Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014"

Transkript

1 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter: at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver, herunder tilsyn med dagtilbud til børn og unge mellem 0 18 år. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaven løses. Kommunebestyrelsen har tilsynsforpligtelsen, i forhold til de opgaver kommunen selv løser, samt ansvar for de opgaver kommunen vælger at private skal løse. Formålet Formålet med tilsynet er at sikre, at praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer som Byrådet har fastsat. Derudover skal der være overensstemmelse med institutionens egne fastsatte mål, bl.a. de pædagogiske læreplaner og årsplaner. Anmeldte og uanmeldte tilsyn Tilsynsopgaven hviler på det mangfoldige samarbejde, som Center for Skoler og Dagtilbud har med institutionerne. De pædagogiske anmeldte tilsynsbesøg struktureres, planlægges og udføres hvert andet år de ulige år (dog er de rykket fra ultimo 13 til primo 2014). Derudover planlægges uanmeldte tilsynsbesøg, som oftest i de lige år eller på baggrund af særlige problemstillinger eller klager. Det pædagogiske tilsynsbesøg giver mulighed for at skabe udvikling og sikre kvaliteten Udgangspunktet for det pædagogiske tilsyn er institutionens muligheder og bestræbelser for at skabe et godt børneliv, hvor børn trives, lærer og udvikler sig. Det skal præciseres at tilsynet i bred forstand omhandler institutionens muligheder for at skabe trivsel, læring og udvikling for børn. Det pædagogiske tilsynsbesøg har et dobbelt formål: en pædagogisk udviklingsopgave og en kontrol af kvaliteten. Kontrollen af kvaliteten er en af forudsætningerne for, at institutionen løbende kvalitetsudvikles i forhold til krav fra det omgivende samfund. Tilsynskonceptet tager højde for de forskellige perspektiver og interesser, som henholdsvis institution, administration og politikere anser som nødvendige og relevante for at kunne udføre tilsynsopgaven med baggrund i lovgivningen. Dialogen i tilsynsbesøget Dialogen mellem institution og administration er omdrejningspunktet for tilsynsbesøget. Tilsynsbesøget skal også betragtes som en anledning til refleksion blandt institutionens medarbejdere, forældre og bestyrelse før, under og efter besøget. Institutionens forberedelse før tilsynsbesøget Tilsynet med den enkelte institution er bl.a. baseret på et spørgeskema, som institutionen udfylder elektronisk. Spørgeskemaet returneres udfyldt til de pædagogiske konsulenter senest to uger før tilsynet og danner udgangspunkt for forberedelsen til tilsynsbesøget for både konsulenten og institutionen. Spørgeskemaet og samtalen under tilsynet vil skabe grundlag for en vurdering af den pædagogiske faglighed og institutionen i øvrigt. 1 Konsulentens forberedelse før tilsynsbesøget

2 Konsulenten udvælger efter behov tema ud fra det returnerede, som skal drøftes på tilsynsbesøget. Temaerne skal være relevante, fagligt udfordrende og rumme udviklingsmuligheder. I 2013 er der et pilotprojekt i gang med EVA, Danmarks Evaluerings Institut, hvor evalueringen og vurdering af forskellige indsatser vil få en betydning for tilsynet. Materialet vil blive tilsendt ultimo 2013 og indgå i tilsynsbesøget. Center for Skole og Dagtilbud har også besluttet, at der på tilsynet skal være en opmærksomhed på de tiltag og erfaringer, der måtte være omkring frivillighed og samproduktion. Tilsynsbesøget Det konkrete tilsynsbesøg foregår i det enkelte dagtilbud og varer 3 timer. Konsulenten er på stuerne den første time og observerer, taler med børn og voksne. De sidste to timer af tilsynet deltager den pædagogisk konsulent, den daglige leder samt en medarbejderrepræsentant, valgt af personalet. Der er en fast dagsorden på mødet. Områdelederen deltager når det skønnes nødvendigt af enten den tilsynsførende eller områdelederen. Rammerne for tilsynsbesøget Konsulenten er mødeleder og ordstyrer Indholdet på tilsynsbesøget: Kort gennemgang af forberedelsesskemaet/spørgeskemaet Udvalgte temaer drøftes Parametre for kvaliteten, drøftelse og vurdering Gennemgang og opfølgning af ønskelige/påkrævede tiltag i forhold til fremtidige indsatsområder og fokuspunkter PÅ GENSYN! 2

3 Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Institutionens navn og adresse: Dato: 17. marts 2014 Tilstede ved tilsynet Pædagogisk konsulent Navn Solveig Ryel Daglig leder Flemming Møller Henriksen Medarbejderrepræsentant Efter skøn fra den tilsynsførende, den daglige leder/områdelederen kan følgende deltage: Selvejende bestyrelsesformand Områdeleder Anette Westring Formål Tilsynet er på den ene side en kontrolfunktion, hvor Center for Skoler og Dagtilbud får en viden om den pædagogfaglige udvikling i institutionen med fokus på hvilken effekt denne udvikling har for børnene og på den anden side vejledende funktion, hvor institutionen får sparring fra den pædagogiske konsulent. Temaerne i tilsynet følger temaerne i det tilsendte elektroniske spørgeskema. De samme temaer vil senere indgå i en kommende kvalitetsrapport. Børne- Skoleudvalget orienteres hvert andet år om resultatet af tilsynsbesøgene. Konstateres der ved et tilsynsbesøg alvorlige forhold bliver chefen for Center for Skole og Dagtilbud orienteret omgående. Tilsynet er udført: Flemming M. Henriksen Underskrift daglig leder Solveig Ryel den 15. oktober 2014 Underskrift konsulent 3

4 Flemming Møller Henriksen er ny daglig leder forår 2014 Tilsynsskemaet som har udfyldt hvor er ikke det udfyldt var muligt af institutionen på baggrund det af betyder mundtlig at samtale det er den med pædagogiske Flemming konsulent 0-2 Antal børn/unge Enheder år år pr maj det I hvilken højeste)? grad (indsatser årsplanen affødt implementeret af lederaftaler i den m.m.) daglige pædagogiske praksis i institutionen (5 er Årsplaner (Institutionens tema Brug WI-FI. x af Digitale medier Anvend sociale medier X Alle underskriver ref. Lokal MED på dagsordnen X Trivsel og arbejdsmiljø Syge TPU Skema og trivselssamtaler X X 4 Institutionens navn: Opfølgning fra sidste tilsyn (Institutionens svar) Konsulentens kommentarer Fakta: (Institutionens svar) svar)

5 En stærk fælles identitet Fælles temadage x Uddyb Brug ovenstående besvarelser med eksempler. På Langebjerg af digitale frit medier: og klub har vi haft og har fortsat store udfordringer med vores internet. den Lederskiftet sags skyld har kender betydet, koderne. at ingen IT var afdelingen klar over, er hvor ikke der hurtige var eksempelvis til at hjælpe var med opsat diverse WI-FI IT eller for kommet problemer. Et eksempel er, at Mit børnehus ikke har fungeret optimalt i snart 2 år. Efter der er IT afdelingen fibernet, kendt fungerer til siden Mit starten børnehus af sommerferien. fortsat ikke pga. forældet hardware. Dette problem har færdsels Vi er i gang med at etablere et multimedierum, hvor der arbejdes med bl.a. Pc-kørekort (sikker dette fungerer på nettet), optimalt, film, kræver musik mv. det noget Klubben efteruddannelse arbejder på at af få eksisterende gang i Instagram, personalet. FB mv. For at Trivsel og arbejdsmiljø: referatet, Alle referater fra MED.udvalg bliver lagt ud til medarbejderne. Når medarbejderen har læste mappen. skal de underskrive dette. Referatet ligger i 14 dage, inden dagligleder sætter det i med dette. De medarbejdere, som ikke har underskrevet referatet, bliver naturligvis konfronteret Faste punkter på dagsorden til personalemøderne MED.udvalg, Arbejdsmiljø og Den gode medarbejderne historie. Efter disse bruger kommet de forskellige på, udvalg. kommet Den gode mere historie på fokus betyder, på arbejdsmiljøet at medarbejderne og hvordan deler personalemødet. positive oplevelser fra hverdagen med børn, forældre mv. med deres kollegaer på utilfredshed blevet Dette mindre har haft i personalegruppen. den virkning, at den Nu daværende er der også megen fokus på fokus gode på ting, brok bl.a. og på 5

6 hvordan selv kan tackler være med vi udfordringer til at skabe gode positivt forandringsprocesser. og konstruktivt og på hvordan, den enkelte medarbejder Vores orienteret lokale om, MED.udvalg hvad MED.udvalg har besluttet er for noget. at holde en fælles temaaften, hvor alle i området bliver TPU tiden skemaer gør opmærksom er svære på for opgaverne, medarbejderne bliver at de huske glemt i i hverdagen. en travl hverdag. Hvis ikke den daglige leder hele De fælles temadage vi har afholdt, har der været stor tilslutning til, og personalet har samarbejdet. Konsulentens samlede vurdering: Er godt i gang med at arbejde Er påbegyndt arbejdet med Er ikke i gang med at arbejde med målene med målene/indsatserne /indsatserne målene/indsatserne(resultater) x 0-2 Hvilket år læringsmål fx arbejdet i med læreplanen læringsrum, har I digitale været mest medier, optaget sprog, af? medbestemmelse og bevægelse? Pædagogiske læreplaner (0-14 år) (Institutionens svar) 3-5 år fx arbejdet med læringsrum, digitale medier, sprog, medbestemmelse og bevægelse? 6-9 år fx arbejdet med læringsrum, digitale medier, sprog, medbestemmelse og bevægelse? Alsidig udvikling og sociale kompetencer: Fritidshjemmet met 6

7 der Der blevet har været sat fokus meget på fokus udvikling på at af lære nye medarbejderne læringsrum og at -miljøer bruge på TPL-skemaerne. Fritidshjemmet. I denne Eksempler: proces er Sprog: Multimedieværkstedet, Byggepladsen og Verdensrummet. Der er stadig stor fokus på Rollespil. Der er blevet ansat en 2-sprogspædagog, der ugentligt kommer en dag på Fritidshjemmet. Krop Der er og blevet bevægelse: etableret yoga med deltagelse af børn både fra Fritidshjem og Klub. Natur Vi og naturfænomener: udekøkken er i gang etablere Langhuset (bålhuset) med gulv, varmekilde, strøm, WIFI og større interesse med inden henblik for at natur skabe og naturfænomener. læringsrum, hvor børn kan inspireres og motiveres til at få en 9-12 år fx arbejdet med læringsrum, digitale medier, sprog, medbestemmelse og bevægelse? Alsidig udvikling og sociale kompetencer: Krop Se under og bevægelse: Fritidshjem. Natur Se under Fritidshjem. Se under og naturfænomener: Fritidshjem. Kom Hvordan med kan et par det eksempler.. ses i dagligdagen hos børn, unge og forældre?? 7 Klubben

8 Der er stor tilslutning til yoga. Resten af læringsrummet er ikke blevet så synlige i hverdagen, da glæder endnu sig er til under at kunne opbygning. åbne dørene Medarbejderne op for børnene. har engagement omkring læringsrummene og hvor høj grad er EVA's Tegn på lærings-materiale implementeret i institutionen? Sæt x I høj grad Slet nogen ikke grad x arbejde Hvilken ny viden har I via arbejdet med Tegn på lærings-materialet fået til det videre pædagogiske Der? ned er kommet ny praksis med planlægning. Dette har tvunget medarbejderne til at sætte sig Den og reflektere formulere nye læringsmål. overtage nye viden planlagt er også, aktivitet, når man fordi har den udarbejdet er beskrevet. TPL-skemaer, kan andre medarbejdere gå ind og også Det har været ikke med tidligere medvirkende været kutyme til at sætte at evaluere dette på projekter dagsordenen. og aktiviteter skriftligt. TPL-skemaerne pædagogiske Udbyg med eksempler hvordan dokumentation og evaluering er blevet brugt i det videre Det arbejde? læring/erfaring for nyt til, til at kommende vi kan svare projekter. på det. Det, der er blevet evalueret på, har skabt refleksion og 8 Tegn på læring (Institutionens svar)

9 Konsulentens samlede vurdering af arbejdet med læreplaner og TPL Er godt i gang med arbejdet Har overvejelser og er små i Har ikke mange overvejelser og er ikke kommet i gang gang X Tema Hvilke temaer fra BMV har I valgt at fokusere på i institutionen? Vi Indsats Børnenes og Unges trivsel (Institutionens svar) derfor gang med udarbejde en BMV og har temaer. endnu ikke fokus på nogen særlige systematisk Hvor og i hvilket forum drøfter personalegruppen børnenes og unges trivsel, læring og udvikling På og målrettet? møder personalemøderne er der et pkt. på dagsordenen, der hedder Børn. Ud over det er der skole samt i AKT, fra TK Fritidshjem og IK. Der til er Fritidsklubben. overleveringsmøder fra børnehaver til Fritidshjem, fra Fritidshjem til hverdagen? På hvilken måde har børnene/de unge mulighed for at tilkendegive deres meninger og holdninger i Der Og på hvilken måde evalueres der og arbejdes med dette? personalemøderne. bliver afholdt børnemøder. Problemstillinger mv., som kommer på børnemøderne, tages op på Hvordan arbejder I med børnenes/de unges indbyrdes Har institutionen kendskab til trivselsskemaerne i forbindelse med Find Børnene? relationer? Vi bruge balndt andet Fri for mobberi 9

10 Ja. Vi har Hvilke strategier har I for børn/unge i udsatte positioner? Hvad afsat er tid proceduren så en fast overfor medarbejder de børn/unge, har fokus som på I denne særligt gruppe er bekymrede af børn for? hver dag. udsatte En medarbejder møder ind hverdag 15 minutter før alle andre så han er klar når børnene i kommer positioner kommer. Medarbejderen fokus er hverdag på den gruppe af børn. Det Vi arbejder til udtryk med fri ved for at mobberi. få hilst på Vi holder børnene, børnemøder. hvordan har de det, hvad skal de laver i dag mv. Vi Hvordan oplever/mærker disse børns/unges forældre indsatsen? deltager tror at forældrene især oplever indsatsen når der er samtaler institutionen eller når vi Børnene i får møder en særlig omkring relation barnet til den på skolen. medarbejder som har fokus på dem. Oftest Hvordan og hvornår inddrager I forældrene? inddraget bliver når der det afholdt er fagligt møde vurderet hvor barnets at der er problemstilling et behov. bliver drøftet. Forældrene bliver Ja. Er arbejdet med tidlig indsats hos jer blevet forbedret hvordan? oprette Medarbejderen med særlig fokus på gruppen af børn med særlig udfordringer. Vi har Hvilke nye resultater læringsrum mener hvor I, der at I er opnår? plads til fordybelse. Vi Hvordan dokumenterer og synliggører I arbejdet overfor forældre? forældrene, har ikke systematisk italesætte indsatsen. dokumenteret dette arbejde. VI synliggøre indsatsen ved at kontakte 10 Inklusion (Institutionens svar) Nogle af børnene med særlig udfordringer få skabt positive relationer til en voksen.

11 Ca 20 Hvor mange børn har I som er to eller flersprogede? Hvordan Flersprogede børn (Institutionens svar) Hvordan tilrettelægger har I organiseret I sprogstimuleringen sprogvurderingen i af forhold børnene? til det enkelte barns behov? sprogvurdering i samarbejde med forældrene 0 klasse Ud fra sprogvurderingen, arbejder sprogpædagogen med de områder hvor der er størst Ja x Har I eksterne sprogpædagoger behov, Nej Ellers ydes der ikke en særlig indsats. Konsulentens samlede vurdering: Arbejder inkluderende Er gået i gang med at arbejde Er ikke kommet i gang med at arbejde inkluderende inkluderende Familieafdelingen, Hvilke resultater har I opnået i det tværfaglige samarbejde? m.m.) sundhedsplejen, AKT, PPR, tosprogede, find børnene, familiestuen, skolen Udover Kom med et par eksempler på det tværfaglige samarbejde? tosprogede, det almendige tværfaglige samarbejde - Familieafdelingen, sundhedsplejen, AKT, PPR, et find børnene, familiestuen, 0-6 området og skolen så har vi taget initiativ til at oprette I fælles Akt-huse med skolen i klubbens lokaler. bruge AKT-huset har psykologen, sundhedsplejersken, skolen og vores akt medarbejder, børn som har områdes for break i undervisningen deres dagliggang i akt-huset. Vores målsætning er at 0-6 tråde. akt-medarbejder skal bliver en del af det tværfaglige samarbejde så der kan komme en 11 Tværfagligt samarbejde (Institutionens svar) x

12 Konsulentens samlede vurdering: Meget tilfredsstillende tværfagligt samarbejde Tilfredsstillende tværfagligt samarbejde Mindre tilfredsstillende tværfagligt samarbejde x Mit Hvordan Børnehus: Mit børnehus kommunikerer har på intet I med tidspunkt forældre fungeret omkring optimalt mit Børnehus? på Langebjerg fritidshjem og klub. Kommunikation med borgerne, de unge. (Institutionens svar) Hvordan Når Mit børnehus arbejder kommer I med at til sikre, at fungere, at forældrene er det vores bliver ved hensigt med at at alt bruge information systemet? sendt ud via Mit børnehus til forældrene bliver Nævn Vi fritidshjemmet. har afholdt eksempler møder på med tiltag, små som grupper har af styrket forældre forældresamarbejdet: som af forskellige årsager har været utilfredse med Forældresamarbejdet (Institutionens svar) Har Der I har haft ikke klager? været I skriftlige hvilken form? klager. Fra Der hvem? har været Hvad henvendelser har handlet fra om? over nogle ansattes sprog, mangle aktiviteter, manglende information forældre til forældrene. som eks har klaget 12

13 Personalesammensætningen i institutionen: Pædagoguddannet Antal 9 pr. dato (Institutionens svar) Uden Med PGU/PAU pædagogisk uddannelse 8 Hvor Er meget personale har været på uddannelse i år? og i hvad? Har der nogen plan for pædagogernes efter- og videreuddannelse? En er i gang med 1 årig supervisionsuddannelse. Alle har været på førstehjælps kursus. Er der personalet nogle specifikke de kompetencer, ønsker til efter er og brug videreuddannelse? for til at løse kerneopgaven? Der skal udarbejdes en plan når den nye leder tiltræder. Nej. Kursus i Mit børne hus. Inklusion. Fremtidens fritidshjem og fritidsklub set i lyset af skolereformen. Hvad er er understøttende undervisning (det er måske mere i skoleregi). Konsulentens samlede vurdering: God match mellem faglige Tilfredsstillende match mellem faglige Dårlig/ingen match mellem faglige kompetencer /opgaveløsning kompetencer /opgaveløsning kompetencer /opgaveløsning Har I udviklet procedurer x for nyansatte medarbejdere i institutionen, fx. sikkerhed, 1. hjælp. Ja børns seksuelle adfærd, egen adfærd, køkkenhygiejne? Hygiejne, Sundhed og Sikkerhed ja Er der tilbud om førstehjælpskursus for de nyansatte medarbejdere? 13

14 Er personalet bekendt med kommunens medarbejderportal og de dokumenter, der findes ja der? Oktober Hvornår har institutionen sidst gennemført en rutinemæssige evakueringsøvelser? Hvilke 2014 tiltag har I overvejet i forbindelse med ny lov om soveseler? Alle nye Er børn der særlige 1. maj børn indsatser blevet i forhold undervist til hygiejnepolitikken. i div. Hygiejnepolitikker Hvordan er vaske det gået? hænder mv. nej Har I fået tilrettelagt hygiejnebesøg? Hygiejne (Institutionens svar) Konsulentens samlede vurdering: Gode procedure for Tilfredsstillende procedure for varetagelsen Dårlig/ingen procedure for varetagelsen varetagelsen af hygiejne, sundhed og sikkerhed af hygiejne, sundhed og sikkerhed af hygiejne, sundhed og sikkerhed x Ja Er institutionen uddannelsesinstitution og modtager jævnligt pædagogstuderende? Praktikinstitution (Institutionens svar) der udarbejdet Er der udarbejdet en fælles praktikstedsbeskrivelse og den i forhold ligger på til den uddannelses nye pædagoguddannelse? institutionerne. Ja Har praktikvejlederne Kursus en fra form seminariet for vejlederkursus? Kursus fra SOPU Andet 14

15 Hvordan organiseres arbejdet med den pædagogstuderende og praktikvejledningen Ingen Voksenpædagogiske overvejelser omkring læringsmiljøet for pædagogstuderende Til tider Andet fx PAU-elever praksis Har dine i din besvarelser institution? i spørgeskemaet givet dig anledning til at overveje nye tiltag eller ændre Ja. Hvad Fremtidens vil du gerne fritidshjem have og særligt fritidsklub fokus på i forbindelse med tilsynsbesøget? flere Frit og steder klub især har været i skolen. mærket af den ny skolereform og medarbejder har skulle ligge deres energi Praktikvejlederen og den studerende organisere selv hvordan vejledningen skal foregå Opsamling Konsulentens vurdering af Kvalitetsparametre 6 indsatser der referer til BU-politikken på forskellige niveauer. -Læring -Inklusion -Sundt og aktivt liv -Sprog -Fornyet forældresamarbejde -Digitalisering 15

16 Materialet udvikles i samarbejde med EVA og er klar ultimo 2014 Opsamling på tilsynet Henstilling om: Inden 1. maj skal udarbejdes en evakueringsplan samt afholdelse af en evakuerings øvelse Hvad skal der ske: Daglig leder sætter henstilling i gang Målet: At der arbejdes systematisk med TPL så det er muligt at evaluerer på baggrund af målene. Arbejdsopgaver: Få hjælp af UCC som understøttelse af digitaliserings i husene. Gør brug af når i skal udarbejde en børnemiljø vurdering, et hjælpsom værktøj Hvem er ansvarlig for hvilke opgaver? Flemming M. Henriksen Tidsplan for den enkelte opgave: Eller fremtidige fokuspunkter: Øvrige anbefalinger: 16

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Årsplan. Børnehusene Langebjerg 2014-2015. - en fælles plan for udvikling

Årsplan. Børnehusene Langebjerg 2014-2015. - en fælles plan for udvikling Årsplan Børnehusene Langebjerg 2014-2015 - en fælles plan for udvikling Hvem er vi? Børnehusene Langebjerg består af 6 afdelinger, Firkløveren, Søstjernen, Frugthaven, Langebjerg fritidshjem og Langebjerg

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Nivå

Årsplan for Børnehusene Nivå Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2013-2014 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2013-2014 Hvem er vi? Børnehusene Nivå består af 9 huse med børn i alderen 0-14 år. De 9 huse er organiseret i en områdeinstitution

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Myretuen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. Januar 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde Tirsdag den 28. Januar 2014 Godkendelse af dagsorden Valg af referent Christian Kragh meldte sig som fast referent. Præsentationsrunde Lars Christian Scmidt,

Læs mere

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling

Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år. En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling Ballerup Kommune Daginstitutioner Rammer for tilsyn med Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år En åben og udfordrende dialog om dagtilbuddets pædagogiske indsats og udvikling www.ballerup.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere