Microsoft Business Solutions (MBS) Solution Provider Agreement Guide (SPA) "SPA Guide"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microsoft Business Solutions (MBS) Solution Provider Agreement Guide (SPA) "SPA Guide""

Transkript

1 Microsoft Business Solutions (MBS) Solution Provider Agreement Guide (SPA) "SPA Guide"

2 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over SPA 2. Retningslinjer for struktur af og tilmelding til SPA 2.1 Retningslinjer for tilmelding 2.2 Ændringer i retsstilling 3. Autorisationskrav 3.1 Eksamenskrav og retningslinjer 4. Distribution i andre lande 5. Priser 6. Partnerrabat Rabatordninger Besked om ændringer 7. Bestilling af licenser til kunder 8. Kreditbetingelser 9. Software til demonstration og udvikling 10. Tjenester og andre fordele 11. Fortegnelse over ressourcer Appendiks A Ordliste Appendiks B eksempler på tilmeldinger Partner med enkelt afdeling Partner med flere afdelinger Eksempel på autorisation Appendiks C SPA eksamenskrav efter løsning Microsoft Business Solutions Axapta Microsoft Business Solutions Great Plains Microsoft Business Solutions Navision Microsoft Business Solutions Solomon Microsoft Business Solutions XAL Microsoft Business Solutions C5 MBS Solution Provider Agreement Guide 2

3 1 Oversigt over SPA Solution Provider Agreement Guiden (SPA Guide) indeholder yderligere krav og retningslinjer for partnere, som ønsker at bestille udvalgte Microsoft Business Solutions softwareløsninger fra Microsoft til slutkunder under Solution Provider Agreement (SPA). For yderligere oplysninger og links til andre SPA-dokumenter, henvises til SPAs hjemmeside på SPAs fire hovedfunktioner: Bestillingsrettigheder afhænger af, at autorisationskravene overholdes, inklusive at påkrævede eksamener bestås for de løsninger, der bestilles. Rabatordninger for partnere gives af den SPA, der befinder sig på kundens sted. Partnere kan underskrive SPA en uafhængigt af, om de er tilmeldt Microsoft Partner Program på Gold Certified Partner eller Certified Partner niveau, men de bedes tilmelde sig på Registered Member niveau, som er gratis. Visse partnerservices, der tidligere var del af Microsoft Business Solutions partnerforhandleraftale, ydes nu af Microsoft Partner Program eller kan fås separat og er således ikke del af SPA en. Regionale SPA-aftaler Hver af de tre regionale Microsoft Business Solutions SPA-versioner samt deres løsningstillæg, giver partnere ret til at bestille softwarelicenser og tilhørende service for slutkunder hos et af de tre regionale driftscentre (Microsoft Regional Operating Centers (ROC)). SPA en giver partnere ret til at bestille fra licens- og servicerabatordninger afhængigt af, hvor kunden befinder sig. Der er tre ROC er, og hvert af dem modtager kun bestillinger for kunder, der befinder sig i deres område: Fargo, North Dakota, USA, hvis område omfatter Nord-, Mellem- og Sydamerika Dublin, Irland, hvis område omfatter EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) Singapore, hvis område omfatter Asien og Det sydlige Stillehavsområde Løsninger der er dækket under SPA SPA løsningstillæg: (kaldet "SPA-løsninger" eller "licenssoftware" i denne SPA Guide) Microsoft Business Solutions Axapta Microsoft Business Solutions Great Plains Microsoft Business Solutions Navision Microsoft Business Solutions Solomon Microsoft Business Solutions C5 Microsoft Business Solutions XAL Microsoft Business Solutions Apertum Derudover: Eksisterende Microsoft Apertum og Microsoft XAL partnere vil få tilsendt et tillæg at underskrive, hvis de ønsker at tilmelde sig SPA. Microsoft godtager ikke nye partnere til disse løsninger. Partnere, som kun vil bestille løsninger fra Microsoft Business Solutions distributionspartnere, behøver ikke at tilmelde sig SPA. Microsoft Business Solutions CRM og Microsoft Business Network, løsninger der kan fås via Microsoft Volume Licensing, er ikke dækket under SPA. Microsoft Business Solutions Small Business Manager og Microsoft Business Solutions Retail Management System løsninger er ikke dækket under SPA. Der vil blive givet besked om ændringer i eksisterende aftaler uafhængigt af SPA eller SPA Guide. Der er intet separat tillæg for Microsoft Business Solutions for Analytics FRx eller Microsoft Business Solutions for Analytics Enterprise Reporting på nuværende tidspunkt Konsulenter, der yder konsulent- eller implementationsservice for Microsoft Business Solutions software, men som ikke bestiller softwarelicenser til deres kunder, skal ikke underskrive SPA en. MBS Solution Provider Agreement Guide 3

4 Men de bør overveje at tilmelde sig Microsoft Partner Program og få tildelt Microsoft Business Solutions Kompetence. Microsoft distributionspartnere, som har aftaler med Microsoft om at levere løsninger via Microsoft Business Solutions partnere, skal ikke underskrive SPA en. SPA en er kun beregnet til partnere, der leverer SPA-løsninger direkte til slutkunderne. Microsoft Business Solutions Independent Software Vendors (ISV er), som også vil bestille SPA-løsninger til slutkunderne, skal underskrive SPA en. ISV er, som udvikler og leverer løsninger enten direkte til slutkunderne eller via andre partnere, men som ikke selv bestiller Microsoft Business Solutions SPA-løsninger, skal ikke underskrive SPA en. ISV er opfordres kraftigt til at tilmelde sig Microsoft Partner Programmet og få tildelt ISV og/eller Microsoft Business Solutions Kompetence. SPA aktiveres 1. juli 2004 med udløbsdato 30. juni 2006 SPA gælder fra 1. juli Eksisterende Microsoft Business Solutions partnere, som bestiller SPA-løsninger fra Microsoft, har indtil 31. juli 2005 til at underskrive SPA en. Indtil da kan partnere fortsat bestille licenssoftware ifølge deres nuværende Microsoft Business Solutions forhandleraftale, som også dækker SPAløsninger. SPA en erstatter alle nuværende forhandleraftaler for de løsninger, som dækkes af SPA. SPA-aftaler træder i kraft, når de er underskrevet af både partner og Microsoft. Udløbsdato for eksisterende forhandleraftaler, der ikke er SPA Microsoft Business Solutions partnere, som på nuværende tidspunkt indgiver bestillinger hos Microsoft på løsninger, der dækkes af SPA en, vil få besked ca. 31. juli 2004 om, at deres nuværende forhandleraftale (som ikke er SPA) slutter 31. juli Partnere, som ønsker at undgå afbrydelse af deres bestillinger af løsninger til kunder, skal erstatte aftalerne med SPA inden 31. juli MBS Solution Provider Agreement Guide 4

5 2. Retningslinjer for struktur af og tilmelding til SPA Strukturen på Microsoft Business Solutions Solution Provider Agreement (SPA) består af en række dokumenter, der skal underskrives, hvis de er relevante for virksomhedsmodellen. Dette afsnit indeholder retningslinjer for tilmelding til SPA med trinvis vejledning i, hvordan man tilmelder sig som Microsoft Business Solutions partner under SPA. 2.1 Retningslinjer for tilmelding Tre regionale driftscentre Der er tre regioner, hvor Microsoft Business Solutions softwarelicenser leveres til kunder: Nord- Mellem- og Sydamerika; EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika); samt APAC (Asien og Det sydlige Stillehavsområde). Tre regionale driftscentre (Microsoft Regional Operations Centers (ROC er)) svarer til hver af de tre regioner. Partnere skal baseret på hvor deres kunder befinder sig tilmelde sig SPA hos det pågældende ROC, hvor de ønsker at bestille Microsoft Business Solutions softwarelicenser. Nedenfor er en liste over de tre Microsoft ROC er, de tilsvarende geografiske regioner samt de sprog, på hvilke man kan få SPA en: a) I Nord-, Mellem- og Sydamerika: Americas Operations Center (AOC) ligger i Fargo, North Dakota, USA. AOC håndterer alle SPA er for partnere, som vil indgive bestillinger for kunder, der befinder sig i Nord-, Mellem- og Sydamerika. SPA en hos AOC fås på følgende sprog: Engelsk, spansk, fransk og brasiliansk portugisisk. b) I EMEA: Europe, Middle East and Africa Operation Center (EOC) ligger i Dublin, Irland. EOC håndterer alle SPA er for partnere, som vil indgive bestillinger for kunder, der befinder sig i Europa, Mellemøsten og Afrika. EOC SPA er fås på engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, hollandsk og dansk. c) I APAC: Asia Pacific Operations Center (APOC) ligger i Singapore. APOC håndterer alle SPA er for partnere, som vil indgive bestillinger for kunder, der befinder sig i Asien og Det sydlige Stillehavsområde. APOC SPA er fås på engelsk. Påkrævede dokumenter og trin for tilmelding til SPA 1. Bliv medlem af Microsoft Partner Program på Registered Member niveau eller derover Alle SPA-partnere opfordres til mindst at være registrerede medlemmer af Microsoft Partner Program, inden de indsender deres SPA-dokumenter. Det er gratis at blive registreret medlem af Microsoft Partner Program. Man kan blive registreret medlem på denne adresse: https://partners.microsoft.com/partnerprogram 2. Underskriv SPA en hos det ROC, der yder bestillings- og driftsservices til de kundeområder, virksomheden dækker. 3. Underskriv løsningstillægget. Partnere eller mulige partnere, der underskriver SPA en, skal også indsende et eller flere løsningstillæg for hver SPA-kontrakt for de løsninger, der ønskes bestilt og leveret inden for en bestemt ROC-region. Affilierede virksomheder underskriver ikke løsningstillægget. Underskrivning af tillægget indbefatter forpligtelse til at imødekomme SPA eksamenskravene for den pågældende løsning samt aktivt søge at levere den løsning til kunderne. Løsningstillægget indeholder yderligere betingelser, under hvilke en partner autoriseres til at bestille og levere en bestemt Microsoft Business Solutions løsning, hvilket indbefatter, at visse eksamenskrav imødekommes. Se afsnit 3, Autorisationskrav, for yderligere oplysninger om eksamener. MBS Solution Provider Agreement Guide 5

6 4. Udfyld SPA-profilen Partnere eller mulige partnere skal også indsende en udfyldt SPA-profil med adresse og kontaktinformation. Eksisterende Microsoft Business Solutions partnere skal oplyse deres Microsoft Business Solutions partner kontonummer i SPA-profilen. Dette nummer findes inden for PartnerSource på https://mbs.microsoft.com/voice/ 5. Indsend to kopier To originale papirkopier af alle aftaler og tillæg skal underskrives og indsendes til det ROC, en partner ønsker at bestille fra, sammen med en enkelt kopi af de associerede profilskemaer. Partnere behøver ikke at indsende en kopi af denne SPA Guide. ROC postadresser: Region Europa, Mellemøsten, Afrika Nord-, Mellemog Sydamerika Asien, Det sydlige Stillehavsområde Send skemaer til: Microsoft EOC Attn: MBS Contracts Team Atrium Building Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18 Ireland Microsoft Business Solutions Attn: SPA Processing One Lone Tree Rd Fargo ND Microsoft Regional Sales Corporation Attn: MBS Channel Contracts Team 438B Alexandra Road #04-09/12, Block B Alexandra Technopark Singapore Affilierede underafdelinger og bestilling fra flere regioner 6. SPA-aftaler for affilierede virksomheder Yderligere partnervirksomheder kan registreres som "affilierede virksomheder" vha. SPA-aftalen for affilierede virksomheder. To kopier af aftalen skal udfyldes af hver affilieret virksomhed hos hvert ROC, de ønsker at bestille fra. Ingen aftaler for affilierede virksomheder godtages, medmindre en SPA er underskrevet af moderselskabet og indsendt til det pågældende ROC. Vigtigt: Hvis partnervirksomheden har affilierede virksomheder i Microsoft Business Solutions regningssystem, skal de indsende aftaler for alle kvalificerede affilierede virksomheder, der er dækket af SPA en. Ellers vil disse affilierede virksomheder ikke få rettighed til at bestille, og moderselskabet vil ikke blive krediteret for de affilierede virksomheders salgshistorie. Dette trin er påkrævet, fordi alle moderselskabets og de affilierede virksomheders tidligere aftaler udløber, når SPA en er blevet underskrevet af moderselskabet. (Fordelene for affilierede afdelinger med et moderselskab er relateret til sammenlægning af profit mhp. beregning af rabatter baseret på salgshistorien (gælder i alle regioner), og sammenlægning af eksamener (gælder kun i AOC-regionen) i forhold til at imødekomme kravene for løsningsautorisation. Se afsnittet om autorisationskrav og rabatter for yderligere oplysninger.) 7. Profil af affilieret virksomhed Udover at udfylde aftalen for affilierede virksomheder, skal hver mulig affilieret virksomhed også indsende en udfyldt profil med adresse og kontaktinformation. 8. En SPA pr. region Partnere med kunder i mere end én region skal indsende en SPA og relevant løsningstillæg til hvert ROC, de ønsker at bestille fra. ROC er godtager ikke bestillinger for kunder, som befinder sig uden for ROC ets region. Microsoft forbeholder sig rettigheden til at kræve, at en partner skal levere en adresse, hvortil regninger kan sendes, inden for det ROC, som partneren vil bestille hos. MBS Solution Provider Agreement Guide 6

7 Yderligere regionale krav 1. Et ROC kan have andre krav til virksomheder, der ønsker at at gøre forretning med det. Følgende er de vigtigste ekstra krav pr. region: Region EOC Europa, Mellemøsten, Afrika AOC Nord-, Mellem- og Sydamerika APOC Asien, Det sydlige Stillehavsområde Bankinformation VAT-nummer Kreditansøgning Kreditansøgning Skattefritagelsesformular Bankinformation Kreditansøgning Krav til SPA-partnere Partnere skal have de påkrævede bankoplysninger på plads inden overførsel af penge pga. Microsofts bankkonti i Citibank London. Partnere skal have et lokalt VAT-nummer for at kunne gøre forretning over landegrænser med Microsoft. Alle nye og eksisterende partnere skal indsende en kreditansøgning. Affilierede virksomheder behøver ikke at indsende separate kreditansøgninger. Kreditansøgninger kan fås sammen med andre SPA-dokumenter. Alle nye partnere i AOC, der vil have kredit, skal indsende en kreditansøgning. Dette gælder også affilierede virksomheder, som ønsker at få separate regninger. Nye partnere, der vil gøre forretning i USA og kan fritages for visse statsskatter og lokale salgsskatter, skal indsende skattefritagelsesformularer sammen med SPA en. Kopier af skattefritagelsesformularerne kan downloades fra Microsoft Partner Programs hjemmeside sammen med SPAformularerne. Partnere skal have de påkrævede bankoplysninger på plads inden overførsel af penge pga. Microsofts bankkonti. Alle nye APOC-partnere skal indsende en kreditansøgning. Dette gælder også affilierede virksomheder, som ønsker at få separate regninger. Følgende trin udføres af Microsoft, når SPA-dokumenterne er modtaget 1. Når et ROC har modtaget de indsendte dokumenter, sendes en til kontaktpersonen for regningsspørgsmål hos den pågældende partner for at bekræfte modtagelse af dokumenterne. Hvis ROC et har brug for yderligere oplysninger for at behandle ansøgningen, får samme kontaktperson hos partneren besked. 2. Når dokumenterne er modtaget og godkendt, underskrives en af de to originale kopier af hver indsendt SPA af en autoriseret repræsentant for ROC et og sendes tilbage med posten til kontaktpersonen for regningsspørgsmål hos partneren. 3. Derudover sendes en velkomst- til samme kontaktperson hos partneren samt dens affilierede virksomheder (hvis sådanne eksisterer) med adgangsinformation til ressourcer via online portaler, MBS Solution Provider Agreement Guide 7

8 såfremt partneren ikke allerede har adgang. Login og adgangskode, som er unik for hver partner, sendes i velkomstbeskeden. Partnere er de eneste ansvarlige for korrekt brug af deres login og adgangskoder. Eksempler på aftaler og skemaer, der skal indsendes, kan findes i Appendiks B Eksempler på tilmeldinger. 2.2 Ændringer i retsstilling Hvis en SPA-partners retsstilling er ændret (f.eks. ved fusion, opkøb eller navneændring), skal partneren give besked om ændringen til det pågældende ROC. ROC et vil oplyse partneren om de nødvendige handlinger, der skal udføres, for at opdatere aftalerne. MBS Solution Provider Agreement Guide 8

9 3. Autorisationskrav For at levere licenssoftware som autoriseret Microsoft Business Solutions partner under SPA, skal partnere bestå eksamener i løsningsfærdighed her kaldet certificeringseksamener. 3.1 Eksamenskrav og retningslinjer Hver Microsoft Business Solutions SPA-løsning har et sæt certificeringseksamener, der er nødvendige for at beholde rettigheden til at bestille den pågældende løsning til kunder samt få rabatter ved bestilling. Det betyder generelt, at et minimum af personer tilsammen skal have bestået et minimum af eksamener for hver Microsoft Business Solutions løsning, som de ønsker at blive autoriseret til at bestille. Se appendiks C, "SPA eksamenskrav efter løsning" nedenfor for at se eksamenskravene for hver løsning. Eksamenskravene for autorisation samt yderligere retningslinjer er: 1. Bestå et minimum af eksamenskrav for en løsning. Minimumskravene varierer afhængigt af løsning. Udover de eksamener, der skal bestås, kræver visse løsninger, at et minimumsantal af personer tilsammen består eksamenerne. Når minimumskravene er opfyldt, autoriseres partnere til at indgive bestillinger på Microsoft Business Solutions løsningen og få rabat, når de bestiller. (For oplysninger om rabatter henvises til afsnittene om priser og rabatter). 2. Udover minimumseksamenskravene for hver løsning, tilbyder Microsoft eksamener på serie- /modulniveau for hver løsning. Selvom disse eksamener på serie-/modulniveau ikke er påkrævet for at bestille en hel løsning eller for at få rabat opfordres partnere kraftigt til at uddanne sig og bestå disse eksamener for at blive konkurrencedygtige på markedet og for at give kunden god service. 3. Alle eksamenskrav for hver løsning er de samme over hele verden. 4. Eksamenskravene for bestilling i de affilierede virksomheder varierer let afhængigt af region. I Nord-, Mellem- og Sydamerika kan partnere sammenlægge de eksamener, de har bestået i de separate affilierede virksomheder og få samme gruppeautorisation og bestillingsstatus i alle virksomheder (moderselskab og affilierede virksomheder). I EMEA og APAC skal hvert moderselskab og hver affilieret virksomhed opfylde eksamenskravene for den løsning, de vil bestille hos et ROC. 5. Fra 1. juli 2004 skal eksamener tages på eksamenscentre, hvilket indbefatter VUE og Prometric testcentre. Alle eksamensgebyrer, tidsplaner og testcentrenes adresser findes på: a. VUE: b. Prometric: 6. Fortegnelser over beståede eksamener føres i VOICE. En liste over tidligere eksamener under andre navne, men som svarer til SPA-eksamenskravene, findes under PartnerSource. Partnere er ansvarlige for at fortegnelserne over deres eksamener i VOICE er korrekte og stemmer overens med SPA eksamenskravene. Eksamener tilhører de enkelte ansatte hos partneren. Ansatte hos partneren skal registreres i VOICE, hvis partneren skal krediteres for de eksamener, de ansatte består. Partnere skal samarbejde med deres account manager eller den lokale Microsoft-afdeling for at løse spørgsmål om korrektheden af deres eksamensfortegnelser i VOICE samt overensstemmelse med SPA eksamenskravene. 7. Hvis en ansat forlader partnervirksomheden, og partneren derfor ikke længere opfylder minimumseksamenskravene, skal en anden ansat i virksomheden bestå de manglende eksamener inden 90 dage for at beholde autorisationen. Partneren er ansvarlig for at give Microsoft besked, når en ansat, der har bestået en certificeringseksamen, forlader virksomheden. Partnere i Nord-, Mellem- og Sydamerika kan sende en herom til Microsoft på med navnet på den MBS Solution Provider Agreement Guide 9

10 person, der har forladt virksomheden. I de andre ROC er skal partnere kontakte account manageren eller salgsrepræsentanten for Microsoft i det land, partneren befinder sig. 8. Microsoft kan reducere eksamenskravene til enhver tid. Eksamensændringer, som indebærer yderligere krav, påføres eksisterende partnere tidligst et år fra den dato, Microsoft giver besked om de yderligere eksamenskrav. MBS Solution Provider Agreement Guide 10

11 4. Distribution i andre lande Partnere autoriseres i forhold til ROC-region under SPA en til at levere Microsoft Business Solutions softwarelicenser til kunder i den pågældende region. Løsningstillægget angiver den geografiske region, hvor et ROC er autoriseret til at levere licenssoftware. Følgende begrænsninger gælder: 1. Lande, hvor virksomheden ikke har rettigheder til at levere løsninger, varierer afhængigt af løsning og angives i løsningstillægget. Der er andre distributionskanaler i visse lande for visse løsninger. 2. Løsninger understøttes ikke i alle lande i forhold til teknisk support, sprog og lokalisering. Nedenfor er et link til listerne over Microsoft Business Solutions SPA-løsninger, der understøttes i forhold til land og sprog. Selvom SPA en tillader partnere at levere en løsning i et land, der ikke understøttes, skal partneren være klar over, at den pågældende løsning på det pågældende sprog i det pågældende land ikke understøttes. Derudover kan vi inden bestillingen udføres kræve, at partneren fremviser en erklæring fra kunden om, at denne forstår, at den pågældende og af kunden bestilte Microsoft Business Solutions SPA-løsning ikke er understøttet. Lister over understøttede land efter løsning og region findes i PartnerSource på https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/partneressentials/discounts/spageos/ MBS Solution Provider Agreement Guide 11

12 5. Priser Priser for partnere for Microsoft Business Solutions SPA softwarelicenser til kunder baseres på to komponenter: 1. En "referencepris" til kunden baseret på, hvor denne befinder sig 2. En rabat til partneren, som gælder for referenceprisen baseret på den rabatordning, som gælder der, hvor kunden befinder sig samt partnerens 12-måneders sammentælling salgshistorie hos Microsoft Business Solutions. (Se afsnit 6 for yderligere oplysninger om rabatter). "Referenceprisen" til kunder findes på prislisten. Partnerrabatten påføres denne pris for at bestemme prisen for partneren for hver bestilling. Microsoft har ingen kontrol over den endelige pris for licenser eller tjenester, som partneren fakturerer en kunde for. Det er helt op til Microsoft-partnere at fastsætte den endelige pris til kunden. Hver løsning og efterfølgende sprogversion tildeles en referencepris i forhold til komponent og version. Disse prislister holdes opdateret hos hvert ROC. De fleste aktuelle versioner af disse prislister kan downloades fra Partner Guide (http://www.partnerguide.com) eller PartnerSource (http://www.microsoft.com/businesssolutions/partnersource/default.mspx), afhængigt af løsningen og stedet, kunden befinder sig. Hvis en partner ikke har online adgang til en prisliste for det sted, hvor partneren er autoriseret til at levere den pågældende løsning, kan partneren skrive eller e ROC et på den adresse, der findes på listen over ressourcer bag i denne guide, for at få prislisten. Referenceprisen og den gældende rabatordning for en given bestilling bestemmes afhængigt af, hvor kunden og ikke partneren befinder sig. Hvis partneren beder om yderligere rabatter på særlige bestillinger, skal henvendelsen ske til account manageren eller salgsteamet hos Microsoft i kundens land. Besked om ændringer Priser på løsninger ændres fra tid til anden. Hvis referenceprisen stiger, får partnere besked 90 dage, inden ændringen træder i kraft. Hvis referenceprisen falder, kan partnere få besked så sent som samme dag, prisen falder. Betingelserne for prisændringer specificeres nærmere i SPA en. MBS Solution Provider Agreement Guide 12

13 6. Partnerrabat Microsoft tilbyder rabatter til autoriserede partnere for Microsoft Business Solutions softwarelicenser og tjenester, som bestilles til slutkunder under SPA en. SPA-rabatter for partnere på bestillinger for slutkunder er baseret på partnerens 12-måneders sammentælling bestillingshistorie i forhold til den regionale SPArabatordning, der gælder for kundens land. SPA-rabatter består af adskillige regionale rabatordninger, som har tre komponenter: 1. Rabatprocenter i intervaller Der er rabatprocenter i forskellige intervaller i hver af de regionale rabatordninger. Den rabatordning, der gælder for en bestemt bestilling, baseres på hvor kunden befinder sig. 2. "12-måneders sammentælling" SPA-partnere har en enkelt "12-måneders" profitsammentælling, som ajourfører partneres profit til Microsoft for SPA-løsninger i løbet af de måneder, der går forud for en bestilling. "12-måneders" sammentællingen: Sammenlægger antallet af bestillinger foretaget af moderselskabet samt dets affilierede virksomheder i forhold til SPA-løsninger Sammenlægger antallet af bestillinger af alle Microsoft Business Solutions SPAløsninger, som en partner er autoriseret til under SPA en. Sammenlægger profitten fra de fleste Microsoft Business Solutions servicebestillinger foretaget af partneren (enten til kunden eller partneren selv). Ajourføres som regel i den valuta, fakturaerne er udstedt i, hvilket bestemmes af, hvor moderselskabet befinder sig Indbefatter 11 regnskabsmåneder forud for den aktuelle måned samt al kvalificeret profit for den aktuelle måned inden bestillingsdatoen. Partneres salgshistorie ajourføres i VOICE og relaterede systemer mhp. at bestemme deres 12-måneders sammentælling. Partneres salgshistorie indbefatter salgshistorien for SPA-løsninger inden den dato, SPA en underskrives, så 12-måneders sammentællingen kan fastsættes. 3. Grænser for rabatter Hver rabatordning indbefatter profitgrænser, som sammen med 12-måneders sammentællingen fastsætter niveauet for partnerens rabatprocent. "12-måneders sammentællingen" påføres alle gældende profitgrænser for SPA-rabatordninger mhp. at bestemme den rabatprocent en partner vil få for en given SPA-bestilling. En partners rabatniveau for hver ordning baseret på dennes 12-måneders sammentælling kan stige dagligt, men vil kun blive nedsat i slutningen af hvert regnskabskvartal i Microsoft. (Denne regel giver partnere mulighed for at optjene et rabatniveau baseret på, hvad der er højst: den rabat de vil få baseret på deres bestillinger i løbet af de foregående 11 måneder plus bestillinger i den aktuelle måned, eller den rabat de ville få baseret på de foregående fire hele regnskabskvartaler). Rabatordninger Rabatter på partneres bestillinger beregnes på baggrund af, hvor kunden og ikke partneren befinder sig. De forskellige rabatregioner og tilhørende ordninger kan ses i PartnerSource: https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/partneressentials/discounts/spa/ MBS Solution Provider Agreement Guide 13

14 Besked om ændringer Rabatter kan ændres fra tid til anden. Partnere får mindst 90 dages varsel angående ændringer i rabatordningerne. Reglen om de 90 dages varsel om rabatændringer er beskrevet i SPA en. MBS Solution Provider Agreement Guide 14

15 7. Bestilling af licenser til kunder Microsoft Business Solutions SPA giver partners ret til at bestille softwarelicenser og tjenester til kunder vha. de bestillingsmetoder, der er beskrevet i dette afsnit af SPA Guiden. Yderligere information om bestilling gives af hvert ROC. De tre ROC er behandler bestillinger af Microsoft Business Solutions softwarelicenser ifølge betingelserne i SPA en. Følgende minimumsretningslinjer gælder for indgivelse af bestillinger: 1. Alle bestillinger skal gå gennem det ROC, der servicerer det land, hvor kunden befinder sig. Sådan bestilles i: Nord-, Mellem- og Sydamerika Europa, Afrika og Mellemøsten Asien og Det sydlige Stillehavsområde ROC AOC EOC APOC Bestillingsinformation Online https://mbs.microsoft.com/orders/orders.aspx bestilling: Fax: Bestilling over (USA) (uden for USA) Instruktioner: https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources /partneressentials/discounts/spadiscounts Online bestilling: Fax: Bestilling over (Microsoft Navision) (Microsoft Great Plains) Spørgsmål på Instruktioner: Fax: (65) Bestilling over Spørgsmål på Instruktioner: En bestillingshåndbog leveres, når kontrakten er godkendt. Yderligere kopier af håndbogen kan fås ved at sende en til 2. Hvert ROC ajourfører og håndterer partnerkontrakter, bogholderi, kreditbetingelser, kundebestillinger, fakturering, samt fremstilling og distribution af softwarelicenser til alle kunder i deres region. 3. De valutaer, der understøttes af hvert ROC, indbefatter følgende: Regionalt driftscenter EOC AOC APOC Britisk pund Canadisk dollar Australsk dollar Dansk krone Amerikansk dollar New Zealandsk dollar Euro Amerikansk dollar Norsk krone Svensk krone Schweizisk franc Amerikansk dollar For yderligere bestillingsoplysninger for hvert ROC, henvises til linket med bestillingsinstruktioner ovenfor. MBS Solution Provider Agreement Guide 15

16 Brugerlicensaftale "EULA" (End User License Agreement) henviser til brugerlicensaftalen (nogle steder kaldt international program license agreement (IPLA)), som leveres med licenssoftwaren og giver kunden brugerrettigheder. Partnere er forpligtet til at overholde ROC ernes bestillingskrav og -processer, som relaterer til partnerens forpligtelser ift. at sikre ekspedition af EULA til slutkunderne. Partneres forpligtelser varierer let afhængigt af løsning og ROC. "Ekstraaftaler" Partnere, som indgår en SPA-aftale og havde en gyldig Ekstraaftale under deres foregående Navision eller Axapta aftale, vil midlertidigt kunne få betingelserne i den ekstraaftale krediteret som betingelser under SPA. Denne midlertidige rettighed udløber senest 30. juli 2005, mens vi afgør den bedste måde at kunne lade ekstraaftalerne fortsætte. I mellemtiden kan Microsoft ændre eller afslutte ekstraaftalen med 90 dages varsel. Hvis der er uoverensstemmelser mellem SPA en og ekstraaftalen, gælder betingelserne i SPA en. MBS Solution Provider Agreement Guide 16

17 8. Kreditbetingelser Partnere kan blive udsat for at få deres kredit gennemgået af hvert ROC, hos hvilket de vil tilmelde sig SPA. Betaling for software skal ske som noteret på fakturaen, medmindre der er indgået en separat kreditaftale. Hvert ROC bestemmer kreditbetingelserne, som kan være forskellige regionerne imellem. Bemærk at disse betingelser kan variere let i forhold til de kreditansøgningsprocesser og krav, der er beskrevet nedenfor. Region ROC Krav til kreditansøgninger Nord-, Mellem- og Sydamerika Europa, Afrika og Mellemøsten Asien og Det sydlige Stillehavsområde AOC EOC APOC Alle nye partnere i AOC, der vil have kredit, skal indsende en kreditansøgning. Dette gælder også affilierede virksomheder, som ønsker at få separate regninger. Alle nye og eksisterende partnere skal indsende en kreditansøgning. Affilierede virksomheder behøver ikke at indsende separate kreditansøgninger. Alle nye APOC-partnere skal indsende en kreditansøgning. Dette gælder også affilierede virksomheder, som ønsker at få separate regninger. Hvis Microsoft ikke kan yde kredit til en partner, vil Microsoft kontakte partneren for at træffe anden aftale. Se SPA en for yderligere oplysninger om kredit- og betalingsbetingelser. Hvis der ønskes en kopi af hvert ROCs kreditansøgning, henvises til SPAs downloadside på Microsoft Partner Programs hjemmeside på: https://partners.microsoft.com/partnerprogram/spadownload.aspx MBS Solution Provider Agreement Guide 17

Solution Provider Agreement (SPA) Guide SPA Guide

Solution Provider Agreement (SPA) Guide SPA Guide Solution Provider Agreement (SPA) Guide SPA Guide Microsoft Solution Provider Agreement Guide (juli 2006) 1 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over SPA 2. Retningslinjer for struktur af og tilmelding til

Læs mere

Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner?

Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner? Kender du alle fordelene ved at være registreret Microsoft partner? Du får adgang til en række hjælpe funktioner, som kan lette dig i dit daglige arbejde. Blandt andet kan du ringe til vores licensdesk

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008

Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 Matcher dine kompetencer din rolle og dine opgaver Kursusoversigt for juli 2007 januar 2008 MERE KURSUS FOR FÆRRE PENGE Vores ekspertundervisere er kvalificerede instruktører, der arbejder som SAS konsulenter,

Læs mere

Windows Small Business Server (SBS) 2008

Windows Small Business Server (SBS) 2008 Produktgruppe: Server Licensmodel: Microsoft Server Styresystemer Serverlicens Windows Small Business Server (SBS) 2008 Enhedsbaseret klientadgangslicens () Brugerbaseret klientadgangslicens () VEJEN TIL

Læs mere

Vejledning til Autodesk Subscription Center

Vejledning til Autodesk Subscription Center Vejledning til Autodesk Subscription Center Udarbejdet af NTI CADcenter A/S maj 2013 Gå ind på internetadressen: http://subscription.autodesk.com som ser således ud: - Tast dit brugernavn og adgangskode

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx

Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Software Assurance (SA) http://www.microsoft.com/danmark/licens/sa.mspx Hvad er en CAL? (Client Access License) CAL-tildeling baseret på bruger (User) eller enhed (Device) Hvad er en Core CAL? Core CAL

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Microsoft Dynamics NAV 4.0

Microsoft Dynamics NAV 4.0 STYRING AF KØB OG SALG Med Microsoft Dynamics NAV, tidligere Microsoft Business Solutions Navision, får du et effektivt kreditor- og debitor-styringssystem, som kan hjælpe dig til at styrke forholdet mellem

Læs mere

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Som en del af NordLEI-webportalen kan kunder ansøge om præ-lei'er til sine juridiske enheder. NordLEI giver desuden mulighed for såkaldt assisteret

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

Opdateret: 1. marts 2015

Opdateret: 1. marts 2015 Opdateret: 1. marts 2015 Autodesk er i færd med gradvist at omlægge nye softwarekøb for vores produkter til udelukkende at være tilgængelige som abonnementsaftaler. I første fase af denne overgang bliver

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners BEVAR BALANCEN I EN FORANDERLIG VERDEN I en tid, hvor næste års budget ikke nødvendigvis ligner dette års, stilles der ikke kun krav til regnskabet,

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på:

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på: Praktisk information Kursussteder Kurserne afholdes i SAS Knowledge & Education Centre på følgende adresser: København - Købmagergade 7-9, 1150 København K Skanderborg - Kr. Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 3.70

Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 3.70 Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 3.70 Prisliste juni 2007 Finans I - Introduktion til Navision - Opsætning af et nyt regnskab - Bogføring med kassekladde - Momsafregning - Afslutning

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

186 sider. Pris kr. 290,- ekskl. moms og forsendelse.

186 sider. Pris kr. 290,- ekskl. moms og forsendelse. Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision Attain 3.60 Lagerføres kun i få eksemplarer leveringstid på ca. 1 uge må påregnes Prisliste june 2007 Finans I - Introduktion til Navision Attain - Opsætning

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 4.0

Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 4.0 Lærebøger til Microsoft Business Solutions Navision 4.0 Prisliste juni 2007 Introduktion grundlæggende betjening af MBS-Navision 4.0. Man får bedst udbytte af de øvrige bøger i serien ved først at have

Læs mere

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.

CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2. CONTENTS 1. KOM GODT IGANG... 3 2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 7... 4 2.1 Opret en DreamSpark konto... 4 2.2 Download udviklingssoftware... 6 2.2.1 Hent Visual Studio

Læs mere

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering Sådan beskytter du dig mod piratkopiering Indhold Hvad er softwarepiratkopiering? 4 Få kendskab til de forskellige former for piratkopiering og find ud af, hvorfor ægte software er en fordel for dig Hvordan

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1

Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1 Brugerkontrolmetoder i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [FORTROLIGT] INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT...1 KONTROLMETODER...2 Integreret brugerkontrol (IUV)...2 Shibboleth (og identitetsprogrammer

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Vejledning i brug af. Meusburger Portal

Vejledning i brug af. Meusburger Portal Vejledning i brug af Meusburger Portal 1. Indhold 2 General Information Portalen er tilgængelig i alle Meusburger Website Sprog. Log-in er tilgængelig for alle brugere efter afslutningen af registreringen.

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro

HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus. Netværk & servere OpManager Applications Manager DeviceExpert PasswordManager Pro www.draware.dk HelpDesk ServiceDesk Plus SupportCenter Plus Webbaserede softwareløsninger, der forbedrer IT-driften med et minimalt aftryk på budgettet. I forhold til større applikationer tilbyder Manage-

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

Velkommen SAS Forum 2010

Velkommen SAS Forum 2010 Velkommen SAS Forum 2010 Bent Sørensen Country manager Velkommen til SAS Forum 2010 Faglighed og netværk Velkommen til SAS Forum 2010 en institution gennem 25 år Velkommen til SAS Forum 2010 en institution

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2

Pronestor Room. Modul 3. Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10. Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Modul 3 Opsætning af Pronestor Room Side 3.0 3.10 Brugerroller i Pronestor Room Side 3.1 3.2 Log ind som administrativ bruger Side 3.3 Administrator Opsætning af Organisation Side 3.4 Opret Lokationer,

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2 Windows Vista Oversigt Inden installationen... 3 Udpakning af softwaren... 4 Kopiér licensen ind... 6 Installationen... 7 Yderligere

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en

Nyheder i C5 3.0. Microsoft Navision C5. Microsoft Windows XP. Brugervenlighed. Microsoft Business Solutions introducerer en Microsoft Navision C5 Microsoft Business Solutions introducerer en ny og forbedret udgave af C5 - C5 version 3.0. Blandt nyhederne er forbedret installation og opsætning, et lønsystem baseret på det velafprøvede

Læs mere

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager

Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Forhandlermøde, juni 2007 Søren Vallø Business Development Manager Præsentation gennemgang Gennemgang af de nye ting i version 2.5.2 Mamut ServiceSuite Planning Næste service release 15. august Mamut ServiceSuite

Læs mere

TRYGHED. Vejledning til Business Ready-Enhancement Plan til Microsoft DynamicsTM

TRYGHED. Vejledning til Business Ready-Enhancement Plan til Microsoft DynamicsTM TRYGHED Vejledning til Business Ready-Enhancement Plan til Microsoft DynamicsTM Vejledning til Business Ready-Enhancement Plan til Microsoft Dynamics TM INDHOLD SIDE Enhancement Plan - Funktioner... 2-3

Læs mere

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord

Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure. Christoffer Grønfeldt, PostNord Hurtigere time-to-market - SharePoint på Microsoft Azure Christoffer Grønfeldt, PostNord Agenda Vejen til Azure I gang med Azure Erfaringer med Azure og gode råd Fremtiden og uløste områder Spørgsmål og

Læs mere

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL

CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL CELENIA ENHANCED BUDGET CONTROL Dynamics for Partners GET THE BUDGET RIGHT! Læg nøjagtige budgetter med væsentlig mindre arbejdsindsats og brug i stedet tiden på at vurdere tallene og lægge planer for

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Dette er en indføring i, hvordan du anvender tillægs-produktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler bedriften

Læs mere

On-line Software Delivery af Simatic software

On-line Software Delivery af Simatic software On-line Software Delivery af Simatic software Det er nu blevet muligt at bestille sin Simatic software via nettet og On-line Software Delivery OSD. Bestillingen kan ske via de normale kanaler fx Industry

Læs mere

Novells indkøbsprogrammer

Novells indkøbsprogrammer Novells indkøbsprogrammer Hvilke fordele får kunden af at benytte Novells licensaftaler? Alle kunder får vedligeholdelsesfunktioner med ret til support Køb er ikke begrænset af årsdag eller udløbsdato:

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse.

Leverandøren skal underskrive Faxe Kommunes databehandler aftale i forbindelse med kontraktindgåelse. Udbud af virtueltræning i Faxe Kommune Center for Sundhed og Pleje. Faxe Kommune ønsker et virtuelt system der kan fungere som træningsværktøj således, at der sikres en effektiv genoptræning af borgere

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere