Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1."

Transkript

1 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Sager til behandling Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 5. september Revisionsprotokol Bestyrelsens sammensætning Meddelelser fra formanden... 4 Sager til beslutning Godkendelse af regnskab for 2010/2011 med tilhørende revisionsprotokol Budget for Beretning Vejledning om brug af naboskabet.dk konsulentbistand AlmenBolig+ - Langhusene status på nybyggeri AlmenBolig+ - Langhusene vedligeholdelsesreglement AlmenBolig+ - Langhusene råderet og godtgørelse Køkkenrenovering kollektiv råderet Ændring af betingelser for P-pladser i Friheden /20

2 14. Deltidsarbejde for ejendomsfunktionærer Bestyrelseshonorar 2011/ Tilbud om KAB s Beboerhøjskoler Tal fra Beboerserviceområdet Sager til orientering Selskabets økonomiske situation Boligbutikken Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Ejendomskontorets virke Nyt fra afdelingerne Beboerklagenævnssager Kommende møder Eventuelt Bilag 1: Revisionsprotokolsider Bilag 2: Hæfte indeholdende selskabets og afdelingernes regnskaber... 5 Bilag 3: Driftsbudget... 6 Bilag 4: Årsberetning... 6 Bilag 5: Udkast til aftale om konsulentbistand til gennemførelse af Naboskabsundersøgelse, hvis den gennemføres i Bilag 6: Forslag til vedligeholdelsesreglement for afdeling Langhusene... 8 Bilag 7: KAB s Beboerhøjskoler Bilag 8: Tal fra Beboerserviceområdet vedrørende opnoteringer og udlejninger Bilag 9: Tal fra Beboerserviceområdet vedrørende huslejerestancer, udsættelser, fraflytninger Bilag 10: KAB Bolignøglen Bilag 11: Snitflader for udførelse af opgaver på ejendomskontoret Bilag 12: Budgetoplæg fra Henrik Larsen med forslag til forebyggelse af vandskader Bilag 13: Oversigt over beboerklagenævnssager /20

3 Sager til behandling 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 5. september 2011 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 5. september 2011 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen den 9. september at organisationsbestyrelsen godkender ovennævnte referat. 2. Revisionsprotokol Som bilag vedlægges kopi af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskabs indførelser i revisionsprotokollen. Bilag 1: Revisionsprotokolsider. at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 3. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har følgende sammensætning: På valg Christian Thode, formand 2012 Marianne Salomonsen, næstformand 2011 Bent Møller Knudsen, bestyrelsesmedlem 2012 Beth Hørsted, bestyrelsesmedlem 2012 Johnna Brandal, bestyrelsesmedlem 2011 Jørnanker Døpke, bestyrelsesmedlem 2011 Michal Støckel, bestyrelsesmedlem 2011 Susanne Brixum, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen Finn Gerdes, bestyrelsesmedlem 2011 Udpeget af kommunen Jævnfør vedtægterne er Richard Taube udpeget af medarbejderne som observatør til organisationsbestyrelsen. 3/20

4 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 4. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sager til beslutning 5. Godkendelse af regnskab for 2010/2011 med tilhørende revisionsprotokol Som bilag vedlægges et hæfte, der indeholder selskabets og afdelingernes regnskaber for tiden 1. juli 2010 til 30. juni 2011 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskabsopstillingen er i lighed med sidste år foretaget således, at man for afdelingerne kan foretage en sammenligning med den pågældende afdelings budget for regnskabsperioden samt efterfølgende års budgettal. Regnskaberne udviser følgende: Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der henlægges til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør kr., heraf er dispositionsfonden på kr. og arbejdskapitalen på kr. Dispositionsfondens disponible del udgør kr. Arbejdskapitalens disponible del udgør kr. Sideaktivitet Status balancerer med kr. 4/20

5 Friheden I Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., hvor af kr. anvendes til dækning af underfinansiering (pengeløse vaskerier) og kr. overføres til resultatkontoen, således at ny saldo er et overskud på kr. Status balancerer med kr Friheden VI Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., hvoraf kr. anvendes til dækning af underfinansiering (pengeløse vaskerier) og kr. overføres til resultatkontoen, hvor tidligere års underskud nedbringes, således at ny saldo er et underskud på kr. Status balancerer med kr Frihedens Børneinstitution Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som overføres til resultatkontoen, hvor tidligere års underskud nedbringes, således at ny saldo er et underskud på kr. Status balancerer med kr Lille Friheden Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til resultatkontoen, hvorefter saldoen er kr. Status balancerer med kr. Bilag 2: Hæfte indeholdende selskabets og afdelingernes regnskaber at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne for 2010/2011 og tager revisionsprotokollen til efterretning. 6. Budget for Som bilag vedlægges driftsbudget for perioden 1. juli juni 2013 for Boligselskabet Friheden. Driftsbudgettet balancerer med kr. og slutter med en budgetreserve på kr. 5/20

6 Langhusene indgår for første gang i hele budgetåret. Afdelingen betaler et lavere administrationsbidrag til KAB svarende til Lille Pakke. Til selskabet bidrager afdelingen til honorar, møder, kurser, kontorhold, revision og henlæggelse til arbejdskapitalen. Da maksimumbeløbet for indbetaling til dispositionsfonden er nået, behøver afdelingerne ikke længere betale til dette. Derfor er der ingen indbetaling i budgettet til dispositionsfonden, og dette godkender organisationsbestyrelsen samtidig med godkendelse af budgettet. Bilag 3: Driftsbudget at organisationsbestyrelsen godkender forslag til budget for. 7. Beretning Som bilag vedlægges årsberetning, der aflægges på det ordinære repræsentantskabsmøde den 28. november Bilag 4: Årsberetning at organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen. 8. Vejledning om brug af naboskabet.dk konsulentbistand På organisationsbestyrelsesmødet den 5. september 2011 blev bestyrelsen orienteret om status i brugen af Naboskabet.dk. Der blev i 2008 gennemført Naboskabsundersøgelse i Friheden med sigte på, at denne undersøgelse skulle gentages i Priserne på konsulentbistand og sparring/hotline på kr. ekskl. moms for bistand til gennemførelse af Naboskabsundersøgelse, gælder kun for undersøgelser der påbegyndes i Den nedsatte pris skyldes tilskud fra Landsbyggefonden og Indenrigs- og Socialministeriet tilskud som ophører med udgangen af Priserne på konsulentbistand og sparring/hotline er i 2012 på kr. ekskl. moms. Ud over de nævnte priser til skal der beregnes udgifter til: 6/20

7 - tryk af spørgeskemaer, følgebreve og labels kr. - omdeling af spørgeskemaer kr. (kan spares, hvis medarbejderne omdeler) - indtastning af spørgeskemaer kr. Derudover kan tilkøbes, at der rykkes for svar pr. telefon, pris kr. eller ved at ringe på døren, pris kr. Samlet pris for naboskabsundersøgelse (uden tilkøb) i 2012 er kr. ekskl. moms. Udkast til aftale om konsulentbistand til gennemførelse af Naboskabsundersøgelse, hvor ydelserne er nærmere beskrevet, er vedlagt som bilag. Bilag 5: Udkast til aftale om konsulentbistand til gennemførelse af Naboskabsundersøgelse, hvis den gennemføres i at organisationsbestyrelsen godkender, at naboskabsundersøgelsen gennemføres i 2012 og finansieres ved tilskud fra arbejdskapitalen på maksimalt kr. inkl. moms. 9. AlmenBolig+ - Langhusene status på nybyggeri Byggeriet forløber fortsat planmæssigt med aflevering 1. december 2011 og indflytning flydende fra denne dato til 1. februar Byggeudvalget mødtes den 31. august, 22. september og 15. november 2011 hvor forelagte projektspørgsmål og detaljer i byggeriets fremdrift blev drøftet, og nødvendige beslutninger truffet, herunder bl.a. afsætning af midler til etablering af solceller, bevilling til legepladsudvalget for indretning af legepladser, kabeltræk til forberedelse for el-biler samt drøftelse af Hvidovre Kommunes gebyrpolitik og sagsbehandling i forbindelse med opsætning af skillevægge i boligerne. Den 23. november 2011 kl er selskabets repræsentantskab inviteret til besigtigelse af bebyggelsen. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 7/20

8 10. AlmenBolig+ - Langhusene vedligeholdelsesreglement I ansøgningen om, og i ministeriets godkendelse af forsøgsgrundlaget for, AlmenBolig+konceptet fremgår det, at vedligeholdelsesordningen for AlmenBolig+-afdelinger skal være en A-ordning med NI-beløb. I forhold til den normale A-ordning er der en undtagelsesbestemmelse, som er en væsentlig fravigelse fra loven. Beboerens pligt til istandsættelse nedskrives ikke. Beboeren betaler ikke over sin husleje til istandsættelse ved fraflytning, så vedkommende på et senere tidspunkt gradvist bliver fritaget for pligten til istandsættelse. Denne undtagelse fremgår af 10 i beboerens lejekontrakt. Den fremgår ligeledes af vedligeholdelsesreglementet. Der er udarbejdet et forslag til vedligeholdelsesreglement for afdeling Langhusene se bilag. Bilag 6: Forslag til vedligeholdelsesreglement for afdeling Langhusene at organisationsbestyrelsen godkender, at vedligeholdelsesreglement for Langhusene er en A-ordning med NI-beløb, hvor beboerens pligt til istandsættelse ikke nedskrives i boperioden. 11. AlmenBolig+ - Langhusene råderet og godtgørelse Indvendig råderet I AlmenBolig+-afdelinger har beboerne en principiel fri råderet over deres indvendige bolig. Principiel fri råderet betyder, at beboerne kan udføre forbedringer i sin bolig efter eget ønske. Den giver således beboerne næsten ubegrænsede muligheder med hensyn til at investere i sin bolig. Beboerne skal dog efterleve nogle helt generelle retningslinjer. Alt arbejde skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Det vil sige, at fornyelses- og forbedringsarbejder skal ligge inden for fornuftige tekniske rammer, og ikke må forårsage skade på boligen eller bygningerne. Samtidig skal love og regler samt eventuelle krav, der er stillet til kvaliteten for det udførte arbejde, naturligvis overholdes. For eksempel kræves det ved udførelse af visse arbejder, at de kun må udføres af autoriserede håndværkere. For at beboerne kan få en mere specifik information om reglerne, er der udarbejdet beboervejledninger. 8/20

9 Udvendig råderet For vedligeholdelse, fornyelser og forbedringer, der ligger uden for boligen, vil det være beslutninger, der er vedtaget af beboerne i fællesskab på afdelingsmøderne, som er bestemmende for, hvilke arbejder der må udføres. Godtgørelse for individuelle forbedringer (råderet) I ansøgningsgrundlaget for forsøget med AlmenBolig+-byggerierne er der en række dispensationer for bestemmelser i henhold til almenboligloven og dens udmøntning. Følgende undtagelser indgår: I forbindelse med fraflytning foretages der en konkret vurdering af forbedringernes værdi ved en uafhængig vurderingsmand Der foretages ikke den sædvanlige afskrivning af investeringen Der kan udbetales godtgørelse for opsætning af skillevægge efter en konkret vurdering af skillevæggenes anvendelighed Grænsen for råderetsarbejder kan hæves med 50 %, i forhold til den til enhver tid gældende maksimum for godtgørelse i almene boliger, ved beslutning i boligorganisationen Fraflytter afholder udgiften til vurderingsmanden Vurderingsmanden For vurderingsmandens arbejde gælder følgende: Vurderingsmanden skal udføre en objektiv markedsmæssig værdifastsættelse af forbedringsarbejder udført i en bolig fratrukket værdien af det bestående Vurderingsmanden skal tage udgangspunkt i den senest udarbejdede forbedringsrapport på boligen, hvis en sådan er udarbejdet Værdifastsættelsen skal afspejle værdien på fraflytningstidspunktet. Der er således ikke faste afskrivningsregler som udgangspunkt for vurderingen, men der foretages en konkret vurdering af forbedringen på fraflytningstidspunktet, som danner udgangspunkt for værdifastsættelsen Nedskrivning på grund af slid og ælde skal fremgå af vurderingsmandens rapport Vurderingsmanden skal vurdere om arbejdet er lovligt, forsvarligt og håndværksmæssigt korrekt udført. I tilfælde med mangler på det udførte arbejde kan forbedringen nedvurderes og/eller tillægges negativ værdi, hvilket kan medføre krav om nedtagning/reetablering af arbejderne Opgørelse og finansiering Den lejer, der gennemfører individuelle forbedringer, finansierer også selv sine forbedringer. Ved andengangs- og efterfølgende udlejninger af lejemål med forbedringer er der 2 muligheder for den nye lejers finansiering af forbedringsudgifterne. 9/20

10 Den nye lejer kan vælge at finansiere forbedringsudgifterne ved enten: 1. En kontant betaling af forbedringens værdi 2. Ved at få en forbedringslejeforhøjelse, der beregnes som ydelsen på et 30- årigt realkreditlån Ved fraflytninger af boliger, hvor der ved indflytning har været opgjort forbedringer, nulstilles den tidligere konstaterede godtgørelse. Der gennemføres en ny vurdering af forbedringerne, som danner udgangspunkt for en afregning af værdien over for den fraflyttende lejer. Har den tidligere opgjorte forbedring mistet værdi, f.eks. på grund af slid og ælde, fratrækkes den nedskrevne værdi den fraflyttende lejers opgørelse. Den nye lejer tager så stilling til, hvordan vedkommende vil finansiere godtgørelsen efter de ovenfor beskrevne retningslinjer, enten ved hjælp af kontant afregning eller en forbedringshusleje. Godtgørelsens størrelse Som en del af forsøgsgrundlaget har Socialministeriet givet godkendelse til, at det maksimale godtgørelsesniveau for individuelle forbedringsarbejder (ca kr. i 2011-niveau) må overstiges med 50 %. Socialministeriet har derudover sat som grænse, at maksimalt 20 % af boligerne kan udnytte loftet på de 50 %. I 10 i lejekontrakten er indsat følgende: Der kan maksimum gives ret til godtgørelse på det beløb, der svarer til det til enhver tid gældende beløb for råderet i den almene bolig (ca kr. i 2011), medmindre der foreligger en anden aftale med boligorganisationen. Der kan efter beslutning i de enkelte boligorganisationer gives tilladelse til, at maksimumsgrænsen for godtgørelse kan forhøjes med 50 %, i de boliger, hvor der er tilbygget ekstra toilet og/eller badeværelse. Konsekvenser for afdeling og boligselskab Hvis en ny lejer, der skal indflytte i en bolig med forbedringer, vælger en lejeforhøjelse, vil det i udgangspunktet være afdelingen, som dækker forbedringsgodtgørelsen til den fraflyttede lejer. Dette kan skabe et likviditetsproblem for afdelingen. Der findes 2 løsninger på det problem. Den første mulighed er, at afdelingen optager et realkreditlån. Det efterlader den anden problemstilling, at det for nuværende ikke med sikkerhed kan fastslås, at der er en friværdi i Langhusene, som et realkreditinstitut vil yde et lån på baggrund af. 10/20

11 Den anden mulighed er, at boligorganisationen fra sin dispositionsfond yder afdelingen et lån. Manglende retspraksis Da dele af dette nye godtgørelseskoncept ikke har været afprøvet før, skal administrationen også gøre boligselskabet opmærksom på, at det er en mulighed, at beboere vil have afprøvet afgørelser ved beboerklagenævnet. Det kan betyde, at konceptet skal udvikles og justeres over tid, og at der også kan falde afgørelser der fastlægger en retspraksis på en måde der adskiller sig fra det ovenfor beskrevne. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om råderet og den individuelle godtgørelse til efterretning. Det indstilles endvidere, at organisationsbestyrelsen godkender, at beboere der installerer et nyt badeværelse og/eller toilet må overstige det maksimale godtgørelsesniveau for individuelle forbedringsarbejder med 50 % i henhold til socialministeriets godkendelse af forsøgsgrundlaget for AlmenBolig+. I socialministeriets godkendelse fremgår, at maksimalt 20 % af boligerne kan overstige det maksimale godtgørelsesniveau med 50 %. 12. Køkkenrenovering kollektiv råderet Afdelingerne og organisationsbestyrelsen har tilbage i 2002 godkendt, at beboere individuelt kan udskifte køkkener, hvor det er afdelingerne, der optager 20-årige realkreditlån til finansieringen. Låneydelsen betales af de beboere der får nyt køkken. Ejendomskontoret har modtaget ansøgninger fra 37 beboere, der er interesseret i at få opsat nyt køkken via den kollektive råderet. Der er ansøgninger for ca kr. Der er yderligere 2-3 beboere, der har tilkendegivet, at de også ønsker at få nyt køkken, og de er aktuelt i gang med at indhente tilbud fra køkkenfirmaer. Der er 36 ansøgere fra Friheden I og 1 ansøgning fra Friheden VI. Prisniveauet for de nye køkkener er mellem og kr. Der er flere køkkenmærker repræsenteret, men en stor del af lejerne har fået tilbud fra Vordingborg køkkener og fra HTH, hvor de har opnået rabatter på op til 40 %. Erfaringer fra tidligere sager har vist, at det er hensigtsmæssigt at søge om et lidt større lånebeløb end det der er indhentet tilbud på. Dette skyldes at flere beboere vender tilbage med ønske om eksempelvis ekstra skabe, når ombygningen er i gang. Der har været en god dialog med ejendomskontoret omkring indhentning af tilbud og mange har afholdt møde med driftschef og driftsleder om indretning af nyt køkken. Desuden har ejendomskontoret udleveret tegningsmateriale. 11/20

12 Inden køkkenudskiftningerne kan sættes i gang skal organisationsbestyrelsen og Hvidovre Kommune godkende projektet samt at det finansieres ved, at afdelingerne optager et 20 årigt realkreditlån, hvor ydelsen betales individuelt af de beboere, som får nyt køkken. Når projektet er godkendt vil der blive fremsendt en acceptskrivelse til hver enkelt lejer, der skal underskrive brevet/ accepten og returnere det, hvis de fortsat ønsker en køkkenmodernisering. Det er således først på dette tidspunkt, at beboerne endeligt accepterer huslejestigningen og dermed køkkenmoderniseringen. Med den nuværende rente forventes det, at huslejestigningen vil blive i størrelsesordenen 350 kr. til 545 kr. pr. måned. at organisationsbestyrelsen godkender at 40 lejemål i Friheden I og Friheden VI får nye køkkener til maksimalt kr. i henhold til den kollektive råderet, og at køkkenerne finansieres med 20 årige realkredit lån, hvor ydelsen betales individuelt af de beboere, som får nyt køkken. Endvidere at der fremsendes ansøgning til Hvidovre Kommune om godkendelse af projektet inklusive lånefinansiering. 13. Ændring af betingelser for P-pladser i Friheden Samtlige opmærkede p-pladser i Friheden afvikles, således at alle beboere og deres gæster kan benytte p-pladserne i Friheden på lige vilkår. Beboere har igennem en årrække haft mulighed for at have en opmærket p-plads, som kun kan benyttes til en specifik bil. P-pladsen har et skilt og er dermed registret med bilens registreringsnummer. Tidligere indbetalte beboerne, af p-pladserne, et månedligt beløb; senere blev det ændret til, at beboerne udelukkende betalte et engangsbeløb til dækning af omkostningerne. P-pladserne blev ophævet i 2008, men grundet fejl fra administrationens side, er det aldrig blevet effektueret. Grundet stigende antal biler i området, og større interesse for brug af de opmærkede p- pladser vurderer afdelingsbestyrelsen, at det er hensigtsmæssigt, at alle beboere fremover skal parkere på samme vilkår i Friheden, og dermed fjernes alle p-skilte. Ordningen træder i kraft fra 1. februar /20

13 at organisationsbestyrelsen godkender at private p-pladser ophæves med udgangen af januar Deltidsarbejde for ejendomsfunktionærer En ejendomsfunktionær, som er fyldt 62 år ønsker at gå ned i arbejdstid med henblik på langsom nedtrapning indtil han går på pension som 65-årig. Overenskomsten for Ejendomsfunktionærerne foreskriver ikke, at Friheden skal lade medarbejderen gå ned i arbejdstid, men KAB s HR afdeling og ejedomsfunktionærernes fagforening tilråder at dette bliver en mulighed for alle, der ønsker dette. Afdelingsbestyrelsen blev på deres møde den 3. november 2011 forespurgt om deres holdning til nedsat tid for personer imellem år, og der var en positiv holdning til dette i afdelingsbestyrelsen. Det var ligeledes deres opfattelse, at de timer (7 timer pr. uge) opsamles i en feriepulje og benyttes til renholdelse i sommermånederne. at organisationsbestyrelsen godkender, at det bliver muligt at gå ned i arbejdstid fra det fyldte 62 år til pensionsalderen på 65/67 år. Endvidere at den overskydende lønsum samles i en pulje og benyttes til ferieafløsning i sommermånederne. 15. Bestyrelseshonorar 2011/12 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. juli Reguleringsindekset for september 2011 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 72,88 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 43,72 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra kr. til ca kr. Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden, næstformanden og de øvrige medlemmer hver modtager kr. 13/20

14 Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. 16. Tilbud om KAB s Beboerhøjskoler 2012 På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i En beskrivelse af KAB s Beboerhøjskole og opholdene i 2011 findes i vedlagte Notat om Beboerhøjskolen beboere ønskede i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne). Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis via Arbejdsmarkedets Feriefond. Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr. barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på kr. og kr. for børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved Herning. Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. I lighed med tidligere år skal boligorganisationen købe det antal pladser, den vil råde over på de i alt 2 Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning til tidligere skal boligorganisationen også købe pladser til de beboere, der deltager 14/20

15 med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne forventes at deltage via Feriefonden i Tilskud fra boligorganisationen til disse beboere vil sikre afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne, der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra 2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen. Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk. I 2011 deltog to beboere fra med egenbetaling fire beboere via Arbejdsmarkeds Feriefond. Tilbuddet skal udsendes fra medio februar Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne om svar senest med udgangen af Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 7: KAB s Beboerhøjskoler 2011 at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt til en pris af kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. 17. Tal fra Beboerserviceområdet 2010 Vedlagt er to notater vedr. henholdsvis huslejerestancer m.v. og opnoteringer m.v., der er udarbejdet af Beboerserviceområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr. boligorganisation. Tallene fra notaterne har også relevans for forberedelsen af den kommende styringsdialog. I Notat 1 Tal fra Udlejningen findes i bilag B en række nøgletal omkring udsættelser og i bilag C omkring alle fraflytninger. Antallet af udsættelser er som bekendt stigende, og det samme gælder summen af de udestående fordringer. KAB overvejer i øjeblikket hele processen omkring inddrivelse af fordringer for om muligt at gøre yderligere for at minimere tabene for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Boligorganisationen kan i forlængelse heraf overveje, om de nuværende indskud er tilstrækkelige til at imødegå tab ved fraflytninger og udsættelser. I Notat 2 Tal fra Huslejegruppen i bilag A ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper. Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 13 for familieboliger op- 15/20

16 gjort under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving. Boligorganisationen opfordres til at overveje, om der skal tages særlige/yderligere initiativer for at nedbringe antallet af fraflytninger. Bilag 8: Tal fra Beboerserviceområdet vedrørende opnoteringer og udlejninger Bilag 9: Tal fra Beboerserviceområdet vedrørende huslejerestancer, udsættelser, fraflytninger at boligorganisationen gør sig bekendt med tallene for boligorganisationen og drøfter, om de giver anledning til særlige initiativer. Sager til orientering 18. Selskabets økonomiske situation Den kvartalsvise rapportering indeholder nedenstående investeringsforeninger: Danske Capital SEB Asset Management Nykredit Portefølje I rapporten er en samlet opfølgning på det foregående kvartal for alle investeringsforeningerne og den enkelte rådgivers forventning til det kommende kvartal. Den kvartalsvise rapportering fra KAB investeringsforeninger sker elektronisk, og vil hvert kvartal blive vist på KAB // Fællesskabet, under Produkter KAB investeringsforeninger. Rapporten for 3. kvartal 2011 findes endnu ikke i sin endelige form. I Danske Capital har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på 0,50 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 4,70 %. I SEB har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på 0,60 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,20 %. I Nykredit har værdiudvikling/afkast i første halvår 2011 været på 0,60 %. I 2010 udgjorde værdiudviklingen/afkastet 5,00 %. 16/20

17 Indre værdier Danske Capital Nominel beholdning 9. november 2011 (kurs 100) Indre værdi 1. marts ,82 105,88 SEB ,30 106,40 Nykredit ,64 106,40 Indre værdi 9. november 2011 Ændring af indre værdi 6,06 %- point 7,10 %- point 6,76 %- point Der er pr. 25. januar 2011 udbetalt 7 kr. pr. andel for regnskabsåret 2010 fra Danske Capital, 4 kr. pr. andel fra SEB og 5 kr. pr. andel fra Nykredit Portefølje. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Boligbutikken 2010 Som medlem af BoligButikken får boligorganisationen her en status over BoligButikkens virksomhed KAB står sammen med seks andre boligorganisationer bag BoligButikken, der fungerer som central opnotering for over boliger i københavnsområdet. Boligbutikken bidrager til at hjælpe de boligsøgende på det komplicerede boligmarked. Det sker gennem rådgivning og enkle procedurer for opnotering. BoligButikken udlejer altså ikke boliger, men guider til opnotering. Den 26. maj 2011 afholdt BoligButikken generalforsamling. I 2010 steg antallet af opnoteringer med 20 procent til i forhold til Fremgangen ser ud til at fortsætte i Derimod faldt antallet af opnoterede via opnoteringsbeviset Flyv fra reden til 166 efter at have ligget på ca. 225 de foregående år. BoligButikken overvejer nye tiltag i den forbindelse. Bestyrelsen i BoligButikken besluttede i foråret 2010 at nedlægge BytteService på grund af et lavt aktivitetsniveau. I stedet henvises til BL s Bytteservice. Den er gratis, landsdækkende og 17/20

18 har langt flere bytteemner i databasen end BoligButikkens BytteService på noget tidspunkt har haft. Årsregnskabet 2010 viste et overskud på kr., efter at der er overført 1,2 mio. kr. til andelshaverne som kompensation for merarbejde i forbindelse med fleksibel udlejning. Overskuddet overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør omkring 1,77 mio. kr. Andelskapitalen udgør 1,47 mio. kr. Bilag 10: KAB Bolignøglen at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Opfølgning på drift og vedligeholdelse i Der har været afholdt både beboervandring og markvandring. Der deltog ca. 45 beboere og bestyrelsesmedlemmer fra Friheden, og der kom mange gode og konstruktive forslag til fællesarealerne. Medarbejderne i Friheden er i fuld gang med nogle af de projekter, der blev aftalt på beboervandringen. Ejendomskontoret har efter forelæggelse for afdelingsbestyrelsen tilmeldt alle tre afdelinger til fælles rengøringsudbud via KAB s indkøbsfunktion med andre afdelinger der bliver administreret af KAB. Udbuddet indeholder trapperengøring mv. i EU udbud og udbuddet forventes gennemført i foråret 2012 til endelig igangsætning i maj / juni at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Ejendomskontorets virke Driftslederassistenten har været deltidssygemeldt fra medio august og indtil nu. Han håber selv at kunne gå op i tid fra 1. december. Han har arbejdet ca. 3-4 timer dagligt, og dette har selvfølgelig været en ekstraordinær belastning for ejendomskontoret. Især opgaverne omkring undersøgelse af skimmelsvamp i lejemål, samt efterfølgende afhjælpning og rådgivning har givet en ekstraordinær belastning for kontoret. En servicemedarbejder fra marken har hjulpet til med malersyn og har desuden repareret et meget stort antal radiatorer som Friheden ellers skulle have benyttet VVS er til. 18/20

19 I december 2011 skal der foretages medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for samtlige medarbejdere på kontoret. En medarbejder lider af epilepsi og har i den seneste tid haft flere anfald. Vi har i den forbindelse arrangeret en eftermiddag af 1-2 timers varighed, hvor epilepsiforeningen kommer og orienterer om, hvad epilepsi er og hvordan vi skal forholde os, når kollegaen får epileptiske anfald. Efter ønske fra organisationsbestyrelsen er der udarbejdet og vedlagt et bilag, som viser snitflader for udførelse af opgaver på ejendomskontoret. Bilag 11: Snitflader for udførelse af opgaver på ejendomskontoret. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 22. Nyt fra afdelingerne Friheden I Forsikringssagen vedrørende rengøring og desinficering efter skybruddet er snart afsluttet. Samtlige kældre, er nu rengjorte og skimmelsanerede og der mangler udelukkende affugtning i 1 kælder. Den sidste del af indboet skal herefter flyttes tilbage, og den sidste del af det indbo, der er kørt bort af vognmand, bringes tilbage i slutningen af november måned. Sagen forventes endeligt afsluttet medio december. Der er foretaget en Mycometer test tre steder i hver af de skimmelsanerede kældre og disse har alle været indenfor det tilladelige. Der er igangsat en undersøgelse omkring hvilke tiltag, der kan forebygge så kraftige vandskader i fremtiden. Det rådgivende ingeniørfirma Henrik Larsen har udarbejdet et forslag, hvor den samlede udgift til anbefalede arbejder beløber sig til ca. 1,1 mil. kr. Arbejdet omfatter udskiftning af afløbsrender i 55 kældernedgange, etablering af en manuel tilbagestrømssikring 25 stk., etablering af automatisk tilbagestrømssikring 3 stk. og TV inspektion. Det vil blive forsøgt at medtage opgaven som tillæg til Helhedsplanen. Bilag 12: Budgetoplæg fra Henrik Larsen med forslag til forebyggelse af vandskader. Friheden VI Det forventes, at der igangsættes et projekt vedrørende udskiftning af baldakin/udhæng. Der er hjemtaget pris og arbejdet igangsættes snarest. Der er foretaget et års gennemgang af elevatorer i Højhuset. Der var få mangler, som pt. afventes udbedring af. 19/20

20 at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 23. Beboerklagenævnssager Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i i perioden Bilag 13: Oversigt over beboerklagenævnssager. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Kommende møder Forslag til næste organisationsbestyrelse i 2012: Mandag den 26. marts 2012, kl Eventuelt 20/20

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl i beboerlokalerne - Knolden Dagsorden Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Afbud: Arne Viggo Nyborg, Jørgen Pontoppidan Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 23. november 2016, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Jørnanker Døpke, Beth Hørsted, Inge Nielsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 21. november 2012, kl i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 21. november 2012, kl i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde onsdag den 21. november 2012, kl. 19.00 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Johnna Brandal, Jørnanker

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Fra administrationen: Afbud: Niels B. Schmidt Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene AlmenBolig+ - Beboermøde II Langhusene Program for beboermøde d. 5. oktober 2011 1. Velkomst og status på byggeriet 2. Status på huslejekontrakter 3a. Hvad skal og må jeg gøre i boligen Vedligeholdelsesordning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 3. november 2011, kl. 17.00 på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 3. november 2011, kl. 17.00 på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 3. november 2011, kl. 17.00 på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 25. maj 2011...

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal,

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, Til stede: Fra KAB: Fra revisionen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Christian Thode, Allan Christiansen, Arne Viggo Nyborg, Bente Bencke, Beth

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th.

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Til stede: Fra KAB: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 4. februar 2015, kl. 17.30 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Allan Christiansen, Bent Bencke, Beth Hørsted,

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar 2011, kl.17.00 på boligselskabets kontor, Grønnegade 4B. Bjarne Wiingaard og Ingo Hvid

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar 2011, kl.17.00 på boligselskabets kontor, Grønnegade 4B. Bjarne Wiingaard og Ingo Hvid #JobInfo Criteria=KABside1# Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. februar 2011, kl.17.00 på boligselskabets kontor, Grønnegade 4B Til stede: Poul-Erik Poulsen, Henning Bros, Jette Nørskov, Bertel

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Maja Hansen, formand Kylle Gulmark næstformand Conni Jensen Erling Winther Gert Markussen Boligselskabet Alliken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. november 2012 kl. 17.00 På Kalundborg Vandrehjem, Stadion Allé 5, 4400 Kalundborg Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

AlmenBolig+ Skibstedgård. Velkommen til 2. Beboermøde d. 13.02.2015

AlmenBolig+ Skibstedgård. Velkommen til 2. Beboermøde d. 13.02.2015 AlmenBolig+ Skibstedgård Velkommen til 2. Beboermøde d. 13.02.2015 AlmenBolig + Skibstedgård 2. beboermøde Mødets dagsorden: Hvad er sket siden sidst Praktiske forhold omkring boligen Husorden og vedligehold

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th.

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Referat Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 1. november 2011, kl. 17.00 hos Benny Nielsen, Opheliavej 6, 2. th. Til stede: Benny Nielsen, Inge-Lise Therkildsen, Sven Rolin, Poul Vinding samt Kjeld

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Kim Boch, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. november 2012, kl. 16.00 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. november 2012, kl. 16.00 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 21. november 2012, kl. 16.00 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Beth Hørsted, Johnna

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere