Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre"

Transkript

1 Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre

2 Jobcenter Sønderborg Blegen Sønderborg T: E: W: JobcenterSonderborg.dk Finansieret af LBR Sønderborg

3 Jobcenter Sønderborgs mål er, at flest mulige kommer i arbejde, og at virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de har behov for. Vi skal ekspedere så mange sager som muligt til tiden til gavn for ledige, sygemeldte og virksomheder. Vi skal have så mange borgere som muligt i aktivitet for at højne deres chancer på jobmarkedet. Sønderborg

4 4 Indhold Vi har en plan Jobcenter Sønderborg 5 Vi har en plan 6 Sådan er virkeligheden i Sønderborg 8 Jobcenter Sønderborgs fokusområder 10 Den virksomhedsvendte indsats 14 Den borgerrettede indsats 15 MÅL 1: Arbejdskraft til virksomhederne 19 MÅL 2: Sygefraværet skal nedbringes 23 MÅL 3: Unge i arbejde eller uddannelse 25 Færre på ledighedsydelse 27 Den etniske indsats 29 Indsats for handicappede 31 Borgere på kanten af arbejdsmarkedet 32 Indsats over for andre aktører Foto: Jacob Carstensen, air-foto.dk

5 Vi har en plan I 2010 står Jobcenter Sønderborg over for store udfordringer med økonomisk krise, stigende ledighed og mange jobs, der flytter fra Sønderborg Kommune til udlandet. Samtidig oplever vi, at stadig flere unge bliver ramt af ledighed. Der er derfor masser at tage fat på! Jobcenter Sønderborg har en plan: Beskæftigelsesplanen for 2010 er en drejebog for, hvordan vi skal møde de mange udfordringer og nå vores mål - både når det gælder kontakten til borgere, virksomheder og andre vigtige samarbejdspartnere i regionen. 5 Vi har en plan Jobcenter Sønderborg Det er mit håb, at denne korte opsummering af planen for 2010 kan bidrage til at skabe fælles fodslag, så både medarbejdere i Jobcenter Sønderborg og samarbejdspartnere ved, hvilke bolde vi går efter, hvilke resultater vi ønsker at skabe og hvordan vi vil nå vores mål. Jobcenter Sønderborgs succes afhænger af, at alle både ledelse og medarbejdere - arbejder systematisk på at nå de mål, som er sat i planen. Men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for et stærkt samarbejde med både private og offentlige virksomheder i hele kommunen. Og vi har brug for, at samarbejde tæt med læger, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og andre vigtige samarbejdspartnere. Jeg er sikker på, at vi i Jobcenter Sønderborg kan gøre en forskel - også selv om det i disse år er en stor udfordring at bekæmpe ledigheden, når så mange får fyresedlen. Vores ambition er at hjælpe mennesker videre, uanset hvilken situation de står i. Det arbejder vi målrettet på i Mange gode hilsener Anne Kirk Jobcenterchef

6 Sådan er virkeligheden i Sønderborg 6 Sådan er virkeligheden Jobcenter Sønderborg I Sønderborg Kommune oplever vi: Stigende ledighed Globalisering: Job, der flyttes til udlandet Flere ældre borgere og færre unge Mange ufaglærte borgere Mange ældre, der forlader arbejdsmarkedet Ledighed i nogle brancher - mangel på arbejdskraft i andre Faldende erhvervsfrekvens Stigende ledighed blandt unge Lavt uddannelsesniveau

7 7 Sådan er virkeligheden Jobcenter Sønderborg Foto: Jacob Carstensen, air-foto.dk

8 Jobcenter Sønderborgs fokusområder 8 Fokusområder Jobcenter Sønderborg I indsatsen over for borgere i Sønderborg Kommune har Jobcenter Sønderborg: 1. Fokus på at sikre arbejdskraft til virksomhederne ved at opkvalificere og omskole ledige til den type job, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kan være virksomhedstilknyttet opkvalificering i form af voksenlærlinge, løntilskud og praktikker eller korte opkvalificeringsforløb i forbindelse med brancheskift. 2. Fokus på at fastholde både sygemeldte og lediges tilknytning til arbejdsmarkedet, således at vi ikke taber mennesker på gulvet. De nye regler om sygefravær giver både arbejdsgiverne, den sygemeldte selv, sundhedsmedarbejdere og Jobcenter Sønderborg gode muligheder for en tidlig og fektiv indsats i forhold til efsygemeldte. 3. Fokus på at få så mange unge som muligt i uddannelse, job eller aktivering. Vi vil gennemføre et særlig hyppigt kontaktforløb med unge under 30 år, hvor vi screener de unge for at identificere manglende dansk- og matematikkundskaber, opkvalificerer skolekundskaber, så den unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. Vi sørger for faglig opkvalificering, yder en særlig indsats for unge med psykiske problemer og i samarbejde med virksomheder opretter vi virksomhedscentre med faste mentorer tilknyttet. 4. Fokus på at overholde tidsfrister med særlig opmærksomhed på rettidighed. Ved at styrke rettidigheden sikrer vi en målrettet indsats for at nå de resultater, der skal til for at nå de overordnede mål. I 2010 arbejder vi fortsat med at analysere og udvikle jobcentrets interne arbejdsprocesser og på at styrke samarbejdet med eksterne interessenter, som kan drage til bi- beskæftigelsesindsatsen.

9 9 Fokusområder Jobcenter Sønderborg Vi skal motivere til brancheskift En væsentlig udfordring i 2010 bliver at motivere ledige til at skifte branche og derved styrke muligheden for job

10 10 Den virksomhedsvendte indsats Virksomhederne skal gribe bolden! Den virksomhedsvendte indsats Jobcenter Sønderborg

11 11 Den økonomiske krise har betydet, at færre virksomheder slår stillinger op på Jobnet.dk. Faldet i antallet af nyopslåede stillinger har betydning for Jobcenter Sønderborgs succes med at få flere ledige i arbejde. Derfor er det Jobcenter Sønderborgs mål, at antallet af stillinger på Jobnet.dk skal være minimum 250 pr. måned. For at nå dette mål, skal indsatsen over for virksomhederne styrkes: Virksomhederne skal gribe bolden og slå stillinger op, så Jobcenter Sønderborg kan bistå med rekrutteringen! Jobcenter Sønderborgs strategi: Vi skal gøre jobåbninger synlige på Jobnet.dk og afholde arrangementer inden for forskellige brancher og for forskellige målgrupper. Vi skal kontakte virksomheder i brancher, der mangler - eller kommer til at mangle - arbejdskraft for at afdække muligheder for jobåbninger. Vi skal skaffe plads til ledige, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Vores virksomhedskonsulenter skal motivere virksomhederne til at give ledige borgere mulighed for ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, mentorordninger, fleksjob, arbejdsprøvninger og voksenlærlingeordninger. Vi skal skabe de rette forventninger hos virksomhederne, idet vi skal levere den arbejdskraft, som til enhver tid ønskes. Vi skal opkvalificere vores medarbejdere og ikke mindst virksomhedskonsulenterne til at formidle vores strategier i forhold til virksomhederne og etablere virksomheds- og branchenetværk. Derudover skal vi planlægge og etablere en systematisk kontakt til virksomhederne og koordinere kontakten med virksomheder på tværs af kommunegrænser. Den virksomhedsvendte indsats Jobcenter Sønderborg

12 12 Den virksomhedsvendte indsats Virksomhederne skal gribe bolden! Den virksomhedsvendte indsats Jobcenter Sønderborg

13 Sønderborg 13 Vi skal støtte virksomhedernes rekruttering ved at have fingeren på pulsen og kende situationen på arbejdsmarkedet. Vi skal formidle et retvisende billede af, hvilke typer arbejdskraft der er til rådighed, og vi skal opfordre virksomhederne til at synliggøre job på Jobnet.dk. Virksomhedskonsulenterne skal i kontakten med virksomhederne identificere, hvor der mangler arbejdskraft, så Jobcenter Sønderborg på bedste vis kan bistå virksomhederne med rekruttering både af danske og udenlandske medarbejdere. Vi skal hjælpe virksomhederne med at fastholde medarbejdere ved blandt andet at deltage i rundbordssamtaler på virksomheder i forbindelse med opfølgningen på sygemeldte medarbejdere. Vi skal informere virksomheder om ordninger, som kan anvendes til at fastholde medarbejdere, f.eks. via delvis raskmelding, revalidering eller fleksjob. Derudover skal vi oplyse virksomhederne om deres muligheder for at få økonomisk kompensation. Den virksomhedsvendte indsats Jobcenter Sønderborg De nye regler om sygefravær Sygdom er et individuelt problem, der skal løses i fællesskab! Nye brochurer om sygefravær Jobcenter Sønderborg har udgivet to nye brochurer til borger og virksomheder om de nye regler om sygefravær. Brochurerne rummer masser af gode tips til begge parter om at fastholde den sygemeldte i job. De nye regler om sygefravær Sønderborg Sygdom er et individuelt problem, der skal løses i fællesskab!

14 14 Den borgerrettede indsats Flest mulige skal forsørge sig selv Den borgerrettede indsats Mål 1 Jobcenter Sønderborg

15 15 Mål 1: Styrket indsats, for at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for Jobcenter Sønderborg har fået flere ledige, siden finanskrisen slog igennem, specielt på bygge- og anlægsområdet og i fremstillingsindustrien. Derfor arbejder vi målrettet på at begrænse antallet af ledige borgere. Den borgerrettede indsats Mål 1 Jobcenter Sønderborg Mål for aktiveringsgraden Jobcenter Sønderborg har følgende mål for aktiveringsgraden: 21 for a-kassemodtagere 55 for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 35 for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere ind igen Aktiveringsgraden er beregnet som det samlede antal faktiske aktiveringstimer divideret med det samlede antal mulige aktiveringstimer.

16 16 Den borgerrettede indsats Mål 1 Jobcenter Sønderborg Den borgerrettede indsats Flest mulige skal forsørge sig selv Jobcenter Sønderborgs strategi: For at undgå, at borgere har lange forløb på offentlig forsørgelse, skal vi i Jobcenter Sønderborg sørge for at have en hyppig kontakt med borgere på offentlig forsørgelse. På den måde kan vi bane vejen for hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Vores delmål: Det vigtigste værktøj til at nå vores mål om at få flere i beskæftigelse er tidsfaktoren: Vi skal være rettidige på vores sager: Rettidighed på mindst 90 procent i kontakten med a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere. Rettidighed på mindst 90 procent for aktivering af a-dagpengemodtagere. Rettidighed på mindst 80 procent for aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Rettidighed på over 75 procent for aktivering af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Vi vil månedligt evaluere, om vi lever op til rettidighedskravene, så vi kan tilrettelægge vores arbejde bedst muligt. Samtidig er vi bevidste om, at vi i Jobcenter Sønderborg har måttet skære i antallet af medarbejdere, hvilket naturligvis betyder, at de resterende medarbejdere må løbe hurtigere.

17 17 Den borgerrettede indsats Mål 1 Jobcenter Sønderborg Rettidighed

18 18 Den borgerrettede indsats Flest mulige skal forsørge sig selv Den borgerrettede indsats Mål 2 Jobcenter Sønderborg En økonomisk gulerod VIGTIGT FOR KOMMUNEKASSEN: Det er vigtigt for kommunekassen, at Jobcenter Sønderborg yder en aktiv indsats for at bevare sygemeldte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette sker naturligvis under hensyntagen til den enkelte sygemeldte. Kommunen får dækket 65 procent af udgifterne til sygedagpenge, hvis borgerne er i et aktivt tilbud efter otte ugers fravær. Hvis de syge overlades til sig selv, får Sønderborg Kommune kun dækket 35 procent af udgifterne til sygedagpenge.

19 19 Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Jobcenter Sønderborg har oplevet en vækst i antallet af langvarige sygedagpengeforløb. Vi har derfor i 2009 iværksat en handlingsplan, som vi forventer får fuld gennemslagskraft i Målet for 2010 er, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes med 15 procent til 525. Derudover har vi følgende mål: Antallet af sygedagpengeforløb fra 5 til 52 uger må højst blive gennemsnitligt 875 om måneden. Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger må højst blive gennemsnitligt 180 om måneden. Andelen af delvise rask-/sygemeldinger skal gennemsnitligt være 17 procent om måneden. Den borgerrettede indsats Mål 2 Jobcenter Sønderborg Vi vil månedligt evaluere indsatsen, således at vi har fingeren på pulsen og fuldt overblik over, om vi når de resultatmål, som vi har sat. Jobcenter Sønderborgs strategi: I 2010 slår de nye regler om sygefravær og en styrket indsats for sygemeldte fuldt igennem. Det bliver et fokusområde for Jobcenter Sønderborg at styrke indsatsen for at sikre, at sygemeldte bevarer kontakten til arbejdsmarkedet og kommer tilbage i job så hurtigt som muligt. Loven medfører også en styrket indsats i virksomhederne. Arbejdsgiverne skal senest i 4. sygeuge tage en samtale med medarbejdere, der er sygemeldt. Samtalen skal handle om, hvordan den syge kan fortsætte sit arbejde, og hvad virksomheden kan gøre for at bakke den sygemeldte op. Arbejdsgiverne får også en ny lægeerklæring mulighedserklæringen der skal afdække mulighederne for, at den syge medarbejder hurtigere kan komme tilbage til arbejdet helt eller delvist.

20 20 Den borgerrettede indsats Mål 2 Jobcenter Sønderborg Den borgerrettede indsats Flest mulige skal forsørge sig selv Vores delmål: For at nå målet om at mindske sygefraværet, vil vi i Jobcenter Sønderborg: Styrke samarbejdet med Sønderborg Kommune som arbejdsgiver for at sikre en hurtigere indsats. Styrke samarbejdet med virksomheder for at sikre den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet og hurtig tilbagevenden, helt eller delvist. Sikre et fast, løbende samarbejde med a-kasser med hensyn til sygemeldte ledige. Styrke dialogen og samarbejdet med lægerne. Anvende revalidering rettet mod områder med gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Sikre en nedgang i antallet af lange sygedagpengeforløb ved at: - Organisere vores indsats i ét sygedagpengeteam - Gøre en tidlig, aktiv indsats for sygemeldte - Udvikle aktive tilbud, som styrker den sygemeldtes muligheder på jobmarkedet - Udvikle en vifte af tilbud i samarbejde med forvaltningen Sundhed og Handicap - Udvikle vores medarbejderes kompetencer i at varetage opfølgningen på sygemeldte borgere Jobcenter Sønderborg har med økonomisk støtte fra LBR udgivet to brochurer om de nye regler om sygefravær: En til sygemeldte borgere og en til virksomheder.

21 21 Brochurer om sygefravær Jobcenter Sønderborg har udgivet to letlæste brochurer om sygefravær: En til borgere og en til virksomheder. Her kan målgrupperne læse om de nye regler på området. Brochurerne er finansieret af LBR og kan downloades på Sygdom er et individuelt problem, der skal løses i fællesskab! Den borgerrettede indsats Mål 2 Jobcenter Sønderborg De nye regler om sygefravær Sygdom er et individuelt problem, der skal løses i fællesskab! De nye regler om sygefravær Sønderborg Sønderborg

22 22 Den borgerrettede indsats Flest mulige skal forsørge sig selv Den borgerrettede indsats Mål 3 Jobcenter Sønderborg

23 23 Mål 3: Styrket indsats for at få unge i arbejde eller uddannelse Jobcenter Sønderborg skærper i 2010 sin ungeindsats over for kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere. De lovændringer, som er vedtaget, vil give jobcentret gode redskaber til at nedbringe antallet af fuldtidsledige under 30 år. Antallet skal begrænses til 850 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) ved udgangen af Især antallet af unge dagpengemodtagere er vokset eksplosivt. Jobcenter Sønderborgs strategi: Det er en udfordring for Jobcenter Sønderborg, at en relativ stor andel af kommunens unge ikke har en kompetencegivende uddannelse. Samtidig rammes især unge under 30 år hårdere af krisen end øvrige aldersgrupper. Derfor vil Jobcenter Sønderborg straks iværksætte tæt og hyppigt kontaktforløb med unge ledige. Den borgerrettede indsats Mål 3 Jobcenter Sønderborg Vores delmål: Jobcenter Sønderborg iværksætter følgende initiativer i prioriteret rækkefølge - ud fra den enkelte unges behov og muligheder: Ordinær kompetencegivende uddannelse. Faglig opkvalificering via jobrettede uddannelsesforløb, f.eks. AMU-forløb, EGU. Kontinuerlig aktivering af unge kontant- og starthjælpsmodtagere. Tilbud til unge med psykiske problemer i samarbejde med sundhedsafdelingen. Etablering af virksomhedscentre med faste mentorer tilknyttet. Dette skal ske i samarbejde med virksomheder. Unge med kompetencegivende uddannelse bliver i 2010 straks aktiveret med jobsøgnings- og afklaringsforløb og i virksomhedspraktikker. Initiativerne vil blive gennemført af Jobcenter Sønderborg i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Børn og Uddannelse og Sundhed og Handicap.

24 24 Den borgerrettede indsats Flest mulige skal forsørge sig selv Den borgerrettede indsats Vigtige delmål Jobcenter Sønderborg

25 25 Vigtige delmål i borgerindsatsen Færre på ledighedsydelse Det er væsentligt at begrænse varigheden af ledighedsydelsen for at sikre, at den ledige bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Derfor har Jobcenter Sønderborg sat særlige ambitiøse resultatmål for 2010 på dette indsatsområde: Antallet af borgere på ledighedsydelse skal nedbringes til 180 fuldtidspersoner pr. måned. Ledighedsprocenten skal højst være på 16 procent. Andelen af forløb med ledighedsydelse over 52 uger må højst udgøre 21 procent af alle ledighedsydelsesforløb. For at opfylde disse mål vil vi i Jobcenter Sønderborg fokusere på rettidig opfølgning og minimere passive perioder for modtagere af ledighedsydelse. Det skal blandt andet ske ved en tidlig indsats. Samtidig vil vi systematisk gennemgå og afklare langvarige sager og etablere samarbejde med andre forvaltninger for at finde nye metoder til at få ledige i job. Den borgerrettede indsats Vigtige delmål Jobcenter Sønderborg Vi vil derudover sikre, at så mange som muligt kommer i fleksjob snarest efter visitering, og sikre fastholdelse af ansatte i fleksjob ved opfølgning på eksisterende fleksjob.

26 26 Den borgerrettede indsats Flest mulige skal forsørge sig selv Den borgerrettede indsats Vigtige delmål Jobcenter Sønderborg

27 27 Vigtige delmål i borgerindsatsen Den etniske indsats Målet med Jobcenter Sønderborgs integrationsindsats er at få borgere af anden etnisk herkomst end dansk ind på arbejdsmarkedet. I den treårige integrationsperiode har jobcentret et særligt team, som yder en målrettet indsats for at integrere nye borgere i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at vi har et tæt samarbejde med sprogcentrene. På Jobcenter Sønderborg har vi en etnisk konsulent på en bevilling fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Konsulenten supplerer jobcentrets ordinære indsats. Den borgerrettede indsats Vigtige delmål Jobcenter Sønderborg

28 28 Den borgerrettede indsats Flest mulige skal forsørge sig selv Den borgerrettede indsats Vigtige delmål Jobcenter Sønderborg

29 29 Vigtige delmål i borgerindsatsen Indsats for handicappede Det er vigtigt for Jobcenter Sønderborg at have fokus på at hjælpe og fastholde handicappede i job. Jobcenter Sønderborg vil derfor gøre brug af de redskaber og støtteordninger, der omfatter følgende: Personlig assistance Personlig assistance ved efteruddannelse Hjælpemidler Isbryderordning Fortrinsadgang Ordningerne vil blive anvendt både hver for sig og i kombination. Den borgerrettede indsats Vigtige delmål Jobcenter Sønderborg

30 30 Den borgerrettede indsats Flest mulige skal forsørge sig selv Den borgerrettede indsats Vigtige delmål Jobcenter Sønderborg

31 31 Vigtige delmål i borgerindsatsen Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Borgere på kanten af arbejdsmarkedet defineres som personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 procent af tiden i minimum tre på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Den borgerrettede indsats Vigtige delmål Jobcenter Sønderborg

32 Indsats over for andre aktører 32 Andre aktører Jobcenter Sønderborg

33 33 Et stærkt netværk af gode samarbejdspartnere Arbejdsmarkedet afgrænses ikke af kommunegrænserne Derfor vil de Lokale Beskæftigelses Råd (LBR erne) og jobcentrene i Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg Kommuner styrke samarbejdet. Der er nedsat en tværgående styregruppe, som skal arbejde med konkrete muligheder for at styrke samarbejdet mellem kommunerne. Andre aktører Jobcenter Sønderborg I 2010 og fremover vil der blive etableret samarbejde om: Erfaringsudveksling Fælles strategiseminar om Beskæftigelsesplan 2011 Ideer til mulig samfinansiering af et eller flere udvalgte projekter med LBRmidler Styregruppen består af formandskaberne fra LBR erne og ledelsen fra jobcentrene. Konference om globalisering Sønderborg Kommune oplever, at stadig flere job flyttes til udlandet som følge af globaliseringen. Derfor gennemfører Jobcenter Sønderborg og LBR en konference på Sønderborg Slot, hvor emnet vil være "Globalisering: Hvordan kan vi bevare job i Danmark, og hvad skal der til for at sikre fremtidig beskæftigelse i regionen". Læs mere på

34 Vi spiller bolden... Jobcenter Sønderborg Blegen Sønderborg T: E: W: JobcenterSonderborg.dk Finansieret af LBR Sønderborg Sønderborg

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009

Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Initiativer på beskæftigelsesområdet Fyraftensmøde med praktiserende læger i HTK 25. maj 2009 Borgere i HTK på offentlig forsørgelse Offentlig forsørgelse i alt ca. 5000 Førtidspension 2000 Sygedagpenge

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2011... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011)

Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Indsatsplan for Jobcenter Hørsholm (tillæg til Beskæftigelsesplan 2011) Formålet med indsatsplanen er at konkretisere strategien i Beskæftigelsesplan 2011. Jobcentret har valgt at udarbejde en indsatsplan

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Vi hjælper mennesker videre!

Vi hjælper mennesker videre! Jobcenter Sønderborg: Vi hjælper mennesker videre! Beskæftigelsesplan 2011 Sønderborg Sønderborg Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T 8872 4027 www.jobcentersonderborg.dk e-mail: jobcenter@sonderborg.dk

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 4/2011 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2012 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2012 2.2. Lokale mål for 2012 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere