Da Yahya Hassan ikke besøgte Vollsmose Bibliotek DIGITALT SELVFORSVAR BIBLIOTEKAREN SOM RESEARCHER. Læs også: BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Yahya Hassan ikke besøgte Vollsmose Bibliotek DIGITALT SELVFORSVAR BIBLIOTEKAREN SOM RESEARCHER. Læs også: BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN"

Transkript

1 BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN FEBRUAR Læs også: DIGITALT SELVFORSVAR Da Yahya Hassan ikke besøgte Vollsmose Bibliotek BIBLIOTEKAREN SOM RESEARCHER

2 mød axiell og bibliotheca axiell har 10 års jubilæum i danmark den 1. april 2014 fejrer danske axiell 10 år. Kom og besøg os på Årsmødet - på stand 1 - hvor vi sammen med bibliotheca står parate til at tale med jer om vores mange løsninger - og tanker for de næste 10 år! Vær med i en sjov konkurrence På standen kan i deltage i vores jubilæums-spøg hvad gemmer der sig bag lågen - i døgnboksen smartlocker. husk at udstillingsområdet er åbent for alle interesserede. axiell danmark a/s - Stamholmen 157, 4. sal hvidovre - tlf

3 DA YAHYA HASSAN IKKE BESØGTE VOLLSMOSE BIBLIOTEK Perspektiv har rekonstrueret forløbet omkring aflysningen af digteren Yahya Hassans besøg på Vollsmose Bibliotek. 32 INDHOLD VANDRENDE BØGER I LETLAND En to kilometer lang kæde af mennesker hjalp med at flytte bøgerne, da Nationalbiblioteket fik nye bygninger. BIBLIOTEKAREN SOM FAGLIG LITTERATURCOACH Bibliotekarer kan være med til at hæve det faglige niveau og udbytte. Det er en af erfaringerne fra et projekt, hvor bibliotekarer i Silkeborg har arbejdet med Ny læring. 04 Aktuelt interview: Kulturen tilbage til menneskelivet 06 Formandens leder 08 Nyhedsoverblik i øvrigt Seks nye fra IVA-bibliotekets bogreol 31 Nyheder fra HB-mødet 36 Job og karriere 38 Nye stillinger 45 Arrangementer på vej 48 Nyt job Min rolle er klar Berit Sandholdt Jacobsen er ny souschef på Slagelse Bibliotekerne 22 Fokus: Digitalt selvforsvar 22 En gang var biblioteket i mennesket 28 Grønkål - bliver det mere sødt, når det har fået frost? 30 Resumeer fra Del Din Viden 40 Syng nye sange sammen Artikel fra Del Din Viden 42 Praktik og gratis arbejde skaber en gråzone Februar 2014 Perspektiv 3

4 Aktuelt interview Kulturen tilbage til menneskelivet Værdien af kunst og kultur er fraværende i debatten om vores fremtid både på Christiansborg og i medierne. Det skal en ny tænketank for kultur lave om på. Daglig leder af KulturTanken er Jens Nielsen indtil for nyligt kulturchef i Greve Kommune. TEKST SABRINE MØNSTED FOTO JAKOB BOSERUP H Hvorfor er der brug for en tænketank for kultur? - Debatten om, hvad kunst og kultur gør for os som mennesker, er fraværende. Samfundsdebatten handler om vækst og beskæftigelse, mens kulturpolitik er reduceret til de enkelte kunstarters indtjeningsmuligheder, og hvad kunsten kan gøre for oplevelsesøkonomien. Debatten er blevet affortryllet og livsforskrækket. Vi har fået et reduceret menneskebillede, hvor det handler om at reparere fejl, gøre os sunde og skabe vækst og beskæftigelse. Vi har glemt, at sanserne er en væsentlig kilde til at forstå verden, og at fantasi er en forudsætning for at agere. I dag tillader vi kun, at fantasien slippes løs, hvis det handler om nye opfindelser, der kan skabe vækst eller besparelser i kommunerne. KulturTanken skal sætte fokus på det gode og hele menneskeliv, så vi genopdager menneskelivets kompleksitet og behov for åndelighed. På hvilken måde skal KulturTanken gøre det? - Vi vil hæve samfundsdebatten, så kunst og kultur får en naturlig plads. Forskning i kulturpolitik og vores viden om kulturens betydning skal for alvor i spil i kulturpolitikken. Meget sigende er det, at 14 dage efter en stor nordisk konference om kulturpolitisk forskning, hvor forskere fra hele Norden mødtes i København, var der Kulturmøde på Mors, hvor politikere, kunstnere og kulturinteresserede mødtes. Men der var overhovedet ingen gengangere på deltagerlisten. Vi må skabe en samtale mellem politikere, medier, forskere, kunstnere og borgere om, hvilket samfund vi ønsker. Tænketanke har længe været et element i samfundsdebatten med stor succes, men der mangler en tænketank, der ikke kun beskæftiger sig med erhvervsliv og økonomi. Debatten er blevet for ensrettet. Politikerne er nærmest blevet bange for at tale om, hvad kunst og kultur betyder. De har taget armslængdeprincippet til sig - de skal give penge til kunst, men ikke tale om den. Vi skal have genskabt en tryghed i den politiske debat i forhold til at tale om kunst og kulturs betydning. Hvorfor tror du, KulturTanken vil få en stemme i debatten? - Vores input til debatten er evidensbaseret. KulturTanken er et opsamlingssted for al forskning både internationalt og nationalt om kunst og kulturs betydning for vores liv. Hvad betyder for eksempel sangundervisning eller det at bevæge sig til musik i en tidlig alder? Vi vil også selv sætte forskningsinitiativer i gang på områder, der mangler at blive belyst, ved at søge midler gennem fonde. Håbet er, at vi som for eksempel Idrættens Analyseinstitut på sigt kan få statseller EU-støtte. Bestyrelsen for tænketanken består af fem kulturfolk med vidt forskellig baggrund. Hvordan fandt I sammen og kom på ideen til en tænketank for kultur? - Kulturforskerne sidder ofte alene på de forskellige universiteter, så de har også manglet et samlingspunkt, og rigtig mange kunst- og kulturorganisationer er med som bidragsydere, fordi det fælles mål er at få betydningen af kultur tilbage i debatten. Vi, der sidder i bestyrelsen, beskæftiger os med kulturpolitik og har fulgt debatten. Jeg selv fra en kommunal vinkel som kulturchef i Greve, hvor mine overvejelser har været, hvordan man kan give politikerne større viden om kultur og gøre det til et emne i valgkampen. Et andet bestyrelsesmedlem, kommunikationsmanden Christian Have, har arbejdet 4 Perspektiv Februar 2014

5 I halvandet år har Jens Nielsen brugt det meste af sin fritid og halvdelen af sin arbejdstid på at få skudt KulturTanken i gang. Håbet er, at KulturTanken på sigt lever side om side med andre tænketanke og på lige fod bidrager til samfundets udvikling. sammen med teatrene, der ønskede en tænketank, der kunne løfte debatten op over billetsalg og småuenigheder. KulturTanken skal blande sig i debatten, når kulturens værdier er på tale eller bør være på tale. Hvem skal udtale sig, og hvordan sikrer I jer en enig tænketank? - Alle, der er tilknyttet KulturTankens stab, må udtale sig om vores prioriterede emner. Det vigtigste er, at vi bringer den viden og forskning, der er, i spil. Når SF s kulturordfører Özlem Cekic for eksempel taler om national kulturkonservatisme i 00 erne, så kan KulturTanken bidrage med viden på området og på den måde kvalificere og nuancere debatten. Bibliotekarforbundet har doneret kroner som et engangsbeløb til opstart af KulturTanken og vil løbende blive holdt opdateret om tænketankens arbejde. Gennem nyhedsbreve, kvartårlige møder om aktuelle problemstillinger og en årlig konference. Februar 2014 Perspektiv 5

6 FORMANDENS LEDER Kan det betale sig? Hver gang man åbner en avis, tænder for fjernsynet, radioen eller går på nettet, hører man for tiden om produktivitet, effektivitet og konkurrenceevne.»kan det betale sig?«er mantraet, både i forhold til den enkelte, men også samfundsmæssigt. Alt skal måles og vejes i forhold til, om det gavner produktiviteten. De studerende skal hurtigere gennem uddannelsen via en studiefremdriftsreform, finansministeren har bekendt sig til konkurrencestaten, og det, der engang hed Personalestyrelsen, hedder nu Moderniseringsstyrelsen. Produktivitetskommissionens nyligt udgivne rapport om uddannelse og innovation konkluderer, at de humanistiske uddannelser ikke skaber nok værdi for samfundet. Produktivitet er nemlig lig med matematik på højt niveau og en høj indkomst. Humanisterne, som ellers er en af de faggrupper, der har klaret sig bedst gennem krisen, må igen lægge øre til, at de ikke bidrager nok eller bidrager forkert. Arbejdsløshed bliver fremstillet som et problem, der skyldes, at de arbejdsløse er dovne, og at det økonomiske incitament til at arbejde ikke er stort nok. Derfor kastes folk nu ud i såkaldte nyttejobs, som på ingen måde forhøjer deres reelle chance for at få et job, der passer til deres uddannelse, men som springer Alt det, der skaber værdi for vores kunder og brugere, kan ikke altid dokumenteres i et regneark. ud af en noget-for-noget-tankegang. I kommunerne er dagsordenen også klar - mere for mindre. KL skriver på sin hjemmeside:»producer mere, servicer flere, øg kvaliteten og brug færre penge.«på arbejdspladserne opleves dette helt konkret som flere arbejdsopgaver til færre personer. Det er ikke så sært, at der mange steder er problemer med motivationen og det psykiske arbejdsmiljø. De færreste bibliotekarer går på arbejde hver dag ud fra et rationale om, hvorvidt det kan betale sig eller ej. De fleste bibliotekarer går på arbejde, fordi de brænder for deres job, og fordi de oplever, at de leverer en værdi og gør en forskel både i private virksomheder og offentlige institutioner. En værdi, som ikke nødvendigvis kan eller skal måles og vejes. Alt det, der skaber værdi for vores kunder og brugere, kan ikke altid dokumenteres i et regneark. Men vi ved godt, hvornår vi skaber eller har skabt værdi. Så føler vi nemlig både arbejdsglæde, motivation og stolthed over vores fag. Så spørgsmålet er, om den bedste målestok for, om det kan betale sig, i virkeligheden ikke hedder arbejdsglæde? Om ikke de mest produktive virksomheder og institutioner er dem med de mest tilfredse medarbejdere? Søren Kløjgaard 6 Perspektiv Februar 2014

7 SPAR 20% PÅ NYESTE GENERATION MAXI-VIEW BOOSTER MED ICODE SLIX CHIP RFID-etiket uden forstyrrende antenneelementer kræver mindre signalstyrke 30% mere sensitiv fuldtransparent acetat er dobbelt performance testet inden levering kan leveres med printet ejermærke FCC-godkendt miljøvenlig PP/PET acetat ISO / /15693 godkendt SPAR 20% i hele marts måned på den viste etiket uden print tilbuddet gælder kun for biblioteker SUND SOUND APS ENDRUP BYVEJ FREDENSBORG TLF December 2013 Perspektiv 7

8 overblik fra nettet bf.dk/fagmagasinetperspektiv 29. januar KUBIS i luften med Copyright Service Officielt gik Københavns Universitetsbiblioteksservice, KUBIS nye tiltag Copyright Service i luften 1. januar 2014, men allerede i december var servicen travlt optaget med at svare på henvendelser. - Vi brugte omkring 50 timer i december og havde cirka 15 henvendelser, forklarer informationsspecialist ved det Kongelige Bibliotek, Tilda Skarby Stallknecht. - Spørgsmålene er af meget forskellig karakter. Nogle er enkle spørgsmål, vi hurtigt kan svare på. Andre har næsten karakter af et projekt. Da erfaringen viser, at det er lettere at hjælpe i større projekter, hvis man involveres tidligere, er håbet fra KUBIS Copyright Service, at man vænner brugerne til at henvende sig tidligere, eksempelvis i forbindelse med tilblivelsen af MOOCs (onlinekurser, der er åbne for alle), hvor der er et stort arbejde i at cleare undervisningsmateriale og hjælpe med at finde alternative materialer, man godt må bruge. Copyright Servicens primære målgruppe er studerende og ansatte ved Københavns Universitet, men servicen er også åben for eksterne spørgere for at undersøge, om der er et marked for at drive indtægtsvirksomhed ved at tage betaling for eksterne spørgsmål. Lige nu er der tilknyttet to medarbejdere til projektet, der indtil videre løber i tre år. Ud over Tilda Skarby Stallknecht er specialkonsulent Bo Søgaard Jensen, som også er ansat ved Det juridiske Fakultetsbibliotek, med i teamet. Lerche 28. januar Velfærdssamfundet skal gentænkes Nyt magasin fra Væksthus for Ledelse giver input til debatten om fremtidens velfærdssamfund. Hvordan skal vi tænke rollefordelingen mellem borgere, det offentlige og erhvervslivet? I magasinet Maskinrummet har Væksthus for Ledelse interviewet en række af Danmarks topledere, som blandt andre Anders Eldrup, Ritt Bjerregaard og Margrethe Vestager. De giver deres bud på nye veje ud af krisen. Fælles for dem alle er, at de vil og tror på vores velfærdssamfund. Nogle foreslår større risikovillighed, andre peger på kompetenceudvikling, et opgør med nulfejlskulturen, bedre dialog og øget samarbejde som værktøjer til at fremtidssikre velfærdssamfundet. Og de deler i magasinet veloplagt ud af deres synspunkter, erfaringer og ideer. Flere af toplederne peger på, at lederne skal være tydelige og kunne vise vejen. Hent eller bestil magasinet Maskinrummet på dk/maskinrummet Mønsted 28. januar Tak for jeres svar Vi har spurgt jer, hvad I syntes om Nyhedsbrev om ledelse. Tak for jeres svar, der tyder på generel tilfredshed og ønsker om artikler med brugbare værktøjer og om tendenser inden for ledelse. 65 procent af dem, der får Nyhedsbrev om ledelse, svarer ja til, at de stort set altid læser det. 33 procent svarer»hvis der er noget, der fanger min interesse«og kun to procent svarer»nej aldrig«. Vi takker for alle jeres input og arbejder fortsat med at lave et Nyhedsbrev om ledelse, som er fagligt relevant for jer som ledere. 22. januar LGBT-certificeret bibliotek Med venlig hilsen Redaktionen Der står ikke længere»kom med din mor og far på biblioteket«, men kom med»dine voksne«. Og»Forældrehylden«kalder de i dag»familiehylden«på Hallonbergen Bibliotek nær den svenske hovedstad Stockholm. Hallonbergen Bibliotek er det første bibliotek i Sverige, der har fået certifikat på, at det arbejder med lighed ud fra et kønsperspektiv. Det er den svenske forening for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoners rettigheder (RFSL), der uddanner personalet og udsteder LGBT-certifikaterne, som mere end 150 institutioner i Sverige nu har fået. De fleste inden for sundhedsvæsenet, men nu er altså også et bibliotek kommet med, og tre flere er på vej. LBGT står for Lesbian, Bisexual, Gay and Transgender. 20. januar Fokusér dit indhold Mønsted Jakkesættene i direktørstolene har også fået øjnene op for, at de sociale medier kan betyde noget for bundlinjen. Det vil i 2014 betyde flere virksomheder, der vil lægge forretningstonen af sig og henvende sig med en»menneskelig stemme«til deres kunder gennem de sociale medier. Det er en af de otte forudsigelser for 2014, leder af den amerikanske strategivirksomhed Socialdeviant, Marc Landsberg, fremkommer med i en artikel på sitet Social Media Week.»For at blive stor på de sociale medier, skal man være lille«er en anden vigtig pointe. Det betyder, at man skal fokusere sit indhold til et smalt publikum med en bestemt interesse og ikke forsøge at ramme masserne. For jo mere specifikt og jo mere brugbart indholdet er på de sociale medier, jo mere vil det blive delt. De eksisterende sociale platforme vil konsolidere sig, mens en masse nye typer af indhold vil komme til i takt med mobile udgivelsesværktøjer og ved at folk bruger mobile platforme til at producere, dele og styre deres strøm af indhold på nettet. Mønsted 8 Perspektiv Februar 2014

9 NYHEDER BRAGT PÅ BF.DK/FAGMAGASINETPERSPEKTIV I FORKORTET VERSION 14. januar Nu kan du streame dine ledelsesbøger Bøger om ledelse, kommunikation og selvudvikling kan være vigtige redskaber, når ledere, medarbejdere eller hele organisationen skal udvikle sig. Derfor introduceres nu en streamingtjeneste udelukkende med bøger om business. Forlaget Gyldendal lancerer en ny streamingtjeneste for businessbøger. Tjenesten, der hedder Ready, tilbyder sine abonnementer e-bøger inden for kategorier som eksempelvis»ledelse og organisation«,»offentlig ledelse«og»kommunikation«. Læs mere om tjenesten og alle bøgerne på 13. januar Lerche Røde, gule og grønne åbningstider i Odense I Odense har hovedbiblioteket udvidet åbningstiderne og introduceret det, biblioteket kalder De Gule Timer. De gule timer ligger i ydertimerne og viser brugerne, at biblioteket er åbent, men uden betjening. - Tanken om at give åbningstiderne farver opstod til et møde, hvor en sekretariatschef i første omgang talte om Netto, som en måde at forklare vores nye åbningstider og bemanding. Og så fik jeg ideen om et trafiklys, hvor rødt betyder stop, fordi biblioteket er lukket. Gult fortæller brugerne, at biblioteket er åbent, men at de er på egen hånd og eget ansvar, mens grønt viser, at der er fuld bemanding og service, forklarer publikums- og hovedbibliotekschef ved Odense Centralbibliotek, Jens Winther Bang Pedersen. Dermed har biblioteket klart signaleret til brugerne, at der er forskel på kvaliteten i tilbuddet, men samtidig givet de mange borgere, der kommer i banegårdscentret uden for bibliotekets almindelige åbningstid, mulighed for eksempelvis at låne bøger eller bruge den gratis Wi-Fi. - Biblioteket hører under By- og Kulturforvaltningen, så nu prøver vi at få fat i en gammelt trafiklys, der kan stå ved indgangen og lyse grønt i den almindelige åbningstid, gult i de gule timer og rødt, når vi har lukket, siger Jens Winther Bang Pedersen. I alt har biblioteket nu åbent i ekstra 25»gule«timer om ugen. Lerche 10. januar Forskningsbibliotekernes tidsskrift relanceres Danmarks Forskningsbiblioteksforenings tidsskrift REVY har fået nyt layout og et ændret redaktionelt indhold. Omdrejningspunktet er stadig at formidle relevante artikler til Danmarks Forskningsbiblioteksforenings medlemmer. Alligevel vil der blive nye oplevelser for REVY s læsere, lover den nye redaktør Christian Lauersen, der afløser tidligere redaktør René Steffensen, direktør på CBS. Christian Lauersen er førstebibliotekar og souschef ved Københavns Universitetsbibliotek Syd, Det Kongelige Bibliotek Med i redaktionsgruppen er også Lotte Thing Rasmussen, forskningsbibliotekar, Syddansk Universitetsbibliotek, Anders Bonatto Fisker, informationsspecialist, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, samt Mikael Elbæk, projektkonsulent på DTU Bibliotek. REVY udkommer fire gange årligt. Første udgave er på vej til læserne med posten, men kan allerede nu læses som webmagasin. Lerche Mest læste på Perspektiv 133 klikkede og læste nyheden»fokuser dit indhold«om, hvordan tendenserne på de sociale medier bliver i Mest læste på bf.dk: 574 klikkede på nyheden»bibliotekarforbundets nye lønmagasin er klar«. Februar 2014 Perspektiv 9

10 overblik fra nettet bf.dk/fagmagasinetperspektiv 8. januar Mindre politik og mere fokus på at få folk i arbejde I december meddelte Akademikernes, at den ville melde sig ud af AK-Samvirke. Akademikernes er utilfredse med, at AK-Samvirke har ageret, hvad de mener, er for politisk i forbindelse med både dagpenge- og efterlønsreform. Det har gjort a-kasserne upopulære hos regeringen, mener de hos Akademikernes, og det betyder, at man kan have mistet vigtig indflydelse i forhold til regeringens kommende beskæftigelsesreform. I stedet for at drive politik, som er fagforeningernes opgave, skal a-kasserne fokusere på at få folk i job så hurtigt som muligt. Akademikernes opstod som a-kasse i sommeren 2013 som en fusion mellem AAK (det hed bibliotekarernes a-kasse tidligere, red.) og Ingeniørernes a-kasse og har medlemmer. Bibliotekarforbundet er en af de 22 faglige organisationer, der sidder i Akademikernes repræsentantskab. Bestyrelsen i Akademikernes vil tage endeligt stilling til beslutningen om at melde sig ud af AK-Samvirke i løbet af 2014, og ender det med et ja, vil det blive effektueret fra januar Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse vil drøfte Akademikernes udmeldelse af AK-Samvirke inden Akademikernes bestyrelse skal træffe sin endelige afgørelse. 8. januar Partner i sundhed Lerche Hvorfor skal folkebiblioteket samarbejde med den lokale svømmehal eller fysioterapeut? Det har tre kommuner svaret på efter projektet Flere sider af det sunde liv. De deler ud af deres erfaringer den 16. januar på et inspirationsseminar. Højtlæsning for demente, en klub for enkemænd og pilates i skovbunden. Tiltagene har været mange og konklusionen er, at bibliotekerne kan bidrage med meget mere på sundhedsområdet end at udlåne materialer om emnet. Læs mere om projektet og find projektets inspirationskatalog på fra den 17. januar. Mønsted 28. januar Din jobsøgning i udlandet starter her Høj arbejdsløshed i Danmark får flere og flere af Bibliotekarforbundets medlemmer til at kigge til udlandet, når de søger job. Det kan dog være en svær proces at finde frem til de stillinger, der er at søge i udlandet. Derfor har Bibliotekarforbundet udarbejdet en guide til jobsøgning i udlandet, som giver et overblik over portaler, institutioner og myndigheder, som du kan starte med at kigge på eller henvende dig til, hvis du har planer om at søge job uden for landets grænser. Formålet med det nye jobunivers er at vise, hvor du kan finde relevante stillinger, hvilke forsikringsmæssige og økonomiske spørgsmål, du skal tage stilling til og at pege generelt på det potentiale, der ligger i en bredere jobsøgning, som også omfatter internationale jobs. - Vi vil gerne vise vores medlemmer, at udlandet også er en mulighed, når man leder efter job. Der er stor arbejdsløshed i Danmark, særligt blandt dimittenderne, så det kan være godt at have øje for de alternative veje, siger karriererådgiver i Bibliotekarforbundet, Nanna Berg. Nyhed fra Bibliotekarforbundet Allerede i 2011 var ungdomsledigheden i Europa alarmerende. Alligevel oplever danske akademikere, at der er job at finde i udlandet. Det gælder også bibliotekarer og cand. scient.bibl er og derfor har Bibliotekarforbundet lavet en guide, der hjælper med at finde jobbene i udlandet. Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf: Mail: Hjemmeside: Udgiver: Bibliotekarforbundet Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Anette Lerche Tlf: Mail: Journalist: Sabrine Mønsted Tlf: Mail: Studentermedhjælp/korrektur og Del Din Viden: Laura Kjestrup Nielsen Mail: Annoncer: DG Media as, St. Kongensgade København K Fax: Mail: Kontaktperson: Morten Holm: Tryk: CO2-neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S, ISSN: , Danske Specialmedier Design/Layout: Woer+Gregorius Abonnement: Årsabonnement 610 kr. Udland 980 kr. BF-medlemmer modtager automatisk bladet Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: Dette nummer er trykt i eksemplarer Adresseændring og uregelmæssigheder i leveringen meddeles til Bibliotekarforbundets medlemsafdeling: 10 Perspektiv Februar 2014

11 DBC ÅBNER NYT DOKUMENTATIONSSITE DBC s nye dokumentationssite opensource.dbc.dk giver adgang til kildekoder samt teknisk information og testadgange til vore services. På opensource.dbc.dk publicerer vi løbende dokumentation og nyheder om vores open source projekter og services. DBC s filosofi er at udvikle i open source. Det betyder, at den kode vi udvikler kan anvendes og videreudvikles af andre. Vores serviceorienterede arkitektur gør det muligt at tilpasse og genbruge koden i mange sammenhænge, herunder i lokal kontekst. Vi ses på opensource.dbc.dk VEJE TIL VIDEN DBC as Tempovej Ballerup Tlf.: Mail: December 2013 Perspektiv 11

12 VOLLSMOSE BIBLIOTEK Aldrig før har et biblioteksarrangement trukket så mange overskrifter, medført et flyveforbud for til sidst at blive livetransmitteret. Bibliotekarerne i Vollsmose håber, at hele bibliotekssektoren griber momentumet. Perspektiv har rekonstrueret forløbet 12

13 DA YAHYA HASSAN IKKE BESØGTE VOLLSMOSE BIBLIOTEK Tekst Sabrine Mønsted / Foto Jakob Boserup D e sidder omkring det firkantede sorte bord i det lille mødelokale. Biblioteksleder Peter Hansen, bibliotekarerne Georgios Skouros, Bente Weisbjerg og Mogens W. Jensen samt projektmedarbejder Najat Bahij. De skal planlægge det kommende halve års arrangementer på Vollsmose Bibliotek. Kaffekopper og brødkrummer bliver skubbet til side, og deres blikke samles på Politikens kultursektion fra den 5. oktober. Yahya Hassan kigger tilbage under overskriften: Jeg er fucking vred på mine forældres generation. Februar 2014 Perspektiv 13

14 VOLLSMOSE BIBLIOTEK»Vi skal invitere ham til Vollsmose Bibliotek«, siger Georgios Skouros, der de sidste par uger har sat sig ind i Yahya Hassans baggrund og debatten omkring ham.»ikke kun for at læse sine digte højt som i Politikens Hus. Det er der ikke salg i i Vollsmose, men for at tage debatten om indholdet i hans digte«. De er enige om, at det nok bliver umuligt, for allerede nu den 17. oktober, 12 dage efter, at hans første digt ramte Politiken, vil alle have en bid af den 18-årige vrede digter. EN STEMME Men mailen den 21. oktober til hans forlag Gyldendal giver mening for Yahya Hassan - at biblioteket vil invitere ham til Vollsmose for at tage debatten, der hvor de bor dem, han taler om - og give stemme til dem, der normalt er tavse. For journalist og debatredaktør Tarek Omar giver det også mening. Vejen til jobbet på Politiken er gået forbi Vollsmose Bibliotek, hvor han har tilbragt mange eftermiddage med at skrive. Fem minutter efter Georgios Skouros mail -»om Tarek Omar vil interviewe Yahya Hassan og styre debatten på biblioteket«? svarer han ja - på én betingelse. Biblioteket skal garantere for Yahya Hassans sikkerhed. Og han taler ikke ud af det blå. 21 dage før, den 30. september, måtte bevæbnede politifolk beskytte den tidligere islamiske prædikant Ahmed Akkari under et debatarrangement om islamisme i Vollsmose kultursal, der ligger over biblioteket. 30 unge bandemedlemmers hadefulde tilråb og trusler endte i flere anholdelser. I BRAND Georgios Skouros laver en aftale med et privat sikkerhedsfirma den 10. november. De garanterer for Yahya Hassans sikkerhed, mens den offentlige ro og orden er politiets opgave. Dagen efter går Georgios Skouros de 200 meter fra biblioteket over til politiets filial på Vollsmose Torv for at orientere dem om debatten, der skal finde sted den 26. november klokken 19 til 21. Han skriver også en mail, men trusselsniveauet på Yahya Hassan har allerede oversteget nærpolitiets ressourcer. Så svaret den 12. november er, at Fyns Politi tager over herfra. Det er dog alligevel en betjent fra nærpolitiet, der går en runde på biblioteket og i kultursalen på første sal, hvor de cirka 200 tilhørere skal sidde. På det tidspunkt forlyder der intet om, at det er en opgave, politiet ikke magter. Men for hver dag ændrer trusselsbilledet sig. Plakaterne bliver trykt og hængt op den 14. november. Samme dag ringer PET for at oplyse, at de nu står for Yahya Hassans personlige sikkerhed. Det er ikke længere bibliotekets ansvar. To dage efter er alle billetter solgt, og Vollsmose begynder at summe. En 12-årig pige står mellem bogreolerne i udlånet med øjnene rettet mod plakaten med Yahya Hassan.»Jeg håber, han kommer, så jeg kan kaste æg på ham«, siger hun. Lidt før lukketid den 17. november lyser det op i mørket foran indgangen til biblioteket. Seks drenge har sat ild til en plakat af Yahya Hassan. Papiret brænder hurtigt ud, og drengene er videre, men debatten i Vollsmose er i lys lue. Kontorassistent på biblioteket, Atef Bahij, der bor i Vollsmose, fortæller, at Yahya Hassan og bibliotekets debatarrangement, uanset om man er for eller imod, er samtaleemne bag de fire vægge hos de fleste familier i området. Alle tager stilling. Georgios Skouros er tilfreds. Biblioteket har allerede opnået meget. Før han går hjem, hænger han en ny plakat op. Dagen efter er det alvor. Yahya Hasasan bliver overfaldet på Københavns Hovedbanegård på vej hjem sammen med sin kæreste. Derfra får han beskyttelse 24 timer i døgnet af PET. Hos Fyns Politi er der ikke længere tvivl. Yahya Hassan kan ikke besøge Vollsmose Bibliotek nu. Trusselniveauet er så højt, at et besøg kræver en bombe-sweeping - at stedet bliver undersøgt for bomber med hundepatruljer og derefter forseglet - og at der er sikre flugtveje. Biblioteket ligger i et butikscenter, som ikke sådan lader sig forsegle, og flugtvejene fra kultursalen over biblioteket er ikke gode nok.»det handler ikke kun om Yahya Hassan, men også om at beskytte dem, der bor i Vollsmose«, siger chefpolitiinspektør John Jacobsen blandt andet til politiken.dk. I flere måneder har politiet arbejdet med en 14 Perspektiv Februar 2014

15 Peter Hansen, leder af Vollsmose Bibliotek i kultursalen over biblioteket, som ikke kunne sikkerhedsgodkendes. Bibliotekar Georgios Skouros håber, bibliotekerne indser, at de har en væsentlig rolle at spille i samfundsdebatten og tør udnytte den. En plakat om arrangementet hænger stadig i det mødelokale, hvor det blev besluttet at invitere Yahya Hassan til Vollsmose. Biblioteket skimtes lige inden for indgangen til Vollsmose Torv. Kort før lukketid den 17. november lod en gruppe drenge en plakat gå op i røg foran de automatiske døre. 6 Februar 2014 Perspektiv 15

16 VOLLSMOSE BIBLIOTEK gruppe utilpassede unge i området. De siger direkte til politiet, at de vil bruge anledningen til at sætte Vollsmose i brand. OFFENTLIG RO OG ORDEN Den 19. november bliver Georgios Skouros ringet op af politiet og kaldt til møde. Budskabet er:»vi kan ikke forhindre jer i at holde jeres arrangement, men vores anbefaling er, at I aflyser det eller finder et andet sted at holde det«. Georgios Skouros retter sig op i stolen.»mit job er folkeoplysning, jeres er sikkerhed. Hvis I mener, at det er for farligt at holde det, må I aflyse. Det kan jeg ikke«, siger han. Georgios Skouros går derfra med god samvittighed. Han kæmper for det, han tror på. Men det er sidste gang, arrangementet er i hans hænder. Imens Georgios Skouros forlader politigården, sidder bibliotekschef for Odense Centralbibliotek, Kent Skov Andreasen på sit kontor, da kulturchef i Odense Kommune, Ellen Drost ringer. Ledelsen hos Fyns Politi har bedt om et møde dagen efter på hendes kontor. Dagsordenen er Yahya Hassans besøg på Vollsmose Bibliotek. Næste dag drøftes alle muligheder. Kan det flyttes til et andet sted i byen? Koncertstederne er booket, men rådhuset er ledigt, men den mulighed afviser Yahya Hassan og Tarek Omar. Kent Skov Andreasen føler sig nødsaget til at følge politiet og PET s anbefaling om en aflysning af arrangementet på Vollsmose Bibliotek. Han har ikke grund til at betvivle deres trusselvurdering, selvom de ikke fortæller noget konkret. Men han forlader ikke mødet, før han har politiets ord for, at arrangementet ikke er slettet fra kalenderen. Kun udsat til de kan finde et sted, politiet kan sikkerhedsgodkende. AFLYST Den 21. november må Kent Skov Andreasen bekræfte overfor Ekstrabladet.dk, at debatten med Yahya Hassan er aflyst - for nu, men håbet er at gennemføre den til foråret. Fra det minut og de næste fem dage er Kent Skov Andreasen på arbejde uafbrudt. 55 uaflyttede telefonbeskeder når at samle sig, selv om han prioriterer at svare på journalisternes spørgsmål. Hele Danmark vil vide, hvad der sker. Et lokalt arrangement i Vollsmose ligger nu hele nationen på sinde. Bibliotekarerne skriver»aflyst«henover hvide stykker A4- papir og taper dem over plakaterne med Yahya Hassan, og billetterne bliver betalt tilbage. Georgios Skouros er vred, skuffet og desillusioneret. For hvad er bibliotekets - og hans rolle som bibliotekar, hvis ikke det er muligt at stille information til rådighed og skabe debat? Kent Skov Andreasen inddrager den interne ytringsfrihed. Han vil sikre, at hans medarbejdere ikke kommer i klemme ved at sige deres private mening - for der er en skrøbelig balance mellem kommunen, politiet og biblioteket, der ikke må tippe. Han holder vægtstangen. Det eneste, der kan ændre balancen til bibliotekets fordel, som han ser det, er politisk pres, og det kommer. Landets politikere melder ud - én efter én. Time for time. VOLDS-GAZA-MOSE»Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er, synes jeg, et angreb på ytringsfriheden, og han er som digter inviteret til et offentligt rum. Biblioteket er rammen om det, vi kalder folkeoplysende aktiviteter, og det er han inviteret til. Han skal have Arrangementet blev flyttet fra Vollsmose Bibliotek hen over fodboldbanerne til den nybyggede H. C. Andersen Skole. Der var forstærkning hentet til Fyn fra både Sjælland og Jylland. 16 Perspektiv Februar 2014

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA:

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA: media partners Medieinfo 01 0 01 7 GODE TIPS FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 0 01 Frie FIND DIT NYE Det er Dig, Der bestemmer DRØMMEJOB ONLINE Christine Feldthaus om balance: Vil du være overskudsspelt-mor

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE

DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE DORTE SKOT-HANSEN BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet BIBLIOTEKARFORBUNDET BYEN SOM SCENE - kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet DORTE SKOT-HANSEN BYENSOMSCENE SCENE

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE

Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Thomas Flindt HÅNDBOG I ARBEJDSGLÆDE Se en video med Thomas Flindt! Scan denne kode med din smartphone eller gå ind på: Libr.is/dviok For at

Læs mere

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber

Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber Hvorfor og hvordan udvikler vi vores pædagogiske praksis gennem inddragelse af digitale redskaber - nytænkning og videreudvikling i det pædagogiske arbejde Juni 2014 Der var engang.. I 2010 begyndte Selvejerområdet

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2 26 februar 2015 Nr. 2-26. februar 2015. Nr. 2 Jeg har det som blommen i et æg Niels Balling fortsætter sit aktive arbejdsliv fra beboerbevægelsen som seniorjobber i Kvarterhuset Amagerbro Fotos: Per Sichlau

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014 Vi lytter til jeres ønsker Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS administrationssystemet. Vi har derfor

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN

Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Medieinformation 2015 DANMARKS GLOBALE MAGASIN Danmarks globale magasin Danida udgiver Udvikling for at sætte dagsorden, levere oplysning og viden samt bidrage til en nuanceret debat om globale forhold,

Læs mere