KURSUS KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk"

Transkript

1 KURSUS KATALOG PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 1

2 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP Årsuddannelse 2015/ KRAP Årsuddannelse, level 2: KRAP-terapeut 14 dage/overbygningsuddannelse... 8 KRAP AKT Uddannelsen, modul 1, 2 & KRAP AKT - Modul KRAP AKT - Modul KRAP AKT - Modul KRAP AKT - Eksamen...12 KLAR Leder og organisationsudvikling...13 KRAP Mentoruddannelse...14 KRAP Mentoruddannelse - eksamen...15 KRAP Kursusforløb...16 KRAP Sjælland / Fyn / Jylland - 10 dage...18 KRAP Fortsætter - 10 dage...20 Forældrekursus autisme...21 KRAP Videoanalyse - et redskab til relationsudvikling...22 Autisme i den inkluderende skole...24 Eksternt afholdte KRAP-kurser...25 Temadage & Foredrag...26 KRAP introdag Sjælland / Fyn / Jylland - 1 dag...26 KRAP metoder - 1 dag...28 OCD forståelse og håndtering - 2 dage...30 Anerkendende & ressourcefokuseret team-samarbejde - 1 dag...31 Den Ressourcefokuserede samtale med borgeren - 1 dag...32 Kollegial vejledning i KRAP...33 Angst hos børn...34 Temadag om ADHD / Voksne og unge Hvordan man som pædagog undgår at blive ramt af stress...38 Autisme Hvem er jeg? kursus med udgangspunkt i KRAP...39 Kom i gang med at styrke selvforståelsen for mennesker med autisme...40 Tilmeldingsblanket...41 PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 2

3 Velkommen her i PsykologCentrets nye kursuskatalog Vi er glade og stolte over at kunne tilbyde så mangfoldigt et kursuskatalog til gavn for vores mange interessenter. Vi håber, du/i kan finde lige netop det, I søger, og ellers er I velkomne til at kontakte os, og vi vil forsøge sammen med jer at tilgodese netop jeres behov. Ved tilmelding modtager du en bekræftelse på mail, og når vi har modtaget kursusbetaling, er din tilmelding endelig. Ved længerevarende uddannelsesforløb/kursusforløb opkræves der depositum. Inden kursusstart vil du ved de længere varende kursusforløb modtage velkomstbrev med flere informationer. Der kan undtagelsesvis forekomme ændringer i forhold til kursussted og oprettelse af kurser. Vi ønsker dig god fornøjelse med vores kursuskatalog. På PsykologCentrets vegne Lene Metner PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 3

4 Kurser generelt Vi ynder at sige, at KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) repræsenterer det bedste af det der virker. Omdrejningspunktet i KRAP er nemlig den gode praksis - det, der gør en positiv forskel. KRAP både udspringer af praksis, og har fokus på praksisnære metoder og redskaber. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer, den anerkendende tilgang og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Desuden har vi hentet inspiration i en lang række virksomme metoder og teorier, bl.a. i den systemiske teori, adfærdspsykologien, ICDP, Marte Meo, Aaron Antonovsky og i Appreciative Inquiry/ Anerkendende Udspørgen. Vi har mange gode erfaringer med KRAP-kurser, uanset om vi taler om småbørnsområdet, unge, voksne eller ældreområdet. På samme måde kan vi også se, at KRAP tilgangen har slået an både inden for normal- og specialområdet, i behandlingsmiljøer, læringsmiljøer, sundhedsområdet, bo- eller beskæftigelsesområdet og til mere rådgivende og vejledende funktioner som mentorer eller myndighedspersoner. Redskaberne i KRAP er generelt brugbare i forhold til at støtte og fremme udviklingen hos mennesker, hvor der er et behov for indsats, som skaber udvikling og trivsel. Omdrejningspunktet i KRAP er de menneskelige processer og udviklingen af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme. Netop derfor har KRAP så brede anvendelsesmuligheder. Et forhold, som er vigtigt at bemærke, er, at redskaberne i KRAP er virkningsfulde i forhold til det direkte arbejde med mennesker, men de er også virksomme for medarbejdergrupper, ledelse og medarbejdere imellem. Ikke mindst er de virksomme som redskaber til selvrefleksion i forhold til egen professionel rolle i en given situation. Lene Metner er arkitekten og idé-skaberen til KRAP. Siden tankerne første gang blev omsat, har PsykologCentret Viborg-Skive været rammen for den videre udvikling af KRAP samt alle de praksisrettede værktøjer, metoder og redskaber, som KRAP råder over. Når du møder os på uddannelser, kurser, temadage og foredrag, så er praksisudvikling vores særkende. KRAP-teamet underviser ikke bare i KRAP - vi formidler KRAP med afsæt i vores eget arbejde med KRAP. Vi trækker på vore egne erfaringer og vores egen praksis. De tilbagemeldinger, vi får, er derfor også, at vore kurser og foredrag opleves som meget praksisnære. Ligesom de mange eksempler vi bruger, når vi fremlægger teorien bag KRAP, samt inddragelse af kursisternes eksempler fra hverdagen er med til at gøre undervisningen nærværende. PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 4

5 KRAP kurser kan tages som valgte kurser fra vores omfattende katalog, eller vi kan designe et kursus til netop dit/jeres behov. Kontakt os for en uforpligtende snak om lige netop dit/jeres behov. Skriv en mail til Lene Metner eller kursussekretær Tine Tylstrup PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 5

6 KRAP Uddannelser KRAP Årsuddannelse 2015/2016 PsykologCentret Viborg-Skive udbyder fortsat den populære Årsuddannelse i KRAP. KRAP er et integreret socialpædagogisk system, som er fokuseret på udviklingen af praksis og tilegnelse af metoder og redskaber. På Årsuddannelsen vægtes altså forståelsen af metoder og redskaber samt træning og kvalificering af egen praksis. Uddannelsen udbydes to gange årligt - januar hold og august hold. Årsuddannelsen består af 20 dage fordelt på 10 moduler a 2 dage. Årsuddannelsen udløser 15 ECTS point. ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til, når det gennemføres. Årsuddannelsen afvikles i Skive. Årsuddannelsen henvender sig bredt til fagpersoner, som arbejder professionelt med børn, unge og voksne. Herunder også fagpersoner som arbejder med familier med særlige udfordringer og behov, samt fagpersoner indenfor ældre og demensområdet. Særlige udfordringer og behov forstår vi bredt, som f.eks.: Sociale/emotionelle udfordringer, familiemæssige udfordringer, omsorgssvigt, demens, nedsat begavelse/intellektuelle funktionsvanskeligheder, misbrug, gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller egentlige psykiske lidelser. Årsuddannelsen giver en metodisk solid basis for et professionelt virke og kan tages af alle fagpersoner, som ønsker at professionalisere deres praksis gennem supplerende faglige redskaber, metoder og forståelser. Årsuddannelsen giver en tilbundsgående viden om og indsigt i anvendelsen af KRAP i praksis og kan derfor være anvendelig for de fleste professionelle fagpersoner indenfor hele det sociale og sundhedsmæssige område. PsykologCentret Viborg-Skive har udbudt Årsuddannelsen i KRAP i 10 år og har derfor omfattende erfaringer med uddannelsen. Vi har uddannet mange dygtige fagpersoner, og mange har brugt KRAP Årsuddannelsen til at højne professionalismen i deres arbejde, eller til rådgivende funktioner og faglig ledende opgaver. Få tilsendt hele programmet, send en til PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 6

7 Tilmeld dig her KRAP Årsuddannelse FAKTABOKS: KRAP Årsuddannelse Kursusnummer: 201 Kursusstart: 3. september 2015 Kursusdage: 2015: 3-4/9, 1-2/10, 5-6/11, 3-4/ : 14-15/1, 11-12/2, 10-11/3, 14-15/4, 12-13/5, 16-17/6 Varighed: 20 dage fra kl Målgruppe: Professionelle fagpersoner indenfor hele det sociale og sundhedsmæssige område BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Primært Lene Metner, Peter Bilgrav og Ida Kortbæk KRAP Årsuddannelse 2016 FAKTABOKS: KRAP Årsuddannelse 2016 Kursusnummer: 202 Kursusstart: 21. januar 2016 Kursusdage: 21-22/1,25-26/2, 31/3-1/4, 28-29/4, 26-27/5, 23-24/ /8, 29-30/9, 27-28/10, 1-2/12 Varighed: 20 dage fra kl Målgruppe: Professionelle fagpersoner indenfor hele det sociale og sundhedsmæssige område BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Primært Lene Metner, Peter Bilgrav og Ida Kortbæk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 7

8 KRAP Årsuddannelse, level 2: KRAP-terapeut 14 dage/overbygningsuddannelse Denne uddannelse er en overbygningsuddannelse til KRAP Årsuddannelsen eller tilsvarende. Uddannelsen henvender sig primært til behandlere, konsulenter og terapeuter, eller andre fagpersoner som via samtaler intervenerer i forhold til menneskers udvikling og trivsel. Vi har i PsykologCentret nu afviklet KRAP Årsuddannelse i mere end 10 år. Dermed har rigtigt mange fagfolk allerede opnået en viden og kompetence, som gør dem i stand til i praksis at arbejde med KRAP. Flere fagfolk ønsker dog at gå et skridt videre i deres arbejde med KRAP og de redskaber og metoder som KRAP rummer. Forudsætningen for at blive optaget på level 2 - KRAP terapeut uddannelsen er, at man har taget KRAP-årsuddannelsen eller tilsvarende. Denne overbygningsuddannelse som KRAP-terapeut tager et år og er fordelt med henholdsvis 1 eller 2 dages uddannelse/ eller træningsdage hver 4. uge, i alt 14 dage. Træningsdagene afvikles på egne arbejdspladser i basisgrupper. Målgruppe Uddannelsen retter sig altså primært mod konsulenter, behandlere, rådgivere eller terapeuter. Det kunne typisk være uddannelsesbaggrund som pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog, fysio- og ergoterapeut eller andre fagpersoner, som i det daglige arbejder med menneskelig udvikling som omdrejningspunkt. Indhold Uddannelsen vil veksle mellem teoretiske oplæg, træning i terapeutiske samtaler samt supervision på egne opgaver/forløb med fokus på udvælgelse og anvendelse af de KRAP'ske metoder og redskaber. Få tilsendt hele programmet, send en til PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 8

9 Tilmeld dig her FAKTABOKS: KRAP Årsuddannelse, level 2 / KRAP terapeut Kursusnummer: 203 Kursusstart: 1.februar 2016 Kursusdage: 2016: 1-2/2, 3/3, 7/4, 23/5, 14/6, 22/8, 5-6/9, 11/10, 16/11, 13/ : 9/1, 7/3 Varighed: 20 dage (14 dage + 6 træningsdage) alle fra kl Målgruppe: Underviser: Primært konsulenter, behandlere, rådgivere eller terapeuter BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive ,- + moms Lene Metner PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 9

10 KRAP AKT Uddannelsen, modul 1, 2 & 3 AKT KRAP uddannelsen består af 3 moduler, á et års varighed. Uddannelsen kvalificerer til arbejdet som AKT vejleder/ressourceperson i forhold til børn og unge med særlige behov. Uddannelsen flytter fokus fra "dét, der er galt - til dét, som igangsætter og vedligeholder en udvikling. Ved hjælp af KRAP's særlige tænkemåde og ressourcefokusering, vil du på denne uddannelse både få fyldt i "værktøjskassen", få arbejdet med egne tanker og reaktioner samt få konkret viden om forskellige handicaps, diagnoser og andre menneskelige grundvilkår. AKT KRAP uddannelsen kan afsluttes med en eksamen efter modul 3 hvorved man er psykologcertificeret AKT-vejleder. Formålet med uddannelsen er at anvende et ressourcefokuseret og anerkendende syn på børn og unge med særlige behov. Samt at tilegne sig viden om særlige diagnoser og udfordringer og at kunne lave pædagogiske udredninger, handleplaner og planlægge relevant intervention. Ved hjælp af KRAP s principper og teknikker opkvalificeres arbejdet med at finde og udnytte det enkelte barns ressourcer. Der bliver fyldt metoder, redskaber og skemaer i værktøjskassen, som sikrer den nødvendige viden til at kunne inkludere børn/unge med særlige behov på en professionel og kvalitativ måde. Uddannelsen vil give træning i brugen af KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) og der vil blive arbejdet med egen tænkning og egne kompetencer, så uddannelsen stiller krav om aktiv medvirken og refleksion over egen praksis - med henblik på at kunne fungere som ressourceperson og støtte andre i udviklingen af deres praksis. PsykologCentret har gennemført KRAP AKT uddannelse i mere end 10 år. Først i samarbejde med VIA University College (tidligere CVU MidtVest), senere i eget regi. Psykolog Lene Metner har fra start været udvikler og koordinator på KRAP AKT uddannelsen. Vi har siden 2009 valgt at videreføre og udvikle den 3-årige KRAP AKT uddannelse i PsykologCentrets eget regi for at sikre praksisrelevans og kvalitetsniveau. Uddannelsen henvender sig primært til lærere og pædagoger fra skoler, ungdomsuddannelser, SFO og børnehaver. Man tilmelder sig modulerne enkeltvis, ligesom den afsluttende eksamen tilmeldes særskilt. Information: Vil du vide mere om kurset, er du velkommen til at kontakte Lene Metner, tlf.: /mail: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 10

11 Tilmeld dig her KRAP AKT - Modul 1 FAKTABOKS: KRAP AKT - Modul 1 Kursusnummer: 204 Kursusstart: 26. august 2015 Kursusdage: 2015: 26/8, 24/9, 21/10, 18/11, 14/ : 11/1, 10/2, 7/3,14/4, 10/5, 7/6 11 dage: 8 hele undervisningsdage og 3 arbejd selv dage Varighed: Målgruppe: 11 dage fra kl fordelt på 1 år Primært lærere og pædagoger fra skoler, ungdomsuddannelser, SFO og børnehave BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: 8.900,- + moms Lene Metner m.fl. KRAP AKT - Modul 2 FAKTABOKS: KRAP AKT - Modul 2 Kursusnummer: 205 Kursusstart: 14. august 2015 Kursusdage: 2015: 14/8, 16/9, 20/10, 25/11, 14/ : 19/1, 9/2, 8/3, 13/4, 11/5, 6/6 11 dage: 8 hele undervisningsdage og 3 arbejd selv dage Varighed: 11 dage fra kl fordelt på 1 år Målgruppe: Kursister, der har gennemført KRAP AKT - Modul 1 BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: 8.900,- + moms Lene Metner m.fl. PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 11

12 Få tilsendt hele programmet, send en til: Tilmeld dig her: KRAP AKT - Modul 3 FAKTABOKS: KRAP AKT - Modul 3 Kursusnummer: 206 Kursusstart: 12. august 2015 Kursusdage: 2015: 12/8, 10/9, 23/10, 27/11, 17/ : 8/1, 5/2, 16/3, 12/4, 19/5, 21/6 11 dage: 8 hele undervisningsdage og 3 arbejd selv dage Varighed: 11 dage fra kl fordelt på 1 år Målgruppe: Kursister, der har gennemført KRAP AKT - Modul 2 BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: 8.900,- + moms Lene Metner, Aase Holmgaard m.fl. KRAP AKT - Eksamen Eksamens tilmelding kan foretages særskilt efter kursusstart på KRAP AKT- Modul 3. FAKTABOKS: KRAP AKT - Eksamen Kursusnummer: 207 Eksamensdag: Eksamensdato oplyses efter den 1. januar 2016 Målgruppe: Kursister, der har gennemført KRAP AKT - Modul 3 PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive 2.100,- + moms PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 12

13 KLAR Leder og organisationsudvikling KLAR (Kognitiv Ledelse Anerkendende og Ressourcefokuseret) er en forholdsvis ny måde at arbejde med ledelses og organisationsudvikling på. KLAR tilbyder udviklingsforløb for enkeltpersoner eller for grupper i virksomheder, organisationer, kommuner og institutioner. KLAR er for ledere fra både det offentlige og det private arbejdsmarked, som ønsker at professionalisere deres personlige lederskab. KLAR er en meget praksisfunderet kompetenceudvikling, som styrker dit mentale beredskab. Dette primært gennem en øget sammenhæng mellem dine ressourcer og dine tanker om muligheder og udfordringer, koblet med din virksomheds forretningsmæssige og udviklingsmæssige mål. PsykologCentrets lederudvikling, tilbyder effektiv og praktisk træning af ledere med afsæt i evidensbaserede teoridannelser. Uddannelsen afvikles af Psykolog Lene Metner samt Konsulent Peter Bredsdorff-Larsen, som begge er erfarne ledere med mange års praksis bag sig, fra både det private og det offentlige. Uddannelsen vil give et solidt fundament for ledelsesudvikling. Med afsæt i deltagernes egne erfaringer, vil lederne i et anerkendende og intensivt læringsforum for afprøvning, feed-forward og refleksion, udvikle metoder til den daglige innovative ledelse. Du kan enten tilmelde dig som enkeltperson eller kontakte os for at få et tilbud på leder- eller organisationsudvikling tilpasset din virksomhed. Tilmeld dig her: FAKTABOKS: KLAR Leder og organisationsudvikling Kursusnummer: 208 Kursusstart: 9. september 2015 Kursusdage: 2015: 9/9, 6/10, 4/11, 2/ : 6/1, 3/2, 9/3 Varighed: 7 dage fra kl Målgruppe: Ledere i private og offentlige virksomheder Antal deltagere: Max 20 Hotel Scandic, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg ,- + moms Undervisere: Lene Metner & Peter Bredsdorff-Larsen Kontakt os evt. for at få et tilbud designet specielt til din virksomhed eller institution Få tilsendt hele programmet, send en til: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 13

14 KRAP Mentoruddannelse Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) - for Mentorer, som ønsker at professionalisere deres praksis. Ønsker du at inspirere mennesker til udvikling? Ønsker du at skabe en ændring, der gør en forskel? Og er du - eller drømmer du om at blive - professionel mentor? Så er denne uddannelse helt sikkert noget for dig. PsykologCentret tilbyder i en praksiskvalificerende Mentor-uddannelse med afsæt i evidensbaserede teoridannelser. Uddannelsen vil give et solidt fundament for professionel Mentorudøvelse, gennem praksisanvendelig psykologisk og pædagogisk viden og træning. Med afsæt i deltagernes egne erfaringer, vil mentorerne i et anerkendende og intensivt lærings-forum for afprøvning, feed-forward og refleksion, få udbygget deres værktøjskasse. Herunder forståelser, metoder og redskaber til at kunne inspirere mennesker til personlig udvikling og vækst, og dermed til mestring af eget liv. KRAP metoder og redskaber vil kunne give mentorerne et solidt grundlag for at bibringe de mennesker, de til dagligt arbejder med, bedre betingelser for at udnytte deres potentialer. Uddannelsen kvalificerer mentorerne til at kunne skabe grobund for nødvendige og hensigtsmæssige forandringer for de fokuspersoner, de til dagligt støtter og vejleder, samt udvikling mod større personlig og social kompetence og dermed højere livskvalitet. At være mentor kræver - udover dét at kunne motivere til og at kunne facilitere udviklingsprocesser - også at kunne beskrive og dokumentere sine indsatser. Derfor vil du på uddannelsen også blive trænet i målsætningsarbejde og dokumentation. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn, samt inspireret af recovery- og resiliensforskningen. Få tilsendt hele programmet, send en til: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 14

15 Tilmeld dig her FAKTABOKS: Mentoruddannelse Kursusnummer: 209 Kursusdage: 2015: 1/9, 6/10, 3/11, 1/ : 12/1, 9/2, 4/3, 11/4, 10/5, 14/6, 22/8, 13/9, 25/10,22/11 Varighed: 14 dage + træningsdage. Uddannelsen afsluttes med eksamen, som tilmeldes særskilt PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive Pris kursus inkl. forplejning: Undervisere: ,- + moms Peter Bilgrav og Lene Metner. KRAP Mentoruddannelse - eksamen Eksamens tilmelding kan foretages særskilt efter kursusstart på KRAP Mentoruddannelse. FAKTABOKS: Mentoruddannelse - Eksamen Kursusnummer: 210 Eksamensdag: Pris eksamen inkl. forplejning : Dato oplyses under uddannelsen PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive 2.100,- + moms PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 15

16 KRAP Kursusforløb Få skræddersyet et KRAP-kursus-forløb, en temadag eller et foredrag til lige netop jeres behov. KRAP-kurser kan generelt tilrettelægges så de kan imødekomme jeres specifikke behov. Det betyder, at hvis I har et særligt ønske for et kursusforløb, eller ønsker en særlig form eller ønsker det tilrettelagt lige præcis for jeres institution og den målgruppe I arbejder med, så vil vi gerne samarbejde med jer omkring at designe noget helt specielt til jer. Det kan således være for en samlet personalegruppe på en specifik institution, eller det kan rette sig mod viden om en bestemt målgruppe, og hvad KRAP kan tilbyde her, eller noget helt tredje. I er altid meget velkomne til at kontakte os, og så kan vi snakke om muligheder. Vores skræddersyede forløb kan se meget forskellige ud - både hvad angår varighed, indhold og form. Vi afholder foredrag, temadage samt kortere og længerevarende kurser og videreuddannelsesforløb, over hele Danmark, samt enkelte steder i udlandet. Eksempler på temadage kunne være: Hvad er KRAP og hvordan bruges det i praksis? KRAP som underlag for forældresamarbejde KRAP i skolen KRAP og gennemgribende udviklingsforstyrrelser KRAP og kognitivt nedsat funktionsniveau KRAP og sårbare unge KRAP og inklusion Eksempler på foredrag kunne være: Så tag dig dog sammen!! (om unge og mestring af svære grundvilkår) KRAP - som underlag for forståelse og udvikling KRAP - enkle metoder med stor effekt "Dit barn har også ressourcer" (for plejeforældre) "Mennesker er ikke diagnoser" "Fra omsorg til livsmestring" Fra stress til trivsel Ring eller skriv til os og få et tilbud, som passer til netop jeres behov. Kontakt: Lene Metner eller mail: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 16

17 PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 17

18 KRAP Sjælland / Fyn / Jylland - 10 dage Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) - for fagpersoner, der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov og udfordringer. Dette 10 dages KRAP-kursus giver et solidt fundament for din pædagogiske praksisudøvelse, og sikrer at du får forståelse, metoder og redskaber, der er brugbare i en systematisk professionel praksis. Vore 10 dages KRAP-kurser kender du måske også som Åben KRAP eller KRAP Grundkursus. Det giver resultater, at tage udgangspunkt i det der virker. Denne erkendelse, er sammen med den kognitive tilgang udgangspunktet for KRAP. KRAP er et integreret system, med afsæt i praksis og udvikling af praksis. Hensigten med KRAP er at få værktøjer og metoder der sikrer, at vi kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn, med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelse. Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi bibringe mennesker, større personlige kompetencer og muligheder, så det bliver opnåeligt at udfolde sig konstruktivt på alle planer i tilværelsen. KRAP er ikke begrænset til bestemte brugergrupper men rummer tilbud til mennesker både indenfor normalområdet og specialområdet i bred forstand. Fælles for alle 3 kurser er, at de henvender sig til fagpersonale indenfor det sociale, pædagogiske og psykiatriske området. Få tilsendt hele programmet, send en til: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 18

19 FAKTABOKS: KRAP Sjælland Kursusnummer: 211 Kursusstart: 5. november 2015 Kursusdage: 2015: 5/11, 10/ : 19/1, 11/2, 15/3, 8/4, 10/5, 16/6, 24/8, 15/9 Varighed: 10 dage fra kl Hotel Jens Baggesen, Batterivej Korsør Undervisere: ,- + moms Helle Skipper, Lene Metner og Anne Pedersen FAKTABOKS: KRAP Fyn Kursusnummer: 212 Kursusstart: 12. januar 2016 Kursusdage: 2016: 12/1, 4/2, 24/2, 17/3, 5/4, 3/5, 24/5, 16/6, 18/8 og 15/9 Varighed: 10 dage fra kl Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Underviser: ,- + moms Peter Bilgrav, Anne Pedersen og Ida Kortbæk FAKTABOKS: KRAP Jylland Kursusnummer: 213 Kursusstart: 17. august 2015 Kursusdage: 2015: 17/8, 28/9, 29/10, 26/11, 15/ : 26/1, 23/2, 29/3, 26/4, 25/5 Varighed: 10 dage fra kl BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Peter Bilgrav Sørensen, Helle Skippe og Ida Kortbæk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 19

20 KRAP Fortsætter - 10 dage Kurset henvender sig til fagfolk, som har gennemført et KRAP-kursus af 9-10 dages varighed, og forudsætter derved et solidt kendskab til nøglebegreberne i KRAP. På dette kursus lægges især vægt på fagpersonens egen rolle i relation til KRAP, herunder at kvalificere egen rolle for at kunne vejlede kolleger/borgere i den tænkning og de metoder, der ligger i KRAP. Gennem kurset arbejdes desuden med at videreudvikle den enkeltes konkrete metodeerfaringer, idet der lægges op til et øverum i basisgrupper, hvor man kan få afprøvet og finpudset sin KRAP-metodik. Sammenlagt med et forudgående 9-10-dages KRAP-kursus, kvalificerer denne overbygning til et kursusbevis svarende til årskursus. FAKTABOKS: KRAP Fortsætter - 10 dage Kursusnummer: 214 Kursusstart: 7. januar 2016 Kursusdage: 2016: 7/1, 20/1, 3/2, 29/2, 9/3, 30/3, 20/4, 2/5, 17/5, 9/6 Varighed: 10 dage fra kl Målgruppe: Fagfolk, der har gennemført et KRAP-kursus af 9-10 dages varighed BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Peter Bilgrav Sørensen, Anne Pedersen og Ida Kortbæk Få tilsendt hele programmet, send en til: Tilmeld dig her PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 20

21 Forældrekursus autisme PsykologCentret Viborg-Skive udbyder i samarbejde med landsforeningen Autismes kredsforening Viborg et kursus for forældre til børn og unge med autismespektrum forstyrrelser. En autisme-spektrum forstyrrelse er en tilstand, som på alle måder griber ind i et barn eller ungt menneskes tilværelse. At have en sådan diagnose påvirker omgangen med andre mennesker, kommunikation og den mentale repræsentation, og har desuden indvirkning på hele familien. Det er derfor vigtigt, at have både viden om og forståelse for disse handicaps og have brugbare metoder til at håndtere de daglige situationer med disse børn og unge. Hensigten med kurset er at få viden, forståelse og redskaber, så man som forældre kan håndtere dagligdagen og være til støtte og opmuntring for sit barn. Et vigtigt element i kurset er desuden at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer - og samtidig erkende at der også kan være tale om særlige udfordringer og behov i de menneskelige grundvilkår. Et andet vigtigt element er det kognitive afsæt altså at tænkningen er central. Forandringer involverer således ofte både forældrenes måde at tænke om en situation på samt tænkningen hos det pågældende barn eller unge menneske. Tilmeld dig her: FAKTABOKS: Forældrekursus autisme Kursusnummer: 215 Kursusstart: Kursusdage: 2015: 19/9, 27/10, 18/ : 21/1, 29/2, 30/3 Varighed: Målgruppe: Lørdag, d.19/9-15 kl samt 5 aftener fra kl hel dag (lørdag), 5 kursusaftener på hverdage fra kl Forældre/plejeforældre til børn & unge med forskellige diagnoser indenfor autismespektret Hilltop, Arvikavej 4, 7800 Skive 4.900,- + moms Undervisere: Christina Hovgaard og Helle Skipper PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 21

22 KRAP Videoanalyse - et redskab til relationsudvikling Formålet med dette kursus er, at få forståelsen for og lære at udøve den KRAP'ske model for videoanalyse. Videoanalyse er et vigtigt redskab til at udvikle relationer, fordi man bevæger sig væk fra synsninger og fornemmelser, og i stedet lægger fokus på faktuelle iagttagelser i relationelle situationer. Med den KRAP'ske analysemodel fokuseres der på det virksomme med det formål at bruge det som afsæt for yderligere kvalificering af relationen til en anden person. Den professionelle får således en bedre forståelse for sine egne, personlige samspilskvaliteter. Dette giver bedre indsigt i egen rolle i det konkrete samspil, og kan tillige komme den professionelle til gavn mere generelt, så vedkommende i fremtidige samspil kan bruge sin relationskompetence endnu mere bevidst og reflekteret. Relationsudvikling med KRAP som fundament tager afsæt i den ressourcefokuserede tænkning om at bygge på de ressourcer, der allerede er hos den professionelle, frem for at lede efter fejl og mangler, som skal udbedres. Når man får udpeget sine styrker, bliver man bevidst om dem, og der er større sandsynlighed for, at disse endnu oftere vil komme i spil fremover. Det er vores erfaring, at selv garvede professionelle kan profitere af at få øje på eller få udpeget egne samspilskvaliteter eller relationskompetencer, da disse nogle gange bliver en selvfølgelighed fisken er den sidste, der opdager vandet, for det er der jo bare. Du kan enten tilmelde dig dette forløb som enkelt person eller rekvirere et forløb til din arbejdsplads. Tilmeld dig her: FAKTABOKS: KRAP Videoanalyse Kursusnummer: 216 Kursusdage: 2015: 7/ : 6/1, 1/2 Tidspunkt: kl Målgruppe: Underviser: Professionelle der arbejder med børn, unge eller voksne PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive 4.500,- + moms Ida Kortbæk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 22

Opdateret 9. januar 2017 KURSUS KATALOG

Opdateret 9. januar 2017 KURSUS KATALOG Opdateret 9. januar 2017 KURSUS KATALOG 2017-2018 www.krap.com PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 Side 1 Velkommen her i PsykologCentrets nye kursuskatalog

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer PCaps.dk www.facebook.com/psykologcentret Angst, OCD og AST i KRAP perspektiv v/ PsykologCentret Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer Med KRAP som underlag :

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

undervisning Anne Hellner, Birkebo

undervisning Anne Hellner, Birkebo undervisning Anne Hellner, Birkebo Pædagogiske værktøjer Low arousal Metodeplaner Sociale historier Handleplaner Pædagogiske værktøjer KRAP er et nyt, integreret socialpædagogisk system, som udspringer

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

v/lene Metner PsykologCentret ApS

v/lene Metner PsykologCentret ApS v/lene Metner PsykologCentret PsykologCentret ApS www.pcaps.dk 1 PsykologCentret Viborg Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 14 kollegaer Med som underlag : Supervision Kurser,

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017

Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 Kursuskatalog for Move1 og ForandringsAkademiet 2017 ForandringsAkademiet Det første skridt til forandring Samtaler med børn 3-13 år Ønsker du en unik løsningsfokuseret værktøjskasse til at samtale med

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KONSEKVENSPÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE PÆDAGOGIK MED HANDLING UDDANNELSE MED VILJE ARBEJDE MED FREMTID Jeg har fået redskaber til at støtte indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende individet som ligeværdigt

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK AMU ÅBNE PÆDAGOGISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER FORÅR/EFTERÅR 2016 PÆDAGOGMEDHJÆLPER I DAGINSTITUTION PLANLÆGNING AF PÆDAGOGISKE AKTIVITETER LEG OG LÆRING MED DIGITALE MEDIER BØRNS KOMPETENCEUDVIKLING (0-5

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd

Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Livsmestring Recovery undervisning i grupper Socialpsykiatrisk Center Syd Drømmer du om et mere selvstændigt liv? Vil du videre i din personlige udvikling, så kan vi støtte dig via et målrettet gruppeforløb

Læs mere