Nyt målprogram tiltrådt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt målprogram tiltrådt"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder December 2010 REGIONAL KIROPRAKTORPOLITIK kan få KIROPRAKTORERNE MERE I SPIL Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på kiropraktorernes splinternye målprogram, som blev vedtaget på Dansk Kiropraktor Forenings nyligt afholdte årsmøde. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen, og at vi for alvor vil spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel. Målprogrammet adresserer en række af de store udfordringer, sundhedsvæsenet står over for i de kommende år og skitserer, hvordan professionen kan påtage sig et mere proaktivt medansvar og bidrage til at finde løsninger på dem. Læs formandens præsentation af målprogrammet på side 12 i bladet. For at komme mere i spil skal vi geares til at indtage en frontposition i forhold til de strategier, det danske sundhedsvæsen arbejder efter i dag. En position med fokus på bl.a. dokumentation, standardisering, fleksibilitet og udvikling. Der er kun gode grunde til at tænke kiropraktorerne som en naturlig del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Kiropraktorernes kompetencer skal stilles helt og fuldt til rådighed både i primærsektoren og på sygehusene. Her ligger den primære integrationsopgave. Vi kan med stor glæde konstatere, at regionerne gerne vil have os mere i spil. Som led i de seneste praksisoverenskomstforhandlinger mellem DKF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn bebudede regionerne, at de planlægger et større projekt om kiropraktorernes rolle og opgaver i fremtidens sundhedsvæsen, en egentlig regional kiropraktorpolitik, og at der også arbejdes på en samlet kvalitetsstrategi for hele praksissektoren. Formålet med en regional kiropraktorpolitik er at belyse kiropraktorernes kompetencer og potentiale for bl.a. at afklare, hvordan kiropraktorerne kan være med til at løfte nogle af de opgaver, der presser sig på, når der tales omopgavefordeling og opgaveglidning. Der er kun gode grunde til at tænke kiropraktorerne som en naturlig del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Kiropraktorernes kompetencer skal stilles helt og fuldt til rådighed både i primærsektoren og på sygehusene. Her ligger den primære integrationsopgave. På Kiropraktorfondens forskningstemadag i september signalerede Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, at der er behov for at tænke i nye baner og benytte potentialet i alle relevante faggrupper for bl.a. at imødekomme udsigten til personalemangel i sundhedsvæsenet. Kiropraktorerne blev også nævnt i regionernes strategi om etablering af større læge- og sundhedshuse, hvor flere forskellige faggrupper fx arbejder under samme tag. Også på kvalitetsområdet har regionerne og kiropraktorerne mange samstemmende visioner og interesser. Bl.a. når det gælder udarbejdelse af kliniske retningslinjer og udmøntning af Den Danske Kvalitetsmodel fx videreudvikling af det succesfulde kvalitetssikringsprojekt, NIP-kiropraktik, der er gennemført i regi af det Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Så snart kvalitetsstrategien for praksissektoren og projektet om kiropraktorernes rolle foreligger, er det aftalt, at vi skal mødes med regionerne for at drøfte, hvordan kiropraktorerne kan tænkes ind i initiativerne. Udmeldingerne fra regionerne passer på mange områder som fod i hose med DKF s nye målprogram, og vi ser meget positivt på, at man fra regionernes side nu aktivt åbner op for at få professionen mere i spil. Men som bekendt skal man ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Intentionerne er gode, men vi er før blevet skuffede, så det skal blive interessant at se, om der er alvor bag udmeldingerne. 2 KIROPRAKTOREN NR

3 NR KIROPRAKTOREN NR NYT Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Indhold 02 Leder: REGIONAL KIROPRAKTORPOLITIK kan få KIROPRAKTORERNE MERE I SPIL 04 Tema: NYt målprogram og principielle debatter Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som fandt sted i Horsens den 13. november Forsamlingen tiltrådte foreningens nye politiske målprogram og valgte 2 nye medlemmer til bestyrelsen. 06 TEMA: NYE POLITISKE ILDSJÆLE I BESTYRELSEN Med rosende ord og stor tak fra formanden forlod næstformand Jacob West og bestyrelsesmedlem Jakob Van Dijk bestyrelsen. Jørn Eichhorn og Anders Jørgensen blev valgt ind som nye medlemmer. 08 TEMA: FRA FORBEREDELSE TIL RESULTATER - uddrag af formandens beretning Et af årets store bedrifter, er, at vi har formuleret en fremtidig strategi for mere samspil. Vi kalder derfor det nye målprogram Kiropraktorerne i spil. Men de andre store årsresultater viser, at vi er tyvstartet med processen. Både den perspektivrige praksisoverenskomst og den nye hjemmeside med det multifunktionelle medlemsforum understøtter på flotteste vis målprogrammet, sagde formand Peter Kryger-Baggesen. 12 TEMA: KIROPRAKTORERNE I SPIL - Det nye målprogram med formandens ord Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på vores splinternye målprogram. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen: Vi vil sænke paraderne og for alvor spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel. 14 TEMA: Faglige grænseflader til debat Godt 150 fagligt interesserede kiropraktorer var fredag den 12. november samlet til DSKKB s faglige arrangement for bl.a. at høre kiropraktor Mette Jensen Stockendahl præsentere sin ph.d-afhandling og høre om den nye kandidatuddannelse i fysioterapi. 15 NIKKB-NYT 20 Rekordstor søgning til postgraduat efteruddannelse Ved efterårets ansøgningsrunde til Kiropraktorfonden oversteg ansøgningerne inden for postgraduat uddannelse for første gang i mange år antallet af ansøgninger til forskningsprojekter. Antallet af ansøgninger inden for postgraduat uddannelse har ellers ligget rimelig stabilt de senere år, men i 2010 peger udviklingen i retning af en ny tendens. 22 Få råd til pension! Opsparingschef Jørgen Leschly Thorsted fra Willis gennemgår spørgsmål, der er relevante i forhold til pensionsforhold. 24 International kongres for kiropraktorstuderende i Dallas, Texas Den årlige World Congress of Chiropractic Students (WCCS) blev i september måned afholdt i Dallas, Texas, USA. Dette års vært var Parker College of Chiropractic. Der var 21 skoler repræsenteret, fordelt på 10 skoler fra Nordamerika, 1 fra Mellemamerika, 4 fra Europa, 2 fra Sydafrika og 4 fra Australasia. 26 Kort nyt Markedspladsen DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Forsidefoto: DKF s årsmøde på Hotel Opus, Horsens. Fotograf: Uffe Johansen. Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Jakob Bjerre Tanja Skov Carlsen Karina Sol Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 1 Udkommer i uge 7. Deadline for annoncer: 15. januar 2011 Tilrettelæggelse og produktion Tuen-media as KIROPRAKTORFONDEN Rekordbevilling til efteruddannelse KIROPRAKTOREN NR

4 DKF s årsmøde 2010 NYT MÅLPROGRAM og principielle debatter Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som fandt sted i Horsens den 13. november Forsamlingen tiltrådte foreningens nye politiske målprogram og valgte 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Formand Peter Kryger- Baggesen lytter. Kiropraktikken har rodfæstet sig, kæmpet sig til en anerkendelse, som en væsentlig aktør i det danske sundhedsvæsen, når det drejer sig om behandling af lidelser i ryggen og bevægeapparatet i øvrigt, konstaterede 1. næstformand Bente Nielsen (SF) i Region Midtjylland i sin åbningstale. Tillid til kiropraktorerne I det hele taget konstaterede Bente Nielsen, at det går godt for kiropraktikken her til lands. Hun roste bl.a. professionen for at have fået forhandlet en overenskomst med regionerne: - Det er flot, at det i en tid, hvor økonomien, ikke mindst for regionerne, bliver stadig strammere, alligevel er lykkedes at blive enige om en overenskomst for de kommende tre år. En overenskomst, som på en gang sikrer fortsat ordnende honorar- og arbejdsvilkår - om jeg så må sige - for praktiserende kiropraktorer og samtidig skaber muligheder for faglig udvikling og brug af ny teknologi. Bente Nielsen beskrev også sundhedsvæsenets udfordringer, som fordrer, at alle arbejder for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, der kan skabe mest mulig sundhed for pengene: - Jeg er sikker på, at kiropraktikken vil tage sin del af denne opgave på sig, konstaterede hun til slut. Mindeord og pris Efter den traditionsrige optagelse af nyuddannede kiropraktorer blev afdøde, tidligere rådsformand Hans Richard Petersen mindet med et øjebliks stilhed. Professor Jan Hartvigsen uddelte DKF s specialepris til kiropraktorerne Nicolai Klem og Silje Marie Sognnes for specialet Surface EMG in Paraspinal Muscles, som KIRO- PRAKTOREN bringer en artikel om i det nye år. Hilsen fra NIKKB Er der virkelig grund til at fejre 20 års jubilæum? Ja, svarede formanden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) Karsten Uno Petersen, i sin tale. Når det gælder en institution som NIKKB, der formår at producere fremragende resultater år efter år, så er der god grund til at fejre 20 år, som instituttet gjorde i sommer, uddybede han. Også i år har været et foretagsomt år for NIKKB. Karsten Uno Petersen fremhævede bl.a. udviklingen af KirPACS i en version 2.0, den store succes med akutkurser og opstarten af uddannelsen i ultralydsdiagnostik. Rådsformand Nis Alnor berettede om årets arbejde i Dansk Kiropraktor Råd. 1.næstformand for regionsrådet Bente Nielsen, Region Midtjylland, åbnede DKF s årsmøde. Målprogram tiltrådt Selve generalforsamlingen blev indledt med, at formand Pe- Der var blomster, stor tak og bifald til Jakob van Dijk og Jacob West, som stoppede i bestyrelsen. Kiropraktorerne Nicolai Klem og Silje Marie Sognnes modtog DKF s specialepris for opgaven Surface EMG in Paraspinal Muscles. KIROPRAKTOREN bringer senere en artikel om specialet. 4 0KIROPRAKTOREN NR

5 De nyudklækkede kiropraktorer aflagde kiropraktorløftet. Formand for NIKKB, Karsten Uno Petersen, berettede om årets gang på instituttet. Karsten Uno Petersen er også formand for Kiropraktorfonden. ter Kryger-Baggesen aflagde sin åbne mundtlige beretning. Tilfreds fortalte han, at sidste års grundige forberedelser har betydet, at tre store resultater nu er i hus: Nyt politisk målprogram, ny landsoverenskomst med regionerne og ny hjemmeside med medlemsforum. Han gennemgik målprogrammet og overenskomsten, som begge understøtter perspektivrig, faglig udvikling. Læs uddrag fra den åbne tale på de næste par sider. I den lukkede tale luftede formanden overvejelser om interne strukturændringer og en ide om at erstatte det politiske årsmøde med en faglig kongres hvert andet år. Beretningerne og det nye politiske målprogram blev tiltrådt af forsamlingen efter en god debat og megen ros. Som sædvanligt var engagerede medlemmer på talerstolen for at give deres holdning til kende eller spørge bestyrelsen om emner i beretningen eller om foreningens virke generelt. Rådsberetning Formanden for Dansk Kiropraktor Råd (DKR), Nis Alnor, fortalte i sin tale, at rådet i år hovedsagelig har ydet råd og vejledning i klagesager. Han fortalte, at han i de snart syv år, han har været formand, har assisteret over 125 kollegaer i sager. Nis Alnor sluttede med at fortælle om den nye journalbekendtgørelse, som er på trapperne. Her er rådet sammen med DKF blevet inviteret til at afklare relevante problemstillinger, så den tager højde for virkeligheden anno 2010, hvor der er flere aktører end de enkelte behandlere på scenen, fx private udbydere af sundhedsordninger. Uændret kontingent Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, så der bl.a. kan anvendes elektronisk udsendelse af fx generalforsamlingsvarsel. Et medlemsforslag om at om indføre en økonomisk rådgiver samt differentiere kontingentgrupperne yderligere blev ikke vedtaget, men affødte stor debat. Et forslag om at inkorporere udenlandske efteruddannelseskurser i Kiropraktorfondens 3-årige forsøgsordning med kompensation for deltagelse i efteruddannelse blev heller ikke vedtaget. Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem, Kent Højer Kristensen, aflagde foreningens regnskab, som blev godkendt med enkelte kommentarer og spørgsmål på DKF s nye bestyrelse fra venstre: Kent Højer Kristensen, Lone Kousgaard, Peter Kryger-Baggesen (formand), Rikke Krüger Jensen, Jørn Eichhorn, Anders Jørgensen og Line Press Sørensen (foto indsat). vejen, og bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev tiltrådt. Nye i bestyrelsen Generalforsamlingen valgte to nye medlemmer til bestyrelsen, idet næstformand Jacob West ikke genopstillede og Jakob van Dijk ønskede at udtræde. De to nye medlemmer er formand for Kiropraktorkredsforening Hovedstaden Jørn Eichhorn, som driver klinik på Frederiksberg, samt Anders Jørgensen, som er ansat i klinik i København. Rikke Krüger Jensen og Lone Kousgaard Jørgensen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand på sit næste møde. Den interne kritiske revisor, Gunvor Jørnsgård, og revisorsuppleant, Kirsten Sillehoved, blev genvalgt. Rådsformand Nis Alnor samt sekretær Kenneth Ramsby, rådsmedlem Annie W. Mikkelsen og rådssuppleant John Petri Petersen blev også genvalgt. Slagelse næste år Kirsten Sillehoved, formand for Kiropraktorkredsforening Sjælland, præsenterede næste års mødested, som bliver Hotel Frederik d. 2 i Slagelse, og efter lidt mere debat under eventuelt sluttede endnu en engageret generalforsamling. TSC Læs åbningstalen ved 1.næstformand Bente Nielsen, Region Midtjylland: Læs det nye målprogram, årsberetning 2010 og formandens åbne tale: Medlemmer kan læse den lukkede tale på DKF Forum. Tidligere rådsformand Hans Richard Pedersen døde i oktober 58 år gammel og blev mindet fra talerstolen af DKF s formand Peter Kryger-Baggesen og nuværende rådsformand Nis Alnor. Birgit Brunshøj og Morten Spangsbjerg skabte livlig debat om yderligere differentiering af kontingentgrupperne. KIROPRAKTOREN NR

6 DKF s årsmøde 2010 NYE POLITISKE ILDSJÆLE I BESTYRELSEN Med rosende ord og stor tak fra formanden forlod næstformand Jacob West og bestyrelsesmedlem Jakob Van Dijk bestyrelsen. Jørn Eichhorn og Anders Jørgensen blev valgt ind som nye medlemmer. Jørn Eichhorn Jørn Eichhorn er formand for KKF Hovedstaden og er medejer af klinikken Kiropraktorerne Frederiksberg. CV: Uddannet fra SDU i Forinden 4 semestre på SDU s matematik-økonomiuddannelse. Turnus i Privathospitalet Valdemar og i Kiropraktisk klinik (Lisbeth Hartvigsen), Odense. Ekstern lektor i radiologi ved SDU fra Ansat i Herlev Kiropraktor Center fra Medstifter af Kiropraktorerne Frederiksberg sammen med Janus Rahr Hjøllund i Klinikken beskæftiger 4 kiropraktorer. Fagpolitik: Siden 2006 formand for Kiropraktorkredsforeningen Hovedstaden. Privat: 38 år, gift & har 3 børn, bor på Frederiksberg. Hvilke forventninger har du til bestyrelsesarbejdet? Personligt ser jeg frem til at få en dybere indsigt i DKF s politiske maskinrum. Jeg har arbejdet med fagpolitik lokalt både internt i foreningen og i forhold til samarbejdet med Region Hovedstaden, hvor jeg har bl.a. har været dybt involveret i tilblivelsen og implementeringen af praksisplanen for kiropraktik. Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte og forankre i et landspolitisk perspektiv. Omvendt håber jeg på at kunne medvirke til at styrke DKF s forankring lokalt. Hvad mener du er vigtige kiropraktorpolitiske prioriteter de næste par år? DKF skal udbygge arbejdet for at positionere kiropraktorerne i forhold til nytænkning og opgaveglidning i fremtidens danske sundhedsvæsen, som står over for store udfordringer med stigende krav fra borgernes side. Kiropraktorerne skal gøre sig spilbare i en dialog med beslutningstagere og øvrige faggrupper og aktivt gå ind i nye opgaveområder, når mulighederne byder sig. Vores forskningsmiljø ved SDU er internationalt førende. Det bemærkes både her og rundt omkring i verden. Det giver et ansvar, men også en række muligheder, som vi skal forsøge at inddrage i det politiske arbejde. Anders Jørgensen Anders Jørgensen var meget aktiv i studenterpolitik på SDU og er i dag ansat hos West:Loft, København. CV: Uddannet fra SDU Forinden ba.scient. fra RUC i matematik samt videns- og læringsteorier. Turnus hos West:Loft på Axeltorv, hvor jeg har været ansat siden. Fagpolitik: Formand for Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS) Især koncentreret om udvikling af et engageret og fagligt bevidst studiemiljø, forankret i en gennemsigtig organisation. Repræsentant for SDU ved World Congress of Chiropractic Students 2006, 2007 og Især engageret i at sikre et højt ambitionsniveau i medlems- og ud- dannelsespolitik. Ikke mindst relateret til forholdene omkring uddannelserne i Skandinavien. Privat: 38 år. Bor på Nørrebro med Susanne, og med Sarah på 8 år. Hvilke forventninger har du til bestyrelsesarbejdet? Først og fremmest ser jeg frem til at sætte handling bag ordene i vores nye politiske målprogram, men også til at være med til at udvikle DKF som en organisation med stort medlemsengagement og gennemsigtighed. Dermed styrkes vores fælles fundament for fremskridt. Hvad mener du, er vigtige kiropraktorpolitiske prioriteter de næste par år? Vores faglige identitet ser jeg som en af hjørnestenene i det nye målprogram. Ved at identificere og fokusere på det, der forener os, kan vi også sikre rum til vores individuelle variation. Det gør os langt bedre i stand til at fokusere vores indsats på de øvrige områder som kvalitetssikring, integration i sundhedsvæsenet osv. En anden vigtig hjørnesten er at sikre, at uddannelses- og forskningsmiljøet på SDU også i fremtiden er blandt de førende i verden. Det er her, vores fremtid bliver grundlagt. Bestyrelsens kontaktoplysninger: 6 0KIROPRAKTOREN NR

7 Annonce Komplet IT løsning til kiropraktorer CGM Denmark har videreudviklet IT-systemet Xdont, så det nu er skræddersyet til kiropraktorer. Med Xdont kan du holde styr på dine patienter, dine aftaler og din økonomi. Du kan afregne med Sygeforsikringen Danmark og med kommuner via e-fakturering, samt gøre månedsafslutningen nem med massefakturering. Journal-kontinuationen med fraser giver en hurtig og nem behandlingsregistrering m.m. Vi har masser af erfaring! CGM Denmak er i dag Danmarks største leverandør af IT-systemer til praktiserende læger og fysioterapeuter. Xdont anvendes allerede af mere end 90 % af alle danske fysioterapeuter og er således en yderst velafprøvet platform. Nyt navn, samme folk Vi har siden 2008 været ejet af CompuGroup, verdens største leverandør af IT tjenester til den primære sundhedssektor. Derfor skifter Profdoc nu navn til CompuGroup Medical Denmark. Selvom navnet skifter, så leverer vi stadig samme gode service som før. Mere information om Xdont og CGM Denmark kan hentes på vores website: compugroupmedical.dk

8 DKF s årsmøde 2010 FRA FORBEREDELSE TIL RESULTATER - uddrag af formandens beretning Et af årets store bedrifter, er, at vi har formuleret en fremtidig strategi for mere samspil. Vi kalder derfor det nye målprogram Kiropraktorerne i spil. Men de andre store årsresultater viser, at vi er tyvstartet med processen. Både den perspektivrige praksisoverenskomst og den nye hjemmeside med det multifunktionelle medlemsforum understøtter på flotteste vis målprogrammet, sagde formand Peter Kryger-Baggesen. Hotel Opus i Horsens lagde rammer for DKF s årsmøde Kiropraktorerne i spil beskriver ikke bare en retning - men også konkrete mål for, hvordan professionen vil indtage en mere proaktiv position i sundhedsvæsenet. Vi kan og vil gøre endnu mere nytte. Vi kan kun se gode grunde til, at kiropraktik inddrages mere i det fælles arbejde med at finde løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Udfordringer, som består af flere kroniske patienter, flere ældre, øgede krav om kvalitet, specialisering og sammenhængende patientforløb, lægemangel, opgaveglidning og trængt økonomi. Ja, blot for at nævne et par eksempler. At komme mere i spil kræver, at vi bliver mere synkrone med spillereglerne i det danske sundhedsvæsen; det er spilleregler centreret omkring dokumentation, standardisering, fleksibilitet og udvikling. Målprogrammet beskriver aktiviteter, som sigter på at geare vores profession til at spille efter disse regler. Nye mål Udviklingen af de nye mål var fokuseret på strategi, medlemsinddragelse og viden, og den har kastet meget mere af sig end blot selve målformuleringerne. Særlig betydningsfuld var en politisk stakeholderanalyse, som viste, hvordan centrale aktører opfatter professionen, og hvilken vej, de politiske vinde blæser omkring foreningen. Analysen viste, at der var flere uudnyttede muligheder for samspil og alliancer, end vi måske har troet. Foreningen roses for at være en stærk forening medlemstallet taget i betragtning, men får dog på puklen for at være for usynlig. Stakeholderne beskriver kiropraktorerne som dygtige, men også som lonely riders, der har størst interesse i at passe egen butik. Desuden udtrykte stakeholderne usikkerhed om kvaliteten af den behandling, der foregår i kiropraktorklinikkerne samlet set. De savner kliniske retningslinjer for det, der foregår i behandlingen og mere dokumentation for indsats og virkning. Det blev eksplicit nævnt af flere som årsag til, at man er 8 0KIROPRAKTOREN NR

9 DKF s årsmøde 2010» Har nogen en følelse af usikkerhed omkring de mange og fine ord, synes jeg, det er værd at understrege, at der ikke er tale om et kursskifte i forhold til tidligere. Snarere et blandingsprodukt mellem en vision og en handlingsplan, som bygger smukt videre på de sidste års udvikling i den danske kiropraktorprofession. Formand Peter Kryger-Baggesen Bifald fra medlemmer. Tidl. formand Jens Jacobsen. tilbageholdende med at give nye rettigheder og indgå nærmere samarbejde med kiropraktorerne. Dette kan vi naturligvis ikke sidde overhørigt, og det er derfor et gennemgående tema i Kiropraktorerne i spil. Ikke kursskifte Vi tror på Kiropraktorerne i spil. Det er stærkt forankret i medlemsskaren og bygger på viden om det sundhedspolitiske klima. Det er udviklet af en 11-mand stor arbejdsgruppe med en stor beskæftigelsesmæssig og geografisk bredde. Et meget højt antal af jer har desuden engageret deltaget i de debatter og topmøder, som Kiropraktorerne i spil er formuleret på baggrund af. Mange vil ligefrem kunne genkende input helt ned på ordniveau. Har nogen en følelse af usikkerhed omkring de mange og fine ord, synes jeg, det er værd at understrege, at der ikke er tale om et kursskifte i forhold til tidligere. Snarere et blandingsprodukt mellem en vision og en handlingsplan, som bygger smukt videre på de sidste års udvikling i den danske kiropraktorprofession. Ny overenskomst I 2010 opnåede vi andre, store resultater, som understøtter Kiropraktorerne i spil. Først og fremmest er der den ny landsoverenskomst for kiropraktik, som trådte i kraft 1. oktober. Inden for det billeddiagnostiske område lykkedes det næsten at overhale målprogrammet indenom. Hvis kiropraktorer skal positioneres som andet end terapeuter, er det afgørende, at vores diagnostiske muligheder udvides. Her er billeddiagnostikken af hel vital betydning. Det var derfor meget tilfredsstillende, at de sidste tre års til tider frustrerende diskussioner i Moderniseringsudvalget kunne krones med en meget perspektivrig billeddiagnostisk aftale. KIROPRAKTOREN NR

10 DKF s årsmøde 2010 Vi har fået diagnostisk ultralyd som en ny ydelse. Vi har fået fremmet muligheden for, at alle kiropraktorer kan få ret til at henvise til CT- og MR-skanninger. Vi fortsætter med at understøtte digitaliseringen af klinikkernes røntgenanlæg, og aftalen understøtter også vores progressive fælles billedserver KirPACS. Vi har desuden fået klare regler, som sikrer patienten et ensartet tilbud, når klinikker samarbejder om røntgenanlæg. Sidst, men ikke mindst får vi udviklet kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område. at kommunikation mellem kiropraktorerne og de praktiserende læger sættes i system. Arbejdet afventer, at de praktiserende læger bliver færdige med deres overenskomstforhandlinger. Jeg havde et møde med formand Henrik Dibbern i april måned og havde en meget konstruktiv forberedende snak med ham. Frokostpausen. Stor koncentration. Med overenskomsten har vi altså både cementeret og sikret kiropraktorernes billeddiagnostiske muligheder. Kvalitet og kommunikation Kvalitet var også en del af aftalen. Der skal lægges en fælles strategi. Regionerne er på trapperne med en» Inden for det billeddiagnostiske område lykkedes det med overenskomsten næsten at overhale målprogrammet indenom på flere områder. samlet kvalitetsstrategi for hele praksissektoren. Vi har aftalt, at vi derefter drøfter, hvordan vi sikrer, at kiropraktorerne tænkes med. Der skal også gøres en indsats for mere sammenhængende patientforløb. Det er aftalt med regionerne, Udvalg om rolle og opgaver Den sidste del af overenskomstens resultater, jeg vil omtale, går så godt i spænd med målprogrammet, at det næsten er uhyggeligt. Det er nemlig aftalt, at vi skal drøfte kiropraktorernes roller og opgaver i fremtidens sundhedsvæsen sammen med regionerne. Regionerne er i gang med at gøre sig sine tanker om deres ønsker til vores roller og opgaver. De forventer at være færdige i sommeren 2011, hvorefter vi så kan mødes med dem og drøfte fælles strategier og anbefalinger. Vi har jo vores målprogram, som sætter retning for, hvordan vi ser udviklingen de næste fem år. Dét vil være vores diskussionsoplæg. Regionale kapacitetsaftaler Vi har naturligvis måttet indgå en række kompromiser undervejs i forhandlingerne, ligesom vi på et enkelt område, nemlig vedrørende udvikling af den kiropraktiske kapacitet, har haft så modsatrettede synspunkter, at vi ikke engang kunne blive enige om en blød formulering. Her tyder det heldigvis på, at det regionale samarbejde henter nogle resultater hjem, både med generationsskifteaftaler og nye ydernumre rundt omkring. Jeg håber, at vi ad den vej sikrer om end 10 0KIROPRAKTOREN NR

11 DKF s årsmøde 2010 noget langsommere, end vi kunne ønske at alle, der ønsker at praktisere under overenskomstens rammer, kan vælge at gøre det. Web understøtter program En tredje stor bedrift i 2010 er lanceringen af den nye webplatform. Den består af en ny, flot hjemmeside og DKF Forum, som ikke står tilbage for Facebook. Den nye web skal nævnes særligt, fordi den også understøtter Kiropraktorerne I spil. ønsker, at efteruddannelse skal gå ud over tid til familie og venner. Derfor ville vi skabe en model, som gør det muligt i højere grad at placere kurser på hverdage. Bestyrelsen og direktøren lytter opmærksomt. Formanden på talerstolen. Den åbne del af hjemmesiden er en uundværlig platform for en mere udadvendt og opsø-gende strategi. Den lukkede del, DKF Forum, understøtter videndeling, kollegial sparring og debat - helt nødvendige elementer i en proces, hvor vi som profession i højere grad skal koordinere vores indsatser og udvikle os. Vi lancerede DKF Forum efter sommerferien. Hver tredje medlem har aktiveret sin profil, og mange gør brug af de nye funktioner. Medlemmer har taget initiativ til en række interesse-klubber, fx for kiropraktorer, der interesserer sig særligt for idrætskiropraktik. Det er så godt at se, at mulighederne bliver udnyttet. Efteruddannelseskonti I fonden har vi været med til at etablere et forsøg med kompensation til kiropraktorers deltagelse i efteruddannelse på NIKKB. De næste tre år har alle kiropraktorer en efteruddannelseskonto på 6000 kr. årligt. Fra kontoen kan udbetales penge til delvis kompensation af det tab, der følger ved deltagelse i kurser på hverdage. Forsøget er iværksat for at få mere efteruddannelse. En undersøgelse viste, at kiropraktorer ikke Internationale stipendier Kiropraktorfonden har også etableret et stipendium til postgraduat forskeruddannelse i Danmark og er etableret for at tiltrække udenlandsk forskerkapacitet. Det er uhyre vigtigt, at vi hele tiden holder momentum i forskermiljøet, og at der til stadighed er en kritisk masse, som fylder noget. Det forventes, at forskerne tillige har midler med hjemmefra. Den første modtager af stipendiet er norske Ellen Årtung, som bliver tilknyttet NIKKB og SDU. Fortsat arbejde Som min tale har vist, er der ikke andet end gode grunde til at få os mere i spil. Men de resultater, vi selv har præsteret i årets løb, gør det ikke alene. Det kræver fortsat et stort stykke arbejde af foreningen, før de produkter vi har frembragt, folder sig ud i fuldt flor. Vi skal bl.a. have vores eksterne interessenter til at se, hvad de får ud af at spille mere sammen med os. Vi får allerede signaler fra regionerne. Vi bliver allerede budt op til dans, og oplever også flere steder, at invitationen følges op. Kierkegaard sagde: Alle vil udvikling, men ingen vil forandring. Lad os gøre Kierkegaards ord til skamme.kiropraktorerne I spil er noget, vi vil. Læs formandens åbne tale i fuld længde: Medlemmer kan læse formandens lukkede tale på DKF Forum. KIROPRAKTOREN NR

12 DKF s årsmøde 2010 Formand Peter Kryger-Baggesen præsenterer det nye målprogram. KIROPRAKTORERNE I SPIL - Det nye målprogram med formandens ord Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på vores splinternye målprogram. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen: Vi vil sænke paraderne og for alvor spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel, sagde formand Peter Kryger-Baggesen om det nye målprogram i sin åbne beretning. Læs resten af hans præsentation her. Målprogrammet er opdelt i fem temaer: Fortsat fokus på forskning & uddannelse, Synlig kvalitet, Mere samarbejde & kommunikation, Integration med det øvrige sundhedsvæsen og Klar identitet.» Vi mener, det er til fælles gavn ikke mindst for patienterne - at vi bliver en mere central figur i primærsektoren: Kiropraktoren skal være et mere naturligt valg for flere patienter med problemer relateret til bevægeapparatet. Her ligger den primære integrationsopgave. Fortsat fokus på forskning & uddannelse Opblomstringen af kiropraktik som et evidens- og forskningsbaseret klinisk fagområde skal konsolideres. Vi vil fortsat sikre forskning inden for vores område - også gerne den tværfaglige. Dette skal ske ved at understøtte og styrke det enestående forskningsmiljø, vi allerede har. Vi vil også hjælpe til med at rekruttere flere kiropraktorer og klinikker til at deltage i forskningsaktiviteter. Desuden vil vi udarbejde en langsigtet plan for vores forskningsfond, Kiropraktorfonden. Men også afsøge muligheder for, at andre finansieringskilder bidrager til processen. På efteruddannelsesområdet vi vil gerne øge deltagelsen. I dag deltager godt halvdelen af medlemmerne årligt i efteruddannelse ved NIKKB. Vi vil have fat i dem, der ikke kommer af sted. Vi vil derfor afprøve en model for obligatorisk efteruddannelse. Sidst, men ikke mindst vil vi styrke synergien mellem den kiropraktiske virkelighed og den nye viden. Dette skal ske ved at knytte forskningen tættere til den kliniske praksis, så den ny viden gøres operationel. Synlig kvalitet Det er essentielt for professionen, at vi sætter ind med egne initiativer til kvalitetssikring. Vi vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet kliniske retningslinjer. Vi vil sætte turbo på at videreudvikle vores succesfulde lænderygprojekt, NIP-kiropraktik, som implementerer Det Nationale Indikatorprojekts målemetode i kiropraktorpraksis. Metoden, som er en af grundpillerne i Den Danske Kvalitetsmodel, har vist sig at være velegnet til at sikre kvaliteten af vores behandling. Men herudover vil vi udvikle vores egen kvalitetserklæring. Den skal beskrive, hvad en patient kan forvente ved et besøg i en hvilken som helst kiropraktorklinik. Det er tanken, at hver enkelt klinik kan tilslutte sig erklæringen og brande sig med, at klinikken følger visse kvalitetsstandarder. Med disse tiltag vil vi vise omverdenen, at der er standarder for, hvad der foregår i kiropraktorklinikkerne vi ved, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Samarbejde & kommunikation Målene her kredser om, at vi ikke blot skal igangsætte 12 0KIROPRAKTOREN NR

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet NR.5 2009 KIROPRAKTOREN

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - NOVEMBER 2012 SEMINAR SIDE 6-9 16 I DETTE NUMMER: 10 Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. 22 Studieophold

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Høje ambitioner for faget. En stor leder takker af 12/13. Akkreditering på vej i almen praksis. Frem i FAM: bioanalytikerne finder deres rette rolle

Høje ambitioner for faget. En stor leder takker af 12/13. Akkreditering på vej i almen praksis. Frem i FAM: bioanalytikerne finder deres rette rolle 12/13 Høje ambitioner for faget En stor leder takker af //side 08 Akkreditering på vej i almen praksis //side 12 Frem i FAM: bioanalytikerne finder deres rette rolle //side 16 Du gør en forskel, når det

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere