Bestyrelsesmøde den 3. januar 2013, kl. 19:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde den 3. januar 2013, kl. 19:00"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde den 3. januar 2013, kl. 19:00 Dagsorden Afbud:. Forplejning: Lotte 1. Godkendelse af referat. Peder, Jens Referat Tilføjelser til referatet fra mødet den 6. december Ad 4, Regnskab. Vedr. beregning af opgørelse af timeforbrug på skydebanerne blev det besluttet at Benny kontakter halinspektøren. Ad 6, Dansk Skytte Union. Unionen dropper licensen. Der betales kr. 300,00 for Unionskortet. Bestyrelsen besluttede at støtte op omkring principperne for Unionskortet. Foreningen betaler Unionskortet til træneren (Union). Ad 8, Pistoludvalg. Jens Erik orienterede om, at det tidligere var besluttet at flytte Pistolstævnet til et senere tidspunkt, da der havde været megen interesse for stævnet sidste gang. Bestyrelsen besluttede at flytte stævnet. Ad 10, alarmanlæg. Afventer skriftlig udmelding fra Midt og Vestjyllands Politi, vedr. krav til alarmanlæg Ad 11, B. DDS. Afstemning ved DDS Midt Skyttemøde den 24. oktober d.å. omkring fusioneringen mellem DDS og DGI. KSF har stemt for. Emnet har ikke været drøftet i bestyrelsen, og derfor ikke vedtaget om hvorvidt man skulle stemme for eller imod. Fremtidige afgørelser bør drøftes i bestyrelsen således at rammerne for et mandat er til stede. C. Jyllandsudvalget Ingen viste interesse i at deltage eller stille op til bestyrelsen ved repræsentantskabsmødet. Ad 12. Forsikring Der mangler dialog med Halbestyrelsen vedr. afklaring om forsikringsforhold og drift af ventilationsanlægget. Ad 16, kursus. Blanketkursus (internt)den 7. januar Skydeleder/banekommandørkursus (internt)den 2. 1

2 februar 2013: Alle, der står på banen skal deltage, også Erik Madsen og Peter Kristiansen. Brugerkursus på Kongsberg v/ DDS: Alle bør deltag, også Erik Madsen og Peter Kristiansen. 2. Godkendelse af dagsorden eventuelle tilføjelser. 3. Gennemgang af postliste. 4. Regnskab. (Flemming) 5. Ungdomsudvalg (Jens og Lotte M) 6. Ordinær generalforsamling den 30. januar Iab Se udsendte dagsorden. Budgetopfølgning. Udestår Status udestår Alle omkostninger er tilføjet konto: 6130, skydebanebeholdning. Udestående hos medlemmer medtages på et senere møde. Budgetstatus, ombygning regnskabsafslutning? Resterende lodderne (85 stk.) tilfalder foreningen. Sammensætning - ungdommen? Dersom udvalget skal realiseres skal der udpeges/vælges nogle unge mennesker som kan have interesse heri. Forslag fremsættes på generalforsamlingen om at udvalget lægges ud til forældrerepræsentation og unge. Økonomi: Overskuddet som kaffekassen genererer overføres til ungdomskontoen. Annoncering: ugeavisen uge 2 Dagsorden: Jf. vedtægterne Ordstyrer. forslag: Marianne / Allan C. Referent: Valghandlinger. Fmd: Villig til genvalg N. mand: Ikke på valg Kasserer: Ikke på valg Bestyrelsesmedl. L.M.: Villig til genvalg J.S.: Ikke på valg Bestyrelsessuppleanter.: Villig til genvalg Revisor: Villig til genvalg Revisorsuppl.: Villig til genvalg Årsregnskab, samt regnskab på renoveringen. Opslag i klubben: 2

3 7. Sportsmesterarrangement KARUP SKYTTEFORENING AF 1889 Indstilling jf. Benny Ung Sportsmester Kristian H. Thomsen, Anne M Christensen, Rasmus Christiansen, Niels Fredrik Christiansen og Helle N. Bertelsen. Sportsmesterarrangement Niklas Schumacher, Amalie N. Dürr, Casper N. Bertelsen, Simon K. Pedersen, Niels Fredrik Christiansen og Helle N. Bertelsen. Sportsgalla i Jyske Bank Boxen 5. januar Foreningen har fået tildelt 2 billetter. Nedenstående tilbydes billetterne i anførte orden. En skytte m/ én forælder. 1. Amalie Dürr. 2. Helle Bertelsen. 3. Anne M. Christensen. 8. Geværudvalg (Benny) 9. Pistoludvalg. (Jens Erik) Stævneplan. Der mangles hjælpere ved de eksterne stævner, hvor foreningen deltager. God børneafslutning i DEC. Træningsaftener fortsætter i MAN - FRE Der er en riffel, hvor skæftet er revnet. Opfølgning. Pistolstævnet 17 og 19. januar Stævnet er ikke blevet flyttet som besluttet på mødet den 6. december. Fmd begrundede det med at, det her handlede om troværdighed ift gennemførelse af foreningens annoncerede aktiviteter. Aktiviteten blev godkendt tidligere på året og har i næsten et helt år været annonceret på foreningens egen, og DDS Midts aktivitetskalender, samt egen hjemmeside uden at dette har givet anledning til indsigelser eller bemærkninger. En anden forening har uden held forsøgt sig med noget lignende. Den manglende aflysning gav anledning til nogen debat. Indbydelsen til aktiviteten er tilsyneladende ikke blevet udsendt fra DDS Midt, idet enkelte bestyrelsesmedlemmer endnu ikke har modtaget den. Fmd. retter henvendelse til DDS Midt desangående. Kommende aktiviteter, eksterne. Viborg Skf JAN 2013 DM pistol MAR

4 DDS landsdelsmesterskaber 1,2 og 3 feb 2013 Jens Erik opfordrede til at uddelegere af opgaver ifm. Stævner m.m. 10. Skydebaneudvalg. 11. Alarmanlægget 12. Forsikring. 13. Bestyrelsesmøde/beslutningsprocedurer. Forlængerledninger, cal. 22 banen. Kabler skal færdiggøres. Erik Madsen vil blive kontaktet. Afskærmning af signalkabler, cal.22 banen. Det er påkrævet at, der etableres en eller anden for afskærmning således, kablerne er beskyttet imod skud. Der er kabler som er ramt af strejfskud. Ekstra signalkabler. Det er påkrævet at der forefindes ekstra signalkabler, således at eventuelle beskadigede straks kan udskiftes. Erik Madsen sættes på opgaven. Status Svar modtaget fra Midt og Vestjyll. Politi våbenkontor. Svaret videresendes til DDS for evt. prøvesag omkring intentionerne i den af DDS udsendte vejledning omkring opbevaring af våben. Der er i godkendelsen fremsat krav om sikring af risten på lyskassen, således at risten ikke kan fjernes udefra. Halinspektøren vil kontakte Brandinspektøren desangående. Halinspektøren er informeret, således at der kan iværksættes evt. fælles indkøb/aftale mellem KKIK og KSF. Det med henblik på at få den billigste løsning for foreningen. KSF undgår ikke et alarmanlæg, dette kræves af foreningens forsikringsselskab. Tryg forsikring kontaktes snarest angående tilbud på løsøreforsikring. Der er afsendt mail til fmd. og sekretær for Halbestyrelsen, hvori der anmodes om bestyrelsens stillingtagen til de forsikringsmæssige forhold på ventilationsanlægget. Såfremt foreningens repræsentanter deltager i møder (eks. formandsmøder), hvor evt. trufne beslutninger afspejler foreningens holdning medtages emnet på foreningens egne bestyrelsesmøder, således at mandatet er til stede. Dette gælder dog ikke skyttemøder, hvor det er den 4

5 enkelte skyttes holdning og mening der vægtes. 14. Pistolstævne 17 & 19. januar OK Kampagnedag 21. januar 2013, kl Orientering. 17. Kursus 18. Punkter til næste møde. 19. Næste møde. 20. Evt. Gennemføres. Vi håber på stor opbakning. Banerne klargøres den 16 JAN Povl deltager. Peter spørges. Helle informeres om foreningens deltagelse. DDS Midt. Referatet fra skyttemødet den 24. oktober ophænges på tavlen i klublokalet. DDS. NIL Jyllandsudvalget. Referatet fra Repræsentantskabsmøde den 8. december 2012 er modtaget. Ophænges i klubben. Hanne Clausen, valgt til ny formand. Blanketkursus (Internt) 7. januar 2013 Mikael Hannibalsen er flere gange blevet rykket for svar, senest den 23. december 2012, hvor han meddeler at det vi finde ud af. Skydeleder/banekommandør (Internt) 2. februar Mikael Hannibalsen er flere gange blevet rykket for svar. Brugerkursus på Kongsberg v/ DDS KSF har afgivet tilsagn omkring deltagelse, og afventer således svar fra Leif Nielsen. Forretningsorden gennemgås evt. revideres. 30. januar 2013 i forlængelse af generalforsamlingen. Flemming meddelte af han ikke genopstiller som foreningens kasserer i Foreningen har således 1 år til at finde en egnet afløser. Timeafregning. Skema til timeafregning er i mappen ved kassen. Det er således vigtigt at påføre de timer som ligger udenfor de normale åbningstider iht. den med hallen indgående lejeaftale. 5

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul.

X 10 eren. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. December 2013 X 10 eren Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god jul. Vi holder juleafslutning Tirsdag 17 december med Juleskydning og flotte præmier. Vi åbner kl. 17.00 Sæt kryds i kalenderen SØNDAG

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere