Modtaget SST C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtaget SST C130529-0929"

Transkript

1 Københavns Byret Sundhedsstyrelsen Specialkonsulent Sameer Kohli Axel Heides Gade 1 Modtaget SST C Fedretten Hestemøllestræde 6,stuen 1464 København K Tlf Direkte tlf: SE Åben man-fre kl. 08:30-15:00 Sagsnr. FS M /2011 Deres j.nr Lægemiddelstyrelsen mod Telenor A/S TDC A/S 27. maj 2013 Sprintlink Denmark ApS IT-Lauget Parken Fullrate A/S Telia A/S Zen Systems ApS Fedretten sender hermed fuldstændig udskrift af retsbøgerne da sagen er tilbagekaldt. Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte fedretten. MajHmne Sørensen kontorfuldmægtig

2 -' - - v.- ;

3 Udskrift af fedben Københavns Byret Den 5. september 2011 kl. 09:30 blev fedretten sat Retssal 17 af dommerfuldmægtig Jakob A. Ebbensgaard. Der blev foretaget FS F /2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 mod Fullrate A/S Jemtelandsgade 1 TDC A/S Teglholmsgade København C Telenor A/S Frederikskaj København SV Telia Danmark, filial af Telia Nattjånster Norden AB Holmbladsgade 139 Sprintlink Denmark ApS Pilestræde København K IT-Lauget Parken Baldersgade 12 Zen Systems ApS Esromgade 15,1-3.sal. Lægemiddelstyrelsen mødte ved advokat Rune T. Derno, advokatfuldmægtig Marie Krsgaard Pedersenjurist Mathilde Kyst Behrens specialkonsulent Anne-Mette Rasmussen. Fullrate A/S, TDC A/S, IT-Lauget Parken Zen Systems ApS mødte ved advokat Heidi Heltborg Juul Allan Bartoff.

4 Telenor A/S mødte ved advokatfuldmægtig Mette Vind. Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB mødte ved advokat Lasse Andersen. Sprintlink Denmark ApS mødte ikke. Der blev fremlagt: Begæring om fedforbud med bilag 1-5. Brev af 19. august 2011 fra advokat Michael Hopp på vegne af Sprintlink Denmark ApS. Brev af 22. august 2011 fra Kammeradvokaten Advokat Michael Hopp har ved brev af 19. august 2011 tilkendegivet, at han ikke agter at give møde, at Sprintlink Denmark ApS vil lade det være op til fedretten at vurdere, om Lægemiddelstyrelsens krav skal nyde fremme. Advokat Rune T. Derno oplyste, at begæringen mod Zen Systems ApS er blevet tilbagekaldt, idet Zen Systems ApS har meddelt Lægemiddelstyrelsen, at adgangen til domænet er lukket for Zen Systems ApS' kunder, at det ikke vil blive genåbnet. Advokat Lasse Andersen gjorde opmærksom på, at rette rekvisitus ikke var Telia A/S, som anført i forbudsbegæringen, men derimod Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB. Advokat Lasse Andersen havde ingen indvendinger imod, at angivelsen af rekvisitus blev rettet. Lægemiddelstyrelsen nedlagde herefter følgende påstande: Over for Fullrate A/S: Der nedlægges forbud mod, at Fullrate A/S som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden Fullrate A/S tilpligtes endvidere at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Overfor TDC A/S: Der nedlægges forbud mod, at TDC A/S som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden TDC A/S tilpligtes endvidere at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Over for Telenor A/S: Der nedlægges forbud mod, at Telenor A/S som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til D8E2C0CB-JD'»l-l6EB-BC'B6-Cr.]s)SIC'620J Side 2 af 12

5 hjemmesiden wvv-w.24hdiet.com. Telenor A/S tilpligtes endvidere at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Over for Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB: Der nedlægges forbud mod, at Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB tilpligtes endvidere at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Over for Sprintlink Denmark ApS: Der nedlægges forbud mod, at Sprintlink Denmark ApS som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden Sprintlink Denmark ApS tilpligtes endvidere at etablere en DNSblokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Over for IT-Lauget Parken: Der nedlægges forbud mod, at IT-Lauget Parken som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden IT-Lauget Parken tilpligtes endvidere at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Samtlige rekvisitii nedlagde påstand om, at sagen nægtes fremme. Advokat Heidi Heltborg Juul bemærkede i forbindelse med nedlæggelse af påstandene, at Fullrate A/S, TDC A/S IT Lauget Parken er udbydere af teleydelser, at det ikke ligger inden for deres kompetence at vurdere, om et produkt udbudt til salg på internettet er et ulovligt lægemiddel, om salget markedsføringen heraf sker i strid med den danske lægemiddellovgivning. Fullrate A/S, TDC A/S IT Lauget Parken vil herefter lade det være op til fedretten at vurdere, om grundlaget for at foretage blokering af hjemmesiden er til stede. Advokat Lasse Rasmussen advokatfuldmægtig Mette Vind tilsluttede sig dette på vegne af Telenor A/S Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB. Advokat Rune T. Demo forlagde herefter sagen. Advokat Rune T. Demo gjorde herefter på vegne af Lægemiddelstyrelsen til støtte for de nedlagte påstande i det væsentlige DSE2COCB--4D9] -4<>EB-BCB6-0!«8 IC Side 3 af 12

6 de samme anbringender gældende som anført i forbudsbegæringen. Advokat Heidi Heltborg Juul henholdt sig på vegne af Fullrate A/S, TDC A/S IT Lauget Parken til det i forbindelse med nedlæggelsen af påstandene anførte. Advokat Lasse Rasmussen advokatfuldmægtig Mette Vind henholdt sig på vegne af Telenor A/S Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB ligeledes til det i forbindelse med nedlæggelsen af påstandene anførte. Advokat Lasse Rasmussen anførte på vegne af Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB supplerende, at Lægemiddelstyrelsen ikke i denne sag har truffet afgørelse om nedlæggelse af et forbud, men alene er fremkommet med en henstilling. Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB har ikke mulighed for at vurdere rigtigheden af en sådan henstilling, det er derfor nødvendigt, for at Telia kan følge anmodningen om at foretage en blokering af internetsiden, at der kommer en afgørelse fra domstolene. Fedretten afsagde herefter Kendelse Et fedforbud kan nedlægges i medfør af retsplejelovens 641, hvis der på baggrund af de regler, der er gældende for det relevante retsområde, kan udledes en særlig grund til at beskytte rekvirentens interesse. Ifølge lægemiddellovens 1, jf. lov nr af 12. december 2005, er' formålet med loven blandt andet at sikre, at borgerne beskyttes mod ulovlig markedsføring af lægemidler, jf. lægemiddellovens 1. Loven administreres af Indenrigs- Sundhedsministeren, hvorunder Lægemiddelstyrelsen hører, Lægemiddelstyrelsen har derigennem en særlig interesse i, at lægemiddellovens forbudsbestemmelser mod salg markedsføring af lægemidler uden en gyldig markedsføringstilladelse håndhæves. På baggrund af de foreliggende oplysninger lægger fedretten til grund, at produkterne Therma Power, YellowCaps Therma Xtreme er lægemidler omfattet af lægemiddellovens 2, nr. 2. Fedretten lægger ligeledes til grund, at der ikke er udstedt en gyldig markedsføringstilladelse vedrørende disse lægemidler, at salg markedsføring aflægemidlerne, således som det sker fra hjemmesiden er ulovlig, jf. lægemiddellovens 7 39, stk. 1. Det er herefter ikke tilladt for erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at formidle adgang til hjemmesiden så længe disse lægemidler udbydes til salg markedsføres derfra, jf. lægemiddellovens 39b, stk. 1. Fedretten finder på den baggrund, at betingelserne for at nedlægge forbud i overensstemmelse med de af Lægemiddelstyrelsen nedlagte DSE*:C0CB-4D91-46EB-BCB6-Ol t )8IC762<>4 Side 4 af 12

7 påstande er til stede. Der nedlægges derfor over for rekvisitus 1-6 forbud mod, at de som udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden Der findes endvidere grundlag for i medfør af retsplejelovens 641, stk. 2, at pålægge rekvisitus 1-6 at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering af hjemmesiden Der findes ikke grundlag for at træffe bestemmelse om sikkerhedsstillelse efter retsplejelovens 644, stk. 1. Derfor bestemmes: Der nedlægges forbud mod, at Fullrate A/S som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden Fullrate A/S tilpligtes endvidere at etablere en DNS blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Der nedlægges forbud mod, at TDC A/S som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden TDC A/S tilpligtes endvidere at etablere en DNS blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Der nedlægges forbud mod, at Telenor A/S som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden Telenor A/S tilpligtes endvidere at etablere en DNS blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Der nedlægges forbud mod, at Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden Telia Danmark, filial af Telia Nåttjånster Norden AB tilpligtes endvidere at etablere en DNS blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Der nedlægges forbud mod, at Sprintlink Denmark ApS som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden n»e2c0rb-4d<)l-joeb-bcbå-o l"s 1 CoZOJ Side 5 af 12

8 Sprintlink Denmark ApS tilpligtes endvidere at etablere en DNS blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Der nedlægges forbud mod, at IT-Lauget Parken som udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere formidler adgang til hjemmesiden IT-Lauget Parken tilpligtes endvidere at etablere en DNS blokering eller anden tilsvarende blokering vedrørende hjemmesiden Sagen sluttet. Fedretten hævet. Jakob A. Ebbensgaard dommerfuldmægtig DSE^roCB-JDI ] "».EB-BCB IC76:t)4 Side 6 af 12

9 Københavns Byret Den 30. maj 2012 kl. 15:50 blev fedretten sat af kontorfuldmægtig Pia Michelsen Bryde. Der blev foretaget FS F /2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 mod Telenor A/S Frederikskaj København SV TDC A/S Teglholmsgade København C Sprintlink ApS Pilestræde København K IT-Lauget Parken Baldersgade 12 Fullrate A/S Jemtelandsgade 1 Telia A/S Banegårdspladsen København V Zen Systems ApS Esromgade 15,1-3.sal. Rekvirent Lægemiddelstyrelsen mødte ikke. Skyldner Zen Systems ApS mødte ikke. Skyldner Telenor A/S mødte ikke. Skyldner TDC A/S mødte ikke. Skyldner Sprintlink ApS mødte ikke. Skyldner IT-Lauget Parken mødte ikke. D8E2C0CB-4D" I-46EB-BCB6-C3 I 'IS IC Side 7 af 12

10 Skyldner Fullrate A/S mødte ikke. Skyldner Telia A/S mødte ikke. Der blev fremlagt: Rekvisition Sagen sluttet. Fedretten hævet. Pia Michelsen Bryde kontorfuldmægtig D8E2C0CB"4D'31-J6EB-BCB6-C3! ')S IC76204 Side 8 af 12

11 Københavns Byret Den 8. februar 2013 kl. 11:21 blev fedretten sat af dommerfuldmægtig Pia Stokvad. Der blev foretaget FS M /2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 mod Telenor A/S Frederikskaj København SV TDC A/S Teglholmsgade København C Sprintlink ApS Pilestræde København K IT-Lauget Parken Baldersgade 12 Fullrate A/S Jemtelandsgade 1 Telia A/S Banegårdspladsen København V Zen Systems ApS Esromgade 15,1-3.sal. Ingen indkaldt eller mødt. Der blev fremlagt mails vedrørende ophævelse af spærring af internetsider ophævelse af forbud. DSE2C0CB-JD9 I -Jt-EB-BCBn-C.11981C76204 Side 9 af 12

12 Fedretten bemærkede, at der ikke er sket henvendelse til fedretten fra nen af sagens parter. Fedretten fremsender kopi af disse mails til sagens parter, som anmodes om, at fremsende deres eventuelle bemærkninger hertil inden den 1. marts Sagen udsat. Fedretten hævet. Pia Stokvad dommerfuldmægtig D8E2C0CB-4D0l-46EB-BCB6C'!l'i8IC7(,;O-l Side 10 af 12

13 Københavns Byret Den 27. maj 2013 kl. 08:10 blev fedretten sat af dommerfuldmægtig Stine Fruergaard Andersen. Der blev foretaget FS M /2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 mod Telenor A/S Frederikskaj København SV TDC A/S Teglholmsgade København C Sprintlink Denmark ApS c/o MAQS Law Firm Pilestræde København K IT-Lauget Parken Baldersgade 12 Fullrate A/S Høje Taas Telegade Taastrup Telia A/S Banegårdspladsen København V Zen Systems ApS Esromgade 15,1-3.sal. Ingen indkaldt eller mødt. Der blev fremlagt: Rekvisition DSE2C0CB--iD91 -JoEB-BCBo-C:. 19SIC76204 Side 11 af 12

14 Feden besluttede herefter, at forbuddet ophæves. Sagen sluttet. Fedretten hævet. Stine Fruergaard Andersen dommerfuldmægtig Udskriftens rigtighed bekræftes. Københavns Byret, den 27. maj 2013 Marianne Sørensen kontorfuldmægtig D8E:C0CB-4D'i 1-4hEB-BC B6-C3 1981C7M04 Side 12 af 12

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere