Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014"

Transkript

1 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter: at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med løsningen af de kommunale opgaver, herunder tilsyn med dagtilbud til børn og unge mellem 0 18 år. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaven løses. Kommunebestyrelsen har tilsynsforpligtelsen, i forhold til de opgaver kommunen selv løser, samt ansvar for de opgaver kommunen vælger at private skal løse. Formålet Formålet med tilsynet er at sikre, at praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer som Byrådet har fastsat. Derudover skal der være overensstemmelse med institutionens egne fastsatte mål, bl.a. de pædagogiske læreplaner og årsplaner. Anmeldte og uanmeldte tilsyn Tilsynsopgaven hviler på det mangfoldige samarbejde, som Center for Skoler og Dagtilbud har med institutionerne. De pædagogiske anmeldte tilsynsbesøg struktureres, planlægges og udføres hvert andet år de ulige år (dog er de rykket fra ultimo 13 til primo 2014). Derudover planlægges uanmeldte tilsynsbesøg, som oftest i de lige år eller på baggrund af særlige problemstillinger eller klager. Det pædagogiske tilsynsbesøg giver mulighed for at skabe udvikling og sikre kvaliteten Udgangspunktet for det pædagogiske tilsyn er institutionens muligheder og bestræbelser for at skabe et godt børneliv, hvor børn trives, lærer og udvikler sig. Det skal præciseres at tilsynet i bred forstand omhandler institutionens muligheder for at skabe trivsel, læring og udvikling for børn. Det pædagogiske tilsynsbesøg har et dobbelt formål: en pædagogisk udviklingsopgave og en kontrol af kvaliteten. Kontrollen af kvaliteten er en af forudsætningerne for, at institutionen løbende kvalitetsudvikles i forhold til krav fra det omgivende samfund. Tilsynskonceptet tager højde for de forskellige perspektiver og interesser, som henholdsvis institution, administration og politikere anser som nødvendige og relevante for at kunne udføre tilsynsopgaven med baggrund i lovgivningen. Dialogen i tilsynsbesøget Dialogen mellem institution og administration er omdrejningspunktet for tilsynsbesøget. Tilsynsbesøget skal også betragtes som en anledning til refleksion blandt institutionens medarbejdere, forældre og bestyrelse før, under og efter besøget. Institutionens forberedelse før tilsynsbesøget Tilsynet med den enkelte institution er bl.a. baseret på et spørgeskema, som institutionen udfylder elektronisk. Spørgeskemaet returneres udfyldt til de pædagogiske konsulenter senest to uger før tilsynet og danner udgangspunkt for forberedelsen til tilsynsbesøget for både konsulenten og institutionen. Spørgeskemaet og samtalen under tilsynet vil skabe grundlag for en vurdering af den pædagogiske faglighed og institutionen i øvrigt. 1 Konsulentens forberedelse før tilsynsbesøget

2 Konsulenten udvælger efter behov tema ud fra det returnerede, som skal drøftes på tilsynsbesøget. Temaerne skal være relevante, fagligt udfordrende og rumme udviklingsmuligheder. I 2013 er der et pilotprojekt i gang med EVA, Danmarks Evaluerings Institut, hvor evalueringen og vurdering af forskellige indsatser vil få en betydning for tilsynet. Materialet vil blive tilsendt ultimo 2013 og indgå i tilsynsbesøget. Center for Skole og Dagtilbud har også besluttet, at der på tilsynet skal være en opmærksomhed på de tiltag og erfaringer, der måtte være omkring frivillighed og samproduktion. Tilsynsbesøget Det konkrete tilsynsbesøg foregår i det enkelte dagtilbud og varer 3 timer. Konsulenten er på stuerne den første time og observerer, taler med børn og voksne. De sidste to timer af tilsynet deltager den pædagogisk konsulent, den daglige leder samt en medarbejderrepræsentant, valgt af personalet. Der er en fast dagsorden på mødet. Områdelederen deltager når det skønnes nødvendigt af enten den tilsynsførende eller områdelederen. Rammerne for tilsynsbesøget Konsulenten er mødeleder og ordstyrer Indholdet på tilsynsbesøget: Kort gennemgang af forberedelsesskemaet/spørgeskemaet Udvalgte temaer drøftes Parametre for kvaliteten, drøftelse og vurdering Gennemgang og opfølgning af ønskelige/påkrævede tiltag i forhold til fremtidige indsatsområder og fokuspunkter PÅ GENSYN! 2

3 Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Institutionens navn og adresse: Dato: 17. marts 2014 Tilstede ved tilsynet Pædagogisk konsulent Navn Solveig Ryel Daglig leder Flemming Møller Henriksen Medarbejderrepræsentant Efter skøn fra den tilsynsførende, den daglige leder/områdelederen kan følgende deltage: Selvejende bestyrelsesformand Områdeleder Anette Westring Formål Tilsynet er på den ene side en kontrolfunktion, hvor Center for Skoler og Dagtilbud får en viden om den pædagogfaglige udvikling i institutionen med fokus på hvilken effekt denne udvikling har for børnene og på den anden side vejledende funktion, hvor institutionen får sparring fra den pædagogiske konsulent. Temaerne i tilsynet følger temaerne i det tilsendte elektroniske spørgeskema. De samme temaer vil senere indgå i en kommende kvalitetsrapport. Børne- Skoleudvalget orienteres hvert andet år om resultatet af tilsynsbesøgene. Konstateres der ved et tilsynsbesøg alvorlige forhold bliver chefen for Center for Skole og Dagtilbud orienteret omgående. Tilsynet er udført: Flemming M. Henriksen Underskrift daglig leder Solveig Ryel den 15. oktober 2014 Underskrift konsulent 3

4 Flemming Møller Henriksen er ny daglig leder forår 2014 Tilsynsskemaet som har udfyldt hvor er ikke det udfyldt var muligt af institutionen på baggrund det af betyder mundtlig at samtale det er den med pædagogiske Flemming konsulent 0-2 Antal børn/unge Enheder år år pr maj det I hvilken højeste)? grad (indsatser årsplanen affødt implementeret af lederaftaler i den m.m.) daglige pædagogiske praksis i institutionen (5 er Årsplaner (Institutionens tema Brug WI-FI. x af Digitale medier Anvend sociale medier X Alle underskriver ref. Lokal MED på dagsordnen X Trivsel og arbejdsmiljø Syge TPU Skema og trivselssamtaler X X 4 Institutionens navn: Opfølgning fra sidste tilsyn (Institutionens svar) Konsulentens kommentarer Fakta: (Institutionens svar) svar)

5 En stærk fælles identitet Fælles temadage x Uddyb Brug ovenstående besvarelser med eksempler. På Langebjerg af digitale frit medier: og klub har vi haft og har fortsat store udfordringer med vores internet. den Lederskiftet sags skyld har kender betydet, koderne. at ingen IT var afdelingen klar over, er hvor ikke der hurtige var eksempelvis til at hjælpe var med opsat diverse WI-FI IT eller for kommet problemer. Et eksempel er, at Mit børnehus ikke har fungeret optimalt i snart 2 år. Efter der er IT afdelingen fibernet, kendt fungerer til siden Mit starten børnehus af sommerferien. fortsat ikke pga. forældet hardware. Dette problem har færdsels Vi er i gang med at etablere et multimedierum, hvor der arbejdes med bl.a. Pc-kørekort (sikker dette fungerer på nettet), optimalt, film, kræver musik mv. det noget Klubben efteruddannelse arbejder på at af få eksisterende gang i Instagram, personalet. FB mv. For at Trivsel og arbejdsmiljø: referatet, Alle referater fra MED.udvalg bliver lagt ud til medarbejderne. Når medarbejderen har læste mappen. skal de underskrive dette. Referatet ligger i 14 dage, inden dagligleder sætter det i med dette. De medarbejdere, som ikke har underskrevet referatet, bliver naturligvis konfronteret Faste punkter på dagsorden til personalemøderne MED.udvalg, Arbejdsmiljø og Den gode medarbejderne historie. Efter disse bruger kommet de forskellige på, udvalg. kommet Den gode mere historie på fokus betyder, på arbejdsmiljøet at medarbejderne og hvordan deler personalemødet. positive oplevelser fra hverdagen med børn, forældre mv. med deres kollegaer på utilfredshed blevet Dette mindre har haft i personalegruppen. den virkning, at den Nu daværende er der også megen fokus på fokus gode på ting, brok bl.a. og på 5

6 hvordan selv kan tackler være med vi udfordringer til at skabe gode positivt forandringsprocesser. og konstruktivt og på hvordan, den enkelte medarbejder Vores orienteret lokale om, MED.udvalg hvad MED.udvalg har besluttet er for noget. at holde en fælles temaaften, hvor alle i området bliver TPU tiden skemaer gør opmærksom er svære på for opgaverne, medarbejderne bliver at de huske glemt i i hverdagen. en travl hverdag. Hvis ikke den daglige leder hele De fælles temadage vi har afholdt, har der været stor tilslutning til, og personalet har samarbejdet. Konsulentens samlede vurdering: Er godt i gang med at arbejde Er påbegyndt arbejdet med Er ikke i gang med at arbejde med målene med målene/indsatserne /indsatserne målene/indsatserne(resultater) x 0-2 Hvilket år læringsmål fx arbejdet i med læreplanen læringsrum, har I digitale været mest medier, optaget sprog, af? medbestemmelse og bevægelse? Pædagogiske læreplaner (0-14 år) (Institutionens svar) 3-5 år fx arbejdet med læringsrum, digitale medier, sprog, medbestemmelse og bevægelse? 6-9 år fx arbejdet med læringsrum, digitale medier, sprog, medbestemmelse og bevægelse? Alsidig udvikling og sociale kompetencer: Fritidshjemmet met 6

7 der Der blevet har været sat fokus meget på fokus udvikling på at af lære nye medarbejderne læringsrum og at -miljøer bruge på TPL-skemaerne. Fritidshjemmet. I denne Eksempler: proces er Sprog: Multimedieværkstedet, Byggepladsen og Verdensrummet. Der er stadig stor fokus på Rollespil. Der er blevet ansat en 2-sprogspædagog, der ugentligt kommer en dag på Fritidshjemmet. Krop Der er og blevet bevægelse: etableret yoga med deltagelse af børn både fra Fritidshjem og Klub. Natur Vi og naturfænomener: udekøkken er i gang etablere Langhuset (bålhuset) med gulv, varmekilde, strøm, WIFI og større interesse med inden henblik for at natur skabe og naturfænomener. læringsrum, hvor børn kan inspireres og motiveres til at få en 9-12 år fx arbejdet med læringsrum, digitale medier, sprog, medbestemmelse og bevægelse? Alsidig udvikling og sociale kompetencer: Krop Se under og bevægelse: Fritidshjem. Natur Se under Fritidshjem. Se under og naturfænomener: Fritidshjem. Kom Hvordan med kan et par det eksempler.. ses i dagligdagen hos børn, unge og forældre?? 7 Klubben

8 Der er stor tilslutning til yoga. Resten af læringsrummet er ikke blevet så synlige i hverdagen, da glæder endnu sig er til under at kunne opbygning. åbne dørene Medarbejderne op for børnene. har engagement omkring læringsrummene og hvor høj grad er EVA's Tegn på lærings-materiale implementeret i institutionen? Sæt x I høj grad Slet nogen ikke grad x arbejde Hvilken ny viden har I via arbejdet med Tegn på lærings-materialet fået til det videre pædagogiske Der? ned er kommet ny praksis med planlægning. Dette har tvunget medarbejderne til at sætte sig Den og reflektere formulere nye læringsmål. overtage nye viden planlagt er også, aktivitet, når man fordi har den udarbejdet er beskrevet. TPL-skemaer, kan andre medarbejdere gå ind og også Det har været ikke med tidligere medvirkende været kutyme til at sætte at evaluere dette på projekter dagsordenen. og aktiviteter skriftligt. TPL-skemaerne pædagogiske Udbyg med eksempler hvordan dokumentation og evaluering er blevet brugt i det videre Det arbejde? læring/erfaring for nyt til, til at kommende vi kan svare projekter. på det. Det, der er blevet evalueret på, har skabt refleksion og 8 Tegn på læring (Institutionens svar)

9 Konsulentens samlede vurdering af arbejdet med læreplaner og TPL Er godt i gang med arbejdet Har overvejelser og er små i Har ikke mange overvejelser og er ikke kommet i gang gang X Tema Hvilke temaer fra BMV har I valgt at fokusere på i institutionen? Vi Indsats Børnenes og Unges trivsel (Institutionens svar) derfor gang med udarbejde en BMV og har temaer. endnu ikke fokus på nogen særlige systematisk Hvor og i hvilket forum drøfter personalegruppen børnenes og unges trivsel, læring og udvikling På og målrettet? møder personalemøderne er der et pkt. på dagsordenen, der hedder Børn. Ud over det er der skole samt i AKT, fra TK Fritidshjem og IK. Der til er Fritidsklubben. overleveringsmøder fra børnehaver til Fritidshjem, fra Fritidshjem til hverdagen? På hvilken måde har børnene/de unge mulighed for at tilkendegive deres meninger og holdninger i Der Og på hvilken måde evalueres der og arbejdes med dette? personalemøderne. bliver afholdt børnemøder. Problemstillinger mv., som kommer på børnemøderne, tages op på Hvordan arbejder I med børnenes/de unges indbyrdes Har institutionen kendskab til trivselsskemaerne i forbindelse med Find Børnene? relationer? Vi bruge balndt andet Fri for mobberi 9

10 Ja. Vi har Hvilke strategier har I for børn/unge i udsatte positioner? Hvad afsat er tid proceduren så en fast overfor medarbejder de børn/unge, har fokus som på I denne særligt gruppe er bekymrede af børn for? hver dag. udsatte En medarbejder møder ind hverdag 15 minutter før alle andre så han er klar når børnene i kommer positioner kommer. Medarbejderen fokus er hverdag på den gruppe af børn. Det Vi arbejder til udtryk med fri ved for at mobberi. få hilst på Vi holder børnene, børnemøder. hvordan har de det, hvad skal de laver i dag mv. Vi Hvordan oplever/mærker disse børns/unges forældre indsatsen? deltager tror at forældrene især oplever indsatsen når der er samtaler institutionen eller når vi Børnene i får møder en særlig omkring relation barnet til den på skolen. medarbejder som har fokus på dem. Oftest Hvordan og hvornår inddrager I forældrene? inddraget bliver når der det afholdt er fagligt møde vurderet hvor barnets at der er problemstilling et behov. bliver drøftet. Forældrene bliver Ja. Er arbejdet med tidlig indsats hos jer blevet forbedret hvordan? oprette Medarbejderen med særlig fokus på gruppen af børn med særlig udfordringer. Vi har Hvilke nye resultater læringsrum mener hvor I, der at I er opnår? plads til fordybelse. Vi Hvordan dokumenterer og synliggører I arbejdet overfor forældre? forældrene, har ikke systematisk italesætte indsatsen. dokumenteret dette arbejde. VI synliggøre indsatsen ved at kontakte 10 Inklusion (Institutionens svar) Nogle af børnene med særlig udfordringer få skabt positive relationer til en voksen.

11 Ca 20 Hvor mange børn har I som er to eller flersprogede? Hvordan Flersprogede børn (Institutionens svar) Hvordan tilrettelægger har I organiseret I sprogstimuleringen sprogvurderingen i af forhold børnene? til det enkelte barns behov? sprogvurdering i samarbejde med forældrene 0 klasse Ud fra sprogvurderingen, arbejder sprogpædagogen med de områder hvor der er størst Ja x Har I eksterne sprogpædagoger behov, Nej Ellers ydes der ikke en særlig indsats. Konsulentens samlede vurdering: Arbejder inkluderende Er gået i gang med at arbejde Er ikke kommet i gang med at arbejde inkluderende inkluderende Familieafdelingen, Hvilke resultater har I opnået i det tværfaglige samarbejde? m.m.) sundhedsplejen, AKT, PPR, tosprogede, find børnene, familiestuen, skolen Udover Kom med et par eksempler på det tværfaglige samarbejde? tosprogede, det almendige tværfaglige samarbejde - Familieafdelingen, sundhedsplejen, AKT, PPR, et find børnene, familiestuen, 0-6 området og skolen så har vi taget initiativ til at oprette I fælles Akt-huse med skolen i klubbens lokaler. bruge AKT-huset har psykologen, sundhedsplejersken, skolen og vores akt medarbejder, børn som har områdes for break i undervisningen deres dagliggang i akt-huset. Vores målsætning er at 0-6 tråde. akt-medarbejder skal bliver en del af det tværfaglige samarbejde så der kan komme en 11 Tværfagligt samarbejde (Institutionens svar) x

12 Konsulentens samlede vurdering: Meget tilfredsstillende tværfagligt samarbejde Tilfredsstillende tværfagligt samarbejde Mindre tilfredsstillende tværfagligt samarbejde x Mit Hvordan Børnehus: Mit børnehus kommunikerer har på intet I med tidspunkt forældre fungeret omkring optimalt mit Børnehus? på Langebjerg fritidshjem og klub. Kommunikation med borgerne, de unge. (Institutionens svar) Hvordan Når Mit børnehus arbejder kommer I med at til sikre, at fungere, at forældrene er det vores bliver ved hensigt med at at alt bruge information systemet? sendt ud via Mit børnehus til forældrene bliver Nævn Vi fritidshjemmet. har afholdt eksempler møder på med tiltag, små som grupper har af styrket forældre forældresamarbejdet: som af forskellige årsager har været utilfredse med Forældresamarbejdet (Institutionens svar) Har Der I har haft ikke klager? været I skriftlige hvilken form? klager. Fra Der hvem? har været Hvad henvendelser har handlet fra om? over nogle ansattes sprog, mangle aktiviteter, manglende information forældre til forældrene. som eks har klaget 12

13 Personalesammensætningen i institutionen: Pædagoguddannet Antal 9 pr. dato (Institutionens svar) Uden Med PGU/PAU pædagogisk uddannelse 8 Hvor Er meget personale har været på uddannelse i år? og i hvad? Har der nogen plan for pædagogernes efter- og videreuddannelse? En er i gang med 1 årig supervisionsuddannelse. Alle har været på førstehjælps kursus. Er der personalet nogle specifikke de kompetencer, ønsker til efter er og brug videreuddannelse? for til at løse kerneopgaven? Der skal udarbejdes en plan når den nye leder tiltræder. Nej. Kursus i Mit børne hus. Inklusion. Fremtidens fritidshjem og fritidsklub set i lyset af skolereformen. Hvad er er understøttende undervisning (det er måske mere i skoleregi). Konsulentens samlede vurdering: God match mellem faglige Tilfredsstillende match mellem faglige Dårlig/ingen match mellem faglige kompetencer /opgaveløsning kompetencer /opgaveløsning kompetencer /opgaveløsning Har I udviklet procedurer x for nyansatte medarbejdere i institutionen, fx. sikkerhed, 1. hjælp. Ja børns seksuelle adfærd, egen adfærd, køkkenhygiejne? Hygiejne, Sundhed og Sikkerhed ja Er der tilbud om førstehjælpskursus for de nyansatte medarbejdere? 13

14 Er personalet bekendt med kommunens medarbejderportal og de dokumenter, der findes ja der? Oktober Hvornår har institutionen sidst gennemført en rutinemæssige evakueringsøvelser? Hvilke 2014 tiltag har I overvejet i forbindelse med ny lov om soveseler? Alle nye Er børn der særlige 1. maj børn indsatser blevet i forhold undervist til hygiejnepolitikken. i div. Hygiejnepolitikker Hvordan er vaske det gået? hænder mv. nej Har I fået tilrettelagt hygiejnebesøg? Hygiejne (Institutionens svar) Konsulentens samlede vurdering: Gode procedure for Tilfredsstillende procedure for varetagelsen Dårlig/ingen procedure for varetagelsen varetagelsen af hygiejne, sundhed og sikkerhed af hygiejne, sundhed og sikkerhed af hygiejne, sundhed og sikkerhed x Ja Er institutionen uddannelsesinstitution og modtager jævnligt pædagogstuderende? Praktikinstitution (Institutionens svar) der udarbejdet Er der udarbejdet en fælles praktikstedsbeskrivelse og den i forhold ligger på til den uddannelses nye pædagoguddannelse? institutionerne. Ja Har praktikvejlederne Kursus en fra form seminariet for vejlederkursus? Kursus fra SOPU Andet 14

15 Hvordan organiseres arbejdet med den pædagogstuderende og praktikvejledningen Ingen Voksenpædagogiske overvejelser omkring læringsmiljøet for pædagogstuderende Til tider Andet fx PAU-elever praksis Har dine i din besvarelser institution? i spørgeskemaet givet dig anledning til at overveje nye tiltag eller ændre Ja. Hvad Fremtidens vil du gerne fritidshjem have og særligt fritidsklub fokus på i forbindelse med tilsynsbesøget? flere Frit og steder klub især har været i skolen. mærket af den ny skolereform og medarbejder har skulle ligge deres energi Praktikvejlederen og den studerende organisere selv hvordan vejledningen skal foregå Opsamling Konsulentens vurdering af Kvalitetsparametre 6 indsatser der referer til BU-politikken på forskellige niveauer. -Læring -Inklusion -Sundt og aktivt liv -Sprog -Fornyet forældresamarbejde -Digitalisering 15

16 Materialet udvikles i samarbejde med EVA og er klar ultimo 2014 Opsamling på tilsynet Henstilling om: Inden 1. maj skal udarbejdes en evakueringsplan samt afholdelse af en evakuerings øvelse Hvad skal der ske: Daglig leder sætter henstilling i gang Målet: At der arbejdes systematisk med TPL så det er muligt at evaluerer på baggrund af målene. Arbejdsopgaver: Få hjælp af UCC som understøttelse af digitaliserings i husene. Gør brug af når i skal udarbejde en børnemiljø vurdering, et hjælpsom værktøj Hvem er ansvarlig for hvilke opgaver? Flemming M. Henriksen Tidsplan for den enkelte opgave: Eller fremtidige fokuspunkter: Øvrige anbefalinger: 16

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud, fritidshjem og fritidsklubber august-oktober 2017

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud, fritidshjem og fritidsklubber august-oktober 2017 NOTAT Daginstitutioner Fra: 16. oktober 2017 Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud, fritidshjem og fritidsklubber august-oktober 2017 Formål med pædagogisk tilsyn Jf. Dagtilbudsloven

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 21.2.2014 Højgård Børnehus Ingridsvej 4, Lind Leder: Anne Grethe Raunsgaard Petersen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder.

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder. Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Årsplan. Børnehusene Langebjerg 2014-2015. - en fælles plan for udvikling

Årsplan. Børnehusene Langebjerg 2014-2015. - en fælles plan for udvikling Årsplan Børnehusene Langebjerg 2014-2015 - en fælles plan for udvikling Hvem er vi? Børnehusene Langebjerg består af 6 afdelinger, Firkløveren, Søstjernen, Frugthaven, Langebjerg fritidshjem og Langebjerg

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn.

Tilsynsrapporten er vurderet og besvaret ud fra 2014 fokusområde, som er fastsat af Tilsynsenheden og Chefen for Dagtilbud for børn. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 4.4.2014 Børnehøjen Sønderparken 3 6973 Ørnhøj Leder: Birgit Fastrup Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.3.2014 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Hvilke krav er der til praksis 3. De tre niveauer 4. Tilsynsmodellen 5. Før besøget 6. Første tilsynsbesøg

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Institution navn og adresse: Børnehusene Humlebæk, Frugthaven, Baunebjergvej 550, 3050 Humlebæk

Pædagogisk tilsyn. Institution navn og adresse: Børnehusene Humlebæk, Frugthaven, Baunebjergvej 550, 3050 Humlebæk Pædagogisk tilsyn Institution navn og adresse: Børnehusene Humlebæk, Frugthaven, Baunebjergvej 550, 3050 Humlebæk Dato: 11. februar 2016 Tidspunkt: 9:45-10:45 samt en telefonsamtale med daglig leder Metteliv

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014

Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Pædagogisk tilsyn. Manual Dato: 4/11 2014 Dagtilbud: Spjellerup Børnehave Anmeldt besøg: X Uanmeldt besøg: Fra institutionen: Henriette, leder, og Dennis, souschef Tilsynsførende konsulent: Anette Nygaard

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Mosegården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Drøftelse af daginstitutionens pædagogiske læreplan, herunder mål, evalueringspraksis, dokumentationspraksis samt udviklingsplan.

Drøftelse af daginstitutionens pædagogiske læreplan, herunder mål, evalueringspraksis, dokumentationspraksis samt udviklingsplan. Tilsynsrapport Institutionens navn: Skovtroldene. Adresse: Skovgyden 60 Normeret børnetal: Pt. 8. Vuggestue/ 46 børnhavebørn. Norm: 45? Dato for tilsynsbesøget: 9. oktober 2014 Deltagere fra forvaltningen:

Læs mere

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning. Leder: Maja Ælmholt

Tilsynsenheden. Tilsyn Uanmeldt tilsyn Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning. Leder: Maja Ælmholt Tilsyn Uanmeldt tilsyn 12.3.2014 Holtbjerg Børnehus Valdemarsvej 32, Herning Leder: Maja Ælmholt Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 1 Kære Pædagogisk Leder I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for 2014, har vi valgt at bruge de lovpligtige tilsyn med alle børnehuse,

Læs mere

2017 Pædagogisk tilsyn i dagtilbud i Viborg kommune 2017 FORM OG INDHOLD

2017 Pædagogisk tilsyn i dagtilbud i Viborg kommune 2017 FORM OG INDHOLD 2017 Pædagogisk tilsyn i dagtilbud i Viborg kommune 2017 FORM OG INDHOLD Indledning Det pædagogiske tilsyn udføres i Viborg Kommunes kommunale, selvejende og samdrevne dagtilbud hvert 2. år, og skal ses

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune

Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Dialogbaseret tilsyn i dagtilbud i faaborg-midtfyn kommune Forord April 2008 Dialogbaseret tilsyn i Faaborg Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune har efter loven pligt til at føre tilsyn med dagpasningstilbuddene

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Pædagogisk tilsynsdialog i dagtilbud i Viborg Kommune. dialog skema. Dato: Institutionens navn: Institutionsleder/afdelingsleder:

Pædagogisk tilsynsdialog i dagtilbud i Viborg Kommune. dialog skema. Dato: Institutionens navn: Institutionsleder/afdelingsleder: Pædagogisk tilsynsdialog i dagtilbud i Viborg Kommune dialog skema Dato: Institutionens navn: Institutionsleder/afdelingsleder: Medarbejder repræsentant: Konsulent fra Viborg Kommune: Tilsynet består af

Læs mere

Årsplan for Børnehusene Nivå

Årsplan for Børnehusene Nivå Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2014-2015 Årsplan for Børnehusene Nivå Periode: 2014-2015 Hvem er vi? Børnehusene Nivå består af 7 huse med børn i alderen 0-14 år. De 7 huse er organiseret i en områdeinstitution

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehuset Aalestrup Normeret børnetal 60 og

Læs mere

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg

Uddannelsesplan. for pædagogstuderende i praktik. Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Uddannelsesplan for pædagogstuderende i praktik Nørreskovskolens SFO/Klub Skolegade 9 6430 Nordborg Velkommen! Hermed byder vi dig velkommen som pædagogstuderende i Nørreskovskolens SFO. Skolegade 9 6430

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adress Hornum børnehave Elmevej/ Kirkevej Hornum Normeret

Læs mere

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af;

Tilsynet tager som udgangspunkt 3 timer 30 min, og med 2 tilsynsførende. I 2014 er tilsynet bestående af; Tilsyn Uanmeldt tilsyn 26.2.2014 Solsikken Skolegade 13B, Sdr. Felding Leder: Jonna Lykke Tilsynsførende: Joan Dahl Nørgaard Hanne V Fogdal Tilsyn 2014 gennemføres som uanmeldte besøg der har til formål

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Tilsynsrammer for dagtilbud

Tilsynsrammer for dagtilbud Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Uddannelse og Pædagogik. Tilsynsrammer for dagtilbud Retsgrundlaget for tilsyn med dagtilbud Kommunernes tilsynsforpligtelse følger af 5 i Dagtilbudsloven, 16 i Retssikkerhedsloven

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Stjernehuset, Damgade 10 B, Nexø, telefon: 56 92 44 35 Dato for tilsynsbesøg: 6. november 2012 Forrige tilsyn: 5. marts 2008, 22.september

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg

Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg Dagtilbuddets navn Børnehuset Novrupvej Mødedeltagere Leder Anne Birgitte Josefsen, bestyrelsesformand Rotha Joensen, medarbejderrepræsentant Susanne Christensen, konsulent

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede pladser

Læs mere