Indholdsfortegnelse. 03 Kære læser. 04 Kviksølv Update. 07 Ménières eller kviksølvforgiftning. 08 Elektricitetsværk i tænderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 03 Kære læser. 04 Kviksølv Update. 07 Ménières eller kviksølvforgiftning. 08 Elektricitetsværk i tænderne"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side 03 Kære læser Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale Postboks København V Hjemmeside: Telefonsvarer: (045) Øvrige adresser og telefonnumre: se side 25 Blad nr 2/2011 udkommer ult. juni Deadline for indlæg til næste blad er 20. maj Kviksølv Update 07 Ménières eller kviksølvforgiftning 08 Elektricitetsværk i tænderne 12 Indkaldelse til generalforsamling 13 Årsregnskab 15 Vedtægter 18 EMF og søvnforstyrrelser 20 Vacciner pest eller kolera? 22 En dødelig cocktail 23 Sikkert at indtage kosttilskud 25 Adresser på andre foreninger, tidsskrifter 26 Foreningens formål og andre oplysninger 27 Navneliste, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Bladet er udarbejdet af Trine Jørgensen og Inge-Lis Marchant (ansvarshavende) SD bladet nr.1/2011 2

2 Kære læser Lørdag den 5. marts 2011 blev der i samtlige 5 regioner i landet afholdt borger-topmøde om sundhedssystemets fremtid, om hvordan sundhedsvæsenet skal prioritere pengene og definere kvalitet. De i alt 1000 udvalgte, indbudte deltagere skulle diskutere fastlagte spørgsmål om, hvordan ressourcerne skal fordeles fremover, nu hvor systemet er under stort pres. Resultaterne fra borgertopmødet bliver senere forelagt Sundhedsudvalget, der så kan bruge resultaterne eller lade være. Stadig er der ingen der beskæftiger sig synderligt med årsagerne til den kraftige stigning i alskens sygdomme. Udfasningen af kviksølv begrundes udelukkende med miljøhensyn og bliver totalt negligeret som (med)årsag til mange sygdomme, til trods for at mange, bla. vores æresmedlem Poul Møller, har gjort et kæmpe arbejde for at informere politikerne om dette problem. Ifølge hans beregninger vil samfundet kunne spare op mod 50 mia. kr. om året. Den øgede stråling fra EMF, Elektro Magnetiske Felter, mobilmaster, mobiltelefoner, trådløse telefoner og netværk osv. nævnes aldrig til trods for flere og flere beviser på skadevirkninger. I november sidste år kunne man på DR2 i programmet Viden Om høre Henrik Leffers fra Rigshospitalet fortælle om sine forskningsresultater om Panodil. Bare én pille indeholder flere hormonforstyrrende stoffer end hvad vi får samlet fra alle andre kilder plastik, cremer osv. og er under kraftig mistanke som årsag til defekte genitalier hos et stigende antal drengebørn. Dagen efter blev han fyret!!! Ny dansk-færøsk forskning har sporet hele 87 kemikalier i kvinderne og deres børn. Politisk vægrer man sig ved at gribe ind overfor alle de kemikalier, der truer vores sundhed med begrundelsen, at det kan risikere at udelukke nogle produkter fra markedet. Så markedet prioriteres altså højere end menneskers ve og vel. For vi kan jo bare komme på hospitalet og blive behandlet - med ventetidsgaranti! Trine Jørgensen & Inge-Lis Marchant SD bladet nr.1/2011 3

3 Kviksølv Update Grindstedværket og erstatninger Antallet af kviksølvofre vokser fortsat i Der kører nu 135 erstatningssager i Arbejdsskadestyrelsen, efter at Fagbladet 3F i maj 2008 afslørede, at arbejderne i 15 år blev udsat for og forgiftet af kviksølv. Beskæftigelsesministeriet udtalte sidste efterår en sønderlemmende kritik af både Grindstedværket og Arbejdstilsynet: De svigtede deres ansvar, da mange af medarbejderne i en årrække blev udsat for kviksølv over datidens grænseværdier. Ministeriet har afsat 25 millioner kroner til erstatninger og pointerer, at de ansatte er blevet behandlet uanstændigt af Grindstedværket. Sundhedsfaren blev fortiet, selv om ledelsen, fabrikslægen og de ansvarlige myndigheder kendte til kviksølvs skadevirkninger. De ansatte i værkets b2-vitamin afdeling i 60'erne og 70'erne blev angiveligt ikke informeret om, at de prøver der blev foretaget af mængden af kviksølv i deres blod og urin i nogle tilfælde indeholdt væsentlig større koncentrationer end de tilladte grænseværdier. Ledelsen fik resultaterne, men skred ikke ind. Ofrene har levet i stilhed med ødelagt helbred i år uden at få erstatning. Hvad koster en hjerneskade? En 65-årig mand har i december opnået erstatning på danske kroner for den hjerneskade, han blev pådraget ved at arbejde på Grindstedværket i 18 år. Bent Olesen forlod Grindstedværket som 37-årig med en alvorlig hjerneskade fra kviksølvdampe. Nu, 33 år efter, har Arbejdsskadestyrelsen tildelt ham den hidtil største erstatning på godt to millioner kroner. I dag er Grindstedværket en del af Danisco-koncernen under navnet Danisco Grindsted. Danisco er en af verdens største producenter af levnedsmiddelingredienser og enzymer. Kilde: 3F SD bladet nr.1/2011 4

4 To norske tandklinikassistenter får medhold Den norske Trygderet, som modsvarer Ankestyrelsen i DK, har givet to tandklinikassistenter medhold i, at de er blevet syge af deres arbejde med kviksølv. Tidligere har tandklinikassistenterne fået deres arbejdsskader afvist af det norske Nav, der svarer til vores danske Arbejdsskadestyrelse, men lederen af Tandklinikassistenternes Forbund i Norge, Gerd Bang-Johansen, forventer, at Nav genoptager alle de sager, hvor tandklinikassistenter tidligere har fået afslag på skadeserstatning. Arbejdsmiljøkonsulent Svend-Erik Hermansen, HK/Privat siger: - Det er ikke muligt umiddelbart at sammenligne kviksølvsager i Danmark med de norske. I Norge har arbejdsmedicinerne sagt, at en del tandklinikassistenter muligvis er skadede af kviksølvpåvirkninger. Det samme er ikke tilfældet i Danmark. Danske arbejdsmedicinere fastholder Fremtrædende danske arbejdsmedicinere har kommenteret den norske rapport således: "Sammenlagt er konklusionen i Danmark fortsat, at kviksølv er et velkendt neuro-toksisk stof, men der er ikke dokumentation for, at det har haft en væsentlig sundhedsmæssig betydning for tandplejepersonale i Norden, idet der ikke er dokumenteret langtidseffekter af de niveauer, som er forekommet hos de allerfleste personer. Dette er i overensstemmelse med, at en fornyet gennemgang de anmeldte arbejdsskader ikke har fundet lidelser, som har kunnet føres tilbage til arbejde med kviksølv tandplejen." Holdet af danske forskere består af overlæge dr.med. Jesper Bælum, Arbejdsmedicinsk klinik, Odense Universitetshospital; professor dr.med. Jens Peter Bonde og overlæge dr.med. Niels Ebbehøj, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Kilde: HK SD bladet nr.1/2011 5

5 Øvrige Europa EU Kommissionen forventes at offentliggøre resultatet af dens undersøgelser omkring amalgam fyldninger i marts, I en midlertidig rapport, publiceret online i juli sidste år, anbefalede det firma, som arbejder på studiet, Bio Intelligence Service, at udfase kviksølv i tandplejen i Europa. Frankrig: Læger og patienter bliver mere og mere kritiske overfor amalgam fyldninger, der angiveligt er ansvarlig for visse neurologiske eller auto-immune sygdomme, såsom Alzheimer. "Frankrigs tandlæger bruger det mindre og mindre af to grunde: dels har postyret omkring kviksølv gjort dem mere forsigtige, men også til dels af æstetiske grunde," siger Michel Goldberg, talsmand for den Franske Tandlæge Association (ADF). "At have tungmetaller i munden er en kilde af giftige substanser, som for nogle genetisk prædisponerede patienter kan øge deres risiko for sygdomme såsom dissemineret sklerose," udtaler neurolog Bernard Aranda, der går ind for et totalt forbud. Marie Grosman, videnskabelig rådgiver for organisationen Non au Mercure Dentaire (Nej til Dental Kviksølv) og medlem af organisationen Réseau Environnement et Santé (RES) udtaler, at det første mål må være at forbyde amalgam. Ifølge Grosman " passerer kviksølv gennem moderkagen, der er påvist dental kviksølv i navlestrengen og barnets organer". Marokko: 17. januar 2011 afholdt Marokko en National Workshop om kviksølv og her blev det, kort fortalt, besluttet at iværksætte foranstaltninger for at indføre stop for brug af kviksølv i alle tandlægeklinikker. SD bladet nr.1/2011 6

6 Tandhistorier Sygdom i det indre øre I december 2010 sendte Ben Zander, som er dirigent for Boston Philharmonic Orchestra, et brev til FDA (Food and Drug Administration - svarer til Sundhedsstyrelsen) for at fortælle sin historie: For 7 år siden begyndte Zander at lide af en sygdom i det indre øre, som forårsagede svimmelhed, opkastninger og høretab. Sommetider måtte han midt under koncerter overlade dirigentstokken til en assistent og forlade podiet. Temmelig katastrofalt for en musiker at miste sin hørelse. Han opsøgte den ene læge efter den anden, men ingen kunne hjælpe. Lægerne fortalte ham, at det var Ménières og at der intet kunne gøres ved det. Efter råd fra en læge på Paracelsus klinikken i San Gallen i Schweitz, fik han fjernet alle sine 15 fyldninger med kviksølv og nikkel. Efter saneringen er Ménière og alle hans symptomer forsvundet. Zander er mirakuløst kommet sig af sin sygdom og har ikke siden misset en eneste koncert. Han afslutter brevet med disse ord: I shudder to think what diseases this kind of poison is creating in our population. Indeed, I feel so strongly about this issue that I would be prepared to testify in Washington as to the beneficial results from the removal of this toxic material from my mouth. Kilde: mercuryexposure.info Paracelsus er den eneste klinik i Europa af sin art. Den behandler mennesker ikke deres sygdom ud fra et individualiseret holistisk indstilling sind, krop og sjæl, alt under samme tag. Yderligere oplysninger om klinikken på I SD bladet nr. 4/2007 er der en artikel om arbejdet på klinikken. SD bladet nr.1/2011 7

7 Elektricitetsværk i tænderne Undertegnede har i mange år arbejdet som organist i kolde og fugtige kirker og har ligeledes i mange år lidt af bl.a. forkølelser, luftvejsinfektioner og fødemiddel intolerance. For ca. 10 år siden blev det klart for mig, at jeg, på trods af manglende allergi, blev syg af skimmelsvamp, som nu findes i langt de fleste danske kirker. Efterhånden blev jeg overfølsom for parfume og andre kemikalier, og på trods af et jobskifte til en tør og svampefri kirke, blev jeg mere og mere plaget af duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS: Multiple Chemical Sensitivity). På et tidspunkt måtte jeg bede om hjælp ved kommunen og brugte i den forbindelse mobiltelefon og computer meget mere end tidligere. Det var tilsyneladende medvirkende til, at min MCS udviklede sig voldsomt, og efter nogle måneder brød el-overfølsomheden (EHS: Electro Hyper Sensitivity) ud i lys lue. Set i bakspejlet har jeg i flere år lidt af EHS i mildere grad. Det føltes som om, der blev slukket på en kontakt EHS (Foreningen af el-overfølsomme) rådgav om el-sanering af hjemmet, og jeg blev rådet til at kontakte Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale og Klinik for Tandsundhed i Horsens. Jeg havde tolv gamle amalgamplomber og en guldbro. Det viste sig, at de to forskellige metaller medførte galvanisme, og i den ene plombe var der ifølge tandlægen en usædvanlig stor strømstyrke. Den blev udskiftet først, og det medførte straks en forbedring af min EHS. Det føltes som om, der blev slukket på en kontakt. Da halvdelen af plomberne var fjernet, kunne jeg pludselig igen tåle at opholde mig i nærheden af lysstofrør og sparepærer. Få måneder senere da alle plomber var erstattet med plast, var det en stor lettelse. Jeg havde ikke længere en fuldstændig metallisk fornemmelse i hovedet, og en følelse af, at det hele ind imellem var ved at eksplodere. Min tæthed i næsen aftog, og min lugtesans ændrede sig helt. Fra at have været meget dårlig blev den pludselig næsten normal, og størstedelen af min MCS forduftede. Desuden forsvandt min hovedpine, svimmelhed, ørepine, hylen for ørerne, metalsmag, ømhed i hals og lymfekirtler, kroniske forkølelse og hoste, og jeg kunne droppe antihistaminer, stærk hostesaft og SD bladet nr.1/2011 8

8 astmamedicin, som jeg tidligere har fået i perioder. Mit røde, hævede og til dels blødende tandkød blev pænt, og de evindelige blister forsvandt. Desuden blev min dårlige koncentrationsevne lidt bedre. Senere kom der i en periode influenzalignende symptomer med træthed, kraftig snue og forværring af ledsmerterne. En reaktion som tandlægen havde forberedt mig på ville komme efter amalgamfjernelsen. Antennerne ude af munden Ved en kontrol hos tandlægen efter et halvt år viste det sig, at der stadig var lidt galvanisme i tænderne, selv om jeg nu kun havde guld i munden. For at eliminere strømmen blev guldet fjernet, og efter et par måneder kunne jeg skære meget ned på mit forbrug af allergi næsespray. Min overfølsomhed aftog yderligere lidt, og v.hj.a. el-afskærmende tøj var det nu endelig muligt for mig at rejse. Til min overraskelse fik jeg ikke transportsyge og fik på flyveture ikke propper i ørerne, som jeg plejede. Efter fjernelsen af guldet fik jeg igen snue, men kun i en kortere periode. Da jeg havde det dårligst, var jeg stort set kun i stand til at opholde mig i en nærliggende skov, hvor jeg tilbragte mange timer. Ind imellem kunne jeg mærke, at det begyndte at prikke eller jage et sted i kroppen, og lidt efter kunne jeg høre, at nogen kom gående - åbenbart med en tændt mobiltelefon i lommen. På det tidspunkt meddelte min ellers dygtige zoneterapeut, at han ikke kunne gøre mere for mig, og at jeg lige så godt kunne stoppe med at gå til behandling hos ham. Da elektricitetsværket var fjernet fra min mund, var han forbavset over den store forbedring, som det havde medført. En provokationstest ved en privat læge har vist forgiftning af kviksølv, tin og kobber. Tidligere har jeg døjet meget med Candida svampeinfektion i maven, og nu fik jeg oplyst, at det skyldtes kviksølv. Så havde det været mere hensigtsmæssigt at fjerne amalgamplomberne og kviksølvet end at sætte mig på diæt for at bekæmpe svampen. Af en eller anden grund har ingen læger eller alternative behandlere nogensinde spurgt mig, om jeg havde amalgamplomber. SD bladet nr.1/2011 9

9 Afgiftende fodbade og en kur ved en heilpraktiker har nu fjernet tungmetallerne, så de sidste mikro antenner er ude af kroppen. Eloverfølsomheden er aftaget yderligere en smule, men jeg tør ikke gøre mig håb om, at den vil forsvinde. Derimod er ledsmerterne forsvundet sammen med det ustabile blodsukker og det meste af den tidligere så udmarvende søvnløshed. Metalfyldninger og trådløst en dårlig cocktail Nu ved jeg, at det er en meget dårlig ide at bruge trådløs telefon og andet trådløst. Ifølge udenlandsk forskning bliver blodhjernebarrieren beskadiget/deaktiveret af to minutters brug af mobiltelefon eller digital trådløs telefon. Længere tids brug forårsager varig skade på hjernecellerne, bl.a. fordi blodhjernebarrieren - ifølge professor Leif Salford på Lunds Universitet - bliver porøs som en si og ikke længere kan beskytte hjernen mod indtrængen af tungmetaller og kemiske giftstoffer fra blodkredsløbet. Jeg havde ikke været klar over, at guld og metalfyldninger i tænderne virker som antenner, når de befinder sig i elektromagnetisk stråling fra bl.a. mobiltelefoner, mobilmaster/sendere, trådløse netværk og trådløse telefoner, og at man skal undgå at have både guld og amalgamplomber i munden, da det kan medføre galvanisme, som forstærkes af de store mængder elektromagnetiske stråling i vores trådløse samfund. Det havde været rart, hvis min egen tandlæge havde vidst det. Et familiemedlem skulle for ca. et halvt år siden have udskiftet en plombe og fortalte sin tandlæge, at jeg havde fået erstattet amalgamplomberne med plast pga. store problemer med metalfyldningerne. Derfor ville han selvfølgelig også gerne have plast i sin tand, men fik det svar, at det ikke kunne lade sig gøre, når det drejede sig om en kindtand. I stedet for at skifte tandlæge fandt han sig i at få en amalgamfyldning endnu engang. Heldigvis har jeg med hjælp fra EHS - Foreningen af eloverfølsomme og Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale fået en mere tålelig tilværelse. Jeg tør ikke tænke på, hvordan jeg havde haft det, hvis elektricitetsværket ikke var blevet fjernet. Ellen Ohlsen SD bladet nr.1/

10 Hvis du påtænker sanering for amalgam, så kontakt FmSD først. Vi henviser til tandlæger, som sørger for den optimale beskyttelse og giver også gerne råd om efterfølgende afgiftning. Se beskyttelsesudstyr på vor hjemmeside fmsd.dk under: Hvad kan du gøre? Hvis du er i tvivl om du er belastet af kviksølv fra dine amalgamfyldninger kan du blive testet herfor. Erfaringer med sanering efterlyses Redaktionen efterlyser medlemmer, der har lyst til at fortælle om deres erfaringer med amalgamsanering, efterfølgende afgiftning og/eller gode behandlingsmetoder. Vi i bestyrelsen bliver jo jævnligt ringet op af personer, som søger rådgivning omkring sanering og afgiftning, men vi får sjældent afslutningen på historierne. Vi vil naturligvis især gerne høre nogle solstrålehistorier, men ikke alle oplever mirakuløs bedring efter sanering. For de fleste er det et sejt træk, der dog som regel lønner sig i sidste ende. Forfatteren kan være anonym, dog skal navnet være kendt af redaktionen. Redaktionen planlægger også en artikel om plastfyldninger hvad er der egentlig i dem, hvilke skal man vælge hvis man overhovedet kan vælge osv. Er der nogle af bladets læsere, som ligger inde med informationer, som kan bruges hertil, modtages det ligeledes med kyshånd. SÅ grib tastaturet. SD bladet nr.1/

11 Generalforsamling Lørdag den 9. april 2011 kl Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov. Bus nr. 9 og 58 kører fra Banegårdspladsen i Århus. Stå af ved et stort kryds ved Vejlby Centervej./Grenaavej. (Busturen tager 20 min.) Følg Skolevangs Allè. Biblioteket ligger op til Skolevangs Allè. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år * 7. Valg af bestyrelsessuppleanter ** 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant *** 9. Eventuelt * 6) Bestyrelsen: På valg er Trine Jørgensen, Peter Johansen og Peter Damgaard. Alle modtager genvalg. Kirsten Kehlet ønsker at udtræde af bestyrelsen **7) Suppleanter: Inge Marcuslund, og Anne Birte Rasmussen. Inge Marcuslund modtager ikke genvalg. Anne-Birte Rasmussen modtager genvalg ***8) Revisorer og revisorsuppleant: Jens Peter Udsen, Grenaa og Aase Kruse, Kolind modtager genvalg. Poul Andersen modtager ikke genvalg som suppleant. Der vil være mulighed for en let anretning samt te og kaffe under generalforsamlingen, men af hensyn til indkøb vil vi gerne have tilmelding: Send en mail til med navn og antal personer. SD bladet nr.1/

12 Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale - Årsregnskab 2010 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/ Budget Indtægter Kontingenter Gaver og bidrag Tilskud biblioteksstyrelsen Diverse indtægter Indtægter i alt Udgifter Trykning af SD-bladet Porto v/udsendelse af SD-bladet Porto og fragt Diverse tryksager Leje af postboks Telefonsvarer Telefongodtgørelse bestyrelsen Tlf. og internet, ej best.medl Kontingenter andre foreninger 0 Hjemmeside Wannafind Generalfors. Lokale, foredragsh Generalfors. Fortæring Generalforsamling rejseomk Bestyrelsesmøde, fortæring Bestyrelsesmøder, rejseomk Kursusudgifter Fortæring mv øvrige Rejse og transp. øvrige Kontorartikler Godtg. Kontorhold uden bilag Repræsentation, gaver Køb af bøger og blade Måleapparater 2 stk Computer + program Diverse udgifter Resultat før renter Renteindtæger Gebyrer Driftsoverskud SD bladet nr.1/

13 SD bladet nr.1/

14 Vedtægter for Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale 1 Foreningens navn er: Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale. 2 Foreningen er en landsdækkende patientforening. 3 Foreningens formål er: 1. At fremme kendskabet til skadeligt dentalmateriale og tungmetalforgiftning, f.eks. fremkaldt af amalgamfyldninger. 2. At opnå anerkendelse hos social- og sundhedsvæsenet af tandplejeskader. 3. At formidle ny viden og nye behandlingsmuligheder. 4. At støtte og vejlede medlemmerne via kontaktpersoner. 5. At opnå tilskud til andet dentalmateriale end amalgam. 6. At opnå social- og sundhedsvæsenets godkendelse og økonomiske støtte til behandling af tandplejeskader. MEDLEMSSKAB 4 Enhver som tiltræder foreningens formål, kan opnå medlemskab. 1. Der kan udnævnes æresmedlemmer af foreningen. 5 Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Indmeldelse sker til formand eller kasserer. Udmeldelse sker til kassereren senest en måned før regnskabets udløb. GENERALFORSAMLING 6 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april. Generalforsamlingen indvarsles mindst 4 uger forud ved skriftlig indkaldelse indeholdende dagsorden, revisorpåtegnet årsregnskab og budget. Forslag, der ønskes behandlet under 7 punkt 4 på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før. 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse: a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) b. Valg af bestyrelsessuppleanter. c. Valg af 2 revisorer og suppleant. 6. Eventuelt. SD bladet nr.1/

15 8 Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af lovene fastsatte grænser. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog kræver lovændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Skriftlig stemmeafgivning om konkrete punkter på dagsordenen kan altid afgives. Afstemning ved fuldmagt vil være mulig, men en stemmeberettiget person kan højest medbringe 1 fuldmagt til en generalforsamling. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det over for bestyrelsen. 10 Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på den ordinære generalforsamling og skal bestå af mindst 5 medlemmer, højst 9. Bestyrelsesmedlemmer vælges for mindst 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Bestyrelsen skal sammensættes således, at mindst 60 % er patienter. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Der afholdes mindst 2 ordinære bestyrelsesmøder årligt. På hvert møde bestemmes næste ordinære mødedato. Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller såfremt formanden finder det nødvendigt. Dagsorden skal afgives. Forslag som ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal være formanden eller sekretariatet i hænde 14 dage forud for mødet. Sekretæren fører protokol over handlingerne på bestyrelsens møder. Protokollen underskrives af sekretæren og accepteres af formanden eller den fungerende formand. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil under ansvar over for generalforsamlingen. REGNSKAB OG REVISION 11 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne skal være afsluttet og underskrevet af kassereren og være til disposition for revisionen senest 15. februar. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen. SD bladet nr.1/

16 TEGNINGSRET 12 Formanden og et medlem af bestyrelsen har tegningsretten. Formanden tegner foreningen udadtil og formanden kan kvittere for gaver og fonde af enhver art til foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. OPLØSNING Foreningen kan opløses ved krav fra 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling. En generalforsamling, der endelig vedtager foreningens opløsning, vælger tillige et udvalg til at realisere foreningens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser. Eventuelt overskud vil være at anvende til sygdomsforebyggende formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 1990 Med ændringer: Den 15. februar 1992 ( 6), den 1. april 1995 ( 2), den 27. april 1996 ( 1, 2, 7) den 5. april 1997 ( 1), og den 8. april 2000 ( 2, 8, 10), og den 23. april 2008 ( 4 stk. 1). Ved flytning og adresseændring Husk venligst at give foreningen besked, da vi ikke modtager besked fra postvæsenet, men bare får bladene retur SD bladet nr.1/

17 Stråling EMF og søvnforstyrrelser Aftenshowet på DR1 bragte den 8. marts et indslag om søvnproblemer. Man regner med, at ca danskere lider af den skavank. I Norge skulle tallet ligge på godt og vel Og salget af sovemedicin stiger. Den indkaldte søvnekspert i aftenshowet havde mange gode råd i ærmet mod søvnløshed, men kom aldrig ind på EMF. Mon der skulle være en kobling til den massive øgning af EMF, elektromagnetisk stråling, som vi dagligt udsættes for fra mobilmaster, wifi osv? Flere og flere internationale videnskabelige studier stiller spørgsmål om strålingens virkning på folkesundheden. Især i Canada, USA og Europa. Flere studier har påvist, at psyko-emotionelle lidelser som depression, dårlig appetit og forstyrrelser af kolesterolniveauer samt søvnforstyrrelser er mulige konsekvenser af den massive bestråling overalt i dagligdagen. EMF påvirker især niveauerne af melatonin og serotonin, de hormoner, der har betydning for neuropsykologiske lidelser som netop depression og søvnløshed. Søvnløs i Taiwan En gruppe taiwanske forskere har undersøgt søvnproblemer blandt 5078 indbyggere i et område, som er stærkt påvirket af stråling. Området i denne landsby i Nord-Taiwan var udsat for en baggrundsstråling på mere end 2 milligauss (mg), hvor førende forskere anbefaler 0,5-1,0 mg. Studiet viste, at indbyggerne led af problemer med at falde i søvn, med at bevare søvnen og de vågnede tidligt. Undersøgelsen viste, SD bladet nr.1/

18 at strålingen var primær årsag til søvnproblemerne, men flere delårsager spillede ind. Disse delårsager var blandt andet overbelastning ved arbejde med computere samt overdreven involvering i jobbet. Lignende fund støttes af andre studier. Stråling og øresusen Stråling og elektromagnetisk sensitivitet har endvidere været forbundet med problemer såsom tinnitus, en tilstand som rammer mange millioner mennesker verden over. Cerebral blodtilstrømning (til hjernen) påvirker hjernens fysiologi og flere hjernefunktioner, og noget indikerer, at stråling kan påvirke hjernen væsentligt i hverdagen. Kilde: forskning.no Det britiske Sundhedsministerium har i starten af marts opdateret deres guidelines vedrørende brug af mobiltelefoner. De mener ikke, der er grundlag for at tro, at mobiltelefoni er skadeligt, men for en sikkerheds skyld råder ministeriet nu til, at børn og unge under 16 år kun benytter mobiltelefoner til yderst vigtige formål og gør eventuelle opkald så korte som muligt. Men vi kender endnu ikke langtidsvirkningerne af mobilbrug. I 1992 var det kun 2 % af befolkningen i England, der brugte en mobil. I 2007 er tallet vokset til 80 %. Den engelske regering har skatteindtægter på 18 mia. om året - kan det tænkes at have indflydelse på, hvad de finder det passende at bruge som guidelines? Kilde: powerwatch.org Helbredsskadelige Bestrålinger - Forebyggelse Nu! resolutionen kan underskrives på SD bladet nr.1/

19 Vacciner Influenza-vaccine virker ikke En ny undersøgelse fra det italienske Cochrane Institut viser, at influenzavaccine kun har meget begrænset effekt på sunde voksne mennesker. Cochrane konkluderer, at under normale forhold skal 100 mennesker vaccineres, for at én person opnår effekt af vaccinen. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i 36 undersøgelser om influenza, hvoraf 15 var sponsoreret af vaccineproducenter. De undersøgelser, som ikke var sponseret af firmaer, der selv sælger influenzavacciner, viste, at vaccinerne stort set ikke beskytter. Kun undersøgelser sponseret af medicinalfirmaer viser positive resultater af vaccination mod influenza. Spild af penge Professor Peter Skinhøj fra Rigshospitalet er ekspert i smitsomme sygdomme og anbefaler ikke vacciner til personer, der ikke er udsat for særlig risiko. Han mener, at arbejdspladser, som køber vacciner til deres medarbejdere, formentlig spilder deres penge, da det tilsyneladende ingen forskel gør, målt på antal sygedage, om folk er vaccineret eller ej. Vaccination betyder ikke kortere sygdomsforløb hos de, der er blevet smittet. Kilde: DR og BT Pest eller kolera? - Influenzavaccine i søgelyset Flere børn og unge i Sverige og Finland har måske fået narkolepsi efter svineinfluenza-vaccine. WHO undersøger mistanke om en sammenhæng. Endnu en mulig vaccineskadevirkning kan i så fald føjes til vaccinen, udover aborter, sklerose, Guillian Barre Syndrom og andre neurologiske sygdomme. SD bladet nr.1/

20 I august bad Europakommissionen efter kraftig opfordring fra bl.a. Sverige det europæiske lægemiddelagentur, EMA, om at få undersøgt mistanken om, at vaccinen hos et antal børn og unge mennesker har udløst søvnsygdommen narkolepsi. Vaccinen er blevet brugt i 47 lande, og i 12 af dem er narkolepsi registreret som bivirkning. Det er første gang, narkolepsi ses som en bivirkning til en vaccine. Herhjemme blev vaccinen kun givet til mennesker med særlig risiko for alvorlige følger af influenza, mens langt flere svenske og finske børn er blevet vaccineret, grundet en mere aggressiv vaccinestrategi i de to lande. I Sverige har seks børn og unge fået narkolepsi efter at have modtaget vaccinen. I Finland har sundhedsmyndighederne konstateret en generel stigning i narkolepsi blandt 4-19-årige under pandemien og peger på en forbindelse til vaccinen Pandemrix. Over 30 millioner europæere blev vaccineret med Pandemrix mod sygdommen svineinfluenza/ pandemisk influenza/ A(H1N1). Pandemrix blev godkendt i Europa i september 2009, og de første doser blev givet i Danmark i oktober I alt nåede op mod en halv million danskere at blive vaccineret. Vaccinen blev givet til knap danske børn under 16 år, som er den aldersgruppe man ser på i forbindelse med narkolepsi som mulig bivirkning. Lægemiddelstyrelsen registrerede i alt 576 indberetninger af bivirkninger ved Pandemrix fra november 2009 til januar 2010.»Vi har ikke registreret narkolepsi som bivirkning til Pandemrix, og vi kan heller ikke se en stigning i narkolepsi generelt, men vi følger naturligvis udviklingen i Finland,«siger Doris Irene Stenver, overlæge for Forbrugersikkerhed i Lægemiddelstyrelsen. Kilde: DR og Sundhedsguiden SD bladet nr.1/

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening

Vedtægter. for. Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Vedtægter for Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Præambel Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening er udsprunget af Dansk Canadisk Venskabsforening grundlagt i 1962. I 1964 ændredes navnet til

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet

Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Vedtægter for Juridisk Alumneforening Syddansk Universitet Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»juridisk Alumneforening Syddansk Universitet«. Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Juridisk Institut,

Læs mere

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE 1717 Forord TORDENSKIOLDSDAGE har eksisteret siden 1998, og den udvikling som dagene har gennemgået har vist, at der er behov for en gruppe, som kan støtte op

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem.

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem. Vedtægter 1 Bevægelsens navn Stk. 1. Bevægelsens navn er Pornofrit Miljø 2 Bevægelsens adresse Stk. 1. Bevægelsens hjemsted er Hovedkontoordinators adresse. 3 Bevægelsens formål Stk. 1. Pornofrit Miljø

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for interessegruppen Låse- og sikringsteknikere under Dansk Byggeri.

Vedtægter for interessegruppen Låse- og sikringsteknikere under Dansk Byggeri. Foreningens vedtægter Vedtægter for interessegruppen Låse- og sikringsteknikere under Dansk Byggeri. 1: Navn og hjemsted Interessegruppens navn er: Låse- og sikringsteknikere Interessegruppens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Love. for. Horsens Flyveklub

Love. for. Horsens Flyveklub Love for Horsens Flyveklub 1. Klubbens navn er HORSENS FLYVEKLUB. Dens hjemsted er Horsens. 2. Klubben er upolitisk, og dens formål er at samle flyveinteresserede og fremme interessen for flyvning. Samt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS 1 Sønderho Forsamlingshus er en andelsforening med hjemsted i Sønderho. Formål 2 Andelsforeningens formål er at drive ejendommen

Læs mere