Eftermiddagens sessioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eftermiddagens sessioner"

Transkript

1 Eftermiddagens sessioner Temasession 1b Hvem er mest syg dig eller systemet? Plenum (Øksnehallen) Temasession 2b Samskabelse af velfærd på tværs af sektorer Sankt Hans Torv (CPH Conference) Temasession 3b Hvordan gearer vi skolen til fremtidens samfund? Nørrebros Runddel (CPH Conference) Temasession 4b Investeringer i velfærdsteknologi og dokumentation for effekt? Enghave Plads (CPH Conference) Temasession 5b Den digitale daginstitution Tivoli (CPH Conference) Temasession 6b Hvordan omsætter vi tillid til fornyelse og kvalitet? - Hovedbanen (CPH Conference) Temasession 7b Radikal velfærdsinnovation Hvordan får vi mere effekt af innovationen? Salen (Rysensteen Gymnasium) Sideevent B Fremtidens danske hospitalssystem ambitioner og finansiering Kastrup Lufthavn (CPH Conference)

2 Plenum (Øksnehallen). Korte oplæg og paneldebat. Viden om en ny måde at sammentænke sundhed og beskæftigelse på skabt i samarbejde mellem offentlige og private aktører. Ansatte og ledere, der til dagligt arbejder med beskæftigelse og sundhed både på det strategiske og praktiske niveau. Sessionen arrangeres i samarbejde med PensionDanmark og Falck. Temasession 1b Hvem er mest syg dig eller systemet? Offentlig-privat partnerskab kan knække kurven Beskæftigelse og sundhed har længe stået øverst på den politiske dagsorden. Dog uden det har givet helt store gennembrud. Rundt om i landet leder man derfor med lys og lygte efter nye veje, der kan hjælpe endnu flere danskere til at blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og dermed knække kurven over langvarigt syge og førtidspensionister. På temasessionen kan du høre om et konkret eksempel på et offentligtprivat samarbejde i Vordingborg Kommune, der forsøger at knække kurven og at beholde flest mulige borgere i beskæftigelse. Indledningsvist vil sundhedsminister Astrid Krag give sit bud på fremtidens sundheds- og rehabiliteringsindsats på landsplan og i kommunerne. Professor ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen vil stille skarpt på udfordringerne med at få sygemeldte danskere tilbage i beskæftigelse i et sundhedsøkonomisk perspektiv. Derefter vil borgmester Henrik Holmer, koncernchef i Falck Allan Søgaard Larsen og adm. direktør i PensionDanmark Torben Möger Pedersen kort præsentere projektet, resultaterne og motivationen for at være en del af samarbejdet. Sessionen afsluttes med en paneldebat.

3 Temasession 2b Samskabelse af velfærd på tværs af sektorer Sankt Hans Torv Oplæg, paneldebat og spørgsmål fra salen. Inspiration til at arbejde med samskabelse af velfærd på tværs af sektorer. Ledere og medarbejdere fra alle sektorer med interesse for samskabelse af velfærd. Sessionen arrangeres i samarbejde med Frivilligrådet og Aarhus Kommune. Hvordan skaber vi innovative miljøer på tværs af sektorer? Hvilke velfærdsområder er mest oplagte for samskabelse? Og hvordan sikrer vi, at partnerskaber ikke lider skibbrud på grund af for forskellige forventninger? På temasessionen udforsker vi disse spørgsmål. Aarhus kommune og Frivilligrådet har netop indgået et partnerskab for at blive klogere på, hvordan kommuner, foreninger og andre aktører kan samarbejde om at skabe velfærd. I løbet af de kommende år skal samarbejdet give bud på nye velfærdsløsninger og anbefalinger til gode måder at forventningsafstemme velfærdsarbejdet på. Vær med på sessionen og hør nærmere om, hvordan det skal ske. Program Samskabelse af velfærd hvorfor og hvordan? v. Mads Roke Clausen, medlem af Frivilligrådet, direktør i Mødrehjælpen og ordstyrer på temasessionen. Kommunens rolle, når den skaber velfærd sammen med civilsamfundet? v. Thomas Medom, fungerende sundheds- og omsorgsrådmand i Aarhus Kommune. Debat om samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser. I panelet: Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet. Thomas Medom, f u n g e re n d e s u n d h e d s - o g o m s o rg s r å d m a n d i Aarhus Kommune. Lars Linderholm, chef for frivilligafdelingen, Ældre Sagen.

4 Temasession 3b Hvordan gearer vi skolen til fremtidens samfund? Nørrebros Runddel Inspirationsoplæg og fælles drøftelse. Inspiration til nytænkning af skolen i en tid, der kalder på forandring. Alle med interesse i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Temasessionen arrangeres i samarbejde med Vejle Kommune, Uddannelse & Læring og Kirkebakkeskolen. Under overskriften Skolen i bevægelse, har Kirkebakkeskolen i Vejle Kommune arbejdet med forandring og udvikling af skolen ved at udvikle både de fysiske rammer og den pædagogiske praksis. Med udgangspunkt i Skolen i bevægelse beskriver temasessionen de grundprincipper og pejlemærker, Kirkebakkeskolen har taget udgangspunkt i, og der inviteres til dialog om, hvordan vi kan geare skolen til fremtiden. Temasessionen vil behandle følgende spørgsmål: Hvordan kan vi samtænke forandringsprocesser og rammer? Hvordan understøtter de fysiske rammer og digitaliseringen læringen? Hvordan kan de frie ressourcer understøtte og berige vores arbejde? Vi vil arbejde med elev-elev-læring, holddannelse, elektronisk portfolio som styringsredskab for børnenes læring, lead-users og samskabelse af viden. Program Velkommen v. Anette Jensen, chef for Uddannelse & Læring, Vejle Kommune. Oplæg v. Anette Leonhard, skoleleder, Kirkebakkeskolen. Fælles drøftelse.

5 Temasession 4b Investeringer i velfærdsteknologi og dokumentation for effekt? Enghave Plads Oplæg med forskellige oplægsholdere og plads til spørgsmål. Business case, der viser om forbedringerne er opnået, og eksempel på hvordan processen kan implementeres. Ledere, økonomer og andre, som ønsker inspiration til arbejdet med at implementere velfærdsteknologi i pleje og omsorgssektoren. Temasessionen arrangeres i samarbejde med Arjohuntleigh og Viborg Kommune. I mange tilfælde høster vi ikke det fulde afkast, når vi investerer i velfærdsteknologi, fordi det halter med implementeringen. Temasessionen sætter fokus på tre centrale punkter i arbejdet med at skabe bedre velfærd via teknologi: - Det handler for det første om, hvordan vi kan få et bedre grundlag, inden vi træffer beslutning om at investere i en given teknologi, - for det andet om arbejdet med implementering af teknologien - og sidst men ikke mindst om, hvordan man får effekter, der kan dokumenteres. En af de kommuner, der er længst fremme på området, er Viborg Kommune, hvor man i forbindelse med implementeringen af forskellige teknologier har anvendt metoden Diligent. På sessionen får du en introduktion til metoden. Med den er det muligt at kortlægge potentialer for forbedring af arbejdsmiljøet og for effektive forflytninger og bad- og hygiejnesituationer inden for plejesektoren. Hør om de første erfaringer fra Arjohuntleigh og Viborg Kommunes innovationsenhed - og om både personalets og borgernes oplevelser.

6 Temasession 5b Den digitale daginstitution Tivoli Indspark og paneldebat. Viden om de børneprofessionelles vurdering af daginstitutionernes digitale tilstand og indspark til arbejdet med at udnytte de digitale muligheder. Børneprofessionelle - ledere og medarbejdere i institutioner og forvaltninger. Alle med interesse for digital leg og læring. Sessionen arrangeres i samarbejde med KMD. Selvom Danmark er et af de førende lande, når det gælder digitalisering, er den digitale virkelighed ikke slået igennem i hverdagen i vores daginstitutioner. I en ny undersøgelse tilkendegiver både pædagoger og ledere, at det er daginstitutionens opgave at give børnene en forståelse for brug af digitale medier, inden de starter i skolen. Pædagogerne siger også, at de gerne vil bruge digitale værktøjer endnu mere. De gør det for lidt i dag. Umiddelbart er det tankevækkende, at der ikke arbejdes systematisk med børnenes digitale kompetencer i en tid, hvor stort set alle børn bruger digitale medier derhjemme. Paradokset er blevet tydeligt i de senere år ikke mindst fordi folkeskolen er i færd med at omstille sig til en hverdag, hvor digitale værktøjer indgår naturligt i undervisningen. Bør børnene allerede inden skolen stifte bekendtskab med digitale værktøjer, så de får en bedre overgang til skolelivet, og så ingen børn bliver hægtet af udviklingen? Program Introduktion v. moderator Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør, Politiken. Pædagoger ser muligheder i digitale værktøjer til leg og læring v. Mathias Bruun, direktør, KMD Uddannelse. Nye resultater fra KMD Analyse om pædagogernes, lederens og forældrenes syn på den digitale dagsinstitution. Børn og medieforbrug indlæring eller spildtid? v. Stine Liv Johansen, adjunkt, ph.d., Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. Den digitale daginstitution til debat. I panelet: Allan Baumann, faglig sekretær, BUPL's forretningsudvalg. Frank Støvelbæk, underviser på pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Eva Meyer, leder af børnehaven Nyrup, Helsingør Kommune. Ulla Selfort, innovationsdirektør, Gyldendal. Jakob Harder, vicedirektør, UNI:C.

7 Temasession 6b Hvordan omsætter vi tillid til fornyelse og kvalitet? Hovedbanen Oplæg og debat. Viden om og eksempler på, hvordan man arbejder tillidsbaseret i den offentlige sektor, og hvordan det omsættes til innovation og kvalitet. Ledere og medarbejdere, der har brug for inspiration og ideer til at arbejde mere tillidsbaseret. Sessionen arrangeres i samarbejde med FTF. Der er en moderniseringsreform på vej i den offentlige sektor. Den skal blandt andet bygge på øget tillid mellem politikere, chefer og medarbejdere. Men hvordan får man helt konkret tillid omsat til mere innovation, kvalitet for pengene og større arbejdsglæde? Hvordan får vi tillid til at være noget stærkere og tydeligere end et plus-ord, som alle kan lide? Og hvad kræver en tillidsreform egentlig af både chefer og medarbejdere? Kom og deltag i sessionen, hvor vi får input fra forskeren, lederen og medarbejderen, der alle har arbejdet med tilliden. Sammen vil vi debattere, hvordan vi kommer videre med tillids- og moderniseringsreformen i den offentlige sektor. På sessionen kan du møde: Niels Thyge Thygesen, lektor og tillidsforsker, CBS. Carsten Haurum, adm. direktør, Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. Lisbeth Søndergård, fællestillidsrepræsentant, Ringsted Kommune. Andy Andresen, udviklingschef, FTF. Jens Jonatan Steen, analysechef, CEVEA, der modererer sessionen.

8 Temasession 7b Radikal velfærdsinnovation Hvordan får vi mere effekt af innovationen? Salen (Rysensteen Gymnasium). Tænketanksmøde. Viden om forudsætninger for radikal velfærdsinnovation. Alle, der arbejder med velfærd og ønsker at få større effekt af deres innovationsarbejde. Sessionen arrangeres af Mandag Morgen i samarbejde med medlemmerne af Tænketanken for radikal velfærdsinnovation. Der arbejdes med innovation i alle dele af velfærdssamfundet, men ser vi med kritiske øjne på arbejdet, er det usikkert, om vi får nok ud af indsatsen. 17 organisationer herunder 15 kommuner er sammen med Mandag Morgen gået sammen i Tænketanken for radikal velfærdsinnovation. I tænketanken stiller vi spørgsmålet: Hvordan får vi mere effekt af innovationen? Tænketanken har over det sidste halve år arbejdet med at udvikle den tankegang, det sprog og de strategier, der er nødvendige for at få radikal effekt ud af innovationsarbejdet, så vi kan skabe velfærd, der både er radikalt bedre og radikalt billigere. På temasessionen præsenterer vi den viden, som Tænketanken har genereret. Men arbejdet er kun lige startet, og vi kan ikke hævde at have knækket koden for de radikale effekter. Derfor inviterer vi alle interesserede til en temasession, hvor vi skal diskutere de videre perspektiver for radikal velfærdsinnovation. På temasessionen kan du bl.a. møde: Medlemmerne i Tænketanken for radikal velfærdsinnovation. Jacob Bøtter, partner i Wemind og medforfatter til bl.a. Unboss (2012). Helle Vibeke Carstensen, innovationschef i SKAT. Sessionen modereres af Signe Ramstedt Bertelsen, projektleder for Tænketanken for radikal velfærdsinnovation og Morten Hyllegaard, direktør for Mandag Morgen Velfærd. Læs også rapporten om radikal velfærdsinnovation, som netop er udkommet. Rapporten finder du i konferencemappen og på

9 Sideevent: Fremtidens danske hospitalssystem ambitioner og finansiering Kastrup Lufthavn Philips Healthcare Danmark er vært ved sideeventet. Er du interesseret i at høre nærmere og evt. deltage i eventet så kontakt Rasmus Vestergaard, Stakeholder Relations Manager, Philips Healthcare Danmark, på telefon Hvordan lykkes vi med at indfri de store ambitioner om et hospitalssystem i verdensklasse uden at sprænge budgetterne? Kan alternative indkøbsmodeller med langsigtede strategiske perspektiver bringe løsninger på de økonomiske udfordringer misser vi synergieffekter med de nuværende indkøbs- og samarbejdsmodeller? Mød et ekspertpanel med blandt andre Professor Kjeld Møller Pedersen, Center for Sundhedsøkonomisk Forskning, SDU, og Arnstein Hodne, Haraldsplass Diakonale Sykehus (tidl. Nye Ahus), og diskuter mulighederne og barriererne ved funktionsudbud og OPP-samarbejde.

Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN?

Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN? Radikal velfærdsinnovation HVORDAN FÅR VI MERE EFFEKT AF INNOVATIONEN? Radikal velfærdsinnovation hvordan får vi mere effekt af innovationen? Copyright 2013 Mandag Morgen Innovation ApS Valkendorfsgade

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Bliv en del af Ny Nordisk Skole

Bliv en del af Ny Nordisk Skole Bliv en del af Ny Nordisk Skole Redaktion og produktion: Iben Bryld Gaardmand og Mads Klindt, Ny Nordisk Skole-sekretariatet og Thomas Bech Hansen, Kommunikationssekretariatet alle i Undervisningsministeriet.

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen

OFFENTLIG INNOVATION. Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen 2014 OFFENTLIG INNOVATION Ud på kanten, ind til kernen, over til naboen OFFENTLIG INNOVATION: UD PÅ KANTEN, IND TIL KERNEN, OVER TIL NABOEN Juli 2014 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17 Offentlig Ledelse03 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Hanne og Anita i grønt makkerskab: Netværk baner vejen Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation CLIPS nyhedsbrev nr. 3 Marts 2011 Om CLIPS Forkortelsen CLIPS står for Collaborative Innovation in the Public Sector. CLIPS er et stort forskningsprojekt, hvor målet er at kortlægge

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter

Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter Page 1 of 7 Annonce Projektboom i det offentlige: Efterlyser viden om udviklingsprojekter Artikel OPIguide 24.10.14 1 Ledelse Der er godt gang i projekterne i offentlige sektor, men videndeling mellem

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere