To messer konkurrerede om gæsternes gunst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To messer konkurrerede om gæsternes gunst"

Transkript

1 Ugens transport 1 Torsdag 11. april til onsdag 17. april Nummer årgang Transportmesser - stor og lille I ugen efter påske havde to transportmesser premiere - den ene, største og kendte i Herning - den mindste, nye og ukendte i Fredericia. Læs mere på siderne: 15, 16, 17, 18 og 19. Mols-Liniens nye hurtigfærge har passeret gennem Panama-kanalen Læs mere på side 4 og 5. Fuso Canter er et sikkert værktøj i lufthavnen Læs mere på side 20, 21 og 22. Meningsmåling og cabotage. Læs mere på side 8, 9, 10 og 11. It-leverandør leverer nyt system til stor transportkoncern Læs mere på side 12, 13, og 14. Transportjuristerne skriver om: Luftfragt - De nye regler om "Kendte Kunder" Læs mere på side 6 og 7

2 Side 2 To messer konkurrerede om gæsternes gunst Søndag eftermiddag lukkede Transport 2013 i Herning og Transport Messen 2013 i Fredericia. Messen i Herning var for 12 gang arrangeret i et samarbejde mellem Messecenter Herning, De Danske Bilimportører, Dansk Transport og Logistik, Danske Busvognmænd og Foreningen af Vognimportører i Danmark. Messen i Fredericia var ny og arrangeret af Lastbil Magasinet, som tidligere har været at tælle blandt udstillerne i Herning. Transportmessen i Herning trak godt besøgende, mens messen i Fredericia trak godt det halve. Men hvad skal transporterhvervet med to messer oven i hinanden? Spørgsmålet hænger stadigt ubesvaret hen. Nogle af de udstillere, jeg talte med - det var både i Herning og i Fredericia - følte sig taget som gidsler i konkurrencen om gæsternes gunst. En af udstillerne i Fredericia udtrykte sig meget klart, at hvis der endnu en gang blev arrangeret to messer samtidig, ville han hverken være at finde det ene sted - eller det andet. Dermed vil begge messer tabe. Men det ser ud til, at udstillere om messegæster allerede næste år kommer ud i en næsten lignende valgsituation. Lastbil Magasinets ejer, direktør og slagschef meldte fredag ud med, at han allerede næste år ville arrangere en ny messe i Messe C i Fredericia. Den vil finde sted i Pinse-weekenden - én uge efter, at VBG Group Sales har afholdt Vestfyn Trækker. Det er godt med flere valgmuligheder. Men valg skal vel være frivillige? - eller skal de være udløst af en form for gidselstagning i en konkurrencekamp mellem to messearrangører - gruppen omkring transportmesserne i Herning og Lastbil Magasinet? God læselyst. Venlig hilsen Jesper Christensen, chefredaktør

3 Side 3 Transporterhvervet gik tilbage med en enkelt Når det handler om konkurser kan transporterhvervet glæde sig over en tilbagegang i forhold til andre erhverv, der er gået frem i statistikken. I marts gik 483 virksomheder konkurs - 17 af dem, var fra transporterhvervet I marts sidste år, var det samlede antal konkurser på 460, hvoraf 18 var fra transporterhvervet. Sammen faldet i antal konkurser opgjort i faktiske tal, er transporterhvervets antal konkurser målt som andel af det samlede konkurstal også faldet - fra en andel på 18 ud af 460 (3,9 procent) i marts sidste år til 17 ud af 483 (3,5 procent) i marts i år. Ser man på den seneste 12 måneders periode fra 1. april 2012 til 31. marts 2013 var antallet af konkurser på transportområdet 256 ud af (4,54 procent) mod 271 ud af (4,85 procent) i den forudgående periode fra 1. april 2011 til 31. marts Forsvarets Materieltjeneste: Isbryderne vil være solgt inden årsskiftet De tre statsisbrydere Isbjørn, Danbjørn og Thorbjørn - de to første fra 1965 og 1966 og den sidste fra 1980 bygget på Svendborg Værft - ventes at sejle fra Flådestation Frederikshavn inden året er omme. Isbryderne er blevet overflødige og er sat til salg gennem Forsvarets Materieltjeneste, som ønsker at de tre isbrydere fortsat skal benyttes til det, de er bygget til - isbrydertjeneste i isfyldte farvande.

4 Side 4 Hurtige forbindelser Kattegats nye hurtigfærge har passeret gennem Panamakanalen KatExpress 2 er nu på vej igennem Panamakanalens sluser kilometer over Atlanterhavet venter forude, inden hurtigfærgen kommer til Danmark. Foto: Mols-Linien. Mols-Liniens nye superfærge var onsdag ved at blive sluset gennem Panamakanalen og skifte farvand fra Stillehavet til Atlanterhavet. Færgen er dermed over halvvejs på sin rejse fra Tasmanien til Aarhus. Besætningen melder om saltvandbade og løbeture på dækket Det var med tungen lige i munden, at Mols-Liniens kaptajn Jimmy Balle onsdag styrede rederiets nye superfærge KatExpress 2 gennem Panamakanalen, den mellemamerikanske genvej fra Stillehavet til Atlanterhavet. Der var kun én meter at give af på hver side, da den 30,3 meter brede færge passerede de smalleste steder i den knap 80 kilometer lange Panamakanal. Hurtigfærgen skal gennem tre slusekamre, hvor skibet løftes 26 meter op over havets overflade og ned igen. Turen tog omkring 9 timer. Panamakanalen er en milepæl for den 12 mand store besætning på hurtigfærgen KatExpress 2. Ud over at færgen nu har tilbagelagt knap kilometer, er turen gennem sluserne en stor sømandsoplevelse, og endelig er der friske forsyninger til kabyssen, inden færgen begiver sig ud på de sidste knap kilometer. Færgen startede ud fra Tasmanien 21. marts, og sejladsen over Stillehavet via Tahiti til Panama er forløbet uden de

5 Side 5 Hurtige forbindelser store udfordringer, måske lige bortset fra to mandage på én uge, da skibet krydsede datolinjen. Besætningen arbejder i seks timers-skift, og vagttiden bruges blandt andet på at lave den sidste finish på færgen og blive dus med skibet, mens fritiden går med at holde løbeformen ved lige på dækket og tage saltvandsbad med stillehavsudsigt på nederste dæk. Fra Panama sættes kursen over Atlanten mod Aarhus via øgruppen Azorerne. Den samlede rejse er ca kilometer lang, hvilket svarer til godt 355 ture mellem Sjælland og Jylland. Superfærgen ankommer til Aarhus sidst i april, og den tages i brug for passagerer i begyndelsen af maj. Med den nye færge i drift øger Mols-Linien sin kapacitet med 65 procent, og antallet af afgange mellem Sjælland og Jylland stiger til 24 daglige afgange blandt andet med en ny erhvervsvenlig afgang fra Ebeltoft klokken 8.00 om morgenen og en returafgang fra Odden til Ebeltoft klokken om aftenen. EU åbner for ansøgning til Marco Polo-program Maritime virksomheder kan nu søge om EU-støttemidler til projekter, der kan gøre den europæiske transport af varer grønnere EU-kommissionen har åbnet for ansøgninger til sit Marco Polo-program, der har til formål at flytte en del af den europæiske varetransport fra landevej til søvej, hvilket ifølge EU-Kommissionen vil gavne miljøet. Den samlede pulje i 2013 er på 66,7 millioner euro - godt 497 millioner kroner. I år prioriteres blandt andet maritime projekter. TNT sælger sit kinesiske indlandsnetværk Transportkoncernen TNT Express har solgt sin indlandsforretning, TNT Hoau, i Kina. Fremover vil TNT fokusere på vækst i internationale forsendelser til Riget i Midten, som Kina også kaldes I forlængelse af frasalget, vil TNT Express fortsat udvikle sit internationale express-netværk til og fra Kina. TNT International Express har ansatte og et netværk af 36 depoter på tværs af det kinesiske fastland. Hertil kommer tre store, internationale knudepunkter i Beijing, Shanghai og Shenzhen.

6 Side 6 Transportjuristerne skriver Luftfragt: De nye regler om "Kendte Kunder" Torsdag 29. april 2010 trådte nye EU-regler om sikkerhed inden for civil luftfart i kraft i alle EU s medlemslande. Reglerne skal være endeligt gennemført i Danmark senest 29. april Fristen, der således snart udløber, giver for tiden en del travlhed hos rigtig mange virksomheder, herunder også hos speditører og fragtagenter, der beskæftiger sig med luftfragt. Men hvad indebærer de nye regler egentlig? Og hvad vil det sige at være godkendt som Kendt Kunde under de nye regler? Af advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost og advokatfuldmægtig, ph.d., Kenneth Melancton Nielsen Andersen Partners, Kolding Efter de nye regler er det Trafikstyrelsen, der skal godkende de virksomheder, der ønsker at opnå status som "Kendt Kunde". Godkendes en virksomhed efter de nye regler som Kendt Kunde af Trafikstyrelsen, kan virksomheden helt slippe for en sikkerhedsscreening af deres luftfragt. Ikke alene medfører dette i mange henseender en lettere administrativ hverdag for mange virksomheder. Det vil tillige betyde, at virksomheden ofte kan spare en del omkostninger. Virksomheder, der i dag kun har en gammel godkendelse fra en fragtagent eller speditør, og som ønsker status som Kendt Kunde under de nye regler, skal ansøge om godkendelse ved Trafikstyrelsen. For at opnå godkendelse som Kendt Kunde under de nye regler er der nogle krav, som virksomheden skal opfylde. Virksomheden skal blandt andet have implementeret bestemte sikkerhedsprocedurer for håndtering af luftfragten, ligesom relevant personale skal have gennemgået en sikkerhedsmæssig uddannelse. Det er selvfølgelig fortsat muligt at sende gods som luftfragt uden at være godkendt som Kendt Kunde. I så fald skal fragten gennemgå en fuld sikkerhedsscreening, inden den bliver lastet om bord på flyet. En sådan sikkerhedsscreening gennemføres mod betaling. Hvem kan godkendes som Kendt Kunde? Den enkelte virksomhed beslutter selv, om den ønsker at ansøge om godkendelse som Kendt Kunde ved Trafikstyrelsen. Det vil næppe kunne betale sig at søge om godkendelse som Kendt Kunde, hvis virksomheden kun undtagelsesvist sender gods som luftfragt. For virksomheder, der hyppigt eller af særlige årsager benytter sig af lufttransport, kan det i mange tilfælde godt svare sig at blive godkendt som Kendt Kunde. Dette gælder for eksempel for virksomheder med en stor volumen i deres luftfragtsforsendelser, ligesom det gælder for virksomheder, der sender gods, der er vanskeligt at sikkerhedsscreene, eller som er forseglet eller sterilt (medicin, kemikalier med videre). Også virksomheder, der sender tidskritiske forsendelser, altså forsendelser som relativt hurtigt skal være fremme ved modtageren, vil i mange tilfælde kunne drage fordel af en godkendelse som Kendt Kunde. Hvilke krav skal virksomheden opfylde? For at blive godkendt som Kendt Kunde skal virksomheden opfylde visse krav i forbindelse med håndtering af forsendelser, der skal sendes som luftfragt. Kravene, der er relativt omfattende, består blandt andet i, at virksomheden skal udpege en sikkerhedsansvarlig

7 Side 7 Transportjuristerne person. Den sikkerhedsansvarlige person skal kunne sikkerhedsgodkendes af myndighederne. Derudover skal virksomheden udarbejde sikkerhedsprocedurer for alle led i håndteringen af luftfragten. Procedurerne skal blandt andet sikre, at fragt, der identificeres som luftfragt - det være sig i produktion, på lager eller ved forsendelse - er beskyttet mod uautoriseret adgang. Det relevante personale skal tillige gennemgå en sikkerhedsuddannelse, ligesom Trafikstyrelsen ved et kontrolbesøg skal kunne godkende de faciliteter og områder, hvor luftfragt opbevares. skriver Som tidligere nævnt behøver en virksomhed ikke at opnå godkendelse som Kendt Kunde for at kunne sende luftfragt. En virksomhed, der ikke er godkendt som Kendt Kunde, og som afsender luftfragt, vil dog skulle finde sig i, at alle dens luftfragtsforsendelser skal sikkerhedsscreenes. En sådan sikkerhedsscreening medfører i næsten alle tilfælde både øgede direkte og indirekte udgifter, ligesom en sikkerhedsscreening også vil kunne give anledning til problemer med forsinkelser i form af propper i de forskellige lufthavne. Når Trafikstyrelsen har godkendt virksomheden, tildeles godkendelsen et unikt ID-nummer. Dette ID-nummer indføres sammen med andre oplysninger om virksomheden i en fælles EU-database. Når ID-nummeret er indført i databasen, er godkendelsen gyldig i samtlige EU-lande og faktisk også i en række lande, der ikke er medlemmer af EU. Trafikstyrelsens godkendelse er gyldig i fem år, hvorefter den skal fornyes. Hvad koster det? Ønsker en virksomhed at blive godkendt som Kendt Kunde under de nye regler, skal virksomheden betale et engangsgebyr samt et årsgebyr for de efterfølgende tilsyn til Trafikstyrelsen. Størrelsen af gebyret vil variere alt efter virksomhedens størrelse og kompleksitet. Udover de nævnte gebyrer må virksomheden påregne omkostninger til uddannelse af personale og omkostninger til eventuelle bygningsmæssige ændringer med videre. Alle informationer er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Hverken transportnyhederne.dk eller Andersen Partners påtager sig ansvar for tab som følge af fejlagtige informationer i artiklerne eller brevkassen eller andre forhold i forbindelse hermed.

8 Side 8 T r a n s p o r t v i l k å r Epinion-meningsmåling for DTL: De fleste vil bevare danske transportarbejdspladser debat om udenlandske chaufførers indenrigskørsel med gods i Danmark til hjemlandets løn og kort tid før S-R- SF-Regeringen vil udgive en såkaldt cabotagerapport. - Vi ser tydelige tegn på, at den almindelige dansker ikke kan se fidusen ved, at udenlandske virksomheder, der udnytter nogle EU-regler til at fragte gods hele året rundt i Danmark får lov at løbe med både overskud, skattepenge og arbejdspladser, siger DTLs administrernede direktør Erik Østergaard. Danskerne har ifølge en Epinion-måling gennemført for vognmandsorganisationen DTL en klar opfattelse af, hvorfor udenlandske lastbiler fragter gods internt i Danmark. 78 procent svarer, at det har meget at gøre med penge og meget lidt at gøre med miljø og effektiv logistik Meningsmålingen, der er foretaget i påskedagene blandt over repræsentative danske borgere, viser, at et overvældende flertal på fire ud af fem er enige med S-R- SF-Regering om, at arbejde udført i Danmark skal ske på danske vilkår. Han glæder sig samtidig over, at målingen viser, at to ud tre ønsker, at Danmark som et lille land med høj løn og korte afstande til grænserne til nabolandene skal arbejde aktivt for at gøre cabotage midlertidigt. Også selv om det går ud over EU's frie bevægelighed - først når lønningerne i EU nærmer sig hinanden kan konkurrencen gives fri. Et synspunkt som DTL deler. - Det er godt at se, at danskerne ikke lader sig forføre af røgsløret fra miljø og billig grænseoverskridende logistik. Hvis vi skaber fair konkurrence, så kan danske vognmænd sagtens tage kampen op og dermed bevare den danske vognmandsbranche. Jeg er overbevist om at der er en fremtid for dansk transporterhverv, hvis ellers politikerne vil det, siger Erik Østergaard. DTL fremhæver over for transportnyhederne.dk, at de spørgsmål, som de personer er blevet bedt om at svare på, er ledende i begge retning, hvilket er med til at underbygge undersøgelsens resultat. Epinion's måling, som i øvrigt viser en enighed på tværs af partiskel - kommer midt i den igangværende politiske

9 Side 9 T r a n s p o r t v i l k å r Krav til cabotagedokumentationen er lige om hjørnet En ændring af bekendtgørelsen om godskørsel, der stiller krav til fremvisningen af cabotage-dokumentationen er lige om hjørnet. Høringsprocessen er afsluttet og ifølge høringsportalen er ikrafttrædelsesdatoen planlagt til mandag 15. april Dokumentationen, som er det bevis, som chauffør eller vognmand skal lægge frem, for lovlig cabotagekørsel, er enkle faktuelle oplysninger om afsender og modtager, tid og sted for levering, oplysninger om godsets art og vægt samt vogntogets nummerplader. Efter ønske fra Rigspolitiet foreslår Trafikstyrelsen, at det præciseres, at dokumentationen skal foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Det fremgår ikke direkte af EU's cabotageregler, hvornår dokumentation for en indgående internationale transport og de op tl tre efterfølgende cabotagekørsler skal foreligge. Danske Speditører: Trafikstyrelsen tager et bemærkelsesværdigt initiativ En høringsskrivelse fra Trafikstyrelsen kommer muligvis til at skrive historie. Det mener Danske Speditører, som peger på, at det normalt ikke tilkommer EU's medlemsstater at ændre på forordninger, som er udstedt af EU. Men det er Trafikstyrelsen ifølge Danske Speditører ved, når en ny bekendtgørelse om cabotage-kørsel træder i kraft mandag i næste uge Danske Speditører peger på, at forordninger fra EU har umiddelbar retskraft og sådan set bare skal efterleves, som om det er national lovgivning. Danske Speditører skriver på sin web-side: "Men høringen af et udkast til bekendtgørelse til en ændring i godskørselsloven, udsendt 1. marts, ser ud til at udfordre selveste EU-retten. Om den historie, der vil blive skrevet, bliver en ændring af EU-retten ad bagvejen eller den hidtil største begmand til en dansk minister, vil tiden vise". Danske Speditører forklarer, at det ikke er den usædvanlige placering af en regel om cabotagekontrol midt i godskørselslovens kapitel 4 om "Sikring af føreren og andre, der medvirker ved internationale vejtransporter", der er udfordringen, men det, at myndighederne overhovedet laver national lovgivning om et emne, der er endeligt lovgivet om fra EU's side.

10 Side 10 T r a n s p o r t v i l k å r Danske Speditører peger i sit høringssvar afgivet 25. marts på, at det ikke er en holdbar fremgangsmåde. Ifølge Danske Speditører er det saglige indhold af den foreslåede ændring af godskørselsloven et forsøg på at øge kravet om dokumentation ved cabotagekørsel. Begrundelsen er angiveligt et ønske fra Rigspolitiet om bedre kontrolmulighed. Danske Speditører mener, at den øgede kontrolbeføjelse er en generel besværliggørelse af at gøre brug af adgangen til at udføre cabotage i det hele taget - noget, der ifølge Danske Speditører vil kunne opfattes som en målrettet kampagne imod udenlandske vognmænd og chauffører og dermed gøre det vanskeligt at skaffe international transportkapacitet til Danmark. Ændringen med kravet om dokumentation vil ifølge Danske Speditører gøre det dyrere eller umuligt at anvende cabotagekørsel i Danmark i ydertidspunkter, hvor en terminal er åben og ekspederer det sidste gods og de sidste biler, men kontoret er lukket. DTL vurderer: Krav om dokumentation ved kontrol er en praktisk foranstaltning - Det er en rent praktisk foranstaltning, som skal hjælpe kontrolmyndighederne, siger chefjurist John Roy Vesterholm og peger på, at dokumentationskravene fra EU ikke er voldsomt detaljerede Kommentaren fra John Roy Vesterholm kommer i forbindelse med, at Trafikstyrelsen på mandag 15. april ventes at udsende en ny bekendtgørelse om cabotagekørsel efter en afsluttet høringsfase. - Jeg er ikke i tvivl om, at for eksempelvis besætningen på et skib til enhver tid ville kunne fremkomme med de oplysninger. Vi har derfor svært ved at forstå den opstandelse, en sådan præcisering vækker i speditørkredse, siger John Roy Vesterholm med henvisning til Danske Speditørers tilbagemeldinger til Trafikstyrelsen i forbindelse med høringen. Danske Speditører har i sit høringssvar til Trafikstyrelsens nye cabotage-bekendtgørelse blandt andet peget på, at det kan være vanskeligt at give en chauffør på en udenlandsk lastbil den nødvendige dokumentation. Danske Speditører mener også, at Trafikstyrelsens nye cabotage-bekendtgørelse er i strid med EU-retten og vil udgøre en "blokerende hindring for danske virksomheders adgang til cabotagekørsel". Tegn abonnement på transportnyhederne.dk og være opdateret hver dag! Pris 1.596,00 kroner plus moms - bestil det med et klik lige her!

11 Side 11 T r a n s p o r t v i l k å r DTL: Speditørernes vurdering er mere politisk end juridisk Chefjurist John Roy Vesterholm fra vognmandsorganisationen DTL mener, at Danske Speditørers påstande om, at tilføjelsen til godsbekendtgørelsen om dokumentation i forbindelse med cabotage-kørsel vil være stridende mod EU-retten, er mere politisk end juridisk - Det er kontrolteknisk naturligt at fastslå, hvornår dokumentationen skal foreligge, for at myndighederne kan efterkomme EU-forordningens krav. Skæver man til køre- og hviletidsreglerne, som også foreligger i forordningsform, så er der jo også en række krav i selve kontrolprocessen, der endda kan være forskellige fra land til land - som eksempel krav til aktivitetserklæringer, siger han og peger på, at DTL under høringen har anført, at det vil være praktisk, at kræve, at dokumentationen forefindes i køretøjet. Ifølge chefjuristen er der ikke tale om en ændring af de materielle krav til dokumentationen i EU-reglerne, men blot en præcisering af dokumentationskravet.

12 Side 12 It-løsninger Udgangspunkt for it-løsning: DSV Transport ville have lønsomhed i alle led En ny IT-transportløsning hos DSVM Group A/S leveret af it-virksomheden Visma A/S i Herlev skal reducere både papir, gule sedler og fejlmuligheder samtidig med, at det skal skabe gennemsigtighed og sikrer en mere effektiv fakturering Løsningen skal skabe en mere transparent oplevelse for kunden,og investeringen skal sikre en bedre indtjening til DSVM Group A/S' kendte datterselskab, DSV Transport A/S fra dag ét. Baggrunden for investeringen er, at transport- og fragtbranchen er presset på indtjeningen. Det er de små marginer, der gør forskellen mellem sorte og røde tal. DSV Transport er en af de større transportvirksomheder, hvor volumen er en af parametrene for virksomhedens økonomiske succes, men ekstrem omkostningsbevidsthed og fokus på detaljen er to andre. - Ret beset er transport en enkel ydelse. En vare skal fragtes fra A til B, og den transport skaber i sig selv ikke værdi til varen eller for kunden. Derfor skal transportøren være præcis og pålidelig med leverancen og med en hurtig, effektiv og overskuelig fakturering til kunden, siger IT-projektleder Johannes Pedersen hos DSVM Group, som DSV Transport er en del af. IT-systemet skal understøtte forretningen En af forudsætningerne for en præcis fakturering er blandt andet et stærkt booking- og ordresystem, der er gennemskueligt for både kunderne og for transportøren selv. Og så skal transportøren kunne optimere logistikken ved konstant at have et overblik over, hvilke biler, der risikerer at køre med tomt lad, så de kan blive fyldt op. - De dyreste kilometer er dem, hvor bilerne kører med uudnyttede kvadratmeter eller kubikmeter rundt på vejene, så vi er afhængige af et system, der giver os et real time-overblik over vognparken, så vi kan optimere bilerne. Bilerne skal bookes, så de konstant er fyldte og det skal vores IT-systemer hjælpe os med. Det er et ekstremt vigtigt element, for at vi kan fastholde vores konkurrencedygtighed i markedet, understreger Johannes Pedersen. Lotus Notes bliver sendt på pension Efter 20 år med samme grundsystem var DSV Transports Lotus Notes-baserede system ved at være udtjent og krævede uforholdsmæssig meget vedligeholdelse og support. En support, der blev sværere og sværere at få i takt med, at kompetencerne i markedet inden for det itsystem begyndte at svinde. Derfor afsøgte DSV Transport markedet for at finde en leverandør, der kunne løfte opgaven. Det viste sig imidlertid, at systemet ikke kunne opfylde kravene, og så måtte en ny proces i gang. Den endte med, at det blev itvirksomheden Visma A/Si Herlev, der tilbød og kom til at levere en transportbrancheløsning baseret på Visma Business ERP og SuperOffice CRM, der nu er blevet integreret med DSV Transports økonomisystem, som i første omgang blev bibeholdt. Alle forandringer er svære - Alle forandringer er svære, og vores medarbejdere har arbejdet i det gode, gamle Lotus Notes-baserede system i mere end 20 år, så jeg ville lyve, hvis jeg påstod, at det nye system vakte jubel, da vi præsenterede det. Uanset, hvor mange klager, jeg efterhånden fik over det gamle.

13 Side 13 It-løsninger - Men der gik kun et par dage, så var skepsis vendt til smil, og i dag har medarbejderne virkelig taget det nye system til sig, fastslår Johannes Pedersen, der som ansvarlig projektleder står direkte i skudlinien, når kollegerne giver såvel positiv som negativ feedback. - Som så mange andre IT-systemer fra midten af 1990erne var vores gamle system noget, vi havde udviklet selv sammen med nogle eksterne konsulenter, siger Johannes Pedersen. Fremtidssikret løsning og samarbejdspartner Udover fordelene ved den nye løsning, har valget af Visma som leverandør også været en positiv oplevelse. - Vi kan ikke være afhængige af en enkelt eller ganske få personer. Dertil er vores IT-system ganske enkelt for kritisk for vores forretning, siger Johannes Pedersen og uddyber: - For at blive leverandør til DSVM Group er det en forudsætning, at vi også kan se en fremtid med den pågældende og at vedkommende er mere en samarbejdspartner end en leverandør. Det kriterium lever Visma som nordisk spiller op til og vi ved, at vi altid kan få kompetent support, når vi har behov. - Derudover ved vi, at vores system nu er fremtidssikret til næste fase med mobile løsninger, der er lige om hjørnet, siger Johannes Pedersen, der også fremhæver fleksibiliteten i opbygningen som en væsentlig årsag til, at valget faldt på Vismas Transportløsning, der som udgangspunkt er en standardløsning, men som let kan tilpasses den enkelte transportvirksomheds behov.

14 Side 14 It-løsninger Således er der til DSV Transport udviklet løsninger til de forskellige afdelingstyper i virksomheden, såsom entreprenør, kran, blok, korn/ foder og specialtransport. Kort proces Johannes Pedersen kan endnu ikke kan sige, hvor meget den nye Transportløsning fra Visma konkret bidrager med på bundlinien. - Vi har knap nok fået systemet implementeret i alle kroge af koncernen endnu, men indtil videre kan jeg konstatere, at de daglige brugere melder tilbage, at det er meget brugervenligt og at vi har reduceret mængden af papir og gule sedler, hvilket betyder færre fejlmuligheder. Hele klargøringen af afregningen til vognmænd og leverandører foretages i en og samme arbejdsgang, ligesom afregninger og fakturering udskrives i én arbejdsgang. Det er utrolig effektivt, så dét alene er en indikation af, at vi har fået et system, der understøtter forretningen og gør vores processer mere effektive og fastholder vores konkurrencefordel i markedet, mener Johannes Pedersen. Bedre kundeoplevelse - Dertil kommer en forbedret kundeoplevelse, for nu kan en kollega, der sidder bag skærmen på et af vores kontorer med det samme se tilbuddet fra en sælger til en kunde. Derfor bliver samtalen mere nærværende og muligheden for misforståelser reduceres. Så selvom et ITsystem egentlig har med tal og data at gøre, så er det faktisk også et værktøj til at opnå bedre kommunikation med vores kunder, siger Johannes Pedersen. Fakta om DSVM Group: - DSVM Group er en af de førende nordiske leverandører af jordrens, genbrug og råstoffer, med tilhørende transportydelser/totalleverancer. - Aktiviteten blev grundlagt i 1976 af ti selvstændige vognmænd og den tidligere bestyrelsesformand Leif Tullberg. - Senere blev aktiviteterne samlet i en selvstændig division og i 2004 solgt til Private Equity fonden Triton. - Koncernen beskæftiger ca. 900 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 3,8 milliarder kroner DSVM Group har tidligere været en del af DSV A/S Fakta om Visma - Visma er Nordens førende leverandør inden for outsourcing af HR-, løn-, økonomifunktionen samt inkasso og forretningskritiske it-løsninger. - Virksomhedens kunder er såvel små enkeltmandsvirksomheder som mellemstore og helt store virksomheder inden for både den private og offentlige sektor. - Vismas løsninger effektiviserer arbejdsprocesserne, og gør virksomhederne mere konkurrencedygtige. - I Danmark har Visma flere end 400 medarbejdere fordelt på kontorer i Hellerup, Herlev, Kolding og Odense. - På nordisk plan beskæftiger Visma over ansatte og omsætter for godt 5 milliarder norske kroner.

15 Side 15 Transportmesser Transportmesserne i Herning og Fredericia er slut. Vi har samlet nogle kommentarer om de to messer på de følgende sider Lastbil Magasinet vil arrangere en ny omgang messe i pinsen næste år så er vi også, siger Bjarne Routhe, direktør, salgschef og ejer af Lastbil Magasinet, der står bag det nye arrangement. Han mener, der er meget at bygge videre på. - - Vi er blevet bekræftet i, at vi har fat i noget rigtigt ved at gøre tingene på en ny måde og blandt andet give det et fagligt løft med vores debat-arrangementer, som er blevet taget rigtigt godt imod, siger han. Transport Messen 2013 sluttede søndag, og arrangøren -Lastbil Magasinet - gør status og vurderer, at der er basis for at gentage arrangementet næste år. - Der en tale om en helt ny messe, og derfor har der naturligvis været kriller i maven hos arrangørerne. Men status efter de tre dage er klart positivt, siger Bjarne Routhe Da Bjarne Routhe fredag bød velkommen til messen i Fredericia, sagde han, at der var planer for Efter messen sluttede med et samlet besøgstal på fordelt på 983 fredag, 4496 lørdag og 1876 søndag - har han sat en dato på en ny udgave af Transport Messen med et 2014 bag. - Vi vender tilbage allerede til næste år. Vi bygger videre på det fundament, der er skabt, og der er mange ting, der kan videreudvikles. I den kommende tid skal vi finpudse konceptet, men der kommer flere nye tiltag, der vil give arrangementet en endnu stærkere appel over for hele branchen, siger Bjarne Routhe. Transport Messen 2014 er sat til juni i Messe C i Fredericia. Det er pinseweekenden. Af Jesper Christensen - Vi ville gerne have endnu flere besøgende og flere udstillere, men vi er tilfredse i betragtning af, at det er en helt ny messe. Og når langt de fleste udstillere er glade,

16 Side 16 Transportmesser DTL: Transport 2013 var en klar succes Transport 2013 i Herning er en klar succes. Det var den foreløbige konklusion på DTLs stand på tredjedagen af messen, der varer til og med søndag 7. april. Og DTL er klar til en ny messe i 2015 DTL melder om et stort ryk-ind allerede fra tidligt lørdag morgen. Direktør i Tungvognsspecialisten Henrik Brunstedt kan berette om mange henvendelser om den elektroniske køre- og hviletidsadministration Tacho Online. - Vi har allerede fået en hel del opgaver med hjem i kufferten, og det gælder selvfølgelig især Tacho Online og vores nye produkt TVS Track. Samtidig er det også blevet til rådgivningsopgaver, som flere har været interesserede i, siger han. Konsulent fra DTL servicekontoret i Region Øst Jesper Ilsø kan bekræfte, at interessen samler sig om det nye system: - Fra servicekontorerne koncentrerer vi os om at fortælle, hvordan det kan implementeres i dagligdagen. Vi har dog også en del henvendelser om rådgivning i al almindelighed, siger han. DTLs administrerende direktør Erik Østergaard siger ifølge Messeavisen for Transport 2013, der udgives af Danmarks Transport Tidende og Transportmagasinet i fællesskab, at DTL har haft væsentlig flere besøgende på sin stand i år, end det var tilfælder for to år siden. - Der har hele tiden været et konstant flow af mennesker - både af beslutningstagere, men også af dem, der bare ville have en kop kaffe, en snak eller et slag på boksebolden. Det har givet masser af liv påstanden, siger han og roser Georg Sørensen og Messecenter Herning, som så gode og loyale samarbejdspartnere, at det er lykkedes at få en messe stablet på benene igen i år. - Jeg er glad for den opbakning vi har fået fra udstillerne, og det er vigtigt, at vi støtter op om messen, for at kunne bevare det høje faglige niveau. Georg Sørensen har sagt, at han er frisk på at tage en omgang mere med Transport 2015, og det er vi også, siger Erik Østergaard.

17 Side 17 Transportmesser Udstiller var med begge steder: - Vi havde en god messe i Herning Vi havde en god messe i Herning. Det siger Per Mølgaard fra Lastas A/S, som også udstillede på Transport Messen 2013 i Fredericia Per Mølgaard siger til transportnyhederne.dk, at transportmessen i Herning havde flest besøgende og derfor havde Lastas også mest ud af at være med i Herning. - Vi er glade for at have været i Herning, siger han og betegner messen i Fredericia som ny og uprøvet og peger over for transportnyhederne.dk på, at tiden må vise, hvad der sker. Næste år vil Lastbil Magasinet arrangere en ny udgave af Transport Messen i Messe C i pinse-dagene. Det er ugen efter Vestfyn Trækker 2014, der finder sted i dagene maj og 1. juni. Dermed skal en virksomhed som Lastas A/S atter til at beslutte sig for, om de skal bruge kræfter på to messer, der finder sted samtidig eller næsten samtidig. Lastas A/S er en af de virksomheder, der hidtil har været repræsenteret på Vestfyn Trækker, som bliver arrangeret af VBG Group Sales A/S. Udstillere var tilfredse med messen i Herning Der var mange nyheder og god stemning på Transport 2013 i Herning. Da dørene lukkede søndag eftermiddag, havde gæster besøgt Danmarks største transportmesse. Datoen for den næste transportmesse i Herning - Transport er på plads Der var både travlhed og tilfredshed blandt de 181 udstillere, der fordelte sig i syv messehaller på Transport 2013 hos MCH Messecenter Herning. Heriblandt Ove Kock A/S, der beskæftiger sig med opbygning af lastbiler og renovationsbiler. - Allerede på åbningsdagen havde vi nået de mål og forventninger, vi havde sat før messen. Vi har haft masser af besøgende, og det har været de helt rigtige kunder og beslutningstagere fra blandt andet kommunerne, de store renovationsselskaber og Trafikstyrelsen. Vi er 100 procent med igen næste gang i Herning, siger Frank Hansen, salgschef hos Ove Kock A/S. Samme positive meldinger lyder fra VBG Group. - Det har været fire fantastiske dage i Herning. Vi har solgt meget mere end forventet, og vi kan næsten ikke få armene ned, siger Per Mikkelsen, administrerende direktør for VBG Group og arrangør af Vestfyn Trækker. Dato for 2015 er på plads Søndag eftermiddag var det en tilfreds projektchef, der rundede messen af i MCH Messecenter Herning. - Vi havde før messen meldt ud, at vi forventede besøgende. Det blev til fulde indfriet, og vi har fået rigtig gode og positive tilbagemeldinger, siger projektchef Henriette Træholt i MCH, der nu kan melde datoen ud for næste transportmesse i Herning: Transport 2015 finder sted i dagene marts 2015.

18 Side 18 Transportmesser Iveco Padborg: To messer samtidig splitter udstillerne Hvis der arrangeres to messer samtidig en anden gang, så deltager vi ikke i nogen af dem. Det siger Michael Bache, der er direktør hos Iveco Padborg A/S, der udstillede på Transport Messen 2013 i Fredericia Over for transportnyhederne.dk siger Michael Bache, at der fredag var få besøgende, men blandt dem,d eer var, var der beslutningstagere. Lørdag var der en hel del flere, og begge dage fik Iveco Padborg aftale i hus. Søndag var der ikke så mange, og ifølge Michael Bache var de seriøse blevet hjemme den dag. Til et spørgsmål, om det var besværet værd at være på messen i Fredericia, svarer Michael Bache til transportnyhederne.dk følgende: - Hvis der en anden gang laves to messer på samme tid, så vil vi ikke deltage i nogen af dem. Vi solgte da biler på messen i Fredericia, men der var for få besøgende. Michael Bache siger videre, at det efter hans mening har skabt splittelse blandt udstillerne, at der har været to transportmesser parallelt - en i Fredericia arrangeret af Lastbil Magasinet og en i Messecenter Herning arrangeret af MCH Messecenter Herning i samarbejde med Dansk Transport og Logistik (DTL), Danske Busvognmænd (DB), De Danske Bilimportører (DBI), Danmarks Automobilforhandler Forening (DAF) og Foreningen af Vognimportører i Danmark (FVD). - På den måde bliver begge messer tabere, siger Michael Bache til transportnyhederne.dk. Efter hans opfattelse bør de to arrangører kunne samarbejde, så der det år, hvor der ikke er messe i Herning, er plads til at arrangere en messe i Fredericia. Vestfyn Trækker også i 2014 I forbindelse med transportmessen i Herning - Transport oplyste arrangørerne, at de sammen med VBG Group Sales, der arrangerer den udendørs transportudstilling - Vestfyn Trækker - er blevet enige om, at de to messer skal supplere hinanden Det betyder, at Vestfyn Trækker bliver afholdt i dagene maj og 1. juni 2014, og at transportmessen i Herning næste gang finder sted i 2015 under navnet Transport 2015.

19 Side 19 Transportmesser Udstillere tvivler på besøgstal Lastbil Magasinet oplyste mandag, at Transport Messen 2013 blev besøgt af i alt gæster fredag, lørdag og søndag. Et par af de udstillere, som transportnyhederne.dk har talt med efterfølgende, har udtrykt forundring over tallene Derfor spurgte vi her på transportnyhederne.dk arrangøren af messen - Lastbil Magasinet repræsenteret ved Bjarne Routhe, ejer, direktør og salgschef - om, hvordan Lastbil Magasinet gør besøgstallet op, og hvor nagelfaste tallene er. Bjarne Routhe svarede mandag følgende: "Vi tæller indleverede udfyldte billetter op hver dag, og tallene er som du kan se her " " Vi har intet at skjule. Det har vi aldrig. Så vi har intet problem med at oplyse de rigtige tal". "Vi har også fra tidligere ansatte fået fortalt at Herning tæller udstiller-personale fra de forskellige udstillere med i deres tal hver dag. Hvis der er 200 udstillere og der i snit er 5 mand - sikkert flere - så er tallet for besøgende helt anderledes". Vi har her på transportnyhederne.dk præsenteret Messecenter Herning over for Bjarne Routhes tvivl om tallenes lødighed. Til det svarer projektleder Betina Engholm: "Jeg er glad for, at du spørger, da Bjarne Routhes påstand er meget ukorrekt. Alle besøgende på Transport 2013 bliver registreret, hvilket betyder, at vi har dokumentation for hver enkelt besøgende, vi har i huset. Det er også vigtig i vores dokumentation for, hvilke målgrupper der har besøgt messen. I besøgstallet tæller udstillerne naturligvis ikke med! Vi kan til enhver tid fremvise dokumentation for et korrekt besøgstal, såfremt revisionen kræver det". Samtidig stille Bjarne Routhe sig tvivlende med hensyn til besøgstallene ved Transport 2013 i Herning i de samme dage med følgende formulering: Transport 2013 i Herning blev ifølge Messecenter Hernings elektroniske registrering af messegæsterne besøgt af gæster. Transport Messen 2013 i Fredericia blev ifølge Lastbil Magasinet egen optælling af udfyldte billetter besøgt af personer.

20 Side 20 Canter kan også transportere mobile tankstationer Fuso Canters fleksible chassisprogram er udviklet med henblik på alsidige transportopgaver. Således kan et Fuso chassis snildt bære stort set alle former for opbygninger inde for en grænse på op til 7,5 ton totalvægt Et eksempel på et af de mere specielle formål, er opbygning med en såkaldt dispenser, der anvendes til tankning af flyvemaskiner fra underjordiske pipelines. - Strengt taget er bilens kørsel i dette tilfælde begrænset til transport af tilkoblinger, et hydrauliksystem til operatørens kurv og et avanceret målings- og filtreringssystem, forklarer Kurt Hansen, driftsleder hos Danish Refulling System i Kastrup Lufthavn. DRS (Danish Refulling System) råder over 12 dispensere. Seks af de nyeste er bygget op på 7,5 ton Fuso-chassiser, som er monteret med 150 hestekræfters motorer, manuelle gearkasser og kraftudtag til betjening af et hydrauliksystem med primære hjælpefunktioner, som en mandskabskurv, der kan hejse indtil to operatører op og ned, samt støtteben på chassiset. At DRS foretrækker Fuso Chassiser skyldes blandt andet det lave førerhus, som gør det muligt at køre ind under vingerne og tanke visse flytyper. Eksempelvis Boeing

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL

Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport Et holdningsdokument fra ITD, DTL, DI Transport og ATL Tiltrådt af organisationerne 27-08-2010 Fælles erklæring om god praksis i dansk lastbiltransport

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Testkør Ny Eurocargo. Nu med automatisk gearskift.

Testkør Ny Eurocargo. Nu med automatisk gearskift. Over 11.000 modelvarianter & markedets længste serviceintervaller. Ingen lastbil har vundet så mange priser, som Iveco Eurocargo siden den første udgave ramte vejene i starten af 90 erne. Vinderkursen

Læs mere

Drevet af TX Logistik A/S

Drevet af TX Logistik A/S Drevet af TX Logistik A/S Terminal Conditions & Takstblad 2015 01.01.2015 www.txlogistik.eu Adresse TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 7 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg E-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Anlæg løfter fiskekasserne

Anlæg løfter fiskekasserne Anlæg løfter fiskekasserne Thyborøn-trawler har været med til at udvikle et løfte-anlæg, der gør det let at stable 50 kilo tunge fiskekasser i lasten. Hermed slipper besætningen for de tunge løft, som

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen Foto: Finn Lauritsen Ingeniørfirma 100.000 kr. ned i lommen plus 30 % mere kapacitet Besparelsen på anlægget hos NOF udgjorde 100.409,- kr. Lignende forhold

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011

Deres ref.: Frank Thrusholm Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-230811-11945 Dato: 24.08.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk Sendt pr.

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler Reglerne om køre- hviletid blev ændret i april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig er bødestørrelserne

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s

Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele. R abatportalen a/s Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele R abatportalen a/s Velkommen til Rabatportalen Du kan spare mange penge på de medlemsfordele, som vi præsenterer i denne folder. Rabatterne får du som medlem

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Generatornedbrud. Skade på generator den 1. juli 2011 klokken 11:00

Generatornedbrud. Skade på generator den 1. juli 2011 klokken 11:00 Generatornedbrud Fredag den 1. juli 2011 klokken 11:00 skete der en kortslutningsskade i generatoren på værkets kraftvarmeanlæg. Der er alene tale om materielle skader. Generatoren er den del af kraftvarmeanlægget,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Mobiltelefoner, internetforbindelser og TV-pakker er blot nogle af de mange ydelser, som TDC tilbyder sine kunder. Med hjælp fra Solitworks økonomi- og

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk FYN Hvidkærvej 4 5250 Odense SV Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Læs mere

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister.

Q Transport sørger også for at tage hånd om fornødne eksportdokumenter samt pakkelister. Q TRANSPORT Luftfragt Transport Søfragt Domicil flytning Kontor flytning Intern flytning Transport Flytning Logistic Lagerhotel Pak & Pluk Handling Distribution Fjernlager Arkiv opbevaring Container Oversøiske

Læs mere

Nye sikkerhedsregler. TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn

Nye sikkerhedsregler. TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn Nye sikkerhedsregler TØF - Luftfragtskonference 1. september 2011 Billund Lufthavn Foredragsholder Advokat, partner Henrik Kleis hk@delacourdania.dk mobiltelefon 4019 2300 DELACOUR DANIA mangeårig tradition

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people Succes med CRM Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people CRM handler om at huske at kontakte dine kunder! Alt efter om du er salgschef, marketingmedarbejder eller arbejder indenfor

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til afsendere TNT Express Import system Et enkelt onlineværktøj, der gør det lettere for afsender og modtager at håndtere importforsendelser. TNTs Express Import system

Læs mere

Postillonen og miljøet:

Postillonen og miljøet: Postillonen og miljøet: Postillonen er en virksomhed, som primært beskæftiger sig med kurértransport af stykgods. Vi udfører desuden transporter af levende vilde dyr, og vi udfører fast firmakørsel. Vi

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden 1 2 3 4 5 6 7 8 Fig. 8.1 Eksempel på en lang distributionskæde. 1 2 3 Fig. 8.2 Eksempel på kort distributionskæde. Fig. 8.3 Eksempel på transportzoner. Transportmarked Traditionelt Moderne Indsatsområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen Foto: Scanpix Guide Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kend dine rettigheder på flyrejsen Kend dine rettigheder INDHOLD: Forsinkelser meldes til politiet...4 Guide: Det har

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt)

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Resumé 2011: Svært år for branchen med nødvendige omstruktureringer hos Mols-Linien 2011 var et udfordrende år for den maritime branche,

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner

Sikkerhed og frihed. Mandskabskurve til HMF-kraner Sikkerhed og frihed Mandskabskurve til HMF-kraner Arbejdsfrihed i højden En mandskabskurv også kaldet en MEWP (Mobile Elevating Work Platform) er det ideelle værktøj, når der skal arbejdes i højden. Fordelene

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere