VI SØRGER FOR, AT ALLE FÅR ADGANG TIL DERES EGEN FREMTID ENTREPRENØRSKAB FRA ABC TIL PH.D.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI SØRGER FOR, AT ALLE FÅR ADGANG TIL DERES EGEN FREMTID ENTREPRENØRSKAB FRA ABC TIL PH.D."

Transkript

1 PROJEKTSTØTTE VI SØRGER FOR, AT ALLE FÅR ADGANG TIL DERES EGEN FREMTID ENTREPRENØRSKAB FRA ABC TIL PH.D.

2 PROJEKTSTØTTE TIL SKOLER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER. Projektstøtte, fondsmidler, økonomisk støtte kært barn har mange navne. Men pointen er, at Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise hvert år uddeler penge til at udvikle og støtte tiltag på skoler og uddannelsesinstitutioner, der ønsker at arbejde med innovation, kreativitet og entreprenørskab. På de næste sider kan du se eksempler på, hvad Fonden har givet støtte til inden for grundskoleområdet, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Når ansøgningspuljen åbnes, bliver det offentliggjort på Fondens hjemmeside, hvad der kan søges støttemidler til, hvordan der søges og hvornår ansøgningsfristen er. Det vil typisk være muligt at søge projektstøtte i foråret og igen i efteråret, og der vil være forskellige fokusområder fra gang til gang, så hold øje med Fondens hjemmeside eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du får oplysningerne direkte i din mailboks. God læselyst. Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

3 Grundskolen SAMLÆSNING OG ENTREPRENØRSKAB I HISTORIE OG SAMFUNDSFAG Vi har oplevet elevgruppen vokse med opgaven i forbindelse med entreprenørskab, og projektet har haft en yderst afsmittende effekt på den øvrige fagrække, hvor udbyttet er højnet signifikant. Underviser, Herningsholmskolen Projektejer: Herningsholmskolen, Herning Tid: Støttet med: Samlet budget: Tankegangen bag samlæsningen af de to fag samt udviklingen af entreprenørielle arbejdsformer på 7. klassetrin var at udnytte synergieffekten, så de to fags fælles berøringsflade skulle åbne elevernes øjne for en bred sammenhængsforståelse, hvor fortid, nutid og fremtid ses som et samlet hele, ligesom de skulle se deres egne rolle som samfundsskabte og samfundsskabende med tråde i en solid og veludviklet historiebevidsthed. Brugen af entreprenørielle metoder har været frugtbar. Det har gjort forløbene nærværende og vedkommende for eleverne, når de har haft visheden om, at de afsluttende produkter skal anvendes og får reel værdi for andre. Det gælder f.eks. for undervisningsoplæg for andre klasser, udarbejdelse af klasseavis, udstillinger på skolens bibliotek mv. Produkterne giver endvidere nogle håndgribelige angrebspunkter som referenceramme for det videre arbejde med fagene, hvilket igen kan styrke sammenhængsforståelsen. HERNINGSHOLMSKOLEN

4 BØGER FOR TOSPROGEDE DEM SKRIVER VI SELV Vi donerer også bøgerne til Sproghytten i ghettoen Taastrupgård, der er skolens skoledistrikt. Sproghytten er en afdeling under Taastrup Kommunes sprogskole - kun for kvinder. Her lærer mange af vore elevers mødre og andre familiemedlemmer dansk. Underviser, Selsmoseskolen Projektejer: Selsmoseskolen Tid: Støttet med: Samlet budget: Eleverne har forfattet og illustreret små bøger, så der på forhånd er taget hensyn til, at de tosprogede elever har brug for at opbygge ordforråd og begrebsforståelse. Bøgerne bruges af børnene i indskolingen og indgår i læseindlæring og bestræbelserne på at nå en høj læsefærdighed. Projektet blev sat op som en fabrik med produktion, reklame for bøgerne og et innovativt værksted. Projektet, og ideen med at eleverne var producenter af bøger samtidig med at de skulle lære at læse, var en produktiv og engageret måde at arbejde på. Det betød, at eleverne fik erfaringer med produktion, ansvar og samarbejde. Yderligere har projektet medvirket til at styrke elevernes begrebstilegnelse og læseindlæring. SELSMOSESKOLEN

5 Grundskolen PROJEKTLEDERUDDANNELSE, INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERMESSE 2012 Samfundets unge i dag skal lære at føre projekter ud i livet. Det skal de lære allerede, mens de har ideerne. Derfor er projektledelse helt afgørende og rigtig vigtig for vores elever. De kommer, de lærer at få ideer, og de lærer at føre ideerne ud i livet det er projektledelse. Torben Vind Rasmussen, Ryslinge Høj- og Efterskole, forstander At eleverne gennemfører en projektlederuddannelse og opnår kompetencer til at iværksætte og gennemføre projektforløb, hvor de går fra ide til konkret handling i samarbejde med det øvrige uddannelses- og erhvervsliv. Eleverne har gennem hele skoleåret arbejdet med projektledelse og entreprenørskab med en række spændende og konkrete projekter og produkter som resultat. Ligeledes er der udviklet et nyt undervisningsmateriale KINNE, som findes på Ryslinge Efterskoles hjemmeside. Projektejer: Ryslinge Efterskole Tid: Støttet med: Samlet budget:

6 INNOVATIONSLINJE PÅ HF Det er en god måde at komme i kontakt med virksomhederne på, og så får både vi og virksomhederne noget ud af det. Kursist på HF Projektejer: Thy-Mors HF & VUC Tid: Støttet med: Samlet budget: aarigt-hf/hf-innovation.aspx Erik Dose Hvid, uddannelseschef På Thy-Mors HF & VUC vil man udvikle en linje med innovation som hovedoverskrift. Tilgangen til undervisningen tager udgangspunkt i gymnasiefaget Innovation C og bliver referencerammen for den måde, de øvrige fag inddrager innovative arbejdsmetoder. Et væsentligt aspekt i innovationslinjen bliver samarbejde med erhvervslivet, offentlige myndigheder og andre uddannelsesinstitutioner, der skal stille de opgaver, som HF-kursisterne skal arbejde med. Kursisterne skal opnå en forsåelse af, hvad det vil sige at være værdiskabende og nytænkende i forhold produktinnovation og faglighed. Innovationslinjen udbydes nu både i Nykøbing Mors og Thisted, og kursisterne på forløbet får lov til at prøve kræfter med tværfaglige projekter i samarbejde med virksomheder. De får også testet deres ideer i innovationsog iværksætterikonkurrencer.

7 Ungdomsuddannelser ENTREPRENØRSKAB FOR GYMNASIELÆRERE MED FOKUS PÅ EGET FAG Vi har fokuseret på enkle koncepter med identificering af et problem, dannelse af netværk, kommunikation, rollemodeller og løsning af problemet som vejen til innovation i det enkelte fag. Michael Thing, projektejer Prakiske oplysninger Projektejer: Københavns Åbne Gymnasium Tid: Støttet med: Samlet budget: Projektets fokus er at skabe bevidsthed og viden om, hvordan entreprenørskab og innovation kan indgå i konkrete undervisningsforløb i gymnasiet. Underviserne i projektet skal på kursus, hvor de bliver stillet udfordringer af eksterne partnere, som skal munde ud i undervisningsforløb. Kurset skal give underviserne redskaber til at inddrage erhvervsliv i højere grad i undervisningen, og fokuspunkterne vil være foretagsomhed og netværksdannelse. Derudover vil kurset også tage fat på, hvordan innovation kan indgå i undervisningsforløb med baggrund i egen faglighed. De 70 undervisere, der deltog i kurset, har fået redskaber til at tænke innovation ind i deres undervisningsplaner. De har fundet ud af, at det godt kan lade sig gøre at tænke det innovative aspekt ind i alle fag, så det giver mening, og at det ikke handler om at finde på noget nyt i selve faget, men derimod at spotte den vinkel på innovation, hvor ens fag kan bidrage. Michael Thing, underviser

8 TEKNIK OG INNOVATION GRUNDFORLØB PÅ STRØM, STYRING OG IT I stedet for at man er pakket ind i en boks, hvor man skal følge reglerne, så får man lov til at tænke nyt. Det kan klart bruges. Det gør også selve forløbet lidt sjovere. Elev på Teknik og Innovation Projektejer: Teknisk Erhvervsskole Center Tid: Støttet med: Samlet budget: ungdomsuddannelser/ materialer/teknik-oginnovation.aspx Holger Sørensen, inspektør På erhvervsuddannelserne bliver innovation ofte først tænkt ind på hovedforløbet, men med Teknik og Innovation får eleverne allerede på grundforløbet for Strøm, Styring og IT mulighed for at udvikle og arbejde med deres kreative og innovative evner inden for deres faglighed. Eleverne får indsigt i innovative metoder og modeller, som de skal bruge i praksis til at udvikle deres egne modeller og prototyper som løsninger på faglige problemstillinger. Til slut skal alle projekter præsenteres for potentielle praktikvirksomheder, som så har mulighed for at vælge de elever, de gerne vil have i praktik. Teknik og Innovation har haft flere positive effekter. Næsten alle eleverne fik på baggrund af projektet praktikpladser hos de inviterede virksomheder. Derudover var der langt mindre frafald blandt eleverne på Teknik og Innovation, bl.a. fordi de fik lov til at arbejde mere selvstændigt, og de selv havde indflydelse på projektet. Sidst, men ikke mindst, har Teknisk Erhvervsskole Center også sat gang i udviklingen af et forløb til elever på hovedforløbet på bagrund af de gode erfaringer. Teknisk Erhvervsskole Center

9 de en r gå lse re ne de n Vi da ud Q:ARK - ET PROJEKT TIL FREMME AF KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE PÅ ARKITEKTSKOLEN AARHUS Vi oplevede markant stigning i den enkelte studerendes subjektive oplevelse af handletillid, lyst og parathed til at starte egen virksomhed, målt før og efter deltagelse i Q:Ark. Merethe Kruse, udviklingskonsulent, Arkitektskolen Aarhus Projektejer: Ark: Idea, Arkitektskolen Aarhus. I samarbejde med Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Tid: Støttet med: Samlet budget: Merethe Kruse, udviklingskonsulent Q:Ark er et projekt til fremme af iværksætteri blandt kvindelige studerende på Arkitektskolen Aarhus. Det uudnyttede potentiale af iværksættere blandt kvindelige studerende kan findes og udnyttes ved at integrere foretagsomhedselementer i den projektorienterede arkitektuddannelse. Projektet består af integration af tre moduler af hver en uges varighed, som model for hvordan man på en enkel måde kan udbrede og integrere foretagsomhedselementer i eksisterende studieplaner på Arkitektskolen Aarhus og andre projektorienterede uddannelser. Et eksempel på et modul er My Way, som er en uge med virksomhedsbesøg, der bygger bro til fagets praksis. Her møder de studerende kvindelige rollemodeller, der arbejder som selvstændige designere/arkitekter med forskellige tilgange til selvstændigheden. Dette konkretiserer begrebet iværksætteri og udbreder forståelsen af - og identifikationen med - en vifte af muligheder i et arbejdsliv som iværksætter. AU AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN

10 4 HVIDE T-SHIRT - PRAKSISBASERET INNOVATION Vi oplever, at mange af vores studerende hænger fast i ideudviklingsfasen men det vi gerne vil vise dem er, hvor hurtigt man egentlig kan komme videre til produkt og salg og mere udvikling. Projektleder, Torid Kaad Ostenfeld Projektejer: Københavns Erhvervsakademi Videnscentret 3.0 Tid: Støttet med: Samlet budget: De studerende får hver især udleveret fire hvide T-shirts, samt besked på at de må gøre med de fire T-shirts, hvad de vil. Projektet slutter, når de har solgt deres T-shirts. Igennem forløbet vil de studerende kunne få undervisning inden for følgende emner: Innovationsteori, designmetode, værdikæde og markedsføring. Det faglige formål er at give de studerende erfaring med at arbejde innovativt i hele processen ved både at skabe idéerne, forme/designe produkt/koncept og få det ud over rampen ved at tvinge dem til at sælge deres produkt. Projektet skal gennemføres som projektuger - også for de internationale studerende. En klar effekt af projektet er, at de studerende nu ved at processen fra idé over produkt til salg kan speedes op og realiseres. At man kan skabe værdi for andre hurtigere end man regnede med. Den første gennemførelse af projektet gav samtlige hold en stor fortjeneste på salg af t-shirts. De studerende har altså taget udfordringen op og er gået målrettet efter at sælge ideen, og de hænger ikke fast i idéudviklingsfasen. Pernille Berg, Videnschef

11 Videregående uddannelser SKAB EN SUND VIRKSOMHED Vi vil gerne uddanne dem til at deltage i kvalitetsudvikling og peger på et kæmpe udviklingspotentiale inden for sundhedsteknologi og robotteknologi. Det er dér, fremtiden ligger. Helge Bech, Studiekoordinator, Fysioterapeutuddannelsen, UC Syddanmark Projektejer: Sundhedsfagligt hovedområde, Fysioterapeutuddannelsen UC Syddanmark Tid: Støttet med: Samlet budget: Helge Bech, Studiekoordinator Projektet skal inspirere de studerende på professionshøjskolerne til at starte egen virksomhed eller se iværksætteri som en karrieremulighed. Tanken er desuden at introducere iværksætteri som et valgfag på professionshøjskolerne og skabe grobund for en iværksætterkultur på disse uddannelser. Projektet rummer udvikling, planlægning og gennemførelse af et fire ugers modul i innovation og iværksætteri på det sundhedsfaglige hovedområde i UC Syddanmark. Modulet er markant anderledes end traditionelle elementer i sundhedsuddannelserne, idet der arbejdes målrettet på undervisning i iværksætteri. Forløbet har været kendetegnet af et stort engagement, nye læringsformer og didaktik, der vægter personlige kompetencer i at have mod til at skabe, tage initiativ og sætte i værk. Derudover har valgmodulet skabt grobund for et netværk af lokale virksomheder omkring teknologi og træning. I netværket vil der blandt andet kunne afprøves prototyper og skabes kontakt mellem studerende, produktudviklere og virksomheder.

12 Sponsorer & Samarbejdspartnere Vi støtter Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Platinsponsor Guldsponsor Sølvsponsor Bronzesponsor Partnerskabet bag Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV.

KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV. Entreprenørskab i uddannelserne i Region Midtjylland KUNSTEN AT SKABE EN CAND.SELV INNOVATION I FOLKESKOLEN FRA TALENTMASSE TIL ENTREPRENØRSKAB ENTREPRENØRSKAB I VIAS UDDANNELSER

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser

Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Ikast-Brande Kommune Grundskoler og ungdomsuddannelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Hvorfor Entreprenørskabsskolen?... 4 1.2. Hvad er Entreprenørskabsskolens formål?... 5 2. Forankring af

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN

EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN EBG starter igen efter sommerferien 2012 EUROPEAN BUSINESS GAME FØR IDÉERNE UD I UNDERVISNINGEN Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Før ideerne ud i undervisningen

Før ideerne ud i undervisningen EUROPEAN BUSINESS GAME Før ideerne ud i undervisningen Gør iværksætteri til en del af undervisningen i erhvervsøkonomi, innovation og virksomhedsøkonomi i skoleåret 2010-2011 EBG starter igen efter sommerferien

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere