Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005."

Transkript

1 Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade København K Tel : Fax : Web : august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling af sag nr ,, klage fra Martin Nedergaard Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF Resumé Klager gør i sagen gældende, at han som forfatter til bøgerne Jeg er så fuld af glad i dag, Mor, hvor gammel var du egentlig i gamle dage og Nej, hvor er din numse stor, mor er berettiget til biblioteksafgift. Kulturstyrelsen har vurderet, at klager ikke er berettiget til biblioteksafgift med den begrundelse, at andre bidragydere såsom redaktører eller personer, der har bearbejdet et værk fagligt eller sprogligt, ikke er berettiget til biblioteksafgift for dette arbejde. Kulturstyrelsen henviser til 2 i lovbekendtgørelse nr af 17. december Sagens faktiske omstændigheder I en af 2. september 2011 henvendte Martin Nedergaard Andersen (herefter klager ) sig til Kulturstyrelsen vedrørende titlen Mor, jeg er så fuld af glad i dag, som i af 5. september 2011 blev rettet til Jeg er så fuld af glad i dag. Klager anførte, at bogen Jeg er så fuld af glad i dag ikke fremgik af klagers titelliste for Kulturstyrelsen svarede i af 20. oktober 2011, at klager som udgiver af bogen ikke var berettiget til biblioteksafgift. Kulturstyrelsen anførte, at Kun forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister er berettigede til biblioteksafgift for de værker de har skrevet eller bidraget til. Andre bidragydere, såsom redaktører eller personer der har bearbejdet et værk fagligt eller sprogligt, kan ikke få biblioteksafgift for dette arbejde, jf. 2 i lovbekendtgørelse nr af 17. december Kulturstyrelsen anførte desuden, at klager kunne fremsende nærmere dokumentation for sin medvirken, hvis klager også havde bidraget med egentlig tekst. Kulturstyrelsen bemærkede, at denne frist var 17. oktober 2011, hvis dokumentationen skulle have virkning for det følgende finansår, men da Kulturstyrelsen bad klager om at indsende supplerende dokumentation, forlængedes fristen til d. 7. november Dok nr

2 Side 2 Klager påpegede i af 22. oktober 2011, at jeg er ikke udgiver af bogen [ Jeg er så fuld af glad i dag ]. Bogen er udgivet på Borgens forlag og jeg er forfatter på den. Klager anførte desuden i samme henvendelse, at klager havde udgivet endnu en bog; Mor, hvor gammel var du egentlig i gamle dage. Endeligt bemærkede klager, Jeg forventer ikke at skulle dokumentere yderligere. Hvis det ikke er tilfældet, vil jeg meget gerne høre fra jer igen. D. 25. november 2011 rykkede klager for svar, og i af d. 30. november 2011 svarede Kulturstyrelsen på det foreliggende grundlag, Som nævnt i mail af 20. oktober er kun forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister er berettigede til biblioteksafgift for de værker de har skrevet eller bidraget til. Andre bidragydere, såsom redaktører eller personer der har bearbejdet et værk fagligt eller sprogligt, kan ikke få biblioteksafgift for dette arbejde, jf. 2 i lovbekendtgørelse nr af 17. december Dit bidrag til begge titler berettiget derfor ikke til Biblioteksafgift, da du har samlet citater og bearbejdet værket fagligt, men ikke bidraget med egentlig tekst. Kulturstyrelsen modtog d. 16. marts 2012 dokumentation i form af kopi af titelblad, kolofon og indholdsfortegnelse for de to bøger. I skrivelse af 17. marts 2012 redegjorde klager for sit bidrag til bøgerne, idet klager oplyste, at han havde indsamlet historier om og citater af børn, havde omskrevet både historier og børnenes sætninger for at opnå samme sproglige stil i hele bogen, han havde ændret navn og alder og indledt alle historierne med en overskrift og sorteret dem efter indhold. Klager henviste desuden til bøger med lignende tema af forfatteren Grethe Dirckinck-Holmfeld, som havde interviewet børn om forskellige emner. Klager bemærkede; Jeg formoder, at hendes bøger optræder på hendes titelliste for biblioteksafgift og mener derfor at mine bøger også skal fremgå. Klager rykkede for svar d. 31. maj 2012 og 13. juni Kulturstyrelsen svarede i mails af 12. og 14. juni 2012, at det indsendte materiale, som var modtaget efter d. 15. oktober 2011 ville blive behandlet til beregningen af biblioteksafgift 2013 sammen med den dokumentation, som Kulturstyrelsen i øvrigt ville modtage senest d. 15. oktober Kulturstyrelsen anførte, at fristen var blevet forlænget til d. 7. november 2011, men da Kulturstyrelsen først modtog dokumentation herefter, ville Jeg er så fuld af glad i dag først kunne blive behandlet til biblioteksafgift Klager accepterede dette i af 14. juni I brev modtaget af Kulturstyrelsen d. 31. august 2012 fremsendte klager en udskrift af udbetalt biblioteksafgift , og påpegede Da Grethe [Dirckinck-Holmfeld] har udgivet 25 bøger (ud af 26) med fuldstændig samme tema, opbygning og sammensætning som nedennævnte to bøger, kan jeg ikke se, hvorfor mine bøger ikke skulle berettige til biblioteksafgift. De bøger, det drejede sig om, var Jeg er så fuld af glad i dag, Mor, hvor gammel var du egentlig i gamle dage og Nej, hvor er din numse stor, mor, der udkom senere på året.

3 Side 3 Kulturstyrelsen svarede klager i brev af 10. december 2012, at Hvis du, udover at være redaktør af bøgerne, også har bidraget med egentlig tekst, dvs. mere end f.eks. et kort forord, eller som illustrator, komponist eller oversætter, kan du være berettiget til biblioteksafgift. I så fald kan du fremsende nærmere dokumentation for din medvirken. Derudover anførte Kulturstyrelsen, at Styrelsen har modtaget din dokumentation for bøgerne, som vil blive behandlet til 2013 skal være Kulturstyrelsen i hænde senest den 15. oktober kl , hvis den skal have virkning for følgende finansår. Kulturstyrelsen anførte hertil i deres udtalelse af 27. maj 2013, at vi havde modtaget dokumentation for bøgerne Jeg er så fuld af glad i dag og Mor hvor gammel var du egentlig i gamle dage, som ville blive behandlet i 2013, og oplyste, at Styrelsen kunne af gode grunde ikke forholde sig til den seneste bog, som endnu ikke var udkommet og derfor ikke registreret i Nationalbibliografien, og vi henviste derfor til vores Vejledning om biblioteksafgift på Kulturstyrelsens hjemmeside. I af 11. december 2012 bad klager om en forklaring på, hvorfor I ikke mener, jeg er berettiget til biblioteksafgift? Og hvad er forskellen, som gør at Grethe Dirckinck- Holmfeld får bibliotekspenge for sine bøger?. Kulturstyrelsen svarede klager i brev af 17. december 2012, at forskellen i beregningen af hans og Grethe Dirckinck-Holmfelds biblioteksafgift beror på en ændring i lov og bekendtgørelse om biblioteksafgift. Det blev fastsat i lovbekendtgørelse nr. 134 af 10. marts 1999 om biblioteksafgift, at andre bidragydere end forfattere, oversættere, illustratorer og komponister kunne blive berettiget til biblioteksafgift, såfremt de over for styrelsen kunne dokumentere, at de havde ydet væsentlige bidrag til en titel Fra 2003 blev udelukkende forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister berettiget til biblioteksafgift for de værker, de har skrevet eller bidraget til. Andre bidragydere, såsom redaktører eller personer der har bearbejdet et værk fagligt eller sprogligt, kunne herefter ikke blive berettiget til biblioteksafgift for dette arbejde, jf. 2 i lovbekendtgørelse nr af 17. december Kulturstyrelsen oplyste, at Kulturstyrelsen yder dog ofte afgift for bidrag, der inden udgangen af 2002 er godkendt som væsentlige bidrag til en titel, se 2, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 17. december Kulturstyrelsen vedlagde i den forbindelse Grethe Dirckinck-Holmfelds titelliste for 2012, som gav klager mulighed for at se, at hun var kategoriseret som anden bidragyder i biblioteksafgiftens system, og som sådan modtager to tredjedele afgift for sit bidrag til de fleste af sine titler. Samtidig oplyste Kulturstyrelsen klager om, at Styrelsen har den 16. marts 2012 modtaget dokumentation fra dig for de to titler [ Jeg er så fuld af glad i dag og Mor hvor gammel var du egentlig i gamle dage ], og ud fra det indsendte vil vi undersøge, om du er berettiget til biblioteksafgift for bøgerne i I brev af 12. april 2013 fremsendte Kulturstyrelsen sin endelige afgørelse for bøgerne til klager, idet Kulturstyrelsen meddelte, at den på det foreliggende grundlag havde vurderet, at værkerne ikke berettigede til biblioteksafgift i henhold til lovgivningen. Kulturstyrelsen havde i sin afgørelse lagt vægt på, at kun forfattere, oversættere,

4 Side 4 illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister er berettiget til biblioteksafgift for de værker, de har skrevet eller bidraget til. Andre bidragydere, såsom redaktører eller personer der har bearbejdet et værk fagligt eller sprogligt, er ikke berettiget til biblioteksafgift for dette arbejde, jf. 2 i lovbekendtgørelse nr af 17. december I den forbindelse anførte Kulturstyrelsen i deres udtalelse af 27. maj 2013, at Styrelsen har ikke modtaget dokumentation til beregning af biblioteksafgift 2013 for den seneste bog Nej hvor er din numse stor mor, 2012, som også er registreret i Nationalbibliografien med Martin Nedergaard Andersen [klager] som udgiver. Bogen vil af samme grund ikke indgå i beregningen af biblioteksafgift Ved af 3. maj 2013 indbragte klager Kulturstyrelsens afgørelse af d. 12. april 2013 til Biblioteksafgiftsnævnet. Klager anførte i klagen, at Da der ligger et stort arbejde bag indsamlingen af historierne og bag omskrivningen af disse (se vedlagte eksempel), mener jeg, at jeg er berettiget til biblioteksafgift for disse bøger. Jeg har også fået udgivet andre bøger (senest En amputeret tå i whisky, Turbine, 2012), og arbejdsindsatsen pr. ord er nogenlunde den samme. Klager vedlagde dennes henvendelser til Kulturstyrelsen. Ved af 7. maj 2013 anmodede Biblioteksafgiftsnævnet Kulturstyrelsen om en udtalelse i sagen på baggrund af Martin Nedergaard Andersens klage til nævnet. Biblioteksafgiftsnævnet modtog ved af 27. maj 2013 Kulturstyrelsens udtalelse i sagen. I udtalelsen oplyste Kulturstyrelsen indledningsvist, at Der foreligger udelukkende en endelig afgørelse fra styrelsen vedrørende bøgerne Jeg er så fuld af glad i dag, (1. og 2. udgave) og Mor hvor gammel var du egentlig i gamle dage. Derfor forudsætter styrelsen, at nærværende nævnssag er begrænset til disse to titler. Bogen Nej hvor er din numse stor mor er udkommet i 2012 og indgår første gang i behandling af fordelingen af biblioteksafgift i år. Kulturstyrelsen oplyste, at Martin Nedergaard Andersen i Nationalbibliografien er registreret som udgiver af bøgerne. Hertil anførte Kulturstyrelsen, at Lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002 fastlægger i 2, at forfattere, oversættere, illustratorer og komponister er berettiget til biblioteksafgift. Andre bidragydere, såsom redaktører eller personer, der har bearbejdet et værk fagligt eller sprogligt, ikke er berettiget til biblioteksafgift for dette arbejde. På denne baggrund udtalte Kulturstyrelsen, at de havde vurderet, at Martin Nedergaard Andersen ikke er berettiget til biblioteksafgift for bøgerne, selv om han har ydet et væsentligt redaktionelt bidrag med indsamling af historier om og citater af børn, omskrivning af historier og børns sætninger for at opnå samme sproglige stil i hele bogen, ændret navn og alder samt indledt alle historier med en overskrift og sorteret efter indhold.

5 Side 5 Ifølge Kulturstyrelsen, viste det materiale, som Kulturstyrelsen modtog fra klager som dokumentation for dennes bidrag til bøgerne ikke, at han har ydet et væsentligt intellektuelt bidrag i form af egen selvstændig tekst på mere end 5 % eller med illustrationer eller oversættelse til bøgerne, der berettiger ham til biblioteksafgift. For så vidt angik klagers sammenligning med biblioteksafgift til Grethe Dirckinck- Holmfeld, som modtager biblioteksafgift for lignende bøger, oplyste Kulturstyrelsen, at det skyldes at hun inden 2003 er godkendt som anden bidragyder. Kulturstyrelsen henviste i den forbindelse til lovbekendtgørelse nr. 134 af 10. marts 1999 som blev afløst af lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, der godtgjorde, at andre bidragydere end forfattere, oversættere, illustratorer og komponister kunne blive berettiget, såfremt de overfor styrelsen kunne dokumentere, at de havde ydet et væsentligt bidrag til en titel. Dog udbetaltes ikke afgift for bidrag, der var frembragt som led i et ansættelsesforhold. Andre bidragydere kunne modtage to tredjedele afgift. Kulturstyrelsen oplyste afslutningsvist, at Styrelsen har ikke siden 2002 godkendt bidrag fra andre bidragydere i fordelingen af biblioteksafgift. Styrelsen fastholder at vurderingen af bøgerne Jeg er så fuld af glad i dag 1. og 2. udgave og Mor hvor gammel var du egentlig i gamle dage er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser og styrelsens praksis i øvrigt, og at der ikke skal komme biblioteksafgift til udbetaling til udgiveren. Biblioteksafgiftsnævnet anmodede ved af 31. maj 2013 klager om eventuelle bemærkninger til Kulturstyrelsens udtalelse i sagen. I af d. 12. juni 2013 modtog Biblioteksafgiftsnævnet klagers bemærkninger til Kulturstyrelsen udtalelse i sagen af 27. maj Klager anførte to punkter i sine bemærkninger, hvori han ikke var enig med Kulturstyrelsens udtalelse: 1) Jeg forstår ikke, hvorfor jeg er registreret som udgiver af bøgerne. Jeg er ikke udgiver: Den ene er udgivet at Borgens forlag og den anden af Sohns forlag (det fremgår også ganske tydeligt at bilagsmaterielet). Hvordan får jeg ændret det? 2) 11/3 fremsendte jeg dokumentation til for, at mit bidrag til bøgerne ikke er uvæsentligt. Fremsendte dokumentation fremgår ikke af bilaget. Jeg har derfor vedlagt dokumentationen jeg har udvalgt en enkelt side fra en af bøgerne, men kan naturligvis dokumentere tilsvarende for al tekst i alle bøger. I venstre side har jeg angivet originalteksten, og i højre side har jeg skrevet teksten, som den kommer til at stå i bogen. Alle steder hvor to eller flere ord efter hinanden er direkte gengivet har jeg markeret med gult. I dit svar angiver du, at bidrag på mindre end 5 % betegnes som mindre. Den endelige tekst i vedlagte består af 220 ord, hvoraf 58 er kopieret, svarende til at 74 % af teksten er mit bidrag. Ved af 25. juni 2013 anmodede Biblioteksafgiftsnævnet Kulturstyrelsen om eventuel supplerende udtalelse i sagen.

6 Side 6 Biblioteksafgiftsnævnet modtog i d. 1. juli 2013 Kulturstyrelsens supplerende udtalelse i sagen. Med henvisning til klagers fremsendte dokumentation for, at denne ikke er udgiver af bøgerne, bemærkede Kulturstyrelsen, at titlen på bogen fremgår ikke af materialet. Kulturstyrelsen oplyste, at Berettigede til biblioteksafgift er forfattere, oversættere samt personer der foretager bearbejdelse fra fremmedsprog, illustratorer samt komponister. Det fremgår af det indsendte, at Marten Nedergaard Andersens bidrag består af en sproglig bearbejdelse af originale danske tekster og dermed er af redaktionel art. Selvom et sådant bidrag godt kan være væsentligt og selvom den sproglige omskrivning udgør mere end 5 % af bogen, berettiger det imidlertid ikke til biblioteksafgift, fordi det ikke er et selvstændigt intellektuelt forfatterbidrag. Kulturstyrelsen henviste til lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, 2, stk. 2, og anførte, at Personer, der har ydet bidrag i form af sproglig bearbejdelse fra dansk til dansk betragtes i en biblioteksafgiftsmæssig sammenhæng som andre bidragydere, hvis bidrag skal være godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden udgangen af Afslutningsvist bemærker Kulturstyrelsen, at man fastholder sin afgørelse om, at klager ikke er berettiget til biblioteksafgift. Retsregler Biblioteksafgiftsnævnet Ifølge 7 i lov om biblioteksafgift, jf. lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002, skal Biblioteksafgiftsnævnet træffe den endelige administrative afgørelse vedrørende klager over afgørelser om fordeling af biblioteksafgift truffet af Kulturstyrelsen. Denne hjemmel er nærmere reguleret i 22 i bekendtgørelse nr. 222 af 17. marts 2011 om biblioteksafgift. Nævnets virksomhed er desuden reguleret i bekendtgørelse nr. 683 af 27. juni 2008 om forretningsorden for Biblioteksafgiftsnævnet. Formelle krav og proces Martin Nedergaard Andersen er klageberettiget, da han er part i sagen. Ved af 3. maj 2013 klagede Martin Nedergaard Andersen til Biblioteksafgiftsnævnet over afgørelse truffet af Kulturstyrelsen d. 12. april Det følger af 22, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelsen om biblioteksafgift, at en klage over en afgørelse truffet af Kulturstyrelsen skal være Biblioteksafgiftsnævnet i hænde senest førstkommende hverdag 8 uger efter, at Kulturstyrelsen har truffet endelig afgørelse i sagen. Klagen var således rettidigt indgivet. Personer, der kan modtage biblioteksafgift Kredsen af personer, der er berettiget til at modtage biblioteksafgift, følger af 2 i lovbekendtgørelse nr af 17. december 2002.

7 Side 7 Efter biblioteksafgiftslovens 2, stk. 1, nr. 1, er forfattere, hvis bøger er udgivet på dansk, berettigede til biblioteksafgift, medmindre der er tale om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog. Efter biblioteksafgiftslovens 2, stk. 1, nr. 5, er andre bidragydere til de i bestemmelsens nr. 1 (vedrørende originale danske tekster) og nr. 3 (vedrørende illustratorer i bøger efter nr. 1) nævnte bøger berettigede til biblioteksafgift, såfremt det overfor Kulturstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel, og der ikke er tale om bidrag, der er udført som led i et ansættelsesforhold omfattende redaktionelt arbejde. Det er endvidere en betingelse for, at der kan ydes afgift efter stk. 1, nr. 5, at bidragene er godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden 2002, jf. 2, stk. 2. Dette medfører bl.a., at redaktører m.v. ikke er berettigede til at modtage biblioteksafgift for bøger skrevet efter Efter 2, stk. 1, nr. 2, er oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af fremmedsprogede bøger til dansk berettigede til biblioteksafgift. Indsendelse af dokumentation og frister herfor Det fremgår af bekendtgørelse nr. 222 af 17. marts , stk. 1, at det i visse tilfælde er en forudsætning for at kunne opnå biblioteksafgift eller ændre afgiften, at den berettigede tilvejebringer fyldestgørende dokumentation. Det følger således af 19, stk. 1, nr. 3, at en bidragyder skal dokumentere, hvilke særlige forhold, der kan begrunde, at Kulturstyrelsen skal fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. 9, stk. 1. Den fyldestgørende dokumentation skal være Kulturstyrelsen i hænde senest d. 15. oktober året før det finansår, anmodningen om opnåelse eller ændring af biblioteksafgiften vedrører, jf. 19, stk. 2. Opdages der f.eks. i 2012 en fejlregistrering i Nationalbibliografien, der har medført udbetaling af forkert biblioteksafgift, kan dette således ændres med virkning fra 2013, forudsat at fyldestgørende dokumentation er Kulturstyrelsen i hænde senest d. 15. oktober Biblioteksafgiftsnævnets praksis Personer, der kan modtage biblioteksafgift Biblioteksafgiftsnævnet har i sin 1. årsberetning, s. 30 udtalt: For så vidt angår bøger udarbejdet på baggrund af interviews har nævnet truffet afgørelse ud fra en vurdering af, om klageren har ydet en forfatterindsats, karakteriseret ved at den pågældende har indsamlet materiale om et udvalgt emne, bearbejdet materialet og givet en selvstændig fremstilling heraf. I så fald har intervieweren fået almindelig biblioteksafgift som eneforfatter, idet de interviewede i sådanne tilfælde ikke kan siges at have ydet et bidrag, der berettiger til afgift.

8 Side 8 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse af sag nr I sagen fremgik det af bøgernes omslag bl.a., at klager havde simultanoversat og udialektisk genfortalt Jeppe Aakjærs bøger. Ved sin gennemgang af bøgerne kunne nævnet konstatere, at der var tale om en sproglig bearbejdning og genfortælling til et nutidigt dansk af Jeppe Aakjær bøgerne, der oprindeligt var skrevet på gammelt, dansk dialekt. På baggrund af dette og af sagen i øvrigt, var der ifølge nævnet tale om en bearbejdelse og ikke en oversættelse. Klager var således ikke berettiget til biblioteksafgift, jf. Biblioteksafgiftsloven 2, og klager fik ikke medhold i sin klage. Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse Nævnet bemærker, at sagen alene drejer sig om bøgerne Jeg er så fuld af glad i dag og Mor, hvor gammel var du egentlig i gamle dage, idet bogen Nej, hvor er din numse stor, mor er udkommet i 2012 og derfor først indgår i behandlingen af fordelingen af biblioteksafgift i Klager er i Nationalbibliografien registreret som udgiver af bøgerne Jeg er så fuld af glad i dag og Mor, hvor gammel var du egentlig i gamle dage. Nævnet har til brug for sagen haft et eksemplar af bøgerne til gennemsyn. Klager har oplyst til nævnet blandt andet, at han har indsamlet historierne og omskrevet disse. Klagen er vedlagt en række konkrete eksempler på denne omskrivning. Af disse fremgår det, at klagers indsats har bestået af en tekstuel bearbejdning, hvor noget tekst er tilføjet, andet er slettet, navne og alder på bidragyderne er ændret, og de enkelte bidrag har fået en overskrift/titel. På baggrund heraf er det nævnets opfattelse, at klagers indsats alene er af redaktionel karakter, og at klager derfor ikke er berettiget til biblioteksafgift, jf. Biblioteksafgiftslovens 2. Klager får således ikke medhold i sin klage. Den 8. september 2013 Hanne Kirk Deichmann Formand for Biblioteksafgiftsnævnet

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler

rørende Kulturstyrelsens afgørelse om manglende tildeling af biblioteksafgift to titler Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 1. maj 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 24. januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Pia Skogemann over afgørelse vedrørende bogen Inanna Himlens og jordens dronning Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 28. februar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets

Læs mere

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748

Notat. 14. september 2015. Dok. nr. 2839748 Notat Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse af sag nr. 15/00086, klage fra Simon Skov Fougt vedrørende adgangen til at modtage biblioteksafgift som forfatter af undervisningsmaterialet Tid til Skrivning 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 288 af 14/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-02041 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE 2000 Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift Information om de regler, der gælder for biblioteksafgiftsordningen fra 2000. Indhold Hvad er biblioteksafgiften?

Læs mere

med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. 17. april 2013

med dansk 8 og Vild med dansk 9 ikke var indgået i beregningen af biblioteksafgift. 17. april 2013 Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 17. april 2013 Biblioteksafgiftsnævnets afgørelse

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE. Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKSSTYRELSEN BIBLIOTEKS PENGENE Biblioteksstyrelsen informerer om biblioteksafgift København 2007 Bibliotekspengene 2003 2. reviderede udgave 2007 Udgivet af Biblioteksstyrelsen Sproglig bearbejdelse

Læs mere

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift

BIBLIOTEKS PENGENE. Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift BIBLIOTEKS PENGENE Styrelsen for Bibliotek og Medier informerer om biblioteksafgift September 2009 Vejledning om bibliotekspengene Vejledningen erstatter bibliotekspengene 2003 og reviderede udgaver heraf.

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail:

Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks København K. Tlf: Mail: BIBLIOTEKSAFGIFTSNÆVNETS 14. BERETNING Afgiftsår: 2015 Side 2 Biblioteksafgiftsnævnet Kulturministeriet Nybrogade 2 Postboks 2140 1015 København K Tlf: 33 92 33 77 Mail: kum@kum.dk www.kum.dk/biblioteksafgiftsnaevnet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Bekendtgørelse om biblioteksafgift BEK nr 1448 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., 16/02194 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om biblioteksafgift

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Kendelse. Sagens omstændigheder: Den 1. august 2012 underskrev klagerne købsaftale på ejendommen, [adresse] i [by], efter at have set den flere gange.

Kendelse. Sagens omstændigheder: Den 1. august 2012 underskrev klagerne købsaftale på ejendommen, [adresse] i [by], efter at have set den flere gange. Den 7. september 2015 blev der i sag 289 2014-8343 AA og BB mod Ejendomsmægler Frank Rasmussen [Adresse] [By] og Ejendomsmægler Kåre Nyegaard [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29.

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003.

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003. Kendelse af 15. februar 2005. (J.nr. 04-61.121) Afgift for for sent indsendt årsregnskab ikke eftergivet. Nugældende årsregnskabslovs 152 (Lars Holtug, Poul Østergaard Mortensen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011.

Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den 1. februar 2011. NOTAT 16. marts 2011 Høringsnotat vedrørende ny bekendtgørelse om biblioteksafgift Et udkast til ny bekendtgørelse om biblioteksafgift har været sendt i høring blandt centrale interessenter med frist den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0038002) Afgift som følge af

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort indenfor 14-dages fristen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0321 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S Strandvejen 157 A 3060 Espergærde Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere