Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april 2014 18.30 22.30"

Transkript

1 9 april 2014 Aalborg Sejlklub Bestyrelsesmøde, d 7. april Dagsorden: 1. Godkendelse referater: BS-møde konstituering, GF (notat vedr. valgperiode) 2. Indkommen post- formand 3. Orientering: (suppleringer til udsendte bilag) a. Husudvalg b. Havneudvalg c. Aktivitetsudvalg d. Sejladsudvalg e. Junior / Jolleudvalget f. Uddannelsesudvalg / Handicap g. Kasserer h. Sekretær / Broformænd i. Formand / Arbejdsfrie 4. ANF Status : arbejdsgruppe møde kl 1400, ANF BS møder Indkomne forslag til drøftelse / beslutning (fremsendt per mail + nye ) 1. Forslag til nye bådhaller fra udvalget til godkendelse (LG) 2. Forslag til nye grejhuse + vedtægter GMJ 3. Forslag til nyt Handicap/Materielgård GMJ 4. Havnen forelæggelse udbudsresultat vedr. Stativer mm PK / PNA 5. Forslag revisioner til takstbladet PNA 6. Anlægsprojekter Havnen forslag færdiggørelse LG 7. BS- Arbejdsfordelingsplan rev oplæg MBA / LG 8. Aktivitetsleder forslag jf bilag SH 9. Husinspektør forslag anlægsarbejder HN 10. Fartøjsinspektør forslag investering Grejhal PK 11. To-do liste mm div forslag fra sekretær MBA 6. Aktivitetskalender- koordinering arrangementer / sejladser / byggeaktiviteter mm(oplæg: alle ) 7. Havnefoged: koordinering opgaver mm (Havn / Kontor / Hus) oplæg PNA / LG 8. Nye udvalg: VISIONSUDVALGET WEBSITEUDVALG kommissorium /medlemmer / drøftelse. 9. To Do liste- opsamling siden sidst 10. Eventuelt 11. Næste møde: kl 1800

2 2 Beslutningsreferat 2.1 Godkendelse af referat: 1. BS-møde godkendt 2. Konstituering af godkendt 3. Søren valgt for 1 år Deltagere: Luc Ghysels, Peder N. Andersen, Palle Klith, Hans Jørgen Simoni, Sonja Henriksen, Gunnar Munk Jørgensen, Søren Gunni Knudsen Michael Bondo Andersen med fra kl Indkommende post Blev gennemgået til orientering. BS forholdt sig specifikt til: Brev fra Peter Simonsen: Ordstyren forlangte indført i referatet, eneste stemme imod var Peter Simonsen. Han gjorde tydelig opmærksom på det i forsamlingen. Et flertal i bestyrelsen kan ikke anbefale en rettelse. Det er drøftet med ordstyren, som klart har forklaret sin mening med, at det blev ført til referat. Svarbrev sendes laves af Gunnar Munk Brev fra Peter Simonsen: Ordstyren forlangte indført i referatet, eneste stemme imod var Peter Simonsen. Han gjorde tydelig opmærksom på det i forsamlingen. Et flertal i bestyrelsen kan ikke anbefale en rettelse. Det er drøftet med ordstyren, som klart har forklaret sin mening med, at det blev ført til referat Brev fra kommunen omkring lokalplan Orientering Mastestøj, brev fra beboer fra beboerforeningen Himmerland Skyldes beboer i ABS Marina Fjordparken Problemet er når der ikke er sejl i masten og vinden er i sydvest Der rettes i havnereglementet, Palle, Luc tager kontakt til vedkommende bådejer for drøftelse af løsning Generalforsamling i DS Orientering

3 2.2.5 Opgørelse om forbrugsafgifterne fra ANF Orientering af PNA Lindholm svømmeklub Juniores har været i Lindholm svømmeklub Tail Ships 2015 Der er rettet henvendelse til sejlklubben om lån af både til Tail Ships Udlån af både er godkendt af bestyrelsen, men med godkendte bådfører fra AS Aalborg Event 22 juni - Aalborg regatta, møde i Aalborg Kommune, den 10 juni, Luc og Søren deltager Repræsentantskabsmøde den 5. maj i SIFA Vi har bestyrelsesmøde den dag Foreningernes dag På Nordkraft få inspiration, GMJ deltager 2.3 Orientering De udsendte indlæg blev accepteret: Henrik, Husudvalget: Ved arrangementer skal brandvejen holdes fri. Til arrangementer skal der bestilles øl og vin. Der skiftes til nyt låsesystem i etaper uden at budgettet overskrides. Der arbejdes på at indhente tilbud og tilskud på indgangsdøre til klublokale hjem. Sidst på efteråret vil der foretages udskiftning af utætte termoruder. Der er lavet en aftale med et gulvrenoveringsfirma om at lave en grundig rengøring, samt efterfølgende behandling af klubbens gulve. Dette påbegyndes snarrest. Der arbejdes på at skifte pladen i døren til benzindepotet. Lykkedes dette skiftes døre i masteskuret ligeledes. Palle, Havneudvalg: Liften er i stykker. Den har kørt 1 nyt leje i stykker, og det er skiftet. Der er problemer med det nye leje. Der arbejdes på sagen. Ekspertvurderingen skal sætte i gang. Der har været møde i ANF omkring tidsplanen, hvornår de gjorde hvad. Flyderne på flydepontonen på bro 1 bliver udskiftet. GMJ har talt med en repræsentant fra ANF og gjort opmærksom på at kanten er mør på jolleramperne. Kanten er et problem. Der er lavet vægtprøve på den Lille kran og mastekranen. Der er lavet om på pælene på bro 7 fortøjningsøjerne flyttes. Nye regler på opstilling af trailer - der skal ikke stå trailer, småbåde og andre både på trailer på parkeringspladsen ved joller. Opslag laves af Gunnar Munk til hjemmesiden.

4 Sonja, Aktivitetsudvalg: Der arbejdes med følgende: Standerhejsningen, herunder flaghejsningen, meteorologi for sejlere, GateHouse og AIS, Tursejlerne, Eventarrangør - Aalborg kommune, Glenholm, Sct. Hans aften, Fredagsbaren, Visionsudvalg Søren, Sejladsudvalg: Der sejles tune up sejlads ved standerhejsningen - kl , Sejladserne er fastlagt, Køkkenpigerne stopper, der arbejdes på sagen - plan b, ham fra Golfbanen vil gerne lever mad, Dommerhuset er i miserabel stand, måske skal der arbejdes med at starte ved Marina fjordparken. Limfjordscup, der er ikke enighed om afviklingen, AS og Hals vil forsøge at lave en cup, Vejrstationen: der arbejdes på en løsning. GMJ og Henrik arbejder. Startsignal Gunnar, Junior/Jolleleder: Bilag til det fremsendte forslag til Jolle-Grejhytter er revideret. Orientering om Projekt til bygning for Handicapsejlere og dieselcontainer og benzin/bøjeskur. Udskiftning af motorer m.v. Arbejdet med strategien på ynglingeområdet været hos Børresen i Vejle med zoom 8 jolle. Drift af følgebåde. Svømmeprøve og kæntringsøvelser for juniorer gennemført den 16. og 23. marts i Gl. Lindholm Svømmehal. Alle er nu klar til den kommende sæson. Vintersejlads / træning afsluttet den 29. marts i flot vejr med fin deltagelse stk. Teoriaftener for juniorer 1. og 8. april blev aflyst på grund af manglende tilmelding, stof vil blive gennemgået forud for de ordinære træningssamlinger. Simoni, Uddannelsesudvalg: På sejlerskolen er der færre tilmeldte end forventet. Vi går på Facebook, hold for viderekomne med deltagelse i onsdagssejlads, eksamen til yachtskipper 3, Handicapudvalget samles igen Luc indkalder udvalget - (arbejdsdag) Peder, Kasserer: Drift og afdelingsregnskab udsendt til bestyrelsen. Der er forsat en del restance. Procedure af efterladte både er sat i gang, der er 3 både. Mærkning af joller kører. Alle joller skal have et årsmærke. Michael, Sekretær / WEB: (ca kl 21.30) Todo liste er OK, men vi når næppe at opdatere til hvert BS møde. BS arbejdsopgaver opdateres via Luc og Michael. WEB gruppe oprettet, WEB løsning system. Vi kører videre med Bo s løsning ind til videre. Mailing lister BS vil fjerne flere af de gamle så der ikke er dupletter. Generel Aalborg Sejklub folder. Sidste version (fra Bo) opdateres med formand osv. Nyhedsbrev udsendes snarest, input i denne uge og udsendelse pr. 18 april Bestyrelses liste og funktion opslås i klubhuset Luc, Formand: Der er møde med Hans H, omkring de arbejdsfri i morgen. Overdragelse af formandsdokumenter sker efter den 06.04, afventer SF. P og N : opretning af stier udført, dog ikke ved brolandinger, tages op med Kontaktperson, ligeledes rykkes for opretning af asfaltveje ANF :nyt møde i BS den Bem vedr budget FK melder sig også ud. Havnefoged, drøftelse af opgaver m.m. Information om udvalg. 2.4 ANF - Status Man arbejder videre, bestyrelsen bliver løbende orienteret. ANF har indkaldt til et møde på torsdag, som de kalder forhandlingsmøde. Vi har nægtet at deltage i punkt 2, vilkår for leje af MF. Arbejdsgruppe oprettet, Sivertsen, Luc, Gunnar og Peder indgår

5 2.5 Indkomne forslag til drøftelse / beslutning Forslag til nye bådhaller fra udvalget til godkendelse (LG) Ejeren af Vandrehjemmet har gjort indsigelse over placeringen på landplads 1 og 2. Der er kommet nyt forslag med en placering i forlængelse af de røde haller på landplads 10. Forsyningen har udtalt sig. Bestyrelsen anbefaler projektet under forudsætning af bestyrelsen godkender vedtægterne og følgearbejder for hallerne inden igangsættelse af projektet. Vi går tilbage til udvalget GMJ og Luc Forslag til nye grejhuse + vedtægter GMJ Placeringen: De sidste 3 huse på parkeringspladsen S1 skal ikke laves på grund af kajpladsen/kaj, evt. brug til andet formål. Grejhusene skal være til aktive fartøjseje. Har man en hal, kan man ikke have grejhus - goderne skal kunne fordeles Forslag til nyt Handicap/Materielgård GMJ GMJ orienterede om problemstillingerne for de handicappede mht. grejet. Der arbejdes på bedre løsning for de handicappede via flytning af noget af grejet. Der søges sponsor penge hertil. Luc snakker med idrætshandicaporganisationen om den videre vedligeholdelse samt med økonomien. Teknisk skole kan muligvis udføre arbejdet Havnen forelæggelse udbudsresultat vedr Stativer mm PK / PNA 3 er indbudt til at give tilbud på stativer. En har meddelt de ikke ønsker at give tilbud på vores vilkår. Der er beregnet et pointsystem. Det bemyndiges PNA og Palle at arbejde videre med dette, ud fra Peders oplæg (regneark) Forslag revisioner til takstbladet PNA Besluttet! Øvrige joller over 4 meter. Handicappede og unge under 25 år kr tillæg for lille kran kr. kr Seniorer kr. 700, med samme tillæg for lille kran. Det uden skelen til bådetype. Vinteropbevaring uden klubkontingent: godkendt i henhold til skitseforslag. Ophold i grejhusene, man må ikke opholde sig der om natten pga. brandrisiko og Luc orienterer Ole Thomsen Anlægsprojekter Havnen forslag færdiggørelse LG Der laves en sti mellem grejhusene, ved slæbestedet fjernes belægningen, ny sti ved optimister, bålpladsen laves (efter dette fjernes belægningen krav fra Aalborg Kommune)

6 2.5.7 BS- Arbejdsfordelingsplan rev oplæg MBA / LG 5 Udskydes, Luc snakker med Michael, hvorefter den kommer ud Aktivitetsleder SH Danske tursejlers landsstævne 2017 aflyses (AS tilbud om at stille havn til rådighed aflyses pga. manglende ressourcer i sejlsæsonen). Tune up sejlads ved standerhejsningen fra kl (sejladsleder) Husinspektør forslag anlægsarbejder HN Investering af låse: Godkendt inden for budgettet Fartøjsinspektør forslag investering i nye bådhaller PK Ny bådhal: Bestyrelsen godkender køb af hal i størrelsesorden kr til trucks, hydrauliske bådløftevogn samt klubbens både. Finansiering over havnekontoen To-do liste mm div forslag fra sekretær MBA To-do listen er ikke officiel, man vi forsætter med at bruge den Webløsning ok, der laves en arbejdsgruppe MBA, GMJ, Luc og Sonja for opdatering, møde d 11 april 2014 i klubhus kl Mail-liste opdateres Oprydning på hjemmesiden, hvad skal væk Alle. Havnefoged kontortid: pga. liftkørsel samt mandag til hjemmesiden snarest muligt (done) Velkomstfolderen - til nye medlemmer, skal rettes Nyhedsbrev - alle sender lidt april 2.6 Aktivitets kalender koordinering Fremadrettet skal der være en kalender for hus og en kalender for aktiviteterne, men dette er pt. Ikke muligt i vores WEB løsning. Webmaster undersøger mulighederne. 2.7 Havnefoged: Koordinering opgaver mm (Havn / Kontor / Hus) Der arbejdes på havnefogeden arbejdsopgaver i forbindelse med koordinering af opgaver m.m., udvalget holder møde hurtigst mulig. Arbejdsgruppen består af: Henrik, Palle, Peder, Luc. 2.8 Nyt udvalg: VISIONSUDVALGET kommissorium / drøftelse Nye udvalg nedsat:

7 VISIONSUDVALGET: Hans Jørgen, Luc og Sonja og møde d 28 april 2014 kl i klubhuset WEBSITEUDVALG: Michael, Gunnar, Luc og Sonja, første møde fredag d 11 april 2014 i klubhuset 2.9 Eventuelt Forslag til nyt medlemsmøde samt orientering af ANF d 22. maj kl Arbejdsdag for alle medlemmer, oprydning mm. d 27 maj 2014 kl 17.00, afsluttes med pølser, vand og øl, lægges på nettet. Vi skal have en tovholder 2.10 Næste møde: 5 maj 2014 kl 18.00