Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål"

Transkript

1 Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25. februar samlet for at drøfte muligheden for et tættere samarbejde om fælles beskæftigelsespolitiske udfordringer. Stemningen på konferencen var meget positiv og deltagerne var enige om fremover at koordinere indsatsområder og gå sammen om fælles LBR-projekter. Nedenfor præsenteres Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands aktuelle tal for København Syds fire mest presserende beskæftigelsesudfordringer, som dannede grundlag for dagens drøftelser. Præsentationerne suppleres af en opsummering af deltagernes ide- og erfaringsudveksling i de fire workshops. 1. Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft Workshopfokus: Hvordan kan vi skaffe folk de rigtige job og virksomhederne de bedste kompetencer? I alle København Syd kommuner er der en høj grad af ud- og indpendling. Hvordan kan vi motivere vores borgere til at arbejde inden for København Syds kommunegrænser? Beskæftigede med bopæl i København Syd Greve Solrød Køge Stevns Kbh. Syd Arbejder i kommunen 30% 24% 48% 43% 38% Pendler ud, til 70% 76% 52% 57% 62% - Kbh. Syd i øvrigt 4% 16% 8% 21% - - Københvns by 25% 23% 14% 10% - - Købenavn omegn 31% 25% 17% 12% - - Resten af Sjælland 10% 12% 13% 14% - Arbejdspladser i København Syd Greve Solrød Køge Stevns Kbh. Syd Bor i kommunen 44% 47% 53% 70% 52% Pendler ind, fra 56% 53% 47% 30% 48% - København Syd i øvrigt 15% 21% 14% 7% - - Københvns by 11% 6% 5% 2% - - Købenavn omegn 13% 8% 5% 2% - - Resten af Sjælland 17% 18% 23% 19% -

2 For at imødegå udfordringerne med stor udpendling pegede deltagerne på øget samarbejde med erhvervslivet og dets foreninger, samt større sammentænkning af beskæftigelses- og erhvervspolitikken. Der var imidlertid enighed om, at spørgsmålet kræver involvering fra kommunalpolitisk side. Opsummering af workshop 1 s præsentation i plenum: Behov for en sammenhængende erhvervs- og beskæftigelsespolitik Behov for et tættere samarbejde/nærhed/tillid mellem jobcentre og arbejdspladser; hvordan kan man understøtte hinanden? Vælge et konkret tema, som kan kickstarte dialogen eksempelvis sygefravær Networking - tænke på tværs af jobcentre, LBR og erhvervsforeninger når man ønsker at løse konkrete problemer. I Køge har man eksempelvis inviteret arbejdsgivere til infomøde Pendling et politisk spørgsmål 2. Kompetenceudvikling Fokus: Hvordan får vi de truede unge mænd i uddannelse/reel opkvalificering? Unge mænd som er relativt dårligt uddannede, som er vant til let at kunne få (ufaglært) arbejde og hvis arbejdsmarked (bygge/anlæg, industri, handel og transport) presses af afmatningen. Af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands tal fremgår det, at det i København Syd først og fremmest er brancherne bygge- og anlæg, industri samt lager og transport, der rammes af den økonomiske afmatning. De grupper som forventes først at blive ramt af afmatningen er ufaglærte, unge under 30 år, mænd, faglærte inden for bygge- og anlæg, dimmitender (humanister). Forventningen om stigende arbejdsløshed blandt unge bekræftes af de seneste ledighedstal for København Syd. Fra januar 2008 til januar 2009 kan ses en stigning i ledigheden blandt 16 til 24-årige på 2,3 procentpoint i Køge, 1,7 procentpoint i Greve, 1,3 procentpoint på Stevns og 0,8 procentpoint i Solrød. Det drejer sig forholdsvis om unge ufaglærte mænd. København Syd har således en klokkeklar udfordring: Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. Ikke mindst holdt op i mod det forhold, at ungdomsarbejdsløsheden også steg under højkonjunkturen fra november 2007 til november 2008 med henholdsvis 11,7 % i Greve, 14,4 % i Stevns, 14,7 % i Solrød og 25,7 % i Køge. For at imødegå udfordringer blev der i workshop 2 bl.a. peget på tættere samarbejde med UUV og øget fokus på de bogligt svage unge.

3 Opsummering af workshop 2 s præsentation i plenum: Afklare læsevanskeligheder It som redskab for unge med skrive- og læsevanskeligheder Tættere samarbejde med UUV om planer for de unge Virksomhedsansvar for at tage flere lærlinge Ungearbejdsløshed unge der er blevet afskediget, ufaglært arbejde har været et attraktivt alternativ til uddannelse og SU Voksenlærlinge som beskæftigelsesredskab Behov for uddannelse af medarbejdere til beskæftigelsesindsatsen 3. Det rummelige arbejdsmarked Fokus: Hvordan modvirkes marginaliseringen af de svage grupper, herunder ikke-arbejdsmarkeds-parate kontanthjælpsmodtagere og handicappede, når ledigheden stiger? Deres potentielle arbejdsmarked er under pres af den økonomiske afmatning og antallet af ikke-arbejdsmarkeds-parate forventes at stige. I forbindelse med kampagnen Ny chance til alle er det lykkedes kommunerne i København Syd at reducere antallet af ledige på kanten af arbejdsmarkedet med 33,7 % i Greve, 19,5 % i Solrød, 16 % i Stevns og 15,7 % i Køge. Men der er stadig lang vej endnu. Ud af Københavns Syd s 1845 kontanthjælpsmodtagere er mellem 60 og 78 % fra matchgruppe 4 og 5 1. En gruppe som risikerer yderligere marginalisering med den stigende ledighed. Udvikling 3. kvt kvt Antal 2008 Andel 3. kvt 2008 Antal Procent 3. kvt kvt 2008 Arbejdsløshedsdagpenge (incl. aktiverede) ,7% 1,7% 1,1% Kontant- og starthjælp (incl. aktiverede) ,5% 1,7% 1,5% Sygedagpenge ,2% 2,6% 2,2% Revalidering og forrevalidering ,8% 0,3% 0,3% Flexjob ,9% 1,5% 1,8% Ledighedsydelse ,7% 0,6% 0,5% Førtidspension ,6% 5,5% 5,8% Introduktionsydelse ,5% 0,1% 0,1% Efterløn* ,3% 5,9% 5,8% I alt ,6% 19,8% 19,1% årige i befolkningen** ,6% Kilde: Jobindsats, DREAM og Danmarks Statistik, Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik RAS1, RAS207 * Kan være i delvis beskæftigelse ** udvilkingen er for år til år og ikke kvartal til kvartal. 1 Kilde: Kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark september 2007 september 2008, figur 2, Arbejdsmarkedsstyrelsen august 2008

4 For at imødegå udfordringerne pegede deltagerne i workshop 3 bl.a. på forebyggende indsatser over for unge og målrettet indsatser over for de forskellige handicapgrupper, såsom den stigende gruppe af unge med en ADHDdiagnose. 4. Arbejdskraftbehov i kommunerne Fokus: Hvordan sikrer vi, at kvinder med en ikke-vestlig baggrund i højere gad udnytter deres uddannelse til gavn for arbejdskraftbehovet? Kvinder med en ikke-vestlig baggrund uddanner sig mere end mænd, men har trods en relativ høj uddannelse en lav beskæftigelsesfrekvens. København-Syd Andel af befolkning Østdanmark Andel af befolkning Opsummering af workshop 3 s præsentation i plenum: Ny arbejdsmarkedssituation for marginaliserede grupper. Stadig flere fleksjobbere afskediges Bred gruppe differentieret indsats Lægesamarbejde Forebyggende indsats over for unge: tidligere erhvervspraktik, samarbejde med produktionsskoler om arbejdspraktik Tværkommunalt samarbejde: efteruddannelse så vi er gearet til øget arbejdskraftbehov. Tværkommunalt samarbejde om de smalle målgrupper. Fx Greve og Køges samarbejde om ADHDmålgruppen Beskæftigelsesfrekvens Beskæftigelsesfrekvens Mænd og kvinder Ikke-vestlige nydanske 5,7% 58% 8,5% 56% Vestlige nydanske 2,4% 73% 4,0% 65% Etnisk danske i alt 91,9% 82% 87,5% 79% I alt - nominelt Mænd Ikke-vestlige nydanske 5,5% 65% 8,5% 62% Vestlige nydanske 2,2% 76% 3,8% 68% Etnisk danske i alt 92,3% 84% 87,7% 81% I alt - nominelt Kvinder Ikke-vestlige nydanske 6,0% 52% 8,6% 49% Vestlige nydanske 2,6% 71% 4,1% 63% Etnisk danske i alt 91,4% 79% 87,3% 77% I alt - nominelt Kilde: Danmarks Statistik Deltagerne i workshop 4 drøftede hvorledes man kan øge erhvervsfrekvensen for kvinder med ikke-vestlig baggrund og pegede bl.a. på øget metodeudvikling og erfaringsudveksling.

5 Opsummering af workshop 4 s præsentation i plenum: Fokus på grupperne: personer uden uddannelse med problemer ud over ledighed, kvinder med ikkevestlig baggrund i erne, traumatiserede flygtninge Brug for mentorer Arbejde med os selv vi udgør måske en del af barrieren? Arbejde med fælles metodeudvikling hvordan møder vi borgerne, overkommer barrieren i samtalen? Væk fra stigmatisering se muligheder frem for begrænsninger Indhente udenlandske erfaringer Lade os inspirere af Vesthimmerlandsprojektet

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere