Statistik for Jobcenter Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik for Jobcenter Aalborg"

Transkript

1 Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens mål direkte til Aalborg Kommunes udgifter på beskæftigelsesområdet. Der er imidlertid visse afvigelser mellem jobcentrets økonomidata og oplysningerne i jobindsats.dk. Der gælder især for målgrupperne kontanthjælp (flere i jobindsats.dk), sygedagpenge (flere i jobindsats.dk) og ledighedsydelse (færre i jobindsats.dk). Udviklingen over tid vurderes dog at være ensartet, og af hensyn til muligheden for at sammenligne med 6-byerne og hele landet, er denne statistik baseret på data fra jobindsats.dk. Det bemærkes, at den fulde indfasning af integrationsydelse fra 1. juli 2016 medfører, at et stort antal borgere har skiftet ydelse fra kontanthjælp og uddannelseshjælp til integrationsydelse, hvilket vanskeliggør sammenligning mellem månederne før og efter 1. juli Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland. Hvis der i Aalborg er en stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland, stiger Aalborg Kommunes tab på beskæftigelsestilskuddet. Tabel 1 viser, at Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland i første halvår 2017 ligger på et højere niveau end i 1. halvår Tabel 1: Aalborgs andel af forsikrede ledige i Nordjylland (fuldtidspersoner) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ,6 41,1 41,5 43,3 44,6 46, ,5 39,2 40,5 41,9 43,7 45,2 50,0 50,8 48,6 46,5 44,9 43,3 Pct.point. 2,1 1,9 1,0 1,4 0,9 1,6 En af hovedårsagerne til Aalborgs stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland er dimittendledigheden (jf. stigningen fra juni til juli i tabel 1, der fortrinsvis kan tilskrives dimittender). Det skyldes, at antallet af dimittender fra uddannelsesinstitutionerne i Aalborg i de seneste år har været støt stigende, og det er langt fra alle dimittender, der finder beskæftigelse umiddelbart efter at være stoppet på en uddannelse. Udvikling i antal forsikrede ledige I beskæftigelsesplanen for 2017 er der opstillet et mål om at antallet af forsikrede ledige højest må være på fuldtidspersoner, hvilket svarer til et fald på 5 % i forhold til det forventede gennemsnitlige antal i 2016, hvor der forventedes gennemsnitligt fuldtidspersoner. Resultatet for 2016 blev gennemsnitligt fuldtidspersoner, og et fald på 5 % i forhold hertil svarer til et mål på gennemsnitligt fuldtidspersoner. 1

2 Tabel 2: Antal fuldtidspersoner på A-dagpenge Udv. -5,2-4,2-0,6-1,6 0,9 3,5 Noter: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juni Tabel 2 viser, at antallet af forsikrede ledige i de første fire måneder af 2017 ligger lavere end i samme måned i I maj og juni 2017 ligger antallet højere end i 2016, og det gennemsnitlige antal i 1. halvår 2016 ligger noget højere end målet for Det fremgår af tabel 3, at udviklingen blandt 6-byerne er meget forskellig. Aalborg og Odense oplever små stigninger i antallet af fuldtidspersoner på A-dagpenge fra maj 2016 til maj 2017, mens København har en stor stigning. Til gengæld er der fald i antallet i Aarhus, Esbjerg, Randers og hele landet. Tabel 3: Udvikling i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge maj 2016 til maj ,9 % 7,7 % -1,2 % 0,2 % -10,6 % -9,1 % -0,8 % Den store vækst i antallet af unge, der færdiggør en uddannelse, påvirker antallet af unge på A-dagpenge, og dermed Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland, jf. ovenfor. Således er antallet af forsikrede ledige under 30 år fra juni til juli 2016 steget med 757 fuldtidspersoner, hvilket tidsmæssigt hænger sammen med dimission fra uddannelsesinstitutionerne, jf. tabel 4. Fra januar 2017 til maj 2017 ligger antallet af fuldtidspersoner under 30 år på niveau med 2016, hvorefter der er en stigning i juni Tabel 4: Antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge Udv. -0,3-1,6 0,7 0,6 1,4 18,4 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juni Set i forhold til 6-byerne minder udviklingen for de under 30-årige dagpengemodtagere om udviklingen for alle dagpengemodtagere. Det er dog kun Aalborg og København, der oplever en stigning, mens de øvrige 6- byer og hele landet oplever et fald. 2

3 Tabel 5: Udvikling i antal fuldtidspersoner under 30 år på A-dagpenge maj 2016 til maj ,4 % 5,6 % -1,3 % -2,0 % -19,2 % -10,6 % -3,0 % Uddannelseshjælp Målet for 2017 er, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere forventes gennemsnitligt højest at være unge. Det fremgår af tabel 6, at antallet i de første 7 måneder af 2017 ligger væsentligt lavere end i samme måned i Det hænger dog delvist sammen med indfasningen af integrationsydelse, hvor alle flygtninge og familiesammenførte mv. fra juli 2016 er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp, men i juli 2017 er der tale om et reelt fald på 4,3 % i forhold til juli 2016 (med forbehold for efterregistreringer). Tabel 6: Antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp Udv. -7,9-7,2-8,1-7,9-8,4-7,9-4,3 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juli Af tabel 7 fremgår, at antallet af fuldtidspersoner på uddannelseshjælp blandt de øvrige 6-byer (bortset fra Esbjerg og Randers) og hele landet er faldet mere end i Aalborg fra juni 2016 til juni Forskellene i denne udvikling skal dog tages med forbehold på grund af indfasningen af integrationsydelse, hvor Aalborg i forhold til 6-byerne og hele landet har den markant laveste stigning i antal fuldtidspersoner under 30 år på integrationsydelse, jf. tabel 11. Tabel 7: Udvikling i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp juni 2016 til juni ,9 % -20,9 % -11,0 % -14,2 % 0,4 % -2,0 % -9,5 % Kontanthjælp I beskæftigelsesplanen for 2017 er der opstillet et mål om at antallet af kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit i 2017 højest må være på personer. Det fremgår af tabel 8, at antallet hidtil i 2017 ligger væsentligt lavere end i samme periode i 2016, hvilket dog hænger delvist sammen med indfasningen af integrationsydelse, hvor alle flygtninge og familiesammenførte mv. fra juli 2016 er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Faldet i juli 2017 er et reelt fald på 6,9 % (med forbehold for efterregistreringer). 3

4 Tabel 8: Antal fuldtidspersoner på kontanthjælp Udv. -11,6-12,4-12,6-12,7-13,4-14,1-6,9 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juli Det fremgår af tabel 9, at alle 6-byerne har et faldende antal kontanthjælpsmodtagere, og at udviklingen for de øvrige 6-byer (bortset fra København) er bedre end for Aalborg. Igen skal det bemærkes, at udviklingen skal tages med forbehold på grund af indfasningen af integrationsydelse, hvor Aalborg i forhold til 6-byerne og hele landet har den markant laveste stigning i antal fuldtidspersoner på integrationsydelse, jf. tabel 11. Tabel 9: Udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) juni 2016 juni ,1 % -12,1 % -19,1 % -14,7 % -21,9 % -16,5 % -23,2 % Integrationsydelse Pr. 1. juli 2016 blev integrationsydelsen fuldt indfaset, hvorefter alle flygtninge og familiesammenførte er på integrationsydelse frem for tidligere uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Fra juni 2016 til juli 2016 er der således en markant stigning i antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse, jf. tabel 10 (heri indgår tilgangen af nye flygtninge). Flygtninge og indvandrere, der får opholdstilladelse i Danmark, har pligt til at deltage i et integrationsprogram. Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Programmet består af danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven. Tabel 10: Antal fuldtidspersoner på Integrationsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns n. Integrationspr ogram i alt i alt Udvikling 332,5 292,9 245,8 215,8 195,3 166,6 8,4 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juli

5 1 Det er voksne flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der skal tilbydes et integrationsprogram. Indvandrere, herunder arbejdskraftindvandrere, er ikke omfattet af et integrationsprogram, men skal i stedet tilbydes et introduktionsforløb. Uledsagede flygtninge under 18 år kan få tilbudt et integrationsprogram, hvis kommunen vurderer, at det er relevant. Som nævnt ovenfor er stigningen i antal fuldtidspersoner på integrationsydelse væsentligt lavere i Aalborg end for hele landet og i de øvrige 6-byer, hvilket som nævnt påvirker udviklingen i antallet af borgere på uddannelses- og kontanthjælp, jf. tabel 7 og 9. Tabel 11: Stigning i antal på integrationsydelse fra juni 2016 til juli 2016 I alt 129,9 % 383,6 % 232,3 % 264,4 % 212,4 % 241,4 % 230,4 % Under 30 år 101,9 % 285,0 % 155,2 % 231,4 % 179,1 % 116,3 % 162,0 % Langtidsledige Målet i beskæftigelsesplanen er, at antallet af langtidsledige i 2017 gennemsnitligt skal falde med mindst 5 % i forhold til gennemsnittet for 2016, hvorfor målet er et gennemsnit på højest langtidsledige. I første halvår 2017 ligger langtidsledigheden væsentligt lavere end i samme periode i Tabel 12: Antal langtidsledige Udv. -17,0-19,7-19,1-16,1-17,5-16,9 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt juni Det fremgår af tabel 13, at antallet af langtidsledige generelt er faldende, men det er bemærkelsesværdigt, at Aalborg bortset fra Esbjerg har det største fald blandt 6-byerne, og også har et større fald end for hele landet. Tabel 13: Udvikling i antal langtidsledige maj 2016 til maj ,5 % -5,2 % -11,3 % -1,3 % -26,5 % -15,5 % -11,2 % Sygedagpenge og jobafklaring I beskæftigelsesplanen er der opstillet et mål om at antallet af sygedagpengemodtagere i 2017 højest må være gennemsnitligt personer. Det fremgår af tabel 14, at der i forhold til samme måned i 2016 har været et pænt fald i antallet af sygedagpengemodtagere i første halvår af i Det fremgår dog også, at der pt. er et godt stykke vej til at nå målet. 5

6 Tabel 14: Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge Udv. -9,0-6,7-2,1-2,9-0,3-4,9 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Tilsvarende er der opstillet et mål om at antallet af borgere i jobafklaringsforløb højest må være gennemsnitligt 520 personer. Antallet har ligget relativt stabilt på et niveau under målet siden september Tabel 15: Antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb Udv. 21,3 12,8 8,4 5,6 1,8 0,2-9,5 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Det fremgår af tabel 16, at der for Aalborg er status quo i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaring fra maj 2016 til maj 2017, mens udviklingen for de øvrige 6-byer er lidt forskellig. På landsplan er der et fald på 0,3 %. Tabel 16: Udvikling i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaring maj 2016 til maj ,1 % -7,0 % -2,2 % 1,0 % 0,2 % -0,9 % -0,3 % Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Der er i beskæftigelsesplanen opstillet et mål om at antallet af borgere i ressourceforløb, på ledighedsydelse, i fleksjob eller førtidspension højest må være personer. Det fremgår af tabel 17, at antallet primo 2017 ligger lidt højere end niveauet i 2016, og også højere end målet for Tabel 17: Antal fuldtidspersoner på kanten af arbejdsmarkedet

7 Udv. 0,4 1,0 1,0 1,5 1,4 1,5 1,2 Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Tabel 18 viser, at der er en positiv udvikling for ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjob, mens der er et fald for antallet af borgere på førtidspension. Den samlede stigning i antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet skyldes således en stigning på de ydelser, der har et afklarende sigte eller mål om fleksjob, mens der er et fald for antallet af borgere på førtidspension. Tabel 18: Udvikling for de enkelte ydelser, fuldtidspersoner Jun 2016 Jun 2017 Udvikling Ressourceforløb ,3% Ledighedsydelse ,0% Fleksjob ,1% Førtidspension ,1% Flygtninge Det blev på Beskæftigelsesudvalgets møde d. 23. maj 2017 besluttet at justere måltallene i beskæftigelsesplanen i forhold til flygtninge, således at målene nu er: Efter 1 år forventes, at 10 % er i beskæftigelse eller uddannelse. Efter 2 år forventes, at yderligere 15 % er i beskæftigelse eller uddannelse i alt 25 % Efter 3 år forventes, at yderligere 25 % er i beskæftigelse eller uddannelse i alt 50 % Det fremgår af tabel 19, at det er en begrænset andel af de nye flygtninge, der efter 1 år er udsluset, mens det efter 2 år er 20,2 %, hvilket er relativt tæt på målet om at 25 % skal udsluses. Efter 3 år er 2 borgere udsluset, svarende til 100 %. Tabel 19: Resultatopfølgning for alle nye flygtninge, april 2017 Måletidspunkt Antal i målgruppen Antal udsluset til arbejde eller uddannelse Andel udsluset 1 år ,6% 10,0% 2 år ,2% 25,0% 3 år ,0% 50,0 % Mål 7

8 Virksomhedsrettet indsats I beskæftigelsesplanen indgår et mål om, at jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne ultimo 2017 skal være 3 procentpoint højere end i 2016 (35,4) 1. Det fremgår af tabel 20, at Jobcenter Aalborg i første halvår af 2017 haft placeringer hos 30,7 % af virksomhederne i Aalborg Kommune, hvilket er 0,8 procentpoint højere end i samme periode i Tabel 20: Samarbejdsgrad med virksomhederne januar juni ,7 % 16,1 % 28,9 % 29,3 % 33,9 % 37,6 % 26,4 % ,9 % 17,1 % 29,6 % 29,0 % 35,1 % 35,5 % 26,4 % Udvikling 0,8-1,0-0,7 0,3-1,2 2,1 0,0 Jobcenter Aalborg gennemfører i september 2017 en opsøgende kampagne over for virksomheder, som jobcentret ikke har samarbejdet med inden for det seneste år, hvilket forventes at kunne bidrage til en øget samarbejdsgrad. Der er i beskæftigelsesplanen opstillet et mål om at antallet af aktiveringsforløb i private virksomheder i 2017 skal øges med 25 % i forhold til gennemsnittet for 2016 (måltal = forløb). Det fremgår af tabel 21, at antallet af aktiveringsforløb i 1. halvår 2017 generelt ligger på et lidt højere niveau end i 1. halvår 2016, men der er dog langt til målet om en forbedring på 25 %. Tabel 21: Antal aktiveringsforløb i private virksomheder (løntilskud og virksomhedspraktik) Udv. 5,5-1,7 6,6-1,0 4,4 6,5-3,1 Resultatet skal dog ses i lyset af udviklingen i antallet af borgere i de forskellige målgrupper (jf. tabel 22). Således er der generelt færre borgere i de målgrupper, hvor en virksomhedsrettet placering er mest oplagt, men det ændrer ikke på, at der fortsat er et stort potentiale for at øge anvendelsen af virksomhedsvendte placeringer, og Jobcenter Aalborg arbejder fortsat med at styrke fokus på den virksomhedsvendte indsats, da effekterne heraf generelt er de bedste, jf. nedenfor. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse Tabel 22 viser antallet af fuldtidspersoner på de forskellige målgrupper, og udviklingen fra maj 2016 til maj Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er faldet med 563 fuldtidspersoner, 1 Måles som andelen af virksomheder, hvor der er en placering af borgere i fx virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob. Der er tale om et akkumuleret mål for hele

9 svarende til et fald på 2,3 %. Det fremgår endvidere, at der er stigning i antallet af fuldtidspersoner på A- dagpenge, integrationsydelse, ledighedsydelse og fleksjob, hvor stigningen for ledighedsydelse og fleksjob skyldes afklaring af sager. 9

10 Tabel 22: Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse juni 2017 samt udviklingen fra maj 2016 til maj 2017 Antal fuldtidspersoner Udvikling Maj 2016 maj 2017 Ydelsesgrupper i alt ,3 % A-dagpenge ,5 % Kontanthjælp ,1 % Uddannelseshjælp ,9 % Revalidering ,3 % Forrevalidering 40-55,6 % Integrationsydelse ,6 % Sygedagpenge ,9 % Jobafklaringsforløb 490 0,2 % Ressourceforløb ,3 % Ledighedsydelse ,0 % Fleksjob ,1 % Førtidspension ,1 % Efterløn ,2 % Tabel 23 viser andelen af befolkningen (fuldtidspersoner, alderen år), der modtog kommunale ydelser i 6-byerne og hele landet i juni 2016 og 2017 samt udviklingen. Aalborg ligger fortsat under niveauet for hele landet, og blandt 6-byerne er det kun København, der har en lavere andel af befolkningen på kommunale ydelser end Aalborg. Det fremgår af tabellen, at fra juni 2016 til juni 2017 har Aalborg haft et fald i andelen af befolkningen på kommunale ydelser på 0,4 procentpoint, hvilket er lidt lavere end for de øvrige 6-byer og hele landet. Tabel 23: Andel fuldtidspersoner i befolkningen (16 66 år) på kommunale ydelser Aalborg København Aarhus Odense Esbjerg/Fanø Randers Hele landet Februar ,6 % 13,6 % 18,0 % 20,8 % 19,8 % 21,8 % 18,2 % Februar ,0 % 14,2 % 18,5 % 21,6 % 20,8 % 22,4 % 18,9 % Pct.point -0,4-0,6-0,5-0,8-1,0-0,6-0,7 10

11 Effekt af indsatsen Det er målet for 2017, at effekterne af indsatsen skal stige med 10 % i forhold til effekterne målt for Da der er et vist dataefterslæb i de data, der ligger til grund for effektmålingerne, foreligger der pt. data for effekterne af de indsatser, der af afsluttet i 2016 (målingerne laves kvartalsvis). Effekten måles 4 måneder efter det kvartal, hvor borgerens aktivitet er afsluttet. Der er derfor for alle borgere, der har afsluttet en aktivitet i fx 1. kvartal 2016 gået mindst 3 måneder (april juni), inden der i juli 2016 måles på borgerens forsørgelsesstatus, jf. figur 1 nedenfor. Figur 1 1. Kvartal 2016 Forløb afsluttet mellem 1/1 og 31/3 Mindst 3 måneder: Sagen er afsluttet, løntilskud, praktik, andet forløb eller ingen aktivitet Opgørelse i DREAM pr. juli 2016 Tabel 24 viser effekterne af al gennemført aktivering i Det fremgår således, at der i fx 4. kvartal er i alt borgere, der har afsluttet et aktiveringsforløb (i bred forstand, inkl. fx mentor, fvu mv.). Heraf modtager 827 borgere pr. april 2017 ikke længere offentlig forsørgelse, hvilket typisk dækker over, at de er kommet i beskæftigelse. 306 modtager SU, mens 128 er kommet i fleksjob. I alt er der således 32,2 % af de borgere, der pr. april 2017 ikke er tilknyttet Jobcenter Aalborg. Det fremgår også af tabellen, at blandt de borgere, der i 4. kvartal 2016 afsluttede et aktiveringsforløb, har 190 borgere efterfølgende i perioden januar april 2017 påbegyndt et løntilskud og 817 har påbegyndt en virksomhedspraktik. Jf. nedenfor er en virksomhedsrettet indsats det mest effektive aktiveringsredskab, og for mange borgere er formålet med en vejlednings- og opkvalificeringsindsats, at gøre dem klar til en virksomhedsrettet indsats, hvorfor der er et særligt fokus på dette. Tabel 24: Effekter af al gennemført aktivering i 2016 Forsørgelsesstatus målt 4 måneder efter kvartalets afslutning 1. kvt kvt kvt kvt N % N % N % N % N % Ingen ydelse ,4% ,3% ,0% ,4% ,5% SU 209 5,3% ,2% ,8% 306 7,5% ,4% Fleksjob 107 2,7% 129 3,0% 115 3,0% 128 3,2% 479 3,0% Fraflyttet Danmark 55 1,4% 60 1,4% 89 2,3% 49 1,2% 253 1,6% I alt ikke tilknyttet Jobcenter Aalborg ,8% ,8% ,1% ,2% ,5% Dagpenge ,4% ,6% 363 9,4% ,0% ,2% Kontanthjælp ,0% ,1% ,6% ,3% ,6% Uddannelseshjælp ,4% ,8% ,4% ,2% ,9% 11

12 Forsørgelsesstatus målt 4 måneder efter kvartalets afslutning 1. kvt kvt kvt kvt N % N % N % N % N % Revalidering og forrevalidering 46 1,2% 63 1,4% 48 1,2% 38 0,9% 195 1,2% Ressourceforløb 93 2,4% 106 2,4% 100 2,6% 88 2,2% 387 2,4% Sygedagpenge og jobafklaring 251 6,4% 281 6,5% 156 4,1% 226 5,6% 914 5,6% Ledighedsydelse 100 2,5% 120 2,8% 114 3,0% 115 2,8% 449 2,8% Øvrige 114 2,9% 151 3,5% 294 7,6% 395 9,7% 954 5,9% I alt ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Løntilskud 194 4,9% 202 4,6% 147 3,8% 190 4,7% 733 4,5% Virksomhedspraktik ,7% ,7% ,5% ,1% ,0% Tabel 25 viser effekterne opgjort for 2016 fordelt på målgrupper og de forskellige typer af redskaber. Det fremgår af tabel 25, at nytteaktivering og private løntilskud er de mest effektive aktiveringsredskaber, og derudover, at virksomhedsrettet aktivering på tværs af målgrupper generelt er det mest effektive aktiveringsredskab. Det skal bemærkes, at formålet med en række forløb af typen vejledning og opkvalificering, særligt for de svagere målgrupper, kan være at klæde borgerne på til en efterfølgende virksomhedspraktik. Tabel 25: Oversigt over effekterne fordelt på redskaber og målgrupper Andel, der ikke længere er tilknyttet Jobcenter Aalborg Al aktivering 34,5 % Nytteaktivering (Haveprojektet & Serviceværkstedet) 61,0 % Privat løntilskud 66,3 % Offentlig løntilskud 44,4 % Forsikrede ledige Vejledning og opkvalificering 38,1 % Privat virksomhedspraktik 44,2 % Offentlig virksomhedspraktik 40,5 % Kontanthjælp, jobklar Vejledning og opkvalificering 17,5 % Privat virksomhedspraktik 25,1 % Offentlig virksomhedspraktik 23,1 % Kontanthjælp, aktivitetsparate Vejledning og opkvalificering 3,8 % Privat virksomhedspraktik 8,8 % Offentlig virksomhedspraktik 8,3 % Uddannelseshjælp, åbenlyst uddannelsesparate Vejledning og opkvalificering 76,2 % 12

13 Andel, der ikke længere er tilknyttet Jobcenter Aalborg Privat virksomhedspraktik 58,6 % Offentlig virksomhedspraktik (få gennemførte forløb) 33,3 % Uddannelseshjælp, uddannelsesparate Vejledning og opkvalificering 40,9 % Privat virksomhedspraktik 40,4 % Offentlig virksomhedspraktik 51,5 % Uddannelseshjælp, aktivitetsparate Vejledning og opkvalificering 11,3 % Privat virksomhedspraktik 11,9 % Offentlig virksomhedspraktik 15,6 % Integrationsydelse Vejledning og opkvalificering 13,0 % Privat virksomhedspraktik 13,4 % Offentlig virksomhedspraktik 23,6 % Sygedagpenge Vejledning og opkvalificering 14,9 % Privat virksomhedspraktik 23,2 % Offentlig virksomhedspraktik 26,5 % Ledighedsydelse Vejledning og opkvalificering 31,0 % Privat virksomhedspraktik 62,0 % Offentlig virksomhedspraktik 52,1 % Ressourceforløb Vejledning og opkvalificering 3,5 % Privat virksomhedspraktik 9,6 % Offentlig virksomhedspraktik 0,0 % Opgørelserne af effekter udarbejdes kvartalsvis, og Jobcenter Aalborg anvender opgørelserne til internt at drøfte sammensætningen af aktiveringsredskaberne og brugen af de enkelte tilbud, ligesom opgørelserne anvendes i dialogen med jobcentrets eksterne samarbejdsparter. 13

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 Punkt 5. Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 2017-002748 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at målet for effekten af indsatsen i 2017

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.535 1.434 1.346 1.506 1.639 1.541 1.413 1.438 1.423 1.525 1.580 1.538 1.503-32 Sygedagpenge 1.260 1.279 1.297 1.192 1.173 1.139 1.245 1.300 1.305 1.277

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10.

Notat. I maj 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 4,1 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 10. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1. august 216 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.350 1.507 1.646 1.547 1.420 1.451 1.437 1.538 1.598 1.551 1.506 1.428 1.337-13 Sygedagpenge 1.301 1.209 1.168 1.184 1.234 1.285 1.364 1.349 1.352 1.313

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige

Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige Forskel til samme mån. sidste år Forsikrede ledige 1.653 1.554 1.427 1.459 1.444 1.546 1.607 1.560 1.516 1.439 1.334 1.517 1.631-22 Sygedagpenge 1.168 1.184 1.234 1.287 1.367 1.352 1.358 1.321 1.303 1.231

Læs mere

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1.

Notat. I august 2016 var ledigheden i Ballerup Kommune: 3,7 pct. (jf. faktaside 4). BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 1. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 1.november 16 Tlf. dir.: 4178 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager (jakb) Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Februar 2019 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 21.marts Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 21.marts 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2017) Jobcenterstatus Frederikssund (November 217) Vækstudvalget den 5. december 217 Indeks / andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse Alle offentlige ydelser under ét Udviklingen

Læs mere

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2

Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2 Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne Bilag 2 Udvikling i dagpengemodtagere Figur 1. Dagpengemodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 De 13.000 dagpengemodtagere

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune November 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018

Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018 Nøgletal på beskæftigelsesområdet Vesthimmerlands Kommune Juli 2018 Vesthimmerlands Kommune. Vestre Boulevard 7. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indhold Denne rapport indeholder en status

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017

Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 23.11.217 Redegørelse for udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal 217 et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere Dette notat vil vise udviklingen på ydelsesmodtagere i perioden fra 24 til 29. Den angivne periode er valgt fordi flere ydelser først blev implementeret efter år 24 heriblandt uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb,

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017

Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2017 Vedrørende Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgsmøde Dato: 1.6. Redegørelse for udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper fordelt på følgende områder: Sygedagpenge/jobafklaringsforløb

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere