Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor langt kan du komme med din opsparing?"

Transkript

1 Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc til en nedsat pris. Sharesave (SAYE)

2 Sådan virker Sharesave Der er to elementer i Sharesave opsparing og aktier. Opsparing Du opsparer et fast beløb af din nettoløn over en periode på tre år. Ved afslutningen af perioden vil det opsparede beløb blive påført renter, hvis det er relevant. Du kan selv vælge det månedlige beløb, du ønsker at opspare svarende i din lokale valuta til minimum 5 og maksimalt 250 i hele beløb af 1. En eventuel eksisterende Sharesave-kontrakt (SAYE), tælles med i beregningen mod grænsen på 250. Det valgte opsparingsbeløb vil automatisk blive trukket fra din nettoløn hver måned og overført til en bankkonto. Se venligst de medfølgende informationspapirer, hvor du kan få mere at vide om din opsparingsbank. Sæsonansatte medarbejdere inviteres også til at deltage under forudsætning af, at de har været ansat i seks måneder, men de skal dog sørge for særlige ordninger for at foretage indbetalinger i de måneder, hvor der ikke modtages løn. Aktier Ved afslutningen af opsparingsperioden på tre år vil du have mulighed for at købe almindelige aktier i Thomas Cook Group plc. Prisen for hver enkelt aktie (kendt som aftalekurs ) fastsættes, før du påbegynder opsparingen. Aftalekursen er baseret på aktiernes aktuelle markedspris for Thomas Cook Group plc med en rabat på 10 %. Aftalekursen vil blive oplyst til dig af den lokale koordinator og vil blive oplyst på fra den 25. maj Vigtige datoer Fastsættelse af aftalekurs 24. maj 2010 Invitation til medarbejdere 25. maj 2010 Sidste tilmeldingsdag 14. juni 2010 Dato for tildeling af option 22. juni 2010 Første fratræk i lønnen Juli 2010 Startdato for opsparingskontrakt 1. august 2010 Mulighed for at købe aktier 1. august 2013 Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger? Du kan finde detaljer om Sharesave på internettet: Se venligst også afsnittet Hvor kan jeg få hjælp? i denne folder, hvor du kan finde kontaktoplysninger. Administrator for Sharesave-ordningen Equiniti håndterer al administration af den internationale SAYE-ordning (ordningen), der også kaldes for Sharesave for Thomas Cook Group plc. Bestyrelsen for Thomas Cook Group plc vil hvert år beslutte, om der vil blive tilbudt yderligere Sharesave-optioner, men der er ingen garanti for, at ordningen vil blive udbudt hvert år. 1

3 Du vil få mulighed for at købe aktier i Thomas Cook Group plc Du kan vælge enten at beholde aktierne eller sælge dem. Hvis du vælger at sælge dine aktier, vil vi bestræbe os på at give dig vejledning om dette. Hvis du vælger at beholde dine aktier, vil du modtage dividende i kontanter (normalt til udbetaling to gange årligt) for hver af dine aktier, og du vil få ret til at stemme om forslag ved aktionærmøder. Som aktionær i Thomas Cook Group plc kan du drage fordel af den succes, som du selv er med til at skabe. Bemærk, at aktieprisen kan gå både op og ned. 2

4 Tilmelding til Sharesave Kvalifikation Alle medarbejdere, der har været ansat ved en virksomhed i gruppen i mindst seks måneder fra tildelingsdatoen, er kvalificeret til at være med i ordningen. (Der gælder særlige ordninger for sæsonansatte medarbejdere). Ansøgningsproces Beslut dig for, hvor meget du ønsker at opspare, svarende i din lokale valuta til mellem minimum 5 og maksimum 250. Det maksimale beløb, du på ethvert tidspunkt kan opspare hver måned, svarer til 250, hvorfor en eventuel eksisterende Sharesave-kontrakt (SAYE) tæller med op til grænsen på 250. For at ansøge online skal du besøge Hvis du vil ansøge i papirform skal du: Udfylde den medfølgende ansøgningsformular. Returnere ansøgningsformularen til din lokale koordinator, så den er modtaget senest kl. 17:00 den 14. juni Gem venligst denne folder til fremtidig reference. Hvad er fordelene ved Sharesave? En andel i vores succes Nu har du mulighed for at eje dine egne aktier ved at udnytte optionen og købe aktier i Thomas Cook Group plc. 10 % rabat Du kan købe aktier til en særlig fastsat pris ( aftalekursen ), som er 10 % lavere end markedsprisen den 24. maj 2010 for aktier i Thomas Cook Group plc. Renter Der vil løbe renter på dine opsparinger (beløbet vil dog afhænge af de gældende rentesatser på det pågældende tidspunkt). En nem opsparingsmetode Din opsparing bliver automatisk trukket fra din nettoløn hver måned. Hvis du forlader gruppen Hvis du forlader arbejdet på grund af afskedigelse, tilskadekomst, invaliditet eller dødsfald, kan særlige bestemmelser give dig/dine begunstigede ret til at bruge din option til at købe aktier. Det er sikkert Ved afslutningen af opsparingsperioden på de tre år er du ikke forpligtet til at købe aktier i Thomas Cook Group plc. Du har mulighed for at købe aktier med noget af eller hele din opsparing til den pris, der blev fastsat ved starten af opsparingsperioden, eller du kan tage hele opsparingen med renter og bruge den efter eget ønske. 3

5 Mere information De almindelige Thomas Cook Group plc-aktier handles på Londons børs. Aktieprisen kan findes på 4

6 Spørgsmål og svar Hvor mange aktier kan jeg købe? Dette afhænger af, hvor meget du opsparer, aktieprisen samt kursen for pund sterling på datoen for tildelingen. Det maksimale antal aktier, som du får option til at købe, vil blive beregnet og meddelt til dig. Hvis dine opsparinger og renter ved afslutningen af de tre år ikke er nok til at betale for det maksimalt tilgængelige antal aktier på grund af valutaudsving, kan du toppe op eller betale for differencen ved en yderligere indbetaling af penge, så du kan købe alle de aktier, du har option til. Hvis dine opsparinger samt renter ved afslutningen af opsparingsperioden beløber sig til mere, end du har brug for til at købe det maksimale antal aktier, kan du ikke købe yderligere aktier, men ethvert overskud vil blive udbetalt til dig kontant. Hvad vil jeg modtage efter min tilmelding? Du vil modtage skriftlig bekræftelse (i form af et optionscertifikat) med information om det maksimale antal aktier, som du kan købe, når opsparingsperioden er udløbet, sammen med aktieprisen pr. aktie. Hvilken rente vil jeg få? Vi henviser til de medfølgende informationspapirer, hvor du kan få mere at vide om rentesatserne for din opsparingsbank. Kan jeg ændre beløbet investeret i og varigheden af min opsparing? Nej. Når først beløbet og opsparingsperioden er fastsat, kan du hverken forøge eller reducere det månedlige opsparingsbeløb. Hvad sker der, hvis jeg glemmer at foretage en indbetaling? Hvis du modtager normal månedsløn i alle årets 12 måneder og du glemmer en indbetaling, vil datoen, hvor du kan udøve din option til at købe aktier, blive sat én måned tilbage for hver ikke-betalt måned. Hvis der er mere end seks måneder, hvor du ikke betaler, vil opsparingskontrakten blive annulleret, og dine opsparinger og forfaldne renter for det pågældende tidspunkt vil blive udbetalt til dig. Du vil i dette tilfælde miste optionen til at købe aktier. Jeg er sæsonbetalt medarbejder, så jeg modtager ikke månedsløn i alle årets 12 måneder. Hvad sker der i de måneder, hvor jeg ikke får løn? Der er blevet arrangeret særlige ordninger, og du kan vælge mellem de tre nedenstående muligheder: 1. Du kan standse opsparingen i de måneder, hvor du ikke får løn. Du mister ikke optionen til at købe aktier (selv om der er mere end seks måneder i løbet af opsparingsperiodens tre år, hvor du ikke har betalt). Du vil kunne bruge din option ved afslutningen af opsparingsperiodens tre år, men antallet af aktier, som du kan bruge din option til, vil blive reduceret, da din samlede opsparing plus renter måske ikke er tilstrækkeligt til at købe det maksimale antal aktier, der oprindeligt blev dig tildelt. 2. Du kan standse opsparingen i de måneder, hvor du ikke modtager løn, men så toppe op for differencen ved afslutningen af opsparingsperiodens tre år, så du bliver i stand til at købe op til det maksimale antal aktier gældende for din option. 3. Gennem din lokale Thomas Cook-koordinator kan du oprette andre ordninger, så du kan fortsætte med at opspare på din opsparingskonto i de måneder, hvor du ikke modtager løn. Herefter kan du ved afslutningen af opsparingsperiodens tre år udnytte din option som normalt. Du skal kontakte din lokale koordinator for at få flere oplysninger om, hvordan du skal lave disse ordninger. Hvad sker der, hvis der ansøges om flere aktier, end der er tilgængelige? I dette tilfælde forbeholder Thomas Cook Group plc sig retten til at tildele optioner til færre aktier og reducere det valgte opsparingsbeløb i henhold hertil. Du vil blive meddelt om dette efter tildelingsdatoen. Hvad sker der ved afslutningen af opsparingsperiodens tre år? Du har to muligheder: 1. Du kan købe aktier til aktieprisen ved hjælp af alle eller nogle af de penge, som du har sparet op under opsparingskontrakten. Ved afslutningen af de tre år vil dine opsparinger blive konverteret til sterling pund til at købe aktier i Thomas Cook Group plc op til det maksimale antal, der er tildelt din option. Dette kaldes for at bruge sin option. Du kan beholde aktierne eller sælge nogle eller alle af dem efter eget ønske. 2. Du tager bare kontantbeløbet fra opsparingskontrakten samt renterne og bruger det samlede beløb efter dit eget ønske. Hvornår kan jeg bruge min option til at købe aktier? Du har seks måneder fra afslutningen af opsparingsperiodens tre år til at bruge din option. Du vil blive tilsendt dokumentation med forklaring af processen ved afslutningen af perioden. Du kan bruge din option ved andre særlige omstændigheder, som f.eks. hvis du forlader arbejdet på grund af tilskadekomst, invaliditet, afskedigelse og dødsfald. Der henvises til afsnittet Ændringer i dine omstændigheder for flere oplysninger. Hvad sker der, hvis aktiepriserne falder? Som alle ved, kan aktier gå både op og ned i værdi. Med Sharesave skal du ikke nødvendigvis bruge din option ved afslutningen af perioden på tre år. Hvis prisen for aktier i Thomas Cook Group plc ved afslutningen af opsparingsperioden er mindre end aftalekursen, kan du vælge at få udbetalt opsparingen med renter i stedet for at bruge din option. Hvad med skat? Vi henviser til de medfølgende informationspapirer, hvor du kan få mere at vide om den skat, der skal betales i forhold til Sharesave-optionerne. 5

7 Ændringer i dine omstændigheder Hvis du er sæsonansat og du tager orlov fra lønnet ansættelse Hvis du forlader arbejdet af en af følgende grunde: invaliditet tilskadekomst afskedigelse Hvis du tager barselsorlov eller ikke kan spare op et par måneder. Hvis der er ændringer i styrelsen af den virksomhed eller det datterselskab, som du arbejder for. Hvis du dør. Hvis du fortæller virksomheden, at du regner med at vende tilbage til lønnet arbejde i gruppen og gør dette inden for seks måneder, vil du ikke miste din option til at købe aktier. (Der henvises til afsnittet Spørgsmål og svar for detaljer om, hvad du skal gøre med dine opsparinger). Hvis du ikke vender tilbage til arbejdet inden for seks måneder, vil du miste din option til at købe aktier i Thomas Cook Group plc. Du kan dog hæve dine opsparinger og renter (hvis dette er relevant). Du kan gøre et af følgende: Bruge din option inden for seks måneder, efter at du har forladt arbejdet, med nogle eller alle af de penge, du allerede har sparet op; eller Omgående hæve dine opsparinger, men så vil du miste din option til at købe aktier i Thomas Cook Group plc. Hvis og når din løn standses, kan du enten sørge for alternative ordninger til at betale indskudene selv, eller du kan sætte dem på pause i op til seks indbetalinger. Hvis der går seks eller flere måneder, hvor du ikke betaler, vil du miste din option til at købe aktier. Hvis virksomheden eller et eventuelt datterselskab overtages, omstruktureres eller omorganiseres, kan du være nødsaget til at bruge din option, men virksomheden vil informere dig om din position. Dine opsparinger er dine egne og er fuldstændigt adskilt fra virksomhedens økonomi. Din opsparingsplan vil automatisk stoppe. Din personlige repræsentant eller tilsvarende i din jurisdiktion kan enten: Bruge din option med nogle eller alle af de penge, som du har sparet op, inden for 12 måneder efter datoen for dødsfaldet (eller 12 måneder fra afslutningen af opsparingsperioden på tre år, hvis dette er tidligere); eller Hæve dine opsparinger samt renter (hvis dette er relevant). Hvis du ikke ønsker at spare op mere. Hvis du frivilligt forlader virksomheden. Du kan hæve dine opsparinger samt renter (hvis dette er relevant) på ethvert tidspunkt, men du vil miste optionen til at købe aktier. Du skal informere lønafdelingen om, at du ønsker at lukke din opsparingskontrakt. Hvis du siger op og forlader gruppen, vil du miste din option til at købe aktier, og du skal da hæve dine opsparinger samt renter (hvis dette er relevant). 6

8 Hvor kan jeg få hjælp? Telefon: Equiniti har en engelsksproget telefonlinje rettet imod generelle spørgsmål: Telefonopkald besvares 08:30 17:30 (lokal engelsk tid) mandag til fredag. Du skal kontakte din lokale koordinator vedr. specifikke spørgsmål. Der er flere oplysninger i de medfølgende informationspapirer. Online: Du kan også få information på internettet på adressen Korrespondance: Skal sendes til din lokale koordinator. Der henvises til informationspapirerne for flere oplysninger. Ordningen tilbydes af Thomas Cook Group plc ( Thomas Cook ) i henhold til betingelserne i den international SAYE-ordning, som du kan finde en beskrivelse af i denne brochure. Der er mere information om Thomas Cook på Du bliver tilbudt en ordning i henhold til den internationale SAYE-ordning for herved at give yderligere incitament, at opmuntre til aktieejerskab blandt medarbejderne samt at skabe interesse om vores succes i Thomas Cook. Antallet af de Thomas Cook-aktier, der tilbydes under den internationale SAYE-ordning overskrider ikke 10 % af virksomhedens udstedte aktiekapital, som er på aktier pr. 30. april Reglerne for Sharesave-ordningen er tilgængelige på Reglerne er juridisk bindende, og i tilfælde af konflikt mellem reglerne og denne vejledende folder er det reglerne, der er gældende. Hvor disse dokumenter tilvejebringes i andre sprog end engelsk, vil den engelske version være gældende i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og oversættelsen. DANISH

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

For information purposes only

For information purposes only For information purposes only Spørgsmål og svar om skat for tildelinger, der ikke er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Disse retningslinjer er beregnet for enkeltpersoner med tildelinger,

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013

Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Bruttolønsordning i DLG koncernen 2013 Personalegoder DLG kan nu tilbyde en række personalegoder som bruttolønsordning. Dermed har du mulighed for at spare op til 56% på en række produkter. Personalegoderne

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere