Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse"

Transkript

1 Indhold Referat af generalforsamling 28/ med formandens beretning for Sankthansbålstale Medlemsliste pr. 28/ Hjemmesiden rettelse af adressoplysninger nabohjælp Bestyrelsen Jubilæumsfest Referat af generalforsamling d. 28/ kl , afholdt i»skovhuset«26 personer inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkomst Mødet indledtes med en bid blødt brød og vores traditionelle sang. og formanden bød velkommen. 2. Valg af dirigent Som vanligt valgtes Mogens Pedersen uden modkandidater. Han konstaterede mødet lovligt indvarslet på både e-post i maj og siden i postkasserne mere end tre uger før mødet. 3. Formandens beretning Mogens mente, at det var ukorrekt at kalde det formandens beretning; men det er, hvad der står i vedtægterne, og det dækker over, at det er formandens beretning over det i bestyrelsen skete siden sidste generalforsamling. Nyt medlem af grundejerforeningen er Ove Neumann på Krokusvej 24 (efter Kirsten Hybschmann). Et medlem af foreningen Lone Jensen, Krokusvej 9 er desværre afgået ved døden. Jeg beder forsamlingen om at rejse sig og mindes Lone ved ét minuts stilhed. Det forløbne år er forløbet roligt. Der købes og sælges ikke ret meget men det har der nu aldrig gjort i Blomstervænget hvor ejendomsmæglerne jo smigrer os med betegnelsen Strandens Smørhul. Der bygges heller ikke meget. Bestyrelsen er derfor ikke blevet hørt om nogen sager i dette år. Noget andet er, at Gammel Slagelse Kommune ikke var til at råbe op, når bestyrelsen udtalte sig. Det betød, at dispensationer fra byggevedtægt m.m. for slet ikke at tale om vores egne vedtægter som regel uden besvær blev givet. Som bekendt er det jo sådan, at det er meget rart selv at få en dispensation, mens det kan være rigtig irriterende eller oven i købet til stor ulempe, når naboen får én. Det er selvfølgelig også derfor man her bestemmelser og har en bestyrelse til at sikre dem. Det bliver spændende at se, hvordan den nye kommune vil udvikle sig på det felt. Jeg har nogle tilkendegivelser fra kommunen om, at praksis er ved at ændre sig. I bestyrelsen har vi under alle omstændigheder aftalt, at vi vil være aktive proaktive på dette felt. Vi vil gerne sikre, at vi i s. 1 af 10

2 grundejerforeningen i videst muligt omfang overholder og fastholder de bestemmelser, der gælder for området, både kommunens og vores lokale bestemmelser. Her gælder det efter de gode principper, som blev vedtaget i 2005, at vi ønsker: et lyst område og ikke en plantage, havudsigt eller havglimt jo længere man bor tilbage. åbent område, veje skal ikke være plankeværker bevare strandfaunaen, ikke havekolonier. fremstå som ét område med mindst mulig skelmarkering. Og selv om husene bliver større og forbindelsen tilbage til det helt åbne landskab uden beplantninger overhovedet bliver stadig svagere, så skal vi alligevel søge at bevare denne ånd for stedet. Går man rundt i andre områder af stranden, oplever man plankeværker og en lukkethed, som snarere hører vores parcelhuskvarterer inde i byerne til, mens vi trods alt stadig har en del af den oprindelige åbenhed og den vil vi i bestyrelsen gerne værne om. Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder og har især drøftet følgende hovedtemaer: Nabohjælp (et indbrud) Hjemmeside Fælles arealer Nabohjælp: Vi har opsat to skilte. Et ved portalen og et andet lidt mere diskret, men ikke til at overse ved sti-indgangen på Tulipanvej. Vi tror, at en styrkelse af nabohjælp kan være forebyggende og i det mindst afhjælpende i forbindelse med indbrud. Bedst er det at forebygge og forhindre, men dernæst er det vigtigt at blive tilkaldt. Det er det sidste element, som vi meget let kan styrke og derved sikre, at et hus udsat for indbrud meget hurtigt lukkes igen. Hjemmeside: Vi har fået en hjemmeside. Man kan google eller slå den direkte op på adressen blomstervænget.dk. Vi begynder så småt at bygge op med oplysninger om foreningen og forskellige serviceoplysninger for medlemmerne. Der kan også lægges historiske data (f.eks. årets båltale) og gammelt billedmateriale om området ind. Vi vil også spørge jer, om vi må lægge telefonnumre og adresser dog alene med adgang for medlemmer. Det kunne være en måde at styrke nabohjælpen altså at man altid vil kunne finde telefonnumret på en nabo eller beboer, hvor der har været indbrud. Fælles arealer: Vores primære opgave at sikre o o o Veje og vendepladser vedligeholdes og fastholdes: Vi har simpelt hen gennemgået veje og vendepladser. Umiddelbart er det vores vurdering, at veje og vendepladser ligger nogenlunde frie og tilgængelige. Når der sker bevoksning, som genererer brugen af arealerne, tager bestyrelsen en snak med de involverede og medvirker til at genoprette situationen Bevoksning udvikler sig, således at udsynet i videst muligt omfang opretholdes. Vi har i flere tilfælde været inde i en dialog med flere medlemmer. Som regel med et godt resultat. Fælles strandarealer er tilgængelige og friholdes fra tæt bevoksning. Strandrensningen hjalp et stykke ad vejen. Der er stadig lige vel store arealer, der er bevokset med hybenroser, men for størstedelens vedkommende findes roserne på de enkelte grundejeres areal og ikke på s. 2 af 10

3 fællesarealerne. Bestyrelsen medvirker gerne, hvis grundejere ønsker at få fjernet hybenroser op til fællesarealet. Vi udsender traditionelt to informationsblade om året. I maj og september men forandring fryder, så i år blev det en Juleinformation i december. Traditionelle aktiviteter er igen afviklet på en fin måde: a. Strandrensning: Mere end 25 mennesker Der blev ryddet godt op på stranden, flyttet bålplads og fjernet hybenroser på fællesarealet (Kurt er ved at have godt fat på roserne ved stranden). Tak til Birthe og Mogens, fordi I stillede hus og arbejdskraft til rådighed, hvilket bl.a. resulterede i nogle dejlige snitter. b. Indsamling til Skt. Hans-bål: Her var vi ikke så mange. Omvendt var heller ikke så mange læs affald til bålet. Men tak til de 8-10 stykker, der var mødt op. Uanset vi ikke var så mange, så var bålet bestemt stort nok vist igen strandens største, fordi der åbenbart er nogle, der kører affald til udefra. Igen en tak til Bjaldby for tilvejebringelse af traktor og vogn til formålet, og for selve kørslen af traktoren. Det kræver sin mand. c. Skt. Hans-aften: Det flotteste vejr man kunne tænke sig. Vi sang efter traditionen fædrelandets sange. Der var mange mennesker forsamlet og det vil også sige: Mange kom til bålet udefra. Vi havde inviteret en lokalhistoriker gårdejer Helge Christiansen fra Bildsø. Han holdt en fin lille tale om pastor Niels Dahl ( Dahls hus, som Erik Jensen bor i), som måske nok var allermest interessant for os i Blomstervænget, men som alle dog lyttede til. Derfor vil I også kunne genfinde den i informationsbladet og på hjemmesiden. Generelt konstateres (sådan lidt uden for arealet ): Der er udarbejdet en lokalplan for Strandhotellet s areal. Der kan bygges udlejningsboliger i 2 etager på arealet. Mit gæt er, at det nu vil tage nogle år, før nogen prøver at realisere den plan. Trafikregulering i krydset, et forsøg på at gøre trafikken langsommere i krydset fornuftigt nok for der er en stigende trafik. Kloakering: Vil ramme Stillinge Strand i 2012 (nummer 5 af 6 strandområder). Nogle parceller i Blomstervænget vil være tvangsindlagte til kloakering, andre vil kunne tilvælge. Strandlyst hvor vi plejer at holde generalforsamling genåbner i løbet af juli måned. Affaldsordning/skrald: Slagelse Kommune har ændret til mere økologisk ordning. Forringet service og flerdobling af prisen for de grundejere, der kun bruger ordningen om sommeren. Helårsbrugerne synes mere tilfredse med ordningen. Bestyrelsen kan afsluttende konstatere, at vi fortsat har en god og engageret medlemsskare, som støtter pænt op om foreningen. Og det er mit håb, at vi fortsat må kunne bygge på denne fællesskabsfølelse. I 2010 har vi en mulighed for at tilføje lidt til fællesskabet: 2010: Næste år er jubilæumsår. 40-årsjubilæum (kan jeg se ud fra at vi afholdt 35-årsjubilæum i 2005 et stormfuldt ét af slagsen). Foreningen blev stiftet den 20. juni Det vil vi gerne markere ved en fest. Bestyrelsen vil selvfølgelig medvirke til arrangementet, men vi vil også meget gerne have s. 3 af 10

4 nogle flere medlemmer til at deltage. Vi vil gerne nedsætte et festudvalg og vi beder derfor også interesserede til at melde sig i dag eller i hvert fald her i løbet af sommeren. ================= Spørgsmål til beretningen: a) Kan man få nabohjælpsmærker? sv: Ja, bestyrelsen fremskaffer dem, og der læggers i postkasser, hvor der ikke er opsat på huset. b) Hvilke(t) telefonnummer vil blive tilgængeligt på hjemmesidens adresselister? sv: Det bestemmer man selv. Der bliver en formular til udfyldelse på hjemmeside/i efterårsinfo. Herefter godkendtes beretningen. 4. Regnskab Kassereren fremlagde regnskabet, og konstaterede, at vores egenkapital er vokset med knapt kr ,-. Spørgsmål til regnskabet: Hvordan praktiseres vejvedligeholdelsen? sv: Det er i øjeblikket primært bestyrelsen, der udfører arbejdet; men vi kontakter den gl. vejmand igen. Bjaldby har tilbudt at skrabe vejene mellem de egentlige reparationer. Regnskabet godkendtes 5. Valg til bestyrelsen De tre, der var på valg, genvalgtes (og på det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig), så bestyrelsen stadig består af: Formand: Poul Bjergved, næstformand: Jens Lydolph-Nielsen, Kasserer: Peder Sustmann Larsen, Sekretær: Sebastian Adorján Dyhr, medlem: Kurt Kristensen. Som suppleant foresloges Kim Winther, der valgtes. Martin Sass genvalgtes. 6. Valg af revisor Per Madsen genvalgtes 7. Kontingent Uændret på kr. 300,- 8. Indkomne forslag Ingen 9. Evt. Sp. Hvordan fjernes rester fra sankthansbål? Sv. fra medlem: Jeg synes, at man bare selv skal fjerne det, når man opdager det. Vi skal føle et fælles ansvar for området og ikke hele tiden inddrage bestyrelsen, hvor vi selv kan klare det. Bestyrelsen: Vi går ned kl. 13 og tager det på Jenses trailer, så kan man hjælpe til. Sp. Kan man opfordre udlejere til at gøre lejere opmærksom på, hvor stierne er, og hvordan man opfører sig i området. Flere gange er folk gået gennem vores grund. s. 4 af 10

5 Bestyrelsen: Vi vil gerne hjælpe. Kom til os, inden problemet løber op. Vi ser på at lave et kort, som kan hænges op i husene, så man kan se, hvor stierne er. Og vi tager kontakt med udlejere omkring en vejledning. Sp. Kan vi gøre noget for at dæmpe hastigheden på vores veje? Bestyrelsen: Vi har snakket om at etablere midlertidige vejbump om sommeren; men de koster kr , og det er lidt rigeligt. Vi undersøger lovligheden og muligheden for indsnævringschikaner og placering af 20-km - og kør-forsigtigt -skilte. Sp. Kan der gøres noget ved, at stien i strandengen er meget såret? Bestyrelsen: Det er svært at regulere folks adfærd og det er jo ikke kun os selv, der går der men vi skal kigge på, om vi kan gøre noget. Kl takkedes for god ro og orden. Tale fra Sankthansaften 23/ Ved gårdejer Helge Christiansen Tak, fordi jeg har fået lov at holde sankthanstalen her hos jer i grundejerforeningen Blomstervænget. Jeg hedder Helge Christiansen og har boet i Bildsø næsten hele mit liv. Min oldefar var ejer af Egebæksgård på Pilevej kun 300 m herfra, og der er min farfar født og havde sit barndomshjem. I mange år har jeg studeret egnens historie, så min tale bliver mest om dette dejlige sted, hvor vi er samlet i aften til sankthansbål. På gamle kort kan man se, at engang har vejen fra Korsør til Kalundborg gået lige her forbi. Den fulgte kysten fra Næsbystrand til omkring ved den nuværende Lillerisvej. Der drejede den på skrå ind i landet mod Drøsselbjerg. Den vej, der nu hedder Drøsselbjergvej blev først lavet omkring Lige her ved de sommerhuse der har de højeste numre på Krokusvej, lå der i mange år en feriekoloni, ejet af pastor Niels Dael. Men hvem var han? Han levede fra 1857 til 1951, og han var 40 år gammel, da han i 1897 vendte hjem fra 11 års præstegerning blandt danske udvandrere i Argentina. Han blev ansat som præst for Høve valgmenighed og fra 1904 også i Havrebjerg valgmenighed. I 1908 købte han gården Liselund ved Slagelse og begyndte en menighedsskole der. Det lykkedes ham at skabe et grundtvigsk-kirkeligt kulturcentrum, hvor der siden 1909 er afholdt møder med deltagelse fra alle kirkelige kredse. Her er blevet holdt foredrag af landets bedste talere, og de samler ikke blot egnens folk, men også folk fra det øvrige land. Niels Dael tog bolig på Liselund, men fortsatte som valgmenighedspræst lige til 1943, hvor han gik af. Han døde i 1951 og ligger begravet i Liselunds have. På hans mindesten står der TAK, TAK, TAK. De ord, han sagde så tit. I 1912 købte han en 5 tønder land stor ubebygget strandlod, matrikel nummer 19 e, her ved Kirke Stillinge Strand. Sælgeren var gårdejer Hans Nielsen Hansen, og købesummen var kr. Samme år lykkedes det ham at erhverve yderligere 5 tønder land, matrikel nummer 16 e, så han fik en 10 tønder land stor strandgrund med ca. 260 m kystlinie. Han fik straks bygget sig et 80 m 2 stort stråtækt hus. Det havde en åben veranda med gavlen ud mod vandet, og på loftet var der 5 soveværelser. Det blev forsikret for kr., så det har nok kostet en lignende sum at bygge. Det kom til at hedde Liseleje. Sommerhusene skulle s. 5 af 10

6 have navne, for der var ingen vejnavne eller husnumre dengang. Huset ligger der stadig på adressen Krokusvej 9, det stråtækte hus, vi kan se herfra. I 1925 byggede Niels Dael en feriekoloni nær strandloddens nordlige skel og ca. 120 m fra sit eget hus. Det var en 14 m lang bygning, som lå parallelt med kysten. Den var indrettet med spisesal, køkken og 2 værelser. Vinkelret på denne bygning blev der bygget en sovesal med 48 faste senge. Desuden var der et udhus med toiletter og rum til cykler. Ialt 176 m 2 bygninger, som 19. juli 1925 blev vurderet til kr. Imellem kolonien og sit eget hus byggede Dael yderligere 4 sommerhuse i årene 1931 til Disse blev udlejede, et af dem til valgmenighedspræst Morten Larsen fra Holstebro. Han var med i arbejdet ved menighedsskolen på Liselund. Dette hus brændte i 1965, og der blev bygget et nyt året efter. Et andet af husene fik jeg foræret til nedrivning i Det var det, som lå nærmest kolonien. Brædderne kunne jeg bruge til kornmagasin hjemme på min gård. Dael udlejede mange sommerhusgrunde. I 1945 var der udlejet 23 stk. Efter hans død fortsatte hans enke, Amelie Dael, med at udleje og sælge grunde. I 1960 var der udlejet 29 og solgt 5 grunde. Amelie Dael døde i 1965, og i 1968 fik lejerne mulighed for at købe deres grunde. Kolonien blev revet ned, og pladsen, den havde ligget på, blev delt til 4 sommerhusgrunde i En af de piger, som husker feriekolonien, er fru Bodil Kirketerp fra København. Hun fortalte i et brev til mig: "Da jeg var 8-10 år gik jeg i syskole sammen med min storesøster hos daværende sognepræst Axel Rosendals kone i Sct. Stefans Kirkes menighedslokaler på Nørrebro i København. Axel Rosendal blev senere biskop. En dag henvendte fru Laura Rosendal sig til vore forældre og tilbød os plads på kolonien. Det har været omkring Så vidt jeg husker, var vi der 3-4 somre, 14 dage ad gangen. Vi var mange børn, kun piger. Man kunne kun komme der indtil konfirmationsalderen. De fleste af pigerne kom fra det, man den gang kaldte mayonnaisekvarteret, Laksegade og Hummergade og fra Borger- og Adelgade, som den gang havde elendige bygninger med mange baggårde. Der var en kordegn T.H.Lauritsen ved Marmorkirken, som gjorde et stort socialt arbejde. Hans kone, fru Lauritsen, ledede sommerlejren, og hun fik i nogle år hjælp af sin søster, som jeg mener talte svensk. Pastor Daels kone var også svensk. Hver dag om formiddagen kom der en vogn med vores middagsmad, altid 2 retter. Det var gårdfolk fra valgmenigheden i Havrebjerg, der skiftedes til at lave mad og bringe den ud til os. De kom selv i hestevogn med maden, og så blev de og spiste med, så de kunne få fade og gryder med hjem igen. Blandt disse gårdfolk var et par i folkedragter, der var meget smukke og blev beundret af alle pigerne. Hvorledes dagen gik, husker jeg ikke i enkeltheder. Vi gik i vandet mindst 2 gange om dagen. Der var megen plads at røre sig på, hele stranden i godt vejr. Og ellers var der i gården et overdækket halvtagshus med faste borde og bænke. Her kunne vi sidde og spille forskellige spil. Jeg husker også, at vi sang meget," sluttede fru Bodil Kirketerp. Min far, Otto Christiansen, har fortalt, at da han tjente hos Frandsen på Holmegård i Havrebjerg i 1921, var han flere gange kørende med hest og vogn til Liselund for at hente pastor Dael. De kørte så til Havrebjerg Valgmenighedskirke, og efter middagsmad på Holmegaard tilbage til Liselund. Min far huskede Dael som en mand, der var meget ligetil at snakke med. Han havde første gang hørt Dael på Vallekilde Højskole og senere på Liselund og i Havrebjerg. Som præst var Dael ikke helt almindelig, midt under en prædiken s. 6 af 10

7 kunne han stoppe op og stå stille i måske 5 minutter med hænderne for øjnene. Så havde han "ladet op" og kunne fortsætte sin prædiken. Man må undre sig over, hvordan Dael fik penge til at købe Liselund med ca. 8 tønder land landbrug til og senere 10 tønder land strandgrund med 6 huse, men forklaringen er vist nok, at han med held og dygtighed spekulerede på Børsen. Nogle gange var det sammen med provst Bondesen i Stillinge. Økonomisk sans havde han i hvert fald. I Havrebjerg valgmenigheds jubilæumsbog fra 1979 fortælles det, at Dael engang havde inviteret en fremmed præst til at tale ved vintermøderne på Liselund. Den sidste dag stod de og skulle tage afsked, og Dael sagde sit sædvanlige, hjertelige "tak, tak, tak." Den fremmede taler havde måske ikke regnet med honorar, men dog at få sine rejseudgifter dækket, så han sagde: "Så mangler vi bare det økonomiske?" Men Dael afbrød ham og sagde: "Nej, nej, De har været vor gæst, De skal sandelig ikke betale for opholdet." Den fremmede blev så forbløffet, at han bare kunne sige: "Tak, tak, tak." Jeg vil slutte her. Tak for opmærksomheden. Adresseliste pr. 28/ Blomstervej 9 Bodil Karlsen 3450 Allerød 10 Jens Møller 4200 Slagelse 11 Annelise og Peter Prüsse-Nielsen 4200 Slagelse 12 Connie og Henning Clausen 4200 Slagelse 13 Birte Remien 4180 Sorø 13 Henry Heilsen 4180 Sorø 14 Else & Kurt Kristensen 2760 Måløv 14 Lotte & Peter Fredløv Hansen 2750 Ballerup Krokusvej 1 Jørgen Olsen 4200 Slagelse 2 Poul Bjergved 1616 København V 3 Laust Sørensen 4200 Slagelse 4 Asta Rasmussen 2100 København Ø 5 Ellen & Leif Thyme 3520 Farum 5 Susanne & Peder Sustmann Larsen 2650 Hvidovre 6 Ida & Ebbe Korvin 2630 Taastrup 7 Inge & Knud Winther 2765 Smørum 8 Tonna Holm og Vagn Skaarup Christensen 2840 Holte 9 Erik Jensen 4200 Slagelse 10 Karin & Jens Lydolph-Nielsen 4200 Slagelse 11 Bodil & Knud Bjaldby 4281 Gørlev 13 Per Tærsbøl 3060 Espergærde 15 Gudrun Dahl 4250 Fuglebjerg 16 Per Tærsbøl 3060 Espergærde 17 Johnna & Poul Pedersen 4200 Slagelse 18 Susanne Olsen 4690 Haslev 20 Lisbeth Christensen 1850 Frederiksberg C 20 Hans Jacob Christensen 2860 Søborg 22 Mona & Per Madsen 4200 Slagelse s. 7 af 10

8 24 Ove Neumann 1402 København K 26 Susanne Henriksen 26 Karina Kjær Knudsen 2980 Kokkedal 28 Mona & Ernst Hansen 4200 Slagelse Tulipanvej 1 Tone Westad & Pål Kloumann N-0351 Oslo 3 2 Jette Helms-Nielsen 4200 Slagelse 2 Else & Mogens Knudsen 4200 Slagelse 3 Lisbeth Lange & Troels Nielsen 3500 Værløse 4 Niels Jakobsen 4200 Slagelse 5 Anne og Mogens Gyldenvang 4270 Høng 6 Birthe & Mogens Pedersen 4200 Slagelse 7 Marianne & Henrik Herstal 4200 Slagelse 8 Per Martin Olsen 4200 Slagelse 9 Tom Nielsen 8220 Brabrand 11 Alfons Coppens Be-2350 Vosselaar, Belgien 13 Anni & Kristian Fiil 4200 Slagelse 14 Irene & Leif Møller 4200 Slagelse 15 Kirsten & Jørgen Ellekjær 4200 Slagelse 16 Kirsten Mølbak Petersen 2000 Frederiksberg 17 Pernille & Bo Vistisen 2820 Gentofte 17 Bodil Jensen 2820 Gentofte 18 Mette Lauridsen & Sebastian Adorján Dyhr 4296 Nyrup 20 Grethe Christensen 4200 Slagelse Hjemmeside / Rettelser til adresseoplysninger Hidtil har vi i vores medlemsinformation oplyst navn og hjemmepostnummer på alle beboere/parcelejere. Som et led i bestræbelserne for at gøre nabohjælp nemmere vil der fremover være mulighed for, at du giver flere oplysninger på vores hjemmeside (www.blomstervænget.dk eller xn blomstervnget-cgb.dk), f.eks. e-postadresse. Hensigten er at give nem adgang for andre grundejere til hurtigt at komme i kontakt med dig, hvis der skulle være indbrud eller et sprunget vandrør Alle oplysninger er naturligvis kun tilgængelige for grundejerne og må derfor heller ikke videreformidles herfra. Du kan indtaste oplysningerne på hjemmesiden. Log ind og klik derefter på Opdater adresse. Alle felter udfyldes, og du krydser af, hvilke oplysninger der må viderebringes til de øvrige medlemmer. Har du ikke adgang til internettet, kan nedenstående slip benyttes og afleveres til bestyrelsen. Afkryds også her, hvad der må bringes på grundejerforeningens hjemmeside (alene med adgang for foreningens medlemmer). Navn Sommeradresse Sommertelefon Hjemmeadresse Postnummer og by Hjemmetelefon adresse s. 8 af 10

9 Nuværende bestyrelse Formand: Poul Bjergved (Krokusvej 2) Privat Stenosgade 7, 4. th, 1616 Kbh V Næstformand: Jens Lydolph-Nielsen (Krokusvej 10) Privat Krokusvej 10, 4200 Slagelse Kasserer: Peder Sustmann Larsen (Krokusvej 5) Privat Lindelundsvej 10, 2650 Hvidovre Sekretær: Sebastian Adorján Dyhr (Tulipanvej 18) Privat Kirkestræde 11, 4296 Nyrup Medlem: Kurt Kristensen Privat Kratlodden 15, 2760 Måløv (Blomstervej 14) Suppleant: Martin Sass Privat Hagbardsvej 5, 4200 Slagelse (Tulipanvej 20) Suppleant: Kim Winther Privat (Krokusvej 7) Jubilæumsfest Lørdag d. 31/ fra kl Festudvalget er gået i gang med at planlægge en hyggelig dag for alle foreningens medlemmer. Som for 5 år siden vil det være til en yderst attraktiv pris og med dejlig mad og underholdning. I festudvalget sidder foreløbigt: Henrik Henriksen Krokusvej 26 Mette Winther Krokusvej 7 Ellen Thyme Krokusvej 5 Kurt Kristensen Blomstervej 14 s. 9 af 10

10 Og har du lyst til at være med i festudvalget, eller bare komme med nogle gode idéer, skal du henvende dig til Kurt Kristensen. Nærmere informationer følger i forårsinfoen; men reserver allerede nu datoen. s. 10 af 10

Referat af generalforsamling 27/6-2010

Referat af generalforsamling 27/6-2010 Referat af generalforsamling 27/6-2010 28 personer deltog i generalforsamlingen. De repræsenterede 19 af grundejerforeningens i alt 44 medlemmer. Følgende grundejere var repræsenteret: Blomstervej 11,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26. juni 2011

Referat af generalforsamlingen den 26. juni 2011 Følgende grundejere var repræsenteret ved generalforsamlingen: Blomstervej 11, 13, 14 Tulipanvej 3, 4, 6, 13, 14, 18 Krokusvej 2, 3, 5, 7, 10, 20, 22 1. Valg af dirigent. Mogens Pedersen blev foreslået

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 3. AUG 2008

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 3. AUG 2008 Nr. 48 i rækken. Antal fremmødte: 40 Pkt. 1: Valg af dirigent: Ledgaard Kobjældevej 16 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning. Stranden: For øjeblikket er stranden

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT Nr. 46 i rækken - 39 fremmødte Pkt. 1: Valg af dirigent: Jørgen Olsen, Kobjældevej 12 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning Formanden indledte med at bemærke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014

Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev Strandlyst August 2014 Nyhedsbrev: Sommer 2014 Bestyrelsen informerer Så er efteråret på trapperne. Men hvad gør det, når sommeren har været helt fantastisk. Den varmeste sommer i 140 år. Dem

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147.

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709 Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2014 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Grævlingehøj. Fredag d kl i Ølstykke Kirkes konfirmandstue

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Grævlingehøj. Fredag d kl i Ølstykke Kirkes konfirmandstue Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Grævlingehøj Fredag d. 23.10 2009 kl. 19.00 i Ølstykke Kirkes konfirmandstue Fremmødte: Bestyrelse 4 + suppleant samt 12 medlemmer i alt 17 personer.

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere