Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014"

Transkript

1 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter: at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver, herunder tilsyn med dagtilbud til børn og unge mellem 0 18 år. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaven løses. Kommunebestyrelsen har tilsynsforpligtelsen, i forhold til de opgaver kommunen selv løser, samt ansvar for de opgaver kommunen vælger at private skal løse. Formålet Formålet med tilsynet er at sikre, at praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer som Byrådet har fastsat. Derudover skal der være overensstemmelse med institutionens egne fastsatte mål, bl.a. de pædagogiske læreplaner og årsplaner. Anmeldte og uanmeldte tilsyn Tilsynsopgaven hviler på det mangfoldige samarbejde, som Center for Skoler og Dagtilbud har med institutionerne. De pædagogiske anmeldte tilsynsbesøg struktureres, planlægges og udføres hvert andet år de ulige år (dog er de rykket fra ultimo 13 til primo 2014). Derudover planlægges uanmeldte tilsynsbesøg, som oftest i de lige år eller på baggrund af særlige problemstillinger eller klager. Det pædagogiske tilsynsbesøg giver mulighed for at skabe udvikling og sikre kvaliteten Udgangspunktet for det pædagogiske tilsyn er institutionens muligheder og bestræbelser for at skabe et godt børneliv, hvor børn trives, lærer og udvikler sig. Det skal præciseres at tilsynet i bred forstand omhandler institutionens muligheder for at skabe trivsel, læring og udvikling for børn. Det pædagogiske tilsynsbesøg har et dobbelt formål: en pædagogisk udviklingsopgave og en kontrol af kvaliteten. Kontrollen af kvaliteten er en af forudsætningerne for, at institutionen løbende kvalitetsudvikles i forhold til krav fra det omgivende samfund. Tilsynskonceptet tager højde for de forskellige perspektiver og interesser, som henholdsvis institution, administration og politikere anser som nødvendige og relevante for at kunne udføre tilsynsopgaven med baggrund i lovgivningen. Dialogen i tilsynsbesøget Dialogen mellem institution og administration er omdrejningspunktet for tilsynsbesøget. Tilsynsbesøget skal også betragtes som en anledning til refleksion blandt institutionens medarbejdere, forældre og bestyrelse før, under og efter besøget. Institutionens forberedelse før tilsynsbesøget Tilsynet med den enkelte institution er bl.a. baseret på et spørgeskema, som institutionen udfylder elektronisk. Spørgeskemaet returneres udfyldt til de pædagogiske konsulenter senest to uger før tilsynet og danner udgangspunkt for forberedelsen til tilsynsbesøget for både konsulenten og institutionen. Spørgeskemaet og samtalen under tilsynet vil skabe grundlag for en vurdering af den pædagogiske faglighed og institutionen i øvrigt. 1 Konsulentens forberedelse før tilsynsbesøget

2 Konsulenten udvælger efter behov tema ud fra det returnerede, som skal drøftes på tilsynsbesøget. Temaerne skal være relevante, fagligt udfordrende og rumme udviklingsmuligheder. I 2013 er der et pilotprojekt i gang med EVA, Danmarks Evaluerings Institut, hvor evalueringen og vurdering af forskellige indsatser vil få en betydning for tilsynet. Materialet vil blive tilsendt ultimo 2013 og indgå i tilsynsbesøget. Center for Skole og Dagtilbud har også besluttet, at der på tilsynet skal være en opmærksomhed på de tiltag og erfaringer, der måtte være omkring frivillighed og samproduktion. Tilsynsbesøget Det konkrete tilsynsbesøg foregår i det enkelte dagtilbud og varer 3 timer. Konsulenten er på stuerne den første time og observerer, taler med børn og voksne. De sidste to timer af tilsynet deltager den pædagogisk konsulent, den daglige leder samt en medarbejderrepræsentant, valgt af personalet. Der er en fast dagsorden på mødet. Områdelederen deltager når det skønnes nødvendigt af enten den tilsynsførende eller områdelederen. Rammerne for tilsynsbesøget Konsulenten er mødeleder og ordstyrer Indholdet på tilsynsbesøget: Kort gennemgang af forberedelsesskemaet/spørgeskemaet Udvalgte temaer drøftes Parametre for kvaliteten, drøftelse og vurdering Gennemgang og opfølgning af ønskelige/påkrævede tiltag i forhold til fremtidige indsatsområder og fokuspunkter PÅ GENSYN! 2

3 Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Institutionens navn og adresse: Dato: 17. marts 2014 Tilstede ved tilsynet Pædagogisk konsulent Navn Solveig Ryel Daglig leder Flemming Møller Henriksen Medarbejderrepræsentant Efter skøn fra den tilsynsførende, den daglige leder/områdelederen kan følgende deltage: Selvejende bestyrelsesformand Områdeleder Anette Westring Formål Tilsynet er på den ene side en kontrolfunktion, hvor Center for Skoler og Dagtilbud får en viden om den pædagogfaglige udvikling i institutionen med fokus på hvilken effekt denne udvikling har for børnene og på den anden side vejledende funktion, hvor institutionen får sparring fra den pædagogiske konsulent. Temaerne i tilsynet følger temaerne i det tilsendte elektroniske spørgeskema. De samme temaer vil senere indgå i en kommende kvalitetsrapport. Børne- Skoleudvalget orienteres hvert andet år om resultatet af tilsynsbesøgene. Konstateres der ved et tilsynsbesøg alvorlige forhold bliver chefen for Center for Skole og Dagtilbud orienteret omgående. Tilsynet er udført: Flemming M. Henriksen Underskrift daglig leder Solveig Ryel den 15. oktober 2014 Underskrift konsulent 3

4 Flemming Møller Henriksen er ny daglig leder forår 2014 Tilsynsskemaet som har udfyldt hvor er ikke det udfyldt var muligt af institutionen på baggrund det af betyder mundtlig at samtale det er den med pædagogiske Flemming konsulent 0-2 Antal børn/unge Enheder år år pr maj det I hvilken højeste)? grad (indsatser årsplanen affødt implementeret af lederaftaler i den m.m.) daglige pædagogiske praksis i institutionen (5 er Årsplaner (Institutionens tema Brug WI-FI. x af Digitale medier Anvend sociale medier X Alle underskriver ref. Lokal MED på dagsordnen X Trivsel og arbejdsmiljø Syge TPU Skema og trivselssamtaler X X 4 Institutionens navn: Opfølgning fra sidste tilsyn (Institutionens svar) Konsulentens kommentarer Fakta: (Institutionens svar) svar)

5 En stærk fælles identitet Fælles temadage x Uddyb Brug ovenstående besvarelser med eksempler. På Langebjerg af digitale frit medier: og klub har vi haft og har fortsat store udfordringer med vores internet. den Lederskiftet sags skyld har kender betydet, koderne. at ingen IT var afdelingen klar over, er hvor ikke der hurtige var eksempelvis til at hjælpe var med opsat diverse WI-FI IT eller for kommet problemer. Et eksempel er, at Mit børnehus ikke har fungeret optimalt i snart 2 år. Efter der er IT afdelingen fibernet, kendt fungerer til siden Mit starten børnehus af sommerferien. fortsat ikke pga. forældet hardware. Dette problem har færdsels Vi er i gang med at etablere et multimedierum, hvor der arbejdes med bl.a. Pc-kørekort (sikker dette fungerer på nettet), optimalt, film, kræver musik mv. det noget Klubben efteruddannelse arbejder på at af få eksisterende gang i Instagram, personalet. FB mv. For at Trivsel og arbejdsmiljø: referatet, Alle referater fra MED.udvalg bliver lagt ud til medarbejderne. Når medarbejderen har læste mappen. skal de underskrive dette. Referatet ligger i 14 dage, inden dagligleder sætter det i med dette. De medarbejdere, som ikke har underskrevet referatet, bliver naturligvis konfronteret Faste punkter på dagsorden til personalemøderne MED.udvalg, Arbejdsmiljø og Den gode medarbejderne historie. Efter disse bruger kommet de forskellige på, udvalg. kommet Den gode mere historie på fokus betyder, på arbejdsmiljøet at medarbejderne og hvordan deler personalemødet. positive oplevelser fra hverdagen med børn, forældre mv. med deres kollegaer på utilfredshed blevet Dette mindre har haft i personalegruppen. den virkning, at den Nu daværende er der også megen fokus på fokus gode på ting, brok bl.a. og på 5

6 hvordan selv kan tackler være med vi udfordringer til at skabe gode positivt forandringsprocesser. og konstruktivt og på hvordan, den enkelte medarbejder Vores orienteret lokale om, MED.udvalg hvad MED.udvalg har besluttet er for noget. at holde en fælles temaaften, hvor alle i området bliver TPU tiden skemaer gør opmærksom er svære på for opgaverne, medarbejderne bliver at de huske glemt i i hverdagen. en travl hverdag. Hvis ikke den daglige leder hele De fælles temadage vi har afholdt, har der været stor tilslutning til, og personalet har samarbejdet. Konsulentens samlede vurdering: Er godt i gang med at arbejde Er påbegyndt arbejdet med Er ikke i gang med at arbejde med målene med målene/indsatserne /indsatserne målene/indsatserne(resultater) x 0-2 Hvilket år læringsmål fx arbejdet i med læreplanen læringsrum, har I digitale været mest medier, optaget sprog, af? medbestemmelse og bevægelse? Pædagogiske læreplaner (0-14 år) (Institutionens svar) 3-5 år fx arbejdet med læringsrum, digitale medier, sprog, medbestemmelse og bevægelse? 6-9 år fx arbejdet med læringsrum, digitale medier, sprog, medbestemmelse og bevægelse? Alsidig udvikling og sociale kompetencer: Fritidshjemmet met 6

7 der Der blevet har været sat fokus meget på fokus udvikling på at af lære nye medarbejderne læringsrum og at -miljøer bruge på TPL-skemaerne. Fritidshjemmet. I denne Eksempler: proces er Sprog: Multimedieværkstedet, Byggepladsen og Verdensrummet. Der er stadig stor fokus på Rollespil. Der er blevet ansat en 2-sprogspædagog, der ugentligt kommer en dag på Fritidshjemmet. Krop Der er og blevet bevægelse: etableret yoga med deltagelse af børn både fra Fritidshjem og Klub. Natur Vi og naturfænomener: udekøkken er i gang etablere Langhuset (bålhuset) med gulv, varmekilde, strøm, WIFI og større interesse med inden henblik for at natur skabe og naturfænomener. læringsrum, hvor børn kan inspireres og motiveres til at få en 9-12 år fx arbejdet med læringsrum, digitale medier, sprog, medbestemmelse og bevægelse? Alsidig udvikling og sociale kompetencer: Krop Se under og bevægelse: Fritidshjem. Natur Se under Fritidshjem. Se under og naturfænomener: Fritidshjem. Kom Hvordan med kan et par det eksempler.. ses i dagligdagen hos børn, unge og forældre?? 7 Klubben

8 Der er stor tilslutning til yoga. Resten af læringsrummet er ikke blevet så synlige i hverdagen, da glæder endnu sig er til under at kunne opbygning. åbne dørene Medarbejderne op for børnene. har engagement omkring læringsrummene og hvor høj grad er EVA's Tegn på lærings-materiale implementeret i institutionen? Sæt x I høj grad Slet nogen ikke grad x arbejde Hvilken ny viden har I via arbejdet med Tegn på lærings-materialet fået til det videre pædagogiske Der? ned er kommet ny praksis med planlægning. Dette har tvunget medarbejderne til at sætte sig Den og reflektere formulere nye læringsmål. overtage nye viden planlagt er også, aktivitet, når man fordi har den udarbejdet er beskrevet. TPL-skemaer, kan andre medarbejdere gå ind og også Det har været ikke med tidligere medvirkende været kutyme til at sætte at evaluere dette på projekter dagsordenen. og aktiviteter skriftligt. TPL-skemaerne pædagogiske Udbyg med eksempler hvordan dokumentation og evaluering er blevet brugt i det videre Det arbejde? læring/erfaring for nyt til, til at kommende vi kan svare projekter. på det. Det, der er blevet evalueret på, har skabt refleksion og 8 Tegn på læring (Institutionens svar)

9 Konsulentens samlede vurdering af arbejdet med læreplaner og TPL Er godt i gang med arbejdet Har overvejelser og er små i Har ikke mange overvejelser og er ikke kommet i gang gang X Tema Hvilke temaer fra BMV har I valgt at fokusere på i institutionen? Vi Indsats Børnenes og Unges trivsel (Institutionens svar) derfor gang med udarbejde en BMV og har temaer. endnu ikke fokus på nogen særlige systematisk Hvor og i hvilket forum drøfter personalegruppen børnenes og unges trivsel, læring og udvikling På og målrettet? møder personalemøderne er der et pkt. på dagsordenen, der hedder Børn. Ud over det er der skole samt i AKT, fra TK Fritidshjem og IK. Der til er Fritidsklubben. overleveringsmøder fra børnehaver til Fritidshjem, fra Fritidshjem til hverdagen? På hvilken måde har børnene/de unge mulighed for at tilkendegive deres meninger og holdninger i Der Og på hvilken måde evalueres der og arbejdes med dette? personalemøderne. bliver afholdt børnemøder. Problemstillinger mv., som kommer på børnemøderne, tages op på Hvordan arbejder I med børnenes/de unges indbyrdes Har institutionen kendskab til trivselsskemaerne i forbindelse med Find Børnene? relationer? Vi bruge balndt andet Fri for mobberi 9

10 Ja. Vi har Hvilke strategier har I for børn/unge i udsatte positioner? Hvad afsat er tid proceduren så en fast overfor medarbejder de børn/unge, har fokus som på I denne særligt gruppe er bekymrede af børn for? hver dag. udsatte En medarbejder møder ind hverdag 15 minutter før alle andre så han er klar når børnene i kommer positioner kommer. Medarbejderen fokus er hverdag på den gruppe af børn. Det Vi arbejder til udtryk med fri ved for at mobberi. få hilst på Vi holder børnene, børnemøder. hvordan har de det, hvad skal de laver i dag mv. Vi Hvordan oplever/mærker disse børns/unges forældre indsatsen? deltager tror at forældrene især oplever indsatsen når der er samtaler institutionen eller når vi Børnene i får møder en særlig omkring relation barnet til den på skolen. medarbejder som har fokus på dem. Oftest Hvordan og hvornår inddrager I forældrene? inddraget bliver når der det afholdt er fagligt møde vurderet hvor barnets at der er problemstilling et behov. bliver drøftet. Forældrene bliver Ja. Er arbejdet med tidlig indsats hos jer blevet forbedret hvordan? oprette Medarbejderen med særlig fokus på gruppen af børn med særlig udfordringer. Vi har Hvilke nye resultater læringsrum mener hvor I, der at I er opnår? plads til fordybelse. Vi Hvordan dokumenterer og synliggører I arbejdet overfor forældre? forældrene, har ikke systematisk italesætte indsatsen. dokumenteret dette arbejde. VI synliggøre indsatsen ved at kontakte 10 Inklusion (Institutionens svar) Nogle af børnene med særlig udfordringer få skabt positive relationer til en voksen.

11 Ca 20 Hvor mange børn har I som er to eller flersprogede? Hvordan Flersprogede børn (Institutionens svar) Hvordan tilrettelægger har I organiseret I sprogstimuleringen sprogvurderingen i af forhold børnene? til det enkelte barns behov? sprogvurdering i samarbejde med forældrene 0 klasse Ud fra sprogvurderingen, arbejder sprogpædagogen med de områder hvor der er størst Ja x Har I eksterne sprogpædagoger behov, Nej Ellers ydes der ikke en særlig indsats. Konsulentens samlede vurdering: Arbejder inkluderende Er gået i gang med at arbejde Er ikke kommet i gang med at arbejde inkluderende inkluderende Familieafdelingen, Hvilke resultater har I opnået i det tværfaglige samarbejde? m.m.) sundhedsplejen, AKT, PPR, tosprogede, find børnene, familiestuen, skolen Udover Kom med et par eksempler på det tværfaglige samarbejde? tosprogede, det almendige tværfaglige samarbejde - Familieafdelingen, sundhedsplejen, AKT, PPR, et find børnene, familiestuen, 0-6 området og skolen så har vi taget initiativ til at oprette I fælles Akt-huse med skolen i klubbens lokaler. bruge AKT-huset har psykologen, sundhedsplejersken, skolen og vores akt medarbejder, børn som har områdes for break i undervisningen deres dagliggang i akt-huset. Vores målsætning er at 0-6 tråde. akt-medarbejder skal bliver en del af det tværfaglige samarbejde så der kan komme en 11 Tværfagligt samarbejde (Institutionens svar) x

12 Konsulentens samlede vurdering: Meget tilfredsstillende tværfagligt samarbejde Tilfredsstillende tværfagligt samarbejde Mindre tilfredsstillende tværfagligt samarbejde x Mit Hvordan Børnehus: Mit børnehus kommunikerer har på intet I med tidspunkt forældre fungeret omkring optimalt mit Børnehus? på Langebjerg fritidshjem og klub. Kommunikation med borgerne, de unge. (Institutionens svar) Hvordan Når Mit børnehus arbejder kommer I med at til sikre, at fungere, at forældrene er det vores bliver ved hensigt med at at alt bruge information systemet? sendt ud via Mit børnehus til forældrene bliver Nævn Vi fritidshjemmet. har afholdt eksempler møder på med tiltag, små som grupper har af styrket forældre forældresamarbejdet: som af forskellige årsager har været utilfredse med Forældresamarbejdet (Institutionens svar) Har Der I har haft ikke klager? været I skriftlige hvilken form? klager. Fra Der hvem? har været Hvad henvendelser har handlet fra om? over nogle ansattes sprog, mangle aktiviteter, manglende information forældre til forældrene. som eks har klaget 12

13 Personalesammensætningen i institutionen: Pædagoguddannet Antal 9 pr. dato (Institutionens svar) Uden Med PGU/PAU pædagogisk uddannelse 8 Hvor Er meget personale har været på uddannelse i år? og i hvad? Har der nogen plan for pædagogernes efter- og videreuddannelse? En er i gang med 1 årig supervisionsuddannelse. Alle har været på førstehjælps kursus. Er der personalet nogle specifikke de kompetencer, ønsker til efter er og brug videreuddannelse? for til at løse kerneopgaven? Der skal udarbejdes en plan når den nye leder tiltræder. Nej. Kursus i Mit børne hus. Inklusion. Fremtidens fritidshjem og fritidsklub set i lyset af skolereformen. Hvad er er understøttende undervisning (det er måske mere i skoleregi). Konsulentens samlede vurdering: God match mellem faglige Tilfredsstillende match mellem faglige Dårlig/ingen match mellem faglige kompetencer /opgaveløsning kompetencer /opgaveløsning kompetencer /opgaveløsning Har I udviklet procedurer x for nyansatte medarbejdere i institutionen, fx. sikkerhed, 1. hjælp. Ja børns seksuelle adfærd, egen adfærd, køkkenhygiejne? Hygiejne, Sundhed og Sikkerhed ja Er der tilbud om førstehjælpskursus for de nyansatte medarbejdere? 13

14 Er personalet bekendt med kommunens medarbejderportal og de dokumenter, der findes ja der? Oktober Hvornår har institutionen sidst gennemført en rutinemæssige evakueringsøvelser? Hvilke 2014 tiltag har I overvejet i forbindelse med ny lov om soveseler? Alle nye Er børn der særlige 1. maj børn indsatser blevet i forhold undervist til hygiejnepolitikken. i div. Hygiejnepolitikker Hvordan er vaske det gået? hænder mv. nej Har I fået tilrettelagt hygiejnebesøg? Hygiejne (Institutionens svar) Konsulentens samlede vurdering: Gode procedure for Tilfredsstillende procedure for varetagelsen Dårlig/ingen procedure for varetagelsen varetagelsen af hygiejne, sundhed og sikkerhed af hygiejne, sundhed og sikkerhed af hygiejne, sundhed og sikkerhed x Ja Er institutionen uddannelsesinstitution og modtager jævnligt pædagogstuderende? Praktikinstitution (Institutionens svar) der udarbejdet Er der udarbejdet en fælles praktikstedsbeskrivelse og den i forhold ligger på til den uddannelses nye pædagoguddannelse? institutionerne. Ja Har praktikvejlederne Kursus en fra form seminariet for vejlederkursus? Kursus fra SOPU Andet 14

15 Hvordan organiseres arbejdet med den pædagogstuderende og praktikvejledningen Ingen Voksenpædagogiske overvejelser omkring læringsmiljøet for pædagogstuderende Til tider Andet fx PAU-elever praksis Har dine i din besvarelser institution? i spørgeskemaet givet dig anledning til at overveje nye tiltag eller ændre Ja. Hvad Fremtidens vil du gerne fritidshjem have og særligt fritidsklub fokus på i forbindelse med tilsynsbesøget? flere Frit og steder klub især har været i skolen. mærket af den ny skolereform og medarbejder har skulle ligge deres energi Praktikvejlederen og den studerende organisere selv hvordan vejledningen skal foregå Opsamling Konsulentens vurdering af Kvalitetsparametre 6 indsatser der referer til BU-politikken på forskellige niveauer. -Læring -Inklusion -Sundt og aktivt liv -Sprog -Fornyet forældresamarbejde -Digitalisering 15

16 Materialet udvikles i samarbejde med EVA og er klar ultimo 2014 Opsamling på tilsynet Henstilling om: Inden 1. maj skal udarbejdes en evakueringsplan samt afholdelse af en evakuerings øvelse Hvad skal der ske: Daglig leder sætter henstilling i gang Målet: At der arbejdes systematisk med TPL så det er muligt at evaluerer på baggrund af målene. Arbejdsopgaver: Få hjælp af UCC som understøttelse af digitaliserings i husene. Gør brug af når i skal udarbejde en børnemiljø vurdering, et hjælpsom værktøj Hvem er ansvarlig for hvilke opgaver? Flemming M. Henriksen Tidsplan for den enkelte opgave: Eller fremtidige fokuspunkter: Øvrige anbefalinger: 16

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere