Håndbog i brug af apps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog i brug af apps"

Transkript

1 Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende, samt ansatte, som viger tilbage for skriftlig tilbagemelding/dokumentation.

2

3 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Eksempler på apps, der kan hjælpe læse-/ stavesvage medarbejdere Eksempler på apps til Android-enheder Eksempler på apps til Apple-enheder Eksempler på apps, man kan få til både Android og Apple enheder Cases Cases om SmartPhones og Tablets som hverdagens værktøj Undervisning i brug af apps til SmartPhones og Tablets Mulighederne for kompetenceudvikling i dansk og regning Forberedende Voksenundervisning - FVU Ordblindeundervisning OBU Økonomi Løntabsgodtgørelse Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU Kompetencefonde: Handels-, Transportog Servicesektoren Hvornår har medarbejderen ret til efteruddannelse? Hvad kan/skal medarbejderen selv gøre for at få løntabsgodtgørelse?... 27

4 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 4 7 Bevilling af hjælpemidler Som kompenserende foranstaltning for at kunne fungere i dagligdagen Som nødvendigt arbejdsredskab for at kunne udføre konkrete arbejdsopgaver i et konkret job Som undervisningsudstyr/hjælpemiddel i forbindelse med f.eks. undervisningsforløb for ordblinde Afslutning fremtidens jobudfordringer! Forkortelserne - hvad betyder de?... 32

5 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 5 1 Indledning Omkring danskere oplever sig selv som decideret ordblinde. Hertil kan lægges den gruppe af mennesker, som ikke har problemer med at læse, men i større eller mindre grad føler sig udfordret, når de skal udtrykke sig skriftligt. I alle virksomheder findes arbejdsgange og kommunikationslinjer, der er lettere tilgængelige for nogle end for andre. Hvis man har vanskeligheder med læsning og/eller stavning, kan helt almindelige arbejdsfunktioner volde vanskeligheder. Med relativt simple tiltag kan man dog give alle medarbejdere mulighed for at få adgang til informationer og til at udføre arbejdet sikkert og effektivt. Erfaringer viser, at SmartPhones og Tablets kan være med til at styrke ordblinde og medarbejdere med læse- og stavevanskeligheder og dermed være med til at øge produktiviteten i transportvirksomhederne. Erfaringer fra et tidligere TSU projekt viser, at disse nye værktøjer ikke kun letter kommunikationen med medarbejdere, der har det svært ved at læse og skrive, men også er til gavn for samtlige medarbejdere og for virksomhedens produktivitet. I håndbogen har vi beskrevet de almindeligste apps, der er udviklet til ordblinde og medarbejdere med læsestavevanskeligheder. Derudover gives eksempler på hvordan man kan få den nødvendige instruktion i anvendelse af SmartPhones og Tablets, og man kan læse hvordan hverdagen ændrede sig for en ordblind medarbejder hos M. Larsen, Vognmandsfirma A/S. Mange virksomheder vælger at iværksætte uddannelser for de medarbejdere, for hvem det er en udfordring at læse og skrive. I håndbogen er det beskrevet, hvilke muligheder der findes og hvilke muligheder, der er for økonomisk støtte. Håndbogen er blevet til i et samarbejde mellem EUC Lillebælt, Netværkslokomotivet, VUC Vest og Transportsektorens Uddannelsesfond, TSU. God fornøjelse med læsningen. VEST TRANSPORTSEKTORENS UD

6

7 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 7 2 Eksempler på apps, der kan hjælpe læse-/stavesvage medarbejdere Der findes 3 styresystemer til Smart- Phones og Tablets: Android styresystem findes på blandt andet produkter fra Samsung, HTC og Sony. Også her findes der en del apps til brug for personer med læse- og stave vanskeligheder. IOS er Apples styresystem, og det bruges udelukkende på Apples produkter. Blandt andet IPhone og IPad. Der findes en del apps til brug for personer med læse- og stave vanskeligheder. Windows 8, det 3. og sidste styresystem findes på blandt andet Nokia og HTC. Styresystemet er så nyt, at der p.t. ikke findes nævneværdige apps til styresystemet. 2.1 Eksempler på apps til Android-enheder Dictus er en tale-til-tekst app. Medarbejderen kan tale til sin SmartPhone/Tablet i stedet for at skrive, og ordene kommer straks og præcist ind i diverse programmer, hvorefter medarbejderen kan arbejde videre med den skrevne tekst i mails, SMS er, tekstdokumenter m.v. Dictus stiller dog et krav til medarbejderen om at lære at tale roligt med korrekt og tydelig udtale. For at maksimere genkendelsen, skal medarbejderen øve dette, og Dictus skal trænes til at genkende medarbejderens stemme. En vilkårlig tekst fra et andet program på medarbejderens SmartPhone/Tablet, f.eks. en , kan kopieres og indsættes i Dictus for oplæsning. Det er op til 5 gange hurtigere at indtale en tekst på en SmartPhone/Tablet end at taste teksten ind. Specielt ordblinde har uvurderlig glæde af Dictus.

8 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 8 Mobile 112 er en tale-til-tekst og tekst-til-tale app. Mobile 112 kan læse alt højt på SmartPhones/Tablets; f.eks. WEB-sider, regneark, PowerPoint, SMS er, s m.fl. Medarbejderen kan indtale en tekst til brug i en SMS, , i aftaler m.v. Der er ordbog med automatiske ordforslag, hvis medarbejderen foretrækker at skrive en besked, en eller f.eks. vil gemme oplysninger i kontakter eller andre steder på enheden. Mobile 112 kan oversætte mellem rigtig mange sprog. Præinstallerede sætninger kan gemmes på mange sprog og bruges ved f.eks. afsendelse af SMS er eller s. Tilføjet tale PDF-læser. Svox Classic Svox er en tekst-til-tale app. Stemmer til SmartPhones/ Tablets. Få de mest naturlige stemmer til beskeder, vejvisningsinformationer, oversættelser og meget mere. God til højtlæsning af tekster fra e-bog, navigations-, oversættelses- og andre apps. SVOX dansk / Danske Sara Voice Svox er en tekst-til-tale app. Danske Sara Voice er en speciel udgave med dansk tale til det danske marked for SmartPhones/Tablets. Sara læser tekster naturligt op og i en høj kvalitet. Nødvendig software til Android, for at bruge telefonen til talegengivelse. På en Android telefon skal man have installeret en stemmemotor (Svox Classic, der downloades og installeres). Bagefter skal man downloade en stemme (Svox på det sprog man ønsker). Først derefter kan telefonen læse op.

9 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE Eksempler på apps til Apple-enheder Dragon Dictation Dragon er en tale-til-tekst app. Det er nødvendigt at tale klart og tydeligt, for at det virker. Efter Dragon Dictation har ændret det indtalte til tekst, har man følgende valgmuligheder: Send tekst som SMS eller , eller send teksten til Facebook eller Twitter, eller man kan kopiere teksten og bruge den f.eks. i et dokument. Prizmo Prizmo er en tekst til tale app. Brug mobilens kamera til at tage et billede af en tekst og få derefter teksten læst op. Kan f.eks. bruges ved læsning af adresser på destinationer, læsning af kort m.v. SayHi Oversættelsesapp. Måske en af de bedste oversætter-apps til Apples-enheder i dag. SayHi Translate er et smart værktøj, der er nemt at bruge. Fra den øverste menu indtastes på fanen: Indstillinger og vælges hvilke to sprog, der ønskes oversat mellem. Nødvendige indstillinger i en iphone, for at bruge den til oplæsning. For at man kan få oplæst tekst på en iphone, skal man først ind i nogle indstillinger på telefonen. På iphone 4S eller nyere skal Siri aktiveres. Dette gøres ved at gå ind i Indstillinger under Generelt Siri slå Siri til.

10 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE Eksempler på apps, man kan få til både Android og Apple enheder Krak Krak er en navigations-app. Indtast destination og Krak viser vej. Krak giver oplysning om afstande, køretid fra start til slut og guider chaufføren på vej til destinationen. Automatisk nummeropslag af alle ind- og udgående opkald Translator With Speech Oversættelsesapp. Brug denne app til øjeblikkeligt at oversætte skreven eller talt tekst til et af 54 sprog! Kan udtale oversættelsen. Denne Oversætter gemmer også tidligere oversættelser og giver mulighed for at forberede en række oversættelser i forvejen og afspille dem senere. Kræver ikke forbindelse til internet og dyr dataroaming. App en har pt. 54 sprog. Swype tastatur Det personlige tastatur tale-til-tekst. Lærer af brugeren, så app en selv kommer med forslag jf. brugerens sædvanlige sprogbrug. - Swype understøtter mere end 71 downloadede sprog og 20 dialekter. Swype kommer med stemmegenkendelse, så den er håndfri. Dikter tekst hurtigt med et enkelt tryk på stemme-tasten på Swype-tastaturet. Se endnu flere eksempler på nyttige apps til SmartPhones og Tablets på adressen:

11

12 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 12 3 Cases cases om Smart Phones og Tablets som hverdagens værktøj Christian er chauffør hos M. Larsen Vognmandsfirma A/S i Brøndby. Christian er ordblind og han møder mange udfordringer i forbindelse med læsning og skrivning i sit job. Christian anvender nu både en SmartPhone og en ipad, og begge er udstyret med forskellige apps for ordblinde og andre med læse-stavevanskeligheder. Nedenfor er der listet forskellige arbejdssituationer op, som er udfordrende for en ordblind. I casene er der nævnt før og efter indførelse af SmartPhone og Tablets og ligeledes er beskrevet den udfordring, Christian har haft med at forstå arbejdsinstrukser og øvrig kommunikation. 1. CASE: Før: Christian møder om morgenen og modtager sin køreliste i printet form. Denne kan blive gennemgået af medarbejdere på kontoret. Finn (chef) tilbyder at gøre dette mundtligt. Udfordring: Listen, der bliver gennemgået er lang, og der kan være særlige forhold ved hvert afhentningssted. Det kan være svært at huske, hvad der er blevet gennemgået. Det kan være svært at se afhentningsstederne på det printede kort, det er svært at planlægge en god rute ud fra dette. Det er svært at indlære nye ruter. Efter: Listen sendes som en mail og vises på en ipad. Afhentningssteder kan dermed vises på et kort via Batch Geo-kort i stedet for et printet papir, hvilket gør det muligt at zoome ind og at planlægge en mere hensigtsmæssig rute. Det gør det lettere at indlære nye ruter samt at benytte afløsere.

13 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE CASE: Før: Ude på ruten kan der opstå særlige forhold: Hvis der ikke kan tømmes, skal dette dokumenteres. Der tages et billede, der illustrerer problemet. Billedet sendes via telefonen til en bestemt adresse som dokumentation for problemet, der førte til den manglende tømning. Derudover skrives en sms om samme problem. Udfordring: Det kan være svært at skrive en sms i situationen, da stavevanskeligheder kan bremse. Dette skal så gøres, når man kommer tilbage og har tid eller fortælles mundtligt, hvilket også er tidskrævende. Efter: Med en SmartPhone kan der sendes et billede sammen med teksten. Teksten kan dikteres ind (evt. via en særlig app) i stedet for at blive skrevet. 3. CASE: Før: Ude på ruten kan der ske skade på materiel. Dette skal skrives på et papir, der skal efterlades på stedet, for at vise, at man vedkender sig at have lavet skaden. Udfordring: Der skal redegøres skriftligt, det er vigtigt at skrive korrekt og forståeligt, fordi andre skal læse teksten. Efter: Med en SmartPhone kan man diktere teksten eller bruge ipad ens ordforslagsprogram og derefter skrive den af i hånden på papiret. Samtidig kan teksten sendes til kontoret som en kopi af anmeldelsen.

14

15 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE CASE: Før: Ude på ruten kan der være vigtige skilte om trafikale eller sikkerhedsmæssige forhold. Efter: Med en SmartPhone kan man tage et billede af teksten og få den læst højt af telefonen. Udfordring: Det kan være svært at læse skiltenes tekst 5. CASE: Før: Der kan være meddelelser til og fra kontoret samt mails og anden elektronisk kommunikation mellem medarbejder og ledelse Udfordring: Det kan være svært at læse informationerne og at svare på dem skriftligt. Efter: Med en SmartPhone og/eller en ipad kan man få læst tekst i mails og sms højt samt diktere et svar, i stedet for at skrive eller bruge ordforslagsprogram på ipad til at skrive svaret.

16 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 16 4 Undervisning i brug af apps til SmartPhones og Tablets For at få det fulde udbytte af apps, er det vigtigt, at få den nødvendige instruktion/undervisning, ellers kan det virke meget uoverskueligt. Der findes forskellige muligheder: Er man i gang med Ordblindeundervisning, bør apps være en del deraf. Er den ikke det, skal man forlange af undervisningsstedet, at apps bliver en del af undervisningen. Det kan være en god idé allerede inden kursusstart at undersøge, om skolen bruger apps i undervisningen. Bibliotekerne er også som en service til borgerne, begyndt at tilbyde instruktion i brugen af apps. Af andre muligheder kan nævnes VUC (Voksen Uddannelses centre), Erhvervsskoler, Oplysningsforbund, sprogskoler og endelig findes der en del specialskoler, hvor der også tilbydes kurser i brug af apps. En anden mulighed, som bruges mere og mere, er de såkaldte apps Caféer, hvor man enten bare møder op eller på forhånd tilmelder sig. Der er flere 3F afdelinger, der har tilbudt den form for undervisning, som i øvrigt er uden deltagerbetaling.

17 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 17 5 Mulighederne for kompetenceudvikling i dansk og regning 5.1 Forberedende voksenundervisning - FVU Vejen til kompetence udvikling Generelt om FVU FVU kan forbedre deltagerens danskog regnefærdigheder og hjælpe med at anvende de digitale muligheder, der findes på arbejdspladsen og i privatlivet. Et FVU-kursus giver et solidt, alment fagligt fundament, som gør det lettere at tage anden uddannelse eller fagkurser i forbindelse med arbejdet. Det vil også ruste deltageren til evt. job-/funktionsskifte, eller helt enkelt gøre hans arbejdsdag nemmere. Der er ingen deltagergebyr på FVU, og virksomheden kan søge løntabsgodtgørelse (SVU) FVU-dansk og matematik FVU har tilbud om to fag: Dansk/læsning og matematik/hverdagsregning. I begge fag undervises på forskellige niveauer, og man vælger selv, om man vil deltage i ét eller begge fag. Undervisningen er opdelt i trin. Man bliver placeret på det niveau/trin, der passer til ens forudsætninger. Ved FVU-undervisning på virksomheder underviser man som regel flere trin sammen. FVU - dansk Danskkurset har 4 trin, hvor hvert trin er på mellem 40 og 80 lektioner (30-60 timer). På alle fire trin arbejdes der med hverdagens dansk. Man bliver bl.a. undervist i at læse og forstå tekster fra aviser, blade, vejledninger og manualer, samt i at stave, skrive og bruge tekster i f.eks. s, søge information og nyheder på internettet, bruge Nem ID, digital postkasse mm. FVU - matematik Matematikkurset har 2 trin, hvor hvert trin er på mellem 40 og 80 lektioner (30-60 timer). På begge trin arbejder man med tal og hverdagens matematik/regning, f.eks. fra aviser, arbejdslivet og hjemmet, samt de digitale muligheder med Netbank, Nem ID og handel på internettet. Tilrettelæggelse og varighed Undervisningen foregår på små hold. Den er tilrettelagt for voksne, og emnerne er hentet fra dagligdagen.

18 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 18 Undervisningen i dansk og matematik/hverdagsregning kan foregå på et uddannelsessted, på en arbejdsplads, i en forening eller lignende. Undervisning kan tilbydes både inden for og uden for normal arbejdstid. Optagelseskrav FVU kræver ingen forkundskaber; alle, der er fyldt 18 år, og som kan have udbytte af et FVU-kursus, kan deltage. Hvis man er under 18, kan man dog deltage, hvis man opfylder ét af følgende krav: Man er i gang med en AMUuddannelse. Man er i job eller i lære og deltager via sin arbejdsplads. Man er under Kriminalforsorgen. Tilmelding og afklaring For at blive tilmeldt et FVU-hold skal man til en afklaring (test) og have en efterfølgende personlig samtale med en vejleder. Afklaringen (FVU-testen) og den efterfølgende samtale afgør, om FVU er det rette tilbud til den testede. Testen tager mellem 1-2 timer, og kan foregår på det uddannelsessted, hvor man skal gå til undervisning, eller for ansatte på arbejdspladsen. Frister og økonomi På de fleste uddannelsesinstitutioner, der udbyder FVU, starter der nye hold flere gange om året, og mange uddannelsesinstitutioner tilbyder undervisning både dag og aften. Det betyder, at man forholdsvis hurtigt vil kunne komme i gang med undervisningen, når man har været til test. Undervisningen på hvert trin tilrettelægges typisk fra 4-20 uger, alt efter det ugentlige timetal, og kan afsluttes med en skriftlig prøve. Afsluttende prøve Man kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud, og man kan godt fortsætte til næste trin uden at have været til prøve. Prøven efter det sidste trin svarer, inden for nogle delområder, i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve). Løntabsgodtgørelse - SVU Det er gratis at gå til FVU, og man kan søge om SVU, hvis man er i arbejde og ellers opfylder betingelserne for at modtage SVU. Se nærmere under afsnit 6, om ØKONOMI.

19 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 19 Hvor kan man gå til FVU-undervisning? FVU udbydes af alle voksenuddannelsescentre (VUC), og på nogle erhvervsskoler, AMU-centre, oplysningsforbund/aftenskoler (AOF, FOF, LOF), daghøjskoler, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne. Man kan tage FVU alene, eller man kan bruge FVU som støtte til anden undervisning f.eks. på et AMU-center, en handelsskole eller en teknisk skole. Kontakt den nærmeste udbyder for nærmere information om mulighederne. Mange af institutionerne tilbyder, at FVU-undervisningen kan foregå på virksomheden.

20 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE Ordblindeundervisning OBU Det er aldrig for sent!

21 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 21 Generelt om Ordblindhed Ca. 4 % af den danske befolkning har så vanskeligt ved at læse og stave, at de betegnes som ordblinde har Dysleksi. Dysleksi er et medfødt sprogligt handicap og har intet at gøre med ens intelligens. Dysleksi er karakteriseret ved vanskeligheder med ordafkodning, som sædvanligvis skyldes problemer med fonologisk forarbejdning. Som ordblind har man typisk vanskeligheder med at læse og skrive, og man forsøger at undgå de situationer, hvor man skal læse og skrive. Dette kan være en stor barriere i forhold til at lære nyt og evt. deltagelse i virksomhedsintern opkvalificering mv. Men, man kan blive bedre til at læse og skrive, uanset hvor gammel, man er. I ordblindeundervisningen tages der udgangspunkt i det, man kan, og det man gerne vil lære, og der tilrettelægges undervisning, der passer til ens behov. I undervisningen lærer man bl.a. at bruge forskellige it- hjælpemidler som apps og programmer, der gør det nemmere at læse og skrive. Ordblindeundervisning i arbejdstiden eller sammen med anden uddannelse Man kan gå til ordblindeundervisning samtidig med, at man passer sit job eller er i gang med anden uddannelse. Undervisning tilbydes både indenfor og udenfor normal arbejdstid. Virksomheder kan bruge undervisning for ordblinde som led i videreuddannelse af den enkelte medarbejder. Ordblindeundervisning kan gøre det nemmere at følge anden kompetenceudvikling, f.eks.: Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kurser) Almen Voksenuddannelse Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Voksenerhvervsuddannelse Man kan deltage i ovennævnte undervisningsformer i arbejdstiden, og med mulighed for at søge løntabsgodtgørelse (SVU). Se nærmere under afsnit 6, om Økonomi Varighed Et undervisningsforløb kan vare op til 80 timer fordelt over flere uger.

22 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 22 Optagelseskrav Eneste krav for at deltage i undervisning for ordblinde er, at man er testet ordblind. Man kan godt have svært ved at læse og skrive uden at være ordblind. Derfor skal man starte med at tage en særlig OBU-test på en uddannelsesinstitution, der udbyder OBU. Testen er gratis. Det er altid en uddannet ordblindelærer, der står for testen. Testen hjælper samtidig læreren til at sammensætte den helt rigtige undervisning. Hvis testen viser, at man ikke er ordblind, vil man ofte have glæde af at deltage i FVU-undervisning. Hvis man er i job (ansat), har man som ordblind mulighed for at søge det offentlige om hjælpemidler i form af en it-rygsæk. Arbejdsgiveren skal dokumentere, at man vil have udbytte af at forbedre sine læse- og skrivefærdigheder i forhold til ens arbejdsopgaver. Man kan få hjælp og yderligere information om muligheder på det lokale jobcenter, hos ens fagforening eller hos ens lokale udbyder af OBU. It-rygsæk Er man under uddannelse, kan man få hjælp til at ansøge om en it-rygsæk, som man kan bruge under sine studier.

23

24 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 24 6 Økonomi FVU-undervisning og prøver er gratis Deltagelse i undervisningen og de afsluttende prøver er gratis for deltagerne. 6.1 Løntabsgodtgørelse Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU Hvis man går til FVU- eller ordblindeundervisning i arbejdstiden, kan man søge om at få løntabsgodtgørelse. SVU erstatter løn, så man kan deltage i undervisningen i arbejdstiden. SVU svarer til 80 % af den højeste dagpengesats, som i 2014 var kr. pr. uge. Se den gældende sats på: For at få SVU til FVU eller Ordblindeundervisning; skal man være fyldt 20 år. skal man være ansat. skal man være dansk statsborger eller bo i Danmark. skal man have arbejdet mindst 26 uger på sin nuværende arbejdsplads. En ansat skal have indgået en orlovsaftale (have fået fri til at gå på kursus) med arbejdspladsen i forbindelse med uddannelsen. Man kan få SVU til FVU, uanset om den er tilrettelagt på heltid eller deltid. Dog skal man have mindst 3 timers undervisning om ugen og et samlet uddannelsesforløb på minimum 37 timer. Dit lokale VUC eller anden udbyder hjælper gerne med at vejlede og søge om SVU Kompetencefonde: Handels-, Transportog Servicesektoren Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling (der er dog ikke deltagerbetaling til FVU- og OBU-undervisning),

25 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 25 løntilskud og til udgifter til transport, ophold og undervisningsmaterialer. Formålet med etablering af kompetenceudviklingsfonde er at give virksomheder og medarbejdere mulighed for at søge penge til kurser til efteruddannelse af medarbejderne. Fondene har fokus på uddannelse og kompetenceudvikling, så medarbejderne bevarer og styrker deres beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. Søg yderligere information på:

26 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE Hvornår har medarbejderen ret til efteruddannelse? Man har fra første ansættelsesdag ret til deltagelse i Individuel Kompetence- Vurdering (IKV) samt deltagelse i læse-, skrive- og regnekurser. Efter ni måneders beskæftigelse/ansættelse har man ret til indtil to ugers frihed til deltagelse i selvvalgt efterog videreuddannelse. Ved fortsat beskæftigelse i samme virksomhed har man ret til at akkumulere denne ret i maksimalt 3 år (6 uger efter 3 år). Hvad har man ret til? Kompetencefonden kompenserer til sædvanlig overenskomstmæssig løn ved deltagelse i IKV samt læse-, skrive- og regnekurser. Ved deltagelse i selvvalgt uddannelse udbetales løn op til 85 pct. af sædvanlig overenskomstmæssig løn. Kompetencefondens bestyrelse har besluttet, at der kan ydes tilskud til: Alle AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser). Individuel Kompetencevurdering (IKV). FVU-kurser (forberedende voksenundervisning) i matematik og læsning. Udvalgte kurser inden for Almen Voksenuddannelse (AVU).

27 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE Hvad kan/skal medarbejderen selv gøre for at få løntabsgodtgørelse? Deltagelse i efteruddannelse skal aftales med virksomheden, og det er også virksomheden, som søger om tilskud fra fonden. Derfor skal man altid begynde med at kontakte sin arbejdsgiver. Man kan også få gode råd hos sin tillidsrepræsentant eller i sin fagforening. I den lokale fagforening kan man blive vejledt om, hvordan man kan benytte sig af de muligheder, som fonden giver. Læs evt. mere på og søg inspiration til relevante kurser på Uddannelsesfonde.dk administreres af Pensiondanmarks Uddannelsesfonde A/S, som er en del af Pensiondanmark koncernen.

28 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 28 7 Bevilling af hjælpemidler Generelt om hjælpemidler, specielt IT-rygsække og bevillingsansvar Indledningsvist bemærkes, at sektoransvarsprincippet er gældende omkring bevilling af hjælpemidler, herunder IT-rygsække som ordblindehjælpemiddel. Det er derfor helt væsentligt for ansvarsplaceringen, hvilken situation, der danner baggrund for behovet, 7.1 Som kompenserende foranstaltning for at kunne fungere i dagligdagen Såfremt en person har et personligt behov for kompenserende hjælpemidler til den daglige tilværelse, for eksempel IT-kompenserende udstyr som ordblinderygsæk, PC og IT-kompenserende software, bevilges efter Servicelovens 112. Der vil være tale om en egenbetaling. Udstyret anvendes i hjemmet. Som hjælpemiddel, der er nødvendigt for overhovedet at kunne arbejde og derfor nødvendigt i forbindelse med et hvilket som helst job, bevilges også i henhold til Servicelovens Som nødvendigt arbejdsredskab for at kunne udføre konkrete arbejdsopgaver i et konkret job I henhold til Beskæftigelsesministeriets Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats 74 (fleksjob), 76 (tilbud efter LAB) og 100 (beskæftigede), bevilges arbejdsredskaber eller arbejdspladsindretning, der er en nødvendig forudsætning for, at en person kan udføre sine arbejdsopgaver

29 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 29 og dermed fastholde sin ansættelse. Der er således tale om hjælpemidler, der kompenserer for handicap / funktionsnedsættelse i forbindelse med konkrete opgaver i et konkret job. Hjælpemidler bevilget via Beskæftigelsesloven er udelukkende beregnet til anvendelse på arbejdspladsen og ikke til personlig anvendelse uden for arbejdspladsen. 7.3 Som undervisningsudstyr/hjælpemiddel i forbindelse med f.eks. undervisningsforløb for ordblinde Typisk leveret af OBU-uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen sørger for, under forløbet, at nødvendigt udstyr som f.eks. it-rygsæk, PC og software er til rådighed Almindelig ordblindeundervisning kan foregå på en uddannelsesinstitution eller på virksomheden. Der vil altid foregå en konkret vurdering af behovet i forbindelse med enhver ansøgning. Drejer ansøgningen sig om IT-kompenserende hjælpemidler, vil det indgå i vurderingen, om der på arbejdspladsen forefindes en PC, der er til rådighed for ansøgeren. I så fald vil udelukkende det nødvendige software kunne bevilges. Hvem tilhører hjælpemidlerne Såfremt der er bevilget som udlån med pligt til tilbagelevering til jobcentret, er det Jobcentret, der ejer det bevilgede Såfremt der er bevilget som tilskud, dvs. det bevilgede er foræret væk, er det virksomheden, der vil stå som ejer. Baggrunden er at jobcentret via bevillingen har indrettet arbejdspladsen således, at den er i stand til at rumme medarbejdere med behov for hjælpemidler.

30

31 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 31 8 Afslutning fremtidens jobudfordringer! Det kan være svært at få fortalt omverdenen, at man har problemer med at læse eller stave, især når man har nået en mere moden alder. Mange voksne med læse/skrivevanskeligheder har nemlig i årtier gemt sig i mere praktiske jobs, hvor det ikke var så afgørende, at man kunne læse og skrive. Men fremtidens jobudfordringer gør det stadigt sværere at være på arbejdsmarkedet, hvis ikke den enkelte medarbejder kan læse og skrive, og det er svært at forestille sig en fremtid, hvor der ikke stilles stadig større krav til læse- og skrivefærdigheder for de ansatte i transportbranchen. Med udgivelsen af denne håndbog i brug af SmartPhones og Tablets som værktøj for ordblinde og medarbejdere med læse- og stavevanskeligheder håber Transportsektorens Uddannelsesfond, TSU, at virksomhederne og medarbejderne sammen kan finde inspiration og praktiske oplysninger, som gør det muligt at anvende disse nye værktøjer i hverdagen og på den måde medvirke til at imødekomme fremtidens krav.

32 HÅNDBOG I BRUG AF APPS SIDE 32 9 Forkortelserne - hvad betyder de? App AVU AM AOF EUD FOF FVU GVU IKV LOF OBU RKV SVU VEU VEU-godtgørelse VUC Forkortelse af Application - En app, er et lille softwareprogram man kan downloade til Smart Phones, Tablets, pc er eller en anden computerenhed, og som hjælper brugeren med at udføre specifikke opgaver. Almen Voksen Uddannelse (9. og 10.klasse) ArbejdsMarkeds Uddannelse Arbejdernes Oplysnings Forbund Erhvervs Uddannelse Folkeligt Oplysnings Forbund Forberedende Voksen Undervisning Grundlæggende Voksen Uddannelse Individuel Kompetence Vurdering Liberalt Oplysnings Forbund OrdBlinde Undervisning Real Kompetence Vurdering Statens Voksen Uddannelsesstøtte (Løntabsgodtgørelse) Voksen Erhvervs Uddannelse Voksen Erhvervs Uddannelses godtgørelse (Løntabsgodtgørelse) Voksen Uddannelses Center

33

34 Nyttige Links: Uddannelsesguiden - uddannelser, kurser, e-vejledning Søg konkrete AMU-kurser i hele landet Div. AMU-kurser, m.fl. Voksen Efteruddannelses Centre (VEU-Centre) Almene fag og niveauer - Link til lokale VUC-er Net-/fjern undervisningstilbud på VUC Links til lokale AOF-kurser Statens Voksenuddannelsesstøtte/ løntabsgodtgørelse VEU løntabsgodtgørelse Her finder man Handel-Transport- og Industriens Kompetencefond

35

36 I mange år var Christian Bock lastbilchauffør og kørte rundt i hele Europa. Udenlandske gadenavne var næsten umulige at tyde, og fragtpapirer var et mareridt. Kommunikation kan være vanskelig, hvis man mangler de rigtige hjælpemidler, siger Christian Bock. I dag er han selvstændig på 4. år og superbruger af IT hjælpemidler. En Smart Phone er et uundværligt værktøj for den, der er ordblind. Den giver mange muligheder for hjælp til at få teksten læst op og til at skrive. Christian har selv relevante apps installeret på sin Smart Phone. De rigtige apps gør hverdagen meget nemmere for ham og andre ordblinde. Han kan nu kommunikere uden problemer, fordi han er selvhjulpen, hvilket giver større tilfredshed i hverdagen. TRANSPORTSEKTORENS UDDANNELSESFOND

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Hver femte dansker har svært ved at læse denne tekst!

Hver femte dansker har svært ved at læse denne tekst! Hver femte dansker har svært ved at læse denne tekst! OECD Hjælp dine medarbejdere og kolleger til at læse bedre Hver femte dansker har svært ved at læse. Det kan I som HR-ansvarlige og tillidsrepræsentanter

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Forberedende voksenundervisning. Tag springet!

Forberedende voksenundervisning. Tag springet! Forberedende voksenundervisning Tag springet! 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET Spørgeguide til FVU og OBU Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET FVU og ordblindeundervisning, trin for trin Forberedende voksenundervisning, FVU Ordblindeundervisning,

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Vejle 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

It-rygsæk hjælper ordblinde

It-rygsæk hjælper ordblinde It-rygsæk hjælper ordblinde Ordblinde kan søge om en it-rygsæk og få hjælp til at læse eller skrive. Det har gjort en stor forskel for mange. It-rygsækken Ansøgning Den ordblinde borger kan typisk få bevilget

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Apps til læsning og stavning

Apps til læsning og stavning Aalborg 7/4-15 Apps til læsning og stavning v/ Rasmus Hasselbalch www.produktionsskoleprojekt.dk Nedenstående liste viser et udvalg af fortrinsvist læse- og skriveapps. De er udvalgt til produktionsskoleelever,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Kompenserende og støttende apps på ipad til hverdagsbrug

Kompenserende og støttende apps på ipad til hverdagsbrug Kompenserende og støttende apps på ipad til hverdagsbrug Lørdag den 24. oktober 2015 Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf. 96 28 49 00 Fax. 96 28 49 44 e-mail: cfk@herning.dk Ergoterapeut Trine Würtz Gammelmark

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage?

Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? 22. november 201 Hvordan kan smartphones og tablets støtte læsesvage? oplæsning skærmlæser ordforslag skanning af tekst Talegenkendelse kun apple platforme (dyr) Bedst indbygget tilgængelighed Mere

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder

Apps til personer med læse-stavevanskeligheder Apps til personer med læse-stavevanskeligheder IntoWords IntoWords er et App / program til Ipad / MAc. IntoWords kan ikke sammenlignes med CD- Ord, men bygger på nogle af de samme principper. IntoWords

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Kolding 2012 Nye muligheder i hverdagen Dansk- og matematikkurser Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når

Læs mere

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden februar marts

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden  februar marts Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk januar februar marts 2017 Inspiration til nye job- og uddannelsesmål Mange mennesker får i løbet af deres arbejdsliv brug

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører AMU inden for det psykiatriske område Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører Statusnotat Maj 2010 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? VEJLE 2013 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Læse- og skriveteknologi - status og perspektiver

Læse- og skriveteknologi - status og perspektiver Læse- og skriveteknologi - status og perspektiver Læse- og skriveteknologi en ny udfordring Er it-rygsækken erklæret død - af LST? Organisatoriske og didaktiske konsekvenser LST i nye klæder hvordan takler

Læs mere

DIGITALE VÆRKTØJER TIL LÆSNING OG SKRIVNING

DIGITALE VÆRKTØJER TIL LÆSNING OG SKRIVNING DIGITALE VÆRKTØJER TIL LÆSNING OG SKRIVNING ANNE VEDSTED HANSEN, OPTAGELSE AVH@.DK ERIK ARENDAL, RÅDGIVNINGS- OG STØTTECENTRET ERA@.DK DAGENS AGENDA Introduktion Brugerperspektiv Digitale værktøjer Hvad

Læs mere

Læse/staveog matematikvanskeligheder

Læse/staveog matematikvanskeligheder Forår 2016 CSV Voksenspecialundervisning Læse/staveog matematikvanskeligheder Visitation Inden dansk- og matematikundervisningens start aftales tid til samtale og information om undervisningen. I samtalen

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Skal du med? KOLDING 2013 Dansk- og matematikkurser for voksne Dansk Læsning og læseteknik Retstavning Skriftlig formulering Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem,

Læs mere

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil

Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Få hjælp til at læse og skrive med din mobil Dette lille hæfte er til dig, der har svært ved at læse og skrive. www.mobillaesning.dk Det giver inspiration til, hvordan mobiltelefonen kan hjælpe dig med

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere