Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007"

Transkript

1 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007

2 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9 Kanter og skygge Multimedieklip Punktopstilling i flere niveauer Sidehoved og -fod Sidelayout Spalter/kolonner Tabel Tabulator WordArt/vandmærke Rationel anvendelse af tastaturet Genvejstaster Genveje med funktionstasterne Stikordsregister erfa 2

3 Autotekst oprette en autotekst Markér den tekst/tabel/opstilling, du vil gemme som en autotekst. - Medtag afsnitstegnet ( ) i det markerede område for at gemme afsnitsformateringen sammen med elementet. Klik på fanen Indsæt gruppen Tekst Vælg knappen: Hurtige dele: Vælg: I dialogboksen: Indtast navn på autoteksten og vælg evt. skabelon. bruge en autotekst Skriv navnet på den autotekst, du vil bruge. Tast F3 Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst: Hurtige dele Klik i listen på den autotekst, du ønsker at indsætte. Hvis autoteksten ikke findes der, så Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst: Hurtige dele Klik på: Liste over dokumentkomponenter Klik på den ønskede autotekst ændre en autotekst Indsæt autoteksten, som du vil ændre på, i dokumentet. Foretag de ønskede ændringer i den indsatte tekst. Markér det ændrede autotekstelement. Medtag afsnitstegnet ( ) i det markerede område for at gemme afsnitsformatering sammen med elementet. Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst: Hurtige dele Vælg: Gem markeringen i galleri over hurtige dele. Skriv autotekstelementets oprindelige navn. Vælg Ja til at omdefinere autoteksten. slette en autotekst Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst: Hurtige dele Vælg: I Galleri vælger du: Hurtige dele. Klik på den autotekst, du vil slette. Klik på Slet vælg Ja til at ville slette denne dokumentkomponent. Søg efter: Genbruge og distribuere dele af et dokument erfa 3

4 indsætte et billede Vælg fanen Indsæt - gruppen Illustrationer Billede Klik på ikonet: Billede: I dialogboksen Indsæt billede: I feltet Søg i vælger du: Drev derefter: Mappe. I feltet Filtype er allerede valgt Alle billeder. Klik på det billede, du vil åbne, og klik derefter på knappen Indsæt - ( dobbeltklik på billedets ikon). placere et billede Du kan placere billedet som har ombrydningen: På linje med teksten: venstre-, højre, centreret justeret i forhold til afsnittet i forhold til tabulatorstop i en tabelcelle på siden (vælg: på (fanen Formater Billedværktøjer - gruppen Arranger). Billedet ændrer selv ombrydning. flytte billedet For at kunne flytte billedet frit, skal billedet have en anden ombrydning end På linje med tekst: Aktivér billedet På fanen Formater Billedværktøjer vælges gruppen Arranger Klik på Tekstombrydning - vælg ud fra eksemplerne den tekstombrydning, du ønsker. Du kan nu flytte billedet: Aktivér billedet Læg musen ind over billedet, hold venstre musetast ned og træk. redigere billedet Aktivér billedet Vælg fanen Formater Billedværktøjer Vælg en flere af grupperne: Juster Billedlayout Størrelse Søg efter: Indsæt billede erfa 4

5 Felter indsætte et felt Stå der, hvor du ønsker feltet indsat Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst: Hurtige dele indsætte oplysninger om et dokument Vælg felt: Vælg en kategori i boksen: Kategorier Vælg et feltnavn i boksen: Feltnavne Vælg evt. andre egenskaber indstillinger Stå der, hvor du ønsker feltet indsat Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst: Hurtige dele Vælg: Vælg et foruddefineret felt på listen: slette et felt Markér feltet og tast Delete vise feltkoden Aktivér det relevante felt opdatere felter Markér feltet Tryk Shift+F9 for at vise feltkoden på det aktuelle felt Højreklik på feltet og vælg: Feltkoder til/fra For at vise alle feltkoder i dokumentet: tryk Alt+F9 Tryk på F9 for at opdatere feltet Højreklik på feltet og vælg Opdater felt For en sikkerhedsskyld bør du markere hele dokumentet (Ctrl+A) - for at få alle felter med - og opdatere felterne. Du kan også få Word til automatisk at opdatere felter ved hver udskrift under: Office-knappen, Word-indstillinger, Vis, Udskriftsindstillinger, Opdater felter før udskrivning. låse/åbne felter for opdatering Markér feltet, og tryk på CTRL + F11 for at forhindre opdatering. Markér feltet, og tryk på CTRL + SKIFT + F11, hvis du vil låse feltet op, så det kan opdateres. Søg efter: Felter erfa 5

6 Grafik indsætte billede fra fil/kæde til fil Vælg fanen Indsæt gruppen Illustrationer Klik på og vælg i dialogboksen den mappe og det billede, der skal indsættes. Vælg Indsæt Hvis du ønsker opdatering af billedet: Klik på den lille pil til højre Vælg fx Kæd til fil beskære billedet Klik på billedet. Klik på fanen Billedværktøjer fanen Formater - gruppen Størrelse sætte en ramme omkring billedet Klik på knappen for at beskære billedet. Træk med musen i redigeringshåndtagene på billedet i den retning, du ønsker at beskære billedet. Klik på billedet. Klik på fanen Billedværktøjer fanen Formater - gruppen Billedlayout Vælg de kanter du vil have omkring billedet: ændre tekstombrydning Højreklik på billet og vælg: Formater billede Klik på billedet. Klik på fanen Billedværktøjer fanen Formater - gruppen Arranger Vælg ud fra eksemplerne den tekstombrydning, som du ønsker. Højreklik på billedet og vælg Formater billede: Søg efter: Grafik, billede, multimedieklip erfa 6

7 Illustrationer arbejde på/uden lærred Klik på Office-knappen, Word-Indstillinger, Avanceret, Redigeringsindstillinger. Sæt/fjern fluebenet i feltet: Opret automatisk lærred ved indsætning af autofigurer. indsætte en figur i et dokument Aktiver fanen Indsæt, gruppen Illustrationer. Klik på for at vælge en figur. Klik på den figur, du ønsker at indsætte. Placér markøren på papiret, hold venstre musetast nede, træk til den ønskede størrelse. indsætte SmartArt grafik Aktivér fanen Indsæt, gruppen Illustrationer. Klik på for at vælge en kategori Klik på den ønskede grafik Indskriv tekst Tilpas evt. størrelse af objektet Klik evt. på i objektets venstre side for at se/skjule tekstblokken flytte en illustration Træk med musen midt i din illustration til den ønskede placering i dokumentet. Bemærk: Tekstombrydningen for SmartArt skal være en anden end På linje med tekst. slette en illustration Klik på illustrationen. Tast DELETE på dit tastatur. ændre størrelsen på en illustration Klik på illustrationen, så der kommer 8 redigeringshåndtag frem på illustrationen. rotere en figur Klik på figuren. Peg på et af de fire hjørnehåndtag. Træk med venstre museknap i den retning, som du ønsker, at billedets størrelse skal ændres. Tag fat i det grønne mærke med musen, og roter figuren efter ønske. Søg efter: illustration, figur erfa 7

8 indrykke hele afsnittet fra venstre og/ højre Indryk Stå i det afsnit, du vil indrykke ( markér de afsnit, du vil indrykke) Vælg fanen Sidelayout gruppen Afsnit. Klik på de små pile indskriv en cmangivelse: anvend Dialogboks-knappen i samme gruppe og foretag ændringer i dialogboksen. indrykke første linje (kun første linje i et afsnit rykkes ind) bruge hængende indrykning (anden og efterfølgende linjer rykkes ind) Venstre indryk: Klik på den lille firkant nederst på klemmen, hold musetasten nede og træk mod højre på linealen. Højre indryk: Træk trekanten mod venstre. Stå i det afsnit, du vil indrykke ( marker de afsnit, du vil indrykke) Vælg fanen Sidelayout gruppen Afsnit. Aktiver Dialogboks-knappen i samme gruppe og foretag ændringer i dialogboksen. Klik i listen Speciel i området Indrykning Vælg Første linje og indtast cm-angivelse i feltet Med brug de små pile. første linje indryk: Klik på den øverste trekant af klemmen, hold musetasten nede og træk ind på linealen. Stå i det afsnit, du vil indrykke ( markér de afsnit, du vil indrykke) Vælg fanen Sidelayout gruppen Afsnit. Aktiver Dialogboks-knappen i samme gruppe og foretag ændringer i dialogboksen. Klik i listen Speciel i området Indrykning Vælg Hængende og indtast cm-angivelse i feltet Med brug de små pile. Hængende indryk: Klik på den nederste trekant af klemmen, hold musetasten nede, og træk ind på linealen. For at lave hængende indrykning til en ledeordsopstilling skal du trykke på tabulatortasten mellem ledeordet og resten af teksten. Søg efter: Indrykke afsnit erfa 8

9 Indsæt indsætte en dato indsætte en dato, der automatisk opdateres indsætte et symbol indsætte ny side (tvungent sideskift) indsætte sidetal indsætte en fil indsætte et billede (grafik) Placér indsætningspunktet, hvor datoen skal stå. Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst - Dato og klokkeslæt. Vælg et format på listen Fjern evt. flueben i Opdater automatisk Placér indsætningspunktet, hvor datoen skal stå. Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst - Dato og klokkeslæt. Vælg et format på listen Klik i feltet Opdater automatisk, (der kommer et flueben) Placér indsætningspunktet, hvor symbolet skal stå. Vælg fanen Indsæt gruppen Symbol - Symbol. Vælg et synligt symbol Flere symboler I dialogboksen Symbol er der 2 faneblade: (Vælg faneblad ved at klikke på det.) Fanen Symboler: Vælg evt. en anden type symboler i feltet Skrifttype. Klik på det ønskede symbol. Klik på knappen Indsæt. Fanen Specialtegn: Klik på det ønskede tegn og klik på knappen Indsæt. Placér indsætningspunktet, hvor der skal skiftes til den nye side. Vælg fanen Indsæt gruppen Sider - Sideskift Brug genvejstasten: Ctrl + Enter. Sidetal indsættes i sidehovedet -foden. Vælg fanen Indsæt gruppen Sidehoved og Sidefod Sidetal Vælg på listen hvor dit sidetal skal stå Vælg på oversigten hvilket layout dit sidetal skal have. Placér indsætningspunktet der, hvor filen skal indsættes. I dialogboksen: Vælg fanen Indsæt gruppen Tekst Objekt Tekst fra Fil Vælg Drev Mappe (hvor filen er gemt). Klik på filens navn i listen. Klik på knappen Indsæt. Se huskesedlen Billede. Søg efter: Indsæt + det du ønsker at indsætte erfa 9

10 Kanter og skygge tilføje/fjerne kanter Fælles for alle mulighederne er, at du skal aktivere det, du vil sætte kanter og skygge på. Hvis det drejer sig om et enkelt afsnit, skal du bare anbringe markøren et sted i afsnittet ikke markere. Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Sidekanter. I dialogboksen fanebladet Kanter: Vælg hvilken Indstilling rammen skal have (obs. her kan du vælge Ingen) I listen Typografi: Vælg det layout kanten skal have. I listen Farve: Vælg en farve. I feltet Bredde: Vælg en stregbredde. I feltet Eksempel vælger du, hvor stregen skal være i forhold til den markering, du foretog i dokumentet, inden du valgte Formater Kanter. tilføje/fjerne skyggefarve Vælg knappen på fanen Startside gruppen Afsnit. Det kan være en god ide at lægge Kanter og skygge-knappen på Hurtig adgang-værktøjslinjen. Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Sidekanter. I dialogboksen - vælg fanebladet Skygge Vælg i feltet Farve Vælg i feltet Mønstre (obs. her kan du vælge Ingen.) tilføje sidekant Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Sidekanter. Vælg fanebladet Sidekant. Vælg Typografi, Farve og Bredde og/ måske Grafik. Søg efter: Kanter og skygge erfa 10

11 Multimedieklip indsætte et multimedieklip Vælg fanen Indsæt - gruppen Illustrationer Klik på ikonet: Multimedieklip: I feltet: Søg efter skriver du, hvad du søger fx bil. I feltet: Søg i vælger du hvilken/hvilke samlinger du vil søge i (det er en god ide at sætte flueben i Overalt) Vælg evt. hvilken medietype du søger. Klik på det billede, du vil bruge klik på den lodrette bjælke i højre side af billedet, og vælg Indsæt. placere et multimedieklip flytte et multimedieklip redigere et multimedieklip Se huskesedlen: Billede Se huskesedlen: Billede Se huskesedlen: Billede Søg efter: Indsæt et multimedieklip erfa 11

12 lave en punktopstilling i flere niveauer mens du skriver lave en punktopstilling i flere niveauer på allerede skrevet tekst Punktopstilling i flere niveauer Stå hvor punktopstillingen skal starte Vælg fanen Startside gruppen Afsnit Vælg Opstilling i flere niveauer: Vælg det ønskede layout For at gå ned i niveau: tryk på tab-tasten For at gå op i niveau: tryk på Shift+tab-tasten Hvis anvendelse af tab-tasten ikke virker, skyldes det indstillinger i Word. Se under Office-knappen Word-indstillinger Korrektur Indstillinger for Autokorrektur Fanebladet Autoformat under skrivning Fjern afkrydsning i TAB og TILBAGE justerer venstre indrykning og indrykning af første linje Markér de afsnit, som du ønsker at punktopstille Vælg som ovenfor anført Opstilling i flere niveauer Når du ønsker at gøre et punkt til underpunkt: placér markøren i det afsnit, som du ønsker at rykke ind, klik dernæst på knappen Forøg indrykning i gruppen Afsnit. Når du ønsker at formindske indrykningen: placér markøren i det afsnit, som du ønsker at formindske, og klik dernæst på knappen Formindsk indrykning i gruppen Afsnit. ophæve en punktopstilling Markér de afsnit, hvor du vil ophæve/fjerne punktopstillingen Vælg fanen Startside gruppen Afsnit Vælg Opstilling i flere niveauer Vælg Ingen Markér der hvor du ikke vil have punktopstilling, Ctrl + Q redigere i punktopstillingen Markér opstillingen Vælg fanen Startside gruppen Afsnit Vælg Opstilling i flere niveauer: Vælg: Definer ny opstilling i flere niveauer Foretag dine ændringer Søg efter: Opstilling i flere niveauer erfa 12

13 Sidehoved og -fod indsætte sidehoved/sidefod Vælg fanen Indsæt gruppen Sidehoved og sidefod Klik på Sidehoved Sidefod Klik på det ønskede sidehoved- sidefodslayout. redigere i sidehoved/sidefod Vælg Rediger Sidehoved dette vil give dig et tomt område. Aktiver sidehoved/sidefod (dobbeltklik på området vælg Rediger Sidehoved - se ovenfor). Fanen Sidehoved sidefodsværktøjer fremkommer. Vælg evt. elementer fra gruppen Indsæt: Vælg evt. at indsætte en speciel første side fra gruppen Indstillinger: Vælg evt. at redigere placeringen i gruppen Placering: lave forskellige sidehoveder og sidefødder på lige og ulige sider Vælg fanen Indsæt gruppen Sidehoved og Sidefod Klik på Sidehoved Sidefod Sæt flueben i: Forskellige på lige og ulige sider: Søg efter: Sidehoved/sidefod erfa 13

14 Sidelayout ændre på margener Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning klik på: Vælg et af de foruddefinerede layouts Vælg Definerede margener. Indtast cm-angivelse, brug de små pile. Placér musemarkøren på kanten af margenmarkeringen på linealen -(det blå område). Når musemarkøren bliver til en sort dobbeltpil, klik på venstre musetast, hold den nede, og træk til en af siderne. ændre sidens retning Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning klik på: Vælg Liggende/Stående ændre tekstens justering på siden Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Klik på Vis dialogboks-knappen Vælg fanebladet Layout Vælg feltet Lodret justering Vælg den ønskede justering indsætte gitterlinjer Vælg fanen Sidelayout gruppen Arranger Vælg Juster Vis gitterlinjer ændre papirstørrelsen Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Vælg Størrelse: Vælg den ønskede papirstørrelse Søg efter: Sidemargener, Lodret justering erfa 14

15 Spalter/kolonner oprette spalter/kolonner Markér den tekst du vil opstille i spalter/kolonner Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Vælg Kolonner:. Klik på det ønskede antal spalter/kolonner Vælg: Flere kolonner for at anvende dialogboksen anvende ens spaltebredde Markér og vælg som anført øverst på denne side. Vælg: Flere kolonner for at anvende dialogboksen Sæt flueben i: Samme spaltebredde anvende uens spaltebredde Markér og vælg som anført øverst på denne side. Vælg: Flere kolonner for at anvende dialogboksen Indtast cm-angivelse i feltet: Bredde ud for hver spalte Bemærk der må ikke være flueben i: Samme spaltebredde ændre på afstanden mellem spalterne Markér og vælg som anført øverst på denne side. Vælg: Flere kolonner for at anvende dialogboksen Indtast cm-angivelse i feltet: Afstand anvende adskillelse af spalter Markér og vælg som anført øverst på denne side. med en lodret streg Vælg: Flere kolonner for at anvende dialogboksen Sæt flueben i feltet: Adskilt af streg bestemme, hvor skal spalterne Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning anvendes Vælg Kolonner: Vælg: Flere kolonner for at anvende dialogboksen Vælg feltet: Anvendt på: Hele dokumentet Resten af dokumentet Sektionen Markeret tekst (hvis du har markeret en tekst) indsætte spalteskift Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Vælg Skift: Vælg: Spalte ophæve spalter Markér den tekst, hvor spalterne skal ophæves. Vælg fanen Sidelayout gruppen Sideopsætning Vælg Kolonner: Vælg 1 (spalte) erfa 15

16 Tabel oprette en tabel Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Tab. Klik i første felt og træk med venstre musetast ned over gitteret. Markér det antal kolonner og rækker, du vil have, slip musen. Vælg Indsæt tabel samme sted. Angiv antal rækker og kolonner Vælg evt. et foruddefineret layout: Hurtige tab. tilføje en kolonne/række Stå i den relevante kolonne/række Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Rækker og kolonner: slette en kolonne/række/tabel Vælg det du ønsker at tilføje. Stå i den kolonne/række/tabel, du ønsker at slette Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Rækker og kolonner: tilpasse bredden for hele kolonnen/højden for rækken vælge ens bredde for markerede rækker/kolonner Vælg det du ønsker at slette Placér musemarkøren på kolonnevæggen, så den bliver til en lille dobbeltpil. Hold venstre musetast nede, og træk til en af siderne/op/ned (se også nedenfor). Markér de relevante kolonner Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Cellestørrelse: Indtast for rækkehøjde øverst for kolonnebredde nederst. Fortsættes på næste side erfa 16

17 anvende automatisk tilpasning Stå i en kolonne Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Cellestørrelse. Vælg Tilpas automatisk: Vælg den ønskede tilpasning. flette c Markér de c, som du ønsker samlet til én celle. Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Flet. Vælg: opdele c/tabel Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Flet. Placér markøren i den celle, som du ønsker at opdele i flere c. Vælg: Angiv antal kolonner/rækker. Placér markøren der, hvor du ønsker tabellen skal deles. Vælg: ændre tekstretning/justering Den række du står i, bliver den første række i den nye tabel. Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Justering: Klik på den relevante knap for at opnå den ønskede tekstretning/justering. fortsættes på næste side erfa 17

18 lægge kanter på cellen/markerede c Stå i cellen markér relevante c Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Design. Vælg Pennetype og/ Stregtykkelse og/ Pennefarve i gruppen: Tegn kanter: Vælg Kanter: Vælg den kant de kanter, som den indstillede kant skal gælde for. fortsættes på næste side lægge skygge på cellen/markerede c Stå i cellen marker relevante c Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Design. Vælg Skygge: Vælg den ønskede farve/skygge. vælge autoformat til tabel Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Design gruppen Tabeltypografier. Klik på det ønskede foruddefinerede format. Klik på pilene for at se flere formater. bruge tabulator i tabellen Hold Ctrl-tasten nede, mens du trykker på tabulator-tasten. ændre cellemargener Stå i en hvilken som helst celle Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Justering. Klik på Cellemargener: Vælg den ønskede størrelse Bemærk cellemargener gælder for hele tabellen gentage kolonneoverskrifter Markér den de rækker, du ønsker gentaget øverst på hver side. Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Data. Klik på Gentag kolonneoverskrifter: fortsættes på næste side erfa 18

19 konvertere tabel til tekst Markér de rækker, der skal konverteres Vælg fanen Tabelværktøjer (som er aktiv, når du står i en tabel) fanen Layout gruppen Data. Klik på Konverter til tekst: Søg på: Tabel erfa 19

20 skrive en tekst i kolonner Tabulator Hver gang du vil have en ny kolonne, trykker du på Tabtasten. Bemærk det er en god ide at have en blank linje under opstillingen. Hvis første kolonne er tal, skal du taste på tab-tasten før første kolonne (tallene). sætte tabulatorstop Markér hele opstillingen (husk også afsnitstegnet i sidste linje). Klik gentagne gange på knappen Tabulatorstop yderst til venstre på linealen for at vælge tabulatortype. Klik på linealen for at placere stoppet - start altid fra venstre. Gentag for hver kolonne. Venstre justeret stop: Højre justeret stop: Centreret stop: Decimalt stop: bruge fyldtegn Markér de rækker, hvor du ønsker fyldtegn Vælg fanen Startside gruppen Afsnit Vis dialogboks-knappen anvende fejlretning (tjek at du har skrevet rigtigt ind se øverst på denne side) I dialogboksen vælges: Markér det tab-stop på listen, som skal have fyldtegn. (Det er det stop, der står der, hvor fyldtegnene slutter). Vælg type af Fyldtegn. Dobbeltklik på et tabulator-stop i opstillingen Vælg i dialogboksen Hvis der er gået rod i tabulatorerne Markér afsnittene. Tast Ctrl + Q, og sæt nye tabulator-stop Placér markøren i et afsnit, der er rigtigt, brug Formatpenslen. Søg efter: Tabulator erfa 20

21 WordArt/vandmærke indsætte tekst i WordArt Vælg fanen Indsæt.- gruppen Tekst Klik på WordArt: Vælg det layout, du ønsker Skriv teksten. redigere i en WordArt tekst indsætte et vandmærke Aktiver WordArt objektet Vælg fanen Formater WordArt værktøjer Vælg en flere af grupperne: Tekst WordArt-typografier Skyggeeffekter Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Klik på Vandmærke: Vælg evt. et foruddefineret tekstvandmærke Vælg Brugerdefineret vandmærke I dialogboksen vælg: hvis du ønsker et billede indsat som vandmærke hvis du ønsker selv at definere din tekst. slette et vandmærke Vælg fanen Sidelayout gruppen Sidebaggrund Klik på Vandmærke: Vælg Fjern vandmærke. Søg efter: WordArt og/ Vandmærke erfa 21

22 Rationel anvendelse af tastaturet I første omgang kan man godt få det indtryk, at det at arbejde i Office 2007 kræver meget musearbejde. Det behøver ikke at være sådan. Office 2007 tilbyder en rationel anvendelse af tastaturet i samspil med båndet. Microsoft kalder det at anvende hurtigtaster. 1. Hold ALT-tasten nede tastetip vises over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning. 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du vil bruge. Eksemplet her viser mulighederne i Word, når fanen Startside er aktiv: 3. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du vil bruge. 4. Afhængigt af det bogstav, du trykkede på, vises der eventuelt yderligere tastetip. Hvis du fx ønsker at aktivere fanen Sidelayout, trykker du på bogstavet A. 5. Venstre side af båndet vil nu se således ud: 6. Hvis du ønsker at arbejde med Margener, trykker du bogstavet M. 7. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando indstilling, du vil bruge. 8. Hvis vi forsætter eksemplet med margener, ser din skærm således ud, når du har trykket på bogstavet M: erfa 22

23 9. Du kan nu bruge pilene for at vælge et layout og derefter Enter-tasten for at aktivere det valgte layout du kan trykke bogstavet B for at få dialogboksen: Sideopsætning. 10. Hvis du vil annullere den handling, du er i gang med, og skjule tastetippene, skal du trykke på og derefter slippe ALT-tasten. erfa 23

24 Genvejstaster Genveje i WORD - AFSNIT Genveje i WORD - TEGN Centreret (even) Ctrl + E Fed Ctrl + F Højrejusteret (right) Ctrl + R Kursiv Ctrl + K Venstrejusteret (left) Ctrl + L Understregning Ctrl + U Lige margener (justify) Ctrl + J Understregning af ord Alt + Skift + W Forøg indrykning Ctrl + M Dobbelt understregning Ctrl + Skift + D Formindsk indrykning Ctrl + Skift + M Sænket skrift Ctrl + Skift + 0 (nul) Hængende indrykning Ctrl + T Hævet skrift Ctrl + + Fjern hængende indrykning Ctrl + Skift + T Store bogstaver Ctrl + Skift + A Indsæt/Fjern afstand før afsnit Ctrl + 0 (nul) Kapitæler Ctrl + Skift + I (i) Halvanden linjeafstand Ctrl + 5 Skrifttype Ctrl + D Dobbelt linjeafstand Ctrl + 2 Skriftstørrelse Ctrl + Skift + P Fjern afsnitsformatering Ctrl + Q Fjern tegnformatering Ctrl + Mellemrum Anvend typografi Ctrl + Skift + S Forøg skriftstørrelse Ctrl + 8 Typografi Overskrift1 Ctrl + Skift + 1 Formindsk skriftstr. Ctrl + 7 Typografi Overskrift2 Ctrl + Skift + 2 Blød bindestreg Ctrl + Bindestreg Typografi Overskrift3 Ctrl + Skift + 3 Hård bindestreg Ctrl + Skift + Bindestreg Typografi Normal Ctrl + Skift + N Hårdt mellemrum Ctrl + Skift + Mellemrum Genveje i WORD - REDIGER/INDSÆT m.v. Klip Ctrl + X Kopier (copy) Ctrl + C Sæt ind Ctrl + V Gentag Ctrl + Y F4 Fortryd Ctrl + Z Annuller Esc Linjeskift (ikke afsnitsskift) Skift + Enter Sideskift Ctrl + Enter Ny spalte/opdel tabel Ctrl + Skift + Enter Tabulatortegn (i tabel) Ctrl + Tab Luk dokument Ctrl + W Kopier format Ctrl + Skift + C Indsætte format Ctrl + Skift + V Kladdevisning Alt + Ctrl + N Udskriv (print) Ctrl + P Gem (save) Ctrl + S Ny (new) Ctrl + N Åbn (open) Ctrl + O Gå til Ctrl + G Markér alt (all) Ctrl + A Markere Skift + pile Markere til slut på linje Skift + End Markere til slut af dokument Skift + Ctrl + End erfa 24

25 F- tast F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Få online Hjælp funktionen Smart søgning Flyt tekst grafik Gentag sidste handling Gå til (fanen Startside) Næste rude ramme Udvid markering Opdater markerede felter Få vist tastetip Gå til næste felt Gem som (Officeknappen) Genveje med funktionstasterne SHIFT CTRL CTRL+SHIFT ALT ALT+SHIFT Se formatering Kopier tekst Skift mellem store og små bogstaver Gentag Søg Gå til Gå til den seneste ændring Forrige rude Stavekontrol (fanen Gennemse) Synonymordbog (fanen Gennemse, gruppen Korrektur) Formindsk markering Skift mellem en feltkode og dens resultat Vis genvejsmenu Gå til forrige felt Gem (Officeknappen) Vis udskrift (Officeknappen) Klip til Samling Indsæt indholdet fra Samling Næste felt + CTRL: Åben (Office-knappen) Oprette en ny dokumentkomponent Luk vindue Afslut Word 2007 Næste vindue Indsæt tomt felt Maksimer dokumentvindue Lås felt Åbn (Officeknappen) Rediger bogmærke Forrige vindue Opdater sammenkædede oplysninger i et Word- dokument + en piletast: Udvid markering Frigøre et felt Låse et felt op Udskriv (Officeknappen) Gendan programvinduet størrelse Flytte fra en åben dialogboks tilbage til dokumentet. Find næste stavefejl grammatiske fejl Afspille en makro Skift mellem alle feltkoder og feltresultater Maksimer programvinduet Fa vist Visual Basickode Forrige felt Gem (Officeknappen) Få vist opgaveruden Opslag Udfør GOtobutton r MACRObutton fra det felt, der viser feltresultaterne Få vist menuen meddelelsen for et i-mærke erfa 25

26 Stikordsregister Adskillelse af spalter med en lodret streg mellem spalterne Anvende spalterne Arbejde på lærred... 7 Arbejde uden lærred... 7 Ark Autoformat til tabel Automatisk tilpasning Autotekst... 3 Beskære billede... 6 Billede... 4 Bruge autotekst... 3 Cellemargen Ens bredde Fejlretning Fejlretning i tabulatoropstillinger Felter... 5 Flette c Flytte autofigur... 7 Forskellige sidehoveder og sidefødder på lige og ulige sider Fyldtegn Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9 Indsætte billede fra fil... 6 Indsætte spalteskift Kanter og skygge Kanter på cellen Kolonneoverskrifter Konvertere tabel til tekst Lave ens spaltebredde Lave uens spaltebredde Låse/åbne felter for opdatering... 5 Opdatere felter... 5 Opdele c/tabel Ophæve punktopstilling Ophæve spalter Oprette autotekst... 3 Oprette en tabel Oprette spalter Opstille tekst i kolonner Punktopstilling i flere niveauer Punktopstilling i flere niveauer med typografier Punktopstilling uden typografier Rotere autofigur... 7 Sidehoved og -fod Sidelayout Skygge på cellen Slette autofigur... 7 Slette autotekst... 3 Slette en kolonne/række/tabel Slette felt... 5 Spalter/kolonner Sætte en ramme omkring billede... 6 Sætte tabulator-stop Tabel Tabulator Tabulator i tabel Tilføje en kolonne/række erfa 26

27 Tilpasse bredde Vise feltkoden... 5 WordArt/vandmærke Ændre autotekst... 3 Ændre størrelsen på autofigur... 7 Ændre tekstombrydning... 6 Ændre tekstretning Åbne felter for opdatering... 5 Ændre på afstanden mellem spalterne erfa 27

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1

IT/Tekstbehandling. Grundforløb. Huskesedler til. Microsoft Word December Side 1 Huskesedler til Microsoft Word 2016 December 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 5 Autokorrektur... 6 Billede... 7 Dokumenthåndtering... 8 Flyt, kopier og sæt ind... 9 Flyt og

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Autokorrektur... 4 Billede... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Fodnoter... 8 Fortryd... 9 Gem...

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument

Taster til arbejde med dokumenter. Oprette et nyt dokument. Åbne et dokument. Lukke et dokument. Gennemse et dokument Taster til arbejde med dokumenter : Oprette et nyt dokument Åbne et dokument Lukke et dokument Opdele et dokument Gemme et dokument Afslutte Word Søge efter tekst, formatering og specielle elementer Gentage

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer

Grafik. Hurtige dele. Formular. Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer. Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Disposition for kursus i Word 2007 Grafik Demo Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Øvelser Billedværktøjer SmartArt Diagrammer Hurtige dele Demo Tekst og grafik Indsæt felt med Hurtige dele Øvelser Tekst

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 1 WORD 2007 Indhold Start Program... 4 Luk Programmet Word 2007... 4 Skærmbillede i Word 2007... 5 Titellinje... 5 Båndet... 6 Kontekst faner... 6 Indskrivning af tekst... 7 Markørbevægelser...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Større skriftlig opgave i word

Større skriftlig opgave i word 2018 Større skriftlig opgave i word Sådan du laver indholdsfortegnelse, sidetal, litteraturliste mv. til din skriftlige opgave Tina Haahr Andersen VUF 06-12-2018 Indholdsfortegnelse Sådan opretter du en

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Word XP Niv. 1 Side 1

Word XP Niv. 1 Side 1 Word XP Niv. 1 Side 1 WORD XP... 6 SKÆRMBILLEDET...6 Titellinje...6 Menulinje...6 Værktøjslinjer...6 Linealerne...7 Rulleskakter...7 Dokumentvisning...8 Statuslinjen...8 Opgaveruden...8 OFFICE-ASSISTENTEN...

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst

Dispositionsvisning. Stort dokument. Demo Disponer din tekst. Øvelser Disponer din tekst Disposition for kursus i Word 2007 Dispositionsvisning Demo Disponer din tekst Øvelser Disponer din tekst Stort dokument Demo Hoveddokument Billedtekst Krydshenvisning Indholdsfortegnelse Indeks Opdatering

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (II) Forsendelser. Indsæt objekt. Kommentarer og rettelser. Makro. Demo Overskrifter med listeniveauer.

Formatering, typografier og sidelayout (II) Forsendelser. Indsæt objekt. Kommentarer og rettelser. Makro. Demo Overskrifter med listeniveauer. Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (II) Demo Overskrifter med listeniveauer Øvelse Evt. Overskrifter med listeniveauer Forsendelser Demo Brevfletning Brevfletning

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...8 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Initialmåling for deltager

Initialmåling for deltager Initialmåling for deltager Kundedemo - Demohold Deltagerkode - leif Kendt pensum Mulig tilvækst 25% 25% af de pensum relaterede spørgsmål blev besvaret rigtigt. I gang med tekstbehandling 1 Tilpasse opsætning

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 WORD Table of Contents Formatering af tekst... 3 Grundlæggende formatering af tekst... 4 Kopier, klip og sæt ind... 10 Kopiér tekst... 11 Klip tekst... 13 Sideopsætning... 15 Linjeafstand/Afstand mellem

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...7 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte.

Indholdsfortegnelse. De følgende ca. 30 sider, svarer helt til siderne i det originale hæfte. Indholdsfortegnelse Indledning...4 Spring over hvor gærdet er lavest...4 1. Fælles muligheder i Office 2000...5 Indledning...5 Menuen Rediger...5 Menuen Filer...6 Værktøjslinjer...8 Hvad udfører knappen?...

Læs mere

Genvejstaster i Word 2010

Genvejstaster i Word 2010 Genvejstaster i Word 2010 GENVEJSTASTER I WORD 2010... 1 GRUNDLÆGGENDE OM MICROSOFT OFFICE... 3 Få vist og bruge vinduer... 3 Brug af dialogbokse... 3 Brug af redigeringsfelter i dialogbokse... 4 Brug

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere