Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem"

Transkript

1 Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem Bilag til evaluering udarbejdet af INCA Vidensformidling & InnovationsHus Syd, sommeren

2 Bilag 1- Spørgeskema til kommunerne Nulpunktsmåling Udfyldes af de demensfaglige koordinatorer Løbenummer: Deltager: Stillingsbetegnelse: Introduktion I forbindelse med demonstrationsprojektet med brug af GPS system til demente i eget hjem, har vi brug for din hjælp til at gøre indsatsen så udbytterig for de demente så muligt. [6a gerne flere x] Hvilke af følgende ydelser visiteres der til i kommunen? 1. Afløsning af ægtefælle i hjemmet 2. Aflastning uden for hjemmet i daghjem 3. Tryghedstilsyn til demente 4. Ledsagelse på gåture, fx ved uro [6b] Hvad er kriterierne for tildeling af ydelser? Vedlæg meget gerne andet relevant materiale. Baggrund Følgende er spørgsmål angående kommunens demensindsats. [1 kun et x] I hvilken kommune arbejder du? 1. Aalborg Kommune indbyggere 2. Fredensborg Kommune indbyggere 3. Middelfart Kommune indbyggere 4. Silkeborg Kommune indbyggere 5. Vejen Kommune indbyggere [2] Hvor mange demenskoordinatorer/konsulenter er der i din kommune? Antal: [3] Antal plejeboliger i kommunen [4] Antal demensboliger i kommunen [5a kun et x] Har kommunen en politisk godkendt demenspolitik? 3. Under udarbejdelse 4. Uddyb gerne, hvis demensområdet eventuelt er dækket ind af en anden politik eller der er andre initiativer: [6c ] Hvor mange minutter pr. uge visiteres der typisk til? 1. Afløsning af ægtefælle i hjemmet 2. Aflastning uden for hjemmet i daghjem 3. Tryghedstilsyn til demente 4. Ledsagelse på gåture, fx ved uro [7 gerne flere x er] Hvilke tilbud er der til pårørende til demente? 1. Telefonrådgivning 2. Pårørendegrupper 3. Sociale arrangementer 4. Kurser 5. Aflastningsplads til den demente 6. Afløsning i hjemmet 7. Andet [8a] Hvorledes er proceduren, når en dement borger ikke træffes hjemme som aftalt? [8b] Hvor meget tid anvendes der i gennemsnit pr. måned på at lede efter demente borgere, der ikke er udstyret med en GPS? Antal minutter: GPS System Følgende spørgsmål omhandler brugen af GPS. Visitation Følgende spørgsmål omhandler visitation af ydelser til demente borgere. En GPS er en lille sporingsenhed som den demente kan have i lommen, hvorved pårørende eller plejepersonalet hurtigt kan lokalisere den demente og hente vedkommende hjem igen. 2

3 [9 kun et x] Vil du føle dig mere tryg i dit arbejde, når du ved du altid kan søge efter en dement borger? [10a kun et x] Har kommunen førend 1. december 2009 anvendt GPS til hjemmeboende demente borgere? [10b] Hvis ja, hvor mange GPS er? [10c gerne flere x er] Hvis ja i 10a, hvornår tilbydes GPS til demente borgere? 1. Som forebyggende tiltag 2. Når man har oplevet, at borgeren er faret vild første gang? 3. Når man har oplevet, at borgeren er faret vild flere gange 4. Kun når borgeren har været i en livstruende situation 5. Andet [11 kun et x] Anser du brugen af GPS som en måde, hvorpå den demente opnår større frihed? [12 kun et x] Anser du brugen af GPS som overvågning af den demente borger? [13 kun et x] Anser du tolkningen af magtanvendelsesloven som en hindring for brugen af GPS til demente borgere? [14a gerne flere x er] Hvilke udfordringer oplever I i hverdagen i forhold til brugen af GPS? Først i forhold til den demente/pårørende 3 1. Manglende viden om tilbuddet 2. Den demente borger forstår ikke hvad det er og vil ikke gå med GPSen 3. Den demente borger glemmer at have GPSen på sig 4. Den demente borger forlægger GPSen 5. Den pårørende er i mod brugen af GPS 6. Andet [14b gerne flere x er] Hvilke udfordringer oplever I i hverdagen i forhold til brugen af GPS? Nu i forhold til medarbejderne. 1. Manglende viden om tilbuddet 2. Medarbejderne er usikre på teknologen 3. Medarbejderne syntes det er overvågning 4. Medarbejderne viser modstand mod en ny opgave 5. Der er usikkerhed omkring de økonomiske omkostninger 6. Der er usikkerhed om hvem, der skal betale indkøb og drift af systemet 7. Andet [15] Hvilken effekt forventer I i den almindelige drift ved indførelse af GPS system som hjælpemiddel til demente hjemmeboende borgere? 1. Større tidsforbrug pr. demente borger 2. Mindre tidsforbrug pr. demente borger 3. Hverken/eller 1. Mere magtanvendelse 2. Mindre magtanvendelse 3. Hverken/eller 1. Den demente får mere omsorg 2. Den demente får mindre omsorg 3. Hverken/eller 1. Den demente får mere frihed og selvbestemmelse 2. Den demente får mindre frihed og selvbestemmelse 3. Hverken/eller 1. De pårørende vil have svært ved at stole på teknikken 2. De pårørende vil være mindre belastede i hverdagen 3. Hverken/eller [16] Har du andet at tilføje? Tak for din hjælp.

4 Bilag 2 - Spørgeskema til demente/pårørende Nulpunktsmåling Udfyldes med hjælp fra kommunen Løbenummer: Deltager: Kommune: Interviewer: Introduktion I forbindelse med demonstrationsprojektet med brug af GPS system til demente i eget hjem, har vi brug for din hjælp til at gøre indsatsen så udbytterig så muligt. - Jeg hjælper dig igennem spørgsmålene sammen med din pårørende. Baggrund [1 kun et x] Køn: 1. Mand 2. Kvinde [2] Hvilket årstal er du født: [3a kun et x] Bor du alene: [3b kun et x] Hvis ja i 3a hvor mange år har du boet alene? [3c gerne flere x er] Hvis nej i 3a hvem bor du sammen med? 1. Ægtefælle/samlever 2. Barn/børn 3. Forældre 4. Søskende 5. Venner/veninder 6. Andre [4 kun et x] Er du afhængig af andres opsyn? [5 kun et x] Til hvor stor en hjælp er dine nærmeste pårørende i dagligdagen? 1. Meget stor hjælp 2. Stor hjælp 3. Hverken eller 4 4. Ingen hjælp 5. Slet ingen hjælp Helbredstilstand De følgende spørgsmål omhandler din helbredstilstand. [6 kun et x] Hvordan syntes du generelt dit helbred er? 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken eller 4. Dårlig 5. Rigtig dårlig [7] Hvornår oplevede du de første demenssymptomer? Skriv årstal: [8 gerne flere x er] Hvilke symptomer på demens oplever du? 1. Problemer med hukommelsen 2. Problemer med at overskue daglige gøremål 3. Problemer med at færdes alene 4. Humørsvingninger 5. Søvnløshed 6. Følelse af håbløshed 7. Følelse af angst 8. Tendens til vrede 9. Andet 10. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op) [9 kun et x] Hvor stor en del af tiden de seneste fire uger, har du følt dig rastløs? 1. Hele tiden 2. Det meste af tiden 3. En hel del af tiden 4. Noget af tiden 5. Lidt af tiden 6. På intet tidspunkt 7. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op) [10 kun et x] Hvor stor en del af tiden de seneste fire uger, har demenssymptomerne gjort det vanskeligt at være sammen med andre mennesker? 1. Hele tiden 2. Det meste af tiden 3. En hel del af tiden 4. Noget af tiden 5. Lidt af tiden 6. På intet tidspunkt 7. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op)

5 Aktiviteter De følgende spørgsmål omhandler aktiviteter i dagligdagen. [11 kun et x] Hvor mange gange har du været uden for hjemmet de seneste fire uger? gange eller mere gange gange gange 5. Mindre end 4 gange [12a kun et x] Færdes du på egen hånd uden for hjemmet? 1. Aldrig 2. Næsten aldrig 3. Nogen gange 4. Ofte 5. Altid [12b kun et x] Før du oplevede symptomer på demens, færdes du da uden for hjemmet på egen hånd? 1. Aldrig 2. Næsten aldrig 3. Nogen gange 4. Ofte 5. Altid 6. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) [13a kun et x] Har du fritidsinteresser uden for hjemmet? [13b] Hvis ja hvilke? Visitation Følgende omhandler hjælp fra kommunen, den visiterede tid. [14a kun et x] Modtager du kommunal hjælp i hjemmet? 3. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) Hvis nej i 14a spring til spørgsmål 17 [14b] Hvis ja i 14a hvilket år modtog du første gang kommunal hjælp i hjemmet? Skriv årstal: [15a kun et x] Hvor ofte kommer hjemmeplejen? 1. Dagligt 2. Ugentligt 3. Hver 14. dag 4. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) [15b] Hvis dagligt hvor mange gange om dagen? Skriv antal: [15c] Hvis ugentligt hvor mange gange om ugen? Skriv antal: [16a gerne flere x er] Hvilke ydelser er du visiteret til? Skriv gerne antallet af minutter pr. uge ved hver enkel ydelse. 1. Omsorgsrelaterede opgaver 2. Psykisk hjælp og støtte 3. Hjælp til mad og drikke 4. Indkøb 5. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op) [16b] Hvis andet: [16c - gerne flere x er] Hvilke ydelser er du visiteret til? Skriv gerne antallet af minutter pr. uge ved hver enkel ydelse. 1. Ledsaget gåture 2. Afløsning i hjemmet 3. Aflastning på dagcenter 4. Aflastning på daghjem for demente 5. Andet [16d] Hvis andet: GPS System Følgende spørgsmål omhandler brugen af GPS. En GPS er en lille sporingsenhed som den demente kan have i lommen, hvorved pårørende eller plejepersonalet hurtigt kan lokalisere den demente og hente vedkommende hjem igen. [17-kun et x] Kender du til GPS Systemer til brug for demente? 3. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) 5

6 [18 - kun et x] Har du tidligere anvendt GPS i din dagligdag? 3. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) [19 - kun et x] Vil du føle dig mere tryg, hvis dine pårørende/hjemmeplejen kan lokalisere dig via et GPS? [20 - kun et x] Vil du føle dig overvåget, hvis dine pårørende/hjemmeplejen kan lokalisere dig via GPS? Spørgsmål til pårørende Følgende spørgsmål er henvendt til den pårørende. [21- kun et x] Hvilken relation har du til den demente? 1. Ægtefælle/samlever 2. Barn/børn 3. Forældre 4. Søskende 5. Venner/veninder 6. Andet [24 gerne flere x er] Det kan ofte være en belastning, at være pårørende til en dement, oplever du jævnligt nogle af følgende symptomer? 1. Følelse af angst 2. Depressionssymptomer 3. Følelse af magtesløshed 4. Vrede 5. Søvnløshed 6. Træthed 7. Andet 8. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op) [25- kun et x] Er du mere tryg ved, at den demente færdes alene ved brug af GPS? [26- kun et x] Er det din forventning, at brugen af GPS vil gøre det muligt at den demente kan blive længere i hjemmet i stedet for bosætning på plejecenter? [22a- kun et x] Benytter du dig af kommunens tilbud til pårørende til demente? 3. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) [22bx] Hvis ja, - hvilke? [23- kun et x] Har det at være pårørende til en dement haft indvirkning på dit eget helbred/livskvalitet? 6

7 Bilag 3 - Spørgeskema til kommunerne Effektmåling Udfyldes af de demensfaglige koordinatorer Løbenummer: Deltager: Stillingsbetegnelse: Introduktion I forbindelse med demonstrationsprojektet med brug af GPS system til demente i eget hjem, har vi brug for din hjælp til at gøre indsatsen så udbytterig for de demente så muligt. Vedlæg meget gerne andet relevant materiale. Baggrund Følgende er spørgsmål angående kommunens demensindsats. [1 kun et x] I hvilken kommune arbejder du? 1. Aalborg Kommune indbyggere 2. Fredensborg Kommune indbyggere 3. Middelfart Kommune indbyggere 4. Silkeborg Kommune indbyggere 5. Vejen Kommune indbyggere [2] Hvor mange demenskoordinatorer/konsulenter er der i din kommune? Antal: [3] Antal plejeboliger i kommunen [4] Antal demensboliger i kommunen [5 kun et x] Har kommunen en politisk godkendt demenspolitik? 3. Under udarbejdelse 4. Uddyb gerne, hvis demensområdet eventuelt er dækket ind af en anden politik eller der er andre initiativer: Uddyb gerne; Visitation Følgende spørgsmål omhandler visitation af ydelser til demente borgere. [7a gerne flere x] Hvilke af følgende ydelser visiteres der til i kommunen? 1. Afløsning af ægtefælle i hjemmet 2. Aflastning uden for hjemmet i daghjem 3. Tryghedstilsyn til demente 4. Ledsagelse på gåture, fx ved uro [7b] Hvad er kriterierne for tildeling af ydelser? [7c ] Hvor mange minutter pr. uge visiteres der typisk til? 1. Afløsning af ægtefælle i hjemmet 2. Aflastning uden for hjemmet i daghjem 3. Tryghedstilsyn til demente 4. Ledsagelse på gåture, fx ved uro [8 gerne flere x er] Hvilke tilbud er der til pårørende til demente? 1. Telefonrådgivning 2. Pårørendegrupper 3. Sociale arrangementer 4. Kurser 5. Aflastningsplads til den demente 6. Afløsning i hjemmet 7. Andet [9a] Hvorledes er proceduren, når en dement borger ikke træffes hjemme som aftalt? [6 kun et x] Har deltagelse i projektet givet anledning til at revidere kommunes demenspolitik? 7 [9b] Hvor meget tid anvendes der i gennemsnit pr. måned på at lede efter demente borgere, der ikke er udstyret med en GPS? Antal minutter: GPS System Følgende spørgsmål omhandler brugen af GPS.

8 [10a kun et x] Hvordan oplevede du oplæringen i GPS Systemet? 1. Meget god 2. God 3. Hverken eller 4. Dårlig 5. Rigtig dårlig Forslag til hvordan det kan gøres bedre; [14 kun et x] Vil kommunen fortsætte med tilbuddet om GPS til demente i eget hjem? 3. Er endnu ikke besluttet Uddyb gerne; [11 kun et x] Hvordan har GPS systemet generelt virket? 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken eller 4. Dårlig 5. Rigtig dårlig [12a - kun et x] Har I oplevet tekniske problemer ved brugen af GPS [12b] Eventuelt - hvilke? [13 kun et x] Har brugen af GPS været arbejdskraftbesparende for kommunen? Uddyb gerne; 8 [15 kun et x] Oplever medarbejderne en større tilfredshed ved at kunne tilbyde et nyt hjælpemiddel i form af GPS? [16 kun et x] Vil du føle dig mere tryg i dit arbejde, når du ved du altid kan søge efter en dement borger? [17 kun et x] Giver det øget trivsel hos medarbejderne, at de nu i mindre grad skal lede efter bortgåede demente? [18 kun et x] Anser du brugen af GPS som en måde, hvorpå den demente opnår større frihed? [19 kun et x] Anser du brugen af GPS som overvågning af den demente borger?

9 [20 kun et x] Anser du tolkningen af magtanvendelsesloven som en hindring for brugen af GPS til demente borgere? [21a gerne flere x er] Hvilke udfordringer oplever I i hverdagen i forhold til brugen af GPS? Først i forhold til den demente/pårørende 1. Manglende viden om tilbuddet 2. Den demente borger forstår ikke hvad det er og vil ikke gå med GPSen 3. Den demente borger glemmer at have GPSen på sig 4. Den demente borger forlægger GPSen 5. Den pårørende er i mod brugen af GPS 6. Andet [23] Har du andet at tilføje? Tak for din hjælp. [21b gerne flere x er] Hvilke udfordringer oplever I i hverdagen i forhold til brugen af GPS? Nu i forhold til medarbejderne. 1. Manglende viden om tilbuddet 2. Medarbejderne er usikre på teknologen 3. Medarbejderne syntes det er overvågning 4. Medarbejderne viser modstand mod en ny opgave 5. Der er usikkerhed omkring de økonomiske omkostninger 6. Der er usikkerhed om hvem, der skal betale indkøb og drift af systemet 7. Andet [22] Hvilken effekt har der været i den almindelige drift ved indførelse af GPS system som hjælpemiddel til demente hjemmeboende borgere? 1. Større tidsforbrug pr. demente borger 2. Mindre tidsforbrug pr. demente borger 3. Hverken/eller 1. Mere magtanvendelse 2. Mindre magtanvendelse 3. Hverken/eller 1. Den demente får mere omsorg 2. Den demente får mindre omsorg 3. Hverken/eller 1. Den demente får mere frihed og selvbestemmelse 2. Den demente får mindre frihed og selvbestemmelse 3. Hverken/eller 1. De pårørende vil have svært ved at stole på teknikken 2. De pårørende vil være mindre belastede i hverdagen 3. Hverken/eller 9

10 Bilag 4 - Spørgeskema til demente/pårørende Effektmåling Udfyldes med hjælp fra kommunen Udfyldes med hjælp fra kommunen Løbenummer: Deltager: Kommune: Interviewer: Introduktion I forbindelse med demonstrationsprojektet med brug af GPS system til demente i eget hjem, har vi brug for din hjælp til at gøre indsatsen så udbytterig så muligt. - Jeg hjælper dig igennem spørgsmålene sammen med din pårørende. Baggrund [1 kun et x] Køn: 1. Mand 2. Kvinde [2] Hvilket årstal er du født: [3a kun et x] Bor du alene: [3b kun et x] Hvis ja i 3a hvor mange år har du boet alene? [3c gerne flere x er] Hvis nej i 3a hvem bor du sammen med? 1. Ægtefælle/samlever 2. Barn/børn 3. Forældre 4. Søskende 5. Venner/veninder 6. Andre [4 kun et x] Er du afhængig af andres opsyn? 5 kun et x] Til hvor stor en hjælp er dine nærmeste pårørende i dagligdagen? 1. Meget stor hjælp 2. Stor hjælp 3. Hverken eller 4. Ingen hjælp 5. Slet ingen hjælp Helbredstilstand De følgende spørgsmål omhandler din helbredstilstand. [6 kun et x] Hvordan syntes du generelt dit helbred er? 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken eller 4. Dårlig 5. Rigtig dårlig [7] Hvornår oplevede du de første demenssymptomer? Skriv årstal: [8 gerne flere x er] Hvilke symptomer på demens oplever du? 1. Problemer med hukommelsen 2. Problemer med at overskue daglige gøremål 3. Problemer med at færdes alene 4. Humørsvingninger 5. Søvnløshed 6. Følelse af håbløshed 7. Følelse af angst 8. Tendens til vrede 9. Andet 10. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op) [9 kun et x] Hvor stor en del af tiden de seneste fire uger, har du følt dig rastløs? 1. Hele tiden 2. Det meste af tiden 3. En hel del af tiden 4. Noget af tiden 5. Lidt af tiden 6. På intet tidspunkt 7. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op) 10

11 [10 kun et x] Hvor stor en del af tiden de seneste fire uger, har demenssymptomerne gjort det vanskeligt at være sammen med andre mennesker? 1. Hele tiden 2. Det meste af tiden 3. En hel del af tiden 4. Noget af tiden 5. Lidt af tiden 6. På intet tidspunkt 7. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op) Aktiviteter De følgende spørgsmål omhandler aktiviteter i dagligdagen. [11 kun et x] Hvor mange gange har du været uden for hjemmet de seneste fire uger? gange eller mere gange gange gange 5. Mindre end 4 gange [12a kun et x] Færdes du på egen hånd uden for hjemmet? 1. Aldrig 2. Næsten aldrig 3. Nogen gange 4. Ofte 5. Altid [12b kun et x] Før du oplevede symptomer på demens, færdes du da uden for hjemmet på egen hånd? 1. Aldrig 2. Næsten aldrig 3. Nogen gange 4. Ofte 5. Altid 6. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) [13a kun et x] Har du fritidsinteresser uden for hjemmet? [13b] Hvis ja hvilke? Visitation tid. [14a kun et x] Modtager du kommunal hjælp i hjemmet? 3. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) Hvis nej i 14a spring til spørgsmål 17. [14b] Hvis ja i 14a hvilket år modtog du første gang kommunal hjælp i hjemmet? Skriv årstal: [15a kun et x] Hvor ofte kommer hjemmeplejen? 1. Dagligt 2. Ugentligt 3. Hver 14. dag 4. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) [15b] Hvis dagligt hvor mange gange om dagen? Skriv antal: [15c] Hvis ugentligt hvor mange gange om ugen? Skriv antal: [16a gerne flere x er] Hvilke ydelser er du visiteret til? Skriv gerne antallet af minutter pr. uge ved hver enkel ydelse. 1. Omsorgsrelaterede opgaver 2. Psykisk hjælp og støtte 3. Hjælp til mad og drikke 4. Indkøb 5. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op) [16b] Hvis andet: [16c - gerne flere x er] Hvilke ydelser er du visiteret til? Skriv gerne antallet af minutter pr. uge ved hver enkel ydelse. 1. Ledsaget gåture 2. Afløsning i hjemmet 3. Aflastning på dagcenter 4. Aflastning på daghjem for demente 5. Andet [16d] Hvis andet: Følgende omhandler hjælp fra kommunen, den visiterede 11

12 GPS System Følgende spørgsmål omhandler brugen af GPS. [17] Hvornår blev du tildelt en GPS? Måned: 12 År: [18 kun et x] Hvordan oplevede du oplæringen i GPS Systemet? 1. Meget god 2. God 3. Hverken eller 4. Dårlig 5. Rigtig dårlig [19 kun et x] Hvordan har GPS systemet generelt virket? 1. Meget godt 2. Godt 3. Hverken eller 4. Dårlig 5. Rigtig dårlig [20a - kun et x] Har du oplevet tekniske problemer ved brugen af GPS [21b] Eventuelt - hvilke? [22a] Hvordan bærer du GPS enheden? [22b kun et x] Har der været problemer med at huske at bære GPS enheden? [22c] Forslag til eventuelle tiltag for bedre at huske at bære GPS enheden? [23a kun et x] Har der været problemer med opladning af GPS? [23b] Hvis ja hvilke? [23c kun et x] Hvor ofte sættes GPS enheden til opladning? 1. Flere gange dagligt 2. Dagligt 3. Hver anden dag 4. Andet [23d kun et x] Hvem har hovedansvaret for opladning af GPS enheden? 1. Brugeren af GPS enheden 2. Den pårørende 3. Hjemmeplejen 4. Andre [23e kun et x] Hvor ofte sker batteriskift? 1. Flere gange dagligt 2. Dagligt 3. Hver anden dag 4. Andet 5. Ikke aktuelt [24a kun et x] Har søgefunktionen på GPS enheden været i brug? 3. Ved ikke Hvis nej, fortsæt til spørgsmål 25 [24b kun et x] Hvis ja til 24a, - hvor mange gange i projektperioden? gange

13 gange gange 4. Flere [24c] Hvis ja til 24a, - hvad var årsagen? [24d gerne flere x er] Hvis ja til 24a, - hvem var impliceret? 1. Familien 2. Hjemmeplejen 3. Politiet 4. Vagtcentralen 5. Andre [25a kun et x] Har panikknappen været i brug? 3. Ved ikke Hvis nej, fortsæt til spørgsmål 26 [25b kun et x] Hvis ja til 25a, hvor mange gange i projektperioden? gange gange gange 4. Flere [27 - kun et x] Føler du dig overvåget, når dine pårørende/hjemmeplejen kan lokalisere dig via GPS? Spørgsmål til pårørende Følgende spørgsmål er henvendt til den pårørende. [28- kun et x] Hvilken relation har du til den demente? 1. Ægtefælle/samlever 2. Barn/børn 3. Forældre 4. Søskende 5. Venner/veninder 6. Andet [29a- kun et x] Benytter du dig af kommunens tilbud til pårørende til demente? 3. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) [29b] Hvis ja, - hvilke? [25c] Hvis ja til 25a, - hvad var årsagen? [25d gerne flere x er] Hvis ja til 25a, - hvem var impliceret? 1. Familien 2. Hjemmeplejen 3. Politiet 4. Vagtcentralen 5. Andre [26 - kun et x] Føler du dig mere tryg, når dine pårørende/hjemmeplejen kan lokalisere dig via GPS? 13 [30- kun et x] Har det at være pårørende til en dement haft indvirkning på dit eget helbred/livskvalitet? [31 gerne flere x er] Det kan ofte være en belastning, at være pårørende til en dement, oplever du jævnligt nogle af følgende symptomer? 1. Følelse af angst 2. Depressionssymptomer 3. Følelse af magtesløshed 4. Vrede 5. Søvnløshed 6. Træthed

14 7. Andet 8. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op) Bedre livskvalitet hos demente og pårørende: [32- kun et x] Er du mere tryg ved, at den demente færdes alene ved brug af GPS? Mulighed for at blive længere tid i hjemmet: [33- kun et x] Er det din forventning, at brugen af GPS vil gøre det muligt at den demente kan blive længere i hjemmet i stedet for bosætning på plejecenter? Vurder de enkelte projektdeltagere på følgende parametre: Mindre visiteret tid til den demente: Senere visitering af den demente: Reduceret brug af tid på at finde borger hos hjemmehjælpen: Reduceret brug for hjælp til den pårørende fra kommunen: 14

15 Bilag 5 - Spørgeramme til pårørende Evaluering Udfyldes af projektleder Løbenummer: Kommune: Projektdeltager: Dit navn: Periode i projektet Antal måneder: [6 kun et x] Har du og din pårørende fået udbytte af at være med i projektet? Kan du forklare det lidt nærmere; Introduktion I forbindelse med demonstrationsprojektet med brug af GPS system til demente i eget hjem, har vi brug for din hjælp til at gøre indsatsen så udbytterig så muligt. Baggrund [1 kun et x] Køn: 1. Mand 2. Kvinde [2] Hvilket årstal er du født: [3] Hvilken relation har du til din demente pårørende? 1. Ægtefælle/samlever 2. Barn/børn 3. Forældre 4. Søskende 5. Venner/veninder 6. Andre [4] Hvad er din demente pårørendes alder? Familielivet De følgende spørgsmål omhandler indvirkningen af brugen af GPS på jeres familieliv. [7a gerne flere x er] Har brugen af GPS haft indflydelse på din demente pårørende i forhold til? 1. Afhængighed af andres opsyn 2. Problemer med at færdes alene 3. Humørsvingninger 4. Søvnløshed 5. Følelse af håbløshed 6. Følelse af angst 7. Tendens til vrede 8. Andet 9. Ved ikke/ ønsker ikke at svare (læs ikke op) Kan du forklare det lidt nærmere; Skriv årstal: [5] Hvordan oplever du det at være pårørende til en dement? [8 kun et x]] Kan din demente pårørende være alene i kortere periode, fx mens du er ved frisøren eller på indkøb? 15

16 Kan du forklare det lidt nærmere; [9a kun et x] Kan din pårørende demente selv gå en tur uden brug af GPS? [9b kun et x] Kan din pårørende demente selv gå en tur ved brug af GPS? [9c kun et x] Går du ofte en tur med din demente pårørende? 1. Aldrig 2. Næsten aldrig 3. Nogen gange 4. Ofte 5. Altid [9d kun et x] Har der før brugen af GPS været tilfælde hvor din pårørende ikke kunne finde hjem? 3. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) [9e kun et x] Hvis ja i 9d, - Er det sket ofte? 3. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) Kan du forklare det lidt nærmere; [10a kun et x] Oplever du, at din demente pårørendes brug af GPS giver større tryghed for dig i hverdagen? [11 kun et x] Oplever du en mindre grad af belastning ved at være pårørende til en dement efter start af brug af GPS? [12 kun et x] Oplever du et forbedret helbred? 16

17 [13 kun et x] Oplever du en større frihed efter brug af GPS til din demente pårørende? [14 kun et x] Oplever du en mindre grad af magtesløshed efter brug af GPS til din demente pårørende? [15 kun et x] Oplever du en mindre grad af uro efter brug af GPS til din demente pårørende? [17 kun et x] Oplever du en mindre grad af træthed efter brug af GPS til din demente pårørende? [18 kun et x] Er der sket ændring i dine aktiviteter efter brug af GPS til din demente pårørende? [18b] Evt. - hvilke ændringer? [16 kun et x] Oplever du en mindre grad af vrede efter brug af GPS til din demente pårørende? [18c kun et x] Er der sket ændringer i din demente pårørendes aktiviteter? 17

18 [18d] Evt. - hvilke ændringer? [20a] Hvilken pleje- og omsorgsopgaver hjælper du din pårørende med? Hjælp fra kommunen [19a - kun et x] Benytter du dig af kommunens tilbud til pårørende til demente? 3. Ved ikke/ønsker ikke at svare (læs ikke op) [19b] Hvis ja i 19a, - hvilke? [20b - kun et x] Er det din vurdering, at din demente pårørende skal have mere hjælp af hjemmehjælpen, hvis du ikke kan hjælpe? [19c - kun et x] Hvis ja i 19a, - gør du mindre brug af kommunens tilbud efter din pårørende har fået en GPS? 3. I nogen grad [21- kun et x] Er det din vurdering, at din demente pårørende har behov for mindre visiteret tid ved brugen af GPS? [19d - kun et x] Hvis ja i 19a, - har du mindre brug for aflastning af kommunen efter din demente pårørende har fået en GPS? 3. I nogen grad [22- kun et x] Er det din vurdering, at brugen af GPS kan virke forebyggende og derved udskyde behovet for hjemmehjælp? 18

19 [23 - kun et x] Er det din forventning, at brugen af GPS vil gøre det muligt at din pårørende kan blive længere i hjemmet i stedet for bosætning på plejecenter? Tak for hjælpen. Supplerende bemærkninger. [24 kun et x] Bør tilbud om brug af GPS system indføres som et generelt tilbud til demensramte familier? 19

20 Bilag 6 - De demensfaglige tovholderes oplevelser og erfaringer Navn: Kommune: Fortæl om dine erfaringeer fra projektet i forhold til nedenstående punkter (overvejelser, der kan bruges fremadrettet). Målgruppe: Borgeren og teknikken: Medarbejderen og teknikken: Hvor skal GPS en være opkoblet, og hvem skal have ansvar for søgning: Visitation og opfølgning: Kommunalt tilbud eller egenbetaling: Udfordringer i projektet Forslag/ønsker til forbedring af teknikken Andet 20

21 Bilag 7 Politiet - Evaluering Politiets forbrug af ressourcer i forbindelse med eftersøgning af bortkomne demente borgere (Perioden ) Politikreds: Hvor mange gange i 2011 har politiet været involveret i eftersøgning af bortkomne demente? Hvor mange af disse eftersøgninger omfattede Eftersøgning til fods: Patruljevogne: Hundepatrulje: Helikopter: Efterlysning i pressen: Andet: Politikredsens anslåede udgifter i perioden til denne opgave Mandetimer: Hundepatrulje: Helikopter: Andet: Dato: Udfyldt af: Tlf. nr.: Det udfyldte skema sendes senest den 30, april til projektleder Inge Carlskov, Ugelrisvej 32, 9632 Møldrup eller inge.carlskov@gmail.com Svarene vil indgå som en del af afrapporteringen til ABT-fonden ved projektets afslutning. TAK FOR HJÆLPEN! 21

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem. Evaluering udarbejdet af INCA Vidensformidling & InnovationsHus Syd, sommeren 2011

Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem. Evaluering udarbejdet af INCA Vidensformidling & InnovationsHus Syd, sommeren 2011 Demonstrationsprojekt med brug af GPS system i eget hjem Evaluering udarbejdet af INCA Vidensformidling & InnovationsHus Syd, sommeren 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Sammenfatning...4 2.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Demenspolitik i Struer Kommune

Demenspolitik i Struer Kommune Demenspolitik i Struer Kommune Struer Kommune Ældreområdet Revideret af demensteamet december 2007. Indholdsfortegnelse: 1. Overordnede mål side 3 2. Målsætninger for Hjemmeplejen side 4-5 3. Målsætninger

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje 1 Vejledning Udfyld venligst skemaet med kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmålene og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Januar 2008 Revideret 4. april 2008 Godkendt i Byrådet den 17. april 2008. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret 4. april 2008 Godkendt i Byrådet den 17. april 2008. Demenspolitik Januar 2008 Revideret 4. april 2008 Godkendt i Byrådet den 17. april 2008 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er Demens?...1

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Demens. - Når hukommelsen svigter. Ishøj Kommune

Demens. - Når hukommelsen svigter. Ishøj Kommune Demens - Når hukommelsen svigter Ishøj Kommune 1 Demens, den snigende sygdom - der berører alle Det er oftest en ægtefælle eller andre nære familiemedlemmer, der opdager, at deres kære er begyndt at glemme,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd Bilag til hedsundersøgelse 2014 Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Bilag til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Evaluering af klippekortordningen Kolding Kommune. Evaluering Klippekortordning K O L D I N G K O M M U N E. November 2016

Evaluering af klippekortordningen Kolding Kommune. Evaluering Klippekortordning K O L D I N G K O M M U N E. November 2016 inter Evaluering af klippekortordningen Kolding Kommune Evaluering Klippekortordning K O L D I N G K O M M U N E November 2016 0 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Opstart... 2 3. Forbrug... 3 4. Tilfredshed...

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Screening af borgerens egen vurdering af livskvalitet med QoL-AD

Screening af borgerens egen vurdering af livskvalitet med QoL-AD Screening af borgerens egen vurdering af livskvalitet med QoL-AD Spørgsmål til den demensnøglepersonen Denne del af spørgeskemaet besvares af den demensnøglepersonen 1. Skriv dato for gennemførelse af

Læs mere

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune

Kildebakken Plejecenter. Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Kildebakken Plejecenter Demensindsatser Retningsgivende for udviklingen af tilbud til demensramte borgere i Haderslev Kommune Demensindsatser i Haderslev Kommune Formål: Mellem 80 100.000 danskere rammes

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Favrskov Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.004.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE HØRSHOLM KOMMUNE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE HØRSHOLM KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE HØRSHOLM KOMMUNE 2 (VEJLEDNING - WEB VERSION) VELKOMMEN TIL BRUGERUNDERSØGELSEN AF HJEMMEPLEJEN I HØRSHOLM KOMMUNE VEJLEDNING Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune

Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune Eftermåling Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Aarhus Kommune De følgende spørgsmål omhandler dit udbytte af at deltage i netværksgruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da

Læs mere

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune Samværsgruppe for borgere med demens Ballerup Kommune Sundhed Pleje & rehabilitering & ForeByggelSe Hvad kan Træning og Aktivitet tilbyde - Bryde Skabe ensomhed tryghed og og glæde isolation - Skabe Deltage

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

1.3. Spørgeskema 1. - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside

1.3. Spørgeskema 1. - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside 1.3 Spørgeskema 1 - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: Kvinde Mand 4. Angiv din alder 60-64

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Hvidovre Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.880.000 kr. Tilskud

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast

Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast Samtykke Vi har fra Roskilde Kommune fået oplyst dit køn, din alder og hvilke typer hjælp du fra kommunen. Oplysningerne bruges til analyse af resultaterne

Læs mere

Ældre Sagens tilbud:

Ældre Sagens tilbud: Ældre Sagens tilbud: Sundhedsområdet. Ledsagerordning Aflastningsordning Hygge-Snakke-Spiseordning Bisidderordning Socialt humanitært område. Tryghedsopkald Livsmodsgruppen Motionsven Besøgsven Skubbere

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard Heldagstilbud for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx

Kvalitetsstandard Heldagstilbud for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Heldagstilbud for borgere med demens Godkendt af byrådet d. xx 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

VELKOMMEN SESSION 6. Velfærdsteknologi Længere hjemme sammen. Plancherne fra dagen bliver lagt på

VELKOMMEN SESSION 6. Velfærdsteknologi Længere hjemme sammen. Plancherne fra dagen bliver lagt på ÆLDRE KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 6 Velfærdsteknologi Længere hjemme sammen Plancherne fra dagen bliver lagt på www.kl.dk/aeldrekonference2016 Ældrekonference, session 6 26. september 2016

Læs mere

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...2 Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold...2 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 17.136.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020

Støtte til voksne. Kvalitetsstandarder 2020 Støtte til voksne Kvalitetsstandarder 2020 Indholdsfortegnelse FORORD...3 HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS JEG HAR BEHOV FOR STØTTE?...4 PRAKTISKE INFORMATIONER...4 HVAD ER EN KVALITETSSTANDARD?...6 PERSONLIG

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Når hukommelsen svigter!

Når hukommelsen svigter! "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Information til borgere med demens og deres pårørende Indhold Indhold... 1 Hvad er demens?... 2 Tegn på demens... 2 De tre almindeligste former for demens...

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet Pulje til løft af ældreområdet Aftale om finanslov for 2014 Fordeling af ansøgningspunkter samlet ansøgning 2014-2015 Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene Styrke den sociale dimension Velfærdsteknologiske

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Evaluering af klippekortordningen

Evaluering af klippekortordningen Evaluering af klippekortordningen Klippekortordningen i Horsens Kommune Vedtaget som en del af Finansloven 2015 Formål: At styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Horsens Kommune igangsatte

Læs mere

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens

Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Omsorg for personer med særlige behov som følge af demens Baggrund Demens er en sygdom, der oftest rammer personer i alderen 60 år og opefter, og hvor antallet af personer med sygdommen stiger med alderen.

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende

Demens Muligheder for hjælp, støtte og aktiviteter i Gladsaxe Kommune for demensramte og deres pårørende gladsaxe.dk Relevante telefonnumre: Visitationen Telefon 39 57 55 53 Akutpladserne Træningcenter Gladsaxe Kildebakkegårds Allé 165 2860 Søborg Telefon 39 57 40 31 Egeklubben Telefon 39 57 46 86 gladsaxe.dk/seniorcenteregegaarden

Læs mere

Demensvenlig Vejen. Demensstrategi Vejen Kommune

Demensvenlig Vejen. Demensstrategi Vejen Kommune Demensvenlig Vejen Demensstrategi Vejen Kommune Indledning Demens er betegnelsen for en gruppe sygdomme, der udvikler sig i en række faser med forskellige symptomer og forskellige behov. Demens er en sygdom,

Læs mere

Kvalitetsstandard Aflastning og afløsning i hjemmet Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Aflastning og afløsning i hjemmet Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Aflastning og afløsning i hjemmet Fanø Kommune Indhold Forord... 2 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges om aflastning og afløsning?... 3 3.1 Sagsbehandlingstid...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019

Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019 Handleplan på demensområdet Januar 2018 december 2019 Indledning Rødovres demenshandleplan afspejler de nye tanker og visioner på området, både lokalt, regionalt og nationalt. Lokalt bygger den på Rødovres

Læs mere

Udmelding af pulje om aflastning af pårørende til demente i egen bolig

Udmelding af pulje om aflastning af pårørende til demente i egen bolig Udmelding af pulje om aflastning af pårørende til demente i egen bolig Kommuner og frivillige organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om midler til projekter til aflastning af pårørende

Læs mere

Kvalitetsstandard for almene dagcentre

Kvalitetsstandard for almene dagcentre Kvalitetsstandard for almene dagcentre Med udgangspunkt i Kombinationsmodellen Godkendt d. Sagsnummer Dagcentre i Tønder Kommune I Tønder Kommune består dagcentertilbuddet af 7 almene dagcentre, 2 demens

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig og ældrebolig

Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig og ældrebolig Kvalitetsstandard for visitation til plejebolig og ældrebolig Indledning: De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er: Sundhedsfremme

Læs mere

Bilag 2 Supplerende redegørelse 2017 Revideret april 2017

Bilag 2 Supplerende redegørelse 2017 Revideret april 2017 Bilag 2 Supplerende redegørelse 2017 Revideret april 2017 Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016 Undersøgelse af brugerhed hos modtagere af hjemmepleje Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundhed og Omsorg Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 E-mail: Sundhed-Omsorg@struer.dk

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pårørendetilbud. November 2017

Pårørendetilbud. November 2017 Pårørendetilbud November 2017 Pårørendekonsulent Jette Holbek Holm - Ansat siden maj 2017 Uddannet ergoterapeut - Geriatrisk og neurologisk speciale - Region Hovedstaden og som selvstændig - Ind- og udland

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -20 Spørgsmål om dig som pårørende til beboer i plejebolig De følgende spørgsmål handler om dig som pårørende, og hvordan du trives som pårørende i plejeboligen.

Læs mere