Microsoft Business Solutions (MBS) Solution Provider Agreement Guide (SPA) "SPA Guide"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Business Solutions (MBS) Solution Provider Agreement Guide (SPA) "SPA Guide""

Transkript

1 Microsoft Business Solutions (MBS) Solution Provider Agreement Guide (SPA) "SPA Guide"

2 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over SPA 2. Retningslinjer for struktur af og tilmelding til SPA 2.1 Retningslinjer for tilmelding 2.2 Ændringer i retsstilling 3. Autorisationskrav 3.1 Eksamenskrav og retningslinjer 4. Distribution i andre lande 5. Priser 6. Partnerrabat Rabatordninger Besked om ændringer 7. Bestilling af licenser til kunder 8. Kreditbetingelser 9. Software til demonstration og udvikling 10. Tjenester og andre fordele 11. Fortegnelse over ressourcer Appendiks A Ordliste Appendiks B eksempler på tilmeldinger Partner med enkelt afdeling Partner med flere afdelinger Eksempel på autorisation Appendiks C SPA eksamenskrav efter løsning Microsoft Business Solutions Axapta Microsoft Business Solutions Great Plains Microsoft Business Solutions Navision Microsoft Business Solutions Solomon Microsoft Business Solutions XAL Microsoft Business Solutions C5 MBS Solution Provider Agreement Guide 2

3 1 Oversigt over SPA Solution Provider Agreement Guiden (SPA Guide) indeholder yderligere krav og retningslinjer for partnere, som ønsker at bestille udvalgte Microsoft Business Solutions softwareløsninger fra Microsoft til slutkunder under Solution Provider Agreement (SPA). For yderligere oplysninger og links til andre SPA-dokumenter, henvises til SPAs hjemmeside på SPAs fire hovedfunktioner: Bestillingsrettigheder afhænger af, at autorisationskravene overholdes, inklusive at påkrævede eksamener bestås for de løsninger, der bestilles. Rabatordninger for partnere gives af den SPA, der befinder sig på kundens sted. Partnere kan underskrive SPA en uafhængigt af, om de er tilmeldt Microsoft Partner Program på Gold Certified Partner eller Certified Partner niveau, men de bedes tilmelde sig på Registered Member niveau, som er gratis. Visse partnerservices, der tidligere var del af Microsoft Business Solutions partnerforhandleraftale, ydes nu af Microsoft Partner Program eller kan fås separat og er således ikke del af SPA en. Regionale SPA-aftaler Hver af de tre regionale Microsoft Business Solutions SPA-versioner samt deres løsningstillæg, giver partnere ret til at bestille softwarelicenser og tilhørende service for slutkunder hos et af de tre regionale driftscentre (Microsoft Regional Operating Centers (ROC)). SPA en giver partnere ret til at bestille fra licens- og servicerabatordninger afhængigt af, hvor kunden befinder sig. Der er tre ROC er, og hvert af dem modtager kun bestillinger for kunder, der befinder sig i deres område: Fargo, North Dakota, USA, hvis område omfatter Nord-, Mellem- og Sydamerika Dublin, Irland, hvis område omfatter EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) Singapore, hvis område omfatter Asien og Det sydlige Stillehavsområde Løsninger der er dækket under SPA SPA løsningstillæg: (kaldet "SPA-løsninger" eller "licenssoftware" i denne SPA Guide) Microsoft Business Solutions Axapta Microsoft Business Solutions Great Plains Microsoft Business Solutions Navision Microsoft Business Solutions Solomon Microsoft Business Solutions C5 Microsoft Business Solutions XAL Microsoft Business Solutions Apertum Derudover: Eksisterende Microsoft Apertum og Microsoft XAL partnere vil få tilsendt et tillæg at underskrive, hvis de ønsker at tilmelde sig SPA. Microsoft godtager ikke nye partnere til disse løsninger. Partnere, som kun vil bestille løsninger fra Microsoft Business Solutions distributionspartnere, behøver ikke at tilmelde sig SPA. Microsoft Business Solutions CRM og Microsoft Business Network, løsninger der kan fås via Microsoft Volume Licensing, er ikke dækket under SPA. Microsoft Business Solutions Small Business Manager og Microsoft Business Solutions Retail Management System løsninger er ikke dækket under SPA. Der vil blive givet besked om ændringer i eksisterende aftaler uafhængigt af SPA eller SPA Guide. Der er intet separat tillæg for Microsoft Business Solutions for Analytics FRx eller Microsoft Business Solutions for Analytics Enterprise Reporting på nuværende tidspunkt Konsulenter, der yder konsulent- eller implementationsservice for Microsoft Business Solutions software, men som ikke bestiller softwarelicenser til deres kunder, skal ikke underskrive SPA en. MBS Solution Provider Agreement Guide 3

4 Men de bør overveje at tilmelde sig Microsoft Partner Program og få tildelt Microsoft Business Solutions Kompetence. Microsoft distributionspartnere, som har aftaler med Microsoft om at levere løsninger via Microsoft Business Solutions partnere, skal ikke underskrive SPA en. SPA en er kun beregnet til partnere, der leverer SPA-løsninger direkte til slutkunderne. Microsoft Business Solutions Independent Software Vendors (ISV er), som også vil bestille SPA-løsninger til slutkunderne, skal underskrive SPA en. ISV er, som udvikler og leverer løsninger enten direkte til slutkunderne eller via andre partnere, men som ikke selv bestiller Microsoft Business Solutions SPA-løsninger, skal ikke underskrive SPA en. ISV er opfordres kraftigt til at tilmelde sig Microsoft Partner Programmet og få tildelt ISV og/eller Microsoft Business Solutions Kompetence. SPA aktiveres 1. juli 2004 med udløbsdato 30. juni 2006 SPA gælder fra 1. juli Eksisterende Microsoft Business Solutions partnere, som bestiller SPA-løsninger fra Microsoft, har indtil 31. juli 2005 til at underskrive SPA en. Indtil da kan partnere fortsat bestille licenssoftware ifølge deres nuværende Microsoft Business Solutions forhandleraftale, som også dækker SPAløsninger. SPA en erstatter alle nuværende forhandleraftaler for de løsninger, som dækkes af SPA. SPA-aftaler træder i kraft, når de er underskrevet af både partner og Microsoft. Udløbsdato for eksisterende forhandleraftaler, der ikke er SPA Microsoft Business Solutions partnere, som på nuværende tidspunkt indgiver bestillinger hos Microsoft på løsninger, der dækkes af SPA en, vil få besked ca. 31. juli 2004 om, at deres nuværende forhandleraftale (som ikke er SPA) slutter 31. juli Partnere, som ønsker at undgå afbrydelse af deres bestillinger af løsninger til kunder, skal erstatte aftalerne med SPA inden 31. juli MBS Solution Provider Agreement Guide 4

5 2. Retningslinjer for struktur af og tilmelding til SPA Strukturen på Microsoft Business Solutions Solution Provider Agreement (SPA) består af en række dokumenter, der skal underskrives, hvis de er relevante for virksomhedsmodellen. Dette afsnit indeholder retningslinjer for tilmelding til SPA med trinvis vejledning i, hvordan man tilmelder sig som Microsoft Business Solutions partner under SPA. 2.1 Retningslinjer for tilmelding Tre regionale driftscentre Der er tre regioner, hvor Microsoft Business Solutions softwarelicenser leveres til kunder: Nord- Mellem- og Sydamerika; EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika); samt APAC (Asien og Det sydlige Stillehavsområde). Tre regionale driftscentre (Microsoft Regional Operations Centers (ROC er)) svarer til hver af de tre regioner. Partnere skal baseret på hvor deres kunder befinder sig tilmelde sig SPA hos det pågældende ROC, hvor de ønsker at bestille Microsoft Business Solutions softwarelicenser. Nedenfor er en liste over de tre Microsoft ROC er, de tilsvarende geografiske regioner samt de sprog, på hvilke man kan få SPA en: a) I Nord-, Mellem- og Sydamerika: Americas Operations Center (AOC) ligger i Fargo, North Dakota, USA. AOC håndterer alle SPA er for partnere, som vil indgive bestillinger for kunder, der befinder sig i Nord-, Mellem- og Sydamerika. SPA en hos AOC fås på følgende sprog: Engelsk, spansk, fransk og brasiliansk portugisisk. b) I EMEA: Europe, Middle East and Africa Operation Center (EOC) ligger i Dublin, Irland. EOC håndterer alle SPA er for partnere, som vil indgive bestillinger for kunder, der befinder sig i Europa, Mellemøsten og Afrika. EOC SPA er fås på engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, hollandsk og dansk. c) I APAC: Asia Pacific Operations Center (APOC) ligger i Singapore. APOC håndterer alle SPA er for partnere, som vil indgive bestillinger for kunder, der befinder sig i Asien og Det sydlige Stillehavsområde. APOC SPA er fås på engelsk. Påkrævede dokumenter og trin for tilmelding til SPA 1. Bliv medlem af Microsoft Partner Program på Registered Member niveau eller derover Alle SPA-partnere opfordres til mindst at være registrerede medlemmer af Microsoft Partner Program, inden de indsender deres SPA-dokumenter. Det er gratis at blive registreret medlem af Microsoft Partner Program. Man kan blive registreret medlem på denne adresse: https://partners.microsoft.com/partnerprogram 2. Underskriv SPA en hos det ROC, der yder bestillings- og driftsservices til de kundeområder, virksomheden dækker. 3. Underskriv løsningstillægget. Partnere eller mulige partnere, der underskriver SPA en, skal også indsende et eller flere løsningstillæg for hver SPA-kontrakt for de løsninger, der ønskes bestilt og leveret inden for en bestemt ROC-region. Affilierede virksomheder underskriver ikke løsningstillægget. Underskrivning af tillægget indbefatter forpligtelse til at imødekomme SPA eksamenskravene for den pågældende løsning samt aktivt søge at levere den løsning til kunderne. Løsningstillægget indeholder yderligere betingelser, under hvilke en partner autoriseres til at bestille og levere en bestemt Microsoft Business Solutions løsning, hvilket indbefatter, at visse eksamenskrav imødekommes. Se afsnit 3, Autorisationskrav, for yderligere oplysninger om eksamener. MBS Solution Provider Agreement Guide 5

6 4. Udfyld SPA-profilen Partnere eller mulige partnere skal også indsende en udfyldt SPA-profil med adresse og kontaktinformation. Eksisterende Microsoft Business Solutions partnere skal oplyse deres Microsoft Business Solutions partner kontonummer i SPA-profilen. Dette nummer findes inden for PartnerSource på https://mbs.microsoft.com/voice/ 5. Indsend to kopier To originale papirkopier af alle aftaler og tillæg skal underskrives og indsendes til det ROC, en partner ønsker at bestille fra, sammen med en enkelt kopi af de associerede profilskemaer. Partnere behøver ikke at indsende en kopi af denne SPA Guide. ROC postadresser: Region Europa, Mellemøsten, Afrika Nord-, Mellemog Sydamerika Asien, Det sydlige Stillehavsområde Send skemaer til: Microsoft EOC Attn: MBS Contracts Team Atrium Building Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18 Ireland Microsoft Business Solutions Attn: SPA Processing One Lone Tree Rd Fargo ND Microsoft Regional Sales Corporation Attn: MBS Channel Contracts Team 438B Alexandra Road #04-09/12, Block B Alexandra Technopark Singapore Affilierede underafdelinger og bestilling fra flere regioner 6. SPA-aftaler for affilierede virksomheder Yderligere partnervirksomheder kan registreres som "affilierede virksomheder" vha. SPA-aftalen for affilierede virksomheder. To kopier af aftalen skal udfyldes af hver affilieret virksomhed hos hvert ROC, de ønsker at bestille fra. Ingen aftaler for affilierede virksomheder godtages, medmindre en SPA er underskrevet af moderselskabet og indsendt til det pågældende ROC. Vigtigt: Hvis partnervirksomheden har affilierede virksomheder i Microsoft Business Solutions regningssystem, skal de indsende aftaler for alle kvalificerede affilierede virksomheder, der er dækket af SPA en. Ellers vil disse affilierede virksomheder ikke få rettighed til at bestille, og moderselskabet vil ikke blive krediteret for de affilierede virksomheders salgshistorie. Dette trin er påkrævet, fordi alle moderselskabets og de affilierede virksomheders tidligere aftaler udløber, når SPA en er blevet underskrevet af moderselskabet. (Fordelene for affilierede afdelinger med et moderselskab er relateret til sammenlægning af profit mhp. beregning af rabatter baseret på salgshistorien (gælder i alle regioner), og sammenlægning af eksamener (gælder kun i AOC-regionen) i forhold til at imødekomme kravene for løsningsautorisation. Se afsnittet om autorisationskrav og rabatter for yderligere oplysninger.) 7. Profil af affilieret virksomhed Udover at udfylde aftalen for affilierede virksomheder, skal hver mulig affilieret virksomhed også indsende en udfyldt profil med adresse og kontaktinformation. 8. En SPA pr. region Partnere med kunder i mere end én region skal indsende en SPA og relevant løsningstillæg til hvert ROC, de ønsker at bestille fra. ROC er godtager ikke bestillinger for kunder, som befinder sig uden for ROC ets region. Microsoft forbeholder sig rettigheden til at kræve, at en partner skal levere en adresse, hvortil regninger kan sendes, inden for det ROC, som partneren vil bestille hos. MBS Solution Provider Agreement Guide 6

7 Yderligere regionale krav 1. Et ROC kan have andre krav til virksomheder, der ønsker at at gøre forretning med det. Følgende er de vigtigste ekstra krav pr. region: Region EOC Europa, Mellemøsten, Afrika AOC Nord-, Mellem- og Sydamerika APOC Asien, Det sydlige Stillehavsområde Bankinformation VAT-nummer Kreditansøgning Kreditansøgning Skattefritagelsesformular Bankinformation Kreditansøgning Krav til SPA-partnere Partnere skal have de påkrævede bankoplysninger på plads inden overførsel af penge pga. Microsofts bankkonti i Citibank London. Partnere skal have et lokalt VAT-nummer for at kunne gøre forretning over landegrænser med Microsoft. Alle nye og eksisterende partnere skal indsende en kreditansøgning. Affilierede virksomheder behøver ikke at indsende separate kreditansøgninger. Kreditansøgninger kan fås sammen med andre SPA-dokumenter. Alle nye partnere i AOC, der vil have kredit, skal indsende en kreditansøgning. Dette gælder også affilierede virksomheder, som ønsker at få separate regninger. Nye partnere, der vil gøre forretning i USA og kan fritages for visse statsskatter og lokale salgsskatter, skal indsende skattefritagelsesformularer sammen med SPA en. Kopier af skattefritagelsesformularerne kan downloades fra Microsoft Partner Programs hjemmeside sammen med SPAformularerne. Partnere skal have de påkrævede bankoplysninger på plads inden overførsel af penge pga. Microsofts bankkonti. Alle nye APOC-partnere skal indsende en kreditansøgning. Dette gælder også affilierede virksomheder, som ønsker at få separate regninger. Følgende trin udføres af Microsoft, når SPA-dokumenterne er modtaget 1. Når et ROC har modtaget de indsendte dokumenter, sendes en til kontaktpersonen for regningsspørgsmål hos den pågældende partner for at bekræfte modtagelse af dokumenterne. Hvis ROC et har brug for yderligere oplysninger for at behandle ansøgningen, får samme kontaktperson hos partneren besked. 2. Når dokumenterne er modtaget og godkendt, underskrives en af de to originale kopier af hver indsendt SPA af en autoriseret repræsentant for ROC et og sendes tilbage med posten til kontaktpersonen for regningsspørgsmål hos partneren. 3. Derudover sendes en velkomst- til samme kontaktperson hos partneren samt dens affilierede virksomheder (hvis sådanne eksisterer) med adgangsinformation til ressourcer via online portaler, MBS Solution Provider Agreement Guide 7

8 såfremt partneren ikke allerede har adgang. Login og adgangskode, som er unik for hver partner, sendes i velkomstbeskeden. Partnere er de eneste ansvarlige for korrekt brug af deres login og adgangskoder. Eksempler på aftaler og skemaer, der skal indsendes, kan findes i Appendiks B Eksempler på tilmeldinger. 2.2 Ændringer i retsstilling Hvis en SPA-partners retsstilling er ændret (f.eks. ved fusion, opkøb eller navneændring), skal partneren give besked om ændringen til det pågældende ROC. ROC et vil oplyse partneren om de nødvendige handlinger, der skal udføres, for at opdatere aftalerne. MBS Solution Provider Agreement Guide 8

9 3. Autorisationskrav For at levere licenssoftware som autoriseret Microsoft Business Solutions partner under SPA, skal partnere bestå eksamener i løsningsfærdighed her kaldet certificeringseksamener. 3.1 Eksamenskrav og retningslinjer Hver Microsoft Business Solutions SPA-løsning har et sæt certificeringseksamener, der er nødvendige for at beholde rettigheden til at bestille den pågældende løsning til kunder samt få rabatter ved bestilling. Det betyder generelt, at et minimum af personer tilsammen skal have bestået et minimum af eksamener for hver Microsoft Business Solutions løsning, som de ønsker at blive autoriseret til at bestille. Se appendiks C, "SPA eksamenskrav efter løsning" nedenfor for at se eksamenskravene for hver løsning. Eksamenskravene for autorisation samt yderligere retningslinjer er: 1. Bestå et minimum af eksamenskrav for en løsning. Minimumskravene varierer afhængigt af løsning. Udover de eksamener, der skal bestås, kræver visse løsninger, at et minimumsantal af personer tilsammen består eksamenerne. Når minimumskravene er opfyldt, autoriseres partnere til at indgive bestillinger på Microsoft Business Solutions løsningen og få rabat, når de bestiller. (For oplysninger om rabatter henvises til afsnittene om priser og rabatter). 2. Udover minimumseksamenskravene for hver løsning, tilbyder Microsoft eksamener på serie- /modulniveau for hver løsning. Selvom disse eksamener på serie-/modulniveau ikke er påkrævet for at bestille en hel løsning eller for at få rabat opfordres partnere kraftigt til at uddanne sig og bestå disse eksamener for at blive konkurrencedygtige på markedet og for at give kunden god service. 3. Alle eksamenskrav for hver løsning er de samme over hele verden. 4. Eksamenskravene for bestilling i de affilierede virksomheder varierer let afhængigt af region. I Nord-, Mellem- og Sydamerika kan partnere sammenlægge de eksamener, de har bestået i de separate affilierede virksomheder og få samme gruppeautorisation og bestillingsstatus i alle virksomheder (moderselskab og affilierede virksomheder). I EMEA og APAC skal hvert moderselskab og hver affilieret virksomhed opfylde eksamenskravene for den løsning, de vil bestille hos et ROC. 5. Fra 1. juli 2004 skal eksamener tages på eksamenscentre, hvilket indbefatter VUE og Prometric testcentre. Alle eksamensgebyrer, tidsplaner og testcentrenes adresser findes på: a. VUE: b. Prometric: 6. Fortegnelser over beståede eksamener føres i VOICE. En liste over tidligere eksamener under andre navne, men som svarer til SPA-eksamenskravene, findes under PartnerSource. Partnere er ansvarlige for at fortegnelserne over deres eksamener i VOICE er korrekte og stemmer overens med SPA eksamenskravene. Eksamener tilhører de enkelte ansatte hos partneren. Ansatte hos partneren skal registreres i VOICE, hvis partneren skal krediteres for de eksamener, de ansatte består. Partnere skal samarbejde med deres account manager eller den lokale Microsoft-afdeling for at løse spørgsmål om korrektheden af deres eksamensfortegnelser i VOICE samt overensstemmelse med SPA eksamenskravene. 7. Hvis en ansat forlader partnervirksomheden, og partneren derfor ikke længere opfylder minimumseksamenskravene, skal en anden ansat i virksomheden bestå de manglende eksamener inden 90 dage for at beholde autorisationen. Partneren er ansvarlig for at give Microsoft besked, når en ansat, der har bestået en certificeringseksamen, forlader virksomheden. Partnere i Nord-, Mellem- og Sydamerika kan sende en herom til Microsoft på med navnet på den MBS Solution Provider Agreement Guide 9

10 person, der har forladt virksomheden. I de andre ROC er skal partnere kontakte account manageren eller salgsrepræsentanten for Microsoft i det land, partneren befinder sig. 8. Microsoft kan reducere eksamenskravene til enhver tid. Eksamensændringer, som indebærer yderligere krav, påføres eksisterende partnere tidligst et år fra den dato, Microsoft giver besked om de yderligere eksamenskrav. MBS Solution Provider Agreement Guide 10

11 4. Distribution i andre lande Partnere autoriseres i forhold til ROC-region under SPA en til at levere Microsoft Business Solutions softwarelicenser til kunder i den pågældende region. Løsningstillægget angiver den geografiske region, hvor et ROC er autoriseret til at levere licenssoftware. Følgende begrænsninger gælder: 1. Lande, hvor virksomheden ikke har rettigheder til at levere løsninger, varierer afhængigt af løsning og angives i løsningstillægget. Der er andre distributionskanaler i visse lande for visse løsninger. 2. Løsninger understøttes ikke i alle lande i forhold til teknisk support, sprog og lokalisering. Nedenfor er et link til listerne over Microsoft Business Solutions SPA-løsninger, der understøttes i forhold til land og sprog. Selvom SPA en tillader partnere at levere en løsning i et land, der ikke understøttes, skal partneren være klar over, at den pågældende løsning på det pågældende sprog i det pågældende land ikke understøttes. Derudover kan vi inden bestillingen udføres kræve, at partneren fremviser en erklæring fra kunden om, at denne forstår, at den pågældende og af kunden bestilte Microsoft Business Solutions SPA-løsning ikke er understøttet. Lister over understøttede land efter løsning og region findes i PartnerSource på https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/partneressentials/discounts/spageos/ MBS Solution Provider Agreement Guide 11

12 5. Priser Priser for partnere for Microsoft Business Solutions SPA softwarelicenser til kunder baseres på to komponenter: 1. En "referencepris" til kunden baseret på, hvor denne befinder sig 2. En rabat til partneren, som gælder for referenceprisen baseret på den rabatordning, som gælder der, hvor kunden befinder sig samt partnerens 12-måneders sammentælling salgshistorie hos Microsoft Business Solutions. (Se afsnit 6 for yderligere oplysninger om rabatter). "Referenceprisen" til kunder findes på prislisten. Partnerrabatten påføres denne pris for at bestemme prisen for partneren for hver bestilling. Microsoft har ingen kontrol over den endelige pris for licenser eller tjenester, som partneren fakturerer en kunde for. Det er helt op til Microsoft-partnere at fastsætte den endelige pris til kunden. Hver løsning og efterfølgende sprogversion tildeles en referencepris i forhold til komponent og version. Disse prislister holdes opdateret hos hvert ROC. De fleste aktuelle versioner af disse prislister kan downloades fra Partner Guide (http://www.partnerguide.com) eller PartnerSource (http://www.microsoft.com/businesssolutions/partnersource/default.mspx), afhængigt af løsningen og stedet, kunden befinder sig. Hvis en partner ikke har online adgang til en prisliste for det sted, hvor partneren er autoriseret til at levere den pågældende løsning, kan partneren skrive eller e ROC et på den adresse, der findes på listen over ressourcer bag i denne guide, for at få prislisten. Referenceprisen og den gældende rabatordning for en given bestilling bestemmes afhængigt af, hvor kunden og ikke partneren befinder sig. Hvis partneren beder om yderligere rabatter på særlige bestillinger, skal henvendelsen ske til account manageren eller salgsteamet hos Microsoft i kundens land. Besked om ændringer Priser på løsninger ændres fra tid til anden. Hvis referenceprisen stiger, får partnere besked 90 dage, inden ændringen træder i kraft. Hvis referenceprisen falder, kan partnere få besked så sent som samme dag, prisen falder. Betingelserne for prisændringer specificeres nærmere i SPA en. MBS Solution Provider Agreement Guide 12

13 6. Partnerrabat Microsoft tilbyder rabatter til autoriserede partnere for Microsoft Business Solutions softwarelicenser og tjenester, som bestilles til slutkunder under SPA en. SPA-rabatter for partnere på bestillinger for slutkunder er baseret på partnerens 12-måneders sammentælling bestillingshistorie i forhold til den regionale SPArabatordning, der gælder for kundens land. SPA-rabatter består af adskillige regionale rabatordninger, som har tre komponenter: 1. Rabatprocenter i intervaller Der er rabatprocenter i forskellige intervaller i hver af de regionale rabatordninger. Den rabatordning, der gælder for en bestemt bestilling, baseres på hvor kunden befinder sig. 2. "12-måneders sammentælling" SPA-partnere har en enkelt "12-måneders" profitsammentælling, som ajourfører partneres profit til Microsoft for SPA-løsninger i løbet af de måneder, der går forud for en bestilling. "12-måneders" sammentællingen: Sammenlægger antallet af bestillinger foretaget af moderselskabet samt dets affilierede virksomheder i forhold til SPA-løsninger Sammenlægger antallet af bestillinger af alle Microsoft Business Solutions SPAløsninger, som en partner er autoriseret til under SPA en. Sammenlægger profitten fra de fleste Microsoft Business Solutions servicebestillinger foretaget af partneren (enten til kunden eller partneren selv). Ajourføres som regel i den valuta, fakturaerne er udstedt i, hvilket bestemmes af, hvor moderselskabet befinder sig Indbefatter 11 regnskabsmåneder forud for den aktuelle måned samt al kvalificeret profit for den aktuelle måned inden bestillingsdatoen. Partneres salgshistorie ajourføres i VOICE og relaterede systemer mhp. at bestemme deres 12-måneders sammentælling. Partneres salgshistorie indbefatter salgshistorien for SPA-løsninger inden den dato, SPA en underskrives, så 12-måneders sammentællingen kan fastsættes. 3. Grænser for rabatter Hver rabatordning indbefatter profitgrænser, som sammen med 12-måneders sammentællingen fastsætter niveauet for partnerens rabatprocent. "12-måneders sammentællingen" påføres alle gældende profitgrænser for SPA-rabatordninger mhp. at bestemme den rabatprocent en partner vil få for en given SPA-bestilling. En partners rabatniveau for hver ordning baseret på dennes 12-måneders sammentælling kan stige dagligt, men vil kun blive nedsat i slutningen af hvert regnskabskvartal i Microsoft. (Denne regel giver partnere mulighed for at optjene et rabatniveau baseret på, hvad der er højst: den rabat de vil få baseret på deres bestillinger i løbet af de foregående 11 måneder plus bestillinger i den aktuelle måned, eller den rabat de ville få baseret på de foregående fire hele regnskabskvartaler). Rabatordninger Rabatter på partneres bestillinger beregnes på baggrund af, hvor kunden og ikke partneren befinder sig. De forskellige rabatregioner og tilhørende ordninger kan ses i PartnerSource: https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/partneressentials/discounts/spa/ MBS Solution Provider Agreement Guide 13

14 Besked om ændringer Rabatter kan ændres fra tid til anden. Partnere får mindst 90 dages varsel angående ændringer i rabatordningerne. Reglen om de 90 dages varsel om rabatændringer er beskrevet i SPA en. MBS Solution Provider Agreement Guide 14

15 7. Bestilling af licenser til kunder Microsoft Business Solutions SPA giver partners ret til at bestille softwarelicenser og tjenester til kunder vha. de bestillingsmetoder, der er beskrevet i dette afsnit af SPA Guiden. Yderligere information om bestilling gives af hvert ROC. De tre ROC er behandler bestillinger af Microsoft Business Solutions softwarelicenser ifølge betingelserne i SPA en. Følgende minimumsretningslinjer gælder for indgivelse af bestillinger: 1. Alle bestillinger skal gå gennem det ROC, der servicerer det land, hvor kunden befinder sig. Sådan bestilles i: Nord-, Mellem- og Sydamerika Europa, Afrika og Mellemøsten Asien og Det sydlige Stillehavsområde ROC AOC EOC APOC Bestillingsinformation Online https://mbs.microsoft.com/orders/orders.aspx bestilling: Fax: Bestilling over (USA) (uden for USA) Instruktioner: https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources /partneressentials/discounts/spadiscounts Online bestilling: Fax: Bestilling over (Microsoft Navision) (Microsoft Great Plains) Spørgsmål på Instruktioner: Fax: (65) Bestilling over Spørgsmål på Instruktioner: En bestillingshåndbog leveres, når kontrakten er godkendt. Yderligere kopier af håndbogen kan fås ved at sende en til 2. Hvert ROC ajourfører og håndterer partnerkontrakter, bogholderi, kreditbetingelser, kundebestillinger, fakturering, samt fremstilling og distribution af softwarelicenser til alle kunder i deres region. 3. De valutaer, der understøttes af hvert ROC, indbefatter følgende: Regionalt driftscenter EOC AOC APOC Britisk pund Canadisk dollar Australsk dollar Dansk krone Amerikansk dollar New Zealandsk dollar Euro Amerikansk dollar Norsk krone Svensk krone Schweizisk franc Amerikansk dollar For yderligere bestillingsoplysninger for hvert ROC, henvises til linket med bestillingsinstruktioner ovenfor. MBS Solution Provider Agreement Guide 15

16 Brugerlicensaftale "EULA" (End User License Agreement) henviser til brugerlicensaftalen (nogle steder kaldt international program license agreement (IPLA)), som leveres med licenssoftwaren og giver kunden brugerrettigheder. Partnere er forpligtet til at overholde ROC ernes bestillingskrav og -processer, som relaterer til partnerens forpligtelser ift. at sikre ekspedition af EULA til slutkunderne. Partneres forpligtelser varierer let afhængigt af løsning og ROC. "Ekstraaftaler" Partnere, som indgår en SPA-aftale og havde en gyldig Ekstraaftale under deres foregående Navision eller Axapta aftale, vil midlertidigt kunne få betingelserne i den ekstraaftale krediteret som betingelser under SPA. Denne midlertidige rettighed udløber senest 30. juli 2005, mens vi afgør den bedste måde at kunne lade ekstraaftalerne fortsætte. I mellemtiden kan Microsoft ændre eller afslutte ekstraaftalen med 90 dages varsel. Hvis der er uoverensstemmelser mellem SPA en og ekstraaftalen, gælder betingelserne i SPA en. MBS Solution Provider Agreement Guide 16

17 8. Kreditbetingelser Partnere kan blive udsat for at få deres kredit gennemgået af hvert ROC, hos hvilket de vil tilmelde sig SPA. Betaling for software skal ske som noteret på fakturaen, medmindre der er indgået en separat kreditaftale. Hvert ROC bestemmer kreditbetingelserne, som kan være forskellige regionerne imellem. Bemærk at disse betingelser kan variere let i forhold til de kreditansøgningsprocesser og krav, der er beskrevet nedenfor. Region ROC Krav til kreditansøgninger Nord-, Mellem- og Sydamerika Europa, Afrika og Mellemøsten Asien og Det sydlige Stillehavsområde AOC EOC APOC Alle nye partnere i AOC, der vil have kredit, skal indsende en kreditansøgning. Dette gælder også affilierede virksomheder, som ønsker at få separate regninger. Alle nye og eksisterende partnere skal indsende en kreditansøgning. Affilierede virksomheder behøver ikke at indsende separate kreditansøgninger. Alle nye APOC-partnere skal indsende en kreditansøgning. Dette gælder også affilierede virksomheder, som ønsker at få separate regninger. Hvis Microsoft ikke kan yde kredit til en partner, vil Microsoft kontakte partneren for at træffe anden aftale. Se SPA en for yderligere oplysninger om kredit- og betalingsbetingelser. Hvis der ønskes en kopi af hvert ROCs kreditansøgning, henvises til SPAs downloadside på Microsoft Partner Programs hjemmeside på: https://partners.microsoft.com/partnerprogram/spadownload.aspx MBS Solution Provider Agreement Guide 17

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Opdateret: 1. marts 2015

Opdateret: 1. marts 2015 Opdateret: 1. marts 2015 Autodesk er i færd med gradvist at omlægge nye softwarekøb for vores produkter til udelukkende at være tilgængelige som abonnementsaftaler. I første fase af denne overgang bliver

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE VÆRDISKABELSE GENNEM abonnementsfordele Øget tempo med indbygget sikkerhed 4 På omgangshøjde med nye love og regler 5 Fra hukommelse til centralnervesystem 6 Din værdi

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere