Dermed kan de undgå at ende på permanent offentlig forsørgelse. Som forkvalificering til deltagelse i en virksomhedsvendt aktivering vil Jobcenteret, 13

15 når det skønnes nødvendigt, anvende Solrød Kommunes eget Brobyggerforløb (se afsnit 4.3.) Øget brug af mentorer Jobcenter Solrød ønsker at styrke brugen af mentorer. Tilknytningen af en mentor skal ske i de tilfælde, hvor en ung har brug for støtte til overgangen fra ledighed til uddannelse og/eller til gennemførelsen af en uddannelse. Det vil her være mentorens hovedopgave at sikre, at den unge gennemfører sin uddannelse. For unge ikke-uddannelsesparate vil brugen af mentorer være målrettet mod den unges gennemførelse af en virksomhedsaktivering, herunder hjælp til at indgå på en arbejdsplads og i dennes sociale spilleregler, hjælp til at møde til tiden og lignende. Ny chance til unge Jobcenter Solrød vil derudover som led i kampagnen Ny chance til unge fokusere på en målrettet indsats for de unge, der hverken har uddannelse eller job, og som på grund af langtidsledighed er på vej ud af arbejdsmarkedet. Styrket dialog med kommunens afdelinger og institutioner om kommunens egen rolle i beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret vil styrke den regelmæssige dialog med kommunens afdelinger og institutioner for at integrere disse i den samlede beskæftigelsesindsats (se afsnit 4.1.). Understøttelse af unge med en kompetencegivende uddannelse For unge ledige med en kompetencegivende uddannelse er målet hurtigst muligt at komme i job, så de undgår at få forældede kvalifikationer gennem lang tids ledighed. Aktiveringen af de unge med en kompetencegivende uddannelse skal ske gennem jobsøgningskurser, f.eks. på Solrød Kommunes eget 8 ugers afklarings- og jobsøgningskursus Ny stil nyt job, og aktivering i form af løntilskud og virksomhedspraktik (se kapitel 5). Særligt fokus på sygedagpengemodtagere under 30 år Tilgangen til de permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension, se afsnit 4.4.) kommer især fra gruppen af sygedagpengemodtagere. For at undgå, at unge under 30 år ender på disse permanente forsørgelsesordninger, har Jobcenteret generelt stort fokus på at bevare de unges tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette sker gennem målrettet arbejdsprøvning, revalidering og delvise raskmeldinger (se afsnit 4.5.). Særlige initiativer målrettet mod de årige 14

16 En del unge, der søger kontanthjælp første gang, har gået passive i en årrække, inden de fylder 18 år. Disse unge har typisk allerede en række problemer såsom sociale dysfunktioner, psykiske problemer, misbrug, kriminel adfærd og lignende, som gør det vanskeligt for dem at vende tilbage til uddannelsessystemet eller komme ud på arbejdsmarkedet. Jobcenteret ønsker i samarbejde med folkeskolerne, 10. klasse skolen i Solrød, Ungdomsskolen, Solrød Produktionsskole, Solrød Gymnasium, UUV og Børn og Unge Rådgivningen (BUR) at gennemføre en kortlægning af, hvor i uddannelsessystemet der er huller, som de unge kan falde ned i og dermed blive tabt af uddannelsessystemet. Derudover ønsker Jobcenteret i samarbejde med disse institutioner at etablere et varslingssystem, således at institutionerne varsler UUV, hvis en ung er i fare for at droppe ud af sin uddannelse. Hertil ønsker Jobcenteret i samarbejde med UUV at etablere et jobteam, som skal gribe ind over for disse unge og igangsætte en række foranstaltninger såsom f.eks. udarbejdelse af individuelt tilrettelagte kombinationer af skole- og praktikforløb, tildeling af en mentor og lignende Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Ministerens mål for ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på offentlig forsørgelse omfatter alle ydelsesgrupper, dvs. modtagere af a-dagpenge, kontant- og starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, førtidspensionister, personer i revalidering/forrevalidering og personer i fleksjob. Borgere med ikke-vestlig baggrund har klaret sig relativt godt på arbejdsmarkedet de senere år, og de har således haft lavere ledighedsstigninger end borgere med dansk oprindelse. Jobcenter Solrød har således relativt få borgere med ikke-vestlig baggrund i forhold til hele Østdanmark. Jobcenter Solrød skelner på den ene side ikke mellem borgere med dansk oprindelse og borgere med anden oprindelse og fokuserer derfor så vidt muligt på fuld integration af alle ledige. På den anden side tager Jobcenteret individuelle hensyn og vurderer, om der er brug for særlige tilbud til borgere med anden oprindelse. Her er der især tale om sprogundervisning. På trods af det forholdsvis lave antal borgere med ikke-vestlig herkomst følger Jobcenteret udviklingen inden for gruppen. Derfor følger Jobcenteret især ledighedsudviklingen inden for servicefagene, hvor mange borgere med ikke-vestlig baggrund er ansat. Mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 122 fuldtidspersoner (herunder fuldtidspersoner i aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 5,2 % fra december 2009 til december

17 Solrød Kommune vil i de kommende år modtage en større andel flygtninge end de senere år. I den betragtning er målet på de 5,2 %, svarende til en stigning på 6 fuldtidspersoner fra december 2009 til december 2011, meget ambitiøst. For brugen af andre aktører, se kapitel 6. Jobcenteret har tre overordnede fokusområder i forbindelse med ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere: - Fokus på jobsøgning - Fokus på opkvalificering - Ikke-arbejdsmarkedsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet Jobcenter Solrød skelner som nævnt generelt ikke mellem borgere med dansk oprindelse og borgere med anden oprindelse. Jobcenteret har således samme strategi over for borgere med ikke-vestlig baggrund som over for borgere med dansk baggrund (for indsatsen målrettet mod unge ikke-vestlige indvandrere under 30 år, se afsnit 4.2.). Nedenfor beskrives de indsatsområder, som adskiller sig fra arbejdskraftreserven og ungemålet: Sprogundervisning til borgere med ikke-vestlig baggrund, som ikke kan dansk Jobcenteret prioriterer at sikre, at borgere med et andet modersmål end dansk får styrket deres danskkundskaber. Det at kunne dansk øger muligheden for at få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Fokuseret indsats over for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige Jobcenteret laver en fokuseret indsats over for alle ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, herunder ikke-arbejdsmarkedsparate ledige med ikke-vestlig baggrund. Jobcenterets indsats har det formål at bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, således at de ledige kan undgå at ende på permanent offentlig forsørgelse. Indsatsen foregår i to trin: Først afklares den ledige med henblik på at synliggøre den lediges arbejdsmarkedspotentiale samt almene kompetencer. Afklaringen kan f.eks. foregå på Solrød Kommunes eget aktiveringsprojekt for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, Brobyggerforløbet, som arbejder fokuseret med afklaring af de ikke-arbejdsmarkedparate lediges kompetencer og potentialer samt motivation til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet. Dernæst søger Jobcenteret at sende den ledige i længerevarende, virksomhedsvendt aktivering målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Aktiveringen kan ske gennem Jobcenterets samarbejde med udvalgte virksomheder gennem 16

18 partnerskabsaftaler og virksomhedscentre eller gennem øvrige offentlige og private virksomheder (se kapitel 5). En del af denne målgruppe vil således være omfattet af målene i forbindelse med virksomhedskampagnen (virksomhedscentre). Øget brug af mentorer Jobcenter Solrød ønsker at styrke brugen af mentorer (se også afsnit 4.2.). Dette gælder også over for borgere med ikke-vestlig baggrund. Det vil være mentorens hovedopgave at sikre, at den ledige får en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet Personer på permanente forsørgelsesordninger Ministerens mål for personer på permanente offentlige forsørgelsesordninger omfatter personer på ledighedsydelse, i fleksjob og på førtidspension. Tilgangen af personer til permanente offentlige forsørgelsesordninger kommer fra alle ikke-arbejdsmarkedsparate ydelsesgrupper. Jobcenter Solrød er tilbageholdende med at bevilge både fleksjob/ledighedsydelse og førtidspension, og således er andelen af personer i alle tre målgrupper i forhold til arbejdsstyrken lavere i Solrød Kommune end i Østdanmark. Jobcenter Solrød betragter generelt fleksjob/ledighedsydelse som en ordning, der gør det muligt for udsatte borgere at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. Da Jobcenteret er tilbageholdende med at bevilge fleksjob/ledighedsydelse, er alternativet for Solrød Kommunes borgere til denne ordning ikke kontanthjælp eller sygedagpenge, men derimod førtidspension, hvor tilknytningen til arbejdsmarkedet forsvinder, hvilket som udgangspunkt bør undgås. Således forventer Jobcenteret ikke at kunne reducere antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger. Mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 600 personer i december 2011, svarende til samme antal som i december På grund af Solrød Kommunes tilbageholdenhed med at bevilge fleksjob/ledighedsydelse og førtidspension vil der i løbet af 2010 og 2011 være en række borgere, som er blevet så svage, at de i henhold til lovgivningen vil være berettiget til fleksjob eller førtidspension. I betragtning af dette er ovenstående mål meget ambitiøst. Jobcenteret har ét overordnet fokus i forbindelse med de permanente forsørgelsesordninger: 17

19 - Alle, der er i stand til at have tilknytning til arbejdsmarkedet, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer (for indsatsen målrettet mod unge under 30 år, se afsnit 4.2.): Fortsat fokus på ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Jobcenter Solrøds indsats har altid det mål at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, således at borgerne undgår at komme på permanent offentlig forsørgelse. Indsatsen foregår i to trin (se også afsnit 4.3.): Først afklares borgeren hurtigst muligt med henblik på at synliggøre borgerens arbejdsmarkedspotentiale samt almene kompetencer. Her fokuserer Jobcenteret målrettet på borgerens muligheder frem for begrænsninger. Dernæst søger Jobcenteret at sende den ledige i længerevarende, virksomhedsvendt aktivering målrettet mod ordinære job på arbejdsmarkedet inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder (se kapitel 5). Fortsat fokuseret indsats over for sygedagpengemodtagere Jobcenterets indsats over for sygedagpengemodtagerne er særlig vigtig i forbindelse med begrænsningen af antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (se afsnit 4.5.). Øget brug af mentorer Jobcenter Solrød ønsker at styrke brugen af mentorer (se også afsnit 4.2.). Mentorens hovedopgave er at sikre, at den ledige får en styrket tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Fortsat målrettet arbejdsprøvning Ved tvivl om behov for skånehensyn i forbindelse med borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet vil Jobcenteret fortsat målrettet anvende arbejdsprøvning som afklaringsmetode. Fortsat målrettet brug af revalideringsordningen Jobcenteret vil fortsat anvende revalidering som middel til, at den enkelte borger kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Styrket dialog med kommunens afdelinger og institutioner om kommunens egen rolle i beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret vil styrke den regelmæssige dialog med kommunens afdelinger og institutioner for at integrere disse i den samlede beskæftigelsesindsats (se 18

20 afsnit 4.1.). Formålet er ud over virksomhedspraktik- og løntilskudspladser at øge antallet pladser til afklaring Sygefravær Jobcenter Solrød har fortsat stort fokus på sygefravær. Jobcenteret fokuserer her især på de længerevarende sygedagpengeforløb, idet risikoen for udstødning fra arbejdsmarkedet stiger, desto længere tid den enkelte borger er sygemeldt. Den største tilgang til de permanente forsørgelsesordninger kommer fra gruppen af sygedagpengemodtagere. Derfor vil den styrkede indsats for at reducere tilgangen til permanente ydelser give særlige udfordringer for indsatsen på sygedagpengeområdet. Mål: Antallet af sygedagpengeforløb mellem 27 og 52 uger nedbringes til 66 fuldtidspersoner i december 2011, svarende til et fald på 12 % fra december 2009 til december Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes til 39 fuldtidspersoner i december 2011, svarende til et fald på 15 % fra december 2009 til december Målene om en reduktion på henholdsvis 12 % og 15 % er ambitiøse, fordi lovændringer har gjort mulighederne for at forlænge varigheden af sygedagpengeforløb større, samtidig med at der er fokus på at nedbringe varigheden af sygedagpengeforløbene. Jobcenteret har ét overordnet fokus i forbindelse med sygefravær: - Sygemeldte borgere skal bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer: Øget brug af delvise raskmeldinger Syge borgere med delvise raskmeldinger har en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed en større chance for tidligere og i det hele taget at vende tilbage til arbejdsmarkedet. For virksomhederne har delvise raskmeldinger den fordel, at medarbejderen løfter nogle arbejdsopgaver, som ellers enten ikke ville blive løst, eller som kollegerne eller en vikar ellers måtte løse. Derfor vil Jobcenteret styrke dialogen og samarbejdet med virksomhederne omkring mulighederne for delvise raskmeldinger af deres medarbejdere. Styrket, aktiv indsats over for sygemeldte 19

21 Jobcenter Solrød vil styrke brugen af aktive tilbud over for sygemeldte, herunder nysygemeldte, med henblik på, at sygemeldte borgere hurtigere kan vende helt eller delvist tilbage til deres job. Fortsat målrettet arbejdsprøvning Ved tvivl om behov for skånehensyn i forbindelse med borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet vil Jobcenteret fortsat målrettet anvende arbejdsprøvning som afklaringsmetode. Fortsat målrettet brug af revalideringsordningen Jobcenteret vil fortsat anvende revalidering som middel til, at den enkelte borger kan bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Styrket dialog med kommunens afdelinger og institutioner om kommunens egen rolle i beskæftigelsesindsatsen Jobcenteret vil styrke den regelmæssige dialog med kommunens afdelinger og institutioner for at integrere disse i den samlede beskæftigelsesindsats (se afsnit 4.1.). Formålet er ud over virksomhedspraktik- og løntilskudspladser at øge antallet af pladser til afklaring. Fortsat samarbejde med de praktiserende læger omkring sygefraværsindsatsen Jobcenter Solrød prioriterer samarbejdet med de praktiserende læger og ønsker at optimere samarbejdet med lægerne. 5. Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats Jobcenter Solrød lægger vægt på at give virksomhederne en kompetent og professionel rådgivning om rekrutteringsmuligheder og de tilbud og serviceydelser, som Jobcenteret kan tilbyde virksomhederne. Virksomhederne skal let og hurtigt kunne komme i kontakt med Jobcenteret, og Jobcenteret tilpasser sin service til den enkelte virksomheds behov. Derudover har Jobcenteret fokus på orientering om og brugen af Jobnet som et hjælpemiddel til at sikre rekruttering af arbejdskraft og til synliggørelse af ledige job. Jobcenterets virksomhedsindsats har to overordnede fokuspunkter i forhold til den borgerrettede indsats: Mål: - Fokus på ordinær ansættelse - Fokus på virksomhedsvendt aktivering 23 ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er som led i den landsdækkende virksomhedskampagne i virksomhedsvendt aktivering i juni

22 120 borgere er i virksomhedsvendt aktivering i december Den landsdækkende virksomhedskampagne (virksomhedscentre) omfatter udelukkende ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i matchgruppe 2 (ny match), mens målet om 75 borgere i virksomhedsvendt aktivering i december 2011 omfatter alle målgrupper. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer: Styrket fokus på ordinære ansættelser Jobcenterets virksomhedsindsats har ordinære ansættelser som mål. Jobcenteret ønsker at styrke dette fokus på ordinære ansættelser og vil gå i yderligere dialog med virksomhederne omkring dette i forbindelse med etablering af løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser. Derudover vil Jobcenteret have fokus på at motivere virksomhederne til at ansætte flere ledige i ordinært arbejde, bl.a. ved hjælp af en forsøgsordning med uddannelse i forbindelse med ordinære ansættelser. Fortsat synliggørelse af ledige job Jobcenteret vil fortsat synliggøre ledige job, dels ved at have aktuelle jobopslag liggende tilgængeligt i Infocenteret (se afsnit 4.1.) og dels ved at finde egnede kandidater til udvalgte job. Fortsat prioritering af virksomhedsvendt aktivering Jobcenter Solrød prioriterer virksomhedsvendt aktivering højt, da virksomhedsvendt aktivering øger mulighederne for efterfølgende ordinære ansættelser. Jobcenteret vil især anvende virksomhedsvendt aktivering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, herunder områder med stor jobomsætning. Jobcenteret har fokus på tæt og løbende kontakt med virksomhederne i kommunen og omegnen med henblik på at afdække nye jobåbninger og med henblik på at fremskaffe det nødvendige antal løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser til den borgerrettede indsats. Til hver af Solrød Kommunes to aktiveringsprojekter, projekt Ny stil nyt job (se afsnit 4.1.) og Brobyggerforløbet (se afsnit 4.3.) er knyttet en virksomhedskonsulent. Det er disse virksomhedskonsulenters hovedopgave i forbindelse med projekterne at sikre, at en borger efter deltagelse i et af projekterne og gerne allerede undervejs i forløbet kommer i ordinær ansættelse eller i virksomhedsvendt aktivering. Indgåelse af nye partnerskabsaftaler 21

23 Jobcenteret vil som supplement til Jobcenterets allerede eksisterende partnerskabsaftaler fortsat etablere partnerskabsaftaler med virksomheder, særligt med henblik på etablering af rummelige arbejdspladser. Styrkelse af indsatsen omkring virksomhedskampagne/virksomhedscentre Virksomhedscenterindsatsen etablerer virksomhedsvendt aktivering for ikkearbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Jobcenteret vil bruge de allerede eksisterende samt nye partnerskabsaftaler til at styrke indsatsen omkring virksomhedscentre. Videreudvikling af virksomhedsnetværk Jobcenteret har fokus på tæt og løbende kontakt med virksomhederne i kommunen og omegnen. Jobcenteret har en opsøgende indsats over for virksomhederne både over for nye virksomheder og over for virksomheder, som Jobcenteret allerede samarbejder med. Jobcenteret vil videreudvikle sine virksomhedsnetværk ved både at inddrage nye virksomheder i netværket og styrke den gode kontakt til de virksomheder, som Jobcenteret i forvejen samarbejder med. Assistance til virksomheder ved rekruttering Jobcenter Solrød vil styrke den lokale synlighed, herunder fokusere yderligere på synliggørelsen af Jobcenterets samlede palet af tilbud og serviceydelser til virksomhederne. Derudover vil Jobcenteret fortsat rådgive virksomhederne omkring situationen på arbejdsmarkedet, herunder løsning af flaskehalsproblemer. Derudover vil Jobcenteret rådgive virksomhederne i forbindelse med brugen af Jobnet. 6. Strategi og mål for inddragelse af andre aktører Begrebet andre aktører bruges i denne forbindelse som betegnelse for de private aktører, som har indgået ramme- og delaftaler i forhold til varetagelse af aktiveringsog kontaktforløb med udvalgte målgrupper. Andre aktører har specialiseret sig inden for forskellige målgrupper og aktiviteter, hvor de er i besiddelse af særlig viden og erfaring. Således er brugen af andre aktører et instrument til at sikre, at bestemte målgrupper i Solrød Kommune har optimale muligheder for at komme i job hurtigst muligt. Mål: Visitation af 120 borgere til andre aktører i Dette forventes at svare til ca. 9 % af alle ledighedsberørte borgere i

24 Jobcenteret visiterer udelukkende a-dagpengemodtagere til andre aktører. Jobcenterets strategi på området består af følgende initiativer: Visitation af ledige over 55 år til anden aktør Ledige over 55 år udgør en gruppe, som har særlig gavn af anden aktørs specialisering i netop deres vilkår på arbejdsmarkedet, idet denne gruppe har risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet i en tid med økonomisk tilbagegang. Visitation af udvalgte faggrupper af ledige over 30 år til anden aktør Også faglærte over 30 år er en gruppe, som i en økonomisk lavkonjunktur har særlig glæde af anden aktør, og det er således oplagt at lade faglærte indgå i visitationen. Visitation af udvalgte grupper af unge under 30 år til anden aktør I den økonomiske lavkonjunktur, hvor særligt de unge under 30 år er blevet hårdt ramt, er det oplagt også at lade unge under 30 år indgå i visitationen. Hurtigt i gang For udvalgte grupper af a-dagpengemodtagere med gode arbejdsmarkedskompetencer vil Jobcenteret foretage forsøg med visitering til intensivt kontaktforløb meget tidligt i ledighedsforløbet. Visitation af alle ledige akademikere til anden aktør Jobcenteret visiterer i henhold til lovgivningen alle ledige akademikere til anden aktør. 23

25 Tillæg 1: Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Solrød har for 2011 følgende mål: 1. Borgerrettet indsats A. Arbejdskraftreserve Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse skal begrænses til 317 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 5 % fra december 2009 til december B. Unge på offentlig forsørgelse Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 173 fuldtidspersoner (herunder fuldtidspersoner i aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 3 % fra december 2009 til december C. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 122 fuldtidspersoner (herunder fuldtidspersoner i aktivering) i december 2011, svarende til en stigning på 5,2 % fra december 2009 til december D. Personer på permanente forsørgelsesordninger Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 600 personer i december 2011, svarende til samme antal som i december E. Sygefravær Antallet af sygedagpengeforløb mellem 27 og 52 uger nedbringes til 66 fuldtidspersoner i december 2011, svarende til et fald på 12 % fra december 2009 til december Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes til 39 fuldtidspersoner i december 2011, svarende til et fald på 15 % fra december 2009 til december Virksomhedsrettet indsats 23 ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er som led i den landsdækkende virksomhedskampagne i virksomhedsvendt aktivering i juni borgere er i virksomhedsvendt aktivering i december

26 3. Inddragelse af andre aktører Visitation af 120 borgere til andre aktører i

27 Tillæg 2: Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer Staten udmelder hvert år et beløb til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Solrød Kommune. Beløbet for 2011 er endnu ikke udmeldt, men er kr. for Midlerne skal anvendes til: 1. efter lokale forhold at udvikle og underbygge virksomhedernes medvirken i virksomhedsrettede tilbud, 2. efter lokale forhold at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, 3. opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere som led i aktiviteter eller initiativer, 4. evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer. I forhold til den årlige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd har ministeren udmeldt følgende indsatsområder for 2011: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, hvor den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at fastholde eller finde veje til beskæftigelse. At de lokale beskæftigelsesråd afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser til virksomhedsmentorer. Danmark har siden sensommeren 2008 været præget af en generel økonomisk afmatning. Dette har bevirket, at forventningerne til den fremtidige udvikling på beskæftigelsesområdet har ændret sig i forhold til de foregående år, og at forventningerne samtidig er blevet mere usikre end tidligere. Udviklingen på beskæftigelsesområdet er nu kendetegnet ved især to faktorer: stigende ledighed på kort sigt og risiko for mangel på arbejdskraft på lang sigt. LBR vil i 2011 have fokus på at understøtte Jobcenter Solrøds beskæftigelsesplan og vil i den forbindelse have særlig opmærksomhed på følgende områder: Unge på offentlig forsørgelse Med den stigende ledighed har især unge under 30 år risiko for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet. Det er et fokusområde for LBR at understøtte initiativer, der bidrager til at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse mest muligt. Sådanne initiativer er eksempelvis styrket uddannelsesindsats for og afklaring af unge uden kompetencegivende uddannelse, virksomhedsvendt aktivering af ikke- 26

28 uddannelsesparate unge, øget brug af mentorer og særlige initiativer for unge under 18 år. Arbejdskraftreserven LBR i Solrød har fokus på at understøtte initiativer, der bidrager til at begrænse arbejdskraftreserven mest muligt. Strategier for dette er eksempelvis synliggørelse af ledige job, fokus på jobsøgning, opkvalificering af ledige i relation til det ordinære arbejdsmarked, aktivering målrettet ordinære job på arbejdsmarkedet og fokus på langtidsledige. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse LBR i Solrød har ligeledes fokus på at understøtte initiativer, der bidrager til at begrænse antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse mest muligt. Jobcenter Solrød skelner generelt ikke mellem borgere med dansk oprindelse og borgere med anden etnisk oprindelse. Jobcenteret har således som udgangspunkt samme strategi over for borgere med ikke-vestlig baggrund som over for borgere med dansk baggrund. Hertil kommer, at der laves særlige strategier for ikke-vestlige indvandrere, når dette skønnes nødvendigt. Sådanne strategier kan eksempelvis være sprogundervisning til borgere, som ikke kan dansk, og øget brug af mentorer. Personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) Det er et fokusområde for LBR i Solrød at understøtte initiativer, som bidrager til at begrænse tilgangen af personer til permanente offentlige forsørgelsesordninger mest muligt. Sådanne strategier er eksempelvis fortsat fokus på ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, fortsat fokuseret indsats over for sygedagpengemodtagere og øget brug af mentorer. Sygedagpengeområdet LBR har fokus på nedbringelse af antallet af sygedagpengesager. Strategier hertil er eksempelvis en øget brug af aktive tilbud, øget brug af delvise raskmeldinger, fortsat målrettet arbejdsprøvning og fortsat samarbejde med de praktiserende læger omkring sygefraværsindsatsen. Synlig og offensiv virksomhedsstrategi Den økonomiske afmatning har medført behovet for en synlig og offensiv virksomhedsstrategi. Mulige strategier for en sådan virksomhedsstrategi er styrket fokus på ordinære ansættelser, assistance til virksomheder ved rekruttering, fortsat prioritering af virksomhedsvendt aktivering, indgåelse af nye partnerskabsaftaler, styrkelse af indsatsen omkring virksomhedskampagnen/virksomhedscentre og videreudvikling af virksomhedsnetværk. 27

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2013 Indhold 0. Resumé... 2 1. Indledning... 4 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2013... 6 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Allerød Kommune Bjarkesvej 2 3450 Allerød Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 14. juni

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2012 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2012 2.2. Lokale mål for 2012 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resume af målene for 2012...4 Generel strategi i indsatsen...5 Nøgletal om arbejdsmarkedet i Rudersdal Kommune...6 Beskrivelse af

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011

31. august maj. Beskæftigelsesplan 2011 31. august 2010 2010maj Beskæftigelsesplan 2011 Indholdsfortegnelse 1. Mål for 2011...3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2011...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Virksomhedscentre Møde med Etniske konsulenter, torsdag den 15. april 2010

Virksomhedscentre Møde med Etniske konsulenter, torsdag den 15. april 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Virksomhedscentre Møde med Etniske konsulenter, torsdag den 15. april 2010 Debatpunkter Kan elementer i virksomhedscentre bruges af Jer? Etniske konsulenters

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til politisk udvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder en

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Halsnæs. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Halsnæs Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010 Fastlæggelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011

Beskæftigelsesplan Jobcenter Helsingør. Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Helsingør Notat om jobcentrets udgangspunkt for fastsættelse af resultatniveauer på de 4 mål for indsatsen i 2011 Maj 2010

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 Miniudgave Forside Indhold Tilbud og bemanding i jobcentret... 3 Situationen lige nu... 4 Jobcenter Hedensteds vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 5 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion

Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 22. april 2010 J.nr.: Referat fra dialogmøde mellem Jobcenter Holbæk og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 13. april 2010 Deltagere fra Jobcenter

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2010 Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 DEL I: MÅL OG UDFORDRINGER 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2010...5 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere