Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt over pakkens indhold...6 Produktoversigt...7 Hovedenhed... 7 Indgangs- / udgangs- stik... 8 Fjernbetjening... 9 Installation Tilslutning af projektoren Sådan tilsluttes der til en computer/notebook Sådan tilsluttes der til en videokilde Sådan tændes/slukkes projektoren...13 Tænd for projektoren Sådan slukkes projektoren Advarselsindikator Indstilling af det projicerede billede...15 Indstilling af billedhøjde Indstilling af projektor-zoom / -fokus Indstilling af det projicerede billedes størrelse Betjeningsknapper OSD menuer...17 Sådan bruges OSD menuen Menutræ Bilde SKJERM OPPSETT ALTERNATIVER Bilag...35 Fejlfinding...35 Billedproblemer Andre problemer Statusindikation på projektoren Problemer med fjernbetjening Udskiftning af lampen...40 Kompatibilitets-tilstand...42 RS232 kommandoer...44 Loftmontering...48 Optomas globale kontorer...49 Bestemmelser & sikkerhedsbemærkninger

2 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsoplysninger Et lyn, med en pil for enden og omringet af en trekant, er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktet, som kan være af tilstrækkelig størrelsesorden til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Et udråbstegn, omringet af en trekant, er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesvejledninger (service) i manualen, som følger med apparatet.. Advarsel: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, MÅ DU IKKE UDSÆTTE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT. DETTE PRODUKT INDEHOLDER HØJSPÆNDINGSDELE. APPARATET MÅ IKKE ÅBNES. SERVICERING MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE. Klasse B emissionsgrænser Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de Canadiske bestemmelser for radioforstyrrende udstyr. Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning anbefales det, at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset. 2. Brug ikke denne projektor i nærheden af vand eller fugt. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt 3. Må ikke installeres i nærheden af varmelegemer som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme. 4. Rengør kun med en blød klud. 5. Brug kun tilslutninger/tilbehør som er godkendt af producenten. 6. Brug ikke enheden, hvis den er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk skade/misbrug kan være (men er ikke begrænset til): Enheden har været tabt. El-ledningen eller stikket er blevet beskadiget. Der er spildt væske på projektoren. Den har været udsat for regn eller fugt. Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indei. Overlad al service til kvalificerede servicefolk. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre faremomenter. Ring venligst til Optoma, som kan henvise dig til et lokalt autoriseret servicecenter. 7. Pas på, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele med brand og elektrisk stød som resultat. 8. Sikkerhedsangivelserne kan findes udenpå projektorens overdel. 9. Enheden må kun repareres at autoriserede servicefolk. 2

3 Bemærkninger om anvendelse Sikkerhedsforanstaltninger For at få det maksimale ud af apparatets levetid skal du følge alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger, som nævnes i denne brugervejledning. Advarsel- Se ikke ind i projektorens linse, når lampen er tændt. Det kraftige lys kan skade dine øjne. Advarsel- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må denne projektor ikke udsættes for regn eller fugt. Advarsel- Åbn eller adskil ikke produktet, eftersom det kan forårsage elektrisk stød. Advarsel- Når du udskifter pæren, skal du først lade enheden køle af. Følg instruktionerne på siderne Advarsel- Projektoren udregner selv pærens levetid. Sørg for at udskifte pæren når projektoren viser en advarselsbesked herom. Advarsel- Nulstil Lampenullstilling funktionen fra skærmvisningen ALTERNATIVE LAMPEINNSTILLINGER menuen, efter udskiftning af lampemodulet (se side 34). Når pæren levetid er ovre, vil projektoren ikke kunne tændes før pæren er blevet skiftet. For vejledninger om hvordan pæren skal skiftes, se venligst afsnittet Udskiftning af lampen på side Advarsel- Når du slukker for projektoren, forvis dig venligst om at kølecyklussen er blevet fuldført før du frakobler effekten. Lad projektoren køle ned i 90 sekunder. Advarsel- Når lampen nærmer sig afslutningen på dens levetid, vil meddelelsen Lampevarsel: Lampens levetid overskredet. på skærmen. Kontakt venligst din locale forhandler eller servicecenter og skift pæren hurtigst muligt. 3

4 Bemærkninger om anvendelse Du skal sørge for at: Fjerne ledningen fra stikkontakten inden rengøring af produktet. Rengøre skærmkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Trække stikket ud af stikkontakten, hvis produktet ikke bruges over en længere periode. Du skal ikke: Blokere nogle sprækker og ventilationsåbninger på apparatet, som bruges til ventilation. Rengøre apparatet med grove midler, voks eller stærke opløsninger Bruge apparatet under følgende forhold: - På ekstrem varme, kolde eller fugtige steder. Sørg for at rumtemperaturen er mellem 5-35 C. Den relative fugtighed skal være 5-35 C, 80% (Maks.), ikke-kondenserende. - På steder som tiltrækker meget støv og skidt. - Nær apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt. - I direkte sollys. 4

5 Bemærkninger om anvendelse Pas på dine øjne Du skal hele tiden undgå at kikke direkte ind i lysstrålen fra projektoren. Hold ryggen til lysstrålen så ofte så mulig. Når projektoren bruges i et klasseværelse, skal du holde nøje opsyn med eleverne hvis de fx bliver bedt om at udpege noget på skærmen. For at minimere den nødvendige lampeeffekt, bruges gardiner til at reducere det omgivende lys niveau. Produktegenskaber XGA (1024x768) / SVGA (800x600) nativ opløsning HDTV kompatibel (720P, 1080i/p) BrilliantColor teknologi RS232 kontrol Hurtignedlukning 5

6 Introduktion Oversigt over pakkens indhold Åbn og tjek kassens indhold for at sikre, at alle nedennævnte dele findes. Hvis noget mangler, skal du kontakte det nærmeste kunde service center. Projektor På grund af forskelligt brug i hvert land, kan nogleområderhave forskelligt tilbehør. IR fjernbetjening Dokumenter : Brugervejledning Garantibevis Hurtigstartskort WEEE kort (gælder kun EMEA) 6 El-ledning 1,8m 2 stk AAA batterier Bæretaske (ALTERNATIVER) VGA kabel 1,8m (ALTERNATIVER)

7 Introduktion Produktoversigt Hovedenhed STRØM TÆNDT knap og LED indikator 2. Ventilation (indløb) 3. Zoom-ring 4. Fokusring 5. Zoomlinse 6. IR modtagere 7. Ventilation (udløb) 8. Indgangs- / udgangs- stik 9. El-stik 7

8 Introduktion Indgangs- / udgangs- stik SVGA RS232 VGA-IN/SCART S-VIDEO VIDEO XGA VGA-IN/SCART S-VIDEO VIDEO RS232 VGA-OUT VGA-In/SCART stik (PC analogt signal/komponent-video indgang/hdtv/ SCART/YPbPr) 2. S-video indgangsstik 3. Komposit video indgangsstik 4. RS-232 stik (3 stikben) 5. El-stik 6. Kensington lås port Nedenstående ting er kun til modeller, som virker med XGA model: 7. VGA-ud stik (skærm loop-through udgang) 8

9 Introduktion Fjernbetjening 1 1. LED indikator 2. Strøm Til/Fra 3. Ingen funktion på denne model 4. Ingen funktion på denne model 5. Fire retningsknapper 6. Gensynkroniser 7. Ingen funktion på denne model 8. Ingen funktion på denne model 9. Zoom 10. AV tavs 11. Video 12. VGA 13. Pause 14. S-Video 15. Kontrast 16. Lysstyrke 17. Meny 18. Trapezkorrektion +/- 19. Kilde 20. Indtast 21. Ingen funktion på denne model 22. Ingen funktion på denne model 23. Taltastatur (til indtastning af adgangskode)

10 Introduktion Brug af fjernbetjeningen Strøm Se Sådan tændes/slukkes projektoren på siderne Bekræft det valgte punkt. lähde Gensynkroniser Four Directional Select Keys Keystone +/- Lysstyrke) Meny ZOOM Kontrast Frys S-video VGA Video AV tavs Tryk på lähde for at vælge et indgangssignal. Synkroniserer automatisk projektoren med indgangskilden. Brug til at vælge punkter eller til at justere det valgte punkt. Juster for billedforvrængningen på grund af projektorens hældning. Juster billedets lysstyrke. Tryk på Meny for at starte skærm- (OSD) menuen. Luk for OSD ved at trykke på Meny igen. Zoom ind på et billede. Tryk på for at ændre zoom. Styr forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Tryk på Frys for at låse skærmbilledet fast. Tryk igen for at oplåse det. Tryk på S-video for at vælge S-video kilde. Tryk på VGA for at vælge VGA kilder. Tryk på Video for at vælge komposit videokilde. Slå øjeblikkeligt video fra/til. 10

11 E62405SP R Installation Tilslutning af projektoren Sådan tilsluttes der til en computer/notebook Findes kun på XGA modeller. 2 3 På grund af landes forskellig brugsforhold, kan nogle lande have forskelligt tilbehør fra andre. VGA-IN/SCART S-VIDEO VIDEO RS232 VGA-OUT (*) Valgfrit tilbehør El-ledning 2... *VGA kabel 3...*RS232 kabel 4... *rquote VGA udgangskabel 11

12 E62405SP R Installation Sådan tilsluttes der til en videokilde Dvd-afspiller, dekoder, HDTV modtager 6 7 Komposit videoudgang VGA-IN/SCART S-VIDEO VIDEO RS232 VGA-OUT På grund af landes forskellig brugsforhold, kan nogle lande have forskelligt tilbehør fra andre. (*) Valgfrit tilbehør 1 4 S-video udgang Findes kun på XGA modeller. 1...El-ledning 2... *VGA kabel 3... *Komposit videokabel 4... *S-videokabel 5...*15-stikben til 3 RCA komponent/hdtv adapter 6... *3 RCA komponentkabel 7...*SCART/VGA adapter 12

13 Installation Sådan tændes/slukkes projektoren Tænd for projektoren 1. Tilslut el-ledningen og signalkablet. Når de er tilsluttet, lyser strøm LED rødt. 2. Tænd for lampen ved at trykke på STRØM knappen øverst på projektoren eller på fjernbetjeningen. Strøm LED skifter nu til Blåt. Startskærmen ses i cirka 10 sekunder. Første gang, projektoren bruges, kan det foretrukne sprog vælges, når startopskærmen har været vist. 3. Tænd for og forbind kilden, som du ønsker skal ses på skærmen(computer, notebook, videoafspiller osv). Projektoren finder automatisk kilden. Hvis ikke, skal du trykke på menuknappen og gå til ALTERNATIVER. Kontroller, at Kildelås står på AV. Hvis der er mange kilder forbundet samtidigt, skal du trykke på KILDE knappen eller på de direkte knapper på fjernbetjeningen for at skifte mellem indgangene. Strøm 1 Tænd først for projektoren og vælg derefter signalkilderne. 13

14 Installation Sådan slukkes projektoren 1. Tryk på STRØM knappen for at slukke for projektorens lampe. Følgende meddelelse ses på skærmen. Tryk på STRØM kontakten igen for at bekræfte. Ellers forsvinder meddelelsen efter 15 sekunder. Når du tænder for STRØM kontakten for anden gang, viser systemet nedtællings-timeren på skærmen. 2. Køleventilatorerne fortsætter i cirka 10 sekunder med at afkøle. Når strøm LED lyser rødt, er projektoren gået i standby-tilstand. Hvis du vil tænde for projektoren igen, skal du vente indtil nedkølningsprocessen er udført, og projektoren er gået i standby. Når projektoren er i standby, skal du blot trykke på STRØM for at tænde projektoren igen. 3. Træk ledningen ud af stikkontakten og ud af projektoren. 4. Tænd ikke for projektoren straks efter at den er blevet slukket. Advarselsindikator Kontakt det nærmeste servicecenter, hvis projektoren viser følgende symptomer. Se siderne for yderligere oplysninger. Når STRØM indikatoren lyser rød (0,5 sekund luk, 0,5 sekund tændt)slukker projektoren automatisk. Kontakt venligst det nærmeste Optoma værksted for hjælp. Når STRØM indikatoren blinker rødt (1,0 sekund luk, 1,0 sekund tændt)indikatoren blinker rødt), betyder det at projektoren er blevet overophedet. Projektoren lukker automatisk ned. Under normale forhold, kan projektoren tændes igen efter en hvis afkølingstid. Når STRØM indikatoren blinker rødt (0,5 sekund luk, 2,0 sekunder tændt), indikerer det at ventilatoren ikke virker. 14

15 Installation Indstilling af det projicerede billede Indstilling af billedhøjde Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden. 1. Vælg den indstillelige fod under projektoren, der skal justeres. 2. Drej de tre indstillelige ringe mod uret for at løfte projektoren eller med uret for at sænke den. Gentag det på de øvrige fødder efter behov. Fødder til indstiling af hældning Ring til skråstilling 15

16 Installation Indstilling af projektor-zoom / -fokus Drej fokusringen for at zoome henholdsvis ind og ud. Fokuser billedet ved at dreje på fokus-ringen indtil billedet er skarpt. Projektoren kan fokusere inden for en afstand af 1,0 til 12,0 meter. Zoom-ring Fokusring Indstilling af det projicerede billedes størrelse Diagonal Bredde Højde 25,2" (64,1cm) 22,9" (58,1cm) 75,7" (192,3cm) 68,8" (174,8cm) 126,2" (320,5cm) 114,7" (291,4cm) 176,7" (448,7cm) 160,6" (407,9cm) 227,1" (576,9cm) 206,5" (524,5cm) 302,9" (796,2cm) 275,3" (699,3cm) Hd 3,3'(1,0m) 9,8'(3,0m) 16,4'(5,0m) 23,0'(7,0m) 29,5'(9,0m) 39,4'(12,0m) Billede (Diagonal) Billedstørrelse Hd Maks. 25,2 (64,1cm)75,7 (192,3cm)126,2 (320,5cm)176,7 (448,7cm)227,1 (576,9cm)302,9 (769,2cm) Min. Maks. (BxH) Min. (BxH) 22,9 (58,1cm)68,8 (174,8cm) 114,7 (291,4cm)160,6 (407,9cm)206,5 (524,5cm)275,3 (699,3cm) 20,2 x 15,1 60,6 x 45,4 101,0 x 75,7 51,3 x 38,5cm 153,8 x 115,4cm 256,4 x 192,3cm 18,3 x 13,7 55,1 x 41,3 91,8 x 68,8 46,5 x 34,9cm 139,9 x 104,9cm 233,1 x 174,8cm 141,3 x 106,0 359,0 x 269,2cm 128,5 x 96,4 326,3 x 244,8cm 181,7 x 136,3 461,5 x 346,2cm 165,2 x 123,9 419,6 x 314,7cm 242,3 x 181,7 615,4 x 461,5cm 220,3 x 165,2 559,4 x 419,6cm Maks. 2,27 (5,8cm) 6,81 (17,3cm) 11,36 (28,8cm) 15,9 (40,4cm) 20,44 (51,9cm) 27,26 (69,2cm) Min. 2,06 (5,2cm) 6,19 (15,7cm) 10,32 (26,2cm) 14,45 (36,7cm) 18,58 (47,2cm) 24,78 (62,9cm) Afstand 3,3 (1,0m) 9,8 (3,0m) 16,4 (5,0m) 23,0 (7,0m) 29,5 (9,0m) 39,4 (12,0m) Denne graf er kun beregnet til brugerens reference. 16

17 Betjeningsknapper OSD menuer Projektoren har flersprogede OSD menuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren finder automatisk kilden. Sådan bruges OSD menuen 1. Åbn OSD menuen ved at trykke på Meny på fjernbetjeningen. 2. Når OSD ses, skal du bruge knapperne til at vælge et punkt i hovedmenuen. Når du har valgt et punkt på en given side, skal du trykke på eller Enter for at åbne undermenuen. 3. Brug knapperne til at vælge det ønskede punkt og til at justere indstillingerne med key. 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført. 5. Tryk på Enter for at bekræfte, og skærmen vender tilbage til hovedmenuen. 6. Luk for OSD ved at trykke på MENY igen. OSD menuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger. Hovedmenu Undermenu Indstillinger 17

18 Betjeningsknapper Menutræ Bilde # # Skjermmodus Lysstyrke Kontrast Skarphet Farve Glød Avansert Presentasjon/Lys /Film/sRGB/Svart tavle/klasserom/bruker1/bruker2 (#) Farve og Glød understøttes kun i videotilstand. (**) Signal understøttes kun i Analogt VGA (RGB) signal. BILDE AVANSERT BILDE AVANSERT FARGEINNSTILLINGER BILDE AVANSERT INNGANGSKILDE SKJERM OPPSETT Degamma BrilliantColor Fargetemperatur Fargeinnstillinger Fargerom Inngangskilde Rød forsterking Grønn forst. Blå forst. Rød lysstyrke Grønn grunninnst. Blå grunninnst. Cyan Magneta Gul Reset VGA1 S-Video Video Format Kantmaske Zoom H. Posisjon V. Posisjon V. Keystone Språk Film/Video/Grafikker/PC Varm/Medium/Kald AUTO/RGB/YUV Ja/Nei 4:3/16:9-I/16:9-II/Original/AUTO English/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/ Polski/Nederlands/ /Suomi/Svenska/ Norsk// /Magyar/ eština/türkçe/ / / / / / Projeksjon OPPSETT / SIGNAL ALTERNATIVER ALTERNATIVE LAMPEINNSTILLINGER Menyplassering ** Signal Sikkerhet Projektor ID Logo Fase Frekvens H. Posisjon V. Posisjon OPPSETT / SIKKERHET Sikkerhet På/AV Sikkerhetstidtaker Endre Passord Kildelås High Altitude Skjul Information Bakgrunnsfarge Avansert Lampeinnstillinger Reset Skru av automatisk (min) Sovtidtaker (min) Strømmodus Lampetid Lampepåminnelse Lysstyrkemodus Lampenullstilling Nøytral/OPTOMA På/AV På/AV På/AV Sort/Rød/Blå/Grønn/Hvit Ja/Nei ALTERNATIVER AVANSERT Direkte på På/AV Hvilemodus/Aktiv På/AV STD/Lys Ja/Nei 18

19 Betjeningsknapper Bilde Skjermmodus Der er mange optimerede forvalg fra fabrikkens side for forskellige billedtyper. Presentasjon: Gode farver og lysstyrke fra pc-input. Lys : Maksimal lysstyrke fra pc-input. Film: Til hjemmebiograf. srgb: Standardiserede, nøjagtige farver. Svart tavle: Denne skal vælges for at opnå optimale farveindstillinger ved projicering på en (Grønn) tavle. Klasserom: Denne indstilling anbefales ved projicering i et klasseværelse. Bruker1: Brugerindstillinger. Bruker2: De indledende standardindstillinger i denne indstilling er fra Film tilstand. Enhver yderligere indstilling foretaget af brugeren i User2 (Bruger2) gemmes i denne tilstand til fremtidigt brug. Lysstyrke Juster billedets lysstyrke. Tryk på Tryk på for at gøre billedet mørkt. for at gøre billedet lyst. 19

20 Betjeningsknapper Bilde Kontrast Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder. Ved justering af kontrasten ændres billedets mængde af sort og hvidt. Tryk på Tryk på Skarphet for at reducere kontrasten. for at øge kontrasten. Juster billedets skarphed. Tryk på Tryk på for at reducere skarpheden. to for at øge skarpheden. Farve og Glød funktionerne kan kun bruges i videotilstand. Farve Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver. Tryk på Tryk på Glød for at reducere billedets farvemæthed. for at øge billedets farvemæthed. Indstil rød- og grøn- farvebalancen. Tryk på Tryk på for øge mængden af grønt i billedet. for at øge mængden af rødt i billedet. 20

21 Betjeningsknapper Bilde AVANSERT Degamma Her kan du vælge et degamma-table, som er blevet fintunet til at give inputtet den bedste billedkvalitet. Film: Til hjemmebiograf. Video: Til video- eller tv-kilde. Grafikker: Til billedkilde. PC: Til pc- eller computer-kilde. BrilliantColor Dette justerbare punkt udnytter en ny farvebehandlings-algoritme og systemniveau-forbedringer til at opnå højere lysstyrke, mens det giver billedet sande og mere livagtige farver. Området går fra 0 til 10. Hvis du ønsker et stærkere forbedret billedet, skal du justere mod maksimumindstillingen. For et blødere og mere naturligt billede skal du justere mod minimumindstillingen. Fargetemperatur Hvis den indstilles på kold temperatur, bliver billedet mere blåt. (koldt billede) Hvis den indstilles på varm temperatur, bliver billedet mere rødt. (varmt billede) Fargerom Vælg en passende farvematrixtype i AUTO, RGB eller YUV. 21

22 Betjeningsknapper BILDE AVANSERT Fargeinnstillinger Fargeinnstillinger Brug disse indstillinger til avanceret justering af de individuelle Rød, Grønn, Blå, Cyan, Magneta og Gul farver. Reset Vælg Ja for at vende tilbage til fabriksindstillingerne for farvejustering. BILDE AVANSERT INNGANGSKILDE Inngangskilde Brug denne funktion til at aktivere / deaktivere indgangskilder. Tryk på for at gå til undermenuen og vælge den ønskede kilde. Tryk på Enter for bekræfte valget. Projektoren søger ikke efter ikke-valgte indgange. 22

23 Betjeningsknapper SKJERM Format Brug denne funktion til at vælge det ønskede størrelsesforhold. 4:3: Dette format er til 4 3 indgangskilder. 16:9-I: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD forøget til bredskærms-tv. 16:9-II: Dette format er til 16 9 indgangskilder såsom HDTV og DVD forøget til bredskærms-tv. Original: Dette format viser det originale billede uden nogen skalering. AUTO: Vælger automatisk det bedste skærmformat. Størrelsesforhold (kilde fundet) SVGA model Giv billede ny størrelse XGA model 4:3 800 x 600 center 1024 x 768 center 16:9-I 800 x 450 center 1024 x 576 center 16:9-II 854 x 480 catch 800 x 480 center 854 x 480 center Original 1:1 afbildning center 1:1 afbildning center 23

24 Betjeningsknapper Billedområde Visningsområde Tilslutningssignal Billedområde på skærm 4:3 Format eller 16:9-I Format eller 16:9-II Format Original Format 24

25 Betjeningsknapper SKJERM Kantmaske Kantmaske-funktionen fjerner støj i et videobillede. Kantmaske billedet for at fjerne støj fra videokodningen ude i kanten af videokilden. Zoom Tryk på Tryk på H. Posisjon for at gøre et billede mindre. for at forstørre et billede på projiceringsskærmen. Ændrer det projicerede billedes vandrette position. V. Posisjon Ændrer det projicerede billedes lodrette position. V. Keystone Tryk på eller for at justere for billedets lodrette forvrænging og få et firkantet billede. 25

26 Betjeningsknapper OPPSETT Til Bag-desktop og Bag-loft skal der bruges gennemlyselig skærm. Projeksjon Front-desktop Dette er standardvalget. Billedet projiceres lige på skærmen. Bag-desktop Når det vælges, ses billedet omvendt. Forfra-loft Når det vælges, ses billedet på hovedet. Bag-loft Når det vælges, ses billedet omvendt og på hovedet. Menyplassering Vælg hvor menuen skal placeres på skærmen. Projektor ID Id-definition kan installeres med menu (område 0~99) og gør det muligt for brugeren at styre en individuel projektor med RS232. Se den fulde liste på side 44 med RS232 kommandoer. 26

27 Betjeningsknapper Logo Brug denne funktion til indstilling af den ønskede startskærm. Hvis der foretages ændringer, bruges disse næste gang, der tændes for projektoren. Optoma: Standard-startopskærmen. Nøytral: Der vises ikke noget bomærke. 27

28 Betjeningsknapper OPPSETT SPRÅK SPRÅK Vælg den flersprogede OSD menu. Tryk på eller i undermenuen og brug derefter eller knappen til at vælge det foretrukne sprog. Tryk på Enter for bekræfte valget. 28

29 Betjeningsknapper OPPSETT SIGNAL Signal understøttes kun i Analogt VGA (RGB) signal. Fase Synkroniser skærmens signal-timing med grafikkortet. Hvis billedet er ustabilt eller flimrer, kan det korrigeres med denne funktion. Frekvens Ændr skærmdatafrekvensen, så den passer med frekvensen på computerens grafikkort. Brug kun denne funktion, hvis billedet flimrer lodret. H. Posisjon Tryk på Tryk på for at flytte billedet til venstre. for at flytte billedet til højre. V. Posisjon Tryk på Tryk på for at flytte billedet ned. for at flytte billedet op. 29

30 Betjeningsknapper OPPSETT SIKKERHET Sikkerhet På: Vælg På for at bruge adgangskoden, når projektoren startes. AV: Vælg AV for at kunne tænde for projektoren uden brug af adgangskode. Sikkerhetstidtaker Her kan du bruge tidsindstillingen (Måned/Dag/Timer) til at indstille, hvor mange timer projektoren kan bruges. Når tiden udløber, bliver brugeren bedt om at indtaste adgangskoden igen. 30

31 Betjeningsknapper OPPSETT SIKKERHET Adgangskodens standardværdi er 1234 (første gang). Endre Passord Ved første brug: 1. Tryk på for at indstille adgangskoden. 2. Adgangskoden skal have fire cifre. 3. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at vælge din adgangskode og tryk derefter på for at bekræfte adgangskoden. Ændre adgangskode: 1. Tryk på for at indtaste den gamle adgangskode. 2. Indtast den nuværende adgangskode med talknapperne og tryk derefter på for at bekræfte. 3. Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste den nye adgangskode (4 cifre) og tryk herefter på for at bekræfte. 4. Indtast den nye adgangskode igen og tryk på for at bekræfte. Hvis du har glemt adgangskoden, skal du kontakte det lokale kontor for hjælp. 31

32 Betjeningsknapper ALTERNATIVER Kildelås På: Projektoren vil søge det specificerede tilslutningsstik. AV: Projektoren vil søge efter andre signaler hvis det aktuelle indgangssignal mistes. High Altitude Når der vælge På, drejer ventilatorerne hurtigere. Denne funktion er praktisk i højder, hvor luften er tynd. Skjul Information På: Vælg På for at skjule søger -meddelelsen. AV: Vælg AV for at vise søgemeddelelsen. Bakgrunnsfarge Anvend denne funktion til at vise en Sort, Rød, Blå, Grønn eller Hvit, når der ikke er noget signal tilgængeligt. Reset Vælg Ja for at tilbagestille alle parametrene i menuerne til fabriksindstillingerne. 32

33 Betjeningsknapper ALTERNATIVER AVANSERT Direkte på Vælg På for at slå Direct Power (Direkte til) funktionen til. Herefter vil projektoren automatisk tænde, når strømmen slås til, uden at det er nødvendigt at trykke på STRØM knappen på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Skru av automatisk (min) Her kan du indstille sleeptimeren. Nedtællingstimeren starter så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter). Sovtidtaker (min) Her kan du indstille sleeptimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter). 33

34 Betjeningsknapper ALTERNATIVE LAMPEINNSTILLINGER Lampetid Viser projiceringstid. Lampepåminnelse Vælg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når lampe påmindelsen vises. Meddelelsen vises 30 timer før det anbefales at udskifte pæren. Lysstyrkemodus STD: Vælg STD for at dæmpe pæren i projektoren, hvilket sænker strømforbruget og forlænger pærens levetid op til 130 %. Lys: Vælg Lys for at øge lysstyrken. Lampenullstilling Nulstil brændetimerne efter pæren er blevet skiftet. 34

35 Fejlfinding Bilag Hvis du oplever problemer med din projektor, se da venligst følgende oplysninger.hvis et problem fortsætter, bedes du venligst kontakte din lokale forhandler eller servicecenter. Billedproblemer Der fremvises ikke noget billede på skærmen Sikre at alle kabler og stik er korrekt og ordentlig forbundet, som beskrevet i afsnittet Installation. Kontroller at benene på stikkene ikke er bøjet eller defekte. Kontroller at pæren indeni projektoren er ordentlig sat i. Se venligst afsnittet Sådan skiftes pæren for yderligere oplysninger. Kontroller, at AV demp funktionen ikke er aktiveret. Billedet fremvises delvist, det ruller eller det fremvises ukorrekt Tryk på RE-SYNC(Gensynkroniser) på fjernbetjeningen. If you are using a PC: Til Windows 95, 98, 2000, XP: 1. Åben Min computer og herefter Kontrolpanel og dobbeltklik derefter på SKJERM ikonet. 2. Vælg fanebladet Indstillinger. 3. Kontroller at din skærmopløsning er lavere end, eller lig med UXGA (1600 x 1200). 4. Klik på knappen Avanceret egenskaber. Hvis projektoren stadig ikke viser hele billedet, skal du også indstille den monitor som du bruger. Gør følgende. 5. Bekræft, at skærmopløsningen er lavere end eller lig med UXGA (1600 x 1200). 6. Klik på Ændre knappen, under fanebladet Skærm. 35

36 Bilag 7. Klik på Vis alle enheder. Herefter skal du vælge Standard skærmtyper under SP boksen, og vælg den ønskede opløsning i Modeller boksen. 8. Kontroller at skærmopløsningem på skærmen er lavere end, eller lig med UXGA (1600 x 1200). Når du bruger en notebook skal du: 1. Først følge trinene ovenfor, og juster opløsningen på computeren. 2. Tryk på de pågældende, nedenstående knapper for din notebook for at sende signal fra notebook til projektoren. Eksempel: [Fn]+[F4] Acer Asus Dell Gateway [Fn]+[F5] [Fn]+[F8] [Fn]+[F8] [Fn]+[F4] IBM/Lenovo HP/Compaq NEC Toshiba [Fn]+[F7] [Fn]+[F4] [Fn]+[F3] [Fn]+[F5] Mac Apple: Systempreferanser SKJERM Arrangement Speilvisning Hvis du har problemer med at ændre din skærmopløsning eller din skærm går i stå, skal du genstarte al udstyret, inklusiv projektoren. Skærmen på den bærbare computer eller PowerBook viser ikke nogen præsentation Når du bruger en notebook pc skal du Nogle notebook pc er deaktiverer deres egnen skærme, når en anden skærmenhed er i brug. Hver pc har en forskellig måde at blive genaktiveret på. Se venligst i brugervejledningen til din computer for yderligere informationer. Image is unstable or flickering Use Fase to correct it. See page 29 for more information. Change the monitor color setting on your computer. Billedet er ustabilt og flimrer Korriger det med Frekvens. Se venligst side 29 for yderligere oplysninger. Kontroller og genkonfigurere skærmindstillingen på dit grafikkort, for at gøre det kompatibel med projektoren. 36

37 Bilag Billedet er ude af fokus Juster projektorlinsens fokusring. Sørg for at skærmen er indenfor den påkrævede afstand af 1,0 til 12,0 meter fra projektoren. Se venligst side 16. Billedet udstrækkes når der afspilles en dvd titel i 16:9 Når du afspiller en anamorfisk dvd eller 16:9 dvd, viser projektoren det bedste billede i 16:9 format på projektorsiden. Hvis ud afspiller en dvd i 4:3 format, skal formatet ændre til 4:3 i menuen på projektoren. Hvis billedet stadig er udstrakt, er det også nødvendigt at justere billedformatet som følger: Sæt billedformatet på din dvd afspiller til 16:9 (wide/bred). Billedet er for lille eller for stort Juster på zoomknappen oven på projektoren. Flyt projektoren tættere på, eller længere væk fra skærmen. Tryk på Meny knappen på fjernbetjeningen, gå til SKJERM Format og prøv dig frem med de forskellige indstillinger. Det anbefales ikke at bruge trapezkorrigering. Billedet har hældende sider Hvis muligt, skal projektoren stilles sådan, at den er vandret centreret på skærmen og under underkanten af skærmen. Tryk på Keystone +/- på fjernbetjeningen, indtil siderne er lodrette. Billedet er spejlvendt Vælg OPPSETT Projeksjon i OSD menuen og juster projiceringsretningen. 37

38 Bilag Andre problemer Projektoren reagerer ikke på nogle af knapperne Sluk for projektoren hvis mulig, og træk herefter stikke ud af stikkontakten og vent mindst 60 sekunder før der tilsluttes igen. Pæren sprænger eller giver en knaldende lyd Når pærens levetid er udløbet, udbrænder den hvilket kan give en stort knald. Sker dette, vil projektoren ikke kunne tændes igen før pæren er blevet skiftet. For vejledninger om, hvordan pæren skal skiftes, se venligst afsnittet Udskiftning af lampen på side Statusindikation på projektoren LED lys meddelelse Meddelelse Standby (tilslut ledningen) Power on (Warming) (tænder/opvarmer) Lampe lyser Strøm LED (Rød) Strøm LED (Blå) Blinker (0,5 sekunder luk, 0,5 sekunder tændt) Slukket (køler af) Blinker (1 sekunder luk, 1 sekunder tændt) < 10 sekunder til luk Fejl (Over Temp.) (overophedning) Blinker (1 sekunder luk, 1 sekunder tændt) Konstant lys Ikke noget lys Fejl (Fan fail) (ventilatorfejl) Fejl (Lamp fail) (lampefejl) Blinker (0,5 sekunder luk, 2,0 sekunder tændt) Blinker (0,5 sekunder luk, 0,5 sekunder tændt) 38

39 Bilag Skærmmeddelelser Temperaturadvarsel: Ventilationsfejl: Lampevarsel: Utenfor skjermområdet: Problemer med fjernbetjening Hvis fjernbetjeningen ikke virker skal du Kontroller, at fjernbetjeningens vinkel er indenfor ±15 vandret og lodret i forhold til en af IR modtagerne på projektoren. Forvis dig om at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og projektoren. Sørge for, at du er indenfor 7 m af projektoren. Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt. Udskift batterierne, hvis de er udløbet. 39

40 Bilag Udskiftning af lampen Projektoren udregner selv pærens levetid. Når pæren er ved at nå enden på dens levetid, viser projektoren en advarselsmeddelelse. Når du ser denne meddelelse skal di kontakte din lokale forhandler eller servicecenter og få skiftet pæren hurtigst muligt. Sørg for at projektoren har haft mindst 30 minutter til at køle ned, før pæren skiftes. Advarsel: Hvis projektoren er loftmonteret, skal du være yderst forsigtig når du åbner til pæren. Det anbefales at du bruger sikkerhedsbriller, når du skifter pæren på en loftmonteret projektor. Du skal være yderst forsigtig for at forhindre at der ikke falder løse dele ud af projektoren Advarsel: Lamperummet kan være meget varmt! Lad det køle ned før du skifter pæren! Advarsel: For at minimere risikoen for personskade, skal du undgå at tabe pæremodulet og røre ved selve pæren. Pæren kan springe og medføre personskade hvis den tabes. 40

41 Bilag 1 2 Skruerne på lampedækslet og lampen kan ikke fjernes. 3 4 Projektoren kan ikke tændes, hvis lampedækslet ikke er genanbragt på projektoren. Rør ikke lampeglasset. Håndolie kan få lampen til at splintre. Hvis du kom til at røre lampemodulet, skal du tørre det af med en tør klud. Sådan udskiftes pæren: 1. Sluk projektoren ved at trykke på POWER(Strøm) knappen. 2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter. 3. Træk stikket ud af stikkontakten. 4. Skru de to skruer på dækslet ud Løft opad og fjern dækslet Skru de to skruer på lampemodulet ud Løft op i lampehåndtaget og fjern lampemodulet langsomt og forsigtigt. 4 Følg vejledningerne bagfra, når pæremodulet skal sættes tilbage i projektoren. 8. Tænd projektoren og Lampenullstilling efter at lampemodulet er genindsat. Lampenullstilling: (i) Tryk på Meny (ii) Vælg ALTERNATIVER (iii) Vælg Lampeinnstillinger (iv) Vælg Lampenullstilling (v) Vælg Ja. 41

42 Bilag Kompatibilitets-tilstand Computer kompatibilitet Tilstand Opløsning V-synkronisering (Hz) V synkronisering (KHz) VGA ,50 VGA ,90 VGA ,50 VGA ,30 VGA ,50 VGA ,90 SVGA ,20 SVGA ,90 SVGA ,10 SVGA ,90 SVGA ,70 XGA ,40 XGA ,50 XGA ,00 XGA ,70 WXGA ,40 WXGA ,30 WXGA ,70 SXGA ,98 SXGA ,98 SXGA ,10 SXGA ,98 UXGA ,00 For bredskærmsopløsning (WXGA), afhænger kompatibilitets støtten af notebook/pc modeller. 42

43 Bilag Computer kompatibilitet Tilstand Opløsning V-synkronisering (Hz) V synkronisering (KHz) MAC LC ,66 34,98 MAC II ,68 35,00 MAC ,55 49,73 MAC ,24 MAC ,06 68,68 MAC G ,35 i MAC DV ,00 i MAC DV ,49 i MAC DV ,00 Video kompatibilitet NTSC NTSC M/J, 3,58MHz, 4,43 MHz PAL SECAM SDTV HDTV B/D/G/H/I/M/N, 4,43 MHz B/D/G/K/K1/L, 4,25/4,4 MHz 480i/p, 576i/p 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) 43

44 Bilag RS232 kommandoer Tildeling af RS232-kontaktbenene Pin nummer Navn I/O (på siden af projektoren) 1 TXD UD 2 RXD IND 3 GND GND Pin nummer Specifikation 1 N/A 2 RXD 3 TXD 4 N/A 5 GND 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 44

45 RS232 protokol funktionsoversigt RS232 kommandoer Bilag Baud Rate : 9600 Data Bits: 8 Optoma ES521/EX521 Parity: None RS232 Command Table UART16550 FIFO: Disable Projector Return (Pass): P Projector Return (Fail): F Stop Bits: 1 Baud Rate : 9600 Note : There is a <CR> after all ASCII commands Data Bits: 8 Flow Control : None XX=00-99, projector's ID, 0D is the HEX code for <CR> in ASCII code Parity: None XX=00 is for all projectors Stop Bits: 1 Flow Control : None 1. Der er et <CR> efter alle ASCII kommandoer. UART16550 FIFO: Disable Projector Return (Pass): 2. P 0D er HEX koden for <CR> i ASCII koden. Projector Return (Fail): F XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors SEND to projector 232 ASCII Code HEX Code Function Description ~XX00 1 7E D Power ON ~XX00 0 7E D Power OFF (0/2 for backward compatible) ~XX00 1 ~nnnn 7E a 0D Power ON with Password ~nnnn = ~0000 (a=7e ) ~9999 (a=7e ) ~XX01 1 7E D Resync ~XX02 1 7E D AV Mute On ~XX02 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX03 1 7E D Mute On ~XX03 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX04 1 7E D Freeze ~XX04 0 7E D Unfreeze (0/2 for backward compatible) ~XX05 1 7E D Zoom Plus ~XX06 1 7E D Zoom Minus ~XX12 5 7E D VGA 1 ~XX12 7 7E D VGA 1 SCART ~XX12 8 7E D VGA 1 Component ~XX12 9 7E D S-Video ~XX E D Video ~XX20 1 7E D Display Mode Presentation ~XX20 2 7E D Bright ~XX20 3 7E D Movie ~XX20 4 7E D srgb ~XX20 5 7E D User1 ~XX20 6 7E D User2 ~XX20 7 7E D Blackboard ~XX20 8 7E D Classroom ~XX21 n 7E a 0D Brightness n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX22 n 7E a 0D Contrast n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX23 n 7E a 0D Sharpness n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) ~XX24 n 7E a 0D Color Settings Red Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX25 n 7E a 0D Green Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX26 n 7E a 0D Blue Gain n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX27 n 7E a 0D Red Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX28 n 7E a 0D Green Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX29 n 7E a 0D Blue Bias n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX30 n 7E a 0D Cyan n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX31 n 7E a 0D Yellow n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX32 n 7E a 0D Magenta n = -50 (a=2d 35 30) ~ 50 (a=35 30) ~XX33 1 7E D Reset ~XX34 n 7E a 0D BrilliantColor TM n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX35 1 7E D Degamma Film ~XX35 2 7E D Video ~XX35 3 7E D Graphics ~XX35 4 7E D PC ~XX36 1 7E D Color Temp. Warm ~XX36 2 7E D Medium ~XX36 3 7E D Cold ~XX37 1 7E D Color Space Auto ~XX37 2 7E D RGB ~XX37 3 7E D YUV ~XX45 n 7E a 0D Color (Saturation) n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX44 n 7E a 0D Tint n = 0 (a=30) ~ 100 (a= ) ~XX60 1 7E D Format 4:3 ~XX60 2 7E D 16:9-l ~XX60 3 7E D 16:9-ll ~XX60 6 7E D Native ~XX60 7 7E D Auto ~XX61 n 7E a 0D Edge Mask (Overscan) n = 0 (a=30) ~ 3 (a=33) ~XX62 n 7E a 0D Zoom n = -5 (a=2d 35) ~ 25 (a=32 35) ~XX63 n 7E a 0D H Image Shift n = -50 (a=2d 35 30) ~ +50 (a=35 30) ~XX64 n 7E a 0D V Image Shift n = -50 (a=2d 35 30) ~ +50 (a=35 30) ~XX66 n 7E a 0D V Keystone n = -40 (a=2d 34 30) ~ 40 (a=34 30) 45

46 Bilag SEND to projector 232 ASCII Code HEX Code Function Description ~XX70 1 7E D Language English ~XX70 2 7E D German ~XX70 3 7E D French ~XX70 4 7E D Italian ~XX70 5 7E D Spanish ~XX70 6 7E D Portuguese ~XX70 7 7E D Polish ~XX70 8 7E D Dutch ~XX70 9 7E D Swedish ~XX E D Norwegian/Danish ~XX E D Finnish ~XX E D Greek ~XX E D Traditional Chinese ~XX E D Simplified Chinese ~XX E D Japanese ~XX E D Korean ~XX E D Russian ~XX E D Hungarian ~XX E D Czechoslovak ~XX E D Arabic ~XX E D Thai ~XX E D Turkish ~XX71 1 7E D Projection Front-Desktop ~XX71 2 7E D Rear-Desktop ~XX71 3 7E D Front-Ceiling ~XX71 4 7E D Rear-Ceiling ~XX72 1 7E D Menu Location Top Left ~XX72 2 7E D Top Right ~XX72 3 7E D Centre ~XX72 4 7E D Bottom Left ~XX72 5 7E D Bottom Right ~XX73 n 7E a 0D Signal Frequency n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By signal ~XX74 n 7E a 0D Phase n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal ~XX75 n 7E a 0D H. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX76 n 7E a 0D V. Position n = -5 (a=2d 35) ~ 5 (a=35) By timing ~XX77 n 7E aabbcc 0D Security Security Timer Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) ~XX78 1 7E D Security Settings Enable ~XX78 0 7E D Disable(0/2 for backward compatible) ~XX79 n 7E a 0D Projector ID n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39) ~XX80 1 7E D Mute On ~XX80 0 7E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX81 n 7E a 0D Volume n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30) ~XX82 1 7E D Logo Optoma ~XX82 3 7E D Netural ~XX E D Source Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Next Source ~XX E D High Altitude On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Information Hide On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Keypad Lock On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Background Color Blue ~XX E D Black ~XX E D Red ~XX E D Green ~XX E D White ~XX E D Advanced Direct Power On On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX106 n 7E a 0D Auto Power Off (min) n = 0 (a=30) ~ 180 (a= ) step:5 ~XX107 n 7E a 0D Sleep Timer (min) n = 0 (a=30) ~ 995 (a= ) step:5 ~XX E D Eco Standby(1W) On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Lamp Reminder On ~XX E D Off (0/2 for backward compatible) ~XX E D Brightness Mode Bright ~XX E D STD (0/2 for backward compatible) ~XX E D Lamp Reset Yes ~XX E D No (0/2 for backward compatible) 46

47 Bilag ~XX E D Reset Yes ~XX99 1 7E D RS232 Alert Reset Reset System Alert ~XX210 n 7E n 0D Display message on the OSD n: 1-30 characters SEND to emulate Remote ~XX E D Power ~XX E D Up/Page + ~XX E D Left/Source ~XX E D Enter (for projection MENU) ~XX E D Right/Re-SYNC ~XX E D Down/Page - ~XX E D Keystone + ~XX E D Keystone - ~XX E D Volume - ~XX E D Volume + ~XX E D Brightness (1) ~XX E D Menu (2) ~XX E D Zoom (3) ~XX E D Contrast (4) ~XX E D Freeze (5) ~XX E D AV Mute (6) ~XX E D S-Video (7) ~XX E D VGA1 toggle (8) ~XX E D Video (9) SEND from projector automatically 232 ASCII Code HEX Code Function Projector Return Description when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/ INFOn n : 0/1/2/3/4/6/7/8/9 = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/ Lamp fail/fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/ Lamp fail/fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out/ Cover Open Cover Open READ from projector 232 ASCII Code HEX Code Function Projector Return Description ~XX E D Input Source Commands OKn n : 0/1/3/4/ = None/VGA1/S-Video/Video/ ~XX E D Sofware Version OKdddd dddd: FW version ~XX E D Display Mode OKn n : 0/1/2/3/4/5/6/7/8 = None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User1/ User2/Blackboard/Classroom/ ~XX E D Power State OKn n : 0/1 = Off/On ~XX E D Brightness OKn ~XX E D Contrast OKn ~XX E D Aspect Ratio OKn n : 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9-l/16:9-ll/Native/AUTO ~XX E D Color Temperature OKn n : 0/1/2 = Warm/Medium/Cold ~XX E D Projection Mode OKn n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/ Rear-Desktop/ Front-Ceiling/ Rear-Ceiling ~XX E D Information OKabbbbccdddde a : 0/1 = Off/On bbbb: LampHour cc: source 00/01/03/04 = None/VGA1/S-Video/Video dddd: FW version e : Display mode 0/1/2/3/4/5/6/7/8/ None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User1/User2/ Blackboard/Classroom ~XX E D Model name OKn n:1/2 =SVGA/XGA ~XX E D Lamp Hours OKbbbb bbbb: LampHour ~XX E D Cumulative Lamp Hours OKbbbbb bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours 47

48 Bilag Loftmontering Bemærk, at skade som følge af forkert installation annullerer garantien. 1. For at undgå at beskadige din projektor, bedes du venligst loftmonteringen til installation. 2. Hvis du ønsker at bruge et andet loftmonteringsudstyr, skal du sørge for at skruerne som bruges til at fastgøre loftmonteringen til projektoren stemmer overens med følgende krav: Skruetype: M3*3 Maks. skruelængde: 10mm Minimum skruelængde: 7,5mm Advarsel: 1. Hvis du køber et loftmonteringssæt fra en anden virksomhed, skal du passe på, at du bruger den rigtige skruestørrelse. Skruestørrelsen afhænger af monteringspladens tykkelse. 2. Der skal være mindst 10 cm mellemrum mellem loftet og projektorens bund. 3. Installer ikke projektoren nær en varmekilde. 84,00 192,00 82,30 77,75 55,00 110,00 97,00 Linse 63,00 118,65 167,66 Enhed: mm 286,31 48

49 Optomas globale kontorer Bilag For service og support, kontakt venligst dit lokale kontor. USA 3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Canada 2420 Meadowpine Blvd., Suite # Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada Europa 42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK +44 (0) (0) Service Tel : +44 (0) Frankrig Bâtiment E avenue Edouard Vaillant Boulogne Billancourt, France Spanien C/ José Hierro,36 Of. 1C Rivas VaciaMadrid, Spain Tyskland Wiesenstrasse 21 W +49 (0) D40549 Düsseldorf, +49 (0) Germany Skandinavien Lerpeveien Drammen Norway PO.BOX Drammen Norway 49

50 Bilag Latinamerika 3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA Korea WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul, , KOREA Japan 東 京 都 足 立 区 綾 瀬 株 式 会 社 オーエスエム サポートセンター: Taiwan 5F., No. 108, Minchiuan Rd Shindian City, Taipei Taiwan 231, R.O.C. asia.optoma.com Hong Kong Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Kina 5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, , China 50

51 Bilag Bestemmelser & sikkerhedsbemærkninger Dette bilag indeholder generelle bemærkninger vedrørende projektoren. FCC bemærkning Dette apparat er blevet testet og er fundet i overensstemmelse med kravene til klasse B digitalt udstyr, i henhold til styk 15 i FCC regelerne. Formålet med disse krav er at sikre rimelig beskyttelse skadelige forstyrrelser fra installationer i private boliger. Dette apparat genererer, bruger og udgive radiofrekvenser og, hvis den ikke installeres og bruges som beskrevet i instruktionerne, kan forårsage farlig indblanding i radiokommunikationer. Men der er ingen garanti for at forstyrrelser ikke kan opstå i en bestem installation. Hvis apparatet forårsager skadelige forstyrrelser i radio eller tv-modtagelse, hvilket kan konstateres ved at slukke og tænde apparatet, er: Drej eller flyt antennemodtageren. Øg afstanden mellem apparatet og modtageren. Slut apparatet til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er sluttet til. Søg hjælp hos din forhandler eller en erfaren radio/tv teknikker. Bemærkning: Afskærmede kabler Alle tilslutninger til andre computerenheder skal gøres med beskyttede kabler for at bevare overensstemmelsen med FCC bestemmelserne. Forsigtig Ændringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, som er givet af FCC, til at betjene denne computer 51

52 Bilag Brugerbetingelser Dette apparat er i overensstemmelse med styk 15 i FCC bestemmelserne. Betjening skal ske under følgende to betingelser: 1. Apparatet må ikke forårsage skadelige forstyrrelser og 2. Apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse som den modtager, inklusiv forstyrrelser som gør betjeningen uønsket. Bemærkning: Canadiske brugere Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de canadiske ICES-003 bestemmelser. Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Overensstemmelseserklæring for EUlande EMC direktiv 2004/108/EC (inklusiv ændringer) Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC R & TTE direktiv 1999/5EC (hvis produktet har en RF funktion) Anvisninger vedrørende bortskaffelse Smid ikke elektriske dele i skraldespanden når det skal afskaffes. TFor at minimere forurening og sikre maksimal beskyttelse af det globale miljø, bedes du venligst genbruge produktet. 52

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Introduktion...6 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Oversigt over pakkens indhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...39. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...20. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...5 Introduktion...6 Produkt features...6 Oversigt over pakkens

Læs mere

FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual

FOCUS. (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual FOCUS (Nærprojekterings-Modeller) (STD-projekterings-Modeller) Dataprojektor Brugermanual Indholdsfortegnelse Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Pas på dine øjne...4 Sikkerhedsforanstaltninger...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...52. Installation...11. Betjeningsknapper...19. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller...

Indholdsfortegnelse. 1... Dansk. Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2. Introduktion... 4. Installation... 10. Brugerkontroller... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig... 2 Introduktion... 4 Produkt fordele... 4 Pakke oversigt... 5 Produkt oversigt... 6 Hovedenhed... 6 Kontrolpanel... 7 Forbindelsesporte...

Læs mere

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede...

Installation... 10 Tilslutning af projektoren... 11 Sådan tænder/slukker du for projektoren... 11. Justering af det projicerede billede... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkning vedrørende brug... 2 Forholdsregler... 2 Indledning... 4 Produktets funktioner... 4 Oversigt over emballagens indhold... 5 Oversigt over produktet...

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3. Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...3 Sikkerhedsoplysninger...3 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Pakkeindhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren.

Brugervejledning. Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse Bemærkninger om anvendelse, før du bruger projektoren. Brugervejledning Af sikkerhedsgrunde skal du sørge for at læse "Bemærkninger om anvendelse", før du bruger projektoren. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6

Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bruger note... 2 Forsigtig...2 Introduktion... 4 Produkt fordele...4 Pakke oversigt...5 Produkt oversigt...6 Hovedenhed...6 Kontrolpanel...7 Forbindelsesporte...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...42. Indledning...7. Installation...11. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Meddelelse om brug...2. Sikkerhedsinstruktioner... 2. Introduktion...5 INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelse om brug...2 Sikkerhedsinstruktioner... 2 Introduktion...5 Projekterens funktioner... 5 Pakkens indhold... 6 Oversigt over projektoren...7 Sådan bruger du produktet...9 Kontrolpanel...

Læs mere

Acer Projektør. X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning Acer Projektør X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1161/X1161A/X1161N/X1261 serierne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning

Acer Projektør. X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Acer Projektør X1130/X1230/X1230S serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer projektor X1130/X1230/X1230S serierne Originaludgave:

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Besked til brugeren... 2

Besked til brugeren... 2 Indholdsfortegnelse Besked til brugeren... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Klasse B emissionsgrænseværdier...2 Vigtig sikkerhedsvejledning...2 Sikkerhedsforanstaltninger...4 Sikkkerhedsadvarsler for øjne...6

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TILLYKKE MED DERES NYE MIB. MIB en benyttes til afspilning af musik og video. Udstyret fremsendes til egen installation. Amuseic Danmark er leverandør af MIB en. Såfremt der opstår

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2. Sikkerhedsoplysninger...2. Introduktion... 4

Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2. Sikkerhedsoplysninger...2. Introduktion... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bemærkninger om anvendelse... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Du skal sørge for at...2 Du skal ikke...2 Klasse B emissionsgrænser...2 Brug af 3D PROJEKTOREN med

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Besked til brugeren... 2

Besked til brugeren... 2 Indholdsfortegnelse Besked til brugeren... 2 Sikkerhedsoplysninger...2 Klasse B emissionsgrænseværdier...2 Vigtig sikkerhedsvejledning...2 Sikkerhedsforanstaltninger... Sikkkerhedsadvarsler for øjne...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2. Bilag...43. Indledning...7. Installation...12. Betjeningsknapper... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om. anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Forholdsregler...3 Pas på dine øjne...6 Indledning...7 Oversigt over pakkens indhold...7 Produktoversigt...8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere