Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidste nyt. » Læs mere på side 4. » Læs mere på side 9. » Læs mere på side 17. » Læs mere på side 21"

Transkript

1 Sidste nyt LG AnIMAL NUTRITION» Læs mere på side 4 merværdi Ved valg af den rigtige majssort» Læs mere på side 9 MAJS TIL BIOGAS» Læs mere på side 17 Kernemajssorter LG anbefaler» Læs mere på side 21 majs sorter 2011

2 De bedste majssorter til danske mælkeproducenter og majsavlere Velafprøvede majssorter, der kombinerer et højt udbytte med den bedste foderkvalitet, er rygraden i majsdyrkningen i Danmark. LG har hermed fornøjelsen af at præsentere vort sortiment, der indeholder velafprøvede majssorter til et hvert formål. Alle LG sorter er afprøvet i Landsforsøgene og fundet velegnede til Danmark. Vælg majssorter med den korrekte tidlighed og en høj foderkvalitet. Tidligheden af majssorten er den vigstigste egenskab at tage højde for, når der skal vælges sorter. Det seneste dyrkningsår står naturligvis klarest i erindringen, men der bør også skeles til de foregående år, når den korrekte tidlighed til dit område skal fastsættes. Oftest bør der vælges sorter i to tidlighedsgrupper. Derefter vælges der sorter efter foderkvaliteten. Malkekøer kvitterer for sorter med en høj energikoncentration og en høj cellevægsfordøjelighed, som LG Animal Nutrition sorterne har. Det kan du læse mere om i denne brochure, samt se hvordan du kan beregne værdien af de forskellige majssorter på din bedrift. En god frøkvalitet er også væsentlig for en sikker etablering af majsen og et højt udbytte. Derfor har det højeste prioritet, at LG frøene, der leveres i Danmark, er af højeste kvalitet. Find på de næste sider også inspiration til sortsvalg til biogas, herunder Danmarks højstydende sort, samt en bred palet af sorter til kolbe og kernemajs. God fornøjelse Kenneth Søbye og Casper Kjær Limagrain A/S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: LG Animal Nutrition MeGet tidlige sorter Artist Cavalry Lg Abbot Adept Aritzo Treasure Garland Astiano Chalice Destiny BEREGN VÆRDIEN af de ENKELTE majssorter Tidlige MIDDELTIDLIGE sorter Patrick Award Beethoven Pavarotti Atrium Ampezzo Azelo Majs til biogas sildige sorter Aastar LG Formula LG Nitro LG KERNEMAJS NYHEDER Activate Yukon (Lzm 159/86) Lzm 159/87 (Ambition) Lzm 159/74 (LG ) Lzm 159/51 (LG ) Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene, hvor ikke andet er nævnt. Der tages forbehold for trykfejl ændringer i resultaterne efter denne udgivelses deadline. Fotos: Watier Visuel, Agrofoto og Limagrain A/S.

4 4 majssorter 2011 Topresultater med LG Animal Nutrition vejen til højere mælkeydelse Majssorter med maksimal cellevægsfordøjelighed og Passende s giver den mest værdifulde ensilage Godt grovfoder er en af grundpillerne i mælkeproduktionen. Derfor skal kvaliteten og fordøjeligheden være helt i top, og det er to faktorer, der langt henad vejen kan påvirkes af korrekt management og gennem sortsvalg. Majsensilage udgør en væsentlig del af grovfoderrationen i de fleste besætninger, så derfor bør majssorterne vælges med omhu. En høj fordøjelighed af majsensilagen herunder en høj cellevægsfordøjelighed kan aflæses direkte på ydelsen. Koens maksimale daglige foderindtag har en øvre begrænsning. Derfor skal fordøjeligheden af grovfoderet være i top eller sagt på en anden måde energikoncentrationen i grovfoderet skal være så høj som mulig. Energien i majsensilagen kommer fra n i kolben samt fra blade og stængel, hvor cellevæggene bidrager med den væsentligste andel. Majsensilage er grovfoder, og derfor må set ikke blive for højt. Et niveau på er oftest passende. For højt s øger risikoen for vom acidose og kan sætte en begrænsning for, hvor meget majsensilage der kan indgå i rationen. Det nytter altså ikke blot at forbedre fordøjeligheden ved at hæve set cellevægsfordøjeligheden skal også optimeres. Det kan kun ske ved at vælge de sorter, der har den højeste FK- NDF værdi. Vælg de sorter der giver de højeste udbytter, og som kombinerer høj energikoncentration med en høj cellevægsfordøjelighed, dvs. en høj værdi for MJ/kg og en høj værdi.

5 majssorter en høj giver øget dækningsbidrag Merværdien af en høj er uomtvistelig for mælkeydelsen og bidrager dermed direkte til et øget dækningsbidrag. For hver 1 højere stiger mælkeydelsen med 0,25 kg EKM pr. ko dagligt. Det er eftervist i en lang række fodringsforsøg bl.a. på Kvægbrugets Forsøgscenter Foulum i I runde tal svarer det til et øget dækningsbidrag på godt 350 kr pr. årsko ved at vælge en majssort med 2-enheder højere værdi. I 2010 har vi i LG Animal Nutrition regi fået udført yderligere fodringsafprøvninger i Holland. Resultatet heraf bekræfter merværdien for en høj. Du kan læse nærmere om afprøvningen i boksen nedenfor. I det endelige regnestykke til valget af majssort skal der tages højde for en række parametre foruden : Bl.a. foderrationens sammensætning, markudbytter og ikke mindst sorternes tidlighed. Til dette formål har Videncentret for Landbrug Planteproduktion og Kvæg efter idé fra Jysk Kvæg & Grovfoder udviklet et regneark, hvor værdien af de forskellige sorter i Landsforsøgene kan beregnes ud fra forudsætningerne for den enkelte bedrift. Læs mere om dette værktøj på side 9, og se beregningseksempler for LG sorterne på I foråret 2010 har LG Animal Nutrition teamet fået afprøvet fodringsværdien af en ny Animal Nutrition sort på det hollandske institut Schothorst Feed Research. Sorten hedder LG og er afprøvet mod en af de andre store sorter i Holland. Afprøvningen er foretaget under fuldt kontrollede forhold, men stadig så tæt på praktiske forhold, som det overhovedet er muligt. LG har hævet ydelsen i køerne med 0,43 kg EKM/dag ved det samme indtag. Ensilagerne af de to sorter er stort set ens mht. og procent, mens LG har en højere cellevægsfordøjelighed. Den praktiske afprøvning bekræfter således endnu en gang, at en højere hæver mælkeydelsen. Uddrag fodertest 2010 Schorthorst Feed Research Referencesort LG Total indtagelse (kg /ko/dag) Fedt i mælken () 4,23 4,32 Protein i mælken () 3,50 3,59 Mælkeydelse (kg/ko/dag) EKM 32,76 33,19 Merydelse (kg/ko/dag) EKM 0,43

6 6 majssorter 2011 Topudbytte blandt de tidligste sorter Fremragende foderkvalitet Højt sudbytte i top Høj MJ/kg TS Kraftig forårsudvikling God kuldetolerance blomstring Dyrkningssikker selv i de køligste områder Høj kolbeandel Kolbe og restplante afmodn er harmonisk Lav plantetype Artist er maksimal foderværdi med en tidlighed, der giver maksimal udbyttesikkerhed ARTIST Gennemsnitstal for Artist Gennemsnitlige referencesorter i tidlighedsgruppen 60,5 6, ,2 105 udbytte ,3 39,4 6,22 1,23 57, ,9 38,2 6,35 1,17 60,5 sort God forårsudvikling blomstring Højt udbytte for så tidlig en sort God totalfordøjelighed og høj MJ/kg TS Højt energi Harmonisk afmodning af kolbe og restplante Lav til middel plantetype CAVALRY ,8 39,2 6,14 1,25 55, ,5 39,3 6,35 1,17 58,1 Cavalry er et godt valg, hvor der lægges vægt på stabilitet og et sikkert energiudbytte

7 majssorter god til de køligere områder Højt sudbytte En sikker energileverandør God forårsudvikling Højt stabilt udbytte med god fordøjelighed God standfasthed Harmonisk afmodning af kolbe og restplante Slank middelhøj plante LG ,0 37,6 6,03 1,27 55, ,5 37,8 6,22 1,20 57,6 Alsidig sort brug den til helsæd, kolbe- og kernemajs Kerneudbytte Kerneudbytte (hkg/ha) Vand ,3 41, ,0 34,2 Højeste kerneudbytte i 2009 Laveste vandprocent ved høst i 2009 Tidlig sort med pænt udbytte God forårsudvikling udbytte som ellers kun ses i sildigere sorter Høj stresstolerance Lukket svøb God standfasthed Middel-lav stay-green Middel plantehøjde ABBOT ,3 36,4 5,91 1, ,3 37,8 6,16 1,21 56,4 Abbot er en sikker leverandør af energi, både til helsæd og kolbemajs. Meget sikker sort til kolbemajs

8 8 majssorter 2011 Højt stabilt udbytte på niveau med langt sildigere sorter Bedste foderkvalitet år efter år Højt sudbytte absolut i top Højeste MJ/kg TS Stærk forårsudvikling Høj kuldetolerance Lav grad af staygreen Lav Middel plantehøjde ADEPT 60, udbytte Sikkert valg til højtydende malkekøer i alle egne af landet Gennemsnitstal for Adept Gennemsnitlige referencesorter i tidlighedsgruppen 6,37 38, ,7 39,4 6,21 1,24 57, ,7 38,1 6,37 1,17 60,6 Ny topsort i den meget tidlige ende Højt udbytte med en høj cellevægsfordøjelighed Høj Kraftig forårsudvikling Høj kuldetolerance Dyrkningssikker også i de vanskelige år Flot plante Stærk alsidig og robust Helt lukket svøb Middel stay-green Middel plantehøjde ARITZO ,9 38,2 6,13 1,24 56, ,4 39,4 6,48 1,14 59,6 Alsidig topsort til højtydende malkekøer også til kernemajs

9 majssorter Majssort Beregn værdien af majssorterne på din bedrift Interview med specialkonsulent rudolf thøgersen, Videncentret for landbrug, Kvæg Der er stor forskel på økonomien i de forskellige majssorter. Det skyldes forskelle i udbytter, men ikke mindst forskellen i foderværdien af de enkelte sorter. Efter ide fra Jysk Kvæg & Grovfoder, har Videncentret for Landbrug, Planteproduktion og Kvæg udviklet et regneark, der kan beregne den økonomiske værdi af de forskellige majssorter, der deltager i Landsforsøgene. Et enkelt og hurtigt værktøj for landmanden til at beregne værdien af de forskellige majssorter på den enkelte bedrift. Sådan beskrives regnearket af specialkonsulent Rudolf Thøgersen, Videncentret for Landbrug Kvæg, som er en af arkitekterne bag regnearket. Værdien af sorterne er opgjort i kroner pr. årsko, og kan således let omregnes til totalværdien på bedriften og pr. ha, da det beregnede majsareal pr. årsko også fremgår. Sorterne kan vurderes individuelt i forhold til måleblandingen, som består af de tidlige og middeltidlige sorter Atrium, Banguy, NK Bull og Anvil. Beregningerne indrager en række parametre fra sortsforsøgene. Sortens udbytte er naturligvis af betydning for det samlede økonomiske resultatet, men også energikoncentration er vigtig. Den er af væsentlig betydning for foderindtaget forklarer Rudolf Thøgersen og fortsætter, cellevægsfordøjeligheden FK- NDF indgår også, da den i høj grad påvirker mælkeydelsen. Værdien af af de forskellige sorter fremgår også direkte af beregningerne. Lav din egen beregning Beregningsarket er tilgængeligt via Landmand.dk under faglige artikler vedrørende majs. Arket er forudfyldt med alle nødvendige værdier for at lave en beregning, men for at den bliver så korrekt som mulig i forhold til den enkelte bedrift, bør en række felter udfyldes med de aktuelle tal. Rudolf Thøgersen fremhæver flere væsentlige faktorer, der har stor betydning for resultatet. Grovfoderrationens sammensætning dvs. forholdet mellem græs og majs, har stor indflydelse på den økonomiske værdi. Det samme har prisen på kraftfoder. Det bør også indtastes, om der er kvier på ejendommen eller ej, da disse ikke kvitterer for en høj fordøjelighed på samme måde som køerne. Af øvrige detaljer i indtastningen fremhæves muligheden for at indtaste analyseværdier for græsensilagen, samt den aktuelle mælkepris. I vejledningen til regnearket lægges der vægt på, at der vælges sorter, der har den korrekte tidlighed til den enkelte lokalitet. Landsforsøgene i majshelsæd er spredt udover landet og omfatter både lune og køligere lokaliteter. Det giver forskelle i udbytter og ved høst fra lokalitet til lokalitet. I 2010 har forskellene været særligt udtalte. Derfor har vi delt regnearket op i to et til lune lokaliteter, som er baseret på resultaterne fra forsøgene på Sjælland, Fyn, Sønderjylland samt det sydvestjyske område ved Esbjerg. Det andet ark til kølige lokaliteter, inddrager Landsforsøgsresultaterne fra Holstebro, Aars og Vraa lyder det videre fra Rudolf Thøgersen. Nye værdier at forholde sig til I dette års forsøgsoversigt samt i regnearket anvendes flere nye værdier for udbytte og foderværdi. Det skyldes overgangen til Norfor systemet. Den indbyrdes rangering mellem sorter er ikke ændret ved overgangen til Norfor, men forskellene vil ofte være en smule mindre, når udbyttet gøres op i fremfor i foderenheder forklarer Rudolf Thøgersen og nævner afslutningsvis, at energikoncentrationen i foderet, nu betegnes MJ/kg TS, i stedet for den velkendte. Nu skal der sigtes mod så høj en værdi som muligt for MJ/kg TS, hvor det tidligere var ønskværdigt med en så lav som muligt. Eksempel på beregninger fra regnearket Vurdering af majssorters økonomiske merværdi på den enkelte kvægbedrift -kølige forhold Hent selv regnearket via Landmand.dk og beregn for din bedrift eller se flere beregninger på LGseeds.dk. Foderv¾rdi FK OS NDF FK NDF Fht. Beregnet optagelse af majsensilage, k er * beregningerne i denne tabel beregnet ud fra standard opsætningen af regnearket for kølige lokaliteter med de værdier, som er forudindtastet når regnearket downloades via Landmand.dk. Dvs en foderration med 5.0 kg TS græsensilage og 8.85 kg TS majsensilage per ko dagligt. Mælkepris på 2.42 kr/kg EKM og en kraftfoderpris på 1,88 kr/fe. Majsareal konomisk v¾rdi af FK NDF MJ / kg TS g / kg TS - kg t rstof / ko / dag Ha / Œrsko Forskel til mœleblanding, kr. / Œrsko MŒleblanding 5,91 70, ,1 100,0 8,9 0, Artist 6,25 73, ,6 97,5 9,5 0,33 kr. 256 kr. 491 Adept 6,08 72, ,8 100,1 9,1 0,30 kr. 217 kr. 351 Atrium 6,25 73, ,4 105,4 9,7 0,31 kr. 235 kr. 766 Formula 6,09 72, ,2 103,5 9,3 0,29 kr. 160 kr. 442 Aastar 6,18 73, ,9 112,1 9,4 0,28 kr. 301 kr. 882 Total

10 10 majssorter 2011 Sikker forårsudvikling også i kolde perioder Højt udbytte med god fordøjelighed Højt sudbytte Høj God standfasthed Kolbe og restplante afmodner harmonisk Bedste afgrødedækning af jorden, dvs den bedste konkurrenceevne overfor ukrudt. Meget robust Middel plantehøjde TREASURE A.E. A.E. kg TS/FE ,0 36,4 5,95 1,30 56,2 36* ** ,5 34,6 6,21** 1,20 60,0 58 * Bedømmelse af afgrødedækning i 2010 er foretaget på et andet udviklingstrin end andre år ** Gns. afprøvningsår Afgrødedækning af jord Som økolog kommer du ikke udenom Treasure Altid kraftig forårsudvikling selv under de vanskeligste betingelser. Dækker hurtigt effektivt af for ukrudt En tidlig sort til køligere egne God og sikker forårsudvikling Højt udbytte med god fordøjelighed Højt sudbytte Høj Middel staygreen God afgrødedækning af jorden, dvs konkurrenceevne overfor ukrudt er i top Middel plantehøjde Garland er en oplagt ny tidlig sort med høj kvalitet og godt udbytte også til økologer GARLAND A.E. A.E. kg TS/FE ,3 39,0 6,11 1,25 55,7 36* ,3 37,0 6,44 1,11 61,9 64 * Bedømmelse af afgrødedækning i 2010 er foretaget på et andet udviklingstrin end andre år Afgrødedækning af jord

11 majssorter FRØKVALITET Høj frøkvalitet har højeste prioritet hos LG Majsfrø til danske marker skal være af høj kvalitet for at sikre en optimal etablering af afgrøden. En af de største trusler for en majsafgrøde er kulde de første uger efter såning. I de senere år har samtlige forår budt på kortere eller længere kuldeperioder. Derfor er en høj frø kvalitet lige så vigtig som altid. Højkvalitetsfrø har en god koldtest, dvs. en god fremspiring selv efter en periode med kulde. I koldtesten simuleres kuldestress, hvor frøenes robusthed testes. Der findes ingen standard for, hvordan koldtest udføres og derfor offentliggøres koldtestresultaterne ikke. Det er op til den enkelte frøproducent at teste det frø, der bliver produceret. Derfor er frøkvalitet også et spørgsmål om tillid til producenten. LG s koldtest er nøje udviklet for at sikre den bedste frøkvalitet på markedet. Testen udføres i jord fra en majsmark med et højt smittetryk af jordlevende svampe, for at teste frøet hårdest muligt. Foruden koldtesten udføres naturligvis den lovpligtige spireanalyse, der for alle LG frø er på 90 spiring eller derover. Vitalitetstest, ældningstest og sortsrenhedstest indgår også i den samlede vurdering af frøkvaliteten sammen med en visuel kontrol af prøver fra alle partier. Målet med LG s frøtest er at teste frøet så grundigt, at det ikke er årsag til fremspiringsproblemer i markerne. Spiringsprocesserne i majsfrø begynder ikke før jordtemperaturen har passeret 8 C, men temperaturen skal over 10 C før planterne spirer frem. Derfor er det vigtig ikke at så majsen før jordtemperaturen har passeret 8 C og vejrudsigten lover lunt vejr Tidlig sort med stort potentiale Sikker forårsudvikling Højt stabilt udbytte med god fordøjelighed Meget højt sudbytte God cellevægsfordøjelighed Lav til middel plantehøjde Astiano er velegnet til både kølige og lidt bedre områder, hvor der kræves en pålidelig tidlig sort ASTIANO ,6 39,1 6,14 1,25 55, ,0 37,1 6,28 1,18 58,4

12 12 majssorter 2011 God forårsudvikling Godt stabilt udbytte med god fordøjelighed Højt sudbytte God cellevægsfordøjelighed God standfasthed Kolbe og restplante afmodner harmonisk Flotte kolber i lukket svøb Middel plantehøjde CHALICE ,5 38,1 6,13 1,25 56, ,0 36,1 6,20 1,20 58,5 Både til kølige og lidt bedre områder, hvor der er brug for en pålidelig tidlig sort. Kvitterer for gode forhold i marken Til de kølige egne Sikker forårsudvikling Stabil leverandør af energi også på de koldeste lokaliteter God totalfordøjelighed Middelhøj plante, som afmodner harmonisk med kolben Destiny er en klassiker der har vist sit værd gennem mange år DESTINY Plantehøjde ,0 36,8 1,15 59, ,8 33,7 1,19 58,8 232

13 majssorter Bedste standfasthed af alle sorter Kraftig forårsudvikling Høj kuldetolerance Dyrkningssikker også i de vanskeligste år Højt sudbytte Høj stresstolerance også på marginal jorde Middel stay-green Velegnet til biogas Middel plantehøjde PATRICK ,8 34,9 5,85 1,31 54, * ,7 33,5 6,04* 1,23 57,5 * Gns afprøvningsår Alsidig sort også til helsæd og biogas, men særlig vel egnet til kolbe- og kernemajs. Sikker sort på vindudsatte lokaliteter Kerneudbytte Kerneudbytte (hkg/ha) Vand ,0 36,5 11 Markedets mest standfaste kernemajs Sikkert udbytte også selvom høsten trækker ud Til kernemajs kommer man ikke udenom Patrick Lav fusarium risiko Fusarium -kolber Tidlig FAO Stort udbyttepotentiale Kraftig forårsudvikling Kuldetolerance i top Topudbytte af god kvalitet Meget højt sudbytte Høj fordøjelighed Store kolber altid med helt lukket svøb Høj grad af stay-green Meget kraftig stængel Middel til høj plantetype AWARD ,7 29,7 5,76 1,34 54, ,6 33,6 6,14 1,22 57,5 Award giver topudbytte af srig ensilage. Også fremragende til kolbe- og kernemajs. Kerneudbytte Kerneudbytte (hkg/ha) Vand Fusarium -kolber Brug den til biogas på mere udsatte lokaliteter Middeltidlig ,0 45, ,8 38, ,1 39, ,1 33,2 15 Kerneudbytte i top Højeste kerneudbytte på gode lokaliteter Lukket svøb, høj fusarium resistens FAO

14 14 majssorter 2011 Tidlig alsidig sort Kraftig forårsudvikling og sindlejring Højt udbytte af og FE God fordøjelighed Høj tørketolerance God standfasthed Flot afsluttet kolbe med sikker sindlejring Høj plantetype med god jorddækning gør den absolut velegnet til økologer Middel plantehøjde BEETHOVEN A.E. A.E. kg TS/FE ,4 34,1 5,88 1,32 54,2 35* ,8 34,4 6,09 1,23 56,9 57 * resultat for afgrødedækning i 2010 er taget på et andet udviklingstrin end andre år Afgrødedækning af jord Sikker leverandør af. Højtsiddende kolber gør det uproblematisk at sætte en høj stub Tidlig FAO Fremragende foderkvalitet Middel sudbytte Høj Stærk forårsudvikling God kuldetolerance Lav - middel staygreen Stabilt ydende gennem 4 år Lav til middel plantehøjde Godt valg til højtyd ende malkekøer i alle egne af landet, med middel s, høj FK- NDF og lav. God hvor der fodres med en høj majsandel PAVAROTTI ,8 33,8 6,02 1,28 56, ,4 34,5 6,24 1,20 59,7 Tidlig FAO

15 majssorter Absolut topsort Fantastisk foderkvalitet fra: Højt sudbytte Højeste Stærk forårsudvikling Høj kuldetolerance Middel staygreen Middel plantehøjde Sikkert valg til alle højtyd ende malkekøer, pga højt s, høj og lav kg TS/FE ATRIUM Gennemsnitstal for Atrium Gennemsnitlige referencesorter i tidlighedsgruppen 60,4 6, ,5 107 udbytte Tidlig ,4 35,6 6,21 1,23 57, ,5 35,5 6,37 1,17 60,4 Højt udbytte af rigtig god kvalitet Sikker forårsudvikling Stabil leverandør af kvalitetsfoder God totalfordøjelighed Høj MJ/kg TS Middel stay-green Stærk plante Middelhøj plante type AMPEZZO N EL ,3 34,2 6,11 1,24 56, ,0 35,9 6,33 1,17 59,2 Ampezzo giver en fremragende foderkvalitet. Vel egn et over hele landet Tidlig FAO

16 16 majssorter 2011 God forårsudvikling Topudbytte med god fordøjelighed 3 år i træk Højt sudbytte God Lukket svøb altid flot afsluttet kolbe Høj kolbeandel Middel stay-green Middel plantehøjde AZELO ,6 31,3 5,87 1,32 54, ,9 33,0 6,14 1,22 58,6 Azelo er meget velegnet til helsæd og kolbemajs på de lidt bedre lokaliteter Middeltidlig FAO Nyt nummersystem til middeltidlige sorter LG NUMMERSYSTEM LG Majs Serienummer FAO-tal FAO-tal: FAO s klassifikationssystem for tidlighed af majssorter. 10 FAO enheder svarer til 1 forskel i procent. Tidligste sort i DK har et ca. FAO-tal 150; mens de sildigste har et ca. FAO-tal 230 (Banguy)

17 majssorter majs til biogas Korrekt tidlighed og højt udbytte Et stadigt stigende areal dyrkes med majs til biogas. Der er enkelte danske biogasanlæg forskellige steder i landet, som aftager majsensilage til gasproduktion. Men langt hovedparten af biogasmajsen dyrkes i Sønderjylland og eksporteres til nordtyske anlæg, hvor statsstøtte gør det attraktivt at producere strøm af biogas. Majs til biogas er en økonomisk interessant afgrøde for mange landbrug i de områder, hvor der er afsætningsmuligheder. I forhold til øvrige vårafgrøder er udbyttepotentialet højt, især på lettere jorde. Det kræver at majsen dyrkes optimalt i marken og sorten skal vælges med omhu i forhold til lokaliteten. Først og fremmest skal sortens tidlighed sikre at majsen opnår en procent på inden midten af oktober. I koldere egne, hvor procenten er en udfordring, bør der vælges sorter med samme tidlighed som til helsæd. På lunere lokaliteter kan der derfor vælges sorter, som er lidt sildigere, end hvad der normalt dyrkes til majshelsæd. Men ikke meget sildigere, da op mod halvdelen af udbyttet i majsen kommer fra kolben, og en tilstrækkelig kolbeudvikling opnås kun, hvis hele planten opnår de ved høst. Blandt sorterne med den rette tidlighed vælges de, der giver det største udbytte. Undersøg også sorternes standfasthed, forårsudvikling og blomstingstid. Det øger dyrkningssikkerheden. Det kan være tillokkende at tro at høje planter er lig et højt udbytte. Det er langt fra altid tilfældet. Kolbeudviklingen skal være god, ellers vil udbyttet skuffe. Meget høje planter øger også risikoen for lejesæd, specielt i et vindudsat land som Danmark. Sildig sort med et unikt højt udbytte Fornuftig foderkvalitet Højt sudbytte God Tidlig kolbefyldning Høj, kraftig og massiv plantetype. Tæt som en urskov Staygreen Middel til høj plantehøjde LG (LZM159/51) NYHED ,5 27,0 5,95 1,29 56,1 LG var Danmarks suverænt højestydende i 2010 i Landsforsøgene. Også absolut topscorer i Limagrainforsøgene 2009 God til helsæd og perfekt til biogas. udb. Hkg LZM 159/51 (LG ) Ingen over og ingen ved siden af! Til biogas kommer du ikke udenom LG Middeltidlig/sildig FAO Blanding, majs Landsforsøg 2010

18 18 majssorter 2011 helt i top Bedste foderkvalitet Højt sudbytte Højeste Stærk forårsudvikling Høj kuldetolerance Middel-høj staygreen Robust på alle lokaliteter Lav til middel plantehøjde AASTAR 60, udbytte Aastar er en sikker topscorer i foderkvalitet og udbytte. Til topydende besætninger med meget høj majsandel i rationen Gennemsnitstal for Aastar Gennemsnitlige referencesorter i tidlighedsgruppen 6,33 32,3 Middeltidlig/sildig FAO ,7 30,5 6,11 1,24 57, ,2 32,3 6,33 1,17 60,7 Ny højtydende sort Stabilt udbytte med rigtig god kvalitet Stærk forårsudvikling Høj kuldetolerance Middel-høj staygreen Kraftig og massiv plante Middel til høj plantetype LG er et sikkert valg på de gode lokaliteter. Flot plante med perfekt kolbeandel. Bør absolut indgå i planen LG ,0 29,1 5,92 1,30 56, ,3 37,4 6,50 1,14 60,5 Middeltidlig/sildig FAO

19 majssorter Fremragende foderværdi Altid topudbytter på de bedste arealer Højt sudbytte i top God forårsudvikling God kuldetolerance Middel staygreen Til gode og middelgode lokaliteter Lav til middel plantehøjde FORMULA 59, udbytte Sikker leverandør af topfoder til højtydende køer Gennemsnitstal for Formula Gennemsnitlige referencesorter i tidlighedsgruppen 6,32 33,9 Middeltidlig/sildig FAO ,3 32,3 6,10 1,24 57, ,2 33,9 6,32 1,17 59,6 Ny middeltidlig-sildig sort til helsæd God foderkvalitet Højt sudbytte Høj Stærk forårsudvikling Høj kuldetolerance Tidlig kolbe Staygreen Kraftig og massiv bladrig plantetype LG ,3 32,1 6,12 1,25 57,3 LG er en meget spændende nyhed til de gode lokaliteter Middeltidlig/sildig FAO

20 20 majssorter 2011 Sort med et kæmpe udbytteog kvalitetspotentiale Højt udbytte og høj FK NDF En sikker leverandør af kvalitetsfoder på de lidt bedre lokaliteter Store flotte kolber Stærk forårsudvikling Høj kuldetolerance Middel staygreen Middel til høj plantetype NITRO ,1 30,4 6,07 1,26 57, ,6 36,6 6,51 1,14 60,8 Nitro er et sikkert valg på de gode lokaliteter. Plante og kolber er i fantastisk harmoni. Middeltidlig/sildig FAO Ny middeltidlig sort til kernemajs Højt kerneudbytte Stærk forårsudvikling Høj kuldetolerance Kraftig og massiv plantetype God standfasthed Store kolber med lukket svøb LG er den oplagte sort til kernemajssort på de bedre lokaliteter. Også meget velegnet til biogas LG Kerneudbytte Kerneudbytte (hkg/ha) Vand ,1 45, ,9 39,3 1 En af markedets mest standfaste kernemajs Højt udbytte Høj fusarium resistens Fusarium -kolber Middeltidlig/sildig FAO

21 majssorter KERNEMAJS Højere tilvækst og bedre sundhed hos grisene lyder det fra flere bedrifter, der har taget fodring med vådkonserveret kernemajs til sig. Kernemajs er også et meget velegnet foder til fjerkræ. Et sundt og stærkt program Vælg sorter, der kan sikre en tidlig høst. Arealet med majs til modenhed har været støt stigende de senere år. rne har været gode og udbyttepotentialet på alle jordtyper er høje og udmærker sig specielt på lettere jorde. Foderværdien af kernemajs er høj. Det er uanset om det er til fodring af kvæg, svin eller fjerkræ. I 2010 trak høsten ud mange steder og understreger vigtigheden af at vælge sorter, der er modne til høst inden udgangen af oktober. I Landsforsøgene 2010 deltog 19 sorter i kernemajsforsøgene. Disse 19 sorter spænder vidt, hvad angår tidlighed og plantetype. På gode lokaliteter kan der vælges middeltidlige og sildigere sorter med højt udbyttepotentiale, men i køligere egne er det væsentligere at vælge tidlige sorter, der kan sikre en høst senest ved udgangen af oktober måned frem for kun at fokusere på udbytte. Vi arbejder i disse år på endnu tidligere sorter, der kan sikre en tidlig høst, et højt udbytte og en sund afgrøde uden fusarium. Vi anbefaler Yukon Tidligste sort på markedet med lukket svøb. Stærk høj plante og sund kolbe. Meget standfast. Til de køligste lokaliteter. Meget velegnet, hvor afgrøden skal nedtørres. Aritzo sort med højt udbyttepotentiale. Altid helt lukket svøb, god standfasthed. LG God på alle lokaliteter. Let at tærske.. Højt udbyttepotentiale. LZM 159/87 (Ambition) Stærk ny sort med stort potentiale. Flot plante, som er meget stress tolerant og har en standfasthed helt i top samt et lukket svøb. Award Topudbytte på bedre lokaliteter. Ingen fusarium og altid helt lukkede svøb. Staygreen type, der virkelig kan udnytte et godt efterår. Meget velegnet, når kernen skal crimpes. Patrick Super allround sort med højt stabilt og ikke mindst sikkert udbytte. Meget fusarium resistent og bedste standfasthed blandt alle sorter. Patrick har vist sit værd til kernemajs gennem en årrække. LG Højtydende sort til de lunere lokaliteter. Stærk kernemajstype, med høj fusarium resistens og god staygreen. Meget velegnet hvor afgrøden skal vådkonserveres/crimpes. Vand 2010 Yukon 37,4 99 Aritzo 41,2 99 Kerne udbytte 2010 Kerne udbytte 2009 LG , LG , Kerne udbytte Award 45, LZM159/87 (Ambition) 43,0 101 Patrick 41,

22 22 majssorter 2011 Ekstrem tidlig Danmarks tidligste Højt udbytte af topkvalitet Høj Høj kolbeandel Fremragende sudbytte Lukket svøb Pæne siddende kolber Lav-Middel plantehøjde ACTIVATE ,8 42,6 6,28 1,21 56,6 Activate er til dem, der ønsker en meget tidlig sort, der enten kan høstes tidligt eller sås sent. Sætter nye rammer for udbytte sikkerhed på kolde lokaliteter NYHED Ny meget tidlig sort til kolbe og kernemajs Højt kerneudbytte En sort som når at blive færdig også i svære år! God fusarium resistens Flot meget tidlig sort med lukket svøb Kraftig stængel god højde YUKON (LZM159/86) Kerneudbytte Kerneudbytte (hkg/ha) Vand ,7 37,4 5 Yukon er en ny meget tidlig sort til kolbe- og kernemajs. Højeste udbyttesikkerhed på alle arealer Fusarium -kolber NYHED Ny middeltidlig sort Meget højt udbytte med god foderkvalitet Højt energiudbytte og rigtig god Korrekt staygreen Massiv og bred plantetype Middel til høj plantehøjde (LG30.201) LZM159/74 NYHED ,6 32,5 6,11 1,26 56,5 LG er bestemt en ny middeltidlig sort, der bør afprøves på din bedrift Middeltidlig FAO

23 majssorter Ny tidlig sort med meget højt udbytte God foderkvalitet Meget højt sudbytte God Meget kraftig og massiv plantetype Middel staygreen Store kolber med lukket svøb Meget stresstolerant og standfasthed helt i top LZM159/87 (AMBITION) NYHED ,4 38,7 6,09 1,26 55,3 Ambition er en ny topsort, som kan dyrkes på alle lokaliteter stærk, sund og flot.

24 Landsforsøgsresultater Limagrain A/S - Marsallé Horsens - tlf

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark

Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark KerneMAJS 2012 Hjemmeavlet majs er fremtidens fodermiddel til svin i Danmark Er du begyndt at fodre med kernemajs? En højere selvforsyningsgrad, en bedre fodringsøkonomi, højere tilvækst og bedre sundhed

Læs mere

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht.

Majssortiment Nyhed. Nyhed. Nyhed. Nyhed. Silomajs/majshelsæd MJ/TS NEL20 FK NDF. Stivelse. Kg TS/FE. Landsforsøg. NEL20 Fht. fht. Majssortiment 2015 Silomajs/majshelsæd Augustus Tidlighed - helt i front Udbytte - højere end alle andre Eneste sort med over 40 stivelse Fht. 6,24 6,28 59,6 61,2 1,10 40,2 40,6 113 2013 - MAS06T Exxtens

Læs mere

LG s team i Danmark. Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning. Casper Kjær mob. 29 12 19 61. Kenneth Søbye mob.

LG s team i Danmark. Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning. Casper Kjær mob. 29 12 19 61. Kenneth Søbye mob. Majssorter 2013 LG s team i Danmark Vi står klar med rådgivning om valg af sorter og majsdyrkning Ole SCHmidt mob. 20 96 19 61 Kenneth Søbye mob. 40 51 19 61 Casper Kjær mob. 29 12 19 61 Leif Lautrup mob.

Læs mere

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015

ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 ATR LANDHANDEL S MAJSSORTIENT 2015 KWS HELSÆD KOLBEMAJS KERNEMAJS RAMIREZ FAO 170 X X X TRITON FAO 180 X X LIMAGRAIN YUKON FAO 160 X LZM 163/81 FAO 160 X X GLORY FAO 170 X X X AMBITION FAO 180 X X X Monty

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010

BREEDING YOUR PROFIT KERNEmajs 2010 BREEDING YOUR PROFIT Kernemajs 2010 2 kernemajs Majs til modenhed er en realitet i Danmark. Det gunstigere klima og ikke mindst forædlingen af tidligere sorter, har gjort kernemajs til en yderst interessant

Læs mere

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf

DLG-FORRETNINGER. Nordjylland V. Ringvej Vrå Tlf Østjylland Rapsgade Randers Tlf F15001 DLG-FORRETNINGER Nordjylland V. Ringvej 21 9760 Vrå Tlf. 3368 7000 Østjylland Rapsgade 1 8900 Randers Tlf. 3368 6300 Vestjylland Nørgårdsvej 1 7570 Vemb Tlf. 3368 7250 Sydjylland Mjølsvej 60 6230

Læs mere

Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca kg.

Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca kg. Majssorter 2019 Syngenta majs-sorter kommer i Mini Big bags Sækkene indeholder 20 units (svarende til 1 million frø) og rækker til 10 ha. Vægten er ca. 250-300 kg. Det er kun sorterne, SY Milkytop og SY

Læs mere

BREEDING YOUR PROFIT LG ANIMAL NUTRITION SEPTEMBER 2009

BREEDING YOUR PROFIT LG ANIMAL NUTRITION SEPTEMBER 2009 BREEDING YOUR PROFIT SEPTEMBER 2009 LG ANIMAL NUTRITION Et kvalitetsstempel der garanterer for helsædsmajs med den højeste foderværdi og med det bedste dækningsbidrag.» Læs mere på side 6 Sådan sikrer

Læs mere

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed

MAJS 2015. Kim Bonde, Nordic Seed MAJS 2015 Kim Bonde, Nordic Seed EMNERNE I DAG Vækstsæson 2014 Sortsvalg 2015 Helsæd Kerne Hvordan ser Jeres majsanalyser ud? Fra Teosinte til superliga, hvordan? MAJSSÆSON 2014 Tidlig og tørt forår Varm

Læs mere

Majssorter Majs. Læs mere på majs.syngenta.dk. Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej København S Tlf.:

Majssorter Majs. Læs mere på majs.syngenta.dk. Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej København S Tlf.: sorter 2019 Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej 44 2300 København S Tlf.: 32 87 11 00 Læs mere på majs.syngenta.dk fra Syngenta Nu i Big Bags De nye Big Bags gør det nemmere og hurtigere for dig at fylde

Læs mere

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015

Rigtig god majshøst 2014 og igen 2015 KWS majssorter 2015 Velkommen til KWS sortskataloget 2015 Det er en fornøjelse at præsentere vores nye sortskatalog. KWS majsforædling har igen skabt flere nye topsorter, som vi glæder os til at se i markerne.

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden

Læs mere

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Ole Aaes, Dansk Kvæg 82 Den bedste kombination af kløvergræs og majsensilage V/ Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015

Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd 4. Marts 2015 Strategi for dyrkning af Majshelsæd Jordbearbejdning forud for majs Plante antal Sortsvalg Placering af Fosfor Gødskning med Kalium Ukrudtsstrategi Svampestrategi

Læs mere

DIN majsspecialist. - Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget. Majssorter Breeding your profit

DIN majsspecialist. - Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget. Majssorter Breeding your profit DIN majsspecialist - Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget Majssorter 2018 Breeding your profit August 2017 Limagrain Limagrain er det 4. største frøfirma i verden - Et internationalt andelsselskab,

Læs mere

LG fra Limagrain. Dit LG Team i Danmark:

LG fra Limagrain.  Dit LG Team i Danmark: Majssorter 2015 LG fra Limagrain LIMAGRAIN STÅR BAG LG Limagrain er et andelsselskab grundlagt i 1942 med det formål at sikre kvalitetssåsæd til andelshaverne. Ejerkredsen udgøres af 3.500 landmænd i området

Læs mere

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2018

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2018 majssorter 2018 Velkommen til sortskatalog 2018 Interessen for at opnå store udbytter i majs har aldrig været større. Men der er en betingelse for, at højt udbytte i majs er interessant. Nemlig at kvaliteten

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Sikker majsdyrkning v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Disposition Sorter og økonomi Etablering efter græs Undergrundsløsning Delt gødskning Bekæmpelse af svampe Pløjefri dyrkning, hvordan? Sorter

Læs mere

Aktuelt om dyrkning af majs

Aktuelt om dyrkning af majs Aktuelt om dyrkning af majs Martin Mikkelsen, Dansk Landbrugsrådgivning Disposition Etablering af majs Gylle til majs Kolbemajs Ensilering af kolbemajs og kernemajs Stubhøjde Fusarium i majs Vanding Vurdering

Læs mere

Sortsforsøg Kolbemajs 2011

Sortsforsøg Kolbemajs 2011 sforsøg Kolbemajs 211 BJAgro har i 211 afprøvet en række majssorter fra 6 forskellige leverandører, for deres egnethed til kolbemajs under danske forhold. Dette er yderst relevant, da denne type foder

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Guide til sortsvalg Tips til succes med majsdyrkning. NYT nu interaktivt katalog. Scan denne side. Majssorter

Guide til sortsvalg Tips til succes med majsdyrkning. NYT nu interaktivt katalog. Scan denne side. Majssorter Guide til sortsvalg 2017 Tips til succes med majsdyrkning NYT nu interaktivt katalog Scan denne side Majssorter 2017 1 Limagrain Limagrain Europe er en del af Limagrain, som i dag er verdens 4. største

Læs mere

Størst udbytte i Anvil, Award og Aastar

Størst udbytte i Anvil, Award og Aastar Majs sorter til helsæd Størst udbytte i Anvil, Award og Aastar Figur 1 viser en oversigt over sorter, der har været i forsøg i 2006 og 2007. Blandt de nye sorter, som kun har været med i landsforsøgene

Læs mere

Optimer dit grovfoder

Optimer dit grovfoder C M Y CM MY CY CMY K Hunsballe.pdf 03/05/04 8:46:37 AgrowMaize / AgrowGrass konceptet 2-3 Meget tidlige majssorter 4 Tidlige majssorter 5 Middeltidlige majssorter 6 Sildige majssorter 7 Kernemajs / Græs

Læs mere

KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS majssorter 2016 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Sortskataloget 2016 Velkommen til KWS sortskataloget 2016 2015 har været et udfordrende år for majsen. En vanskelig og sen såning fulgt af en kølig, våd

Læs mere

DIN majsspecialist. - Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget. Majssorter Breeding your profit

DIN majsspecialist. - Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget. Majssorter Breeding your profit DIN majsspecialist - Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget Majssorter 2020 Breeding your profit August 2019 Limagrain danmark Limagrain Field Seeds forsyner, via Limagrain Danmark, hele det

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Guf og søde sager til højtydende malkekøer

Guf og søde sager til højtydende malkekøer Guf og søde sager til højtydende malkekøer? De grønne afgrøder ved Karsten A. Nielsen Økonomi i grovfoderproduktionen Dyrkning af græs Dyrkning af grønkorn Dyrkning af helsæd Forskel mellem de bedste 25

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én

Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én ENDELIG! Effektive fibre og høj foderværdi - alt i én Endelig; effektive fibre og høj foderværdi alt i én Årsagen til den store succes, som Barenbrugs NutriFibre har, er kombinationen af strukturgivende

Læs mere

Sidste nyt inden for dyrkning af majs

Sidste nyt inden for dyrkning af majs Sidste nyt inden for dyrkning af majs Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavl - 15 - Sidste nyt inden for dyrkning af majs V/ Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavl Majsvarmeenheder og sortsvalg

Læs mere

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2017

Velkommen til KWS sortskatalog KWS sortsoversigt 2017 KWS majssorter 2017 Velkommen til KWS sortskatalog 2017 Majsen står flot på markerne og lover godt til høsten der nærmer sig. 2016 har indtil nu været et godt år for majsen. Efter såningen så vi kun jævnt

Læs mere

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler

Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Tag højde for usikkerhed ved vurdering af økonomien i ensileringsmidler Susanne Clausen / Rudolf Thøgersen Græsensileringssæsonen står for døren, og så melder spørgsmålet sig, om det er værd at bruge ensileringsmidler.

Læs mere

Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer

Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer sorter til helsæd Stort udbytte og høj FK NDF til malkekøer Den dyrkede sort Aastar er topscorer i afprøvningen i 2009, både med hensyn til udbytte og FK NDF. Se mere på www.sortinfo.dk Figur 1 viser de

Læs mere

Aktuelt inden for dyrkning af majs

Aktuelt inden for dyrkning af majs Aktuelt inden for dyrkning af majs ved Martin Mikkelsen, Landscentret, Planteavl Disposition Frøkvalitet og markspiring Plastdækning af majs Høsttider og vurdering af høsttidspunktet Høst af majs til modenhed

Læs mere

Optimalt valg af kløvergræsblanding

Optimalt valg af kløvergræsblanding Kvægkongres 2017 Landskonsulent Ole Aaes SEGES, HusdyrInnovation Optimalt valg af kløvergræsblanding Forhold der skal tages i betragtning, når I skal vælge kløvergræsblanding Totale økonomi på bedriften

Læs mere

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen

Aktuelt nyt om dyrkning af majs. v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om dyrkning af majs v. Martin Mikkelsen Aktuelt nyt om majs Sorter Plantetal Rækkeafstande Gødskning Efterafgrøder Høsttider Snitlængde Kolbemajs og moden majs? Majssorter 2001-02 FK NDF 65,0

Læs mere

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk

Barenbrug Holland BV Postbus 1338 NL-6501 BH Nijmegen, Netherlands Tlf. +31 24 3488100 sales@barenbrug.nl www.barenbrug.dk Græsguide 2015 Kære mælkeproducent! 2014 var for de fleste mælkeproducenter et fremragende græsår med et stort udbytte af høj kvalitet. Lad os håbe, at den kommende sæson bliver mindst lige så stor en

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Aktuelt nyt om majs. Martin Mikkelsen. Dansk Landbrugsrådgivning. Landscentret Planteavl. Dansk Landbrugsrådgivning

Aktuelt nyt om majs. Martin Mikkelsen. Dansk Landbrugsrådgivning. Landscentret Planteavl. Dansk Landbrugsrådgivning Aktuelt nyt om majs Martin Mikkelsen Landscentret Planteavl Aktuelt nyt om majs Plantetal Status på plastdækning Hvordan dyrker man Fusarium Høsttid og Pioneer-metoden Plantetal i majs Optimale plantetal

Læs mere

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort

Grovfoderdag. Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00. Oversigtskort Grovfoderdag Torsdag d. 20. september 2012 kl. 10.00-15.00 Oversigtskort 1 Oversåning forår med ForgageMax genetableringsblanding, 20 kg/ha Græsdemo, Hellevad, udlæg forår 2010 Rivendel ForageMax 42 Klondike

Læs mere

Majs i Danmark. Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion. Indhold. Dyrkning. Udfordringer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Majs i Danmark. Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion. Indhold. Dyrkning. Udfordringer. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Majs i Danmark Landskonsulent Martin Mikkelsen Planteproduktion Indhold Areal og klima Dyrkning Udfordringer 1 Majsareal 1000 hektar 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Majs til biogas Kernemajs Kolbemajs

Læs mere

Majs på godt og ondt. Årsmøde 2016

Majs på godt og ondt. Årsmøde 2016 Majs på godt og ondt Årsmøde 2016 2 Majs på godt og ondt Resultater af majs 2015 (fodring og fedtprocent) Shredlage majs fup og fakta Kolbemajs og alternative stivelseskilder 3 Resultater fra Sønderjylland

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landsforsøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Velkommen til KWS sortskatalog 2019

Velkommen til KWS sortskatalog 2019 KWS majssorter 2019 Velkommen til KWS sortskatalog 2019 Sæson 2018 blev en sommer med mange ekstremer. Også inden for dyrkning af majs. Kun de, der havde kapacitet nok til vanding, høstede fordel af rigelig

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Carsten Lindberg, Videbæk. KvægKongres Herning 27/2-2017

Carsten Lindberg, Videbæk. KvægKongres Herning 27/2-2017 Carsten Lindberg, Videbæk KvægKongres Herning 27/2-2017 HISTORIE Ejendommen overtaget i 2014 med 240 DH årskøer og 100 ha Kvier på lejet ejendom indtil efterår 2017 Tilkøbt ekstra ejendom med 110 Jersey-køer

Læs mere

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede

KWS LILI. Det kloge valg af vinterhvedesort SEEDING THE FUTURE SINCE Vinterhvede KWS LILI Det kloge valg af vinterhvedesort LILI Hele landet (2014-18) 100 Meldug 0 Septoria (2017) 2 Gulrust 2 Brunrust 3 Dyrkningsegenskaber Strålængde, cm 64 Modningsdato 18/7 Kvalitet HL-vægt, kg/hl

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2017 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2016 vil blive husket for året, hvor økonomien for alvor strammede til. Så kan vi jo glæde os over, at høsten af grovfoder

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Grovfoderseminar 2007 Landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg Er bælgplanter nye? Fra det 16. århundrede til midten af det 20. århundrede Bælgplanter, især

Læs mere

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen

Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug. V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Grovfoderproduktion på fremtidens kvægbrug V/ landskonsulent Karsten A. Nielsen landskonsulent Martin Mikkelsen Landbrugets Rådgivningscenter a un Ja N es to r s pe Al ya Tr o se C ol os s ro Ky M ag nu

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2012

Oversigt over Landsforsøgene 2012 Oversigt over Landssøgene 2012 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se i øvrigt

Læs mere

Atrium og Aastar bedst til helsæd

Atrium og Aastar bedst til helsæd sorter til helsæd Atrium og Aastar bedst til helsæd Figur 1 viser en oversigt over de sorter der har været med i landsforsøgene i både 2007 og 2008. Blandt de nye sorter som kun har været med i forsøgene

Læs mere

Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor

Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor Tema 7 Kom i superligaen med din foderplan Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg Hvordan vurderer NorFor: Grovfoder med forskellig fordøjelighed?

Læs mere

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd 2018/19. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT N&S Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2018/19 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 N & S Vinterbyg Med den nye sort Valerie, kan vi tilbyde markedets

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 22 1. slæt græs er tæt på at være klar. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Vi har døjet med ustadigt vejr

Læs mere

Bedre kvalitet i kornhelsæd

Bedre kvalitet i kornhelsæd Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavl - 10 - V/ Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavvl På nordisk plan arbejdes der med at udvikle et nyt fodervurderingssystem, og det er planlagt, at dette

Læs mere

Sidste nyt inden for fodring med majsensilage

Sidste nyt inden for fodring med majsensilage Sidste nyt inden for fodring med majsensilage Fordøjelighed af cellevægge Udnyttelse af stivelse Anbefalet snitlængde Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Høj fordøjelighed af grovfoderet giver højere foderoptagelse

Læs mere

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI

HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI HAVRE SORTER OG AFSKALNING KONSULENT, PLANTEPRODUKTION DARRAN ANDREW THOMSEN SEGES ØKOLOGI INDHOLD Havre Afskalning af havre Landsforsøg 2015 Foderværdi afskallet havre 2... HAVRE STYRKER Høj ukrudtskonkurrenceevne

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter

Havre. Flämingsgold er den højestydende havresort i Havre sorter sorter Flämingsgold er den højestydende havresort i 2010 Den højestydende havresort i årets landsforsøg er Flämingsgold, der giver et merudbytte på 8 procent i forhold til måleblandingen. Lige efter følger

Læs mere

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder

Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder Nye sorter fra KWS til øgede kvælstofmængder v/ Morten Haastrup 1 KWS Cereals Endnu mere kvælstof til 2017! Men husk nu også Kvælstof gør det ikke alene! De udbyttebegrænsende faktorer er ofte: Jordstruktur

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler - case studier og model Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Karen Søegaard, Søren Krogh Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Landmandstræf 2019 DEKALB

Landmandstræf 2019 DEKALB Landmandstræf 2019 DEKALB Raps-sæsonen 2017-2018 Vejret blev den store udfordring!! Opsummering af året 2017-2018 Mange udfordringer: Dårlig etablering Meget vådt efterår Rapsjordlopper og snegle Phoma

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/produktionsoekonomi/planteavl/analyser-o... Side 1 af 6 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Produktionsøkonomi > Planteavlsøkonomi > Analyser og beregninger > Positivt udbytte af at dyrke hestebønner 2761 Oprettet: 19-02-2016 Positivt udbytte af

Læs mere

Fodereffektivitet - en del af den optimale foderforsyning

Fodereffektivitet - en del af den optimale foderforsyning Fodereffektivitet - en del af den optimale foderforsyning Troels Kristensen & Anna-Sofie Hansen Danmarks JordbrugsForskning, Foulum Planlægning Foderemner Kontrol Foderration Besætning Foderforsyning Fodereffektivitet

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 19. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Optimalt foderniveau til højtydende malkekøer Landskonsulent Ole Aaes, Landscentret, Dansk Kvæg

Optimalt foderniveau til højtydende malkekøer Landskonsulent Ole Aaes, Landscentret, Dansk Kvæg Foderenheder udnyttet Optimalt foderniveau til højtydende malkekøer Landskonsulent Ole Aaes, Landscentret, Dansk Kvæg Der er ingen tvivl om, at det store prisfald på mælk har betydet, at mange kvægbedrifter

Læs mere

Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi

Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi Effekt af grovfoderets fordøjelighed på ydelse og økonomi Martin R. Weisbjerg og Marianne Johansen, Husdyrvidenskab, AU Foulum Ole Aaes, Nicolaj I. Nielsen og Martin Ø. Kristensen, SEGES, HusdyrInnovation,

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 1. slæt græs er ved at være på trapperne. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Slå koldt vand i blodet og

Læs mere

DEN RIGTIGE STØRRELSE PÅ GROVFODERLAGERET. Ove Lund, SEGES, Erhvervsøkonomi Herning 28. februar 2017

DEN RIGTIGE STØRRELSE PÅ GROVFODERLAGERET. Ove Lund, SEGES, Erhvervsøkonomi Herning 28. februar 2017 DEN RIGTIGE STØRRELSE PÅ GROVFODERLAGERET Ove Lund, SEGES, Erhvervsøkonomi Herning 28. februar 2017 Følgende gennemgang kan blive UBEHAGELIG, og kan også give bivirkninger, som: Mere likviditet Færre omkostninger

Læs mere

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC Marianne Johansen og Martin R. Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

DANSKE BEREGNINGER PÅ ØKONOMI OG MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER

DANSKE BEREGNINGER PÅ ØKONOMI OG MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER Herning d. 12. september 2016 Henrik Martinussen, SEGES Kvæg Nicolaj I. Nielsen, SEGES Kvæg DANSKE BEREGNINGER PÅ ØKONOMI OG MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER Det er i dag stort

Læs mere

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK

SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK Vingsted 25. november 2015 Arne Munk SÅDAN SÆNKER DU PRODUKTIONSPRISEN MED 30 ØRE PER LITER MÆLK STØTTET AF mælkeafgiftsfonden PROGRAM Introduktion og kort om projektet Konsulent Arne Munk, SEGES Økologi

Læs mere

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller Disposition 1. Det økonomisk optimale kvægsædskifte Er der økonomi i at forpagte

Læs mere

Udnyttelsen af energien i foderet forringes, når koen får mere foder

Udnyttelsen af energien i foderet forringes, når koen får mere foder KvægInfo nr.: 1453 Dato: 24-02-2005 Forfatter: Martin Riis Weisbjerg,Verner Friis Kristensen Udnyttelsen af energien i foderet forringes, når koen får mere foder Af Martin Riis Weisbjerg og Verner Friis

Læs mere

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856

KWS foder- og energiroer seeding the future since 1856 KWS foder- og energiroer 2018 seeding the future since 1856 Kære grovfoderproducent 2017 var et af de 10 mest nedbørsrige år siden DMI begyndte at måle i 1874. Så kan det ikke længere undre nogen, at det

Læs mere

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold

Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Afgrødernes indbyrdes konkurrenceforhold Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 v. Torben FønsF Kilde: Søren S kolind Hviid, LC Disposition Generelle betragtninger vedr. afgrødevalg Vinterraps eller

Læs mere

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Indledning Ved AU-Foulum har vi gennemført et forsøg med to niveauer af protein i foderet til kvier i

Læs mere

FODRING MED STORE MÆNGDER MAJSENSILAGE

FODRING MED STORE MÆNGDER MAJSENSILAGE Centrovice,Vissenbjerg, 3. februar 2015 AgriNord, Aalborg, 4. februar 2015 Heden & Fjorden Herning, 5. februar 2015 Rudolf Thøgersen Kvæg FODRING MED STORE MÆNGDER MAJSENSILAGE DISPOSITION Fordøjelighed

Læs mere

Canyon er højestydende i 2009

Canyon er højestydende i 2009 sorter Canyon er højestydende i 2009 Canyon er den højestydende havresort i årets landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 7 procent i forhold til målesorten Pergamon. I sidste års landsforsøg gav

Læs mere

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf

Vårsæd Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej Aulum -Tlf Vårsæd 2018 Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej 16-7490 Aulum -Tlf. 38 41 66 00 - www.atr-landhandel.dk Hvem er vi? Det eneste alternativ ATR Landhandel DK ApS er et 100% ejet datterselskab

Læs mere

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder

GrovfoderNyt. Bedriften lige nu. Aktuelt i marken INDHOLD. Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder GrovfoderNyt Nr. 5-19.juni 2017 INDHOLD Aktuelt i marken Bedriften lige nu Svampebekæmpelse i majs Muligt alligevel at udnytte MFO-græsefterafgrøder Bedriften lige nu 2. slæt græs har været sat i stå under

Læs mere

Type 2 korrektion for fosfor er interessant, men ikke for alle

Type 2 korrektion for fosfor er interessant, men ikke for alle 1 af 6 15-01-2018 09:46 Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Miljø > Type 2 korrektion for fosfor er interessant, men ikke for alle Kvæginfo - 2532 Type 2 korrektion for fosfor er interessant, men ikke for

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen

Økologisk planteproduktion. ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk planteproduktion ved Specialkonsulent Michael Tersbøl Konsulent Inger Bertelsen Økologisk Planteproduktion Proteinafgrøder og blandsæd Grøngødning og efterafgrøder Husdyrgødning til vår- og vintersæd

Læs mere

KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856

KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 KWS foder- og energiroer 2019 SEEDING THE FUTURE SINCE 1856 Kære grovfoderproducent I 2018 brochuren indledte jeg med ordene 2017 var et af de 10 mest nedbørsrige år siden DMI begyndte at måle i 1874.

Læs mere

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss

Vinterhvede. KWS Lili. Torp. Pistoria. KWS Nils. KWS Cleveland. Hereford. KWS Dacanto. Mariboss Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts egenskaber, således at det er nemmere at vælge den sort som passer til formålet.

Læs mere

Nr. 9 - uge 34. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Majshøst

Nr. 9 - uge 34. I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Majshøst Nr. 9 - uge 34 I denne udgave af GrovfoderNyt kan du læse om: Bedriften lige nu Majshøst GrovfoderNyt 22. Aug 2019 Bedriften lige nu Af Anders Christiansen (abc@centrovice.dk) De store mængder regn den

Læs mere

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT

Vintersæd Vælg den rigtige sort til DIN bedrift NIELSEN & SMITH A/S. Kontakt os: SORTSREPRÆSENTANT Siden 1928 NIELSEN & SMITH A/S SORTSREPRÆSENTANT Vintersæd 2019 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift Kontakt os: +45 43 29 88 88 Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Nielsen

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere