KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015"

Transkript

1 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

2

3 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C, porten th København S Tlf

4 Indledning I forbindelse med Freja ejendommes overtagelse af det nedlagte Kalundborg Sygehus, skal den eksisterende bygningsmasse finde ny anvendelse. Dette idékatalog er udarbejdet som en inspiration til fremtidig anvendelse og for at vise de meget forskellige muligheder, de eksisterende bygninger rummer. Idékataloget er udarbejdet ud fra et arkitektonisk og byplanmæssigt synspunkt. Der er taget udgangspunkt i kvaliteten i de eksisterende bygninger, den centrale beliggenhed og drøftelser med Kalundborg Kommune og erhvervsmiljøet i området. Kalundborg Sygehus er opført i 1924 med teglstensfacader og tegltag. Området fremstår som et grønt område med store træer og arealer der indbyder til ophold og/eller afslapning. Indvendigt er generelt anvendt kvalitets- og gedigne materialer. Hovedskillevægge er tunge vægge, formentlig af tegl, etageadskillelser er støbte. Bygningskomplekset består af 5 bygninger, der delvis lukker sig om et grønt gårdrum. Den relativt høje placering over byen, nærheden til centrum og havnen giver mulighed for mange forskellige nye funktioner, der knytter sig til Kalundborg by og det nationale- og internationale erhvervsliv der forefindes i området. Med baggrund i bygningernes materialekvalitet, og trods bygningerne oprindeligt er indrettet til hospitalsformål, vurderes fleksibiliteten at være meget stor. Kalundborg Sygehus, set fra luften. S. 4

5 Indhold GENEREL INFORMATION 6 Beliggenhed Planforhold KALUNDBORG SYGEHUS 7-8 Eksisterende arealfordeling Beskrivelse Energimærkning Ejendommens Historie ANALYSE 9-11 Adgangsforhold og brandforhold Parkering og friarealer Dagslysforhold Kalundborg by Arealoversigt SCENARIE 1 - HOTEL Situationsplan Myndighedsforhold Plandisponering Planudsnit og visualisering Arealoversigt SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Situationsplan Myndighedsforhold Plandisponering Planudsnit og visualisering Arealoversigt S. 5

6 GENEREL INFORMATION Grønt område Beliggenhed Sygehuset er beliggende i et blandet boligområde med et ældre villakvarter mod syd. Mod øst er primært etageboligbebyggelser. Grunden er belig- 300 m gende mellem Nørre Allé og Frederik Andersens Vej og skrånende ned mod Nørre Allé. Der er derfor udsigt ud over Kalundborg by og Kalundborg havn. Der er flere parkeringspladser på grunden, ligesom der med indkørsel KALUNDBORG SYGEHUS fra Frederik Andersens Vej er en stor offentlig parkeringsplads nord for ejendommen. Beliggenheden kan betegnes som særdeles attraktiv set i forhold til placering i byen samt i relation til det udviklingspotentiale området rummer. 1 km 800 m Planforhold Ejendommen er beliggende i byzone og kystnærhedszone, og er omfattet af Kommende Havnepark Togstation DLG ca 2km til diverse erhvervshovedsæder kommuneplanens rammebestemmelser benævnt K04.BL01 der giver mulighed for omdannelse af det tidligere Kalundborg Sygehus til bolig og erhverv. I alt forventes ca. 50 boliger. Der er tale om omdannelse af den eksisterende bygningsmasse inden for byområde. Der er ingen lokalplan for området. Det må forventes, at der i forbindelse med udvikling af området skal udarbejdes ny lokalplan. NOVO NORDISK GYPROC A/S Udsigt over byen og havnen S. 6

7 KALUNDBORG SYGEHUS Arealer Grundareal: m 2 Etageareal: m 2 3 Bygning nr., og : Vestfløj, Midterfløj og Østfløj Opførelsesår: 1924 Bebygget areal: m 2 Samlet bygningsareal: m 2 Kælder: m 2 Samlet erhvervsareal: m 2 Bygning nr. : Østfløj Opførelsesår: 1959 Bebygget areal: 444 m 2 Samlet bygningsareal: m 2 Kælder over 1,25m: 433 m 2 Samlet boligareal: 308 m 2 (elevboliger) Samlet erhvervsareal: m 2 Bygning nr. 3: Kapel, Kedel og Køkkenbygning Opførelsesår: 1966 Bebygget areal: 880 m 2 Samlet bygningsareal: 880 m 2 Kælder m.loft over 1,25m: 880 m 2 Tagetage: 637 m 2, herav udnyttet 25 m 2 Samlet erhvervsareal: m 2 NB: For udspecifiseret arealoversigt, se s. 12 S. 7

8 KALUNDBORG SYGEHUS Bygning 1 Sammenstød mellem de forskellige bygninger fra forskellige tider Bygningerne Bygningsmassen, der er opført i flere etaper, er opført i røde teglsten med rødt tegltag. Denne klassiske sammensætning mellem de murede facader og røde teglsten understreger den kvalitet, husets grundelementer er opført af. Selve sygehusdelen er sammenbygget således, at behandlingsafsnittene er sammenbygget med sengeafsnittene. Dertil kommer selvstændige bygninger med værksteder og varmecentral. Bygningsmassen er karakteriseret ved at være gedigent byggeri med mange tunge vægge. Dette kan betragtes som en begrænsning i forhold til ombygninger til andre formål. Som anført i nærværende idékatalog, ses den eksisterende struktur ikke som en begrænsning, men som et positivt element. Det er således intentionen at bygningerne og bygningsanlægget bevarer sin oprindelige karakter, og samtidig tilføres nye elementer der tilkendegiver et moderne og tidssvarende bygningsanlæg. Det skønnes, af hensyn til bygningernes alder og beskaffenhed, at der må påregnes en energirenovering i fremtidige projekter. Bygningerne er, med enkelte undtagelser, forbundet med kældergange. Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger på ejendommen. Energimærkning Ejendommen har energimærke D. Bygning 1 Udsigt fra sydfløjen mod vestfløjen Ejendommens historie Oprindeligt var det en gruppe købmænd der omkring 1853 købte et hus i den gamle middelalderby i Kalundborg. Huset blev indrettet til hospital. Købmændene, der havde et stort hushold, var nervøse for spredning af koleraen, der kom fra København. Det erhvervede hus blev, efter nogle år som privat hospital overdraget til det daværende Holbæk Amt. I 1872 bygges et nyt hospital i den gamle del af middelalderbyen Kalundborg. I 1924 tages det nyopførte hospital på toppen af bakken i brug. Gennem alle årene er sygehusets bygninger tilpasset den rivende udvikling der har været på sygehusområdet, senest i Denne tilpasning bevidner bygningernes fleksibilitet. S. 8

9 Kalundborg Sygehus Nørre Allé Kalundborg ANALYSE Adgangsforhold og Brandforhold Parkering og Friarealer Bygning 1 har sin primære hovedindgang fra gårdrummet på nordsiden af bygning, hvor man kommer direkte ind i trappeopgangen, og herfra har adgang til både midterfløjen samt vestfløjen. Herunder ligger der en hovedindgang i bygning, samt en del sekundære indgange rundt om hele bygningen. Bygning 3 har primært 2 hovedindgange, hvor man til kapellet kommer ind fra nordsiden, mens resten af bygningen har hovedindgang fra sydsiden og det store gårdrum. I dag er der parkeringsplads til ca. 40 biler i gården. Herudover er der mulighed for parkering langs flere af bygningens facader. Brandforhold: De eksisterende adgangsforhold bibeholdes i det væsentlige. Redningskøretøjer har adgang via Frederik Andersensvej og Nørre Allé. Ved ny anvendelse sikres at krav til flugtveje og redningsåbninger overholder de til enhver tid gældende myndighedskrav. Der er friarealer af høj kvalitet langs syd og vest siden af bygningsmassen, med grønne lommer og forskellige niveauer. Området er er meget velfungerende. Her findes flere hyggelige stier gennem arealet syd for bygningsmassen og ned mod centrum. Der er mange store gamle træer, der har en meget stor betydning for områdets karakter. Gårdrummet mellem bygningerne fungerer praktisk med grønne arealer, stier op mod facaderne. Biler har let adgang og der er vendeplads ved bygningerne, samt parkeringsareal. Ved ny anvendelse vil gårdrummet tilpasses de fremtidige behov, og der vil blive plantet træer omkring parkeringsplads m.m. N N BYGNING 3 BYGNING 3 SIGNATURFORKLARING S. 9 SIGNATURFORKLARING Brandveje Parkering Hovedindgange Friarealer

10 ANALYSE Dagslysforhold Bygningerne omkranser et stort fælles gårdrum med meget lys. Den sydlige fløj ligger med store vinduer mod syd, og udsigten og himmelretningen gør det optimalt her at etablere altaner. Bygning ligger vest/øst vendt, hvilket vil være optimalt for både kontorfunktion og hotelfunktion, med morgensol og aftensol. Her er også plads til en terrasse syd for bygning, med optimale dagslysforhold. Den nordlige bygning, bygning 3, ligger syd/ nordvendt, men pga. den store afstand til de andre bygninger vil her også være gode forhold på sydsiden, ud mod det store gårdrum, og her vil også være oplagt at lægge et opholdsareal op mod syd facaden. N N N BYGNING 3 BYGNING 3 BYGNING 3 Juni kl Juni kl Juni kl S. 10

11 ANALYSE Kalundborg Kommune Kalundborg Kommune har borgere og er beliggende i Nordvestsjælland. Kalundborg Kommune er unikt placeret i den vestsjællandske natur med vand på den ene side og samtidig tæt på god infrastruktur og København på den anden side. Der er ca. 160 km kystlinje, som giver særlige muligheder for både erhvervslivet og borgerne i kommunen. Kommune er begunstiget af flere store internationale erhvervsvirksomheder som Novo Nordisk, Statoil, Gyproc m. fl. der positivt og aktivt deltager i områdets udvikling. Den store erhvervshavn, der er centralt placeret, giver byen et helt særligt præg. Færgen til Samsø afgår herfra. Kalundborg Kommune har aktuelt planer om en ny havnepark, der udvikles i nært samarbejde med byens borgere over de kommende år. Havneparken vil tilføre det allerede aktive havnemiljø muligheder for et bredt spekter af aktiviteter. Erhvervslivet har, på eget initiativ, etableret et Erhvervsråd, der støtter og hjælper erhvervslivet og kommende aktører i området. Der er således tale om en kommune, der aktivt og i nært samarbejde med erhvervslivet og borgerne tager de kommende års udfordringer omkring udvikling af kommunen seriøst. Kommende tiltag har således gode udviklingsmuligheder i en kommune, der ser sig selv som et aktiv med et internationalt erhvervsliv, en unik placering og aktive borgere der positivt bidrager med ønsker og idéer til kommende tiltag. Udviklingsscenarier Bygningernes placering, størrelse samt kvalitet giver mulighed for flere anvendelsesmuligheder. Der illustreres således mulighed for flere forskellige anvendelsesmuligheder som hotel, hotellejligheder, erhverv eller boliger og alle disse muligheder i en kombination. Det skønnes således ikke nødvendigt at hele området kun har en anvendelsesmulighed, men tværtimod har rig mulighed for en kombination. I det følgende beskrives forskellige scenarier for hvordan hele ejendommen eller dele af ejendommen kan udnyttes, samt analyseres om der skal foretagers nedrivninger/ombygninger/nybyggeri. De to følgende scenarier omhandler et forslag til hovedsagligt hotel med konferrencecenter, og en kombination af erhverv med et nyt erhvervstårn, og seniorboliger. En forespørgsel blandt de større virksomheder i området henleder opmærksomheden på at hotelkapaciteten ikke svarer til de behov der stilles til en moderne international virksomhed i dag. Der er ligeledes udarbejdet forslag til en generel opstramning af bygningsanlægget samt mulighed for etablering af et nyt vartegn for Kalundborg i form af et erhvervs- og kulturtårn. Det stigende alderssegment i Kalundborg Kommune vil skabe et fremtidigt behov til gode seniorboliger samt ældrecenter, plejehjem, plejeboliger etc. Andre scenarier kunne være uddannelsesinstitutioner, f.eks en efterskole, eller offentlige institutioner der flyttes ud fra Hovedstadsområdet. Den nordlige længe er i de følgende scenarier foreslået som iværsættercenter og café, men kan også bruges til f.eks. galleri, offentlig instituion, uddannelse etc. S. 11

12 ANALYSE 3 3 Arealoversigt inkl. kælder Etage/Bygn. 3 Areal i kvm. br I alt: plan -1, eksist. forhold - Kælder/Stueplan 3 plan 2, eksist. forhold - 2.sal/3.sal plan 0, eksist. forhold - Stue/1.sal plan 3, eksist. forhold - 3.sal 3 plan 1, eksist. forhold - 1.sal/2.sal plan 4, eksist. forhold - 4.sal S. 12

13 SCENARIE 1 - HOTEL Scenarie 1 - hoveddisposition Scenarie 1 er skitseret ud fra en betragtning om at så meget som muligt af den eksisterende bygningsmasse bevares. De små tilbygninger ved indgangspartierne til bygning 1 a og nedrives. Ligeledes anbefales en nedrivning af mellembygningen syd i midterfløjen, mod, så de to bygninger bliver adskilt. Dette tiltag ønskes for at skabe et mere entydigt og klart bygningsanlæg. Scenarie 1 tager ligeledes udgangspunkt i drøftelserne med erhvervslivet og Kalundborg Kommune. Det er oplyst at der ikke forefindes et tidssvarende hotel i området. Gæster indlogeres på hoteller i Hovedstadsområdet, Roskilde eller andre byer længere væk. Dette medfører en ikke uvæsentlig omkostning, logistik og transport. Hotellet tænkes etableret som et **** hotel for at tilfredsstille moderne krav og behov fra internationale gæster. Ved at omforme bygning, og til hotel og hotellejligheder, og bygning til et konferencecenter i tilknytning til hotellet, kan et behov der ikke findes i byen blive opfyldt. I dette scenarie anbefales endvidere at indrette bygning 3 til café og iværsættercenter. Dette tiltag ønskes for at skabe et varieret miljø, der gensidigt kan inspirere og give mulighed for udveksling af idéer. Det er ligeledes et udtalt ønske at området vil få aktiviteter der tiltrækker forskellige borgere fra byen og nærmiljøet. 3 N Friarealer og parkering Friarealerne og parkeringsmulighederne bevares i videst muligt omfang. I gårdrummet rykkes parkeringen længere mod syd for at få en udendørs sydvendt terrasse tilknyttet bygning 3 og iværsættercenteret. I tillæg kan der etableres parkeringspladser på nordsiden af den sydlige bygning samt nord for bygning 3, tilknyttet bygningerne. Nedrivning Diagram der viser omfanget af nedrivningen: SIGNATURFORKLARING: Café / Iværksættercenter Hotel / Hotellejligheder Konferrencecenter Parkering Hovedindgang SIGNATURFORKLARING: Nedrives - ca m 2 Situationsplan 1:1000 S. 13

14 CAFÉ - 2 etager IVÆRKSÆTTER VÆRKSTED - 2 etager K a l u n d b o r g S y g e h u s SCENARIE 1 - HOTEL Funktionerne Bygning 1 indrettes til hotel. Den nu fritliggende længe mod syd, bygning Terrasse. VARMECENTRAL N, indrettes med hotelværelser i tre etager. Bygning og indrettes med hotelværelser i hhv. 4 (bygning ) og 2 etager (bygning ). Bygning, der Terrasse. SIGNATURFORKLARING er en senere tilbygning, indrettes til konferencecenter. Bygning 3 indeholder en cafe på den ene side af den eksisterende varmecentral, og et iværksætter- Hovedindgang center i den modsatte ende af bygningen - mod øst. I tilknytning til hotellet udnyttes den høje kælder i vestfløjen, bygning, Sekundær Indgang til motionscenter med wellness afdeling og spa. Stueetagen i midterfløjen, bygning, indrettes som den centrale del af hotellet med reception, lobby, administration og køkken. Endvidere bliver loftetagen indrettet til kantine / personalerum. Rummet anvendes i dag som kantine og fremstår som et rum af høj kvalitet. En intern eksisterende elevator ved køkkenet knytter køkken til loftetagen og eksisterende kantine. Der etableres ligeledes en terrasse på sydsiden af adgangszonen, til udendørs ophold for gæster og ansatte. Sydfacaden på bygning udskiftes, og der etableres hhv. altaner og franske altaner til de nye hotelværelser på HOTEL OG KONFERRENCE-CENTER - 2 til 5 etager samtlige etager. Fra altanerne er der udsigt ud over byen. Den uudnyttede tagetage rummer mulighed for udnyttelse til hotelfunktioner som konference, værelser m.m. Denne mulighed er dog ikke belyst i nærværende prospekt. Adgangsforhold og brandforhold Der etableres en helt ny hovedindgang til hotellet, centralt og samlende BYGNING 1 placeret, der leder ind til reception. Her kommer man ind til en lobby og en ny indvendig trappe, mens hovedtrappekernen med elevatorer bevares og virker som den samlende vertikale trafikåre. Da bygning, efter nedrivning af dele af de eksisterende bygninger er uafhængig af resten af bygningen, åbnes mulighed for egen indgang beliggende på nordsiden af bygningen. Der etableres en trappe der udligner niveauforskellen således adgangsforhold bliver optimale. Facadeudsnit 1:500 Stuen 1:500 S. 14

15 N CAFÉ VESTFLØJ - HOTEL 13 rum per etage fra stuen til 3.sal = 52 hotelværelser På hver etage fra stuen-3.sal: - 13 værelser på mellem m 2 - Depot x 2 - Trappe i hver ende + 3 stk. elevatorer Høj kælder med træningsstudio og velværeafdeling, plus evt. supplerende administration. Mulighed for også at udnytte tagetagen. VARMECENTRAL BYGNING 1 MIDTERFLØJ - HOTEL 12 rum per etage fra 1.sal -2.sal = 24 hotelværelser På hver etage fra 1.sal-2.sal: - 12 værelser på mellem m 2 - Depot - Trappe i hver ende + 3 stk. elevatorer Stuen: Recepotion, Lobby, Administration, Køkken. 3.sal: Frokostsal Kælder: Vaskeri, Depot, Teknik BYGNING 3 IVÆRKSETTER -VÆRKSTED ØSTFLØJ - KONFERENCECENTER Til sammen 5 store eller 10 mindre konferrencerum / mødelokaler fordelt på 2 etager. På hver etage fra stuen-1.sal: - Konferrencesaler - Buffetområde med kort adgang fra køkken i stuen. - Trappe i hver ende samt elevator. - Toiletkerne med HC toilet SCENARIE 1 - HOTEL Bygning 1 - HOTEL OG KONFERENCE På de øvre etager etableres hotel og hotellejligheder i forbindelse til et konferencecenter. Det nærværende forslag indeholder 118 stk. hotelværelser fra 26 m 2-52 m 2. Hovedgrebet består i at gangene bevares, mens badeunits lægges ud i ganglinjen for at bryde gangforløbet. Hermed udnyttes de brede gange optimalt. Samtidigt sikres et mere nuanceret gangforløb. Der etableres en ny trappe i midterfløjen, ved hovedindgangen til hotellet, der indrettes med reception, lobby, administration og køkken. Den høje kælder i vestfløjen indrettes med motions- og wellness-afdeling i tilknytning til administration. De 4 eksisterende elevatorer bevares. Hovedtrappe mellem vestfløj og midterfløj genanvendes ligeledes. Konferencecentret er i to etager, med mulighed for etablering af spisesal i stueetagen, i nær tilknytning til hotellets køkkenområde. Der er adgang fra hotellet til konferencecenteret fra stueplan. Bygning 3 - IVÆRSÆTTERVÆRKSTED Der indrettes cafe i den vestlige ende af bygningen og iværksettercenter etableres i bygningens østlige fløj. I iværksættercenteret rives alle indvendige vægge ned, bortset fra elevatorkernen, der bevares. Konceptet er en åben plan med et stort rum, der indrettes med fritstående bokse der indeholder funktioner som toiletter, kopi- og print, særlige værksteder m.m. Boksene fungerer samtidigt som rumopdelere. En ny trappe etableres på hver side af det store rum, og indrammer således rummet. 1.sal etableres med loft til kip. I cafeen bevares store dele af den eksisterende rumopdeling, og der etableres toiletter og et mindre køkken. Elevator og trappekerne bevares ligeledes. Der etableres et dobbelhøjt område i stueplan, så de to etager bliver knyttet tættere sammen til en stor rumlighed. Der etableres en syd-vestvendt terrasse for udendørsservering. SYDFLØJ - HOTEL Stuen: 16 rum.!.sal: 17 rum. 2.sal: 9 rum = 42 hotelværelser På hver etage: - Hotelrum på mellem m2 - Depot - Trappe i hver ende + 1 elevator Kælder: Teknik, Vaskeri, Depot Facadeudsnit 1:500 1.sal 1:500 S. 15

16 SCENARIE 1 - HOTEL Iværsættercenter: Åben planløsning, en trappe i hver side, eksisterende elevator beholdes - der etableres bokse med diverse særlige funktioner, der skaber inddelinger i det store rum til arbejdsnicher. Hotelreception Nærværende udsnit skitserer en mulig indretning af hotelreceptionsområdet. I tæt tilknytning til receptionen, der forudsættes at være døgnbemandet, etableres administrationsfaciliteter, lounge og venteområde for gæster samt faciliteter som bagageopbevaring, toiletter m.m. Udsnit fra Stue 1:200 S. 16

17 SCENARIE 1 - HOTEL Visulaisering fra et hotelværelse, med fransk altan og udsigt ud over Kalundborg Havn. Visulaiseringer fra gangene i hoteldelen. - toiletkernene fremhæves ved en farve eller beklædning, der bryder det lange gangforløbet. Forskellige farver indikerer forskellige etager. S. 17

18 SCENARIE 1 - HOTEL Den lange ensformige ganglinje brydes af nye kerner der træder ud i gangzonen. De brydende vægflader, toiletkerner, tænkes udført med en overflade der klart adskiller sig fra gangarealets øvrige overflader. Dette tænkes gennemføres ved et materialevalg, detaljering, der mere henleder tankerne på møbler end vægoverflader. Udsnit fra 1.sal 1:200 S. 18

19 SCENARIE 1 - HOTEL 3 Arealoversigt inkl. kælder Etage/Bygn. 3 Areal i kvm. br. Nedrives plan -1, eksist. forhold plan 2, eksist. forhold I alt: m2-959 m2 3 Arealer fordelt på funktionerne Hotel: Bygning + + = m 2 brutto inkl. kælder Konferrence: Bygning = m 2 brutto inkl. kælder plan 0, eksist. forhold plan 3, eksist. forhold Ivæksættercenter/Cafe: Bygning 3 = m 2 brutto inkl. kælder plan 1, eksist. forhold plan 4, eksist. forhold S. 19

20 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Scenarie 2 - hoveddisposition Scenarie 2 indeholder en større ombygning. I tillæg til de nedrivninger der er indeholdt i Scenarie 1, nedrives hele Østfløjen i Bygning 1. Her skitseres et nyt Erhvervs- og kulturtårn. Tårnet vil blive et nyt vartegn, der markerer sig over de andre bygninger op på højen. Det er oplyst at der mangler et større konferencecenter i Kalundborg med plads til op til 200 deltagere. Nogle af etagerne i det nye tårn kan derfor indrettes til konferencecenter. Øvrige etager kan indrettes til selvstændige kontorfaciliteter, kommunale formål som f. eks. bibliotek, eller indrettes til et internationalt center for forskning eller udvikling. Vestfløjen og Midterfløjen i bygning 1 indrettes ligeledes til erhverv. De kan indrettes til et stort erhvervslejemål, eller deles op således hver etage er et selvstændigt erhvervslejemål. Kantine og køkken kan i begge forslag være fælles, med køkken placeret i kælderen til Bygning, og kantine i den eksisterende kantine i tagetagen i samme bygning. Elevatorer forbinder de enkelte funktioner. Bygningerne, samt 3 forbliver som en halv karré rundt om et udendørs gårdrum. Gårdrummet indeholder adgangsveje til de enkelte bygninger, funktioner, samt danner ramme om et mere roligt og inspirerende miljø. Den sydlige fløj til Bygning 1 indrettes i dette scenarie til Seniorboliger. Disse boliger henvender sig mod syd og den fantastiske udsigt ud over Kalundborg By og havnen. Med nærheden til Sundhedscenteret og til byens centrum, vurderes placeringen ideel. Boligerne tænkes etableret med altaner der giver den enkelte bolig et kvalitetsløft. Lejlighederne kan ligeledes etableres som selvstændige eksklusive lejligheder. 3 Nybyggeri N Friarealer og parkering De nuværende forhold bevares, og der etableres supplerende parkeringspladser syd for det nye Erhvervs- og kulturtårn. Langs nordfacaden reserveres enkelte parkeringspladser til de nye boliger. Nedrivning Diagram der viser omfanget af nedrivningen: SIGNATURER: CAFÉ / IVÆRKSÆTTERCENTER ERHVERV SENIORBOLIGER PARKERING HOVEDINDGANG SIGNATURFORKLARING: Nedrives - ca m 2 Situationsplan 1:1000 S. 20

21 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Funktionerne Bygning og indrettes til erhvervslejemål. Disse bygninger kan indrettes til et samlet stort erhvervslejemål, eller alternativt opdeles pr. bygning eller per etage. Der er derved stor fleksibilitet i forhold til størrelsen på de enkelte lejemål. Der er rig mulighed for etablering af fællesfunktioner i kælder og tagetage. Underetagerne med høje vinduer og derfor med dagslys kan indrettes til træningsfaciliteter, velvære, depotrum, cykelparkering med mere. Fælles kantine kan, som her skitseret, etableres i tagetagen i bygning. Køkkenfaciliteter skitseres placeret i underetagen i bygning. Indvendigt bevares dele af de bærende langsgående bærende hovedskillevægge. Der etableres åbninger i de bærende vægge således at dagslys trænger ind i bygningerne fra begge sider. Gennem åbninger i de eksisterende vægge gives en mere nuanceret oplevelse, dagslys fra begge sider, end i normale gangarealer. Gangarealet vil i højere grad indgå i hele erhvervsarealet og dermed et tidssvarende kontormiljø. CAFÉ - 2 etager VARMECENTRAL IVÆRKSÆTTER VÆRKSTED - 2 etager K a l u n d b o r g S y g e h u s SIGNATURFORKLARING Hovedindgang N Sekundær Indgang Bygning indrettes i dette scenarie til seniorboliger. Længen ligger med god udsigt ud over Kalundborgs by og havn samt i tæt forbindelse til eksisterende sundhedscenter. Sydfløjen fritlægges ved at mellembygningen, der knytter den til den nordligere del, nedrives. Dermed bliver boligerne en selvstændig bygning med egen indgang. For at udjævne niveauforskellen i terrænet, etableres her et trappeanlæg, så der sikres en forbindelse rundt om hele bygningsanlægget. Indvendigt bevares den langsgående bærende væg, og boligerne lægges hovedsagligt mod syd med udsigt. Der etableres en elevator ved en af de to eksisterende trapper. Boligerne indrettes som moderne boliger i varierende størrelse. Badeværelser bruges til at bryde det lange gangforløb. Eksisterende vægge bevares i videst muligt omfang som lejlighedsskel. Der er mulighed for etablering af altaner mod syd. Bygning 3 indrettes, som i Scenarie 1, til Café og Iværsættercenter. ERHVERVSLEJEMÅL - 3 til 4 etager NYBYGGERI - ERHVERVS- og KULTURTÅRN. - Op til 8 etager SENIORBOLIGER - 3 etager Parkering. Facadeudsnit 1:500 Stuen 1:500 S. 21

22 N VARMECENTRAL SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Adgangsforhold og brandforhold Adgang til kontorer samt Erhvervs og kultudtårnet sker fra gårdsiden. Ny hovedindgang placeres centralt i Sydfløjen til boligerne. NYBYGGERI - ERHVERVS- og KULTURTÅRN VESTFLØJ - ERHVERV m 2 brutto per etage: indrettes til kontor på 4 etager fra stuen til 3.sal. - Kan indrettes til 4 selvstendige kontoretager, eller en samlet kontorbygning. - Træningscenter i kælderetagen. - Op til 8 etager - Etagerne kan indrettes til kontor- og erhvervsformål, kulturelle formål som henvender sig til byen. - Grundplan ca 400 m 2. MIDTERFLØJ - ERHVERV - MIIDTERFLØJ: 720 m 2 brutto per etage: indrettes til kontor på 3 etager fra stuen til 2.sal. - Kan indrettes til 4 selvstendige kontoretager, eller en samlet kontorbygning. - Fælles kantine placeres på 3.sal. - Køkken placeres i kælderen. SYDFLØJ - SENIORBOLIGER - Indretes med 5-7 lejligheder på m2 per etage. - Til sammen 18 lejligheder fordelt på de tre etagerne. Facadeudsnit 1:500 1.sal 1:500 S. 22

23 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Visulaisering fra en af lejlighederne, med altan og udsigt ud over Kalundborg. S. 23

24 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Alternativer for opdeling af erhvervslejemålet Et stort lejemål 4 større lejemål, med fælles trappeogang og kantine, samt fælles konferrencesale/ mødesale i erhvervstårnet. 15 lejemål med fælles trappeopgang og kantine. S. 24

25 De eksisterende vægge bevares i så højt som muligt omfang - den eksisterende gang brydes op ved at badeværelseskernerne rykker ud over ganglinien, og skaber et mere dynamisk gangforløb. Der etableres altaner til alle de sydvendte lejligheder. SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Åbent kontorareal ud mod facadene - afskærmet fra ganglinien, hvor gangen bevares i brudstykker med spor af den eksisterende væg. Kalundborg Sygehus Nørre Allé Kalundborg De eksisterende vægge fra den tidligere brede gang kan bruges som bagvæg til: - the-køkkener/ kaffemaskiner - Garderobe - Højbord med stole/uformelle mødepladser - Sofaer, siddegrupper - Den ene/to af væggene til mødebokser/printterrum / the-køkkener / samtalerum/enerums kontrer / arkiv LEJEMÅL A LEJEMÅL B Udsnit fra 1.sal 1:200 S. 25

26 SCENARIE 2 - ERHVERV OG BOLIGER Arealoversigt inkl. kælder Etage/Bygn. 3 Nybyggeri Areal i m 2 br. Nedrives Ny Ny I alt: m m m 2 plan -1, eksist. forhold plan 2, eksist. forhold 3 Ny Ny Ny Arealer fordelt på funktionerne Erhverv: Bygning + = m 2 brutto inkl. kælder Seniorboliger: Bygning = m 2 brutto inkl. kælder plan 0, eksist. forhold plan 3, eksist. forhold plan 5, eksist. forhold Ivæksættercenter/Cafe: Bygning 3 = m 2 brutto inkl. kælder Erhvervstårn: Nybyggeri = m 2 brutto inkl. kælder Ny Ny Ny plan 1, eksist. forhold plan 4, eksist. forhold plan 6, eksist. forhold S. 26

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET Udgivet med støtte fra EU s Regionalfond SAXKJØBING FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET SAXKJØBING SUKKERFABRIK SUKKERFABRIK FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET JUNI 2004 ETN ARKITEKTER INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

Helsingborg. Helsingør. Rudersdal kommune. Birkerød ØRESUNDSREGIONEN. København

Helsingborg. Helsingør. Rudersdal kommune. Birkerød ØRESUNDSREGIONEN. København Birkerød Helsingborg Helsingør Rudersdal kommune Birkerød ØRESUNSREGIONEN København Eksisterende forhold - Infrastruktur Hillerød Lillerød Birkerød Holte Lyngby København S-tog til København på 25 minutter.

Læs mere

FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET

FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET FACADE MOD NORD FACADE MOD NORD 1:250 FORSLAG TIL UDNYTTELSE AF SUKKERHUSET PLACERING: Saxkjøbing Sukkerfabrik er beliggende centralt i Sakskøbing på Lolland, med gode trafikale tilkørselsforhold og gode

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark

Mød dine nye naboer. Få mere end blot m 2 flyt til en forskerpark Mød dine nye naboer At arbejde i en forskerpark er ikke som at arbejde andre steder. Se hvilke muligheder vi kan tilbyde dig i vores unikke område. DR. NEERGAARDS VEJ 3, 1. SAL, HØRSHOLM Kontor EJENDOMMEN

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Enestående etagemeter - med sublim panorama

Enestående etagemeter - med sublim panorama Enestående etagemeter - med sublim panorama MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk 4.173 m² kontorer i......topniveau ved Søerne - tæt på Københavns City. Med sin markante

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus kælder. Ved ankomstsiden mod

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS 12 B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS B-House er et nyt flerbruger-kontorhus med stort fokus på at skabe de bedste rammer for alle, der arbejder og har deres gang i B-House. Fleksibilitet

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

Enestående etagemeter - fremragende beliggenhed

Enestående etagemeter - fremragende beliggenhed Enestående etagemeter - fremragende beliggenhed MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk 973 m² kontorer i......topniveau ved Søerne - tæt på Københavns City. Med sin markante

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C. Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea.

Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C. Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea. Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Penthouse - midt i byen Med sin markante fremtoning og

Læs mere

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013

BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 BOLIGBEBYGGELSE VED BADEVEJ I HELSINGØR ILLUSTRATIONSMAPPE DATO: 24.06.2013 EKSISTERENDE FORHOLD VISIONSPLAN - 1:1000 Visionsplan for den samlede Karre. BADEVEJ Planen illustrerer et fremtidigt attraktivt

Læs mere

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Pris - i hjertet af Svanelundskvarteret fra kun 1.795.000 ndsvej Svanelu EKSKLUSIV BELIGGENHED Situationsplan

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 LINDE ALLÉ 5-9 / BELIGGENHED Lokalbanen LINDE ALLÉ Kystbanen 3,5 km / 5 min. med bus God infrastruktur og gode transportmuligheder med tog og bus. Tæt

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE matrikel 1m IDÉOPLÆG VEDR BOLIGER PÅ GLYNGØRE HAVN På adressen: Havnen 2 Glyngøre 7870 Roslev 1 Baggrund På nuværende tidspunkt ligger en hvid murstensbygning

Læs mere

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG

FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF (OPRINDELIG) BEBOELSESEJENDOM (SENEST ANVENDT TIL KONTORERHVERV) TIL SALG PEDER SKRAMS GADE 8 Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2 Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-4.081 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Hyggelig gårdhave Mulighed for hurtig overtagelse Mange parkeringspladser Flotte og lyse kontorlejemål

Læs mere

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032

8. august 2011. Sagsnr. 2011-89402. Dokumentnr. 2011-422032 Teknik- og Miljøforvaltningen Støttet byggeri Bilag 1 til indstillingen vedrørende helhedplan omfattende lejlighedssammenlægning, tilgængelighed, energirenovering og miljøforbedring for HAB afdeling Husumvold

Læs mere

Domicilejendom udlejes

Domicilejendom udlejes Domicilejendom udlejes Sag 3001L TIL LEJE Esbjerg - Adgangsvejen 3 Flot og velholdt ejendom Fantastisk beliggenhed Gode parkeringsforhold Kan opdeles i flere lejemål Årlig leje kr. 3.402.675 Etageareal

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

9 arkitekttegnede boliger 3 værelser på ca. 80 m² Store terrasser/altaner Adgang med elevator lift Indflytning sommer 2016 BAKKEHUSET

9 arkitekttegnede boliger 3 værelser på ca. 80 m² Store terrasser/altaner Adgang med elevator lift Indflytning sommer 2016 BAKKEHUSET 9 arkitekttegnede boliger 3 værelser på ca. 80 m² Store terrasser/altaner Adgang med elevator lift Indflytning sommer 2016 BAKKEHUSET Bakkevej 1, Galten Friskole Børnehave Vuggestue Kirke Bygma Biograf

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100.

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100. POLITISKOLE & EFTERUDDANELSESCENTER I SVENDBORG 2 Kirkebyskoven Amalielyst Græsholmene Politiskole Odense - Svendborg Horseskov Skove til hundetræning - :00.000 Fremtidig indkvartering Grund: 8000 m 2

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Afdeling Rør III. udlejningsprojekt - Konsul Jensens Gade 10 - Horsens

Afdeling Rør III. udlejningsprojekt - Konsul Jensens Gade 10 - Horsens Afdeling 921 - Rør III udlejningsprojekt - - Horsens Andelsboligforeningen Beringsgaard opfører nu 33 almene familieboliger beliggende på, Horsens. Der er tale om udfyldelsen af lokalplan 228 fra oktober

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Glostrup Kommune. Analyse for optimering af plejecentre. Projekt-ID nr Arkitektfirmaet MW A/S

Glostrup Kommune. Analyse for optimering af plejecentre. Projekt-ID nr Arkitektfirmaet MW A/S Glostrup Kommune Analyse for optimering af plejecentre Projekt-ID nr. 140520 29.09.2014 Arkitektfirmaet MW A/S Side 1 1. Baggrund for analysen 2. Konkret analyse 2.1 Bostedet Parkvænget Side 2 2.2 Ældrecenter

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE. Lejlighedstyper. T

Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE. Lejlighedstyper.  T Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE www.cosmoejendomme.dk T 8615 1688 Lejlighedstyper INDHOLD PLANER Beskrivelse Stueplan 1. sal 2. sal 3. sal 3 4 5 6 7 LEJLIGHEDSTYPER Lejlighedstype

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer til detailhandel,

Læs mere

LOTTENBORGHUS KGS. LYNGBY

LOTTENBORGHUS KGS. LYNGBY TIL LEJE LOTTENBORGHUS KGS. LYNGBY Nyåbnet flerbrugerhus i Lyngby også for mindre virksomheder Fælles personalerestaurant med professionel forpagter Fælles mødecenter med stort konferencelokale og mindre

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED B.b...4 LEJLIGHED C & D...5 TAGLEJLIGHED...6

Læs mere

LYSE OG INDBYDENDE LOKALER I DET NATURSKØNNE BREDE

LYSE OG INDBYDENDE LOKALER I DET NATURSKØNNE BREDE LYSE OG INDBYDENDE LOKALER I DET NATURSKØNNE BREDE TIL LEJE Hirschsprunghus Bredevej 2 2830 Virum Lækre og præsentable lokaler til den effektive virksomhed Lyse og indbydende lejemål med adgang til fælles

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE II Sommervej 31E og F, 8210 Aarhus V Sag 16370 Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

Trendy stil i 2 etager

Trendy stil i 2 etager Udlejningsprospekt Areal: 400 m² Trendy stil i 2 etager Strandboulevarden 92-96, 2100 København Ø Indhold Beskrivelse og beliggenhed 3 Muligheder 4 Lejevilkår 5 Om C.W. OBEL-LFI Obel EJENDOMME Ejendomme

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

9 eksklusive ejerlejligheder i herskabelig ejendom i Vedbæk

9 eksklusive ejerlejligheder i herskabelig ejendom i Vedbæk 9 eksklusive ejerlejligheder i herskabelig ejendom i Vedbæk Et moderne liv i historiske rammer De bedste fra to verdener Ombygningen til de 9 eksklusive lejligheder er i fuld gang - og den foregår med

Læs mere

Borups Allé København

Borups Allé København Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Borups Allé 177 2400 København Effektiv arealudnyttelse - ned til 14 m² pr. arbejdsplads God beliggenhed

Læs mere

henriksholm-boliger.dk

henriksholm-boliger.dk Kælder 0.10.017 Lysskakt lejl. 6 lejl. 7 6 m lejl. 8 lejl. 5 1 m lejl. 4 6, lejl. 1 6, 16 m² 1 m² Disponibelt Disp. rum 8.5 m² Tekøk. Fællesrum 19 m² Brus rum Teknikrum 10.5 m² n Spise/køkken RESERVERET

Læs mere

EVANGELIEKIRKEN - WORSAAESVEJ FORSLAG TIL NYT KIRKECENTER OG KOLLEGIE WORSAAESVEJ 5, 1972 FRB. MARTS 2015

EVANGELIEKIRKEN - WORSAAESVEJ FORSLAG TIL NYT KIRKECENTER OG KOLLEGIE WORSAAESVEJ 5, 1972 FRB. MARTS 2015 EVANGELIEKIRKEN - WORSAAESVEJ FORSLAG TIL NYT KIRKECENTER OG KOLLEGIE WORSAAESVEJ 5, 1972 FRB. MARTS 2015 + Projektforslag udarbejdet af: H+ARKITEKTER Sankt Kjelds Plads 12 2100 København Ø EVANGELIEKIRKEN

Læs mere

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012

Ørum Torv. Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 Ørum Torv Afdeling 713 Udlejningsprospekt KPF Arkitekter AS 29. marts 2012 s 2 Ørum Torv Skole Randers Viborg Ørum Torv Ørum Torv Boligselskabet Sct. Jørgen har udviklet Ørum Torv med hensigten om at skabe

Læs mere

Lindevej 5, 5750 Ringe SALGSOPSTILLING 2014

Lindevej 5, 5750 Ringe SALGSOPSTILLING 2014 Lindevej 5, 5750 Ringe SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Midt i Ringe by ligger sygehuset bygget ind i en stærkt skrånende grund med udsigt over Ringe Sø. Bygningsmassen

Læs mere

FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD

FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD 449-3.543 m2 PHILIP HEYMANS ALLÉ 29 2900 HELLERUP FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD FLERBRUGEREJENDOM ELLER DOMICIL INDHOLD 3 Beliggenhed 4 Ejendommen 8 Lejemål 10 Plantegninger 17 Lejevilkår

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

Højbro Plads København K

Højbro Plads København K Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Højbro Plads 8-10 1200 København K Unik domicil midt i Københavns centrum Enestående udsigt Pulserende

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Herredsvej 45, 580 Vamdrup Vamdrup Skole udgøres af afdeling øst, den tidligere Kongeåskole, der ligger

Læs mere

Bryggervangen København Ø

Bryggervangen København Ø Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt. Bryggervangen 55 2100 København Ø Moderne ejendom med ventilation og køl Møbleret gårdmiljø Fantastisk

Læs mere

En fremtid på Sønderborgs Havnefront

En fremtid på Sønderborgs Havnefront Kontor B/Sønderborg Kontor B Sønderborg 2/ En fremtid på Sønderborgs Havnefront Kontor B/Sønderborg er beliggende på Sønderborgs tidligere industrihavn, der er ved at blive omdannet til ByensHavn et bæredygtigt

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

Boulevarden 19 D, Vejle

Boulevarden 19 D, Vejle Boulevarden 19 D, Vejle Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - men, lokalerne er også særdeles velegnede til kontor, klinik eller andre formål!. BusinessPark Vejle indbyder til en lang række

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk Lundestrædet 55, Studielejligheder i Holbæk Perfekt ramme for dig der studerer i Holbæk Klar til indflytning M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M.

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Det dynamiske område er under stadig udvikling og af naboer kan nævnes

Læs mere