Da Yahya Hassan ikke besøgte Vollsmose Bibliotek DIGITALT SELVFORSVAR BIBLIOTEKAREN SOM RESEARCHER. Læs også: BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Da Yahya Hassan ikke besøgte Vollsmose Bibliotek DIGITALT SELVFORSVAR BIBLIOTEKAREN SOM RESEARCHER. Læs også: BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN"

Transkript

1 BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN FEBRUAR Læs også: DIGITALT SELVFORSVAR Da Yahya Hassan ikke besøgte Vollsmose Bibliotek BIBLIOTEKAREN SOM RESEARCHER

2 mød axiell og bibliotheca axiell har 10 års jubilæum i danmark den 1. april 2014 fejrer danske axiell 10 år. Kom og besøg os på Årsmødet - på stand 1 - hvor vi sammen med bibliotheca står parate til at tale med jer om vores mange løsninger - og tanker for de næste 10 år! Vær med i en sjov konkurrence På standen kan i deltage i vores jubilæums-spøg hvad gemmer der sig bag lågen - i døgnboksen smartlocker. husk at udstillingsområdet er åbent for alle interesserede. axiell danmark a/s - Stamholmen 157, 4. sal hvidovre - tlf

3 DA YAHYA HASSAN IKKE BESØGTE VOLLSMOSE BIBLIOTEK Perspektiv har rekonstrueret forløbet omkring aflysningen af digteren Yahya Hassans besøg på Vollsmose Bibliotek. 32 INDHOLD VANDRENDE BØGER I LETLAND En to kilometer lang kæde af mennesker hjalp med at flytte bøgerne, da Nationalbiblioteket fik nye bygninger. BIBLIOTEKAREN SOM FAGLIG LITTERATURCOACH Bibliotekarer kan være med til at hæve det faglige niveau og udbytte. Det er en af erfaringerne fra et projekt, hvor bibliotekarer i Silkeborg har arbejdet med Ny læring. 04 Aktuelt interview: Kulturen tilbage til menneskelivet 06 Formandens leder 08 Nyhedsoverblik i øvrigt Seks nye fra IVA-bibliotekets bogreol 31 Nyheder fra HB-mødet 36 Job og karriere 38 Nye stillinger 45 Arrangementer på vej 48 Nyt job Min rolle er klar Berit Sandholdt Jacobsen er ny souschef på Slagelse Bibliotekerne 22 Fokus: Digitalt selvforsvar 22 En gang var biblioteket i mennesket 28 Grønkål - bliver det mere sødt, når det har fået frost? 30 Resumeer fra Del Din Viden 40 Syng nye sange sammen Artikel fra Del Din Viden 42 Praktik og gratis arbejde skaber en gråzone Februar 2014 Perspektiv 3

4 Aktuelt interview Kulturen tilbage til menneskelivet Værdien af kunst og kultur er fraværende i debatten om vores fremtid både på Christiansborg og i medierne. Det skal en ny tænketank for kultur lave om på. Daglig leder af KulturTanken er Jens Nielsen indtil for nyligt kulturchef i Greve Kommune. TEKST SABRINE MØNSTED FOTO JAKOB BOSERUP H Hvorfor er der brug for en tænketank for kultur? - Debatten om, hvad kunst og kultur gør for os som mennesker, er fraværende. Samfundsdebatten handler om vækst og beskæftigelse, mens kulturpolitik er reduceret til de enkelte kunstarters indtjeningsmuligheder, og hvad kunsten kan gøre for oplevelsesøkonomien. Debatten er blevet affortryllet og livsforskrækket. Vi har fået et reduceret menneskebillede, hvor det handler om at reparere fejl, gøre os sunde og skabe vækst og beskæftigelse. Vi har glemt, at sanserne er en væsentlig kilde til at forstå verden, og at fantasi er en forudsætning for at agere. I dag tillader vi kun, at fantasien slippes løs, hvis det handler om nye opfindelser, der kan skabe vækst eller besparelser i kommunerne. KulturTanken skal sætte fokus på det gode og hele menneskeliv, så vi genopdager menneskelivets kompleksitet og behov for åndelighed. På hvilken måde skal KulturTanken gøre det? - Vi vil hæve samfundsdebatten, så kunst og kultur får en naturlig plads. Forskning i kulturpolitik og vores viden om kulturens betydning skal for alvor i spil i kulturpolitikken. Meget sigende er det, at 14 dage efter en stor nordisk konference om kulturpolitisk forskning, hvor forskere fra hele Norden mødtes i København, var der Kulturmøde på Mors, hvor politikere, kunstnere og kulturinteresserede mødtes. Men der var overhovedet ingen gengangere på deltagerlisten. Vi må skabe en samtale mellem politikere, medier, forskere, kunstnere og borgere om, hvilket samfund vi ønsker. Tænketanke har længe været et element i samfundsdebatten med stor succes, men der mangler en tænketank, der ikke kun beskæftiger sig med erhvervsliv og økonomi. Debatten er blevet for ensrettet. Politikerne er nærmest blevet bange for at tale om, hvad kunst og kultur betyder. De har taget armslængdeprincippet til sig - de skal give penge til kunst, men ikke tale om den. Vi skal have genskabt en tryghed i den politiske debat i forhold til at tale om kunst og kulturs betydning. Hvorfor tror du, KulturTanken vil få en stemme i debatten? - Vores input til debatten er evidensbaseret. KulturTanken er et opsamlingssted for al forskning både internationalt og nationalt om kunst og kulturs betydning for vores liv. Hvad betyder for eksempel sangundervisning eller det at bevæge sig til musik i en tidlig alder? Vi vil også selv sætte forskningsinitiativer i gang på områder, der mangler at blive belyst, ved at søge midler gennem fonde. Håbet er, at vi som for eksempel Idrættens Analyseinstitut på sigt kan få statseller EU-støtte. Bestyrelsen for tænketanken består af fem kulturfolk med vidt forskellig baggrund. Hvordan fandt I sammen og kom på ideen til en tænketank for kultur? - Kulturforskerne sidder ofte alene på de forskellige universiteter, så de har også manglet et samlingspunkt, og rigtig mange kunst- og kulturorganisationer er med som bidragsydere, fordi det fælles mål er at få betydningen af kultur tilbage i debatten. Vi, der sidder i bestyrelsen, beskæftiger os med kulturpolitik og har fulgt debatten. Jeg selv fra en kommunal vinkel som kulturchef i Greve, hvor mine overvejelser har været, hvordan man kan give politikerne større viden om kultur og gøre det til et emne i valgkampen. Et andet bestyrelsesmedlem, kommunikationsmanden Christian Have, har arbejdet 4 Perspektiv Februar 2014

5 I halvandet år har Jens Nielsen brugt det meste af sin fritid og halvdelen af sin arbejdstid på at få skudt KulturTanken i gang. Håbet er, at KulturTanken på sigt lever side om side med andre tænketanke og på lige fod bidrager til samfundets udvikling. sammen med teatrene, der ønskede en tænketank, der kunne løfte debatten op over billetsalg og småuenigheder. KulturTanken skal blande sig i debatten, når kulturens værdier er på tale eller bør være på tale. Hvem skal udtale sig, og hvordan sikrer I jer en enig tænketank? - Alle, der er tilknyttet KulturTankens stab, må udtale sig om vores prioriterede emner. Det vigtigste er, at vi bringer den viden og forskning, der er, i spil. Når SF s kulturordfører Özlem Cekic for eksempel taler om national kulturkonservatisme i 00 erne, så kan KulturTanken bidrage med viden på området og på den måde kvalificere og nuancere debatten. Bibliotekarforbundet har doneret kroner som et engangsbeløb til opstart af KulturTanken og vil løbende blive holdt opdateret om tænketankens arbejde. Gennem nyhedsbreve, kvartårlige møder om aktuelle problemstillinger og en årlig konference. Februar 2014 Perspektiv 5

6 FORMANDENS LEDER Kan det betale sig? Hver gang man åbner en avis, tænder for fjernsynet, radioen eller går på nettet, hører man for tiden om produktivitet, effektivitet og konkurrenceevne.»kan det betale sig?«er mantraet, både i forhold til den enkelte, men også samfundsmæssigt. Alt skal måles og vejes i forhold til, om det gavner produktiviteten. De studerende skal hurtigere gennem uddannelsen via en studiefremdriftsreform, finansministeren har bekendt sig til konkurrencestaten, og det, der engang hed Personalestyrelsen, hedder nu Moderniseringsstyrelsen. Produktivitetskommissionens nyligt udgivne rapport om uddannelse og innovation konkluderer, at de humanistiske uddannelser ikke skaber nok værdi for samfundet. Produktivitet er nemlig lig med matematik på højt niveau og en høj indkomst. Humanisterne, som ellers er en af de faggrupper, der har klaret sig bedst gennem krisen, må igen lægge øre til, at de ikke bidrager nok eller bidrager forkert. Arbejdsløshed bliver fremstillet som et problem, der skyldes, at de arbejdsløse er dovne, og at det økonomiske incitament til at arbejde ikke er stort nok. Derfor kastes folk nu ud i såkaldte nyttejobs, som på ingen måde forhøjer deres reelle chance for at få et job, der passer til deres uddannelse, men som springer Alt det, der skaber værdi for vores kunder og brugere, kan ikke altid dokumenteres i et regneark. ud af en noget-for-noget-tankegang. I kommunerne er dagsordenen også klar - mere for mindre. KL skriver på sin hjemmeside:»producer mere, servicer flere, øg kvaliteten og brug færre penge.«på arbejdspladserne opleves dette helt konkret som flere arbejdsopgaver til færre personer. Det er ikke så sært, at der mange steder er problemer med motivationen og det psykiske arbejdsmiljø. De færreste bibliotekarer går på arbejde hver dag ud fra et rationale om, hvorvidt det kan betale sig eller ej. De fleste bibliotekarer går på arbejde, fordi de brænder for deres job, og fordi de oplever, at de leverer en værdi og gør en forskel både i private virksomheder og offentlige institutioner. En værdi, som ikke nødvendigvis kan eller skal måles og vejes. Alt det, der skaber værdi for vores kunder og brugere, kan ikke altid dokumenteres i et regneark. Men vi ved godt, hvornår vi skaber eller har skabt værdi. Så føler vi nemlig både arbejdsglæde, motivation og stolthed over vores fag. Så spørgsmålet er, om den bedste målestok for, om det kan betale sig, i virkeligheden ikke hedder arbejdsglæde? Om ikke de mest produktive virksomheder og institutioner er dem med de mest tilfredse medarbejdere? Søren Kløjgaard 6 Perspektiv Februar 2014

7 SPAR 20% PÅ NYESTE GENERATION MAXI-VIEW BOOSTER MED ICODE SLIX CHIP RFID-etiket uden forstyrrende antenneelementer kræver mindre signalstyrke 30% mere sensitiv fuldtransparent acetat er dobbelt performance testet inden levering kan leveres med printet ejermærke FCC-godkendt miljøvenlig PP/PET acetat ISO / /15693 godkendt SPAR 20% i hele marts måned på den viste etiket uden print tilbuddet gælder kun for biblioteker SUND SOUND APS ENDRUP BYVEJ FREDENSBORG TLF December 2013 Perspektiv 7

8 overblik fra nettet bf.dk/fagmagasinetperspektiv 29. januar KUBIS i luften med Copyright Service Officielt gik Københavns Universitetsbiblioteksservice, KUBIS nye tiltag Copyright Service i luften 1. januar 2014, men allerede i december var servicen travlt optaget med at svare på henvendelser. - Vi brugte omkring 50 timer i december og havde cirka 15 henvendelser, forklarer informationsspecialist ved det Kongelige Bibliotek, Tilda Skarby Stallknecht. - Spørgsmålene er af meget forskellig karakter. Nogle er enkle spørgsmål, vi hurtigt kan svare på. Andre har næsten karakter af et projekt. Da erfaringen viser, at det er lettere at hjælpe i større projekter, hvis man involveres tidligere, er håbet fra KUBIS Copyright Service, at man vænner brugerne til at henvende sig tidligere, eksempelvis i forbindelse med tilblivelsen af MOOCs (onlinekurser, der er åbne for alle), hvor der er et stort arbejde i at cleare undervisningsmateriale og hjælpe med at finde alternative materialer, man godt må bruge. Copyright Servicens primære målgruppe er studerende og ansatte ved Københavns Universitet, men servicen er også åben for eksterne spørgere for at undersøge, om der er et marked for at drive indtægtsvirksomhed ved at tage betaling for eksterne spørgsmål. Lige nu er der tilknyttet to medarbejdere til projektet, der indtil videre løber i tre år. Ud over Tilda Skarby Stallknecht er specialkonsulent Bo Søgaard Jensen, som også er ansat ved Det juridiske Fakultetsbibliotek, med i teamet. Lerche 28. januar Velfærdssamfundet skal gentænkes Nyt magasin fra Væksthus for Ledelse giver input til debatten om fremtidens velfærdssamfund. Hvordan skal vi tænke rollefordelingen mellem borgere, det offentlige og erhvervslivet? I magasinet Maskinrummet har Væksthus for Ledelse interviewet en række af Danmarks topledere, som blandt andre Anders Eldrup, Ritt Bjerregaard og Margrethe Vestager. De giver deres bud på nye veje ud af krisen. Fælles for dem alle er, at de vil og tror på vores velfærdssamfund. Nogle foreslår større risikovillighed, andre peger på kompetenceudvikling, et opgør med nulfejlskulturen, bedre dialog og øget samarbejde som værktøjer til at fremtidssikre velfærdssamfundet. Og de deler i magasinet veloplagt ud af deres synspunkter, erfaringer og ideer. Flere af toplederne peger på, at lederne skal være tydelige og kunne vise vejen. Hent eller bestil magasinet Maskinrummet på dk/maskinrummet Mønsted 28. januar Tak for jeres svar Vi har spurgt jer, hvad I syntes om Nyhedsbrev om ledelse. Tak for jeres svar, der tyder på generel tilfredshed og ønsker om artikler med brugbare værktøjer og om tendenser inden for ledelse. 65 procent af dem, der får Nyhedsbrev om ledelse, svarer ja til, at de stort set altid læser det. 33 procent svarer»hvis der er noget, der fanger min interesse«og kun to procent svarer»nej aldrig«. Vi takker for alle jeres input og arbejder fortsat med at lave et Nyhedsbrev om ledelse, som er fagligt relevant for jer som ledere. 22. januar LGBT-certificeret bibliotek Med venlig hilsen Redaktionen Der står ikke længere»kom med din mor og far på biblioteket«, men kom med»dine voksne«. Og»Forældrehylden«kalder de i dag»familiehylden«på Hallonbergen Bibliotek nær den svenske hovedstad Stockholm. Hallonbergen Bibliotek er det første bibliotek i Sverige, der har fået certifikat på, at det arbejder med lighed ud fra et kønsperspektiv. Det er den svenske forening for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoners rettigheder (RFSL), der uddanner personalet og udsteder LGBT-certifikaterne, som mere end 150 institutioner i Sverige nu har fået. De fleste inden for sundhedsvæsenet, men nu er altså også et bibliotek kommet med, og tre flere er på vej. LBGT står for Lesbian, Bisexual, Gay and Transgender. 20. januar Fokusér dit indhold Mønsted Jakkesættene i direktørstolene har også fået øjnene op for, at de sociale medier kan betyde noget for bundlinjen. Det vil i 2014 betyde flere virksomheder, der vil lægge forretningstonen af sig og henvende sig med en»menneskelig stemme«til deres kunder gennem de sociale medier. Det er en af de otte forudsigelser for 2014, leder af den amerikanske strategivirksomhed Socialdeviant, Marc Landsberg, fremkommer med i en artikel på sitet Social Media Week.»For at blive stor på de sociale medier, skal man være lille«er en anden vigtig pointe. Det betyder, at man skal fokusere sit indhold til et smalt publikum med en bestemt interesse og ikke forsøge at ramme masserne. For jo mere specifikt og jo mere brugbart indholdet er på de sociale medier, jo mere vil det blive delt. De eksisterende sociale platforme vil konsolidere sig, mens en masse nye typer af indhold vil komme til i takt med mobile udgivelsesværktøjer og ved at folk bruger mobile platforme til at producere, dele og styre deres strøm af indhold på nettet. Mønsted 8 Perspektiv Februar 2014

9 NYHEDER BRAGT PÅ BF.DK/FAGMAGASINETPERSPEKTIV I FORKORTET VERSION 14. januar Nu kan du streame dine ledelsesbøger Bøger om ledelse, kommunikation og selvudvikling kan være vigtige redskaber, når ledere, medarbejdere eller hele organisationen skal udvikle sig. Derfor introduceres nu en streamingtjeneste udelukkende med bøger om business. Forlaget Gyldendal lancerer en ny streamingtjeneste for businessbøger. Tjenesten, der hedder Ready, tilbyder sine abonnementer e-bøger inden for kategorier som eksempelvis»ledelse og organisation«,»offentlig ledelse«og»kommunikation«. Læs mere om tjenesten og alle bøgerne på 13. januar Lerche Røde, gule og grønne åbningstider i Odense I Odense har hovedbiblioteket udvidet åbningstiderne og introduceret det, biblioteket kalder De Gule Timer. De gule timer ligger i ydertimerne og viser brugerne, at biblioteket er åbent, men uden betjening. - Tanken om at give åbningstiderne farver opstod til et møde, hvor en sekretariatschef i første omgang talte om Netto, som en måde at forklare vores nye åbningstider og bemanding. Og så fik jeg ideen om et trafiklys, hvor rødt betyder stop, fordi biblioteket er lukket. Gult fortæller brugerne, at biblioteket er åbent, men at de er på egen hånd og eget ansvar, mens grønt viser, at der er fuld bemanding og service, forklarer publikums- og hovedbibliotekschef ved Odense Centralbibliotek, Jens Winther Bang Pedersen. Dermed har biblioteket klart signaleret til brugerne, at der er forskel på kvaliteten i tilbuddet, men samtidig givet de mange borgere, der kommer i banegårdscentret uden for bibliotekets almindelige åbningstid, mulighed for eksempelvis at låne bøger eller bruge den gratis Wi-Fi. - Biblioteket hører under By- og Kulturforvaltningen, så nu prøver vi at få fat i en gammelt trafiklys, der kan stå ved indgangen og lyse grønt i den almindelige åbningstid, gult i de gule timer og rødt, når vi har lukket, siger Jens Winther Bang Pedersen. I alt har biblioteket nu åbent i ekstra 25»gule«timer om ugen. Lerche 10. januar Forskningsbibliotekernes tidsskrift relanceres Danmarks Forskningsbiblioteksforenings tidsskrift REVY har fået nyt layout og et ændret redaktionelt indhold. Omdrejningspunktet er stadig at formidle relevante artikler til Danmarks Forskningsbiblioteksforenings medlemmer. Alligevel vil der blive nye oplevelser for REVY s læsere, lover den nye redaktør Christian Lauersen, der afløser tidligere redaktør René Steffensen, direktør på CBS. Christian Lauersen er førstebibliotekar og souschef ved Københavns Universitetsbibliotek Syd, Det Kongelige Bibliotek Med i redaktionsgruppen er også Lotte Thing Rasmussen, forskningsbibliotekar, Syddansk Universitetsbibliotek, Anders Bonatto Fisker, informationsspecialist, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, samt Mikael Elbæk, projektkonsulent på DTU Bibliotek. REVY udkommer fire gange årligt. Første udgave er på vej til læserne med posten, men kan allerede nu læses som webmagasin. Lerche Mest læste på Perspektiv 133 klikkede og læste nyheden»fokuser dit indhold«om, hvordan tendenserne på de sociale medier bliver i Mest læste på bf.dk: 574 klikkede på nyheden»bibliotekarforbundets nye lønmagasin er klar«. Februar 2014 Perspektiv 9

10 overblik fra nettet bf.dk/fagmagasinetperspektiv 8. januar Mindre politik og mere fokus på at få folk i arbejde I december meddelte Akademikernes, at den ville melde sig ud af AK-Samvirke. Akademikernes er utilfredse med, at AK-Samvirke har ageret, hvad de mener, er for politisk i forbindelse med både dagpenge- og efterlønsreform. Det har gjort a-kasserne upopulære hos regeringen, mener de hos Akademikernes, og det betyder, at man kan have mistet vigtig indflydelse i forhold til regeringens kommende beskæftigelsesreform. I stedet for at drive politik, som er fagforeningernes opgave, skal a-kasserne fokusere på at få folk i job så hurtigt som muligt. Akademikernes opstod som a-kasse i sommeren 2013 som en fusion mellem AAK (det hed bibliotekarernes a-kasse tidligere, red.) og Ingeniørernes a-kasse og har medlemmer. Bibliotekarforbundet er en af de 22 faglige organisationer, der sidder i Akademikernes repræsentantskab. Bestyrelsen i Akademikernes vil tage endeligt stilling til beslutningen om at melde sig ud af AK-Samvirke i løbet af 2014, og ender det med et ja, vil det blive effektueret fra januar Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse vil drøfte Akademikernes udmeldelse af AK-Samvirke inden Akademikernes bestyrelse skal træffe sin endelige afgørelse. 8. januar Partner i sundhed Lerche Hvorfor skal folkebiblioteket samarbejde med den lokale svømmehal eller fysioterapeut? Det har tre kommuner svaret på efter projektet Flere sider af det sunde liv. De deler ud af deres erfaringer den 16. januar på et inspirationsseminar. Højtlæsning for demente, en klub for enkemænd og pilates i skovbunden. Tiltagene har været mange og konklusionen er, at bibliotekerne kan bidrage med meget mere på sundhedsområdet end at udlåne materialer om emnet. Læs mere om projektet og find projektets inspirationskatalog på fra den 17. januar. Mønsted 28. januar Din jobsøgning i udlandet starter her Høj arbejdsløshed i Danmark får flere og flere af Bibliotekarforbundets medlemmer til at kigge til udlandet, når de søger job. Det kan dog være en svær proces at finde frem til de stillinger, der er at søge i udlandet. Derfor har Bibliotekarforbundet udarbejdet en guide til jobsøgning i udlandet, som giver et overblik over portaler, institutioner og myndigheder, som du kan starte med at kigge på eller henvende dig til, hvis du har planer om at søge job uden for landets grænser. Formålet med det nye jobunivers er at vise, hvor du kan finde relevante stillinger, hvilke forsikringsmæssige og økonomiske spørgsmål, du skal tage stilling til og at pege generelt på det potentiale, der ligger i en bredere jobsøgning, som også omfatter internationale jobs. - Vi vil gerne vise vores medlemmer, at udlandet også er en mulighed, når man leder efter job. Der er stor arbejdsløshed i Danmark, særligt blandt dimittenderne, så det kan være godt at have øje for de alternative veje, siger karriererådgiver i Bibliotekarforbundet, Nanna Berg. Nyhed fra Bibliotekarforbundet Allerede i 2011 var ungdomsledigheden i Europa alarmerende. Alligevel oplever danske akademikere, at der er job at finde i udlandet. Det gælder også bibliotekarer og cand. scient.bibl er og derfor har Bibliotekarforbundet lavet en guide, der hjælper med at finde jobbene i udlandet. Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv Lindevangs Allé Frederiksberg Tlf: Mail: Hjemmeside: Udgiver: Bibliotekarforbundet Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Anette Lerche Tlf: Mail: Journalist: Sabrine Mønsted Tlf: Mail: Studentermedhjælp/korrektur og Del Din Viden: Laura Kjestrup Nielsen Mail: Annoncer: DG Media as, St. Kongensgade København K Fax: Mail: Kontaktperson: Morten Holm: Tryk: CO2-neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S, ISSN: , Danske Specialmedier Design/Layout: Woer+Gregorius Abonnement: Årsabonnement 610 kr. Udland 980 kr. BF-medlemmer modtager automatisk bladet Oplag: Distribueret oplag iflg. Dansk Oplagskontrol: Dette nummer er trykt i eksemplarer Adresseændring og uregelmæssigheder i leveringen meddeles til Bibliotekarforbundets medlemsafdeling: 10 Perspektiv Februar 2014

11 DBC ÅBNER NYT DOKUMENTATIONSSITE DBC s nye dokumentationssite opensource.dbc.dk giver adgang til kildekoder samt teknisk information og testadgange til vore services. På opensource.dbc.dk publicerer vi løbende dokumentation og nyheder om vores open source projekter og services. DBC s filosofi er at udvikle i open source. Det betyder, at den kode vi udvikler kan anvendes og videreudvikles af andre. Vores serviceorienterede arkitektur gør det muligt at tilpasse og genbruge koden i mange sammenhænge, herunder i lokal kontekst. Vi ses på opensource.dbc.dk VEJE TIL VIDEN DBC as Tempovej Ballerup Tlf.: Mail: December 2013 Perspektiv 11

12 VOLLSMOSE BIBLIOTEK Aldrig før har et biblioteksarrangement trukket så mange overskrifter, medført et flyveforbud for til sidst at blive livetransmitteret. Bibliotekarerne i Vollsmose håber, at hele bibliotekssektoren griber momentumet. Perspektiv har rekonstrueret forløbet 12

13 DA YAHYA HASSAN IKKE BESØGTE VOLLSMOSE BIBLIOTEK Tekst Sabrine Mønsted / Foto Jakob Boserup D e sidder omkring det firkantede sorte bord i det lille mødelokale. Biblioteksleder Peter Hansen, bibliotekarerne Georgios Skouros, Bente Weisbjerg og Mogens W. Jensen samt projektmedarbejder Najat Bahij. De skal planlægge det kommende halve års arrangementer på Vollsmose Bibliotek. Kaffekopper og brødkrummer bliver skubbet til side, og deres blikke samles på Politikens kultursektion fra den 5. oktober. Yahya Hassan kigger tilbage under overskriften: Jeg er fucking vred på mine forældres generation. Februar 2014 Perspektiv 13

14 VOLLSMOSE BIBLIOTEK»Vi skal invitere ham til Vollsmose Bibliotek«, siger Georgios Skouros, der de sidste par uger har sat sig ind i Yahya Hassans baggrund og debatten omkring ham.»ikke kun for at læse sine digte højt som i Politikens Hus. Det er der ikke salg i i Vollsmose, men for at tage debatten om indholdet i hans digte«. De er enige om, at det nok bliver umuligt, for allerede nu den 17. oktober, 12 dage efter, at hans første digt ramte Politiken, vil alle have en bid af den 18-årige vrede digter. EN STEMME Men mailen den 21. oktober til hans forlag Gyldendal giver mening for Yahya Hassan - at biblioteket vil invitere ham til Vollsmose for at tage debatten, der hvor de bor dem, han taler om - og give stemme til dem, der normalt er tavse. For journalist og debatredaktør Tarek Omar giver det også mening. Vejen til jobbet på Politiken er gået forbi Vollsmose Bibliotek, hvor han har tilbragt mange eftermiddage med at skrive. Fem minutter efter Georgios Skouros mail -»om Tarek Omar vil interviewe Yahya Hassan og styre debatten på biblioteket«? svarer han ja - på én betingelse. Biblioteket skal garantere for Yahya Hassans sikkerhed. Og han taler ikke ud af det blå. 21 dage før, den 30. september, måtte bevæbnede politifolk beskytte den tidligere islamiske prædikant Ahmed Akkari under et debatarrangement om islamisme i Vollsmose kultursal, der ligger over biblioteket. 30 unge bandemedlemmers hadefulde tilråb og trusler endte i flere anholdelser. I BRAND Georgios Skouros laver en aftale med et privat sikkerhedsfirma den 10. november. De garanterer for Yahya Hassans sikkerhed, mens den offentlige ro og orden er politiets opgave. Dagen efter går Georgios Skouros de 200 meter fra biblioteket over til politiets filial på Vollsmose Torv for at orientere dem om debatten, der skal finde sted den 26. november klokken 19 til 21. Han skriver også en mail, men trusselsniveauet på Yahya Hassan har allerede oversteget nærpolitiets ressourcer. Så svaret den 12. november er, at Fyns Politi tager over herfra. Det er dog alligevel en betjent fra nærpolitiet, der går en runde på biblioteket og i kultursalen på første sal, hvor de cirka 200 tilhørere skal sidde. På det tidspunkt forlyder der intet om, at det er en opgave, politiet ikke magter. Men for hver dag ændrer trusselsbilledet sig. Plakaterne bliver trykt og hængt op den 14. november. Samme dag ringer PET for at oplyse, at de nu står for Yahya Hassans personlige sikkerhed. Det er ikke længere bibliotekets ansvar. To dage efter er alle billetter solgt, og Vollsmose begynder at summe. En 12-årig pige står mellem bogreolerne i udlånet med øjnene rettet mod plakaten med Yahya Hassan.»Jeg håber, han kommer, så jeg kan kaste æg på ham«, siger hun. Lidt før lukketid den 17. november lyser det op i mørket foran indgangen til biblioteket. Seks drenge har sat ild til en plakat af Yahya Hassan. Papiret brænder hurtigt ud, og drengene er videre, men debatten i Vollsmose er i lys lue. Kontorassistent på biblioteket, Atef Bahij, der bor i Vollsmose, fortæller, at Yahya Hassan og bibliotekets debatarrangement, uanset om man er for eller imod, er samtaleemne bag de fire vægge hos de fleste familier i området. Alle tager stilling. Georgios Skouros er tilfreds. Biblioteket har allerede opnået meget. Før han går hjem, hænger han en ny plakat op. Dagen efter er det alvor. Yahya Hasasan bliver overfaldet på Københavns Hovedbanegård på vej hjem sammen med sin kæreste. Derfra får han beskyttelse 24 timer i døgnet af PET. Hos Fyns Politi er der ikke længere tvivl. Yahya Hassan kan ikke besøge Vollsmose Bibliotek nu. Trusselniveauet er så højt, at et besøg kræver en bombe-sweeping - at stedet bliver undersøgt for bomber med hundepatruljer og derefter forseglet - og at der er sikre flugtveje. Biblioteket ligger i et butikscenter, som ikke sådan lader sig forsegle, og flugtvejene fra kultursalen over biblioteket er ikke gode nok.»det handler ikke kun om Yahya Hassan, men også om at beskytte dem, der bor i Vollsmose«, siger chefpolitiinspektør John Jacobsen blandt andet til politiken.dk. I flere måneder har politiet arbejdet med en 14 Perspektiv Februar 2014

15 Peter Hansen, leder af Vollsmose Bibliotek i kultursalen over biblioteket, som ikke kunne sikkerhedsgodkendes. Bibliotekar Georgios Skouros håber, bibliotekerne indser, at de har en væsentlig rolle at spille i samfundsdebatten og tør udnytte den. En plakat om arrangementet hænger stadig i det mødelokale, hvor det blev besluttet at invitere Yahya Hassan til Vollsmose. Biblioteket skimtes lige inden for indgangen til Vollsmose Torv. Kort før lukketid den 17. november lod en gruppe drenge en plakat gå op i røg foran de automatiske døre. 6 Februar 2014 Perspektiv 15

16 VOLLSMOSE BIBLIOTEK gruppe utilpassede unge i området. De siger direkte til politiet, at de vil bruge anledningen til at sætte Vollsmose i brand. OFFENTLIG RO OG ORDEN Den 19. november bliver Georgios Skouros ringet op af politiet og kaldt til møde. Budskabet er:»vi kan ikke forhindre jer i at holde jeres arrangement, men vores anbefaling er, at I aflyser det eller finder et andet sted at holde det«. Georgios Skouros retter sig op i stolen.»mit job er folkeoplysning, jeres er sikkerhed. Hvis I mener, at det er for farligt at holde det, må I aflyse. Det kan jeg ikke«, siger han. Georgios Skouros går derfra med god samvittighed. Han kæmper for det, han tror på. Men det er sidste gang, arrangementet er i hans hænder. Imens Georgios Skouros forlader politigården, sidder bibliotekschef for Odense Centralbibliotek, Kent Skov Andreasen på sit kontor, da kulturchef i Odense Kommune, Ellen Drost ringer. Ledelsen hos Fyns Politi har bedt om et møde dagen efter på hendes kontor. Dagsordenen er Yahya Hassans besøg på Vollsmose Bibliotek. Næste dag drøftes alle muligheder. Kan det flyttes til et andet sted i byen? Koncertstederne er booket, men rådhuset er ledigt, men den mulighed afviser Yahya Hassan og Tarek Omar. Kent Skov Andreasen føler sig nødsaget til at følge politiet og PET s anbefaling om en aflysning af arrangementet på Vollsmose Bibliotek. Han har ikke grund til at betvivle deres trusselvurdering, selvom de ikke fortæller noget konkret. Men han forlader ikke mødet, før han har politiets ord for, at arrangementet ikke er slettet fra kalenderen. Kun udsat til de kan finde et sted, politiet kan sikkerhedsgodkende. AFLYST Den 21. november må Kent Skov Andreasen bekræfte overfor Ekstrabladet.dk, at debatten med Yahya Hassan er aflyst - for nu, men håbet er at gennemføre den til foråret. Fra det minut og de næste fem dage er Kent Skov Andreasen på arbejde uafbrudt. 55 uaflyttede telefonbeskeder når at samle sig, selv om han prioriterer at svare på journalisternes spørgsmål. Hele Danmark vil vide, hvad der sker. Et lokalt arrangement i Vollsmose ligger nu hele nationen på sinde. Bibliotekarerne skriver»aflyst«henover hvide stykker A4- papir og taper dem over plakaterne med Yahya Hassan, og billetterne bliver betalt tilbage. Georgios Skouros er vred, skuffet og desillusioneret. For hvad er bibliotekets - og hans rolle som bibliotekar, hvis ikke det er muligt at stille information til rådighed og skabe debat? Kent Skov Andreasen inddrager den interne ytringsfrihed. Han vil sikre, at hans medarbejdere ikke kommer i klemme ved at sige deres private mening - for der er en skrøbelig balance mellem kommunen, politiet og biblioteket, der ikke må tippe. Han holder vægtstangen. Det eneste, der kan ændre balancen til bibliotekets fordel, som han ser det, er politisk pres, og det kommer. Landets politikere melder ud - én efter én. Time for time. VOLDS-GAZA-MOSE»Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er, synes jeg, et angreb på ytringsfriheden, og han er som digter inviteret til et offentligt rum. Biblioteket er rammen om det, vi kalder folkeoplysende aktiviteter, og det er han inviteret til. Han skal have Arrangementet blev flyttet fra Vollsmose Bibliotek hen over fodboldbanerne til den nybyggede H. C. Andersen Skole. Der var forstærkning hentet til Fyn fra både Sjælland og Jylland. 16 Perspektiv Februar 2014

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN OKTOBER 2014 ALTMETRICS GUIDE TIL GOD FORSKNING? MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG 09 Interview: DET BEDSTE VED DANMARK ER BIBLIOTEKERNE

Læs mere

Knud Romer. Trusler i Avedøre SÆLG DINE KOMPETENCER. Biblioteket giver ro og fordybelse KONSULENT- BRANCHEN INDEFRA BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN

Knud Romer. Trusler i Avedøre SÆLG DINE KOMPETENCER. Biblioteket giver ro og fordybelse KONSULENT- BRANCHEN INDEFRA BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN MARTS 2014 KONSULENT- BRANCHEN INDEFRA Trusler i Avedøre SÆLG DINE KOMPETENCER 03 Knud Romer Biblioteket giver ro og fordybelse BiBliotekets døgnboks smartlocker smartlocker

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2015 Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK 04 RETSSAG OM FYRING 6 NYE LEDERROLLER Axiell og bibliotheca på årsmødet Vi vil gerne takke for de mange besøg på db s årsmøde

Læs mere

Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB

Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN DECEMBER 2014 Tema: OPDAG NYE BRANCHER OG SKAB DIT EGET JOB INTERVIEW MED NY FORMAND TINE JØRGENSEN 11 FORSKER: VI BLIVER KOLLEKTIVT STUPIDE MØD BF S NYE HOVEDBESTYRELSE

Læs mere

Ny formand for bibliotekscheferne Fremtidens uddannelse er akademisk Bibliotek i det gamle rådhus PRESSEN. 12. marts 2009.

Ny formand for bibliotekscheferne Fremtidens uddannelse er akademisk Bibliotek i det gamle rådhus PRESSEN. 12. marts 2009. 5 2009 Ny formand for bibliotekscheferne Fremtidens uddannelse er akademisk Bibliotek i det gamle rådhus PRESSEN 12. marts 2009 Nettet husker dig L eder formanden har ordet Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg

Læs mere

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne

PRESSEN. Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne 19 2010 Mød 12 kandidater til hovedbestyrelsen Generalforsamlingen 2010 Bydelsmødre på Nørrebro PRESSEN 25. november 2010 Kommunale besparelser suger kraften ud af bibliotekerne L eder formanden har ordet

Læs mere

Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit

Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit 5 2008 Sms dig til flere brugere Porcelænshaven: Fra bogløst til bibliotekarløst bibliotek Smutvej til flersproget materiale kvit og frit pressen 13. m arts 2008 Fem GLASkLAre IT-TrendS L eder formanden

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE

SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE 05 17. marts 2011 KARI KILLÉN SE VIRKELIGHEDEN I ØJNENE LEDIGHEDEN LAVEST I TI ÅR SOCIALRÅDGIVERE ER EFTERTRAGTEDE 10 HUSK AT STEMME OM OK11 ET GODT RESULTAT TRODS ALT 8 VI KAN MERE MED FLERE... HVAD ER

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG!

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG! 01 2014 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN UNDGÅR DU 6EKSAMENSANGST FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER NOVO NORDISK: Vi vil have engagerede elever, der vil prøve sig selv af og gøre en indsats TYVSTART PÅ ARBEJDSMARKEDET:

Læs mere

Fyret for at sige chefen imod

Fyret for at sige chefen imod 0 8 23. april 2008 Socialrådgivere på Samsø: Fyret for at sige chefen imod OK08 på plads Ni ud af ti sagde ja 5 Hala og Ahlam i Sandholm Løsladt uden varsel 6 Hemmelig millionær Støtter socialrådgivers

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune

Nr 8. 2012. Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 8. 2012 Kulturperronen - kvalitetsbyggeri i Norddjurs Kommune Danskernes Kulturvaner 2012 Budget 2013: Hver 2. kommune sparer på biblioteket Dokk1 Cliff Hansen & Biblioteket Jens

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion.

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 71 / april / 2013 Marketing Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som

Læs mere

Er det folks egen skyld, at de er fede?

Er det folks egen skyld, at de er fede? AF METTE MØRK, JOURNALIST DE 5 SKARPE Er det folks egen skyld, at de er fede? Overvægtige bliver stadig mere marginaliserede og er det egentlig deres egen skyld? De fem skarpe har spurgt sociolog Nanna

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere