KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015"

Transkript

1 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE

2 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere i og påvirke den samtid, de er en del af - lokalt og globalt. Elevernes læring, trivsel og udvikling er de overordnede pejlemærker, du som lærer på KG arbejder ud fra i alle de fællesskaber, du indgår i. You and Me are We: Københavns åbne Gymnasium indrammer både det globale og det nære perspektiv og uddanner derved unge til demokratiske, deltagende verdensborgere. Retningslinjerne herunder er det værktøj, der omsætter værdierne i praksis. Værdier, der ikke kan omsættes i praksis, har jo ikke den store værdi. Derfor har vi udarbejdet denne lærerhåndbog. Det skulle gerne gøre det lettere for dig at være en del af KG. 2

3 A Administrationen ansvars- og arbejdsområder Kom ind på kontoret, så finder vi rette person, der kan svare på dit spørgsmål. Her er en grovkornet skitse over arbejdsopgaver: Rektor Anne-Birgitte Rasmussen: Bestyrelsen, personale og udvikling Vicerektor Kristian Bennike: Opgavefordeling, studieretninger, elevoptag Uddannelseschef Nina Jensen: Mundtlig eksamen, alle SSO/SRP/SRO, pædagogikum, optagelse af fortsætterelever Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen: Løn, barsel, projektøkonomi Pædagogisk leder Mikkel Sørensen: IT, skema, koder Driftskoordinator Charlotte Skaarup: Daglige skemaændringer, rejsekonti, omsorgsdage, feriefridage Administrativ medarbejder Noomi Ring: Bogkælder, skr. prøver, SU, udgående post, bestyrelsessekretær Administrativ medarbejder Bente Wedell: Bogholderi og løn, transport, regninger AC er Kim Persson: Elevoptag, analyseopgaver, ad hoc opgaver AC er Malene Hegelund: Kommunikation, kg.dk, indkøb, fredag formiddag, innovativt grej, eksamensklager, ad hoc opgaver Adresseændring Vi vil så gerne vide hvor du bor! Så giv besked på kontoret, hvis du flytter - der er ingen andre, der gør det for dig ;o) Akademiet for talentfulde unge ATU er et fagligt tilbud til fagligt dygtige elever, der har overskud til en ekstra udfordring. Eleven er tilknyttet ATU fra midten af 1.g til første semester i 3.g. I forløbet deltager de unge talenter i forelæsninger og faglige workshops. Du kan som lærer indstille en 3

4 elev til uddannelseschef Nina Jensen (NJ), der er kontaktperson til ATU. Det er ATU, der beslutter hvilke elever de optager. Find talenterne inden 1. december. Alarm Vi vil gerne have at skolen bliver brugt af ansatte (og gerne med elever) også udenfor almindelig åbningstid. Du kan få instruktion i at håndtere alarmsystemet korrekt af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). Udlevér aldrig koden til andre og husk at lås når du går. Arbejdsmiljørepræsentant Svend Erik Larsen (SE) er Arbejdsmiljørepræsentant, og han afholder sikkerhedskurser for science-lærere ved skoleårets begyndelse. Arbejdspladser KG råder over 53 arbejdsplader fordelt i forskellige lokaler er KGs stillekupé god arbejdslyst. 309 og 310 bliver fra skoleåret indrettet med arbejdspladser. Find din arbejdsplads her: 206 Kemi depot /lærer 8 stk. 215 Mat. Fys. lærer 8 stk. 304 Lærer / møde 2 stk. Møderum 12. prs. 316 Lærerværelset 8 stk. 309 Lærer depot 5 stk. 310 Lærer depot 5 stk. 412 Lærer / møde 3 stk. Møderum 3. prs. Arbejdstidsregistrering Med overenskomsten følger tidsregistrering. Arbejdstidsregistrering er et tillidsbaseret dialogværktøj mellem den enkelte lærer og ledelsen. Tidsregistreringen foretages i Lectio. Ved fravær (sygdom, feriefridage, omsorgsdage og barns sygdom) registreres det antal timer, du havde planlagt at arbejde pågældende dag hvis der ikke er planlagt aktiviteter på dagen, registreres som tommelfingerregel 7,4 timer. Denne registrering er, som al anden tidsregistrering, naturligvis tillidsbaseret. AT - Almen studieforberedelse AT rydder klassens skema i typisk en uge. AT er en mulighed for at undersøge et emne med anvendelse af fagets metoder og begreber. AT er en overfaglig platform med et emne i centrum, som skal undersøges fra flere faglige vinkler. Dermed er der mulighed for at få niveau på det faglige arbejde, og diskutere fagets metodik og begrebsapparat i forhold til en sag og andre faglige tilgange. Som hovedregel er der tre fag og dermed tre lærere i et ATforløb. AT-koordinator: Trine Pedersen (TP). 4

5 B Barsel Tillykke! Du skal aftale din barsel med vicerektor Kristian Bennike (KB). Herefter udarbejder økonomichef Sidsel Jeppesen (SJ) en barselsplan ud fra dine ønsker. Barselsplanen skal være på plads inden 8 uger efter barnets fødsel. KG skal bruge en kopi af vandrejournalen før vi kan sætte i gang. Husk at udfylde de blanketter, kommunen sender dig ellers får KG ikke barselsrefusion for den løn, vi udbetaler til dig. Det kan i sidste ende betyde, at du vil blive trukket i løn for de refusioner, som KG har mistet Kom bare ud til en kop kaffe med baby og blanket, så poster vi blanketten for dig. Har du spørgsmål om barsel, frister og tariffer, hjælper økonomichef Sidsel Jeppesen (SJ) gerne. Bestyrelsen Bestyrelsen er KGs øverste ansvarlige myndighed. Det er her alle store beslutninger om skolens drift godkendes. Bestyrelsen fastlægger skolens overordnede målsætning og strategi for uddannelserne. Bestyrelsen har ansvar for budget og regnskabsgodkendelse, og den er ansvarlig over for skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud, så de kommer til størst mulig gavn for skolen. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor, og godkender efter rektors indstilling, ansættelser og afskedigelser af skolens øvrige personale. Der er møde 4-6 gange om året. Der er to lærere med i bestyrelsen Birthe Schaumburg-Müller (SM), med stemmeret og Robert Pulvertaft (RO), uden stemmeret. Formand: Morten Fisker, mag.art. chefanalytiker, Signal arkitekter. Du kan se en opdateret liste over medlemmer på kg.dk. Administrativ medarbejder Noomi Ring (NR) er sekretær for bestyrelsen. Referater findes på kg.dk/filer. Bogkælder Du reserverer klassesæt i Lectio. Når du har tjekket bogbestanden i Lectio, kan du selv gå i bogkælderen og tage de bøger, dit hold skal bruge. Husk at være grundig med registreringen af udlån i Lectio det er kedeligt, hvis ikke Lectio viser et reelt at billede af ind- og udlån...og det er brandærgerligt, når læreren før dig glemte Lectio, og du og dit hold ikke kan få de bøger I skal bruge og som Lectio siger ligger på reolen, når de altså ikke gør det!! Bogkælderen tilses og styres dagligt af en håndfuld prægtige elever. Bogkælderansvarlig: Administrativ medarbejder Noomi Ring (NR). Bogkøb I Google docs ligger Ansøgningsskema Økonomi 2014, som du skal udfylde ved ansøgning om bogklassesæt til bogkælder og større indkøb af udstyr og apparater. Her ligger også opdaterede versioner af regnearket KG budget og regnskab 2014 hvori du kan se hvem der er fagkontaktlærer, dit fags rådighedsbeløb, fagenes ansøgninger, kvartalsregnskaber. Dit køb skal altid på forhånd godkendes af din fagkontaktlærer. Se procedurebeskrivelse samme sted. 5

6 Brand slukningsudstyr og øvelser Der er slukningsudstyr i alle science-lokaler, på gangene, i idræt og i lærerkøkkenet. Opdager du ildebrand, skal du forsøge at slukke branden, og orientere kontoret. Alarmen går direkte til brandvæsenet. Alle går roligt, og klassevis til boldbanen, hvor der holdes mandtal. Elevatoren må selvfølgelig ikke bruges. Der er brandøvelser et par gange om året primært på ubelejlige tidspunkter. Arbejdsmiljørepræsentanten Svend-Erik Larsen (SE) og teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ) er ophavsmænd til de obligatoriske brand- og varslingsøvelser, vi alle lærer en masse af. C Censorater - mundtlige KG er med i den landsdækkende censoratordning og det betyder, at du kan blive udsendt som censor i hele det danske rige. Du skal hurtigst muligt efter dit censorat aflevere en kopi af karakterlisten til driftskoordinator Charlotte Skaarup (CS). Rejsen kan du selv bestille via WorkPlus (se Tjenesterejser), så betaler KG. Overnatter du på censoratstedet, får du timedagpenge, og skal ikke gemme kvitteringer. Skal du have refunderet udlæg, skal Bente Wedell (BW) have kvitteringen. Tal med Bente om afregningen. Det er uddannelseschef Nina Jensen (NJ), der planlægger den udgående censur. Som udgangspunkt rejser du med offentlig transport. Afvigelser herfra skal aftales på forhånd med KB. Cykelparkering Hvis der ikke er mere plads i stativerne i gården, eller ved kontorindgangen, så er der en dejlig tør cykelparkering i p-kælderen. Alle ansatte må stille deres cykler i cykelsektionen i p- kælderen. Computerordning for ansatte Du kan låne en bærbar computer og en ipad, hvis du underviser en ipad-klasse mens du er ansat på KG. På KG forventer vi, at du bruger den i undervisningen. Du får en udleveret ved skolestart. IT-supporter Thomas Holm (TH) eller pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) på kontoret hjælper gerne plus hele lærerværelset, der også har hver en bærbar fra KG. Du får dit personlige login af IT-supporter Thomas Holm i lokale 322. D DHL På KG dyrkes mange kompetencer en af dem er DHL-løbet, hvor vi igennem mange år har deltaget med elever og ansatte. Det er sjovt, hårdt og hyggeligt og der vanker altid en lækker KG-løbetrøje til deltagerne (uanset tid). Hold øje med opslag, lectiobeskeder og rygtedannelser lige omkring sommerferierne. 6

7 Dueslag På lærerværelset har du et lillebitte dueslag til post og andet småt. Dit slag er under dit navn. Husk at tømme slaget inde sommerferien. E EAN- nr. Skal du købe noget til KG, kan du bruge KGs EAN.nr ( ). Husk, at få købet godkendt af fagrepræsentanten inden du shopper løs. Betalingen foretages af Bente Wedell (BW) på kontoret, når du har kvitteret for modtagelsen. Husk altid at skrive navn på din bestilling så slipper vi for Lectiobeskeder til alle ansatte á la hvem har bestilt trefod med rist? og sligt. Efteruddannelse På KG har vi fokus på udvikling og læring også hos ansatte. Derfor opfordres alle ansatte til at tage på kompetenceudviklende kurser og efteruddannelse med jævne mellemrum. Du søger via rektor Anne-Birgitte Rasmussen (AR), som skal godkende alle typer efteruddannelse inden tilmelding. Du finder blanketten på lærerværelset og snart også på Google docs. Eksamen Eksamen er jo en slags højtid på KG. Alle ansatte har ekstra travlt, eleverne har humørsvingninger, og der er fancy frokost for alle lærere og censorer (der har eksamen omkring frokosttid). Du kan udover dine egne eksamenshold, være censor i hele landet, du kan være del af eksamenslæsningscafeen på KG, og du kan fungere som vagt ved både mundtlige og skriftlige eksamener. Skal du være vagt, vil du blive instrueret i dine opgaver af Noomi Ring (NR). Har du mundtlig eksamen henter du eksamensprotokollen på kontoret om morgenen og afleverer den om eftermiddagen. Mappen med protokollen forlader ikke matriklen. Basta. Gangvagten henter også rækkefølgelister på kontoret om morgenen. Såfremt en elev ikke møder op, skal kontoret vide det, så himmel og hav kan sættes i bevægelse. Du kan sende dine eksamensspørgsmål til censor via kontoret - så skal de være i kuvert og på skranken senest kl Spørgsmål skal være hos censor senest fem arbejdsdage inden eksamen. Spørgsmål kan efter aftale med censor også mailes. Noomi Ring (NR) er ansvarlig for afvikling af de skriftlige eksamener, uddannelseschef Nina Jensen (NJ) for de mundtlige. Ekskursioner På KG skal vi ud i verden derfor sætter vi stor pris på undervisning uden for klasseværelset. Udfyld ekskursionsansøgningen 3 uger inden afgang og aflevér den på kontoret. Eleverne betaler selv transport, og KG betaler entré (dog 50% ved særlige arrangementer). 7

8 Find blanketten på lærerværelset og i Google docs, udfyld og aflevér til kontoret God tur til jer! Elevcoach På KG er elevernes trivsel meget vigtig både for deres egen skyld, og fordi, det er nemmere at lære nye ting, når man ikke slås med alverdens byrder. Trine Rølle (TR) er KGs elevcoach. Hun har kontor i lokale 303. Trine er her for at støtte eleverne, hjælpe og tale om alt mellem "himmel og jord" - fra udfordringen ved at finde et fritidsjob, til konflikter derhjemme, kærestesorg, misbrug, eksamensangst og meget andet. Hun er på turné i førsteklasserne lige ved skolestart. Eleverne kan frit og altid få en samtale med Trine ligesom du kan gøre Trine opmærksom på elever, du mener kunne trænge til lidt omsorg og coaching. Elevrådet På KG er elevdemokrati fuldstændigt uundværligt! KGs elevråd er elevernes direkte vej til indflydelse. Elevrådet, også kaldet 50er'rådet, er elevernes talerør. Hver måned mødes 2-3 repræsentanter fra hver klasse for at drøfte det, eleverne sætter på dagsordenen. Repræsentanterne udnævner to formænd eller en formand og en sekretær, der skal viderebringe og drøfte tingene med skolens rektor og vicerektor. Alle KG-elever har mulig for at komme med input til 50er'rådet. Du kan finde referater af elevråd-møderne på kg.dk under blog, hvor du også kan komme med kommentarer. Klasserepræsentanterne taler med klassens lærere, om at få tid med klassen til diskussioner. Elevtrivsel Der er næsten ikke noget i verden, der er vigtigere for KG end elevtrivsel. Derfor laver vi blandt meget andet trivselsundersøgelser hvert år og hvert år, bliver vi en smule bedre. Pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) og elevcoach Trine Rølle (TR) står bag trivselsundersøgelserne. Trivselsundersøgelsen offentliggøres, og alle klasser arbejder med deres trivselsplan. Som lærer har du mange muligheder for at opsnuse spor af mistrivsel tal med eleven, og inddrag gerne vejleder og coach. E- mails Alle lærere på KG har en bestående af initialer efterfulgt Du skal bruge denne i arbejdsmæssige sammenhænge. Dine s er en del af KGs samlede kommunikation brug derfor den faste signatur (som du kan tyvstjæle fra mails fra administrationen og rette til, eller finde i Lectio under skabeloner eller spørg Malene på kontoret) og skriv aldrig noget, der ikke kan tåle en lidt for hurtig reply all. 8

9 F Fagkontaktlærer Alle fag har en fagkontaktlærer. Denne godkender køb via fagkontoen, og modtager post o.lign. til faget. Oversigt findes i Lectio. Faglokaler 202 Kemi 203/211 Fysik 208/214 Biologi 216 Geografi 220 computerlokale 229/231 Mediefag 320 Drama/flexrum 402/406 Musik 412 Billedkunst IDDR/IDPI idrætssale Elever må ikke være alene i et faglokale uden forudgående aftale med en faglærer. Der er knyttet depoter til faglokaler både til opbevaring og til fordybelse. Faggruppe En faggruppe er et arbejdsfællesskab hvor man, med fokus på elevernes læring og kompetenceudvikling, samarbejder om den faglige udvikling i faggruppen. Faggruppen har fokus på: Nye bekendtgørelser og eksamensordninger Videndeling og deling af undervisningsmateriale Arbejdet med skriftlighed IT i faget Hvordan faget kan indgå i tværfagligt samarbejde Fastholdelse På KG vil vi gerne fastholde vores elever derfor har vi en lang række fastholdelsestiltag, som ligger i feltet mellem kontaktlærer, evt. mentor, teamet, coachen og studievejlederene. Som lærer er du tættest på eleverne så vær opmærksom på elevernes deltagelse på KG, både socialt og fagligt. Noomi Ring (NR) og Charlotte Skaarup (CS) planlægger og deltager i fastholdelsesmøder, hvor elevernes trivsel diskuteres, og eventuelle sanktioner sættes i værk. Ferie Du har fem ugers ferie og de er placeret som de sidste 20 arbejdsdage i juli og de fem første arbejdsdage af august. Alle andre hverdage er betragtet som arbejdsdage. Feriefridage Du har op til fem feriefridage til din disposition årligt aftal altid dagene på forhånd og i god tid med driftskoordinator Charlotte Skaarup (CS) på kontoret så undgår vi at eleverne får huller i skemaet. Dagene kan placeres hvor det er foreneligt med skolens drift. Feriefridagene skal 9

10 afholdes og senest d.31/12 skal du have aftalt med CS hvornår de placeres. God fornøjelse. Ferieplan Du kan se KGs ferieplan på kg.dk/filer og i månedskalenderen i Lectio. Fester for elever Fester skal være sjove - og trygge. Derfor har KG både lærere, pedel og vagter til de store fester. Har du festtjans, forventer vi, at du er til elevernes fest og hjælper til med praktiske opgaver, og at du holder et fast og venligt øje på løjerne. Og god arbejdslyst det er altid sjovt! Formidlingsansvar Vi vil så gerne have, at flere skal vide mere om alle de spændende ting, der foregår på KG. Send derfor info om dine gode KG-oplevelser til Malene Hegelund (MH) så finder I ud af hvordan de gode oplevelser kan deles med resten af KG. Fraværsregistrering På KG vil vi have, at vores elever er her derfor er det vigtigt, at du med omhu registrerer de elever, der ikke møder op. Så kan KG iværksætte fastholdelsestiltag, hvor det er nødvendigt. I første blok, skal du føre fravær kl Elever, der møder efter kl skal forbi kontoret og hente en for-sent-seddel, inden de møder til timen. Kontoret registrerer fravær for de elever, der ikke nåede det til tiden så kan du fokusere på din undervisning. Elever, der kommer for sent resten af dagen, må gå ind til timen i den lille pause i blokken. Oplever du en elev, der i særlig grad mangler til din undervisning, så fortæl det til teamlærer og studievejlederen. Du kan se elevfolderen Gode studievaner på hf/stx på kg.dk/filer/elever Frugtordning Du kan dagligt forvente et smukt anrettet frugtfad centralt placeret på lærerværelset det giver god energi til resten af dagen. Fællesarrangementer På KG kan vi godt lide at samle eleverne til særlige arrangementer i salen det kan være teater, foredrag eller lign. Når dit hold er med, forventer vi, at du sidder sammen med dem, og er med til at skabe god ro og orden, og deler den forhåbentlige, gode oplevelse med resten af KG. 10

11 Førstehjælp Der er førstehjælpsudstyr på kontoret. Hjertestarteren finder du på kontoret. Opstår der en situation, hvor ambulance skal tilkaldes, så underret kontoret. I den mindre alvorlige afdeling, råder kontoret over et lille akutkriselager af hovedpinepiller, hygiejnebind, plastre og neglefile. I efteråret 2014 tilbydes der førstehjælpskurser til ansatte på KG, der ikke var på kurset sidste år. En del af kurset vil handle om anvendelsen af KG s hjertestarter. G Globale Gymnasier På KG tror vi på, at vi bliver bedre til at navigere i en globaliseret verden, når vi kender mennesker fra hele verden. Man skal kende mennesker, for at finde ud af, at man har meget til fælles - trods forskellige vilkår. KG er med i Globale Gymnasier - et samarbejde mellem 12 danske gymnasier og hele resten af verden. At være med i Globale Gymnasier, er at være sammen med gymnasieelever fra andre dele af verden. Globalisering er en af KGs virkelig tunge indsatsområder. Målet er at styrke KGs elever til at kunne begå sig som globale medborgere i en stadigt mere forbundet verden. Som global medborger skal vores elever kunne handle og tale sammen med mennesker fra alle kulturer i hele verden bl.a. for at kunne håndtere de fælles udfordringer, som hele verden står overfor. Globalisering toner undervisningen, styrker partnerskaber med skoler i hele verden, og er et pejlemærke for KGs generelle kurs. Læs mere om GG på kg.dk/om kg/globale gymnasier, og på globalegymnasier.dk. Koordinator: Mette Kissow (KI). Grisen Grisen er en kollegial festabe alle lærere giver et fast årligt bidrag, så giver Grisen jule- og sommerfrokost, og gaver til store runde fødselsdage. Grisen bestyres af pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS), der også med jævne mellemrum, ser til, at Grisens foderstand holdes vedlige. GTF Gymnasiet tænkt forfra Der er sket meget i 100 år - men nu ændrer virkeligheden sig for alvor for den del af KG, der er med i Gymnasiet tænkt forfra. Bag initiativet Gymnasiet tænkt forfra står Region Hovedstaden. Så selvom der er sket meget på KG de sidste år, kan det stadigvæk blive bedre. Formålet med Gymnasiet tænkt forfra er at nytænke organiseringen og gennemførelsen af undervisningen radikalt, så elever og lærere oplever større motivation, og eleverne opnår nye og innovative kompetencer, der matcher behovet i dagens og fremtidens erhvervsliv. På KG styrer Kirsten Lauta (KL) projektet, som du kan læse mere om på kg.dk/gtf 11

12 H Handleplan I Handleplanen udstikkes kursen for det kommende skoleår og der sættes milepæle, der skal passeres inden årets udgang. Handleplanen forfattes årligt af repræsentanter fra KGs indsatsområder, og rektor Anne-Birgitte Rasmussen (AR) har det overordnede ansvar for indhold og implementering. Hav altid et eksemplar af Handleplanen på dig du vil blive hørt i den! I nødstilfælde vil Handleplanen også være at finde på kg.dk/filer/lærere og i Google docs. HF udvikling KG arbejder innovativt i HF-søjlen. Der forsøges med lektiefri-hf, og alle 1.hf-klasser er ipadklasser. KG har som landets første almene gymnasium hf optag i både august og januar. Klasserne p r q er sommer-hf-klasser, t er vinter-hf det er derfor der er en 3t Mødetimer og timer der i forberedelsen særligt benyttes til forsøget med lektiefri undervisning, skal registreres under projektet Preventing Dropout. Det er vigtigt at timerne bliver registreret, da de udløser tilskud til KG. Husk dokumentation i form af mødereferater og lignende. Det er Betty Hamann (HA) der er koordinator på dette projekt og hvis du er deltager, vil du bliver orienteret nærmere herom. Joan Steensen (JS) og Betty Hamann (HA) er hf-søjleledere. Huskeliste for studieretninger og hf Ved skoleårets begyndelse udarbejder uddannelseschef Nina Jensen (NJ) en kalender for hver studieretnings særlige begivenheder såsom sro/sso/srp/dansk-historieopgave, vejledninger, at-forløb, rejser så er det nemmere for teamet at planlægge et fornuftigt skoleår rundt om disse begivenheder. Kalenderen uddeles i papir ved skolestart og kan også findes i klassens mappe i Google docs. I Indsatsområder Med udgangspunkt i KGs kompetencefemkant, fokuseres der på disse indsatsområder, som skal vægtes i alle sammenhænge: IT Simon Gerts Larsen (SL) og Mikkel Sørensen (MS) Skriftlighed Christian Korsgaard (CK) Innovation Kirsten Lauta (KL), Michael Thing (MiT) og Innovationskoordinator Julie Skaar (JuS) Globalisering Mette Kissow (KI) 12

13 Innovation På KG mener vi, at innovation baner vejen til fremtiden derfor fokuserer vi på at få innovative greb ind i al undervisning. Michael Thing (MiT) er koordinator, og agerer i samarbejde med Kirsten Lauta (KL) og Innovationskoordinator Julie Skaar (JuS), der er projektansat på KG. Kontoret er leveringsdygtige i grej men sig til i god tid, hvis du skal bruge mange dimser. Introtur Vi mener, at et godt socialt liv, er med til at danne rammerne om god og solid læring. Alle klasser på KG kommer derfor på introtur inden for den første månedstid på KG. Lærerteamet, tutorelever og idrætslærere deltager i turene. Fælles for alle ture er, at eleverne gennem fysiske udfordringer samarbejder om gode løsninger. Det er telt og lejrbål, klatring og kano i al slags vejr. Thorbjørn Razga (RZ) er ansvarlig for hf-turene, og Jesper Petersen (JP) for stx-turene. ipad- klasser Alle sommer-hf-klasser er fra 2014 ipad-klasser. Det betyder, at alle elever og lærere låner en ipad, som bruges i undervisningen. Det er et motiverende, spændende læringsværktøj, der faciliterer processen i forhold at skabe producerende elever. Alle elever på hf får et digitalt skrive- og søgeredskab, der kan være med til at udligne nogle af de sociale og økonomiske skel, der kan være på hf. ipad-klasserne er med til at uddanne eleverne til digitale medborgere og til at kunne begå sig i et producerende videnssamfund. På KG har vi fokus på hf, hvor ipads indgår som en del af en større indsats med ny skemastruktur, lektiefrihed og Move & Learn. IT i lokalerne Alle klasselokaler har projektor og trådløst internet, de fleste har smartboard. På KG forventer vi, at IT er en integreret del af undervisningen. I Lectio kan du se hvilke lokaler, der har hvilke ressourcer. Har du brug for at flytte lokale, kan du tale med Charlotte Skaarup (CS) på kontoret. Skulle der være knas med et stik, en udgang eller med hele molevitten, kan du altid få fat i Thomas Holm (TH) i 322 eller spørg Mikkel Sørensen (MS) på kontoret. IT og kommunikation IT og kommunikation er en arbejdsgruppe med lærere og ledelse. Deres opgave er diskutere IT-anvendelse i bred forstand og i konkrete tiltag og ideer. Pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) er ledelsesrepræsentant, og panelet består af: Carsten Kopp (CI), Finn Vanman (FV), Jens Thorup (JT), Martin Mejlhede (MT), Mette Petrea Kissow (KI), Michael Thing (MiT), Odin Flyger (OF), Peter Hansen (PH), Simon Larsen (SL). 13

14 IT- support Thomas Holm (TH) er KGs Supportafdeling. Han har base i lokale 322 men han er at finde over alt på KG; og på Lectio, på mail og på J Julefrokost Efter den altid hyggelige juleafslutning for eleverne i salen, serverer Grisen julefrokost for ansatte på KG. Der vil være en enkelt snaps, og mulighed for at købe fadøl/vin/vand, husk derfor gangbar mønt for at undgå at komme til at stå i unødig gæld til Grisen. K Kaffe og te- ordningen KG er Danmarks første Fairtrade Gymnasium derfor har vi Fairtrade kaffe og te og sukker! - på lærerværelset (undtagen løsvægt-teen). KG giver et tilskud, og du kan for formedelst 20 kr. pr. måned drikke ubegrænset af det på lærerværelset tilgængelige kaffe, the og chokolademix. Betalingen vil blive trukket over lønnen. Kantinen Køb god, sund og varieret frokost i kantinen, som du finder i stueetagen mellem trappen og vinterhaven. Under ombygningen vil kantinen ikke kunne fungere under optimale forhold bær over, glæd dig til det er slut - og nyd den dejlige mad. Kantinen forventes at være i drift igen inden efterårsferien. Under ombygningen i 2013/14 kan kantinen på Sct. Annæ benyttes. Karaktergivning Giv karakterer til tiden. Giv kun karakterer, du har tænkt grundigt over. Du kan ikke lave om eller fortryde. Læs grundig grundig! korrektur så fejl bliver fundet. Du kan kun give karakterer i det tidsrum, Lectios karaktermodul er åbent. Du skal efter bedste evne vurdere den enkelte elevs standpunkt, ud fra det eleven har præsteret. Karakteren -3 og 00 skal altid være ledsaget af en skriftlig kommentar. Elever på særlige vilkår skal ikke have standpunkts- og årskarakterer i afsluttende fag, men i fortsætterfag. Du vil blive varskoet om karaktergivning i god tid i Lectio.. KG24 Når eleverne begynder på KG, gør de det med manér. Første skoledag varer 24 timer. Arrangementet planlægges af markedsføringsudvalget, og gennemføres af hele KG. 14

15 Teamlærer deltager i dagtimerne. Skoleåret 2014 vil undtagelsesvist blive indledt med et dagsarrangement og overnatningen vil finde sted efter ombygningen er afsluttet. Klasseteam Et klasseteam er et lærerarbejdsfællesskab hvor man samarbejder om at skabe de bedste rammer for elevernes trivsel, læring og udvikling. Der rettes fokus på klassens og den enkelte elevs trivsel og mulighed for at udvikle sig, og der udøves klasserumsledelse. Det er (stx-) klasseteamets fælles opgave at sørge for at AT og SRO tilrettelægges så det er tydeligt for eleverne, hvad formålet og kravene er, og at forløbene afvikles på en måde, der giver eleverne de bedste muligheder for at opfylde kravene. Klima på KG KG tager verdens klima alvorligt. Hos os varetager klimagruppen en del af KGs indsats for at få en bærerdygtig drift og skabe rammer, der giver klimabevidste elever. Gruppen ledes af Navina Østergaard (NA) og består af Kenneth Arensborg (KE), Malene Hegelund (MH), og Peter Hansen (PH) og ca.15 arbejdsomme og søde elever. Kontaktlærer Alle elever har en kontaktlærer. Klassens teamlærere fordeler eleverne mellem sig, og kontaktlæren følger i videst muligt omfang eleven gennem hele studieforløbet på KG. Din opgave som kontaktlærer er at holde et vågent og venligt øje med 10 elevers faglige og sociale trivsel, og gribe ind, hvor det er nødvendigt. Koder Der er koder til rigtig mange ting på KG på kontoret kan du blive ledt på rette vej til den person, der kan give dig den kode, du mangler. Her er de mest brugte: Netværk, skolens computere og UNI-C: Thomas Holm (TH) og Mikkel Sørensen (MS) Google Apps: Thomas Holm (TH) og Mikkel Sørensen (MS) Alarmsystem: Tommy Jensen (MS) Lectio: Kristian Bennike (KB) og Mikkel Sørensen (MS) Alle koder er personlige, og du må ikke lige logge ind for andre. Husk at log af, når du forlader en computer. Kopimaskiner Pædagogisk værksted i 222 rummer tre kopimaskiner, som du kan bruge efter behov. Vi arbejder på at få plads til en farvekopimaskine. Oplever du, at et kopimaskine ikke kører optimalt, bedes du kontakte pedelleriet, der omgående får maskinen i omdrejninger. Du får en chip til kopimaskinerne. Vejledning og udlevering: Thomas Holm. 15

16 Kulturklubben KGs kulturklub drager i samlet flok ud i byen og nyder en bred palet af forskellige kulturelle tilbud. Det kan være museum, koncert, byvandring - ofte afsluttes der med mad. Skulle der tilflyde dig viden om en kulturklubben-egnet begivenhed, kan du lade det strømme videre til klubbens uformelle igangsættere, Mette Kissow (KI) eller Mads Strarup (MP). Kulturklubben meddeler sig via Lectio endnu en grund til altid at være opdateret på Lectio! L Lectio Lectio er KGs store skema-, lokale-, ressource-, lærer-, kommunikations-, opgave-, data-, og fraværssystem. Du får din kode af vicerektor Kristian Bennike (KB) eller pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS), og du finder et link på forsiden af kg.dk. Koden er strengt personlig sørg for at logge ind uden eleverne ser din kode, og husk altid at logge af Lectio når du fx har ført fravær. Eleverne afleverer skriftlige opgaver via Lectio, du giver lektier for i Lectio (senest 24 timer inden lektionen), laver undervisningsbeskrivelser, reserverer ressourcer og fører fravær og meget andet men du sygemelder dig aldrig via Lectio! Der vil blive afholdt introkursus for nye lærere. Hold dig altid opdateret i Lectio. Lektier Det er kun visse hf-klasser, der kører et forsøg med lektieintegration. Du giver lektier for i Lectio (senest 24 timer inden lektionen).ved skoleårets begyndelse er alle skriftlige opgaver lagt ind i Lectio. Lektier, du aftaler med klassen mundtligt, skriver du i Lectio hurtigst muligt. Eleverne skal kunne aflevere opgaver via Lectio. Lektieværksted På KG er det vigtigt, at eleverne ved, hvor de kan få hjælp. Derfor har vi lektieværksted hver uge. Vi afprøver forskellige modeller for at finde den helt rigtige måde at nå eleverne. Alle lærere kan forvente at få en værkstedstjans nu og da. I skoleåret vil nu pensioneret, tidligere underviser på KG, Annette Schønemann være fast lektiemoster et par gange om ugen. Onsdage fra klokken 9.55 til vil der blive mødeblok for lærere, og eleverne har lektieværksted samtidig. Lektor og Klatten velklædt firmafodbold Talentmassen i lærerkollegiet er ikke alene stor den har også mange facetter. KG stiller med et m/k firmafodboldhold af allerfineste karat. Er du hverken i besiddelse af boldøje eller fodøje-koordination, er du velkommen som hepper. Selve optagelse i basistruppen er vanskelig men spørg en idrætslærer, eller Mads Strarup (MP), hvis du er gjort af rette støbning; og kan bære gult uden at blegne. 16

17 Lærere på KG er dygtige og professionelle Dette kendetegner den dygtige, professionelle lærer på KG: Gode kollegiale samarbejdsvaner: Deler viden, deltager i projekter, enten på KG eller på tværs af institutioner. Er interesseret i at diskutere og reflektere over egen og andres praksis. Inviterer til samarbejde med kolleger, tager ansvar for teamets og søjlens udvikling og opgaveløsning. Er åben og opsøgende overfor nye perspektiver. Gode faglige kvalifikationer: Overskuer fagets metoder og felter. Er interesseret i nye faglige vinkler, og bringer sit fag i spil i forhold til samarbejder og partnerskaber. Gode didaktiske kvalifikationer: Indsigt i didaktiske diskussioner og udviklingsområder i fagene, og bringer viden og indsigt i spil i faggruppen og i hverdagen. Gode teknologiske kvalifikationer: Behersker og anvender nye teknologier i forhold til fag og læring. Gode pædagogiske kvalifikationer: Tydelig som klasseleder og god til at have konstruktiv og anerkendende dialog med elever med fokus på elevernes læring, herunder god til at få og give fremadrettet feedback. God organisatorisk forståelse: Har fod forståelse for organisationen og de institutionelle rammer, og vilje til at tage medansvar for KGs udvikling. Ledelsen vurderer konkretiseringen af de gode kvalifikationer, ud fra disse data: Karakterer og karakterfordeling Frafald på hold Fravær på hold Arbejdet med de skriftlige afleveringer Elevtrivselsundersøgelsen Samarbejdsprojekter omkring læring (fagligt, tværfagligt, ud af huset) Kompetenceudvikling M Markedsføringsudvalg Markedsføringsudvalget planlægger alle de store events på KG, hvor vi møder potentielle ansøgere eller nye elever. Det er KG24, orienteringsaften/åbent hus, og velkomstaften. Årsfesten og juleafslutningen kommer også under behandling af markedsføringsudvalget. De håndplukkede ambassadørelever hjælper og slår altid en god stemning an. Markedsføringsudvalget ledes af Birthe Schaumburg-Müller (SM) og består også af Simon Gerts Larsen (SL), Mette Petrea Kissow (KI), Lisbeth Konge (LI), Pia Brun (PB) og Mikkel Sørensen (MS). 17

18 Medarbejderudviklingssamtaler MUS På KG vil vi gerne have at alle ansatte trives optimalt både fagligt og socialt. En MUS er et godt, tillidsbaseret værktøj til at finde ud af det. På KG skal alle lærere have en MUS med den person fra ledelsen, som er i deres søjle. Første del af MUS en er en blok af din undervisning, hvor Anne-Birgitte, Kristian, Nina eller Mikkel deltager, anden del er en samtale ud fra et MUSsamtale-papir, som du får på forhånd. Nyansatte skal have en MUS i løbet af de første tre måneder, gamle lærere MUS ses hvert andet år. Du skriver referat, som du deler med MUSlederen samtalen og referatet er fortroligt mellem jer to, men ledelsen diskuterer samtalernes konklusioner. Mentorordning Du behøver ikke opfinde den dybe tallerken spørg din mentor. Alle nye lærere på KG får en mentor, der kender KG, og jeres fælles fag. Ordningen indebærer blandt andet, at I ser hinanden undervise i en blok, og efterfølgende taler om det. Det er staldtips, erfaringsudveksling, stort og småt. Merarbejde Det kan ske at du i løbet af skoleåret bliver bedt om at påtage dig ekstra opgaver, der har et omfang der gør, at der er tale om merarbejde. Så bliver der udarbejdet en merarbejdsaftale og de timer der er merarbejde bliver enten udbetalt eller afspadseret i det efterfølgende skoleår. Din tidsregistrering kan ikke i sig selv danne grundlag for opgørelse af merarbejde, derfor er det vigtigt at du løbende har en dialog med din leder om sammenhængen mellem dine opgaver og dit tidsforbrug. Du bliver indkaldt til samtaler i løbet af året, men kan selvfølgelig altid henvende dig hvis du ønsker en dialog om dine arbejdsopgaver. Mobiltelefon Som ansat på KG kan du få rådighed over en iphone eller du kan få dit bredbånd betalt. Dine indlandssamtaler betales af KG, og du beholder dit eget nummer hvis du vil. IPhonen afleveres til Kristian Bennike, når din ansættelse ophører. Ringer du udenlands, stemmer til X- faktor, køber togbilletter eller andet, vil du modtage et girokort fra 3. Dette girokort skal du tilmelde PBS eller være meget omhyggelig med at betale, ellers får KG en rykker, som du vil blive trukket for i løn. Såfremt du gentagne gange - tre - ikke betaler din regning til tiden, vil du ikke længere kunne have en telefon stillet til rådighed fra KG, og du vil herefter kun have mulighed for at få dit bredbånd betalt. Morgensamling Hele KG mødes til morgensamling også alle ansatte! Her mødes alle udvalg, nyheder spredes, der er underholdning og vigtig information til alle. Morgensamlinger styres af en lille gruppe søde og seriøse elever, og pædagogisk leder Mikkel Sørensen (MS) er diskret 18

19 backstage tovholder. Morgensamlingerne ser du i Lectio, og de er typisk placeret i slutningen af første blok og begyndelsen af anden blok. Vi ses til morgensamling! Move & Learn Move & Learn er et tilbud som er rettet mod 1.hf elever. Tre gange om ugen laver klassen fysisk aktivitet, som skal stimulere deres læring, motivation og trivsel. Den fysiske aktivitet har en varighed af ca. 30 min og har karakter af såvel leg, træning og socialt samvær. Birthe Henriksen (BH) og Marie-Louise Trier Hauge (ML) er tovholdere. Musical Faktisk løfter KG begrebet skoleforestilling til helt nye højder. Professionel lyd og lys og elevernes og undervisernes fælles talentmasse giver et årligt højdepunkt, man overraskes over hver gang. Der er forestillinger en uge i januar salen bookes til det. Små 1000 elever fra lokale folkeskoler ser forestillingerne om formiddagen, elevernes fravær godskrives; og du skal huske at købe en billet i god tid til aftenforestillingerne. Tovholdere er Christian Jensby (CY), Kirstine Dahlberg (KD), Malene Vibe Schou (MV), Mette Juhl (MeJ) og Signe Gjesing (SG). Manuskript, kostumer, pr, billetsalg, scenografi ordner eleverne! Møder en farverig buket Der er teammøder, søjlemøder, faggruppemøde, gruppemøder, indledende møder og op følgende møder og spontane møder ved kaffemaskinen. Mødeaktivitet er en del af dit arbejde på KG og på KG opfordrer vi til at lave dagsorden og holde den. Onsdage fra klokken 9.55 til er mødeblok for lærere og eleverne har lektieværksted samtidig. N Nøgler Du får din nøgle af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). Erfaringen viser, at nøgler med letgenkendeligt vedhæng nemmere finder hjem til ejeren, i fald de efterlades i en dør, ved kopimaskinen, ved kaffen Pas godt på din nøgle den åbner døre, ikke alle skal ind ad. Finder du en førerløs lærernøgle, afleverer du den på kontoret. O Ombygning Det bliver smukt! Håndværkerne er i gang, og det varer et årstid med en indlagt pause i eksamensperioden. Der vil selvsagt opstå enkelte gener både store og små. Men uden dem, ingen ombygning. Følg med på infogangen ved kontoret og i Lectio. 19

20 Omsorgsdage Du har to omsorgsdage pr. år til og med det år, dit barn fylder 7 år. Aftal planlægningen af disse dage med driftskoordinator Charlotte Skaarup (CS), så skemaet og dine elever også mærker omsorg. Oprydning Det kan jo gøres både spændende og innovativt eller vanetungt og kedeligt; men du skal rydde op efter dig selv. Koppen ud på køkkenbordet, affald i skraldespanden og så videre så er det også meget nemmere for rengøringspersonalet at gøre det de er ansat til; rengøring ikke oprydning. Opstoling Alle lokaler opstoles efter 3. og 4. blok det er en simpel manøvre, som lettest udføres ved at få eleverne til det. Op med stolen, ud med affald og ud i verden. Teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ) tjekker jævnlig Lectio, og der vil komme en besked til dig, hvis du forsømmer din opstoling. Husk der kan ikke gøres rent, hvis ikke der er stolet op; og det er dejligst for alle, at KG er rent, pænt og rart. P Partnerskoler Listen vokser hele tiden pt. ser den sådan ud: The Hindu Senior Secondary School, Chennai, Indien Naperville High School, Chicago, USA Nefertari International school, Cairo, Egypten Essex Street Academy, Manhattan, New York, USA NYC ischool, Manhattan, New York, USA Gymnasiumafdelingen CHH, Universidad Nacional Autónoma de México - Mexico City, Mexico Parkering Der er fri parkering på grusparkeringen uden for salen. Vil du parkere din bil i parkeringskælderen, kan du få tildelt en fast plads af teknisk ejendomsleder Tommy Jensen (TJ). P-kælderen er KGs eneste zone med absolut innovationsforbud - der hersker ubetinget orden og regelmæssighed i p-kælderen; så hold ikke på andres pladser! Pedel KGs pedel er teknisk ejendomsleder Tommy Jensen. Du kan nå Tommy via Lectio, eller på hans kontor lige efter Vinterhaven eller ring til ham på Han sekunderes af de altid beredvillige medhjælpere: 20

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2015-2016

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2015-2016 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2015-2016 KG fra A til Å KGs vision: You and Me are We KG s mission: Alle unge, der går på KG skal have de bedste muligheder for at lære og for at udvikle sig og for at

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER INTROFORLØB PROGRAM: 1.g Her følger programmet for introforløbets aktiviteter. Det normale skema vil du kunne se

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2016-17 1 - et moderne gymnasium med stolte traditioner Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere

Indsats Hvordan Hvem Hvornår Succes Undervisningens kvalitet Bedre kvalitet i undervisning. Alle undervisere Faggrupperne Superbrugere Handlingsplanen for HG Ballerup (niveau 2) er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handlingsplan for 2012 2013 (niveau 1), som har følgende overordnede indsatsområder: - Undervisningens kvalitet -

Læs mere

Velkommen, OA 16 er i gang.

Velkommen, OA 16 er i gang. Velkommen, OA 16 er i gang. Jeg har glædet mig til denne aften, til at præsentere BG for jer. Med vores størrelse er det lidt som at skulle fortælle om sin familie. Alle 1.g erne kan tage på intro-hyttetur

Læs mere

Velkommen på OEG 2016. Håndbog for nye studerende

Velkommen på OEG 2016. Håndbog for nye studerende Velkommen på OEG 2016 Håndbog for nye studerende 2016 Kære kommende 1.g er Om kort tid tager du de første skridt op ad trappen på Ørestad Gymnasium. Det er første skridt på en rejse mod ny viden, ny venskaber

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2014-15 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 13 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalgsoversigt Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalg side Bygningsudvalg 1 Holdoprettelsesudvalget 2 IT-udvalget 3 HF-udvalget 4 Fællestimeudvalget 5 Efteruddannelsesudvalget 6 AT-udvalget 7 Morgensamlingsudvalget

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Hvem er vi? Ulla Wogensen (uw@norreg.dk) Teamleder for klassen Dansk (3-årigt fag på A-niveau) Idræt (3-årigt fag på C-niveau) Asta og Johan Tutorer Hvem

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder du alle de

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

Orientering til nye lærer

Orientering til nye lærer Orientering til nye lærer 2017-2018 1 Kære nye kollega I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber, kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Ledelsen på Skive Gymnasium & HF

Ledelsen på Skive Gymnasium & HF Ledelsen på Skive Gymnasium & HF Ansvars og arbejdsområder Skoleåret 2016-17 1 Rektor Marianne Mide Michelsen Rektors ansvar Rektor har som skolens øverste leder det overordnede ansvar for den samlede

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Skolens hverdag. Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig.

Skolens hverdag. Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. Skolens hverdag Der er morgensamling 2 gange ugentlig og løbebånd 3 gange ugentlig. Alle børn møder i skolen senest klokken 8.05 Det ringer ind kl. 8.15: De to dage, hvor der er morgensang gør 0.-2. klasse

Læs mere

RIBE KATEDRALSKOLE. Skole siden 1145

RIBE KATEDRALSKOLE. Skole siden 1145 RIBE KATEDRALSKOLE Skole siden 1145 Som én af Danmarks ældste byer har Ribe naturligvis også en skole med en meget lang historie. Ribe Katedralskole har gennem århundreder været egnens videnscenter. Meget

Læs mere

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads

Velkommen til Kasperskolen. din nye arbejdsplads Velkommen til Kasperskolen din nye arbejdsplads August 2014 I denne lille folder, kan du få svar på nogle af de mange spørgsmål der dukker op, når man starter på et nyt job. Den komplette personalehåndbog

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015

NYHEDSBREV. 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni. Uge 24 2015 12. juni 2015 Ny NYHEDSBREV Uge 24 2015 12. juni 2015 1. Dialogmøder vedr. halv planlægningsdag d. 25. juni 2. Nyt ansøgningsskema til kompetenceudvikling 3. Undervisningsmidler ny procedure 4. Hold- og opgavefordeling:

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1x + Hvem er jeg? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1x Matematik, kemi og biotek Maiken, Ida og Cecilie Tutorer for klassen 1x Går i kommende 2x

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere