Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159."

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale). 1. Valg af dirigent og referent Dirigent blev Lars (24) og referent blev Steen (40). Konstatering af lovlig indkaldelse. Godkendt. Godkendelse af dagsorden. Godkendt, blot en bemærkning om at skrive i dagsorden, hvem er på valg. Det tog bestyrelsen til efterretning og vil efterkomne fremadrettet. Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Ingen fuldmagter, dermed 16 stemmeberettigede 2. Bestyrelsens beretning Blev fremført af næstformanden pga. afbud fra formanden. Husk festlige dage i Birkely SÆT X i kalenderen. Søndag 27. april kl til ca. kl oprydningsdag og lørdag 16. august til sommerfest. VEL MØDT... Der blev forespurgt til hvem gør hvad? Bestyrelsen svarede og opfordrede til at skrive en mail til: irkely.net Vejfonden er eksisterende. Bestyrelsen afventer fortsat den helt store reparation af stamvejen dog bliver skader ordnet løbende. Parkeringsforholdene blev debatteret og der blev spurgt om der fandtes en plan over hvor grundejerne kan parkere. Der er en stor oversigt når man kører ind i Birkely, men fremadrettet bliver den oversigt lagt på hjemmesiden. EL belysningsforholdene blev omtalt omkring carportene. Bestyrelsen vender tilbage, når alt er undersøgt nærmere omkring ejerforhold, tinglysning, mm. Der er ikke taget en endelig beslutning endnu. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 3. Aflæggelse af regnskab Jacob fremlagde regnskabet. Der er ét overskud på ca. kr Der er i dag samlet ca. kr i overskud. Der er en regel om hvordan man kan placerer pengene, men ikke en regel for mange der må være stående på grundejerforeningens konto. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

2 4. Indkomne forslag Skilte: Kære Bestyrelse Jeg har et forslag til Birkely grundejerforening, som jeg ønske skal på general forsamling og opstilles som forslag. Jeg kunne godt se en fordel i at vi I Birkely sætter påbudskilte op på nogle udvalgte steder, at vi som Grundejerforening ønsker at dem som benytter vores fællesarealer og stier, fører deres hunde i snor og samler hundes efterladenskaber op. Det er ud fra den tanke at, jeg syntes Birkely skal være sikker og rart sted som barn, voksen og hund at færdes på i vores dejlige store grønne områder. Samt det sender gode sinaler til omgivelserne, både til vores bruger og fremtidige beboer, at vi passer på vores beboer og vores omgivelser. Jeg ved vi kun kan henstille, da hundeloven ikke påkræver at hunde føres i snor og samler deres efterladenskaber op. Det er god skik som hundeejer at samle efterladenskaberne op, men det er desværre ikke alle der har dette. Samt der står at hunde godt må gå løs, hvis hundeejer har "fuld kontrol" overhunde, men det er "få tal" der har det. Vi ved at hunde kan blive distraheret at legene børn og andre dyr. Derfor, for at alle kan færdes sikkert og rart i vores område vil jeg stille som forslag at vi sætter påbudskilte op, på 8 steder. Det er alle indgange til sti områderne. Parkeringspladserne 4 stk., og indgange fra skolestien 4 stk. Skiltet vil være 21x14,8 cm med et piktogram og der stå "Hund i snor og lort i pose", tilbuddet indbefatter stang og beslag men ikke opsætning. Skiltet kunne se sådanne ud. Se vedhæftet tilbud fra Buwi tryk. Skiltet kan også bestilles online på e-skilte, vi selv skal klæbe refleksfolien på pladen, de koster ca kr. inkl. moms, der fratrukket 25 % rabat ved køb over 5 skilte og fri fragt ved køb over 399 kr. Ingen opsætning. Bedste hilsner Maja Kaufmann Tøttrup Birkely 104

3 Tilbud nr: Hermed pris på følgende: påbudsskilte 210 x 148 mm Oplag: 8 stk. Format: 210 x 148 mm Sats: rentegning + 1 stk. korrektur. Farver: sort / hvid. Papir: Selvklæb vinyl + blank laminat Færdiggørelse: Hvid selvklæb vinyl, opklæbet på skiltestativ. Pris ved 8 stk. kr ,- Betaling: Netto 8 dage. Levering: AB Trykkeri Produktionstid: 7 dage fra modtaget fejlfri PDF-fil Priser er dagspriser excl. moms og miljøtillæg på 3% max. 300 kr. og faktura gebyr kr. For god ordrens skyld bemærkes at evt. fejl eller mangler i leveret materiale debiteres efter medgået tids- og materialeforbrug. Vi håber, at De vil gøre brug for af vort tilbud, og står til rådighed, hvis De har yderligeres spørgsmål til ovenstående. Oplys venligst tilbudsnummer ved henvendelse. Med venlig hilsen Buwi Grafisk ApS Rene Wibe

4 Nr. 104 ved René fremlagde og motiverede forslaget. Følgende kommentarer blev der fremført fra grundejerne. Der er set en del hundelorte på det seneste og derfor menes det, at er ét godt forslag. Birkely er ét stort optage område for hundelorte. Det motiveres samtidigt at der opsættes flere lorte skraldespande. I dag er der for få. Bestyrelsen arbejder videre med opsætning af flere lorte skraldespande. Forslaget blev vedtaget med 15 stemmer for og én stemme i mod.

5 FORSLAG FRA BESTYRELSEN VEDTÆGTSÆNDRING: Nuværende formulering af vedtægterne 21.Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2.Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisor og -suppleant skal være statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Stk. 3.Regnskabet tilstilles revisorerne inden den 1. februar og skal af disse være revideret, såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling. Forslag til ny formulering af 21, stk. 2 21, stk. 2. Revision af foreningens indtægter og udgifter i regnskabsåret foretages af den af foreningen valgte bogholder, der udarbejder regnskab, som revideres af foreningens kasserer og formand i forening. Regnskabet og regnskabets revidering godkendes efterfølgende af generalforsamlingen. Forslaget blev motiveret af bestyrelsen ved Jacob. Det handler om at få en besparelse på ca. kr som Nordkyst Revision får i dag Det arbejde kan bogholder J. Kortsen udarbejde i stedet for. Bestyrelsen har i dag konto kig, men fremadrettet skal bestyrelsen finde en løsning med en forsikring og sikkerhed for grundejerforeningens kontobeholdning. Det er i skrivende stund ved at blive etableret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og skal derefter ifølge vedtægterne tages op på en ekstraordinær generalforsamling. 5. Vedtagelse af budget Bestyrelsen ved Jacob fremlagde budgettet. Det er meget svært at forudse hvor mange penge der skal budgetteres med til snerydning. Ellers enkelt og simpelt budget. Ingen bemærkninger fra grundejerne. Forslaget blev enstemmigt vedtaget 6. Valg til bestyrelse Claudio (139), Ole (15), René (104) Dorthea (30) var på valg. Alle ville gerne modtage genvalg og blev enstemmigt genvalgt. Jan (133), Jacob (12) Christian (130), Steen (40) Henrik (131) var ikke på valg. 7. Valg af revisor / - suppleant Har tidligere været Nordkyst revision. Det blev besluttet ikke at vælge nogle pga. ovenstående vedtægtsændring. Det blev enstemmigt vedtaget ikke at vælge nogen revisor / - suppleant

6 8. Eventuelt Nøgler til skuerne og værktøj til pælene kan lånes via bestyrelsen. Fælleshus blev omtalt, men som bestyrelsen omtalte er det først og fremmest asfalt til stamvejen der spares til og nok senere penge til fliser til stisystemet. Ros til bestyrelsen fra en grundejer. Bestyrelsen takker for det og dermed blev den ordinære generalforsamling afsluttet. Nu var tiden inde til den ekstraordinær generalforsamling. Forslaget om vedtægtsændringen se venligst forslag ovenfor under indkomne forslag: Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dermed blev den ekstraordinære generalforsamling afsluttet. Der blev takket for god ro og orden.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere