Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015"

Transkript

1 Academy Client Nye krav nye kompetencer 2. halvår 2015

2 Indhold Nye krav nye kompetencer 3 Corporate compliance 4 Effektiv risikostyring Permission marketing 5 Seneste vejledninger, nye bestemmelser og gode råd Business Correspondence 6 Etiquette, structure and vocabulary Regnskab og værdiansættelse 7 At analysere et regnskab og estimere værdien af selskabet Entrepriseret 8 Bliv opdateret på relevante emner Financial English 10 Terminology, expressions and phrases Transfer pricing 11 Værdiansættelse af aktiver set fra et skattemæssigt synspunkt Persondata 12 I den finansielle sektor Venture og private equity 13 Investeringer Praktiske oplysninger 14

3 Academy Client 3 Nye krav nye kompetencer Mange juridiske rådgivere oplever i øjeblikket, at der stilles flere og nye krav. Det kræver nye kompetencer. Derfor har vi valgt at udvide palletten af de kurser, som vi eksklusivt kun tilbyder vores klienter. I dag skal mere end blot den juridiske værktøjskasse være i orden. Det forventes i højere grad, at juraen sættes ind i en større sammenhæng. Det kan for eksempel være ved at koble økonomi og jura og derigennem kvalificere de forventede resultater. Juridiske rådgivere skal blandt andet sikre, at kontrakter indgået med både nationale og internationale samarbejdspartnere risikostyres bedst muligt. Det kræver både engelskkundskaber på forretningsniveau og et stort overblik særligt ved komplekse kontrakter. Derfor vil vi i Academy også have fokus på contract management til efteråret. Danske virksomheder og organisationer har øget deres fokus på compliance, blandt andet af frygt for markante tab som følge af fx dårligere image og tab af kunder, samarbejdspartnere og investorer. Det stiller krav om et indgående kendskab til virksomheden eller organisationen. I dette halvår kan du både blive opdateret på den seneste juridiske udvikling og få nye kompetencer inden for blandt andet regnskabsanalyse og værdiansættelser og ved vores kursus i Financial English. På de næste sider finder du de planlagte kurser, som alle er omfattet af den lovpligtige efteruddannelse for advokater. Det er gratis at deltage. Du kan også holde øje med vores øvrige kurser og arrangementer på > fanen Bech-Bruun Academy. Vi glæder os til at byde dig velkommen. August 2015 Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg Managing partner

4 Academy Client 4 Corporate compliance Effektiv risikostyring I alle virksomheder og organisationer er det nødvendigt, at der er retningslinjer og procedurer på plads, som skal forhindre uønsket adfærd og sikre compliance med eksisterende lovgivning. Mange virksomheder mangler imidlertid overblik over deres eksisterende compliance-niveau og interne procedurer og er usikre på, hvilke tiltag de skal iværksætte for at sikre compliance. Det er vigtigt, at et compliance-program er skræddersyet til den enkelte organisation. Der vil dog typisk indgå elementer af persondataret, ansættelsesret og strafferet i programmet. Afhængigt af virksomhedens specifikke forhold kan det desuden omfatte områder som fx børsret og konkurrenceret, it-sikkerhed og beskyttelse mod it-kriminalitet. På kurset giver vi en introduktion til arbejdet med udarbejdelse og implementering af et compliance-program. Kursuslektioner: 3 Kurset er målrettet virksomhedsjurister eller medarbejdere i en anden stabsfunktion, som arbejder med compliance og risikostyring. København, den 28. september 2015 Kl Aarhus, den 30. september 2015 Kl Undervisere Lars Lindencrone Petersen Videnpartner Corporate Compliance & Investigations Poul Gade Advokat Corporate Compliance & Investigations

5 Academy Client 5 Permission marketing Seneste vejledninger, nye bestemmelser og gode råd Permission marketing er et vigtigt element i de fleste virksomheders markedsføringsstrategi. På samme måde er indsamling og brug af persondata i markedsføringen også et øget fokusområde. Reglerne kan til gengæld være vanskelige at forstå i detaljen, og mange virksomheder risikerer derfor uforvarende at overtræde dem. Det fører i nogle sager til ikke uvæsentlige bøder og dårlig omtale. På kurset kommer vi ind på: Markedsføringslovens 6 Udvalgte bestemmelser i persondataloven Seneste vejledninger fra Forbrugerombudsmanden Direct marketing på sociale medier og apps Krydssalg i koncerner Behavioural targeting og brug af cookies Nyeste afgørelser på området Gode råd til en fremtidssikret CRM-strategi. Kursuslektioner: 3 Kurset er målrettet medarbejdere, der arbejder med eller rådgiver inden for direct marketing og brug af persondata i markedsføringen, fx virksomhedsjurister og medarbejdere i kommunikations- og marketingafdelinger. København, den 30. september 2015 Kl Aarhus, den 1. oktober 2015 Kl Undervisere Marie Albæk Jacobsen Advokat IP & Technology Thomas Munk Rasmussen Partner IP & Technology

6 Academy Client 6 Business Correspondence Etiquette, structure and vocabulary Organisations often find that the written English of employees is not at an acceptable level. In particular, many people may be much stronger at oral English than formal written language, or may fail to recognise the difference between the two. The ability to write clearly, concisely and correctly in English is crucial in doing business in English and poorly-written correspondence can lead to an impression of unprofessionalism or, at worst, serious misunderstandings. Employees can often find themselves in awkward situations when their business writing skills are put to the test and, as we become more office-based and -focused, the need for adequate writing skills in English is becoming increasingly essential. This course is designed to provide you with some tools and tips to help you improve Business Correspondence in English. Underviser Writing etiquette. The dos and don ts of English Business Correspondence, including salutations and closings. Layout and structure. Planning and organizing your writing. Recipient awareness. Choosing appropriate and consistent tone and register. Key vocabulary. Common terminology, expressions and phrases for English Business Correspondence. Lessons: 4 This course is aimed at participants at intermediate/upper intermediate level who would like to improve or finetune their Business Correspondence in English. Aarhus, den 6. oktober 2015 kl København, den 21. oktober 2015 kl Penelope K.L. Mikkelsen Director of Studies Business Language Services

7 Academy Client 7 Regnskab og værdiansættelse At analysere et regnskab og estimere værdien af selskabet Som rådgiver for erhvervslivet er det relevant at have en vis indsigt i og forståelse for klienternes økonomiske forhold. Ved at analysere klienternes regnskaber får du et indblik i, hvor dygtige de er til at tjene penge, og du kan estimere værdien af deres selskaber. På kurset stiller vi skarpt på: Kurset er målrettet jurister eller advokater, som har et begrænset kendskab til årsrapporter og regnskaber. København, den 8. oktober 2015 Kl Årsregnskabets indhold Analyse af årsregnskabet med henblik på at vurdere virksomhedens indtjeningsevne Værdiansættelse baseret på multipler og common sense-betragtninger. Kursuslektioner: 3 Underviser Christian Vriborg Petersen Senior financial advisor, professor emeritus, ph.d. Økonomisk Analyse

8 Academy Client 8 Entrepriseret Bliv opdateret på relevante emner Der er atter kommet gang i entreprise-projekterne i Danmark. Store investeringer i infrastruktur, sundhedsvæsen og boligbyggeri har ført til travlhed hos bygherrer, entreprenører og rådgivere. Det betyder også, at det er helt essentielt, at aftalevilkårene er i orden, og at projekterne planlægges nøje fra start til slut. Vi gennemgår udvalgte, relevante entrepriseretlige problemstillinger og sætter blandt andet fokus på: Grænseflader mellem rådgiver- og entreprenøransvar, blandt andet i tidlige udbud og brug af IKT/BIM Entreprenørens afhjælpningsret og -pligt, blandt andet hvornår afhjælpningsretten fortabes, og hvornår entreprenøren fritages fra naturalopfyldelse ( offergrænsen ) Sagkyndige beslutninger hvordan foregår det? Hvad betyder den nye udbudslov for entreprise- og rådgiverudbud? Kursuslektioner: 3 Kurset er målrettet jurister og andre, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsbranchen. København, den 4. november 2015 Kl Undervisere Carsten Pedersen Partner Konfliktløsning - Transport & Forsikring Claus Berg Partner Konfliktløsning - Transport & Forsikring Jens Hjortskov Partner Fast Ejendom & Entreprise

9 9

10 Titel Academy Client 10 Financial English Terminology, expressions and phrases The language of finance is specialist and extensive. If you have a role which requires financial English skills, it is essential to fully understand and know how to use the correct vocabulary in order to avoid embarrassment or mistakes. In a highly competitive work environment involving discussion, analysis and negotiation, well-developed language skills can sometimes provide in an all-important advantage. Having the correct terms and expressions at your fingertips can give you a huge confidence boost in an area where self-assurance can be key. This course is designed to provide you with the language required to discuss various key topics which fall under the general heading of Financial English. The course includes common terminology, expressions and phrases related to: Accounting Banking Budgets Company Results Financial Reporting Financial Markets Mergers and Acquisitions. Lessons: 4 This course is aimed at participants at intermediate / upper intermediate level who would like to develop their range of terminology and expressions related to finance in English. København, den 10. november 2015 kl Aarhus, den 18. november 2015 kl Underviser Penelope K.L. Mikkelsen Director of Studies Business Language Services

11 Academy Client Titel 11 Transfer pricing Værdiansættelse af aktiver set fra et skattemæssigt synspunkt Skattemyndigheder og politikere har i de senere år haft øget fokus på transfer pricing, og området har været i rivende udvikling. Vi gennemgår den nyeste relevante lovgivning og praksis samt udviklingstendenserne inden for området. Endelig ser vi nærmere på, hvordan aktiver kan værdiansættes til markedsværdier. Vi kommer blandt andet ind på: Kurset er målrettet medarbejdere, der arbejder med skattemæssige problemstillinger inden for transfer pricing af aktiver, og til advokater med praktisk erfaring i transfer pricing. København, den 11. november 2015 Kl Nyeste lovgivning og tendenser inden for transfer pricing Seneste praksis Værdiansættelse baseret på aktivets indtjening eller multipler. Efter kurset vil du være klædt endnu bedre på til at gå i dialog med SKAT, når prisen på aktiver skal fastsættes i forbindelse med transfer pricing. Kursuslektioner: 3 Undervisere Anders Oreby Hansen Partner Skat Jørgen Dreyer Hemmsen Partner, cheføkonom Økonomisk Analyse Christian Vriborg Petersen Senior financial advisor, professor emeritus, ph.d. Økonomisk Analyse Kaspar Bastian Head of Tax Litigation Skat

12 Titel Academy Client 12 Persondata I den finansielle sektor Persondataret er et øget fokusområde i de fleste virksomheder, ikke mindst i den finansielle sektor. Reglerne er svært tilgængelige for mange og bliver konstant udfordret af rådgivning og markedsføring via nye teknologiske muligheder. Dette understreges af, at sektorspecifikke regler om fortrolighed i visse situationer er endnu mere restriktive end reglerne i persondataloven. Også den kommende persondataforordning fylder på dagsordenen hos virksomheder i den finansielle sektor. På kurset sætter vi fokus på: Grundlæggende behandlingsregler i persondataloven Fortrolighedsbestemmelserne i lov om finansiel virksomhed Markedsføring, rådgivning og krydssalg i finansielle koncerner Gennemgang af seneste vejledninger og afgørelser Overdragelse af fordringer i finansielle virksomheder Den kommende forordnings betydning for finansielle virksomheder. Kursuslektioner: 3 Kurset er målrettet virksomhedsjurister, medarbejdere i it- og complianceafdelinger og andre i virksomheden med ansvar for behandling af persondata. København, den 17. november 2015 Kl Aarhus, den 24. november 2015 Kl Undervisere Charlotte Bagger Tranberg Persondataspecialist IP & Technology Thomas Munk Rasmussen Partner IP & Technology

13 Academy Client Titel 13 Venture og private equity Investeringer Adgang til kapital er en udfordring for mange virksomheder, der gerne vil føre deres vækstplaner ud i livet, eller som står over for et generationsskifte, fx i forbindelse med MBO eller MBI. En af mulighederne er tilførsel af kapital fra venturevirksomheder og private equity funds. Kurset er et grundkursus i venturekapital og private equity, hvor vi blandt andet kommer nærmere ind på: Introduktion til venturekapital og private equity Kriterier for valg af ventureinvestor Kilder til venturekapital aktørerne Private equity set up Opkøbsmodeller og kapitalstruktur Udvalgte emner fra investerings- og ejeraftaler Aktuelle udfordringer for venture- og private equity-branchen Retlig regulering af PE-fonde. Kursuslektioner: 3 Kurset er målrettet virksomhedsjurister, administrerende direktører, CFOs og andre med interesse for venture- og private equity-kapital og virksomheders strategiske muligheder. København, den 26. november 2015 Kl Undervisere Jacob Hjortshøj Partner M&A Corporate Tina Øster Larsen Partner M&A Corporate

14 Titel Academy Client 14 Praktiske oplysninger Tilmelding til vores kurser sker via hvor du finder en samlet oversigt over alle kurserne for 2. halvår Du tilmelder dig ved at finde det enkelte kursus og trykke Tilmeld. Herefter skal du logge ind med din personlige profil. Hvis du ikke allerede har en profil på vores hjemmeside, skal du oprette dig ved at skrive dit navn, firmanavn og vælge et password, hvorefter du kan tilmelde dig et eller flere af kurserne. Når du har tilmeldt dig, har du mulighed for at få kurset overført til din kalender ved at trykke Overfør til min kalender. Kursusregistreringen giver os mulighed for at få et samlet overblik over, hvilke kurser du er tilmeldt. På den måde kan vi hjælpe dig hurtigere og yde en bedre service, blandt andet i forhold til din lovpligtige efteruddannelse. Kursusbetingelser Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage. Afmeld dig enten via hjemmesiden eller ved at sende en til Bliver du forhindret på dagen, er du velkommen til at sende en kollega. Forbehold For at du som deltager får maksimalt udbytte af kurserne, er der begrænset deltagerantal. I tilfælde af for få tilmeldte forbeholder vi os ret til at aflyse kurset. Yderligere oplysninger Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Inge Nyhøj Sørensen på telefon eller sende en til Jeannette Skjoldager Uddannelseschef Det er gratis at deltage i kurserne, som også inkluderer kursusmateriale, kursusbevis og forplejning. Kurserne er omfattet af den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

15 Tilmeld dig kurserne på

16 Bech-Bruun er en markedsorienteret og specialiseret, rådgivende advokatvirksomhed. Vi servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder med en bred vifte af ydelser. Med mere end 500 talentfulde medarbejdere og nogle af branchens mest anerkendte og erfarne eksperter skræddersyr vi løsninger på tværs af fagområder. Vores mål er at styrke vores klienters forretning, så de opnår de bedste resultater. København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015

Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015 Academy Client I takt med tiden 1. halvår 2015 Indhold I takt med tiden 3 Varemærke-update 4 Nyt om praksis i ind- og udland Regnskabsforståelse 5 Læs og analyser et regnskab Persondataret 6 Aktuelle emner

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility CSR 2014 1 Corporate Social Responsibility Investering i fremtiden Indhold Året der gik 3 Vores fokusområder 4 Mennesker 6 Skræddersyet kompetenceudvikling 7 Fokus på diversitet 8 Samfund 10 Viden skal

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

Juridiske kurser. NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København

Juridiske kurser. NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København WWW.JUC.DK NYHED! Kom på kursus i vores nye eksklusive lokaler i Bredgade, København JUC Symposium i Rom i uge 46. Se de mange nye undervisere og linjer SIDE 2 Juridiske kurser FORÅR 2013 Skal du med til

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015

Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Finans Perspektiv Udgave nr. 2, maj 2015 Fortsat vækst i KPMG P/S samt fokus på finansiel lovgivning De første fire måneder af 2015 har stået i vækstens tegn for KPMG P/S. Således har vi i perioden øget

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES. no.01 Februar 2014 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER TILLID no.01 Februar 2014 VELKOMMEN til Danmarks nye bestyrelsespublikation Board Perspectives Nyheder, tendenser og holdninger 4 SKARPE OM STRATEGY EXCELLENCE Sanna Suvanto-Harsaae s. 05 NYT LEDELSESKODEKS GENSKABER

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder

Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Marts 2008 Ny selskabslovgivning skal gøre livet lettere for danske virksomheder Et udvalg nedsat af regeringen arbejder på at modernisere

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser Kursuskatalog 201 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Værkstøjskurser Kommunikation Projektledelse

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Kursuskategorier Forord... 4 Røntgen-webinar... 6 Skulderkursus/grundforløb... 8 Skulderkursus/udvidet

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR TC- 20126500 Speciale i finansiel rådgivning 27. april 2014 English Summary This Thesis is

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet Speciale Forfatter: Jannie Grubbe Kalsgaard Vejleder: Christian Farø Skadesforsikring - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank Aalborg Universitet

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Nøglen til Revisionsudvalgs værdiskabelse er at få systemet til at virke i praksis Af Anni Haraszuk, E-MBA Statsautoriseret revisor. Se www.linkedin.com Interview

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere