Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse"

Transkript

1 Indhold Referat af generalforsamling 28/ med formandens beretning for Sankthansbålstale Medlemsliste pr. 28/ Hjemmesiden rettelse af adressoplysninger nabohjælp Bestyrelsen Jubilæumsfest Referat af generalforsamling d. 28/ kl , afholdt i»skovhuset«26 personer inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkomst Mødet indledtes med en bid blødt brød og vores traditionelle sang. og formanden bød velkommen. 2. Valg af dirigent Som vanligt valgtes Mogens Pedersen uden modkandidater. Han konstaterede mødet lovligt indvarslet på både e-post i maj og siden i postkasserne mere end tre uger før mødet. 3. Formandens beretning Mogens mente, at det var ukorrekt at kalde det formandens beretning; men det er, hvad der står i vedtægterne, og det dækker over, at det er formandens beretning over det i bestyrelsen skete siden sidste generalforsamling. Nyt medlem af grundejerforeningen er Ove Neumann på Krokusvej 24 (efter Kirsten Hybschmann). Et medlem af foreningen Lone Jensen, Krokusvej 9 er desværre afgået ved døden. Jeg beder forsamlingen om at rejse sig og mindes Lone ved ét minuts stilhed. Det forløbne år er forløbet roligt. Der købes og sælges ikke ret meget men det har der nu aldrig gjort i Blomstervænget hvor ejendomsmæglerne jo smigrer os med betegnelsen Strandens Smørhul. Der bygges heller ikke meget. Bestyrelsen er derfor ikke blevet hørt om nogen sager i dette år. Noget andet er, at Gammel Slagelse Kommune ikke var til at råbe op, når bestyrelsen udtalte sig. Det betød, at dispensationer fra byggevedtægt m.m. for slet ikke at tale om vores egne vedtægter som regel uden besvær blev givet. Som bekendt er det jo sådan, at det er meget rart selv at få en dispensation, mens det kan være rigtig irriterende eller oven i købet til stor ulempe, når naboen får én. Det er selvfølgelig også derfor man her bestemmelser og har en bestyrelse til at sikre dem. Det bliver spændende at se, hvordan den nye kommune vil udvikle sig på det felt. Jeg har nogle tilkendegivelser fra kommunen om, at praksis er ved at ændre sig. I bestyrelsen har vi under alle omstændigheder aftalt, at vi vil være aktive proaktive på dette felt. Vi vil gerne sikre, at vi i s. 1 af 10

2 grundejerforeningen i videst muligt omfang overholder og fastholder de bestemmelser, der gælder for området, både kommunens og vores lokale bestemmelser. Her gælder det efter de gode principper, som blev vedtaget i 2005, at vi ønsker: et lyst område og ikke en plantage, havudsigt eller havglimt jo længere man bor tilbage. åbent område, veje skal ikke være plankeværker bevare strandfaunaen, ikke havekolonier. fremstå som ét område med mindst mulig skelmarkering. Og selv om husene bliver større og forbindelsen tilbage til det helt åbne landskab uden beplantninger overhovedet bliver stadig svagere, så skal vi alligevel søge at bevare denne ånd for stedet. Går man rundt i andre områder af stranden, oplever man plankeværker og en lukkethed, som snarere hører vores parcelhuskvarterer inde i byerne til, mens vi trods alt stadig har en del af den oprindelige åbenhed og den vil vi i bestyrelsen gerne værne om. Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder og har især drøftet følgende hovedtemaer: Nabohjælp (et indbrud) Hjemmeside Fælles arealer Nabohjælp: Vi har opsat to skilte. Et ved portalen og et andet lidt mere diskret, men ikke til at overse ved sti-indgangen på Tulipanvej. Vi tror, at en styrkelse af nabohjælp kan være forebyggende og i det mindst afhjælpende i forbindelse med indbrud. Bedst er det at forebygge og forhindre, men dernæst er det vigtigt at blive tilkaldt. Det er det sidste element, som vi meget let kan styrke og derved sikre, at et hus udsat for indbrud meget hurtigt lukkes igen. Hjemmeside: Vi har fået en hjemmeside. Man kan google eller slå den direkte op på adressen blomstervænget.dk. Vi begynder så småt at bygge op med oplysninger om foreningen og forskellige serviceoplysninger for medlemmerne. Der kan også lægges historiske data (f.eks. årets båltale) og gammelt billedmateriale om området ind. Vi vil også spørge jer, om vi må lægge telefonnumre og adresser dog alene med adgang for medlemmer. Det kunne være en måde at styrke nabohjælpen altså at man altid vil kunne finde telefonnumret på en nabo eller beboer, hvor der har været indbrud. Fælles arealer: Vores primære opgave at sikre o o o Veje og vendepladser vedligeholdes og fastholdes: Vi har simpelt hen gennemgået veje og vendepladser. Umiddelbart er det vores vurdering, at veje og vendepladser ligger nogenlunde frie og tilgængelige. Når der sker bevoksning, som genererer brugen af arealerne, tager bestyrelsen en snak med de involverede og medvirker til at genoprette situationen Bevoksning udvikler sig, således at udsynet i videst muligt omfang opretholdes. Vi har i flere tilfælde været inde i en dialog med flere medlemmer. Som regel med et godt resultat. Fælles strandarealer er tilgængelige og friholdes fra tæt bevoksning. Strandrensningen hjalp et stykke ad vejen. Der er stadig lige vel store arealer, der er bevokset med hybenroser, men for størstedelens vedkommende findes roserne på de enkelte grundejeres areal og ikke på s. 2 af 10

3 fællesarealerne. Bestyrelsen medvirker gerne, hvis grundejere ønsker at få fjernet hybenroser op til fællesarealet. Vi udsender traditionelt to informationsblade om året. I maj og september men forandring fryder, så i år blev det en Juleinformation i december. Traditionelle aktiviteter er igen afviklet på en fin måde: a. Strandrensning: Mere end 25 mennesker Der blev ryddet godt op på stranden, flyttet bålplads og fjernet hybenroser på fællesarealet (Kurt er ved at have godt fat på roserne ved stranden). Tak til Birthe og Mogens, fordi I stillede hus og arbejdskraft til rådighed, hvilket bl.a. resulterede i nogle dejlige snitter. b. Indsamling til Skt. Hans-bål: Her var vi ikke så mange. Omvendt var heller ikke så mange læs affald til bålet. Men tak til de 8-10 stykker, der var mødt op. Uanset vi ikke var så mange, så var bålet bestemt stort nok vist igen strandens største, fordi der åbenbart er nogle, der kører affald til udefra. Igen en tak til Bjaldby for tilvejebringelse af traktor og vogn til formålet, og for selve kørslen af traktoren. Det kræver sin mand. c. Skt. Hans-aften: Det flotteste vejr man kunne tænke sig. Vi sang efter traditionen fædrelandets sange. Der var mange mennesker forsamlet og det vil også sige: Mange kom til bålet udefra. Vi havde inviteret en lokalhistoriker gårdejer Helge Christiansen fra Bildsø. Han holdt en fin lille tale om pastor Niels Dahl ( Dahls hus, som Erik Jensen bor i), som måske nok var allermest interessant for os i Blomstervænget, men som alle dog lyttede til. Derfor vil I også kunne genfinde den i informationsbladet og på hjemmesiden. Generelt konstateres (sådan lidt uden for arealet ): Der er udarbejdet en lokalplan for Strandhotellet s areal. Der kan bygges udlejningsboliger i 2 etager på arealet. Mit gæt er, at det nu vil tage nogle år, før nogen prøver at realisere den plan. Trafikregulering i krydset, et forsøg på at gøre trafikken langsommere i krydset fornuftigt nok for der er en stigende trafik. Kloakering: Vil ramme Stillinge Strand i 2012 (nummer 5 af 6 strandområder). Nogle parceller i Blomstervænget vil være tvangsindlagte til kloakering, andre vil kunne tilvælge. Strandlyst hvor vi plejer at holde generalforsamling genåbner i løbet af juli måned. Affaldsordning/skrald: Slagelse Kommune har ændret til mere økologisk ordning. Forringet service og flerdobling af prisen for de grundejere, der kun bruger ordningen om sommeren. Helårsbrugerne synes mere tilfredse med ordningen. Bestyrelsen kan afsluttende konstatere, at vi fortsat har en god og engageret medlemsskare, som støtter pænt op om foreningen. Og det er mit håb, at vi fortsat må kunne bygge på denne fællesskabsfølelse. I 2010 har vi en mulighed for at tilføje lidt til fællesskabet: 2010: Næste år er jubilæumsår. 40-årsjubilæum (kan jeg se ud fra at vi afholdt 35-årsjubilæum i 2005 et stormfuldt ét af slagsen). Foreningen blev stiftet den 20. juni Det vil vi gerne markere ved en fest. Bestyrelsen vil selvfølgelig medvirke til arrangementet, men vi vil også meget gerne have s. 3 af 10

4 nogle flere medlemmer til at deltage. Vi vil gerne nedsætte et festudvalg og vi beder derfor også interesserede til at melde sig i dag eller i hvert fald her i løbet af sommeren. ================= Spørgsmål til beretningen: a) Kan man få nabohjælpsmærker? sv: Ja, bestyrelsen fremskaffer dem, og der læggers i postkasser, hvor der ikke er opsat på huset. b) Hvilke(t) telefonnummer vil blive tilgængeligt på hjemmesidens adresselister? sv: Det bestemmer man selv. Der bliver en formular til udfyldelse på hjemmeside/i efterårsinfo. Herefter godkendtes beretningen. 4. Regnskab Kassereren fremlagde regnskabet, og konstaterede, at vores egenkapital er vokset med knapt kr ,-. Spørgsmål til regnskabet: Hvordan praktiseres vejvedligeholdelsen? sv: Det er i øjeblikket primært bestyrelsen, der udfører arbejdet; men vi kontakter den gl. vejmand igen. Bjaldby har tilbudt at skrabe vejene mellem de egentlige reparationer. Regnskabet godkendtes 5. Valg til bestyrelsen De tre, der var på valg, genvalgtes (og på det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig), så bestyrelsen stadig består af: Formand: Poul Bjergved, næstformand: Jens Lydolph-Nielsen, Kasserer: Peder Sustmann Larsen, Sekretær: Sebastian Adorján Dyhr, medlem: Kurt Kristensen. Som suppleant foresloges Kim Winther, der valgtes. Martin Sass genvalgtes. 6. Valg af revisor Per Madsen genvalgtes 7. Kontingent Uændret på kr. 300,- 8. Indkomne forslag Ingen 9. Evt. Sp. Hvordan fjernes rester fra sankthansbål? Sv. fra medlem: Jeg synes, at man bare selv skal fjerne det, når man opdager det. Vi skal føle et fælles ansvar for området og ikke hele tiden inddrage bestyrelsen, hvor vi selv kan klare det. Bestyrelsen: Vi går ned kl. 13 og tager det på Jenses trailer, så kan man hjælpe til. Sp. Kan man opfordre udlejere til at gøre lejere opmærksom på, hvor stierne er, og hvordan man opfører sig i området. Flere gange er folk gået gennem vores grund. s. 4 af 10

5 Bestyrelsen: Vi vil gerne hjælpe. Kom til os, inden problemet løber op. Vi ser på at lave et kort, som kan hænges op i husene, så man kan se, hvor stierne er. Og vi tager kontakt med udlejere omkring en vejledning. Sp. Kan vi gøre noget for at dæmpe hastigheden på vores veje? Bestyrelsen: Vi har snakket om at etablere midlertidige vejbump om sommeren; men de koster kr , og det er lidt rigeligt. Vi undersøger lovligheden og muligheden for indsnævringschikaner og placering af 20-km - og kør-forsigtigt -skilte. Sp. Kan der gøres noget ved, at stien i strandengen er meget såret? Bestyrelsen: Det er svært at regulere folks adfærd og det er jo ikke kun os selv, der går der men vi skal kigge på, om vi kan gøre noget. Kl takkedes for god ro og orden. Tale fra Sankthansaften 23/ Ved gårdejer Helge Christiansen Tak, fordi jeg har fået lov at holde sankthanstalen her hos jer i grundejerforeningen Blomstervænget. Jeg hedder Helge Christiansen og har boet i Bildsø næsten hele mit liv. Min oldefar var ejer af Egebæksgård på Pilevej kun 300 m herfra, og der er min farfar født og havde sit barndomshjem. I mange år har jeg studeret egnens historie, så min tale bliver mest om dette dejlige sted, hvor vi er samlet i aften til sankthansbål. På gamle kort kan man se, at engang har vejen fra Korsør til Kalundborg gået lige her forbi. Den fulgte kysten fra Næsbystrand til omkring ved den nuværende Lillerisvej. Der drejede den på skrå ind i landet mod Drøsselbjerg. Den vej, der nu hedder Drøsselbjergvej blev først lavet omkring Lige her ved de sommerhuse der har de højeste numre på Krokusvej, lå der i mange år en feriekoloni, ejet af pastor Niels Dael. Men hvem var han? Han levede fra 1857 til 1951, og han var 40 år gammel, da han i 1897 vendte hjem fra 11 års præstegerning blandt danske udvandrere i Argentina. Han blev ansat som præst for Høve valgmenighed og fra 1904 også i Havrebjerg valgmenighed. I 1908 købte han gården Liselund ved Slagelse og begyndte en menighedsskole der. Det lykkedes ham at skabe et grundtvigsk-kirkeligt kulturcentrum, hvor der siden 1909 er afholdt møder med deltagelse fra alle kirkelige kredse. Her er blevet holdt foredrag af landets bedste talere, og de samler ikke blot egnens folk, men også folk fra det øvrige land. Niels Dael tog bolig på Liselund, men fortsatte som valgmenighedspræst lige til 1943, hvor han gik af. Han døde i 1951 og ligger begravet i Liselunds have. På hans mindesten står der TAK, TAK, TAK. De ord, han sagde så tit. I 1912 købte han en 5 tønder land stor ubebygget strandlod, matrikel nummer 19 e, her ved Kirke Stillinge Strand. Sælgeren var gårdejer Hans Nielsen Hansen, og købesummen var kr. Samme år lykkedes det ham at erhverve yderligere 5 tønder land, matrikel nummer 16 e, så han fik en 10 tønder land stor strandgrund med ca. 260 m kystlinie. Han fik straks bygget sig et 80 m 2 stort stråtækt hus. Det havde en åben veranda med gavlen ud mod vandet, og på loftet var der 5 soveværelser. Det blev forsikret for kr., så det har nok kostet en lignende sum at bygge. Det kom til at hedde Liseleje. Sommerhusene skulle s. 5 af 10

6 have navne, for der var ingen vejnavne eller husnumre dengang. Huset ligger der stadig på adressen Krokusvej 9, det stråtækte hus, vi kan se herfra. I 1925 byggede Niels Dael en feriekoloni nær strandloddens nordlige skel og ca. 120 m fra sit eget hus. Det var en 14 m lang bygning, som lå parallelt med kysten. Den var indrettet med spisesal, køkken og 2 værelser. Vinkelret på denne bygning blev der bygget en sovesal med 48 faste senge. Desuden var der et udhus med toiletter og rum til cykler. Ialt 176 m 2 bygninger, som 19. juli 1925 blev vurderet til kr. Imellem kolonien og sit eget hus byggede Dael yderligere 4 sommerhuse i årene 1931 til Disse blev udlejede, et af dem til valgmenighedspræst Morten Larsen fra Holstebro. Han var med i arbejdet ved menighedsskolen på Liselund. Dette hus brændte i 1965, og der blev bygget et nyt året efter. Et andet af husene fik jeg foræret til nedrivning i Det var det, som lå nærmest kolonien. Brædderne kunne jeg bruge til kornmagasin hjemme på min gård. Dael udlejede mange sommerhusgrunde. I 1945 var der udlejet 23 stk. Efter hans død fortsatte hans enke, Amelie Dael, med at udleje og sælge grunde. I 1960 var der udlejet 29 og solgt 5 grunde. Amelie Dael døde i 1965, og i 1968 fik lejerne mulighed for at købe deres grunde. Kolonien blev revet ned, og pladsen, den havde ligget på, blev delt til 4 sommerhusgrunde i En af de piger, som husker feriekolonien, er fru Bodil Kirketerp fra København. Hun fortalte i et brev til mig: "Da jeg var 8-10 år gik jeg i syskole sammen med min storesøster hos daværende sognepræst Axel Rosendals kone i Sct. Stefans Kirkes menighedslokaler på Nørrebro i København. Axel Rosendal blev senere biskop. En dag henvendte fru Laura Rosendal sig til vore forældre og tilbød os plads på kolonien. Det har været omkring Så vidt jeg husker, var vi der 3-4 somre, 14 dage ad gangen. Vi var mange børn, kun piger. Man kunne kun komme der indtil konfirmationsalderen. De fleste af pigerne kom fra det, man den gang kaldte mayonnaisekvarteret, Laksegade og Hummergade og fra Borger- og Adelgade, som den gang havde elendige bygninger med mange baggårde. Der var en kordegn T.H.Lauritsen ved Marmorkirken, som gjorde et stort socialt arbejde. Hans kone, fru Lauritsen, ledede sommerlejren, og hun fik i nogle år hjælp af sin søster, som jeg mener talte svensk. Pastor Daels kone var også svensk. Hver dag om formiddagen kom der en vogn med vores middagsmad, altid 2 retter. Det var gårdfolk fra valgmenigheden i Havrebjerg, der skiftedes til at lave mad og bringe den ud til os. De kom selv i hestevogn med maden, og så blev de og spiste med, så de kunne få fade og gryder med hjem igen. Blandt disse gårdfolk var et par i folkedragter, der var meget smukke og blev beundret af alle pigerne. Hvorledes dagen gik, husker jeg ikke i enkeltheder. Vi gik i vandet mindst 2 gange om dagen. Der var megen plads at røre sig på, hele stranden i godt vejr. Og ellers var der i gården et overdækket halvtagshus med faste borde og bænke. Her kunne vi sidde og spille forskellige spil. Jeg husker også, at vi sang meget," sluttede fru Bodil Kirketerp. Min far, Otto Christiansen, har fortalt, at da han tjente hos Frandsen på Holmegård i Havrebjerg i 1921, var han flere gange kørende med hest og vogn til Liselund for at hente pastor Dael. De kørte så til Havrebjerg Valgmenighedskirke, og efter middagsmad på Holmegaard tilbage til Liselund. Min far huskede Dael som en mand, der var meget ligetil at snakke med. Han havde første gang hørt Dael på Vallekilde Højskole og senere på Liselund og i Havrebjerg. Som præst var Dael ikke helt almindelig, midt under en prædiken s. 6 af 10

7 kunne han stoppe op og stå stille i måske 5 minutter med hænderne for øjnene. Så havde han "ladet op" og kunne fortsætte sin prædiken. Man må undre sig over, hvordan Dael fik penge til at købe Liselund med ca. 8 tønder land landbrug til og senere 10 tønder land strandgrund med 6 huse, men forklaringen er vist nok, at han med held og dygtighed spekulerede på Børsen. Nogle gange var det sammen med provst Bondesen i Stillinge. Økonomisk sans havde han i hvert fald. I Havrebjerg valgmenigheds jubilæumsbog fra 1979 fortælles det, at Dael engang havde inviteret en fremmed præst til at tale ved vintermøderne på Liselund. Den sidste dag stod de og skulle tage afsked, og Dael sagde sit sædvanlige, hjertelige "tak, tak, tak." Den fremmede taler havde måske ikke regnet med honorar, men dog at få sine rejseudgifter dækket, så han sagde: "Så mangler vi bare det økonomiske?" Men Dael afbrød ham og sagde: "Nej, nej, De har været vor gæst, De skal sandelig ikke betale for opholdet." Den fremmede blev så forbløffet, at han bare kunne sige: "Tak, tak, tak." Jeg vil slutte her. Tak for opmærksomheden. Adresseliste pr. 28/ Blomstervej 9 Bodil Karlsen 3450 Allerød 10 Jens Møller 4200 Slagelse 11 Annelise og Peter Prüsse-Nielsen 4200 Slagelse 12 Connie og Henning Clausen 4200 Slagelse 13 Birte Remien 4180 Sorø 13 Henry Heilsen 4180 Sorø 14 Else & Kurt Kristensen 2760 Måløv 14 Lotte & Peter Fredløv Hansen 2750 Ballerup Krokusvej 1 Jørgen Olsen 4200 Slagelse 2 Poul Bjergved 1616 København V 3 Laust Sørensen 4200 Slagelse 4 Asta Rasmussen 2100 København Ø 5 Ellen & Leif Thyme 3520 Farum 5 Susanne & Peder Sustmann Larsen 2650 Hvidovre 6 Ida & Ebbe Korvin 2630 Taastrup 7 Inge & Knud Winther 2765 Smørum 8 Tonna Holm og Vagn Skaarup Christensen 2840 Holte 9 Erik Jensen 4200 Slagelse 10 Karin & Jens Lydolph-Nielsen 4200 Slagelse 11 Bodil & Knud Bjaldby 4281 Gørlev 13 Per Tærsbøl 3060 Espergærde 15 Gudrun Dahl 4250 Fuglebjerg 16 Per Tærsbøl 3060 Espergærde 17 Johnna & Poul Pedersen 4200 Slagelse 18 Susanne Olsen 4690 Haslev 20 Lisbeth Christensen 1850 Frederiksberg C 20 Hans Jacob Christensen 2860 Søborg 22 Mona & Per Madsen 4200 Slagelse s. 7 af 10

8 24 Ove Neumann 1402 København K 26 Susanne Henriksen 26 Karina Kjær Knudsen 2980 Kokkedal 28 Mona & Ernst Hansen 4200 Slagelse Tulipanvej 1 Tone Westad & Pål Kloumann N-0351 Oslo 3 2 Jette Helms-Nielsen 4200 Slagelse 2 Else & Mogens Knudsen 4200 Slagelse 3 Lisbeth Lange & Troels Nielsen 3500 Værløse 4 Niels Jakobsen 4200 Slagelse 5 Anne og Mogens Gyldenvang 4270 Høng 6 Birthe & Mogens Pedersen 4200 Slagelse 7 Marianne & Henrik Herstal 4200 Slagelse 8 Per Martin Olsen 4200 Slagelse 9 Tom Nielsen 8220 Brabrand 11 Alfons Coppens Be-2350 Vosselaar, Belgien 13 Anni & Kristian Fiil 4200 Slagelse 14 Irene & Leif Møller 4200 Slagelse 15 Kirsten & Jørgen Ellekjær 4200 Slagelse 16 Kirsten Mølbak Petersen 2000 Frederiksberg 17 Pernille & Bo Vistisen 2820 Gentofte 17 Bodil Jensen 2820 Gentofte 18 Mette Lauridsen & Sebastian Adorján Dyhr 4296 Nyrup 20 Grethe Christensen 4200 Slagelse Hjemmeside / Rettelser til adresseoplysninger Hidtil har vi i vores medlemsinformation oplyst navn og hjemmepostnummer på alle beboere/parcelejere. Som et led i bestræbelserne for at gøre nabohjælp nemmere vil der fremover være mulighed for, at du giver flere oplysninger på vores hjemmeside (www.blomstervænget.dk eller xn blomstervnget-cgb.dk), f.eks. e-postadresse. Hensigten er at give nem adgang for andre grundejere til hurtigt at komme i kontakt med dig, hvis der skulle være indbrud eller et sprunget vandrør Alle oplysninger er naturligvis kun tilgængelige for grundejerne og må derfor heller ikke videreformidles herfra. Du kan indtaste oplysningerne på hjemmesiden. Log ind og klik derefter på Opdater adresse. Alle felter udfyldes, og du krydser af, hvilke oplysninger der må viderebringes til de øvrige medlemmer. Har du ikke adgang til internettet, kan nedenstående slip benyttes og afleveres til bestyrelsen. Afkryds også her, hvad der må bringes på grundejerforeningens hjemmeside (alene med adgang for foreningens medlemmer). Navn Sommeradresse Sommertelefon Hjemmeadresse Postnummer og by Hjemmetelefon adresse s. 8 af 10

9 Nuværende bestyrelse Formand: Poul Bjergved (Krokusvej 2) Privat Stenosgade 7, 4. th, 1616 Kbh V Næstformand: Jens Lydolph-Nielsen (Krokusvej 10) Privat Krokusvej 10, 4200 Slagelse Kasserer: Peder Sustmann Larsen (Krokusvej 5) Privat Lindelundsvej 10, 2650 Hvidovre Sekretær: Sebastian Adorján Dyhr (Tulipanvej 18) Privat Kirkestræde 11, 4296 Nyrup Medlem: Kurt Kristensen Privat Kratlodden 15, 2760 Måløv (Blomstervej 14) Suppleant: Martin Sass Privat Hagbardsvej 5, 4200 Slagelse (Tulipanvej 20) Suppleant: Kim Winther Privat (Krokusvej 7) Jubilæumsfest Lørdag d. 31/ fra kl Festudvalget er gået i gang med at planlægge en hyggelig dag for alle foreningens medlemmer. Som for 5 år siden vil det være til en yderst attraktiv pris og med dejlig mad og underholdning. I festudvalget sidder foreløbigt: Henrik Henriksen Krokusvej 26 Mette Winther Krokusvej 7 Ellen Thyme Krokusvej 5 Kurt Kristensen Blomstervej 14 s. 9 af 10

10 Og har du lyst til at være med i festudvalget, eller bare komme med nogle gode idéer, skal du henvende dig til Kurt Kristensen. Nærmere informationer følger i forårsinfoen; men reserver allerede nu datoen. s. 10 af 10

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere