Nyt målprogram tiltrådt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt målprogram tiltrådt"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder December 2010 REGIONAL KIROPRAKTORPOLITIK kan få KIROPRAKTORERNE MERE I SPIL Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på kiropraktorernes splinternye målprogram, som blev vedtaget på Dansk Kiropraktor Forenings nyligt afholdte årsmøde. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen, og at vi for alvor vil spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel. Målprogrammet adresserer en række af de store udfordringer, sundhedsvæsenet står over for i de kommende år og skitserer, hvordan professionen kan påtage sig et mere proaktivt medansvar og bidrage til at finde løsninger på dem. Læs formandens præsentation af målprogrammet på side 12 i bladet. For at komme mere i spil skal vi geares til at indtage en frontposition i forhold til de strategier, det danske sundhedsvæsen arbejder efter i dag. En position med fokus på bl.a. dokumentation, standardisering, fleksibilitet og udvikling. Der er kun gode grunde til at tænke kiropraktorerne som en naturlig del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Kiropraktorernes kompetencer skal stilles helt og fuldt til rådighed både i primærsektoren og på sygehusene. Her ligger den primære integrationsopgave. Vi kan med stor glæde konstatere, at regionerne gerne vil have os mere i spil. Som led i de seneste praksisoverenskomstforhandlinger mellem DKF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn bebudede regionerne, at de planlægger et større projekt om kiropraktorernes rolle og opgaver i fremtidens sundhedsvæsen, en egentlig regional kiropraktorpolitik, og at der også arbejdes på en samlet kvalitetsstrategi for hele praksissektoren. Formålet med en regional kiropraktorpolitik er at belyse kiropraktorernes kompetencer og potentiale for bl.a. at afklare, hvordan kiropraktorerne kan være med til at løfte nogle af de opgaver, der presser sig på, når der tales omopgavefordeling og opgaveglidning. Der er kun gode grunde til at tænke kiropraktorerne som en naturlig del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Kiropraktorernes kompetencer skal stilles helt og fuldt til rådighed både i primærsektoren og på sygehusene. Her ligger den primære integrationsopgave. På Kiropraktorfondens forskningstemadag i september signalerede Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, at der er behov for at tænke i nye baner og benytte potentialet i alle relevante faggrupper for bl.a. at imødekomme udsigten til personalemangel i sundhedsvæsenet. Kiropraktorerne blev også nævnt i regionernes strategi om etablering af større læge- og sundhedshuse, hvor flere forskellige faggrupper fx arbejder under samme tag. Også på kvalitetsområdet har regionerne og kiropraktorerne mange samstemmende visioner og interesser. Bl.a. når det gælder udarbejdelse af kliniske retningslinjer og udmøntning af Den Danske Kvalitetsmodel fx videreudvikling af det succesfulde kvalitetssikringsprojekt, NIP-kiropraktik, der er gennemført i regi af det Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Så snart kvalitetsstrategien for praksissektoren og projektet om kiropraktorernes rolle foreligger, er det aftalt, at vi skal mødes med regionerne for at drøfte, hvordan kiropraktorerne kan tænkes ind i initiativerne. Udmeldingerne fra regionerne passer på mange områder som fod i hose med DKF s nye målprogram, og vi ser meget positivt på, at man fra regionernes side nu aktivt åbner op for at få professionen mere i spil. Men som bekendt skal man ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Intentionerne er gode, men vi er før blevet skuffede, så det skal blive interessant at se, om der er alvor bag udmeldingerne. 2 KIROPRAKTOREN NR

3 NR KIROPRAKTOREN NR NYT Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Indhold 02 Leder: REGIONAL KIROPRAKTORPOLITIK kan få KIROPRAKTORERNE MERE I SPIL 04 Tema: NYt målprogram og principielle debatter Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som fandt sted i Horsens den 13. november Forsamlingen tiltrådte foreningens nye politiske målprogram og valgte 2 nye medlemmer til bestyrelsen. 06 TEMA: NYE POLITISKE ILDSJÆLE I BESTYRELSEN Med rosende ord og stor tak fra formanden forlod næstformand Jacob West og bestyrelsesmedlem Jakob Van Dijk bestyrelsen. Jørn Eichhorn og Anders Jørgensen blev valgt ind som nye medlemmer. 08 TEMA: FRA FORBEREDELSE TIL RESULTATER - uddrag af formandens beretning Et af årets store bedrifter, er, at vi har formuleret en fremtidig strategi for mere samspil. Vi kalder derfor det nye målprogram Kiropraktorerne i spil. Men de andre store årsresultater viser, at vi er tyvstartet med processen. Både den perspektivrige praksisoverenskomst og den nye hjemmeside med det multifunktionelle medlemsforum understøtter på flotteste vis målprogrammet, sagde formand Peter Kryger-Baggesen. 12 TEMA: KIROPRAKTORERNE I SPIL - Det nye målprogram med formandens ord Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på vores splinternye målprogram. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen: Vi vil sænke paraderne og for alvor spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel. 14 TEMA: Faglige grænseflader til debat Godt 150 fagligt interesserede kiropraktorer var fredag den 12. november samlet til DSKKB s faglige arrangement for bl.a. at høre kiropraktor Mette Jensen Stockendahl præsentere sin ph.d-afhandling og høre om den nye kandidatuddannelse i fysioterapi. 15 NIKKB-NYT 20 Rekordstor søgning til postgraduat efteruddannelse Ved efterårets ansøgningsrunde til Kiropraktorfonden oversteg ansøgningerne inden for postgraduat uddannelse for første gang i mange år antallet af ansøgninger til forskningsprojekter. Antallet af ansøgninger inden for postgraduat uddannelse har ellers ligget rimelig stabilt de senere år, men i 2010 peger udviklingen i retning af en ny tendens. 22 Få råd til pension! Opsparingschef Jørgen Leschly Thorsted fra Willis gennemgår spørgsmål, der er relevante i forhold til pensionsforhold. 24 International kongres for kiropraktorstuderende i Dallas, Texas Den årlige World Congress of Chiropractic Students (WCCS) blev i september måned afholdt i Dallas, Texas, USA. Dette års vært var Parker College of Chiropractic. Der var 21 skoler repræsenteret, fordelt på 10 skoler fra Nordamerika, 1 fra Mellemamerika, 4 fra Europa, 2 fra Sydafrika og 4 fra Australasia. 26 Kort nyt Markedspladsen DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Forsidefoto: DKF s årsmøde på Hotel Opus, Horsens. Fotograf: Uffe Johansen. Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Jakob Bjerre Tanja Skov Carlsen Karina Sol Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 1 Udkommer i uge 7. Deadline for annoncer: 15. januar 2011 Tilrettelæggelse og produktion Tuen-media as KIROPRAKTORFONDEN Rekordbevilling til efteruddannelse KIROPRAKTOREN NR

4 DKF s årsmøde 2010 NYT MÅLPROGRAM og principielle debatter Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som fandt sted i Horsens den 13. november Forsamlingen tiltrådte foreningens nye politiske målprogram og valgte 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Formand Peter Kryger- Baggesen lytter. Kiropraktikken har rodfæstet sig, kæmpet sig til en anerkendelse, som en væsentlig aktør i det danske sundhedsvæsen, når det drejer sig om behandling af lidelser i ryggen og bevægeapparatet i øvrigt, konstaterede 1. næstformand Bente Nielsen (SF) i Region Midtjylland i sin åbningstale. Tillid til kiropraktorerne I det hele taget konstaterede Bente Nielsen, at det går godt for kiropraktikken her til lands. Hun roste bl.a. professionen for at have fået forhandlet en overenskomst med regionerne: - Det er flot, at det i en tid, hvor økonomien, ikke mindst for regionerne, bliver stadig strammere, alligevel er lykkedes at blive enige om en overenskomst for de kommende tre år. En overenskomst, som på en gang sikrer fortsat ordnende honorar- og arbejdsvilkår - om jeg så må sige - for praktiserende kiropraktorer og samtidig skaber muligheder for faglig udvikling og brug af ny teknologi. Bente Nielsen beskrev også sundhedsvæsenets udfordringer, som fordrer, at alle arbejder for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, der kan skabe mest mulig sundhed for pengene: - Jeg er sikker på, at kiropraktikken vil tage sin del af denne opgave på sig, konstaterede hun til slut. Mindeord og pris Efter den traditionsrige optagelse af nyuddannede kiropraktorer blev afdøde, tidligere rådsformand Hans Richard Petersen mindet med et øjebliks stilhed. Professor Jan Hartvigsen uddelte DKF s specialepris til kiropraktorerne Nicolai Klem og Silje Marie Sognnes for specialet Surface EMG in Paraspinal Muscles, som KIRO- PRAKTOREN bringer en artikel om i det nye år. Hilsen fra NIKKB Er der virkelig grund til at fejre 20 års jubilæum? Ja, svarede formanden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) Karsten Uno Petersen, i sin tale. Når det gælder en institution som NIKKB, der formår at producere fremragende resultater år efter år, så er der god grund til at fejre 20 år, som instituttet gjorde i sommer, uddybede han. Også i år har været et foretagsomt år for NIKKB. Karsten Uno Petersen fremhævede bl.a. udviklingen af KirPACS i en version 2.0, den store succes med akutkurser og opstarten af uddannelsen i ultralydsdiagnostik. Rådsformand Nis Alnor berettede om årets arbejde i Dansk Kiropraktor Råd. 1.næstformand for regionsrådet Bente Nielsen, Region Midtjylland, åbnede DKF s årsmøde. Målprogram tiltrådt Selve generalforsamlingen blev indledt med, at formand Pe- Der var blomster, stor tak og bifald til Jakob van Dijk og Jacob West, som stoppede i bestyrelsen. Kiropraktorerne Nicolai Klem og Silje Marie Sognnes modtog DKF s specialepris for opgaven Surface EMG in Paraspinal Muscles. KIROPRAKTOREN bringer senere en artikel om specialet. 4 0KIROPRAKTOREN NR

5 De nyudklækkede kiropraktorer aflagde kiropraktorløftet. Formand for NIKKB, Karsten Uno Petersen, berettede om årets gang på instituttet. Karsten Uno Petersen er også formand for Kiropraktorfonden. ter Kryger-Baggesen aflagde sin åbne mundtlige beretning. Tilfreds fortalte han, at sidste års grundige forberedelser har betydet, at tre store resultater nu er i hus: Nyt politisk målprogram, ny landsoverenskomst med regionerne og ny hjemmeside med medlemsforum. Han gennemgik målprogrammet og overenskomsten, som begge understøtter perspektivrig, faglig udvikling. Læs uddrag fra den åbne tale på de næste par sider. I den lukkede tale luftede formanden overvejelser om interne strukturændringer og en ide om at erstatte det politiske årsmøde med en faglig kongres hvert andet år. Beretningerne og det nye politiske målprogram blev tiltrådt af forsamlingen efter en god debat og megen ros. Som sædvanligt var engagerede medlemmer på talerstolen for at give deres holdning til kende eller spørge bestyrelsen om emner i beretningen eller om foreningens virke generelt. Rådsberetning Formanden for Dansk Kiropraktor Råd (DKR), Nis Alnor, fortalte i sin tale, at rådet i år hovedsagelig har ydet råd og vejledning i klagesager. Han fortalte, at han i de snart syv år, han har været formand, har assisteret over 125 kollegaer i sager. Nis Alnor sluttede med at fortælle om den nye journalbekendtgørelse, som er på trapperne. Her er rådet sammen med DKF blevet inviteret til at afklare relevante problemstillinger, så den tager højde for virkeligheden anno 2010, hvor der er flere aktører end de enkelte behandlere på scenen, fx private udbydere af sundhedsordninger. Uændret kontingent Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, så der bl.a. kan anvendes elektronisk udsendelse af fx generalforsamlingsvarsel. Et medlemsforslag om at om indføre en økonomisk rådgiver samt differentiere kontingentgrupperne yderligere blev ikke vedtaget, men affødte stor debat. Et forslag om at inkorporere udenlandske efteruddannelseskurser i Kiropraktorfondens 3-årige forsøgsordning med kompensation for deltagelse i efteruddannelse blev heller ikke vedtaget. Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem, Kent Højer Kristensen, aflagde foreningens regnskab, som blev godkendt med enkelte kommentarer og spørgsmål på DKF s nye bestyrelse fra venstre: Kent Højer Kristensen, Lone Kousgaard, Peter Kryger-Baggesen (formand), Rikke Krüger Jensen, Jørn Eichhorn, Anders Jørgensen og Line Press Sørensen (foto indsat). vejen, og bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev tiltrådt. Nye i bestyrelsen Generalforsamlingen valgte to nye medlemmer til bestyrelsen, idet næstformand Jacob West ikke genopstillede og Jakob van Dijk ønskede at udtræde. De to nye medlemmer er formand for Kiropraktorkredsforening Hovedstaden Jørn Eichhorn, som driver klinik på Frederiksberg, samt Anders Jørgensen, som er ansat i klinik i København. Rikke Krüger Jensen og Lone Kousgaard Jørgensen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand på sit næste møde. Den interne kritiske revisor, Gunvor Jørnsgård, og revisorsuppleant, Kirsten Sillehoved, blev genvalgt. Rådsformand Nis Alnor samt sekretær Kenneth Ramsby, rådsmedlem Annie W. Mikkelsen og rådssuppleant John Petri Petersen blev også genvalgt. Slagelse næste år Kirsten Sillehoved, formand for Kiropraktorkredsforening Sjælland, præsenterede næste års mødested, som bliver Hotel Frederik d. 2 i Slagelse, og efter lidt mere debat under eventuelt sluttede endnu en engageret generalforsamling. TSC Læs åbningstalen ved 1.næstformand Bente Nielsen, Region Midtjylland: Læs det nye målprogram, årsberetning 2010 og formandens åbne tale: Medlemmer kan læse den lukkede tale på DKF Forum. Tidligere rådsformand Hans Richard Pedersen døde i oktober 58 år gammel og blev mindet fra talerstolen af DKF s formand Peter Kryger-Baggesen og nuværende rådsformand Nis Alnor. Birgit Brunshøj og Morten Spangsbjerg skabte livlig debat om yderligere differentiering af kontingentgrupperne. KIROPRAKTOREN NR

6 DKF s årsmøde 2010 NYE POLITISKE ILDSJÆLE I BESTYRELSEN Med rosende ord og stor tak fra formanden forlod næstformand Jacob West og bestyrelsesmedlem Jakob Van Dijk bestyrelsen. Jørn Eichhorn og Anders Jørgensen blev valgt ind som nye medlemmer. Jørn Eichhorn Jørn Eichhorn er formand for KKF Hovedstaden og er medejer af klinikken Kiropraktorerne Frederiksberg. CV: Uddannet fra SDU i Forinden 4 semestre på SDU s matematik-økonomiuddannelse. Turnus i Privathospitalet Valdemar og i Kiropraktisk klinik (Lisbeth Hartvigsen), Odense. Ekstern lektor i radiologi ved SDU fra Ansat i Herlev Kiropraktor Center fra Medstifter af Kiropraktorerne Frederiksberg sammen med Janus Rahr Hjøllund i Klinikken beskæftiger 4 kiropraktorer. Fagpolitik: Siden 2006 formand for Kiropraktorkredsforeningen Hovedstaden. Privat: 38 år, gift & har 3 børn, bor på Frederiksberg. Hvilke forventninger har du til bestyrelsesarbejdet? Personligt ser jeg frem til at få en dybere indsigt i DKF s politiske maskinrum. Jeg har arbejdet med fagpolitik lokalt både internt i foreningen og i forhold til samarbejdet med Region Hovedstaden, hvor jeg har bl.a. har været dybt involveret i tilblivelsen og implementeringen af praksisplanen for kiropraktik. Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte og forankre i et landspolitisk perspektiv. Omvendt håber jeg på at kunne medvirke til at styrke DKF s forankring lokalt. Hvad mener du er vigtige kiropraktorpolitiske prioriteter de næste par år? DKF skal udbygge arbejdet for at positionere kiropraktorerne i forhold til nytænkning og opgaveglidning i fremtidens danske sundhedsvæsen, som står over for store udfordringer med stigende krav fra borgernes side. Kiropraktorerne skal gøre sig spilbare i en dialog med beslutningstagere og øvrige faggrupper og aktivt gå ind i nye opgaveområder, når mulighederne byder sig. Vores forskningsmiljø ved SDU er internationalt førende. Det bemærkes både her og rundt omkring i verden. Det giver et ansvar, men også en række muligheder, som vi skal forsøge at inddrage i det politiske arbejde. Anders Jørgensen Anders Jørgensen var meget aktiv i studenterpolitik på SDU og er i dag ansat hos West:Loft, København. CV: Uddannet fra SDU Forinden ba.scient. fra RUC i matematik samt videns- og læringsteorier. Turnus hos West:Loft på Axeltorv, hvor jeg har været ansat siden. Fagpolitik: Formand for Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS) Især koncentreret om udvikling af et engageret og fagligt bevidst studiemiljø, forankret i en gennemsigtig organisation. Repræsentant for SDU ved World Congress of Chiropractic Students 2006, 2007 og Især engageret i at sikre et højt ambitionsniveau i medlems- og ud- dannelsespolitik. Ikke mindst relateret til forholdene omkring uddannelserne i Skandinavien. Privat: 38 år. Bor på Nørrebro med Susanne, og med Sarah på 8 år. Hvilke forventninger har du til bestyrelsesarbejdet? Først og fremmest ser jeg frem til at sætte handling bag ordene i vores nye politiske målprogram, men også til at være med til at udvikle DKF som en organisation med stort medlemsengagement og gennemsigtighed. Dermed styrkes vores fælles fundament for fremskridt. Hvad mener du, er vigtige kiropraktorpolitiske prioriteter de næste par år? Vores faglige identitet ser jeg som en af hjørnestenene i det nye målprogram. Ved at identificere og fokusere på det, der forener os, kan vi også sikre rum til vores individuelle variation. Det gør os langt bedre i stand til at fokusere vores indsats på de øvrige områder som kvalitetssikring, integration i sundhedsvæsenet osv. En anden vigtig hjørnesten er at sikre, at uddannelses- og forskningsmiljøet på SDU også i fremtiden er blandt de førende i verden. Det er her, vores fremtid bliver grundlagt. Bestyrelsens kontaktoplysninger: 6 0KIROPRAKTOREN NR

7 Annonce Komplet IT løsning til kiropraktorer CGM Denmark har videreudviklet IT-systemet Xdont, så det nu er skræddersyet til kiropraktorer. Med Xdont kan du holde styr på dine patienter, dine aftaler og din økonomi. Du kan afregne med Sygeforsikringen Danmark og med kommuner via e-fakturering, samt gøre månedsafslutningen nem med massefakturering. Journal-kontinuationen med fraser giver en hurtig og nem behandlingsregistrering m.m. Vi har masser af erfaring! CGM Denmak er i dag Danmarks største leverandør af IT-systemer til praktiserende læger og fysioterapeuter. Xdont anvendes allerede af mere end 90 % af alle danske fysioterapeuter og er således en yderst velafprøvet platform. Nyt navn, samme folk Vi har siden 2008 været ejet af CompuGroup, verdens største leverandør af IT tjenester til den primære sundhedssektor. Derfor skifter Profdoc nu navn til CompuGroup Medical Denmark. Selvom navnet skifter, så leverer vi stadig samme gode service som før. Mere information om Xdont og CGM Denmark kan hentes på vores website: compugroupmedical.dk

8 DKF s årsmøde 2010 FRA FORBEREDELSE TIL RESULTATER - uddrag af formandens beretning Et af årets store bedrifter, er, at vi har formuleret en fremtidig strategi for mere samspil. Vi kalder derfor det nye målprogram Kiropraktorerne i spil. Men de andre store årsresultater viser, at vi er tyvstartet med processen. Både den perspektivrige praksisoverenskomst og den nye hjemmeside med det multifunktionelle medlemsforum understøtter på flotteste vis målprogrammet, sagde formand Peter Kryger-Baggesen. Hotel Opus i Horsens lagde rammer for DKF s årsmøde Kiropraktorerne i spil beskriver ikke bare en retning - men også konkrete mål for, hvordan professionen vil indtage en mere proaktiv position i sundhedsvæsenet. Vi kan og vil gøre endnu mere nytte. Vi kan kun se gode grunde til, at kiropraktik inddrages mere i det fælles arbejde med at finde løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Udfordringer, som består af flere kroniske patienter, flere ældre, øgede krav om kvalitet, specialisering og sammenhængende patientforløb, lægemangel, opgaveglidning og trængt økonomi. Ja, blot for at nævne et par eksempler. At komme mere i spil kræver, at vi bliver mere synkrone med spillereglerne i det danske sundhedsvæsen; det er spilleregler centreret omkring dokumentation, standardisering, fleksibilitet og udvikling. Målprogrammet beskriver aktiviteter, som sigter på at geare vores profession til at spille efter disse regler. Nye mål Udviklingen af de nye mål var fokuseret på strategi, medlemsinddragelse og viden, og den har kastet meget mere af sig end blot selve målformuleringerne. Særlig betydningsfuld var en politisk stakeholderanalyse, som viste, hvordan centrale aktører opfatter professionen, og hvilken vej, de politiske vinde blæser omkring foreningen. Analysen viste, at der var flere uudnyttede muligheder for samspil og alliancer, end vi måske har troet. Foreningen roses for at være en stærk forening medlemstallet taget i betragtning, men får dog på puklen for at være for usynlig. Stakeholderne beskriver kiropraktorerne som dygtige, men også som lonely riders, der har størst interesse i at passe egen butik. Desuden udtrykte stakeholderne usikkerhed om kvaliteten af den behandling, der foregår i kiropraktorklinikkerne samlet set. De savner kliniske retningslinjer for det, der foregår i behandlingen og mere dokumentation for indsats og virkning. Det blev eksplicit nævnt af flere som årsag til, at man er 8 0KIROPRAKTOREN NR

9 DKF s årsmøde 2010» Har nogen en følelse af usikkerhed omkring de mange og fine ord, synes jeg, det er værd at understrege, at der ikke er tale om et kursskifte i forhold til tidligere. Snarere et blandingsprodukt mellem en vision og en handlingsplan, som bygger smukt videre på de sidste års udvikling i den danske kiropraktorprofession. Formand Peter Kryger-Baggesen Bifald fra medlemmer. Tidl. formand Jens Jacobsen. tilbageholdende med at give nye rettigheder og indgå nærmere samarbejde med kiropraktorerne. Dette kan vi naturligvis ikke sidde overhørigt, og det er derfor et gennemgående tema i Kiropraktorerne i spil. Ikke kursskifte Vi tror på Kiropraktorerne i spil. Det er stærkt forankret i medlemsskaren og bygger på viden om det sundhedspolitiske klima. Det er udviklet af en 11-mand stor arbejdsgruppe med en stor beskæftigelsesmæssig og geografisk bredde. Et meget højt antal af jer har desuden engageret deltaget i de debatter og topmøder, som Kiropraktorerne i spil er formuleret på baggrund af. Mange vil ligefrem kunne genkende input helt ned på ordniveau. Har nogen en følelse af usikkerhed omkring de mange og fine ord, synes jeg, det er værd at understrege, at der ikke er tale om et kursskifte i forhold til tidligere. Snarere et blandingsprodukt mellem en vision og en handlingsplan, som bygger smukt videre på de sidste års udvikling i den danske kiropraktorprofession. Ny overenskomst I 2010 opnåede vi andre, store resultater, som understøtter Kiropraktorerne i spil. Først og fremmest er der den ny landsoverenskomst for kiropraktik, som trådte i kraft 1. oktober. Inden for det billeddiagnostiske område lykkedes det næsten at overhale målprogrammet indenom. Hvis kiropraktorer skal positioneres som andet end terapeuter, er det afgørende, at vores diagnostiske muligheder udvides. Her er billeddiagnostikken af hel vital betydning. Det var derfor meget tilfredsstillende, at de sidste tre års til tider frustrerende diskussioner i Moderniseringsudvalget kunne krones med en meget perspektivrig billeddiagnostisk aftale. KIROPRAKTOREN NR

10 DKF s årsmøde 2010 Vi har fået diagnostisk ultralyd som en ny ydelse. Vi har fået fremmet muligheden for, at alle kiropraktorer kan få ret til at henvise til CT- og MR-skanninger. Vi fortsætter med at understøtte digitaliseringen af klinikkernes røntgenanlæg, og aftalen understøtter også vores progressive fælles billedserver KirPACS. Vi har desuden fået klare regler, som sikrer patienten et ensartet tilbud, når klinikker samarbejder om røntgenanlæg. Sidst, men ikke mindst får vi udviklet kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område. at kommunikation mellem kiropraktorerne og de praktiserende læger sættes i system. Arbejdet afventer, at de praktiserende læger bliver færdige med deres overenskomstforhandlinger. Jeg havde et møde med formand Henrik Dibbern i april måned og havde en meget konstruktiv forberedende snak med ham. Frokostpausen. Stor koncentration. Med overenskomsten har vi altså både cementeret og sikret kiropraktorernes billeddiagnostiske muligheder. Kvalitet og kommunikation Kvalitet var også en del af aftalen. Der skal lægges en fælles strategi. Regionerne er på trapperne med en» Inden for det billeddiagnostiske område lykkedes det med overenskomsten næsten at overhale målprogrammet indenom på flere områder. samlet kvalitetsstrategi for hele praksissektoren. Vi har aftalt, at vi derefter drøfter, hvordan vi sikrer, at kiropraktorerne tænkes med. Der skal også gøres en indsats for mere sammenhængende patientforløb. Det er aftalt med regionerne, Udvalg om rolle og opgaver Den sidste del af overenskomstens resultater, jeg vil omtale, går så godt i spænd med målprogrammet, at det næsten er uhyggeligt. Det er nemlig aftalt, at vi skal drøfte kiropraktorernes roller og opgaver i fremtidens sundhedsvæsen sammen med regionerne. Regionerne er i gang med at gøre sig sine tanker om deres ønsker til vores roller og opgaver. De forventer at være færdige i sommeren 2011, hvorefter vi så kan mødes med dem og drøfte fælles strategier og anbefalinger. Vi har jo vores målprogram, som sætter retning for, hvordan vi ser udviklingen de næste fem år. Dét vil være vores diskussionsoplæg. Regionale kapacitetsaftaler Vi har naturligvis måttet indgå en række kompromiser undervejs i forhandlingerne, ligesom vi på et enkelt område, nemlig vedrørende udvikling af den kiropraktiske kapacitet, har haft så modsatrettede synspunkter, at vi ikke engang kunne blive enige om en blød formulering. Her tyder det heldigvis på, at det regionale samarbejde henter nogle resultater hjem, både med generationsskifteaftaler og nye ydernumre rundt omkring. Jeg håber, at vi ad den vej sikrer om end 10 0KIROPRAKTOREN NR

11 DKF s årsmøde 2010 noget langsommere, end vi kunne ønske at alle, der ønsker at praktisere under overenskomstens rammer, kan vælge at gøre det. Web understøtter program En tredje stor bedrift i 2010 er lanceringen af den nye webplatform. Den består af en ny, flot hjemmeside og DKF Forum, som ikke står tilbage for Facebook. Den nye web skal nævnes særligt, fordi den også understøtter Kiropraktorerne I spil. ønsker, at efteruddannelse skal gå ud over tid til familie og venner. Derfor ville vi skabe en model, som gør det muligt i højere grad at placere kurser på hverdage. Bestyrelsen og direktøren lytter opmærksomt. Formanden på talerstolen. Den åbne del af hjemmesiden er en uundværlig platform for en mere udadvendt og opsø-gende strategi. Den lukkede del, DKF Forum, understøtter videndeling, kollegial sparring og debat - helt nødvendige elementer i en proces, hvor vi som profession i højere grad skal koordinere vores indsatser og udvikle os. Vi lancerede DKF Forum efter sommerferien. Hver tredje medlem har aktiveret sin profil, og mange gør brug af de nye funktioner. Medlemmer har taget initiativ til en række interesse-klubber, fx for kiropraktorer, der interesserer sig særligt for idrætskiropraktik. Det er så godt at se, at mulighederne bliver udnyttet. Efteruddannelseskonti I fonden har vi været med til at etablere et forsøg med kompensation til kiropraktorers deltagelse i efteruddannelse på NIKKB. De næste tre år har alle kiropraktorer en efteruddannelseskonto på 6000 kr. årligt. Fra kontoen kan udbetales penge til delvis kompensation af det tab, der følger ved deltagelse i kurser på hverdage. Forsøget er iværksat for at få mere efteruddannelse. En undersøgelse viste, at kiropraktorer ikke Internationale stipendier Kiropraktorfonden har også etableret et stipendium til postgraduat forskeruddannelse i Danmark og er etableret for at tiltrække udenlandsk forskerkapacitet. Det er uhyre vigtigt, at vi hele tiden holder momentum i forskermiljøet, og at der til stadighed er en kritisk masse, som fylder noget. Det forventes, at forskerne tillige har midler med hjemmefra. Den første modtager af stipendiet er norske Ellen Årtung, som bliver tilknyttet NIKKB og SDU. Fortsat arbejde Som min tale har vist, er der ikke andet end gode grunde til at få os mere i spil. Men de resultater, vi selv har præsteret i årets løb, gør det ikke alene. Det kræver fortsat et stort stykke arbejde af foreningen, før de produkter vi har frembragt, folder sig ud i fuldt flor. Vi skal bl.a. have vores eksterne interessenter til at se, hvad de får ud af at spille mere sammen med os. Vi får allerede signaler fra regionerne. Vi bliver allerede budt op til dans, og oplever også flere steder, at invitationen følges op. Kierkegaard sagde: Alle vil udvikling, men ingen vil forandring. Lad os gøre Kierkegaards ord til skamme.kiropraktorerne I spil er noget, vi vil. Læs formandens åbne tale i fuld længde: Medlemmer kan læse formandens lukkede tale på DKF Forum. KIROPRAKTOREN NR

12 DKF s årsmøde 2010 Formand Peter Kryger-Baggesen præsenterer det nye målprogram. KIROPRAKTORERNE I SPIL - Det nye målprogram med formandens ord Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på vores splinternye målprogram. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen: Vi vil sænke paraderne og for alvor spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel, sagde formand Peter Kryger-Baggesen om det nye målprogram i sin åbne beretning. Læs resten af hans præsentation her. Målprogrammet er opdelt i fem temaer: Fortsat fokus på forskning & uddannelse, Synlig kvalitet, Mere samarbejde & kommunikation, Integration med det øvrige sundhedsvæsen og Klar identitet.» Vi mener, det er til fælles gavn ikke mindst for patienterne - at vi bliver en mere central figur i primærsektoren: Kiropraktoren skal være et mere naturligt valg for flere patienter med problemer relateret til bevægeapparatet. Her ligger den primære integrationsopgave. Fortsat fokus på forskning & uddannelse Opblomstringen af kiropraktik som et evidens- og forskningsbaseret klinisk fagområde skal konsolideres. Vi vil fortsat sikre forskning inden for vores område - også gerne den tværfaglige. Dette skal ske ved at understøtte og styrke det enestående forskningsmiljø, vi allerede har. Vi vil også hjælpe til med at rekruttere flere kiropraktorer og klinikker til at deltage i forskningsaktiviteter. Desuden vil vi udarbejde en langsigtet plan for vores forskningsfond, Kiropraktorfonden. Men også afsøge muligheder for, at andre finansieringskilder bidrager til processen. På efteruddannelsesområdet vi vil gerne øge deltagelsen. I dag deltager godt halvdelen af medlemmerne årligt i efteruddannelse ved NIKKB. Vi vil have fat i dem, der ikke kommer af sted. Vi vil derfor afprøve en model for obligatorisk efteruddannelse. Sidst, men ikke mindst vil vi styrke synergien mellem den kiropraktiske virkelighed og den nye viden. Dette skal ske ved at knytte forskningen tættere til den kliniske praksis, så den ny viden gøres operationel. Synlig kvalitet Det er essentielt for professionen, at vi sætter ind med egne initiativer til kvalitetssikring. Vi vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet kliniske retningslinjer. Vi vil sætte turbo på at videreudvikle vores succesfulde lænderygprojekt, NIP-kiropraktik, som implementerer Det Nationale Indikatorprojekts målemetode i kiropraktorpraksis. Metoden, som er en af grundpillerne i Den Danske Kvalitetsmodel, har vist sig at være velegnet til at sikre kvaliteten af vores behandling. Men herudover vil vi udvikle vores egen kvalitetserklæring. Den skal beskrive, hvad en patient kan forvente ved et besøg i en hvilken som helst kiropraktorklinik. Det er tanken, at hver enkelt klinik kan tilslutte sig erklæringen og brande sig med, at klinikken følger visse kvalitetsstandarder. Med disse tiltag vil vi vise omverdenen, at der er standarder for, hvad der foregår i kiropraktorklinikkerne vi ved, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Samarbejde & kommunikation Målene her kredser om, at vi ikke blot skal igangsætte 12 0KIROPRAKTOREN NR

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat. NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led

TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat. NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led NIKKB

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Årsberetning NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

Årsberetning NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Årsberetning 2011 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NIKKB Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Forskerparken

Læs mere

Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik

Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik Udarbejdet af moderniseringsudvalget - et udvalg nedsat af dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

20 år med autorisation. xxx. xxx. xxx

20 år med autorisation. xxx. xxx. xxx Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening 20 år med autorisation xxx Hvad er opnået, og hvad kan xxx kiropraktorer byde ind med i dag? xxx TVÆRFAGLIGHED I PRAKSIS xxx Samarbejde er nemmere

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation.

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation. Kommunikation Kvalitet Etik Overenskomst Uddannelse Dokumentation Faglighed Strategi Netværk Prioriteringer Beretning 2012 og 2013 dansk kiropraktor forening INDHOLD Forord 9 Politik og udvikling 10 DKF

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Overskrift 1. Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark

Overskrift 1. Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark Overskrift 1 Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark Gældende fra xx.xx.2010 2 Forord I forbindelse med udmøntningen af nye ydernumre, skal det prioriteres, at disse kun udløses, når det

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis

PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Politisk MålsætningsProgram PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis

KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Klinikkerne...2 Klinikkernes fysiske udformning... 3 Træningsfaciliteter og -tilbud...4 Personale... 5 Fakturering hvem er

Læs mere

K I R O P R A K T O R E N

K I R O P R A K T O R E N 9 NOV 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g NIKKB NYT Ny viden essentiel for sundhedsområdet Forskningstemadag blev

Læs mere

KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP

KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP 7 SEP 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen 2 KIROPRAKTOREN 7/06 KIROPRAKTOREN

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere