Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro"

Transkript

1 Salgsopstilling Flot boligudlejningsejendom på Vesterbro Vesterbro Sag AB3061S Enghave Plads 14-16, 1670 København V Attraktiv hjørnebeliggenhed Tagetage opdelt i ejerlejligheder Stort lejepotentiale Kontantpris kr / Startforrentning 3,98 % Etageareal m 2 Grundareal 708 m 2

2 1. BESKRIVELSE EJENDOMSBESKRIVELSE: Ejendom med en meget attraktiv hjørnebeliggenhed på Enghave Plads 14-16, på det mondæne Vesterbro. Ejendommen er opført i 1905 i 4 etager, hvortil kommer fuld kælder og udnyttet tagetage, som er opdelt i selvstændige ejerlejligheder. Bygningen fremstår med pudset facade, og dannebros vinduer med termoglas og et spidstag belagt med tegl. Opgange med dørtelefon. Bygningens centralvarmeanlæg er tilsluttet den kommunale fjernvarme forsyning. Kælderen er disponeret med fyrrum samt diverse disponible kælderrum. Bygningen er løbende vedligeholdt og fremtræder i en pæn og god vedligeholdelsesstand. Ejendommen er ifølge BBR-meddelelse disponeret med et samlet boligareal på m² fordelt på 13 boliglejemål og 2 erhvervslejemål på 184 m². 7 af lejemålene er istandsat og oppebærer en leje i niveauet kr. pr. m² til kr. pr. m². Der er 4 lejemål, som ikke er istandsat og som får en leje i niveauet 385 kr. pr. m² til 439 kr. pr. m². Størrelsen på lejlighederne varierer fra 95 m² og op til 123 m². Der er 2 erhvervslejemål som er udlejet til henholdsvis Nybolig og kontor. 2. EJENDOMMENS DATA BELIGGENHED: Adresse Enghave Plads København V Matr.nr Udenbys Vester Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1, 2, 3, 4 KOMMUNE: København OPFØRT / OMBYGGET: Opførelsesår 1905 Ombygningsår EJERLEJLIGHEDSSPECIFIKATION EJERLEJLIGHED NR. 1 Beliggende Enghave Plads Tinglyst areal m² Tinglyst fordelingstal 821/1000 Administrativt fordelingstal 1077/8349 BBR-bygningsnr. 1 Opført / ombygget år 1905/ 1999 BBR areal m² Sagsnr. AB3061S - Side 2 af 14

3 Anvendelse: Registreret som: Enghave Plads 14, st.tv. 92 m² Erhvervsareal Enghave Plads 14, st.th. 92 m² Erhvervsareal Enghave Plads 14, 1.tv. 97 m² Boligareal Enghave Plads 14, 1.th 123 m² Boligareal Enghave Plads 14, 2.tv. 97 m² Boligareal Enghave Plads 14, 2.th. 123 m² Boligareal Enghave Plads 14, 3.tv. 97 m² Boligareal Enghave Plads 14, 3.th 123 m² Boligareal Enghave Plads 16, st. 116 m² Boligareal Enghave Plads 16, 1.sal 117 m² Boligareal Enghave Plads 16, 2.sal 117 m² Boligareal Enghave Plads 16, 3.sal 117 m² Boligareal EJERLEJLIGHED NR. 2 Beliggende Enghave Plads 16 Tinglyst areal 87 m² Tinglyst fordelingstal 59/1000 Administrativt fordelingstal 77/8349 BBR-bygningsnr. 2 Opført / ombygget år 1905/ 1999 BBR areal 104 m² Anvendelse: Registreret som: Enghave Plads 16, 4.sal 104 m² Boligareal EJERLEJLIGHED NR. 3 Beliggende Enghave Plads 14 Tinglyst areal 87 m² Tinglyst fordelingstal 59/1000 Administrativt fordelingstal 77/8349 BBR-bygningsnr. 3 Opført / ombygget år 1905/ 1999 BBR areal 95 m² Anvendelse: Registreret som: Enghave Plads 14, 4.tv. 95 m² Boligareal EJERLEJLIGHED NR. 4 Beliggende Enghave Plads 14 Tinglyst areal 90 m² Tinglyst fordelingstal 61/1000 Administrativt fordelingstal 80/8349 BBR-bygningsnr. 4 Opført / ombygget år 1905/ 1999 BBR areal 101 m² Anvendelse: Registreret som: Enghave Plads 14, 4.th. 101 m² Boligareal Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejerlejligheden / ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af salgsopstilling. Sagsnr. AB3061S - Side 3 af 14

4 EJERLEJLIGHEDER: Tinglyst areal m² BBR areal m² Anvendelser: Erhvervsareal 184 m² Boligareal m² Etageareal i alt m² Kælder 344 m² Tinglyst fordelingstal 1000 / Administrativt fordelingstal 1311 / OFFENTLIG VURDERING: År 2012 Ejendomsværdi kr heraf grundværdi kr Ejendomsværdi og grundværdi er samlet for ejerlejlighed nr FORSIKRINGSFORHOLD: ENERGIMÆRKNING: Ejendommen er p.t. forsikret således: Topdanmark Forsikring A/S Ejendommen er omfattet af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 3. SERVITUTTER, PLANFORHOLD M.V. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. VEJ: Ejendommen er beliggende til offentlig vej. AFLØBSFORHOLD: Afløbsforholdene er noteret som offentlig. OFFENTLIGE PLANER / FORHOLD: Lokalplan nr. 250 og nr. 467 er gældende for området. SERVITUTTER: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog af Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v Dok. om bebyggelse, benyttelse m.v. fælles brandmur/gavl m.v Dok. om passage Dok. om skure m.v Dok. om drænvandet Dok. om byggetilladelse og vilkår herfor m.v Luftfartshindringer i 25 m. højde over terræn eller derover kræves tilladelse Dok. om lejens godkendelse Dok. om fjernvarme m.v Lokalplan nr Byfornyelsesbeslutning ang. gårdanlæg Vedtægter for gårdlavet "Kristgården". Udvidet påtaleret Dok. om beboelseslejligheden skal anvendes til helårsbeboelse og ikke til feriebolig Sagsnr. AB3061S - Side 4 af 14

5 ØVRIGE FORHOLD: Ejendommen er registreret med bevaringsmæssig værdi 3, jf. SAVE-undersøgelse med registreringsdato af den TEKNISKE INSTALLATIONER M.V. VAND OG VARME: Vand: Offentlig Varme: Fjernvarme Ejendommen opvarmes ved fjernvarme/blokvarme 5. MILJØFORHOLD FORURENING V1/V2 NIVEAU Ifølge Kort- og Matrikelstyrelsen den og Region Hovedstaden den er ejendommen ikke kortlagt iht. lov om forurenet jord. Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet. 6. ØKONOMISKE FORHOLD 6.1. KØBESUM Kontantpris kr LEJEINDTÆGTER M.V. FAKTISKE LEJEINDTÆGTER: Lejeindtægt boliglejemål kr Lejeindtægt erhvervslejemål kr I alt kr Lejeindtægterne er angivet ekskl. moms og evt. a conto-varme og el. Der henvises til lejemålsoversigt med specifikation over samtlige lejemål på ejendommen, herunder opgørelse af lejeindtægter, deposita, driftsudgifter, arealer, kontraktsforhold m.m. Sagsnr. AB3061S - Side 5 af 14

6 6.3. DRIFTSUDGIFTER EJENDOMSSKATTER (år 2013) kr RENOVATION Renovation kr Skorstensfejning kr. 955 Brandpræventivt tilsyn kr. 564 VAND / VANDAFLEDNING / EL Fælles el kr RENHOLDELSE / VICEVÆRT Trappevask kr Renholdelse fortov kr Gårdlaug kr UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Afsat kr ADMINISTRATION Administration kr FORSIKRINGER Præmie årligt kr ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER Rottebekæmpelse kr. 388 Driftsudgifter, i alt anslået kr BEMÆRKNINGER: Der gøres opmærksom på at vand betales af lejerne samt at lejen er indeholdt udgiften til hårde hvidevarer kr Sagsnr. AB3061S - Side 6 af 14

7 6.4. HANDELSOMKOSTNINGER OG KAPITALBEHOV (Anslået) KØBERS HANDELSOMKOSTNINGER (ANSLÅET): Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms kr Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr KAPITALBEHOV: Kontantpris kr Handelsomkostninger anslået kr Refusion depositum kr Refusion forudbetalt leje kr Anslået kapitalbehov kr STARTFORRENTNING NETTOLEJE TIL FORRENTNING AF INVESTERET KAPITAL kontanthandel Lejeindtægter m.v. kr Driftsudgifter iht. budget kr Nettoleje til forrentning af investeret kapital kr STARTFORRENTNING, ved kontant handel 1. år, vejledende: X = 3,98 % (anslået) 6.6. KØBESUMMENS FORDELING - AFSKRIVNINGER KONTANTOMREGNING AF KØBESUM: Udbetaling kr Kontantomregnet købesum kr Handelsomkostninger anslået: Tinglysningsafgift skøde kr Advokatsalær skøde kr Moms ekskl. evt. momsrefusion kr Kontantomregnet anskaffelsessum kr Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslået. DEN KONTANTOMREGNEDE KØBESUM FORESLÅS FORDELT SOM FØLGER: Bygninger og installationer: Bygninger kr Særlige installationer kr Grundens værdi kr Kontantomregnet købesum kr Sagsnr. AB3061S - Side 7 af 14

8 AFSKRIVNINGSBEREGNING på basis af den kontantomregnede anskaffelsessum: Særlige installationer 4,00 % x kr = kr Afskrivning 1. år kr Afskrivningsberegningen er vejledende. Købere henvises derfor til egen revisor, advokat eller anden rådgiver for at få foretaget fornødne skattetekniske undersøgelser og konsekvensberegninger for ejendommen LIKVIDITETSBUDGET Skattemæssigt: Likviditetsmæssigt: UDGIFTER: Driftsudgifter kr kr Udgifter i alt kr kr INDTÆGTER: Lejeindtægter, faktiske kr kr år før afskrivning / skat kr kr Afskrivning 1. år, anslået kr Skattemæssigt resultat 1. år kr Likviditet 1. år før skat kr Skattevirkning ved skatteprocent på 25,00 % kr Likviditetsmæssigt resultat 1. år kr BESIGTIGELSE HENVENDELSER BESIGTIGELSE: Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes venligst rettet til: Nybolig Erhverv København A/S, tlf Sagsnr. AB3061S - Side 8 af 14

9 8. FOTOS OG KORT Sagsnr. AB3061S - Side 9 af 14

10 Sagsnr. AB3061S - Side 10 af 14

11 Sagsnr. AB3061S - Side 11 af 14

12 Sagsnr. AB3061S - Side 12 af 14

13 Lejemålsoversigt Ejendommen: Enghave Plads 14, 1670 København V Lejemåls. nr. Opgang/- Etage Lejers navn Areal m 2 Depositum (* = som garanti) Forudbetalt leje Leje pr. m 2 Aktuel årlig leje Refund. Reguleringsprincip driftsudg. Seneste reg. Næste reg. Uopsigelig for lejer indtil Moms Afståelses-/fremlejeret 1 14 st.+ kld. Nybolig NPI Nej Nej/Nej Erhverv, Ejendomsmæglerforretning 2 14 st.tv. Clausen Film NPI, min 2% Nej Ja/Nej Erhverv, Kontor/atelier th. Erik Clausen Nej Nej/Nej tv. Raphael Solholm m.fl Nej Nej/Nej th. Bojattouy Nej Nej/Nej Bolig tv. Stine Lindholm Pedersen m.fl Nej Nej/Nej th. Mikkel Wad Thorsen m.fl Nej Nej/Nej tv Kjeld Hybel Nej Nej/Nej th. Maybella Stauber Nielsen Nej Nej/Nej tv. Bettina Ørum Nej Nej/Nej st. Shaista Nazli Nej Nej/Nej sal Sylvie Fracchia Nej Nej/Nej sal Mohammed Arshed m.fl Nej Nej/Nej sal Patrick Renault Nej Nej/Nej sal Christina Bjørndal m.fl Nej Nej/Nej Sagsnr. AB3061S - Side 13 af 14

14 Lejemålsoversigt Ejendommen: Enghave Plads 14, 1670 København V Lejemåls. nr. Opgang/- Etage Lejers navn Areal m 2 Depositum (* = som garanti) Forudbetalt leje Leje pr. m 2 Aktuel årlig leje I alt Refund. Reguleringsprincip driftsudg. Seneste reg. Næste reg. Uopsigelig for lejer indtil Erhvervsdelens andel Af erhvervsdelens depositum på kr er kr. 0 stillet som garanti. Heraf faktisk Af boligdelens depositum på kr er kr. 0 stillet som garanti. Heraf anslået Boligdelens andel Heraf faktisk Heraf anslået Andet Heraf faktisk Heraf anslået Moms Afståelses-/fremlejeret Sagsnr. AB3061S - Side 14 af 14

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft

SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft SALGSPROSPEKT A. Knudsens Vej 15, 8400 Ebeltoft Arealer Etageareal 2.188 m 2 Grundareal 3.744 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.985.000,- VELBELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM Ejendom med mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved

SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved - SALGSPROSPEKT Nordre Farimagsvej 29, 4700 Næstved Arealer Etageareal 562 m 2 Grundareal 532 m 2 Pris Kontantpris kr. 1.200.000,- ERHVERVSEJENDOM I NÆSTVED Værkstedbygning i 2 fulde etager Velegnet til

Læs mere

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing

SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing ½- SALGSPROSPEKT Brogade 15, 5900 Rudkøbing Arealer Etageareal 1.165 m 2 Grundareal 3.907 m 2 Pris Kontantpris kr. 3.500.000,- DEN GAMLE APOTEKERGÅRD I RUDKØBING - EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR KØB Erhvervsareal

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,-

Hejrevang 11, 3450 Allerød. Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- Hejrevang 11, 3450 Allerød Kontorareal: 1.626 m2 Kontantpris: kr. 10.900.000,- EJENDOMMEN ADRESSE Hejrevang 11, Invest 3450 Allerød MATR.NR. 8 ay Lillerød By, Lillerød KOMMUNE: Allerød ANVENDELSE: Kontorejendom

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

Storparcel til boligformål

Storparcel til boligformål Salgsopstilling Storparcel til boligformål Bedste beliggenhed i Auning Sag 851001HJ Kirkegade 21, 8963 Auning Kommuneplan til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse Smukt område midt i byen - Byparken som

Læs mere

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj

Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj SALGSPROSPEKT Attraktivt beliggende erhvervsandel Frederikssundsvej 302 og 302 A, 2700 Brønshøj Sag 94500010967 Pris 2.000.000 Butiksareal ca. 287 m² . Mægler: Johnny Hallas Dato: 1. oktober 2014 EJENDOMMEN

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Tranevej 6, 2400 København NV

Tranevej 6, 2400 København NV Tranevej 6, 2400 København NV Byggegrund med mulighed for opførelse af 26 lejligheder Projektgrund til opførelse af 26 lejligheder + p-kælder Skitseprojekt: ca. 2.725 m² + ca. 690 m² p-kælder Kr. 4.367,-

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby

Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby Gammel Jernbanevej 22, 4.tv. 2500 Valby Sags nr. 10841101 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Kombineret bolig/erhvervsejendom Sags nr. 4718

Kombineret bolig/erhvervsejendom Sags nr. 4718 Kombineret bolig/erhvervsejendom Sags nr. 4718 Brøddegade 16, Gudhjem 3760 Gudhjem Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med

Læs mere

Maltagade 7, 2.tv. 2300 København S

Maltagade 7, 2.tv. 2300 København S Sags nr. 11042170 Maltagade 7, 2.tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231

UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015. Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 UDBUDSPROSPEKT Tilbudsfrist 3. september 2015 Mindet 4 og Sydhavnsgade, 8000 Aarhus C Sag 119231 OFFENTLIGT UDBUD Ejendommene matr. nr. 2148eh og 2148g Århus Bygrunde beliggende Mindet 4 og Sydhavnsgade,

Læs mere

SILKEBORG - Viborgvej 104

SILKEBORG - Viborgvej 104 SILKEBORG - Viborgvej 104 Skægkær - Stor renoveret familievilla Flot renoveret i 2012 Stor isoleret garage med elporte Stort værksted/hobbyrum på 34 m² Meget plads for pengene Tæt på Silkeborg og kommende

Læs mere

SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde

SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde SKIVE - Klokkedybet 7, Vinde Nybyggeri! Flot og spændende funkisvilla Beliggende i nyudstykning i Vinde Kort afstand til midtbyen Cykelsti til skole, indkøb m.m. Leveres som færdigbyg Sagsnr. 29717800

Læs mere

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2 Dag Hammerskjölds Alle 34 2100 København Ø Tlf.: 35 42 57 57, Fax.: 35 42 17 76 www.livingstones.dk, oesterbro@livingstones.dk Salgsopstilling Beskrivelse 3-værelses udsigtslejlighed i flot og eftertragtet

Læs mere

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Afvent. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2

Salgsopstilling. Brugsret til fællesfaciliteter Afvent. X Ja Nej jf. side 2. X Ja Nej jf. side 2 Dag Hammerskjölds Alle 34 2100 København Ø Tlf.: 35 42 57 57, Fax.: 35 42 17 76 www.livingstones.dk, oesterbro@livingstones.dk Salgsopstilling Beskrivelse NY PRIS - MULIGHED FOR BYTTEHANDEL MED HUS I HELSINGØROMRÅDET.

Læs mere

RÆKKEHUSPROJEKT MED 65 HUSE FRA JM DANMARK

RÆKKEHUSPROJEKT MED 65 HUSE FRA JM DANMARK RÆKKEHUSPROJEKT MED 65 HUSE FRA JM DANMARK PROJEKTET: På lukket vej centralt i Humlebæk opfører JM Danmark 56 karakterfulde huse, som går under navnet Torphusene. Facaderne er hvidpudsede i varierende

Læs mere

Bechgaardsgade 2, 1.th. 2100 København Ø

Bechgaardsgade 2, 1.th. 2100 København Ø Sags nr. 10240562 Bechgaardsgade 2, 1.th. 2100 København Ø Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere