Dr.Gemini VEJLEDNING 2012 KLIMA - STYRING. med GRAPH VER. 1.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dr.Gemini VEJLEDNING 2012 KLIMA - STYRING. med GRAPH VER. 1.10"

Transkript

1 Dr.Gemini GRAPH 2012 KLIMA - STYRING VEJLEDNING med INSTALLATIONS-VEJLEDNING VER. 1.10

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 KNAPPERNES FUNKTION Valg af linie, den blå knap Menu-valg med den grønne knap SIDE-tasten Indstilling, ændring af værdier, generelt Lås for ændring af indstillinger Menuen OVERSIGT Drift, drift-tilstand Alarm-overvågning i drift-tilstandene Manuel indstilling af ønsket temperatur og fugt m.m Automatisk ændring af parametre i forhold til dyrenes alder Kurvestyrings-parametre Fugtstyring Fugtstyring uden varmetilsætning Befugtning Udetemperatur Varmetilførsel varmekilder Timetæller for varme Varmekildens minimum køretid Ventilation Ventiler, ventilator, udsugningsspjæld Automatisk stop af ventilator i minimum Programmering af ventilationsudgangene Installationsparametre og status-information fra slaveenheder Nødventilation Udetemperatur-loft for ventilation Udetemperatur-kompensering af ventiler Manuel styring og stop af varme og ventilation Automatisk indgreb i potentielt farlige situationer ALARM Test af alarm Beep ved alarm Bløde alarmer Daglig test af akkumulator

3 3.5 Udetemperatur-afhængig alarm Opstart af nyt hold Gem og hent brugeropsætning Hent fabriksindstillinger Indstilling via PC OVERBRUSNING, KØLING og STØVBINDING Overbrusning Adfærdsregulering Kølefunktion Støvbinding INSTALLATION Dipswitch-kontakter på frontplade-printet Dipswitch-kontakter på bund-printet Regulerings-parametre Stationsnummer (staldnummer) Navn, betegnelse på stald Kalibrering af følere Scanning af lokalenheder Status for lokalenheder, I, A, U Information fra lokalenheder, Ventilator A (eksempel) Information fra lokalenheder, Udsugning U (eksempel) Liste over information fra lokalenheder Opsætning af udgange System, spænding, ur, display SYSTEM - side 2, dipswitch, tastelyd og valg af sprog Netværk med PC'er og alarmanlæg/tale-computer EL-diagram

4 1.0 KNAPPERNES FUNKTION 1.1 Valg af linie, den blå knap Den blå (venstre) drejeknap benyttes til at styre cursor-bjælken op og ned og dermed vælge punkt. Når linien er valgt, kan man foretage ændringer med Piletasterne, hvis det er en værdi, der skal ændres START STOP, hvis det drejer sig om at aktivere eller de-aktivere, starte eller stoppe 1.2 Menu-valg med den grønne knap Der grønne (højre) drejeknap benyttes til at vælge menu: Indstillinger af udsugningens spjæld-stilling ved de respektive knækpunkter Indstillinger af ventilator-hastighed ved de respektive knækpunkter Indstillinger af ventil-stilling ved de respektive knækpunkter Indstillinger af varme og ventilation incl. knækpunkters placering Indstillinger af begrænsninger af ventilationen i koldt vejr Indstilling af køretid og cyklustid for henholdsvis bruse- og køle-anlæg - Opstartsværdier ved indsætning af nyt hold grise. - Kopiering af opsætning fra anden styring - Navngivning, kalibrering, - Scanning af tilsluttede enheder - Regulerings-parametre - Indstilling af ur og kalender - Dipswitch, tastetryk og tastelås Oversigt over alle vigtige informationer temperatur, fugt, varme, ventilation m.m.samt alarm-status Indstilling af alarmgrænser 4

5 1.3 SIDE-tasten 1. Et kort tryk på SIDE-tasten skifter mellem de to rum/stalde. 2. Et lidt længere tryk (½ sek) på SIDE-tasten skifter til næste side, hvis der er en sådan. Sidetal vises nederst til højre i de menuer, hvor der er flere sider. 1.4 Indstilling, ændring af værdier, generelt Piletasterne benyttes til at ændre værdien i displayet. - forhøjer værdien - formindsker værdien Piletasterne er repeterende, dvs. værdien ændres løbende, hvis man holder tasten nedtrykket. Læg også mærke til, at efter et stykke tid skiftes - med et beeb - til næstmindste betydende ciffer. Således, at større ændringer hurtigere kan foretages. Målte og beregnede værdier kan ikke ændres. Af sikkerhedshensyn er der indlagt både øvre og nedre grænser for de værdier, man kan ændre. 1.5 Lås for ændring af indstillinger Der er mulighed for at låse for ændring af indstillingerne. Som fabriks-indstilling er funktionen slået fra, men sættes til i SYSTEM-menuen, side 2, linie 6 Slå låsnings-funktion til og fra 6 + SYSTEM, side 2 Tryk på START STOP for at slå låsnings-funktion til og fra Når låsnings-funktion er aktiveret: 1. Låsning foregår automatisk 5 minutter efter sidste gang, der er blevet rørt ved tastaturet eller knap-indstillingen. Placeres cursor-bjælken i toppen på oversigtsmenuen, låses efter 10 sek. Der vises en nedtælling på nederste linie. 2. Lås op: Når man forsøger at ændre en indstilling, spørges der efter en 4-cifret kode. De 4 tal indstilles med den blå, venstre knap, et tal ad gangen. Som på et pengeskab. Fabriksindstilling er Kode 1: 1239 og Kode 2: Når der er låst, kan man: a. Aflæse alle indstillinger og målinger b. Skifte sprog c. Aktivere en overbrusnings-puls for at støv-binde d. Aktivere en støvbindings-puls Ændring af kode: For at ændre den 4-cifrede kode gå til SYSTEM, side 3, linie 2 og 3 for Kode 1 og 2. Ejeren af Kode 1 kan se og ændre Kode 2, men ikke omvendt. Stil cursor-bjælken på koden og benyt venstre, blå knap til at indstille ny kode, ét ciffer ad gangen. Når der låses op, logges der hvilken kode (1 eller 2), der er anvendt. En nød-kode (3) kan evt. udstedes af leverandøren. 5

6 2.0 Menuen OVERSIGT Driftstilstand Aktuel temperatur Ønsket temperatur Aktuel fugtighed Ønsket fugtighed Varme tilførsel Ventilation, luftudskiftning Minimum-ventilation Maximum ventilation Dag-nummer Ude-temperatur PID Styringsteknik: Styringen tilstræber at køre imod den indstillede set-værdi, og eventuelle svingninger vil foregå omkring denne værdi. Derfor kan både varme og ventilation antage værdier mellem minimum og maximum, selvom den aktuelle værdi er som ønsket 2.1 Drift, drift-tilstand I stedet for at ændre på en hel række parametre, kan man skifte drift-tilstand med piletasterne. For alle tilstandende gælder det, at alle parametre kan indstilles og genkaldes næste gang denne drift-tilstand vælges. Der kan vælges stop af varme og ventilation (0%), men ikke manuel, fast værdi. Der kan vælges mellem følgende 6 drift-tilstande: Displayvisning Beskrivelse i display bund-linie Fabriks-indstillinger AUT. Automatik Normal automatisk drift IBLØD Iblødsætning Set Temp = 5,0, Bruse-tilstand = IBLØD, Køle-tilstand = IBLØD VASK Vask af stald Set Temp = 5,0, Bruse-tilstand = STOP, Køle-tilstand = STOP TOM Tom stald Set Temp = 5,0, MinVent = 0%, Vent.= stoppet, Varme = stoppet, Bruse-tilstand = STOP, Køle-tilstand = STOP TØRRE Tørring af stald Set Temp = 25,0, MinVent = 5%, Bruse-tilstand = STOP, Køletilstand = STOP LUKKE Tæt lukket stald (desinficering) SetTemp = 20,0, MinVent =0%, Vent.= stoppet, Varme = stoppet, A%knæk 1 =0%, U%knæk 1 =0%, Bruse-tilstand = STOP, Køletilstand = STOP 6

7 2.2 Alarm-overvågning i drift-tilstandene Alarm-overvågning kører normalt i drift-tilstand = AUT. I de andre drift-tilstande er overvågning af temperatur og fugt slået fra, bortset fra Abs.Max temperatur, der står til 32,0 Overvågning for fejl på følere, kabler og batteri/strømforsyning er stadig aktive. I alle andre drift-tilstande end AUT. skifter status til blød alarm-tilstand for at gøre opmærksom på, at der ikke reguleres normalt, og det forudsættes, at der ikke er dyr i stalden. Blød alarm-tilstand betyder at 1. STATUS vises i displayet, 2. den røde ALARM-lampe blinker, 3. der udsendes en bip-bip-lyd hvert 10.sek. Bip-bip lyden kan slås fra, se afsnit 6.1 (dipswitch 5 i ON). 2.3 Manuel indstilling af ønsket temperatur og fugt m.m. Som fabriksindstilling er det valgt at køre med manuel indstilling. Dette bestemmes af Dagtælleren. Når denne er indstillet til 0 og viser er kurvestyring (se næste afsnit) ikke aktiveret og indstillingerne foretages manuelt. For at benytte dagtælleren uden at aktivere kurvestyring, gå da til OVERSIGT, side 2 og sæt DAG til 1" og DAGE1, DAGE2, DAGE3 til 0" 2.4 Automatisk ændring af parametre i forhold til dyrenes alder For at aktivere kurvestyring og automatisk ændring af parametre i forhold til dyrenes alder sættes Dag-tælleren op på 1. Hver dag ved midnat tælles Dag-tælleren 1 op. Følgende parametre kan automatiseres : Parameter Ønsket temperatur Ønsket fugtighed Minimum ventilation Maximum ventilation Forkortelse i display Set Temp Set Fugt VentMin VentMax 7

8 2.5 Kurvestyrings-parametre Angivelse af værdier i knæk-punkterne og hvornår disse skal indtræffe: : OVERSIGT, side 2: Dag Dage1 (7) Dage2 (14) Dage3 (42) Set Temp FremTem1 (26) FremTem2 (23) FremTem3 (18) Set Fugt Liniær, som funktion af SetTemp FremFugt (72) VentMin (7) Liniær fra VentMin til VentMinF VentMinF (14) VentMax Liniær fra VentMax til 100 % 100 % ( ) Værdier i parantes er fabriksindstillinger. Eksempler vist nedenfor - se diagram: Temperatur 28 C fra dag 1 til dag 7 Ændring fra 28 til 23 C fra dag 7 til dag 14 Ændring fra 23 til 18 C fra dag 14 til dag 42 Derefter 18 C. Fugtighed: Set Fugt sættes dag 1 til 62% v. 28 C og Fremfugt (som den skal være dag 42) til 72% svarende til en temperatur på 18 C Set Fugt beregnes, f. eks dag 14, til 67% Minimum ventilation: VentMin går fra 7% dag 1 til ønsket værdi dag 42, VentMinF, 14 % Maksimum ventilation: VentMax går fra 30 % dag 1 til 100 % dag 42 SetFugt=62% FremFugt=72% FremTemp1=28 C FremTemp2=23 C FremTemp3=18 C Dag 1 Dag 7 Dag 14 Dag 42 Set Temp beregnes hver 10. minut og ændres hver gang, der er sparet sammen til en tiendedel grad (0,1 C ) 8

9 2.6 Fugtstyring De-aktivering, kørsel uden fugt-måling: (se også afsnit 2.14 aut, ændring af VentMin ) Fugtstyring kan de-aktiveres i linie 5 + OVERSIGT ved at trykke på START/STOP i 2 sek. Visning af fugt erstattes af en tankestreg - Fugtstyring aktiveres igen ved atter at trykke på START/STOP) Fugt-styringens virkemåde: Fugtigheden holdes nede ved at regulere minimumluftmængden. og varmestyringen vil sørge for, at temperaturen vil blive holdt. Er der temperaturmæssigt et større behov for ventilation, har fugtstyringen ingen indflydelse. Dette princip sikrer, at der ikke bliver brugt mere varme end absolut nødvendigt. Diverse information vedr. fugtigheds-styring: 5 + OVERSIGT Fugt Målt fugtighed i % RH 6 + OVERSIGT Set Fugt Ønsket fugtighed i % RH 4 + VENT VARME, side VENT VARME, side VENT VARME, side VENT VARME, side 2 MinVentF MaxVentF FugtFakt FugtVent Minimum ventilation for fugt, normalt 0 Maximum ventilation for fugt, normalt 50 % Begrænsningsfaktor for ventilation efter fugt, aflæsningsværdi: *) Aktuel ventilation for fugt *) FugtFakt, kan antage en værdi fra 0.00 til Er den 0, bliver FugtVent = 0. Er den 1.00, begrænses FugtVent ikke, og ventilation efter fugt har derfor fuld effekt efter behov. 2.7 Fugtstyring uden varmetilsætning NB! I stalde uden varme skal varmereguleringen slås fra: 7 + OVERSIGT Tryk START/STOP i 2 sekunder Varme Der vises - og varmestyringen er slået fra. Da fugten styres ved at regulere på minimumventilationen, er det muligt at styre fugten, også i stalde uden varme. Temperaturen vil da gå under den ønskede værdi i de perioder, hvor der er høj fugtighed. Menu: VENT VARME, side 2 UnderTem : Hvor meget temperaturen må falde for at tilgodese fugten. Den betegner også den værdi, hvorunder minimum-luftmængden begynder at blive begrænset. Den er først helt væk yderligere 2 C herunder (= P-bånd for varme). 9

10 2.8 Befugtning Der er mulighed for også befugte for tørre rum. Det er dog sjældent nødvendigt, og det er slået fra fra fabrik. Se også KØL BRUS -funktionerne, der som bi-produkt forøger fugtigheden. Både HEAT-relæet og AUX-relæet kan sættes til at styres af befugtningsfunktionen. Vælg hvilket, der skal benyttes efter hvilke andre behov, der er for anlægget. 6 + OPSÆTNING, side 2 HeatRelæ sættes til Fugt+ - enten OPSÆTNING, side 2 Aux-Relæ sættes til Fugt+ - eller!! Hvis befugtningsregulering er slået til, uden aktivt befugtningsanlæg, kan det bevirke forringet fugtstyring, og skal derfor slås fra: 11 + OPSÆTNING, side 3 Stilles på AKTIV for befugtningsregulering, ellers på AFBR Skift med START STOP (fabriks-indstilling) Visning af befugnings-behov: 7 + VENT VARME, side 2 FugtVent tal med minus foran angiver graden af befugtning (positive tal viser graden af affugtning = minimumventilation) 2.9 Udetemperatur De-aktivering, kørsel uden ude-føler: 12 + OVERSIGT Udetemp Målt udetemperatur Hvis man ikke har udetemperaturføler tilsluttet, eller af andre grunde vil de-aktivere udetemperaturen og dens indvirkning på reguleringen, gøres det ved at trykke på START/STOP i 2 sek. Visning af ude-temperaturen erstattes af en tankestreg - Aktiveres igen ved atter at trykke på START/STOP. Alle styringer kan køre på samme ude-føler: Målingen kan enten stamme fra styringens egen føler, eller den kan være modtaget på kommunikationsnettet (RS485) fra en styring, der sat op til at udsende denne måling, ved at sætte dipwitch 1 i ON, se afsnit 6.1 Udetemperaturen har indflydelse på 3 ting: 1. Ved lave udetemperaturer kan ventilationsbehovet begrænses med et loft. 2. Ved lave udetemperaturer kan der kompenseres for den større temperatur-forskel inde og ude. Kastelængde og opblanding forbedres ved at ventil-åbning formindskes i forhold til ventilatorer (A) og udsugningsspjæld (U). 3. Max relativ temperatur-alarmgrænse kan suspenderes ved høje udetemperaturer, således, at der først alarmeres når (inde)temperaturen overstiger udetemperaturen + et tillæg. Der alarmeres dog når temperaturen overstiger den absolutte temperatur-alarmgrænse. 10

11 2.10 Varmetilførsel NB! I stalde uden varme skal varmereguleringen slås fra: 7 + OVERSIGT Tryk START/STOP i 2 sekunder Varme Der vises - og varmestyringen er slået fra. Bemærk, at styringen foretager beregninger, der forudser varmebehovet, der skal til for at holde den ønskede temperatur. Derfor kan varmebehovet antage hvilken som helst værdi fra 0-100, selvom temperaturen er som ønsket varmekilder Installation: dipswitch 6 i ON for venstre rum og dipswitch 7 i ON for højre rum Er der installeret 2 varmekilder, der kører sekventielt (først analog udgang, så ON/OFF), deles der ved 50%: analog varmekilde kører fra 0-50% og ON/OFF varmekilde kører fra %. Eks.:VARME viser 75%. Analog kører så 100% og ON/OFF kører halvdelen af tiden Timetæller for varme Der er timetæller for varmetilsætningen, så man kan sammenligne varmeforbruget i de enkelte stalde. Anvendes kun, når der er tilsluttet en enkelt type varmekilde. 9 + VENT VARME VarmeTim Antal timer varmeudgangen har været aktiveret. Husk at stoppe varmen, hvis varmekilden fjernes, ellers tæller timetælleren videre. Tælleren nulstilles med, der holdes nede, indtil den er gået på nul. 11

12 2.13 Varmekildens minimum køretid Fabriksindstilling passer til el-varmeblæser og magnetventil. Til olie-/gasbrænder skal værdien forhøjes VENT HEAT, side 2 VarmeTid Min. køretid for ON/OFF varme, normalt 30 sek Sættes til 120 ved olie-/gasbrænder Eksempler på køre / pausetid ved forskellige varmebehov: VarmeTid indstillet til 30 sek (fabriksindstilling) VarmeTid indstillet til 120 sek Varme behov 1% 25% 50% 90% 99% 1% 25% 50% 90% 99% ON, sek OFF sek

13 2.14 Ventilation 8 + OVERSIGT Vent. Den aktuelle, overordnede ventilationsydelse i % Bemærk, at styringen foretager beregninger, der forudser ventilationsbehovet, der skal til for at holde den ønskede temperatur. Derfor kan man observere en hvilken som helst værdi fra 0-100, selvom temperaturen er som ønsket. Der kan være en vis indreguleringstid ved opstart og efter manuel indgriben. 9 + OVERSIGT VentMin Minimum, tvungen ventilation. Hvis Dag ikke står på , vil VentMin (7%) automatisk forøges gradvist, indtil den når op på VentMinF (14%) i løbet af det antal dage, der er indstillet for Dage3 Denne funktion er især til brug, hvor man ikke har regulering efter fugt. Men regulerer man efter fugt kan VentMin og VentMinF sættes til OVERSIGT VentMax Maximal tilladt ventilation. Hvis værdien er mindre end 100% og Dage ikke står på , vil den automatisk forøges gradvist, indtil den når op på 100% i løbet af det antal dage, der er indstillet for Dage Ventiler, ventilator, udsugningsspjæld Der er 3 styresignaler I, A, U som kontrollerer henholdsvis ventiler, ventilator og udsugning. Styresignalerne kan dog benyttes til andre ting også, bemærk venligst hvorledes anlægget er sammenstykket. 8 + OVERSIGT Vent. Den aktuelle overordnede ventilationsydelse 1 + VENTIL Ventil I, ventilåbning 1 + VENTILATOR Ventilat A, ventilatorhastighed i % (af området fra min til max) 1 + UDSUGNING Udsugnin U, udsugnings-spjældåbning 2.16 Automatisk stop af ventilator i minimum 2 + VENTILATOR A Minimum for A, som er ventilatorhastighed. 0 : stop af ventilator i minimum. 1 eller højere: stopper ikke ventilator i minimum. Hvis ventilator er stoppet (ventilationsbehov =0), startes først igen, når ventilationsbehov kommer op på 3 % 13

14 2.17 Programmering af ventilationsudgangene Ventilation, udetemperaturens indflydelse og forhold mellem ind- og udsugning kan ændres efter ønske. Der er 3 udgange for ventilation: 1 I% Ventil-åbning 2 A% Ventilator/slaveregulator 3 U% Udsugnings-spjæld Udsugnings-spjæld, U% Ventilator, A% Indsugningsventiler med fuld kompensation (vinter/nat) - Vent.(overordnet) - Indsugningsventiler uden kompensation (sommer/dag) Udgangene kan programmeres til ønsket værdi ud fra VENT, den overordnede ventilationsydelse. Der er 6 knæk, incl. 0 og 100 % ventilation. Knækkene findes i menuerne: VENT VARME, VENTIL I, VENTILATOR A, UDSUGNING U Bemærk, at knækkene ikke kan ændres før ventilationen er sat i manuel: Tryk på START/STOP med den blå knap på 1 (i alle 4 menuer) 14

15 Knæk nr. Knap1 Knap2 VENT VARME VENTIL I VENTILATOR A UDSUGNING U *) *) *) Ligger fast, kan ikke ændres Højere knæk-nummer for ventilation og I skal have større værdi end de foregående. Derimod kan A og U værdierne godt gå "baglæns". Bemærk! Ventilåbning = Vent., når der ikke kompenseres, i varmt vejr Ventilåbning = I, når der kompenseres maksimalt, i koldt vejr 2.18 Installationsparametre og status-information fra slaveenheder På side to i alle menuerne VENTIL I, VENTILATOR A, UDSUGNING U findes mulighed for justering af min og max. For enheder, der styres ved kommunikation på lokalnettet, vises spænding /Hz og type, variant og version for enhed 1. På side 3 vises det samme for enhed 2 o.s.v Nødventilation 5 + VENTIL I, side 2 Nødventilations-tilstand aktiveres ved: Fasebrud Fejl v. FC750 Frekvensomformer Fejl v. NSc Netværksslave Temperatur-alarm REL+ og MAX Der kan vælges mellem 2 forskellige reaktioner: 5 + VENTIL I, side 2 Nødvent Vælg mellem: Temp Nødventilation styres efter temperaturen 100% Nødventilation går på 100 % med det samme 15

16 2.20 Udetemperatur-loft for ventilation Udetemperatur-loft for ventilation træder i kraft som en øvre grænse. Grænsen er trinløs, så jo lavere udetemperatur jo lavere loft. Det trinløse bånd kan ændres: Definér udetemperatur, hvor loftet skal begynde og hvor begrænsningen skal være maksimal. Knap-indstilling Angivelse /funktion Fabriksindstilling 3 + BEGRÆNS- NINGER 4 + BEGRÆNS- NINGER 5 + BEGRÆNS- NINGER VentKold - ventilation under den temperatur, der er indstillet ved KoldTemp VentFuld - den temperatur, hvorover der ventileres 100 % KoldTemp - den temperatur, hvorunder der begrænses som angivet ved VentKold 80%

17 2.21 Udetemperatur-kompensering af ventiler Ved lave udetemperaturer kan der kompenseres for den større temperaturforskel inde og ude. Kastelængde og opblanding forbedres ved at ventil-åbning formindskes i forhold til ventilatorer (A) og udsugningsspjæld (U). 6 + BEGRÆNS- NINGER 7 + BEGRÆNS- NINGER 8 + BEGRÆNS- NINGER I, Koldt *) - begrænsning af ventil-åbning i % af normal under den temperatur, der er indstillet ved KoldTemp FuldTemp - den temperatur, hvorover ventilåbning ikke begrænses. KoldTemp - den temperatur, hvorunder der begrænses som angivet ved I, Koldt 80% *) 10-5 *) I, Koldt er et overordnet tal, der - når man retter dette - går ind og gør kompenseringen liniær, altså samme % ved alle ventilationsbehov. Ønsker man at indstille i knæk gøres det i stedet under 2.14 "Programmering af ventilationsudgangene" 17

18 2.22 Manuel styring og stop af varme og ventilation Varme og Vent. kan stoppes og køres manuelt med piletasterne: 7 + OVERSIGT Varme Varmetilførsel. Tryk START/STOP for at aktivere manuel styring: Varme går på 0 % og en sort firkant O blinker som indikation på manuel styring. Med piletasterne kan man indstille en fast værdi. 8 + OVERSIGT Vent. Ventilationsydelse. Tryk START/STOP igen for at gå til automatisk styring igen. Tryk START/STOP for at aktivere manuel styring: Vent går på 0 % og en sort firkant O blinker som indikation på manuel styring. Med piletasterne kan man indstille en fast værdi. Tryk START/STOP igen for at gå til automatisk styring igen. Aktivering af manuel styring af ventilation kan også foregå i menuerne: VENT VARME, VENTIL I, VENTILATOR A, UDSUGNING U Tryk på START/STOP med den blå knap på 1 (i alle 4 menuer) 2.23 Automatisk indgreb i potentielt farlige situationer Hvis temperaturen overstiger MAX-alarmgrænsen og udetemperatur + sommertillæg, 1. bliver alarmen aktiveret 2. evt. manuel varmetilsætning skifter til automatik 3. evt. manuel ventilations-tilstand skifter til automatik 4. minimum ventilation sættes til 14%, hvis den er mindre end 14 18

19 3.0 ALARM Alarmovervågning kan aktiveres eller afbrydes i både ALARM og OVERSIGT-s menuerne: Både 1 + ALARM og 1 + OVERSIGT - START/STOP skifter mellem aktuel status og - (Alarmovervågning stoppet) - En sort firkant O blinker, når alarmovervågning er stoppet. - Aktuel status skal være OK når overvågning er aktiv og der ikke er fejltilstande. ALARM- lampen Status viser: Forklaring: lyser konstant OK OK, ingen alam blinker Alarm årsag vises i forkortelse. slukket - - og en firkant O blinker Alarmtilstand. Alarm årsag vises i forkortelse. Nederste linie viser udvidet besked. Alarmovervågning stoppet 3.1 Test af alarm Alarmrelæet går i hvilestilling (strømløs spole) ved alarm. 3 + ALARM Abs.Min stilles op over aktuel temperatur for at fremprovokere alarm - og tilbage igen, når man er færdig. 19

20 3.2 Beep ved alarm Ved alarm lyder der et dobbelt beep hvert 10. sekund fra styringen. Det er især nyttigt ved bløde alarmer, hvor man på denne måde nemmere bliver opmærksom på alarmer, når man går forbi. Som fabriksindstilling er denne funktion slået til, men kan slåes fra ved at sætte dipswitch 5 i ON. 3.3 Bløde alarmer Hvad er en blød alarm? a. Evt. alarm-relæ udløses ikke. b. Der alarmeres kun med blink og beep på styringen. c. Dr.Bell Talecomputer nævner fejlene, når man spørger på status, men alarmerer ikke med horn og telefon-opkald. Hedebølge-alarm: Sommerti,) er altid blød. Når en alarmgrænse er gjort blød vises et udråbstegn til højre for tallet. Som vist er fugt-grænserne gjort bløde i fabriksindstillingen. Efter den udvidede tekst i bunden skrives "BLØD" Hvordan? I ALARM-menuen stiller man bjælken på den alarm-grænse, som skal gøres blød og trykker på START/ STOP. Tryk igen for at gøre alarmen "hård" igen. Det er ikke alle alarmgrænser, der kan gøres bløde: I ALARM-menuen, side 2, er en oversigt over alarmer, der kan gøres bløde. Tryk på START/ STOP for at skifte mellem at gøre en alarm hård eller blød: 20

21 3.4 Daglig test af akkumulator Strømforsyningen holder akkumulatoren opladet til brug ved eventuelt strømsvigt. Hver dag kl afkobles 230 V forsyningen og spændingen over akkumulatoren overvåges, mens den aflader. Testen varer i 10 min, dog afsluttes testen, hvis alarmtilstand indtræffer. Falder spændingen under 11.5 V, gives alarm. I OVERSIGT-menuen angives da "Batt." ved Status. Kvitteres ved tryk START/STOP og tryk én gang mere for at genstarte overvågningen. Batteritesten kan slås fra: 8 + SYSTEM, side 2: tryk START/STOP for at skifte. 3.5 Udetemperatur-afhængig alarm Max relativ temperatur-alarmgrænse kan suspenderes ved høje udetemperaturer således, at der først alarmeres når (inde)temperaturen er højere end udetemperaturen + et tillæg: Sommerti 8 + ALARM Sommerti er et tillæg til udetemperaturen, der betyder, at der ikke alarmeres før indetemperaturen er højere end Sommerti + udetemperaturen Eks.: Ved Sommerti = 5.0 gives der ikke alarm før indetemperaturen er mere end 5.0 C højere end udetemperaturen. Af hensyn til overholdelse af SKAFOR vejledning 315: max. absolut temperatur-alarmgrænse er altid aktiv Ny, bedre virkemåde når udetemperaturen falder hurtigt efter en varm dag: For at mindske unødvendige alarmer, når udetemperaturen falder hurtigt efter en varm dag, er der en lagt en træghed ind: den relative alarm-grænse bremses til 1 C over rumtemperaturen og følger denne ned til den indstillede REL+ værdi. Sker der noget med ventilationsanlægget i denne fase, vil en rumtemperatur-stigning på 1 C udløse alarm. 21

22 4.2 Opstart af nyt hold - Opstartsværdier for Set Temp og FremTemp Set Fugt og FremFugt VentMax Dage og Pause kan lagres og genkaldes: 2 + OPSTART - Tryk samtidig på begge piletaster for at hente opstartsværdierne. - Der beepes 4 gange som advarsel - hvor man så har mulighed for at afbryde ved at dreje knappen væk fra denne menu. 8 + OPSTART - Først indstilles alle værdier som man ønsker, de skal være, når man starter et hold op. - Tryk samtidig på begge piletaster for at gemme opstartsværdierne. 4.3 Gem og hent brugeropsætning Den evt. særlige opsætning, der gælder for pågældende stald (f.eks. justeret med røgprøver m.m.) kan gemmes og hentes igen. 4 + OPSTART - Tryk samtidig på begge piletaster for at hente brugeropsætning. - Der beepes 4 gange som advarsel - hvor man så har mulighed for at afbryde ved at dreje knappen væk fra denne menu OPSTART - Først indstilles alle værdier som man ønsker, de skal være for denne stald. - Tryk samtidig på begge piletaster for at gemme brugeropsætning. 22

23 4.4 Hent fabriksindstillinger I menuen OPSTART, side 2 kan man gå tilbage til fabriksindstilling. Sæt bjælken på linie 5, System og tryk på begge piletaster på én gang. Der lyder en advarsel på 4 beep, hvor man kan fortryde ved at dreje på en af knapperne Har man en Dr.Bell Talecomputer i hørbar nærhed, kan man aktivere udtale af de forskellige registre, hver gang man flytter bjælken og lander på et nyt register. Aktiver med PIL OP I menuen OPSTART, side 3 kan man gå tilbage til fabriksindstilling for de forskellige driftstilstande, individuelt. Sæt bjælken på den driftstilstand, man vil rette, f.eks AUTOMAT og tryk på begge piletaster på én gang. Der lyder en advarsel på 4 beep, hvor man kan fortryde ved at dreje på en af knapperne Læg mærke til at alle funktionerne er separate for begge rum 23

24 4.5 Indstilling via PC 5. Med PC programmet PROFESSOR PARTYLINE sporer man let fejlindstillinger og sikrer rigtig regulering af ventilationsanlægget. 6. Man kan sende et sæt af indstillinger med ét tryk til f.eks. opstart af stald, iblødsætning og tom stald. 24

25 5.0 OVERBRUSNING, KØLING og STØVBINDING 5.1 Overbrusning Overbrusnings-funktionen kan reguleres enten af udetemperaturen eller af indetemperaturen. Styres af: (enten/eller) Smågrise BrusMin -BrusMax Slagtesvin BrusMin -BrusMax 1. Udetemp C C 2. Over-temperatur 1-5 C 1-5 C KØL BRUS, side 1 OVERBRUSNING Skift mellem AUT, IBLØD og STOP Tryk på START STOP for at aktivere én BrusTid Viser tid til overbrusning starter (0s betyder in-aktiv) Viser varighed for næste BrusTid KØL BRUS, side 2 OVERBRUSNING Vælg mellem styring efter UDE- eller INDE temperatur Nederste temperatur-grænse for overbrusning Temperatur, hvor over der overbruses maksimalt Længste cyklustid (længst mellem BrusTid) Korteste cyklustid (kortest mellem BrusTid) Korteste BrusTid Længste BrusTid Vælg natkørsel: OFF eller cyklustid min. BrusTid ved iblødsætning. (Fabrik 240 sek) Cyklus-tid ved iblødsætning 1. AUX-relæ skal sættes på Timer, se INST, side 2, linie 8 2. Der bruses ikke under den nederste grænse 3. Reguleringen benytter sig af både kortere cyklustider og længere BrusTid er 25

26 5.2 Adfærdsregulering Når der ikke er behov for overbrusning, kan det være ønskeligt, at benytte anlægget til adfærdsregulering KØL BRUS, side 3 ADFÆRDSREGULERING = inaktiv. Sæt på 1 for at starte adfærdsreg. Antal dage, hvor adfærdsregulering skal køre Cyklustid for adfærdsregulering Køretid for adfærdsregulering Overbrusning om natten styres af CyklNat, se KØL BRUS, side Kølefunktion Køleanlæget styres af magnetventil tilkoblet udgangen "COOL" Køleanlæget fungerer ved at presse vand gennem dyser under højt tryk, så der dannes tåge. Tågen fordamper - opløses i luften - under forbrug af varme, hvorved luftens temperatur falder. At vand forbruger varme (køler) kan tydeligt mærkes, når man får vand på huden, især, når det blæser og luften er tør, så fordampningen går hurtigere. KØL BRUS, side 1 KØLE-FUNKTION Skift mellem AUT, IBLØD og STOP Tryk på START STOP for at aktivere én StøvPuls Viser tid til køling starter (0s betyder in-aktiv) Viser varighed for næste KølTid Viser tilstand: Off, Køl, Iblød eller Støv 26

27 KØL BRUS, side 4 KØLEFUNKTION Ved køleprocessen forøges den relative fugt samtidigt og funktionen bliver knap så effektiv, hvorfor det er fornuftigt at drosle ned, når fugten nærmer sig f.eks. 75% RH. Dette kan ske når der udenfor er både fugtigt og varmt.! Funktionen ændrer sig trinløst mellem KØL+RH og KØL-RH (65 og 75% RH)! Funktionen ændrer sig trinløst mellem SetKøl- og SetKøl+ (1-11 C over SetTemp) Max.køling ved temperatur>settemp + denne værdi Start køling ved temperatur>settemp + denne værdi Køretid for køling Cyklustid ved maksimal køling Cyklustid ved minimum køling Fugtighed, hvor der tillades op til maksimal køling Fugtighed, hvor køling ikke tillades mere Kølefunktionens køretid, ved iblødsætning Kølefunktionens Cyklustid, ved iblødsætning 5.4 Støvbinding Når der ikke er behov for køling, kan det være ønskeligt, at benytte anlægget alligevel for at mindske støv. Støvbinding styres af magnetventil tilkoblet udgangen "COOL"og således sammen med køling, d.v.s. når der køles, støvbindes der jo samtidigt. Nedenstående parametre er derfor en minimumkørsel i tilfælde af, at kølefunktionen ikke kører så meget, pga. lavere temperatur eller for høj fugtighed. KØL BRUS, side 5 STØVBINDING Kølefunktionens køretid, ved støvbinding Kølefunktionens cyklustidtid, ved støvbinding Der kan angives 4 tidspunkter, hvor støvbindingsfunktionen aktiveres.ren luft, når man ankommer Man kan også kan udløse en Støvpuls, når man ankommer til stalden, se KØL BRUS, side 1 27

28 6.0 INSTALLATION Se også installationseksempel "Dr.Gemini setup" VIGTIGT! 6.1 Dipswitch-kontakter på frontplade-printet En blok med 8 små vippekontakter - dipswitch - findes nederst til højre på printet, der sidder bag på forpladen. Fabriksindstilling er alle dipswitch i OFF Nr. OFF ON (kontakten vippet ind foroven) 1 Fabriksindstilling Sender udetemperatur til styringer uden udeføler via RS485 nettet. Kun 1 styring må have dipswitch 1 i ON. 2 Fabriksindstilling - 3 Fabriksindstilling - 4 Fabriksindstilling - 5 Fabriksindstilling. Bib ved alarm Bib ved alarm er slået fra. 6 Fabriksindstilling. 1 varmekilde. On/off eller 0-10 V analog. 7 Fabriksindstilling. 1 varmekilde. On/off eller 0-10 V analog. Sekventiel varme (først analog og så ON/OFF). Gælder kun venstre rum Sekventiel varme (først analog og så ON/OFF). Gælder kun højre rum 8 Fabriksindstilling I opstarts-øjeblikket slettes hukommelsen, og der gen-indføres fabriksindstilling. Dette tager nogle sekunder, hvor displayet er slukket. 28

29 6.2 Dipswitch-kontakter på bund-printet En blok med 8 små vippekontakter - dipswitch - findes øverst til højre på bund-printet. Højre rum: Venstre rum: En kombination af 1 og 2 bestemmer hvad "DIP"-udgangen (klemme 29 og 30) skal køre efter: A % = ventilator, U % = udsugning eller I % = ventil En kombination af 3 og 4 bestemmer hvad "DIP"-udgangen (klemme 39 og 40) skal køre efter: A % = ventilator, U % = udsugning eller I % = ventil Fabriksindstilling er A % Dipswitch 1 OFF ON OFF ON Dipswitch 2 OFF OFF ON ON Venstre rum OFF U % A % I % Fabriksindstilling er A % Dipswitch 3 OFF ON OFF ON Dipswitch 4 OFF OFF ON ON Højre rum OFF U % A % I % Dipswitch 5 Dipswitch 6 Dipswitch 7 Fabriksindstilling, - benyttes ikke Dipswitch 8 Status-lamper på bundprint: LED Lampe RS485, grøn, D19 Status, rød, D22 AKKUTEST, rød, D7 Placering Lige over RS485 klemmerne. Over den røde dipswitch- blok Under fladkabel-stikket Funktion Blinker, når der sendes data fra bund-printet til andre tilsluttede enheder (servomotorer, frekvensomformere) Tændt: OK Slukket: Spænding under 11 Volt ( kommer igang igen, når spændingen kommer op over 12,5 Volt Blinker 0.1/0.4 : Nød-drift ell. ingen kommunikation. Blinker 0.4/0.1 : Andre fejl Tænder under akkumulator-test, der varer fra kl.8:00-8:10, hver dag 29

30 6.3 Regulerings-parametre Regulerings-parametre findes på side 3 i menuen OPSÆTNING Eventuel ændring af disse parametre skal gøres i samråd med ventilationsfirmaet. 30

31 6.4 Stationsnummer (staldnummer) Stationsnummer skal indstilles for at kommunikere med alarmanlæg/talecomputer og evt. PC. Stationsnummer er normalt det samme som staldnummer. 1 + OPSÆTNING Stationsnummer (staldnummer) 6.5 Navn, betegnelse på stald Før ændring er mulig, skal stationsnummer angives. Begge styringer (venstre og højre) navngives for at give større overskuelighed ved mange staldafsnit. På linien under kan man angive et nummer, normalt staldnummer. Navn og nummer er med i informationen ved evt. alarmtilstand. Talecomputeren kan f.eks sige "for høj temperatur, farestald 2". Samme tekst kan også sendes som SMS. Tryk START STOP, eller flyt cursoren for at overføre til Talecomputeren. 3 + OPSÆTNING Navn, betegnelse på stald 4 + OPSÆTNING Nummer på stald 6.6 Kalibrering af følere Følerne er kalibreret og forsynet med en label med offsetafvigelsen. Benyt denne til at justere målingen. Psykrosensorfølerne (tør og våd) har normalt samme kalibreringsværdi. Udetemperatur kalibreringsværdi skal kun angives for den styring, der har føleren tilsluttet. 7 + OPSÆTNING Kalibreringsværdi 8 + OPSÆTNING Kalibreringsværdi for våd føler *) 9 + OPSÆTNING Kalibreringsværdi for udeføler 11 + OPSÆTNING Faktor for fugtberegning ved lav %RH. Ved lav lufthastighed kan det være nødvendigt at indstille den på eller højere *) Vil man foretage en egen kalibrering af fugt-målingen, kan man lade de to følere sidde en ½ time i jævne temperatur-omgivelser i tør tilstand. Derefter trykke på begge piletaster på én gang. 31

32 6.7 Scanning af lokalenheder Lokalenheder er netværks-slaver, frekvensomformere og servomotorer, der styres via kommunikation. Scanning skal altid foretages ved Opstart Ændring af antal netværksslaver eller servomotorer Ændring af den funktion (I, A,eller U) som der skal køres efter. Efter at alle lokalenheder - netværksslaver og servomotorer fra begge rum er tilsluttet og korrekt opsat på deres DIP switche -, foretages scanning: 2 + OPSÆTNING, side 2 Igangsæt scanning ved at trykke på begge piletaster på én gang. 6.8 Status for lokalenheder, I, A, U Efter scanning vises det totale antal lokalenheder på linien ovenover. Kontrollér, at det er korrekt, ellers ret fejlen og scan igen. På side 1 i de 3 menuer - vises "Status" for lokalenhederne 32

33 6.9 Information fra lokalenheder, Ventilator A (eksempel) Arbejdsområde for triac er 3,3-7,5 V Arbejdsområde for frekvensomformer er 1,5-10,0 V Er der flere triac-styringer eller frekvensomformere, der kører efter "Ventilator, A" findes oplysningerne for dem på de følgende sider 3, 4, Information fra lokalenheder, Udsugning U (eksempel) Arbejdsområde for servomotor, 1,5-10,0 V - Servomotorens strømforbrug ved sidste kørsel i ampere - dipswitch-indstilling (binært, 4= dipsw. 3 i ON) - Servomotorens type - Servomotorens slaglængde/vandring - Servomotorens software-version Er der flere servomotorer, der kører efter "Udsugning, U" findes oplysningerne for dem på de følgende sider 3, 4, 5 33

34 6.11 Liste over information fra lokalenheder Kort tekst Kommentarlinie Beskrivelse OK Status OK Ingen fejl på enheden Reset Enhed genstartet Når enheden har været slukket og så genstarter - ses kun kortvarigt Afbr. Enheden svarer ikke Ingen svar fra enheden Kontroller RS485 forbindelse til printet. Printet er defekt. Dr.Gemini er defekt. RxChk Kollision Fejl i checksum i modtaget record Kan forekomme hvis 2 lokalnet (RS485) er koblet sammen. Støj i forbindelse med frekvensomformere. Kontroller at der er anvendt skærmede kabler i installationen. Printet er defekt. RxErr Register fejl Fejl i Register/Funktion i modtaget record Kan forekomme hvis 2 lokalnet (RS485) er koblet sammen. Støj i forbindelse med frekvensomformere. Kontroller at der er anvendt skærmede kabler i installationen. Printet er defekt. Fejl Fejl i enhed Fejl i enheden: Overspænding Underspænding Kortslutning Overtemperatur Jordfejl Kort. Triac/motor slukket Konstant 230V på triac udgangen. Kan skyldes at der er slukket for motoren. Triac en er kortsluttet. Hvis NSc (Network Slave) anvendes sammen med frekvensomformer, skal DIPSW. 8 være ON. Sikr. Triac / sikring Ingen spænding på triac-udgangen. På 5Amp udgaverne kan det være en defekt sikring. Ellers skift printet. 50Hz Ingen 50Hz Triac kan ikke synkronisere med 50Hz. Udskift printet. Volt Lav spænding Forsyning er under 11V Check strømforsyning Kabler forkert dimensioneret Motor Motor defekt Motor skal køre men det sker ikke Motor udskiftes Print udskiftes Print Print defekt Print defekt. Der måles ingen strøm når motor kører. Udskift printet Strøm Forbrug over 2,5A Motor trækker mere end 2,5A For stor belastning af motoren Motoren er defekt. (Blokeret, potmeter glider eller andet) 34

35 6.12 Opsætning af udgange 5 + OPSÆTNING 0-10V PROG. - udgangens anvendelse Varme Varme I% Indsugningsventiler A% Triac-styring, frekvensomformer U% Udsugningsspjæld 6 + OPSÆTNING HEAT-relæ- udgangens anvendelse Varme Varme Vent% Ventilations%, se nedenfor. Fugt+ Befugtningsfunktion 8 + OPSÆTNING AUX-relæ- udgangens anvendelse Timer Timer for overbrusning Vent% Ventilations%, se nedenfor. Heat2 Sekundær, on/off varme Fugt+ Befugtningsfunktion Kontakt-funktion afhængig af ventilations % Både HEAT-relæet og AUX-relæet kan styres af Vent.%, den overordnede ventilationsydelse. Parametrene, der styrer denne funktion, er kun tilgængelige via kommunikation. Fabriksindstilling er slukket fra 60% og opad og tændt fra 55 % og nedad. 35

36 6.13 System, spænding, ur, display Software version nr. Spænding for strømforsyning Klokken, dato og år Definition af nat, ifølge brugeren. Bruges ved BRUS/KØL Display lys og kontrast, samt hvor længe lyset skal lyse. Det tænder automatisk, når en drejeknap bevæges eller en tast aktiveres Vedrørende indstilling af ur og dato: Data bliver logget til brug ved visning af data som kurver på PC. Derfor er det vigtigt, at uret er indstillet korrekt. Tidspunktet bliver nemlig gemt sammen med disse data. Uret er indstillet fra fabrik og skal normalt kun ændres ved overgang til/fra sommertid. Uret bliver sat til programfrigivelses-tidspunkt ved "reset" og skal da indstilles igen. Har man flere styringer - og kommunikations-netværk installeret -, behøver man kun at indstille én styring: de andre bliver automatisk indstillet fra den, man ændrer på SYSTEM - side 2, dipswitch, tastelyd og valg af sprog Dipswitch-indstilling Lyd, når bjælken bevæges og lyd, når en tast aktiveres Aktivering af automatisk lås for ændringer. Se afsnit 1.5 Daglig batteri-test kan slås til og fra. Valg af SPROG 10 + SYSTEM DANSK Sprog 1, aktuelt, aktivt sprog 11 + SYSTEM ENGLISH Sprog 2, midlertidigt sprog, aktivt i 10 minutter, når "Brug sprog 2" sættes til "Ja" (i linie 12) 12 + SYSTEM Nej Tryk på START STOP for at aktivere Sprog 2 i 10 min 36

37 6.15 Netværk med PC'er og alarmanlæg/tale-computer Indstil stationsnummer Hvert rum skal have sit individuelle nummer, så den kan identificere sig overfor PC Softwaren (PROFESSOR PARTYLINE og alarmanlægget (Dr.Mayday eller Dr.Sherlock) se afsnit 6.4 Kontrollér klokken, dato og årstal, se afsnit 6.13 Med PC programmet PROFESSOR PARTYLINE sporer man let fejlindstillinger og sikrer rigtig regulering af ventilationsanlægget. Man kan sende et sæt af indstillinger med ét tryk til f.eks. opstart af stald, iblødsætning og tom stald. Ved hjælp af alarmanlægget kan man med en telefon forespørge på alle værdier samt ændre parametre /slå alarm fra og til m.m. Forespørgsel via telefon, spørg på: Tast ALARM ÅRSAG staldnummer * # ALARM til/fra staldnummer * 0 # Register-forespørgsler, se eksempler i næste skema staldnummer * registernummer # Register-betegnelse (udvalgte registre) Registernummer TEMPERATUR 1 RELATIV % FUGT 2 VENTILATION 3 VARME 4 ØNSKE-TEMP NU 5 ØNSKE-TEMP FREMTID 6 ØNSKE FUGT NU 27 ØNSKE FUGT FREMTID 28 KLOKKEN 29 DATO 30 FORSYNINGSSPÆNDING 45 UDETEMPERATUR 51 VERSION NUMMER 99 ANTAL DAGE 7 REL.MIN TEMP ALARM 10 REL.MAX TEMP ALARM 11 ABS.MIN TEMP ALARM 12 ABS.MAX TEMP ALARM 13 37

38 7.0 EL-diagram Svagstrøms-kabler (klemme 21-48) skal være skærmet/gnaversikret og forbundet til GND. Vi anbefaler kabel type Flex YSY-JZ Følere skal monteres med korrekt polaritet: + er hvid og - er brun. Se afsnit 6.12 for opsætning af AUX, og HEAT- udgange Batteri skal monteres med korrekt polaritet 38

Dr.Gemini VEJLEDNING 2007 KLIMA - STYRING. med INSTALLATIONS-VEJLEDNING GRAPH VER. 1.04

Dr.Gemini VEJLEDNING 2007 KLIMA - STYRING. med INSTALLATIONS-VEJLEDNING GRAPH VER. 1.04 Dr.Gemini GRAPH 2007 KLIMA - STYRING VEJLEDNING med INSTALLATIONS-VEJLEDNING VER. 1.04 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Knappernes funktion... 4 1.1 Valg af linie, den blå knap... 4 1.2 Menu-valg med den grønne

Læs mere

Dr.Gemini VEJLEDNING 2007 KLIMA - STYRING. med INSTALLATIONS-VEJLEDNING GRAPH VER. 1.05

Dr.Gemini VEJLEDNING 2007 KLIMA - STYRING. med INSTALLATIONS-VEJLEDNING GRAPH VER. 1.05 Dr.Gemini GRAPH 2007 KLIMA - STYRING VEJLEDNING med INSTALLATIONS-VEJLEDNING VER. 1.05 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 KNAPPERNES FUNKTION.... 4 1.1 Valg af linie, den blå knap... 4 1.2 Menu-valg med den grønne

Læs mere

Dr.Gemini VEJLEDNING 2015 KLIMA - STYRING. og INSTALLATION GRAPH VER. 1.19

Dr.Gemini VEJLEDNING 2015 KLIMA - STYRING. og INSTALLATION GRAPH VER. 1.19 Dr.Gemini GRAPH 2015 KLIMA - STYRING VEJLEDNING og INSTALLATION VER. 1.19 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 KNAPPERNES FUNKTION... 4 1.1 Valg af linie, den blå knap... 4 1.2 Menu-valg med den grønne knap... 4 1.3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Dr.Celsius BRUGERVEJLEDNING KLIMA - COMPUTER VER. 1.12

Dr.Celsius BRUGERVEJLEDNING KLIMA - COMPUTER VER. 1.12 Dr.Celsius KLIMA - COMPUTER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning.... 4 1.1 Knapindstilling, taster og display................................. 4 1.2 Indstilling, ændring af værdier,

Læs mere

Dr.Pascal BRUGERVEJLEDNING KLIMA - PROCESSOR. Ver. 3.47

Dr.Pascal BRUGERVEJLEDNING KLIMA - PROCESSOR. Ver. 3.47 Dr.Pascal KLIMA - PROCESSOR BRUGERVEJLEDNING Ver. 3.47 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning... 4 1.1 Taster og display... 4 1.2 Indstilling, ændring af værdier med piletasterne... 6 1.3 Lås for ændring

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Dr.Celsius /med DCT, 4 Amp triac

Dr.Celsius /med DCT, 4 Amp triac Dr.Celsius /med DCT, 4 Amp triac KLIMA - COMPUTER INSTALLATION Celsius-DCT-118-Installation - Klima Design A/S - 08.2015 1 1.0 El-tilslutning Kabler Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Dr.Kelvin /ph VEJLEDNING. TEMPERATURE - ph CONTROLLER. Version 1.14

Dr.Kelvin /ph VEJLEDNING. TEMPERATURE - ph CONTROLLER. Version 1.14 Dr.Kelvin /ph TEMPERATURE - ph CONTROLLER VEJLEDNING Version 1.14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Taster og display........................................... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt.........................

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER BRUGERVEJLEDNING

Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER BRUGERVEJLEDNING Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER BRUGERVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse...3.1 Taster og display...4. Indstilling, ændring af værdier, generelt...6.3 Lås for ændring af værdier...6.4 Visning

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Dr.Sherlock /oxygen. BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING VER. 1.10

Dr.Sherlock /oxygen. BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING VER. 1.10 Dr.Sherlock /oxygen OXYGEN - ILT-OVERVÅGNING / STYRING BRUGERVEJLEDNING og INSTALLATIONSVEJLEDNING VER. 1.10 Sherlock Oxygen 110-vejledning -installation - Klima Design A/S - 10.05.2016 1 INDHOLDSFORTEGENLSE

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

VEJLEDNING. Indkodning foretages nemmest med lokal-telefon. Man behøver ikke at have røret til øret, da højtaleren bekræfter indkodningen løbende.

VEJLEDNING. Indkodning foretages nemmest med lokal-telefon. Man behøver ikke at have røret til øret, da højtaleren bekræfter indkodningen løbende. Dr.Bell TALECOMPUTER - Alarmopkalder og fjernbetjening VEJLEDNING Ved sammenkobling med Dr.Sherlock Graph henvises til vejledningen for denne. 1.0 Aktivering af indkodningstilstand Indkodning foretages

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

MANUAL DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 981 001 180 Ver. 05 11-09-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE AF DISCOVERY... 5 3. BETJENINGSOVERSIGT...

Læs mere

VEJLEDNING, ver. 119. Indkodning af telefonnumre og anden opsætning foretages fra en telefon, mobil eller fastnet.

VEJLEDNING, ver. 119. Indkodning af telefonnumre og anden opsætning foretages fra en telefon, mobil eller fastnet. Dr.Bell GSM TALECOMPUTER - Alarmopkalder og fjernbetjening 1.0 Indkodning, opsætning VEJLEDNING, ver. 119 Indkodning af telefonnumre og anden opsætning foretages fra en telefon, mobil eller fastnet. 1.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Dr.Mayday 2007 ALARM UNIT

Dr.Mayday 2007 ALARM UNIT Dr.Mayday 2007 ALARM UNIT VEJLEDNING Mayday front VER. 1.15 Fastnet 4.05 og GSM 2.10 Tale 4.04 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Brugervejledning... 3 2.1 Betjeningspanelet... 3 RESET... 3 TEST... 3 Status for

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere