Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013"

Transkript

1 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen Fremsendt Og optaget som Handlingsplanens punkt 4, dvs. indarbejdet af bestyrelsen: Fornyelse af fagbevægelsen PROSA/ØST skal i den kommende periode mere aktivt indgå i arbejdet med en fornyelse af fagbevægelsen, hvor målet er med udgangspunkt i PROSA at udvikle nye paradigmer for at tiltrække, fastholde og organisere medlemmer. For PROSA/ØST er målet øget synlighed og indflydelse, og at vi slår vores navn fast i offentligheden som det naturlige valg for it-folk øst for Storebælt. Konkret skal dette ske i form af et projekt enten i samarbejde med forbundet og/eller andre lokalafdelinger eller alene. Projektet skal løbende lave aktiviteter, debatmøder og sikre medieomtale. 2) Forslag til finansiering samt motivation Forslag til finansiering (fremmet af Henrik Kroos og Niels Frølich) Projektets budget er på i alt kr. dvs. et maksimumbeløb, som PROSA/ØST i yderste konsekvens er indstillet på at investere, hvis vi skal stå for projektet alene. Målet er dog at udføre projektet i samarbejde med forbundet og/eller andre lokalafdelinger med tilsvarende medfinansiering dvs. at vi selv afsætter kr. og derudover ansøger forbundets projektpulje om et tilsvarende beløb, dvs. 50% af det samlede beløb. Følgelig fremsættes hermed et ændringsforslag til PROSA/ØST-budgettet i indkaldelsen, hvor der i alt afsættes kr. heraf halvdelen taget fra andre poster og resten som et underskud. Budgetmidlerne skal primært benyttes til aflønning af en frikøbt aktivist eller ansat ressource samt de afledte personaleomkostninger (f.eks. feriepenge, pension). Udgangspunktet er, at stillingen opslås i Prosabladet etc., og at et ansættelsesudvalg derefter behandler ansøgningerne og ansætter eller frikøber personen. Motivation PROSA/ØST startede Øst-projektet i (DF 2001) med nogenlunde samme formål. Projektet kørte i en række år, med skiftende projektledere. En lang række af de tilbud, der findes i

2 dag i PROSA og som er med til at gøre PROSA til en anderledes fagforening er et resultat af dette projekt. Der kan i flæng nævnes U-35, Girlz-Night, netværks-tankegangen, ØSTs revitalisering, SMS-services, forbedring af tilbud omkring PROSA-Bank, forsikringer osv. Det er tiltag vi i PROSA i dag betragter som naturlige dele af tilbuddene til medlemmerne, men som nogen af dem der var initiativtagerne til projektet (Henrik var oven i købet projektleder for ØST-projektet i 2003) kan vi roligt sige, at meget af det, der blev lavet dengang blev mødt med skepsis og til tider endda med direkte modstand fra dele af det øvrige PROSA. Kernen i sagen var, at projektet tog udgangspunkt i medlemmernes behov og rettigheder som individer, og medvirkede til at dreje PROSA fra en enøjet fokus på overenskomster, Den danske Model og tillidsmanden til et bredere og langt mere virkelighedsnært syn på vores medlemmer, hvor hovedparten også i 2001 var uden overenskomst. Det var i dette forløb derfor også et mål at PROSA afsatte flere ressourcer til det individuelle område. ØST gav gennem ØST-projektet de individuelle medlemmer en stemme i PROSA, sikrede at de fik langt bedre tilbud og ikke mindst at der blev sat fokus på denne medlemsgruppe. Nu er der så gået lidt over 10 år efter slutningen af det første projekt år og det er vores opfattelse at daglig drift ganske stille og roligt har overtaget hverdagen og at der i alt for ringe grad fokuseres på udvikling af fremtidens fagforening. PROSA er ikke længere i samme grad alternativ, mange af vores ideer er overtaget af de andre foreninger -også dem vi er i konkurrence med, ligesom vi også har lånt fra andre. Men den samlede effekt er, at PROSA ikke stikker ud i samme positive grad som tidligere, hvilket da også efter vores opfattelse medfører mindsket pressedækning, mindsket indflydelse og formentlig også er medvirkende til en for lille medlemstilgang fra arbejdspladserne, selvom der naturligvis er mange andre faktorer, herunder CSC- konflikten, den økonomiske krise, den kraftige reklamering med fokus på lavt kontingent fra gule foreninger og mange negative historier fra LO der smitter af på os andre osv. der spiller ind. For at gøre en lang historie kort: PROSA har ikke længere førertrøjen på og det mener vi, vi igen skal have. PROSAs berettigelse er, at vi er et reelt alternativ til vore konkurrenter, ikke på pris, men på vores måde at opfatte medlemmer på og på måden i bredeste forstand at drive dagligt fagforeningsarbejde på. Derfor skal vi nu til at finde nye veje, for at få vores førertrøje tilbage. Vi skal analysere, afprøve og evaluere værktøjer, aktiviteter, organiseringsformer, strategier mv. som understøtter vores nuværende og kommende medlemmers behov som fagforening. En nyorientering af PROSA/ØSTs arbejde sker naturligvis ikke udenfor sammenhæng dels med forbundets udvikling, men også med den øvrige fagbevægelses. For PROSAs vedkommende har ændringerne i arbejdsmarkedet umiddelbare konsekvenser idet den ene af vore to overenstkomstbærende afdelinger, PROSA/SAS står overfor at forsvinde mens den anden dels har tabt sin overenskomst og dels bløder medlemmer. Dernæst er it-faget under angreb fra brugen af udenlandsk, uorganiseret arbejdskraft, outsourcing og offshoring samt den stigende brug af løsarbejdere ikke bare på nationalt plan, men også på internationalt plan. Også her kan et ØSTprojekt medvirke til nyudviklinger på forbundsplan.

3 Den danske fagbevægelse kan i lighed med den øvrige europæiske fagbevægelse regne med forstærkede angreb fra regering og arbejdsgivere en udvikling der vil tage yderligere fart efter et folketingsvalg hvor de borgerlige partier danner regering. Den dansk fagbevægelse er ved at gå midt over i en splittelse mellem de privatansattes og offentlig tansattes fagforbund samtidigt med at de store forbunds ledelser ikke kan eller vil indse at den klassiske velfærdsstat er blevet en klods om benet på arbejdsgiverne i globaliseringens ræs mod bunden. Den danske model, der bygger på et helt andet styrkeforhold og på en national stat, er ved at være irrelevant for store lønmodtagergrupper og tjener i stigende grad til at holde lønmodtagerne i ave. Desuden udhules de nationale overenskomster, kutymer og arbejdsmarkedslovgivning af EU. PROSA har som uafhængigt og lille forbund en enestående chance for aktivt at deltage i omdannelsen af fagbevægelsen til en slagkraftig organisation, der varetager lønmodtagernes interesse baseret på medlemmerne aktive deltagelse. Efter næste folketingsvalg kan vi let stå i den situation at fagbevægelsen er den eneste demokratiske masseorganisation, der er tilbage og som derfor i langt højere grad end tidligere må blande sig i en række samfundspolitiske spørgsmål. Den udvikling skal ØST-projektet medvirke i. Vi skal helt basalt prøve at rive pyramiderne ned og genopbygge dem på den måde, vi mener de skal se ud i fremtiden. Hvor er PROSA/ØST om 10 år? Hvor er PROSA? Og er vi der, hvor vi skal være? Tiltrækker vi medlemmer, har vi indflydelse nok, tilbyder vi det rigtige til de rigtige medlemsgrupper osv. PROSA har jo tidligere i det såkaldte 2020-udvalg produceret en række oplæg og tanker, som absolut bør tages med ind i projektet. Kort sagt: Et fagforeningens fremtidseksperimentarium. Vi tror og håber andre lokalafdelinger og ikke mindst forbundet vil være med og vi har da allerede fået positive indikationer. Bestyrelsen pålægges at sikre at forslaget, samt at eventuelle forslag til PROSAs DF, som måtte komme frem via projektet, stilles rettidigt ift. DF Henrik Kroos, Niels Frølich PROSA/ØST 3) Alternativt budgetforslag Lokalafdeling ØST forslag til budget 2014 FORSLAG MED PROJEKT Konto Budget 2014 Budget 2014 Indtægter Kontingent , ,00 Kontingent, gl. år 0,00 0,00 Andre indtægter 0,00 0,00 Renter 0,00 0,00 Indtægter i alt , ,00 Udgifter Delegeretforsamling , ,00

4 Generalforsamling , ,00 Lokalafdeling i alt , ,00 Bestyrelse , ,00 VØS/ØV møder , ,00 Møder og udvalg i alt , ,00 Faglige aktiviteter , ,00 Arbejdspladsarbejde , ,00 Ledighedsarbejde , ,00 Løntilskud forbund , ,00 Fremtidens fagbevægelse ,00 Faglig aktivitet i alt , ,00 It-faglige arrangementer , ,00 Sociale arrangementer , ,00 Seniorarbejde , ,00 Ungdomsarbejde , ,00 Andet , ,00 Diverse i alt , ,00 Udgifter i alt , ,00 Resultat 0, ,00 Kommentar fra Henrik Kroos Det ændrede budgetforslag indeholder - som det kan ses - et underskud på , dette falder fint i tråd med tidligere generalforsamlingers ønske om at reducere formuen lidt. Formuen er i størrelsesordnen 1.3 million. Der er taget lidt fra diverse konti, men hovedparten er hentet ved at reducere løntilskud til forbundet med Dette skal nu ikke ses som en reel reduktion, idet de jo reelt også er løntilskud. Dvs. PROSA/Øst giver således i løntilskud, og vi forventer, at projektet støttes af projektpuljen med yderligere kr. Således tilføres forbundet til samlet finansiering af dette. Det skal bemærkes, at jeg har forudsat, at projektet kører 12 måneder - dette er næppe realistisk, da bare stillingsbesættelsen nemt kan tage 1-2 mdr. Reelt tror jeg, at projektet kommer til at køre 10 mdr, og således vil PROSA/Øst s udgifter blive reduceret med Det er vigtigt, at vi ser projektet som en investering i fremtiden og ikke som en omkostning på kort sigt. Et af projektets vigtigste formål er at skabe værktøjer til øget hvervning og bedre fastholdelse af nuværende medlemmer. Noget der bør give øgede kontingent indtægter på sigt. Til sammenligning har jeg nedenfor tallene for PROSA/Øst s udvikling fra Primo 2000 til Primo 2005 det såkaldte Øst-projekt startede i slutningen af 2001 og kørte på fuld blus i 2 år og derefter aftagende indsats.

5 Resultatet var mange flere og nye aktiviteter og flere medlemmer. Jeg er klar over, at man ikke alene kan tilskrive væksten Øst-projektet (skolehvervningen er stadig vores primære medlemskilde), men alligevel viser det, at en stor indsats og fokusering - samtidig med at man bliver mere medlemsrettet, laver flere aktiviteter og flere tilbud - faktisk giver pote. Øst medlemmer, Primo år (kilde: GKN /PROSA) Den samlede oversigt over udviklingen fra vil blive vist ifm. generalforsamlingen og jubilæet.

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009

Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 Forbundet af It-professionelle PROSA/ØST inviterer til årets Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2009 1 dag 4 events: Cloud Computing og Google Spreadsheets Generalforsamling i PROSA/ØST Debat: PROSAs

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Fremtidens fagbevægelse. - sætter fokus på sine organisatoriske rødder!

Fremtidens fagbevægelse. - sætter fokus på sine organisatoriske rødder! Fremtidens fagbevægelse - sætter fokus på sine organisatoriske rødder! København 8. juni 2007 Anders Laubjerg Fremtidens fagbevægelse - sætter fokus på sine organisatoriske rødder! 1. En ny strategi for

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere