Version 3.0 november 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 3.0 november 2001"

Transkript

1 1 Version 3.0 november 2001

2 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit for at rette den til, så den passer til lige netop hendes eller hans formål. Ofte er det sådan, at de funktioner, der beskrives, kan udføres på flere måder, men som udgangspunkt beskriver vi kun en måde at gøre en bestemt ting på. Laver man tilføjelser, som andre kunne tænkes at have glæde af, opfordrer vi til, at man venligst sender os disse tilføjelser, som vi så vil inkorporere i den udgave, vi forestiller os passende kunne ligge i den konference i det fællesamtslige konferencesystem FirstClass, som hedder Opslagstavlen. Det samme gælder, hvis man opdager deciderede fejl. Besked om tilføjelser og/eller fejl bedes sendt til enten Palle Knudsen, eller Christian Larsen, Introduktionen benytter skærmdumps fra den engelske version 6.011, da der ikke foreligger en dansk version i skrivende stund. Notationen angiver, at man skal udføre en række kommandoer. Om FirstClass FirstClass er i princippet et lukket system, hvor man kan kommunikere med hinanden. At det er lukket betyder, at man kun kan kommunikere med brugerne på systemet. Det er dog også muligt via sin mailboks at skrive til folk udenfor systemet, ligesom de kan henvende sig til brugerne på systemet, forudsat at disse altså brugerne er tildelt en adresse i systemet. Brugerne på systemet henvender sig til hinanden ved at skrive modtagerens rigtige navn i adressefeltet, og man har kun brug for modtagerens adresse, når man skriver til personer udenfor systemet. Systemet indeholder i princippet to hovedtyper af konferencer: Mailboksen, hvor man henvender sig til en eller eventuelt flere modtagere. De øvrige konferencer, hvor man henvender sig til alle konferencens brugere ved at skrive til konferencen. Her er der desuden mulighed for at tildele brugerne forskellige rettigheder. Nogle brugere har måske lov til både at skrive og læse i konferencen, mens andre kun kan læse. 2

3 Login Selve login et foretages på følgende vis: Start FirstClass ved at klikke på Start Programmer FirstClass FirstClass. Login-vinduet ses på figuren til venstre. Indtast dit User ID og Password, hvis det ikke allerede står på skærmen og klik på Login. Din maskine vil herefter tilslutte til skolens netværk ved hjælp af netkortet eller til Internettet, hvis man logger på hjemmefra (med mindre du vælger at arbejde offline se side 13-14). Når forbindelsen er etableret, logger FirstClass ind på din skoles server og dit FirstClass skrivebord vises (se nedenfor). Du er nu klar til at arbejde med FirstClass. I de næste afsnit er der en beskrivelse af de mest benyttede funktioner i systemet. FirstClass skrivebordet Det første man ser, når man logger ind i FirstClass, er skrivebordet (Desktop). Det er herudfra alt arbejde med FirstClass tager sit udgangspunkt. Figuren til venstre er kun et eksempel og viser således ikke, hvordan dit eget skrivebord tager sig ud. På figuren ses blandt andet mailboxen, som er den personlige postkasse, hvor breve til dig og breve du sender opbevares. Måden FirstClass skrivebordet benyttes på er ved at dobbeltklikke den konference, som du vil åbne. Du skal bemærke, at konferencer kan indeholde underkonferencer, som du også åbner med et dobbeltklik. De øvrige konferencer kan indeholde forskelligt, og nogle af dem har bestemte formål. Således ligger der f.eks. personlige mail-lister i den konference, der hedder Address Book (Læs mere om personlige mail-lister på side 8). 3

4 Når der er noget ulæst i en konference, viser FirstClass det ved, at der er et lille rødt flag ved konferencen. Se eksempelvis Mailboxen på ovenstående billede. Inde i konferencen er der ud for det ulæste brev også et rødt flag. Læse breve Når man skal læse breve i FirstClass gøres det på samme måde, hvad enten det er et indlæg i en konference eller et brev i mailboxen. Måden det gøres på er ganske enkelt at dobbeltklikke på det ønskede brev i enten mailboxen eller i den konference, hvor det ligger. Nedenfor er et eksempel på, hvordan et brev i mailboxen læses. Herefter åbnes brevet: Brevet dobbeltklikkes 4

5 Åbne flere breve på en gang Deltager man f.eks. i en længere brevveksling, kan det være nyttigt at kunne åbne flere breve på en gang frem for at skulle åbne dem enkeltvis. Det gøres ved at markere de breve, man ønsker at åbne på en gang. Hold Ctrl-tasten nede, mens der venstreklikkes på de breve, man ønsker at læse. Vælg derefter Conferencing i Menulinien Summarize Selected Messages. Indholdet af de markerede breve vises nu i ét vindue. Sende et brev til en person Når du skal sende et brev i FirstClass, skal du indledningsvis bestemme, hvem modtageren skal være. Hermed menes ikke hvilken person, som skal have det, men derimod om det skal sendes personligt, eller om det skal sendes til en konference. Forskellen ligger i, hvem der skal kunne læse det. Breve du sender til en konference er tilgængelige for alle de andre brugere i konferencen, mens breve du sender direkte til en person kun kan læses af denne person. Dette afsnit beskriver, hvordan du sender et brev direkte til en person. Hvordan du sender et brev/indlæg til en konference beskrives i næste afsnit. For at sende et brev direkte til en person kan du gøre følgende: 1. Mens enten FirstClass skrivebordet eller din mailbox er åben klikkes på Message New Message. Alternativt kan man klikke på Brev-ikonet længst til venstre i værktøjslinien. En ny meddelelse åbnes herefter som vist nedenfor. 2. I Subject-feltet kan du skrive, hvad brevet handler om. 3. I To-feltet skal du skrive personens navn. Når du har skrevet navnet, skal du huske at trykke på tabulator-tasten eller Enter-tasten, hvis brevet skal have flere modtagere. Når dette er gjort, vises der en lille rød figur udfor navnet. Du kan herved se, at FirstClass har accepteret modtageren som bruger på systemet. Figuren kommer dog også frem, hvis man skriver en e- mail adresse i To-feltet. 4. I det store felt nederst skrives selve brevet. Når brevet er færdigt, skal det sendes. Dette gøres ved at klikke på Message Send. At brevet er sendt, kan ses ved at beskrivelsen Unsent Message, som står i toppen af brevhovedet ændres til Message. Herudover kommer der et poststempel ovenpå det lille brev, som er lige udfor Unsent Message-teksten. Alternativt kan man klikke, på ikonet med et poststempel i værktøjslinien, som sender brevet. Hvis man vælger ikonet 5

6 lige til højre for, hvor der foruden et poststempel er et lille brev, både sendes og lukkes brevet. Sende et brev til en konference Breve eller indlæg til en konference sendes på principielt samme måde som beskrevet i forrige afsnit. Den eneste forskel er, hvor du står altså i hvilken konference når du vælger en ny meddelelse. Måden et brev kan sendes til en konference er følgende: 1. Åbn konferencen, som brevet skal sendes til og klik på Message New Message. En ny meddelelse åbnes. I brevet bemærker man nu, at To-feltet er udfyldt med navnet på den konference, man befinder sig i. 2. I Subject-feltet kan du skrive, hvad brevet handler om. 3. I det store felt nederst skrives selve brevet. Når brevet er skrevet færdigt, sendes det på samme måde som ovenfor beskrevet. At brevet er sendt kan ses ved, at der er kommet et indlæg i konferencen fra dig. History Når et brev er afsendt, kan du altid se, om modtageren har åbnet det (hvilket selvfølgelig ikke nogen garanti for, at det rent faktisk også er blevet læst!) ved at højreklikke på brevet og vælge History. Herved fremkommer oplysninger om, hvem der har skrevet brevet og hvem der har åbnet det. Alternativt kan man markere brevet ved at venstreklikke på det og derefter klikke på History-ikonet i værktøjslinien. Lyd og billeder i breve I FirstClass er det muligt at indsætte lyd og billeder i breve. For at kunne benytte lyd-funktionen er det nødvendigt at have en mikrofon til computeren. Man skal bemærke, at hvis man sender lyd og billeder til en person udenfor systemet modtager denne lyd- og billedfilerne som attachments (bilag). Måden man indsætter en lydfil i et brev er følgende: 1. Start et nyt brev som beskrevet i de foregående afsnit. 2. Klik på lyd-ikonet i værktøjslinien 3. Klik på optageknappen for at begynde optagelsen. Klik på pause-knappen fo 4. r at stoppe optagelsen. Send brevet på almindelig vis. 6

7 For at indsætte et billede i et brev som vist til venstre kan man gøre følgende: 1. Klik på Edit Insert Insert File 2. Find det billede, som skal indsættes og vælg Open Knapper til at lytte til og starte / standse optagelsen Lukke et usendt ( ikke-færdigt ) brev Hvis man ikke bliver færdig med en meddelelse, kan man godt lukke for den uden, at den går tabt. Man klikker blot på den normale lukke-knap i øverste højre hjørne af meddelelsen. Man skal dog være opmærksom på, at hvis man gør det inde i en konference, så gemmes den ufærdige meddelelse i mailboxen og ikke i konferencen. Når man skal færdiggøre meddelelsen, må man altså ind i sin mailbox for at finde den. Den vil være markeret med et hvidt flag. Når den så er færdig og sendt, optræder den igen i konferencen. Sende en Med FirstClass sender man s på samme måde, som når man sender et brev til en person, der er bruger på FirstClass-systemet. Den eneste forskel er naturligvis modtageren (To-feltet). Her skal man skrive adressen, som indeholder Ellers er proceduren den samme, som når man sender et personligt brev i FirstClass. Indsætte en signatur i sine breve Hvis man ønsker det, kan man få FirstClass til automatisk at indsætte en signatur som afslutning på sine breve. Hvis man f.eks. har sit FC skrivebord åbent, vælger man Edit i menulinien Preferences Messaging Signature. Det åbner et vindue, hvor man kan skrive sin signatur. Klik derefter på Apply OK. Signaturen vil så automatisk blive sat ind 7

8 i de meddelelser, man laver. Man kan altid slette eller ændre den på traditionel vis inde i et brev. Personlige mail-lister Har man brug for at sende flere meddelelser til en række personer, som ikke har adgang til den samme konfence, kan man med fordel oprette en personlig mail-liste. Vælg File New New Personal Mail List. Man kan også klikke på ikonet til venstre, som man finder i værktøjslinien, og derefter på: Derved får man følgende vindue frem: Man skal så give listen et navn i Namefeltet, og i Members-feltet skriver man navnene på de personer, der skal med i listen. Det kan både være personer, som er brugere på systemet og det kan være personer udenfor systemet altså med en almindelig adresse. Efter hvert navn tastes Enter. Afslut mail-listen ved at klikke OK. Besvare breve Når man modtager et brev eller læser et indlæg i en konference, som man vil besvare, kan dette gøres på flere måder. Det man skal gøre sig klart er, hvem der skal have svaret. I det følgende gives nogle eksempler på mulige besvarelser. Husk blot på, at du altid kan se, hvem et brev sendes til ved at se navnene i felterne To, Cc og eventuelt Bcc. Besvare et brev i mailboksen eller i en konference: 1. Åbn brevet, som skal besvares. 2. Vælg Message Reply. Herved åbnes en ny meddelelse, hvor To-feltet allerede er udfyldt. 3. De øvrige felter udfyldes som beskrevet tidligere og brevet sendes ved at vælge Message Send eller klikke på Send-knappen i værktøjslinien. Besvarelse med citat: 1. Åbn brevet, som skal besvares. 2. Vælg Message Reply Special Reply with Quote. Herved åbnes en ny meddelelse, hvor To-feltet allerede er udfyldt. Herudover er den originale meddelelse citeret i selve brevet. 3. De øvrige felter udfyldes som beskrevet tidligere og brevet sendes ved at vælge Message Send. Besvare et brev i en konference, så afsenderen modtager det i sin mailbox: 1. Åbn brevet, som skal besvares. 8

9 2. Vælg Message Reply Special Reply Sender. Herved åbnes en ny meddelelse, hvor Tofeltet allerede er udfyldt. Bemærk, at det er navnet på afsenderen og ikke konferencens navn. 3. De øvrige felter udfyldes som beskrevet tidligere og brevet sendes ved at vælge Message Send. I værktøjslinien finder man 3 knapper, som man også kan bruge. Den første bruges til et almindeligt Reply, den næste til Reply Sender, mens den sidste er til at videresende et brev med. Besvare breve med flere modtagere advarsel! Hvis man f.eks. modtager en meddelelse fra en inspektor om, hvorhenne man ønsker at være censor til eksamen, så er det typisk en meddelelse, der foruden en selv har alle ens kolleger som modtagere. Vælger man nu blot at lave et svar, så modtager samtlige kolleger og selvfølgelig inspektor svaret, hvilket alle andre undtagen inspektoren næppe har den helt store interesse i. For at undgå dette, bør man vælge Message i menulinien Reply Special Reply Sender. I denne rullemenu kan man se, at der er flere muligheder. Find selv ud af, hvornår det er hensigtmæssigt at anvende dem. Sortere post i mailboksen Hvis man vil sortere sin post i mailboksen, så den er nemmere at finde rundt i efterfølgende, kan det gøres ved at lukke din mailboks i FirstClass op. Klik på View i menulinien og derefter på Split og endelig på Split Vertical. Det giver følgende beskårede skærmbillede (midterlinien er rykket til venstre ved at trække i den med musen): Feltet med mapper i det venstre vindue i mailboksen vil selvfølgelig som udgangspunkt være tomt. Du skal selv oprette de mapper, du har brug for. Det gøres på følgende måde: Klik på knappen med mappe-ikonet i værktøjslinien. Klik derefter to gange (ikke et dobbeltklik!) på navnet (New Folder) ud for den oprettede mappe. Det giver dig mulighed for at navngive den. Dette gentages, til man har oprettet det antal mapper, man har brug for. 9

10 Sorteringen foregår derefter ved, at man markerer den eller de mails, som man ønsker at gemme i en mappe. Drejer det sig om én mail, markerer man den ved at klikke på den. Ønsker man at markere flere mails, der ikke kommer lige efter hinanden, holdes Ctrl-tasten nede, mens man klikker på de mails, man ønsker at markere. Hvis de mails, man vil markere, kommer lige efter hinanden, klares det i stedet nemmere ved at markere den øverste mail af dem, man ønsker at gemme. Derefter klikkes på den nederste mail af rækken af mails, mens man holder Shift-tasten nede. Derved markeres alle de mellemliggende mails samtidigt. Placér derefter markøren på en af de markerede mails, hold derefter venstre musetast nede, mens du trækker din(e) mail(s) hen over den mappe, du vil gemme dem i. Navnet på mappen skal blive blåt (markeret), inden du slipper venstre musetast. De markerede mails vil nu blive flyttet fra mailboksen til den mappe (i mailboksen), som du har valgt at gemme dem i. Slette post Post man ikke ønsker at gemme enten i mailboksen eller i nogle af de mapper, man eventuelt har oprettet, slettes ved at markere brevene og derefter klikke på Delete-ikonet i værktøjslinien. Herefter skal man bekræfte, at man virkelig ønsker at slette. Man kan slette flere breve på engang ved at markere dem på samme måde, som beskrevet i forrige afsnit. Er man uforvarende kommet til at slette et brev, kan man finde det igen. Klik på View i menulinien Show Deleted Items. Man vil nu se, at de slettede meddelelser vises med Delete-ikonet placeret foran sig. Højreklik derefter på den meddelelse, man ønsker at genetablere Undelete. Da FirstClass viser alle de meddelelser, som man har slettet, skal / kan man efterfølgende vælge at fjerne visningen af slettede meddelelser. Vælg igen View i menulinien Hide Deleted Items. Hvor lang tid FirstClass gemmer meddelelser, der er slettet, må man spørge sin FC-administrator om. Vedhæfte dokumenter til et brev Når man sender et brev, har man mulighed for at vedhæfte en eller flere filer. Det bemærkes, at det er lige meget hvilken type fil, der er tale om. Måden, en fil kan vedhæftes på, er følgende: 1. Begynd på et nyt brev. Det kan være til en person, en konference eller et svar til et brev. Følg den relevante vejledning, men send ikke brevet før de følgende punkter er gennemført. 2. Mens det nye brev er åbent vælges File Attach File. Herved åbnes et vindue, hvor du skal finde den fil, som skal vedhæftes. Marker den ønskede fil og vælg Åbn for at vedhæfte den. Når filen er vedhæftet vises et nyt felt i brevet, som hedder Attachment (se nedenfor). I dette felt vises alle de filer, som er vedhæftet. 3. Punkt 2 gennemføres for hver enkelt fil, der skal vedhæftes brevet. Når filen eller filerne er vedhæftet, kan brevet sendes. 10

11 Hvis man ikke har adgang til denne funktion i sin værktøjslinie, er det hensigtsmæssigt at tilpasse denne sådan, at man råder over den knap, som tillader, at man direkte kan vedhæfte en fil. Luk mailboksen op og vælg New Message. I denne nye besked vælges View i menulinien Toolbars Customize Toolbar. Før markøren hen over den ønskede knap og hold venstre musetast nede, mens knappen trækkes op i værktøjslinien. Slip herefter venstre musetast. Gemme/åbne vedhæftede filer Når du modtager et brev med en eller flere vedhæftede filer, kan du gemme dem på din maskine. Der er principielt to måder at gøre det på: Åbne en vedhæftet fil direkte: 1. Åbn brevet med den/de vedhæftede filer. 2. Klik på den vedhæftede fil i feltet Attachment. Vælg File Save Attachment. Vælg derefter den mappe, som man ønsker at gemme den vedhæftede fil i. Klik så på Gem. FirstClass begynder herefter at downloade filen. Når dette er gjort, kan man klikke på Open Folder (se illustrationen til højre), hvorved man kommer videre til den mappe, som man har gemt filen i, og den kan nu åbnes på normal vis, ved at dobbeltklikke på den. Når overførslen er slut, skal man lukke for File Transfer-vinduet ved at klikke på Close. Man kan også vælge at sætte et flueben i det hvide felt i nederste venstre hjørne, så vinduet lukker automatisk efter overførslen. 3. Gentag punkt 2 for hver enkelt vedhæftet fil. Man kan også dobbeltklikke på den vedhæftede fil i brevet, men så bliver den gemt i den mappe, som man sidst har været i, og det er ikke altid man kan huske det, så benyt fremgangsmåden, der er beskrevet ovenfor. 11

12 Gemme en vedhæftet fil uden at åbne den: 1. Åbn brevet med den/de vedhæftede filer. 2. Marker den ønskede vedhæftede fil ved at klikke én gang på den. Vælg File Save Attachment. Herved åbnes et vindue, hvor du skal vælge den mappe på din computer, hvor filen skal gemmes. 3. Gentag punkt 2 for hver enkelt fil. Da man lige så ofte har brug for at gemme filer, der er vedhæftede, kan man på samme måde som ovenfor beskrevet tilpasse sin værktøjslinie med en knap til at gemme filer. Kopiere tekst mellem FirstClass og et tekstbehandlingsprogram Man kan kopiere tekst mellem FirstClass og et tekstbehandlingsprogram som på almindelig vis mellem programmer i Windows. Har man eksempelvis et dokument, som man ønsker at indsætte i et brev, så det kan læses direkte (i modsætning til et attachment, som skal downloades), kan det gøres på følgende vis: 1. Start dit tekstbehandlingsprogram. Åbn det ønskede dokument. 2. Marker den del af teksten, som skal kopieres. Vælg Rediger Kopier (Ctrl + C). 3. Start FirstClass. 4. Lav et nyt brev som beskrevet tidligere. Placér markøren i feltet, hvor brevet skal skrives og vælg Edit Paste (Ctrl + V). Den tidligere kopierede tekst bliver herefter sat ind i feltet. Man kan naturligvis også kopiere fra FirstClass og til et tekstbehandlingsprogram. Det gøres på samme vis som beskrevet ovenfor. Når man benytter kopiering mellem et tekstbehandlingsprogram og FirstClass skal man bemærke, at ikke alle avancerede elementer i dokumenterne kan kopieres. Prøv dig frem! Arbejde i samme dokument Har man brug for løbende at opdatere information til eleverne f.eks. pensumopgivelser, arbejdsplaner mv. giver FirstClass mulighed for, at man kan arbejde i det samme dokument flere gange i modsætning til, hvad man kan i en meddelelse. Måden et nyt dokument oprettes på er følgende: 1. Åbn konferencen hvor dokumentet skal være og vælg Message New Document 2. Luk dokumentet igen. Dokumentet har til at begynde med navnet New Document 3. Dokumentets navn ændres ved at højreklikke oven på det nye dokument og vælge Properties 4. Det nye navn skrives i feltet Name 5. Klik på OK Når man fremover vil arbejde i dokumentet skal man blot dobbeltklikke på det for at åbne det. 12

13 Chat Chat er en realtids dvs. her og nu samtale med andre brugere på systemet. Der er ingen forskel i forhold til almindelige chats bortset fra, at man enten selv skal invitere nogen til at deltage eller man skal selv inviteres til at deltage. Da samtalen foregår realtid, skal man naturligvis enten være online dvs. tilsluttet Internettet eller logget på FirstClass via skolens intranet. Måden en chat startes på er følgende: 1. Vælg File Open Private Chat 2. Klik på knappen Invite for at invitere andre til at deltage. Du får hermed en liste over de andre brugere, som er tilsluttet i øjeblikket. Marker den person, som du vil tale med og klik på Select. Den pågældende person modtager en besked på sin skærm og kan vælge at acceptere samtalen eller afslå den. 3. For at gemme en chat skal du, inden du forlader den, vælge File Save As. Vælg herefter, hvor den skal placeres på din computer. Arbejde offline Hvis man arbejder hjemmefra i FirstClass er det hidtil forudsat, at man er tilsluttet Internettet hele tiden. Men FirstClass giver også mulighed for at arbejde offline. Det betyder, at man kan arbejde i FirstClass med de fleste funktioner uden hele tiden at være tilsluttet Internettet. At sætte offline op består af to dele. Først vælger man de konferencer, som man vil have adgang til offline og dernæst sættes offline op på den maskine, som man vil arbejde fra, hvilket typisk er ens egen maskine, da det ikke giver nogen mening at arbejde offline på de maskiner, der er koblet på skolens netværk. Første del: Vælg konferencer, som skal kunne læses offline I første del skal man vælge de konferencer, som man vil have adgang til, når man er offline. Dette gøres på følgende vis: 1. Log ind i FirstClass på normal vis. 2. Opret Offline Conferences-folderen ved i menulinien at vælge Connection Work Offline Open Offline Conferences. Denne konference placeres på dit skrivebord. 3. Vælg de konferencer, der skal være adgang til i offline. Dette gøres ved at højreklikke den ønskede konference og så vælge Add to Desktop. Dette gøres for hver enkelt konference. 4. Når punkt 3 er gennemført, ligger der en kopi af den ønskede konference på desktoppen. Denne kopi på desktoppen trækkes over i/på Offline Conferences folderen. Dette gøres ved at klikke en gang på den med venstre musetast og så holde musetasten nede, mens konferencen trækkes over på Offline Conferences folderen, hvorefter musetasten slippes. 5. Punkt 3 og 4 gentages for hver enkelt konference, der ønskes. Bemærk, at det ikke er nok at markere en overliggende konference. De underliggende konferencer følger ikke automatisk med, hvorfor du må gentage proceduren for hver enkelt af dem. 6. Du kan altid se hvilke konferencer, du har valgt, ved at åbne Offline Conferences folderen på dit skrivebord. Det bemærkes, at de valgte konferencer ikke bliver replikeret (= overført ) før, der er noget ulæst i dem. Det vil sige, at du ikke kan se dem offline før, der er et ulæst brev i dem. 13

14 Anden Del: Opsætningen af offline på egen maskine Anden del af proceduren skal foretages på den maskine, som der skal arbejdes offline fra. 1. Tilslut til Internettet. Dette kan evt. gøres ved at starte din browser (Internet Explorer eller Netscape) og så lade den køre i baggrunden. 2. Start FirstClass og skriv User ID og Password, men log ikke ind. 3. Klik i stedet på knappen Work Offline i Login-vinduet. 4. Der vises et skærmbillede med de oplysninger, som der arbejdes offline med. Hvis disse er i orden klikkes på OK. Herefter starter FirstClass Personal op, og offline skrivebordet vises. Der kommer desuden et statusvindue Repl 5. ication Status som viser, hvad FirstClass laver. 6. Vælg Connection Work Offline Replicate Now eller klik på Replicate-knappen i værktøjslinien. FirstClass begynder herefter at kopiere ulæste meddelelser til maskinen. 7. Konferencerne, som der er adgang til offline, er placeret i folderen Offline Conferences. Prøv derfor at dobbeltklikke denne. Mangler der konferencer, så husk, at der skal være noget ulæst i dem før de replikeres/hentes. Prøv desuden at flytte rundt på konferencerne ved at trække i dem med musen, da de kan lande ovenpå hinanden, når de overføres. Afsluttende bemærkninger til offline: Fremover når man vil arbejde offline foretages det som beskrevet under anden del bortset fra, at det ikke er nødvendigt at tilslutte til Internettet først. Det gør FirstClass selv (medmindre man ændrer det) hver gang man starter offline. Når der arbejdes offline, skal man huske at slukke modemet selv. Det styrer FirstClass ikke. Offline kan indstilles på flere måder, hvis man ikke er tilfreds med den måde offline virker på som standard. Dette kan gøres ved at vælge Connection Work Offline Configure Offline. Her kan man bl.a. bestemme hvor ofte, man vil tilslutte til sin skoles server. Man kan altid tvinge FirstClass til at forbinde til serveren og se efter nye meddelelser ved at vælge Connection Work Offline Replicate Now. Administration af holdkonferencer Denne del af vejledningen er specielt rettet imod lærerne, men hvis en eller flere elever er tildelt rettighed dertil, er den også relevant for dem. Den indeholder en kort beskrivelse af, hvordan man kan administrere sine holdkonferencer. I dette afsnit beskrives systemets opbygning kort for at gøre administrationen lidt lettere for den enkelte underviser. På et gymnasiums FirstClass server vil følgende grupper typisk være oprettet som brugere: Undervisere Elever Med hensyn til konferencestrukturen vil den også typisk være opbygget således, at der er en konference for hvert klasse/hold. Hver elev på holdet samt læreren har holdkonferencen på sit 14

15 skrivebord. Holdets lærer er administrator i konferencen og kan derfor selv bestemme, hvordan den skal opbygges. Holdets elever har til at begynde med ret til at læse og skrive til holdkonferencen. Dette kan administratoren/læreren dog ændre læs mere om dette senere. Som administrator på en konference har man følgende nyttige muligheder: Man kan oprette underkonferencer under holdkonferencen og dermed lave sin egen konferencestruktur. Man kan bestemme rettighederne på underkonferencer. Eksempelvis kan man lave en konference, hvor elever både kan læse og skrive eller man kan lave en konference til opgaveaflevering, hvor det kun er læreren, der kan læse indlæggene. Oprettelse og sletning af underkonferencer En konference kan oprettes på følgende vis: 1. Åbn holdkonferencen eller den underkonference, hvorunder den nye konference skal placeres. 2. Klik på File New New Conference. Herved oprettes en ny konference med navnet New Conference. 3. Dette navn ændres ved at klikke én gang på konferencen, så den er markeret og så klikke på File Properties. 4. I det fremkomne vindue skrives det nye navn i feltet Name. Klik en gang i feltet Protected, så det er markeret med et flueben. Det fjerner stregen under navnet på konferencen, hvorved man kan se, at den nu er beskyttet. 5. Luk vinduet og vælg Save. Alternativt kan man klikke to gange (ikke et dobbeltklik) på navnet New Folder lige under konferenceikonet. Herefter kan man skrive det nye navn. Afslut med at taste Retur. For at beskytte konferencen, højreklikker man derefter på konferencen og vælger Properties, jf. pkt. 4 ovenfor. Konferencen er nu oprettet, og man kan nu sætte rettigheder, som beskrevet i næste afsnit. Ønsker man at slette en konference, kan det gøres på følgende vis: 1. Klik en gang på den pågældende konference, så den er markeret. 2. Klik på File Properties. 3. Fjern markeringen i feltet Protected, så feltet er tomt. 4. Luk vinduet og vælg Save. 5. Klik en gang på konferencen for at sikre, at den er markeret. 6. Klik på Delete-ikonet (se side 10). 7. Klik på Delete for at slette konferencen. 8. Klik på Delete igen. Bemærk, at det sidste Delete skyldes, at du er administrator på konferencen og derved har magt til at fjerne den fra alle brugere, som har en kopi af den. Dette betyder, at man skal tænke sig godt om, når man sletter en konference. 15

16 Tildeling af rettigheder og tilpasning af konferencer Som standard er rettighederne på holdkonferencerne sat således, at eleverne er bidragydere, dvs. at de kan læse og sende post til konferencen. Denne ret er også standard i eventuelle underkonferencer. Skal dette ændres kan det gøres på følgende måde: 1. Klik en gang på den pågældende konference, så den er markeret. 2. Klik på Conferences Permissions, hvorved nedenstående billede fremkommer. 3. I feltet Who skrives hvem, det drejer sig om, og i feltet Access vælges, hvilken rettighed vedkommende skal have. 4. Når rettighederne er sat, lukkes vinduet. Med hensyn til rettigheder, som bør sættes, foreslås følgende retningslinier (under nedenstående billede er de mest benyttede rettigheder også nævnt): Øverst skriver man sit eget navn, og man tildeler sig selv administrator rettighed. Dernæst skrives holdet med den rettighed, som eleverne skal have. Nederst skrives All Users som sættes til ingen adgang (Disallowed). Bemærk at de eneste felter, der benyttes, når der sættes rettigheder, er: Who og Access. Subscriber-listen benyttes ikke, og man skal ikke fjerne personer fra feltet, da man så smider dem ud af konferencen. Subscriber-listen ses ikke på illustrationen. På illustrationen er vist et par af de almindeligste rettigheder: Controller kan alt i konferencen inklusive slette den Contributor kan både skrive og læse i konferencen All Users Disallowed betyder, at alle andre ikke har adgang til konferencen. På billedet ovenfor er der desuden vist, at man ikke blot kan sætte rettigheder på enkelte personer men også på grupper af personer, idet All Users er en gruppe. Dette er en lettelse i forbindelse med administrationen, idet rettighederne for gruppen gælder for alle medlemmer af denne. Kort sagt betyder det, at man kan sætte rettigheder på et hold i stedet for at skulle sætte dem for hver enkelt elev på holdet, idet alle elever på et hold er medlem af gruppe. I øvrigt er det også vist på ovenstående vindue, at man kan tilpasse en konference således, at det kun er underviseren, der kan læse indlæg. Dette kan eksempelvis benyttes til opgaveaflevering, så andre elever ikke kan læse besvarelsen. Måden det kan gøres på er følgende: 16

17 1. Klik i feltet Messages require approval, så der er et flueben i feltet. Herved er det ikke muligt for elever at læse indlæg, men de kan stadig sende. Dette forudsætter dog, at man har givet de korrekte rettigheder til eleverne/holdet (Contributor) og ikke gjort eleverne til administratorer. Bemærk, at når en konference er tilpasset på denne måde, står alle indlæg i den med kursiv. Det er FirstClass måde at vise, at meddelelser kun kan læses, når de er godkendt. Er der et indlæg, som skal offentliggøres i en konference, hvor meddelelser kræver godkendelse, kan dette gøres på følgende vis: 1. Åbn konferencen og markér indlægget ved at højreklikke på det 2. Vælg Approve At meddelsen nu er godkendt og kan læses af alle, som har adgang til konferencen, ses ved, at den ikke længere står med kursiv. Oprette et Résumé Da der vil være mange brugere på systemet, vil det være hensigtsmæssigt, at hver bruger opretter et Résumé på sig selv. Det gøres på følgende måde: 1. Vælg File i menulinien Open Résumé Skriv derefter lidt om dig selv og indsæt evt. et billede af dig selv. Det kunne se således ud: Man kan altid få en persons resume frem, ved at klikke på personens navn i brevhovedet på en meddelelse, man f.eks. har modtaget fra hende eller ham. Elevadgang til FirstClass hjemmefra Hvis en elev har en netopkoblet pc hjemme, kan hun eller han via en FirstClass Client få adgang til FirstClass serveren på hendes eller hans skole. Fordelen er, at man med en klient kan arbejde offline, hvilket vil reducere transmissions-omkostningerne betragteligt, i modsætning til hvis man logger på FirstClass via sin browser, hvor man er online hele tiden. 17

18 Man kan f.eks. hente en klient-version af FirstClass ned fra Internettet på adressen - vælg Full Version 6.011, som fylder 4.7 Mb. Når FirstClass er installeret, skal programmet sættes op til at forbinde til serveren på elevens gymnasium. Dette kan gøres på følgende vis: 1. Start FirstClass ved at klikke på Start Programmer FirstClass FirstClass 2. FirstClass viser herefter opsætningsvinduet (se nedenfor). Her skal man i Server-feltet skrive navnet på skolens FirstClass-server. Spørg den FC-ansvarlige på skolen. På illustrationen er navnet på Studenterkursus FC-server indtastet. 3. Man kan også indtaste sit User ID og Password i dette vindue. Så husker FirstClass det fra gang til gang. 4. Klik på Save. FirstClass er nu sat op og klar til brug se afsnittet om Login. Hjælp Da denne introduktion som nævnt indledningsvis kun beskæftiger sig med det mest basale, kan man sagtens forestille sig problemer, som man ikke kan finde et svar på her. Men FirstClass har indbygget en manual som alle andre ordentlige programmer som man kan ty til. Da den version af programmet, som vi benytter, er engelsk-sproget, er manualen det selvfølgelig også. Man finder manualen ved at klikke på Help i menulinien. 18

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

SkoleKom Web-adgang FirstClass 8

SkoleKom Web-adgang FirstClass 8 Torben Frentz UNI C Web-adgang FirstClass 8 1. Indledning... 2 Forord... 2 Oversigt... 2 Om vejledningen... 3 Login... 3 Det første vindue... 5 Andre vinduer... 7 Logout... 7 Ændring af kodeord, resumé,

Læs mere

1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk

1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk 1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 1 Om SPUNK konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Fremgangsmåde...

Læs mere

SkoleKom LogBog. 1. udgave, april 2006. FirstClass version 8.043, dansk. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf.

SkoleKom LogBog. 1. udgave, april 2006. FirstClass version 8.043, dansk. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. SkoleKom LogBog 1. udgave, april 2006 FirstClass version 8.043, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkoleKom LogBog 1 Indledning... 2 2 Samlemapper... 3 2.1 Oprettelse af

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Hvordan bruger jeg WebMail?

Hvordan bruger jeg WebMail? AluData: Hvordan bruger jeg WebMail? Til Elisabeth 2014 AluData::Vanløse 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Vi kobler os på WebMail...3 3. Vi ser nærmere på postkassens opbygning...5 4. Vi skriver

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 1 Indhold 1 Om Privat-konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Oprettelse og indretning... 4 2.1.1 Nu skal du navngive konferencen og foretage andre tilpasninger...

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for User admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som hører til din konto, tryk

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Introduktion til brugen af Blackboards Content System

Introduktion til brugen af Blackboards Content System Introduktion til brugen af Blackboards Content System My Content -fanen Blackboards Content System er at opfatte som et online diskdrev, hvor du kan gemme alt dit materiale. Du tilgår det via My Content

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 3. udgave December 2006. FirstClass version 8.2, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 3. udgave December 2006. FirstClass version 8.2, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 3. udgave December 2006 FirstClass version 8.2, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1 Det

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til Mac Mail Det Kongelige Bibliotek 07-04-2014 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af Mac e-mail klienten, således at en arkivskaber

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter

Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Vejledning i oprettelse og anvendelse af studiedokumenter Dokumenter som alle kan skrive i Udover meddelelser (breve og konferenceindlæg) er det muligt at oprette dokumenter og præsentationer på SkoleKom.

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS AtZNeT ApS Lystrupvej 21B 8240 Risskov Tlf. 87415034 Fax 87419779 www.atznet.dk info@atznet.dk Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere Sådan laver du ændringer

Læs mere

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012

Skolekom. Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Skolekom Email og konferencer til dig og dine elever! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Skolekom...4 UNI Login...4 Start Skolekom...4 Dit skrivebord...5 Din mailadresse...6 Opgave 1: Skriv

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Vejledning til Privat-konferencer

Vejledning til Privat-konferencer Vejledning til Privat-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Privat-konferencer... 4 2 Oprettelse af hovedkonference... 5 2.1 Fremgangsmåde... 5 2.2 Standardopsætning

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Dit personlige SkoleKom

Dit personlige SkoleKom Dit personlige SkoleKom Når du første gang åbner dit skrivebord på SkoleKom har det et standardudseende I form af en standard-baggrund og et standard-resumé. Du kan nu tilpasse baggrunden, så den passer

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE

BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE BRUGERVEJLEDNING TIL GOOGLE DRIVE Maja Maria Nielsen Arts Media Lab 1 S i d e Oversigt over oprettelse og basisfunktioner i Google Drive 1. TRIN: OPRETTELSE AF GOOGLE- KONTO 2. TRIN: LOGIN PÅ KONTO 3.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 3: Lydfiler (basis)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 3: Lydfiler (basis) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 3: Lydfiler (basis) Sabine Kramer Indholdsfortegnelse side Download Audacity og hjælpeprogrammet Lame (punkt 1-10) 3 Installér Audacity og Lame (punkt 11-14)..

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en Norddjurs Kommune PC Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Guide til mailadministrationen

Guide til mailadministrationen Guide til mailadministrationen Mailadresser, der udbydes af KFUM og KFUK i Danmark, administreres via http://mailadmin.kfum-kfuk.dk I mange tilfælde er brugernavnet, der logges ind med, en mailadresse,

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide til, hvordan du effektivt kommer i gang med at bruge Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive-klienter 2. Guide til Windows-klienten 2.1. Installation

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere