Onsdag den kl i Industriparken 42, 4270 Høng.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onsdag den 25.05.2011 kl. 17.00 20.30 i Industriparken 42, 4270 Høng."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere Onsdag den kl i Industriparken 42, 4270 Høng. Deltagere: PEJ, EH, TM, VJ, SF, MR, CF, BH og LN Afbud fra: SG, HJ Indledning: Det bemærkes, at dagsorden til dette første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den ikke omfatter en egentlig orientering fra de enkelte udvalg idet udvalgenes sammensætning og kommissorier drøftes under dagsordenens punkt 3. Seneste møder var: - Forretningsudvalget: møder i styregruppen for forsikring - Kommunikationsudvalget: Aktivitetsudvalget: møde vedr. Tursejlertræf den Sejladsudvalg: Alle mødereferater er tilgået bestyrelsen. Dagsordenens punkt 1: Sidste referat ( ) Der var ingen kommentarer til sidste mødereferat. Referatet blev underskrevet af bestyrelsen. Dagsordenens punkt 2: Konstituering af bestyrelse Bestyrelsens sammensætning er uændret efter generalforsamlingen den Bestyrelsen konstituerede sig med Erik Holm Johansen som næstformand. Dagsordenens punkt 3: Konstituering af udvalg Udvalgenes nuværende kommissorium og sammensætning var udsendt med indkaldelsen til bestyrelsesmødet. PEJ gav en kort orientering om arbejdet i de enkelte udvalg, hvorefter disse fremadrettet sammensættes således. De faste udvalgsmedlemmer er repræsentanter fra bestyrelse, suppleanter og fra sekretariatet. Alle udvalg kan løbende suppleres med ildsjæle blandt foreningens medlemmer. a. Forretningsudvalg: PEJ, EHJ og LN b. Kommunikationsudvalg: SF, TM, SG, MR og LN

2 c. Sejladsudvalg: PEJ, VJ, CF og LN d. Aktivitetsudvalg: EHJ, VJ, HJ og LN Det besluttedes fremover at fremlægge kvartalsvis budgetopfølgninger for udvalgene. PEJ opfordrede til hurtig afholdelse af møder i samtlige udvalg. Dagsordenens punkt 4: Status forretningsudvalg a. Struer Sejlklub Indholdet af brevet fra Struer Sejlklub blev oplæst på generalforsamlingen den Efterfølgende har sekretariatet udarbejdet svarbrev til Struer Sejlklub som igen er blevet besvaret. PEJ redegjorde for status på dialogen med Struer Sejlklub. Sekretariatet havde udarbejdet en sammenligning mellem de omdiskuterede vedtægtspunkter mellem andre relevante sejladsorganisationer og Danske Tursejlere. LN har drøftet dette med vor juridiske rådgiver og konklusionen er, at der ikke er behov for yderligere vedtægtsændringer men at vi selvfølgelig altid kan blive bedre i vor kommunikation om relevante tidsfrister i generelle orienteringsskrivelser. Bestyrelsen havde ingen yderligere kommentarer. Efterfølgende er der aftalt møde med Struer Sejlklub den 15. juni b. Forsikringssamarbejdet med Søassurancen Ærø Forretningsudvalget og Søassurancen Ærø har holdt styregruppemøde den og efterfølgende opfølgningsmøde den Disse referater er godkendt af Søassurancen Ærø. Endvidere er der udarbejdet appendix dateret den til opfølgningsmødet den Dette appendix er i skrivende stund endnu ikke kommenteret af Søassurancen Ærø. Referaterne gav ikke anledning til yderligere kommentarer. I skrivende stund er der afgivet godt tilbud og vi har modtaget accept og indtegnet ca kaskoforsikringer. Efter en periode med et ekstremt højt aktivitetsniveau for tilbudsgivning og indtegning er vi nu på et mere normalt niveau for forsikringsarbejdet. Næste tiltag vil være en op følgende telefonkontakt til de tilbud vi ikke har hørt fra. LN har modtaget skriftligt svar fra Skat på vor henvendelse vedrørende sejlads udenfor dansk toldområde og hermed fritagelse for betaling af statsafgift. Vi har derfor i samråd med Søassurancen Ærø besluttet, at vi kan indtegne kaskoforsikring uden opkrævning af statsafgift på specielle betingelser: Sejladsen skal ske udenfor dansk toldområde, have en varighed på minimum 3 måneder. Ligeledes må båden ikke være registreret i det danske skibsregister. Man skal bo på båden så denne er under opsyn ligesom bund- og topgrænse for selvrisiko ved skader er ændret til minimum kr og maksimum kr Årsagen hertil er en dyrere skadebehandling i udlandet, hvorfor vi gerne vil undgå at skulle behandle småskader.

3 c. Økonomi LN havde udarbejdet budgetopfølgning pr. den Budgetopfølgningen blev gennemgået og bestyrelsen og bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. d. IT løsning fremadrettet PEJ redegjorde for problemstillingen omkring Office licenser og en mulig løsningsmodel. Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes 3 alternative løsningsforslag inklusive fordele og ulemper samt de økonomiske konsekvenser. Alternativerne er enten en ny hosting løsning eller egen server opstillet enten hos PEJ eller hos BH. Forelægges på næste bestyrelsesmøde. PEJ oplyser, at de der mangler Office pakken kan hente den gratis på openoffice.org Dagsordenens punkt 5: Forslag til aktiviteter 2011/2012. a. Tour 2012 Til Tursejlertræffene i 2011 var der ca. 50 deltagere i Reersø Ishøj måtte aflyses og i Fåborg var der fuldt hus med ca. 120 deltagere. Struer forventer også fuldt hus med ca. 80 deltagere. Set i lyset af det begrænsede antal deltagere til Tursejlertræf 2011 sammenholdt med vort samlede medlemstal drøftede bestyrelsen, hvorvidt arrangering af Tursejlertræf var det rette samlingspunkt i fremtiden. PEJ lancerede en ny ide, der går på arrangering af en Flotille sejlads med relevante stop og arrangementer undervejs. Bestyrelsen havde følgende kommentarer til denne ide: Ideen blev modtaget positivt og drøftet ivrigt, hvorefter ideen den blev givet videre til aktivitetsudvalget. b. Klubkonference Den næste klubkonference er annonceret til den Sekretariatet er gået i gang med de indledende forberedelser med henblik på at vi skal annoncere konferencen i Tursejleren som udkommer primo august. c. Kursusaktiviteter LN foreslog, at den kommende sæsons kursusprogram kommer til at omfatte følgende kursusaktiviteter: - Kanalskipperbevis (Sjælland 2, Fyn og Øerne 2, Jylland 2) - Natsejlads (Fyn 1, Sjælland 1, Jylland 1) - Pigesejlads (Sjælland 1, Fyn 1, Jylland 1) - VHF/SRC radio (Sjælland 2, Fyn 1, Jylland 2)

4 - El om bord (Sjælland 1, Fyn 1, Jylland 1) - Radar grundkursus (Jylland 2, Fyn 1, Sjælland 2) Herudover foreslog bestyrelsen følgende nye kursusmuligheder. - Hjertemassage - Motorpasning I forbindelse med det stærkt forøgede kursusudbud vil der blive behov for flere undervisere. LN koordinerer dette. MR gav udtryk for, at det kunne være interessant at undervise i f. eks. Kanalskipperbevis. Sejladsudvalget arbejder videre med disse forslag. Dagsordenens punkt 6: Øvrige relationer. a. Søsportens Sikkerhedsråd Der havde været møde i forretningsudvalget den Referat er vedlagt og taget til efterretning. b. Friluftsrådet Der var afholdt bestyrelsesmøde den og generalforsamling den Referat fra bestyrelsesmødet og formandens beretning er vedlagt forhåndsreferatet. På generalforsamlingen den blev der nyvalgt 2 medlemmer til hovedbestyrelsen: Marco Brodde (opstillet af DOF mv) og Kristine Roug (opstillet af DIF). Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer. c. EBA EBA havde afholdt møde den Danske Tursejlere var repræsenteret ved PEJ og LN. DT s memo samt det endelige referat fra EBA mødet var vedlagt forhåndsreferatet. Ligeledes var DT s henvendelse til Danish Outdoor Counsil vedlagt til orientering. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. d. KYCD KYCD s nye formand Bernhard Gritz samt KYCD s tidligere formand Hans Peter Baum deltog som gæster i DT s generalforsamling den Dagen efter den blev der holdt møde mellem DT og KYCD. Referat fra dette møde er vedlagt forhåndsreferatet.

5 Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer. Dagsordenens punkt 7: Eventuelt og næste møder: Bestyrelsens 5 minutter blev afviklet uden tilstedeværelse af BH og LN. Følgende emner blev nævnt under eventuelt: DT venter til oktober med at søge portostøtte fra bladpuljen. LN gennemgik nyt sejlerlink johnatsea.com DT bør henvende sig til oliefirmaer og høre om ren diesel for at kunne orientere vore medlemmer DT kontakter TV2vejret for at høre om det er farligt at færdes på vandet i både ved torden. Sekretariatet skal have ajourført bestyrelsesmapper. Fremover dato nederst på rettede sider. 17/11-11 Klubaften i Ishøj. LN deltager. Der søges hos Friluftsrådet om tilskud til vandscooterplakaten samt driftstilskud generelt. EH deltager i træf i Struer såfremt han har mulighed ellers finder han en anden fra bestyrelsen. De kommende møder er aftalt således: LN/BH bestyrelsesmøde (flyttes til den endagsseminar for bestyrelsen i SWOT) PEJ redegjorde for oplæg til dette seminar. - Oktober weekend i Skælskør, dato følger senere bestyrelsesmøde bestyrelsesmøde bestyrelsesmøde generalforsamling

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00

DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 Landsforeningen SIND - 1 - DAGSORDEN MED VEDTAGELSER FOR DAGLIG LEDELSES MØDE ONSDAG 15.05.2013 KL. 10.00 15.00 STED: SEKRETARIATET JERNBANE ALLE 45, 3. 2720 VANLØSE TLF. 3524 0750 FAX 3536 1136 80 GODKENDELSE

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere