Nyt målprogram tiltrådt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt målprogram tiltrådt"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder December 2010 REGIONAL KIROPRAKTORPOLITIK kan få KIROPRAKTORERNE MERE I SPIL Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på kiropraktorernes splinternye målprogram, som blev vedtaget på Dansk Kiropraktor Forenings nyligt afholdte årsmøde. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen, og at vi for alvor vil spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel. Målprogrammet adresserer en række af de store udfordringer, sundhedsvæsenet står over for i de kommende år og skitserer, hvordan professionen kan påtage sig et mere proaktivt medansvar og bidrage til at finde løsninger på dem. Læs formandens præsentation af målprogrammet på side 12 i bladet. For at komme mere i spil skal vi geares til at indtage en frontposition i forhold til de strategier, det danske sundhedsvæsen arbejder efter i dag. En position med fokus på bl.a. dokumentation, standardisering, fleksibilitet og udvikling. Der er kun gode grunde til at tænke kiropraktorerne som en naturlig del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Kiropraktorernes kompetencer skal stilles helt og fuldt til rådighed både i primærsektoren og på sygehusene. Her ligger den primære integrationsopgave. Vi kan med stor glæde konstatere, at regionerne gerne vil have os mere i spil. Som led i de seneste praksisoverenskomstforhandlinger mellem DKF og Regionernes Lønnings- og Takstnævn bebudede regionerne, at de planlægger et større projekt om kiropraktorernes rolle og opgaver i fremtidens sundhedsvæsen, en egentlig regional kiropraktorpolitik, og at der også arbejdes på en samlet kvalitetsstrategi for hele praksissektoren. Formålet med en regional kiropraktorpolitik er at belyse kiropraktorernes kompetencer og potentiale for bl.a. at afklare, hvordan kiropraktorerne kan være med til at løfte nogle af de opgaver, der presser sig på, når der tales omopgavefordeling og opgaveglidning. Der er kun gode grunde til at tænke kiropraktorerne som en naturlig del af et sammenhængende sundhedsvæsen. Kiropraktorernes kompetencer skal stilles helt og fuldt til rådighed både i primærsektoren og på sygehusene. Her ligger den primære integrationsopgave. På Kiropraktorfondens forskningstemadag i september signalerede Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, at der er behov for at tænke i nye baner og benytte potentialet i alle relevante faggrupper for bl.a. at imødekomme udsigten til personalemangel i sundhedsvæsenet. Kiropraktorerne blev også nævnt i regionernes strategi om etablering af større læge- og sundhedshuse, hvor flere forskellige faggrupper fx arbejder under samme tag. Også på kvalitetsområdet har regionerne og kiropraktorerne mange samstemmende visioner og interesser. Bl.a. når det gælder udarbejdelse af kliniske retningslinjer og udmøntning af Den Danske Kvalitetsmodel fx videreudvikling af det succesfulde kvalitetssikringsprojekt, NIP-kiropraktik, der er gennemført i regi af det Det Nationale Indikatorprojekt (NIP). Så snart kvalitetsstrategien for praksissektoren og projektet om kiropraktorernes rolle foreligger, er det aftalt, at vi skal mødes med regionerne for at drøfte, hvordan kiropraktorerne kan tænkes ind i initiativerne. Udmeldingerne fra regionerne passer på mange områder som fod i hose med DKF s nye målprogram, og vi ser meget positivt på, at man fra regionernes side nu aktivt åbner op for at få professionen mere i spil. Men som bekendt skal man ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Intentionerne er gode, men vi er før blevet skuffede, så det skal blive interessant at se, om der er alvor bag udmeldingerne. 2 KIROPRAKTOREN NR

3 NR KIROPRAKTOREN NR NYT Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Indhold 02 Leder: REGIONAL KIROPRAKTORPOLITIK kan få KIROPRAKTORERNE MERE I SPIL 04 Tema: NYt målprogram og principielle debatter Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som fandt sted i Horsens den 13. november Forsamlingen tiltrådte foreningens nye politiske målprogram og valgte 2 nye medlemmer til bestyrelsen. 06 TEMA: NYE POLITISKE ILDSJÆLE I BESTYRELSEN Med rosende ord og stor tak fra formanden forlod næstformand Jacob West og bestyrelsesmedlem Jakob Van Dijk bestyrelsen. Jørn Eichhorn og Anders Jørgensen blev valgt ind som nye medlemmer. 08 TEMA: FRA FORBEREDELSE TIL RESULTATER - uddrag af formandens beretning Et af årets store bedrifter, er, at vi har formuleret en fremtidig strategi for mere samspil. Vi kalder derfor det nye målprogram Kiropraktorerne i spil. Men de andre store årsresultater viser, at vi er tyvstartet med processen. Både den perspektivrige praksisoverenskomst og den nye hjemmeside med det multifunktionelle medlemsforum understøtter på flotteste vis målprogrammet, sagde formand Peter Kryger-Baggesen. 12 TEMA: KIROPRAKTORERNE I SPIL - Det nye målprogram med formandens ord Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på vores splinternye målprogram. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen: Vi vil sænke paraderne og for alvor spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel. 14 TEMA: Faglige grænseflader til debat Godt 150 fagligt interesserede kiropraktorer var fredag den 12. november samlet til DSKKB s faglige arrangement for bl.a. at høre kiropraktor Mette Jensen Stockendahl præsentere sin ph.d-afhandling og høre om den nye kandidatuddannelse i fysioterapi. 15 NIKKB-NYT 20 Rekordstor søgning til postgraduat efteruddannelse Ved efterårets ansøgningsrunde til Kiropraktorfonden oversteg ansøgningerne inden for postgraduat uddannelse for første gang i mange år antallet af ansøgninger til forskningsprojekter. Antallet af ansøgninger inden for postgraduat uddannelse har ellers ligget rimelig stabilt de senere år, men i 2010 peger udviklingen i retning af en ny tendens. 22 Få råd til pension! Opsparingschef Jørgen Leschly Thorsted fra Willis gennemgår spørgsmål, der er relevante i forhold til pensionsforhold. 24 International kongres for kiropraktorstuderende i Dallas, Texas Den årlige World Congress of Chiropractic Students (WCCS) blev i september måned afholdt i Dallas, Texas, USA. Dette års vært var Parker College of Chiropractic. Der var 21 skoler repræsenteret, fordelt på 10 skoler fra Nordamerika, 1 fra Mellemamerika, 4 fra Europa, 2 fra Sydafrika og 4 fra Australasia. 26 Kort nyt Markedspladsen DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Forsidefoto: DKF s årsmøde på Hotel Opus, Horsens. Fotograf: Uffe Johansen. Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Jakob Bjerre Tanja Skov Carlsen Karina Sol Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 1 Udkommer i uge 7. Deadline for annoncer: 15. januar 2011 Tilrettelæggelse og produktion Tuen-media as KIROPRAKTORFONDEN Rekordbevilling til efteruddannelse KIROPRAKTOREN NR

4 DKF s årsmøde 2010 NYT MÅLPROGRAM og principielle debatter Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som fandt sted i Horsens den 13. november Forsamlingen tiltrådte foreningens nye politiske målprogram og valgte 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Formand Peter Kryger- Baggesen lytter. Kiropraktikken har rodfæstet sig, kæmpet sig til en anerkendelse, som en væsentlig aktør i det danske sundhedsvæsen, når det drejer sig om behandling af lidelser i ryggen og bevægeapparatet i øvrigt, konstaterede 1. næstformand Bente Nielsen (SF) i Region Midtjylland i sin åbningstale. Tillid til kiropraktorerne I det hele taget konstaterede Bente Nielsen, at det går godt for kiropraktikken her til lands. Hun roste bl.a. professionen for at have fået forhandlet en overenskomst med regionerne: - Det er flot, at det i en tid, hvor økonomien, ikke mindst for regionerne, bliver stadig strammere, alligevel er lykkedes at blive enige om en overenskomst for de kommende tre år. En overenskomst, som på en gang sikrer fortsat ordnende honorar- og arbejdsvilkår - om jeg så må sige - for praktiserende kiropraktorer og samtidig skaber muligheder for faglig udvikling og brug af ny teknologi. Bente Nielsen beskrev også sundhedsvæsenets udfordringer, som fordrer, at alle arbejder for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, der kan skabe mest mulig sundhed for pengene: - Jeg er sikker på, at kiropraktikken vil tage sin del af denne opgave på sig, konstaterede hun til slut. Mindeord og pris Efter den traditionsrige optagelse af nyuddannede kiropraktorer blev afdøde, tidligere rådsformand Hans Richard Petersen mindet med et øjebliks stilhed. Professor Jan Hartvigsen uddelte DKF s specialepris til kiropraktorerne Nicolai Klem og Silje Marie Sognnes for specialet Surface EMG in Paraspinal Muscles, som KIRO- PRAKTOREN bringer en artikel om i det nye år. Hilsen fra NIKKB Er der virkelig grund til at fejre 20 års jubilæum? Ja, svarede formanden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) Karsten Uno Petersen, i sin tale. Når det gælder en institution som NIKKB, der formår at producere fremragende resultater år efter år, så er der god grund til at fejre 20 år, som instituttet gjorde i sommer, uddybede han. Også i år har været et foretagsomt år for NIKKB. Karsten Uno Petersen fremhævede bl.a. udviklingen af KirPACS i en version 2.0, den store succes med akutkurser og opstarten af uddannelsen i ultralydsdiagnostik. Rådsformand Nis Alnor berettede om årets arbejde i Dansk Kiropraktor Råd. 1.næstformand for regionsrådet Bente Nielsen, Region Midtjylland, åbnede DKF s årsmøde. Målprogram tiltrådt Selve generalforsamlingen blev indledt med, at formand Pe- Der var blomster, stor tak og bifald til Jakob van Dijk og Jacob West, som stoppede i bestyrelsen. Kiropraktorerne Nicolai Klem og Silje Marie Sognnes modtog DKF s specialepris for opgaven Surface EMG in Paraspinal Muscles. KIROPRAKTOREN bringer senere en artikel om specialet. 4 0KIROPRAKTOREN NR

5 De nyudklækkede kiropraktorer aflagde kiropraktorløftet. Formand for NIKKB, Karsten Uno Petersen, berettede om årets gang på instituttet. Karsten Uno Petersen er også formand for Kiropraktorfonden. ter Kryger-Baggesen aflagde sin åbne mundtlige beretning. Tilfreds fortalte han, at sidste års grundige forberedelser har betydet, at tre store resultater nu er i hus: Nyt politisk målprogram, ny landsoverenskomst med regionerne og ny hjemmeside med medlemsforum. Han gennemgik målprogrammet og overenskomsten, som begge understøtter perspektivrig, faglig udvikling. Læs uddrag fra den åbne tale på de næste par sider. I den lukkede tale luftede formanden overvejelser om interne strukturændringer og en ide om at erstatte det politiske årsmøde med en faglig kongres hvert andet år. Beretningerne og det nye politiske målprogram blev tiltrådt af forsamlingen efter en god debat og megen ros. Som sædvanligt var engagerede medlemmer på talerstolen for at give deres holdning til kende eller spørge bestyrelsen om emner i beretningen eller om foreningens virke generelt. Rådsberetning Formanden for Dansk Kiropraktor Råd (DKR), Nis Alnor, fortalte i sin tale, at rådet i år hovedsagelig har ydet råd og vejledning i klagesager. Han fortalte, at han i de snart syv år, han har været formand, har assisteret over 125 kollegaer i sager. Nis Alnor sluttede med at fortælle om den nye journalbekendtgørelse, som er på trapperne. Her er rådet sammen med DKF blevet inviteret til at afklare relevante problemstillinger, så den tager højde for virkeligheden anno 2010, hvor der er flere aktører end de enkelte behandlere på scenen, fx private udbydere af sundhedsordninger. Uændret kontingent Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, så der bl.a. kan anvendes elektronisk udsendelse af fx generalforsamlingsvarsel. Et medlemsforslag om at om indføre en økonomisk rådgiver samt differentiere kontingentgrupperne yderligere blev ikke vedtaget, men affødte stor debat. Et forslag om at inkorporere udenlandske efteruddannelseskurser i Kiropraktorfondens 3-årige forsøgsordning med kompensation for deltagelse i efteruddannelse blev heller ikke vedtaget. Det økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem, Kent Højer Kristensen, aflagde foreningens regnskab, som blev godkendt med enkelte kommentarer og spørgsmål på DKF s nye bestyrelse fra venstre: Kent Højer Kristensen, Lone Kousgaard, Peter Kryger-Baggesen (formand), Rikke Krüger Jensen, Jørn Eichhorn, Anders Jørgensen og Line Press Sørensen (foto indsat). vejen, og bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev tiltrådt. Nye i bestyrelsen Generalforsamlingen valgte to nye medlemmer til bestyrelsen, idet næstformand Jacob West ikke genopstillede og Jakob van Dijk ønskede at udtræde. De to nye medlemmer er formand for Kiropraktorkredsforening Hovedstaden Jørn Eichhorn, som driver klinik på Frederiksberg, samt Anders Jørgensen, som er ansat i klinik i København. Rikke Krüger Jensen og Lone Kousgaard Jørgensen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand på sit næste møde. Den interne kritiske revisor, Gunvor Jørnsgård, og revisorsuppleant, Kirsten Sillehoved, blev genvalgt. Rådsformand Nis Alnor samt sekretær Kenneth Ramsby, rådsmedlem Annie W. Mikkelsen og rådssuppleant John Petri Petersen blev også genvalgt. Slagelse næste år Kirsten Sillehoved, formand for Kiropraktorkredsforening Sjælland, præsenterede næste års mødested, som bliver Hotel Frederik d. 2 i Slagelse, og efter lidt mere debat under eventuelt sluttede endnu en engageret generalforsamling. TSC Læs åbningstalen ved 1.næstformand Bente Nielsen, Region Midtjylland: Læs det nye målprogram, årsberetning 2010 og formandens åbne tale: Medlemmer kan læse den lukkede tale på DKF Forum. Tidligere rådsformand Hans Richard Pedersen døde i oktober 58 år gammel og blev mindet fra talerstolen af DKF s formand Peter Kryger-Baggesen og nuværende rådsformand Nis Alnor. Birgit Brunshøj og Morten Spangsbjerg skabte livlig debat om yderligere differentiering af kontingentgrupperne. KIROPRAKTOREN NR

6 DKF s årsmøde 2010 NYE POLITISKE ILDSJÆLE I BESTYRELSEN Med rosende ord og stor tak fra formanden forlod næstformand Jacob West og bestyrelsesmedlem Jakob Van Dijk bestyrelsen. Jørn Eichhorn og Anders Jørgensen blev valgt ind som nye medlemmer. Jørn Eichhorn Jørn Eichhorn er formand for KKF Hovedstaden og er medejer af klinikken Kiropraktorerne Frederiksberg. CV: Uddannet fra SDU i Forinden 4 semestre på SDU s matematik-økonomiuddannelse. Turnus i Privathospitalet Valdemar og i Kiropraktisk klinik (Lisbeth Hartvigsen), Odense. Ekstern lektor i radiologi ved SDU fra Ansat i Herlev Kiropraktor Center fra Medstifter af Kiropraktorerne Frederiksberg sammen med Janus Rahr Hjøllund i Klinikken beskæftiger 4 kiropraktorer. Fagpolitik: Siden 2006 formand for Kiropraktorkredsforeningen Hovedstaden. Privat: 38 år, gift & har 3 børn, bor på Frederiksberg. Hvilke forventninger har du til bestyrelsesarbejdet? Personligt ser jeg frem til at få en dybere indsigt i DKF s politiske maskinrum. Jeg har arbejdet med fagpolitik lokalt både internt i foreningen og i forhold til samarbejdet med Region Hovedstaden, hvor jeg har bl.a. har været dybt involveret i tilblivelsen og implementeringen af praksisplanen for kiropraktik. Dette arbejde vil jeg gerne fortsætte og forankre i et landspolitisk perspektiv. Omvendt håber jeg på at kunne medvirke til at styrke DKF s forankring lokalt. Hvad mener du er vigtige kiropraktorpolitiske prioriteter de næste par år? DKF skal udbygge arbejdet for at positionere kiropraktorerne i forhold til nytænkning og opgaveglidning i fremtidens danske sundhedsvæsen, som står over for store udfordringer med stigende krav fra borgernes side. Kiropraktorerne skal gøre sig spilbare i en dialog med beslutningstagere og øvrige faggrupper og aktivt gå ind i nye opgaveområder, når mulighederne byder sig. Vores forskningsmiljø ved SDU er internationalt førende. Det bemærkes både her og rundt omkring i verden. Det giver et ansvar, men også en række muligheder, som vi skal forsøge at inddrage i det politiske arbejde. Anders Jørgensen Anders Jørgensen var meget aktiv i studenterpolitik på SDU og er i dag ansat hos West:Loft, København. CV: Uddannet fra SDU Forinden ba.scient. fra RUC i matematik samt videns- og læringsteorier. Turnus hos West:Loft på Axeltorv, hvor jeg har været ansat siden. Fagpolitik: Formand for Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende (FNKS) Især koncentreret om udvikling af et engageret og fagligt bevidst studiemiljø, forankret i en gennemsigtig organisation. Repræsentant for SDU ved World Congress of Chiropractic Students 2006, 2007 og Især engageret i at sikre et højt ambitionsniveau i medlems- og ud- dannelsespolitik. Ikke mindst relateret til forholdene omkring uddannelserne i Skandinavien. Privat: 38 år. Bor på Nørrebro med Susanne, og med Sarah på 8 år. Hvilke forventninger har du til bestyrelsesarbejdet? Først og fremmest ser jeg frem til at sætte handling bag ordene i vores nye politiske målprogram, men også til at være med til at udvikle DKF som en organisation med stort medlemsengagement og gennemsigtighed. Dermed styrkes vores fælles fundament for fremskridt. Hvad mener du, er vigtige kiropraktorpolitiske prioriteter de næste par år? Vores faglige identitet ser jeg som en af hjørnestenene i det nye målprogram. Ved at identificere og fokusere på det, der forener os, kan vi også sikre rum til vores individuelle variation. Det gør os langt bedre i stand til at fokusere vores indsats på de øvrige områder som kvalitetssikring, integration i sundhedsvæsenet osv. En anden vigtig hjørnesten er at sikre, at uddannelses- og forskningsmiljøet på SDU også i fremtiden er blandt de førende i verden. Det er her, vores fremtid bliver grundlagt. Bestyrelsens kontaktoplysninger: 6 0KIROPRAKTOREN NR

7 Annonce Komplet IT løsning til kiropraktorer CGM Denmark har videreudviklet IT-systemet Xdont, så det nu er skræddersyet til kiropraktorer. Med Xdont kan du holde styr på dine patienter, dine aftaler og din økonomi. Du kan afregne med Sygeforsikringen Danmark og med kommuner via e-fakturering, samt gøre månedsafslutningen nem med massefakturering. Journal-kontinuationen med fraser giver en hurtig og nem behandlingsregistrering m.m. Vi har masser af erfaring! CGM Denmak er i dag Danmarks største leverandør af IT-systemer til praktiserende læger og fysioterapeuter. Xdont anvendes allerede af mere end 90 % af alle danske fysioterapeuter og er således en yderst velafprøvet platform. Nyt navn, samme folk Vi har siden 2008 været ejet af CompuGroup, verdens største leverandør af IT tjenester til den primære sundhedssektor. Derfor skifter Profdoc nu navn til CompuGroup Medical Denmark. Selvom navnet skifter, så leverer vi stadig samme gode service som før. Mere information om Xdont og CGM Denmark kan hentes på vores website: compugroupmedical.dk

8 DKF s årsmøde 2010 FRA FORBEREDELSE TIL RESULTATER - uddrag af formandens beretning Et af årets store bedrifter, er, at vi har formuleret en fremtidig strategi for mere samspil. Vi kalder derfor det nye målprogram Kiropraktorerne i spil. Men de andre store årsresultater viser, at vi er tyvstartet med processen. Både den perspektivrige praksisoverenskomst og den nye hjemmeside med det multifunktionelle medlemsforum understøtter på flotteste vis målprogrammet, sagde formand Peter Kryger-Baggesen. Hotel Opus i Horsens lagde rammer for DKF s årsmøde Kiropraktorerne i spil beskriver ikke bare en retning - men også konkrete mål for, hvordan professionen vil indtage en mere proaktiv position i sundhedsvæsenet. Vi kan og vil gøre endnu mere nytte. Vi kan kun se gode grunde til, at kiropraktik inddrages mere i det fælles arbejde med at finde løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Udfordringer, som består af flere kroniske patienter, flere ældre, øgede krav om kvalitet, specialisering og sammenhængende patientforløb, lægemangel, opgaveglidning og trængt økonomi. Ja, blot for at nævne et par eksempler. At komme mere i spil kræver, at vi bliver mere synkrone med spillereglerne i det danske sundhedsvæsen; det er spilleregler centreret omkring dokumentation, standardisering, fleksibilitet og udvikling. Målprogrammet beskriver aktiviteter, som sigter på at geare vores profession til at spille efter disse regler. Nye mål Udviklingen af de nye mål var fokuseret på strategi, medlemsinddragelse og viden, og den har kastet meget mere af sig end blot selve målformuleringerne. Særlig betydningsfuld var en politisk stakeholderanalyse, som viste, hvordan centrale aktører opfatter professionen, og hvilken vej, de politiske vinde blæser omkring foreningen. Analysen viste, at der var flere uudnyttede muligheder for samspil og alliancer, end vi måske har troet. Foreningen roses for at være en stærk forening medlemstallet taget i betragtning, men får dog på puklen for at være for usynlig. Stakeholderne beskriver kiropraktorerne som dygtige, men også som lonely riders, der har størst interesse i at passe egen butik. Desuden udtrykte stakeholderne usikkerhed om kvaliteten af den behandling, der foregår i kiropraktorklinikkerne samlet set. De savner kliniske retningslinjer for det, der foregår i behandlingen og mere dokumentation for indsats og virkning. Det blev eksplicit nævnt af flere som årsag til, at man er 8 0KIROPRAKTOREN NR

9 DKF s årsmøde 2010» Har nogen en følelse af usikkerhed omkring de mange og fine ord, synes jeg, det er værd at understrege, at der ikke er tale om et kursskifte i forhold til tidligere. Snarere et blandingsprodukt mellem en vision og en handlingsplan, som bygger smukt videre på de sidste års udvikling i den danske kiropraktorprofession. Formand Peter Kryger-Baggesen Bifald fra medlemmer. Tidl. formand Jens Jacobsen. tilbageholdende med at give nye rettigheder og indgå nærmere samarbejde med kiropraktorerne. Dette kan vi naturligvis ikke sidde overhørigt, og det er derfor et gennemgående tema i Kiropraktorerne i spil. Ikke kursskifte Vi tror på Kiropraktorerne i spil. Det er stærkt forankret i medlemsskaren og bygger på viden om det sundhedspolitiske klima. Det er udviklet af en 11-mand stor arbejdsgruppe med en stor beskæftigelsesmæssig og geografisk bredde. Et meget højt antal af jer har desuden engageret deltaget i de debatter og topmøder, som Kiropraktorerne i spil er formuleret på baggrund af. Mange vil ligefrem kunne genkende input helt ned på ordniveau. Har nogen en følelse af usikkerhed omkring de mange og fine ord, synes jeg, det er værd at understrege, at der ikke er tale om et kursskifte i forhold til tidligere. Snarere et blandingsprodukt mellem en vision og en handlingsplan, som bygger smukt videre på de sidste års udvikling i den danske kiropraktorprofession. Ny overenskomst I 2010 opnåede vi andre, store resultater, som understøtter Kiropraktorerne i spil. Først og fremmest er der den ny landsoverenskomst for kiropraktik, som trådte i kraft 1. oktober. Inden for det billeddiagnostiske område lykkedes det næsten at overhale målprogrammet indenom. Hvis kiropraktorer skal positioneres som andet end terapeuter, er det afgørende, at vores diagnostiske muligheder udvides. Her er billeddiagnostikken af hel vital betydning. Det var derfor meget tilfredsstillende, at de sidste tre års til tider frustrerende diskussioner i Moderniseringsudvalget kunne krones med en meget perspektivrig billeddiagnostisk aftale. KIROPRAKTOREN NR

10 DKF s årsmøde 2010 Vi har fået diagnostisk ultralyd som en ny ydelse. Vi har fået fremmet muligheden for, at alle kiropraktorer kan få ret til at henvise til CT- og MR-skanninger. Vi fortsætter med at understøtte digitaliseringen af klinikkernes røntgenanlæg, og aftalen understøtter også vores progressive fælles billedserver KirPACS. Vi har desuden fået klare regler, som sikrer patienten et ensartet tilbud, når klinikker samarbejder om røntgenanlæg. Sidst, men ikke mindst får vi udviklet kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område. at kommunikation mellem kiropraktorerne og de praktiserende læger sættes i system. Arbejdet afventer, at de praktiserende læger bliver færdige med deres overenskomstforhandlinger. Jeg havde et møde med formand Henrik Dibbern i april måned og havde en meget konstruktiv forberedende snak med ham. Frokostpausen. Stor koncentration. Med overenskomsten har vi altså både cementeret og sikret kiropraktorernes billeddiagnostiske muligheder. Kvalitet og kommunikation Kvalitet var også en del af aftalen. Der skal lægges en fælles strategi. Regionerne er på trapperne med en» Inden for det billeddiagnostiske område lykkedes det med overenskomsten næsten at overhale målprogrammet indenom på flere områder. samlet kvalitetsstrategi for hele praksissektoren. Vi har aftalt, at vi derefter drøfter, hvordan vi sikrer, at kiropraktorerne tænkes med. Der skal også gøres en indsats for mere sammenhængende patientforløb. Det er aftalt med regionerne, Udvalg om rolle og opgaver Den sidste del af overenskomstens resultater, jeg vil omtale, går så godt i spænd med målprogrammet, at det næsten er uhyggeligt. Det er nemlig aftalt, at vi skal drøfte kiropraktorernes roller og opgaver i fremtidens sundhedsvæsen sammen med regionerne. Regionerne er i gang med at gøre sig sine tanker om deres ønsker til vores roller og opgaver. De forventer at være færdige i sommeren 2011, hvorefter vi så kan mødes med dem og drøfte fælles strategier og anbefalinger. Vi har jo vores målprogram, som sætter retning for, hvordan vi ser udviklingen de næste fem år. Dét vil være vores diskussionsoplæg. Regionale kapacitetsaftaler Vi har naturligvis måttet indgå en række kompromiser undervejs i forhandlingerne, ligesom vi på et enkelt område, nemlig vedrørende udvikling af den kiropraktiske kapacitet, har haft så modsatrettede synspunkter, at vi ikke engang kunne blive enige om en blød formulering. Her tyder det heldigvis på, at det regionale samarbejde henter nogle resultater hjem, både med generationsskifteaftaler og nye ydernumre rundt omkring. Jeg håber, at vi ad den vej sikrer om end 10 0KIROPRAKTOREN NR

11 DKF s årsmøde 2010 noget langsommere, end vi kunne ønske at alle, der ønsker at praktisere under overenskomstens rammer, kan vælge at gøre det. Web understøtter program En tredje stor bedrift i 2010 er lanceringen af den nye webplatform. Den består af en ny, flot hjemmeside og DKF Forum, som ikke står tilbage for Facebook. Den nye web skal nævnes særligt, fordi den også understøtter Kiropraktorerne I spil. ønsker, at efteruddannelse skal gå ud over tid til familie og venner. Derfor ville vi skabe en model, som gør det muligt i højere grad at placere kurser på hverdage. Bestyrelsen og direktøren lytter opmærksomt. Formanden på talerstolen. Den åbne del af hjemmesiden er en uundværlig platform for en mere udadvendt og opsø-gende strategi. Den lukkede del, DKF Forum, understøtter videndeling, kollegial sparring og debat - helt nødvendige elementer i en proces, hvor vi som profession i højere grad skal koordinere vores indsatser og udvikle os. Vi lancerede DKF Forum efter sommerferien. Hver tredje medlem har aktiveret sin profil, og mange gør brug af de nye funktioner. Medlemmer har taget initiativ til en række interesse-klubber, fx for kiropraktorer, der interesserer sig særligt for idrætskiropraktik. Det er så godt at se, at mulighederne bliver udnyttet. Efteruddannelseskonti I fonden har vi været med til at etablere et forsøg med kompensation til kiropraktorers deltagelse i efteruddannelse på NIKKB. De næste tre år har alle kiropraktorer en efteruddannelseskonto på 6000 kr. årligt. Fra kontoen kan udbetales penge til delvis kompensation af det tab, der følger ved deltagelse i kurser på hverdage. Forsøget er iværksat for at få mere efteruddannelse. En undersøgelse viste, at kiropraktorer ikke Internationale stipendier Kiropraktorfonden har også etableret et stipendium til postgraduat forskeruddannelse i Danmark og er etableret for at tiltrække udenlandsk forskerkapacitet. Det er uhyre vigtigt, at vi hele tiden holder momentum i forskermiljøet, og at der til stadighed er en kritisk masse, som fylder noget. Det forventes, at forskerne tillige har midler med hjemmefra. Den første modtager af stipendiet er norske Ellen Årtung, som bliver tilknyttet NIKKB og SDU. Fortsat arbejde Som min tale har vist, er der ikke andet end gode grunde til at få os mere i spil. Men de resultater, vi selv har præsteret i årets løb, gør det ikke alene. Det kræver fortsat et stort stykke arbejde af foreningen, før de produkter vi har frembragt, folder sig ud i fuldt flor. Vi skal bl.a. have vores eksterne interessenter til at se, hvad de får ud af at spille mere sammen med os. Vi får allerede signaler fra regionerne. Vi bliver allerede budt op til dans, og oplever også flere steder, at invitationen følges op. Kierkegaard sagde: Alle vil udvikling, men ingen vil forandring. Lad os gøre Kierkegaards ord til skamme.kiropraktorerne I spil er noget, vi vil. Læs formandens åbne tale i fuld længde: Medlemmer kan læse formandens lukkede tale på DKF Forum. KIROPRAKTOREN NR

12 DKF s årsmøde 2010 Formand Peter Kryger-Baggesen præsenterer det nye målprogram. KIROPRAKTORERNE I SPIL - Det nye målprogram med formandens ord Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på vores splinternye målprogram. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen: Vi vil sænke paraderne og for alvor spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel, sagde formand Peter Kryger-Baggesen om det nye målprogram i sin åbne beretning. Læs resten af hans præsentation her. Målprogrammet er opdelt i fem temaer: Fortsat fokus på forskning & uddannelse, Synlig kvalitet, Mere samarbejde & kommunikation, Integration med det øvrige sundhedsvæsen og Klar identitet.» Vi mener, det er til fælles gavn ikke mindst for patienterne - at vi bliver en mere central figur i primærsektoren: Kiropraktoren skal være et mere naturligt valg for flere patienter med problemer relateret til bevægeapparatet. Her ligger den primære integrationsopgave. Fortsat fokus på forskning & uddannelse Opblomstringen af kiropraktik som et evidens- og forskningsbaseret klinisk fagområde skal konsolideres. Vi vil fortsat sikre forskning inden for vores område - også gerne den tværfaglige. Dette skal ske ved at understøtte og styrke det enestående forskningsmiljø, vi allerede har. Vi vil også hjælpe til med at rekruttere flere kiropraktorer og klinikker til at deltage i forskningsaktiviteter. Desuden vil vi udarbejde en langsigtet plan for vores forskningsfond, Kiropraktorfonden. Men også afsøge muligheder for, at andre finansieringskilder bidrager til processen. På efteruddannelsesområdet vi vil gerne øge deltagelsen. I dag deltager godt halvdelen af medlemmerne årligt i efteruddannelse ved NIKKB. Vi vil have fat i dem, der ikke kommer af sted. Vi vil derfor afprøve en model for obligatorisk efteruddannelse. Sidst, men ikke mindst vil vi styrke synergien mellem den kiropraktiske virkelighed og den nye viden. Dette skal ske ved at knytte forskningen tættere til den kliniske praksis, så den ny viden gøres operationel. Synlig kvalitet Det er essentielt for professionen, at vi sætter ind med egne initiativer til kvalitetssikring. Vi vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet kliniske retningslinjer. Vi vil sætte turbo på at videreudvikle vores succesfulde lænderygprojekt, NIP-kiropraktik, som implementerer Det Nationale Indikatorprojekts målemetode i kiropraktorpraksis. Metoden, som er en af grundpillerne i Den Danske Kvalitetsmodel, har vist sig at være velegnet til at sikre kvaliteten af vores behandling. Men herudover vil vi udvikle vores egen kvalitetserklæring. Den skal beskrive, hvad en patient kan forvente ved et besøg i en hvilken som helst kiropraktorklinik. Det er tanken, at hver enkelt klinik kan tilslutte sig erklæringen og brande sig med, at klinikken følger visse kvalitetsstandarder. Med disse tiltag vil vi vise omverdenen, at der er standarder for, hvad der foregår i kiropraktorklinikkerne vi ved, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Samarbejde & kommunikation Målene her kredser om, at vi ikke blot skal igangsætte 12 0KIROPRAKTOREN NR

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening

ÅRSRESULTATER. Dansk Kiropraktor Forening årsmøde og gf 11 ÅRSRESULTATER PÅ VEJ MOD ET HØJERE NIVEAU DKF s arbejde har i årets løb først og fremmest handlet om at følge op på store resultater fra 10, men årsresultaterne peger også fremad. De mange

Læs mere

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Fokus på børn og unge: - Sygdom skal forebygges tidligt i livet Af Jan Hartvigsen, kiropraktor, ph.d., professor Seniorforsker ved NIKKB Usunde

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

KIRO PRAKTIK. i kommunen

KIRO PRAKTIK. i kommunen KIRO PRAKTIK i kommunen Tænk kiropraktik ind i kommunens nye sundhedsprofil Allerede i dag har en lang række kommuner og praktiserende kiropraktorer et velfungerende samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 3- årig aftale, der træder i kraft den 1. oktober Hvad kom der ud af denne overenskomstforhandling? En samlet pakke på det billeddiagnostiske område Fortsat fremdrift

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Handlingsplan for efteruddannelsesenheden

Handlingsplan for efteruddannelsesenheden Handlingsplan for efteruddannelsesenheden 2012-14 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK 2 Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik INDHOLD Introduktion side 3 Prioriteter

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening Dansk Kiropraktor Forening Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 2100 København Ø København, den 8. februar 2013 Forhandling 2013 om ændring af Landsoverenskomst om kiropraktik Regionernes

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Forhandling om ændring af overenskomst om kiropraktik - OK 2017

Forhandling om ændring af overenskomst om kiropraktik - OK 2017 Patienter med problemer i bevægeapparatet udgør en meget stor patientgruppe, og kiropraktorer er uddannet til at varetage udredning, diagnosticering, forebyggelse og behandling på specialistniveau. I det

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 005 2017 Ny aftale om kiropraktik Regionernes Lønnings og

Læs mere

Der var lagt op til en dag med aktiv inddragelse af deltagerne, hvor der var indtænkt følgende:

Der var lagt op til en dag med aktiv inddragelse af deltagerne, hvor der var indtænkt følgende: Opsamling Regionerne har afholdt en faglig konference om bl.a. status og erfaringer med pakkeforløb i psykiatrien, kvalitetsmål vedr. pakkeforløb samt udrednings- og behandlingsrettens betydning for pakkeforløbene.

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat. NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led

TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat. NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led NIKKB

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

STUDENTERINFO. Information til DKF s studentermedlemmer. Marts 2010. Orientering fra formanden. Indhold. Kære alle

STUDENTERINFO. Information til DKF s studentermedlemmer. Marts 2010. Orientering fra formanden. Indhold. Kære alle Information til DKF s studentermedlemmer Marts 2010 Indhold Orientering fra formanden Orientering fra formanden Kære alle Information til medlemmer 1. Moderniseringsudvalget 2. Politisk Målsætningsprogram

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014

1. Årsmøde 4. juni Dansk Selskab for Fysioterapi 18. juli Nyhedsbrev Dansk Selskab for Fysioterapi juli 2014 18. juli 2014 Nyhedsbrev juli 2014 1. Årsmøde 4. juni 2014 afholdt deres første årsmøde den 4. juni 2014 på HUSET i Middelfart. På dagen blev en ny bestyrelse valgt ind. Ved generalforsamlingen var 16

Læs mere

Formand Peter Kryger-Baggesens tale ved afslutningen af FAGLIG KONGRES 2012 lørdag 10. november 2012, Odense: Dansk Kiropraktor Forening

Formand Peter Kryger-Baggesens tale ved afslutningen af FAGLIG KONGRES 2012 lørdag 10. november 2012, Odense: Dansk Kiropraktor Forening Formand Peter Kryger-Baggesens tale ved afslutningen af FAGLIG KONGRES 2012 lørdag 10. november 2012, Odense: Dansk Kiropraktor Forening Så står jeg her igen. Men nu beriget med to dages kongres! Jeg kan

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Årsberetning NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

Årsberetning NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Årsberetning 2011 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NIKKB Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Forskerparken

Læs mere

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London

PATIENTUDVALGET SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012. Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN SAMMENHÆNG I PATI- ENTFORLØBET Onsdag den 7. november 2012 Kl. 15.30 til 18.30 på Kings Fund, Maynard 3, Cavendish Square, London Møde nr. 5 Medlemmer: Flemming Pless

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere