KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015"

Transkript

1 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE

2 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere i og påvirke den samtid, de er en del af - lokalt og globalt. Elevernes læring, trivsel og udvikling er de overordnede pejlemærker, du som lærer på KG arbejder ud fra i alle de fællesskaber, du indgår i. You and Me are We: Københavns åbne Gymnasium indrammer både det globale og det nære perspektiv og uddanner derved unge til demokratiske, deltagende verdensborgere. Retningslinjerne herunder er det værktøj, der omsætter værdierne i praksis. Værdier, der ikke kan omsættes i praksis, har jo ikke den store værdi. Derfor har vi udarbejdet denne lærerhåndbog. Det skulle gerne gøre det lettere for dig at være en del af KG. 2

3 A Administrationen ansvars- og arbejdsområder Kom ind på kontoret, så finder vi rette person, der kan svare på dit spørgsmål. Her er en grovkornet skitse over arbejdsopgaver: Rektor Anne-Birgitte Rasmussen: Bestyrelsen, personale og udvikling Vicerektor Kristian Bennike: Opgavefordeling, studieretninger, elevoptag Uddannelseschef Nina Jensen: Mundtlig eksamen, alle SSO/SRP/SRO, pædagogikum, optagelse af fortsætterelever Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen: Løn, barsel, projektøkonomi Pædagogisk leder Mikkel Sørensen: IT, skema, koder Driftskoordinator Charlotte Skaarup: Daglige skemaændringer, rejsekonti, omsorgsdage, feriefridage Administrativ medarbejder Noomi Ring: Bogkælder, skr. prøver, SU, udgående post, bestyrelsessekretær Administrativ medarbejder Bente Wedell: Bogholderi og løn, transport, regninger AC er Kim Persson: Elevoptag, analyseopgaver, ad hoc opgaver AC er Malene Hegelund: Kommunikation, kg.dk, indkøb, fredag formiddag, innovativt grej, eksamensklager, ad hoc opgaver Adresseændring Vi vil så gerne vide hvor du bor! Så giv besked på kontoret, hvis du flytter - der er ingen andre, der gør det for dig ;o) Akademiet for talentfulde unge ATU er et fagligt tilbud til fagligt dygtige elever, der har overskud til en ekstra udfordring. Eleven er tilknyttet ATU fra midten af 1.g til første semester i 3.g. I forløbet deltager de unge talenter i forelæsninger og faglige workshops. Du kan som lærer indstille en 3

4 elev til uddannelseschef Nina Jensen (NJ), der er kontaktperson til ATU. Det er ATU, der beslutter hvilke elever de optager. Find talenterne inden 1. december. Alarm Vi vil gerne have at skolen bliver brugt af ansatte (og gerne med elever) også udenfor almindelig åbningstid. Du kan få instruktion i at håndtere alarmsystemet korrekt af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). Udlevér aldrig koden til andre og husk at lås når du går. Arbejdsmiljørepræsentant Svend Erik Larsen (SE) er Arbejdsmiljørepræsentant, og han afholder sikkerhedskurser for science-lærere ved skoleårets begyndelse. Arbejdspladser KG råder over 53 arbejdsplader fordelt i forskellige lokaler er KGs stillekupé god arbejdslyst. 309 og 310 bliver fra skoleåret indrettet med arbejdspladser. Find din arbejdsplads her: 206 Kemi depot /lærer 8 stk. 215 Mat. Fys. lærer 8 stk. 304 Lærer / møde 2 stk. Møderum 12. prs. 316 Lærerværelset 8 stk. 309 Lærer depot 5 stk. 310 Lærer depot 5 stk. 412 Lærer / møde 3 stk. Møderum 3. prs. Arbejdstidsregistrering Med overenskomsten følger tidsregistrering. Arbejdstidsregistrering er et tillidsbaseret dialogværktøj mellem den enkelte lærer og ledelsen. Tidsregistreringen foretages i Lectio. Ved fravær (sygdom, feriefridage, omsorgsdage og barns sygdom) registreres det antal timer, du havde planlagt at arbejde pågældende dag hvis der ikke er planlagt aktiviteter på dagen, registreres som tommelfingerregel 7,4 timer. Denne registrering er, som al anden tidsregistrering, naturligvis tillidsbaseret. AT - Almen studieforberedelse AT rydder klassens skema i typisk en uge. AT er en mulighed for at undersøge et emne med anvendelse af fagets metoder og begreber. AT er en overfaglig platform med et emne i centrum, som skal undersøges fra flere faglige vinkler. Dermed er der mulighed for at få niveau på det faglige arbejde, og diskutere fagets metodik og begrebsapparat i forhold til en sag og andre faglige tilgange. Som hovedregel er der tre fag og dermed tre lærere i et ATforløb. AT-koordinator: Trine Pedersen (TP). 4

5 B Barsel Tillykke! Du skal aftale din barsel med vicerektor Kristian Bennike (KB). Herefter udarbejder økonomichef Sidsel Jeppesen (SJ) en barselsplan ud fra dine ønsker. Barselsplanen skal være på plads inden 8 uger efter barnets fødsel. KG skal bruge en kopi af vandrejournalen før vi kan sætte i gang. Husk at udfylde de blanketter, kommunen sender dig ellers får KG ikke barselsrefusion for den løn, vi udbetaler til dig. Det kan i sidste ende betyde, at du vil blive trukket i løn for de refusioner, som KG har mistet Kom bare ud til en kop kaffe med baby og blanket, så poster vi blanketten for dig. Har du spørgsmål om barsel, frister og tariffer, hjælper økonomichef Sidsel Jeppesen (SJ) gerne. Bestyrelsen Bestyrelsen er KGs øverste ansvarlige myndighed. Det er her alle store beslutninger om skolens drift godkendes. Bestyrelsen fastlægger skolens overordnede målsætning og strategi for uddannelserne. Bestyrelsen har ansvar for budget og regnskabsgodkendelse, og den er ansvarlig over for skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, så de kommer til størst mulig gavn for skolen. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, og godkender efter rektors indstilling, ansættelser og afskedigelser af skolens øvrige personale. Der er møde 4-6 gange om året. Der er to lærere med i bestyrelsen Birthe Schaumburg-Müller (SM), med stemmeret og Robert Pulvertaft (RO), uden stemmeret. Formand: Morten Fisker, mag.art. chefanalytiker, Signal arkitekter. Du kan se en opdateret liste over medlemmer på kg.dk. Administrativ medarbejder Noomi Ring (NR) er sekretær for bestyrelsen. Referater findes på kg.dk/filer. Bogkælder Du reserverer klassesæt i Lectio. Når du har tjekket bogbestanden i Lectio, kan du selv gå i bogkælderen og tage de bøger, dit hold skal bruge. Husk at være grundig med registreringen af udlån i Lectio det er kedeligt, hvis ikke Lectio viser et reelt at billede af ind- og udlån...og det er brandærgerligt, når læreren før dig glemte Lectio, og du og dit hold ikke kan få de bøger I skal bruge og som Lectio siger ligger på reolen, når de altså ikke gør det!! Bogkælderen tilses og styres dagligt af en håndfuld prægtige elever. Bogkælderansvarlig: Administrativ medarbejder Noomi Ring (NR). Bogkøb I Google docs ligger Ansøgningsskema Økonomi 2014, som du skal udfylde ved ansøgning om bogklassesæt til bogkælder og større indkøb af udstyr og apparater. Her ligger også opdaterede versioner af regnearket KG budget og regnskab 2014 hvori du kan se hvem der er fagkontaktlærer, dit fags rådighedsbeløb, fagenes ansøgninger, kvartalsregnskaber. Dit køb skal altid på forhånd godkendes af din fagkontaktlærer. Se procedurebeskrivelse samme sted. 5

6 Brand slukningsudstyr og øvelser Der er slukningsudstyr i alle science-lokaler, på gangene, i idræt og i lærerkøkkenet. Opdager du ildebrand, skal du forsøge at slukke branden, og orientere kontoret. Alarmen går direkte til brandvæsenet. Alle går roligt, og klassevis til boldbanen, hvor der holdes mandtal. Elevatoren må selvfølgelig ikke bruges. Der er brandøvelser et par gange om året primært på ubelejlige tidspunkter. Arbejdsmiljørepræsentanten Svend-Erik Larsen (SE) og teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ) er ophavsmænd til de obligatoriske brand- og varslingsøvelser, vi alle lærer en masse af. C Censorater - mundtlige KG er med i den landsdækkende censoratordning og det betyder, at du kan blive udsendt som censor i hele det danske rige. Du skal hurtigst muligt efter dit censorat aflevere en kopi af karakterlisten til driftskoordinator Charlotte Skaarup (CS). Rejsen kan du selv bestille via WorkPlus (se Tjenesterejser), så betaler KG. Overnatter du på censoratstedet, får du timedagpenge, og skal ikke gemme kvitteringer. Skal du have refunderet udlæg, skal Bente Wedell (BW) have kvitteringen. Tal med Bente om afregningen. Det er uddannelseschef Nina Jensen (NJ), der planlægger den udgående censur. Som udgangspunkt rejser du med offentlig transport. Afvigelser herfra skal aftales på forhånd med KB. Cykelparkering Hvis der ikke er mere plads i stativerne i gården, eller ved kontorindgangen, så er der en dejlig tør cykelparkering i p-kælderen. Alle ansatte må stille deres cykler i cykelsektionen i p- kælderen. Computerordning for ansatte Du kan låne en bærbar computer og en ipad, hvis du underviser en ipad-klasse mens du er ansat på KG. På KG forventer vi, at du bruger den i undervisningen. Du får en udleveret ved skolestart. IT-supporter Thomas Holm (TH) eller pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) på kontoret hjælper gerne plus hele lærerværelset, der også har hver en bærbar fra KG. Du får dit personlige login af IT-supporter Thomas Holm i lokale 322. D DHL På KG dyrkes mange kompetencer en af dem er DHL-løbet, hvor vi igennem mange år har deltaget med elever og ansatte. Det er sjovt, hårdt og hyggeligt og der vanker altid en lækker KG-løbetrøje til deltagerne (uanset tid). Hold øje med opslag, lectiobeskeder og rygtedannelser lige omkring sommerferierne. 6

7 Dueslag På lærerværelset har du et lillebitte dueslag til post og andet småt. Dit slag er under dit navn. Husk at tømme slaget inde sommerferien. E EAN- nr. Skal du købe noget til KG, kan du bruge KGs EAN.nr ( ). Husk, at få købet godkendt af fagrepræsentanten inden du shopper løs. Betalingen foretages af Bente Wedell (BW) på kontoret, når du har kvitteret for modtagelsen. Husk altid at skrive navn på din bestilling så slipper vi for Lectiobeskeder til alle ansatte á la hvem har bestilt trefod med rist? og sligt. Efteruddannelse På KG har vi fokus på udvikling og læring også hos ansatte. Derfor opfordres alle ansatte til at tage på kompetenceudviklende kurser og efteruddannelse med jævne mellemrum. Du søger via rektor Anne-Birgitte Rasmussen (AR), som skal godkende alle typer efteruddannelse inden tilmelding. Du finder blanketten på lærerværelset og snart også på Google docs. Eksamen Eksamen er jo en slags højtid på KG. Alle ansatte har ekstra travlt, eleverne har humørsvingninger, og der er fancy frokost for alle lærere og censorer (der har eksamen omkring frokosttid). Du kan udover dine egne eksamenshold, være censor i hele landet, du kan være del af eksamenslæsningscafeen på KG, og du kan fungere som vagt ved både mundtlige og skriftlige eksamener. Skal du være vagt, vil du blive instrueret i dine opgaver af Noomi Ring (NR). Har du mundtlig eksamen henter du eksamensprotokollen på kontoret om morgenen og afleverer den om eftermiddagen. Mappen med protokollen forlader ikke matriklen. Basta. Gangvagten henter også rækkefølgelister på kontoret om morgenen. Såfremt en elev ikke møder op, skal kontoret vide det, så himmel og hav kan sættes i bevægelse. Du kan sende dine eksamensspørgsmål til censor via kontoret - så skal de være i kuvert og på skranken senest kl Spørgsmål skal være hos censor senest fem arbejdsdage inden eksamen. Spørgsmål kan efter aftale med censor også mailes. Noomi Ring (NR) er ansvarlig for afvikling af de skriftlige eksamener, uddannelseschef Nina Jensen (NJ) for de mundtlige. Ekskursioner På KG skal vi ud i verden derfor sætter vi stor pris på undervisning uden for klasseværelset. Udfyld ekskursionsansøgningen 3 uger inden afgang og aflevér den på kontoret. Eleverne betaler selv transport, og KG betaler entré (dog 50% ved særlige arrangementer). 7

8 Find blanketten på lærerværelset og i Google docs, udfyld og aflevér til kontoret God tur til jer! Elevcoach På KG er elevernes trivsel meget vigtig både for deres egen skyld, og fordi, det er nemmere at lære nye ting, når man ikke slås med alverdens byrder. Trine Rølle (TR) er KGs elevcoach. Hun har kontor i lokale 303. Trine er her for at støtte eleverne, hjælpe og tale om alt mellem "himmel og jord" - fra udfordringen ved at finde et fritidsjob, til konflikter derhjemme, kærestesorg, misbrug, eksamensangst og meget andet. Hun er på turné i førsteklasserne lige ved skolestart. Eleverne kan frit og altid få en samtale med Trine ligesom du kan gøre Trine opmærksom på elever, du mener kunne trænge til lidt omsorg og coaching. Elevrådet På KG er elevdemokrati fuldstændigt uundværligt! KGs elevråd er elevernes direkte vej til indflydelse. Elevrådet, også kaldet 50er'rådet, er elevernes talerør. Hver måned mødes 2-3 repræsentanter fra hver klasse for at drøfte det, eleverne sætter på dagsordenen. Repræsentanterne udnævner to formænd eller en formand og en sekretær, der skal viderebringe og drøfte tingene med skolens rektor og vicerektor. Alle KG-elever har mulig for at komme med input til 50er'rådet. Du kan finde referater af elevråd-møderne på kg.dk under blog, hvor du også kan komme med kommentarer. Klasserepræsentanterne taler med klassens lærere, om at få tid med klassen til diskussioner. Elevtrivsel Der er næsten ikke noget i verden, der er vigtigere for KG end elevtrivsel. Derfor laver vi blandt meget andet trivselsundersøgelser hvert år og hvert år, bliver vi en smule bedre. Pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) og elevcoach Trine Rølle (TR) står bag trivselsundersøgelserne. Trivselsundersøgelsen offentliggøres, og alle klasser arbejder med deres trivselsplan. Som lærer har du mange muligheder for at opsnuse spor af mistrivsel tal med eleven, og inddrag gerne vejleder og coach. E- mails Alle lærere på KG har en bestående af initialer efterfulgt Du skal bruge denne i arbejdsmæssige sammenhænge. Dine s er en del af KGs samlede kommunikation brug derfor den faste signatur (som du kan tyvstjæle fra mails fra administrationen og rette til, eller finde i Lectio under skabeloner eller spørg Malene på kontoret) og skriv aldrig noget, der ikke kan tåle en lidt for hurtig reply all. 8

9 F Fagkontaktlærer Alle fag har en fagkontaktlærer. Denne godkender køb via fagkontoen, og modtager post o.lign. til faget. Oversigt findes i Lectio. Faglokaler 202 Kemi 203/211 Fysik 208/214 Biologi 216 Geografi 220 computerlokale 229/231 Mediefag 320 Drama/flexrum 402/406 Musik 412 Billedkunst IDDR/IDPI idrætssale Elever må ikke være alene i et faglokale uden forudgående aftale med en faglærer. Der er knyttet depoter til faglokaler både til opbevaring og til fordybelse. Faggruppe En faggruppe er et arbejdsfællesskab hvor man, med fokus på elevernes læring og kompetenceudvikling, samarbejder om den faglige udvikling i faggruppen. Faggruppen har fokus på: Nye bekendtgørelser og eksamensordninger Videndeling og deling af undervisningsmateriale Arbejdet med skriftlighed IT i faget Hvordan faget kan indgå i tværfagligt samarbejde Fastholdelse På KG vil vi gerne fastholde vores elever derfor har vi en lang række fastholdelsestiltag, som ligger i feltet mellem kontaktlærer, evt. mentor, teamet, coachen og studievejlederene. Som lærer er du tættest på eleverne så vær opmærksom på elevernes deltagelse på KG, både socialt og fagligt. Noomi Ring (NR) og Charlotte Skaarup (CS) planlægger og deltager i fastholdelsesmøder, hvor elevernes trivsel diskuteres, og eventuelle sanktioner sættes i værk. Ferie Du har fem ugers ferie og de er placeret som de sidste 20 arbejdsdage i juli og de fem første arbejdsdage af august. Alle andre hverdage er betragtet som arbejdsdage. Feriefridage Du har op til fem feriefridage til din disposition årligt aftal altid dagene på forhånd og i god tid med driftskoordinator Charlotte Skaarup (CS) på kontoret så undgår vi at eleverne får huller i skemaet. Dagene kan placeres hvor det er foreneligt med skolens drift. Feriefridagene skal 9

10 afholdes og senest d.31/12 skal du have aftalt med CS hvornår de placeres. God fornøjelse. Ferieplan Du kan se KGs ferieplan på kg.dk/filer og i månedskalenderen i Lectio. Fester for elever Fester skal være sjove - og trygge. Derfor har KG både lærere, pedel og vagter til de store fester. Har du festtjans, forventer vi, at du er til elevernes fest og hjælper til med praktiske opgaver, og at du holder et fast og venligt øje på løjerne. Og god arbejdslyst det er altid sjovt! Formidlingsansvar Vi vil så gerne have, at flere skal vide mere om alle de spændende ting, der foregår på KG. Send derfor info om dine gode KG-oplevelser til Malene Hegelund (MH) så finder I ud af hvordan de gode oplevelser kan deles med resten af KG. Fraværsregistrering På KG vil vi have, at vores elever er her derfor er det vigtigt, at du med omhu registrerer de elever, der ikke møder op. Så kan KG iværksætte fastholdelsestiltag, hvor det er nødvendigt. I første blok, skal du føre fravær kl Elever, der møder efter kl skal forbi kontoret og hente en for-sent-seddel, inden de møder til timen. Kontoret registrerer fravær for de elever, der ikke nåede det til tiden så kan du fokusere på din undervisning. Elever, der kommer for sent resten af dagen, må gå ind til timen i den lille pause i blokken. Oplever du en elev, der i særlig grad mangler til din undervisning, så fortæl det til teamlærer og studievejlederen. Du kan se elevfolderen Gode studievaner på hf/stx på kg.dk/filer/elever Frugtordning Du kan dagligt forvente et smukt anrettet frugtfad centralt placeret på lærerværelset det giver god energi til resten af dagen. Fællesarrangementer På KG kan vi godt lide at samle eleverne til særlige arrangementer i salen det kan være teater, foredrag eller lign. Når dit hold er med, forventer vi, at du sidder sammen med dem, og er med til at skabe god ro og orden, og deler den forhåbentlige, gode oplevelse med resten af KG. 10

11 Førstehjælp Der er førstehjælpsudstyr på kontoret. Hjertestarteren finder du på kontoret. Opstår der en situation, hvor ambulance skal tilkaldes, så underret kontoret. I den mindre alvorlige afdeling, råder kontoret over et lille akutkriselager af hovedpinepiller, hygiejnebind, plastre og neglefile. I efteråret 2014 tilbydes der førstehjælpskurser til ansatte på KG, der ikke var på kurset sidste år. En del af kurset vil handle om anvendelsen af KG s hjertestarter. G Globale Gymnasier På KG tror vi på, at vi bliver bedre til at navigere i en globaliseret verden, når vi kender mennesker fra hele verden. Man skal kende mennesker, for at finde ud af, at man har meget til fælles - trods forskellige vilkår. KG er med i Globale Gymnasier - et samarbejde mellem 12 danske gymnasier og hele resten af verden. At være med i Globale Gymnasier, er at være sammen med gymnasieelever fra andre dele af verden. Globalisering er en af KGs virkelig tunge indsatsområder. Målet er at styrke KGs elever til at kunne begå sig som globale medborgere i en stadigt mere forbundet verden. Som global medborger skal vores elever kunne handle og tale sammen med mennesker fra alle kulturer i hele verden bl.a. for at kunne håndtere de fælles udfordringer, som hele verden står overfor. Globalisering toner undervisningen, styrker partnerskaber med skoler i hele verden, og er et pejlemærke for KGs generelle kurs. Læs mere om GG på kg.dk/om kg/globale gymnasier, og på globalegymnasier.dk. Koordinator: Mette Kissow (KI). Grisen Grisen er en kollegial festabe alle lærere giver et fast årligt bidrag, så giver Grisen jule- og sommerfrokost, og gaver til store runde fødselsdage. Grisen bestyres af pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS), der også med jævne mellemrum, ser til, at Grisens foderstand holdes vedlige. GTF Gymnasiet tænkt forfra Der er sket meget i 100 år - men nu ændrer virkeligheden sig for alvor for den del af KG, der er med i Gymnasiet tænkt forfra. Bag initiativet Gymnasiet tænkt forfra står Region Hovedstaden. Så selvom der er sket meget på KG de sidste år, kan det stadigvæk blive bedre. Formålet med Gymnasiet tænkt forfra er at nytænke organiseringen og gennemførelsen af undervisningen radikalt, så elever og lærere oplever større motivation, og eleverne opnår nye og innovative kompetencer, der matcher behovet i dagens og fremtidens erhvervsliv. På KG styrer Kirsten Lauta (KL) projektet, som du kan læse mere om på kg.dk/gtf 11

12 H Handleplan I Handleplanen udstikkes kursen for det kommende skoleår og der sættes milepæle, der skal passeres inden årets udgang. Handleplanen forfattes årligt af repræsentanter fra KGs indsatsområder, og rektor Anne-Birgitte Rasmussen (AR) har det overordnede ansvar for indhold og implementering. Hav altid et eksemplar af Handleplanen på dig du vil blive hørt i den! I nødstilfælde vil Handleplanen også være at finde på kg.dk/filer/lærere og i Google docs. HF udvikling KG arbejder innovativt i HF-søjlen. Der forsøges med lektiefri-hf, og alle 1.hf-klasser er ipadklasser. KG har som landets første almene gymnasium hf optag i både august og januar. Klasserne p r q er sommer-hf-klasser, t er vinter-hf det er derfor der er en 3t Mødetimer og timer der i forberedelsen særligt benyttes til forsøget med lektiefri undervisning, skal registreres under projektet Preventing Dropout. Det er vigtigt at timerne bliver registreret, da de udløser tilskud til KG. Husk dokumentation i form af mødereferater og lignende. Det er Betty Hamann (HA) der er koordinator på dette projekt og hvis du er deltager, vil du bliver orienteret nærmere herom. Joan Steensen (JS) og Betty Hamann (HA) er hf-søjleledere. Huskeliste for studieretninger og hf Ved skoleårets begyndelse udarbejder uddannelseschef Nina Jensen (NJ) en kalender for hver studieretnings særlige begivenheder såsom sro/sso/srp/dansk-historieopgave, vejledninger, at-forløb, rejser så er det nemmere for teamet at planlægge et fornuftigt skoleår rundt om disse begivenheder. Kalenderen uddeles i papir ved skolestart og kan også findes i klassens mappe i Google docs. I Indsatsområder Med udgangspunkt i KGs kompetencefemkant, fokuseres der på disse indsatsområder, som skal vægtes i alle sammenhænge: IT Simon Gerts Larsen (SL) og Mikkel Sørensen (MS) Skriftlighed Christian Korsgaard (CK) Innovation Kirsten Lauta (KL), Michael Thing (MiT) og Innovationskoordinator Julie Skaar (JuS) Globalisering Mette Kissow (KI) 12

13 Innovation På KG mener vi, at innovation baner vejen til fremtiden derfor fokuserer vi på at få innovative greb ind i al undervisning. Michael Thing (MiT) er koordinator, og agerer i samarbejde med Kirsten Lauta (KL) og Innovationskoordinator Julie Skaar (JuS), der er projektansat på KG. Kontoret er leveringsdygtige i grej men sig til i god tid, hvis du skal bruge mange dimser. Introtur Vi mener, at et godt socialt liv, er med til at danne rammerne om god og solid læring. Alle klasser på KG kommer derfor på introtur inden for den første månedstid på KG. Lærerteamet, tutorelever og idrætslærere deltager i turene. Fælles for alle ture er, at eleverne gennem fysiske udfordringer samarbejder om gode løsninger. Det er telt og lejrbål, klatring og kano i al slags vejr. Thorbjørn Razga (RZ) er ansvarlig for hf-turene, og Jesper Petersen (JP) for stx-turene. ipad- klasser Alle sommer-hf-klasser er fra 2014 ipad-klasser. Det betyder, at alle elever og lærere låner en ipad, som bruges i undervisningen. Det er et motiverende, spændende læringsværktøj, der faciliterer processen i forhold at skabe producerende elever. Alle elever på hf får et digitalt skrive- og søgeredskab, der kan være med til at udligne nogle af de sociale og økonomiske skel, der kan være på hf. ipad-klasserne er med til at uddanne eleverne til digitale medborgere og til at kunne begå sig i et producerende videnssamfund. På KG har vi fokus på hf, hvor ipads indgår som en del af en større indsats med ny skemastruktur, lektiefrihed og Move & Learn. IT i lokalerne Alle klasselokaler har projektor og trådløst internet, de fleste har smartboard. På KG forventer vi, at IT er en integreret del af undervisningen. I Lectio kan du se hvilke lokaler, der har hvilke ressourcer. Har du brug for at flytte lokale, kan du tale med Charlotte Skaarup (CS) på kontoret. Skulle der være knas med et stik, en udgang eller med hele molevitten, kan du altid få fat i Thomas Holm (TH) i 322 eller spørg Mikkel Sørensen (MS) på kontoret. IT og kommunikation IT og kommunikation er en arbejdsgruppe med lærere og ledelse. Deres opgave er diskutere IT-anvendelse i bred forstand og i konkrete tiltag og ideer. Pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) er ledelsesrepræsentant, og panelet består af: Carsten Kopp (CI), Finn Vanman (FV), Jens Thorup (JT), Martin Mejlhede (MT), Mette Petrea Kissow (KI), Michael Thing (MiT), Odin Flyger (OF), Peter Hansen (PH), Simon Larsen (SL). 13

14 IT- support Thomas Holm (TH) er KGs Supportafdeling. Han har base i lokale 322 men han er at finde over alt på KG; og på Lectio, på mail og på J Julefrokost Efter den altid hyggelige juleafslutning for eleverne i salen, serverer Grisen julefrokost for ansatte på KG. Der vil være en enkelt snaps, og mulighed for at købe fadøl/vin/vand, husk derfor gangbar mønt for at undgå at komme til at stå i unødig gæld til Grisen. K Kaffe og te- ordningen KG er Danmarks første Fairtrade Gymnasium derfor har vi Fairtrade kaffe og te og sukker! - på lærerværelset (undtagen løsvægt-teen). KG giver et tilskud, og du kan for formedelst 20 kr. pr. måned drikke ubegrænset af det på lærerværelset tilgængelige kaffe, the og chokolademix. Betalingen vil blive trukket over lønnen. Kantinen Køb god, sund og varieret frokost i kantinen, som du finder i stueetagen mellem trappen og vinterhaven. Under ombygningen vil kantinen ikke kunne fungere under optimale forhold bær over, glæd dig til det er slut - og nyd den dejlige mad. Kantinen forventes at være i drift igen inden efterårsferien. Under ombygningen i 2013/14 kan kantinen på Sct. Annæ benyttes. Karaktergivning Giv karakterer til tiden. Giv kun karakterer, du har tænkt grundigt over. Du kan ikke lave om eller fortryde. Læs grundig grundig! korrektur så fejl bliver fundet. Du kan kun give karakterer i det tidsrum, Lectios karaktermodul er åbent. Du skal efter bedste evne vurdere den enkelte elevs standpunkt, ud fra det eleven har præsteret. Karakteren -3 og 00 skal altid være ledsaget af en skriftlig kommentar. Elever på særlige vilkår skal ikke have standpunkts- og årskarakterer i afsluttende fag, men i fortsætterfag. Du vil blive varskoet om karaktergivning i god tid i Lectio.. KG24 Når eleverne begynder på KG, gør de det med manér. Første skoledag varer 24 timer. Arrangementet planlægges af markedsføringsudvalget, og gennemføres af hele KG. 14

15 Teamlærer deltager i dagtimerne. Skoleåret 2014 vil undtagelsesvist blive indledt med et dagsarrangement og overnatningen vil finde sted efter ombygningen er afsluttet. Klasseteam Et klasseteam er et lærerarbejdsfællesskab hvor man samarbejder om at skabe de bedste rammer for elevernes trivsel, læring og udvikling. Der rettes fokus på klassens og den enkelte elevs trivsel og mulighed for at udvikle sig, og der udøves klasserumsledelse. Det er (stx-) klasseteamets fælles opgave at sørge for at AT og SRO tilrettelægges så det er tydeligt for eleverne, hvad formålet og kravene er, og at forløbene afvikles på en måde, der giver eleverne de bedste muligheder for at opfylde kravene. Klima på KG KG tager verdens klima alvorligt. Hos os varetager klimagruppen en del af KGs indsats for at få en bærerdygtig drift og skabe rammer, der giver klimabevidste elever. Gruppen ledes af Navina Østergaard (NA) og består af Kenneth Arensborg (KE), Malene Hegelund (MH), og Peter Hansen (PH) og ca.15 arbejdsomme og søde elever. Kontaktlærer Alle elever har en kontaktlærer. Klassens teamlærere fordeler eleverne mellem sig, og kontaktlæren følger i videst muligt omfang eleven gennem hele studieforløbet på KG. Din opgave som kontaktlærer er at holde et vågent og venligt øje med 10 elevers faglige og sociale trivsel, og gribe ind, hvor det er nødvendigt. Koder Der er koder til rigtig mange ting på KG på kontoret kan du blive ledt på rette vej til den person, der kan give dig den kode, du mangler. Her er de mest brugte: Netværk, skolens computere og UNI-C: Thomas Holm (TH) og Mikkel Sørensen (MS) Google Apps: Thomas Holm (TH) og Mikkel Sørensen (MS) Alarmsystem: Tommy Jensen (MS) Lectio: Kristian Bennike (KB) og Mikkel Sørensen (MS) Alle koder er personlige, og du må ikke lige logge ind for andre. Husk at log af, når du forlader en computer. Kopimaskiner Pædagogisk værksted i 222 rummer tre kopimaskiner, som du kan bruge efter behov. Vi arbejder på at få plads til en farvekopimaskine. Oplever du, at et kopimaskine ikke kører optimalt, bedes du kontakte pedelleriet, der omgående får maskinen i omdrejninger. Du får en chip til kopimaskinerne. Vejledning og udlevering: Thomas Holm. 15

16 Kulturklubben KGs kulturklub drager i samlet flok ud i byen og nyder en bred palet af forskellige kulturelle tilbud. Det kan være museum, koncert, byvandring - ofte afsluttes der med mad. Skulle der tilflyde dig viden om en kulturklubben-egnet begivenhed, kan du lade det strømme videre til klubbens uformelle igangsættere, Mette Kissow (KI) eller Mads Strarup (MP). Kulturklubben meddeler sig via Lectio endnu en grund til altid at være opdateret på Lectio! L Lectio Lectio er KGs store skema-, lokale-, ressource-, lærer-, kommunikations-, opgave-, data-, og fraværssystem. Du får din kode af vicerektor Kristian Bennike (KB) eller pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS), og du finder et link på forsiden af kg.dk. Koden er strengt personlig sørg for at logge ind uden eleverne ser din kode, og husk altid at logge af Lectio når du fx har ført fravær. Eleverne afleverer skriftlige opgaver via Lectio, du giver lektier for i Lectio (senest 24 timer inden lektionen), laver undervisningsbeskrivelser, reserverer ressourcer og fører fravær og meget andet men du sygemelder dig aldrig via Lectio! Der vil blive afholdt introkursus for nye lærere. Hold dig altid opdateret i Lectio. Lektier Det er kun visse hf-klasser, der kører et forsøg med lektieintegration. Du giver lektier for i Lectio (senest 24 timer inden lektionen).ved skoleårets begyndelse er alle skriftlige opgaver lagt ind i Lectio. Lektier, du aftaler med klassen mundtligt, skriver du i Lectio hurtigst muligt. Eleverne skal kunne aflevere opgaver via Lectio. Lektieværksted På KG er det vigtigt, at eleverne ved, hvor de kan få hjælp. Derfor har vi lektieværksted hver uge. Vi afprøver forskellige modeller for at finde den helt rigtige måde at nå eleverne. Alle lærere kan forvente at få en værkstedstjans nu og da. I skoleåret vil nu pensioneret, tidligere underviser på KG, Annette Schønemann være fast lektiemoster et par gange om ugen. Onsdage fra klokken 9.55 til vil der blive mødeblok for lærere, og eleverne har lektieværksted samtidig. Lektor og Klatten velklædt firmafodbold Talentmassen i lærerkollegiet er ikke alene stor den har også mange facetter. KG stiller med et m/k firmafodboldhold af allerfineste karat. Er du hverken i besiddelse af boldøje eller fodøje-koordination, er du velkommen som hepper. Selve optagelse i basistruppen er vanskelig men spørg en idrætslærer, eller Mads Strarup (MP), hvis du er gjort af rette støbning; og kan bære gult uden at blegne. 16

17 Lærere på KG er dygtige og professionelle Dette kendetegner den dygtige, professionelle lærer på KG: Gode kollegiale samarbejdsvaner: Deler viden, deltager i projekter, enten på KG eller på tværs af institutioner. Er interesseret i at diskutere og reflektere over egen og andres praksis. Inviterer til samarbejde med kolleger, tager ansvar for teamets og søjlens udvikling og opgaveløsning. Er åben og opsøgende overfor nye perspektiver. Gode faglige kvalifikationer: Overskuer fagets metoder og felter. Er interesseret i nye faglige vinkler, og bringer sit fag i spil i forhold til samarbejder og partnerskaber. Gode didaktiske kvalifikationer: Indsigt i didaktiske diskussioner og udviklingsområder i fagene, og bringer viden og indsigt i spil i faggruppen og i hverdagen. Gode teknologiske kvalifikationer: Behersker og anvender nye teknologier i forhold til fag og læring. Gode pædagogiske kvalifikationer: Tydelig som klasseleder og god til at have konstruktiv og anerkendende dialog med elever med fokus på elevernes læring, herunder god til at få og give fremadrettet feedback. God organisatorisk forståelse: Har fod forståelse for organisationen og de institutionelle rammer, og vilje til at tage medansvar for KGs udvikling. Ledelsen vurderer konkretiseringen af de gode kvalifikationer, ud fra disse data: Karakterer og karakterfordeling Frafald på hold Fravær på hold Arbejdet med de skriftlige afleveringer Elevtrivselsundersøgelsen Samarbejdsprojekter omkring læring (fagligt, tværfagligt, ud af huset) Kompetenceudvikling M Markedsføringsudvalg Markedsføringsudvalget planlægger alle de store events på KG, hvor vi møder potentielle ansøgere eller nye elever. Det er KG24, orienteringsaften/åbent hus, og velkomstaften. Årsfesten og juleafslutningen kommer også under behandling af markedsføringsudvalget. De håndplukkede ambassadørelever hjælper og slår altid en god stemning an. Markedsføringsudvalget ledes af Birthe Schaumburg-Müller (SM) og består også af Simon Gerts Larsen (SL), Mette Petrea Kissow (KI), Lisbeth Konge (LI), Pia Brun (PB) og Mikkel Sørensen (MS). 17

18 Medarbejderudviklingssamtaler MUS På KG vil vi gerne have at alle ansatte trives optimalt både fagligt og socialt. En MUS er et godt, tillidsbaseret værktøj til at finde ud af det. På KG skal alle lærere have en MUS med den person fra ledelsen, som er i deres søjle. Første del af MUS en er en blok af din undervisning, hvor Anne-Birgitte, Kristian, Nina eller Mikkel deltager, anden del er en samtale ud fra et MUSsamtale-papir, som du får på forhånd. Nyansatte skal have en MUS i løbet af de første tre måneder, gamle lærere MUS ses hvert andet år. Du skriver referat, som du deler med MUSlederen samtalen og referatet er fortroligt mellem jer to, men ledelsen diskuterer samtalernes konklusioner. Mentorordning Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken spørg din mentor. Alle nye lærere på KG får en mentor, der kender KG, og jeres fælles fag. Ordningen indebærer blandt andet, at I ser hinanden undervise i en blok, og efterfølgende taler om det. Det er staldtips, erfaringsudveksling, stort og småt. Merarbejde Det kan ske at du i løbet af skoleåret bliver bedt om at påtage dig ekstra opgaver, der har et omfang der gør, at der er tale om merarbejde. Så bliver der udarbejdet en merarbejdsaftale og de timer der er merarbejde bliver enten udbetalt eller afspadseret i det efterfølgende skoleår. Din tidsregistrering kan ikke i sig selv danne grundlag for opgørelse af merarbejde, derfor er det vigtigt at du løbende har en dialog med din leder om sammenhængen mellem dine opgaver og dit tidsforbrug. Du bliver indkaldt til samtaler i løbet af året, men kan selvfølgelig altid henvende dig hvis du ønsker en dialog om dine arbejdsopgaver. Mobiltelefon Som ansat på KG kan du få rådighed over en iphone eller du kan få dit bredbånd betalt. Dine indlandssamtaler betales af KG, og du beholder dit eget nummer hvis du vil. IPhonen afleveres til Kristian Bennike, når din ansættelse ophører. Ringer du udenlands, stemmer til X- faktor, køber togbilletter eller andet, vil du modtage et girokort fra 3. Dette girokort skal du tilmelde PBS eller være meget omhyggelig med at betale, ellers får KG en rykker, som du vil blive trukket for i løn. Såfremt du gentagne gange - tre - ikke betaler din regning til tiden, vil du ikke længere kunne have en telefon stillet til rådighed fra KG, og du vil herefter kun have mulighed for at få dit bredbånd betalt. Morgensamling Hele KG mødes til morgensamling også alle ansatte! Her mødes alle udvalg, nyheder spredes, der er underholdning og vigtig information til alle. Morgensamlinger styres af en lille gruppe søde og seriøse elever, og pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) er diskret 18

19 backstage tovholder. Morgensamlingerne ser du i Lectio, og de er typisk placeret i slutningen af første blok og begyndelsen af anden blok. Vi ses til morgensamling! Move & Learn Move & Learn er et tilbud som er rettet mod 1.hf elever. Tre gange om ugen laver klassen fysisk aktivitet, som skal stimulere deres læring, motivation og trivsel. Den fysiske aktivitet har en varighed af ca. 30 min og har karakter af såvel leg, træning og socialt samvær. Birthe Henriksen (BH) og Marie-Louise Trier Hauge (ML) er tovholdere. Musical Faktisk løfter KG begrebet skoleforestilling til helt nye højder. Professionel lyd og lys og elevernes og undervisernes fælles talentmasse giver et årligt højdepunkt, man overraskes over hver gang. Der er forestillinger en uge i januar salen bookes til det. Små 1000 elever fra lokale folkeskoler ser forestillingerne om formiddagen, elevernes fravær godskrives; og du skal huske at købe en billet i god tid til aftenforestillingerne. Tovholdere er Christian Jensby (CY), Kirstine Dahlberg (KD), Malene Vibe Schou (MV), Mette Juhl (MeJ) og Signe Gjesing (SG). Manuskript, kostumer, pr, billetsalg, scenografi ordner eleverne! Møder en farverig buket Der er teammøder, søjlemøder, faggruppemøde, gruppemøder, indledende møder og op følgende møder og spontane møder ved kaffemaskinen. Mødeaktivitet er en del af dit arbejde på KG og på KG opfordrer vi til at lave dagsorden og holde den. Onsdage fra klokken 9.55 til er mødeblok for lærere og eleverne har lektieværksted samtidig. N Nøgler Du får din nøgle af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). Erfaringen viser, at nøgler med letgenkendeligt vedhæng nemmere finder hjem til ejeren, i fald de efterlades i en dør, ved kopimaskinen, ved kaffen Pas godt på din nøgle den åbner døre, ikke alle skal ind ad. Finder du en førerløs lærernøgle, afleverer du den på kontoret. O Ombygning Det bliver smukt! Håndværkerne er i gang, og det varer et årstid med en indlagt pause i eksamensperioden. Der vil selvsagt opstå enkelte gener både store og små. Men uden dem, ingen ombygning. Følg med på infogangen ved kontoret og i Lectio. 19

20 Omsorgsdage Du har to omsorgsdage pr. år til og med det år, dit barn fylder 7 år. Aftal planlægningen af disse dage med driftskoordinator Charlotte Skaarup (CS), så skemaet og dine elever også mærker omsorg. Oprydning Det kan jo gøres både spændende og innovativt eller vanetungt og kedeligt; men du skal rydde op efter dig selv. Koppen ud på køkkenbordet, affald i skraldespanden og så videre så er det også meget nemmere for rengøringspersonalet at gøre det de er ansat til; rengøring ikke oprydning. Opstoling Alle lokaler opstoles efter 3. og 4. blok det er en simpel manøvre, som lettest udføres ved at få eleverne til det. Op med stolen, ud med affald og ud i verden. Teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ) tjekker jævnlig Lectio, og der vil komme en besked til dig, hvis du forsømmer din opstoling. Husk der kan ikke gøres rent, hvis ikke der er stolet op; og det er dejligst for alle, at KG er rent, pænt og rart. P Partnerskoler Listen vokser hele tiden pt. ser den sådan ud: The Hindu Senior Secondary School, Chennai, Indien Naperville High School, Chicago, USA Nefertari International school, Cairo, Egypten Essex Street Academy, Manhattan, New York, USA NYC ischool, Manhattan, New York, USA Gymnasiumafdelingen CHH, Universidad Nacional Autónoma de México - Mexico City, Mexico Parkering Der er fri parkering på grusparkeringen uden for salen. Vil du parkere din bil i parkeringskælderen, kan du få tildelt en fast plads af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). P-kælderen er KGs eneste zone med absolut innovationsforbud - der hersker ubetinget orden og regelmæssighed i p-kælderen; så hold ikke på andres pladser! Pedel KGs pedel er teknisk ejendomsleder Tommy Jensen. Du kan nå Tommy via Lectio, eller på hans kontor lige efter Vinterhaven eller ring til ham på Han sekunderes af de altid beredvillige medhjælpere: 20

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde...

Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... Bredsted Danske Skole A-Z Arrangementer... 3 Julestue... 3 Motionsdag... 3 Fastelavn... 3 Skolefesten (tidligere majfest)... 3 Årsmøde... 4 Børnefest / kinderfest... 4 Arrangementer for lærere... 5 Projekt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte

dybe vand Melbourne bevægelse firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Vores mand i jobansøgning En karriere i permanent Den perfekte career En karriere i permanent bevægelse Louise på 20 sprang ud på det dybe vand Den perfekte jobansøgning Jens, 28: Jeg værdiansatte et firma til 7 mia. Karriere og krudtugle Udstationeret i Australien

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer marts 3 2014 Uddannelsesbladet ANGST ødelægger unges uddannelse Nye arbejdstidsregler: Det går for langsomt mange steder Så har de første taget en fuld erhvervs-pd Skoledebatten er fyldt med klicheer Vi

Læs mere