Indholdsfortegnelse. 03 Kære læser. 04 Kviksølv Update. 07 Ménières eller kviksølvforgiftning. 08 Elektricitetsværk i tænderne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 03 Kære læser. 04 Kviksølv Update. 07 Ménières eller kviksølvforgiftning. 08 Elektricitetsværk i tænderne"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side 03 Kære læser Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale Postboks København V Hjemmeside: Telefonsvarer: (045) Øvrige adresser og telefonnumre: se side 25 Blad nr 2/2011 udkommer ult. juni Deadline for indlæg til næste blad er 20. maj Kviksølv Update 07 Ménières eller kviksølvforgiftning 08 Elektricitetsværk i tænderne 12 Indkaldelse til generalforsamling 13 Årsregnskab 15 Vedtægter 18 EMF og søvnforstyrrelser 20 Vacciner pest eller kolera? 22 En dødelig cocktail 23 Sikkert at indtage kosttilskud 25 Adresser på andre foreninger, tidsskrifter 26 Foreningens formål og andre oplysninger 27 Navneliste, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Bladet er udarbejdet af Trine Jørgensen og Inge-Lis Marchant (ansvarshavende) SD bladet nr.1/2011 2

2 Kære læser Lørdag den 5. marts 2011 blev der i samtlige 5 regioner i landet afholdt borger-topmøde om sundhedssystemets fremtid, om hvordan sundhedsvæsenet skal prioritere pengene og definere kvalitet. De i alt 1000 udvalgte, indbudte deltagere skulle diskutere fastlagte spørgsmål om, hvordan ressourcerne skal fordeles fremover, nu hvor systemet er under stort pres. Resultaterne fra borgertopmødet bliver senere forelagt Sundhedsudvalget, der så kan bruge resultaterne eller lade være. Stadig er der ingen der beskæftiger sig synderligt med årsagerne til den kraftige stigning i alskens sygdomme. Udfasningen af kviksølv begrundes udelukkende med miljøhensyn og bliver totalt negligeret som (med)årsag til mange sygdomme, til trods for at mange, bla. vores æresmedlem Poul Møller, har gjort et kæmpe arbejde for at informere politikerne om dette problem. Ifølge hans beregninger vil samfundet kunne spare op mod 50 mia. kr. om året. Den øgede stråling fra EMF, Elektro Magnetiske Felter, mobilmaster, mobiltelefoner, trådløse telefoner og netværk osv. nævnes aldrig til trods for flere og flere beviser på skadevirkninger. I november sidste år kunne man på DR2 i programmet Viden Om høre Henrik Leffers fra Rigshospitalet fortælle om sine forskningsresultater om Panodil. Bare én pille indeholder flere hormonforstyrrende stoffer end hvad vi får samlet fra alle andre kilder plastik, cremer osv. og er under kraftig mistanke som årsag til defekte genitalier hos et stigende antal drengebørn. Dagen efter blev han fyret!!! Ny dansk-færøsk forskning har sporet hele 87 kemikalier i kvinderne og deres børn. Politisk vægrer man sig ved at gribe ind overfor alle de kemikalier, der truer vores sundhed med begrundelsen, at det kan risikere at udelukke nogle produkter fra markedet. Så markedet prioriteres altså højere end menneskers ve og vel. For vi kan jo bare komme på hospitalet og blive behandlet - med ventetidsgaranti! Trine Jørgensen & Inge-Lis Marchant SD bladet nr.1/2011 3

3 Kviksølv Update Grindstedværket og erstatninger Antallet af kviksølvofre vokser fortsat i Der kører nu 135 erstatningssager i Arbejdsskadestyrelsen, efter at Fagbladet 3F i maj 2008 afslørede, at arbejderne i 15 år blev udsat for og forgiftet af kviksølv. Beskæftigelsesministeriet udtalte sidste efterår en sønderlemmende kritik af både Grindstedværket og Arbejdstilsynet: De svigtede deres ansvar, da mange af medarbejderne i en årrække blev udsat for kviksølv over datidens grænseværdier. Ministeriet har afsat 25 millioner kroner til erstatninger og pointerer, at de ansatte er blevet behandlet uanstændigt af Grindstedværket. Sundhedsfaren blev fortiet, selv om ledelsen, fabrikslægen og de ansvarlige myndigheder kendte til kviksølvs skadevirkninger. De ansatte i værkets b2-vitamin afdeling i 60'erne og 70'erne blev angiveligt ikke informeret om, at de prøver der blev foretaget af mængden af kviksølv i deres blod og urin i nogle tilfælde indeholdt væsentlig større koncentrationer end de tilladte grænseværdier. Ledelsen fik resultaterne, men skred ikke ind. Ofrene har levet i stilhed med ødelagt helbred i år uden at få erstatning. Hvad koster en hjerneskade? En 65-årig mand har i december opnået erstatning på danske kroner for den hjerneskade, han blev pådraget ved at arbejde på Grindstedværket i 18 år. Bent Olesen forlod Grindstedværket som 37-årig med en alvorlig hjerneskade fra kviksølvdampe. Nu, 33 år efter, har Arbejdsskadestyrelsen tildelt ham den hidtil største erstatning på godt to millioner kroner. I dag er Grindstedværket en del af Danisco-koncernen under navnet Danisco Grindsted. Danisco er en af verdens største producenter af levnedsmiddelingredienser og enzymer. Kilde: 3F SD bladet nr.1/2011 4

4 To norske tandklinikassistenter får medhold Den norske Trygderet, som modsvarer Ankestyrelsen i DK, har givet to tandklinikassistenter medhold i, at de er blevet syge af deres arbejde med kviksølv. Tidligere har tandklinikassistenterne fået deres arbejdsskader afvist af det norske Nav, der svarer til vores danske Arbejdsskadestyrelse, men lederen af Tandklinikassistenternes Forbund i Norge, Gerd Bang-Johansen, forventer, at Nav genoptager alle de sager, hvor tandklinikassistenter tidligere har fået afslag på skadeserstatning. Arbejdsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen, HK/Privat siger: - Det er ikke muligt umiddelbart at sammenligne kviksølvsager i Danmark med de norske. I Norge har arbejdsmedicinerne sagt, at en del tandklinikassistenter muligvis er skadede af kviksølvpåvirkninger. Det samme er ikke tilfældet i Danmark. Danske arbejdsmedicinere fastholder Fremtrædende danske arbejdsmedicinere har kommenteret den norske rapport således: "Sammenlagt er konklusionen i Danmark fortsat, at kviksølv er et velkendt neuro-toksisk stof, men der er ikke dokumentation for, at det har haft en væsentlig sundhedsmæssig betydning for tandplejepersonale i Norden, idet der ikke er dokumenteret langtidseffekter af de niveauer, som er forekommet hos de allerfleste personer. Dette er i overensstemmelse med, at en fornyet gennemgang de anmeldte arbejdsskader ikke har fundet lidelser, som har kunnet føres tilbage til arbejde med kviksølv tandplejen." Holdet af danske forskere består af overlæge dr.med. Jesper Bælum, Arbejdsmedicinsk klinik, Odense Universitetshospital; professor dr.med. Jens Peter Bonde og overlæge dr.med. Niels Ebbehøj, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Kilde: HK SD bladet nr.1/2011 5

5 Øvrige Europa EU Kommissionen forventes at offentliggøre resultatet af dens undersøgelser omkring amalgam fyldninger i marts, I en midlertidig rapport, publiceret online i juli sidste år, anbefalede det firma, som arbejder på studiet, Bio Intelligence Service, at udfase kviksølv i tandplejen i Europa. Frankrig: Læger og patienter bliver mere og mere kritiske overfor amalgam fyldninger, der angiveligt er ansvarlig for visse neurologiske eller auto-immune sygdomme, såsom Alzheimer. "Frankrigs tandlæger bruger det mindre og mindre af to grunde: dels har postyret omkring kviksølv gjort dem mere forsigtige, men også til dels af æstetiske grunde," siger Michel Goldberg, talsmand for den Franske Tandlæge Association (ADF). "At have tungmetaller i munden er en kilde af giftige substanser, som for nogle genetisk prædisponerede patienter kan øge deres risiko for sygdomme såsom dissemineret sklerose," udtaler neurolog Bernard Aranda, der går ind for et totalt forbud. Marie Grosman, videnskabelig rådgiver for organisationen Non au Mercure Dentaire (Nej til Dental Kviksølv) og medlem af organisationen Réseau Environnement et Santé (RES) udtaler, at det første mål må være at forbyde amalgam. Ifølge Grosman " passerer kviksølv gennem moderkagen, der er påvist dental kviksølv i navlestrengen og barnets organer". Marokko: 17. januar 2011 afholdt Marokko en National Workshop om kviksølv og her blev det, kort fortalt, besluttet at iværksætte foranstaltninger for at indføre stop for brug af kviksølv i alle tandlægeklinikker. SD bladet nr.1/2011 6

6 Tandhistorier Sygdom i det indre øre I december 2010 sendte Ben Zander, som er dirigent for Boston Philharmonic Orchestra, et brev til FDA (Food and Drug Administration - svarer til Sundhedsstyrelsen) for at fortælle sin historie: For 7 år siden begyndte Zander at lide af en sygdom i det indre øre, som forårsagede svimmelhed, opkastninger og høretab. Sommetider måtte han midt under koncerter overlade dirigentstokken til en assistent og forlade podiet. Temmelig katastrofalt for en musiker at miste sin hørelse. Han opsøgte den ene læge efter den anden, men ingen kunne hjælpe. Lægerne fortalte ham, at det var Ménières og at der intet kunne gøres ved det. Efter råd fra en læge på Paracelsus klinikken i San Gallen i Schweitz, fik han fjernet alle sine 15 fyldninger med kviksølv og nikkel. Efter saneringen er Ménière og alle hans symptomer forsvundet. Zander er mirakuløst kommet sig af sin sygdom og har ikke siden misset en eneste koncert. Han afslutter brevet med disse ord: I shudder to think what diseases this kind of poison is creating in our population. Indeed, I feel so strongly about this issue that I would be prepared to testify in Washington as to the beneficial results from the removal of this toxic material from my mouth. Kilde: mercuryexposure.info Paracelsus er den eneste klinik i Europa af sin art. Den behandler mennesker ikke deres sygdom ud fra et individualiseret holistisk indstilling sind, krop og sjæl, alt under samme tag. Yderligere oplysninger om klinikken på I SD bladet nr. 4/2007 er der en artikel om arbejdet på klinikken. SD bladet nr.1/2011 7

7 Elektricitetsværk i tænderne Undertegnede har i mange år arbejdet som organist i kolde og fugtige kirker og har ligeledes i mange år lidt af bl.a. forkølelser, luftvejsinfektioner og fødemiddel intolerance. For ca. 10 år siden blev det klart for mig, at jeg, på trods af manglende allergi, blev syg af skimmelsvamp, som nu findes i langt de fleste danske kirker. Efterhånden blev jeg overfølsom for parfume og andre kemikalier, og på trods af et jobskifte til en tør og svampefri kirke, blev jeg mere og mere plaget af duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS: Multiple Chemical Sensitivity). På et tidspunkt måtte jeg bede om hjælp ved kommunen og brugte i den forbindelse mobiltelefon og computer meget mere end tidligere. Det var tilsyneladende medvirkende til, at min MCS udviklede sig voldsomt, og efter nogle måneder brød el-overfølsomheden (EHS: Electro Hyper Sensitivity) ud i lys lue. Set i bakspejlet har jeg i flere år lidt af EHS i mildere grad. Det føltes som om, der blev slukket på en kontakt EHS (Foreningen af el-overfølsomme) rådgav om el-sanering af hjemmet, og jeg blev rådet til at kontakte Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale og Klinik for Tandsundhed i Horsens. Jeg havde tolv gamle amalgamplomber og en guldbro. Det viste sig, at de to forskellige metaller medførte galvanisme, og i den ene plombe var der ifølge tandlægen en usædvanlig stor strømstyrke. Den blev udskiftet først, og det medførte straks en forbedring af min EHS. Det føltes som om, der blev slukket på en kontakt. Da halvdelen af plomberne var fjernet, kunne jeg pludselig igen tåle at opholde mig i nærheden af lysstofrør og sparepærer. Få måneder senere da alle plomber var erstattet med plast, var det en stor lettelse. Jeg havde ikke længere en fuldstændig metallisk fornemmelse i hovedet, og en følelse af, at det hele ind imellem var ved at eksplodere. Min tæthed i næsen aftog, og min lugtesans ændrede sig helt. Fra at have været meget dårlig blev den pludselig næsten normal, og størstedelen af min MCS forduftede. Desuden forsvandt min hovedpine, svimmelhed, ørepine, hylen for ørerne, metalsmag, ømhed i hals og lymfekirtler, kroniske forkølelse og hoste, og jeg kunne droppe antihistaminer, stærk hostesaft og SD bladet nr.1/2011 8

8 astmamedicin, som jeg tidligere har fået i perioder. Mit røde, hævede og til dels blødende tandkød blev pænt, og de evindelige blister forsvandt. Desuden blev min dårlige koncentrationsevne lidt bedre. Senere kom der i en periode influenzalignende symptomer med træthed, kraftig snue og forværring af ledsmerterne. En reaktion som tandlægen havde forberedt mig på ville komme efter amalgamfjernelsen. Antennerne ude af munden Ved en kontrol hos tandlægen efter et halvt år viste det sig, at der stadig var lidt galvanisme i tænderne, selv om jeg nu kun havde guld i munden. For at eliminere strømmen blev guldet fjernet, og efter et par måneder kunne jeg skære meget ned på mit forbrug af allergi næsespray. Min overfølsomhed aftog yderligere lidt, og v.hj.a. el-afskærmende tøj var det nu endelig muligt for mig at rejse. Til min overraskelse fik jeg ikke transportsyge og fik på flyveture ikke propper i ørerne, som jeg plejede. Efter fjernelsen af guldet fik jeg igen snue, men kun i en kortere periode. Da jeg havde det dårligst, var jeg stort set kun i stand til at opholde mig i en nærliggende skov, hvor jeg tilbragte mange timer. Ind imellem kunne jeg mærke, at det begyndte at prikke eller jage et sted i kroppen, og lidt efter kunne jeg høre, at nogen kom gående - åbenbart med en tændt mobiltelefon i lommen. På det tidspunkt meddelte min ellers dygtige zoneterapeut, at han ikke kunne gøre mere for mig, og at jeg lige så godt kunne stoppe med at gå til behandling hos ham. Da elektricitetsværket var fjernet fra min mund, var han forbavset over den store forbedring, som det havde medført. En provokationstest ved en privat læge har vist forgiftning af kviksølv, tin og kobber. Tidligere har jeg døjet meget med Candida svampeinfektion i maven, og nu fik jeg oplyst, at det skyldtes kviksølv. Så havde det været mere hensigtsmæssigt at fjerne amalgamplomberne og kviksølvet end at sætte mig på diæt for at bekæmpe svampen. Af en eller anden grund har ingen læger eller alternative behandlere nogensinde spurgt mig, om jeg havde amalgamplomber. SD bladet nr.1/2011 9

9 Afgiftende fodbade og en kur ved en heilpraktiker har nu fjernet tungmetallerne, så de sidste mikro antenner er ude af kroppen. Eloverfølsomheden er aftaget yderligere en smule, men jeg tør ikke gøre mig håb om, at den vil forsvinde. Derimod er ledsmerterne forsvundet sammen med det ustabile blodsukker og det meste af den tidligere så udmarvende søvnløshed. Metalfyldninger og trådløst en dårlig cocktail Nu ved jeg, at det er en meget dårlig ide at bruge trådløs telefon og andet trådløst. Ifølge udenlandsk forskning bliver blodhjernebarrieren beskadiget/deaktiveret af to minutters brug af mobiltelefon eller digital trådløs telefon. Længere tids brug forårsager varig skade på hjernecellerne, bl.a. fordi blodhjernebarrieren - ifølge professor Leif Salford på Lunds Universitet - bliver porøs som en si og ikke længere kan beskytte hjernen mod indtrængen af tungmetaller og kemiske giftstoffer fra blodkredsløbet. Jeg havde ikke været klar over, at guld og metalfyldninger i tænderne virker som antenner, når de befinder sig i elektromagnetisk stråling fra bl.a. mobiltelefoner, mobilmaster/sendere, trådløse netværk og trådløse telefoner, og at man skal undgå at have både guld og amalgamplomber i munden, da det kan medføre galvanisme, som forstærkes af de store mængder elektromagnetiske stråling i vores trådløse samfund. Det havde været rart, hvis min egen tandlæge havde vidst det. Et familiemedlem skulle for ca. et halvt år siden have udskiftet en plombe og fortalte sin tandlæge, at jeg havde fået erstattet amalgamplomberne med plast pga. store problemer med metalfyldningerne. Derfor ville han selvfølgelig også gerne have plast i sin tand, men fik det svar, at det ikke kunne lade sig gøre, når det drejede sig om en kindtand. I stedet for at skifte tandlæge fandt han sig i at få en amalgamfyldning endnu engang. Heldigvis har jeg med hjælp fra EHS - Foreningen af eloverfølsomme og Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale fået en mere tålelig tilværelse. Jeg tør ikke tænke på, hvordan jeg havde haft det, hvis elektricitetsværket ikke var blevet fjernet. Ellen Ohlsen SD bladet nr.1/

10 Hvis du påtænker sanering for amalgam, så kontakt FmSD først. Vi henviser til tandlæger, som sørger for den optimale beskyttelse og giver også gerne råd om efterfølgende afgiftning. Se beskyttelsesudstyr på vor hjemmeside fmsd.dk under: Hvad kan du gøre? Hvis du er i tvivl om du er belastet af kviksølv fra dine amalgamfyldninger kan du blive testet herfor. Erfaringer med sanering efterlyses Redaktionen efterlyser medlemmer, der har lyst til at fortælle om deres erfaringer med amalgamsanering, efterfølgende afgiftning og/eller gode behandlingsmetoder. Vi i bestyrelsen bliver jo jævnligt ringet op af personer, som søger rådgivning omkring sanering og afgiftning, men vi får sjældent afslutningen på historierne. Vi vil naturligvis især gerne høre nogle solstrålehistorier, men ikke alle oplever mirakuløs bedring efter sanering. For de fleste er det et sejt træk, der dog som regel lønner sig i sidste ende. Forfatteren kan være anonym, dog skal navnet være kendt af redaktionen. Redaktionen planlægger også en artikel om plastfyldninger hvad er der egentlig i dem, hvilke skal man vælge hvis man overhovedet kan vælge osv. Er der nogle af bladets læsere, som ligger inde med informationer, som kan bruges hertil, modtages det ligeledes med kyshånd. SÅ grib tastaturet. SD bladet nr.1/

11 Generalforsamling Lørdag den 9. april 2011 kl Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov. Bus nr. 9 og 58 kører fra Banegårdspladsen i Århus. Stå af ved et stort kryds ved Vejlby Centervej./Grenaavej. (Busturen tager 20 min.) Følg Skolevangs Allè. Biblioteket ligger op til Skolevangs Allè. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år * 7. Valg af bestyrelsessuppleanter ** 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant *** 9. Eventuelt * 6) Bestyrelsen: På valg er Trine Jørgensen, Peter Johansen og Peter Damgaard. Alle modtager genvalg. Kirsten Kehlet ønsker at udtræde af bestyrelsen **7) Suppleanter: Inge Marcuslund, og Anne Birte Rasmussen. Inge Marcuslund modtager ikke genvalg. Anne-Birte Rasmussen modtager genvalg ***8) Revisorer og revisorsuppleant: Jens Peter Udsen, Grenaa og Aase Kruse, Kolind modtager genvalg. Poul Andersen modtager ikke genvalg som suppleant. Der vil være mulighed for en let anretning samt te og kaffe under generalforsamlingen, men af hensyn til indkøb vil vi gerne have tilmelding: Send en mail til med navn og antal personer. SD bladet nr.1/

12 Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale - Årsregnskab 2010 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/ Budget Indtægter Kontingenter Gaver og bidrag Tilskud biblioteksstyrelsen Diverse indtægter Indtægter i alt Udgifter Trykning af SD-bladet Porto v/udsendelse af SD-bladet Porto og fragt Diverse tryksager Leje af postboks Telefonsvarer Telefongodtgørelse bestyrelsen Tlf. og internet, ej best.medl Kontingenter andre foreninger 0 Hjemmeside Wannafind Generalfors. Lokale, foredragsh Generalfors. Fortæring Generalforsamling rejseomk Bestyrelsesmøde, fortæring Bestyrelsesmøder, rejseomk Kursusudgifter Fortæring mv øvrige Rejse og transp. øvrige Kontorartikler Godtg. Kontorhold uden bilag Repræsentation, gaver Køb af bøger og blade Måleapparater 2 stk Computer + program Diverse udgifter Resultat før renter Renteindtæger Gebyrer Driftsoverskud SD bladet nr.1/

13 SD bladet nr.1/

14 Vedtægter for Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale 1 Foreningens navn er: Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale. 2 Foreningen er en landsdækkende patientforening. 3 Foreningens formål er: 1. At fremme kendskabet til skadeligt dentalmateriale og tungmetalforgiftning, f.eks. fremkaldt af amalgamfyldninger. 2. At opnå anerkendelse hos social- og sundhedsvæsenet af tandplejeskader. 3. At formidle ny viden og nye behandlingsmuligheder. 4. At støtte og vejlede medlemmerne via kontaktpersoner. 5. At opnå tilskud til andet dentalmateriale end amalgam. 6. At opnå social- og sundhedsvæsenets godkendelse og økonomiske støtte til behandling af tandplejeskader. MEDLEMSSKAB 4 Enhver som tiltræder foreningens formål, kan opnå medlemskab. 1. Der kan udnævnes æresmedlemmer af foreningen. 5 Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Indmeldelse sker til formand eller kasserer. Udmeldelse sker til kassereren senest en måned før regnskabets udløb. GENERALFORSAMLING 6 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april. Generalforsamlingen indvarsles mindst 4 uger forud ved skriftlig indkaldelse indeholdende dagsorden, revisorpåtegnet årsregnskab og budget. Forslag, der ønskes behandlet under 7 punkt 4 på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før. 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse: a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) b. Valg af bestyrelsessuppleanter. c. Valg af 2 revisorer og suppleant. 6. Eventuelt. SD bladet nr.1/

15 8 Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Skriftlig stemmeafgivning om konkrete punkter på dagsordenen kan altid afgives. Afstemning ved fuldmagt vil være mulig, men en stemmeberettiget person kan højest medbringe 1 fuldmagt til en generalforsamling. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det over for bestyrelsen. 10 Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den ordinære generalforsamling og skal bestå af mindst 5 medlemmer, højst 9. Bestyrelsesmedlemmer vælges for mindst 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsen skal sammensættes således, at mindst 60 % er patienter. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Der afholdes mindst 2 ordinære bestyrelsesmøder årligt. På hvert møde bestemmes næste ordinære mødedato. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller såfremt formanden finder det nødvendigt. Dagsorden skal afgives. Forslag som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal være formanden eller sekretariatet i hænde 14 dage forud for mødet. Sekretæren fører protokol over handlingerne på bestyrelsens møder. Protokollen underskrives af sekretæren og accepteres af formanden eller den fungerende formand. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil under ansvar over for generalforsamlingen. REGNSKAB OG REVISION 11 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne skal være afsluttet og underskrevet af kassereren og være til disposition for revisionen senest 15. februar. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen. SD bladet nr.1/

16 TEGNINGSRET 12 Formanden og et medlem af bestyrelsen har tegningsretten. Formanden tegner foreningen udadtil og formanden kan kvittere for gaver og fonde af enhver art til foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. OPLØSNING Foreningen kan opløses ved krav fra 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling. En generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger tillige et udvalg til at realisere foreningens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser. Eventuelt overskud vil være at anvende til sygdomsforebyggende formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 1990 Med ændringer: Den 15. februar 1992 ( 6), den 1. april 1995 ( 2), den 27. april 1996 ( 1, 2, 7) den 5. april 1997 ( 1), og den 8. april 2000 ( 2, 8, 10), og den 23. april 2008 ( 4 stk. 1). Ved flytning og adresseændring Husk venligst at give foreningen besked, da vi ikke modtager besked fra postvæsenet, men bare får bladene retur SD bladet nr.1/

17 Stråling EMF og søvnforstyrrelser Aftenshowet på DR1 bragte den 8. marts et indslag om søvnproblemer. Man regner med, at ca danskere lider af den skavank. I Norge skulle tallet ligge på godt og vel Og salget af sovemedicin stiger. Den indkaldte søvnekspert i aftenshowet havde mange gode råd i ærmet mod søvnløshed, men kom aldrig ind på EMF. Mon der skulle være en kobling til den massive øgning af EMF, elektromagnetisk stråling, som vi dagligt udsættes for fra mobilmaster, wifi osv? Flere og flere internationale videnskabelige studier stiller spørgsmål om strålingens virkning på folkesundheden. Især i Canada, USA og Europa. Flere studier har påvist, at psyko-emotionelle lidelser som depression, dårlig appetit og forstyrrelser af kolesterolniveauer samt søvnforstyrrelser er mulige konsekvenser af den massive bestråling overalt i dagligdagen. EMF påvirker især niveauerne af melatonin og serotonin, de hormoner, der har betydning for neuropsykologiske lidelser som netop depression og søvnløshed. Søvnløs i Taiwan En gruppe taiwanske forskere har undersøgt søvnproblemer blandt 5078 indbyggere i et område, som er stærkt påvirket af stråling. Området i denne landsby i Nord-Taiwan var udsat for en baggrundsstråling på mere end 2 milligauss (mg), hvor førende forskere anbefaler 0,5-1,0 mg. Studiet viste, at indbyggerne led af problemer med at falde i søvn, med at bevare søvnen og de vågnede tidligt. Undersøgelsen viste, SD bladet nr.1/

18 at strålingen var primær årsag til søvnproblemerne, men flere delårsager spillede ind. Disse delårsager var blandt andet overbelastning ved arbejde med computere samt overdreven involvering i jobbet. Lignende fund støttes af andre studier. Stråling og øresusen Stråling og elektromagnetisk sensitivitet har endvidere været forbundet med problemer såsom tinnitus, en tilstand som rammer mange millioner mennesker verden over. Cerebral blodtilstrømning (til hjernen) påvirker hjernens fysiologi og flere hjernefunktioner, og noget indikerer, at stråling kan påvirke hjernen væsentligt i hverdagen. Kilde: forskning.no Det britiske Sundhedsministerium har i starten af marts opdateret deres guidelines vedrørende brug af mobiltelefoner. De mener ikke, der er grundlag for at tro, at mobiltelefoni er skadeligt, men for en sikkerheds skyld råder ministeriet nu til, at børn og unge under 16 år kun benytter mobiltelefoner til yderst vigtige formål og gør eventuelle opkald så korte som muligt. Men vi kender endnu ikke langtidsvirkningerne af mobilbrug. I 1992 var det kun 2 % af befolkningen i England, der brugte en mobil. I 2007 er tallet vokset til 80 %. Den engelske regering har skatteindtægter på 18 mia. om året - kan det tænkes at have indflydelse på, hvad de finder det passende at bruge som guidelines? Kilde: powerwatch.org Helbredsskadelige Bestrålinger - Forebyggelse Nu! resolutionen kan underskrives på SD bladet nr.1/

19 Vacciner Influenza-vaccine virker ikke En ny undersøgelse fra det italienske Cochrane Institut viser, at influenzavaccine kun har meget begrænset effekt på sunde voksne mennesker. Cochrane konkluderer, at under normale forhold skal 100 mennesker vaccineres, for at én person opnår effekt af vaccinen. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i 36 undersøgelser om influenza, hvoraf 15 var sponsoreret af vaccineproducenter. De undersøgelser, som ikke var sponseret af firmaer, der selv sælger influenzavacciner, viste, at vaccinerne stort set ikke beskytter. Kun undersøgelser sponseret af medicinalfirmaer viser positive resultater af vaccination mod influenza. Spild af penge Professor Peter Skinhøj fra Rigshospitalet er ekspert i smitsomme sygdomme og anbefaler ikke vacciner til personer, der ikke er udsat for særlig risiko. Han mener, at arbejdspladser, som køber vacciner til deres medarbejdere, formentlig spilder deres penge, da det tilsyneladende ingen forskel gør, målt på antal sygedage, om folk er vaccineret eller ej. Vaccination betyder ikke kortere sygdomsforløb hos de, der er blevet smittet. Kilde: DR og BT Pest eller kolera? - Influenzavaccine i søgelyset Flere børn og unge i Sverige og Finland har måske fået narkolepsi efter svineinfluenza-vaccine. WHO undersøger mistanke om en sammenhæng. Endnu en mulig vaccineskadevirkning kan i så fald føjes til vaccinen, udover aborter, sklerose, Guillian Barre Syndrom og andre neurologiske sygdomme. SD bladet nr.1/

20 I august bad Europakommissionen efter kraftig opfordring fra bl.a. Sverige det europæiske lægemiddelagentur, EMA, om at få undersøgt mistanken om, at vaccinen hos et antal børn og unge mennesker har udløst søvnsygdommen narkolepsi. Vaccinen er blevet brugt i 47 lande, og i 12 af dem er narkolepsi registreret som bivirkning. Det er første gang, narkolepsi ses som en bivirkning til en vaccine. Herhjemme blev vaccinen kun givet til mennesker med særlig risiko for alvorlige følger af influenza, mens langt flere svenske og finske børn er blevet vaccineret, grundet en mere aggressiv vaccinestrategi i de to lande. I Sverige har seks børn og unge fået narkolepsi efter at have modtaget vaccinen. I Finland har sundhedsmyndighederne konstateret en generel stigning i narkolepsi blandt 4-19-årige under pandemien og peger på en forbindelse til vaccinen Pandemrix. Over 30 millioner europæere blev vaccineret med Pandemrix mod sygdommen svineinfluenza/ pandemisk influenza/ A(H1N1). Pandemrix blev godkendt i Europa i september 2009, og de første doser blev givet i Danmark i oktober I alt nåede op mod en halv million danskere at blive vaccineret. Vaccinen blev givet til knap danske børn under 16 år, som er den aldersgruppe man ser på i forbindelse med narkolepsi som mulig bivirkning. Lægemiddelstyrelsen registrerede i alt 576 indberetninger af bivirkninger ved Pandemrix fra november 2009 til januar 2010.»Vi har ikke registreret narkolepsi som bivirkning til Pandemrix, og vi kan heller ikke se en stigning i narkolepsi generelt, men vi følger naturligvis udviklingen i Finland,«siger Doris Irene Stenver, overlæge for Forbrugersikkerhed i Lægemiddelstyrelsen. Kilde: DR og Sundhedsguiden SD bladet nr.1/

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere