Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015"

Transkript

1 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af indskud og kontingent for det kommende år. 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 7. Valg af formand (lige år). 8. Valg af kasserer (ulige år). 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 12. Eventuelt Formand Luc Ghysels bød velkommen og præsenterede hele bestyrelsen samt vores ny havnefoged, Kim Andersen. 106 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Sigvart Sigvartsen Der var ikke andre kandidater. Sigvart Sigvartsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formanden fremlægger mundtlig beretning som supplement til den skriftlige beretning i Årsskriftet, der kan læses på hjemmesiden. Nogle highlights fra den mundtlige beretning: 1. Bestyrelsens fokus er at skabe en attraktiv klub incl. fornyelse, og det har der været en del af. Lidt populært sagt: Kontingentet er sat ned og serviceniveauet er sat op det må da siges at være et godt tilbud. 2. På landsplan har vi set en svigtende interesse for sejlsporten. Dansk Sejlunion har tabt op mod 5000 medlemmer per år igennem de senere år. Vi skal gøre noget for at dæmme op for det og det er at skabe mere attraktive tilbud så nogen vender tilbage. Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: / 8

2 3. Klubhuset er 30 år gammelt og det er efterhånden godt vedligeholdt. Specielt de onsdagsfrivillige har gjort et meget stort arbejde, og dem vil vi gerne takke. 4. Vi har afholdt nogle velbesøgte medlemsmøder ud over generalforsamlingen. Vi har dermed skabt bedre mulighed for kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer. Dette vil vi fortsætte. 5. Vi er medlem af Dansk Sejlunion og vi betaler ca. 150 kr. / medlem / år. DS er meget fokuseret på elite og kapsejlads. Der spores dog ændring mod andre ting også herunder bredden som reelt betaler det meste. Omkring 50 % af vores medlemmer i AS er over 65 år. 6. Vi er også medlem af ANF. Kort aktuel status er følgende: Vi har forhandlet siden okt og indtil feb Det hele handler om en majoritet fra to klubber der har sat sig på det hele og Nørresundby er med. Her har vi følt at AS er kommet i klemme. De andre klubber vil ikke acceptere, at der skal være 2/3 flertal for større ting. Dvs. at reelt kan de 2 klubber bestemme med 51%. Generalforsamlingens beslutning i 2014 var jo, at vi havde mandat til at melde os ud af ANF. Derfor har vi henvendt os til kommunen og meddelt, at vi vil udtræde af ANF. Dette er sendt til rådmanden. Kommunen mener ANF er en god og vigtig organisation, og de vil gerne, at vi fortsætter, men de kan også se problemer i den nuværende situation. De vil gerne hjælp med at etablere nye vedtægter. Forhandlingerne i ANF er pt. inaktive og det giver noget støj. Den samlede status er altså at vi ikke er udmeldt, men vi skal være medlem af et nyt ANF. Dette kan godt tage ½ år mere, budget er bare tromlet igennem, og der bruges penge kr. bare i Skudehavnen for I 2014/15 er der brugt ca kr. i Skudehavnen til aktiviteter, som efter vores mening er i strid med ANF s oprindelige formål, nemlig at vedligeholde ikke at øge kapaciteten, når der i forvejen er ca. 100 ledige pladser i havnene. Vi håber, at vi bliver hørt når Kommunen kommer ind over. 7. Efterårets bådoptagning til de nye stativer gik godt. Systemet virker, men vi er klar over, at nogle både står for tæt. 8. Det er vigtigt at alle med både, der står i række, kan flyttes, så vi kan tage den inderste og sætte i vandet. Husk derfor at der ikke må monteres noget på stativet, der gør at det ikke kan flyttes. Havnefoged er af bestyrelsen bemyndiget til at klippe div. ting af, hvis det ikke er muligt at flytte et stativ. 9. Booking af søsætning sker via bogen i klubhuset. Husk at båden skal være klar dagen før, så vi kan flytte rundt på bådene og gøre det effektivt. Af hensyn til de medlemmer, der er i arbejde, skal båden måske i vandet sidst på dagen. 10. Fartøjsinspektøren beder om, at man husker at frigøre stativet, når bådene skal i vandet. Husk stativerne bliver samlet i stakke, når bådene er søsat. Derfor skal stigerne væk fra stativet. MEN der bliver opsat nogle stigestativer, hvor man kan sætte sin stige og låse den fast. De kommer op meget snart. Stigestativerne er kun til stiger, der er ikke plads til bådens eventuelle overdækning. 11. Vi har etableret et PR-udvalg på 4 medlemmer (heraf 3 fra bestyrelsen). Vi arbejder bl.a. med vision, langsigtet målsætning, ny hovedsponsor aftale, hjemmeside layout samt kontakt til nye medlemmer, for at få dem godt i gang. Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: / 8

3 12. Vi har vendt et underskud til et overskud. Kontingentet er nedsat til 900 kr., hvor det for nogle år siden var kr. Bådpladsleje er nedsat til 186 kr. / m2 dvs. 10 kr. mindre end sidste år, og på niveau med prisen pr. m2 båd i Sejlklubben Limfjorden. 13. Liften er vores smertensbarn. Vi skal have reduceret omkostningerne til vedligeholdelse. Vi mener, vi har fundet et godt firma. Vi håber vi kan holde omkostninger under kr. pr. år fremover. 14. Medlemsdata kan nu rettes på hjemmesiden. Check dine data og ret dem eventuelt selv. 15. Undervisning og Sejlerskole. Det går rigtig godt. Der er 17 på venteliste til Sejlerskolen den kommende sæson. Det betyder dog, at vi mangler instruktører. Der opfordres til at interesserede melder sig. Eventuelt kan 2 dele en vagt - f.eks. forår / efterår. Det er vigtigt at nye medlemmer, der gerne vil have båd, eller lige har fået båd, får en god indføring i sejlads. Vi tænker også i overbygning til den nuværende Sejlerskole. Kontakt Hans Jørgen Simoni og hør, om det er noget for dig at blive instruktør. 16. Vi mangler hjælp i junior / jollerafdelingen, så frivillige efterlyses. Vi har også brug for mere grej så som fortsættelsesbåde, f.eks. større kølbåde, hvor de unge kan være sammen om fortsat sejlads, når de vil videre fra jollen. PR-gruppen kigger også på dette. 17. For sejladsleder er der meget at se til, og det er ofte Tordenskjolds soldater der stille op. Aktiviteterne er dog reduceret til noget mindre end i de gode gamle dage. Husk der er trimkursus via Elvstrøm Sails, både i klubhuset og på vandet se hjemmesiden. Vi overvejer også mulighed for taske sejlads, hvor man møder op i klubben, sejler og tager hjem igen det involverer nok en form for brugerbetaling. 18. Vi er pt. uden husinspektør. Resten af bestyrelsen har delt opgaven i en kort periode. Men stor tak til den tidligere husinspektør Henrik Nielsen for indsatsen med renovering af køkken. Det var et stort og godt projekt. 19. Aktivitetsleder har med stor hjælp fra aktivitetsgruppen gennemført et stort antal arrangementer. Der er god tilslutning til vinterhalvårets fredagsbar og månedlige fællesspisninger. Vi har afholdt et cafe møde i efteråret, hvor alle medlemmer var inviteret til dialog. Jeg kan nævne nogle emner som bestyrelsen har prioriteret højt: Mere miljø i klubhuset, sofagruppe, TV - er gennemført. Baren skal være mere bar, cafeborde mm. skal give mere snak på tværs. Medlemsservice / gæsteservice der er sat en PC op til brug for medlemmer og gæster Overdækning af grillplads overvejes. Automat for øl, vand og kaffe. Det er vi ved at løse det forudsætter af havnekortet (BEAS kortet) kan håndtere det. Flere varierede sejladstilbud vi vil prøve at få grej som del af et nyt hovedsponsorat. Dirigent opsummerer beretningen og bad om kommentarer fra medlemmerne. Der var ingen kommentarer til skriftlig og mundtlig beregning. Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: / 8

4 Beretning blev hermed godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år Kasserer Peder N. Andersen fremlagde og gennemgik regnskabet, som er udsendt via vores hjemmeside: Alle har fået udleveret frihavnsmærke eller jollemærke. De skal monteres synligt på båden havnefogeden kender os jo ikke endnu så det er vigtigt, han kan se, hvilke både der er klubbåde. Kasseren knyttede enkelte kommentarer til nye poster i regnskabet: leje af stativer og tilbehør - ny indtægt brugsrettighed til stativer ny indtægt Truck til flytning af de nye stativer- ekstraordinær udgift i 14 Spørgsmål fra salen: EL på havnen væsentlig lavere pga. brugerbetaling pr 1 april Udgifter advokat i forbindelse med ANF- vurdering af lovlighed i ændringer af vedtægter efter stiftelsen Henry Østergaard: Vi har et kreditforeningslån på 4%. Hvad med at få det ned på 1%. Der er 10 år tilbage. Kasserer svarer: Fint hvis vi kan omlægge, men vi sidder på lånt jord og vi vurderer, at det ikke kan erstattes med nyt lån vi bliver derfor nødt til at leve med det. Når vi har sparet op, kan det måske helt fjernes. Men aktiviteterne i klubben kræver en mindre reserve. Dirigent: Måske vi kan konvertere via et eksisterende pant? Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning. 4. Indkomne forslag 4.1 Bestyrelses forslag, Bilag 3: Liftkørsel begrænses forår De både, der kan transporteres ned til søsætningsrampen, kører traveliften ikke med. Traveliften optager kun både til mobile stativer eller bådvogne, der kan køres fra rampen. Spørgsmål fra salen: 1. Peter Martin Jensen: Hvis man har båd på eget stativ og kun har ansvarsforsikring og ingen kaskoforsikring. 2. hvem har så ansvaret, hvis noget går galt under liftens transport af båden? 3. Fartøjsinspektør svarer: Det er eget ansvar. Hvis trucken skal hente, så fralægger klubben sig ansvaret det er jo ikke klubbens stativ. 4. Peter Simonsen: Et spørgsmål inden afstemningen: bliver man nævnt ved navn i referatet, hvis man stemmer imod? Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: / 8

5 5. Dirigenten svarer: Man bliver ikke ført til referat, hvis man stemmer imod. Henrik Nielsen: ønsker skriftlig afstemning. Resultat: JA - 74 stemmer NEJ - 17 stemmer BLANKE - 15 Forslaget blev vedtaget 4.2 Bestyrelses forslag, Bilag 4: Liftkørsel begrænses efterår 2015 Traveliften fungerer som elevator. Løftevogn og truck flytter rundt med bådene. Traveliften kører kun i særlige tilfælde ud med bådene. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning 4.3 Bestyrelses forslag, Bilag 5 Fælles regler for haller og lignende på klubbens område Formanden motiverede forslaget og redegjorde for processen via en power point præsentation Sagen er kompliceret, fordi der gennem årene er gennemført et antal hal-byggerier på Aalborg Sejlklubs område uden at det fremgår af AS vedtægter. Der har tidligt i processen været afholdt et møde med formændene i de etablerede og projekterede andelsforeninger. Formålet med fælles overordnede regler er at sikre, at Aalborg Sejlklubs medlemmer har lige mulighed for at erhverve en andel til opbevaring af båd, jolle eller grej samt at sikre, at gældende regler i forhold til AS, ANF og kommunen overholdes Bestyrelsen havde ændret lidt i det først udsendte forslag, men dirigenten fandt ikke, at det var væsentlige ændringer, så bestyrelsens reviderede forslag kunne behandles. Forslaget gav anledning til livlig debat. Flere mente, at det var alt for detaljeret og dermed greb kraftigt ind i andelsforeningernes vedtægter. Følgende opmærksomhedspunkter blev drøftet: AS vedtægter skal indeholde et afsnit om andelsforeningerne Regulerede handelspriser Hvem er økonomisk ansvarlig, hvis bygninger skal fjernes fra området / rydningspligt Åbenhed om ventelister til goderne Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: / 8

6 På baggrund af debatten valgte bestyrelsen at trække forslaget. Bestyrelsen ønskede dog en tilkendegivelse af, om der skal arbejdes videre med fælles overordnede regler Ved håndsoprækning fik bestyrelsen flertal for sammen med andelsforeningerne at arbejde videre med emnet. 4.4 Forslag fra medlem, Bilag 6: Mere liftkørsel i weekender, forslag fra Henrik Ottesen. Henrik efterlyser mere fleksibilitet, så både kan sættes i og tages op uden for normal arbejdstid. Fartøjsinspektør oplyser, at der sidste år blev kørt 4 lørdage, og med det nye hurtigere transportsystem, burde der ikke blive problemer i år. Det er indbygget i havnefogedens arbejdstid, at han i et mindre omfang kan arbejde uden for normal arbejdstid både eftermiddage og lørdage. Henrik er tilfreds med tilkendegivelserne om fleksibilitet og forslaget kommer ikke til afstemning. 4.5 Forslag fra medlem, Bilag 7: Indkøb/opsætning af hjertestarter i Sejlklubben. Forslagsstiller Erik Vognsen Nielsen motiverede sit forslag. Bestyrelsen kan eventuelt ansøge Trygfonden eller Spar Nord om et sponsorat. Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med stort flertal. 5. Indskud og kontingent Bemærk dette punkt blev behandlet efter budget (punkt 6) Bestyrelsen foreslår: Medlemskontingent for 2015 er nedsat med 300 kr. / medlem - Kontingent er nu 900 kr. for aktive medlemmer 625 for juniorer og ungdomsmedlemmer nedsat 50 kr. 425 for passive og gæstemedlemmer nedsat 50 kr. Vandpladsleje (årligt ): 186 kr. / m2 / båd og 140 kr. / m2 for småbåde uden løft.-nedsat 10 kr. / m2 Bemærkning fra salen: Kirsten gjorde opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at vi nu skal godkende kontingent for Sidste år godkendte vi at kontingentet for 2015 skulle være kr. Det er senere af bestyrelsen sat ned til 900 kr. Hvorfor stemme om noget, bestyrelsen selv senere ændrer. Dirigenten registrerer et misforhold mellem vedtægterne og bestyrelsens praksis. Kontingentet for 2015 på 900 kr. blev godkendt ved håndsoprækning. Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: / 8

7 Der er således ikke taget stilling til kontingent for Budget for indeværende år Bemærk dette punkt blev behandlet før fastsættelse af kontingent (punkt 5) Kassereren gennemgik budgettet og havde uddybende bemærkninger til enkelte punkter. Dirigenten takkede for den korte version. Der var ingen spørgsmål. Budgettet blev godkendt ved håndsoprækning. 7. Formandsvalg Formanden er ikke på valg i år. 8. Valg af kasserer Peder N Andersen modtager genvalg Der var ikke andre kandidater. Peder blev valgt (2 år ) 9. Valg af BS medlemmer Bestyrelsen foreslår: Søren Gunni Knudsen - modtager genvalg Gunnar Munk Jørgensen - modtager genvalg Cristian Gram modtager valg Der var ikke andre kandidater. Søren, Gunnar og Christian blev valgt.(2 år) Alle valgt 10. Valg af 3 suppleanter Bestyrelsen foreslår i nævnte rækkefølge: 1. Morten Morthorst 2. Henrik Knudsen 3. Per Madsen Der var ikke andre forslag Morten, Henrik og Per blev valgt. 11. Valg af 2 revisorer og en suppleant Valg af 2 revisorer: Ulrik Andersen modtager genvalg Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: / 8

8 Peter Jakobsen modtager genvalg Der var ikke andre forslag. Ulrik og Peter blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant: Poul Bluhm blev genvalgt. 12. Eventuelt Peter Kappel: bestyrelsen fik kritik for forslag omkring andelsforeninger. Men i øvrigt er jeg udmærket tilfreds med bestyrelsen. Men hvorfor får vi kun årsskrift på hjemmesiden og ikke på papir? Louis Jørgensen: Jeg er ikke tilhænger af el-standerne det er hårdt miljø, de står i. Det er eller kan blive et problem. Kan de holde? Formanden: Budgettet er lagt ud fra 900 kr. i kontingent. Hvis der er et flertal for en tryksag, kan vi overveje det. El-standerne har vi ingen erfaringer med, her og nu- vi spørger ANF Peter Kappel: Den største udgift til årsskriftet er at trykke og sende ud. Måske kunne der ligge nogle eksemplarer i klubhuset. Fartøjsinspektøren: En praktisk ting: vi åbner for vandet den 21. marts 2015, og der kommer 9 nye el-standere med 6 stik hver, på pladserne. Kasseren: Der skal afgives ordre på nye stativer senest 1. september 2015, ellers bliver de forsinket. Der ligger sedler ved baren, så man kan skrive sig på. Det er OK at bruge det gamle stativ indtil 1. september Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede for god ledelse af generalforsamlingen. Dirigent Sigvart Sigvartsen Michael Bondo Andersen / Kirsten Ahlgren Referent Skydebanevej 40, 9000 Aalborg Tlf.: / 8

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere