KURSUS KATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk"

Transkript

1 KURSUS KATALOG PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 1

2 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP Årsuddannelse 2015/ KRAP Årsuddannelse, level 2: KRAP-terapeut 14 dage/overbygningsuddannelse... 8 KRAP AKT Uddannelsen, modul 1, 2 & KRAP AKT - Modul KRAP AKT - Modul KRAP AKT - Modul KRAP AKT - Eksamen...12 KLAR Leder og organisationsudvikling...13 KRAP Mentoruddannelse...14 KRAP Mentoruddannelse - eksamen...15 KRAP Kursusforløb...16 KRAP Sjælland / Fyn / Jylland - 10 dage...18 KRAP Fortsætter - 10 dage...20 Forældrekursus autisme...21 KRAP Videoanalyse - et redskab til relationsudvikling...22 Autisme i den inkluderende skole...24 Eksternt afholdte KRAP-kurser...25 Temadage & Foredrag...26 KRAP introdag Sjælland / Fyn / Jylland - 1 dag...26 KRAP metoder - 1 dag...28 OCD forståelse og håndtering - 2 dage...30 Anerkendende & ressourcefokuseret team-samarbejde - 1 dag...31 Den Ressourcefokuserede samtale med borgeren - 1 dag...32 Kollegial vejledning i KRAP...33 Angst hos børn...34 Temadag om ADHD / Voksne og unge Hvordan man som pædagog undgår at blive ramt af stress...38 Autisme Hvem er jeg? kursus med udgangspunkt i KRAP...39 Kom i gang med at styrke selvforståelsen for mennesker med autisme...40 Tilmeldingsblanket...41 PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 2

3 Velkommen her i PsykologCentrets nye kursuskatalog Vi er glade og stolte over at kunne tilbyde så mangfoldigt et kursuskatalog til gavn for vores mange interessenter. Vi håber, du/i kan finde lige netop det, I søger, og ellers er I velkomne til at kontakte os, og vi vil forsøge sammen med jer at tilgodese netop jeres behov. Ved tilmelding modtager du en bekræftelse på mail, og når vi har modtaget kursusbetaling, er din tilmelding endelig. Ved længerevarende uddannelsesforløb/kursusforløb opkræves der depositum. Inden kursusstart vil du ved de længere varende kursusforløb modtage velkomstbrev med flere informationer. Der kan undtagelsesvis forekomme ændringer i forhold til kursussted og oprettelse af kurser. Vi ønsker dig god fornøjelse med vores kursuskatalog. På PsykologCentrets vegne Lene Metner PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 3

4 Kurser generelt Vi ynder at sige, at KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) repræsenterer det bedste af det der virker. Omdrejningspunktet i KRAP er nemlig den gode praksis - det, der gør en positiv forskel. KRAP både udspringer af praksis, og har fokus på praksisnære metoder og redskaber. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer, den anerkendende tilgang og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn. Desuden har vi hentet inspiration i en lang række virksomme metoder og teorier, bl.a. i den systemiske teori, adfærdspsykologien, ICDP, Marte Meo, Aaron Antonovsky og i Appreciative Inquiry/ Anerkendende Udspørgen. Vi har mange gode erfaringer med KRAP-kurser, uanset om vi taler om småbørnsområdet, unge, voksne eller ældreområdet. På samme måde kan vi også se, at KRAP tilgangen har slået an både inden for normal- og specialområdet, i behandlingsmiljøer, læringsmiljøer, sundhedsområdet, bo- eller beskæftigelsesområdet og til mere rådgivende og vejledende funktioner som mentorer eller myndighedspersoner. Redskaberne i KRAP er generelt brugbare i forhold til at støtte og fremme udviklingen hos mennesker, hvor der er et behov for indsats, som skaber udvikling og trivsel. Omdrejningspunktet i KRAP er de menneskelige processer og udviklingen af tanker og adfærd i en anerkendende og ressourcefokuseret ramme. Netop derfor har KRAP så brede anvendelsesmuligheder. Et forhold, som er vigtigt at bemærke, er, at redskaberne i KRAP er virkningsfulde i forhold til det direkte arbejde med mennesker, men de er også virksomme for medarbejdergrupper, ledelse og medarbejdere imellem. Ikke mindst er de virksomme som redskaber til selvrefleksion i forhold til egen professionel rolle i en given situation. Lene Metner er arkitekten og idé-skaberen til KRAP. Siden tankerne første gang blev omsat, har PsykologCentret Viborg-Skive været rammen for den videre udvikling af KRAP samt alle de praksisrettede værktøjer, metoder og redskaber, som KRAP råder over. Når du møder os på uddannelser, kurser, temadage og foredrag, så er praksisudvikling vores særkende. KRAP-teamet underviser ikke bare i KRAP - vi formidler KRAP med afsæt i vores eget arbejde med KRAP. Vi trækker på vore egne erfaringer og vores egen praksis. De tilbagemeldinger, vi får, er derfor også, at vore kurser og foredrag opleves som meget praksisnære. Ligesom de mange eksempler vi bruger, når vi fremlægger teorien bag KRAP, samt inddragelse af kursisternes eksempler fra hverdagen er med til at gøre undervisningen nærværende. PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 4

5 KRAP kurser kan tages som valgte kurser fra vores omfattende katalog, eller vi kan designe et kursus til netop dit/jeres behov. Kontakt os for en uforpligtende snak om lige netop dit/jeres behov. Skriv en mail til Lene Metner eller kursussekretær Tine Tylstrup PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 5

6 KRAP Uddannelser KRAP Årsuddannelse 2015/2016 PsykologCentret Viborg-Skive udbyder fortsat den populære Årsuddannelse i KRAP. KRAP er et integreret socialpædagogisk system, som er fokuseret på udviklingen af praksis og tilegnelse af metoder og redskaber. På Årsuddannelsen vægtes altså forståelsen af metoder og redskaber samt træning og kvalificering af egen praksis. Uddannelsen udbydes to gange årligt - januar hold og august hold. Årsuddannelsen består af 20 dage fordelt på 10 moduler a 2 dage. Årsuddannelsen udløser 15 ECTS point. ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til, når det gennemføres. Årsuddannelsen afvikles i Skive. Årsuddannelsen henvender sig bredt til fagpersoner, som arbejder professionelt med børn, unge og voksne. Herunder også fagpersoner som arbejder med familier med særlige udfordringer og behov, samt fagpersoner indenfor ældre og demensområdet. Særlige udfordringer og behov forstår vi bredt, som f.eks.: Sociale/emotionelle udfordringer, familiemæssige udfordringer, omsorgssvigt, demens, nedsat begavelse/intellektuelle funktionsvanskeligheder, misbrug, gennemgribende udviklingsforstyrrelser eller egentlige psykiske lidelser. Årsuddannelsen giver en metodisk solid basis for et professionelt virke og kan tages af alle fagpersoner, som ønsker at professionalisere deres praksis gennem supplerende faglige redskaber, metoder og forståelser. Årsuddannelsen giver en tilbundsgående viden om og indsigt i anvendelsen af KRAP i praksis og kan derfor være anvendelig for de fleste professionelle fagpersoner indenfor hele det sociale og sundhedsmæssige område. PsykologCentret Viborg-Skive har udbudt Årsuddannelsen i KRAP i 10 år og har derfor omfattende erfaringer med uddannelsen. Vi har uddannet mange dygtige fagpersoner, og mange har brugt KRAP Årsuddannelsen til at højne professionalismen i deres arbejde, eller til rådgivende funktioner og faglig ledende opgaver. Få tilsendt hele programmet, send en til PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 6

7 Tilmeld dig her KRAP Årsuddannelse FAKTABOKS: KRAP Årsuddannelse Kursusnummer: 201 Kursusstart: 3. september 2015 Kursusdage: 2015: 3-4/9, 1-2/10, 5-6/11, 3-4/ : 14-15/1, 11-12/2, 10-11/3, 14-15/4, 12-13/5, 16-17/6 Varighed: 20 dage fra kl Målgruppe: Professionelle fagpersoner indenfor hele det sociale og sundhedsmæssige område BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Primært Lene Metner, Peter Bilgrav og Ida Kortbæk KRAP Årsuddannelse 2016 FAKTABOKS: KRAP Årsuddannelse 2016 Kursusnummer: 202 Kursusstart: 21. januar 2016 Kursusdage: 21-22/1,25-26/2, 31/3-1/4, 28-29/4, 26-27/5, 23-24/ /8, 29-30/9, 27-28/10, 1-2/12 Varighed: 20 dage fra kl Målgruppe: Professionelle fagpersoner indenfor hele det sociale og sundhedsmæssige område BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Primært Lene Metner, Peter Bilgrav og Ida Kortbæk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 7

8 KRAP Årsuddannelse, level 2: KRAP-terapeut 14 dage/overbygningsuddannelse Denne uddannelse er en overbygningsuddannelse til KRAP Årsuddannelsen eller tilsvarende. Uddannelsen henvender sig primært til behandlere, konsulenter og terapeuter, eller andre fagpersoner som via samtaler intervenerer i forhold til menneskers udvikling og trivsel. Vi har i PsykologCentret nu afviklet KRAP Årsuddannelse i mere end 10 år. Dermed har rigtigt mange fagfolk allerede opnået en viden og kompetence, som gør dem i stand til i praksis at arbejde med KRAP. Flere fagfolk ønsker dog at gå et skridt videre i deres arbejde med KRAP og de redskaber og metoder som KRAP rummer. Forudsætningen for at blive optaget på level 2 - KRAP terapeut uddannelsen er, at man har taget KRAP-årsuddannelsen eller tilsvarende. Denne overbygningsuddannelse som KRAP-terapeut tager et år og er fordelt med henholdsvis 1 eller 2 dages uddannelse/ eller træningsdage hver 4. uge, i alt 14 dage. Træningsdagene afvikles på egne arbejdspladser i basisgrupper. Målgruppe Uddannelsen retter sig altså primært mod konsulenter, behandlere, rådgivere eller terapeuter. Det kunne typisk være uddannelsesbaggrund som pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, psykolog, fysio- og ergoterapeut eller andre fagpersoner, som i det daglige arbejder med menneskelig udvikling som omdrejningspunkt. Indhold Uddannelsen vil veksle mellem teoretiske oplæg, træning i terapeutiske samtaler samt supervision på egne opgaver/forløb med fokus på udvælgelse og anvendelse af de KRAP'ske metoder og redskaber. Få tilsendt hele programmet, send en til PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 8

9 Tilmeld dig her FAKTABOKS: KRAP Årsuddannelse, level 2 / KRAP terapeut Kursusnummer: 203 Kursusstart: 1.februar 2016 Kursusdage: 2016: 1-2/2, 3/3, 7/4, 23/5, 14/6, 22/8, 5-6/9, 11/10, 16/11, 13/ : 9/1, 7/3 Varighed: 20 dage (14 dage + 6 træningsdage) alle fra kl Målgruppe: Underviser: Primært konsulenter, behandlere, rådgivere eller terapeuter BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive ,- + moms Lene Metner PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 9

10 KRAP AKT Uddannelsen, modul 1, 2 & 3 AKT KRAP uddannelsen består af 3 moduler, á et års varighed. Uddannelsen kvalificerer til arbejdet som AKT vejleder/ressourceperson i forhold til børn og unge med særlige behov. Uddannelsen flytter fokus fra "dét, der er galt - til dét, som igangsætter og vedligeholder en udvikling. Ved hjælp af KRAP's særlige tænkemåde og ressourcefokusering, vil du på denne uddannelse både få fyldt i "værktøjskassen", få arbejdet med egne tanker og reaktioner samt få konkret viden om forskellige handicaps, diagnoser og andre menneskelige grundvilkår. AKT KRAP uddannelsen kan afsluttes med en eksamen efter modul 3 hvorved man er psykologcertificeret AKT-vejleder. Formålet med uddannelsen er at anvende et ressourcefokuseret og anerkendende syn på børn og unge med særlige behov. Samt at tilegne sig viden om særlige diagnoser og udfordringer og at kunne lave pædagogiske udredninger, handleplaner og planlægge relevant intervention. Ved hjælp af KRAP s principper og teknikker opkvalificeres arbejdet med at finde og udnytte det enkelte barns ressourcer. Der bliver fyldt metoder, redskaber og skemaer i værktøjskassen, som sikrer den nødvendige viden til at kunne inkludere børn/unge med særlige behov på en professionel og kvalitativ måde. Uddannelsen vil give træning i brugen af KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) og der vil blive arbejdet med egen tænkning og egne kompetencer, så uddannelsen stiller krav om aktiv medvirken og refleksion over egen praksis - med henblik på at kunne fungere som ressourceperson og støtte andre i udviklingen af deres praksis. PsykologCentret har gennemført KRAP AKT uddannelse i mere end 10 år. Først i samarbejde med VIA University College (tidligere CVU MidtVest), senere i eget regi. Psykolog Lene Metner har fra start været udvikler og koordinator på KRAP AKT uddannelsen. Vi har siden 2009 valgt at videreføre og udvikle den 3-årige KRAP AKT uddannelse i PsykologCentrets eget regi for at sikre praksisrelevans og kvalitetsniveau. Uddannelsen henvender sig primært til lærere og pædagoger fra skoler, ungdomsuddannelser, SFO og børnehaver. Man tilmelder sig modulerne enkeltvis, ligesom den afsluttende eksamen tilmeldes særskilt. Information: Vil du vide mere om kurset, er du velkommen til at kontakte Lene Metner, tlf.: /mail: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 10

11 Tilmeld dig her KRAP AKT - Modul 1 FAKTABOKS: KRAP AKT - Modul 1 Kursusnummer: 204 Kursusstart: 26. august 2015 Kursusdage: 2015: 26/8, 24/9, 21/10, 18/11, 14/ : 11/1, 10/2, 7/3,14/4, 10/5, 7/6 11 dage: 8 hele undervisningsdage og 3 arbejd selv dage Varighed: Målgruppe: 11 dage fra kl fordelt på 1 år Primært lærere og pædagoger fra skoler, ungdomsuddannelser, SFO og børnehave BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: 8.900,- + moms Lene Metner m.fl. KRAP AKT - Modul 2 FAKTABOKS: KRAP AKT - Modul 2 Kursusnummer: 205 Kursusstart: 14. august 2015 Kursusdage: 2015: 14/8, 16/9, 20/10, 25/11, 14/ : 19/1, 9/2, 8/3, 13/4, 11/5, 6/6 11 dage: 8 hele undervisningsdage og 3 arbejd selv dage Varighed: 11 dage fra kl fordelt på 1 år Målgruppe: Kursister, der har gennemført KRAP AKT - Modul 1 BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: 8.900,- + moms Lene Metner m.fl. PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 11

12 Få tilsendt hele programmet, send en til: Tilmeld dig her: KRAP AKT - Modul 3 FAKTABOKS: KRAP AKT - Modul 3 Kursusnummer: 206 Kursusstart: 12. august 2015 Kursusdage: 2015: 12/8, 10/9, 23/10, 27/11, 17/ : 8/1, 5/2, 16/3, 12/4, 19/5, 21/6 11 dage: 8 hele undervisningsdage og 3 arbejd selv dage Varighed: 11 dage fra kl fordelt på 1 år Målgruppe: Kursister, der har gennemført KRAP AKT - Modul 2 BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: 8.900,- + moms Lene Metner, Aase Holmgaard m.fl. KRAP AKT - Eksamen Eksamens tilmelding kan foretages særskilt efter kursusstart på KRAP AKT- Modul 3. FAKTABOKS: KRAP AKT - Eksamen Kursusnummer: 207 Eksamensdag: Eksamensdato oplyses efter den 1. januar 2016 Målgruppe: Kursister, der har gennemført KRAP AKT - Modul 3 PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive 2.100,- + moms PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 12

13 KLAR Leder og organisationsudvikling KLAR (Kognitiv Ledelse Anerkendende og Ressourcefokuseret) er en forholdsvis ny måde at arbejde med ledelses og organisationsudvikling på. KLAR tilbyder udviklingsforløb for enkeltpersoner eller for grupper i virksomheder, organisationer, kommuner og institutioner. KLAR er for ledere fra både det offentlige og det private arbejdsmarked, som ønsker at professionalisere deres personlige lederskab. KLAR er en meget praksisfunderet kompetenceudvikling, som styrker dit mentale beredskab. Dette primært gennem en øget sammenhæng mellem dine ressourcer og dine tanker om muligheder og udfordringer, koblet med din virksomheds forretningsmæssige og udviklingsmæssige mål. PsykologCentrets lederudvikling, tilbyder effektiv og praktisk træning af ledere med afsæt i evidensbaserede teoridannelser. Uddannelsen afvikles af Psykolog Lene Metner samt Konsulent Peter Bredsdorff-Larsen, som begge er erfarne ledere med mange års praksis bag sig, fra både det private og det offentlige. Uddannelsen vil give et solidt fundament for ledelsesudvikling. Med afsæt i deltagernes egne erfaringer, vil lederne i et anerkendende og intensivt læringsforum for afprøvning, feed-forward og refleksion, udvikle metoder til den daglige innovative ledelse. Du kan enten tilmelde dig som enkeltperson eller kontakte os for at få et tilbud på leder- eller organisationsudvikling tilpasset din virksomhed. Tilmeld dig her: FAKTABOKS: KLAR Leder og organisationsudvikling Kursusnummer: 208 Kursusstart: 9. september 2015 Kursusdage: 2015: 9/9, 6/10, 4/11, 2/ : 6/1, 3/2, 9/3 Varighed: 7 dage fra kl Målgruppe: Ledere i private og offentlige virksomheder Antal deltagere: Max 20 Hotel Scandic, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg ,- + moms Undervisere: Lene Metner & Peter Bredsdorff-Larsen Kontakt os evt. for at få et tilbud designet specielt til din virksomhed eller institution Få tilsendt hele programmet, send en til: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 13

14 KRAP Mentoruddannelse Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) - for Mentorer, som ønsker at professionalisere deres praksis. Ønsker du at inspirere mennesker til udvikling? Ønsker du at skabe en ændring, der gør en forskel? Og er du - eller drømmer du om at blive - professionel mentor? Så er denne uddannelse helt sikkert noget for dig. PsykologCentret tilbyder i en praksiskvalificerende Mentor-uddannelse med afsæt i evidensbaserede teoridannelser. Uddannelsen vil give et solidt fundament for professionel Mentorudøvelse, gennem praksisanvendelig psykologisk og pædagogisk viden og træning. Med afsæt i deltagernes egne erfaringer, vil mentorerne i et anerkendende og intensivt lærings-forum for afprøvning, feed-forward og refleksion, få udbygget deres værktøjskasse. Herunder forståelser, metoder og redskaber til at kunne inspirere mennesker til personlig udvikling og vækst, og dermed til mestring af eget liv. KRAP metoder og redskaber vil kunne give mentorerne et solidt grundlag for at bibringe de mennesker, de til dagligt arbejder med, bedre betingelser for at udnytte deres potentialer. Uddannelsen kvalificerer mentorerne til at kunne skabe grobund for nødvendige og hensigtsmæssige forandringer for de fokuspersoner, de til dagligt støtter og vejleder, samt udvikling mod større personlig og social kompetence og dermed højere livskvalitet. At være mentor kræver - udover dét at kunne motivere til og at kunne facilitere udviklingsprocesser - også at kunne beskrive og dokumentere sine indsatser. Derfor vil du på uddannelsen også blive trænet i målsætningsarbejde og dokumentation. KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn, samt inspireret af recovery- og resiliensforskningen. Få tilsendt hele programmet, send en til: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 14

15 Tilmeld dig her FAKTABOKS: Mentoruddannelse Kursusnummer: 209 Kursusdage: 2015: 1/9, 6/10, 3/11, 1/ : 12/1, 9/2, 4/3, 11/4, 10/5, 14/6, 22/8, 13/9, 25/10,22/11 Varighed: 14 dage + træningsdage. Uddannelsen afsluttes med eksamen, som tilmeldes særskilt PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive Pris kursus inkl. forplejning: Undervisere: ,- + moms Peter Bilgrav og Lene Metner. KRAP Mentoruddannelse - eksamen Eksamens tilmelding kan foretages særskilt efter kursusstart på KRAP Mentoruddannelse. FAKTABOKS: Mentoruddannelse - Eksamen Kursusnummer: 210 Eksamensdag: Pris eksamen inkl. forplejning : Dato oplyses under uddannelsen PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive 2.100,- + moms PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 15

16 KRAP Kursusforløb Få skræddersyet et KRAP-kursus-forløb, en temadag eller et foredrag til lige netop jeres behov. KRAP-kurser kan generelt tilrettelægges så de kan imødekomme jeres specifikke behov. Det betyder, at hvis I har et særligt ønske for et kursusforløb, eller ønsker en særlig form eller ønsker det tilrettelagt lige præcis for jeres institution og den målgruppe I arbejder med, så vil vi gerne samarbejde med jer omkring at designe noget helt specielt til jer. Det kan således være for en samlet personalegruppe på en specifik institution, eller det kan rette sig mod viden om en bestemt målgruppe, og hvad KRAP kan tilbyde her, eller noget helt tredje. I er altid meget velkomne til at kontakte os, og så kan vi snakke om muligheder. Vores skræddersyede forløb kan se meget forskellige ud - både hvad angår varighed, indhold og form. Vi afholder foredrag, temadage samt kortere og længerevarende kurser og videreuddannelsesforløb, over hele Danmark, samt enkelte steder i udlandet. Eksempler på temadage kunne være: Hvad er KRAP og hvordan bruges det i praksis? KRAP som underlag for forældresamarbejde KRAP i skolen KRAP og gennemgribende udviklingsforstyrrelser KRAP og kognitivt nedsat funktionsniveau KRAP og sårbare unge KRAP og inklusion Eksempler på foredrag kunne være: Så tag dig dog sammen!! (om unge og mestring af svære grundvilkår) KRAP - som underlag for forståelse og udvikling KRAP - enkle metoder med stor effekt "Dit barn har også ressourcer" (for plejeforældre) "Mennesker er ikke diagnoser" "Fra omsorg til livsmestring" Fra stress til trivsel Ring eller skriv til os og få et tilbud, som passer til netop jeres behov. Kontakt: Lene Metner eller mail: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 16

17 PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 17

18 KRAP Sjælland / Fyn / Jylland - 10 dage Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) - for fagpersoner, der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov og udfordringer. Dette 10 dages KRAP-kursus giver et solidt fundament for din pædagogiske praksisudøvelse, og sikrer at du får forståelse, metoder og redskaber, der er brugbare i en systematisk professionel praksis. Vore 10 dages KRAP-kurser kender du måske også som Åben KRAP eller KRAP Grundkursus. Det giver resultater, at tage udgangspunkt i det der virker. Denne erkendelse, er sammen med den kognitive tilgang udgangspunktet for KRAP. KRAP er et integreret system, med afsæt i praksis og udvikling af praksis. Hensigten med KRAP er at få værktøjer og metoder der sikrer, at vi kan arbejde ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret syn, med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelse. Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi bibringe mennesker, større personlige kompetencer og muligheder, så det bliver opnåeligt at udfolde sig konstruktivt på alle planer i tilværelsen. KRAP er ikke begrænset til bestemte brugergrupper men rummer tilbud til mennesker både indenfor normalområdet og specialområdet i bred forstand. Fælles for alle 3 kurser er, at de henvender sig til fagpersonale indenfor det sociale, pædagogiske og psykiatriske området. Få tilsendt hele programmet, send en til: PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 18

19 FAKTABOKS: KRAP Sjælland Kursusnummer: 211 Kursusstart: 5. november 2015 Kursusdage: 2015: 5/11, 10/ : 19/1, 11/2, 15/3, 8/4, 10/5, 16/6, 24/8, 15/9 Varighed: 10 dage fra kl Hotel Jens Baggesen, Batterivej Korsør Undervisere: ,- + moms Helle Skipper, Lene Metner og Anne Pedersen FAKTABOKS: KRAP Fyn Kursusnummer: 212 Kursusstart: 12. januar 2016 Kursusdage: 2016: 12/1, 4/2, 24/2, 17/3, 5/4, 3/5, 24/5, 16/6, 18/8 og 15/9 Varighed: 10 dage fra kl Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Underviser: ,- + moms Peter Bilgrav, Anne Pedersen og Ida Kortbæk FAKTABOKS: KRAP Jylland Kursusnummer: 213 Kursusstart: 17. august 2015 Kursusdage: 2015: 17/8, 28/9, 29/10, 26/11, 15/ : 26/1, 23/2, 29/3, 26/4, 25/5 Varighed: 10 dage fra kl BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Peter Bilgrav Sørensen, Helle Skippe og Ida Kortbæk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 19

20 KRAP Fortsætter - 10 dage Kurset henvender sig til fagfolk, som har gennemført et KRAP-kursus af 9-10 dages varighed, og forudsætter derved et solidt kendskab til nøglebegreberne i KRAP. På dette kursus lægges især vægt på fagpersonens egen rolle i relation til KRAP, herunder at kvalificere egen rolle for at kunne vejlede kolleger/borgere i den tænkning og de metoder, der ligger i KRAP. Gennem kurset arbejdes desuden med at videreudvikle den enkeltes konkrete metodeerfaringer, idet der lægges op til et øverum i basisgrupper, hvor man kan få afprøvet og finpudset sin KRAP-metodik. Sammenlagt med et forudgående 9-10-dages KRAP-kursus, kvalificerer denne overbygning til et kursusbevis svarende til årskursus. FAKTABOKS: KRAP Fortsætter - 10 dage Kursusnummer: 214 Kursusstart: 7. januar 2016 Kursusdage: 2016: 7/1, 20/1, 3/2, 29/2, 9/3, 30/3, 20/4, 2/5, 17/5, 9/6 Varighed: 10 dage fra kl Målgruppe: Fagfolk, der har gennemført et KRAP-kursus af 9-10 dages varighed BOMI, Viborgvej 7, 7800 Skive Undervisere: ,- + moms Peter Bilgrav Sørensen, Anne Pedersen og Ida Kortbæk Få tilsendt hele programmet, send en til: Tilmeld dig her PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 20

21 Forældrekursus autisme PsykologCentret Viborg-Skive udbyder i samarbejde med landsforeningen Autismes kredsforening Viborg et kursus for forældre til børn og unge med autismespektrum forstyrrelser. En autisme-spektrum forstyrrelse er en tilstand, som på alle måder griber ind i et barn eller ungt menneskes tilværelse. At have en sådan diagnose påvirker omgangen med andre mennesker, kommunikation og den mentale repræsentation, og har desuden indvirkning på hele familien. Det er derfor vigtigt, at have både viden om og forståelse for disse handicaps og have brugbare metoder til at håndtere de daglige situationer med disse børn og unge. Hensigten med kurset er at få viden, forståelse og redskaber, så man som forældre kan håndtere dagligdagen og være til støtte og opmuntring for sit barn. Et vigtigt element i kurset er desuden at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer - og samtidig erkende at der også kan være tale om særlige udfordringer og behov i de menneskelige grundvilkår. Et andet vigtigt element er det kognitive afsæt altså at tænkningen er central. Forandringer involverer således ofte både forældrenes måde at tænke om en situation på samt tænkningen hos det pågældende barn eller unge menneske. Tilmeld dig her: FAKTABOKS: Forældrekursus autisme Kursusnummer: 215 Kursusstart: Kursusdage: 2015: 19/9, 27/10, 18/ : 21/1, 29/2, 30/3 Varighed: Målgruppe: Lørdag, d.19/9-15 kl samt 5 aftener fra kl hel dag (lørdag), 5 kursusaftener på hverdage fra kl Forældre/plejeforældre til børn & unge med forskellige diagnoser indenfor autismespektret Hilltop, Arvikavej 4, 7800 Skive 4.900,- + moms Undervisere: Christina Hovgaard og Helle Skipper PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 21

22 KRAP Videoanalyse - et redskab til relationsudvikling Formålet med dette kursus er, at få forståelsen for og lære at udøve den KRAP'ske model for videoanalyse. Videoanalyse er et vigtigt redskab til at udvikle relationer, fordi man bevæger sig væk fra synsninger og fornemmelser, og i stedet lægger fokus på faktuelle iagttagelser i relationelle situationer. Med den KRAP'ske analysemodel fokuseres der på det virksomme med det formål at bruge det som afsæt for yderligere kvalificering af relationen til en anden person. Den professionelle får således en bedre forståelse for sine egne, personlige samspilskvaliteter. Dette giver bedre indsigt i egen rolle i det konkrete samspil, og kan tillige komme den professionelle til gavn mere generelt, så vedkommende i fremtidige samspil kan bruge sin relationskompetence endnu mere bevidst og reflekteret. Relationsudvikling med KRAP som fundament tager afsæt i den ressourcefokuserede tænkning om at bygge på de ressourcer, der allerede er hos den professionelle, frem for at lede efter fejl og mangler, som skal udbedres. Når man får udpeget sine styrker, bliver man bevidst om dem, og der er større sandsynlighed for, at disse endnu oftere vil komme i spil fremover. Det er vores erfaring, at selv garvede professionelle kan profitere af at få øje på eller få udpeget egne samspilskvaliteter eller relationskompetencer, da disse nogle gange bliver en selvfølgelighed fisken er den sidste, der opdager vandet, for det er der jo bare. Du kan enten tilmelde dig dette forløb som enkelt person eller rekvirere et forløb til din arbejdsplads. Tilmeld dig her: FAKTABOKS: KRAP Videoanalyse Kursusnummer: 216 Kursusdage: 2015: 7/ : 6/1, 1/2 Tidspunkt: kl Målgruppe: Underviser: Professionelle der arbejder med børn, unge eller voksne PsykologCentret, Ågade 8, 7800 Skive 4.500,- + moms Ida Kortbæk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: Side 22

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

R Ø D O V R E K O M M U N E

R Ø D O V R E K O M M U N E R Ø D O V R E K O M M U N E folkeskolen.dk marts 2013 6. marts 2013 Evaluering af Diamantforløbet, foråret 2012 Baggrund I efteråret 2011 henvendte en af vores nye elever i 8. klasse sig til sin lærer.

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere