Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv."

Transkript

1 emus et online system til virksomhedens udviklingssamtaler Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv. De fleste virksomheder gennemfører samtaleprocessen manuelt hvert hele eller halve år. Leder og medarbejder følger op på aftalerne fra sidste og sætter nye mål. Det hele forberedes og gemmes lokalt i faste skemaer. emus giver din virksomhed en række nye muligheder: - Sikker opbevaring af aftaleskemaer - Samlet overblik og enkel koordinering af hele samtaleprocessen - Systematisk indsamling af ønsker til kompetenceudvikling - Effektvurdering af iværksat træning og uddannelse - Kortlægning af lokalt prioriterede mål og aktiviteter - Stærk kobling til virksomhedens strategiske proces

2 emus giver nyt liv til jeres gode, gamle samtaleproces Det er efterhånden et par tiår siden, at de fleste virksomheder indførte faste samtaleprocesser. Man så det som et middel til at sikre, at der regelmæssigt blev fulgt op på medarbejdernes trivsel og udvikling i jobbet. Desuden så man det som en mulighed for at få virksomhedens strategiske mål ført helt ud i lokale mål og aftaler mellem leder og medarbejder. I mange virksomheder gik det bare ikke sådan. Formen og processen blev bibeholdt, men indhold og idé fordampede lige så stille, af mange grunde. Vi hører f.eks. ofte, at udviklingssamtalerne er blevet en tidskrævende pligt, der bare skal overstås. Når skemaerne fra sidste samtale hives frem, kan leder og medarbejder konstatere, at mål og aftaler er endt i glemmebogen. Vi hører også om tilfælde, hvor skemaerne fra sidst er kommet på afveje. Ofte medfører lederskift, at tidligere mål og aftaler bliver nulstillet enten fordi afløseren ikke kan tyde forgængerens kragetæer eller har en anden fortolkning af medarbejderens opgaver og udviklingsbehov. Vi er overbevist om at det ikke skyldes mangel på vilje og evne, når gode, gamle samtaleprocesser går i stå og mister betydning. Den vigtigste grund er, at processens form ikke svarer til indholdet og idéen! Det kræver store mængder tid og lønkroner at få en manuel proces med aftaleskemaer på papir koblet til virksomhedens strategiske mål og kompetenceudvikling. Med emus er det legende let at koordinere processen og skabe overblik over lokale aftaler, mål og udviklingsbehov.

3 Fra klassisk MUS til målrettede performancesamtaler Mange klassiske MUS samtaler opfattes med rette som løse, fordi de ikke indeholder særlig konkrete vurderinger af medarbejderens performance og ikke munder ud i målbare aftaler for udvikling og præstation. Flere og flere virksomheder efterspørger en stærkere kobling mellem lokale resultat- og udviklingsmål og virksomhedens strategiske proces. Mange har taget første skridt i denne retning ved at indføre udviklings- og performancesamtaler (UPS). Aftaleskemaerne til UPS er langt mere systematisk opbygget end klassiske samtaleskemaer. Aftalerne fra en samtalerunde udgør tilsammen et landkort over hvad der er højt prioriterede aktiviteter og mål i virksomheden her og nu. Men hvis alle lokale aftaler kun foreligger i form af papirskemaer er landkortet dyrt og besværligt at synliggøre. Koblingen til den strategiske proces er én-vejs. emus gør det let for virksomheden at kortlægge de lokale aftaler og vurdere hvor godt dette billede matcher de globale strategiske mål. For første gang kan samtaleprocessen effektivt kobles tilbage til strategiprocessen. Det giver samtaleprocessen en helt ny, dynamisk rolle i virksomhedens udvikling. Vi er selv meget fascineret af disse nye muligheder og hjælper meget gerne vore kunder med at gøre dem til virkelighed!

4 emus er let at bruge og let at indføre i virksomheden Alt kører via mails og links Hver medarbejder skal have sin egen mail-adresse. Leder og medarbejder modtager en mail, når det er deres tur til at gøre noget. I mailen er der links til en webside med adgang til de skemaer, der skal bruges. Hvis der brug for lidt vejledning, findes den i mailen eller på websiden. Punktum. Det er alt! Kære <lederens navn> Du får hermed link til det skema, du skal bruge til at opsummere aftaler og resultater fra din samtale med <medarbejderens navn>. Vær opmærksom på at gemme dette link, da det skal bruges fremadrettet, når jeres samtale er gennemført. Med venlig hilsen HR Eksempel på en mail fra emus. I kan selvfølgelig selv redigere mail-teksterne Startopsætning Vi hjælper med de indledende øvelser: Upload af personaledata (lønnr., navn, mail, nærmeste leder) i Excel format Valg af skemaer og evt. upload af andet materiale i pdf udgave Fastlæggelse af procesforløb (hvem der skal modtage mails hvornår) Redigering af mailtekster Gruppeinddeling I kan definere grupper svarende til afdelinger, teams, osv. Hver gruppe kan have sin helt egen opsætning, hvilket giver meget stor fleksibilitet. Løbende administration Virksomhedens proces administreres af en supervisor, typisk en medarbejder fra HR. Supervisor vedligeholder personaledata (til- og fratrædelse, lederskift osv), trækker statusrapporter og rapporter fra udvalgte dele af skemaerne. Vi sætter supervisor ind i systemet og giver løbende support efter behov.

5 Fuld fleksibilitet i jeres valg af samtaleskemaer Ingen begrænsninger emus tvinger jer ikke til at gennemføre samtaler efter et bestemt skema eller med et bestemt indhold. I skal ikke tilpasse jer til emus emus tilpassser sig jeres måde at gøre tingene på. Standardskemaer emus tilbyder gratis standardskemaer. Vi udbygger gradvis udvalget. Hvis vi har et passende skema, kan I benytte det som I har lyst til. Byg-selv skemaer emus har et indbygget værktøj som gør det muligt at bygge sit eget skema og ændre det. Lav felter, checkbokse osv så skemaet bliver som I vil have det. Det er gratis at benytte værktøjet og de selvbyggede skemaer. Skræddersyede skemaer Hvis jeres skema har et særligt grafisk layout eller figurer, diagrammer o.lign. kan vi tilbyde at programmere det som jeres helt eget skema. Vi ser på skemaet og giver et uforbindende tilbud. Eksempel på et emus standardskema (UPS1) Overførsel af data mellem samtalerunder Ofte begynder en ny samtalerunde med et tilbageblik på aftalerne fra forrige runde. I kan få overført data automatisk, så de relevante felter på forhånd er udfyldt med aftaler osv fra sidst.

6 Fast grundforløb men fuldstændig frie hænder Trin i samtaleprocessen emus strukturerer samtaleprocessen i en logisk rækkefølge af trin. I vælger hvad og hvor meget emus skal gøre på hvert enkelt trin. Hvert trin afsluttes med et klik på et link eller en knap, hvilket starter næste trin. På hvert trin kan sendes indtil 3 mails (start-info, påmindelse, afslutningkvittering). I bestemmmer selv, hvor mange af dem der skal sendes og til hvem (leder eller medarbejder) Start Mail til samtalerundens deltagere med info om datoer m.v. Planlægning Lederne aftaler samtaletidspunkt med medarbejderne Forberedelse Alle modtager links til forberedelsesskema Samtale Lederen klikker et link, når samtalen er afholdt Aftaleskema Lederen sender med et klik skemaet til medarbejden Godkendelse og afslutning Medarbejderen godkender aftaleskema, evt med rettelser Resultatrapportering til øverste ledelse og HR Oversigt over aftalte præstationsmål og kompetenceudvikling Statusrapport Supervisor kan ved hjælp af farvekoder hele tiden se, hvor langt hver enkelt medarbejder er kommet eller downloade en rapport, der foruden status for hvert samtalepar også giver oversigt over hvor langt hver enkelt leder er kommet i alle sine samtaler.

7 NYHED: emus Lederpanel Se demoen på Forenkling og overblik Nu er der adgang til at bruge emus Lederpanel, som gør det endnu lettere for lederen at styre sine samtaleprocesser. Hele processen er synliggjort i dette intuitive procesværktøj. En knap til hvert formål Her er knapper til alt, hvad lederen skal gøre. Her er direkte adgang til al den information, lederen skal bruge. De eneste fejl, det er muligt at lave (f.eks. trykke for tidligt på en knap), rettes med tryk på en knap. Panelet fortæller hele tiden lederen hvad næste skridt er. Statistik på gennemførelsen Lederen kan få at vide, hvor langt hans/hendes team er i processen sammenlignet med resten af virksomheden. Tidligere var det kun supervisor der havde dette overblik. Når hver leder let kan se gennemførelsesgraden giver det langt større medansvar for at overholde tidsfristerne. Desuden kan I her skabe et moment af konkurence, hvis I ønsker. Lederpanelets funktioner Lederen kan bl.a. gøre følgende i panelet: Bekræfte når tidspunkt for samtale er aftalt, og når samtalen er afholdt Give adgang til egne forberedelsesskemaer og aftaleskemaer Gensende links til medarbejder, hvis mailen er bortkommet Skrue processen tilbage trin for trin Hente og læse afstaleskemaer fra tidligere runder Se gennemførelsesgraden for eget team op mod de andre teams i firmaet Hente rapporter for hele teamet fra aftaleskemaerne

8 Personalelister til emus Personaledata kan indtastes manuelt eller uploades automatisk Data på virksomhedens medarbejdere skal ligge på emus. De skal indtastes eller uploades ved oprettelse af virksomheden som emus kunde. Der er mulighed for at taste medarbejderne ind én for én. Dette kan gøres af supervisoren, efter at denne har logget sig ind i kontrolpanelet. Større virksomheder har som regel en personaledatabase, hvorfra oplysningerne kan trækkes ud og uploades automatisk. Formatkrav ved upload 1) Oplysningerne skal ligge i en Excel-fil (Excel version ligegyldig) 2) Regnearkets kolonner og rækker bruges som vist i eksemplet nedenfor Kolonneoverskrifterne kan være nogle andre end vist i eksemplet, og der kan være flere end de viste. Når data indlæses i emus, fastlægges hvilke kolonner der skal læses ind. Som minimum skal disse oplysninger findes: Personale nummer Fornavn Efternavn Leders perso nalenummer XXXXX1 Medarbejder 1 XXXXX2 Medarbejder 2 XXXXX3 o.s.v. Personalenummer bruges i alle virksomheder over en vis størrelse, men kaldes også lønnummer el.lign. Det vigtige er, at hver medarbejder skal have sin kode. Koden skal være unik inden for virksomheden, dvs to medarbejdere må ikke have samme kode. Koden behøver ikke kun bestå af tal, kan også indeholde bogstaver. Hvis virksomheden ikke har personalenumre, tildeler emus en kode til hver. Fornavn, Efternavn og Virksomheden er ansvarlig for at oplysningerne på den enkelte medarbejder er korrekte og opdaterede, ihvertfald mens der er samtalerunder igang. Det gør supervisoren via kontrolpanelets funktioner. Leders personalenummer Hvis virksomheden ikke bruger personalenummer, skal dette felt indeholde lederens navn. Det skal helst klippes-klistres ind for at undgå slagfejl. emus erstatter så navnet med vedkommendes tildelte personalenummer. Grupper Grupper med f.eks. hver sit skema eller procesflow kan også oprettes via Excel-upload. Spørg bare, emus.biz hjælper selvfølgelig med dette.

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Divisioner i Blåt Medlem

Divisioner i Blåt Medlem Divisioner i Blåt Medlem Side 1. Hvad er Blåt Medlem 2 2. Medlemsdelen 2 Grupperne 2 Find en enkelt person 2 Lav en liste 3 Divisionsledelsen, divisionshjælpere, udvalg o.l. 5 3. Regnskabsdelen 6 4. Kontingentdelen

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S

CRM med ChannelCRM. 2012 ChannelCRM A/S CRM med ChannelCRM ChannelCRM CRM med ChannelCRM af ChannelCRM A/S Det dokument, du nu sidder med, er en pdf-version af den interaktive hjælp, der følger med ChannelCRM. Her - på papir - har du mulighed

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere