Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelsamling Resultat pr. kg mælk"

Transkript

1 Tabelsamling Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42 0,40 1,00 0,50 1,28 1,58 1,52 1,82 1,42 0, Fodring malkekvæg Malk besætning Malkekvæg, øvrigt Spædkalve 0-3 mdr. Ungdyrene Generelle Mælkepris Mælk plus tilvækst Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af fem kvægbedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året ABC står for Aktivitets Baseret Omkostningsfordeling. Der eksisterer også data for bedrifterne i I tabelsamlingen med bedrifternes ABC-opgørelser fra 2011 har de enkelte bedrifter det samme nr. som i denne tabelsamling. Dog er der ikke data for bedrifterne 1 og 2 i Bedrifterne har inddelt deres omkostningsregistrering i en række aktiviteter i såvel stald som mark. På staldsiden har det været fodring malkekøer, malkning, øvrig malkekvæg, kvier samt kalve. På marksiden har det været salgsafgrøder, majs, græs, øvrig grovfoder samt for nogle bedrifters vedkommende en række maskinaktiviteter. En række omkostninger er vanskelige at fordele på aktiviteter. Disse indgår derfor under generelle omkostninger. Det drejer sig om bygninger (vedligehold, afskrivninger og forrentning), driftsledelse og regnskabsføring mv. Disse er blevet fordelt på aktiviteter på baggrund af arbejdstidsforbruget på de enkelte aktiviteter (på afgrødeniveau er de dog fordelt efter hektarfordelingen).

2 Indhold Tabel 1. Samlede omkostninger og indtægter i stald opgjort pr. kg EKM... 2 Tabel 2. Omkostninger til fodring, malkekvæg... 3 Tabel 3. Omkostninger til malkning... 5 Tabel 5. Kalve omkostninger pr. kg EKM... 7 Tabel 6 Kvieomkostninger opgjort pr. kvie... 8 Tabel 7. Omkostninger pr. ha salgsafgrøder, kr Tabel 8a. Omkostninger græsensilage opgjort pr. FEN Tabel 8b. Omkostninger til græsensilage opgjort pr. ha Tabel 9: Fordeling af omkostninger for gennemsnittet ved græsensilage Tabel 10a. Omkostninger til majsensilage opgjort pr FEN Tabel 11. Fordeling af omkostninger for gennemsnittet ved majsensilage Figur 1. Andel af generelle omkostninger på henholdsvis ledelse og administration samt omkostninger relateret til driftsbygningerne BILAG 1. Uddybning af foderomkostningerne til køerne BILAG 2: Udspecificering af diverse stykomkostninger, husdyr... 16

3 Samlede omkostninger i stalden Tabel 1. Samlede omkostninger og indtægter i stald opgjort pr. kg EKM Landmand Gns Antal Årskøer EKM pr ko Omkostninger pr kg EKM, kr. Fodring malkekvæg 1,28 1,58 1,52 1,82 1,42 1,52 Malkning besætning 0,28 0,39 0,38 0,22 0,40 0,34 Malkekvæg, øvrigt 0,36 0,38 0,49 0,28 0,42 0,38 Spædkalve 0-3 mdr. 0,34 0,29 0,25 0,31 0,23 0,29 Ungdyrene 0,15 0,29 0,37 0,43 0,32 0,31 Staldomkostninger 2,41 2,93 3,01 3,07 2,79 2,84 Generelle omkostninger 0,27 0,29 0,45 0,30 0,45 0,35 Omkostninger i alt pr kg EKM 2,68 3,22 3,46 3,37 3,24 3,19 Indtægter pr kg EKM, kr. Mælkepris 2,48 2,77 2,42 2,98 2,34 2,60 Øvrige indtægter fra stald (tilvækst) 0,38 0,43 0,43 0,48 0,41 0,42 Indtægter pr. kg EKM 2,86 3,20 2,85 3,46 2,75 3,02 Over-/underskud 0,18-0,02-0,61 0,09-0,49-0,17 Landmand 4 og 6 er økologiske bedrifter For alle bedrifterne indgår overført mælk som en foderomkostning til kalvene. Tabel 1 viser, hvad det har kostet at frembringe et kg EKM inddelt i hoveraktiviteterne fodring, malkning, køer i øvrigt, spædkalve og kvier. I de følgende tabeller er de forskellige omkostninger i hver aktivitet angivet. I gennemsnit har det kostet 3,19 kr. at producere et kg EKM. Medtages kun de konventionelle bedrifter, er gennemsnittet 3,13 kr. Med en gennemsnitlig mælkepris på 2,60 kr. og øvrige indtægter fra stalden (kødtilvækst og overført mælk til kalvene) på 0,42 kr. pr. kg EKM har der været et underskud på 17 øre, for at mælkeproduktionen kan aflønne al kapital og arbejdskraft. Variationen blandt disse fem producenter er fra 2,68 kr. til 3,46 kr. i forhold til de 3,19 kr. Den mest omkostningstunge aktivitet er fodring af køerne inkl. foderet, idet det har kostet 1,51 kr. pr. kg EKM. Det skyldes dog, at dette er såvel foder som arbejde og anlæg med fodringen. Selve foderet (placeret i silo eller købt) koster 1,37 kr. pr. kg mælk, hvilket er 14 øre mere end den gennemsnitlige foderpris pr. kg mælk i Hvis der udelukkende kigges på foderomkostningerne for de konventionelle bedrifter, er de i gennemsnit 1,32 kr. pr. kg mælk. Malkningen koster i gennemsnit 34 øre pr. kg EKM. De øvrige omkostninger til pasning og opsyn med køerne er i gennemsnit 39 øre. Omkostninger til opdrættet (kalve og kvier) er i gennemsnit 60 øre pr. kg EKM. 2

4 Omkostninger til malkekøer Tabel 2. Omkostninger til fodring, malkekvæg Landmand Gns. Antal årskøer EKM årsko Omkostninger pr. kg EKM, kr. Grovfoder i alt 0,51 0,60 0,65 0,52 0,53 0,46 Indkøbt foder i alt 0,68 0,74 0,66 1,19 0,80 0,92 Foderomkostninger i alt 1,19 1,34 1,31 1,71 1,33 1,37 Energi 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 Maskinstation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vedligeholdelse 0,02 0,06 0,06 0,04 0,00 0,04 Lønomkostninger 0,02 0,09 0,01 0,03 0,06 0,04 Ejerløn 0,00 0,00 0,04 0,01 0,01 0,01 Øvrige kapacitetsomkostninger 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 Afskrivninger i alt 0,02 0,02 0,03 0,02 0,00 0,02 Kapitalomkostninger, ikke bygninger 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 Total 1,28 1,58 1,47 1,82 1,42 1,51 Omkostninger pr. årsko, kr. Indkøbt foder i alt Grovfoder i alt Foderomkostninger i alt Diverse omkostninger vedr. husdyr Energi Maskinstation Vedligeholdelse Lønomkostninger Ejerløn Øvrige kapacitetsomkostninger Afskrivninger i alt Kapitalomkostninger Total *I bilag 1 er en detaljeret opgørelse af omkostningerne til fodermidler for de enkelte landmænd Bedrift 3 indkøber al grovfoderet, men det er dog medtaget under grovfoder. Omkostningerne til indkøb af foder og eget grovfoder udgør den største enkeltpost i forbindelse med produktion af mælk. I gennemsnit kostede grovfoderet 0,46 kr. pr kg EKM og kraftfoder m.v. 0,92 kr. Samlet set kostede foderet til malkekøer 1,37 kr. pr kg EKM eller 43 % af de samlede omkostninger til mælkeproduktion. Tillægges foderet til kvier og kalve, er det yderligere 39 øre pr kg EKM, og samlet set koster selve foderet cirka 55 % af fremstillingen af et kg EKM. 3

5 Udbringning af foder (dog uden forrentning og afskrivning af bygninger) kostede i gennemsnit 14 øre pr. kg EKM. Variationen er fra 9 øre til 24 øre. For de konventionelle bedrifter er variationen i omkostningerne til foder fra 1,19 kr. pr. kg EKM til 1,33 kr. pr kg EKM, mens omkostningerne til foder for de to økologiske bedrifter er henholdsvis 1,34 kr. og 1,71 kr. pr. kg mælk. 4

6 Omkostninger til malkning Tabel 3. Omkostninger til malkning Landmand Gns. EKM pr. årsko Malkesystem AMS AMS AMS M AMS Omkostninger pr. kg EKM, kr. Energi 0,04 0,07 0,05 0,04 0,11 0,06 Vedligeholdelse 0,11 0,12 0,10 0,04 0,00 0,07 Lønomkostninger 0,04 0,00 0,01 0,13 0,08 0,05 Ejerløn 0,00 0,02 0,08 0,01 0,01 0,03 Afskrivninger i alt 0,04 0,12 0,10 0,01 0,12 0,08 Kapitalomkostninger, ikke bygninger 0,04 0,06 0,02 0,00 0,08 0,04 Total 0,28 0,39 0,36 0,22 0,40 0,33 Omkostninger pr. årsko, kr. Energi Maskinstation Vedligeholdelse Lønomkostninger Ejerløn Afskrivninger i alt Kapitalomkostninger, ikke bygninger Total M=malkestald, sildeben, AMS=robot Produktionen foregår på leaset malkningsanlæg Af tabel 3 fremgår bedrifternes omkostninger til vedligehold, afskrivninger og forrentning af malkeanlæg, energi til malkning samt arbejde til malkning. I gennemsnit har det kostet 33 øre at malke et kg mælk. Arbejdsomkostningerne varierer fra 3 øre til 14 øre pr. kg mælk. Laveste omkostning til malkning er på 0,22 kr. pr. kg. EKM og højeste er 0,40 kr. pr. kg EKM. Som den eneste af de fem landmænd malker landmand nr. seks i malkestald, og det ser ud til, at malkeomkostninger er lavest her. Forventeligt nok har denne landmand også de højeste arbejdsomkostninger pr. kg mælk og tilsvarende lavere kapitalbinding. 5

7 Øvrige omkostninger til malkekvæg Tabel 4 Øvrige omkostninger til malkekvæg Landmand gns Antal årskøer EKM pr. årsko Omkostninger pr. kg EKM, kr. Diverse omk. vedr. husdyr 0,17 0,17 0,26 0,18 0,18 0,19 Energi 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 Vedligeholdelse 0,05 0,01-0,00 0,11 0,03 Lønomkostninger 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 Ejerløn 0,03 0,06 0,11 0,01 0,01 0,04 Afskrivninger i alt 0,02 0,06 0,05 0,01 0,03 0,03 Kapitalomkostninger 0,04 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02 Øvrige omkostninger i alt 0,36 0,37 0,49 0,28 0,42 0,38 Omkostninger pr. ko, kr. Diverse omk. vedr. husdyr Energi Vedligeholdelse Lønomkostninger Ejerløn Øvrige kapacitetsomkostninger Afskrivninger i alt Kapitalomkostninger Total * Se bilag 2 for uddybning af diverse omkostninger Diverse omkostninger til malkekvæg er dyrlæge, kontrol, klovbeskæring, avl mv. Denne post udgør 19 øre. En anden væsentlig post er den arbejdstid, der går med ovennævnte samt generel tilsyn med køerne, idet dette udgør 9 øre. Samlet koster diverse malkekvæg, arbejdstid til tilsyn mv. og inventar til køerne i gennemsnit 0,38 kr. pr. kg EKM. 6

8 Omkostninger til kvier og kalve Tabel 5. Kalve omkostninger pr. kg EKM gns Foderomkostninger Diverse omk. vedr. husdyr Energi Vedligeholdelse Lønomkostninger Ejerløn Afskrivninger i alt Total Heraf pasningsomkostningerne Pr. kg mælk 0,29 0,21 0,13 0,23 0,14 0,20 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,05 0,05 0,03 0,00 0,02 0,10 0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,34 0,26 0,25 0,31 0,23 0,28 0,05 0,05 0,12 0,08 0,10 0,08 Foderomkostninger inklusiv overført mælk ligger i gennemsnit på 20 øre. Med en variation fra 13 øre op til 29 øre pr. kg mælk. Pasningsomkostninger (alle omkostninger ud over foder) ligger i gennemsnit på 8 øre med en variation fra 5 øre pr kg mælk op til 12 øre pr. kg mælk. 7

9 Tabel 6 Kvieomkostninger opgjort pr. kvie Landmand Gns Antal årskvier Indkøbt foder i alt Grovfoder Foderomkostninger i alt Diverse omkostninger Energi Vedligeholdelse Lønomkostninger Ejerløn Afskrivninger Kapitalomkostninger Omkostninger pr. kvie (før generelle omkostninger Generelle omkostninger Omkostninger i alt pr. kvie Omkostninger per dag pr. kvie 9,10 14,30 13,70 18,80 10,90 13,30 Omkostninger ved at producere kvier ligger på godt 13 kr. pr. dag. Dette tal er eksklusive værdien af kalven. Dette dækker over en variation fra 9,10 kr. til 18,80 kr. pr dag. Foderet er den største omkostning og udgør i gennemsnit 60 % af de samlede omkostninger, dog kun omkring 40 % for bedrift 3. Omkostningerne til pasning af kvierne udgør knap 30 %, mens de generelle omkostninger til blandt andet opstaldning af ungdyrene udgør omkring 10 %. 8

10 Omkostninger ved markproduktionen Omkostninger til markproduktionen er først og fremmest fordelt ud fra de markregistreringer, der løbende er foretaget ved såvel forbrug af udsæd, gødning og planteværn som ved anvendelse af maskiner mv. Omkostninger til jordleje indgår ikke. Markafgrøderne er belastet med den andel af maskiner mv., der indgår ved udbringning af husdyrgødning, men ellers er husdyrgødning ikke værdisat. Derfor er omkostninger til gødning lavere end hvis der sammenlignes med bedrifter, hvor al gødning indkøbes. Generelle omkostninger er en andel af de ufordelte omkostninger, som er henført til marken. Det drejer sig om driftsledelse, forsikringer, andel af regnskabs- og kontoromkostninger. Kapitalomkostninger er forrentning af maskiner og beholdninger. Marken har været inddelt i salgsafgrøder, græs- og majsensilage samt øvrigt grovfoder. Øvrigt grovfoder indgår ikke i disse sammenligningstal, da der her er tale om meget forskelligartede afgrøder, hvor omkostningerne pr. ha eller FEN er vanskelig at sammenligne mellem bedrifterne. Tabel 7. Omkostninger pr. ha salgsafgrøder, kr. Landmand Gns Antal ha Heraf med korn Heraf med kartofler Udsæd Gødning Plantebeskyttelse Diverse markomkostninger Stykomkostninger Energi Maskinstation Vedligeholdelse Lønomkostninger Afskrivninger Ejerløn Kapitalomkostninger Arbejds- og maskinomkostninger Ejendomsskat Generelle omkostninger Omkostninger pr. ha Landmand 3 og 6 har ikke salgsafgrøder. Derfor er de ikke medtaget i opgørelsen. Landmand 7 salgsafgrøder består udelukkende af kartofler. Derfor er omkostninger pr. ha her også væsentlig højere end de øvrige 2 9

11 Omkostninger græsproduktion Tabel 8.a viser en opgørelse over fremstillingsomkostninger pr FEN for græs. I gennemsnit har det før jordleje kostet1,01 kr. at producere en FEN græsensilage. Omkostninger til udsæd kan svinge fra år til år, hvorfor sammenligning mellem landmænd skal ske med varsomhed. Således har landmand 4 22 øre til udsæd og landmand 7 ingen omkostninger til udsæd i dette år. Landmand 4 og 6 er økologer. Tabel 8a. Omkostninger græsensilage opgjort pr. FEN Landmand Gns Antal ha Antal FEN/ha Omkostninger pr. FEN Udsæd 0,06 0,22 0,07 0,05 0,00 0,08 Gødning 0,08 0,02 0,05 0,01 0,08 0,05 Plantebeskyttelse 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diverse markomkostninger 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 Stykomkostninger 0,20 0,28 0,15 0,08 0,10 0,16 Energi 0,06 0,11 0,12 0,09 0,11 0,10 Maskinstation 0,51 0,12 0,02 0,22 0,20 0,21 Vedligeholdelse 0,05 0,10 0,10 0,05 0,23 0,10 Lønomkostninger 0,11 0,15 0,13 0,06 0,07 0,10 Ejerløn 0,01 0,03 0,10 0,02 0,02 0,04 Afskrivninger 0,07 0,11 0,16 0,12 0,15 0,12 Kapitalomkostninger 0,03 0,07 0,18 0,06 0,07 0,08 Arbejds- og maskinomkostninger 0,83 0,71 0,82 0,62 0,85 0,77 Ejendomsskat 0,02 0,02 0,00 0,02 0,04 0,02 Generelle omkostninger 0,07 0,09 0,07 0,04 0,05 0,06 Total omkostninger pr. FEN 1,12 1,10 1,04 0,76 1,04 1,01 I tabel 8.b er samme opgørelse som i tabel 8.a, men dog opgjort pr. ha. Arbejds- og maskinomkostninger var i gennemsnit godt kr. pr ha. De tre konventionelle bedrifter havde arbejds- og maskinomkostninger på knap kr. i gennemsnit pr. ha. De totale omkostninger pr. ha var kr. i gennemsnit. 10

12 Tabel 8b. Omkostninger til græsensilage opgjort pr. ha Bedrift Gns Udsæd Gødning Plantebeskyttelse Diverse markomkostninger Stykomkostninger mark Energi Maskinstation Vedligeholdelse Lønomkostninger Ejerløn Afskrivninger Kapitalomkostninger Arbejds- og maskinomkostninger Ejendomsskat Generelle omkostninger Total omkostninger pr. ha Tabel 9: Fordeling af omkostninger for gennemsnittet ved græsensilage FEN Ha Andel af samlet Stykomkostninger 0, % Arbejds- og maskinomkostninger 0, % Øvrige omkostninger 0, % Af tabel 9 fremgår det, at den arbejds- og maskinomkostninger er de omkostninger, der fylder mest i produktionen af græs. Arbejds- og maskinomkostningerne dækker over løn herunder aflønning til ejerfamiliens arbejdsindsats, vedligehold, diesel, maskinstation samt forretning og afskrivning af maskinerne. Disse udgjorde i gennemsnit godt kr. pr ha. 11

13 Omkostninger Majsproduktion I tabel 10.a og 10.b er omkostninger til majsensilage opgjort pr FEN og pr. ha. Bedrift 6 har ikke produceret majs og indgår dermed ikke i opgørelsen. Tabel 10a. Omkostninger til majsensilage opgjort pr FEN Bedrift Gns Antal ha Antal FEN/ha Omkostninger pr. FEN, kr. Udsæd 0,18 0,16 0,16 0,19 0,17 Gødning 0,10 0,03 0,06 0,06 0,06 Plantebeskyttelse 0,07 0,00 0,07 0,07 0,05 Diverse markomkostninger 0,07 0,11 0,03 0,01 0,05 Stykomkostninger 0,42 0,26 0,33 0,34 0,33 Energi 0,04 0,18 0,11 0,14 0,12 Maskinstation 0,49 0,98 0,03 0,15 0,41 Vedligeholdelse 0,03 0,11 0,11 0,03 0,07 Lønomkostninger 0,06 0,17 0,12 0,11 0,11 Afskrivninger 0,05 0,09 0,10 0,10 0,09 Ejerløn 0,02 0,03 0,09 0,04 0,04 Kapitalomkostninger 0,02 0,04 0,20 0,05 0,08 Arbejds- og maskinomkostninger 0,72 1,59 0,75 0,62 0,93 Ejendomsskat 0,02 0,03 0,00 0,03 0,02 Generelle omkostninger 0,09 0,14 0,08 0,03 0,09 Total omkostninger pr. FEN 1,25 2,04 1,16 1,02 1,37 I gennemsnit har det før jordleje kostet 1,37 kr. at producere en FEN majsensilage. Variationen går fra 1,02 kr. til 2,04 kr. pr FEN. Bedrift 4, der er økologisk, har en væsentlig højere gennemsnitspris end de 3 øvrige bedrifter. Hvis der ses bort fra bedrift 4 ligger gennemsnittet på 1,14 kr. pr FEN Hvis der regnes med en gennemsnitlig jordleje fratrukket EU-støtte på kr. pr. ha (gennemsnit fra Business Check kvæg 2012) giver det en samlet fremstillingspris ved et gennemsnitligt udbytte på FEN. pr. ha (gennemsnittet af de tre konventionelle bedrifter i tabelen) på 1,35 kr. pr. FEN for de konventionelle. Tabel 10b. Omkostninger til majsensilage opgjort pr ha 12

14 Bedrift Gns Udsæd Gødning Plantebeskyttelse Diverse markomkostninger Stykomkostninger Energi Maskinstation Vedligeholdelse Lønomkostninger Afskrivninger i alt Ejerløn Kapitalomkostninger Arbejds- og maskinomkostninger Ejendomsskat Generelle omkostninger Total omkostninger pr. ha Arbejds- og maskinomkostninger ved majs produktion er i gennemsnit på knap kr., hvilket er lidt lavere end ved græsensilage. Tabel 11. Fordeling af omkostninger for gennemsnittet ved majsensilage FEN HA Andel af samlet Stykomkostninger 0, % Arbejds- og Maskinomkostninger 0, % Øvrige omkostninger 0, % Den væsentlige forskel til majsensilage i forhold til græsensilage skyldes højere stykomkostninger. Arbejdsog maskinomkostninger fylder dog stadigvæk omkring 2/3 af de samlede omkostninger ved produktion af en FEN majsensilage. 13

15 Figur 1. Andel af generelle omkostninger på henholdsvis ledelse og administration samt omkostninger relateret til driftsbygningerne. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% 73% 67% 59% 71% 45% 27% 33% 41% 29% Overorndede aktiviteter Bygningsrelateret Omkring 2/3 af de generelle omkostninger vedrører vedligehold, afskrivninger og forretning på bygningerne. Den resterende andel dækker over omkostninger til generel ledelse og administration af bedriften. 14

16 BILAG 1. Uddybning af foderomkostningerne til køerne Omkostninger pr. kg EKM, kr. Bedrift gns Foderkorn 0,00 0,40 0,00 0,37 0,02 0,16 C-Blanding 0,04 0,15 0,00 0,36 0,01 0,11 A-blanding 0,42 0,14 0,28 0,00 0,32 0,23 Proteinkilder 0,13 0,00 0,29 0,34 0,32 0,22 kalveblanding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mineraler og vitaminer 0,05 0,02 0,07 0,05 0,05 0,05 Sødmælkserstatning 0,00 0,00 0,01 0,07 0,01 0,02 Indkøbt grovfoder 0,51 0,03 0,00 0,00 0,05 0,12 Andre fodermidler 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Indkøbt foder i alt 1,19 0,74 0,66 1,19 0,80 0,92 Grovfoder i alt 0,00 0,60 0,65 0,52 0,53 0,46 Foderomkostninger i alt 1,19 1,34 1,31 1,71 1,33 1,37 Omkostninger pr. årsko, kr. Foderkorn C-Blanding Combi-blanding A-blanding Proteinkilder Kalveblanding Mineraler og vitaminer Sødmælkserstatning Indkøbt grovfoder Andre fodermidler Indkøbt foder i alt Grovfoder i alt Foderomkostninger i alt

17 BILAG 2: Udspecificering af diverse stykomkostninger, husdyr Bedrift Gns. Omkostninger pr. kg EKM, kr. Dyrlæge 0,02 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 Medicin 0,02-0, ,01 Avl og inseminering 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 Ydelseskontrol 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 Strøelse 0,02-0,00 0,01 0,01 0,01 Produktionsrådgivning 0,01 0,02 0,04 0,01 0,00 0,02 Klovbeskæring 0,00 0,00 0,03 0,02 0,02 0,01 DAKA 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 Diverse husdyr 0,04 0,03 0,05 0,03 0,02 0,03 Diverse omkostninger vedr. husdyr 0,17 0,17 0,26 0,18 0,18 0,19 Omkostninger pr. årsko gns Dyrlæge Medicin Avl og inseminering Ydelseskontrol Strøelse Produktionsrådgivning (kun Kvæg) Klovbeskæring DAKA Diverse husdyr Diverse omkostninger vedr. husdyr, i alt

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

SEGES 9. marts 2016 Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg MØDE OMKRING ABC MED BA- STUDERENDE MOHAMMAD SHETA

SEGES 9. marts 2016 Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg MØDE OMKRING ABC MED BA- STUDERENDE MOHAMMAD SHETA SEGES 9. marts 2016 Jannik Toft Andersen SEGES Kvæg MØDE OMKRING ABC MED BA- STUDERENDE MOHAMMAD SHETA VÆRKTØJER TIL ØKONOMISTYRING/PRODUKTIONS- OPFØLGNING Regnskab (Ekstern revisor), Skatteregnskab Årsrapport

Læs mere

ABC i svineproduktionen

ABC i svineproduktionen ABC i svineproduktionen - tabelsamling Af Arne Oksen, VFL og Brian Oster Hansen, VSP Indledning Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ti svinebedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2011.

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg

Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg I forbindelse med kontering

Læs mere

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver

Cost4Milk Økonomikonference 7. februar v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Cost4Milk Økonomikonference 7. februar 2018 v. Aage Nielsen, kvægrådgiver Indtryk fra USA Alle farmere kendte på stående fod præcist deres Break Even (Nulpunkts-) pris. Alle var helt klar over hvor høj

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter

ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter ABC tidsregistrering - en del af projektet Arbejdsplanlægning på kvægbedrifter Erfaudveklings/kursus Lemvigegnens Landboforening 16 december 2010 v/mette Thorhauge og Ulrik Toftegaard (Søren Lykke, LRØ)

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger

DLBR Økonomi. Business Check. Slagtekyllinger med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check Slagtekyllinger 2013 med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger DLBR Økonomi Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business

Læs mere

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD

TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD TJEN PENGE TRODS STOR GÆLD KVÆGKONGRES 2017 PRÆSENTATION Carsten Friis Fagchef Kvæg-økonomi Ansat på LandboSyd siden 2013 Ansat i DLBR siden 2009 Sidder bl.a. i udviklingsgruppe for virksomhedsledelse

Læs mere

Kroner frem for kilo

Kroner frem for kilo Kroner frem for kilo SAGRO Kvæg Økonomikonference 2018 Mælkeprisen, standard mælk 2017 375 325 341 377 275 276 263 225 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. Øko Resultater Konventionel

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen

KVÆG-spor. Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen KVÆG-spor Strategi- og virksomhedskonsulent Mogens Larsen Mælkeprisen, standard mælk 2017 385 365 345 325 305 285 265 245 225 276 341 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. 377 263

Læs mere

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret.

Tabel 1. Fraktilanalyse - konventionel, stor race, alle malkesystemer, Bedrift KM139s tal er markeret. Lav din egen fraktilanalyse Fraktilanalysen kan give et hurtigt overblik over bedriftens konkurrenceevne og forbedringspotentialer på basis af driftsgrenanalysens resultater. Fremgangsmåde I tabel 1 vises

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

FRISTELSER VED AFGRÆSNING

FRISTELSER VED AFGRÆSNING FRISTELSER VED AFGRÆSNING Thomas Andersen, Kvæg Herning kongrescenter 1. marts 2015 KVÆGKONGRES 2016 INDHOLD Strategiske overvejelser Økonomi Forventet produktion Arbejdsindsats Andre effekter 2... AFGRÆSNING

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DASHBOARDET

KOM GODT I GANG MED DASHBOARDET KOM GODT I GANG MED DASHBOARDET Kom godt i gang med dashboardet er udgivet af SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Seges.dk Oktober 2018 Tekst: Morten Aebeloe og

Læs mere

KvægNøglemøde. 17. april 2018

KvægNøglemøde. 17. april 2018 KvægNøglemøde 17. april 2018 Program Velkomst v/ Niels Borello Lausen, afdelingschef Forretningsudvikling og Kvæg Kvægnøgleresultater 2017 v/ Inger-Marie Antonsen, kvægkonsulent Årets regnskabsresultater

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N BUDGET 2017 Specifikationer og analyser 01.01.2017 31.12.2017 GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD SPECIFIKATIONER OG ANALYSER 3 Produktionsbudget...3

Læs mere

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II

FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II Gefion, Sorø 15. november 2016 Arne Munk Teamleder husdyr FREMSTILLINGSPRISEN PÅ ØKO-MÆLK - ET UUNDVÆRLIGT NØGLETAL STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION - DEL II STØTTET AF mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 Eksempler på resultater fra kvægbrug Der er for regnskabsåret 2006 foretaget analyser af et betydeligt antal produktionsbedrifter. Der er således også udarbejdet analyser af et

Læs mere

Opnået

Opnået Driftsenhed: 99999 Kvæg Opdateret: 27.05.2015 Besætning(er): 99999 KPO Rapport Dækningsbidrag, pr. årsko inkl. opdræt (1) Bruttoudbytte 33.109 32.517 30.735 31.961 36.844 Sum mælk Kr 30.917 29.458 28.510

Læs mere

Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater Rik Kool, Kvægkonsulent

Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater Rik Kool, Kvægkonsulent Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater 2016 Rik Kool, Kvægkonsulent Forudsætninger Baseret på opgørelser for 2016 118 besætninger 46 Jersey 69 stor race 3 økologer Valgt ud fra dominerende race

Læs mere

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Driftsøkonom Louise Rødkær Hermansen lbh@landbonord.dk Chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard ams@landbonord.dk KvægRådgivning DriftsØkonomi LandboNord En

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Fremstillingsprisen er steget med,95 kr. pr. kg slagtesvin, mens den opnåede afregningspris er steget med 2,02 kr.

Læs mere

Grovfoderskolen så meget giver det

Grovfoderskolen så meget giver det Grovfoderskolen så meget giver det Kjeldgaard, stald og mark Hvad har vi lavet i Grovfoderskolen? Resultater Hvad har vi fået ud af det? Ole Stampe, Spjald Martin N Mikkelsen, Vestjysk Landboforening Overtaget

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Kvægbrugskonsulent Inger-Marie Antonsen Landbo Fyn På Fyn Deltager ca. 130

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES.

Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES. Tidskapacitet & Økonomi i Grovfoderproduktionen Mikkel Gejl Hansen, Konsulent, SEGES Peter Hvid Laursen, Seniorkonsulent, SEGES Nye mål i Landbrug og Fødevarer kvægs strategi 2020 Specifikke mål for Grovfoderproduktion

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE KvægKongres 2016 Herning, 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ERFARINGER FRA PROJEKTET STYRKET KONKURRENCEEVNE I ØKOLOGISK MÆLKEPRODUKTION STØTTET AF mælkeafgiftsfonden

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug KLAR TIL BUDGET 2016 TIRSDAG D. 22. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN Markeds og prisforhold 2016 Langsigtede Budgetproces Planlægning og forløb Optimeringsprocesser Rating og risikosignaler Kend dine nøgletal

Læs mere

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN 2014. Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Business Check SVIN 2014 Hæftet er produceret i et samarbejde mellem de lokale DLBR-virksomheder og SEGES P/S. Redaktion

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder.

Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Få prisen ned og kvaliteten op på dit grovfoder. Disposition 1. Sådan optimerer jeg. v/ Søren Andersen. 2. Fremstillingsprisen skal ned! Maskinomkostninger er ofte høje Giver alle marker et højt udbytte?

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver

Kend din grovfoder pris. Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Kend din grovfoder pris Annette Bøeg Bruun, Driftsøkonom Brian Søndergaard, Grovfoderrådgiver Agenda Fakta Værktøjskassen Hvad kan du gøre? Maskinomkostninger Forpagtning Alternativer Opsummering Hvad

Læs mere

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND

REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND REDUCER PRODUKTIONSOMKOSTNINGERNE - ET BUD PÅ HVOR DER SKAL SÆTTES IND Chefkonsulent Susanne Clausen SEGES Kvæg KVÆGKONGRES 2016 INDHOLD Danske mælkeproducenter sammenlignet med EU-kolleger Mælkepris Omkostninger

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Kvægøkonomi. Claus Larsen, KvægXperten Betina Katholm, Agri Nord

Kvægøkonomi. Claus Larsen, KvægXperten Betina Katholm, Agri Nord Kvægøkonomi Claus Larsen, KvægXperten Betina Katholm, Agri Nord Dagsorden Året i tal Dækningsbidrag/ydelse Nøgletal Ledelse Arbejdsløn/Tidsforbrug Avl i marken Benchmarking 2 Året i hovedtal - konventionelle

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent

Økonomi med fokus på indtjening. v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Økonomi med fokus på indtjening v/kirsten Larsen, planteavlskonsulent Årsrapport Driftsgrensanalyse Vigtige nøgletal Benchmark og fraktilanalyse Registreringer på afgrøde- eller markniveau Benchmark Agrøde-økonomi

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Kvægnøglemøde Fra ko til kroner. 26. april 2016

Kvægnøglemøde Fra ko til kroner. 26. april 2016 Kvægnøglemøde Fra ko til kroner 26. april 2016 Velkomst v/ Ulla Hansen Kvægkonsulent Program 19.30 Velkomst v/ Ulla Hansen, Kvægkonsulent 19.35 Præsentation og analyse af Kvægnøgleresultater 2016 v/ Rik

Læs mere

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion V/ konsulent Lars A. H. Nielsen, S:\Prodsyst\Kongres2003\LANoverheads.ppt 1 Disposition! Omkostninger til lager og udfodring! Omkostninger til dyrkning!

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2010 En- Året 2010 Året 2011 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2010 En- Året 2010 Året 2011 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2010 og anslåede priser for 2011. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin

Business Check SVIN Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin Med driftsgrensanalyser for sohold og produktion af slagtesvin FORMÅL Business Check Svin er en sammenligning af det økonomiske resultat bedrift for bedrift. Der sættes fokus på én driftsgren ad gangen.

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

Pejlemærker og kritiske succesfaktorer for fremtidens kvægbrug

Pejlemærker og kritiske succesfaktorer for fremtidens kvægbrug Pejlemærker og kritiske succesfaktorer for fremtidens kvægbrug v/susanne Clausen, afdelingsleder Indhold Pejlemærker for fremtiden Kritiske succesfaktorer på fremtidens kvægbedrift Opsamling Trends og

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning AMS - en sund investering eller en ekstra omkostning? Martin Wegge Landscentret Dansk Kvæg Hans Fink Pedersen Landscentret Økonomi og Jura Er der penge i robotmalkning? JA! Og der er lige så stor forskel

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo

Introduktion kortfattet vejledning til MarKo Introduktion kortfattet vejledning til MarKo MarKo En kort introduktion til regnearket MarKo. Af: Peter Hvid Laursen, Videncentret Kvæg og Erik Maegaard, Videncentret Planteproduktion Videncentret for

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

Arbejdstidsforbrug Hvor kan du optimere? v/ trainee Rasmus Bygum Krarup, og specialkonsulent Ulrik Toftegaard, VFL, Kvæg

Arbejdstidsforbrug Hvor kan du optimere? v/ trainee Rasmus Bygum Krarup, og specialkonsulent Ulrik Toftegaard, VFL, Kvæg Arbejdstidsforbrug Hvor kan du optimere? v/ trainee Rasmus Bygum Krarup, og specialkonsulent Ulrik Toftegaard, VFL, Kvæg Hovedkonklusionerne Signifikant forskel på AMS og malkestald - 8 timer pr. årsko

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Udvikling af bedriften:

Udvikling af bedriften: EDF Stormøde Holdbarhed af mine Køer & min Bedrift Jac & Janet Broeders 21/10 2015 Udvikling af bedriften: 1992 : Køber ejendommen Tyrholm ved Rødekro Ejendommen har 52 ha, 80 køer og 600.000 kg mælk 2003

Læs mere

You Only Live Twice Beretning. Anne-Mette Søndergaard Chefrådgiver for LandboNords KvægRådgivning

You Only Live Twice Beretning. Anne-Mette Søndergaard Chefrådgiver for LandboNords KvægRådgivning You Only Live Twice Beretning Anne-Mette Søndergaard Chefrådgiver for LandboNords KvægRådgivning Fra Ørkenvandring til Eufori Sidste års beretning var hård Motivation eller erkendelse Jeg græd og I græd

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST

ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST ØKONOMI I KVÆGBRUG 2017 Mie Nøhr Andersen, rådgiver VKST Dagsorden Økonomiske resultater 2017 Nulpunktsmælkepris Kvægnøglen+ 2 Driftsresultater 2016-2017 (29 kvægbedrifter) Uden privat indtægt 2016 2017

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019.

Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. Af økonomirådgivere Kenneth Jensen og Henry Jespersen. Tørkens forventede økonomiske betydning for det bornholmske landbrug i 2018 og 2019. I dette skriv vil vi prøve at estimere tørkens økonomiske betydning

Læs mere