Leverings- og betalingsbetingelser :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverings- og betalingsbetingelser :"

Transkript

1 Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation af drikkevand og grundvand samt den tekniske drift, nøgletal m.m. 3. Hjemmeside med elektronisk beredskabsmodul til Vandråd m.fl. (side 6) 4. Vandværker. Tilstandsrapport og V-abonnement (side 7) 5. Enkeltanlæg: Tilstandsrapport og E-abonnement (side 8) 6. Egenkontrol for coliforme bakterier med og uden startpakke for både fællesanlæg og enkeltanlæg (side 9) Gældende fra Juni 2010 til juni 2011 Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til godkendelse hos den enkelte pr. . Kontakt DVN for spørgsmål og tilbud på Side 1

2 Betingelser for salg, levering og betaling Gældende for medlemmer af: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), Vandråd, Regioner under FVD, Dansk Akvakultur (DA), Bæredygtigt Landbrug (LBL). Generelt: DVN har indgået aftale med Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), Dansk Akvakultur (DA) og Bæredygtigt Landbrug (LBL) om at levere teknisk assistance og rådgivning til deres medlemmer. DVN honoreres efter aftalte takster. Timetaksterne indebærer en generel rabatordning på ca. 15 % til foreningens medlemmer i forhold til DVN s i øvrigt konkurrencedygtige priser. Desuden opnår alle med E-abonnement og V-abonnement samme rabat. DVN udfører opgaver som f.eks. rådgivning, koordinering af opgaver, vandforsynings- og tilstandsrapporter, indsatsplanlægning, udbudsmateriale, analysestyring, assistance til vandværks-passeren via Internettet, overvågningsprogrammer, hjemmeside samt diverse informationsmaterialer. DVN s assistance sker ifølge aftalen som uvildig sparringspartner. DVN kan dog indgå i projekter og udføre visse aftalte opgaver under projektets udførelse (eksempelvis målinger, prøveudtagning, dataindsamling, projektstyring og tilsyn). Ifølge prisaftalen kan DVN opkræve specificeret sagstid og kørsel efter statens regler. Udlæg for materialer, kortgrundlag, analyser, tests, o. lign. er excl. Normalt aftales et budget/prisoverslag for større opgaver. Produktansvar: DVN har tegnet erhvervs-/produktansvarsforsikring hos Tryg. Forsikringssummen er max. kr DVN's økonomiske rådgiveransvar er begrænset til maksimalt at udgøre DVN s honorar. Priser: Alle priser er excl. moms og leveringsomkostninger. Der pristalsreguleres årligt i juni. Betalingsbetingelser: 14 dage netto kontant. I forbindelse med betaling skal der refereres til fakturanummer eller kundenummer. Time satser : FVD/ DA/LBL-medlemmer DVN s listepriser (normalpriser) Projektleder 610,00 kr. pr. time 735,00 kr. pr. time Seniorkonsulent, 565,00 kr. pr. time 670,00 kr. pr. time IT-support (IT-klip)*) 430,00 kr. pr. time 565,00 kr. pr. time Juniorkonsulent 400,00 kr. pr. time 475,00 kr. pr. time Sekretær 320,00 kr. pr. time 370,00 kr. pr. time Kørselstimer 310,00 kr. pr. time 360,00 kr. pr. time Kørsel 3,56 kr. pr. km (afregnes efter statens takster) IT-support med IT-klip á 15 min. *) 107,50 kr. pr. klip Side 2

3 IT-support (it-klip) : For IT-opgaver aftales afregning efter IT-klip á 15 minutter. IT-klip anvendes til løbende assistance i forbindelse med ajourføring og overvågning af driften/analyser, hjemmesider m.m. Afregning af IT-klip sker i forbindelse med afregning af de årlige driftsomkostninger. Beskrives nærmere i aftale om IT-drift. Kundens data og leje af IT-system, opsigelse af abonnement. Kunden ejer de data, som lægges ind, og kunden lejer IT-systemet ifølge den godkendte aftale og ordrebekræftelse. Både kunden og DVN kan opsige samarbejdet ifølge aftale/ordrebekræftelse. Ved opsigelse af abonnementet kan kunden få egne data udleveret mod betaling af de IT-omkostninger, som er forbundet med dataudtræk i et aftalt format. DVN sikrer løbende lagring af vandværkets data på 2 adskilte web-servere. DVN har sikret sig adgang og en god datasikkerhed gennem driftsaftale med BifrostData. DVN kan ikke stilles til ansvar overfor evt. fejl i data eller tab af data ved force majoure lignende uheld. Priser for IT-produkter: DVN leverer og deltager i opsætning og vedligeholdelse af de omtalte IT-moduler, så det passer til kundens behov og ønsker. De følgende priser er gældende for vandværker. Priser for enkeltbrugere (dambrug, landbrug, virksomheder, enkeltanlæg) gives normalt individuelt efter tilbud. Service til Vandværks-passer: Vandværks-passeren behøver ikke at udføre IT-opgaven - dette kan aftales udført af DVN. Der kan efter behov aftales løbende assistance til vandværks-passeren - ex. kvartalsvis. Eksempler på assistance til vandværks-passer og bestyrelse og andre oplysninger. 1. DVN lægger de data/aflæsninger ind, som fremsendes fra vandværks-passer, tjekker om noget er unormalt og fremsender en mail med forslag til handling, hvis noget er unormalt i vandværksdriften. 2. DVN lægger obligatoriske analyser ind, som fremsendes elektronisk fra laboratoriet, tjekker om analyseværdierne er i orden, og om der er noget unormalt. Hvis ja, fremsendes en mail med forslag til handling. 3. DVN opsætter systemet og passer kun analysearkiv for obligatoriske analyser samt lærer vandværket selv at opdatere data i de øvrige moduler. Andre oplysninger. Prisen holdes på et lavt niveau, da der afregnes efter medgået IT-klip (107,50 kr. pr. påbegyndt ITkvarter, 2010-pris), så selv små anlæg kan gøre brug af systemet. Ved oprettelsen får vandværket mulighed for at vælge mellem flere IT-moduler. Vandværket kan betragte informationssystemet som en udvidelse af vandværkets nuværende hjemmeside. Man kan også vælge at få en ny forbrugerhjemmeside i samme system, så informationer på alle niveauer (forbruger/bestyrelse/vandværkspasning) er samlet i samme IT-system mitdrikkevand.dk. Alle væsentlige oplysninger og data gemmes sikkert på web-hotel. Mange vandværker vælger systemet som en ekstra sikkerhed og får hermed indført et e-arkiv, så det er lettere at dele oplysninger, både internt i bestyrelsen, med forbrugerne og myndigheder. Informationssystemet er et godt supplement til SRO-anlæg og andre anlæg med automatisk dataopsamling. Under systemets indførelse kan der aftales opsætning af plan for egenkontrol og overvågning, så der sikres mod dobbeltarbejde. Bestyrelsen får en arbejdsplan for vandværket - en oversigt, som kan opsættes til at række mange år frem i tiden og dermed et vigtigt redskab til vandværkets ledelse og budgetlægning. Side 3

4 Priser for oprettelse og årlige driftsomkostninger - et åbent informationssystem for almene vandværker Pr. almen vandværk under 800 forbrugere Moduler Oprettelse (kr.) pr. enhed (se note 1) Månedlige driftsomkostninger (kr.) pr. enhed. (se note 2) Basis, vandværks-passer og analyser 2.000,- 150,- (1800 pr. år) Automatiske dataregistrering, alarm m.m. *) Analyseovervågning og overvågning af driftsdata **) ,- (600 pr. år) Normalt ca. kr årlig Efter forbrug Der udarbejdes tilbud og abonnementsaftale i hvert enkelt sag. Prisstrukturen er aftalt således, at anlæg under 800 forbrugere kun betaler til systemets drift, mens de større anlæg også betaler et bidrag til systemet opbygning og udvikling. Note 1: Vandværket/forsyningen oprettes i IT-systemet. Opsætning af historiske data samt anden aftalt assistance afregnes efter medgået IT-tid (IT-klip). Der kan evt. gives et prisoverslag el. fast pris for assistance med historiske data m.m. For vandværker over 800 forbrugere regnes med 2 eller flere enheder. Note 2: Månedlige omkostninger pr. enhed. For meget store vandforsyninger aftales særpris. *) Automatiske dataindberetning. Systemet kan f.eks. også opsættes til at modtage automatiske dataregistrering. Dette kræver en nærmere vurdering af vandværkets nuværende systemer eller køb af udstyr til de ønskede funktioner. DVN leverer ikke hardware, men vi kan tilbyde rådgivning herom sammen med f.eks. vandværkets lokale elektriker og leverandører af udstyr til dataopsamling, alarmudstyr m.m. Modulet kan kun købes ved samtidig oprettelse af basis m.fl. **) Analyseovervågning og overvågning af driftsdata. Medgået tid til at indberette analyser og vurdere analyseudviklingen. Medgået tid til tjek af de øvrige nøgletal for vandværket (assistance til vandværks-passeren vedr. opdatering af vandværkets øvrige aflæsninger og nøgletal). Der kan aftales en fast takst for den samlede overvågning. Kontaktperson hos vandværket får løbende mail vedr. udviklingen i analyser og nøgletal. Ønsker vandværket, at DVN skal indlægge aflæsninger, nøgletal, m.m. afregnes det efter medgået tid og IT-klip. Alle kan bruge systemet, uanset om man er et lille eller et stort vandværk, forsyningsselskab, kommune m.fl. DVN tilbyder, at vandværksbestyrelser og -passer kan komme på kursus hos DVN. Systemet kan med stor fordel benyttes i et netværkssamarbejde mellem vandværker i vandråd. Side 4

5 Moduloversigt informationssystemet mitdrikkevand.dk Vandværkets Teknisk Hjemmeside. Mitdrikkevand.dk er opdelt i forskellige moduler, for at imødekomme vandværkernes forskellige behov. Nedenstående oversigt viser en skematisk opstilling af forskellige muligheder. Basis-, vandværks-passer- og analysemodulerne hører sammen, men er opbygget således, at man kan begynde med basis- eller analyse modulet og herefter udvide til Vandværks-passer (manuel eller automatisk dataopsamling, alarmopkobling m.m.) eller omvendt. Man kan således udvikle systemet over tid. Alle moduler kan bestilles på én gang. Det er vigtigt indledningsvis at understrege, at vandværket ejer alle indlagte data og blot lejer det eller de valgte IT-moduler. Informationssystemet kan udvides med modulet DAVIS - som benyttes til overvågning af det nyeste grundvand i samarbejde med de lokale landmænd, den lokale landboforening og kommunen. Mere information. Du kan se systemet i funktion og finde mere information på under information med vejledning samt under og hvor der kan ses konkrete eksempler i funktion. Priser: - se skemaoversigt side 4. Basis Basis - for bestyrelser til administration, dokumentation og ledelse. Et arkiv til indtastning af alle tænkelige stamdata og årsdata - historiske data, rapporter m.m., så man kan gå tilbage og følge driften år for år og se nøgletal med grafer. Dette giver bestyrelsen og samarbejdende vandværker et godt værktøj til at sammenligne data og nøgletal. Hermed overvåges eksempelvis udviklingen i energiforbrug, svind, vandforbrug, økonomiske nøgletal for driften m.m. Vandværks-passer Udvidet version - for især vandværks-passer og bestyrelsen. Et udvidet modul til indberetning af flere detaljerede data. Typisk de data som vandværks-passeren løbende aflæser på dato, klokkeslæt (hovedmåler - aflæsninger af vand/el/råvand/skylning, pejlinger ro/drift, tryk, m.m.). Alt kan lægges ind efter aftale og evt. udvides med e-logbog, således at hændelser kan følges detaljeret. Der kan udvides med e-log for hændelser på alle vandværkets hovedkomponenter. Der er også mulighed for automatisk dataopsamling og alarmfunktioner. Dette modul sker i samarbejde med leverandøren af anlæg. Særskilt pris udregnes i samarbejde med leverandør af udstyr Analyser Hjemmeside (for forbrugerne) Analysemodul og system til egenkontrol for bakterier. Opdelt i alle analysetyperne, råvand fra boringer, afgang vandværk og ledningsnet. Problemer med vandbehandling, utætheder m.m. kan opdages i tide. DVN indberetter løbende analyserne og tjekker for en evt. uheldig udvikling. Pasning af hjemmesiden på øvrige punkter aftales, så DVN som minimum står for de obligatoriske kontroller. Vandværket kan få udvidet med system til egenkontrol for bakterier. Forbrugerinformation ( hjemmeside i flere versioner ) En række oplysninger, som vandværket stiller til rådighed for forbrugerne. DVN deltager i arbejdet med opsætning af en standardhjemmeside. DVNhjemmesiden har en opsætningen, som nemt kan udvides med en række moduler - eksempelvis e-beredskabsplan, som gør det nemt at sikre sig, at vandværket hele tiden har denne lovbefalede plan opdateret. På denne måde kan vandværket få opdelt sin viden på 3 niveauer : forbrugerne - bestyrelsen - driften, så aktuel viden fremstår som overskuelig, en ekstra datasikkerhed og dokumentation til ledelse. Side 5

6 Hjemmeside for vandværker, vandråd, m.fl. - evt. med elektronisk beredskabsplan Hjemmesiden tilbyder en række oplysninger, som vandværk og vandråd stiller til rådighed for sine forbrugere/medlemmer Hjemmeside for vandværk/forsyning eller vandråd: Eget domænenavn og adresser Oprettelsesprisen er kr ,-. De årlige driftsomkostninger er kr ,- (kr. 167,- pr. mdr.). Elektronisk Beredskabsplan med alarmeringslister og handlingsplaner Oprettelsesprisen er kr ,-. De årlige driftsomkostninger er kr. 50,-. Hjemmeside med eget domænenavn eller sub-domæne. Vandværket får en hjemmeside, der indeholder nogle enkle sider omkring vandværket. Oprettelsesprisen er kr. 2500,-. Den årlige drift er kr. 1200,-. Opdatering udføres af DVN eller vandværket selv. Udarbejdes typisk i forbindelse med fælles hjemmeside for f.eks. vandråd. Der udarbejdes et tilbud i hver enkelt sag. Ønsker et vandråd i samarbejde med vandværker at få udarbejdet fælles hjemmeside, m.m. kan der forventes rabatter. Alt materiale, fotos m.m. skal helst foreligger i en umiddelbart elektronisk læsbar form. Der udnævnes en IT-kyndig kontaktperson til projektsamarbejdet. Hjemmesiden har en opsætning, som nemt kan udvides med en række moduler, og flere vil blive udviklet efter behov og ønsker. DVN arbejder kun med vand og kan derfor levere den rette ydelse. Se eksempler på hjemmesider for vandværk og eksempler på information, der kan lægges på hjemmeside på Her er også noget for vandværks-passer og bestyrelsen. Kontakt DVN for oprettelse eller yderligere information på tlf eller Side 6

7 Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan for vandværker samt V-abonnement til ledelse af vandværket. Lokalt bør man udarbejde plan for, hvorledes drikkevandsforsyningen kan sikres. Vandværkerne kan selv gøre meget hertil. Det anbefales, at boringer og anlæg undersøges, og der laves tilstandsrapport. Så ved vandværket, hvor det står mht. anlæggets funktion og dets forventede levetid. DVN tilbyder at gennemføre et uvildigt tekniske tilstandstjek af alle indvindingsboringer, vandværksanlæg samt analyser. Dette gøres vha. en gennemgang af alle dele i anlægget, korttidsprøvepumpninger på alle boringer og data fra anlægget. Ud fra gennemgang, eksisterende data i form af analyser flere år tilbage og viden fra vandværkets bestyrelse og vandværks-passer udarbejdes en tilstandsrapport med forslag til handlingsplan for vandværket. Med en tilstandsrapport og handlingsplan får vandværket : Sikring mod at forurening skyldes banale fejl Teknik og strategi til indvinding optimeres Mindsket risiko for helt lokale forureninger Simpel og billig sikring af vandkvaliteten Prioritering af vandværkets fremtidige opgaver Forslag til levetidsforlængelse af boringer og anlæg Forebyggelse af tekniske problemer Bedre dokumentation overfor myndigheder Større viden om eget vandværk 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 DGU Boring 2 09:40 09:41 09:42 09:43 09:45 09:47 09:48 DVN foreslår, at en handlingsplan kan følges op med udbudsmateriale for store opgaver og opdatering efter aftale. Handlingsplanen benyttes som grundlag for løsning af opgaver på vandværket. DVN deltager som uvildig sparringspartner i vurdering af den mest optimale løsning af evt. særlige problemer. Tilstandsrapporten er delt op i 3 dele: 1. Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2. Forslag til egenkontrol- og overvågningsprogram, 3. Generel vejledning. Prisen for en tilstandsrapport med forslag til handlingsplan udarbejdes billigst efter medgået tid, excl. moms og udlæg til kørsel: Typisk prisniveau Små anlæg uden særlige problemer ca. kr Mellemstore anlæg uden særlige problemer ca. kr Store anlæg uden særlige problemer ca. kr Der gives overslag/tilbud for anlæg, når vi ved mere om antal boringer, antal værker og trykforøgere, og om der er særlige problemer, som rapporten skal give forslag til løsning af. Side 7

8 E-Abonnement enkeltanlæg: Enkeltanlæg & landbrug med egen boring/markvanding. Teknisk hjemmeside og egenkontrol! Alle data (stamdata, årsdata, analyser, løbende aflæsninger af nøgletal) samles på teknisk hjemmeside. se mere på (under produkter/enkeltanlæg). Enkeltanlæg har med den tekniske hjemmeside sit eget e-arkiv, og DVN kan hjælpe med fjernovervågning i et abonnement. Kommuner med samlet oversigt for enkeltanlæg. DVN kan tilbyde en samlet løsning, hvor analyser m.m. er let tilgængelig for både ejer af enkeltanlæg og kommunen. V-abonnement vandværker/forsyninger: Der tilbydes serviceabonnement for almene vandværker efter ønske og behov, som typisk består i løbende vedligeholdelse af forbrugerhjemmeside, teknisk hjemmeside og årlig vurdering af udviklingen ud fra de indberettede nøgletal for driften. V-abonnement aftales og formuleres skriftligt med hvert enkelt vandværk, så det passer til ønsker og behov. Andre enkeltanlæg. industri, dambrug m.fl. Kontakt os for tilbud. Er du interesseret i at vide mere om fordele ved eget e-arkiv og tilstandsrapport bedes du kontakte os på eller send en mail til Side 8

9 Bedre vandkvalitet med systematisk egenkontrol Vandværkerne og enkeltanlæg stilles over for øgede krav til vandkvaliteten. Man kan ved at udføre systematisk egenkontrol være på forkant med udviklingen, og derved sikre at eget drikkevand har en god kvalitet. Biologisk egenkontrol : Anlægget gennemgås. Man findes de steder, hvor der kan forekomme en bakteriologisk risiko. Det kan være flere steder og mange årsager. Anlægget kan f.eks. zoneinddeles, og der udarbejdes handlingsplan for nødvendig renovering samt forslag til program for egenkontroltest og instruktion. Vi aftaler gerne at assistere med at opstille kontrolprogram og finde frem til årsagen til fund af bakterier eller løsninger på andre problemer. Dette sker ofte naturligt via udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplan samt forslag til plan for egenkontrol og overvågning. COLI TEST KIT for påvisning af coliforme og e.coli bakterier : Fyld 100 ml vand i et lille plastik bæger, tøm indholdet af 1 kapsel med medium (pulver) i vandprøven. Efter 24 timer er der indikation for evt. coliforme bakt. Denne test måler ned til 1 coliform bakterie pr. 100 ml. Vandværket kan købe en startpakke indeholdende 20 stk. test sæt for coliforme bakterier, varmeskab og UV-lampe. Priser m.m. Se mere på under produkter/bedre egenkontrol og for enkeltanlæg læses mere under enkeltanlæg. Følgende produkter kan købes som tilvalg til startpakke: Gasbrænder Test sæt for total kim Ved bestilling fremsendes udførlig dansk vejledning med foto trin for trin pr. mail. Kemisk egenkontrol : Vi kan også levere test-sæt for opløst jern, mangan, ammonium, chlorid og ilt. For parametrene jern og mangan vil det være relevant at kontrollere afgang filtre og mht. ilt ved afgang vandværk. Efter aftale kan der fremsendes materiale, så vandværker selv kan udtage en vandprøve til enkeltstoffer, f.eks. Nitratprøve, som fremsendes til et autoriseret laboratorium. Ønskes yderligere information og priser, venligst kontakt DVN tlf eller Side 9

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

NetKlar. Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008

NetKlar. Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008 NetKlar Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008 Et meget lille udsnit af de oplæg, der er udarbejdet til NetKlar -løsninger Hjemmeside 2 e-butik 3 Ret-selv-system 4 Opdatering

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere