Fotoalbum MS Word 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotoalbum MS Word 2007"

Transkript

1 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at fremhæve overskrifter mv. Åbn for et nyt Worddokument vha. Ctrl + N. Gem dokumentet i din Word mappe og navngiv det til Word_2.docx. Når dokumentet er gemt skiftes til fanebladet Indsæt og på båndet vælges Sidehoved i dialogboksen Sidehoved og sidefod med et venstreklik. Valgmenuen åbner for forskellige muligheder for redigering af sidehoved sektionen. Vælg det layout, som hedder Tom. Sidehoved sektionen åbnes med reserveret plads til at indskrive den tekst, som ønskes gentaget på alle sider i dokumentet. Den reserverede plads ses angivet med kontrolelementet Tekstboks. Skriv Rejsefeber. Marker teksten og placer markøren indenfor det markerede område, for at åbne genvejsmenuen til formatering. Ændr tekststørrelsen til 14 i tekststørrelsesfeltet. AOF Midt Side 1 af 29 Jennie Mathiasen

2 Venstreklik derefter på værktøjet Gå til sidefod i Navigations dialogboksen. Markøren placeres i venstre side af sidefod sektionen. I sidefoden ønskes der placeret navn, side x af y og udskriftsdato. Åbn for Sidefod værktøjerne og vælg det layout, som kaldes Tom(tre kolonner). AOF Midt Side 2 af 29 Jennie Mathiasen

3 Der reserveres tre tekstbokse i sidefoden. Marker den første tekstboks og skriv dit eget navn. Marker den midterste tekstboks og venstreklik på Sidetal værktøjet. Derefter på Nuværende placering. Find layoutet Side x af y og venstreklik på det. Funktionen indsætter side tal og antal sider i sidefoden. AOF Midt Side 3 af 29 Jennie Mathiasen

4 Marker den sidste af tekstboksene og venstreklik på Dato og klokkeslæt værktøjet. Venstreklik på det ønskede datoformat i dialogboksen Dato og klokkeslæt. Marker feltet Opdater automatisk, for at opdatere datoen løbende. OK. Dags dato indsættes i feltet. AOF Midt Side 4 af 29 Jennie Mathiasen

5 Luk for sidehoved- og sidefod sektionerne ved at venstreklikke på værktøjet Luk sidehoved og sidefod, eller ved at dobbeltklikke i brødtekst området (det hvide område, hvor dokumentteksten skal skrives). Gem dokumentet vha. Ctrl + S. Den tekst, der skal indsættes på dokumentet, findes på hjemmesiden under punktet Tekst til fotoalbum. Vælg Åbn. Marker hele teksten vha. Ctrl + A, kopier det markerede vha. Ctrl + C. Luk Internettet og vend tilbage til Word dokumentet. Indsæt den kopierede tekst vha. Ctrl + V. Gem dokumentet vha. Ctrl + S. AOF Midt Side 5 af 29 Jennie Mathiasen

6 Den kopierede tekst er skrevet i skrifttypen Times New Roman i skriftstørrelsen 12. Skrifttypen og størrelsen ønskes ændret til Word2007 standardformat. Marker derfor hele teksten vha. Ctrl + A. På fanebladet Startside i dialogboksen Typografier vælges typografien Normal med et venstreklik. Hele teksten Har dermed ændret skrifttype til Calibri og skriftstørrelse til 11. Alternativt vælges skrifttype og skriftstørrelse i de dertil definerede værktøjer. Venstreklik for at annullere markeringen. Marker overskriften Sikke en sommerferie og venstreklik under fanebladet Startside, på den typografi, som hedder Overskrift 1. Overskrifttypografierne anvendes til hierarkisk at definere titler, kapitler og afsnit. Som standard kan der defineres ni niveauer. AOF Midt Side 6 af 29 Jennie Mathiasen

7 Placer markøren i den tomme linje over 4. afsnit. Indsæt to tomme linjer vha <Enter> eller Retur og placer markøren i den midterste linje. Skriv Tog til tiden. Vælg typografien Overskrift 2 i dialogboksen Typografier. AOF Midt Side 7 af 29 Jennie Mathiasen

8 Indsæt to tomme linjer mellem 6. Og 7. afsnit og placer markøren på den midterste linje. Marker Overskrift 2 som typografi og skriv Llandrindod Wells. Placer markøren mellem det 7. og det 8. afsnit og indsæt 2 tomme linjer. Placer markøren på den midterste linje og marker typografien Overskrift 2. Skriv Elan Valley. Placer markøren mellem det 9. Og 10. Afsnit og indsæt to tomme linier. Sift til typografien Overskrift 2 og skriv London. Gem dokumentet ved at venstreklikke på Gem ikonen i øverste venstre hjørne af skærmen. AOF Midt Side 8 af 29 Jennie Mathiasen

9 Der ønskes skriftet til en ny side efter hver overskrift. Placer markøren foran første bogstav i anden overskrift. Anvend Ctrl + <Enter> eller Retur til at lave et forceret sideskift. Placer markøren foran første bogstav i den næste overskrift og anvend Ctrl + <Enter> eller Retur til at lave et forceret sideskift. Placer markøren foran første bogstav i den næste overskrift og anvend Ctrl + <Enter> eller Retur til at lave et forceret sideskift. AOF Midt Side 9 af 29 Jennie Mathiasen

10 Placer markøren foran første bogstav i den sidste overskrift og anvend Ctrl + <Enter> eller Retur til at lave et forceret sideskift. i alt indeholder dokumentet nu 5 sider, hvilket ses på statusbjælken i nederste venstre side af skærmen. Samme sted ses, hvor mange ord dokumentet indeholder, og har man brug for yderligere oplysninger om anslag, dobbeltklikkes der blot på Ord: angivelsen for at åbne dialogboksen Ordoptælling. Luk igen med et venstreklik på Luk. Returner til den første plads i dokumentet vha. Ctrl + Home. Indsæt et forceret sideskift og anvend igen Ctrl + Home til at placere markøren på den første position i dokumentet. Vælg fanebladet Referencer og i båndet vælges Indholdsfortegnelse og Automatisk tabel 1. AOF Midt Side 10 af 29 Jennie Mathiasen

11 Værktøjet anvender overskriftstypografierne til at placere en dynamisk indholdsfortegnelse på det sted, hvor markøren stod. Indholdsfortegnelsen kan anvendes til at flytte direkte til et af dokumentets afsnit vha. Ctrl + Venstreklik på den ønskede overskrift eller sidetallet. En anden funktion, som knytter sig til overskrifttypografierne er Dokumentoversigt. Vælg fanebladet Vis og marker Dokumentoversigt i dialogboksen Vis/Skjul. I venstre side af skærmen åbnes dokumentoversiften med de anvendte overskriftstypografier. Overskrifterne danner hyperlinks og kan anvendes til at navigere rundt i dokumentet. ie AOF Midt Side 11 af 29 Jennie Mathiasen

12 Skift til siden Sikke en sommerferie ved at venstreklikke på overskriften i dokumentoversigten i venstre side af skærmen. O På siden ønskes billedet fly.jpg indsat. Billedet findes på hjemmesiden under punktet Billeder til Office opgaver. Højreklik på billedet og vælg underpunktet Gem billede som Gem billedet i den mappe, hvor det skal anvendes og i en undermappe, som oprettes og døbes til Billeder. AOF Midt Side 12 af 29 Jennie Mathiasen

13 Vælg fanebladet Indsæt og på båndet vælges værktøjet Billede fra fil i dialogboksen Illustrationer. Naviger frem til billedet i din mappe på aofserver_1://09_pckoerekort_torsdag/ Egen mappe/word/billeder/fly.jpg, marker billedet og venstreklik på Indsæt. Billedet indsættes på markørens placering som et bogstav på linjen. Marker billedet med et venstreklik. Juster billedstørrelsen ved at placere markøren i et af hjørnehåndtagene og anvend skub eller træk funktionen med venstre museknap nede. Fasthold højde og bredde dimensionerne på billedet ved at holde Shift/Skiftenøglen/Caps Lock nede samtidig med størrelsesændringen. Centrer billedet vha. Justeringsværktøjet Centreret i dialogboksen Afsnit, eller vha. Ctrl + E. Gem arbejdet vha. Ctrl + S. AOF Midt Side 13 af 29 Jennie Mathiasen

14 Skift til siden Tog til tiden ved at venstreklikke på overskriften i dokumentoversigten i venstre side af skærmen. Luk nettet og returner til Word dokumentet. På siden ønskes billedet tog.jpg indsat. Billedet findes på underpunktet Billeder til Office. Venstreklik på miniaturen af tog billedet for at åbne originalbilledet, højreklik derefter på det store billede og gem det lokalt ved at venstreklikke på Gem billede som Gem billedet som tog.jpg i din Billeder mappe under Word i din egen mappe på serveren. Vælg fanebladet Indsæt og i dialogboksen Illustrationer venstreklikkes på værktøjet Billede fra fil lokaliser tog.jpg, marker billedet og venstreklik på Indsæt. AOF Midt Side 14 af 29 Jennie Mathiasen

15 Billedet indsættes relativt på markørens placering. Relativiteten betyder at billedet står på linje med tekst, som et bogstav. Juster billedstørrelsen vha. venstre museknap placeret på et af hjørnehåndtagene. Skub mod midten af billedet for at formindske det, træk ud fra midten af billedet for at forøge billedstørrelsen. Hold Shift/Skiftenøglen/Caps lock nede samtidig for at fastholde billedets dimensioner. Billedet ønskes placeret absolut på siden altså frigjort fra bogstav linjerne. Venstreklik på billedet og venstreklik på fanebladet Billedværktøjer øverst på skærmen. På fanebladet Billedværktøjer aktiveres Formater båndet, herunder vælges værktøjet Placering og den variant, som placerer billedet øverst til højre med firkantet tekstombrydning, som placerer tekst til venstre for billedet. AOF Midt Side 15 af 29 Jennie Mathiasen

16 Skift til siden Llandrindod Wells ved at venstreklikke på hyperlinket i dokumentoversigten i venstre side af skærmen. På siden Llandrindod Wells ønskes indsat et billede llp.jpg, som er taget med digital kameraet og gemt digitalt. Billedet findes på lokaliteten aofserver_1://09_pckoerekort_torsdag/faelles_mappe/word/billeder/lld.jpg Vælg igen fanebladet Indsæt og værktøjet Billede fra fil i dialogboksen Illustrationer. Naviger frem til billedet, marker det og venstreklik på Indsæt. Marker billedet med et venstreklik, så kant og håndtag bliver synlige. Korriger billedstørrelsen vha. hjørnehåndtagene og skub og træk funktionen. AOF Midt Side 16 af 29 Jennie Mathiasen

17 Billedet ønskes beskåret. Venstreklik på Billedværktøjer fanebladet øverst på skærmen. I højre side af Billedværktøjer of formater båndet, ses dialogboksen størrelse. Aktiver beskæringsværktøjet med et venstreklik. Når værktøjet er aktiveret, kan billedet beskæres ved at placere markøren på håndtagene i hjørner eller sider og skubbe mod midten af billedet med venstre museknap nede. AOF Midt Side 17 af 29 Jennie Mathiasen

18 Billedet ønskes placeret nede i teksten med en firkantet tekstombrydning. Venstreklik på værktøjet Tekstombrydning i dialogboksen Arranger og vælg Firkantet. Træk billedet på plads med venstre museknap, eller anvend navigationspilene på tastaturet. Skift til siden Elan Valley ved at venstreklikke på den i dokumentoversigten. Indsæt billedet elan.jpg på siden. Billedet findes på lokaliteten aofserver_1://09_pckoerekort_torsdag/faelles_mappe/word/billeder/elan.jpg, alternativt kan billedet hentes på Billeder til Office. AOF Midt Side 18 af 29 Jennie Mathiasen

19 Vælg fanebladet Indsæt og værktøjet Billede fra fil i dialogboksen Illustrationer. Naviger frem til billedet, marker det og venstreklik på Indsæt. Marker billedet med et venstreklik, så kant og håndtag bliver synlige. Anvend Billedværktøjet Placering og tekstombrydningen Placer midtcentreret med firkantet tekstombrydning. Anvend Zoom funktionen i nederste højre side af skærmen til at zoome ud, så hele siden kan ses på skærmen. AOF Midt Side 19 af 29 Jennie Mathiasen

20 Zoom ind igen ved at venstreklikke på procent-satsen for zoomet i nederste højre hjørne af skærmen, marker Sidebredde. OK. Skift til siden London ved at venstreklikke på den i dokument oversigten i venstre side af skærmen. Indsæt billedet london.jpg på siden. Billedet findes på lokaliteten aofserver_1://09_pckoerekort_torsdag/faelles_mappe/word/billeder/london.jpg, alternativt kan billedet hentes på Billeder til Office. Anvend billedværktøjet Placering i dialogboksen Arranger. Venstreklik på værktøjet Placer centreret nederst med firkantet tekstombrydning. Gem arbejdet. AOF Midt Side 20 af 29 Jennie Mathiasen

21 Billedstørrelsen ønskes korrigeret, så højden bliver 12 cm. Højreklik på billedet og venstreklik på Størrelse. Ændr Højde til 12 cm. Bredden følger med, da der almindeligvis skaléres, fordi der er markeret for Lås højde-bredde forhold og I forhold til oprindelig billedstørrelse. AOF Midt Side 21 af 29 Jennie Mathiasen

22 Billedet ønskes beskåret, så det bliver firkantet, dvs. at det skal beskæres med 3,99 cm i bredden (15,99-12,00). Billedet beskæres med 1 cm fra venstre side og derefter beskæres fra højre side indtil højde og bredde målene er identiske. Beskæringerne angives i dialogboksen størrelse, således som herunder. Luk. Billedet er nu kvadratisk. Billedet ønskes roteret med præcis 45 grader o. Vælg rotations værktøjet i dialogboksen Arranger. Standard rotationerne og spejlvendingerne kan ikke anvendes her, venstreklik derfor på Flere indstillinger for rotation. AOF Midt Side 22 af 29 Jennie Mathiasen

23 Anvend trille pilene til at angive rotationen til 45 o. Luk. Gem arbejdet. AOF Midt Side 23 af 29 Jennie Mathiasen

24 Bag alle siderne ønskes der anbragt et kort over Wales som vandmærke. Vælg fanebladet Sidelayout og i dialogboksen Sidebaggrund vælges værktøjet Vandmærke. Der åbnes for et udvalg af tekst vandmærker. Nederst i menuen vælges Brugerdefineret vandmærke. Marker for Billedvandmærke og venstreklik på Gennemse for at lokalisere det ønskede billede. Billedet kort.jpg findes på lokaliteten aofserver_1://09_pckoerekort_torsdag/ Faelles_mappe/Word/Billeder/kort.gif, alternativt kan billedet hentes på Billeder til Office. Skaléringen angives til Auto for at strække billedet ud over hele siden. OK. Billedet er dermed lagt ind bag tekst og fotografier på alle siderne i dokumentet. Gem arbejdet. AOF Midt Side 24 af 29 Jennie Mathiasen

25 Vend tilbage til siden Sikke en ferie vha. dokumentoversigten. Marker teksten, dog ikke overskriften. Ændr skrifttypen til Tahoma i dialogboksen Skrifttype på fanebladet Startside. Ændr skriftstørrelsen til 12 i dialogboksen Skrifttype og værktøjet Skriftstørrelse. AOF Midt Side 25 af 29 Jennie Mathiasen

26 Formatet fra dette tekstafsnit ønskes overført til alle de andre tekstafsnit i dokumentet. På fanebladet Startside dobbeltklikkes der på Formatpensel værktøjet i dialogboksen Udklipsholder for at kopiere der markerede format til flere end et andet afsnit. Markøren forfølges af en lille pensel. Marker den næste tekst, som skal have samme format, som den oprindelige tekst, og fortsæt ned gennem afsnittene i dokumentet på samme måde. Når alle afsnittene er ændret, afbestilles Formatpenslen med et venstreklik på den ikon, hvor den blev aktiveret. Gem arbejdet. AOF Midt Side 26 af 29 Jennie Mathiasen

27 Dokumentet gemmes som standard i Word2007 formatet.docx, men for at være sikker på at dokumentet kan læses af personer, som ikke har Word2007, anvendes formatet.rtf til at gemme et dokument, som skal videresendes. Venstreklik på Office-knappen og vælg underpunktet Gem som. Efterfølgende vælges Andre formater. I dialogboksen Gem som, vælges filtypen.rtf (Rich Text Format)som er det format, der kan læses af de gængse tekstbehandlingsprogrammer. Da filtypen er en anden, end originaldokumentet, kan dokumentnavnet bibeholdes. AOF Midt Side 27 af 29 Jennie Mathiasen

28 Den første fodnote skal placeres på siden Sikke en sommerferie. Placer markøren efter ordet Wales i det første afsnit. Venstreklik på fanebladet Referencer og på værktøjet Indsæt fodnote i dialogboksen Fodnoter. Fodnoterne nummereres automatisk og placeres med henvisning nederst på siden. Markøren placeres nederst på siden ved den pågældende fodnote nummerering. Teksten til den 1. Fodnote ses herunder. AOF Midt Side 28 af 29 Jennie Mathiasen

29 Den næste fodnote ønskes placeret på siden Llandrindod Wells. Placer markøren efter ordet Wells i første afsnit. Vælg fanebladet Referencer og værktøjet Indsæt fodnote. Fodnoten placeres på markørens plads og markøren hopper automatisk ned på siden ud for den 2. Fodnote i dokumentet. Teksten til den anden fodnote er: Llandrindod Wells betyder Sundhedsgivende kilder. Skriv teksten udfor fodnoten. Slettes et fodnotenummer i teksten, slettes fodnoteteksten automatisk. Ændringer i fodnoteteksten foretages blot ved at placere markøren i fodnoten. Den næste fodnote hører også til på siden Llandrindod Wells. Placér markøren umiddelbart efter Moors og indsæt den tredje fodnote vha. fanebladet Referencer og værktøjet Indsæt fodnote. Teksten i fodnoten er flg. Gem arbejdet. AOF Midt Side 29 af 29 Jennie Mathiasen

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Mindmap, informationssøgning og skriftlig fremstilling

Mindmap, informationssøgning og skriftlig fremstilling Du planlægger en studietur til Finland, men da du ikke kender særligt meget til Finland, beslutter du dig for at skrive en opslagsbog inden du rejser. Opslagsbogen kan tilføjes dine egne oplevelser i løbet

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Introduktion PowerPoint.

Introduktion PowerPoint. Præsenter dig selv en diasserie med design skabelon, tekst og grafik. Øvelsen handler om at lave en diasserie, hvori du præsenterer dig selv. Øvelsen gennemgår hovedprincipperne for anvendelse af design,

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Større skriftlig opgave i word

Større skriftlig opgave i word 2018 Større skriftlig opgave i word Sådan du laver indholdsfortegnelse, sidetal, litteraturliste mv. til din skriftlige opgave Tina Haahr Andersen VUF 06-12-2018 Indholdsfortegnelse Sådan opretter du en

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Snemand Frost 1 / 6 Åbn Word. bunden af skærmen vises her: (hold musen stille mens der peges på tekstboks, og der fremkommer en lille tekst: Tekstboks) klik på tekstboksikonet

Læs mere

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 VEJLEDNING Koncern It 6. april 2011 Pernille Sünksen Support Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 Brevskabelon

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

At lave en kommunikationsbog med Phrase-it -

At lave en kommunikationsbog med Phrase-it - At lave en kommunikationsbog med Phrase-it - Først skal der oprettes en ny side, derefter skal der laves en henvisning hertil fra din egen side. 1. Klik på Rediger. En liste rulles ned. 2. Klik på Rediger

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

8.0 Distriktshjemmesider

8.0 Distriktshjemmesider 8.0 Distriktshjemmesider Indhold Login... 2 Forside... 3 Distriktsside opbygning...4 Rediger på en side... 5 Upload filer til mediebibliotek... 8 Kontroller links på filer... 12 Indsæt billeder... 13 Slet

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007

Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 Modul 5 - Præsentationer med PowerPoint 2007 PowerPoint præsentationer kan benyttes i mange faglige sammenhænge med individuelle er gruppebaserede oplæg. I dette modul skal I lege jer gennem de forskellige

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby)

Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Få flot tekst i din slægtsbog med få klik (Af Henning Karlby) Når man vil til at skrive sin slægtshistorie ind i et tekstbehandlingsprogram, vil man gerne give sin tekst sit eget udseende. Med det mener

Læs mere

Vejledning til enkle DVL- Turdatabase-billeder. med. Windows, Word og Paint

Vejledning til enkle DVL- Turdatabase-billeder. med. Windows, Word og Paint Vejledning til enkle DVL- Turdatabase-billeder med Windows, Word og Paint Digitale billeder generelt: Et digitalt billede rummer en masse oplysninger om størrelse mv. som man har brug for at kende inden

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Ved Bredde skriver du Ved Højde skriver du 300. Baggrund vælger du Hvid

Ved Bredde skriver du Ved Højde skriver du 300. Baggrund vælger du Hvid Side 1 Det første der skal gøres er at vi laver en top i størrelsen uden noget på. Vælg NY ved at klikke på det hvide ikon Ved Bredde skriver du 1200 Ved Højde skriver du 300 Baggrund vælger du Hvid Vi

Læs mere