HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER"

Transkript

1 ROSBORG GYMNASIUM & HF HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-2 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

2 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes resultater fra 21-2 målt i forhold til hinanden. Bedste resultat får altid indeks. Derved er det for andre resultater hurtigt at se forskellen til bedste praksis. Hver tabel er indekseret på baggrund af kriteriet, som er beskrevet i overskriften af tabellen. I hver datacelle angives to tal: 1. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes 1-trinsskalaen, er indekskriterium gennemsnittet af alle afgivne svar. 2. Indekstallet for hvert undersøgelsesår angiver, hvor langt årets resultater procentuelt ligger fra det undersøgelsesår, hvor der er opnået bedste resultat. Det er det nederste tal i hver celle. Hvis indekstallet fx er, betyder det, at der i det pågældende år var 1% færre, der opfyldte indekskriteriet end i året med det bedste resultat. Procentandel/Indekstal betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) det pågældende år. Som en tommelfingerregel skal forskelle på mindre end 5 1 indekspoint ikke overfortolkes, da der kan være tale om helt tilfældige statistiske udsving. Det er altid bedst at få så højt indekstal som muligt. kolonnen og basen viser det gennemsnitlige resultat for alle syv undersøgelser på Rosborg Gymnasium & HF, HF. Det kan være nyttigt at sammenligne sig med både bedste praksis samt gennemsnittet. Basen viser, hvor mange svar, der indgår i beregningen i kolonnen. Spørgsmål, der ikke er indekseret De spørgsmål, hvor det ikke giver mening at tale om bedst eller dårligst er ikke indekserede. Besvarelsesprocenter 21: 5 HF elever ud af 1 mulige - samlet svarprocent,6. 211: 1 elever ud af svarprocent,3. 2: 213 elever ud af 5 - svarprocent,6. 213: elever ud af 1 - svarprocent,. 214: 14 elever ud af 2 - svarprocent,. 215: 15 elever ud af 8 - svarprocent,6. 2: 132 elever ud af 14 - svarprocent,6. ASPEKT R&D Side 2 af 18

3 Overordnede vurderinger Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er dårligst og 1 er bedst) Base Skolen som helhed Elevernes egen indsats i undervisningen 6,6 Elevernes motivation til at lære nyt 6, Lærernes faglige dygtighed 7,6 Lærernes engagement i undervisningen Lærernes evne til at formidle stoffet 6,7 Undervisningen 7,2 Variationen i undervisningsformer 6,1 Skolens sociale miljø 8,2 7, 6,4 7, 7, 7,8 6,8 7,4 6, 8,6 7,8 6,6 6,8 7,8 7, 6,2 8,5 8, 6,4 6, 7,6 6,7 7,3 6,1 8,4 7,3 6,4 6,8 7,3 7,4 6,4 6, 5,5 7,8 7,6 6,5 7, 7,3 7,3 6,6 6, 6, 7, 7,4 6,6 6, 7,4 6,6 7,2 6,3 8, 7, 7,1 7,8 7,6 6,8 7,4 6,3 Holdets sammenhold 7,2 Skolens kontor (sekretærer, bogkælder mv) 7,4 Skolens ledelse (rektor, vicerektor, uddannelsesledere) Uddannelsens studievejledning 7,8 Skolens fysiske undervisningsforhold 7,6 Skolens rengøring 7, Skolens indretning og udseende 7,6 6, 7,4, 7,4 7,6 6,8 8,1 7,6 7,8 7, 8, 7,3 7,8 7, 8, 8,1 8,5 8,1 7, 7,1 7,1 6, 8,1 7, 6,4 7 7,6 8, 7,3 7, 7,3 7,2 8,1 7,2 6,4 7 7,4 7,3 7,2 7,6 ASPEKT R&D Side 3 af 18

4 Indfriede forventninger Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er "slet ikke" og 1 er "fuldt ud") Base Uddannelsen lever op til forventningerne 7,4 7,8 6,8 7,1 Anbefaling af skolen I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre? Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 1 er "kan fuldt ud anbefale") Base Anbefaler skolen til andre 8,4 8,8 8,7 8,8 8,1 8, 8,3 8,3 ASPEKT R&D Side 4 af 18

5 Elevernes motivation og indsats Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser Base Jeg har relevant undervisningsmateriale fx, bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden,4 Jeg afleverer mine opgaver til tiden 81,4 Jeg overholder aftaler med lærerne,4 Jeg er med til at skabe arbejdsro,2,3,1,2,2 81,7,,5,, 81,2,7,4 8,,3,8,3,8 81,,4 81,5,8, 81,6,2,8,, 75,3,7,,4,1,5,2 76,3 Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på forberedelse og afleveringer pr. uge? Ikke indekseret Base Antal timer (gennemsnit) 6, 5,45 7,24 7,24 6, 6,58 7, 7,45 ASPEKT R&D Side 5 af 18

6 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Lærere Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Lærerne virker godt forberedte,7 Lærerne virker opdaterede på deres fag,4 Lærerne anvender opdaterede materialer, Lærerne inddrager it og elektroniske medier i undervisningen,2 Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine 65, præstationer og min arbejdsindsats Lærerne overholder aftaler,4 Lærerne kommer til tiden,5 Lærerne giver plads til humor i undervisningen,4 Lærerne er gode til at samarbejde om undervisningen 77,6,5,,1, 58,8 77,1 81,6 75,8 76,4,5,,, 63,6,,8,3,3,2,,6, 63,6,8,, 75,4,4,,3,3 76,1,6 76,1 75,6 75,6,2,,5,1 66,7,2 73, 7 72,3 72,1,2,7 8,,4 6,,,3 75, 81,,,4,2,1 64,1,2 7,4 81,7,6 ASPEKT R&D Side 6 af 18

7 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Undervisning Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 81, Vi har indflydelse på undervisningen 63,4 Jeg lærer noget nyt hver dag på min 6,5 uddannelse Der er tilstrækkeligt arbejdsro i undervisningen 51,3 76 Undervisningen forbereder mig til at læse videre 73,5 81,8 7, 72,1 38, ,5,4 63,6 71, 44,7 66,,3 64,1 74,8 4, ,4 76,8 53, , 44, ,2 8,1 63,3 63,3 56,6 7 6, 72,6 6 76,4 7,4 56, 8 66,2 62,8 68,8 Andel som svarer "altid" og "ofte" Base Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen Vi bruger Lectio i forbindelse med undervisningen 7, 61,,7 81,1 71,2 7, 7,2 63,5,3 72,5 63,6, 66,7 5,,5 6,4 52,1 73,8 66,5 65,6, 68,8 54,6 77,8 ASPEKT R&D Side 7 af 18

8 Uddannelses sværhedsgrad Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Andel som svarer "passende" Base Passende sværhedsgrad 5,1 43,6 76 5,3 5,5 41, ,1 57,6 54,6 Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Ikke indekseret For svært 28 2% 5 3 2% 8 4% 6 4% 2 1% 4 % Svært, men jeg klarer mig Passende 5 5% For let 74 45% 72 44% 14 41% 5% 14 5% % 18 % 48 32% 8 54% 18 % 55 35% 5 8 5% 45 35% 71 55% 14 11% ASPEKT R&D Side 8 af 18

9 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Fravær Andel, som i spørgsmålet "Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned?" svarer "nej, slet ikke" Base Nej, slet ikke pjækket 41,8 38,2 42,2 42,4 4, 3, 81 4,5 4, Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Ikke indekseret Nej, slet ikke % 64 41% 52 4% Ja, nogle få timer % Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere 5 5% 5% % 44% 21 11% 7 4% 45% % % % % ASPEKT R&D Side af 18

10 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Frafald Andel som i spørgsmålet "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at "droppe ud" af skolen?" svarer "nej" Base Nej, har ikke overvejet at "droppe ud" af skolen,,6,4,,1,1,2 76, Har du i dette skoleår seriøst overvejet at "droppe ud" af skolen? Ikke indekseret Ja 1 % 27 % % 11% 33 22% % 3 2 Nej 5 % 138 % % % 7 ASPEKT R&D Side 1 af 18

11 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Socialt miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Skolen er et rart sted at være,2 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt,5 tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg på mit hold,7 Stemningen på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine hold - kammerater Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt m.m. uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever fra andre hold/klasser,2,,3 7,2,6,6,3 8,,3,2 8,,5,5,,4,, 75,,8,3, 8,4,,5 65,2,4,,7 73,3,,1 63,6 7,8,,2 66,2 76,7, 66,7,3,8,,8,2 81,5,5,, 76,,3,2 68,5 Mobning Andel som svarer "nej, aldrig" Base Er du blevet mobbet af en eller flere af dine,8 skolekammerater? Har du været med til at mobbe andre elever?,5 Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere?,7,2,3,3,,7,,,4,4,8,3,3,2,6,3,6,3,4,2,5,,1,,,4,7,2,,8 ASPEKT R&D Side 11 af 18

12 Organisering og kommunikation Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser Base Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for,1 Jeg får god information om aflysninger og 7,6 ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i 62, god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra 77,1 eleverne seriøst Skolen er konsekvent over for useriøse elever 57,4,3 73,3,,4 55,2,3 7,4 65,7 81,7 56,6,5 72,4 65,6 7,5 56,3, 68,5 61,6 51,,8 7,3 61,1 72,2 55,4 8, 71,8 63,6 77,4 63,6,8 66,2 57, 72,1 65,4 It Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens it-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine it-problemer,5,6,8,,4,,,,8,3,,8,,5,,1 ASPEKT R&D Side af 18

13 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til... at tage noter i undervisningen? Aldrig 8 Sjældent 1 % Ofte Altid 456 4% % % 68 35% 4 6% % % % 5 24 % 6 41% % 68 44% 6 44% 6 5% 21 % underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Aldrig 114 1% Sjældent 42 3 Ofte 476 Altid 2 11% 33 21% 58 36% 56 35% % 63 32% 4% % % 65 45% % 53 34% % 65 5% 15 %... informationssøgning? Aldrig 3 Sjældent Ofte 5 52% Altid % 14% % 4 2% % 5% % % 1 1% % 62 4 % % 1 6% 56% 56 36% % 1 1% 72 56% 56 4 ASPEKT R&D Side 13 af 18

14 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til... individuelt arbejde? Aldrig 33 Sjældent Ofte % Altid 4 1% 14% 73 45% 5 31% 8 4% 18 45% 5 2% % % 61 % % 61 41% 2 1% 15 1% 72 46% 67 4 % 8 6% 58 45% gruppearbejde? Aldrig 3 Sjældent Ofte 6 52% Altid % 1% 5% 4 5% 1 1% % 4 8 5% 7 54% % % 1 6% 56% % 5 4% ASPEKT R&D Side 14 af 18

15 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Skolevalg - ikke indekseret, rangeret Sæt kryds ud for de punkter, som har haft størst betydning for dit valg af skolen... (kun 1. års elever) Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 347 7,% Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i ,% fremtiden Der er gode muligheder for videreuddannelse 22 46,2% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 153 3, Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold 14 3,% til mit hjem Andet 26,% Skolens udbud af linjer/studieretninger 7 25,6% Der er gode muligheder for senere beskæftigelse 11 24,% Mine kammerater skulle også begynde/gik på 113 skolen 22, Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 15, Brobygningskurser 66 13, Der er tradition i min familie for at gå på gymnasium (stx, hhx, htx, hf) 5 11, Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede 47 mig skolen,5% Mine forældre anbefalede mig skolen 47,5% Skolens hjemmeside 41 8, Introduktionskurser 7 1,4%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% 71,2% 66,1% 61 51, 44 37, 45 38,1% 38 32,2% 4 33, 32 27,1% 26 22,% 1,5% 1,1% 17 14,4% 1,2% 11, 13 11,% 4 3,4% 77,2% 6 5,4% 55 54,5% 33 32, 31 3, 4 3,6% 37 36,6% 24, 31 3, 17, 11 1, 13, 17, 11 1, 11,,% 41 64,1% , 18 28,1% 1 2, 18, 14 21, 18, 14,1% 14,1% 8,5% 14,1% 6,4% 4 6, 5 7, 1 1,6% 64,1% 3 5,% 4 51, 26 33, 2 25,6% 13, 13, 21 26, 1 24,4% 7,% 15,4% 7,% 6 7, 1, 2 2,6%,% 54 66, 33 4, 34 42,% 28,4% 24 2,6% 14, 13,% 2 24, 21 25, 1, 11,1% 7 8,6% 3 3, 8, 5 6,2%,% 26 48,1% 24 44,4% 1 35,2%, 1 18,5% 14 25, 1 18,5% 1 18,5% 7 13,% 6 11,1% 7 13,% 6 11,1% 3 5,6% 3 5,6% 4 7,4% 2 3, ASPEKT R&D Side 15 af 18

16 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Fysisk miljø Andel som svarer "i orden" Base Pladsforhold 55,4 Stole og borde 58,5 Udstyr 67,1 Lysforhold 7, Indeklima generelt 45,8 Støj 45,3 Skolens netværk 26,2 6 Skolens printere 4,8 Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler 7,3 31, , ,2 8 6,5 48,8 41, 76,, 7,3 57,1 6,6 74,1 72,3 45, 54,1,,,6 64, 6 77,4 71,6 41,7 4,3 74,,,7 67,8 62,2 63,8 67,8 48,3 38,5 71 6,8 47, 76, 63, 63, 53,4 6 66, 5, 44,1 1, ,8 8 81,1 61,2 6,5 64,5 6,7 45, 52,3 43,4 4, 73,3 38, ,5 6 68,8 71,2 41, 46,1 35, 57,6 76,2 Områder til gruppearbejde 62,3 Bibliotek/Videncenter 71,7 Oprydning 5,2 Rengøring 67,8 51, , 44,5 73 5, , ,2 53,3 72,6,1 61,4,7 66, 61, 48, 72,6 6,4 75, 43,1 7 55, , 53, 57,8 6,6 4, ,6 74 Æstetisk miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Undervisningslokalerne er indrettet så de virker 48,2 inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 8,7 Der er mange hyggekroge på skolen,7 Skolen er flot udsmykket 7, Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende 67, 3, 68 81,7 81,6 56,4 7 67, 43, 75,2,2 5, ,5 4,8 7,3, 72, 6,3 44,6 76,4,5 73, 63,4 5, 77,2,4 75,2 58,2 8 58,4,4,4 8,3 7,1 53,1,7 8,5,6 72, ASPEKT R&D Side af 18

17 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Klasseskift: Har du gået på dette hold fra begyndelsen? Ja 1 % Nej 74 6% 2 % 3 2% 1 % 7 4% 24 % 4% 144 1% 137 % % 6% 113 % 1 14% Køn Kvinde % Mand % 6 36% 6% 7 4% 61% % % 48 36% Selvoplevet dygtighed Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig 62 51% Der er mange, der er bedre end mig 4 35% % % 64 32% 11% % 14% 7 44% % 22 14% 55% 4 31% % Fritidsjob: Hvor mange timers fritids-/erhvervsarbejde har du haft den seneste uge? Base Antal timer (gennemsnit pr uge) 6,11 7, 7,14 5,3 6, 5, 4, 5,37 ASPEKT R&D Side 17 af 18

18 Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Forældres uddannelsesmæssige baggrund Grundskole/folkeskole 11 Faglig uddannelse fx tømrer, social- og % sundhedsudd., landbrugsudd. Gymnasial uddannelse fx gymnasiet, hf, hhx Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør Ved ikke 15 14% 2 % % 65 4% % 32 % 7 4% 2 15% 22 1% 45 21% 43 2% 74 35% 2 14% 32 2% % 14% % % % % 5 45% 22 1 ASPEKT R&D Side 18 af 18

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER ROSBORG GYMNASIUM & HF STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-216 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF STX

Rosborg Gymnasium & HF STX Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-217 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D Læsevejledning Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser 21 216 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-21 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Svendborg Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelser 21 21 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 EUC NORD HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S EUC Nord Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 2-26 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelser 2 26 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Campus Vejle HHX 1. årgang

Campus Vejle HHX 1. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsted Benchmarkingrapport Erhvervsgymnasiet Grindsted og Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Erhvervsgymnasiet Grindsted - og Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Benchmarkingrapport Rybners Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rybners Gymnasium, STX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 TRADIUM HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 VEJEN BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

EUC Nord HTX afdelinger

EUC Nord HTX afdelinger Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2012 EUC Nord HTX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HTX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2012 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Benchmarkingrapport Svendborg HandelsGymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg HandelsGymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 HANDELSGYMNASIET SKIVE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser

Elevtrivselsundersøgelser Elevtrivselsundersøgelser - Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gymnasiet Benchmarkingrapport BK Gymnasiet Elevtrivselsundersøgelser - Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium

Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium IJG Gymnasium / Elevtrivselsundersøgelse / Benchmarkingrapport / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Saxogade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Saxogade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Aalborg Handelsskole, Saxogade HHX - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Benchmarkingrapport EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D EUC Nord, Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Turøgade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Turøgade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Turøgade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Aalborg Handelsskole, Turøgade HHX - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport EUC Nord HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i forhold

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE -- HHx - ELEVTRIVSEL Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang A B C E F. årgang A B C E F. årgang A B C E F Spørgsmål : Har du gået i denne klasse fra

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 26 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Der har deltaget i alt elever ud af 2 mulige - samlet svarprocent er 9,. Undersøgelsens

Læs mere

Vejen Business College HG

Vejen Business College HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 214 Vejen Business College HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HG Elevtrivselsundersøgelse 214 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 BAGSVÆRD KOSTSKOLE OG GYMNASIUM GRUNDSKOLEN ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S BK Grundskolen Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt hf

Læs mere

Svendborg Tekniske Gymnasium

Svendborg Tekniske Gymnasium Benchmarkingrapport Svendborg Tekniske Gymnasium HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg Tekniske Gymnasium - HTX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Varde Handelsskole HG

Varde Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Varde Handelsskole, HG Elevtrivselsundersøgelse 0 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 83% (53 besvarelser ud af 8 mulige) Formål Undersøge elevernes trivsel Resultater bruges i forbindelse med UMV og nye indsatsområder

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (588 besvarelser ud af 653 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 79%

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (526 besvarelser ud af 7 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 76% Skolen havde

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Fredericia Gymnasium Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 206 Elevtrivselsundersøgelsen er i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: ikke oplyst (713 besvarelser) Elevtrivsel Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS)

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) - ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang,% HHA,% HHC,% HHE,% HHF,%,%,%. årgang,% HHA,% HHB,% HHC,% HHE,% HHF,%.

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse 212 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere