Større skriftlig opgave i word

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Større skriftlig opgave i word"

Transkript

1 2018 Større skriftlig opgave i word Sådan du laver indholdsfortegnelse, sidetal, litteraturliste mv. til din skriftlige opgave Tina Haahr Andersen VUF

2 Indholdsfortegnelse Sådan opretter du en indholdsfortegnelse... 2 Video-vejledning... 3 Opdatering af indholdsfortegnelse... 3 Indsæt sidetal... 4 Sidetal sådan undgår du sidetal på de første sider... 4 Sådan tilføjer du sidehoved og/eller sidefod... 7 Video-vejledning... 7 Sådan indsætter du billed-/figurtekst... 8 Tilføje billedtekster... 8 Føje en billedtekst til et objekt over en tekst... 9 Opdatere numre på billedtekster Formatér billedtekster Slet en billedtekst Sådan laver du henvisning til billede/figur i teksten (Krydshenvisning) Sådan tilføjer du kildehenvisninger/referencer og opretter litteraturliste (bibliografi) Føje et nyt citat og en kilde til et dokument Oprette en bibliografi/litteraturliste Finde en kilde Redigere et pladsholdercitat Video-vejledninger Sådan tilføjer du en forside Video-vejledning Sådan flytter du let hele afsnit... 17

3 Sådan opretter du en indholdsfortegnelse Hvis du vil oprette en indholdsfortegnelse, der er nem at opdatere, skal du først anvende overskriftstypografier, f.eks. Overskrift 1 og Overskrift 2, på den tekst, der skal medtages i indholdsfortegnelsen. Du kan finde flere oplysninger om overskriftstypografier i Tilføje en overskrift. Overskrifterne anvendes til at oprette indholdsfortegnelsen, og indholdsfortegnelsen kan opdateres, når du ændrer en overskrift, rækkefølge eller overskriftsniveauer. 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte indholdsfortegnelsen, hvilket normalt er i starten af dokumentet. 2. Klik på Referencer > Indholdsfortegnelse, og vælg derefter en Automatisk tabel i typografigalleriet. Hvis du vælger Manuel tabel indsætter Word pladsholdertekst, som opretter udseendet af indholdsfortegnelsen. En Manuel tabel kan ikke opdateres automatisk. 2

4 Du kan tilpasse den måde, som en indholdsfortegnelse ser ud. Du kan f.eks. ændre skrifttypen, vælge, hvor mange overskriftsniveauer der skal vises, og om der skal vises punkterede linjer mellem teksterne og sidetallene. Du kan se mere i Formatere en indholdsfortegnelse. Mere om indholdsfortegnelser Starte sidenummerering senere i dokumentet Video-vejledning Opdatering af indholdsfortegnelse Du kan opdatere en indholdsfortegnelse, der blev oprettet automatisk ud fra overskriftstypografier, ved at klikke på Referencer > Opdater tabel. Du kan vælge Opdater kun sidetal eller Opdater alt, hvis du vil opdatere sidetallene og teksten. 3

5 Indsæt sidetal Du kan tilføje sidetal i et Word-dokument ved hjælp af knappen Sidetal på fanen Indsæt. Til mere avancerede-nummerering hjælp, skal du se Relaterede links nedenfor. 1. Vælg Indsæt > Sidetal. 2. Vælg en placering, f.eks. Øverst på siden eller Nederst på siden, og vælg derefter en typografi i galleriet. Word nummererer automatisk hver side. Tip: Vil du ændre udseendet på det sidetal, du lige har tilføjet til dit Word-dokument? På fanen Startside skal du vælge Skrifttype og ændre f.eks. typografi og skrifttypefamilie, skriftstørrelse og farve. 3. Når du er færdig, skal du vælge Luk sidehoved og sidefod eller dobbeltklikke et sted uden for sidehoved- og sidefodsområdet. Tip: Word nummererer automatisk hver enkelt side, men det kan du ændre, hvis du ønsker det. Hvis du f.eks. ikke vil have vist sidetallet på den første side i dit dokument, skal du dobbeltklikke nær toppen eller bunden af en side for at åbne fanen Sidehoved- og sidefodsværktøjer Design og vælge Speciel første side. Du kan finde flere indstillinger ved at vælge Indsæt > Sidetal > Formatér sidetal. Sidetal sådan undgår du sidetal på de første sider Hemmeligheden er at inddele dokumentet i sektioner og at sikre, at sektionerne ikke er sammenkædede. Derefter skal du indstille sidenummereringen for hver af sektionerne ved at følge disse trin. 1. Klik helt i starten af den første side, hvor du vil starte, stoppe eller ændre sidetal. 2. Vælg Layout (eller Sidelayout ) > sideskift > Næste side. 4

6 Tip: Det kan være nyttigt at få vist sektionsskift og andre formateringsmærker, mens du skriver. Vælg Vis/skjul ( ) i gruppen Afsnit under fanen Startside for at slå visning af formateringsmærker til. Vælg knappen igen for at slå visningen fra. 3. På siden efter sektionsskiftet skal du dobbeltklikke på det sted i sidehoved- (øverst på siden) eller sidefodsområdet (nederst på siden), hvor sidetallet skal være. Så åbnes fanen Design under Sidehoved- og sidefodsværktøjer. 4. Klik på Sammenkæd med forrige for at fjerne markeringen af knappen og afbryde forbindelsen til sidehovedet eller sidefoden fra sidehovedet eller sidefoden i det forrige afsnit. Bemærk: Hvis Sammenkæd med forrige er nedtonet, betyder det, der er ingen sektionsskift mellem du er på siden og den forrige side. Sørg for, at du har tilføjet en sektion bryde (se trin 2) og, at du har åbnet overskriften for det relevante afsnit. 5

7 5. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod, Vælg en placering, og vælg derefter en typografi i galleriet. Bemærk: Hvis din ændring kun påvirker den første side i sektionen, skal du kontrollere Speciel første side ikke er markeret. Dobbeltklik på området for sidehovedet eller sidefoden på den første side i sektionen, og Søg i gruppen Indstillinger under fanen Design. 6. Hvis du vil vælge et format eller kontrollere starttallet, skal du markere Sidetal > Formatér sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod for at åbne dialogboksen Sidetalsformat. 7. Benyt en eller begge af følgende fremgangsmåder: o o Klik på talformat for at vælge formatet til nummerering, som a, b, c eller i, ii, iii. Vælg starter på under sidetal, og skriv et tal, du vil starte sektionen med. 8. Når du er færdig, skal du vælge Luk sidehoved og sidefod eller dobbeltklikke et sted uden for området med sidehovedet eller sidefoden for at lukke det. 6.

8 Sådan tilføjer du sidehoved og/eller sidefod Sidehoveder og sidefødder er områder øverst, nederst og i sidemargenerne af hver side i et dokument. Du kan tilpasse dem hver især eller vælge at bruge en indbygget typografi fra galleriet. 1. Vælg Indsæt, og vælg derefter enten Sidehoved eller Sidefod. 2. Der vises en lang række indbyggede layouts. Rul gennem dem, og vælg det, du ønsker. Sidehovedet og sidefoden bliver åbnet i dokumentet sammen med Sidehoved- og sidefodsværktøjer. Du kan ikke redigere brødteksten i dokumentet, før du lukker Sidehoved- og sidefodsværktøjer. 3. Skriv den ønskede tekst i sidehovedet eller sidefoden. De fleste sidehoveder og sidefødder har pladsholdertekst (f.eks. "Dokumenttitel"), som du kan skrive direkte oven på. Tip: Vælg mellem Sidehoved- og sidefodsværktøjer for at føje flere til sidehovedet eller sidefoden, f.eks. dato og klokkeslæt, et billede og forfatterens navn eller andre dokumentoplysninger. Du kan også vælge indstillinger til forskellige sidehoveder på lige og ulige sider og angive, at du ikke vil have sidehovedet eller sidefoden vist på den første side. 4. Vælg Luk sidehoved og sidefod, når du er færdig. For at redigere sidehoved og sidefod skal du åbne Sidehoved- og sidefodsværktøjet ved at dobbeltklikke inde i sidehovedet eller sidefoden. For at redigere tekst skal du vælge den tekst, du vil ændre, og angive det nye sidehoved eller den nye sidefod i stedet. For at ændre designet skal du klikke på Sidehovedet eller Sidefoden og vælge en typografi fra galleriet i fanen Design under Sidehoved- og sidefodsværktøjer. Video-vejledning Video om sidehoved og sidefod og hvad du fx kan skrive i dem Brugernavn: dit unilogin-navn efterfulgt Fx Kode: din unilogin-kode 7

9 Sådan indsætter du billed-/figurtekst Du kan føje billedtekster til figurer, ligninger eller andre objekter. En billedtekst er en nummereret etiket, f.eks. "Figur 1", som du kan føje til en figur, en tabel, en ligning eller et andet objekt. Den består af en brugerdefinerbar tekst ("Figur", "Tabel", "Ligning" eller noget andet, du skriver) efterfulgt af et tal eller bogstav i rækkefølge (normalt "1, 2, 3..." eller "a, b, c..."), der eventuelt kan efterfølges af en ekstra beskrivende tekst, hvis du ønsker det. 1. Tekst, som du vælger eller skriver. 2. Tal, som Word indsætter for dig Hvis du senere tilføjer, sletter eller flytter billedtekster, kan du nemt opdatere numrene på billedteksterne på én gang. Du kan også bruge disse billedtekster til f.eks. at oprette en tabel med elementer med billedtekster, en tabel med figurer eller en tabel med ligninger. Tilføje billedtekster Tip: Hvis du vil kunne flytte figuren og billedteksten som et samlet objekt eller ombryde tekst omkring figuren og billedteksten, skal du følge vejledningen til tilføjelse af billedtekster til flydende objekter nedenfor. 1. Markér det objekt (tabel, ligning, figur eller et andet objekt), som du vil føje en billedtekst til. 2. Under fanen Referencer i gruppen Billedtekster skal du klikke på Indsæt billedtekst. 3. På listen Etiket skal du vælge den etiket, der bedst beskriver objektet, f.eks. en figur eller en ligning. Hvis listen ikke indeholder den ønskede etiket, skal du klikke på Ny etiket, skrive den nye etiket i feltet Etiket og derefter klikke på OK. 8

10 4. Skriv en vilkårlig tekst, herunder tegnsætning, der skal vises efter etiketten. 5. Klik på OK. Bemærk: Word Indsætter det sekventielle billedtekstnummer som et felt. Hvis billedteksten ligner "Figur {SEQ Table \ * ARABIC}", viser Word feltkoder i stedet for feltresultater. Tryk på Alt+F9 for at få vist titelteksten på normal vis. Føje en billedtekst til et objekt over en tekst Hvis du vil kunne ombryde tekst omkring objektet og billedteksten, eller hvis du vil kunne flytte objektet og billedteksten som en enhed, skal du gruppere objektet og billedteksten. 1. Indsæt din figur. 2. Vælg Layoutindstillinger, og vælg en af valgmulighederne under Med tekstombrydning. Vigtigt: Du skal udføre dette trin, før du indsætter din billedtekst. Hvis du allerede har indsat billedteksten, skal du slette den, udføre dette trin og derefter tilføje din billedtekst igen. 3. Tilføj din billedtekst ved hjælp af fremgangsmåden i "Tilføj billedtekster" ovenfor. 4. Markér din billedtekst, og hold derefter Skift nede, og vælg din figur. 5. Højreklik på et af elementerne, og vælg Gruppér > Gruppér. 9

11 Nu bør teksten blive ombrudt omkring din figur og din billedtekst som forventet, og figuren og billedteksten vil fortsat være grupperet, hvis du flytter dem til et andet sted på siden eller i dokumentet. Bemærk: Hvis du flytter din figur, er det en god ide at opdatere billedteksternes numre (se nedenfor) for at sikre, at din nummerering stadig er i den rigtige rækkefølge. Opdatere numre på billedtekster Hvis du indsætter en ny billedtekst, opdaterer Word automatisk billedteksternes numre. Men hvis du sletter eller flytter en billedtekst, skal du starte en opdatering af billedteksterne manuelt. 1. Klik et vilkårligt sted i dokumentet, og tryk på CTRL + A for at markere hele dokumentet. 2. Højreklik, og vælg derefter Opdater felt i genvejsmenuen. Alle billedteksterne i dokumentet bør nu blive opdateret. Tip: Du kan også opdatere billedtekster ved at markere hele dokumentet og derefter trykke på F9. Formatér billedtekster Når du har føjet mindst én billedtekst til dit dokument, bør du kunne se en ny typografi i typografigalleriet med navnet "Billedtekst". Du kan ændre formateringen af dine billedtekster i hele dokumentet ved at højreklikke på den pågældende typografi i galleriet og vælge Rediger. Her kan du angive skriftstørrelse, - farve, -type og andre indstillinger, der bliver anvendt på dine billedtekster. 10

12 Du kan finde flere oplysninger om at ændre typografier i Word under Tilpas typografier i Word Slet en billedtekst Hvis du vil slette en billedtekst, skal du markere den med musen og trykke på Delete. Hvis du har flere billedtekster i dokumentet, når du er færdig med at slette dem, du vil fjerne, bør du opdatere dem. Tryk på Ctrl+A for at markere al tekst i dokumentet, og tryk derefter på F9 for at opdatere teksten. Dette sikrer, at numre til billedtekst er korrekte, efter du har fjernet de uønskede billedtekster. Sådan laver du henvisning til billede/figur i teksten (Krydshenvisning) Med en krydshenvisning kan du linke til andre dele af det samme dokument. Du kan f.eks. bruge en krydshenvisning til at linke til et diagram eller grafik, der vises et andet sted i dokumentet. Krydshenvisninger vises som et link, der fører læseren til det element, der henvises til. Du kan oprette et link, hvis du vil linke til et separat element. Opret først det element, du krydsrefererer til Du kan ikke oprette krydshenvisninger til noget, der ikke findes, så sørg for at oprette diagrammet, overskrift, sidetal, osv., før du forsøger at oprette et link til den. Når du indsætter krydshenvisningen, får du vist en dialogboks, der viser alt, som er tilgængelig til at oprette et link til. Her er et eksempel. 11

13 Indsætte en krydshenvisning 1. Indtast den tekst, der begynder krydshenvisningen, i dokumentet, f.eks. "Se Figur 2 for en forklaring til den opadgående tendens". 2. Åbn fanen Indsæt, og klik på Krydshenvisning. 3. Klik på rullelisten i feltet Henvisningstype for at vælge det, du vil linke til. Listen over, hvad der er tilgængeligt, afhænger af typen af element (overskrift, sidetal osv.), du linker til. 4. Klik på de oplysninger, du vil indsætte i dokumentet, i feltet Indsæt henvisning til. Valgmulighederne afhænger af, hvad du valgte i trin Klik på det specifikke element, du vil henvise til, i feltet Til hvilket, f.eks. "Indsæt krydshenvisning". 12

14 6. Markér afkrydsningsfeltet Indsæt som link for at gøre det muligt for brugerne at springe til det element, der henvises til. 7. Hvis afkrydsningsfeltet Medtag over/under er tilgængeligt, skal du markere det for at specificere den relative placering for det element, der henvises til. 8. Klik på Indsæt. Krydshenvisninger indsættes som felter Krydshenvisninger indsættes i dokumentet som felter. Et felt er et sæt oplysninger, som får Word til automatisk at indsætte tekst, grafik, sidetal og andet materiale i et dokument. Feltet DATO indsætter f.eks. dags dato. Fordelen ved at bruge felter er, at det indhold, der indsættes - dato, sidetal, grafik osv. - opdateres for dig, hver gang der er en ændring. Hvis du f.eks. skriver et dokument over en periode på flere dage, vil datoen ændre sig hver dag, når du åbner og gemmer dokumentet. På samme måde opdateres grafikken, hvis du opdaterer grafik, der er gemt et andet sted, men som der henvises til i feltet, automatisk, uden at det er nødvendigt at indsætte den igen. Hvis du har indsat en krydshenvisning, og det minder om {REF _Ref \* MERGEFORMAT}, viser Word feltkoderne i stedet for feltresultaterne. Når du udskriver dokumentet eller skjuler feltkoderne, erstattes feltkoderne med feltresultaterne. Du kan se feltresultaterne i stedet ved at trykke på Alt+F9 eller højreklikke på feltkoden og derefter klikke på Feltkoder til/fra i genvejsmenuen. Sådan tilføjer du kildehenvisninger/referencer og opretter litteraturliste (bibliografi) Inden du kan oprette en bibliografi, skal der være mindst et citat og en kilde i dokumentet, som vises i bibliografien. Hvis du ikke har alle de nødvendige oplysninger om en kilde til at oprette et fuldstændigt citat, kan du bruge et pladsholdercitat og angive kildeoplysningerne senere. Du kan finde oplysninger om automatisk formatering i bibliografien i MLA, APA og Chicago-format i: APA, MLA, Chicago: Formatere bibliografier automatisk.. Bemærk: Pladsholdercitater vises ikke i bibliografien. 13

15 Føje et nyt citat og en kilde til et dokument 1. Klik på pilen ud for Typografi i gruppen Citater og bibliografi under fanen Referencer. 2. Klik på den typografi, du vil bruge på citatet og kilden. Brug APA typografier til citater og kilder. 3. Klik i slutningen af den sætning eller det afsnit, som du vil citere. 4. Klik på Indsæt citat i gruppen Citater og bibliografi under fanen Referencer. 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder: o o Hvis du vil tilføje kildeoplysninger, skal du klikke på Tilføj ny kilde og derefter angive kildeoplysninger ved at klikke på pilen ud for Kildetype. Kilden kan f.eks. være en bog, en rapport eller et websted. Hvis du vil tilføje en pladsholder, så du kan oprette et citat og angive kildeoplysningerne senere, skal du klikke på Tilføj ny pladsholder. Der vises et spørgsmålstegn ved siden af pladsholderkilden i Kildestyring. 6. Angiv bibliografioplysningerne for kilden. Hvis du vil tilføje yderligere oplysninger om en kilde, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis alle bibliografifelter. Nu kan du oprette bibliografien. Oprette en bibliografi/litteraturliste Nu hvor du har indsat et eller flere citater og kilder i dokumentet, kan du oprette din bibliografi. 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte bibliografien, normalt i slutningen af dokumentet. 2. Klik på Bibliografi i gruppen Citater og bibliografi under fanen Referencer. 3. Klik på et foruddesignet bibliografiformat for at indsætte bibliografien i dokumentet. 14

16 Finde en kilde Listen over de kilder, du bruger, kan bliver temmelig lang. Af og til bruger du muligvis kommandoen Administrer kilder til at søge efter en kilde, som du har citeret i et andet dokument. 1. Klik på Administrer kilder i gruppen Citater og bibliografi under fanen Referencer. Hvis du åbner et nyt dokument, som endnu ikke indeholder citater, vises alle de kilder, du har brugt i tidligere dokumenter, under Hovedliste. Hvis du åbner et dokument, som indeholder citater, vises kilderne til disse citater under Aktuel liste. Alle de kilder, du har citeret, enten i tidligere dokumenter eller i det aktuelle dokument, vises under Hovedliste. 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil søge efter en bestemt kilde: o o I sorteringsfeltet skal du sortere efter forfatter, titel, citatkodenavn eller årstal og derefter søge i resultatlisten efter den ønskede kilde. Skriv titlen eller forfatteren til den kilde, du vil finde, i boksen Søg. Listen indsnævres dynamisk, så den svarer til din søgning. Bemærk: Du kan klikke på knappen Gennemse i Kildestyring for at vælge en anden hovedliste, hvorfra du kan importere nye kilder til dokumentet. Du kan f.eks. oprette forbindelse til en fil på en delt server, på en forskerkollegas computer eller server eller på et websted, der er placeret på en server på et universitet eller en forskningsinstitution. Redigere et pladsholdercitat Det kan være nyttigt at oprette et pladsholdercitat og derefter vente med at angive kildeoplysningerne til bibliografien. Alle ændringer, som du foretager i en kilde, afspejles automatisk i bibliografien, hvis du har oprettet en. Der vises et spørgsmålstegn ved siden af pladsholderkilden i Kildestyring. 1. Klik på Administrer kilder i gruppen Citater og bibliografi under fanen Referencer. 2. Klik på den pladsholder, du vil redigere, under Aktuel liste. Bemærk: Pladsholderkilder er i Kildestyring alfabetiserede sammen med andre kilder baseret på pladsholderkodenavnet. Som standard indeholder pladsholderkodenavne ordet Pladsholder og et tal, men du kan tilpasse pladsholderkodenavnet med den kode, du ønsker. 3. Klik på Rediger. 15

17 4. Angiv kildeoplysningerne ved at klikke på pilen ud for Kildetype. Kilden kan f.eks. være en bog, en rapport eller et websted. 5. Angiv bibliografioplysningerne for kilden. Hvis du vil tilføje yderligere oplysninger om en kilde, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis alle bibliografifelter. Video-vejledninger Se også video om hvordan man indtaster forskellige referencer Brugernavn: dit unilogin-navn efterfulgt Fx Kode: din unilogin-kode Sådan tilføjer du en forside Microsoft Word tilbyder et galleri med praktiske foruddefinerede forsider. Vælg en forside, og erstat eksempelteksten med din egen tekst. 1. Klik på Forside i gruppen Sider under fanen Indsæt. 2. Klik på et forsidelayout i galleriet med valgmuligheder. Når du har indsat en forside, kan du erstatte eksempelteksten med din egen tekst ved at klikke for at markere et område af en forside, f.eks. titel, og skrive din tekst. Bemærk: Hvis du indsætter en anden forside i dokumentet, erstatter den nye forside den første forside, du har indsat. For at erstatte en forside, der er oprettet i en tidligere version af Word skal du slette den første forside manuelt og derefter tilføje en ny forside med et design fra Word-galleriet. Hvis du vil slette en forside i Word, skal du klikke på fanen Indsæt, klikke på Forsider i gruppen Sider og derefter klikke på Fjern aktuel forside. 16

18 Video-vejledning Video om hvordan man kan lave en forside i Word Brugernavn: dit unilogin-navn efterfulgt Fx Kode: din unilogin-kode Sådan flytter du let hele afsnit Åbn navigationsruden ved at trykke på Ctrl+F eller klikke på Vis > Navigationsrude. Gennemse efter overskrifter Hvis du har anvendt overskriftstypografier på overskrifterne i dokumentets brødtekst, vises overskrifterne i navigationsruden. 1. Klik på fanen overskrifter i navigationsruden. 2. Du kan gå til en overskrift i dokumentet ved at klikke på overskriften i navigationsruden. Når du ruller gennem dokumentet, fremhæves siden i navigationsruden, så du kan se, hvilken side du er på. Omarrangere dit dokument Du kan flytte dele af dokumentet omkring ved at flytte dem i navigationsruden. Du kan også ændre niveauet for overskrifter, og du kan føje nye overskrifter. 1. Klik på fanen overskrifter i navigationsruden. 2. Gør et af følgende: o Klik på overskriften for at flytte en del af dokumentet, og træk den til en ny placering. 17

19 o Hvis du vil ændre den overskriftsniveau eller tilføje en overskrift, højreklikke på overskriften, og vælg derefter den ønskede handling. Vejledningerne er fra Microsofts hjemmeside. 18

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Et lille skriv. Indholdsfortegnelse og noter i Word

Et lille skriv. Indholdsfortegnelse og noter i Word Et lille skriv om Indholdsfortegnelse og noter i Word 2018 Indhold Overskriftstypografi... 3 Overskriftstypografier findes på hjemfanen... 3 Oprettelse af ny typologi... 3 Indholdsfortegnelse... 5 APA

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst

Manual Søg & erstat. Søg efter tekst Søg efter tekst Manual Søg & erstat Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning. 1. Klik på Søg i gruppen Redigering på fanen Startside (Genvej: Ctrl + B). 2. Skriv

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

ibooks Author Introduktion

ibooks Author Introduktion ibooks Author Introduktion Velkommen til ibooks Author, som giver dig en fantastisk måde at oprette flotte, interaktive Multi-Touch-bøger til ipad og Mac på. Du kan starte med de flotte skabeloner, der

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

60+Bornholm Videregående pc-vejledning

60+Bornholm Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 15: Tekstbehandling 4 Knapper hhv. menuer (Word) Fortidslevn Knapperne er del af den nye brugergrænseflade - men de gode, gamle menuer er der stadig, og trykker

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_01.xls 18-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (II) Forsendelser. Indsæt objekt. Kommentarer og rettelser. Makro. Demo Overskrifter med listeniveauer.

Formatering, typografier og sidelayout (II) Forsendelser. Indsæt objekt. Kommentarer og rettelser. Makro. Demo Overskrifter med listeniveauer. Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (II) Demo Overskrifter med listeniveauer Øvelse Evt. Overskrifter med listeniveauer Forsendelser Demo Brevfletning Brevfletning

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 04.xls 12-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby)

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Når man vil til at skrive sin slægtshistorie ind i et tekstbehandlingsprogram, vil man gerne give sin tekst sit eget udseende. Med det mener

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider

BRUGERVEJLEDNING. Diabetesforeningens lokale hjemmesider BRUGERVEJLEDNING Diabetesforeningens lokale hjemmesider Om Diabetesforeningens lokale hjemmesider Alle Diabetesforeningens lokalforeninger, børnefamilie- og ungergrupper har en officiel hjemmeside. Det

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere