Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S"

Transkript

1 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S

2 Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige gymnasiale uddannelser målt i forhold til hinanden. Den uddannelse, som har klaret sig bedst på et spørgsmål, får altid indeks 1. Hver tabel er indekseret på baggrund af kriteriet, som er beskrevet i overskriften af tabellen. I hver datacelle angives to tal: 1. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes 1-skalaen, gennemsnittet af alle afgivne svar. 2. Indekstallet for den enkelte uddannelse angiver, hvor langt uddannelsen procentuelt ligger fra den uddannelse, som har klaret sig bedst på spørgsmålet. Det er det nederste tal i hver celle. Hvis indekstallet fx er 9, betyder det, at der på den pågældende uddannelse var 1% færre, der opfyldte indekskriteriet end på uddannelsen med det bedste resultat. Procentandel/Indekstal betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) på den pågældende uddannelse. Ikke alle ellever og institutioner har deltaget og undersøgelsen indeholder derfor en mindre statistisk usikkerhed. På den baggrund skal forskelle på mindre end 2 indekspoint ikke overfortolkes, da der kan være tale om helt tilfældige statistiske udsving. Det gælder altid, at jo højere indekstal en uddannelse har opnået, jo bedre har den klaret sig. kolonnen og basen viser det gennemsnitlige resultat for alle gymnasiale uddannelser, som har gennemført elevtrivselsundersøgelsen i efteråret 21. Ligesom det kan være nyttigt at sammenligne en uddannelse med bedste praksis, kan det også være nyttigt at se, hvor uddannelsen befinder sig i forhold til gennemsnittet. Får uddannelsen et indekstal, der ligger over eller under gennemsnittet? Basen viser, hvor mange svar, der indgår i beregningen i kolonnen. Spørgsmål, der ikke er indekseret De spørgsmål, hvor det ikke giver mening at tale om bedste eller dårligste praksis er ikke indekserede. Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 2 af 25

3 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Deltagere elever har deltaget i elevtrivselsundersøgelser i 21. Ikke alle elever har svaret på alle spørgsmål og andelen af ubesvarede kan indirekte aflæses ved at finde forskellen mellem et spørgsmåls base og det totale deltagerantal. Hvis en tabel indeholder flere spørgsmål er basen angivet i forhold til det spørgsmål, som har opnået flest besvarelser. Dette kan variere lidt fra uddannelse til uddannelse, hvor man i visse tilfælde kan finde en mindre afvigelse mellem summen af kolonnernes base i forhold til totalkolonnen. Bemærk: Ikke alle spørgsmål var obligatoriske, og den enkelte uddannelsesinstitution kunne derfor selv vælge om visse spørgsmålsserier skulle indgå i skemaet, fx spørgsmålsserien om mobning. Derfor vil nogle spørgsmål have en væsentligt lavere base. Tabellernes overskrifter dækker over følgende uddannelser: STX CØSA nr. 39 og 379 HHX CØSA nr. 31 HTX CØSA nr. 331 IB CØSA nr. 33 og 328 HF CØSA nr. 317 og 346 VUC CØSA nr. 2541, 315, 316, 318 og 319 Andre CØSA nr. 37, 311, 313, 321, 62, HF A-klasse, STX/MGK og HF uddannelsespakker Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 3 af 25

4 Overordnede vurderinger Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er dårligst og 1 er bedst) Base Skolen som helhed 7,3 Elevernes egen indsats i undervisningen 6,9 Elevernes motivation til at lære nyt 7,6 Lærernes faglige dygtighed 7,9 Lærernes engagement i undervisningen 7,7 Lærernes evne til at formidle stoffet 7, Undervisningen 7,5 Variationen i undervisningsformer 6,4 Skolens sociale miljø 7,3 Det sociale sammenhold i klassen 7,5 Uddannelsens administration/kontor 6,9 9 Uddannelsens ledelse 7, Skolens skemaplanlægning 6,6 Skolens fysiske undervisningsforhold 6,7 Skolens vedligeholdelse og rengøring 7,3 Skolens indretning og udseende 6,7 7,5 1 6,7 9 7,8 7,6 6,8 7,5 6,2 7,9 1 7,7 7,1 7,2 6,9 6,8 6,8 7,1 6,8 7,7 7,5 9 6,8 6,2 83 6,8 7,3 6,8 7, 6,5 9 6,8 7,1 9 6,7 7, 6,8 9 7,8 7,6 9 6,7 7,3 6,4 7,2 7,8 1 6,5 6,7 6,2 6,5 7, 6,5 7,5 7,1 7,8 7,5 9 6,7 7,5 6,6 7,3 7,1 7, ,1 1 7,3 1 7,8 1 7,3 1 6,9 6,7 9 6,7 7,1 9 6,1 82 7, 7,2 6,6 6,6 9 6,2 6,1 83 7, 6,2 7,2 1 8,3 1 8,3 1 8,4 1 8, 1 7,9 1 7,5 1 6,9 7,2 6,9 9 6,8 6,7 6,8 7,3 6,9 7,2 7,1 7,9 8,3 8,3 7,7 7,9 6,9 6,3 8 7,1 6,3 83 6,6 6,7 6,9 7,6 6,7 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 4 af 25

5 Indfriede forventninger Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er mindst og 1 er mest) Base Uddannelsen lever op til forventninger 7,5 7,6 7,5 7,3 7,5 7,2 7,5 7,7 1 Anbefaling af skolen I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre? Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 1 er "kan fuldt ud anbefale") Base Anbefaler skolen til andre 7,9 8,2 1 7,8 8, 7,6 7,7 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 5 af 25

6 Elevernes motivation Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg har relevant undervisningsmateriale fx,9 bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden,9 Jeg afleverer mine opgaver til tiden,6 Jeg overholder aftaler med lærerne,4 Jeg er med til at skabe arbejdsro,9,8 1,7 1, 1,5 1,,9,2,4 1,3,7,,4 1 9,1,6 83,1,6 1,7,3,,9,1,2,9,5 82,3,6,4,2,2 9,,7 1,9,9,9 9,9 1 Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på forberedelse og afleveringer pr. uge? Base Ca. antal timer 9,5 1,67 2 8,43 1,26 7,79 8,1 9,47 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 6 af 25

7 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Lærere Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Lærerne er godt forberedte,9 Lærerne anvender opdateret viden og,4 materialer Lærerne motiverer mig 72,5 Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine 69,9 præstationer og min arbejdsindsats Lærerne overholder aftaler,2 Lærerne kommer til tiden,9 Lærerne giver plads til humor i undervisningen,,4 1,6 71,5 66,7,2 1,9,8,8,7 68,5 81 7,6 9,8 81,5 82,5,5,2 66, ,8,8 78,3,3,1, 1 65,7 77,1,5 1 82,7,6,7,1 67,9 8 66,6,5,5 79,9,,9,8 1 78,7 1,6,5 9,5 1,2,8 81,5 69,5,7,4 1 9,4 1 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 7 af 25

8 Undervisning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i,4 min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen 72,4 Jeg lærer noget nyt hver dag på min 8,4 uddannelse Der er arbejdsro i undervisningen 6,5 79 Undervisningen forbereder mig til at læse videre,1 82,8 9 81,9 61,3 8,5, 1 71, 76,8 55,8,2,6 7,3,9 57,2 75,8 79,9,2 9 8,5 67,7,,2 69,7,9 41, ,2 9 83,1 9 81,8 1,2 1 74,7,4 81,9 74,6,6 76,3 1,5 1 Andel som svarer "altid" og "ofte" Base Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen 65,2 65,3 8,3 9 66,3 64,7 82,8 55, ,2 8,9 52, ,4,7 1 69,8 9 6,2,7 1 71,3 65, 76,2 77,3 1 71,2 1 71, 8 76,3 63,7 65,7 74 Andel som i spørgsmålet Jeg bliver forstyrret, når andre elever bruger bærbar pc i timerne svarer "sjældent" og "aldrig" Base Sjældent eller aldrig forstyrret af andres brug af bærbar pc 83,,3 82,6 83,9 76,9 9 79,6 81,4,7 1 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 8 af 25

9 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Fravær Andel, som i spørgsmålet "Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned?" svarer "nej, slet ikke" Base Nej, slet ikke pjækket 53, , , ,1 1 48,5 37,8 57 6,8 45, Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage 7272 Ja, 4 dage eller mere % % % % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 9 af 25

10 Fastholdelse og frafald Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Andel som i spørgsmålet "Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned?" svarer "nej" Base Nej, har ikke undladt at aflevere opgaver 74, 77,1 1 76,2 68,6 69,9 6, 78 72,9 63,6 83 Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned? Nej Ja, en enkelt gang 27 Ja, flere gange Andel som i spørgsmålet "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" svarer "nej" Base Nej, har ikke overvejet at droppe ud af skolen,3,1,2,9, 83,5,2, 1 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 1 af 25

11 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Uddannelses sværhedsgrad Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Andel som svarer "passende" Base Passende sværhedsgrad 45,7 43, 49,1 38, ,7 8 49,4 1 49,4 1 48,1 Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært 274 Svært, men jeg klarer mig % Passende For let % % % 35 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 11 af 25

12 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Socialt miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Skolen er et rart sted at være,2 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os,1 godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg i min klasse,3 Stemningen i min klasse er præget af tolerance og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt m.m. uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever fra andre klasser 8,9 9,7 79,1 72,1,,2 1, 1 83,1, 1,6 1 81,5 1,9 81,6, 74,4,5,6 79 7,,7,2, 1 77,7,5 1 7, ,1,1 1 83,9,7 1,1 9,8,1 63, 77,2,2,5 74,3,2 77,9 65,1 8, 8,1 9,3, 1 9,5 5, ,4 67 9,2 7,7 79,6,3 9,6 48, 52 4,4 5 Mobning Andel som svarer "nej, aldrig" Base Er du blevet mobbet af en eller flere af dine, skolekammerater? Har du været med til at mobbe andre elever?,7 Har du været med til at holde en anden elev udenfor? Er du blevet mobbet af en eller flere af dine lærere? Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere? 8,3,1,8,2 9,6 78,4,2,5,6,2 78,7,7 9,4,9,5 9 8,5,9 9,4,3,1 83, 9,4,9,8,5 81,4,7,4,1,8 1,5 1,9 1,3,9 1,4,,6,2 1 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 12 af 25

13 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Information, ledelse og service Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for,1 Jeg får god information om aflysninger og 75,1 ændringer af undervisningen Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra 77,7 eleverne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever 62,4 Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, 82,5 når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt 63,5 83,5 1 78, 79,5 65,4 82,3 62,8 82,1 67,2 8 74,3 56,5 81,5 58, ,4 62, ,8 59,1 9 77,2 51,1 67,4 8,6,6 6,7,3 1 67,3,8 1 72,2 74,1 58,9 81,7 64,7,7 1,5 1 81,1 1 65,8 1, 76,7 1,9 1 81,4 77,6 6,1,6 67,2 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 13 af 25

14 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Fysisk miljø Andel som svarer "i orden" Base Pladsforhold 46, 65 Stole og borde 43,3 65 Udstyr (tavle, OH, projekter, m.m.) 59,9 Lysforhold 67,1 Indeklima generelt 33,1 71 Støj 46,9 83 It-arbejdspladser 62,5 Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler 71,5 Områder til gruppearbejde 51,4 Bibliotek/studiecenter 69,2 Oprydning 46,6 77 Rengøring 63,5 7 41, , , , 3, ,5 8 61,3 74,2 53,4 76,4 43, , , , , ,8 31, ,4 68,9 81 5,3 71 7,8 46, , ,4 77 4, , ,5 9 3, , ,5 74,2 51,8 59, ,5 75 6,7 67 7,6 1 66,2 1 51, ,2 33,8 47, ,8,3 1 7,6 1 82,1 1 6,3 1,2 1 4, , , ,1 32, ,1 57,3 69, , , ,2 63, ,2 8 54, ,2 7,8 46,5 1 56,5 1 66,4 1 62,6 48, ,1 7 6,3 66, 72 6,4 58,3 71,4 1 72,8 1 39,6 47,2 64,8 71,5 51,2 59,3 72 6,6 1,2 8 Æstetisk miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Undervisningslokalerne er indrettet så de 45, virker inspirerende 75 Fællesarealerne er spændende at opholde sig 63,5 i Der er mange hyggekroge på skolen 57,5 81 Skolen er flot udsmykket 53,2 Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende 55,2 42,1 7 67,2 1 61, 53,7 6,8 1 45, 75 62,6 54, ,7 49, ,2 7 59,4 52, ,3 53,4 36, ,5 77 7,6 1 49,3 5,7 38, , ,4 7 43, ,8 82 6,3 1 6,8 57, , 1 49, , ,7 8 52, , ,9 62 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 14 af 25

15 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser It Hvor tit bruger du computeren til... at tage noter i undervisningen? Altid Ofte % Sjældent % Aldrig %... underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Altid % Ofte % 55 Sjældent % % Aldrig informationssøgning? Altid % Ofte 33 51% % % Sjældent Aldrig % 22 % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 15 af 25

16 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser It Hvor tit bruger du computeren til... individuelt arbejde? Altid % Ofte Sjældent Aldrig % 22 % gruppearbejde? Altid % Ofte % % Sjældent Aldrig % 23 1% 29 8% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 16 af 25

17 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser It Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Lærerne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Lærerne er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge pc og internettet i undervisningen Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr,9 76, 71,8 59,1 9,2,8 69,6 58,9 9, 81,4 1,3 9 6,2,2 1 8,9,7 5,1 76,8,7 76,4 59, 9 79,9 68,3 66, , , 78,8 81,1 1 65,7 1 78,7 74,6 77,9 64,9 Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater, når jeg er i skole Helt enig 813 Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 17 af 25

18 Fremtidsplaner Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Hvad er dine planer efter afslutningen af dit nuværende uddannelsesforløb på skolen? Læse videre Få en uddannelsesaftale 1521 Få en læreplads 1722 Tage et arbejde 2632 Tage sabbatår 1 Andet 444 Ved endnu ikke % 166 1% % % 1 % Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Korte videregående uddannelser, KVU (f. eks. erhvervsakademier) % Mellemlange videregående uddannelser, MVU (f. eks. seminarier, tekniske højskoler, bacheloruddannelser) Lange videregående uddannelser, LVU (f. eks. universitet og handelshøjskoler, kandidat og masteruddannelser) 68 28% Andet % 19 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 18 af 25

19 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Skolevalg Sæt kryds ud for de 5 nedenstående punkter, som har haft størst betydning for dit valg af skolen... (kun 1. års elever), rangeret Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i 1 fremtiden 64, Skolens udbud af linjer/studieretninger ,1% Skolen havde den bedste beliggenhed i 1626 forhold til mit hjem 52, Der er gode muligheder for videreuddannelse , Skolen har ry for at have et godt socialt miljø ,8% Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau , Andet , Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 79 25,8% Der er gode muligheder for senere 763 beskæftigelse 22,8% Godt åbent hus-arrangement og 46 informationsmateriale 15, Brobygningskurser , Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen ,1% Der er tradition i min familie for at gå på 43 gymnasium (stx, hhx, htx, hf) 13, Mine forældre anbefalede mig skolen 49 13,% Skolens hjemmeside , Præsentationskurser ,8% , , 56, , 64 68, , , , , , , 14 1, , 12 14, 4 7,% 44 3, 471 7, ,1% ,8% 35 62, 12 33, , , , , 2 15,% , 6 15,% 1 12, 6 12,1% 367 6, 2 4, , ,8% 4 24, ,8% , 5 44, 56 25,8% 2 15,% 52 26, , , , 1 8,8% 213 1, 1 5,1% 81 4,1% 68 72, 48 51,1% 14 14, 64 68,1% 41 43, 4 42, 36 38, 1 1, 19 2, 15 16,% 6 6, 11 11, 11 11, 22 23, 14 14, 7 7, , , , 18 54, , 4 31,1% 13 43, 5 3,8% 6 27,1% 332 1, 2 8, , , , , 11 3, , 22 5, , ,% ,8% 24 43,% 32 51, , , 455 7,8% 23 3, 6 15,1% 53 8, 59 8,8% ,8% 251 4, 1 74, 152 6,8% , , 77 3,8% 38,% , 42 16,8% 51 2, 8 3, 7 2,8% 38 15, 39 15, 32 12,8% 82 32,8% 15 6,% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 19 af 25

20 Erhvervsarbejde Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Hvis du tænker tilbage dag for dag, hvor meget erhvervsarbejde har du så haft den seneste uge? Base Ca. antal timer 7,52 6,32 5 5, 3,14 7,54 14,25 9,41 I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde studierelevant? I høj grad 38 I nogen grad Slet ikke % Ved ikke % % % fleksibelt i forhold til skolen? I høj grad I nogen grad Slet ikke Ved ikke % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 2 af 25

21 Erhvervsarbejde Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde med til at strukturere din tid bedre? I høj grad I nogen grad % 6 38% % Slet ikke Ved ikke positivt for din samarbejdsevne? I høj grad % I nogen grad Slet ikke Ved ikke % med til at øge dit fravær på skolen? I høj grad % I nogen grad % Slet ikke % Ved ikke % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 21 af 25

22 Erhvervsarbejde Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde med til at påvirke dine karakterer negativt? I høj grad % I nogen grad Slet ikke % % Ved ikke % Hvordan indvirker dit erhvervsarbejde på din uddannelse? Stimulerende/udviklende % 41 Ingen indvirkning % % Belastende/hæmmende % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 22 af 25

23 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Kostafdeling Bor du på kostafdeling? Nej 52 8 Ja % % % % % 69 % 3 % % % % Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Base Jeg befinder mig godt på kostskolen,9 Jeg har gode kammerater på kostskolen,5 Der er ro i lektielæsningstiden kl. XXX 6,2 Der er ro efter kl. XXX på dage før skoledage 52,8 Jeg henvender mig gerne til kostlærerne, når jeg har et problem 74,5 Jeg kan få fat på en kostlærer, når jeg har,1 brug for det Jeg får god og varieret mad på kostskolen 46,5,9,3 61,4 1 51,6 9 74,5,2 1 47,8 1,,,,,,,,,,,,,,,8 1 1, 1 6,3 57,1 1 76,2 1 81, 46,,4,6 51,4 54,3 71,4 8, 37,1 78,,,,,,,,,,,,,, 1 Dette spørgsmål blev kun stillet på uddannelsesinstitutioner, som både har kost- og hjemmeboende elever. Derfor indeholder spørgsmålet færre ja besvarelser, end det faktiske antal svar fra kostelever, som fremgår af tabellen nedenfor. Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 23 af 25

24 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Uddannelse VUC (2541) 29 % Pre-IB (33) 122 % GSK (37) 211 % STX (39) HHX (31) GSK (311) 32 % GSK (313) 17 % VUC (315) VUC (316) 716 HF (317) 41 VUC (318) 68 1% VUC (319) 4 % Studenterkursus (321) 319 % IB (328) 246 % HF (346) 177 % STX (379) 1 % HTX (331) % HF A-klasse (C1) 14 % STX/ MGK (C2) 27 % HF uddannelsespakker (C3) 39 % % % % % % % % % % % % % % % % 1 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 67 1% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 41 % % % % % 177 % % % % % % 29 1% % % % % % % % % 68 4 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 74 1% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 24 af 25

25 Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Klasseskift: Har du gået i denne klasse fra begyndelsen? Ja % Nej % 15 7 % 254 % % 113 8% 52 % 5 % % Forældres uddannelsesmæssige baggrund Grundskole/folkeskole 52 Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd. 1 Gymnasial uddannelse fx gymnasiet, hf, hh, 2135 hhx 2 Videregående uddannelse fx markeds økonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør 4 Ved ikke % % % % % 9 1% Køn Kvinde Mand % % % 37 4 Selvoplevet dygtighed Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig % % 1 28% % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 25 af 25

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 EUC NORD HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S EUC Nord Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

EUC Nord HTX afdelinger

EUC Nord HTX afdelinger Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2012 EUC Nord HTX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HTX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2012 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 1. årgang

Campus Vejle HHX 1. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF STX

Rosborg Gymnasium & HF STX Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 2-26 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelser 2 26 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-21 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Svendborg Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelser 21 21 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D Læsevejledning Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser 21 216 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Benchmarkingrapport Rybners Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rybners Gymnasium, STX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-217 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER ROSBORG GYMNASIUM & HF HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-2 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsted Benchmarkingrapport Erhvervsgymnasiet Grindsted og Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Erhvervsgymnasiet Grindsted - og Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER ROSBORG GYMNASIUM & HF STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-216 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har

Læs mere

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Benchmarkingrapport EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D EUC Nord, Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 VEJEN BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 TRADIUM HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser

Elevtrivselsundersøgelser Elevtrivselsundersøgelser - Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gymnasiet Benchmarkingrapport BK Gymnasiet Elevtrivselsundersøgelser - Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium

Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium IJG Gymnasium / Elevtrivselsundersøgelse / Benchmarkingrapport / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 HANDELSGYMNASIET SKIVE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Saxogade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Saxogade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Aalborg Handelsskole, Saxogade HHX - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Turøgade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Turøgade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Turøgade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Aalborg Handelsskole, Turøgade HHX - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Benchmarkingrapport Svendborg HandelsGymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg HandelsGymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 BAGSVÆRD KOSTSKOLE OG GYMNASIUM GRUNDSKOLEN ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S BK Grundskolen Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF

Middelfart Gymnasium og HF Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, HF Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

HHx elevtrivselsundersøgelsen

HHx elevtrivselsundersøgelsen HHx elevtrivselsundersøgelsen Aspekt A/S Bent Ole Madasen 5-- Indhold SPØRGSMÅL : HVILKEN KLASSE GÅR DU I? 5 SPØRGSMÅL : HAR DU GÅET I DENNE KLASSE FRA BEGYNDELSEN? 5 SPØRGSMÅL : HVILKEN HHX STUDIERETNING

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt hf

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS)

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) - ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang,% HHA,% HHC,% HHE,% HHF,%,%,%. årgang,% HHA,% HHB,% HHC,% HHE,% HHF,%.

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport EUC Nord HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i forhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE -- HHx - ELEVTRIVSEL Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang A B C E F. årgang A B C E F. årgang A B C E F Spørgsmål : Har du gået i denne klasse fra

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 26 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Der har deltaget i alt elever ud af 2 mulige - samlet svarprocent er 9,. Undersøgelsens

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

Varde Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 20 Varde Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsgymnasium, HHX Elevtrivselsundersøgelse 20 Undersøgelsen på Varde Handelsgymnasium, HHX Der

Læs mere

Tønder Handelsgymnasium HHX

Tønder Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tønder Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tønder Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Tønder Handelsgymnasium, HHX Der har

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Campus Vejle, HF HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe

Handelsgymnasiet Ribe Datarapportering HHX Elevtrivselsundersøgelse 2 Handelsgymnasiet Ribe Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Handelsgymnasiet Ribe, HHX Der har deltaget i alt hhx elever ud af 322 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Fredericia Gymnasium Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 206 Elevtrivselsundersøgelsen er i

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere