MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY."

Transkript

1 Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf , Nov 07 MED SØREN KIERKEGAARD PÅ ARBEJDE ET ESSAY. Kierkegaards forfatterskab handler om, hvad det vil sige at være menneske. Det handler om vores livsanskuelse og menneskesyn, som er den klangbund og grundtone, vi taler ud fra. Han vil vise os, at vore livssyn vores forholdemåde er tilstede hele tiden i alt, hvad vi foretager os. Hvis ikke vi har grundforholdet til tilværelsen vores livsanskuelse med os i alt hvad vi gør, begynder vi at spalte os selv op, siger Kierkegaard. Det gælder om at få hele personligheden med sig sin fornuft, historie, etik, følelser osv. I snart 10 år har jeg arbejdet med, hvordan ledere kan bruge Kierkegaard som inspiration til at reflektere over, hvordan de kan træde i karakter som mennesker - og som ledere. Men Kierkegaards tanker er almenmenneskelige og relevant for alle personalegrupper. Det handler om at skabe rum til en fordybelse i filosofiske og eksistentielle spørgsmål som: Hvem er jeg? Hvem er jeg, når jeg går på arbejde? Hvad vil det sige at være menneske? Hvad betyder noget? Hvordan løse dilemmaer mellem at være et godt menneske og en god leder. Hvorfor så hive en støvet gammel eksistentialist ned fra hylden og ud i det pulveriserende arbejdsliv? Et arbejdsliv hvor kodeordene er omstillingsparathed, innovation, fleksibilitet, handlekraft, kreativitet og netværk. Fordi en fortolkning af Kierkegaards tanker om det menneskelige kan udfordre og perspektivere tankegangen i vores tid. Med Kierkegaard kan vi komme et spadestik dybere end værktøjernes analyser og forklaringer I disse globaliseringstider er det vigtigt at vide, hvem man er, og hvad man står på. Vi skal kende os selv vores identitet som mennesker C:\Users\Kirstine Andersen\Kompashuset\artikler\Erhvervspsyk\erhvervspsykartikel3.doc

2 02 og som organisationer, men også som del af en bestemt kultur. Jo større kaos i verden omkring os jo vigtigere bliver det at have et indre kompas at styre efter. Hvorfor så ikke Deepak Chopra, Dalai Lama eller indianske svedehytter? Fordi der er en selvstændig pointe i, at Kierkegaard er én del af den kultur, som er vores. Den dannelsestradition, som vi er formet af og vokset ud af. Det er ikke kun det at kende sig selv, men det at vedkende sig selv, der er opgaven. Vi skal have vores forudsætninger med de sætninger, der går forud. At vælge sig selv Kierkegaard er i dybeste forstand en filosof, der tog alvorligt, at ikke blot det at kende, men det at vedkende sig selv er kernen i ens liv. Alle har et arbejde at gøre for at blive sig selv at træde i karakter som menneske. Mennesket er kendetegnet ved, at det kan forholde sig til sig selv, sin situation og ikke mindst til sit fremtidige liv de muligheder som det stilles overfor. Det er imidlertid et vilkår for mennesket, at det kun er født som en mulighed for at blive et sandt menneske at blive et autentisk menneske. Der er ifølge Kierkegaard et personligt arbejde, der skal gøres, for at blive den man er. Fordringen er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv at se sig selv i øjnene og tage sit liv på sig som dette bestemte menneske med sin personlige historie og individuelle talenter. Hvis du eksempelvis er blevet hørehæmmet, skal du lære at se det livsvilkår i øjnene og tage det på dig, for at kunne blive helt dig selv som det menneske du er nu med et hørehandicap, og lære at leve med det. Valget i Kierkegaards forstand er en dobbeltbevægelse: Valgets første bevægelse er at tage sin historie og sit hidtidige liv på sig. At vælge sig selv som den du nu engang er, og selv tage ansvar for, hvem du bliver.

3 03 Der er en række konkret, historisk betingede omstændigheder og begivenheder, der har været med til at gøre dig til den, du er. Det er nødvendigheden i selvet, som du må tage afsæt i. Men du er mere end det. Valgets 2. bevægelse består i at overtage sin historie - med de begivenheder og omstændigheder, der har formet dit liv. Hvad der skyldes arv, og hvad der skyldes miljø er Kierkegaard ikke så optaget af. Som menneske må du acceptere din skæbne i den forstand, at du er den, du er nu. Uanset om det skyldes arv eller miljø. Som Kierkegaards Assessor Vilhelm siger:»individet bliver sig da bevidst som dette bestemte Individ, med disse Evner, disse Tilbøjeligheder, disse Lidenskaber, paavirket af denne bestemte Omgivelse, som dette bestemte Produkt af en bestemt Omverden. Men idet han saaledes bliver sig bevidst, overtager han det Altsammen under sit Ansvar«(Kierkegaard, :bd. 3, s. 232). Valget medfører, at du besinder dig på dig selv og din situation. At du vokser sammen med dig selv overtager dig selv, som den du er. Et menneske, der træder i karakter, forholder sig til sig selv som den, han rent faktisk er, og ikke som den, han gerne ville være. Da andre ikke kan leve ens liv for én, må man selv overtage ansvaret for det. Dette vil for Kierkegaard ikke blot sige at vælge bevidst og ansvarligt mellem givne muligheder, men også at vedkende sig, at man allerede er dette bestemte menneske, man er. Kierkegaard vil hjælpe den enkelte til at finde svaret i sig selv. Som jordemoderen hjælper den fødende til selv at føde, er den sande hjælpekunst, at hjælpe den enkelte til at finde svaret i sig selv. Den, der hjælper, skal ikke først og fremmest give svar og anvisninger, men udvikle sin evne til at stille gode spørgsmål. Lade spørgsmålene gøre arbejdet. Og have dyb respekt for at hin enkelte må finde sin egen sandhed.

4 04 Fortvivlelsen Opgaven er ifølge Kierkegaard at blive mere og mere sig selv, mens det kendetegnende for den utilfredse er, at han bliver mere og mere væk fra sig selv og derved fortvivlet. Ikke over noget derude, som han ikke kan opnå, men over sig selv: At han er, som han er. Enten vil han fortvivlet ikke være sig selv, eller fortvivlet være sig selv uden at kunne det. At ville sig selv kan ikke gradbøjes. Hvis du kun delvist vil dig selv, er du svækket: De svage sider vil du ikke kendes ved, dem må hverken du eller andre se så kan du bruge livet på at fortrænge den, du er, og derved bliver du aldrig dig selv.»...han vil ikke iføre sig sit Selv, ikke i det ham givne Selv see sin Opgave, han vil ved Hjælp af at være den uendelige Form selv construere det«(kierkegaard, 1994:222)»Denne Form af Fortvivlelse er: fortvivlet ikke at ville være sig Selv, eller endnu lavere: fortvivlet ikke at ville være et Selv, eller allerlavest: fortvivlet at ville være en Anden end sig Selv, og ønske sig et nyt Selv«(Kierkegaard, 1994:208). Når du sætter dig for at lære dig selv at kende, så vågner fortvivlelsen, angsten, og det er ubehageligt. Så har du to muligheder: Du kan lade som om angsten ikke er der og tildække fortvivlelsen med det, du har lært med den sociale rolle og identitet. Eller du kan skrælle videre i lagene af spørgsmålet hvem er jeg? Så kommer spørgsmål, som handler om, at du som menneske må lære at leve med, at der er noget uendelig gådefuldt ved livet som ikke lader sig løse, men er noget du må lære at leve med uden at være tynget af det. Og det handler om, at du som menneske må erkende din begrænsning, forsone dig med dig selv og livet, som det er. Hvis du forsøger at unddrage dig din historie, dine valg tegne et lidt bedre selv så vælger du ikke sig selv men en anden. I det øjeblik du vil være en anden, visner du. Så mister du dig selv. At forholde sig til sig selv indebærer en ærlighed og redelighed, der får den enkelte til at stå ansigt til ansigt med den, han vælger sig selv. I Enten-Eller er æstetikeren og etikeren beskrevet i form af to karrikaturer, der har hver sin til yderlighed gennemførte livsanskuelse.

5 05 Kierkegaards metode er som altid den indirekte: Her kan du se to forskellige livsanskuelser levet hvilken synes du bedst om? Hvordan er du selv? Hvordan ønsker du at se dig selv? I det at forholde sig til sig selv, må han vælge sig selv (etikeren) eller stikke halen mellem benene og skjule sig for sig selv gennem forstillelse, forbrug og underholdning (æstetikeren). Disse to persontyper har truffet et valg.. I modsætning til spidsborgeren, der netop ikke har valgt selv, men søvngængeragtigt går gennem livet uden at ane, at han er styret af anonyme kræfter, fordi han ikke forholder sig til sig selv. Valget indebærer netop, at den enkelte vælger, at han vil et enteneller og ikke slapt og ureflekteret slentrer videre ud ad ligegyldighedens landevej. Fordringen til det enkelte menneske er at bringe sig i valgets position for der at vælge, hvad han vil lade sig forpligte af (Kierkegaard, :bd. 3, s. 183f). For en beskrivelse af disse forskellige eksistensmuligheder se Kierkeaard og ledelse (1999 side 49ff og 54ff). For Kierkegaard indebærer valget ikke, at du kan vælge æstetikerens livssyn med samme ret som etikerens. For æstetikerens liv foregår i ligegyldighedens verden, hvor alt er lige godt eller skidt. At vælge det livssyn vil derfor være at vælge: ikke at vælge. Etikeren, derimod, påviser at valget er: at vælge sig selv. Du skal acceptere og vælge dig selv, sådan som du er. I det øjeblik du træder i karakter som menneske og har forsonet dig med dine egne dilemmaer, og står ved at du først og fremmest er menneske, kan du tillade dig en fantastisk masse ting. Forsoningskriteriet er et dannelseskriterium. Som menneske må du leve med, at du aldrig kan vide du må tro på at det du gør nu, er det rigtige. Og så se på konsekvenserne af din handlen. Det er ikke resultatet, men det at du handler ansvarligt nu, som er det afgørende. Det afgørende er, at du tænker om dig selv som subjekt handlende i stand til at tage ansvar. Handling er ikke noget akademisk, men noget eksistentielt. Du kan kun lære det ved at gøre det. Du kan kun forstå det ved at gøre det.

6 06 Den, der tænker subjektivt, er kritisk derved, at han aldrig tager nogen viden eller mening for givet, men altid selv undersøger og forholder sig til dets mening for ham. Mennesket må acceptere at livet er gådefuldt, og acceptere at det ikke kan forstå og forklare alt. Livet er en gave og en opgave Det mærkelige ved valget er, at det egentlig ikke fører til andet, end at du bliver dig selv. Du skal ikke skabe dig selv, men overtage din person din karakter. Du skal ikke skabe dig selv for så begynder du netop at skabe dig og blive skabagtig. Opgaven er ikke at blive en anden og bedre udgave af dig selv. Bevægelsen er så at sige henimod dig selv - og netop ikke at blive væk fra dig selv. Som moderne individualister har vi travlt med at være vores eget livs arkitekter og skabe vores egen lykke. I den moderne persondyrkelse og individualisme har vi kun os selv at takke for de gode ting i livet Vi er forblændet af vores egne bedrifter og udfoldelser. Du er dit eget livs direktør, og du er hvad du selv kan skabe, præstere og udrette, messer tidsånden. Det hele skyldes kun os selv. Det Kierkegaardske perspektiv er, at det som har afgørende betydning for vores liv kommer til os udefra som en gave. De store ting i livet, kan vi ikke selv bestemme og styre de kommer til os. Livet er gådefuldt og ubegribeligt, og livet er noget vi har fået. Det er ikke noget, vi skylder os selv. Ifølge Kierkegaard er opgaven alene at tage det liv, vi har fået, og gøre det til vores eget. Livet er en gave og en opgave. Gaven er livet, som vi har fået det som kommer til os udefra. En gave er noget, man får. Det er ikke noget, jeg selv bestiller eller er herre over. Opgaven er at tage det liv, vi har fået, på os som en opgave og ikke som en byrde. Hver dag og hele tiden forholde os til livet og dets tilskikkelser med troen på, at der er en mulighed at vi kan finde en vej. Troen er på færde i alt, hvad vi foretager os, men troens væsen er, at den er skjult. Vi tror eller vi mistror vi møder livet og

7 07 medmennesket med tillid eller mistillid. Hvis ikke vi tror, så fortvivler vi over at der ingen mulighed er. Opgaven er at have sit grundforhold til tilværelsen sin livsanskuelse med sig i alt hvad man gør. Det handler om at træde ud i livet og tage et personligt ansvar. Som moderne mennesker huer det os ikke, at der er kræfter, som er større end os som mennesker. Vi er vant til at ligge i overhalingsbanen, at vi kan styre alting selv, og at vi selv kan skabe vores lykke og fremgang. Vi kan lave planer over meget, og har stor indflydelse på meget i vores liv. Men hvis vi vil være Herre i eget liv, så alting kun skyldes os selv, så er det en tung byrde at bære, når sygdom og ulykke rammer. Når karrieren kører af sporet, for dem som ikke magter den selvudvikling og selvrealisering, som fører hen til det gode liv. Livet går ikke ud på en kredsen om sig selv og sin egen personlige udviklingsproces, og hvordan man kan omprogrammere sig selv til at blive en bedre model. Heroverfor vil Kierkegaard sige: Du er skabt som menneske og skal ikke præstere noget som helst for at være god nok. Opgaven er at stå ved sig selv at se sig selv i øjnene, som den du nu engang er, og tage ansvar for det. Kierkegaard vil vise os, at vi både må acceptere, at der er ting i verden, som står uden for vores magt at ændre, men også at vi altid har et valg. Fordringen til den enkelte er forholdemåden. Det er ikke den ydre verden og dens tilskikkelser, men måden vi forholder os til den på, der er det egentlige i livet. Det gælder om at få øje på, hvad vi selv kan gøre trods alle umuligheder og nødvendigheder. Det gælder om at finde troen på, at der er en vej videre. Denne given sig hen til noget, som står over det menneskelige herredømme, er en provokation for den rationelle tænkning, som er så fremherskende i vores tid. Vores kultur har fået svært ved at rumme, at vi bliver gamle og syge, at død, ulykke og uretfærdighed rammer os. Vi forlanger lykkegaranti, og bliver fornærmede, når vi skal acceptere tilværelsens grundvilkår. Vi

8 08 har fået svært ved at forlige os med ondskab, lidelse og uretfærdighed, og begynder meget hurtigt at lede efter syndebukke. Men hvis dette bliver en grundindstilling til tilværelsen, så ender vi med at blive fornærmede på livet selv. Livets nødvendighed og mulighed Kierkegaard er i sit forfatterskab optaget af at hjælpe det enkelte menneske til at tage livet på sig, sådan som det nu engang er. Livet består af nødvendighed og mulighed, som vi hele tiden må sammenstille. Nødvendighed er det, jeg ikke kan lave om på. Mulighed er måden, jeg forholder mig til livets nødvendigheder på. Det er ikke den ydre verden, men vores forholdemåde Kierkegaard er optaget af. Fortvivlelse er der, hvor der ingen mulighed er. Kierkegaard vil vise os, at vi både må acceptere, at der er ting i verden, som står uden for vores magt, men også at vi altid har et valg. Det giver en menneskelig værdighed, som vi skal holde os selv fast på. Mennesket er en syntese af nødvendighed og mulighed, og livet forfejles, hvis vi lægger tyngdepunktet i nødvendighederne. Derved lægger vi ansvaret fra os over på omstændighederne, og vil ikke forbinde os med det faktisk givne i os selv og vores verden. Men livet forfejles også, hvis vi lægger tyngdepunktet i mulighederne, og ikke vil anerkende, at livet har nødvendigheder og realiteter, som vi ikke selv er herre over. Hvis vi kun vil leve ud fra trangen til at virkeliggøre os selv, uden at forbinde os med det faktisk givne i os selv og vores verden, så forspilder vi vores liv, realiserer det ikke. Vi kan kun leve ved at realisere én mulighed, og derved for altid afskære os fra de andre mulige måder at handle på, som forelå i netop denne situation. Mennesket skal hele tiden sætte sin nødvendighed og mulighed sammen. Se muligheden i den nødvendighed, der foreligger. Det er ikke en logisk, rationel operation det er et valg. Det skal sættes sammen i en dialektisk proces. Det skal handles sammen. For spidsborgeren er der kun nødvendighed han er som fatalist fast bundet i nødvendigheden. Han afsøger, hvad der er opportunt, beregner sandsynligheden, og gør hvad man forventer af ham.

9 09 Kierkegaard vil vise os, at vores forholdemåde er til stede hele tiden i alt, hvad vi foretager os. Vores livssyn og menneskesyn er en måde at være i verden på at møde livet på. Det er på den ene side en hård opgave, som nemt kan blive en ny dårlig samvittighed over noget, vi ikke kan leve op til. Men hans ærinde er ikke at lægge endnu en byrde på vores skuldre. Hans ærinde er at fastholde det enkelte menneskes ansvar og værdighed. Vi skal se os selv som skabende mennesker frem for som livsrevisorer, der nidkært holder regnskab med tilværelsens kredit og debet. Vi skal bruge kræfterne på at få det bedste frem i os selv og hinanden, og ikke på at beklage, bebrejde og være fornærmede på livet selv. Case: At træde i karakter som iværksætter For et par år siden arbejdede jeg med en gruppe vidensiværksættere akademikere og kunstnere, som ønskede at blive iværksættere. De var på et omfattende iværksætterprogram, hvor jeg stod for et forløb, vi kaldte: At træde i karakter som iværksætter. Hvis du skal træde i karakter i rollen som iværksætter, skal det være en identitet, du har fat i indefra som dette bestemte menneske, du er. Hvor du grundlæggende anerkender, den du er, og den situation du står i. Akademikernes viden og faglige stolthed var snævert knyttet til at være akademiker, og det var en stor udfordring og omstilling for de fleste at skulle gå fra en traditionel akademikeridentitet til at være iværksætter. Deltagerne beskrev nogle interessante mentalitetsforskelle mellem det at være akademiker og iværksætter således: Hvor akademikeren skal analysere og skabe overblik skal iværksætteren handle. Hvor akademisk analyse er kendetegnet ved at kritisere og pille ting fra hinanden, så skal iværksætteren bygge op og være skabende. Hvor du som akademiker var specialist på et snævert felt, skal du som iværksætter gå ind i langt bredere kompetencer. I udgangspunktet havde nogle af deltagerne en forestilling om, at de blev nødt til at lave om på sig selv, når de skulle være iværksættere. At de skulle opgive deres gamle jeg - deres faglige stolthed og

10 10 menneskelige værdier ja, at der nærmest var tale om en form for prostitution. Du kan lære mange udmærkede værktøjer i, hvordan du laver en forretningsplan, laver markedsundersøgelser, salg og præsentation Du kan lave fremtidsscenarier og drømmebilleder om, hvad du drømmer om at skabe.. Men hvis du skal træde i karakter som iværksætter, må du kende sig selv, vide hvad du står for og hvor du vil hen. Først derefter kan værktøjerne begynde at gøre nytte. Det særlige ved disse iværksættere, er, at de i sjælden grad har mulighed for at skabe et arbejdsliv, så det passer til dig som menneske. Du har muligheden for at skabe rammen selv, frem for at andre har defineret en rolle/en kasse i et system, som du skal passe ind i. Uanset hvor meget frirum du har i en stilling som leder eller medarbejder, så er der altid nogen rammer, der er givne. Som iværksætter kan du få jobbet til at forme sig efter mennesket hvad vil du selv? De levede erfaringer Vores identitet og handlinger hænger meget tæt sammen, og vi kan ikke træde ind i handlinger, der ikke stemmer overens med vore værdier og historier om os selv. Identitet handler om, hvordan du ser dig selv. Og vi møder verden med vores historier om os selv. Vidensiværksætterne skal komme videre ved at bringe med bygge ovenpå de værdier og erfaringer, de har med sig fra det liv, de har levet. De fik tid til at fortælle de personlige historier og erfaringer, og uddrage essensen af dem. Hvad er min historie? Hvad er betydningsfuldt for mig? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? På forløbet fik de tid til fordybelse og refleksion. Og der blev lagt op til at tale personligt frem for at lægge op til at tale i generelle vendinger og analysere. Ud fra konkrete episoder og eksempler uddrages de kvaliteter og faktorer, som har betydning for den enkelte. Vi kan stille spørgsmål, som inviterer folk til at reflektere omkring specifikke begivenheder i deres liv, for at finde ud af, hvad disse begivenheder siger om deres identitet.

11 11 Mennesker forstår sit liv via historier. Vores erfaringer og handlinger tolkes altid ind i en historie. Begivenheder står aldrig alene begivenheder tillægges en bestemt betydning og føjes ind i en kontekst og en mening. Eksempler på spørgsmål Fortæl om engang du satte noget i værk, som du er stolt af. Hvad var din intention med at gøre det? Hvad siger det om dig, at du gjorde det? Hvad er vigtigt for dig, siden du gjorde det? Hvad er dette et skridt i retning af? Hvordan hænger det sammen med dit liv i øvrigt? Én af deltagerne udtrykte sit udbytte således: Mange siger, at man skal starte med at lave en markedsundersøgelse for at finde ud af, hvor behovene er. For mig var det vigtigere at starte med at finde retningen på mit eget indre kompas. Ikke for at være urealistisk og tage hovedet under armen, men fordi udgangspunktet er nødt til at være det indre kompas. I mange år som akademisk medarbejder gjorde jeg præcis det modsatte tilpassede mig nogle kasser, som jeg ikke følte mig hjemme i. Hvor det ikke var hele mig, der kunne bruges, og hvor jeg ikke kunne gøre det på min måde. Og så var jeg lige ved som iværksætter at lave en ny kasse, som jeg ikke følte mig rigtig hjemme i. For mig var det vigtigt at få øje på det, som jeg har lavet tidligere og få det med i det, jeg gerne vil fremover. Hvad var det i min fortid, som kunne bruges? At anerkende den jeg var, og det jeg havde med. For eksempel at jeg jo i høj grad i mit tidligere job var den, der redigerede andres tekster. Finde en måde hvor jeg kunne udnytte, at jeg er god til at formidle og kommunikere. Uanset om jeg havde eksamenspapir på det eller ej.

12 12 Når jeg koblede tingene sammen livserfaringer, personlige kompetencer og de professionelle kvalifikationer - fik jeg nogle ender til at nå sammen. Til det føjede jeg at tage mine drømme ind som ledestjerner. Så kunne jeg få det hele med ind, så jeg ikke skulle spalte mig selv op. Da jeg fik fat det rigtige sted, var det som om, det hele gav sig selv. Ved at gøre deltagerne mere interesserede i deres eget liv - opmærksomme på det særlige ved deres eget liv kan de få øje på de røde tråde og strikke det sammen på en ny måde. Koble de proffessionelle og personlige historier sammen i nye fortællinger om sig selv. Hvor de får øje på nye erfaringer, evner og værdier i sig selv. Litteratur Søren Kierkegaard: Samlede værker Søren Kierkegaard: Sygdommen til døden Kirstine Andersen: Kierkegaard og ledelse. 2004

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER!

AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER! Særtryk af artikel bragt i Ledelse i dag, jubilæumsnummer, okt 02 AT TRÆDE I KARAKTER SOM LEDER! Af Cand phil Kirstine Andersen Tankerne om Søren Kierkegaard og moderne ledelse som fremsættes i denne artikel

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

LFS visioner for den pædagogiske faglighed

LFS visioner for den pædagogiske faglighed 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

KIERKEGAARD OG LEDELSE

KIERKEGAARD OG LEDELSE KIERKEGAARD OG LEDELSE Kirstine Andersen Kierkegaard og ledelse Frydenlund Kierkegaard og ledelse 1. udgave, 3. oplag, 2005 Forfatteren og Frydenlund, 2004 ISBN 87-7887-318-5 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.

Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte. Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris. Hvad er et menneske? Om at leve med sig selv, andre og livets smerte Mickey Gjerris IFRO, SCIENCE, KU Det Etiske Råd www.mickeygjerris.dk Ansvar Stærkt foruroligende Fællesskab Mellem egoisme og offer

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole. væ rdig Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 r u post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.dk fæ ll es sværdigrundlag s Ågård Efterskoles værdigrundlag

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Hvorfor arbejde virker. Robby Vorspan.

Hvorfor arbejde virker. Robby Vorspan. Som mange af jer sikkert allerede ved, modtog Fountain House sidste år et sponsorat fra the Robert Wood Foundation til delvis at støtte et større projekt, som vi kalder The National Clubhouse Expansion

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre bygger vindmøller.

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn, andre bygger vindmøller. Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Særtryk FORANDRINGSLEDELSE Af cand phil Kirstine Andersen Forandringsledelse handler om at tilrettelægge

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v Program 21. og 22. november 2012 -Trivsel i dit arbejdsliv trivsel i medarbejdernes arbejdsliv

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE!

DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DU SKAL VÆLGE, HVILKEN POLITIKER DU VIL VÆRE! En fortælling om at vælge, hvilken rolle man vil have

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING

Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING Klare roller forebygger stress ET ORGANISATIONSPSYKOLOGISK BLIK PÅ ORGANISERING DI s konference om sundhedsfremme på arbejdspladsen - Sund Ledelse Tirsdag d. 16. september 2014, Odense Congress Center

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud

Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Moderne organisationsformer 5 skarpe bud Lektor, ph.d. Michael Nørager Aarhus Universitet Business and Social Sciences AU Herning Mandag 27.04.15 Aalborg bibliotekerne 5 ting der kendetegner den velfungerende

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Livshistorier og narrativ tilgang

Livshistorier og narrativ tilgang Johannes Møllehave: Min tilværelse har to sider: det der overgår mig og den måde, hvorpå jeg forholder mig til det, der overgår mig. Livshistorier og narrativ tilgang at fortælle om sig selv er som at

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere