KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015"

Transkript

1 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

2

3 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C, porten th København S Tlf

4 Indledning I forbindelse med Freja ejendommes overtagelse af det nedlagte Kalundborg Sygehus, skal den eksisterende bygningsmasse finde ny anvendelse. Dette idékatalog er udarbejdet som en inspiration til fremtidig anvendelse og for at vise de meget forskellige muligheder, de eksisterende bygninger rummer. Idékataloget er udarbejdet ud fra et arkitektonisk og byplanmæssigt synspunkt. Der er taget udgangspunkt i kvaliteten i de eksisterende bygninger, den centrale beliggenhed og drøftelser med Kalundborg Kommune og erhvervsmiljøet i området. Kalundborg Sygehus er opført i 1924 med teglstensfacader og tegltag. Området fremstår som et grønt område med store træer og arealer der indbyder til ophold og/eller afslapning. Indvendigt er generelt anvendt kvalitets- og gedigne materialer. Hovedskillevægge er tunge vægge, formentlig af tegl, etageadskillelser er støbte. Bygningskomplekset består af 5 bygninger, der delvis lukker sig om et grønt gårdrum. Den relativt høje placering over byen, nærheden til centrum og havnen giver mulighed for mange forskellige nye funktioner, der knytter sig til Kalundborg by og det nationale- og internationale erhvervsliv der forefindes i området. Med baggrund i bygningernes materialekvalitet, og trods bygningerne oprindeligt er indrettet til hospitalsformål, vurderes fleksibiliteten at være meget stor. Kalundborg Sygehus, set fra luften. S. 4

5 Indhold GENEREL INFORMATION 6 Beliggenhed Planforhold KALUNDBORG SYGEHUS 7-8 Eksisterende arealfordeling Beskrivelse Energimærkning Ejendommens Historie ANALYSE 9-11 Adgangsforhold og brandforhold Parkering og friarealer Dagslysforhold Kalundborg by Arealoversigt SCENARIE 1 - HOTEL Situationsplan Myndighedsforhold Plandisponering Planudsnit og visualisering Arealoversigt SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Situationsplan Myndighedsforhold Plandisponering Planudsnit og visualisering Arealoversigt S. 5

6 GENEREL INFORMATION Grønt område Beliggenhed Sygehuset er beliggende i et blandet boligområde med et ældre villakvarter mod syd. Mod øst er primært etageboligbebyggelser. Grunden er belig- 300 m gende mellem Nørre Allé og Frederik Andersens Vej og skrånende ned mod Nørre Allé. Der er derfor udsigt ud over Kalundborg by og Kalundborg havn. Der er flere parkeringspladser på grunden, ligesom der med indkørsel KALUNDBORG SYGEHUS fra Frederik Andersens Vej er en stor offentlig parkeringsplads nord for ejendommen. Beliggenheden kan betegnes som særdeles attraktiv set i forhold til placering i byen samt i relation til det udviklingspotentiale området rummer. 1 km 800 m Planforhold Ejendommen er beliggende i byzone og kystnærhedszone, og er omfattet af Kommende Havnepark Togstation DLG ca 2km til diverse erhvervshovedsæder kommuneplanens rammebestemmelser benævnt K04.BL01 der giver mulighed for omdannelse af det tidligere Kalundborg Sygehus til bolig og erhverv. I alt forventes ca. 50 boliger. Der er tale om omdannelse af den eksisterende bygningsmasse inden for byområde. Der er ingen lokalplan for området. Det må forventes, at der i forbindelse med udvikling af området skal udarbejdes ny lokalplan. NOVO NORDISK GYPROC A/S Udsigt over byen og havnen S. 6

7 KALUNDBORG SYGEHUS Arealer Grundareal: m 2 Etageareal: m 2 3 Bygning nr., og : Vestfløj, Midterfløj og Østfløj Opførelsesår: 1924 Bebygget areal: m 2 Samlet bygningsareal: m 2 Kælder: m 2 Samlet erhvervsareal: m 2 Bygning nr. : Østfløj Opførelsesår: 1959 Bebygget areal: 444 m 2 Samlet bygningsareal: m 2 Kælder over 1,25m: 433 m 2 Samlet boligareal: 308 m 2 (elevboliger) Samlet erhvervsareal: m 2 Bygning nr. 3: Kapel, Kedel og Køkkenbygning Opførelsesår: 1966 Bebygget areal: 880 m 2 Samlet bygningsareal: 880 m 2 Kælder m.loft over 1,25m: 880 m 2 Tagetage: 637 m 2, herav udnyttet 25 m 2 Samlet erhvervsareal: m 2 NB: For udspecifiseret arealoversigt, se s. 12 S. 7

8 KALUNDBORG SYGEHUS Bygning 1 Sammenstød mellem de forskellige bygninger fra forskellige tider Bygningerne Bygningsmassen, der er opført i flere etaper, er opført i røde teglsten med rødt tegltag. Denne klassiske sammensætning mellem de murede facader og røde teglsten understreger den kvalitet, husets grundelementer er opført af. Selve sygehusdelen er sammenbygget således, at behandlingsafsnittene er sammenbygget med sengeafsnittene. Dertil kommer selvstændige bygninger med værksteder og varmecentral. Bygningsmassen er karakteriseret ved at være gedigent byggeri med mange tunge vægge. Dette kan betragtes som en begrænsning i forhold til ombygninger til andre formål. Som anført i nærværende idékatalog, ses den eksisterende struktur ikke som en begrænsning, men som et positivt element. Det er således intentionen at bygningerne og bygningsanlægget bevarer sin oprindelige karakter, og samtidig tilføres nye elementer der tilkendegiver et moderne og tidssvarende bygningsanlæg. Det skønnes, af hensyn til bygningernes alder og beskaffenhed, at der må påregnes en energirenovering i fremtidige projekter. Bygningerne er, med enkelte undtagelser, forbundet med kældergange. Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger på ejendommen. Energimærkning Ejendommen har energimærke D. Bygning 1 Udsigt fra sydfløjen mod vestfløjen Ejendommens historie Oprindeligt var det en gruppe købmænd der omkring 1853 købte et hus i den gamle middelalderby i Kalundborg. Huset blev indrettet til hospital. Købmændene, der havde et stort hushold, var nervøse for spredning af koleraen, der kom fra København. Det erhvervede hus blev, efter nogle år som privat hospital overdraget til det daværende Holbæk Amt. I 1872 bygges et nyt hospital i den gamle del af middelalderbyen Kalundborg. I 1924 tages det nyopførte hospital på toppen af bakken i brug. Gennem alle årene er sygehusets bygninger tilpasset den rivende udvikling der har været på sygehusområdet, senest i Denne tilpasning bevidner bygningernes fleksibilitet. S. 8

9 Kalundborg Sygehus Nørre Allé Kalundborg ANALYSE Adgangsforhold og Brandforhold Parkering og Friarealer Bygning 1 har sin primære hovedindgang fra gårdrummet på nordsiden af bygning, hvor man kommer direkte ind i trappeopgangen, og herfra har adgang til både midterfløjen samt vestfløjen. Herunder ligger der en hovedindgang i bygning, samt en del sekundære indgange rundt om hele bygningen. Bygning 3 har primært 2 hovedindgange, hvor man til kapellet kommer ind fra nordsiden, mens resten af bygningen har hovedindgang fra sydsiden og det store gårdrum. I dag er der parkeringsplads til ca. 40 biler i gården. Herudover er der mulighed for parkering langs flere af bygningens facader. Brandforhold: De eksisterende adgangsforhold bibeholdes i det væsentlige. Redningskøretøjer har adgang via Frederik Andersensvej og Nørre Allé. Ved ny anvendelse sikres at krav til flugtveje og redningsåbninger overholder de til enhver tid gældende myndighedskrav. Der er friarealer af høj kvalitet langs syd og vest siden af bygningsmassen, med grønne lommer og forskellige niveauer. Området er er meget velfungerende. Her findes flere hyggelige stier gennem arealet syd for bygningsmassen og ned mod centrum. Der er mange store gamle træer, der har en meget stor betydning for områdets karakter. Gårdrummet mellem bygningerne fungerer praktisk med grønne arealer, stier op mod facaderne. Biler har let adgang og der er vendeplads ved bygningerne, samt parkeringsareal. Ved ny anvendelse vil gårdrummet tilpasses de fremtidige behov, og der vil blive plantet træer omkring parkeringsplads m.m. N N BYGNING 3 BYGNING 3 SIGNATURFORKLARING S. 9 SIGNATURFORKLARING Brandveje Parkering Hovedindgange Friarealer

10 ANALYSE Dagslysforhold Bygningerne omkranser et stort fælles gårdrum med meget lys. Den sydlige fløj ligger med store vinduer mod syd, og udsigten og himmelretningen gør det optimalt her at etablere altaner. Bygning ligger vest/øst vendt, hvilket vil være optimalt for både kontorfunktion og hotelfunktion, med morgensol og aftensol. Her er også plads til en terrasse syd for bygning, med optimale dagslysforhold. Den nordlige bygning, bygning 3, ligger syd/ nordvendt, men pga. den store afstand til de andre bygninger vil her også være gode forhold på sydsiden, ud mod det store gårdrum, og her vil også være oplagt at lægge et opholdsareal op mod syd facaden. N N N BYGNING 3 BYGNING 3 BYGNING 3 Juni kl Juni kl Juni kl S. 10

11 ANALYSE Kalundborg Kommune Kalundborg Kommune har borgere og er beliggende i Nordvestsjælland. Kalundborg Kommune er unikt placeret i den vestsjællandske natur med vand på den ene side og samtidig tæt på god infrastruktur og København på den anden side. Der er ca. 160 km kystlinje, som giver særlige muligheder for både erhvervslivet og borgerne i kommunen. Kommune er begunstiget af flere store internationale erhvervsvirksomheder som Novo Nordisk, Statoil, Gyproc m. fl. der positivt og aktivt deltager i områdets udvikling. Den store erhvervshavn, der er centralt placeret, giver byen et helt særligt præg. Færgen til Samsø afgår herfra. Kalundborg Kommune har aktuelt planer om en ny havnepark, der udvikles i nært samarbejde med byens borgere over de kommende år. Havneparken vil tilføre det allerede aktive havnemiljø muligheder for et bredt spekter af aktiviteter. Erhvervslivet har, på eget initiativ, etableret et Erhvervsråd, der støtter og hjælper erhvervslivet og kommende aktører i området. Der er således tale om en kommune, der aktivt og i nært samarbejde med erhvervslivet og borgerne tager de kommende års udfordringer omkring udvikling af kommunen seriøst. Kommende tiltag har således gode udviklingsmuligheder i en kommune, der ser sig selv som et aktiv med et internationalt erhvervsliv, en unik placering og aktive borgere der positivt bidrager med ønsker og idéer til kommende tiltag. Udviklingsscenarier Bygningernes placering, størrelse samt kvalitet giver mulighed for flere anvendelsesmuligheder. Der illustreres således mulighed for flere forskellige anvendelsesmuligheder som hotel, hotellejligheder, erhverv eller boliger og alle disse muligheder i en kombination. Det skønnes således ikke nødvendigt at hele området kun har en anvendelsesmulighed, men tværtimod har rig mulighed for en kombination. I det følgende beskrives forskellige scenarier for hvordan hele ejendommen eller dele af ejendommen kan udnyttes, samt analyseres om der skal foretagers nedrivninger/ombygninger/nybyggeri. De to følgende scenarier omhandler et forslag til hovedsagligt hotel med konferrencecenter, og en kombination af erhverv med et nyt erhvervstårn, og seniorboliger. En forespørgsel blandt de større virksomheder i området henleder opmærksomheden på at hotelkapaciteten ikke svarer til de behov der stilles til en moderne international virksomhed i dag. Der er ligeledes udarbejdet forslag til en generel opstramning af bygningsanlægget samt mulighed for etablering af et nyt vartegn for Kalundborg i form af et erhvervs- og kulturtårn. Det stigende alderssegment i Kalundborg Kommune vil skabe et fremtidigt behov til gode seniorboliger samt ældrecenter, plejehjem, plejeboliger etc. Andre scenarier kunne være uddannelsesinstitutioner, f.eks en efterskole, eller offentlige institutioner der flyttes ud fra Hovedstadsområdet. Den nordlige længe er i de følgende scenarier foreslået som iværsættercenter og café, men kan også bruges til f.eks. galleri, offentlig instituion, uddannelse etc. S. 11

12 ANALYSE 3 3 Arealoversigt inkl. kælder Etage/Bygn. 3 Areal i kvm. br I alt: plan -1, eksist. forhold - Kælder/Stueplan 3 plan 2, eksist. forhold - 2.sal/3.sal plan 0, eksist. forhold - Stue/1.sal plan 3, eksist. forhold - 3.sal 3 plan 1, eksist. forhold - 1.sal/2.sal plan 4, eksist. forhold - 4.sal S. 12

13 SCENARIE 1 - HOTEL Scenarie 1 - hoveddisposition Scenarie 1 er skitseret ud fra en betragtning om at så meget som muligt af den eksisterende bygningsmasse bevares. De små tilbygninger ved indgangspartierne til bygning 1 a og nedrives. Ligeledes anbefales en nedrivning af mellembygningen syd i midterfløjen, mod, så de to bygninger bliver adskilt. Dette tiltag ønskes for at skabe et mere entydigt og klart bygningsanlæg. Scenarie 1 tager ligeledes udgangspunkt i drøftelserne med erhvervslivet og Kalundborg Kommune. Det er oplyst at der ikke forefindes et tidssvarende hotel i området. Gæster indlogeres på hoteller i Hovedstadsområdet, Roskilde eller andre byer længere væk. Dette medfører en ikke uvæsentlig omkostning, logistik og transport. Hotellet tænkes etableret som et **** hotel for at tilfredsstille moderne krav og behov fra internationale gæster. Ved at omforme bygning, og til hotel og hotellejligheder, og bygning til et konferencecenter i tilknytning til hotellet, kan et behov der ikke findes i byen blive opfyldt. I dette scenarie anbefales endvidere at indrette bygning 3 til café og iværsættercenter. Dette tiltag ønskes for at skabe et varieret miljø, der gensidigt kan inspirere og give mulighed for udveksling af idéer. Det er ligeledes et udtalt ønske at området vil få aktiviteter der tiltrækker forskellige borgere fra byen og nærmiljøet. 3 N Friarealer og parkering Friarealerne og parkeringsmulighederne bevares i videst muligt omfang. I gårdrummet rykkes parkeringen længere mod syd for at få en udendørs sydvendt terrasse tilknyttet bygning 3 og iværsættercenteret. I tillæg kan der etableres parkeringspladser på nordsiden af den sydlige bygning samt nord for bygning 3, tilknyttet bygningerne. Nedrivning Diagram der viser omfanget af nedrivningen: SIGNATURFORKLARING: Café / Iværksættercenter Hotel / Hotellejligheder Konferrencecenter Parkering Hovedindgang SIGNATURFORKLARING: Nedrives - ca m 2 Situationsplan 1:1000 S. 13

14 CAFÉ - 2 etager IVÆRKSÆTTER VÆRKSTED - 2 etager K a l u n d b o r g S y g e h u s SCENARIE 1 - HOTEL Funktionerne Bygning 1 indrettes til hotel. Den nu fritliggende længe mod syd, bygning Terrasse. VARMECENTRAL N, indrettes med hotelværelser i tre etager. Bygning og indrettes med hotelværelser i hhv. 4 (bygning ) og 2 etager (bygning ). Bygning, der Terrasse. SIGNATURFORKLARING er en senere tilbygning, indrettes til konferencecenter. Bygning 3 indeholder en cafe på den ene side af den eksisterende varmecentral, og et iværksætter- Hovedindgang center i den modsatte ende af bygningen - mod øst. I tilknytning til hotellet udnyttes den høje kælder i vestfløjen, bygning, Sekundær Indgang til motionscenter med wellness afdeling og spa. Stueetagen i midterfløjen, bygning, indrettes som den centrale del af hotellet med reception, lobby, administration og køkken. Endvidere bliver loftetagen indrettet til kantine / personalerum. Rummet anvendes i dag som kantine og fremstår som et rum af høj kvalitet. En intern eksisterende elevator ved køkkenet knytter køkken til loftetagen og eksisterende kantine. Der etableres ligeledes en terrasse på sydsiden af adgangszonen, til udendørs ophold for gæster og ansatte. Sydfacaden på bygning udskiftes, og der etableres hhv. altaner og franske altaner til de nye hotelværelser på HOTEL OG KONFERRENCE-CENTER - 2 til 5 etager samtlige etager. Fra altanerne er der udsigt ud over byen. Den uudnyttede tagetage rummer mulighed for udnyttelse til hotelfunktioner som konference, værelser m.m. Denne mulighed er dog ikke belyst i nærværende prospekt. Adgangsforhold og brandforhold Der etableres en helt ny hovedindgang til hotellet, centralt og samlende BYGNING 1 placeret, der leder ind til reception. Her kommer man ind til en lobby og en ny indvendig trappe, mens hovedtrappekernen med elevatorer bevares og virker som den samlende vertikale trafikåre. Da bygning, efter nedrivning af dele af de eksisterende bygninger er uafhængig af resten af bygningen, åbnes mulighed for egen indgang beliggende på nordsiden af bygningen. Der etableres en trappe der udligner niveauforskellen således adgangsforhold bliver optimale. Facadeudsnit 1:500 Stuen 1:500 S. 14

15 N CAFÉ VESTFLØJ - HOTEL 13 rum per etage fra stuen til 3.sal = 52 hotelværelser På hver etage fra stuen-3.sal: - 13 værelser på mellem m 2 - Depot x 2 - Trappe i hver ende + 3 stk. elevatorer Høj kælder med træningsstudio og velværeafdeling, plus evt. supplerende administration. Mulighed for også at udnytte tagetagen. VARMECENTRAL BYGNING 1 MIDTERFLØJ - HOTEL 12 rum per etage fra 1.sal -2.sal = 24 hotelværelser På hver etage fra 1.sal-2.sal: - 12 værelser på mellem m 2 - Depot - Trappe i hver ende + 3 stk. elevatorer Stuen: Recepotion, Lobby, Administration, Køkken. 3.sal: Frokostsal Kælder: Vaskeri, Depot, Teknik BYGNING 3 IVÆRKSETTER -VÆRKSTED ØSTFLØJ - KONFERENCECENTER Til sammen 5 store eller 10 mindre konferrencerum / mødelokaler fordelt på 2 etager. På hver etage fra stuen-1.sal: - Konferrencesaler - Buffetområde med kort adgang fra køkken i stuen. - Trappe i hver ende samt elevator. - Toiletkerne med HC toilet SCENARIE 1 - HOTEL Bygning 1 - HOTEL OG KONFERENCE På de øvre etager etableres hotel og hotellejligheder i forbindelse til et konferencecenter. Det nærværende forslag indeholder 118 stk. hotelværelser fra 26 m 2-52 m 2. Hovedgrebet består i at gangene bevares, mens badeunits lægges ud i ganglinjen for at bryde gangforløbet. Hermed udnyttes de brede gange optimalt. Samtidigt sikres et mere nuanceret gangforløb. Der etableres en ny trappe i midterfløjen, ved hovedindgangen til hotellet, der indrettes med reception, lobby, administration og køkken. Den høje kælder i vestfløjen indrettes med motions- og wellness-afdeling i tilknytning til administration. De 4 eksisterende elevatorer bevares. Hovedtrappe mellem vestfløj og midterfløj genanvendes ligeledes. Konferencecentret er i to etager, med mulighed for etablering af spisesal i stueetagen, i nær tilknytning til hotellets køkkenområde. Der er adgang fra hotellet til konferencecenteret fra stueplan. Bygning 3 - IVÆRSÆTTERVÆRKSTED Der indrettes cafe i den vestlige ende af bygningen og iværksettercenter etableres i bygningens østlige fløj. I iværksættercenteret rives alle indvendige vægge ned, bortset fra elevatorkernen, der bevares. Konceptet er en åben plan med et stort rum, der indrettes med fritstående bokse der indeholder funktioner som toiletter, kopi- og print, særlige værksteder m.m. Boksene fungerer samtidigt som rumopdelere. En ny trappe etableres på hver side af det store rum, og indrammer således rummet. 1.sal etableres med loft til kip. I cafeen bevares store dele af den eksisterende rumopdeling, og der etableres toiletter og et mindre køkken. Elevator og trappekerne bevares ligeledes. Der etableres et dobbelhøjt område i stueplan, så de to etager bliver knyttet tættere sammen til en stor rumlighed. Der etableres en syd-vestvendt terrasse for udendørsservering. SYDFLØJ - HOTEL Stuen: 16 rum.!.sal: 17 rum. 2.sal: 9 rum = 42 hotelværelser På hver etage: - Hotelrum på mellem m2 - Depot - Trappe i hver ende + 1 elevator Kælder: Teknik, Vaskeri, Depot Facadeudsnit 1:500 1.sal 1:500 S. 15

16 SCENARIE 1 - HOTEL Iværsættercenter: Åben planløsning, en trappe i hver side, eksisterende elevator beholdes - der etableres bokse med diverse særlige funktioner, der skaber inddelinger i det store rum til arbejdsnicher. Hotelreception Nærværende udsnit skitserer en mulig indretning af hotelreceptionsområdet. I tæt tilknytning til receptionen, der forudsættes at være døgnbemandet, etableres administrationsfaciliteter, lounge og venteområde for gæster samt faciliteter som bagageopbevaring, toiletter m.m. Udsnit fra Stue 1:200 S. 16

17 SCENARIE 1 - HOTEL Visulaisering fra et hotelværelse, med fransk altan og udsigt ud over Kalundborg Havn. Visulaiseringer fra gangene i hoteldelen. - toiletkernene fremhæves ved en farve eller beklædning, der bryder det lange gangforløbet. Forskellige farver indikerer forskellige etager. S. 17

18 SCENARIE 1 - HOTEL Den lange ensformige ganglinje brydes af nye kerner der træder ud i gangzonen. De brydende vægflader, toiletkerner, tænkes udført med en overflade der klart adskiller sig fra gangarealets øvrige overflader. Dette tænkes gennemføres ved et materialevalg, detaljering, der mere henleder tankerne på møbler end vægoverflader. Udsnit fra 1.sal 1:200 S. 18

19 SCENARIE 1 - HOTEL 3 Arealoversigt inkl. kælder Etage/Bygn. 3 Areal i kvm. br. Nedrives plan -1, eksist. forhold plan 2, eksist. forhold I alt: m2-959 m2 3 Arealer fordelt på funktionerne Hotel: Bygning + + = m 2 brutto inkl. kælder Konferrence: Bygning = m 2 brutto inkl. kælder plan 0, eksist. forhold plan 3, eksist. forhold Ivæksættercenter/Cafe: Bygning 3 = m 2 brutto inkl. kælder plan 1, eksist. forhold plan 4, eksist. forhold S. 19

20 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Scenarie 2 - hoveddisposition Scenarie 2 indeholder en større ombygning. I tillæg til de nedrivninger der er indeholdt i Scenarie 1, nedrives hele Østfløjen i Bygning 1. Her skitseres et nyt Erhvervs- og kulturtårn. Tårnet vil blive et nyt vartegn, der markerer sig over de andre bygninger op på højen. Det er oplyst at der mangler et større konferencecenter i Kalundborg med plads til op til 200 deltagere. Nogle af etagerne i det nye tårn kan derfor indrettes til konferencecenter. Øvrige etager kan indrettes til selvstændige kontorfaciliteter, kommunale formål som f. eks. bibliotek, eller indrettes til et internationalt center for forskning eller udvikling. Vestfløjen og Midterfløjen i bygning 1 indrettes ligeledes til erhverv. De kan indrettes til et stort erhvervslejemål, eller deles op således hver etage er et selvstændigt erhvervslejemål. Kantine og køkken kan i begge forslag være fælles, med køkken placeret i kælderen til Bygning, og kantine i den eksisterende kantine i tagetagen i samme bygning. Elevatorer forbinder de enkelte funktioner. Bygningerne, samt 3 forbliver som en halv karré rundt om et udendørs gårdrum. Gårdrummet indeholder adgangsveje til de enkelte bygninger, funktioner, samt danner ramme om et mere roligt og inspirerende miljø. Den sydlige fløj til Bygning 1 indrettes i dette scenarie til Seniorboliger. Disse boliger henvender sig mod syd og den fantastiske udsigt ud over Kalundborg By og havnen. Med nærheden til Sundhedscenteret og til byens centrum, vurderes placeringen ideel. Boligerne tænkes etableret med altaner der giver den enkelte bolig et kvalitetsløft. Lejlighederne kan ligeledes etableres som selvstændige eksklusive lejligheder. 3 Nybyggeri N Friarealer og parkering De nuværende forhold bevares, og der etableres supplerende parkeringspladser syd for det nye Erhvervs- og kulturtårn. Langs nordfacaden reserveres enkelte parkeringspladser til de nye boliger. Nedrivning Diagram der viser omfanget af nedrivningen: SIGNATURER: CAFÉ / IVÆRKSÆTTERCENTER ERHVERV SENIORBOLIGER PARKERING HOVEDINDGANG SIGNATURFORKLARING: Nedrives - ca m 2 Situationsplan 1:1000 S. 20

21 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Funktionerne Bygning og indrettes til erhvervslejemål. Disse bygninger kan indrettes til et samlet stort erhvervslejemål, eller alternativt opdeles pr. bygning eller per etage. Der er derved stor fleksibilitet i forhold til størrelsen på de enkelte lejemål. Der er rig mulighed for etablering af fællesfunktioner i kælder og tagetage. Underetagerne med høje vinduer og derfor med dagslys kan indrettes til træningsfaciliteter, velvære, depotrum, cykelparkering med mere. Fælles kantine kan, som her skitseret, etableres i tagetagen i bygning. Køkkenfaciliteter skitseres placeret i underetagen i bygning. Indvendigt bevares dele af de bærende langsgående bærende hovedskillevægge. Der etableres åbninger i de bærende vægge således at dagslys trænger ind i bygningerne fra begge sider. Gennem åbninger i de eksisterende vægge gives en mere nuanceret oplevelse, dagslys fra begge sider, end i normale gangarealer. Gangarealet vil i højere grad indgå i hele erhvervsarealet og dermed et tidssvarende kontormiljø. CAFÉ - 2 etager VARMECENTRAL IVÆRKSÆTTER VÆRKSTED - 2 etager K a l u n d b o r g S y g e h u s SIGNATURFORKLARING Hovedindgang N Sekundær Indgang Bygning indrettes i dette scenarie til seniorboliger. Længen ligger med god udsigt ud over Kalundborgs by og havn samt i tæt forbindelse til eksisterende sundhedscenter. Sydfløjen fritlægges ved at mellembygningen, der knytter den til den nordligere del, nedrives. Dermed bliver boligerne en selvstændig bygning med egen indgang. For at udjævne niveauforskellen i terrænet, etableres her et trappeanlæg, så der sikres en forbindelse rundt om hele bygningsanlægget. Indvendigt bevares den langsgående bærende væg, og boligerne lægges hovedsagligt mod syd med udsigt. Der etableres en elevator ved en af de to eksisterende trapper. Boligerne indrettes som moderne boliger i varierende størrelse. Badeværelser bruges til at bryde det lange gangforløb. Eksisterende vægge bevares i videst muligt omfang som lejlighedsskel. Der er mulighed for etablering af altaner mod syd. Bygning 3 indrettes, som i Scenarie 1, til Café og Iværsættercenter. ERHVERVSLEJEMÅL - 3 til 4 etager NYBYGGERI - ERHVERVS- og KULTURTÅRN. - Op til 8 etager SENIORBOLIGER - 3 etager Parkering. Facadeudsnit 1:500 Stuen 1:500 S. 21

22 N VARMECENTRAL SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Adgangsforhold og brandforhold Adgang til kontorer samt Erhvervs og kultudtårnet sker fra gårdsiden. Ny hovedindgang placeres centralt i Sydfløjen til boligerne. NYBYGGERI - ERHVERVS- og KULTURTÅRN VESTFLØJ - ERHVERV m 2 brutto per etage: indrettes til kontor på 4 etager fra stuen til 3.sal. - Kan indrettes til 4 selvstendige kontoretager, eller en samlet kontorbygning. - Træningscenter i kælderetagen. - Op til 8 etager - Etagerne kan indrettes til kontor- og erhvervsformål, kulturelle formål som henvender sig til byen. - Grundplan ca 400 m 2. MIDTERFLØJ - ERHVERV - MIIDTERFLØJ: 720 m 2 brutto per etage: indrettes til kontor på 3 etager fra stuen til 2.sal. - Kan indrettes til 4 selvstendige kontoretager, eller en samlet kontorbygning. - Fælles kantine placeres på 3.sal. - Køkken placeres i kælderen. SYDFLØJ - SENIORBOLIGER - Indretes med 5-7 lejligheder på m2 per etage. - Til sammen 18 lejligheder fordelt på de tre etagerne. Facadeudsnit 1:500 1.sal 1:500 S. 22

23 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Visulaisering fra en af lejlighederne, med altan og udsigt ud over Kalundborg. S. 23

24 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Alternativer for opdeling af erhvervslejemålet Et stort lejemål 4 større lejemål, med fælles trappeogang og kantine, samt fælles konferrencesale/ mødesale i erhvervstårnet. 15 lejemål med fælles trappeopgang og kantine. S. 24

25 De eksisterende vægge bevares i så højt som muligt omfang - den eksisterende gang brydes op ved at badeværelseskernerne rykker ud over ganglinien, og skaber et mere dynamisk gangforløb. Der etableres altaner til alle de sydvendte lejligheder. SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Åbent kontorareal ud mod facadene - afskærmet fra ganglinien, hvor gangen bevares i brudstykker med spor af den eksisterende væg. Kalundborg Sygehus Nørre Allé Kalundborg De eksisterende vægge fra den tidligere brede gang kan bruges som bagvæg til: - the-køkkener/ kaffemaskiner - Garderobe - Højbord med stole/uformelle mødepladser - Sofaer, siddegrupper - Den ene/to af væggene til mødebokser/printterrum / the-køkkener / samtalerum/enerums kontrer / arkiv LEJEMÅL A LEJEMÅL B Udsnit fra 1.sal 1:200 S. 25

26 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Arealoversigt inkl. kælder Etage/Bygn. 3 Nybyggeri Areal i m 2 br. Nedrives Ny Ny I alt: m m m 2 plan -1, eksist. forhold plan 2, eksist. forhold 3 Ny Ny Ny Arealer fordelt på funktionerne Erhverv: Bygning + = m 2 brutto inkl. kælder Seniorboliger: Bygning = m 2 brutto inkl. kælder plan 0, eksist. forhold plan 3, eksist. forhold plan 5, eksist. forhold Ivæksættercenter/Cafe: Bygning 3 = m 2 brutto inkl. kælder Erhvervstårn: Nybyggeri = m 2 brutto inkl. kælder Ny Ny Ny plan 1, eksist. forhold plan 4, eksist. forhold plan 6, eksist. forhold S. 26

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8.

Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY. LAGER 12.011 m² KONTOR 8. Produktion/lager og kontorlejemål nær Motorring 3 udlejes SOGNEVEJ 25, BYGN. 36, 46 OG 52 2605 BRØNDBY LAGER 12.011 m² KONTOR 8.210 m² Bygning 36 I bygningens facader mod syd og mod nord er der indrettet

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes Krumtappen 2, Valby Flot multibrugerejendom udlejes Samlet etageareal: 807 m² - heraf 575 m² kontor Tæt på offentlig transport og gode parkeringsmuligheder Mulighed for fælles reception, kantine, arkiv

Læs mere

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr.

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. LEJEOPSTILLING Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. 350,- Reskavej 2, 4220 Korsør Sag 42_02478 BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom

lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom lækre kontorer i moderne arkitekttegnet ejendom TIL LEJE Industriparken 27 2750 Ballerup Flot og indbydende indgangsparti Fleksibel indretning, fremstillet i flotte materialer Gode parkeringsforhold ved

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG

AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG AFD 33 - JØRGENSGÅRD - SØNDERBORG 20-04-2015 Fugleperspektiv SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 NEDRENOVERING, BLOK 46-50 SIDE 5 Arealopgørelse Fremtidigt areal nedrenoveringsblokke: Blok

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torvegade 42, Rønne, 3700 Rønne Sag 5026-UDL

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk LEJEPROSPEKT. Store Torvegade 42, Rønne, 3700 Rønne Sag 5026-UDL LEJEPROSPEKT Store Torvegade 42, Rønne, 3700 Rønne Sag 5026-UDL God erhvervsejendom - beliggende på vej ind i Rønne bymidte! Mægler: Dan Dellgren Dato: 15. april 2013 LEJEMÅLET I HOVEDTRÆK BELIGGENHED:

Læs mere

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2

Kontor Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flintholm Have - Dirch Passers Allé 27 639 m 2 Flot, moderne kontorejendom opført i 2009 Direkte ved Flintholm station med Metro og S-tog Mulighed for leje af parkeringspladser i stor p-kælder Meget synlig

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS

TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS TIL SALG MANDEHOVED 9 4660 STEVNS MATR. NR.: 2 24 G og 63 B Sigerslev By, Store Heddinge. ADRESSE: Mandehoved 9 4660 Store Heddinge KOMMUNE: Ejendommen er beliggende i Stevns Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde - LASSEN ERHVERV OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119 Hans Jensens Vej 1, 6771 Gredstedbro Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde Samlet bygningsareal: 1.741 m 2 Grundareal: 4.682 m 2 15 moderne lejligheder

Læs mere

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Lejeopstilling Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Frederiksø 2, 5700 Svendborg Må kun udlejes til havnerelateret formål Tidsbegrænsede lejekontrakter til

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069

SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 069 Storegade 164, 6705 Esbjerg Ø Bolig-/erhvervsejendom med synlig beliggenhed Pris kontant: Kr. 2.500.000 Erhvervsareal: 253 m 2 Boligareal (p.t. to boliger): 193

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LEJEPROSPEKT 247 M2 KONTORDOMICIL PÅ GÅGADEN TIL LEJE FLOTTE LOKALER MED TOP BELIGGENHED. Tværgade 3-5, 2. sal, 8600 Silkeborg.

LEJEPROSPEKT 247 M2 KONTORDOMICIL PÅ GÅGADEN TIL LEJE FLOTTE LOKALER MED TOP BELIGGENHED. Tværgade 3-5, 2. sal, 8600 Silkeborg. LEJEPROSPEKT 247 M2 KONTORDOMICIL PÅ GÅGADEN TIL LEJE FLOTTE LOKALER MED TOP BELIGGENHED Tværgade 3-5, 2. sal, 8600 Silkeborg Sag 1006 VELINDRETTEDE MED MANGE LIBERALE ANVENDELSESMULIGHEDER FORBEREDT MED

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012

SALGSPROSPEKT. Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 SALGSPROSPEKT Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkerings med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen ligger i Egebæk-Hviding ca. 6 km syd for Ribe. Der er gode trafikale forbindelser, idet sygehuset er placeret

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark Mød dine nye naboer At arbejde i en forskerpark er ikke som at arbejde andre steder. Se hvilke muligheder vi kan tilbyde dig i vores unikke område. DR. NEERGAARDSVEJ 5A, HØRSHOLM Kontorer EJENDOMMEN EJENDOMMEN

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund

Hotel Kalvø - Frederikssund - side 1. Hotel Kalvø. Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø Kommende og nyopført hotel i Frederikssund Fantastisk beliggenhed og udsigt direkte til Roskilde Fjord Hotel Kalvø - Frederikssund - side Hotel Kalvø - Frederikssund

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160

SALGSPROSPEKT. Erhvervsbygning. Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 ½- SALGSPROSPEKT Erhvervsbygning Holbækvej 21, 4370 Store Merløse Sag ERH11160 H Å N D V Æ R K E R T I L B U D Fantastisk beliggenhed direkte ud til Holbækvejen. Murermester villa i røde sten og med rødt

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2

Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Kontorlejemål på Amager Ørestads Boulevard 67-69 286-1.285 m 2 Bliv en del af den internationale Company Park med mange fælles faciliteter og services i den attraktive Ørestad Gæsteparkering ved ejendom

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby

Valbygårdsvej 33, 2500 Valby SALGSOPSTILLING Sjælden og yderst præsentabel erhvervsejendom fra 1920 Istandsat i 2010, nyt tag i 2012 Valbygårdsvej 33, 2500 Valby Sag 5032 Parkeringsareal med plads til 9 biler Indeholder 2 store kontorlejemål

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Vejen Multicenter. Vi tilbyder kontorlokaler midt i Danmark Lejemål fra 46m 2 771m 2

Vejen Multicenter. Vi tilbyder kontorlokaler midt i Danmark Lejemål fra 46m 2 771m 2 Vejen Multicenter Vi tilbyder kontorlokaler midt i Danmark Lejemål fra 46m 2 771m 2 Her får du mulighederne Vejen Multicenter er et stort og meget omfattende byggeri, der huser alt lige fra hotel, teater-

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2

Kontoretage Vesterbrogade 149, bygning 4, st. 506 m 2 Kontoretage 149, bygning 4, st. 506 m 2 Bliv en del af Carlsbergkvarteret i et moderne kontorkompleks i Bing & Grøndahls tidligere hovedsæde og produktionsbygninger Full service facility management efter

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere