MANUAL DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 SKIOLD GØR EN FORSKEL!"

Transkript

1 MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V Ver

2

3 Indhold 1. INTRODUKTION BESKRIVELSE AF DISCOVERY BETJENINGSOVERSIGT MÅLINGER/INDSTILLINGER MENU: INDGANG 1 (TEMPERATUR) MENU: INDGANG 1 (ON/OFF SIGNAL) MENU: INDGANG 2 TIL MENU: UR/KALENDER MENU: BATTERI/FORSYNING VED ALARM ALARMKODER AFSTILLING AF ALARM - LOKALT AFSTILLING AF ALARM - FRA TELEFON INDSTILLINGSPROGRAM MENU: SYSTEM INDSTILLINGER MENU: INDSTILLINGER FOR INDGANGE PROGRAMMERING AF TELEFONOPKALD PROGRAMMERING LOKALT FJERNPROGRAMMERING KOMMANDO OVERSIGT AVANCERET PROGRAMMERING TILSLUTNING AF DISCOVERY EL-DIAGRAM JUSTERING AF BATTERIOPLADER EGNE INDSTILLINGER INDKODEDE TELEFONNUMRE RELÆ INDSTILLINGER FØLERINDSTILLINGER EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 34

4 1. Introduktion Vi vil på de følgende sider informere om de forskellige spørgsmål der måtte være i forbindelse med alarmanlægget. Skulle der imidlertid opstå yderligere spørgsmål, som ikke besvares i denne manual, vil vore teknikere være dig behjælpelig med anlæggets indkøring og drift. Tlf Fax

5 2. Beskrivelse af Discovery Discovery er specielt udviklet til at overvåge en række målepunkter (max. 14). Discovery har en integreret mikrocontroller, som udfører alle målinger, optagelser og alarmer. Discovery råder over følgende funktioner: målepunkter 2. Hvert målepunkt kan bestå af: temperatur input (-40 C til 60 C) on/off input (0 eller 1) 3. Kompensering for udetemperatur ved alarm for max. temperatur 4. Måling af 1-faset eller 3-faset forsyningsspænding 5. 8 programmerbare relæudgange 1 stk. 12 VDC relæudgang til sirene 1 stk. 12 VDC relæudgang til blink 4 stk. potentialefri relæudgange til opkaldermaskine (4 forskellige beskeder) 2 stk. potentialefri relæudgange, ledige 6. Indbygget batteri til sirene og/eller blink 7. Automatisk batterioplader 8. Automatisk batteritest 9. Automatisk sirenetest 10. Opkald til 4 forskellige telefonnumre ved alarm 11. Mulighed for tilkobling til en pc og datalog af alarmer, temperaturer og indstillinger hertil kræves ekstraudstyr, som IKKE er en del af styringen

6 3. Betjeningsoversigt Displayet er sammensat af 4 linier. Den øverste linie viser den menu, hvortil der er adgang. Med tasterne og kan man vælge andre menuer. Den anden og de følgende linier viser målinger og/eller indstillinger. Markøren (< -tegn i slutningen af en linie) giver mulighed for at nulstille/ændre linien. Ændring vil selvfølgelig kun være muligt, når det drejer sig om en indstilling. Markøren kan flyttes med tasterne og. Når markøren står ud for en funktion (indstilling), kan indstillingen ændres ved at benytte og. Når den rigtige værdi er fundet, kan den nye indstilling lagres i hukommelsen ved at trykke på. VIGTIGT! Husk at lagre nye indtastninger. Hvis ikke der lagres, vil Discovery overvåge udfra den gamle indstilling og ikke den nye, der er indtastet. I tilfælde af en alarm vil den blive vist på displayet. Samtidigt vil det tilsvarende alarmrelæ blive udløst (f.eks med en tidsforsinkelse indstillet under System indstillinger ). Ved at trykke på nulstilles alarmen, og ved at trykke på den grønne knap på venstre side afstilles telefonopkalderen. Den røde knap på højre side kan bruges til at slukke for sirenen ved strømsvigt (sirenen genindkobles når strømmen vender tilbage). På frontpanelet er der 2 lamper. Ved lys i den øverste lampe indikeres at der er lav batterispænding. Ved lys i den nederste lampe indikeres at hornet er slået fra

7 4. Målinger/indstillinger 4.1 Menu: Indgang 1 (temperatur). Indstillingsprogrammet gør det muligt at programmere indgangene til temperatur eller on/off input. Herunder er alle målinger/indstillinger for indgang 1 forklaret udfra, at indgangen er programmeret som et temperaturinput. Se under Menu: Indstillinger for indgang 1. Værdierne, der vises i displayet herunder er kun eksempler INDGANG Maaling 1 29,4< Min. maaling 27,6 Time min. 09: INDGANG Maaling 1 29,4 Min. maaling 27,6< Time min. 09: INDGANG Maaling 1 29,4 Min. maaling 27,6< Time min. 09:18 Målt værdi for indgang 1. (-40 til 60 C). Viser den aktuelle temperatur ved målepunkt 1. Minimum temperatur. (-40 til 60 C) viser den lavest målte temperatur. Ved at trykke på vil man igen kunne læse den aktuelle temperatur. Nulstilling af en måling eller alle på samme tid, vil også være muligt på et givet tidspunkt. Hvordan dette gøres forklares senere i vejledningen. Tidspunktet hvor minimum temperaturen blev målt (00:00 til 23:59). Nulstilling af minimum temperaturen nulstiller automatisk dette tidspunkt. Dato hvor minimum temperaturen blev målt.(01-01 til 31-12). Denne dato bliver også nulstillet samtidig med minimum temperaturen INDGANG Min. maaling 27,6 Time min. 09:18 Dato min <

8 INDGANG Time min. 09:18 Dato min Max.maaling 29,8< Maximum temperatur. (-40 til 60 C) viser den højeste målte temperatur. Ved at trykke på vil man igen kunne læse den aktuelle temperatur. Nulstilling af en måling eller alle på samme tid vil også være muligt på et givet tidspunkt. Hvordan dette gøres, forklares senere i vejledningen INDGANG Dato min Max.maaling 29,8 Tid max. 12:03< Tidspunktet hvor maximum temperaturen blev målt (00:00 til 23:59). Nulstilling af maximum temperaturen nulstiller automatisk dette tidspunkt INDGANG Max.maaling 29,8 Tid max. 12:03 Dato max. 01:01< Dato hvor maximum temperaturen blev målt. (01-01 til 31-12). Denne dato bliver også nulstillet samtidig med maximum temperaturen INDGANG Tid max. 12:03 Dato max. 01:01 Min.alarm 10,0< INDGANG Dato max. 01:01 Min.alarm 10,0 Max.alarm 30,0< INDGANG Min.alarm 10,0 Max.alarm 30,0 Reset min-max 00:00< Minimum alarmgrænse. (-40 til 60 C). Når den målte temperatur falder under denne grænse, vil Discovery udløse en alarm. Maximum alarmgrænse. (-40 til 60 C). Når den målte temperatur overstiger denne grænse, vil Discovery udløse en alarm. Er der programmeret en udendørs føler, gives der kun alarm, hvis den målte temperatur overstiger udetemperaturen max. alarm kompensering. Tidspunkt for nulstilling af minimum og maximum målinger. (00:00 til 23:59). Denne indstilling giver muligheden for automatisk at nulstille minimum og maximum målingen på indgang 1 på et givet tidspunkt hver dag. Taster man 00:00 betyder det, at minimum og maximum målingerne ikke bliver nulstillet

9 - - - INDGANG Max.alarm 30,0 Reset min-max 00:00 Indgang on/off 1< Indgang on/off ( 0 eller 1 ). Denne indstilling giver mulighed for at sætte indgangen ud af drift, når f.eks stalden er tom ved rengøring. Er indgangen her programmeret til 0, vil der ikke blive målt på føleren, der er koblet til denne indgang. Der vil derfor ikke blive givet alarm på indgangen. Displayet vil nu vise teksten off,hvor der normalt vil blive vist en temperatur, så brugeren kan se, at føleren er sat ud af drift. Efter en kort tid vendes tilbage til normalvisning, hvor der vises INPUT OFF som en indikation af at en stald er kobles fra

10 4.2 Menu: Indgang 1 (on/off signal). Herunder er alle målinger/indstillinger forklaret udfra, at indgang 1 er et on/off signal. Se under Menu: Indstillinger for indgang INDGANG Maaling 0< Tid 1- ->0 12:00 Dato 1- -> Målt værdi for indgang 1. (0 eller 1). Viser den aktuelle værdi ved målepunkt 1. 0 indikerer, at indgangen er kortsluttet. 1 = indgangen åben INDGANG Maaling 0 Tid 1- ->0 12:00< Dato 1- -> Tidspunktet på hvilket indgangen skiftede fra 1 til 0. (00:00 til 23:59), som også er tidspunktet hvor indgangen blev kortsluttet. Hver gang indgangen bliver kortsluttet, bliver tidspunktet justeret INDGANG Maaling 0 Tid 1- ->0 12:00 Dato 1- -> < Dato hvor indgangen blev kortsluttet. (01-01 til 31-12). Denne dato bliver justeret samtidig med den forrige INDGANG Tid 1- ->0 12:00 Dato 1- -> Tid 0- ->1 17:52< Tidspunktet på hvilket indgangen hoppede fra 0 til 1. (00:00 til 23:59). Tidspunktet hvor indgangen blev afbrudt. Hver gang indgangen bliver afbrudt, bliver tidspunktet justeret INDGANG Dato 1- -> Tid 0- ->1 17:52 Dato 0- -> < INDGANG Tid 0- ->1 17:52 Dato 0- -> Alarm niveau 0< Dato hvor indgangen blev afbrudt. (01-01 til 31-12). Denne dato bliver justeret samtidig med den forrige. Alarm niveau. (0 eller 1). I det øjeblik indgangen når den indstillede værdi, vil Discovery udløse en alarm

11 INDGANG Dato 0- -> Alarm niveau 0 Indgang on/off/res 1< Indgang on/off /Res. Denne indstilling giver mulighed for at sætte indgangen ud af drift, når f.eks stalden er tom ved rengøring. Er indgangen her programmeret til 0, vil der ikke blive målt på føleren, der er koblet til denne indgang. Der vil derfor ikke blive givet alarm på indgangen. Displayet vil nu vise teksten off, hvor der normalt vil blive vist 0 eller 1. Dette for at vise brugeren, at føleren er sat ud af drift. Er indgangen her programmeret til On, vil der blive givet alarm, når der opstår signal på indgangen, og når alarmen er fjernet på det tilsluttede udstyr, skal alarmen derefter afstilles på denne alarmenhed. Er indgangen her programmeret til Res, vil der blive givet alarm, når der opstår signal på indgangen, og når alarmen er fjernet på det tilsluttede udstyr vil alarmen automatisk afstilles på denne alarmenhed

12 4.3 Menu: Indgang 2 til 14 Indgangene 2 til 14 programmeres på tilsvarende måde som for indgang Menu: Ur/kalender Denne menu giver adgang til nogle generelle indstillinger som tid, dato etc. - - UR/KALENDER - - Tid 11:35< Dato Ar 2007 Klokkeslæt. (00:00 til 23:59) Viser den aktuelle tid. Ved spændingssvigt bliver tidsindikationen stoppet. - - UR/KALENDER - - Tid 11:35 Dato 21-09< Ar UR/KALENDER - - Tid 11:35 Dato Ar 2007< - - UR/KALENDER - - Dato Ar 2007 Reset min-max 17:30< - - UR/KALENDER - - Ar 2007 Reset min-max 17:30 Komp.max.al. 04,0< Dato. (01-01 til 31-12). Viser den aktuelle dato. Ved spændingssvigt bliver dato indikationen IKKE justeret. År. (1980 til 2100). Viser det aktuelle år. Tidspunkt for nulstilling af minimum og maximum målinger. (00:00 til 23:59). Denne indstilling bestemmer hvornår minimum-maximum målingerne skal nulstilles for alle indgange. Ved indtastning af 00:00 vil målingerne ikke blive nulstillet. Udetemperaturkompensering ved maximum alarm. (0 til 25 C). Når temperaturen ved et målepunkt overstiger maximum alarmgrænsen, vil alarmen kun udløses, når temperaturen overstiger alarmgrænsen OG udetemperaturkompenseringen tilsammen. På denne måde undgår man unødvendige alarmer i løbet af perioder med høje udetemperaturer. Kompenseringen bliver kun aktiveret, når en udeføler er blevet indprogrammeret

13 4.5 Menu: Batteri/forsyning BAT./FORSYN BAT.spaending 13,0< Akku kap. 082 Fase L1 232 Batterispænding. (0 til 25 Volt). Viser den aktuelle batterispænding. Når denne spænding falder under 10,0 Volt, vil en alarm blive udløst. Batteriet vil automatisk blive opladet BAT./FORSYN BAT.spaending 13,0 Akku kap. 082< Fase L1 232 Batterikapacitet. (0 til 100%). Hver 24. time bliver batterikapaciteten testet. Batteriet bliver midlertidigt belastet for at kunne måle reduktionen af batterispændingen. Denne værdi vil så fastsætte batterikapaciteten. Når batterikapaciteten falder under 25%, vil Discovery udløse en alarm BAT./FORSYN BAT.spaending 13,0 Akku kap. 082 Fase L1 232< Indikering af netspændingens fase L1. (0 til 255 Volt).Værdien er afhængig af belastningen af Discovery BAT./FORSYN Akku kap. 082 Fase L1 232 Fase L2 228< Indikering af fase L2. (0 til 255 Volt) BAT./FORSYN Fase L1 232 Fase L2 228 Fase L3 233< Indikering af fase L3. (0 til 255 Volt) BAT./FORSYN Fase L2 228 Fase L3 233 Min.alarm L1 100< Minimumspænding for fase L1. (0 til 255 Volt). Når spændingen for fase L1 falder under denne alarmgrænse, vil Discovery udløse en alarm

14 BAT./FORSYN Fase L3 233 Min.alarm L1 100 Min.alarm L2 100< Minimumspænding for fase L2. (0 til 255 Volt). Når spændingen for fase L2 falder under denne alarmgrænse, vil Discovery udløse en alarm BAT./FORSYN Min.alarm L1 100 Min.alarm L2 100 Min.alarm L3 100< Minimumspænding for fase L3. (0 til 255 Volt). Når spændingen for fase L3 falder under denne alarmgrænse, vil Discovery udløse en alarm BAT./FORSYN Min.alarm L2 100 Min.alarm L3 100 Test alarm OFF< Test af alarmkredsløb.(off eller ON). Denne funktion gør det muligt at teste alarmsystemet manuelt. Ved at bruge funktion ON undersøger Discovery sirene/blink og batteri. Ved utilstrækkelige værdier vil en alarm blive udløst. Efter undersøgelsen bliver funktionen automatisk resettet til OFF

15 5. Ved alarm Ved en alarm vil der stå ***** ALARM ***** øverst i displayet. Derunder vil den aktuelle alarm blive indikeret(se nedenstående alarmkoder). Først aktiveres sirene og blink. Efter en indstillet forsinkelse aktiveres telefonopkalderen 5.1 Alarmkoder Discovery har 14 indgange. I nedenstående oversigt er indgang 1 brugt som eksempel. Minimum indgang 1 Den målte temperatur på indgang 1 er under minimumgrænsen. Maximum indgang 1 Den målte temperatur på indgang 1 er over maximumsgrænsen. Dig. indgang 1 Den registrerede værdi på indgang 1 er skiftet fra 0 til 1 eller omvendt ( indgang 1 programmeret som on/off indgang). Sensor 1 defekt Føler 1 og/eller kabel dertil er defekt. Dette gælder kun hvis føler 1 er en temperaturføler). Batterispænding Batterispændingen er for lav (< 10,0 V). Batteri kapacitet Batteri kapaciteten er for lille (< 25 %). Fase L1 Fase L1 er for lav. Fase L2 Fase L2 er for lav. Fase L3 Fase L3 er for lav. Sirene defekt Sirene og/eller kabel dertil er defekt. 5.2 Afstilling af alarm - lokalt Alarmen afstilles ved at trykke på. Hvis telefonopkalderen er blevet aktiveret skal denne afstilles på den grønne trykknap på venstre side af Discovery. Hold knappen inde indtil der afgives 10 toner som kvittering. Hvis ikke kvitteringstonerne er afgivet indenfor 30 sekunder har opkalderen ikke været aktiv. En afstillet alarm, hvor årsagen til alarmen ikke er udbedret, kommer igen efter 1 minut

16 5.3 Afstilling af alarm - fra telefon Når Discovery ringer et telefonnummer op, afgiver den sin alarmbesked for den aktuelle kanal, som er i alarmtilstand. Dette gøres på følgende måde: For at kvittere for opkaldet, skal modtageren trykke på < 5 > tasten på sin trykknaptelefon. Alle alarmbeskeder vil herefter være kvitteret. Hvis alarmopkaldet ikke besvares inden 40 sek., vil Discovery efter afbryde forbindelsen, vente ca. 5 sekunder og derefter fortsætte til næste nummer. Hvis det første alarmopkald besvares og kvitteres, vil Discovery afhængig af programmeringen, enten stoppe opkaldsproceduren eller fortsætte. VIGTIGT! Discovery skal stadig afstilles som beskrevet under pkt. 5.2 for at afstille horn og blink ovenstående kvitterer kun for telefonopkaldet

17 6. Indstillingsprogram. Discovery indeholder et udvidet indstillingsprogram som giver mulighed for at indtaste et antal personlige indstillinger. Indstilllingsprogrammet startes ved at trykke på flg. 3 taster samtidig i 2 sek.: Indstillingsprogrammet afsluttes ved at trykke på flg. 3 taster samtidig i 2 sek.: Med tasterne og bladres mellem system indstillinger og indstillinger for indgange. 6.1 Menu: System indstillinger. - - SYSTEM INDSTILLINGER - - Saetp. v-bat. 10,0< Saetp. v-l1 230 Saetp. v-l2 230 Sætværdi for batterispænding. (1 til 25 Volt). Denne indstilling gør det muligt at aflæse batterispændingen. Tilslut batteriet i Discovery og mål med voltmeter batterispændingen. Indtast den målte værdi på displayet og tryk. Måling af spændingen er nu afsluttet. Skulle indstillingen hoppe tilbage til 0.0, betyder det, at spændingen ikke er blevet målt. - - SYSTEM INDSTILLINGER - - Saetp. v-bat. 10,0 Saetp. v-l1 230< Saetp. v-l SYSTEM INDSTILLINGER - - Saetp. v-bat. 10,0 Saetp. v-l1 230 Saetp. v-l2 230< Sætværdi for netspændingens fase L1. (50 til 250 Volt). Denne funktion gør det muligt at af-læse spændingsmålingen på fase L1. Mål med et voltmeter den aktuelle netspænding ved fase L1. Indtast denne værdi og tryk på SET tasten.spændingsmålingen er nu afsluttet. Er Discovery ikke i stand til at måle spændingen, vil displayet straks hoppe tilbage til 000. Sætværdi for netspændingens fase L2. (50 til 250 Volt). Denne funktion gør det muligt at fastsætte spændingsmålingen for fase L2. Se forrige funktion. Hvis der ikke forefindes nogen L2 målinger, er denne indstilling unødvendig

18 - SYSTEM INDSTILLINGER - - Saetp. v-l1 230 Saetp. v-l2 230 Saetp. v-l3 230< Sætværdi for netspændingens fase L3. (50 til 250 Volt). Denne funktion gør det muligt at fastsætte spændingsmålingen for fase L3. Se forrige funktion. Hvis der ikke forefindes nogen L3 målinger, er denne indstilling unødvendig. - SYSTEM INDSTILLINGER - - Saetp. v-l2 230 Saetp. v-l3 230 Saetp. 10V-ind. 10,0< Denne funktion anvendes normalt ikke, og er ikke beskrevet her. (der er mulighed for at måle en 0-10 V spænding i stedet for en temperatur eller et on/off signal på indgangene). - - SYSTEM INDSTILLINGER - - Saetp. v-l3 230 Saetp. 10V-ind. 10,0 Frekvens 0< Frekvens (0 eller 1). Med denne funktion fastlægges den frekvens Discovery bliver forsynet med, 50Hz eller 60Hz. Dato ogtidspunkt bliver kontrolleret af denne forsyningsfrekvens 0 = 50Hz. 1 = 60Hz. Fabriksindstilling = SYSTEM INDSTILLINGER - - Saetp. 10V-ind. 10,0 Frekvens 0 Tid al. test 00:00< Tidspunktet for test af alarm. (00:00 til 23:59) Er det klokkeslet, hvor sirenen bliver testet. (Alarm relæ 1). Sirenen bliver aktiveret og dets strømforbrug bliver målt. Ved utilstrækkelig effekt vil en alarm blive udløst. Når man sætter tiden på 00:00, vil sirenen ikke blive testet. - SYSTEM INDSTILLINGER - - Frekvens 0 Tid al. test 00:00 Forsink.rel 1 01< Tidsforsinkelse for alarmrelæ 01. (0 til 60 minutter). Efter en alarms opståen vil det tage et givent antal minutter før alarmrelæet vil blive aktiveret., OBS! Relæ 1 er tilsluttet batteriet, hvilket betyder at denne udgang tilføres 12V ved udløsning af alarmen. (Ikke spændingsfrit relæ!). - - SYSTEM INDSTILLINGER - - Tid al. test 00:00 Forsink.rel 1 01 Forsink.rel 2 10< Tidsforsinkelse for alarmrelæ 02. (0 til 60 minutter).se funktionen ovenover. OBS! Relæ 2 tilfører 12V ved udløsning af alarm. (Ikke spændingsfrit relæ)

19 - - SYSTEM INDSTILLINGER - - Forsink.rel 1 01 Forsink.rel 2 10 Forsink.rel 3 05< Tidsforsinkelse for alarm relæ 03. (0 til 60 minutter). Se ovenstående funktion. Relæ 03, 04, 05, 06, 07 og 08 disponerer over spændingsfrie relæer Relæ 03 = til opkaldermodul, besked nr. 1 Relæ 04 = til opkaldermodul, besked nr. 2 Relæ 05 = til opkaldermodul, besked nr. 3 Relæ 06 = til opkaldermodul, besked nr. 4 Relæ 07 og 08 er ledige, potentialefri. - SYSTEM INDSTILLINGER - - Forsink.rel Forsink.rel Datalog tid 015< - SYSTEM INDSTILLINGER - - Forsink.rel Datalog tid 015 Ude sensor 14< - SYSTEM INDSTILLINGER - - Datalog tid 015 Ude sensor 01 Rel.1 fase a1 00< Datalogtid. Anvendes i forbindelse med PC tilslutning. Rekvirer særskilt manual. Indgang for udeføler. (0 til 14). Indstilles til 14 når udeføleren er tilkoblet i.h.t. diagram. Denne funktion bestemmer hvilken indgang der er brugt til udeføleren. Indgangen skal være programmeret som temperatur indgang. Ved bestemmelse af max. alarmer, kan der tages hensyn til udetemperaturen. Ved at indstille funktionen til 0 eller i de tilfælde hvor den bestemte indgang ikke er en temperatur ind-gang, vil der ikke tages hensyn til udetemperaturen. Relæ for fase alarmer. (00 til 08). Her indtastes hvilket relæ der skal aktiveres efter en fase er faldet under alarm grænsen, fastsat ved installation. OBS! 00 = ingen relæ Relæ 01 = 12 VDC til sirene. Relæ 02 = 12 VDC til blink. Relæ 03 = til opkaldermodul, besked nr. 1 Relæ 04 = til opkaldermodul, besked nr. 2 Relæ 05 = til opkaldermodul, besked nr. 3 Relæ 06 = til opkaldermodul, besked nr. 4 Relæ 07 og 08 er ledige, potentialefri. Der kan i alt programmeres 4 relæer som aktiveres i tilfælde af fasebrud. Hertil bruges de efterfølgende indstillinger Rel. 2 fase al, Rel 3 fase al og Rel. 4 fase al

20 - - SYSTEM INDSTILLINGER - - Rel.3 fase a1 00 Rel.4 fase a1 00 Rel.1 bat.al. 00< Relæ til batteri alarmer. (00 til 08). Her indtastes hvilket relæ der skal aktiveres, når systemet opdager en fejl ved batteriet. Discovery vil udløse en alarm i det øjeblik batterispændingen falder under 10.0 volt og/eller batteri kapacitetener mindre end 25%. OBS! 00 = ingen relæ Relæ 01 = 12 VDC til sirene. Relæ 02 = 12 VDC til blink. Relæ 03 = til opkaldermodul, besked nr. 1 Relæ 04 = til opkaldermodul, besked nr. 2 Relæ 05 = til opkaldermodul, besked nr. 3 Relæ 06 = til opkaldermodul, besked nr. 4 Relæ 07 og 08 er ledige, potentialefri. Der kan i alt programmeres 4 relæer som aktiveres i tilfælde af fasebrud. Hertil bruges de efterfølgende indstillinger Rel.2 bat.al, Rel.3 bat.al og Rel.4 bat.al

21 6.2 Menu: Indstillinger for indgange Denne menu gren bliver anvendt til at definere de 14 indgange. Her bestemmes om en indgang skal måle en temperatur eller en on/off kontakt. Desuden skal man indtaste hvilket relæ, der skal aktiveres, når der er en alarm på indgangen. Max. 6 relæer må tilkobles en indgang. Herunder er brugt indgang nr. 1 som eksempel. Med tasterne < og > bladres mellem indgangene. INDGANG 1 INDSTIL Indgang type 0< Udgang 1 -> R 01 Udgang 2 -> R 00 Indgangs type. (0 eller 2). Indtast her en af de 3 typer af indgange. 0 = temperatur indgang. 1 = Denne kode anvendes ikke (0-10 V indgang). 2 = on/off indgang. 3 = Indgangen bruges ikke og denne indgang vil ikke blive vist i display. On/off indgange viser ikke minimum og maximum målinger INDGANG 1 INDSTIL Indgang type 0 Udgang 1 -> R 01< Udgang 2 -> R 00 Alarmrelæ, som hører sammen med indgang 1. (00 til 08). Indtast her hvilket relæ, der skal aktiveres, når der er alarm på indgang 1. OBS! 00 = ingen relæ Relæ 01 = 12 VDC til sirene. Relæ 02 = 12 VDC til blink. Relæ 03 = til opkaldermodul, besked nr. 1 Relæ 04 = til opkaldermodul, besked nr. 2 Relæ 05 = til opkaldermodul, besked nr. 3 Relæ 06 = til opkaldermodul, besked nr. 4 Relæ 07 og 08 er ledige, potentialefri. Indgang 1 har 6 udgange, hvilket tillader, at 6 relæer kan kobles på denne indgang. Når Discovery registrerer en alarm på indgang 1, vil de programmerede relæer aktiveres. Hvert relæ disponerer over sin egen forsinkelsestid, hvilket gør det muligt ved en alarm på indgang 1, f.eks at aktivere sirenen med det samme (= relæ 01), og efter ca. 10 minutter, at aktivere relæ 03, hvor et telefonopkaldsmodul er tilsluttet. Med det indbyggede telefonopkaldsmodul med 4 indgange, vil det være muligt at skelne mellem forskellige typer alarmer, hvis relæerne er programmeret på den rigtige måde. Telefonopkaldsmodulet kan via en talebesked angive, hvilken alarm der er aktiveret. Relæindstillingerne for indgangene 2 til 14 er identiske med indstillingerne af indgang 1. Registreres der en defekt temperaturføler, udløses en alarm

22 INDGANG I INDSTIL Udgang 5 -> R 00 Udgang 6 -> R 00 Korrect. Temp. 00,0< Korrektion af temperatur. (-10 C til 10 C). Hvis målingen ikke viser den rigtige temperatur, kan der ved hjælp af denne funktion korrigeres for afvigelsen. Afvigelse kan skyldes modstanden gennem kablet til temperaturføleren. Mål temperaturen med et nøjagtigt termometer og indtast forskellen mellem den målte temperatur og den Discoveryen viser. Efter indtastningen vil Discoveryen korrigere den temperatur den måler, således at den svarer til den aktuelle temperatur. OBS! Korrektionen foretages kun, når indgangen er programmeret som temperaturindgang

23 7. Programmering af telefonopkald Det indbyggede telefonopkaldsmodul i Discovery kan programmeres lokalt (man befinder sig på samme sted som Discovery) eller fjernt (man ringer op fra en hvilken som helst telefon) 7.1 Programmering lokalt 1. Indsæt telefon med telefonstik type RJ11 i Discovery s programmeringsstik. 2. Løft røret på telefonen. 3. Indtast den 4 cifrede adgangskode (fabrikskode = 7890) 4. Nu høres 2 korte toner 5. Indtast kommandokode 6. Nu høres en lang tone 7. Indtast cifre, der svarer til den værdi, der ønskes indtastes og afslut med # 8. Nu høres 2 korte toner, hvis værdien er godkendt, og en lang tone, hvis værdien afvises 9. Hvis der tastes forkert, og man ønsker at afbryde indstillingen, tastes * 0 Hvis man ønsker at prøve igen, lægges røret på og man starter forfra fra punkt 2. Programmeringen afsluttes med 99 # eller med at lægge røret på for at afslutte forbindelsen. 7.2 Fjernprogrammering 1. Foretag et opkald til Discovery Når Discovery modtager opkaldet, afgiver den 15 korte toner. Ved ophør af tonerne gøres følgende. 2.Indtast den 4 cifrede adgangskode (fabrikskode = 7890) og afslut med #. Hvis adgangskoden er korrekt, kan man fortsætte med en eller flere kommandoer fra oversigten beskrevet på de følgende sider. Dog kan de indspillede beskeder IKKE ændres via fjernbetjening. Hvis adgangskoden er forkert, afbrydes forbindelsen efter 30 sekunder. Hvis man ønsker at prøve igen, lægges røret på og man starter forfra. OBS! Hvis der er tilsluttet en telefonsvarer eller en fax på telefonlinien, skal man ringe op, lægge røret på efter 1 ring, og efter min 10 og max. 90 sekunder ringe op igen. Discovery svarer på det 2. opkald. Hvis Discovery er tilsluttet brugerens egen telefonlinie, kan der ikke ringes op til Discovery fra brugerens telefon

24 7.3 Kommando oversigt Programmering af de 4 telefonnumre som benyttes ved alarmopkald Kommandoer Telefonnumrene kan være op til 32 cifre lange og der er mulighed for at indtaste koder til indsætning af pauser eller specialtegn. Fabriksindstillingen er *2, som betyder afvent klartone, og bruges, hvis ikke der tastes andet. Samme telefonnummer må IKKE indtastes flere gange. Det er forbudt at indtaste telefonnumre som er beregnet til nødopkald. Program. af tlf.nr n n # Indtastning af *1 betyder 4 sek. Pause Program. Af tlf.nr n n # Indtastning af *2 betyder Afvent klartone Indtastning af ** betyder * Program. Af tlf.nr n n # Indtastning af *# betyder # Program. Af tlf.nr n n # Eksempel: 01 * # VIGTIGT: Hvis der monteres GSM modem model Airborne DC skal der indtastes # foran de indtastede telefonnumre, altså f.eks 01 *# #. Ellers vil modemet ikke tolke opkaldet som et telefonopkald, men som en alarmkode, og vil derfor ikke ringe op til nummeret. Indspilning af alarmbesked Kommandoer Der kan indspilles 5 beskeder. Hovedbeskeden kan vare op til 8 sekunder, de efterfølgende 4 beskeder kan være op til 3 sekunder lang. Der skal som minimum indspilles 2 beskeder. Hovedbesked 60 # Tast # for at starte optagelsen Besked for indgang 1 Besked for indgang 2 Besked for indgang 3 Besked for indgang 4 61 # 62 # 63 # 64 # Indtal beskeden i telefonrørets mikrofon Tast # for at stoppe optagelsen Eksempel: 60 # # Alarmen er gået i gang # Hvis du vil høre beskeden, skal du taste: 70 # for hovedbeskeden # for de øvrige beskeder 75 # for alle beskeder

25 Kontrolopkald af de programmerede telefonnumre Kommande Tester, at beskederne bliver sendt til de korrekte telefonnumre Kontrol af alle indtastede telefonnumre Kontrol af tlf. nr # Kontrol af tlf. nr # Kontrol af tlf. nr # Kontrol af tlf. nr # 80 # Når der modtages et alarmopkald på telefonen, tastes 5 for at kvittere for opkaldet. Tast 3 for at høre beskeden igen. Ændring af adgangskode Kommande nr. 91 Ændring af adgangskode 91 n n # n = 4, 5 eller 6 cifre (fabriksindstilling: 7890) Hvis adgangskoden skal nulstilles: Slå strømmen fra Kortslut RESET-stængerne med en skruetrækker Slå strømmen til igen Nu er adgangskoden igen fabriksindstillingen 7890 Fjern skruetrækkeren fra RESET-stængerne

26 7.4 Avanceret programmering Opkaldsmodulet er fra fabrikken sat op med følgende fabriksindstillinger: Funktion Indstilling Kommandekode Format Tale må ikke ændres Bekræft opkald Er krævet fra alle indkodede numre Opkald kvitteres ved at taste 5 Overvågning af telefonlinien Aktiv 44 Automatisk svar 15 ring (fjernbetjening tilkoblet) 46 Besvar efter 1 ring Aktiv, mulighed for at omgå fax eller telefonsvarer Parkering af alarmopkald Deaktiveret 42 Overvågning af optaget-tone DTMF/Pulse Aktiv, alarmopkaldet afsluttes, hvis der forsøges ringet til en telefon, der er optaget. Tone-opkald må ikke ændres Af hensyn til alarmsystemets funktionssikkerhed bør ændring af fabriksindstillinger kun foretages af SKIOLD personale

27 8. Tilslutning af Discovery. VIGTIGT! Alle indgange samt udgangene til sirene og blink, skal kobles med et skærmet kabel på min. 0,6 mm2. Skærmen forbindes til minus-indgangene i Discovery I tilfælde af at en induktiv belastning er tilsluttet Discovery, bør et RC led (100 ohm + 100nF) monteres parallelt med den induktive belastning Forsyningsspænding 230 V: L1 = Fase L1, L2 og L3 sammenkobles (luses over) N = Nul Forsyningsspænding 3 x 230 V: L1 = Fase 1 L2 = Fase 2 L3 = Fase 3 N = Nul Jord tilsluttes jordklemme

28 Indgange: Tilslutning C = Indgang 1 (1 = +, 2 = -), skærm tilsluttes klemme = Indgang 2 (2 = -, 3 = +), skærm tilsluttes klemme = Indgang 3 (4 = +, 5 = -), skærm tilsluttes klemme = Indgang 4 (5 = -, 6 = +), skærm tilsluttes klemme = Indgang 5 (7 = +, 8 = -), skærm tilsluttes klemme = Indgang 6 (8 = -, 9 = +), skærm tilsluttes klemme = Indgang 7 (10 = +, 11 = -), skærm tilsluttes klemme = Indgang 8 (11 = -, 12 = +), skærm tilsluttes klemme = Indgang 9 (13 = +, 14 = -), skærm tilsluttes klemme = Indgang 10 (14 = -, 15 = +), skærm tilsluttes klemme = Indgang 11 (16 = +, 17 = -), skærm tilsluttes klemme = Indgang 12 (17 = -, 18 = +), skærm tilsluttes klemme = Indgang 13 (19 = +, 20 = -), skærm tilsluttes klemme = Indgang 14 - Udeføler (20 = -, 21 =+), skærm tilsluttes klemme 20. Alarm udgange: = Blink-Alarmrelæ V/max. 500mA. (22 = +12V, 23 = minus). Tilslut blink med skærmet kabel. Forbind skærmen til minus (klemme 23) i Discovery. Denne udgang kan anvendes til ekstra sirene i stedet for blink = Sirene-Alarmrelæ V/max. 500mA. (24 = +12V, 25 = minus). Tilslut blink med skærmet kabel. Forbind skærmen til minus (klemme 25) i Discovery = Alarm relæ 03. Fabrikstilsluttet internt til opkaldermodul, besked nr. 1. (potentialefri - afbrydes ved alarm) = Alarm relæ 04. Fabrikstilsluttet internt til opkaldermodul, besked nr. 2. (potentialefri - afbrydes ved alarm) = Alarm relæ 05. Fabrikstilsluttet internt til opkaldermodul, besked nr. 3. (potentialefri - afbrydes ved alarm) = Alarm relæ 06. Fabrikstilsluttet internt til opkaldermodul, besked nr. 4. (potentialefri - afbrydes ved alarm) = Alarm relæ 07. Ledig. (potentialefri - afbrydes ved alarm) = Alarm relæ 08. Ledig. (potentialefri - afbrydes ved alarm)

29 8.1 El-diagram Alle følere skal forbindes med skærmet kabel. Skærmen forbindes til fællesklemme i Discovery. Sirene og alarmlampe skal forbindes med skærmet kabel. Skærmen forbindes til minus i Discovery. Til alle skærmede kabler anbefales at bruge type: YCY-J 0,75 mm 2. Der må ikke bores flere huller i kassen, og der skal anvendes PG forskruninger Diagram type Indhold Tg.nummer Side Klemmediagram Discovery Alarmanlæg m. opkaldsmodul og buzzer

30

31 8.2 Justering af batterioplader Afbryd batterierne fra Discovery. Tilslut netspænding. Mål spændingen ved batteritilslutningen. Juster pot. meteret, på bundprintet til højre for batteriet, til 13,8 volt. Tilslut batteriet

32 9. Egne Indstillinger 9.1 Indkodede telefonnumre Telefon nummer Navn 9.2 Relæ indstillinger Rel æ nr. Aktiverer ved alarm 01 Sirene 02 Blink 03 Alarmbesked nr Alarmbesked nr Alarmbesked nr Alarmbesked nr Tidsforsinkelse Indtalt besked ved opkald fra Discovery

33 9.3 Følerindstillinger Følerindgang nr Overvåger staldafsnit/stald nr. 0 = Temp. 2 = on/off Aktiverer relæ nr. 3 = ikke i brug

34 10. EU-overensstemmelseserklæring

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Side 2 FS 660 og FS Generelt Virkemåde Tilslutning...5

Side 2 FS 660 og FS Generelt Virkemåde Tilslutning...5 og Manual Side 2 FS 660 og FS 960 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 2. Virkemåde...4 3. Tilslutning...5 4. Programmering...7 4.1 Fabriksindstilling...8 4.2 Telefonnumre (01)...9 4.3 Talebeskeder (60)...9

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Dr.Mayday 2007 ALARM UNIT

Dr.Mayday 2007 ALARM UNIT Dr.Mayday 2007 ALARM UNIT VEJLEDNING Mayday front VER. 1.15 Fastnet 4.05 og GSM 2.10 Tale 4.04 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Brugervejledning... 3 2.1 Betjeningspanelet... 3 RESET... 3 TEST... 3 Status for

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VOD 002 PSD 002 Telefonsender

VOD 002 PSD 002 Telefonsender VOD 002 PSD 002 Telefonsender Quick guide Udgave 2 1. Introduktion Denne quick guide beskriver kort, hvordan telefonsenderen installeres. Ligeledes beskrives hvordan en typisk programmering udføres. For

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

VEJLEDNING. Indkodning foretages nemmest med lokal-telefon. Man behøver ikke at have røret til øret, da højtaleren bekræfter indkodningen løbende.

VEJLEDNING. Indkodning foretages nemmest med lokal-telefon. Man behøver ikke at have røret til øret, da højtaleren bekræfter indkodningen løbende. Dr.Bell TALECOMPUTER - Alarmopkalder og fjernbetjening VEJLEDNING Ved sammenkobling med Dr.Sherlock Graph henvises til vejledningen for denne. 1.0 Aktivering af indkodningstilstand Indkodning foretages

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere