SAP - 9 måneder efter go-live

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAP - 9 måneder efter go-live"

Transkript

1 4/2007 Indhold SAP - 9 måneder efter go-live 2 Leder 3 Klimaundersøgelse 5 Sveriges største granitbrud 7 Uddannelsesmesse i Gigantium 11 Ramadan Kareem 12 Salgsakademi 13 Kort nyt 14

2 SAP - 9 måneder efter go-live Af IT-chef Morten Frederiksen og Projektleder Poul Dahl, Group Communication Et ERP-system (Enterprise Resource Planning) som SAP bærer vigtige administrative processer og er dermed rygrad i enhver virksomhed. Udskiftning af et ERP-system er altid en stor og meget vanskelig opgave. Aalborg Portlands SAP-projekt var yderligere besværliggjort af 2 forhold. Dels skulle vi udskifte hele det eksisterende system på én gang, dels skulle projektet gennemføres på engelsk i samarbejde med italienske SAP-konsulenter! Idriftsættelsen Projektet blev igangsat efteråret 2005 og SAP idriftsat den 1. april, 18 måneder og interne projekttimer senere. Idriftsættelsen forløb tilfredsstillende bortset fra 8 dage med kritiske problemer i systemerne til udlevering af løs cement. Her blev den manuelle nødprocedure, som vi havde forberedt, anvendt, så kunderne alligevel fik deres cement. Den første tid med et nyt ERP-system er altid udfordrende og kaotisk. Alting skal læres forfra: Ny brugerflade, nye begreber, nye numre, nye arbejdsgange og ændrede ansvarsfordelinger. Plejer eksisterer ikke længere og hele organisationen er på usikker grund. I denne svære situation oplevede vi i hele organisationen en stor fleksibilitet og en engageret indsats for at få dagligdagen til at fungere med vores nye SAP-system. Status 9 måneder senere Den nye platform er stabiliseret og vore forretningsprocesser afvikles efter planen. Driften af SAP-systemet er meget stabil, og det har endnu ikke været nede. Der er stadig udeståender, men de er under kontrol og antallet reduceres løbende. Grundlæggende SAP-erfaring er opbygget bredt i organisationen, så vi nu igen har mere fast grund under fødderne i dagligdagen. SAP har været en stor udfordring for Aalborg Portland. Vi er kommet rigtig flot igennem, takket være en kæmpe indsats i projektgruppen og et godt samarbejde på tværs af organisationen. Hvad siger brugerne UniPorten har bedt nogle af brugerne fortælle om deres praktiske erfaringer med det nye forretningssystem. Hanne Melgaard Andersen, RDC fokuserer på to forhold: - På den ene side er det er et kolossalt system, hvor man skal holde tungen lige i munden. SAP er et standardsystem, der opleves som mere besværligt i dagligdagen. På den anden side har SAP hjulpet os til at automatisere RDCs fakturabehandling, det er godt. Klaus Jørgen Sørensen, Salg Grå Cement peger på, - at starttidspunktet i april 2007 var uheldigt for Salg, men da den første periode var overstået, er det faktisk gået godt med at bruge det nye system, der er godt integreret på tværs, fx har vi nu fået lagerstyring af pakket cement. Salg og IT fortsætter med at udvikle og tilpasse, og der er endnu udeståender, men Klaus Jørgen mener, at de bliver lukket inden for en passende periode. For Louise Skipper Nielsen, Finans, er SAP et værktøj, hun bruger hele tiden og hun peger på, - at det er tidssvarende at arbejde med i dagligdagen med mange procedurer og skærmbilleder, der gør adskillige arbejdsopgaver lettere. Fx er dokumentation og historik rigtig godt! Det er vigtigt at netop dokumentation er grundig. Det letter arbejdet for dem, der skal følge op på det, vi laver. - I praksis betyder den gode online dokumentation, siger Louise, at brugerne hurtigt kan få adgang til detaljer i transaktioner, fx bogførte fakturaer, som tidligere skulle findes i papirudgaver i vores arkiv. Nu ligger de tilgængeligt for relevante medarbejdere og revision i SAP, det er da smart! Louise peger også på, - at Finans kan agere mere professionelt, når revisorerne kontrollerer; vi skal ikke længere rode i mapper og papirer, amatørtiden er forbi! Louise understreger, at SAP bestemt har budt på udfordringer. - Det kræver tilvending og indlæring, vi skal tilegne os nye kompetencer, men ser man det som en udfordring, er det spændende at være med. Hanne Melgaard Andersen, Klaus Jørgen Sørensen og Louise S. Nielsen. 2

3 Leder Af Formand Mario Ciliberto Fremtidens udfordringer Som jeg tidligere har beskrevet i Uni- Portens leder, står Aalborg Portland Group over for store udfordringer. Budgetprocessen i de seneste måneder har været ekstraordinær hård, hvor et stort pres har været lagt på organisationen for at sikre de nødvendige konkurrencedygtige rammer for de kommende år. Nogle har måske svært ved at forstå, hvorfor kravene til vores effektivitet og indtjening år efter år stiger og at det virker, som om vi i ledelsen aldrig er tilfredse med de resultater, der skabes. Jeg ved, at der arbejdes hårdt rundt omkring i organisationen, og vi viser også gode takter, som giver en god tro på fremtiden. Men når vi sammenligner med vores konkurrenter, så er denne udvikling også meget nødvendigt. Uanset hvor godt vi gør det, så er det altid i sammenligning med vores konkurrenter, at vi skal bedømme resultatet. Tendensen her er, at konkurrencen i de kommende år bliver meget hård, og at kun de stærkeste og bedst forberedte vil kunne overleve på længere sigt. Efter 7 gode år står vi over for en afmatning på stort set alle markeder, hvor kampen bliver hård i de kommende år. Aalborg Portland Groups ejer er godt forberedt. Både strategien og den finansielle styrke er på plads. I de kommende 5 år vil Cementir Group, hvori Aalborg Portland Group spiller en vigtig rolle, ekspandere forretningen aggressivt. Både omsætningen og indtjeningen skal vokse kraftigt og gennem et meget ambitiøst opkøbsprogram vil vores ejer investere intensivt i cement, fabriksbeton og relaterede forretningsområder. Cementir Group kommer dermed til at vokse og forbedre sig på alle væsentlige parametre, og Aalborg Portland Group har store opgaver i denne plan. Dette er en af årsagerne til, at vi udbygger vores globale organisation på en række nøgleområder, så vi er godt forberedte. De kommende år bliver således en udfordring for alle, men det bliver også spændende. Det er, når det bliver svært, at de dygtige viser deres værdi, og jeg er sikker på, at Aalborg Portland Group vil vise, at vi har det, der skal til. Lad mig afslutningsvis ønske alle medarbejdere og deres familier en god Jul og et godt og lykkebringende Nytår. Udbygning af den hvide fabrik i Sinai White. 3

4 Nyt fra de 3 forretningsområder Lars Østergaard Direktør, Aalborg Portland Hvid Cement Frands I. Grex Direktør, Aalborg Portland Grå Cement Søren Ulslev Direktør, Unicon Fabriksbeton Aalborg Portland Hvid Cement I årets 11 måneder ligger vi på budget i Danmark og ca. 5% over realiserede mængder i Vi forventer at være på budget resten af 2007 med et stabilt aktivitetsniveau. På eksportmarkederne ligger vi under budget, hvilket fortrinsvis skyldes en begyndende recession i USA. På øvrige eksportmarkeder forventer vi en positiv udvikling for den resterende del af På det tyske marked arbejdes der særdeles intensivt med gamle og nye kunder og udviklingen forløber særdeles positivt. Salget i Polen forløber ligeledes særdeles tilfredsstillende og i Rusland arbejder vi med nye tiltag til at udvide tonnage for det kommende år. Salget forløber i øvrigt særdeles tilfredsstillende. I Kina er salget forløbet særdeles tilfredsstillende, med speciel fokus på kvalitet og leveringssikkerhed på hjemmemarkedet samt eksportmarkedet. Den nye strategiplan implementeres i den nærmeste fremtid. I Mellemøsten-regionen fortsætter den hektiske byggeaktivitet med uformindsket styrke og vi forventer at afslutte 2007 med et særdeles positivt resultat. Opførelse af den nye produktionlinie forløber efter tidsplanen, og vi forventer at igangsætte produktion ved udgangen af I Fjernøsten forventer vi en stabil indtjening og afsætning for resten af året, med en pæn aktivitet over hele Regionen samt et tilfredsstillende resultat for Det Hvide Forretningsområde holder budgettet for 2007 og vi forventer samlet at indfri forventningerne har været et udfordrende år for det hvide forretningsområde med mange betydelige udviklingsprojekter. Alle medarbejdere har ydet en flot indsats - tak for det! Jeg ønsker jer alle en glædelig Jul og et godt Nytår! 4 Aalborg Portland Grå Cement 2007 har været et begivenhedsrigt år for Aalborg Portland Grå Cement. Efterspørgslen i byggebranchen har skabt travlhed på alle fronter, men vi har, takket været alles indsats, været i stand til at levere fra dag til dag i overensstemmelse med vores målsætning. Indførelsen af SAP har krævet en ekstraordinær indsats ved implementeringen og også med at udarbejde budget Jeg har store forventninger til, at de gennemførte organisationsændringer vil styrke os på alle fronter. For at sikre synlighed i sammenhængene mellem organisation og processer har jeg iværksat en opdatering af vores procesledelsessystem. Dette arbejde vil være tilendebragt med udgangen af Men jeg vil understrege, at vi i en foranderlig verden konstant må have fokus på at vi har de rette evner på de rette steder for at sikre, at vi til enhver tid kan møde de udfordringer, som vi står overfor. Vi har gjort det godt i Her tænker jeg ikke mindst på, at vi fortsat lykkes med at få det optimale ud af produktionsanlægget. Derudover er der grund til at anerkende den store og kompetente arbejdsindsats, der er blevet lagt for dagen i alle Aalborg Portland Grå Cements funktioner. Arbejdet med budget 2008 viser, at vi igen er stillet overfor store udfordringer på udviklingen i energi- og brændselspriser, men også på CO 2 -området, hvor vi skal gøre en stor indsats. Der er også et stigende pres på vore markeder; vi skal derfor arbejde endnu stærkere på at give vore kunder den bedste samlede løsning til opfyldelse af deres behov. Vi må derfor forsat lægge os i selen i en hverdag, der fordrer omkostningsbevidsthed, samarbejde, ansvarlighed, opfindsomhed og kompetence. Glædelig Jul og godt Nytår til alle! Unicon 2007 har været et rigtig godt år for Unicon. Aktivitetsniveauet har været meget højt og det har givet store og spændende udfordringer. På det skandinaviske marked ser vi begyndende tegn på, at vi er nået til et vendepunkt. På det danske marked er boligsalget stoppet, og vi kan se en nedgang i vores salg og volumener. I Norge og Sverige er der stadig fuld fart på salg og volumener. Forventningerne til det danske marked i 2008 er, at vi får en nedgang på 6-8%. Vi ser ikke den samme nedgang i Norge og Sverige; men vi ved erfaringsmæssigt, at en nedgang i Skandinavien ofte starter i Danmark og derefter spredes til de øvrige nordiske lande. Udviklingen i markedet giver os en række udfordringer med at tilpasse os til nye tider, hvor kamp om markedsandele og kunder vil blive forstærket. Vi har en ambition om at fastholde og udvikle vores position. For at nå dette mål, skal vi produktudvikle, blive bedre til at sælge, producere og distribuere til lavere omkostninger og blive bedre til at planlægge og lede virksomheden. Kort sagt skal vi hele tiden blive bedre til alt, hvad vi laver. Der er lavet et fint introduktionsprogram for mig, som jeg stadig er i gang med. Det er en fornøjelse at komme rundt og hilse på folk og lære om Unicon. Det er min oplevelse, at folk er positive, fulde af energi og engagement. Der er en god indstilling og vilje til at arbejde for Unicon og skabe resultater. Tak til alle for en stor og flot indsats i året, der snart er gået. Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer alle om at gøre Unicon til en endnu bedre virksomhed.

5 Blir du hørt og forstått på jobben? Er sjefen OK? Af Trygve Stuevold, Trondheim Slike spørsmål blir samtlige Uniconansatte i Norge konfrontert med i høst. Det er personalsjef Trond Bjørnstad som står bak, og han vil vite det meste: Er arbeidsmengden passelig? Har du de hjelpemidlene du trenger? Skjer det endringer til det bedre på din arbeidsplass? Eller har du lyst til å slutte? I litt popularisert form er dette spørsmål hentet fra spørreskjemaet Unicon-ledelsen har sendt sine medarbeidere, med henstilling om å få ærlige svar. Når den nettbaserte medarbeiderundersøkelse er gjennomført i Norge, vil Human Resources Danmark evaluere den med tanke på å implementere opplegget også i de øvrige Unicon-landene. Undersøkelsen er å betrakte som et nødvendig hjelpemiddel i Unicons systematiske utviklingsarbeid, opplyser personalsjef Trond Bjørnstad. - I bunn og grunn handler det om å ha en god arbeidsplass, og om å identifisere områder vi må jobbe videre med. Vi hadde en tilsvarende undersøkelse i 2002, men da på papir og ikke via nett. Da var svarprosenten 49. Denne gangen håper jeg på 80, sier Bjørnstad og fortsetter: Med jevne mellomrom må vi kartlegge hva folk egentlig mener om å jobbe i Unicon, hvordan hverdagen oppleves i de ulike delene av selskapet. De som har skoen på, vet best hvor den trykker, som kjent. Vi ønsker med andre ord å skaffe oss et mest mulig konkret og riktig grunnlag for videre utvikling av selskapet, sier Trond Bjørnstad. Han understreker at ingen behøver være redde for å svare «rett fra levra». Skjemaene blir behandlet anonymt og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. Etter at undersøkelsen er gjennomført, vil vi sitte igjen med et tydeligere bilde av bedriften, en klarere forståelse av hvilke problemstillinger og utfordringer vi bør gripe fatt i. Oppfølgingsarbeidet blir viktig. Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert for alle som har deltatt, og sammen skal vi så utarbeide en handlingsplan for å gjøre forbedringer der det trengs. På sikt skal vi gjennomføre nye medarbeiderundersøkelser og sjekke om planene har lyktes, sier personalsjef Trond Bjørnstad. - Vi vil gjennomføre en ny undersøkelse om ett og et halvt år. Der vil vi se om oppfølgingen fra denne undersøkelsen virker, og ta tak i nye utfordringer, sier personalsjef Trond Bjørnstad i Unicon. 5

6 Sydsten vokser om kap med Øresundsregionen Af Ulla Schade, Journalist Øresundsregionen vokser på alle ledder og kanter. Det gør Sydsten også, og væksten ser ud til at fortsætte et par år endnu. Da Unicon i 1993 indgik i ejerskabet af Sydsten var målet at udvide aktivitetsområdet til Sydsverige som en naturlig konsekvens af etableringen af den faste Øresundsforbindelse. De store forventninger om øget byggeaktivitet er i den grad blevet indfriet - og mere til. I dag dækker Unicon og Sydsten hver sit marked og supplerer hinanden fint i Øresundsregionen. Markedsboom i Sydsverige Sydsten har hovedkontor i Malmø, et af de hurtigst voksende byområder i regionen. - Da Øresundsbroen stod færdig i 2000, var vi overbevist om, at vi ikke ville komme til at opleve så stort et projekt igen. I dag ved vi bedre, fortæller direktør Kaj Grönvall, Sydsten. En række store anlægsprojekter har nærmest fået markedet til at eksplodere i bestræbelserne på at lette trafikken og styrke interaktionen på tværs af Sundet. Det har smittet positivt af på Sydsten, der i flere omgange har udvidet medarbejderstaben for at følge med efterspørgslen. Den historisk høje efterspørgsel efter beton og granit er især drevet af projektet omkring Citytunnelen, der skal forbinde Malmø Centralstation med Øresundsbroen. Det afløses af et mindst lige så stort projekt med opførelse af en ny bydel i Hyllie syd for Malmø. - De store infrastrukturprojekter er spektakulære som visitkort udadtil. Det er her, vi for alvor får lov at vise omverdenen, hvad Sydsten kan løfte. Men det er boligbyggeriet, der holder os gående på længere sigt. Den type projekter er i gang overalt i Malmø lige nu, bl.a. fordi stadig flere danskere vælger at flytte over på den anden side af Sundet, fortæller Kaj Grönvall. Genanvendelse som vækstområde Sydsten har etableret en fabrik i Malmø, der tager imod asfalt, beton grus og jord til genanvendelse. Det modtagne materiale renses for træstykker, plast og andet forurenende materiale. Derefter knuses materialet, sorteres og sælges igen som rene produkter. - Når vi ser på samfundets udvikling og den øgede miljøbevidsthed, er genanvendelse helt klart et forretningsområde i vækst. Og det er tilmed en god forretning. Mange nye medarbejdere Der er kommet rigtig mange nye medarbejdere til over de seneste fem år i kraft af både virksomhedens vækst og generationsskifte. - Det har i sig selv været en stor udfordring, som jeg synes vi har håndteret rigtig godt. Vi har længe befundet os i en højkonjunktur, som har sat fart i væksten. Nu skal vi befæste vores position med den nuværende medarbejderstab. Efter de seneste store projekter er vi på vej ind i et mere normalt marked - hvad det så end vil sige, slutter Kaj Grönvall. Sydsten har leveret store mængder beton og granit til Citytunnelen, der skal knytte Malmø City tættere sammen med Øresundsbroen og København. Tunnelen står efter planen klar i FAKTA OM SYDSTEN Sydsten er førende inden for fabriksbeton, tilslagsmaterialer og granitprodukter og opererer i den sydvestlige del af Sverige med 12 betonfabrikker, 1 genvindingsfabrik, 5 stenbrud og 8 grusgrave. I 2007 kommer Sydstens produktion op på 3 mio. tons granitskærver, m3 fabriksbeton og tons grus og sand. Omsætningen forventes at blive 540 mio. SEK med omkring 150 medarbejdere.

7 Sveriges største granitbrud Af Ulla Schade, Journalist Der hvor Sydsten for alvor adskiller sig fra det øvrige Unicon er aktiviteterne omkring brydning af granit. Under den igangværende højkonjunktur er der året rundt en livlig lastbiltrafik fra Sydstens granitbrud i Dalby til alle dele af Skåne. - Der hentes omkring tons granit fra Dalby hver dag. Omregnet med arbejdstimer og antallet af lastbiler svarer det til, at en fyldt bil forlader Dalby hvert andet minut. Det er enorme mængder, vi taler om, og sådan har det været gennem hele 2007, fortæller Hans Orre, områdeansvarlig for granit- og grusprodukter. Øresundsbroen var den helt store aftager med tons granitskærver som betonballast til selve broen og 1,3 mio. tons granitsten til etablering af den kunstige ø, Peberholm, i Øresund. I 2007 er der leveret i alt tons granitsten til anlægsarbejdet omkring Citytunnelen i Malmø. 115 års granitbrydning Historien om stenbruddet i Dalby går helt tilbage til 1893, da man havde behov for sten til bygning af en jernbane til Malmø. Det var den spæde start på en omfattende stenindustri, der har udviklet Sydsten til Skånes førende producent med tre millioner tons granitsten pr. år fordelt på fem stenbrud og mere end 100 forskellige produkter, primært til vejbyggeri, asfalt og betonproduktion.. granit, der i store stykker transporteres med trucks til en forknuser. Her begynder neddelingen af materialet, der med transportbånd føres videre til efterknusere, hvor det i flere trin bearbejdes til mindre fraktioner. Hele processen kan styres af to operatører fra et centralt kontrolrum. Maskinerne har taget over Brydning af granitsten foregik manuelt helt op til Når der skulle laves sprænghuller i bjerget, ville én mand vride bordet, mens to andre slog på boret med hammere. Det hårde fysiske arbejde var meget ressourcekrævende. Med 500 mand i arbejdsstyrken omkring 1920 udviklede der sig omkring Dalby et lokalsamfund med arbejderboliger, børnehaver, skoler og eget hospital. Dengang blev der brudt tons granitsten om året. Siden har maskinerne overtaget det hårde arbejde, og i dag ligger produktionen i Dalby på 2 mio. tons granit med kun 40 medarbejdere. Det er muligt, fordi der gennem årene er investeret massivt i maskiner, udstyr, biler og anden ny teknologi, der forenkler arbejdet. Naturen til låns Hans Orre forudser, at der i Dalby er granit nok til de næste 50 år. Men den dag, hvor de sidste sten er knust, kommer bruddet ikke til at ligge tilbage som ar i landskabet. Sydsten gør meget ud af at genetablere de områder, hvor der er gravet efter råstoffer. - Til sin tid vil stenbruddet i Dalby blive omdannet til en fin badesø. Vi låner ressourcer af samfundet, og så længe vi gør det ordentligt uden at misbruge naturen, får vi lov at fortsætte vores virksomhed, pointerer Hans Orre. Lovén-søen er som et af Lunds mest populære udflugtsmål et godt eksempel på et stenbrud, der i dag er genetableret som rekreativt område. Granit er natursten, der sprænges ud af klipper og forarbejdes. Med én ladning dynamit sprænges tons 7

8 En virksomhed med energi og drive Af Journalist Ulla Schade Det er Sørens Ulslevs umiddelbare indtryk efter de første tre uger som frontfigur i Unicon. - Årsfesten den 3. november i Århus var mit første rigtige møde med Unicon et meget vellykket arrangement for de 800 fremmødte og en fantastisk god stemning. Her mødte jeg rigtig mange søde og positive mennesker, der udtrykte stolthed og glæde over deres virksomhed. Efter kun tre uger er jeg blevet bekræftet i, at der i Unicon ligger en masse energi og et potentiale, der gør, at vi virkelig kan rykke. Søren Ulslev er 52 år og har tilbragt hele sin omfattende karriere i den skandinaviske byggeindustri. Han har siden 1990 arbejdet med ledelse på forskellige niveauer i NCC Koncernen, fra 2001 som adm. direktør. Ulslev er oprindelig uddannet Akademiingeniør fra DTU s Bygningslinje, som han siden har suppleret med en management uddannelse fra CEDEP/ Insead i Frankrig. Fra kunde til leverandør Med sin fortid i NCC kender Søren Ulslev Unicon fra kundesiden. Han har hele vejen igennem oplevet Unicon som en god samarbejdspartner, der leverer til tiden og til en konkurrencedygtig pris. Derfor var han heller ikke i tvivl, da direktørstillingen blev aktuel. - Unicon er som en del af Aalborg Portland og Cementir en stor og spændende virksomhed med en stærk markedsposition, gode fremtidsvisioner og et kapitalgrundlag, der gør det muligt at føre visionerne ud i livet. Efter mange år i entreprenørbranchen var jeg tiltrukket af tanken om at prøve kræfter med en industrivirksomhed inden for samme branche. Nu bliver jeg leverandør til mine gamle kolleger og konkurrenter. 8 Fin velkomst Søren Ulslev tyvstartede sidst i oktober med en tur rundt til ledelsen i Danmark, Norge og Sverige. Ellers er de første uger på posten gået med budgetplanlægning for Der ligger for mig en kæmpeopgave i at forstå virksomheden og sætte mig ind i de tal og forudsætninger, der ligger bag budgettet. Når det er slut i december, bliver der tid til at fortsætte rundturen i virksomheden. Jeg er blevet mødt meget positivt, og det er mit indtryk, at folk er engagerede og virkelig kæmper for Unicon. Derfor glæder jeg mig meget til at komme ud på fabrikkerne og køre med chaufførerne, understreger Søren Ulslev, der føler sig hjemme på byggepladser og ikke er bange for at få beton på støvlerne. Min dør er åben for medarbejderne Åbenhed og handlekraft er noget af det, der kendetegner Søren Ulslevs lederstil, og han går stærkt ind for værdibaseret ledelse. - Ærlighed, fairness, tillid, respekt er vigtige værdier i det fundament, vi skal bygge vores samarbejde på. Min dør står altid åben, hvis medarbejderne vil have en snak. Folk oplever mig normalt som et venligt og flinkt menneske, men også som en konsekvent leder, der ikke er bange for at tage beslutninger og føre dem ud i livet. Arbejdsglæde forudsætning for succes Nu og her ser Søren Ulslev en række udfordringer for Unicon. - Unicon gør det godt, men kan og skal gøre det endnu bedre. Vi er ikke blot markedsledende, men også en dominerende spiller på fabriksbeton. Konjunkturerne er ved at vende, og det bliver en stor udfordring at tilpasse virksomheden og fastholde vores nuværende position i et faldende marked. Søren Ulslev har med sin fortid i NCC mangeårig erfaring i den skandinaviske byggeindustri, hvor han kender kunderne og har opbygget et solidt netværk, der kan komme Unicon til gode. En af mulighederne er at øge fokus på løsningssalg frem for grå kubikmeter. Helt sikkert er det, at der vil komme er række større og mindre forandringer, som vil udfordre os alle. For mig er det vigtigste, at vi tackler den nye markedssituation, de kommende forandringer og udfordringer på en måde, så medarbejderne kan opretholde arbejdsglæden. Jeg tror på, at medarbejdernes energi og arbejdsglæde er den grundlæggende forudsætning for virksomhedens succes. I fritiden afløses betonen af mere bløde familieværdier. Privat er Søren Ulslev gift med Marianne, der er læge, og sammen har de to voksne børn, Alexander på 17, og Frederikke på 23. I sommerhalvåret vil man ofte finde Søren Ulslev ombord i familiens sejlbåd, som i seneste år har været rammen om sommertogter i de danske farvande. Om vinteren skal man til de franske alper for at finde ham på ski med familie og venner.

9 Valgmøder på Aalborg Portland for medarbejdere Af projektleder Poul Dahl, Group Communication Nu hvor valget er overstået og en ny dansk regering dannet, kan det virke ganske historisk at skrive om valg, men forinden vi kom til valgdagen, blev der gennemført to møder på Aalborg Portland i Aalborg. Møderne kom i stand efter henvendelse fra partierne, og vi syntes, at det kunne være en god lejlighed for virksomheden og dens medarbejder til bl.a. at præsentere erhvervssynspunkter samtidig med, at det faldt godt i tråd med vores politik om at være en åben virksomhed over for det politiske system. Først var der dialogmøde med tre konservative ministre: Erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen, justitsminister Lene Espersen og transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen - tre fremtrædende ministre heraf to nordjyske med stor indflydelse på vilkår for at drive erhverv i Danmark. Under besøget fik bestyrelsesformand Mario Ciliberto lejlighed til at ridse vigtige erhvervstemaer op for ministrene, inden de, efter en rundtur på cementfabrikken, mødte medarbejderne til et dialogmøde i virksomhedens forsamlingsbygning. for Venstre, Tina Nedergaard, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted og folketingskandidat for Det Radikale Venstre, Vagn Kvist. De to sidst nævnte dukkede dog ikke op, men det gav jo så mere taletid til de øvrige politikere, der fik rig lejlighed til at præsentere hovedemner fra deres politik og svare på medarbejdernes spørgsmål. Alt i alt et par interessante møder, hvor medarbejderne fik lejlighed til at møde fremtrædende ministre og politikere høre deres synspunkter - stille spørgsmål og blive klogere på væsentlige politiske emner, inden de skulle sætte deres kryds tirsdag den 13. november. Jakob Axel Nielsen, Tina Nedergaard og Rasmus Prehn til valgmøde på Aalborg Portland. Dernæst var der dagen inden valget igen indbudt til valgmøde. Denne gang var medarbejderne indbudt til at møde fem nordjyske politikere: Transport- og energiminister Jakob Axel Nielsen, de Konservative, folketingsmedlem for Socialdemokraterne, Rasmus Prehn, folketingsmedlem 9

10 Pensionistfest på Aalborg Portland Af Afdelingsleder Steen Skrubbeltrang, Aalborg Portland Grå cement For 26. gang inviterede Aalborg Portland Grå cement sine pensionerede medarbejdere til Pensionistfest, og for 8. gang blev festen afholdt i Velfærdsbygningen i Aalborg, der dannede en perfekt ramme om arrangementet. Der var inviteret 335 pensionister, og 188 sagde ja tak til at komme. Hovedparten var fra det nordjyske område, men der var også deltagere fra Sønderjylland, Fyn, Sjælland og sågar Bornholm, hvor Børge Olsen tog af sted kl. 6 om morgenen og ikke var hjemme igen før ved midnatstid. Aldersmæssigt var der atter stor spredning, fra den helt nye efterlønner til seniorpensionisten på godt 90! Der blev udvekslet minder blandt deltagerne, og der blev fortalt mange historier fra dengang, det var dem, der drev virksomheden; de historier er vist ikke blevet dårligere med tiden! Pensionisterne havde også mulighed for at besøge deres tidligere arbejdsplads og kollegaer på fabrik og i administration eller tage med på en bustur rundt i området, hvor der var lejlighed til se, hvilke ændringer, der er sket. Pensionistfesten er en god anledning til at mindes og til at bevare forbindelsen mellem fortid og nutid, som direktør Frands I. Grex sagde i sin tale til deltagerne. 10 Glade cementpensionister fester i Velfærdsbygningen i Aalborg.

11 Job- og Uddannelsesbazaar i Gigantium Af Karina Knudsen, HR, Aalborg Portland Grå cement Tirsdag den 20. november deltog Aalborg Portland Grå cement i Integrationsministeriets Job- og Uddannelsesbazaar - Brug for alle unge, som blev gennemført i Gigantium i Aalborg. Formålet med Job- og Uddannelsesbazaaren var at give alle unge under 25 år, særligt unge med anden etnisk baggrund end dansk, inspiration til fremtidige job- og uddannelsesmuligheder i Nordjylland. Målet for Aalborg Portland var at præsentere virksomheden som en attraktiv virksomhed, hvor eleverne kan få en uddannelse i særklasse. Aalborg Portland var særligt udvalgt og inviteret sammen med 40 andre virksomheder og institutioner samt ungdomsskoler og videregående uddannelser. Der var Jobsamtale workshop, hvor eleverne kunne prøve en jobsamtale og få gode råd med udgangspunkt i et konkret job eller praktikplads. Desuden var der rollemodeloplæg fra 4 rollemodeller. Rollemodellerne havde forskellig etnisk baggrund og fortalte om, hvilke overvejelser de havde gjort sig, inden de valgte deres uddannelser. Men også hvilke forhindringer de var stødt på undervejs, og hvad de havde gjort for at komme videre til deres drømmejob. Hvem besøgte bazaaren? Der var tilmeldt elever fra hele Nordjylland og de var bl.a. fordelt på 9. og 10. klasse, grundforløb på tekniske skoler og handelsskoler samt afgangsklasser fra gymnasiale uddannelser som fx HHX og HTX. Fra Aalborg Portland deltog Karina Knudsen, Marlene D. Jensen, Rune Korshøj og Philip Hansen. Der blev gået til den for at komme i kontakt med de unge, og Aalborg Portlands stand var godt besøgt. Hele 300 havde i tidsrummet kl været forbi og deltaget i vores konkurrence. Vi håber at vores deltagelse i Job- og Uddannelsesbazaaren giver flere dygtige unge lyst til at tage sin uddannelse på Aalborg Portland. Marlene hjælper med at udfylde spørgeskemaet. Mange unge deltog i konkurrencen. 11

12 Ramadan Kareem - Blessed Ramadan hvordan og hvad betyder den for cementforretningen Af Yasser Mohamed Osaily, Sales Manager, Sinai White Portland Cement Hvert år fejrer Muslimer over hele verden den Hellige måned Ramadanen. Under Ramadanen, en periode på ca. 30 dage, lutres sjæl og legeme følelsesmæssigt og åndeligt gennem bønner og faste. Hertil kommer en høj besøgsaktivitet med venner og familie efter Iftar- og Tarawee7- bønnemøder. Gennem hele Ramadan-perioden er det ikke tilladt at indtage mad og drikke fra solopgang til solnedgang, og fasten overholdes meget strengt. Samtidig øges samværet med familie og venner meget, isæt med familiemedlemmer, der bor i fjerne egne af landet. Dagene ændres markant, og normal arbejdstid forkortes med adskillige timer hver dag i ugen især, p.g.a. den særlige Maghreb Solnedgangs-bøn, hvor familiemedlemmer og venner samles om Iftar-måltidet, det officielle måltid i Ramadan-perioden, ulig resten af året hvor måltider indtages på alle tidspunkter, afhængig af tid og arbejde. Disse sociale samværsformer og Tarawee7 midnats-bønnen, der udføres efter Maghreb, samt selve fasten er alle medvirkende til en markant reduceret aktivitet i løbet af en normal arbejdsdag. Normale åbnings- og lukketider ændres radikalt, og især byggeindustrien berøres særlig kraftigt. Omsætningen af byggematerialer, stål, cement etc. er på et absolut minimum i denne periode. Ved Ramadanens afslutning kommer den store fest Eid El Fetr, som afslutter den åndelige og følelsesmæssige renselse af sjæl og legeme, der medvirker til at alle er parat til at starte på et nyt år. Efter en længere ferieperiode er alle således rede til at genoptage dagligdagen med nye friske kræfter. Iftar-måltidet er derfor en vigtig del af Ramadanen, da denne ceremoni medfører en stærk åndelig værdi i Ramadan-måneden. 12 Familiemedlemmer og venner samles om Iftar-måltidet.

13 Salgsakademiet Af Trond Bjørnstad, Personalsjef Grunnsteinen er lagt for en ny utvikling i Unicon! Salgsakademiet er gjennomført i 5 moduler over nesten 2 år med ca 50 deltagere fra Unicon Norge/Danmark og Sydsten i Sverige. Hele vår salgsorganisasjon har gjennomgått et kompetanseløft i dette viktige faget. Når alle skal med, så er det fordi Unicon er en sterk teambedrift. Samspillet mellom Salg, Produksjon, Kundesenter og Teknologi er helt avgjørende for et godt salg - og et godt salg er når vi spiller leveransen helt i mål etter det som er avtalt og får en glad kunde. Formålet med Salgsakademiet har vært å satse massivt på oppbyggingen av en profesjonell salgsorganisasjon, slik at vi kan skille oss ut fra konkurrentene og skape merverdier i salget. Merverdiene kan være flere m3 på prosjektet, vekst i tilleggssalg og tjenester, ny kreativitet hos arkitekter og byggherrer med betong og en riktig pris til kunden i forhold til vår ressursinnsats og kundens potensiale for fremtiden m.m. Vi har utrolig mye å hente! Allerede i løpet av Salgsakademiet har vi sett gode resultater av nye arbeidsmåter, og nå må vi holde tak i den nye kompetansen og videreutvikle den i hverdagen. Dette er så viktig at vi i 2007 vil sjekke ut hvor langt vi er kommet i å bruke det vi har lært, og korrigere adferd der dette ikke er godt nok. Vi vil også tilby etteropplæring av de som er nye eller som Team Honda på avslutningen for siste salgsmodul, Helge-Ivar Frederiksen, Salgsleder, Per Dahl, Salgsleder, Terje Kokkin, Salgssjef, Berit G. Petersen, Sjefsteknolog, Stein Tosterud, Adm. dir. Norge, Mona Hansen, Salgssekretær og Kjell Birkely, Salgsleder/Innesalg. Maiken Flotvik og Eivind Heimdal var ikke tilstede, da bildet ble tatt. kom inn underveis i opplæringen. Det vil også bli en Salgskonferanse i 2008 for å fornye og oppdatere våre salgsverktøy å høste erfaringer og resultater fra hverandre. Hva har man så lært som deltager på Salgsakademiet? Den første modulen la vekt på målstyring gjennom innføring og bruk av salgsrapporter. Man lærte å styre etter viktige økonomiske nøkkeltall. I tillegg ble mye tid brukt til å lære hvordan man skal prioritere og segmentere kundene. Modul 2 la vekt på Unicons salgsprosess, og hvordan man som selger skal arbeide for å kartlegge de ulike kundenes behov. Hovedbudskapet var hvordan lære å forandre seg fra å være en produktbeskrivende selger til å bli en problemløsende selger. Den tredje modulen hadde mye fokus på teknikker for å lære hvordan man skal selge mer av tilleggsvarer og tilleggstjenester. Hvordan kan man f. eks. benytte ulike kampanjer for å selge mer. De to siste modulene har tatt for seg ulike temaer med hensyn til løsningssalg. Hvordan skal vi selge våre nye Unicon løsninger til nye målgrupper som f. eks. arkitekter, konsulenter og byggherrer. Blant løsningene som ble presentert var Uni Surface, Uni Energy, Uni Wall/Deck og UniLog. Andre stikkord for disse modulene var prosjekt- og teamsalg. Helge-Ivar Fredriksen er salgsleder i Region Stor Oslo, og har vært ansatt i Unicon siden august Han uttaler: Da jeg startet i Unicon fikk jeg sjansen til å delta i opplæringen på Salgsakademiet. Det har vært en ny og svært positiv erfaring, og både innhold og gjennomføring har vært over all forventning. Jeg har deltatt på mange kursopplegg i andre sammmenhenger tidligere, men ikke noe av det kan måle seg med dette. Konsulentfirmaet Implement har gjennomført et profesjonelt program der det er blitt lagt vekt på mange praktiske oppgaver med god relevans til vår hverdag i Unicon. Jeg føler jeg har lært veldig mye som jeg nå har glede av daglig. Dette gjelder blant annet verktøyer for bedre struktur i hverdagen, som igjen fører til at vi får utnyttet våre interne ressurser på en bedre måte. Vi jobber også mer strategisk enn tidligere. Dette gjør seg blant annet gjeldende gjennom økt fokus på salg av tilleggsvarer der fortjenesten på produktene er svært god. Alt i alt har Salgsakademiet gitt meg et kompetanseløft som jeg setter stor pris på. 13

14 Status Kort nyt fra Unicon Tema fremtiden er sammen skal fremme to-vejs-kommunikation i Unicon Af Anni Vejstrup Thomsen, HR og Intern Kommunikation I en fabriksbetonvirksomhed er alle medarbejdere spredt over store afstande og arbejder lokalt i meget små team helt ned til 1½ mand pr. fabrik. Når vi så oven i købet producerer og leverer ferskvarer, så man ikke sådan lige kan lukke et par afdelinger eller fabrikker et par timer for at samles og diskutere vigtige emner, så er det meget vanskeligt at føle sammenhold og sikre tilstrækkelig tovejs-kommunikation i virksomheden. Under temaet fremtiden er sammen har vi derfor gjort 2 ting i Unicon Danmark: Vi har just afholdt én stor, samlet fest for alle medarbejdere på tværs af funktioner og geografi. Det var en fantastisk succes! Højt humør, gensynsglæde og god underholdning. Og mange fik sat ansigt på kolleger, som man ofte har talt med i telefon, men aldrig truffet. Oplevelser som denne er uvurderlige. Det andet initiativ under temaet fremtiden er sammen er etablering af et samarbejdsudvalg (SU). Valget er netop gennemført, og en præsentation af de valgte medlemmer er lagt ud på intranettet og sendt på til DK alle. SU skal sikre tovejs-kommunikation, så vi i fremtiden kan arbejde meget tættere sammen. Sammen med chaufførgruppens tillidsmænd satte vi os et mål om, at et SU skulle være etableret inden udgangen af Det lykkedes! Første møde holdes den 20. december, og vi vil på de første par møder blive enige om en prioriteret arbejdsplan for Ledelsens forhåbning er, at det nyetablerede SU kan bidrage med forslag til yderligere initiativer, der understøtter temaet fremtiden er sammen. Kort nyt fra Aalborg Portland Grå Cement Et levn fra fortiden Af informationskonsulent Bent Ole Borup, Aalborg Portland Grå cement I forbindelse med etablering af 3 nye afværgeboringer og nedgravning af vandrør, ved et af vores vandværk, som ligger ved den gamle vej mellem Hennedal og Øster Sundby, stødte entreprenøren på et levn fra fortiden. Et meget kraftigt jernrør, hvorunder der senere vidste sig at sidde en meget stor klump beton! Hvad er nu det? Jeg henvendte mig til Anders Johansen fra Aalborgs Forsvars- og Garnisonsmuseum, han løste gåden. Det jernrør, som stak op af jorden, var lukkemekanismen til et periskop, og bunkeren, som betonklumpen viste sig at være, var kommandobunker til nærforsvar af flyvestationen (Flugplatz Ost, Rørdal). Bunkeren er bygget i 1943 og er beregnet til 31 mand. Anders Johansen sendte mig data og tegninger af bunkeren. Bunkeren gemte desværre ikke noget af betydning, men er velbevaret og intakt. Anders Johansen hentede et par velbevarede effekter fra ventilationsanlægget til sit museum. Jeg var heldig på gulvet i et af de mange rum at finde en mønt fra 1940, med ørn og hagekors. Bunkeren bliver atter tildækket og gad vide, hvornår den igen kommer for dagens lys! 14

15 Kort nyt Aalborg Portland White Stor litauisk kunde bygger nyt produktionsanlæg Af Area Sales Manager Jakob Fabritius Nørregaard Vores største kunde i Letland, SIA SAKRET med hovedkontor i Riga og et årsforbrug på ca ton hvid cement fordelt på produktionsanlæg i Riga og Järvamaa i Estland, har i juli 2007 påbegyndt et nyanlæg i Litauen, ca. 250 km fra Riga. Den hvide cement bruges fortrinsvis til spartelmasse, men fabrikkerne producerer bl.a. også store mængder tørmørtler. På produktionsanlægget i Riga er produktionskapacitet ton og i Estland kan fabriksanlægget producere ton. Det nye anlæg i Litauen vil kunne producere ton produkter. Den hvide cement eksporteres direkte fra Aalborg til Riga i Letland og Parnu i Estland, fortrinsvis i Storsække med 1½ ton, i partier af ton. Den hvide cement eksporteres direkte fra Aalborg. Kort nyt fra Aalborg Portland Group Fremtidige opgaver for Group Technical Centre - i daglig tale GTC Af Direktør, Claus Bech, Group Technical Centre Som det nok er de fleste bekendt startede jeg i Aalborg Portland Group den 1. oktober i år, som ansvarlig for det nyoprettede Group Technical Centre (GTC). Efter nogle måneder med analyser og tekniske evalueringer på vores fabrikker i ind- og udland starter GTC den 1. januar 2008 med en ny organisation til at løse GTC fremtidige udfordringer. GTC vil blive etableret i Aalborg og sammensættes af dygtige medarbejdere fra organisationen her samt nogle nye ansigter, hvor det er nødvendigt. Da GTC skal arbejde globalt, bliver der også placeret nøgleressourcer uden for Danmarks grænser. GTC skal primært fungere som gruppens kompetencecenter inden for projektledelse af tekniske projekter, udvikling af produktionsprocesser samt teknisk vedligeholdelse. Som kompetencecenter leder vi mange af opgaverne og samarbejder bredt med Aalborg Portland Groups øvrige tekniske organisationer i de forskellige forretningsenheder. En anden vigtig opgave bliver at støtte gruppens globale ekspansion ved at deltage i de vigtige tekniske evalueringer ved opkøb af nye fabrikker og andet produktionsudstyr. Så alt i alt er der meget at tage fat på, og jeg og det øvrige GTC ser frem til samarbejdet i Aalborg Portland Group. 15

16 Returneres ved varig adresseændring Aalborg Portland udpeget til nationalt industriminde Af projektleder Poul Dahl, Group Communication I 2007 blev Aalborg Portlands cementanlæg i Aalborg udpeget til nationalt industriminde af den danske Kulturarvstyrelse. I alt er 25 væsentlige industriminder udpeget i Danmark, som tilsammen udgør en mosaik, der fortæller afgørende træk af industriens udvikling og Danmarks forandring fra landbrugs- til industrisamfund mellem 1840 og Industrien og industrisamfundets historie kan ses fra mange forskellige synsvinkler. Der er de skinnende maskiner og de mange nye varer, der er arbejdere og iværksættere, som har drevet de nye virksomheder frem. Forsidefoto: Lovén-søen, Sverige I Aalborg blev Rørdalfabrikken etableret i 1889 af Aalborgkøbmanden Hans Holm og FLS-grundlæggerne og siden har de store cementovne spyttet millioner af ton cement ud til dansk og internationalt byggeri. Det tætte samspil med FLS medførte, at fabrikken både blev forsøgsvirksomhed og udstillingsvindue for ny teknologi, der gjorde det københavnske ingeniørfirma markedsførende på verdensplan. Rørdalfabrikken har derfor konstant været blandt de teknisk mest avancerede i verden, og den blev i udpræget grad en repræsentant for dansk industris tendens i årene omkring 1900 til at lade planlægning og ny teknologi erstatte et stort forbrug af manuel arbejdskraft. Enkelte karakteristika ved Aalborg Portland: Stor synlighed i landskabet med de karakteristiske høje skorstene, de markante ovnanlæg, de cylinderformede siloer og store kridtog lerudgravninger i nærområdet Fra begyndelsen præget af ny teknologi Et dansk industrieventyr på verdensplan, som har holdt sig i 118 år og hovedaktør i en branche, hvor Danmark var teknologisk førende. Redaktionsudvalg Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks Aalborg Anders Thorup - formand Anni Vejstrup Thomsen Henrik Hougaard Christian H. Brosolat Lorentzen Poul Dahl - ansvarshav. redaktør Layout - Charlotte Krebs Hurup

500 nye medarbejdere hvert år

500 nye medarbejdere hvert år TrygVesta Det handler om at være tryg / 02-2008 Velkommen til os: 500 nye medarbejdere hvert år Temanummer: Læring og personlig udvikling TrygVesta magazine 02-08 1 Innhold Leder: Viden vokser når den

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere