KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015"

Transkript

1 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

2

3 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C, porten th København S Tlf

4 Indledning I forbindelse med Freja ejendommes overtagelse af det nedlagte Kalundborg Sygehus, skal den eksisterende bygningsmasse finde ny anvendelse. Dette idékatalog er udarbejdet som en inspiration til fremtidig anvendelse og for at vise de meget forskellige muligheder, de eksisterende bygninger rummer. Idékataloget er udarbejdet ud fra et arkitektonisk og byplanmæssigt synspunkt. Der er taget udgangspunkt i kvaliteten i de eksisterende bygninger, den centrale beliggenhed og drøftelser med Kalundborg Kommune og erhvervsmiljøet i området. Kalundborg Sygehus er opført i 1924 med teglstensfacader og tegltag. Området fremstår som et grønt område med store træer og arealer der indbyder til ophold og/eller afslapning. Indvendigt er generelt anvendt kvalitets- og gedigne materialer. Hovedskillevægge er tunge vægge, formentlig af tegl, etageadskillelser er støbte. Bygningskomplekset består af 5 bygninger, der delvis lukker sig om et grønt gårdrum. Den relativt høje placering over byen, nærheden til centrum og havnen giver mulighed for mange forskellige nye funktioner, der knytter sig til Kalundborg by og det nationale- og internationale erhvervsliv der forefindes i området. Med baggrund i bygningernes materialekvalitet, og trods bygningerne oprindeligt er indrettet til hospitalsformål, vurderes fleksibiliteten at være meget stor. Kalundborg Sygehus, set fra luften. S. 4

5 Indhold GENEREL INFORMATION 6 Beliggenhed Planforhold KALUNDBORG SYGEHUS 7-8 Eksisterende arealfordeling Beskrivelse Energimærkning Ejendommens Historie ANALYSE 9-11 Adgangsforhold og brandforhold Parkering og friarealer Dagslysforhold Kalundborg by Arealoversigt SCENARIE 1 - HOTEL Situationsplan Myndighedsforhold Plandisponering Planudsnit og visualisering Arealoversigt SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Situationsplan Myndighedsforhold Plandisponering Planudsnit og visualisering Arealoversigt S. 5

6 GENEREL INFORMATION Grønt område Beliggenhed Sygehuset er beliggende i et blandet boligområde med et ældre villakvarter mod syd. Mod øst er primært etageboligbebyggelser. Grunden er belig- 300 m gende mellem Nørre Allé og Frederik Andersens Vej og skrånende ned mod Nørre Allé. Der er derfor udsigt ud over Kalundborg by og Kalundborg havn. Der er flere parkeringspladser på grunden, ligesom der med indkørsel KALUNDBORG SYGEHUS fra Frederik Andersens Vej er en stor offentlig parkeringsplads nord for ejendommen. Beliggenheden kan betegnes som særdeles attraktiv set i forhold til placering i byen samt i relation til det udviklingspotentiale området rummer. 1 km 800 m Planforhold Ejendommen er beliggende i byzone og kystnærhedszone, og er omfattet af Kommende Havnepark Togstation DLG ca 2km til diverse erhvervshovedsæder kommuneplanens rammebestemmelser benævnt K04.BL01 der giver mulighed for omdannelse af det tidligere Kalundborg Sygehus til bolig og erhverv. I alt forventes ca. 50 boliger. Der er tale om omdannelse af den eksisterende bygningsmasse inden for byområde. Der er ingen lokalplan for området. Det må forventes, at der i forbindelse med udvikling af området skal udarbejdes ny lokalplan. NOVO NORDISK GYPROC A/S Udsigt over byen og havnen S. 6

7 KALUNDBORG SYGEHUS Arealer Grundareal: m 2 Etageareal: m 2 3 Bygning nr., og : Vestfløj, Midterfløj og Østfløj Opførelsesår: 1924 Bebygget areal: m 2 Samlet bygningsareal: m 2 Kælder: m 2 Samlet erhvervsareal: m 2 Bygning nr. : Østfløj Opførelsesår: 1959 Bebygget areal: 444 m 2 Samlet bygningsareal: m 2 Kælder over 1,25m: 433 m 2 Samlet boligareal: 308 m 2 (elevboliger) Samlet erhvervsareal: m 2 Bygning nr. 3: Kapel, Kedel og Køkkenbygning Opførelsesår: 1966 Bebygget areal: 880 m 2 Samlet bygningsareal: 880 m 2 Kælder m.loft over 1,25m: 880 m 2 Tagetage: 637 m 2, herav udnyttet 25 m 2 Samlet erhvervsareal: m 2 NB: For udspecifiseret arealoversigt, se s. 12 S. 7

8 KALUNDBORG SYGEHUS Bygning 1 Sammenstød mellem de forskellige bygninger fra forskellige tider Bygningerne Bygningsmassen, der er opført i flere etaper, er opført i røde teglsten med rødt tegltag. Denne klassiske sammensætning mellem de murede facader og røde teglsten understreger den kvalitet, husets grundelementer er opført af. Selve sygehusdelen er sammenbygget således, at behandlingsafsnittene er sammenbygget med sengeafsnittene. Dertil kommer selvstændige bygninger med værksteder og varmecentral. Bygningsmassen er karakteriseret ved at være gedigent byggeri med mange tunge vægge. Dette kan betragtes som en begrænsning i forhold til ombygninger til andre formål. Som anført i nærværende idékatalog, ses den eksisterende struktur ikke som en begrænsning, men som et positivt element. Det er således intentionen at bygningerne og bygningsanlægget bevarer sin oprindelige karakter, og samtidig tilføres nye elementer der tilkendegiver et moderne og tidssvarende bygningsanlæg. Det skønnes, af hensyn til bygningernes alder og beskaffenhed, at der må påregnes en energirenovering i fremtidige projekter. Bygningerne er, med enkelte undtagelser, forbundet med kældergange. Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger på ejendommen. Energimærkning Ejendommen har energimærke D. Bygning 1 Udsigt fra sydfløjen mod vestfløjen Ejendommens historie Oprindeligt var det en gruppe købmænd der omkring 1853 købte et hus i den gamle middelalderby i Kalundborg. Huset blev indrettet til hospital. Købmændene, der havde et stort hushold, var nervøse for spredning af koleraen, der kom fra København. Det erhvervede hus blev, efter nogle år som privat hospital overdraget til det daværende Holbæk Amt. I 1872 bygges et nyt hospital i den gamle del af middelalderbyen Kalundborg. I 1924 tages det nyopførte hospital på toppen af bakken i brug. Gennem alle årene er sygehusets bygninger tilpasset den rivende udvikling der har været på sygehusområdet, senest i Denne tilpasning bevidner bygningernes fleksibilitet. S. 8

9 Kalundborg Sygehus Nørre Allé Kalundborg ANALYSE Adgangsforhold og Brandforhold Parkering og Friarealer Bygning 1 har sin primære hovedindgang fra gårdrummet på nordsiden af bygning, hvor man kommer direkte ind i trappeopgangen, og herfra har adgang til både midterfløjen samt vestfløjen. Herunder ligger der en hovedindgang i bygning, samt en del sekundære indgange rundt om hele bygningen. Bygning 3 har primært 2 hovedindgange, hvor man til kapellet kommer ind fra nordsiden, mens resten af bygningen har hovedindgang fra sydsiden og det store gårdrum. I dag er der parkeringsplads til ca. 40 biler i gården. Herudover er der mulighed for parkering langs flere af bygningens facader. Brandforhold: De eksisterende adgangsforhold bibeholdes i det væsentlige. Redningskøretøjer har adgang via Frederik Andersensvej og Nørre Allé. Ved ny anvendelse sikres at krav til flugtveje og redningsåbninger overholder de til enhver tid gældende myndighedskrav. Der er friarealer af høj kvalitet langs syd og vest siden af bygningsmassen, med grønne lommer og forskellige niveauer. Området er er meget velfungerende. Her findes flere hyggelige stier gennem arealet syd for bygningsmassen og ned mod centrum. Der er mange store gamle træer, der har en meget stor betydning for områdets karakter. Gårdrummet mellem bygningerne fungerer praktisk med grønne arealer, stier op mod facaderne. Biler har let adgang og der er vendeplads ved bygningerne, samt parkeringsareal. Ved ny anvendelse vil gårdrummet tilpasses de fremtidige behov, og der vil blive plantet træer omkring parkeringsplads m.m. N N BYGNING 3 BYGNING 3 SIGNATURFORKLARING S. 9 SIGNATURFORKLARING Brandveje Parkering Hovedindgange Friarealer

10 ANALYSE Dagslysforhold Bygningerne omkranser et stort fælles gårdrum med meget lys. Den sydlige fløj ligger med store vinduer mod syd, og udsigten og himmelretningen gør det optimalt her at etablere altaner. Bygning ligger vest/øst vendt, hvilket vil være optimalt for både kontorfunktion og hotelfunktion, med morgensol og aftensol. Her er også plads til en terrasse syd for bygning, med optimale dagslysforhold. Den nordlige bygning, bygning 3, ligger syd/ nordvendt, men pga. den store afstand til de andre bygninger vil her også være gode forhold på sydsiden, ud mod det store gårdrum, og her vil også være oplagt at lægge et opholdsareal op mod syd facaden. N N N BYGNING 3 BYGNING 3 BYGNING 3 Juni kl Juni kl Juni kl S. 10

11 ANALYSE Kalundborg Kommune Kalundborg Kommune har borgere og er beliggende i Nordvestsjælland. Kalundborg Kommune er unikt placeret i den vestsjællandske natur med vand på den ene side og samtidig tæt på god infrastruktur og København på den anden side. Der er ca. 160 km kystlinje, som giver særlige muligheder for både erhvervslivet og borgerne i kommunen. Kommune er begunstiget af flere store internationale erhvervsvirksomheder som Novo Nordisk, Statoil, Gyproc m. fl. der positivt og aktivt deltager i områdets udvikling. Den store erhvervshavn, der er centralt placeret, giver byen et helt særligt præg. Færgen til Samsø afgår herfra. Kalundborg Kommune har aktuelt planer om en ny havnepark, der udvikles i nært samarbejde med byens borgere over de kommende år. Havneparken vil tilføre det allerede aktive havnemiljø muligheder for et bredt spekter af aktiviteter. Erhvervslivet har, på eget initiativ, etableret et Erhvervsråd, der støtter og hjælper erhvervslivet og kommende aktører i området. Der er således tale om en kommune, der aktivt og i nært samarbejde med erhvervslivet og borgerne tager de kommende års udfordringer omkring udvikling af kommunen seriøst. Kommende tiltag har således gode udviklingsmuligheder i en kommune, der ser sig selv som et aktiv med et internationalt erhvervsliv, en unik placering og aktive borgere der positivt bidrager med ønsker og idéer til kommende tiltag. Udviklingsscenarier Bygningernes placering, størrelse samt kvalitet giver mulighed for flere anvendelsesmuligheder. Der illustreres således mulighed for flere forskellige anvendelsesmuligheder som hotel, hotellejligheder, erhverv eller boliger og alle disse muligheder i en kombination. Det skønnes således ikke nødvendigt at hele området kun har en anvendelsesmulighed, men tværtimod har rig mulighed for en kombination. I det følgende beskrives forskellige scenarier for hvordan hele ejendommen eller dele af ejendommen kan udnyttes, samt analyseres om der skal foretagers nedrivninger/ombygninger/nybyggeri. De to følgende scenarier omhandler et forslag til hovedsagligt hotel med konferrencecenter, og en kombination af erhverv med et nyt erhvervstårn, og seniorboliger. En forespørgsel blandt de større virksomheder i området henleder opmærksomheden på at hotelkapaciteten ikke svarer til de behov der stilles til en moderne international virksomhed i dag. Der er ligeledes udarbejdet forslag til en generel opstramning af bygningsanlægget samt mulighed for etablering af et nyt vartegn for Kalundborg i form af et erhvervs- og kulturtårn. Det stigende alderssegment i Kalundborg Kommune vil skabe et fremtidigt behov til gode seniorboliger samt ældrecenter, plejehjem, plejeboliger etc. Andre scenarier kunne være uddannelsesinstitutioner, f.eks en efterskole, eller offentlige institutioner der flyttes ud fra Hovedstadsområdet. Den nordlige længe er i de følgende scenarier foreslået som iværsættercenter og café, men kan også bruges til f.eks. galleri, offentlig instituion, uddannelse etc. S. 11

12 ANALYSE 3 3 Arealoversigt inkl. kælder Etage/Bygn. 3 Areal i kvm. br I alt: plan -1, eksist. forhold - Kælder/Stueplan 3 plan 2, eksist. forhold - 2.sal/3.sal plan 0, eksist. forhold - Stue/1.sal plan 3, eksist. forhold - 3.sal 3 plan 1, eksist. forhold - 1.sal/2.sal plan 4, eksist. forhold - 4.sal S. 12

13 SCENARIE 1 - HOTEL Scenarie 1 - hoveddisposition Scenarie 1 er skitseret ud fra en betragtning om at så meget som muligt af den eksisterende bygningsmasse bevares. De små tilbygninger ved indgangspartierne til bygning 1 a og nedrives. Ligeledes anbefales en nedrivning af mellembygningen syd i midterfløjen, mod, så de to bygninger bliver adskilt. Dette tiltag ønskes for at skabe et mere entydigt og klart bygningsanlæg. Scenarie 1 tager ligeledes udgangspunkt i drøftelserne med erhvervslivet og Kalundborg Kommune. Det er oplyst at der ikke forefindes et tidssvarende hotel i området. Gæster indlogeres på hoteller i Hovedstadsområdet, Roskilde eller andre byer længere væk. Dette medfører en ikke uvæsentlig omkostning, logistik og transport. Hotellet tænkes etableret som et **** hotel for at tilfredsstille moderne krav og behov fra internationale gæster. Ved at omforme bygning, og til hotel og hotellejligheder, og bygning til et konferencecenter i tilknytning til hotellet, kan et behov der ikke findes i byen blive opfyldt. I dette scenarie anbefales endvidere at indrette bygning 3 til café og iværsættercenter. Dette tiltag ønskes for at skabe et varieret miljø, der gensidigt kan inspirere og give mulighed for udveksling af idéer. Det er ligeledes et udtalt ønske at området vil få aktiviteter der tiltrækker forskellige borgere fra byen og nærmiljøet. 3 N Friarealer og parkering Friarealerne og parkeringsmulighederne bevares i videst muligt omfang. I gårdrummet rykkes parkeringen længere mod syd for at få en udendørs sydvendt terrasse tilknyttet bygning 3 og iværsættercenteret. I tillæg kan der etableres parkeringspladser på nordsiden af den sydlige bygning samt nord for bygning 3, tilknyttet bygningerne. Nedrivning Diagram der viser omfanget af nedrivningen: SIGNATURFORKLARING: Café / Iværksættercenter Hotel / Hotellejligheder Konferrencecenter Parkering Hovedindgang SIGNATURFORKLARING: Nedrives - ca m 2 Situationsplan 1:1000 S. 13

14 CAFÉ - 2 etager IVÆRKSÆTTER VÆRKSTED - 2 etager K a l u n d b o r g S y g e h u s SCENARIE 1 - HOTEL Funktionerne Bygning 1 indrettes til hotel. Den nu fritliggende længe mod syd, bygning Terrasse. VARMECENTRAL N, indrettes med hotelværelser i tre etager. Bygning og indrettes med hotelværelser i hhv. 4 (bygning ) og 2 etager (bygning ). Bygning, der Terrasse. SIGNATURFORKLARING er en senere tilbygning, indrettes til konferencecenter. Bygning 3 indeholder en cafe på den ene side af den eksisterende varmecentral, og et iværksætter- Hovedindgang center i den modsatte ende af bygningen - mod øst. I tilknytning til hotellet udnyttes den høje kælder i vestfløjen, bygning, Sekundær Indgang til motionscenter med wellness afdeling og spa. Stueetagen i midterfløjen, bygning, indrettes som den centrale del af hotellet med reception, lobby, administration og køkken. Endvidere bliver loftetagen indrettet til kantine / personalerum. Rummet anvendes i dag som kantine og fremstår som et rum af høj kvalitet. En intern eksisterende elevator ved køkkenet knytter køkken til loftetagen og eksisterende kantine. Der etableres ligeledes en terrasse på sydsiden af adgangszonen, til udendørs ophold for gæster og ansatte. Sydfacaden på bygning udskiftes, og der etableres hhv. altaner og franske altaner til de nye hotelværelser på HOTEL OG KONFERRENCE-CENTER - 2 til 5 etager samtlige etager. Fra altanerne er der udsigt ud over byen. Den uudnyttede tagetage rummer mulighed for udnyttelse til hotelfunktioner som konference, værelser m.m. Denne mulighed er dog ikke belyst i nærværende prospekt. Adgangsforhold og brandforhold Der etableres en helt ny hovedindgang til hotellet, centralt og samlende BYGNING 1 placeret, der leder ind til reception. Her kommer man ind til en lobby og en ny indvendig trappe, mens hovedtrappekernen med elevatorer bevares og virker som den samlende vertikale trafikåre. Da bygning, efter nedrivning af dele af de eksisterende bygninger er uafhængig af resten af bygningen, åbnes mulighed for egen indgang beliggende på nordsiden af bygningen. Der etableres en trappe der udligner niveauforskellen således adgangsforhold bliver optimale. Facadeudsnit 1:500 Stuen 1:500 S. 14

15 N CAFÉ VESTFLØJ - HOTEL 13 rum per etage fra stuen til 3.sal = 52 hotelværelser På hver etage fra stuen-3.sal: - 13 værelser på mellem m 2 - Depot x 2 - Trappe i hver ende + 3 stk. elevatorer Høj kælder med træningsstudio og velværeafdeling, plus evt. supplerende administration. Mulighed for også at udnytte tagetagen. VARMECENTRAL BYGNING 1 MIDTERFLØJ - HOTEL 12 rum per etage fra 1.sal -2.sal = 24 hotelværelser På hver etage fra 1.sal-2.sal: - 12 værelser på mellem m 2 - Depot - Trappe i hver ende + 3 stk. elevatorer Stuen: Recepotion, Lobby, Administration, Køkken. 3.sal: Frokostsal Kælder: Vaskeri, Depot, Teknik BYGNING 3 IVÆRKSETTER -VÆRKSTED ØSTFLØJ - KONFERENCECENTER Til sammen 5 store eller 10 mindre konferrencerum / mødelokaler fordelt på 2 etager. På hver etage fra stuen-1.sal: - Konferrencesaler - Buffetområde med kort adgang fra køkken i stuen. - Trappe i hver ende samt elevator. - Toiletkerne med HC toilet SCENARIE 1 - HOTEL Bygning 1 - HOTEL OG KONFERENCE På de øvre etager etableres hotel og hotellejligheder i forbindelse til et konferencecenter. Det nærværende forslag indeholder 118 stk. hotelværelser fra 26 m 2-52 m 2. Hovedgrebet består i at gangene bevares, mens badeunits lægges ud i ganglinjen for at bryde gangforløbet. Hermed udnyttes de brede gange optimalt. Samtidigt sikres et mere nuanceret gangforløb. Der etableres en ny trappe i midterfløjen, ved hovedindgangen til hotellet, der indrettes med reception, lobby, administration og køkken. Den høje kælder i vestfløjen indrettes med motions- og wellness-afdeling i tilknytning til administration. De 4 eksisterende elevatorer bevares. Hovedtrappe mellem vestfløj og midterfløj genanvendes ligeledes. Konferencecentret er i to etager, med mulighed for etablering af spisesal i stueetagen, i nær tilknytning til hotellets køkkenområde. Der er adgang fra hotellet til konferencecenteret fra stueplan. Bygning 3 - IVÆRSÆTTERVÆRKSTED Der indrettes cafe i den vestlige ende af bygningen og iværksettercenter etableres i bygningens østlige fløj. I iværksættercenteret rives alle indvendige vægge ned, bortset fra elevatorkernen, der bevares. Konceptet er en åben plan med et stort rum, der indrettes med fritstående bokse der indeholder funktioner som toiletter, kopi- og print, særlige værksteder m.m. Boksene fungerer samtidigt som rumopdelere. En ny trappe etableres på hver side af det store rum, og indrammer således rummet. 1.sal etableres med loft til kip. I cafeen bevares store dele af den eksisterende rumopdeling, og der etableres toiletter og et mindre køkken. Elevator og trappekerne bevares ligeledes. Der etableres et dobbelhøjt område i stueplan, så de to etager bliver knyttet tættere sammen til en stor rumlighed. Der etableres en syd-vestvendt terrasse for udendørsservering. SYDFLØJ - HOTEL Stuen: 16 rum.!.sal: 17 rum. 2.sal: 9 rum = 42 hotelværelser På hver etage: - Hotelrum på mellem m2 - Depot - Trappe i hver ende + 1 elevator Kælder: Teknik, Vaskeri, Depot Facadeudsnit 1:500 1.sal 1:500 S. 15

16 SCENARIE 1 - HOTEL Iværsættercenter: Åben planløsning, en trappe i hver side, eksisterende elevator beholdes - der etableres bokse med diverse særlige funktioner, der skaber inddelinger i det store rum til arbejdsnicher. Hotelreception Nærværende udsnit skitserer en mulig indretning af hotelreceptionsområdet. I tæt tilknytning til receptionen, der forudsættes at være døgnbemandet, etableres administrationsfaciliteter, lounge og venteområde for gæster samt faciliteter som bagageopbevaring, toiletter m.m. Udsnit fra Stue 1:200 S. 16

17 SCENARIE 1 - HOTEL Visulaisering fra et hotelværelse, med fransk altan og udsigt ud over Kalundborg Havn. Visulaiseringer fra gangene i hoteldelen. - toiletkernene fremhæves ved en farve eller beklædning, der bryder det lange gangforløbet. Forskellige farver indikerer forskellige etager. S. 17

18 SCENARIE 1 - HOTEL Den lange ensformige ganglinje brydes af nye kerner der træder ud i gangzonen. De brydende vægflader, toiletkerner, tænkes udført med en overflade der klart adskiller sig fra gangarealets øvrige overflader. Dette tænkes gennemføres ved et materialevalg, detaljering, der mere henleder tankerne på møbler end vægoverflader. Udsnit fra 1.sal 1:200 S. 18

19 SCENARIE 1 - HOTEL 3 Arealoversigt inkl. kælder Etage/Bygn. 3 Areal i kvm. br. Nedrives plan -1, eksist. forhold plan 2, eksist. forhold I alt: m2-959 m2 3 Arealer fordelt på funktionerne Hotel: Bygning + + = m 2 brutto inkl. kælder Konferrence: Bygning = m 2 brutto inkl. kælder plan 0, eksist. forhold plan 3, eksist. forhold Ivæksættercenter/Cafe: Bygning 3 = m 2 brutto inkl. kælder plan 1, eksist. forhold plan 4, eksist. forhold S. 19

20 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Scenarie 2 - hoveddisposition Scenarie 2 indeholder en større ombygning. I tillæg til de nedrivninger der er indeholdt i Scenarie 1, nedrives hele Østfløjen i Bygning 1. Her skitseres et nyt Erhvervs- og kulturtårn. Tårnet vil blive et nyt vartegn, der markerer sig over de andre bygninger op på højen. Det er oplyst at der mangler et større konferencecenter i Kalundborg med plads til op til 200 deltagere. Nogle af etagerne i det nye tårn kan derfor indrettes til konferencecenter. Øvrige etager kan indrettes til selvstændige kontorfaciliteter, kommunale formål som f. eks. bibliotek, eller indrettes til et internationalt center for forskning eller udvikling. Vestfløjen og Midterfløjen i bygning 1 indrettes ligeledes til erhverv. De kan indrettes til et stort erhvervslejemål, eller deles op således hver etage er et selvstændigt erhvervslejemål. Kantine og køkken kan i begge forslag være fælles, med køkken placeret i kælderen til Bygning, og kantine i den eksisterende kantine i tagetagen i samme bygning. Elevatorer forbinder de enkelte funktioner. Bygningerne, samt 3 forbliver som en halv karré rundt om et udendørs gårdrum. Gårdrummet indeholder adgangsveje til de enkelte bygninger, funktioner, samt danner ramme om et mere roligt og inspirerende miljø. Den sydlige fløj til Bygning 1 indrettes i dette scenarie til Seniorboliger. Disse boliger henvender sig mod syd og den fantastiske udsigt ud over Kalundborg By og havnen. Med nærheden til Sundhedscenteret og til byens centrum, vurderes placeringen ideel. Boligerne tænkes etableret med altaner der giver den enkelte bolig et kvalitetsløft. Lejlighederne kan ligeledes etableres som selvstændige eksklusive lejligheder. 3 Nybyggeri N Friarealer og parkering De nuværende forhold bevares, og der etableres supplerende parkeringspladser syd for det nye Erhvervs- og kulturtårn. Langs nordfacaden reserveres enkelte parkeringspladser til de nye boliger. Nedrivning Diagram der viser omfanget af nedrivningen: SIGNATURER: CAFÉ / IVÆRKSÆTTERCENTER ERHVERV SENIORBOLIGER PARKERING HOVEDINDGANG SIGNATURFORKLARING: Nedrives - ca m 2 Situationsplan 1:1000 S. 20

21 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Funktionerne Bygning og indrettes til erhvervslejemål. Disse bygninger kan indrettes til et samlet stort erhvervslejemål, eller alternativt opdeles pr. bygning eller per etage. Der er derved stor fleksibilitet i forhold til størrelsen på de enkelte lejemål. Der er rig mulighed for etablering af fællesfunktioner i kælder og tagetage. Underetagerne med høje vinduer og derfor med dagslys kan indrettes til træningsfaciliteter, velvære, depotrum, cykelparkering med mere. Fælles kantine kan, som her skitseret, etableres i tagetagen i bygning. Køkkenfaciliteter skitseres placeret i underetagen i bygning. Indvendigt bevares dele af de bærende langsgående bærende hovedskillevægge. Der etableres åbninger i de bærende vægge således at dagslys trænger ind i bygningerne fra begge sider. Gennem åbninger i de eksisterende vægge gives en mere nuanceret oplevelse, dagslys fra begge sider, end i normale gangarealer. Gangarealet vil i højere grad indgå i hele erhvervsarealet og dermed et tidssvarende kontormiljø. CAFÉ - 2 etager VARMECENTRAL IVÆRKSÆTTER VÆRKSTED - 2 etager K a l u n d b o r g S y g e h u s SIGNATURFORKLARING Hovedindgang N Sekundær Indgang Bygning indrettes i dette scenarie til seniorboliger. Længen ligger med god udsigt ud over Kalundborgs by og havn samt i tæt forbindelse til eksisterende sundhedscenter. Sydfløjen fritlægges ved at mellembygningen, der knytter den til den nordligere del, nedrives. Dermed bliver boligerne en selvstændig bygning med egen indgang. For at udjævne niveauforskellen i terrænet, etableres her et trappeanlæg, så der sikres en forbindelse rundt om hele bygningsanlægget. Indvendigt bevares den langsgående bærende væg, og boligerne lægges hovedsagligt mod syd med udsigt. Der etableres en elevator ved en af de to eksisterende trapper. Boligerne indrettes som moderne boliger i varierende størrelse. Badeværelser bruges til at bryde det lange gangforløb. Eksisterende vægge bevares i videst muligt omfang som lejlighedsskel. Der er mulighed for etablering af altaner mod syd. Bygning 3 indrettes, som i Scenarie 1, til Café og Iværsættercenter. ERHVERVSLEJEMÅL - 3 til 4 etager NYBYGGERI - ERHVERVS- og KULTURTÅRN. - Op til 8 etager SENIORBOLIGER - 3 etager Parkering. Facadeudsnit 1:500 Stuen 1:500 S. 21

22 N VARMECENTRAL SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Adgangsforhold og brandforhold Adgang til kontorer samt Erhvervs og kultudtårnet sker fra gårdsiden. Ny hovedindgang placeres centralt i Sydfløjen til boligerne. NYBYGGERI - ERHVERVS- og KULTURTÅRN VESTFLØJ - ERHVERV m 2 brutto per etage: indrettes til kontor på 4 etager fra stuen til 3.sal. - Kan indrettes til 4 selvstendige kontoretager, eller en samlet kontorbygning. - Træningscenter i kælderetagen. - Op til 8 etager - Etagerne kan indrettes til kontor- og erhvervsformål, kulturelle formål som henvender sig til byen. - Grundplan ca 400 m 2. MIDTERFLØJ - ERHVERV - MIIDTERFLØJ: 720 m 2 brutto per etage: indrettes til kontor på 3 etager fra stuen til 2.sal. - Kan indrettes til 4 selvstendige kontoretager, eller en samlet kontorbygning. - Fælles kantine placeres på 3.sal. - Køkken placeres i kælderen. SYDFLØJ - SENIORBOLIGER - Indretes med 5-7 lejligheder på m2 per etage. - Til sammen 18 lejligheder fordelt på de tre etagerne. Facadeudsnit 1:500 1.sal 1:500 S. 22

23 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Visulaisering fra en af lejlighederne, med altan og udsigt ud over Kalundborg. S. 23

24 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Alternativer for opdeling af erhvervslejemålet Et stort lejemål 4 større lejemål, med fælles trappeogang og kantine, samt fælles konferrencesale/ mødesale i erhvervstårnet. 15 lejemål med fælles trappeopgang og kantine. S. 24

25 De eksisterende vægge bevares i så højt som muligt omfang - den eksisterende gang brydes op ved at badeværelseskernerne rykker ud over ganglinien, og skaber et mere dynamisk gangforløb. Der etableres altaner til alle de sydvendte lejligheder. SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Åbent kontorareal ud mod facadene - afskærmet fra ganglinien, hvor gangen bevares i brudstykker med spor af den eksisterende væg. Kalundborg Sygehus Nørre Allé Kalundborg De eksisterende vægge fra den tidligere brede gang kan bruges som bagvæg til: - the-køkkener/ kaffemaskiner - Garderobe - Højbord med stole/uformelle mødepladser - Sofaer, siddegrupper - Den ene/to af væggene til mødebokser/printterrum / the-køkkener / samtalerum/enerums kontrer / arkiv LEJEMÅL A LEJEMÅL B Udsnit fra 1.sal 1:200 S. 25

26 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Arealoversigt inkl. kælder Etage/Bygn. 3 Nybyggeri Areal i m 2 br. Nedrives Ny Ny I alt: m m m 2 plan -1, eksist. forhold plan 2, eksist. forhold 3 Ny Ny Ny Arealer fordelt på funktionerne Erhverv: Bygning + = m 2 brutto inkl. kælder Seniorboliger: Bygning = m 2 brutto inkl. kælder plan 0, eksist. forhold plan 3, eksist. forhold plan 5, eksist. forhold Ivæksættercenter/Cafe: Bygning 3 = m 2 brutto inkl. kælder Erhvervstårn: Nybyggeri = m 2 brutto inkl. kælder Ny Ny Ny plan 1, eksist. forhold plan 4, eksist. forhold plan 6, eksist. forhold S. 26

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

SPIDSEN - Ny Ellebjerg

SPIDSEN - Ny Ellebjerg SPIDSEN - Ny Ellebjerg 10.2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

BILAG OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J

BILAG OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J BILAG OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J 1 2 BILAG: DET SER SPÆNDENDE UD. JEG TROR STOPPER OG KIGGER NÆRMERE PÅ DET I MORGEN, NÅR JEG HAR BEDRE TID INTRO BILAG FAKTA OM SØNDERMARKEN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere