MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY."

Transkript

1 Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf , Nov 07 MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY. Kierkegaards forfatterskab handler om, hvad det vil sige at være menneske. Det handler om vores livsanskuelse og menneskesyn, som er den klangbund og grundtone, vi taler ud fra. Han vil vise os, at vore livssyn vores forholdemåde er tilstede hele tiden i alt, hvad vi foretager os. Hvis ikke vi har grundforholdet til tilværelsen vores livsanskuelse med os i alt hvad vi gør, begynder vi at spalte os selv op, siger Kierkegaard. Det gælder om at få hele personligheden med sig sin fornuft, historie, etik, følelser osv. I snart 10 år har jeg arbejdet med, hvordan ledere kan bruge Kierkegaard som inspiration til at reflektere over, hvordan de kan træde i karakter som mennesker - og som ledere. Men Kierkegaards tanker er almenmenneskelige og relevant for alle personalegrupper. Det handler om at skabe rum til en fordybelse i filosofiske og eksistentielle spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvem er jeg, når jeg går på arbejde? Hvad vil det sige at være menneske? Hvad betyder noget? Hvordan løse dilemmaer mellem at være et godt menneske og en god leder. Hvorfor så hive en støvet gammel eksistentialist ned fra hylden og ud i det pulveriserende arbejdsliv? Et arbejdsliv hvor kodeordene er omstillingsparathed, innovation, fleksibilitet, handlekraft, kreativitet og netværk. Fordi en fortolkning af Kierkegaards tanker om det menneskelige kan udfordre og perspektivere tankegangen i vores tid. Med Kierkegaard kan vi komme et spadestik dybere end værktøjernes analyser og forklaringer I disse globaliseringstider er det vigtigt at vide, hvem man er, og hvad man står på. Vi skal kende os selv vores identitet som mennesker C:\Users\Kirstine Andersen\Kompashuset\artikler\Erhvervspsyk\erhvervspsykartikel3.doc

2 02 og som organisationer, men også som del af en bestemt kultur. Jo større kaos i verden omkring os jo vigtigere bliver det at have et indre kompas at styre efter. Hvorfor så ikke Deepak Chopra, Dalai Lama eller indianske svedehytter? Fordi der er en selvstændig pointe i, at Kierkegaard er én del af den kultur, som er vores. Den dannelsestradition, som vi er formet af og vokset ud af. Det er ikke kun det at kende sig selv, men det at vedkende sig selv, der er opgaven. Vi skal have vores forudsætninger med de sætninger, der går forud. At vælge sig selv Kierkegaard er i dybeste forstand en filosof, der tog alvorligt, at ikke blot det at kende, men det at vedkende sig selv er kernen i ens liv. Alle har et arbejde at gøre for at blive sig selv at træde i karakter som menneske. Mennesket er kendetegnet ved, at det kan forholde sig til sig selv, sin situation og ikke mindst til sit fremtidige liv de muligheder som det stilles overfor. Det er imidlertid et vilkår for mennesket, at det kun er født som en mulighed for at blive et sandt menneske at blive et autentisk menneske. Der er ifølge Kierkegaard et personligt arbejde, der skal gøres, for at blive den man er. Fordringen er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv at se sig selv i øjnene og tage sit liv på sig som dette bestemte menneske med sin personlige historie og individuelle talenter. Hvis du eksempelvis er blevet hørehæmmet, skal du lære at se det livsvilkår i øjnene og tage det på dig, for at kunne blive helt dig selv som det menneske du er nu med et hørehandicap, og lære at leve med det. Valget i Kierkegaards forstand er en dobbeltbevægelse: Valgets første bevægelse er at tage sin historie og sit hidtidige liv på sig. At vælge sig selv som den du nu engang er, og selv tage ansvar for, hvem du bliver.

3 03 Der er en række konkret, historisk betingede omstændigheder og begivenheder, der har været med til at gøre dig til den, du er. Det er nødvendigheden i selvet, som du må tage afsæt i. Men du er mere end det. Valgets 2. bevægelse består i at overtage sin historie - med de begivenheder og omstændigheder, der har formet dit liv. Hvad der skyldes arv, og hvad der skyldes miljø er Kierkegaard ikke så optaget af. Som menneske må du acceptere din skæbne i den forstand, at du er den, du er nu. Uanset om det skyldes arv eller miljø. Som Kierkegaards Assessor Vilhelm siger:»individet bliver sig da bevidst som dette bestemte Individ, med disse Evner, disse Tilbøjeligheder, disse Lidenskaber, paavirket af denne bestemte Omgivelse, som dette bestemte Produkt af en bestemt Omverden. Men idet han saaledes bliver sig bevidst, overtager han det Altsammen under sit Ansvar«(Kierkegaard, :bd. 3, s. 232). Valget medfører, at du besinder dig på dig selv og din situation. At du vokser sammen med dig selv overtager dig selv, som den du er. Et menneske, der træder i karakter, forholder sig til sig selv som den, han rent faktisk er, og ikke som den, han gerne ville være. Da andre ikke kan leve ens liv for én, må man selv overtage ansvaret for det. Dette vil for Kierkegaard ikke blot sige at vælge bevidst og ansvarligt mellem givne muligheder, men også at vedkende sig, at man allerede er dette bestemte menneske, man er. Kierkegaard vil hjælpe den enkelte til at finde svaret i sig selv. Som jordemoderen hjælper den fødende til selv at føde, er den sande hjælpekunst, at hjælpe den enkelte til at finde svaret i sig selv. Den, der hjælper, skal ikke først og fremmest give svar og anvisninger, men udvikle sin evne til at stille gode spørgsmål. Lade spørgsmålene gøre arbejdet. Og have dyb respekt for at hin enkelte må finde sin egen sandhed.

4 04 Fortvivlelsen Opgaven er ifølge Kierkegaard at blive mere og mere sig selv, mens det kendetegnende for den utilfredse er, at han bliver mere og mere væk fra sig selv og derved fortvivlet. Ikke over noget derude, som han ikke kan opnå, men over sig selv: At han er, som han er. Enten vil han fortvivlet ikke være sig selv, eller fortvivlet være sig selv uden at kunne det. At ville sig selv kan ikke gradbøjes. Hvis du kun delvist vil dig selv, er du svækket: De svage sider vil du ikke kendes ved, dem må hverken du eller andre se så kan du bruge livet på at fortrænge den, du er, og derved bliver du aldrig dig selv.»...han vil ikke iføre sig sit Selv, ikke i det ham givne Selv see sin Opgave, han vil ved Hjælp af at være den uendelige Form selv construere det«(kierkegaard, 1994:222)»Denne Form af Fortvivlelse er: fortvivlet ikke at ville være sig Selv, eller endnu lavere: fortvivlet ikke at ville være et Selv, eller allerlavest: fortvivlet at ville være en Anden end sig Selv, og ønske sig et nyt Selv«(Kierkegaard, 1994:208). Når du sætter dig for at lære dig selv at kende, så vågner fortvivlelsen, angsten, og det er ubehageligt. Så har du to muligheder: Du kan lade som om angsten ikke er der og tildække fortvivlelsen med det, du har lært med den sociale rolle og identitet. Eller du kan skrælle videre i lagene af spørgsmålet hvem er jeg? Så kommer spørgsmål, som handler om, at du som menneske må lære at leve med, at der er noget uendelig gådefuldt ved livet som ikke lader sig løse, men er noget du må lære at leve med uden at være tynget af det. Og det handler om, at du som menneske må erkende din begrænsning, forsone dig med dig selv og livet, som det er. Hvis du forsøger at unddrage dig din historie, dine valg tegne et lidt bedre selv så vælger du ikke sig selv men en anden. I det øjeblik du vil være en anden, visner du. Så mister du dig selv. At forholde sig til sig selv indebærer en ærlighed og redelighed, der får den enkelte til at stå ansigt til ansigt med den, han vælger sig selv. I Enten-Eller er æstetikeren og etikeren beskrevet i form af to karrikaturer, der har hver sin til yderlighed gennemførte livsanskuelse.

5 05 Kierkegaards metode er som altid den indirekte: Her kan du se to forskellige livsanskuelser levet hvilken synes du bedst om? Hvordan er du selv? Hvordan ønsker du at se dig selv? I det at forholde sig til sig selv, må han vælge sig selv (etikeren) eller stikke halen mellem benene og skjule sig for sig selv gennem forstillelse, forbrug og underholdning (æstetikeren). Disse to persontyper har truffet et valg.. I modsætning til spidsborgeren, der netop ikke har valgt selv, men søvngængeragtigt går gennem livet uden at ane, at han er styret af anonyme kræfter, fordi han ikke forholder sig til sig selv. Valget indebærer netop, at den enkelte vælger, at han vil et enteneller og ikke slapt og ureflekteret slentrer videre ud ad ligegyldighedens landevej. Fordringen til det enkelte menneske er at bringe sig i valgets position for der at vælge, hvad han vil lade sig forpligte af (Kierkegaard, :bd. 3, s. 183f). For en beskrivelse af disse forskellige eksistensmuligheder se Kierkeaard og ledelse (1999 side 49ff og 54ff). For Kierkegaard indebærer valget ikke, at du kan vælge æstetikerens livssyn med samme ret som etikerens. For æstetikerens liv foregår i ligegyldighedens verden, hvor alt er lige godt eller skidt. At vælge det livssyn vil derfor være at vælge: ikke at vælge. Etikeren, derimod, påviser at valget er: at vælge sig selv. Du skal acceptere og vælge dig selv, sådan som du er. I det øjeblik du træder i karakter som menneske og har forsonet dig med dine egne dilemmaer, og står ved at du først og fremmest er menneske, kan du tillade dig en fantastisk masse ting. Forsoningskriteriet er et dannelseskriterium. Som menneske må du leve med, at du aldrig kan vide du må tro på at det du gør nu, er det rigtige. Og så se på konsekvenserne af din handlen. Det er ikke resultatet, men det at du handler ansvarligt nu, som er det afgørende. Det afgørende er, at du tænker om dig selv som subjekt handlende i stand til at tage ansvar. Handling er ikke noget akademisk, men noget eksistentielt. Du kan kun lære det ved at gøre det. Du kan kun forstå det ved at gøre det.

6 06 Den, der tænker subjektivt, er kritisk derved, at han aldrig tager nogen viden eller mening for givet, men altid selv undersøger og forholder sig til dets mening for ham. Mennesket må acceptere at livet er gådefuldt, og acceptere at det ikke kan forstå og forklare alt. Livet er en gave og en opgave Det mærkelige ved valget er, at det egentlig ikke fører til andet, end at du bliver dig selv. Du skal ikke skabe dig selv, men overtage din person din karakter. Du skal ikke skabe dig selv for så begynder du netop at skabe dig og blive skabagtig. Opgaven er ikke at blive en anden og bedre udgave af dig selv. Bevægelsen er så at sige henimod dig selv - og netop ikke at blive væk fra dig selv. Som moderne individualister har vi travlt med at være vores eget livs arkitekter og skabe vores egen lykke. I den moderne persondyrkelse og individualisme har vi kun os selv at takke for de gode ting i livet Vi er forblændet af vores egne bedrifter og udfoldelser. Du er dit eget livs direktør, og du er hvad du selv kan skabe, præstere og udrette, messer tidsånden. Det hele skyldes kun os selv. Det Kierkegaardske perspektiv er, at det som har afgørende betydning for vores liv kommer til os udefra som en gave. De store ting i livet, kan vi ikke selv bestemme og styre de kommer til os. Livet er gådefuldt og ubegribeligt, og livet er noget vi har fået. Det er ikke noget, vi skylder os selv. Ifølge Kierkegaard er opgaven alene at tage det liv, vi har fået, og gøre det til vores eget. Livet er en gave og en opgave. Gaven er livet, som vi har fået det som kommer til os udefra. En gave er noget, man får. Det er ikke noget, jeg selv bestiller eller er herre over. Opgaven er at tage det liv, vi har fået, på os som en opgave og ikke som en byrde. Hver dag og hele tiden forholde os til livet og dets tilskikkelser med troen på, at der er en mulighed at vi kan finde en vej. Troen er på færde i alt, hvad vi foretager os, men troens væsen er, at den er skjult. Vi tror eller vi mistror vi møder livet og

7 07 medmennesket med tillid eller mistillid. Hvis ikke vi tror, så fortvivler vi over at der ingen mulighed er. Opgaven er at have sit grundforhold til tilværelsen sin livsanskuelse med sig i alt hvad man gør. Det handler om at træde ud i livet og tage et personligt ansvar. Som moderne mennesker huer det os ikke, at der er kræfter, som er større end os som mennesker. Vi er vant til at ligge i overhalingsbanen, at vi kan styre alting selv, og at vi selv kan skabe vores lykke og fremgang. Vi kan lave planer over meget, og har stor indflydelse på meget i vores liv. Men hvis vi vil være Herre i eget liv, så alting kun skyldes os selv, så er det en tung byrde at bære, når sygdom og ulykke rammer. Når karrieren kører af sporet, for dem som ikke magter den selvudvikling og selvrealisering, som fører hen til det gode liv. Livet går ikke ud på en kredsen om sig selv og sin egen personlige udviklingsproces, og hvordan man kan omprogrammere sig selv til at blive en bedre model. Heroverfor vil Kierkegaard sige: Du er skabt som menneske og skal ikke præstere noget som helst for at være god nok. Opgaven er at stå ved sig selv at se sig selv i øjnene, som den du nu engang er, og tage ansvar for det. Kierkegaard vil vise os, at vi både må acceptere, at der er ting i verden, som står uden for vores magt at ændre, men også at vi altid har et valg. Fordringen til den enkelte er forholdemåden. Det er ikke den ydre verden og dens tilskikkelser, men måden vi forholder os til den på, der er det egentlige i livet. Det gælder om at få øje på, hvad vi selv kan gøre trods alle umuligheder og nødvendigheder. Det gælder om at finde troen på, at der er en vej videre. Denne given sig hen til noget, som står over det menneskelige herredømme, er en provokation for den rationelle tænkning, som er så fremherskende i vores tid. Vores kultur har fået svært ved at rumme, at vi bliver gamle og syge, at død, ulykke og uretfærdighed rammer os. Vi forlanger lykkegaranti, og bliver fornærmede, når vi skal acceptere tilværelsens grundvilkår. Vi

8 08 har fået svært ved at forlige os med ondskab, lidelse og uretfærdighed, og begynder meget hurtigt at lede efter syndebukke. Men hvis dette bliver en grundindstilling til tilværelsen, så ender vi med at blive fornærmede på livet selv. Livets nødvendighed og mulighed Kierkegaard er i sit forfatterskab optaget af at hjælpe det enkelte menneske til at tage livet på sig, sådan som det nu engang er. Livet består af nødvendighed og mulighed, som vi hele tiden må sammenstille. Nødvendighed er det, jeg ikke kan lave om på. Mulighed er måden, jeg forholder mig til livets nødvendigheder på. Det er ikke den ydre verden, men vores forholdemåde Kierkegaard er optaget af. Fortvivlelse er der, hvor der ingen mulighed er. Kierkegaard vil vise os, at vi både må acceptere, at der er ting i verden, som står uden for vores magt, men også at vi altid har et valg. Det giver en menneskelig værdighed, som vi skal holde os selv fast på. Mennesket er en syntese af nødvendighed og mulighed, og livet forfejles, hvis vi lægger tyngdepunktet i nødvendighederne. Derved lægger vi ansvaret fra os over på omstændighederne, og vil ikke forbinde os med det faktisk givne i os selv og vores verden. Men livet forfejles også, hvis vi lægger tyngdepunktet i mulighederne, og ikke vil anerkende, at livet har nødvendigheder og realiteter, som vi ikke selv er herre over. Hvis vi kun vil leve ud fra trangen til at virkeliggøre os selv, uden at forbinde os med det faktisk givne i os selv og vores verden, så forspilder vi vores liv, realiserer det ikke. Vi kan kun leve ved at realisere én mulighed, og derved for altid afskære os fra de andre mulige måder at handle på, som forelå i netop denne situation. Mennesket skal hele tiden sætte sin nødvendighed og mulighed sammen. Se muligheden i den nødvendighed, der foreligger. Det er ikke en logisk, rationel operation det er et valg. Det skal sættes sammen i en dialektisk proces. Det skal handles sammen. For spidsborgeren er der kun nødvendighed han er som fatalist fast bundet i nødvendigheden. Han afsøger, hvad der er opportunt, beregner sandsynligheden, og gør hvad man forventer af ham.

9 09 Kierkegaard vil vise os, at vores forholdemåde er til stede hele tiden i alt, hvad vi foretager os. Vores livssyn og menneskesyn er en måde at være i verden på at møde livet på. Det er på den ene side en hård opgave, som nemt kan blive en ny dårlig samvittighed over noget, vi ikke kan leve op til. Men hans ærinde er ikke at lægge endnu en byrde på vores skuldre. Hans ærinde er at fastholde det enkelte menneskes ansvar og værdighed. Vi skal se os selv som skabende mennesker frem for som livsrevisorer, der nidkært holder regnskab med tilværelsens kredit og debet. Vi skal bruge kræfterne på at få det bedste frem i os selv og hinanden, og ikke på at beklage, bebrejde og være fornærmede på livet selv. Case: At træde i karakter som iværksætter For et par år siden arbejdede jeg med en gruppe vidensiværksættere akademikere og kunstnere, som ønskede at blive iværksættere. De var på et omfattende iværksætterprogram, hvor jeg stod for et forløb, vi kaldte: At træde i karakter som iværksætter. Hvis du skal træde i karakter i rollen som iværksætter, skal det være en identitet, du har fat i indefra som dette bestemte menneske, du er. Hvor du grundlæggende anerkender, den du er, og den situation du står i. Akademikernes viden og faglige stolthed var snævert knyttet til at være akademiker, og det var en stor udfordring og omstilling for de fleste at skulle gå fra en traditionel akademikeridentitet til at være iværksætter. Deltagerne beskrev nogle interessante mentalitetsforskelle mellem det at være akademiker og iværksætter således: Hvor akademikeren skal analysere og skabe overblik skal iværksætteren handle. Hvor akademisk analyse er kendetegnet ved at kritisere og pille ting fra hinanden, så skal iværksætteren bygge op og være skabende. Hvor du som akademiker var specialist på et snævert felt, skal du som iværksætter gå ind i langt bredere kompetencer. I udgangspunktet havde nogle af deltagerne en forestilling om, at de blev nødt til at lave om på sig selv, når de skulle være iværksættere. At de skulle opgive deres gamle jeg - deres faglige stolthed og

10 10 menneskelige værdier ja, at der nærmest var tale om en form for prostitution. Du kan lære mange udmærkede værktøjer i, hvordan du laver en forretningsplan, laver markedsundersøgelser, salg og præsentation Du kan lave fremtidsscenarier og drømmebilleder om, hvad du drømmer om at skabe.. Men hvis du skal træde i karakter som iværksætter, må du kende sig selv, vide hvad du står for og hvor du vil hen. Først derefter kan værktøjerne begynde at gøre nytte. Det særlige ved disse iværksættere, er, at de i sjælden grad har mulighed for at skabe et arbejdsliv, så det passer til dig som menneske. Du har muligheden for at skabe rammen selv, frem for at andre har defineret en rolle/en kasse i et system, som du skal passe ind i. Uanset hvor meget frirum du har i en stilling som leder eller medarbejder, så er der altid nogen rammer, der er givne. Som iværksætter kan du få jobbet til at forme sig efter mennesket hvad vil du selv? De levede erfaringer Vores identitet og handlinger hænger meget tæt sammen, og vi kan ikke træde ind i handlinger, der ikke stemmer overens med vore værdier og historier om os selv. Identitet handler om, hvordan du ser dig selv. Og vi møder verden med vores historier om os selv. Vidensiværksætterne skal komme videre ved at bringe med bygge ovenpå de værdier og erfaringer, de har med sig fra det liv, de har levet. De fik tid til at fortælle de personlige historier og erfaringer, og uddrage essensen af dem. Hvad er min historie? Hvad er betydningsfuldt for mig? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? På forløbet fik de tid til fordybelse og refleksion. Og der blev lagt op til at tale personligt frem for at lægge op til at tale i generelle vendinger og analysere. Ud fra konkrete episoder og eksempler uddrages de kvaliteter og faktorer, som har betydning for den enkelte. Vi kan stille spørgsmål, som inviterer folk til at reflektere omkring specifikke begivenheder i deres liv, for at finde ud af, hvad disse begivenheder siger om deres identitet.

11 11 Mennesker forstår sit liv via historier. Vores erfaringer og handlinger tolkes altid ind i en historie. Begivenheder står aldrig alene begivenheder tillægges en bestemt betydning og føjes ind i en kontekst og en mening. Eksempler på spørgsmål Fortæl om engang du satte noget i værk, som du er stolt af. Hvad var din intention med at gøre det? Hvad siger det om dig, at du gjorde det? Hvad er vigtigt for dig, siden du gjorde det? Hvad er dette et skridt i retning af? Hvordan hænger det sammen med dit liv i øvrigt? Én af deltagerne udtrykte sit udbytte således: Mange siger, at man skal starte med at lave en markedsundersøgelse for at finde ud af, hvor behovene er. For mig var det vigtigere at starte med at finde retningen på mit eget indre kompas. Ikke for at være urealistisk og tage hovedet under armen, men fordi udgangspunktet er nødt til at være det indre kompas. I mange år som akademisk medarbejder gjorde jeg præcis det modsatte tilpassede mig nogle kasser, som jeg ikke følte mig hjemme i. Hvor det ikke var hele mig, der kunne bruges, og hvor jeg ikke kunne gøre det på min måde. Og så var jeg lige ved som iværksætter at lave en ny kasse, som jeg ikke følte mig rigtig hjemme i. For mig var det vigtigt at få øje på det, som jeg har lavet tidligere og få det med i det, jeg gerne vil fremover. Hvad var det i min fortid, som kunne bruges? At anerkende den jeg var, og det jeg havde med. For eksempel at jeg jo i høj grad i mit tidligere job var den, der redigerede andres tekster. Finde en måde hvor jeg kunne udnytte, at jeg er god til at formidle og kommunikere. Uanset om jeg havde eksamenspapir på det eller ej.

12 12 Når jeg koblede tingene sammen livserfaringer, personlige kompetencer og de professionelle kvalifikationer - fik jeg nogle ender til at nå sammen. Til det føjede jeg at tage mine drømme ind som ledestjerner. Så kunne jeg få det hele med ind, så jeg ikke skulle spalte mig selv op. Da jeg fik fat det rigtige sted, var det som om, det hele gav sig selv. Ved at gøre deltagerne mere interesserede i deres eget liv - opmærksomme på det særlige ved deres eget liv kan de få øje på de røde tråde og strikke det sammen på en ny måde. Koble de proffessionelle og personlige historier sammen i nye fortællinger om sig selv. Hvor de får øje på nye erfaringer, evner og værdier i sig selv. Litteratur Søren Kierkegaard: Samlede værker Søren Kierkegaard: Sygdommen til døden Kirstine Andersen: Kierkegaard og ledelse. 2004

MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD

MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kirstine Andersen MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD 24 CITATER FRA KIERKEGAARD OG LEDELSE 1. Ledelse

Læs mere

Kierkegaard og ledelse

Kierkegaard og ledelse Kierkegaard og ledelse Cand phil Kirstine Andersen Forfatter, foredragsholder og konsulent, ka@kompashuset.dk, 45839283 Forløb 17.30 20.30 - At træde i karakter som menneske - At træde i karakter som leder

Læs mere

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Selvet som fokus i coaching set ud fra Søren Kierkegaard

Selvet som fokus i coaching set ud fra Søren Kierkegaard Selvet som fokus i coaching set ud fra Søren Kierkegaard Susanne Ploug Sørensen www.g-o-d.dk sps@g-o-d.dk Hvad vil jeg fortælle? Hvordan (mis)bruger jeg Kierkegaard i coaching - Først om selvet og så om

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Forslag til spørgeark:

Forslag til spørgeark: Forslag til spørgeark: Tekst 1 : FAIDON linieangivelse 1. Hvad er dialogens situation? 2. Hvad er det for en holdning til døden, Sokrates vil forsvare? 3. Mener han, det går alle mennesker ens efter døden?

Læs mere

DRIVKRAFTEN ER RELATIONEN TIL ET ANDET MENNESKE

DRIVKRAFTEN ER RELATIONEN TIL ET ANDET MENNESKE Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DRIVKRAFTEN ER RELATIONEN TIL ET ANDET MENNESKE Forfatterens efterskrift til bogen Drivkraft. 7 fortællinger

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself * Oplever du, at det nogen gange kan være svært at mærke, hvad du virkelig har lyst til? * Har du en velfungerende forretning, men

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching

Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Den skønne tænkning & Art-Spirit-Coaching Vi har som mennesker ikke kun mulighed for at gøre logiske erkendelser, men kan også gøre den anden form for erkendelse, som Baumgarten gav navnet sensitiv erkendelse.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Filosofi med børn -og Kierkegaard

Filosofi med børn -og Kierkegaard Filosofi med børn -og Kierkegaard FST, København 28. august 2013 Ved Dorete Kallesøe Lektor ved VIAUC og Husfilosof på MC Holms Skole Dagsorden 1. Filosofisk samtale i praxis (Frihed og Kierkegaard) 2.

Læs mere

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 V/ Betina Inauen, Mindtools Første indlæg: Om modgang og det frie valg Fasten er den periode, hvor vi i kirken får fortalt om Jesu vandring i ørkenen,

Læs mere

nævnes den klage, som salmedigteren Asaf har sat ord på. 1 Han konstaterede, at»til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent«. Til ingen nytte.

nævnes den klage, som salmedigteren Asaf har sat ord på. 1 Han konstaterede, at»til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent«. Til ingen nytte. 1 Hva er meningen? Det er ikke gratis at være menneske. Især ikke, hvis man er et levende menneske. For det vil kunne mærkes, at man lever. Blandt andet kommer det en gang imellem til at gøre ondt. Det

Læs mere

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Pia Søltoft Ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi og Søren Kierkegaard Studier ved Afdeling for Systematisk Teologi Dias 1 "I Forhold til al Lidenskab gjelder det

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Ledelse i processer LU kursusdag d. 28.2.2013

Ledelse i processer LU kursusdag d. 28.2.2013 Ledelse i processer LU kursusdag d. 28.2.2013 Sløjfemodellen og kvalificeret selvbestemmelse gradbøjet til praksis Kvalificeret selvbestemmelse som et praksisanvendeligt ledelsesredskab Erfaringer fra

Læs mere

At gå i behandling og gå fra den igen

At gå i behandling og gå fra den igen STOF nr. 20, 2012 At gå i behandling og gå fra den igen - Jeg har ofte undret mig over, hvorfor misbrugere, som har behandlersystemet i ryggen, alligevel ikke formår at bryde ud af deres stofmisbrugende

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

En vej til at reagere proaktivt

En vej til at reagere proaktivt En vej til at reagere proaktivt Vi er født proaktive, men gennem vores opvækst, præges vi og der er en risiko for at vi bliver reaktive gennem årene. At være proaktiv betyder mere end at være aktiv og

Læs mere

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift?

Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Oplæg til forældreaften God stil et paradigmeskift? Arbejdet med Mobning og trivsel på Sabro-Korsvejskolen Et paradigmeskift? Mandag d. 26. september 2011 God stil som værdi og som metode Det sidste år

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Tekster: 2 Mos 32,7-10.30-32, Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Salmer: Lem kl 10.30 330 Du som ud af intet skabte (mel. Peter Møller) 166.1-3 Så skal dog Satans rige (mel. Guds godhed vil) 166.4-7 52 Du Herre Krist

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af.

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af. Tekster: Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Rødding 9.00 281 Nu nærmer sig (mel. Vor Herres Jesu mindefest) 292 Kærligheds og sandheds ånd 319 Vidunderligst 302 Gud Helligånd, o kom! (mel. Aug. Winding)

Læs mere

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Forældreinddragelse. - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Forældreinddragelse - Forældre som medspillere i inklusionsindsatsen En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor have fokus på forældresamarbejdet?...3 Relationen

Læs mere

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016

Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene i verden i dag v. ReFokussamlingen - Odense 9. januar 2016 Side 1 Tanker ud fra Henri J. M. Nouwens bog: Den sårede læge At tjene Medfølelse som åndelig disciplin! Jeg indleder denne 2. sektion med lidt fra epilogen fra David Benners bog: At vandre sammen - og

Læs mere

Forestil dig fremtiden: Tænk proaktivt

Forestil dig fremtiden: Tænk proaktivt 5 Ledelsesdimension 2: Personligt lederskab Min ledervision Forestil dig fremtiden: Tænk proaktivt Vi er mange, der kan tale i timevis om vores historie og vore tidligere erfaringer. Når det derimod forventes,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Dr.phil. Dorthe Jørgensen Skønhed i skolen Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være en god skole. Dette udtryk stammer

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

DRØMMEREJSEN. Mad med hjertet - til dig - STYRKER I KØKKENERNE PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT

DRØMMEREJSEN. Mad med hjertet - til dig - STYRKER I KØKKENERNE PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT DRØMMEREJSEN Mad med hjertet - til dig - STYRKER I KØKKENERNE PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT Drømmerejsen Der er forudsætninger, der skal være opfyldt, før vi kan rejse. Der skal være en perron, der skal køre et

Læs mere

Hvordan finder jeg ud af, hvilke kropstemaer jeg skal arbejde med for at skabe samværdighed for både mig og den anden? Udsagn Point Sent i fasen

Hvordan finder jeg ud af, hvilke kropstemaer jeg skal arbejde med for at skabe samværdighed for både mig og den anden? Udsagn Point Sent i fasen Hvordan finder jeg ud af, hvilke kropstemaer jeg skal arbejde med for at skabe samværdighed for både mig og den anden? Sådan gør du: Skriv point ud for hvert udsagn. 0 point slet ikke sandt, slet ikke

Læs mere

KIERKEGAARD OG LEDELSE INDLEDNING. Mindre management, mere Kierkegaard

KIERKEGAARD OG LEDELSE INDLEDNING. Mindre management, mere Kierkegaard Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk KIERKEGAARD OG LEDELSE INDLEDNING Af Kirstine Andersen Mindre management, mere Kierkegaard At lede

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af Sognepræst Henning Wehner. 78 Lucia - 276 / 136,104,121 80 3.s.i advent 14.december 2014 Dom kl.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af Sognepræst Henning Wehner. 78 Lucia - 276 / 136,104,121 80 3.s.i advent 14.december 2014 Dom kl. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af Sognepræst Henning Wehner 78 Lucia - 276 / 136,104,121 80 3.s.i advent 14.december 2014 Dom kl.10 Matt 11,2-10 Temaet for gudstjenesten her på 3.søndag i advent er

Læs mere

Virkeligheden er klog?...

Virkeligheden er klog?... Virkeligheden er klog af Thomas Rosenstand Forord af Soulaima Gourani... 11 Mit eget forord... 12 Virkeligheden er klog?... 13 Nysgerrighed skabte mit livssyn... 13 Veninde Thomas... 14 Jeg har altid ret...

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE SKØNNE DU! Tak for din interesse til mig og kurset 'Det bare mad' vejen til større frihed og indre madro. En ting er at læse Sofias,

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

73669 E24-5 11/01/02 10:08 Side 1 24 Udbrændt i jobbet?

73669 E24-5 11/01/02 10:08 Side 1 24 Udbrændt i jobbet? Udbrændt i jobbet? 24 Hvordan kan det være, at et job eller en beskæftigelse, man har interesseret sig brændende for for år tilbage, kan ende med at være en pestilens? En fuldstændig uinteressant pligt,

Læs mere

Prædiken 2. søndag efter påske

Prædiken 2. søndag efter påske Prædiken 2. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 662: Hvad kan os komme til for nød Salme mellem læsningerne: DDS 51: Jeg er i Herrens hænder Salme før prædikenen: DDS 233: Jesus lever, graven

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris. Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.dk Ansvar Stærkt foruroligende Fællesskab Mellem egoisme og offer

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den.

I vores lykke-fikserede verden, er det så nemt som fod i hose at få dagens fortælling om Jesus galt i halsen og brække troens ben på den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 21. februar 2016 Kirkedag: 2.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 402 * 388,1-4 * 299 * 643 * 388,5 * 609,4-5 LL: 402 * 388 * 643 * 609,4-5 I vores

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 08.00 Velkomst - Tjek ind: Præsentation af underviser og deltagere - Erfaringer med Hjernen & Hjertet indtil nu... Kl. 08.20 Oplæg v/ Inge

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere