Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse"

Transkript

1 Indhold Referat af generalforsamling 28/ med formandens beretning for Sankthansbålstale Medlemsliste pr. 28/ Hjemmesiden rettelse af adressoplysninger nabohjælp Bestyrelsen Jubilæumsfest Referat af generalforsamling d. 28/ kl , afholdt i»skovhuset«26 personer inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkomst Mødet indledtes med en bid blødt brød og vores traditionelle sang. og formanden bød velkommen. 2. Valg af dirigent Som vanligt valgtes Mogens Pedersen uden modkandidater. Han konstaterede mødet lovligt indvarslet på både e-post i maj og siden i postkasserne mere end tre uger før mødet. 3. Formandens beretning Mogens mente, at det var ukorrekt at kalde det formandens beretning; men det er, hvad der står i vedtægterne, og det dækker over, at det er formandens beretning over det i bestyrelsen skete siden sidste generalforsamling. Nyt medlem af grundejerforeningen er Ove Neumann på Krokusvej 24 (efter Kirsten Hybschmann). Et medlem af foreningen Lone Jensen, Krokusvej 9 er desværre afgået ved døden. Jeg beder forsamlingen om at rejse sig og mindes Lone ved ét minuts stilhed. Det forløbne år er forløbet roligt. Der købes og sælges ikke ret meget men det har der nu aldrig gjort i Blomstervænget hvor ejendomsmæglerne jo smigrer os med betegnelsen Strandens Smørhul. Der bygges heller ikke meget. Bestyrelsen er derfor ikke blevet hørt om nogen sager i dette år. Noget andet er, at Gammel Slagelse Kommune ikke var til at råbe op, når bestyrelsen udtalte sig. Det betød, at dispensationer fra byggevedtægt m.m. for slet ikke at tale om vores egne vedtægter som regel uden besvær blev givet. Som bekendt er det jo sådan, at det er meget rart selv at få en dispensation, mens det kan være rigtig irriterende eller oven i købet til stor ulempe, når naboen får én. Det er selvfølgelig også derfor man her bestemmelser og har en bestyrelse til at sikre dem. Det bliver spændende at se, hvordan den nye kommune vil udvikle sig på det felt. Jeg har nogle tilkendegivelser fra kommunen om, at praksis er ved at ændre sig. I bestyrelsen har vi under alle omstændigheder aftalt, at vi vil være aktive proaktive på dette felt. Vi vil gerne sikre, at vi i s. 1 af 10

2 grundejerforeningen i videst muligt omfang overholder og fastholder de bestemmelser, der gælder for området, både kommunens og vores lokale bestemmelser. Her gælder det efter de gode principper, som blev vedtaget i 2005, at vi ønsker: et lyst område og ikke en plantage, havudsigt eller havglimt jo længere man bor tilbage. åbent område, veje skal ikke være plankeværker bevare strandfaunaen, ikke havekolonier. fremstå som ét område med mindst mulig skelmarkering. Og selv om husene bliver større og forbindelsen tilbage til det helt åbne landskab uden beplantninger overhovedet bliver stadig svagere, så skal vi alligevel søge at bevare denne ånd for stedet. Går man rundt i andre områder af stranden, oplever man plankeværker og en lukkethed, som snarere hører vores parcelhuskvarterer inde i byerne til, mens vi trods alt stadig har en del af den oprindelige åbenhed og den vil vi i bestyrelsen gerne værne om. Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder og har især drøftet følgende hovedtemaer: Nabohjælp (et indbrud) Hjemmeside Fælles arealer Nabohjælp: Vi har opsat to skilte. Et ved portalen og et andet lidt mere diskret, men ikke til at overse ved sti-indgangen på Tulipanvej. Vi tror, at en styrkelse af nabohjælp kan være forebyggende og i det mindst afhjælpende i forbindelse med indbrud. Bedst er det at forebygge og forhindre, men dernæst er det vigtigt at blive tilkaldt. Det er det sidste element, som vi meget let kan styrke og derved sikre, at et hus udsat for indbrud meget hurtigt lukkes igen. Hjemmeside: Vi har fået en hjemmeside. Man kan google eller slå den direkte op på adressen blomstervænget.dk. Vi begynder så småt at bygge op med oplysninger om foreningen og forskellige serviceoplysninger for medlemmerne. Der kan også lægges historiske data (f.eks. årets båltale) og gammelt billedmateriale om området ind. Vi vil også spørge jer, om vi må lægge telefonnumre og adresser dog alene med adgang for medlemmer. Det kunne være en måde at styrke nabohjælpen altså at man altid vil kunne finde telefonnumret på en nabo eller beboer, hvor der har været indbrud. Fælles arealer: Vores primære opgave at sikre o o o Veje og vendepladser vedligeholdes og fastholdes: Vi har simpelt hen gennemgået veje og vendepladser. Umiddelbart er det vores vurdering, at veje og vendepladser ligger nogenlunde frie og tilgængelige. Når der sker bevoksning, som genererer brugen af arealerne, tager bestyrelsen en snak med de involverede og medvirker til at genoprette situationen Bevoksning udvikler sig, således at udsynet i videst muligt omfang opretholdes. Vi har i flere tilfælde været inde i en dialog med flere medlemmer. Som regel med et godt resultat. Fælles strandarealer er tilgængelige og friholdes fra tæt bevoksning. Strandrensningen hjalp et stykke ad vejen. Der er stadig lige vel store arealer, der er bevokset med hybenroser, men for størstedelens vedkommende findes roserne på de enkelte grundejeres areal og ikke på s. 2 af 10

3 fællesarealerne. Bestyrelsen medvirker gerne, hvis grundejere ønsker at få fjernet hybenroser op til fællesarealet. Vi udsender traditionelt to informationsblade om året. I maj og september men forandring fryder, så i år blev det en Juleinformation i december. Traditionelle aktiviteter er igen afviklet på en fin måde: a. Strandrensning: Mere end 25 mennesker Der blev ryddet godt op på stranden, flyttet bålplads og fjernet hybenroser på fællesarealet (Kurt er ved at have godt fat på roserne ved stranden). Tak til Birthe og Mogens, fordi I stillede hus og arbejdskraft til rådighed, hvilket bl.a. resulterede i nogle dejlige snitter. b. Indsamling til Skt. Hans-bål: Her var vi ikke så mange. Omvendt var heller ikke så mange læs affald til bålet. Men tak til de 8-10 stykker, der var mødt op. Uanset vi ikke var så mange, så var bålet bestemt stort nok vist igen strandens største, fordi der åbenbart er nogle, der kører affald til udefra. Igen en tak til Bjaldby for tilvejebringelse af traktor og vogn til formålet, og for selve kørslen af traktoren. Det kræver sin mand. c. Skt. Hans-aften: Det flotteste vejr man kunne tænke sig. Vi sang efter traditionen fædrelandets sange. Der var mange mennesker forsamlet og det vil også sige: Mange kom til bålet udefra. Vi havde inviteret en lokalhistoriker gårdejer Helge Christiansen fra Bildsø. Han holdt en fin lille tale om pastor Niels Dahl ( Dahls hus, som Erik Jensen bor i), som måske nok var allermest interessant for os i Blomstervænget, men som alle dog lyttede til. Derfor vil I også kunne genfinde den i informationsbladet og på hjemmesiden. Generelt konstateres (sådan lidt uden for arealet ): Der er udarbejdet en lokalplan for Strandhotellet s areal. Der kan bygges udlejningsboliger i 2 etager på arealet. Mit gæt er, at det nu vil tage nogle år, før nogen prøver at realisere den plan. Trafikregulering i krydset, et forsøg på at gøre trafikken langsommere i krydset fornuftigt nok for der er en stigende trafik. Kloakering: Vil ramme Stillinge Strand i 2012 (nummer 5 af 6 strandområder). Nogle parceller i Blomstervænget vil være tvangsindlagte til kloakering, andre vil kunne tilvælge. Strandlyst hvor vi plejer at holde generalforsamling genåbner i løbet af juli måned. Affaldsordning/skrald: Slagelse Kommune har ændret til mere økologisk ordning. Forringet service og flerdobling af prisen for de grundejere, der kun bruger ordningen om sommeren. Helårsbrugerne synes mere tilfredse med ordningen. Bestyrelsen kan afsluttende konstatere, at vi fortsat har en god og engageret medlemsskare, som støtter pænt op om foreningen. Og det er mit håb, at vi fortsat må kunne bygge på denne fællesskabsfølelse. I 2010 har vi en mulighed for at tilføje lidt til fællesskabet: 2010: Næste år er jubilæumsår. 40-årsjubilæum (kan jeg se ud fra at vi afholdt 35-årsjubilæum i 2005 et stormfuldt ét af slagsen). Foreningen blev stiftet den 20. juni Det vil vi gerne markere ved en fest. Bestyrelsen vil selvfølgelig medvirke til arrangementet, men vi vil også meget gerne have s. 3 af 10

4 nogle flere medlemmer til at deltage. Vi vil gerne nedsætte et festudvalg og vi beder derfor også interesserede til at melde sig i dag eller i hvert fald her i løbet af sommeren. ================= Spørgsmål til beretningen: a) Kan man få nabohjælpsmærker? sv: Ja, bestyrelsen fremskaffer dem, og der læggers i postkasser, hvor der ikke er opsat på huset. b) Hvilke(t) telefonnummer vil blive tilgængeligt på hjemmesidens adresselister? sv: Det bestemmer man selv. Der bliver en formular til udfyldelse på hjemmeside/i efterårsinfo. Herefter godkendtes beretningen. 4. Regnskab Kassereren fremlagde regnskabet, og konstaterede, at vores egenkapital er vokset med knapt kr ,-. Spørgsmål til regnskabet: Hvordan praktiseres vejvedligeholdelsen? sv: Det er i øjeblikket primært bestyrelsen, der udfører arbejdet; men vi kontakter den gl. vejmand igen. Bjaldby har tilbudt at skrabe vejene mellem de egentlige reparationer. Regnskabet godkendtes 5. Valg til bestyrelsen De tre, der var på valg, genvalgtes (og på det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig), så bestyrelsen stadig består af: Formand: Poul Bjergved, næstformand: Jens Lydolph-Nielsen, Kasserer: Peder Sustmann Larsen, Sekretær: Sebastian Adorján Dyhr, medlem: Kurt Kristensen. Som suppleant foresloges Kim Winther, der valgtes. Martin Sass genvalgtes. 6. Valg af revisor Per Madsen genvalgtes 7. Kontingent Uændret på kr. 300,- 8. Indkomne forslag Ingen 9. Evt. Sp. Hvordan fjernes rester fra sankthansbål? Sv. fra medlem: Jeg synes, at man bare selv skal fjerne det, når man opdager det. Vi skal føle et fælles ansvar for området og ikke hele tiden inddrage bestyrelsen, hvor vi selv kan klare det. Bestyrelsen: Vi går ned kl. 13 og tager det på Jenses trailer, så kan man hjælpe til. Sp. Kan man opfordre udlejere til at gøre lejere opmærksom på, hvor stierne er, og hvordan man opfører sig i området. Flere gange er folk gået gennem vores grund. s. 4 af 10

5 Bestyrelsen: Vi vil gerne hjælpe. Kom til os, inden problemet løber op. Vi ser på at lave et kort, som kan hænges op i husene, så man kan se, hvor stierne er. Og vi tager kontakt med udlejere omkring en vejledning. Sp. Kan vi gøre noget for at dæmpe hastigheden på vores veje? Bestyrelsen: Vi har snakket om at etablere midlertidige vejbump om sommeren; men de koster kr , og det er lidt rigeligt. Vi undersøger lovligheden og muligheden for indsnævringschikaner og placering af 20-km - og kør-forsigtigt -skilte. Sp. Kan der gøres noget ved, at stien i strandengen er meget såret? Bestyrelsen: Det er svært at regulere folks adfærd og det er jo ikke kun os selv, der går der men vi skal kigge på, om vi kan gøre noget. Kl takkedes for god ro og orden. Tale fra Sankthansaften 23/ Ved gårdejer Helge Christiansen Tak, fordi jeg har fået lov at holde sankthanstalen her hos jer i grundejerforeningen Blomstervænget. Jeg hedder Helge Christiansen og har boet i Bildsø næsten hele mit liv. Min oldefar var ejer af Egebæksgård på Pilevej kun 300 m herfra, og der er min farfar født og havde sit barndomshjem. I mange år har jeg studeret egnens historie, så min tale bliver mest om dette dejlige sted, hvor vi er samlet i aften til sankthansbål. På gamle kort kan man se, at engang har vejen fra Korsør til Kalundborg gået lige her forbi. Den fulgte kysten fra Næsbystrand til omkring ved den nuværende Lillerisvej. Der drejede den på skrå ind i landet mod Drøsselbjerg. Den vej, der nu hedder Drøsselbjergvej blev først lavet omkring Lige her ved de sommerhuse der har de højeste numre på Krokusvej, lå der i mange år en feriekoloni, ejet af pastor Niels Dael. Men hvem var han? Han levede fra 1857 til 1951, og han var 40 år gammel, da han i 1897 vendte hjem fra 11 års præstegerning blandt danske udvandrere i Argentina. Han blev ansat som præst for Høve valgmenighed og fra 1904 også i Havrebjerg valgmenighed. I 1908 købte han gården Liselund ved Slagelse og begyndte en menighedsskole der. Det lykkedes ham at skabe et grundtvigsk-kirkeligt kulturcentrum, hvor der siden 1909 er afholdt møder med deltagelse fra alle kirkelige kredse. Her er blevet holdt foredrag af landets bedste talere, og de samler ikke blot egnens folk, men også folk fra det øvrige land. Niels Dael tog bolig på Liselund, men fortsatte som valgmenighedspræst lige til 1943, hvor han gik af. Han døde i 1951 og ligger begravet i Liselunds have. På hans mindesten står der TAK, TAK, TAK. De ord, han sagde så tit. I 1912 købte han en 5 tønder land stor ubebygget strandlod, matrikel nummer 19 e, her ved Kirke Stillinge Strand. Sælgeren var gårdejer Hans Nielsen Hansen, og købesummen var kr. Samme år lykkedes det ham at erhverve yderligere 5 tønder land, matrikel nummer 16 e, så han fik en 10 tønder land stor strandgrund med ca. 260 m kystlinie. Han fik straks bygget sig et 80 m 2 stort stråtækt hus. Det havde en åben veranda med gavlen ud mod vandet, og på loftet var der 5 soveværelser. Det blev forsikret for kr., så det har nok kostet en lignende sum at bygge. Det kom til at hedde Liseleje. Sommerhusene skulle s. 5 af 10

6 have navne, for der var ingen vejnavne eller husnumre dengang. Huset ligger der stadig på adressen Krokusvej 9, det stråtækte hus, vi kan se herfra. I 1925 byggede Niels Dael en feriekoloni nær strandloddens nordlige skel og ca. 120 m fra sit eget hus. Det var en 14 m lang bygning, som lå parallelt med kysten. Den var indrettet med spisesal, køkken og 2 værelser. Vinkelret på denne bygning blev der bygget en sovesal med 48 faste senge. Desuden var der et udhus med toiletter og rum til cykler. Ialt 176 m 2 bygninger, som 19. juli 1925 blev vurderet til kr. Imellem kolonien og sit eget hus byggede Dael yderligere 4 sommerhuse i årene 1931 til Disse blev udlejede, et af dem til valgmenighedspræst Morten Larsen fra Holstebro. Han var med i arbejdet ved menighedsskolen på Liselund. Dette hus brændte i 1965, og der blev bygget et nyt året efter. Et andet af husene fik jeg foræret til nedrivning i Det var det, som lå nærmest kolonien. Brædderne kunne jeg bruge til kornmagasin hjemme på min gård. Dael udlejede mange sommerhusgrunde. I 1945 var der udlejet 23 stk. Efter hans død fortsatte hans enke, Amelie Dael, med at udleje og sælge grunde. I 1960 var der udlejet 29 og solgt 5 grunde. Amelie Dael døde i 1965, og i 1968 fik lejerne mulighed for at købe deres grunde. Kolonien blev revet ned, og pladsen, den havde ligget på, blev delt til 4 sommerhusgrunde i En af de piger, som husker feriekolonien, er fru Bodil Kirketerp fra København. Hun fortalte i et brev til mig: "Da jeg var 8-10 år gik jeg i syskole sammen med min storesøster hos daværende sognepræst Axel Rosendals kone i Sct. Stefans Kirkes menighedslokaler på Nørrebro i København. Axel Rosendal blev senere biskop. En dag henvendte fru Laura Rosendal sig til vore forældre og tilbød os plads på kolonien. Det har været omkring Så vidt jeg husker, var vi der 3-4 somre, 14 dage ad gangen. Vi var mange børn, kun piger. Man kunne kun komme der indtil konfirmationsalderen. De fleste af pigerne kom fra det, man den gang kaldte mayonnaisekvarteret, Laksegade og Hummergade og fra Borger- og Adelgade, som den gang havde elendige bygninger med mange baggårde. Der var en kordegn T.H.Lauritsen ved Marmorkirken, som gjorde et stort socialt arbejde. Hans kone, fru Lauritsen, ledede sommerlejren, og hun fik i nogle år hjælp af sin søster, som jeg mener talte svensk. Pastor Daels kone var også svensk. Hver dag om formiddagen kom der en vogn med vores middagsmad, altid 2 retter. Det var gårdfolk fra valgmenigheden i Havrebjerg, der skiftedes til at lave mad og bringe den ud til os. De kom selv i hestevogn med maden, og så blev de og spiste med, så de kunne få fade og gryder med hjem igen. Blandt disse gårdfolk var et par i folkedragter, der var meget smukke og blev beundret af alle pigerne. Hvorledes dagen gik, husker jeg ikke i enkeltheder. Vi gik i vandet mindst 2 gange om dagen. Der var megen plads at røre sig på, hele stranden i godt vejr. Og ellers var der i gården et overdækket halvtagshus med faste borde og bænke. Her kunne vi sidde og spille forskellige spil. Jeg husker også, at vi sang meget," sluttede fru Bodil Kirketerp. Min far, Otto Christiansen, har fortalt, at da han tjente hos Frandsen på Holmegård i Havrebjerg i 1921, var han flere gange kørende med hest og vogn til Liselund for at hente pastor Dael. De kørte så til Havrebjerg Valgmenighedskirke, og efter middagsmad på Holmegaard tilbage til Liselund. Min far huskede Dael som en mand, der var meget ligetil at snakke med. Han havde første gang hørt Dael på Vallekilde Højskole og senere på Liselund og i Havrebjerg. Som præst var Dael ikke helt almindelig, midt under en prædiken s. 6 af 10

7 kunne han stoppe op og stå stille i måske 5 minutter med hænderne for øjnene. Så havde han "ladet op" og kunne fortsætte sin prædiken. Man må undre sig over, hvordan Dael fik penge til at købe Liselund med ca. 8 tønder land landbrug til og senere 10 tønder land strandgrund med 6 huse, men forklaringen er vist nok, at han med held og dygtighed spekulerede på Børsen. Nogle gange var det sammen med provst Bondesen i Stillinge. Økonomisk sans havde han i hvert fald. I Havrebjerg valgmenigheds jubilæumsbog fra 1979 fortælles det, at Dael engang havde inviteret en fremmed præst til at tale ved vintermøderne på Liselund. Den sidste dag stod de og skulle tage afsked, og Dael sagde sit sædvanlige, hjertelige "tak, tak, tak." Den fremmede taler havde måske ikke regnet med honorar, men dog at få sine rejseudgifter dækket, så han sagde: "Så mangler vi bare det økonomiske?" Men Dael afbrød ham og sagde: "Nej, nej, De har været vor gæst, De skal sandelig ikke betale for opholdet." Den fremmede blev så forbløffet, at han bare kunne sige: "Tak, tak, tak." Jeg vil slutte her. Tak for opmærksomheden. Adresseliste pr. 28/ Blomstervej 9 Bodil Karlsen 3450 Allerød 10 Jens Møller 4200 Slagelse 11 Annelise og Peter Prüsse-Nielsen 4200 Slagelse 12 Connie og Henning Clausen 4200 Slagelse 13 Birte Remien 4180 Sorø 13 Henry Heilsen 4180 Sorø 14 Else & Kurt Kristensen 2760 Måløv 14 Lotte & Peter Fredløv Hansen 2750 Ballerup Krokusvej 1 Jørgen Olsen 4200 Slagelse 2 Poul Bjergved 1616 København V 3 Laust Sørensen 4200 Slagelse 4 Asta Rasmussen 2100 København Ø 5 Ellen & Leif Thyme 3520 Farum 5 Susanne & Peder Sustmann Larsen 2650 Hvidovre 6 Ida & Ebbe Korvin 2630 Taastrup 7 Inge & Knud Winther 2765 Smørum 8 Tonna Holm og Vagn Skaarup Christensen 2840 Holte 9 Erik Jensen 4200 Slagelse 10 Karin & Jens Lydolph-Nielsen 4200 Slagelse 11 Bodil & Knud Bjaldby 4281 Gørlev 13 Per Tærsbøl 3060 Espergærde 15 Gudrun Dahl 4250 Fuglebjerg 16 Per Tærsbøl 3060 Espergærde 17 Johnna & Poul Pedersen 4200 Slagelse 18 Susanne Olsen 4690 Haslev 20 Lisbeth Christensen 1850 Frederiksberg C 20 Hans Jacob Christensen 2860 Søborg 22 Mona & Per Madsen 4200 Slagelse s. 7 af 10

8 24 Ove Neumann 1402 København K 26 Susanne Henriksen 26 Karina Kjær Knudsen 2980 Kokkedal 28 Mona & Ernst Hansen 4200 Slagelse Tulipanvej 1 Tone Westad & Pål Kloumann N-0351 Oslo 3 2 Jette Helms-Nielsen 4200 Slagelse 2 Else & Mogens Knudsen 4200 Slagelse 3 Lisbeth Lange & Troels Nielsen 3500 Værløse 4 Niels Jakobsen 4200 Slagelse 5 Anne og Mogens Gyldenvang 4270 Høng 6 Birthe & Mogens Pedersen 4200 Slagelse 7 Marianne & Henrik Herstal 4200 Slagelse 8 Per Martin Olsen 4200 Slagelse 9 Tom Nielsen 8220 Brabrand 11 Alfons Coppens Be-2350 Vosselaar, Belgien 13 Anni & Kristian Fiil 4200 Slagelse 14 Irene & Leif Møller 4200 Slagelse 15 Kirsten & Jørgen Ellekjær 4200 Slagelse 16 Kirsten Mølbak Petersen 2000 Frederiksberg 17 Pernille & Bo Vistisen 2820 Gentofte 17 Bodil Jensen 2820 Gentofte 18 Mette Lauridsen & Sebastian Adorján Dyhr 4296 Nyrup 20 Grethe Christensen 4200 Slagelse Hjemmeside / Rettelser til adresseoplysninger Hidtil har vi i vores medlemsinformation oplyst navn og hjemmepostnummer på alle beboere/parcelejere. Som et led i bestræbelserne for at gøre nabohjælp nemmere vil der fremover være mulighed for, at du giver flere oplysninger på vores hjemmeside (www.blomstervænget.dk eller xn blomstervnget-cgb.dk), f.eks. e-postadresse. Hensigten er at give nem adgang for andre grundejere til hurtigt at komme i kontakt med dig, hvis der skulle være indbrud eller et sprunget vandrør Alle oplysninger er naturligvis kun tilgængelige for grundejerne og må derfor heller ikke videreformidles herfra. Du kan indtaste oplysningerne på hjemmesiden. Log ind og klik derefter på Opdater adresse. Alle felter udfyldes, og du krydser af, hvilke oplysninger der må viderebringes til de øvrige medlemmer. Har du ikke adgang til internettet, kan nedenstående slip benyttes og afleveres til bestyrelsen. Afkryds også her, hvad der må bringes på grundejerforeningens hjemmeside (alene med adgang for foreningens medlemmer). Navn Sommeradresse Sommertelefon Hjemmeadresse Postnummer og by Hjemmetelefon adresse s. 8 af 10

9 Nuværende bestyrelse Formand: Poul Bjergved (Krokusvej 2) Privat Stenosgade 7, 4. th, 1616 Kbh V Næstformand: Jens Lydolph-Nielsen (Krokusvej 10) Privat Krokusvej 10, 4200 Slagelse Kasserer: Peder Sustmann Larsen (Krokusvej 5) Privat Lindelundsvej 10, 2650 Hvidovre Sekretær: Sebastian Adorján Dyhr (Tulipanvej 18) Privat Kirkestræde 11, 4296 Nyrup Medlem: Kurt Kristensen Privat Kratlodden 15, 2760 Måløv (Blomstervej 14) Suppleant: Martin Sass Privat Hagbardsvej 5, 4200 Slagelse (Tulipanvej 20) Suppleant: Kim Winther Privat (Krokusvej 7) Jubilæumsfest Lørdag d. 31/ fra kl Festudvalget er gået i gang med at planlægge en hyggelig dag for alle foreningens medlemmer. Som for 5 år siden vil det være til en yderst attraktiv pris og med dejlig mad og underholdning. I festudvalget sidder foreløbigt: Henrik Henriksen Krokusvej 26 Mette Winther Krokusvej 7 Ellen Thyme Krokusvej 5 Kurt Kristensen Blomstervej 14 s. 9 af 10

10 Og har du lyst til at være med i festudvalget, eller bare komme med nogle gode idéer, skal du henvende dig til Kurt Kristensen. Nærmere informationer følger i forårsinfoen; men reserver allerede nu datoen. s. 10 af 10

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom.

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere