KURSUS KATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk"

Transkript

1 KURSUS KATALOG PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 1

2 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP Årsuddannelse 2015/ KRAP Årsuddannelse, level 2: KRAP-terapeut 14 dage/overbygningsuddannelse... 8 KRAP AKT Uddannelsen, modul 1, 2 & KRAP AKT - Modul KRAP AKT - Modul KRAP AKT - Modul KRAP AKT - Eksamen...12 KLAR Leder og organisationsudvikling...13 KRAP Mentoruddannelse...14 KRAP Mentoruddannelse - eksamen...15 KRAP Kursusforløb...16 KRAP Sjælland / Fyn / Jylland - 10 dage...18 KRAP Fortsætter - 10 dage...20 Forældrekursus autisme...21 KRAP Videoanalyse - et redskab til relationsudvikling...22 Autisme i den inkluderende skole...24 Eksternt afholdte KRAP-kurser...25 Temadage & Foredrag...26 KRAP introdag Sjælland / Fyn / Jylland - 1 dag...26 KRAP metoder - 1 dag...28 OCD forståelse og håndtering - 2 dage...30 Anerkendende & ressourcefokuseret team-samarbejde - 1 dag...31 Den Ressourcefokuserede samtale med borgeren - 1 dag...32 Kollegial vejledning i KRAP...33 Angst hos børn...34 Temadag om ADHD / Voksne og unge Hvordan man som pædagog undgår at blive ramt af stress...38 Autisme Hvem er jeg? kursus med udgangspunkt i KRAP...39 Kom i gang med at styrke selvforståelsen for mennesker med autisme...40 Tilmeldingsblanket...41 PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 2

3 Velkommen her i PsykologCentrets nye kursuskatalog Vi er glade og stolte over at kunne tilbyde så mangfoldigt et kursuskatalog til gavn for vores mange interessenter. Vi håber, du/i kan finde lige netop det, I søger, og ellers er I velkomne til at kontakte os, og vi vil forsøge sammen med jer at tilgodese netop jeres behov. Ved tilmelding modtager du en bekræftelse på mail, og når vi har modtaget kursusbetaling, er din tilmelding endelig. Ved længerevarende uddannelsesforløb/kursusforløb opkræves der depositum. Inden kursusstart vil du ved de længere varende kursusforløb modtage velkomstbrev med flere informationer. Der kan undtagelsesvis forekomme ændringer i forhold til kursussted og oprettelse af kurser. Vi ønsker dig god fornøjelse med vores kursuskatalog. På PsykologCentrets vegne Lene Metner PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 3

4 Kurser generelt Vi ynder at sige, at KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) repræsenterer det bedste af det der virker. Omdrejningspunktet i KRAP er nemlig den gode praksis - det, der gør en positiv forskel. KRAP både udspringer af praksis, og har fokus på praksisnære metoder og redskaber. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer, den anerkendende tilgang og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Desuden har vi hentet inspiration i en lang række virksomme metoder og teorier, bl.a. i den systemiske teori, adfærdspsykologien, ICDP, Marte Meo, Aaron Antonovsky og i Appreciative Inquiry/ Anerkendende Udspørgen. Vi har mange gode erfaringer med KRAP-kurser, uanset om vi taler om småbørnsområdet, unge, voksne eller ældreområdet. På samme måde kan vi også se, at KRAP tilgangen har slået an både inden for normal- og specialområdet, i behandlingsmiljøer, læringsmiljøer, sundhedsområdet, bo- eller beskæftigelsesområdet og til mere rådgivende og vejledende funktioner som mentorer eller myndighedspersoner. Redskaberne i KRAP er generelt brugbare i forhold til at støtte og fremme udviklingen hos mennesker, hvor der er et behov for indsats, som skaber udvikling og trivsel. Omdrejningspunktet i KRAP er de menneskelige processer og udviklingen af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme. Netop derfor har KRAP så brede anvendelsesmuligheder. Et forhold, som er vigtigt at bemærke, er, at redskaberne i KRAP er virkningsfulde i forhold til det direkte arbejde med mennesker, men de er også virksomme for medarbejdergrupper, ledelse og medarbejdere imellem. Ikke mindst er de virksomme som redskaber til selvrefleksion i forhold til egen professionel rolle i en given situation. Lene Metner er arkitekten og idé-skaberen til KRAP. Siden tankerne første gang blev omsat, har PsykologCentret Viborg-Skive været rammen for den videre udvikling af KRAP samt alle de praksisrettede værktøjer, metoder og redskaber, som KRAP råder over. Når du møder os på uddannelser, kurser, temadage og foredrag, så er praksisudvikling vores særkende. KRAP-teamet underviser ikke bare i KRAP - vi formidler KRAP med afsæt i vores eget arbejde med KRAP. Vi trækker på vore egne erfaringer og vores egen praksis. De tilbagemeldinger, vi får, er derfor også, at vore kurser og foredrag opleves som meget praksisnære. Ligesom de mange eksempler vi bruger, når vi fremlægger teorien bag KRAP, samt inddragelse af kursisternes eksempler fra hverdagen er med til at gøre undervisningen nærværende. PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 4

5 KRAP kurser kan tages som valgte kurser fra vores omfattende katalog, eller vi kan designe et kursus til netop dit/jeres behov. Kontakt os for en uforpligtende snak om lige netop dit/jeres behov. Skriv en mail til Lene Metner eller kursussekretær Tine Tylstrup PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 5

6 KRAP Uddannelser KRAP Årsuddannelse 2015/2016 PsykologCentret Viborg-Skive udbyder fortsat den populære Årsuddannelse i KRAP. KRAP er et integreret socialpædagogisk system, som er fokuseret på udviklingen af praksis og tilegnelse af metoder og redskaber. På Årsuddannelsen vægtes altså forståelsen af metoder og redskaber samt træning og kvalificering af egen praksis. Uddannelsen udbydes to gange årligt - januar hold og august hold. Årsuddannelsen består af 20 dage fordelt på 10 moduler a 2 dage. Årsuddannelsen udløser 15 ECTS point. ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til, når det gennemføres. Årsuddannelsen afvikles i Skive. Årsuddannelsen henvender sig bredt til fagpersoner, som arbejder professionelt med børn, unge og voksne. Herunder også fagpersoner som arbejder med familier med særlige udfordringer og behov, samt fagpersoner indenfor ældre og demensområdet. Særlige udfordringer og behov forstår vi bredt, som f.eks.: Sociale/emotionelle udfordringer, familiemæssige udfordringer, omsorgssvigt, demens, nedsat begavelse/intellektuelle funktionsvanskeligheder, misbrug, gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller egentlige psykiske lidelser. Årsuddannelsen giver en metodisk solid basis for et professionelt virke og kan tages af alle fagpersoner, som ønsker at professionalisere deres praksis gennem supplerende faglige redskaber, metoder og forståelser. Årsuddannelsen giver en tilbundsgående viden om og indsigt i anvendelsen af KRAP i praksis og kan derfor være anvendelig for de fleste professionelle fagpersoner indenfor hele det sociale og sundhedsmæssige område. PsykologCentret Viborg-Skive har udbudt Årsuddannelsen i KRAP i 10 år og har derfor omfattende erfaringer med uddannelsen. Vi har uddannet mange dygtige fagpersoner, og mange har brugt KRAP Årsuddannelsen til at højne professionalismen i deres arbejde, eller til rådgivende funktioner og faglig ledende opgaver. Få tilsendt hele programmet, send en til PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 6

7 Tilmeld dig her KRAP Årsuddannelse FAKTABOKS: KRAP Årsuddannelse Kursusnummer: 201 Kursusstart: 3. september 2015 Kursusdage: 2015: 3-4/9, 1-2/10, 5-6/11, 3-4/ : 14-15/1, 11-12/2, 10-11/3, 14-15/4, 12-13/5, 16-17/6 Varighed: 20 dage fra kl Målgruppe: Professionelle fagpersoner indenfor hele det sociale og sundhedsmæssige område BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Primært Lene Metner, Peter Bilgrav og Ida Kortbæk KRAP Årsuddannelse 2016 FAKTABOKS: KRAP Årsuddannelse 2016 Kursusnummer: 202 Kursusstart: 21. januar 2016 Kursusdage: 21-22/1,25-26/2, 31/3-1/4, 28-29/4, 26-27/5, 23-24/ /8, 29-30/9, 27-28/10, 1-2/12 Varighed: 20 dage fra kl Målgruppe: Professionelle fagpersoner indenfor hele det sociale og sundhedsmæssige område BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Primært Lene Metner, Peter Bilgrav og Ida Kortbæk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 7

8 KRAP Årsuddannelse, level 2: KRAP-terapeut 14 dage/overbygningsuddannelse Denne uddannelse er en overbygningsuddannelse til KRAP Årsuddannelsen eller tilsvarende. Uddannelsen henvender sig primært til behandlere, konsulenter og terapeuter, eller andre fagpersoner som via samtaler intervenerer i forhold til menneskers udvikling og trivsel. Vi har i PsykologCentret nu afviklet KRAP Årsuddannelse i mere end 10 år. Dermed har rigtigt mange fagfolk allerede opnået en viden og kompetence, som gør dem i stand til i praksis at arbejde med KRAP. Flere fagfolk ønsker dog at gå et skridt videre i deres arbejde med KRAP og de redskaber og metoder som KRAP rummer. Forudsætningen for at blive optaget på level 2 - KRAP terapeut uddannelsen er, at man har taget KRAP-årsuddannelsen eller tilsvarende. Denne overbygningsuddannelse som KRAP-terapeut tager et år og er fordelt med henholdsvis 1 eller 2 dages uddannelse/ eller træningsdage hver 4. uge, i alt 14 dage. Træningsdagene afvikles på egne arbejdspladser i basisgrupper. Målgruppe Uddannelsen retter sig altså primært mod konsulenter, behandlere, rådgivere eller terapeuter. Det kunne typisk være uddannelsesbaggrund som pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog, fysio- og ergoterapeut eller andre fagpersoner, som i det daglige arbejder med menneskelig udvikling som omdrejningspunkt. Indhold Uddannelsen vil veksle mellem teoretiske oplæg, træning i terapeutiske samtaler samt supervision på egne opgaver/forløb med fokus på udvælgelse og anvendelse af de KRAP'ske metoder og redskaber. Få tilsendt hele programmet, send en til PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 8

9 Tilmeld dig her FAKTABOKS: KRAP Årsuddannelse, level 2 / KRAP terapeut Kursusnummer: 203 Kursusstart: 1.februar 2016 Kursusdage: 2016: 1-2/2, 3/3, 7/4, 23/5, 14/6, 22/8, 5-6/9, 11/10, 16/11, 13/ : 9/1, 7/3 Varighed: 20 dage (14 dage + 6 træningsdage) alle fra kl Målgruppe: Underviser: Primært konsulenter, behandlere, rådgivere eller terapeuter BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive ,- + moms Lene Metner PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 9

10 KRAP AKT Uddannelsen, modul 1, 2 & 3 AKT KRAP uddannelsen består af 3 moduler, á et års varighed. Uddannelsen kvalificerer til arbejdet som AKT vejleder/ressourceperson i forhold til børn og unge med særlige behov. Uddannelsen flytter fokus fra "dét, der er galt - til dét, som igangsætter og vedligeholder en udvikling. Ved hjælp af KRAP's særlige tænkemåde og ressourcefokusering, vil du på denne uddannelse både få fyldt i "værktøjskassen", få arbejdet med egne tanker og reaktioner samt få konkret viden om forskellige handicaps, diagnoser og andre menneskelige grundvilkår. AKT KRAP uddannelsen kan afsluttes med en eksamen efter modul 3 hvorved man er psykologcertificeret AKT-vejleder. Formålet med uddannelsen er at anvende et ressourcefokuseret og anerkendende syn på børn og unge med særlige behov. Samt at tilegne sig viden om særlige diagnoser og udfordringer og at kunne lave pædagogiske udredninger, handleplaner og planlægge relevant intervention. Ved hjælp af KRAP s principper og teknikker opkvalificeres arbejdet med at finde og udnytte det enkelte barns ressourcer. Der bliver fyldt metoder, redskaber og skemaer i værktøjskassen, som sikrer den nødvendige viden til at kunne inkludere børn/unge med særlige behov på en professionel og kvalitativ måde. Uddannelsen vil give træning i brugen af KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) og der vil blive arbejdet med egen tænkning og egne kompetencer, så uddannelsen stiller krav om aktiv medvirken og refleksion over egen praksis - med henblik på at kunne fungere som ressourceperson og støtte andre i udviklingen af deres praksis. PsykologCentret har gennemført KRAP AKT uddannelse i mere end 10 år. Først i samarbejde med VIA University College (tidligere CVU MidtVest), senere i eget regi. Psykolog Lene Metner har fra start været udvikler og koordinator på KRAP AKT uddannelsen. Vi har siden 2009 valgt at videreføre og udvikle den 3-årige KRAP AKT uddannelse i PsykologCentrets eget regi for at sikre praksisrelevans og kvalitetsniveau. Uddannelsen henvender sig primært til lærere og pædagoger fra skoler, ungdomsuddannelser, SFO og børnehaver. Man tilmelder sig modulerne enkeltvis, ligesom den afsluttende eksamen tilmeldes særskilt. Information: Vil du vide mere om kurset, er du velkommen til at kontakte Lene Metner, tlf.: /mail: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 10

11 Tilmeld dig her KRAP AKT - Modul 1 FAKTABOKS: KRAP AKT - Modul 1 Kursusnummer: 204 Kursusstart: 26. august 2015 Kursusdage: 2015: 26/8, 24/9, 21/10, 18/11, 14/ : 11/1, 10/2, 7/3,14/4, 10/5, 7/6 11 dage: 8 hele undervisningsdage og 3 arbejd selv dage Varighed: Målgruppe: 11 dage fra kl fordelt på 1 år Primært lærere og pædagoger fra skoler, ungdomsuddannelser, SFO og børnehave BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: 8.900,- + moms Lene Metner m.fl. KRAP AKT - Modul 2 FAKTABOKS: KRAP AKT - Modul 2 Kursusnummer: 205 Kursusstart: 14. august 2015 Kursusdage: 2015: 14/8, 16/9, 20/10, 25/11, 14/ : 19/1, 9/2, 8/3, 13/4, 11/5, 6/6 11 dage: 8 hele undervisningsdage og 3 arbejd selv dage Varighed: 11 dage fra kl fordelt på 1 år Målgruppe: Kursister, der har gennemført KRAP AKT - Modul 1 BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: 8.900,- + moms Lene Metner m.fl. PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 11

12 Få tilsendt hele programmet, send en til: Tilmeld dig her: KRAP AKT - Modul 3 FAKTABOKS: KRAP AKT - Modul 3 Kursusnummer: 206 Kursusstart: 12. august 2015 Kursusdage: 2015: 12/8, 10/9, 23/10, 27/11, 17/ : 8/1, 5/2, 16/3, 12/4, 19/5, 21/6 11 dage: 8 hele undervisningsdage og 3 arbejd selv dage Varighed: 11 dage fra kl fordelt på 1 år Målgruppe: Kursister, der har gennemført KRAP AKT - Modul 2 BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: 8.900,- + moms Lene Metner, Aase Holmgaard m.fl. KRAP AKT - Eksamen Eksamens tilmelding kan foretages særskilt efter kursusstart på KRAP AKT- Modul 3. FAKTABOKS: KRAP AKT - Eksamen Kursusnummer: 207 Eksamensdag: Eksamensdato oplyses efter den 1. januar 2016 Målgruppe: Kursister, der har gennemført KRAP AKT - Modul 3 PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive 2.100,- + moms PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 12

13 KLAR Leder og organisationsudvikling KLAR (Kognitiv Ledelse Anerkendende og Ressourcefokuseret) er en forholdsvis ny måde at arbejde med ledelses og organisationsudvikling på. KLAR tilbyder udviklingsforløb for enkeltpersoner eller for grupper i virksomheder, organisationer, kommuner og institutioner. KLAR er for ledere fra både det offentlige og det private arbejdsmarked, som ønsker at professionalisere deres personlige lederskab. KLAR er en meget praksisfunderet kompetenceudvikling, som styrker dit mentale beredskab. Dette primært gennem en øget sammenhæng mellem dine ressourcer og dine tanker om muligheder og udfordringer, koblet med din virksomheds forretningsmæssige og udviklingsmæssige mål. PsykologCentrets lederudvikling, tilbyder effektiv og praktisk træning af ledere med afsæt i evidensbaserede teoridannelser. Uddannelsen afvikles af Psykolog Lene Metner samt Konsulent Peter Bredsdorff-Larsen, som begge er erfarne ledere med mange års praksis bag sig, fra både det private og det offentlige. Uddannelsen vil give et solidt fundament for ledelsesudvikling. Med afsæt i deltagernes egne erfaringer, vil lederne i et anerkendende og intensivt læringsforum for afprøvning, feed-forward og refleksion, udvikle metoder til den daglige innovative ledelse. Du kan enten tilmelde dig som enkeltperson eller kontakte os for at få et tilbud på leder- eller organisationsudvikling tilpasset din virksomhed. Tilmeld dig her: FAKTABOKS: KLAR Leder og organisationsudvikling Kursusnummer: 208 Kursusstart: 9. september 2015 Kursusdage: 2015: 9/9, 6/10, 4/11, 2/ : 6/1, 3/2, 9/3 Varighed: 7 dage fra kl Målgruppe: Ledere i private og offentlige virksomheder Antal deltagere: Max 20 Hotel Scandic, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg ,- + moms Undervisere: Lene Metner & Peter Bredsdorff-Larsen Kontakt os evt. for at få et tilbud designet specielt til din virksomhed eller institution Få tilsendt hele programmet, send en til: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 13

14 KRAP Mentoruddannelse Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) - for Mentorer, som ønsker at professionalisere deres praksis. Ønsker du at inspirere mennesker til udvikling? Ønsker du at skabe en ændring, der gør en forskel? Og er du - eller drømmer du om at blive - professionel mentor? Så er denne uddannelse helt sikkert noget for dig. PsykologCentret tilbyder i en praksiskvalificerende Mentor-uddannelse med afsæt i evidensbaserede teoridannelser. Uddannelsen vil give et solidt fundament for professionel Mentorudøvelse, gennem praksisanvendelig psykologisk og pædagogisk viden og træning. Med afsæt i deltagernes egne erfaringer, vil mentorerne i et anerkendende og intensivt lærings-forum for afprøvning, feed-forward og refleksion, få udbygget deres værktøjskasse. Herunder forståelser, metoder og redskaber til at kunne inspirere mennesker til personlig udvikling og vækst, og dermed til mestring af eget liv. KRAP metoder og redskaber vil kunne give mentorerne et solidt grundlag for at bibringe de mennesker, de til dagligt arbejder med, bedre betingelser for at udnytte deres potentialer. Uddannelsen kvalificerer mentorerne til at kunne skabe grobund for nødvendige og hensigtsmæssige forandringer for de fokuspersoner, de til dagligt støtter og vejleder, samt udvikling mod større personlig og social kompetence og dermed højere livskvalitet. At være mentor kræver - udover dét at kunne motivere til og at kunne facilitere udviklingsprocesser - også at kunne beskrive og dokumentere sine indsatser. Derfor vil du på uddannelsen også blive trænet i målsætningsarbejde og dokumentation. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn, samt inspireret af recovery- og resiliensforskningen. Få tilsendt hele programmet, send en til: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 14

15 Tilmeld dig her FAKTABOKS: Mentoruddannelse Kursusnummer: 209 Kursusdage: 2015: 1/9, 6/10, 3/11, 1/ : 12/1, 9/2, 4/3, 11/4, 10/5, 14/6, 22/8, 13/9, 25/10,22/11 Varighed: 14 dage + træningsdage. Uddannelsen afsluttes med eksamen, som tilmeldes særskilt PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive Pris kursus inkl. forplejning: Undervisere: ,- + moms Peter Bilgrav og Lene Metner. KRAP Mentoruddannelse - eksamen Eksamens tilmelding kan foretages særskilt efter kursusstart på KRAP Mentoruddannelse. FAKTABOKS: Mentoruddannelse - Eksamen Kursusnummer: 210 Eksamensdag: Pris eksamen inkl. forplejning : Dato oplyses under uddannelsen PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive 2.100,- + moms PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 15

16 KRAP Kursusforløb Få skræddersyet et KRAP-kursus-forløb, en temadag eller et foredrag til lige netop jeres behov. KRAP-kurser kan generelt tilrettelægges så de kan imødekomme jeres specifikke behov. Det betyder, at hvis I har et særligt ønske for et kursusforløb, eller ønsker en særlig form eller ønsker det tilrettelagt lige præcis for jeres institution og den målgruppe I arbejder med, så vil vi gerne samarbejde med jer omkring at designe noget helt specielt til jer. Det kan således være for en samlet personalegruppe på en specifik institution, eller det kan rette sig mod viden om en bestemt målgruppe, og hvad KRAP kan tilbyde her, eller noget helt tredje. I er altid meget velkomne til at kontakte os, og så kan vi snakke om muligheder. Vores skræddersyede forløb kan se meget forskellige ud - både hvad angår varighed, indhold og form. Vi afholder foredrag, temadage samt kortere og længerevarende kurser og videreuddannelsesforløb, over hele Danmark, samt enkelte steder i udlandet. Eksempler på temadage kunne være: Hvad er KRAP og hvordan bruges det i praksis? KRAP som underlag for forældresamarbejde KRAP i skolen KRAP og gennemgribende udviklingsforstyrrelser KRAP og kognitivt nedsat funktionsniveau KRAP og sårbare unge KRAP og inklusion Eksempler på foredrag kunne være: Så tag dig dog sammen!! (om unge og mestring af svære grundvilkår) KRAP - som underlag for forståelse og udvikling KRAP - enkle metoder med stor effekt "Dit barn har også ressourcer" (for plejeforældre) "Mennesker er ikke diagnoser" "Fra omsorg til livsmestring" Fra stress til trivsel Ring eller skriv til os og få et tilbud, som passer til netop jeres behov. Kontakt: Lene Metner eller mail: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 16

17 PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 17

18 KRAP Sjælland / Fyn / Jylland - 10 dage Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) - for fagpersoner, der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov og udfordringer. Dette 10 dages KRAP-kursus giver et solidt fundament for din pædagogiske praksisudøvelse, og sikrer at du får forståelse, metoder og redskaber, der er brugbare i en systematisk professionel praksis. Vore 10 dages KRAP-kurser kender du måske også som Åben KRAP eller KRAP Grundkursus. Det giver resultater, at tage udgangspunkt i det der virker. Denne erkendelse, er sammen med den kognitive tilgang udgangspunktet for KRAP. KRAP er et integreret system, med afsæt i praksis og udvikling af praksis. Hensigten med KRAP er at få værktøjer og metoder der sikrer, at vi kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn, med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelse. Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi bibringe mennesker, større personlige kompetencer og muligheder, så det bliver opnåeligt at udfolde sig konstruktivt på alle planer i tilværelsen. KRAP er ikke begrænset til bestemte brugergrupper men rummer tilbud til mennesker både indenfor normalområdet og specialområdet i bred forstand. Fælles for alle 3 kurser er, at de henvender sig til fagpersonale indenfor det sociale, pædagogiske og psykiatriske området. Få tilsendt hele programmet, send en til: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 18

19 FAKTABOKS: KRAP Sjælland Kursusnummer: 211 Kursusstart: 5. november 2015 Kursusdage: 2015: 5/11, 10/ : 19/1, 11/2, 15/3, 8/4, 10/5, 16/6, 24/8, 15/9 Varighed: 10 dage fra kl Hotel Jens Baggesen, Batterivej Korsør Undervisere: ,- + moms Helle Skipper, Lene Metner og Anne Pedersen FAKTABOKS: KRAP Fyn Kursusnummer: 212 Kursusstart: 12. januar 2016 Kursusdage: 2016: 12/1, 4/2, 24/2, 17/3, 5/4, 3/5, 24/5, 16/6, 18/8 og 15/9 Varighed: 10 dage fra kl Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Underviser: ,- + moms Peter Bilgrav, Anne Pedersen og Ida Kortbæk FAKTABOKS: KRAP Jylland Kursusnummer: 213 Kursusstart: 17. august 2015 Kursusdage: 2015: 17/8, 28/9, 29/10, 26/11, 15/ : 26/1, 23/2, 29/3, 26/4, 25/5 Varighed: 10 dage fra kl BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Peter Bilgrav Sørensen, Helle Skippe og Ida Kortbæk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 19

20 KRAP Fortsætter - 10 dage Kurset henvender sig til fagfolk, som har gennemført et KRAP-kursus af 9-10 dages varighed, og forudsætter derved et solidt kendskab til nøglebegreberne i KRAP. På dette kursus lægges især vægt på fagpersonens egen rolle i relation til KRAP, herunder at kvalificere egen rolle for at kunne vejlede kolleger/borgere i den tænkning og de metoder, der ligger i KRAP. Gennem kurset arbejdes desuden med at videreudvikle den enkeltes konkrete metodeerfaringer, idet der lægges op til et øverum i basisgrupper, hvor man kan få afprøvet og finpudset sin KRAP-metodik. Sammenlagt med et forudgående 9-10-dages KRAP-kursus, kvalificerer denne overbygning til et kursusbevis svarende til årskursus. FAKTABOKS: KRAP Fortsætter - 10 dage Kursusnummer: 214 Kursusstart: 7. januar 2016 Kursusdage: 2016: 7/1, 20/1, 3/2, 29/2, 9/3, 30/3, 20/4, 2/5, 17/5, 9/6 Varighed: 10 dage fra kl Målgruppe: Fagfolk, der har gennemført et KRAP-kursus af 9-10 dages varighed BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Peter Bilgrav Sørensen, Anne Pedersen og Ida Kortbæk Få tilsendt hele programmet, send en til: Tilmeld dig her PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 20

21 Forældrekursus autisme PsykologCentret Viborg-Skive udbyder i samarbejde med landsforeningen Autismes kredsforening Viborg et kursus for forældre til børn og unge med autismespektrum forstyrrelser. En autisme-spektrum forstyrrelse er en tilstand, som på alle måder griber ind i et barn eller ungt menneskes tilværelse. At have en sådan diagnose påvirker omgangen med andre mennesker, kommunikation og den mentale repræsentation, og har desuden indvirkning på hele familien. Det er derfor vigtigt, at have både viden om og forståelse for disse handicaps og have brugbare metoder til at håndtere de daglige situationer med disse børn og unge. Hensigten med kurset er at få viden, forståelse og redskaber, så man som forældre kan håndtere dagligdagen og være til støtte og opmuntring for sit barn. Et vigtigt element i kurset er desuden at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer - og samtidig erkende at der også kan være tale om særlige udfordringer og behov i de menneskelige grundvilkår. Et andet vigtigt element er det kognitive afsæt altså at tænkningen er central. Forandringer involverer således ofte både forældrenes måde at tænke om en situation på samt tænkningen hos det pågældende barn eller unge menneske. Tilmeld dig her: FAKTABOKS: Forældrekursus autisme Kursusnummer: 215 Kursusstart: Kursusdage: 2015: 19/9, 27/10, 18/ : 21/1, 29/2, 30/3 Varighed: Målgruppe: Lørdag, d.19/9-15 kl samt 5 aftener fra kl hel dag (lørdag), 5 kursusaftener på hverdage fra kl Forældre/plejeforældre til børn & unge med forskellige diagnoser indenfor autismespektret Hilltop, Arvikavej 4, 7800 Skive 4.900,- + moms Undervisere: Christina Hovgaard og Helle Skipper PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 21

22 KRAP Videoanalyse - et redskab til relationsudvikling Formålet med dette kursus er, at få forståelsen for og lære at udøve den KRAP'ske model for videoanalyse. Videoanalyse er et vigtigt redskab til at udvikle relationer, fordi man bevæger sig væk fra synsninger og fornemmelser, og i stedet lægger fokus på faktuelle iagttagelser i relationelle situationer. Med den KRAP'ske analysemodel fokuseres der på det virksomme med det formål at bruge det som afsæt for yderligere kvalificering af relationen til en anden person. Den professionelle får således en bedre forståelse for sine egne, personlige samspilskvaliteter. Dette giver bedre indsigt i egen rolle i det konkrete samspil, og kan tillige komme den professionelle til gavn mere generelt, så vedkommende i fremtidige samspil kan bruge sin relationskompetence endnu mere bevidst og reflekteret. Relationsudvikling med KRAP som fundament tager afsæt i den ressourcefokuserede tænkning om at bygge på de ressourcer, der allerede er hos den professionelle, frem for at lede efter fejl og mangler, som skal udbedres. Når man får udpeget sine styrker, bliver man bevidst om dem, og der er større sandsynlighed for, at disse endnu oftere vil komme i spil fremover. Det er vores erfaring, at selv garvede professionelle kan profitere af at få øje på eller få udpeget egne samspilskvaliteter eller relationskompetencer, da disse nogle gange bliver en selvfølgelighed fisken er den sidste, der opdager vandet, for det er der jo bare. Du kan enten tilmelde dig dette forløb som enkelt person eller rekvirere et forløb til din arbejdsplads. Tilmeld dig her: FAKTABOKS: KRAP Videoanalyse Kursusnummer: 216 Kursusdage: 2015: 7/ : 6/1, 1/2 Tidspunkt: kl Målgruppe: Underviser: Professionelle der arbejder med børn, unge eller voksne PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive 4.500,- + moms Ida Kortbæk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 22

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN - OM UNGE OG ANGST KURSUSCENTER BROGAARDEN 13.-14.04.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN OM UNGE OG ANGST Alle kender følelsen af angst. Men

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Netværk for Yngre Planlæggere 28. februar 2005 Invitation til kursus i Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Vil du være med til at sætte nye standarder for planlægning i Danmark og eksperimentere

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2013 Handicapafdelingen, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Supervision og samtaler side 4-9 Individuel og gruppesupervision Samarbejdstræning - Anerkendende kultur

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere