Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:"

Transkript

1 Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1 Udbetaling af løn og tilskud til virksomheden ved kompetenceudvikling... 2 Særlige betingelser for at medarbejderen har ret til at deltage... 3 Hvem kan tage initiativ til kompetenceudvikling?... 3 De forskellige kursustyper A: individuel kompetencevurdering B: Almene kurser C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden E: Uddannelse i opsigelsesperioden : Beordret uddannelse... 7 Sædvanlig løn... 7 Udbetaling fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 8 Kompetenceudvikling administreret i virksomheden... 8 Positivlister... 9 Kurser til kursustype 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (positivliste A)... 9 Kurser til kursustype 4 D: Selvvalgt uddannelse med støtte fra fonden (positivliste B)... 9 Aftalen om HTSK anbefaler, at der lægges uddannelsesplaner for alle medarbejdere. I nogle tilfælde vil en sådan uddannelsesplan for den enkelte medarbejder være en forudsætning for, at der kan hentes støtte fra HTSK-fonden. Der vil være mulighed for at rekvirere besøg af organisationernes konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: - 4 A: Individuel kompetencevurdering - 4 B: Almene kurser - 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder - 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden 1 Bogstaver og tal refererer til overenskomstens om kompetenceudvikling 1

2 - 4 E: Uddannelse i opsigelsesperioden - E-1: De 2 første kursusuger i opsigelsesperioden uden støtte - E-2: De næste 2 kursusuger i opsigelsesperioden - 5 : Beordret uddannelse uden støtte Det er vigtigt at bemærke, at fonden ikke yder tilskud til lærlingeuddannelser EUD. Udbetaling af løn og tilskud til virksomheden ved kompetenceudvikling Nedenfor er de forskellige kursustyper samlet i et skema. Det viser den løn, medarbejderen skal have udbetalt, samt det tilskud, som virksomheden kan opnå. Bemærk dog undtagelserne i næste skema. 4 A: individuel kompetencevurdering 4 B: Almene kurser (FVU, dansk for indvandrere, ordblindeundervisning) 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (Positivliste A) Desuden kurser, der indgår på en virksomhedsuddannelsesplan som led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse for ikke-faglærte. 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden (Positivliste B) 4 E 1 Uddannelse i opsigelsesperioden de 2 første uger 5 Beordret uddannelse 4 E 2 Uddannelse i opsigelsesperioden de 2 næste uger Det får medarbejderen sædvanlig løn Medarbejderen kan få fri 4 timer med løn til screening til 4 B sædvanlig løn. Chauffører på lovpligtig efteruddannelse får betalt chaufføruddannelsesbeviset. 85 % af sædvanlig løn, dog maks. den refusion, som virksomheden modtager. sædvanlig løn sædvanlig løn Det får virksomheden Virksomheden får refusion(veu-godtgørelse/svu + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Der er ingen deltagerbetaling for denne type kurser. Virksomheden får refusion (VEU-godtgørelse + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Deltagerbetaling refunderes fra HTSK. Udgift til chaufføruddannelsesbeviset (250 kr.) betales af virksomheden. Virksomheden får refusion (VEU-godtgørelse + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Deltagerbetaling refunderes fra HTSK Virksomheden får ingen refusion fra HTSK, men kan søge VEU-godtgørelse (662 kr. pr. dag) Virksomheden betaler deltagerbetaling Virksomheden får refusion(veu-godtgørelse/svu + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Deltagerbetaling refunderes fra HTSK 2

3 Særlige betingelser for at medarbejderen har ret til at deltage Begrænsning i ret til deltagelse 4 A: individuel kompetencevurdering Virksomheden kan betinge sig, at den får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Ingen betingelser om anciennitet 4 B: Almene kurser Virksomheden kan betinge sig, at den får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Ingen betingelser om anciennitet 4 C: Særligt udvalgte transportkurser (Positivliste A). Kurserne skal indgå på en virksomhedsuddannelsesplan som led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse for ufaglærte. For ikke-faglærte medarbejdere under 60 år skal der foreligge en kompetencevurdering, der viser hvad medarbejderen mangler for at blive faglært, rutebus dog trin 1 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden (Positivliste B) Krav om 6 måneders uafbrudt ansættelse. Virksomheden kan betinge sig, at den får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Dette gælder dog ikke for lovpligtig efteruddannelse for chauffører, jf. stk. 5. Kurset skal fremgå af medarbejderens uddannelsesplan. Maksimalt 2 uger om året. Krav om 6 måneders uafbrudt ansættelse. Retten til uddannelse er betinget af, at virksomheden får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Retten til uddannelse gælder ikke for opsagte medarbejdere. 2 uger om året, dog op til 6 uger, hvis medarbejderen har sparet op. 4 E: Uddannelse i opsigelsesperioden Krav om 12 måneders uafbrudt ansættelse. De valgte kurser skal være kurser med offentlig løntabsgodtgørelse. Kursusdeltagelse skal ske i opsigelsesperioden. Maksimalt 4 uger. Hvem kan tage initiativ til kompetenceudvikling? Medarbejderen 4 A: individuel kompetencevurdering X 4 B: Almene kurser Virksomheden 4 C: Særligt udvalgte transportkurser Aftales mellem medarbejder og virksomhed (Positivliste A), som fremgår af medarbejderens uddannelsesplan 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden (Positivliste B) X 4 E 1 Uddannelse i opsigelsesperioden de 2 første uger X 4 E 2 Uddannelse i opsigelsesperioden X de 2 næste uger 5 Beordret uddannelse X 3

4 Dette er blot et hurtigt overblik ikke alle detaljer er gennemgået. De tre skemaer er samlet i et A3 oversigtsskema i et andet dokument. De forskellige kursustyper 4 A: individuel kompetencevurdering Som led i en uddannelsesplanlægning for den enkelte medarbejder kan det være en stor hjælp, at der for medarbejderen er foretaget en individuel kompetencevurdering, og dette yder fonden støtte til. Medarbejderen får sædvanlig løn i de 2 3 dage, en sådan kompetencevurdering varer. Kompetencevurderingen foregår som et AMU-kursus. 4 B: Almene kurser Der kan som hidtil søges støtte til at udbetale sædvanlig løn til en medarbejder, der deltager i - forberedende voksenundervisning i dansk og matematik, FVU - ordblindeundervisning og - dansk for indvandrere. Medarbejderen kan få fri med løn 4 timer til deltagelse i screening. Der kan ikke opnås løntabsgodtgørelse til screening, men virksomheden kan søge HTSK om tilskud. 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder Når det er aftalt, at en medarbejder deltager i en række transportkurser på en særlig liste (positivliste A), skal virksomheden udbetale sædvanlig løn til medarbejderen. Det er langt fra alle transportkurser, som er på denne liste, som giver medarbejderen ret til sædvanlig løn, og som giver virksomheden adgang til støtte fra fonden. Det er fondens bestyrelse, der bestemmer, hvilke kurser, der er på listen. Listen findes i slutningen af dette dokument. Disse særlige transportkurser kan maksimalt udgøre 2 uger pr. år. Adgang til støtte fra HTSK er betinget af, at kurserne ligeledes indgår i virksomhedens uddannelsesplan for medarbejderen. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virksomhedsuddannelsesplanen. Virksomhedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund af en individuel kompetencevurdering, jf. punkt 4 A. Kompetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kompetencevurdering fører til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Denne kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selvvalgt uddannelse, og af virksomheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virksomhedsuddannelsesplan. Virksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos HTSK-administrator som forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden. Kompetencevurderingen/erhvervsskolens plan skal, indtil der kommer en digital løsning, opbevares af virksomheden, som på tro-oglove anfører, at denne foreligger, når der søges tilskud. Fra april 2015 er ikke-faglærte medarbejdere over 60 år fritaget for at få foretaget en kompetencevurdering. Som noget nyt er det aftalt, at også kurser, der ikke er på Positivliste A, kan falde ind under afsnit 4C. Positivliste A kan suppleres med kurser fra liste B, såfremt der er tale om kurser, der indgår på en virksomhedsuddannelsesplan som led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse, men kun for ufaglærte. 4

5 For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virksomhedsuddannelsesplanen, som beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksomheden. Registrering af virksomhedsuddannelsesplanen skal ske hos HTSK-administrator, og registrerungen skal være gennemført, før der kan søges støtte. For den ikke-faglærte medarbejder vil det typisk foregå på denne måde: - Medarbejderen/virksomheden kontakter en transportskole for at få foretaget en realkompetencevurdering (IKV/RKV) i forhold til en relevant faglært uddannelse inden for transportområdet. Skolen udleverer en logbog, som medarbejderen skal udfylde og sende til skolen. Herefter får medarbejderen og virksomheden at vide, hvornår vurderingen vil blive foretaget, og hvor længe det varer, typisk 1 3 dage. En del af kompetencevurderingen kan foretages på AMU-kurset IKV i AMU, men ikke hele kompetencevurderingen. Frem til august 2015 kan der ikke opnås løntabsgodtgørelse til den resterende del af forløbet er dermed heller ikke tilskud fra fonden. Medarbejderen modtager sædvanlig løn. Under den del af forløbet, der foregår som IKV i AMU, modtager virksomheden en samlet refusion på optil kr. pr. dag (2015) i form af VEU-godtgørelse + tilskud fra fonden. - Medarbejderen får sin kompetencevurdering fra skolen. Den angiver de kompetencer, som medarbejderen allerede har, og hvad der mangler for at blive faglært. Nogle af de elementer, der mangler, vil typisk kunne tages som AMU-kurser eller som almene kurser. Medarbejderen og virksomheden skal nu blive enige om det videre forløb. - Hvis man bliver enige om at gå i gang med at gøre medarbejderen faglært, så skal der tegnes en uddannelsesaftale, og så falder det videre forløb uden for tilskudsmuligheder fra fonden. Det er i stedet Lærlingeoverenskomstens 8, stk. 4, der skal bruges. Efter denne skal medarbejderen under det videre forløb have sædvanlig løn (NB: ikke samme definition), mens virksomheden modtager refusion fra AUB på 912 kr. pr. dag (2015) under skoleophold. Vær opmærksom på, at der for de fleste transportuddannelser kan søges om tilskud til voksenlærlinge i jobcenteret. Hvis man får tilskud, udgør det 30 kr. i timen i praktiktiden, dog maks. 2 år. - Hvis virksomhed og medarbejder bliver enige om at tage AMU-kurser eller almene kurser inden, der indgås en uddannelsesaftale, så skal dette anføres i en virksomhedsuddannelsesplan, som skal registreres hos PensionDanmark. Medarbejderen kan maksimalt tage 2 ugers kursus pr. år med sædvanlig løn, men hvis medarbejderen har sparet op, kan medarbejderen tage yderligere kurser som selvvalgt uddannelse til 85% af sædvanlig løn. I begge tilfælde modtager virksomheden en refusion på kr. pr. dag. - Den uddannelsesplan, som virksomheden udarbejder sammen med medarbejderen, behøver ikke indeholde alle de kurser, som er fremkommet via realkompetencevurderingen. Den kan fx blot indeholde lovpligtig efteruddannelse for chaufføren. - Man skal være opmærksom på, at man ikke kan blive faglært udelukkende ved hjælp af AMU-kurser. For at blive faglært skal der altid tages mindst et svendeprøvemodul med en uddannelsesaftale. - Begrebet ikke-faglært dækker alle medarbejdere, der ikke har en uddannelse, som udløser faglært tillæg på 4 kr. i timen. 5

6 Den lovpligtige efteruddannelse for chauffører Den lovpligtige efteruddannelse for chauffører indgår på Positivliste A. Den kan afholdes efter to modeller, enten som et samlet 5-dages kursus eller som 3 obligatoriske dage og 2 valgfrie dage. Til de to valgfrie dage kan der vælges kurser på en liste, som Trafikstyrelsen har godkendt. En række af disse godkendte kurser indgår ikke på Positivliste A, men hvis de indgår i 5 dages lovpligtig efteruddannelse, så behandles de som om de var på Positivliste A. Vilkår og rammer for kursustyper 4 A 4 C Medarbejderen har ret til frihed til disse aktiviteter. For 4 A og 4 B er der ingen betingelser om anciennitet, mens C aftalt uddannelse - kræver 6 måneders uafbrudt ansættelse. For kursustype A og B er det den enkelte medarbejder, der kan tage initiativ til denne type kurser. For kursustype C (aftalt uddannelse efter positivliste A) skal det aftales mellem virksomhed og medarbejder, at medarbejderen deltager på denne type kurser (bortset fra lovpligtig efteruddannelse for chauffører). Virksomheden kan betinge sig, at udgifterne til kurset dækkes gennem støtte fra HTSK-fonden og eventuel løntabsgodtgørelse se afsnittet om Sædvanlig løn. Denne betingelse kan dog ikke gøres gældende, når det drejer sig om lovpligtig efteruddannelse for chauffører. For alle typer kurser gælder det, at der kan hentes løntabsgodtgørelse for langt de fleste af de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten. Til kursustyperne 4 A og 4 B udbetaler fonden den høje refusionssats på pt. 105 kr. i timen, mens fonden pt. udbetaler 55 kr. i timen til de særlige transportkurser under C. Fonden betaler ikke længere for chaufføruddannelsesbeviset, som udstedes efter lovpligtig efteruddannelse for chauffører. Satserne for refusion er udregnet ud fra et gennemsnit. Det betyder, at tilskuddene for en typisk virksomhed bør kunne dække udgifterne til udbetaling af sædvanlig løn for type A og B. For kursustype C vil virksomheden typisk få dækket 85 % af udgifterne til udbetaling af sædvanlig løn og dermed selv bidrage med de sidste 15 %. Se afsnittet om Sædvanlig løn for en nærmere forklaring på, hvad det betyder, at virksomheden vil få dækket sine udgifter. Når der er deltagerbetaling på kurserne, modtager virksomheden refusion for denne fra fonden. 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden Parterne er enige om at udarbejde endnu en liste (positivliste B) med kurser, hvor medarbejderne selv kan vælge, og hvor de har ret til op til 85 % af sædvanlig løn, dog således, at den refusion, som virksomheden modtager, dækker virksomhedens omkostninger. Medarbejderne har ret til at vælge kurser med en varighed på op til 2 uger om året, dog med mulighed for akkumulering se senere. Retten til at vælge kurser fra Positivliste B forudsætter dog, at virksomheden kan få tilskud fra HTSK. Der er mellem parterne enighed om, at der højest må udbetales 85 % af sædvanlig løn til kurser af denne type. Støtten fra HTSK er således betinget af, at denne regel overholdes. Vilkår og rammer for kursustyper 4 C og D Det er en forudsætning for at benytte kursustype C og D, at medarbejderen har været beskæftiget uafbrudt i virksomheder i 6 måneder. Der er dog særlige regler for havnearbejdere, der mønstres. 6

7 Hvis en medarbejder ikke har brugt sin ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse om året, kan denne akkumuleres, dog maksimalt til 6 uger over 3 år. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen er i opsagt stilling så gælder reglerne under E: Uddannelse i opsigelsesperioden. 4 E: Uddannelse i opsigelsesperioden 1. Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst et år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. 2. Under de samme betingelser som ovenfor er medarbejderen berettiget til at deltage i et eller flere for medarbejderen relevante kurser af yderligere to ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse. Disse to yderligere uger kan placeres inden for det samlede udvidede opsigelsesvarsel. Opsigelsesperioden forlænges med to uger, såfremt medarbejderen dokumenterer, at i alt fire ugers kursus er gennemført inden for det samlede opsigelsesvarsel. Medarbejderen skal som betingelse for denne ret hurtigst muligt og senest inden for den første uge efter opsigelsen skriftligt meddele arbejdsgiveren, om retten til yderligere to ugers uddannelse efter dette pkt. ønskes benyttet. Virksomheden modtager støtte fra HTSK-fonden til udgifter til sædvanlig overenskomstmæssig løn for kursustype 4 E Der kan ikke søges VEU-godtgørelse for fritstillede medarbejdere på kursus. 5: Beordret uddannelse Hvis en virksomhed sender en medarbejder på kursus, så udbetaler virksomheden sædvanlig løn. Kun i de tilfælde, hvor der er tale om kursustype C modtager virksomheden tilskud fra fonden. Selvvalgt uddannelse, type D, kan i sagens natur ikke være beordret uddannelse. Løntabsgodtgørelsen tilgår virksomheden. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller det offentlige. Sædvanlig løn Sædvanlig overenskomstmæssig løn betyder i denne forbindelse den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid, og af samme varighed, som den pågældende uddannelse. I sædvanlig overenskomstmæssig løn medregnes personlige tillæg, men ikke tillæg for gener og overtid. Når medarbejderen er på kursus til sædvanlig løn eller 85 % af denne, skal virksomheden fortsat afholde omkostninger til pension, feriepenge, fritvalgskonto, mv. 7

8 Det anføres flere steder i aftalerne om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden, at at virksomheden kan betinge sig, at støtten dækker virksomhedens udgifter. Det betyder, at virksomheden kan anlægge den betragtning, at det er de samlede omkostninger, herunder de sociale, der indgår i beregningen af, hvad der udbetales i løn til medarbejderen. Et eksempel: Hvis de sociale omkostninger (pension, ferie, fritvalg, mv.) for lige netop denne virksomhed udgør 29 % af den samlede lønomkostning, så udgør den udbetalte løn altså 71 %. Når en medarbejder ønsker selvvalgt uddannelse (type D), så får virksomheden et samlet tilskud på kr. pr. dag. Det betyder, at medarbejderen maksimalt kan få udbetalt 71 % af dette, altså 759 kr. pr. dag, uanset om dette beløb er mindre end 85 % af sædvanlig løn. Udbetaling fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Virksomheden kan søge tilskud på når virksomheden indbetaler bidrag for den pågældende medarbejder, dvs. at medarbejderen er omfattet af en overenskomst, som pålægger virksomheden at indbetale til fonden. Kompetenceudviklingsfonden vil hente data fra Efteruddannelse.dk, forstået på den måde, at hvis der søges om VEU-godtgørelse til en medarbejder, som er registreret som hørende under fondens virke, så vil PensionDanmark sende virksomheden en mail om, at der er søgt VEU-godtgørelse. Virksomheden skal derefter tage stilling til, om der skal søges tilskud fra HTSK. Dette gør det nemmere at søge i fonden. For visse type af medarbejdere kan der søges om forhøjet tilskud. Det drejer sig om medarbejdere på forskudt tid, jf. 5 og på skiftehold efter Fællesordning for arbejde i holddrift medregnes desuden, fra 1. januar 2015, tillægget jf. efter henholdsvis Fællesoverenskomstens, 5, stk. 2 og Fællesordningen for arbejde i holddrift, 3, stk. 1 pr. fraværstime med henholdsvis forskudttidstillæg og skifteholdstillæg, efter nærmere retningslinjer, som fastlægges af bestyrelsen. For kurser under positivliste A skal der foreligge en uddannelsesplan. Denne ligger på Uddannelsesfonde.dk og udfyldes med et kryds, når der søges støtte til kurset. Hvis der forelægger en virksomhedsuddannelsesplan, skal denne ligeledes og på samme måde registreres hos PensionDanmark. Skolens kompetencevurdering skal indtil videre opbevares af virksomheden, som på tro-og-love anfører, at denne foreligger. Fonden vil foretage stikprøvekontroller. Fonden udbetaler kun støtte, så længe der er midler i fonden, og fonden kan reducere i tilskuddets størrelse, hvis der mangler midler. Indbetalinger til fonden sker to gange om året og opkræves af PensionDanmark. Kompetenceudvikling administreret i virksomheden En virksomhed kan vælge at administrere de midler, som den selv har indbetalt til fonden. Der administreres efter samme regler som beskrevet ovenfor. 8

9 Positivlister Kurser til kursustype 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (positivliste A) Dette er listen over de kurser, som fonden har godkendt: - Lovpligtig efteruddannelse for chauffører - Repetitionskurser til ADR - Lagerstyring med IT - Energirigtig kørsel, kategori B - Konflikthåndtering for personbefordringschauffører - Lagerøkonomi - Opbevaring og forsendelse af farligt gods - Udvikling og teknologi i transporterhvervene - Havnen som arbejdsplads - Containerhåndtering - Brancherettet kørsel med simulator (high fidelity) For den enkelte medarbejder kan denne liste udvides med de kurser, som skolens kompetencevurdering viser, at den pågældende medarbejder mangler for at blive faglært. Kurser til kursustype 4 D: Selvvalgt uddannelse med støtte fra fonden (positivliste B) Alle andre AMU-kurser end dem, der er på positivliste A. Det betyder, at kurserne på positivliste A ikke kan tages som selvvalgt uddannelse. 20. marts 2015 Niels Henning H. Jørgensen 9

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638

TAXIKØRSEL OVERENSKOMST. DI Overenskomst l (ATD) 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen. 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 TAXIKØRSEL OVERENSKOMST 2014 2017 DI Overenskomst l (ATD) og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 3F-varenummer 3023 DI nr. 794638 2014 2017 Overenskomst mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Fagligt

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Håndværksbageroverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For håndværksbagere og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet nnf Vedrørende arbejdsforhold,

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2012-2014 Indendørsbeplantningsfirmaer Overenskomst løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere