Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:"

Transkript

1 Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1 Udbetaling af løn og tilskud til virksomheden ved kompetenceudvikling... 2 Særlige betingelser for at medarbejderen har ret til at deltage... 3 Hvem kan tage initiativ til kompetenceudvikling?... 3 De forskellige kursustyper A: individuel kompetencevurdering B: Almene kurser C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden E: Uddannelse i opsigelsesperioden : Beordret uddannelse... 7 Sædvanlig løn... 7 Udbetaling fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 8 Kompetenceudvikling administreret i virksomheden... 8 Positivlister... 9 Kurser til kursustype 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (positivliste A)... 9 Kurser til kursustype 4 D: Selvvalgt uddannelse med støtte fra fonden (positivliste B)... 9 Aftalen om HTSK anbefaler, at der lægges uddannelsesplaner for alle medarbejdere. I nogle tilfælde vil en sådan uddannelsesplan for den enkelte medarbejder være en forudsætning for, at der kan hentes støtte fra HTSK-fonden. Der vil være mulighed for at rekvirere besøg af organisationernes konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: - 4 A: Individuel kompetencevurdering - 4 B: Almene kurser - 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder - 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden 1 Bogstaver og tal refererer til overenskomstens om kompetenceudvikling 1

2 - 4 E: Uddannelse i opsigelsesperioden - E-1: De 2 første kursusuger i opsigelsesperioden uden støtte - E-2: De næste 2 kursusuger i opsigelsesperioden - 5 : Beordret uddannelse uden støtte Det er vigtigt at bemærke, at fonden ikke yder tilskud til lærlingeuddannelser EUD. Udbetaling af løn og tilskud til virksomheden ved kompetenceudvikling Nedenfor er de forskellige kursustyper samlet i et skema. Det viser den løn, medarbejderen skal have udbetalt, samt det tilskud, som virksomheden kan opnå. Bemærk dog undtagelserne i næste skema. 4 A: individuel kompetencevurdering 4 B: Almene kurser (FVU, dansk for indvandrere, ordblindeundervisning) 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (Positivliste A) Desuden kurser, der indgår på en virksomhedsuddannelsesplan som led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse for ikke-faglærte. 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden (Positivliste B) 4 E 1 Uddannelse i opsigelsesperioden de 2 første uger 5 Beordret uddannelse 4 E 2 Uddannelse i opsigelsesperioden de 2 næste uger Det får medarbejderen sædvanlig løn Medarbejderen kan få fri 4 timer med løn til screening til 4 B sædvanlig løn. Chauffører på lovpligtig efteruddannelse får betalt chaufføruddannelsesbeviset. 85 % af sædvanlig løn, dog maks. den refusion, som virksomheden modtager. sædvanlig løn sædvanlig løn Det får virksomheden Virksomheden får refusion(veu-godtgørelse/svu + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Der er ingen deltagerbetaling for denne type kurser. Virksomheden får refusion (VEU-godtgørelse + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Deltagerbetaling refunderes fra HTSK. Udgift til chaufføruddannelsesbeviset (250 kr.) betales af virksomheden. Virksomheden får refusion (VEU-godtgørelse + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Deltagerbetaling refunderes fra HTSK Virksomheden får ingen refusion fra HTSK, men kan søge VEU-godtgørelse (662 kr. pr. dag) Virksomheden betaler deltagerbetaling Virksomheden får refusion(veu-godtgørelse/svu + HTSK), svarende til ( ) = kr. pr. dag i Deltagerbetaling refunderes fra HTSK 2

3 Særlige betingelser for at medarbejderen har ret til at deltage Begrænsning i ret til deltagelse 4 A: individuel kompetencevurdering Virksomheden kan betinge sig, at den får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Ingen betingelser om anciennitet 4 B: Almene kurser Virksomheden kan betinge sig, at den får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Ingen betingelser om anciennitet 4 C: Særligt udvalgte transportkurser (Positivliste A). Kurserne skal indgå på en virksomhedsuddannelsesplan som led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse for ufaglærte. For ikke-faglærte medarbejdere under 60 år skal der foreligge en kompetencevurdering, der viser hvad medarbejderen mangler for at blive faglært, rutebus dog trin 1 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden (Positivliste B) Krav om 6 måneders uafbrudt ansættelse. Virksomheden kan betinge sig, at den får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Dette gælder dog ikke for lovpligtig efteruddannelse for chauffører, jf. stk. 5. Kurset skal fremgå af medarbejderens uddannelsesplan. Maksimalt 2 uger om året. Krav om 6 måneders uafbrudt ansættelse. Retten til uddannelse er betinget af, at virksomheden får støtte fra fonden, og at støtten dækker virksomhedens udgifter. Retten til uddannelse gælder ikke for opsagte medarbejdere. 2 uger om året, dog op til 6 uger, hvis medarbejderen har sparet op. 4 E: Uddannelse i opsigelsesperioden Krav om 12 måneders uafbrudt ansættelse. De valgte kurser skal være kurser med offentlig løntabsgodtgørelse. Kursusdeltagelse skal ske i opsigelsesperioden. Maksimalt 4 uger. Hvem kan tage initiativ til kompetenceudvikling? Medarbejderen 4 A: individuel kompetencevurdering X 4 B: Almene kurser Virksomheden 4 C: Særligt udvalgte transportkurser Aftales mellem medarbejder og virksomhed (Positivliste A), som fremgår af medarbejderens uddannelsesplan 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden (Positivliste B) X 4 E 1 Uddannelse i opsigelsesperioden de 2 første uger X 4 E 2 Uddannelse i opsigelsesperioden X de 2 næste uger 5 Beordret uddannelse X 3

4 Dette er blot et hurtigt overblik ikke alle detaljer er gennemgået. De tre skemaer er samlet i et A3 oversigtsskema i et andet dokument. De forskellige kursustyper 4 A: individuel kompetencevurdering Som led i en uddannelsesplanlægning for den enkelte medarbejder kan det være en stor hjælp, at der for medarbejderen er foretaget en individuel kompetencevurdering, og dette yder fonden støtte til. Medarbejderen får sædvanlig løn i de 2 3 dage, en sådan kompetencevurdering varer. Kompetencevurderingen foregår som et AMU-kursus. 4 B: Almene kurser Der kan som hidtil søges støtte til at udbetale sædvanlig løn til en medarbejder, der deltager i - forberedende voksenundervisning i dansk og matematik, FVU - ordblindeundervisning og - dansk for indvandrere. Medarbejderen kan få fri med løn 4 timer til deltagelse i screening. Der kan ikke opnås løntabsgodtgørelse til screening, men virksomheden kan søge HTSK om tilskud. 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder Når det er aftalt, at en medarbejder deltager i en række transportkurser på en særlig liste (positivliste A), skal virksomheden udbetale sædvanlig løn til medarbejderen. Det er langt fra alle transportkurser, som er på denne liste, som giver medarbejderen ret til sædvanlig løn, og som giver virksomheden adgang til støtte fra fonden. Det er fondens bestyrelse, der bestemmer, hvilke kurser, der er på listen. Listen findes i slutningen af dette dokument. Disse særlige transportkurser kan maksimalt udgøre 2 uger pr. år. Adgang til støtte fra HTSK er betinget af, at kurserne ligeledes indgår i virksomhedens uddannelsesplan for medarbejderen. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virksomhedsuddannelsesplanen. Virksomhedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund af en individuel kompetencevurdering, jf. punkt 4 A. Kompetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kompetencevurdering fører til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Denne kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selvvalgt uddannelse, og af virksomheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virksomhedsuddannelsesplan. Virksomhedsuddannelsesplanen skal registreres hos HTSK-administrator som forudsætning for bevilling af støtte fra HTSK-fonden. Kompetencevurderingen/erhvervsskolens plan skal, indtil der kommer en digital løsning, opbevares af virksomheden, som på tro-oglove anfører, at denne foreligger, når der søges tilskud. Fra april 2015 er ikke-faglærte medarbejdere over 60 år fritaget for at få foretaget en kompetencevurdering. Som noget nyt er det aftalt, at også kurser, der ikke er på Positivliste A, kan falde ind under afsnit 4C. Positivliste A kan suppleres med kurser fra liste B, såfremt der er tale om kurser, der indgår på en virksomhedsuddannelsesplan som led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse, men kun for ufaglærte. 4

5 For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra HTSK-fonden, at uddannelsesaktiviteten indgår på virksomhedsuddannelsesplanen, som beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksomheden. Registrering af virksomhedsuddannelsesplanen skal ske hos HTSK-administrator, og registrerungen skal være gennemført, før der kan søges støtte. For den ikke-faglærte medarbejder vil det typisk foregå på denne måde: - Medarbejderen/virksomheden kontakter en transportskole for at få foretaget en realkompetencevurdering (IKV/RKV) i forhold til en relevant faglært uddannelse inden for transportområdet. Skolen udleverer en logbog, som medarbejderen skal udfylde og sende til skolen. Herefter får medarbejderen og virksomheden at vide, hvornår vurderingen vil blive foretaget, og hvor længe det varer, typisk 1 3 dage. En del af kompetencevurderingen kan foretages på AMU-kurset IKV i AMU, men ikke hele kompetencevurderingen. Frem til august 2015 kan der ikke opnås løntabsgodtgørelse til den resterende del af forløbet er dermed heller ikke tilskud fra fonden. Medarbejderen modtager sædvanlig løn. Under den del af forløbet, der foregår som IKV i AMU, modtager virksomheden en samlet refusion på optil kr. pr. dag (2015) i form af VEU-godtgørelse + tilskud fra fonden. - Medarbejderen får sin kompetencevurdering fra skolen. Den angiver de kompetencer, som medarbejderen allerede har, og hvad der mangler for at blive faglært. Nogle af de elementer, der mangler, vil typisk kunne tages som AMU-kurser eller som almene kurser. Medarbejderen og virksomheden skal nu blive enige om det videre forløb. - Hvis man bliver enige om at gå i gang med at gøre medarbejderen faglært, så skal der tegnes en uddannelsesaftale, og så falder det videre forløb uden for tilskudsmuligheder fra fonden. Det er i stedet Lærlingeoverenskomstens 8, stk. 4, der skal bruges. Efter denne skal medarbejderen under det videre forløb have sædvanlig løn (NB: ikke samme definition), mens virksomheden modtager refusion fra AUB på 912 kr. pr. dag (2015) under skoleophold. Vær opmærksom på, at der for de fleste transportuddannelser kan søges om tilskud til voksenlærlinge i jobcenteret. Hvis man får tilskud, udgør det 30 kr. i timen i praktiktiden, dog maks. 2 år. - Hvis virksomhed og medarbejder bliver enige om at tage AMU-kurser eller almene kurser inden, der indgås en uddannelsesaftale, så skal dette anføres i en virksomhedsuddannelsesplan, som skal registreres hos PensionDanmark. Medarbejderen kan maksimalt tage 2 ugers kursus pr. år med sædvanlig løn, men hvis medarbejderen har sparet op, kan medarbejderen tage yderligere kurser som selvvalgt uddannelse til 85% af sædvanlig løn. I begge tilfælde modtager virksomheden en refusion på kr. pr. dag. - Den uddannelsesplan, som virksomheden udarbejder sammen med medarbejderen, behøver ikke indeholde alle de kurser, som er fremkommet via realkompetencevurderingen. Den kan fx blot indeholde lovpligtig efteruddannelse for chaufføren. - Man skal være opmærksom på, at man ikke kan blive faglært udelukkende ved hjælp af AMU-kurser. For at blive faglært skal der altid tages mindst et svendeprøvemodul med en uddannelsesaftale. - Begrebet ikke-faglært dækker alle medarbejdere, der ikke har en uddannelse, som udløser faglært tillæg på 4 kr. i timen. 5

6 Den lovpligtige efteruddannelse for chauffører Den lovpligtige efteruddannelse for chauffører indgår på Positivliste A. Den kan afholdes efter to modeller, enten som et samlet 5-dages kursus eller som 3 obligatoriske dage og 2 valgfrie dage. Til de to valgfrie dage kan der vælges kurser på en liste, som Trafikstyrelsen har godkendt. En række af disse godkendte kurser indgår ikke på Positivliste A, men hvis de indgår i 5 dages lovpligtig efteruddannelse, så behandles de som om de var på Positivliste A. Vilkår og rammer for kursustyper 4 A 4 C Medarbejderen har ret til frihed til disse aktiviteter. For 4 A og 4 B er der ingen betingelser om anciennitet, mens C aftalt uddannelse - kræver 6 måneders uafbrudt ansættelse. For kursustype A og B er det den enkelte medarbejder, der kan tage initiativ til denne type kurser. For kursustype C (aftalt uddannelse efter positivliste A) skal det aftales mellem virksomhed og medarbejder, at medarbejderen deltager på denne type kurser (bortset fra lovpligtig efteruddannelse for chauffører). Virksomheden kan betinge sig, at udgifterne til kurset dækkes gennem støtte fra HTSK-fonden og eventuel løntabsgodtgørelse se afsnittet om Sædvanlig løn. Denne betingelse kan dog ikke gøres gældende, når det drejer sig om lovpligtig efteruddannelse for chauffører. For alle typer kurser gælder det, at der kan hentes løntabsgodtgørelse for langt de fleste af de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten. Til kursustyperne 4 A og 4 B udbetaler fonden den høje refusionssats på pt. 105 kr. i timen, mens fonden pt. udbetaler 55 kr. i timen til de særlige transportkurser under C. Fonden betaler ikke længere for chaufføruddannelsesbeviset, som udstedes efter lovpligtig efteruddannelse for chauffører. Satserne for refusion er udregnet ud fra et gennemsnit. Det betyder, at tilskuddene for en typisk virksomhed bør kunne dække udgifterne til udbetaling af sædvanlig løn for type A og B. For kursustype C vil virksomheden typisk få dækket 85 % af udgifterne til udbetaling af sædvanlig løn og dermed selv bidrage med de sidste 15 %. Se afsnittet om Sædvanlig løn for en nærmere forklaring på, hvad det betyder, at virksomheden vil få dækket sine udgifter. Når der er deltagerbetaling på kurserne, modtager virksomheden refusion for denne fra fonden. 4 D: Andre kursusmuligheder som selvvalgt uddannelse med tilskud fra fonden Parterne er enige om at udarbejde endnu en liste (positivliste B) med kurser, hvor medarbejderne selv kan vælge, og hvor de har ret til op til 85 % af sædvanlig løn, dog således, at den refusion, som virksomheden modtager, dækker virksomhedens omkostninger. Medarbejderne har ret til at vælge kurser med en varighed på op til 2 uger om året, dog med mulighed for akkumulering se senere. Retten til at vælge kurser fra Positivliste B forudsætter dog, at virksomheden kan få tilskud fra HTSK. Der er mellem parterne enighed om, at der højest må udbetales 85 % af sædvanlig løn til kurser af denne type. Støtten fra HTSK er således betinget af, at denne regel overholdes. Vilkår og rammer for kursustyper 4 C og D Det er en forudsætning for at benytte kursustype C og D, at medarbejderen har været beskæftiget uafbrudt i virksomheder i 6 måneder. Der er dog særlige regler for havnearbejdere, der mønstres. 6

7 Hvis en medarbejder ikke har brugt sin ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse om året, kan denne akkumuleres, dog maksimalt til 6 uger over 3 år. Dette gælder dog ikke, hvis medarbejderen er i opsagt stilling så gælder reglerne under E: Uddannelse i opsigelsesperioden. 4 E: Uddannelse i opsigelsesperioden 1. Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst et år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. 2. Under de samme betingelser som ovenfor er medarbejderen berettiget til at deltage i et eller flere for medarbejderen relevante kurser af yderligere to ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse. Disse to yderligere uger kan placeres inden for det samlede udvidede opsigelsesvarsel. Opsigelsesperioden forlænges med to uger, såfremt medarbejderen dokumenterer, at i alt fire ugers kursus er gennemført inden for det samlede opsigelsesvarsel. Medarbejderen skal som betingelse for denne ret hurtigst muligt og senest inden for den første uge efter opsigelsen skriftligt meddele arbejdsgiveren, om retten til yderligere to ugers uddannelse efter dette pkt. ønskes benyttet. Virksomheden modtager støtte fra HTSK-fonden til udgifter til sædvanlig overenskomstmæssig løn for kursustype 4 E Der kan ikke søges VEU-godtgørelse for fritstillede medarbejdere på kursus. 5: Beordret uddannelse Hvis en virksomhed sender en medarbejder på kursus, så udbetaler virksomheden sædvanlig løn. Kun i de tilfælde, hvor der er tale om kursustype C modtager virksomheden tilskud fra fonden. Selvvalgt uddannelse, type D, kan i sagens natur ikke være beordret uddannelse. Løntabsgodtgørelsen tilgår virksomheden. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller det offentlige. Sædvanlig løn Sædvanlig overenskomstmæssig løn betyder i denne forbindelse den løn, som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid, og af samme varighed, som den pågældende uddannelse. I sædvanlig overenskomstmæssig løn medregnes personlige tillæg, men ikke tillæg for gener og overtid. Når medarbejderen er på kursus til sædvanlig løn eller 85 % af denne, skal virksomheden fortsat afholde omkostninger til pension, feriepenge, fritvalgskonto, mv. 7

8 Det anføres flere steder i aftalerne om tilskud fra kompetenceudviklingsfonden, at at virksomheden kan betinge sig, at støtten dækker virksomhedens udgifter. Det betyder, at virksomheden kan anlægge den betragtning, at det er de samlede omkostninger, herunder de sociale, der indgår i beregningen af, hvad der udbetales i løn til medarbejderen. Et eksempel: Hvis de sociale omkostninger (pension, ferie, fritvalg, mv.) for lige netop denne virksomhed udgør 29 % af den samlede lønomkostning, så udgør den udbetalte løn altså 71 %. Når en medarbejder ønsker selvvalgt uddannelse (type D), så får virksomheden et samlet tilskud på kr. pr. dag. Det betyder, at medarbejderen maksimalt kan få udbetalt 71 % af dette, altså 759 kr. pr. dag, uanset om dette beløb er mindre end 85 % af sædvanlig løn. Udbetaling fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Virksomheden kan søge tilskud på når virksomheden indbetaler bidrag for den pågældende medarbejder, dvs. at medarbejderen er omfattet af en overenskomst, som pålægger virksomheden at indbetale til fonden. Kompetenceudviklingsfonden vil hente data fra Efteruddannelse.dk, forstået på den måde, at hvis der søges om VEU-godtgørelse til en medarbejder, som er registreret som hørende under fondens virke, så vil PensionDanmark sende virksomheden en mail om, at der er søgt VEU-godtgørelse. Virksomheden skal derefter tage stilling til, om der skal søges tilskud fra HTSK. Dette gør det nemmere at søge i fonden. For visse type af medarbejdere kan der søges om forhøjet tilskud. Det drejer sig om medarbejdere på forskudt tid, jf. 5 og på skiftehold efter Fællesordning for arbejde i holddrift medregnes desuden, fra 1. januar 2015, tillægget jf. efter henholdsvis Fællesoverenskomstens, 5, stk. 2 og Fællesordningen for arbejde i holddrift, 3, stk. 1 pr. fraværstime med henholdsvis forskudttidstillæg og skifteholdstillæg, efter nærmere retningslinjer, som fastlægges af bestyrelsen. For kurser under positivliste A skal der foreligge en uddannelsesplan. Denne ligger på Uddannelsesfonde.dk og udfyldes med et kryds, når der søges støtte til kurset. Hvis der forelægger en virksomhedsuddannelsesplan, skal denne ligeledes og på samme måde registreres hos PensionDanmark. Skolens kompetencevurdering skal indtil videre opbevares af virksomheden, som på tro-og-love anfører, at denne foreligger. Fonden vil foretage stikprøvekontroller. Fonden udbetaler kun støtte, så længe der er midler i fonden, og fonden kan reducere i tilskuddets størrelse, hvis der mangler midler. Indbetalinger til fonden sker to gange om året og opkræves af PensionDanmark. Kompetenceudvikling administreret i virksomheden En virksomhed kan vælge at administrere de midler, som den selv har indbetalt til fonden. Der administreres efter samme regler som beskrevet ovenfor. 8

9 Positivlister Kurser til kursustype 4 C: Særligt udvalgte transportkurser, aftalt mellem virksomhed og medarbejder (positivliste A) Dette er listen over de kurser, som fonden har godkendt: - Lovpligtig efteruddannelse for chauffører - Repetitionskurser til ADR - Lagerstyring med IT - Energirigtig kørsel, kategori B - Konflikthåndtering for personbefordringschauffører - Lagerøkonomi - Opbevaring og forsendelse af farligt gods - Udvikling og teknologi i transporterhvervene - Havnen som arbejdsplads - Containerhåndtering - Brancherettet kørsel med simulator (high fidelity) For den enkelte medarbejder kan denne liste udvides med de kurser, som skolens kompetencevurdering viser, at den pågældende medarbejder mangler for at blive faglært. Kurser til kursustype 4 D: Selvvalgt uddannelse med støtte fra fonden (positivliste B) Alle andre AMU-kurser end dem, der er på positivliste A. Det betyder, at kurserne på positivliste A ikke kan tages som selvvalgt uddannelse. 20. marts 2015 Niels Henning H. Jørgensen 9

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder

VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder 1 Program 8.30-9.00 Morgenmad 9.00-9.10 Velkomst v/virksomhedsnetværkcabi 9.10-9.55 Strategisk kompetenceløft af hele

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING

Emil stryger mod svendebrevet HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Tag ansvar for din ELEV OG LÆRLING Guide: HJÆLP DIN ELEV ELLER LÆRLING GODT I GANG MALERFIRMA HAR SAT LÆRETIDEN I SYSTEM: Emil stryger mod svendebrevet Direktør: Faglærte bliver en mangelvare Indhold 4

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere